Você está na página 1de 5

A romniai felsoktatsi rendszer szerkezete

Bevezets
A romn felsoktatsi rendszer klnbz tpus, szint s szervezs oktatsi
egysgeket s intzmnyeket foglal magba mind llami, mind magn formban. Az
felsoktatsnak nappali tagozat, posztgradulis s tvoktatsos szervezsi formit
klnbztetjk meg. Ezek a kpzsi formk a kvetkezkppen plnek a kzpfok
oktatsra (1. tblzat).

ISCED

6
>19

5
4

18
17
16

XIII.
XII.
XI.

15
14

X.
IX.

Oktatsi szintek

Posztgradulis kpzs
Magiszteri kpzs
Doktori kpzs
Egyetemi kpzs
Tercier (nem egyetemi) oktats
A gimnzium*
fels szakaszaa

A gimnzium*
fels szakasza
Kiegszt v

A gimnzium*
als szakasza

Mvszeti- s
szakiskola

Kvalifikcis
szint
Egyetemi- s
posztgradulis
oktats

5
4

Gimnzium*
utni oktats
A fels
kzpfok fels
szakasza

A fels
kzpfok als
szakasza
Als kzpfok

Nem ktelez

Osztly
csoport

3
22
11

Ktelez

letkor

Tpus

1. tblzat. A romn oktatsi rendszer struktrja

2
13
VIII.
Az ltalnos iskolafels szakasza
12
VII.
11
VI.
10
V.
1
9
IV.
Az ltalnos iskola als szakasza:
Elemi oktats
8
III.
elemi oktats
7
II.
6
I.
5
nagyIskolskort
0
vodai szakasz
megelz
4
kzpoktats
3
kis* Romniban a gimnziumot lceumnak nevezik, az ltalnos iskolt meg gimnziumnak. A tblzatban,
valamint a szvegben a megnevezsek a Magyarorszgon alkalmazott formban vannak feltntetve.

A posztlcelis kpzs (gimnzium utni oktats)


A fels fok s az egyetemi oktatsok sort egy kztes oktatsi forma nyitja meg, az n.
Posztlcelis oktats. Ezt az oktatsi formt a kzpiskolt kvet oktatst az OKM
szervezi meg sajt kezdemnyezsre, vagy a klnbz gazdasgi tnyezk krsre. A
kpzsi idtartam 13 ves a szakma komplexitsnak megfelelen. A Szakosodsok

Nmenklatrjt az OKM s a Munkagyi s Trsadalmi Szolidarits Minisztriuma


lltja ssze. A gimnziumot kvet oktats megszervezsre, vagy az ilyen oktatsba
beiskolzsra ignyt tart jogi szemlyek az OKM-al kttt szerzdsben ktelezettsget
vllalnak az oktats finanszrozsra. Kivtelt kpeznek a kzpfok oktatst kvet
egszsggyi llami iskolk, amelyeket az OKM finanszroz. A mvezetket kpz
mesteriskolk a gimnziumot kvet oktatsnak felelnek meg.
A posztlcelis oktatsba trtn beiratkozs felvteli vizsga alapjn trtnik.
Azoknak van joga ide beiratkozni, akik a gimnziumot elvgeztk rettsgi vizsgtl
fggetlenl, amit viszont krnek a gimnziumot kvet egszsggyi kpzs esetben. A
gimnziumot kvet oktatsban a kvetkez fbb profilokban folyik szakosods:
mszaki-, mezgazdasgi-, kzlekedsi- s tvkzlsi-, kereskedelmi-, egszsggyi
szakkpzs. A posztlcelis oktats abszolvl vizsgval zrul, amelynek sikeressgt a
megfelel terletekre rvnyes mszaki (technikai) kpzettsget bizonyt igazolvny
ksri.
A felsoktats
Romniban a felsoktats ktfle formban valsul meg:
rvid tv oktats
hossz tv oktats
A felsoktats a Bologna-i rendszer bevezetse eltt kt formban szervezdtt: rvid
tv felsoktats (3 ves) s a hossz tv felsoktats (46 ves). Mindkett
megvalsulhatott nappali-, valamint tvoktats formban is. Mindkt felsoktatsi
formba a beiratkozs felvteli vizsga tjn trtnik, amelyre rettsgi oklevllel
rendelkez vgzettek jelentkezhetnek.
A rvid tv felsoktatst az n. egyetemi szint kollgiumok (fiskolk), a
hossz tv kpzst nyjt egyetemi oktatsi intzetek keretben szervezik meg, s a
kvetkez profilokat foglalja magba: egyetemi, mszaki, gazdasgi, orvosi, sport. A
rvid tv egyetemi oktats egy abszolvl vizsgval r vget, valamint az elvgzett
szakot igazol oklevl megszerzsvel. Az oklevllel rendelkez egyetemi szint
kollgiumokat vgzettek a hossz tv egyetemi oktatsban folytathatjk tanulmnyaikat
egy jabb felvteli vizsga utn abban a profilban, vagy egy kzeliben, amelyben
2

korbban tanultak. Akiknek sikerlt a felvteli vizsgja s adott esetben klnbzeti


vizsgkat is letettek, a hossz tv oktats III. vfolyamra iratkozhatnak be.
A hossz tv felsfok oktats a kvetkez tanulmnyi profilokat tartalmazza:
egyetemi s pedaggiai, mszaki, mezgazdasgi, gazdasgi, orvosi s gygyszerszeti,
jogi, mvszeti. A hossz tv felsfok tanulmnyokat zrvizsga kveti s az elvgzett
profilra rvnyes licencitus elnyersvel zrul. Akik rendelkeznek a licencitusi
oklevllel jabb egyetemi szakosodsban vehetnek rszt, felvteli vizsga nlkl, ellenben
csak kltsgtrtses rendszerben.
A Bolognai-i rendszer bevezetsvel a korbbi fiskolai kpzs beolvadt a hrom ves
alapkpzsbe, teht egyetemi szint kpzsnek minsl, ezt egszti ki felvteli
rendszerben a magiszteri kpzs.
A posztgradulis kpzs
Az egyetemi oktatst kvet posztgradulis kpzs az illet terleten trtn szakosods,
vagy az abszolvl s licensz oklevelekkel igazolt kpzsnek a kiterjesztse s
tovbbkpzse rdekben folyik.
A posztgradulis mesteri, doktori, valamint a posztgradulis akadmiai
kpzsbe a beiratkozs felvteli vizsga, vagy a szakosodsi s tovbbkpzsi
tanfolyamokra krvnyezs tjn trtnik. Mindezekhez mg hozzaddnak az albbi
oktatsi formk is:
lethosszig tart tanuls
Az lethosszig tart tanuls

olyan

kpzsi forma, amelyet

az OKM ms

minisztriumokkal s rdekelt intzmnyekkel egytt a felnttek szmra biztost abbl a


clbl, hogy elsegtse minden llampolgrnak a tudomnyhoz s a kultrhoz trtn
hozzjutst, illetve a szakmai tkpzst letkortl fggetlenl. Az OKM szakmai
tmogatst nyjthat mindazoknak, akik a felnttoktatst tmogat programokat, szakmai
kpzsi s tovbbkpzsi tanfolyamokat szerveznek. Az OKM a Munkagyi s
Trsadalmi Szolidarits Minisztriumval egyttmkdsben a tanfolyamokat az OKM
atesztlja. Ha a kpzsi programokat az OKM engedlyezte, az azokat elvgzk szmra
szakmai kvalifiklst igazol okmnyt bocstanak ki.

Nyitott rendszer oktats (tvoktats)


A nyitott rendszer oktats (tvoktats) egy olyan felnttoktatsi forma, amely korszer
kommunikcis s informcikzvettsi technolgik felhasznlsval valsul meg. Az
ilyen tpus oktatsi intzmnyek s hlzatok az OKM engedlyvel szervezhetk meg,
a kltsgeket ezek az intzmnyek s a szolgltatsok haszonlvezi lljk.
Magnoktats
A magnoktats alternatvja leginkbb a felsoktats szintjn kpviselt, ahol a kvetkez
terletek a legelterjedtebbek: jogi, gazdasgi, egyetemi pedaggiai kpzs.
Az egyetemet megelz magnoktats az llami oktatssal azonos szint s tpus
oktatsi egysgekben szervezdik meg s mkdik.
Kisebbsgi oktats
Romniban szmos kisebbsg l, kzttk szmottev arnyt kepvisel a magyar nemzeti
kzssg. A kisebbsgek oktatst a nemzeti kisebbsgekhez tartoz szemlyek szmra
szervezik, akiknek joguk van tanulni s oktatni az anyanyelvkn az sszes oktatsi
szinteken s formkon. Az llami szakoktatsban, gimnziumi (lceumi) oktatsban
(mszaki, gazdasgi, adminisztratv, mezgazdasgi, erdszeti, hegyi mezgazdasgi) s
gimnzium utni (posztlcelis) a szakmai felkszts romn nyelven folyik, biztostva, a
lehetsgek alapjn, az anyanyelvi szaknyelv elsajttst is. Az llami egyetemi oktats
keretben megszervezhetk anyanyelven oktat csoportok s rszlegek az oktatsban s a
mvszeti-kulturlis letben szksges szemlyzet felksztshez. Minden szint
oktatsban a felvteli- s az abszolvl vizsgkat romn nyelven tartjk, kivve az
anyanyelv iskolkat, osztlyokat s szakirnyokat.
Irodalom
1. Kovacs Zoltan, Foris-Ferenczi Rita, Birta-Szekely Noemi: A romniai oktatsi
rendszer, In. Oktatsi rendszerek Eurpban, Krnika Nova Kiad, Budapest,
Szerkeszt Torgyik Judit, 2008, 140-153 old.

2. Fodor Lszl (2000): Tanrkpzs s reform. In. Jegyzetek az intzmnyes oktats


reformjrl, Educatio, Kolozsvr, 4755.
3. Legea nvmntului nr. 84/1994 (84/1994 sz. tangyi trvny)