Você está na página 1de 3

Iskolakultra 2015/2

Jegyzet

Irodalomjegyzk
Bennett, C. J. s Howlett, M. (1992): The lessons of
learning. Reconciling theories of policy learning and
policy change. Policy Sciences, 23. sz. 257294.
Halsz Gbor (2012): Az oktats az Eurpai Uniban. Tanuls s egyttmkds. j Mandtum
Knyvkiad, Budapest.
Magalhes, A. (2001): Higher education dilemmas
and the quest for identity. Politics, knowledge and
education in an era of transition. University of
Twente, Enschede.
Schneider, A. s Ingram, H. (1993): Social
construction of target populations. Implications for
politics and policy. American Political Science
Review, 87. sz. 334347.

Atuds ltrehozsnak 2-es mdja (Mode 2) az


alkalmazs kontextusban zajlik transzdiszciplinris
megkzeltsben, s fontos eleme a szakrti rtkels mellett az elszmoltathatsg. Ezzel szemben
a tuds ltrehozsnak msik mdja (Mode 1) az
akadmiai kontextusban valsul meg, diszciplnkhoz kttt, homogn s hierarchikus, minsgbiztostsban csak a szakrti rtkels jtszik szerepet
(Magalhes, 2001).

Horvth Lszl
Etvs Lornd Tudomnyegyetem Nevelstudomnyi Intzet, Etvs Lornd Tudomnyegyetem Nevelstudomnyi Doktori Iskola
sztndjas doktorandusz hallgat

Az ember, a kultra s az oktats


biolgiai szemllete
Aktet Csnyi Vilmos Iskolakultrban megjelent tanulmnyait
gyjti ssze, a vlogats szempontja a klnbz tmk
nevelstudomnyi relevancija volt. Az etolgival s evolcis
biolgival foglalkoz akadmikus tallkozsa a nevels-oktats
krdskrvel izgalmas szellemi kaland, ami altmasztja a Pannon
Egyetem knyvsorozatnak cljt: a blcssz-/szellemtudomnyok
sokszn megkzeltsi lehetsgeinek bemutatst, a diszciplinris
korltok tlphetsgt. Ahasonl tanulmnyktetetek esetn tbb
krds is felmerl: Mi tartja ssze a klnbz tmkat s szvegeket?
Mi az a logikai gondolatmenet, ami az rtelmezsnket elsegtheti?

bb kiindulpont is knlkozik, ami


alapjn az olvasst rdemes elkezdeni. Az els interpretcis stratgia
alapjul a jl ismert naturenurture-vita
szolglhat, mely az emberi kpessgek,
kszsgek eredetrl szl. Alapveten ktfajta ellenttes vlemny fogalmazdott
meg a majdnem 160 ves vitban: az egyik
a krnyezet, a nevels (nurture) fontossgt hangslyozza, mely az elme res
felletre (tabula rasa-elmlet) a tapasztalatokat felrja, ezzel pedig a nevels-okta-

128

ts szerept abszolutizlja. Amsik nzet


az evolcibl kiindulva az rkls fontossgt vallja, a velnk szletetett tulajdonsgokra (idea innata-tan) s az ember
biolgiai jellegre (nature) helyezve a
hangslyt. Avitt mra meghaladta a tudomnyos kutats, s erre Csnyi Vilmos
rsa is j pldt nyjt.
A szerz egyrszt felsorolja az ember
fajspecifikus tulajdonsgait, melyek eredete a genetikban s az egyedfejldsben
keresend; msrszt kimutatja a kultur-

Kritika

lis fejlds visszahatst az evolcira. struktrk klcsnhatst, valamint az


Acsoportkpzs, rendszerszervezs pld- oktatspolitikai problmk humnetolgiul olyan emberi jellemzk, melyek lehet- ai interpretcijt. Azr fggelk az iskov tettk a nyelv, a trsadalom s a kultra la evolcijt tekinti t, gy sszekapcsolja
kifejldst ez pedig olyan sajtos jelen- a biolgiai kiindulpontot az emberi kulsgekhez vezetett
tra egyik legfonto(sok egyb mellett)
sabb produktumval.
az emberi evolci- Csnyi felsorolja a nevels-okta- Az ember egyedisban, mint a modern
ts vlsgnak legfontosabb gt jelent tnyezk
tmegtrsadalmak
felsorolsval kezdbiolgiai-trsadalmi okait.
kzssgi sszetart
dik teht a knyv: a
erejnek meggyen- A19. szzadtl kezdve a csald szoros csoportlt, a
glse. Teht ugyan- szocializcit elsegt szerepe nyelvben, trgyhaszaz a tulajdonsg, ami
nlatban s absztegyre jobban elhalvnyult a
kzelebb hozta az
rakt gondolkodsban
emberi egyedeket, modern ipari trsadalmakban, megtestesl konsttlfejlettsgben ato- a szlk az iskolra hrtottk rukcis kpessg,
mizlja a trsadalom
illetve a tevkenysa korbban hozzjuk tartoz
tagjait. Afenti kira- feladatokat. Csakhogy erre nem gek szinkronizcija
gadott rszlet is azt
olyan pozitv vismutatja teht, hogy volt felkszlve az iskola, ezzel szacsatolst eredma biolgiai s kul- prhuzamosan pedig a tudst- nyez, ami felgyorstturlis fejlds kap- adssal megbzott tantk, tan- ja a fejldst. Dnt
csolata s egymsra
vltozsokat idzett
rok kulturlis dominancija s ez el az emberisg
hatsa sokkal bonyolultabb annl, hogy presztzse is fokozatosan eltnt trtnetben: kzs
egyfajta smban
hiedelmek, akcik,
mrpedig az ember (az
rtelmezni lehessen.
elmleti konstrukciemberszabsakhoz hasonlAz olvass orienk jttek ltre, mely
tlsban a nature an) csak dominns szemlyek- prostva a csoporttl tud motivltan tanulni.
nurture-vita mellett a
hoz fzd rzelmi
msik fontos szemktdssel (hsg)
pontot az emberrl
alapvet antropolszl humntudomnyok vltoz meg- giai sajtossgot jelent viselkedsbiolgiai
kzeltsmdja jelenti. Csnyi egy olyan szempontbl. Ez segtette el a csoportok
komplex, j tudsterlet kialaktst kez- kialakulst s ersdst, egszen a tldemnyezi, melyet evolcis humnko- nvekedett modern trsadalmakig, ahol
lginak nevez el. Az antropolgia, etol- mr meggyengltek a kzssgi koherengia, pszicholgia s evolcis tudomnyok cit biztost kzs hitek s rendszerek.
eredmnyeit sszegz leend diszciplna A trsadalom s vele egytt az oktats
az emberi faj vmillikra visszatekint ezrt jutott vlsgba a 20. szzadban.
tjt kvnja rekonstrulni, hozzjrulva
Itt rkeznk el a pedaggusok szmra
ezzel a humn viselkeds trtneti lers- leginkbb rdekes rszhez. Csnyi felsohoz. Anevelstudomnyban is megfigyel- rolja a nevels-oktats vlsgnak legfonhet a biolgiai/lettudomnyok nvekv tosabb biolgiai-trsadalmi okait. A19.
szerepe, elg csak a tuds szervezdsre szzadtl kezdve a csald szocializcit
irnyul kutatsokra, a kognitv pszichol- elsegt szerepe egyre jobban elhalvgia eredmnyeire utalni.
nyult a modern ipari trsadalmakban, a
Aknyv hrom nagyobb fejezetre tago- szlk az iskolra hrtottk a korbban
ldik, melyek felvzoljk az emberi faj hozzjuk tartoz feladatokat. Csakhogy
egyedisgt, a termszeti s trsadalmi erre nem volt felkszlve az iskola, ezzel

129

Iskolakultra 2015/2

prhuzamosan pedig a tudstadssal megbzott tantk, tanrok kulturlis dominancija s presztzse is fokozatosan eltnt
mrpedig az ember (az emberszabsakhoz hasonlan) csak dominns szemlyektl tud motivltan tanulni. Valsznleg
sszefgg ezzel az ismeretek forrsnak
megvltozsa: a tmegmdia (tv, internet) megjelensvel megrendlt a kultra rstudk ltal rztt monopliuma, a
pedaggusoknak a mindenhonnan megszerezhet / alternatv tudsformk megjelensvel kell konfrontldnia.
Mi a megolds? A szerz szerint az
oktatst s a trsadalmat humnetolgiai
szempontbl kellene megkzeltennk, az
iskolknak pedig t kellene formlniuk
kitztt cljaikat, szablyaikat. Az oktats
alapoz szakaszban az iskolnak a stabil,
bizalomteli kzssget kellene biztostania, ahol nem a szmonkrsek, hanem a
kzs akcik dominlnak, kialaktva gy
a trsadalomba val ksbbi beilleszkedshez szksges szablykvetst, alkalmazkodst a mintaad szemlyekhez. Ezt
kvetn egyni ignyek alapjn a rend-

szerezett tuds tadsa, a lehet legoptimlisabb oktatstechnolgiai megoldsokkal.


Akzssgi nevels s a knyszertants
gy kettvlna az intzmnyen bell, ami
valjban az iskola funkcibvtst eredmnyezn. Afelvzolt megolds ismerve
az oktatspolitikk s intzmnyek tehetetlensgi erejt, lass vltozsait termszetesen utpia, de nem rt mr most
szembeslnnk a vlsgtnetek lehetsges
kezelsi mdjaival.

Csnyi Vilmos (2011): Trsadalom s ember.
Gondolat Kiad Universitas Pannonica,
Budapest. 75 o.

Somogyvri Lajos
kzpiskolai tanr, Somogyi TISZK Rudnay
Gyula Kzpiskola, Tab
gyviv szakrt, Pannon Egyetem
Modern Filolgiai s Trsadalomtudomnyi
Kar Tanrkpz Kzpont

Az jmdirl felsfokon
Szts Zoltn irodalomtrtnsz, mdiakutat legjabb knyvben,
Avilghl metafori cm ktetben egy eddig kevsb kutatott
szegmenst vizsglja a digitlis vilg mindennapjainkra gyakorolt
hatsainak. Tmja jszer megvilgtsba helyezi a vilghl s
rott kultrnk kztti kapcsolatot, feltrva annak soksznsgt s
lehetsgeit. Soksznsgt a kialakulsa tekintetben, lehetsgeit az
elttnk ll fejldsi potencil tekintetben mutatja be.

ht rszbl ll ktetben a szerz a


vilghl kialakulsnak minden
jelents aspektust ismerteti az
olvas szmra, nem feledkezve meg a
napjainkban zajl jelents talakulsok,
vltozsok s azok mindennapjainkra gyakorolt hatsainak ismertetsrl sem.
Az els fejezetben megismerhetjk a
kezdetek kezdett: azokat az elmleteket,

130

amelyek ksbb a vilghl defincijnak alapjul szolgltak. Megismerhetjk


azokat a tteleket, fbb gondolatmeneteket, amelyek mentn gondolkodtak a hozzrtk a vilghl jelentsgrl, funkcijrl s feladatairl. A szerz, a mai
olvas szemvegn keresztl tekintve
a jelensgre, rdekesen s olvasmnyosan mutatja be ezeket az els rnzsre