Você está na página 1de 2

Eurolingua Venairlanda SL, empresa legalmente establecida inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña: Tomo 3036, folio 97, hoja C-37479, Inscripción

1ª - CIF: B70026893

Obxeto: Eurolingua Venairlanda realiza a súa 3ª Convocatoria de Bolsas para Cursos de Inglés
en Irlanda (cidades Dublín e Derry) de dúas semanas de duración durante o mes de agosto de
2015 cun programa de inmersión todo incluido. A data de saída será o 28 de Xullo. Establécese
un lote global de 10 bolsas dirixidas a estudantes universitarios, de bacharelato ou
formación profesional cunha dotación presupuestaria aportada por Eurolingua Venairlanda na
súa totalidade.

Os cursos estarán cubertos ao 100% e incluirán entre outras cousas:

Recollida no aeroporto e traslado ao aloxamento.

Aloxamento en familia ou residencia universitaria.

Programa de 20 clases de inglés por semana, con Internet e material didáctico.

Programa de actividades culturais, visitas e excursións.

Certificado, supervisión e teléfonos de emerxencia.

Non incluido, pero xestionable gratuitamente, o billete de avión.

Requisitos Bolsas Curso en Irlanda
Querer realizar un curso de inglés en Irlanda coas características que se detallan a continuación.

IDADE. Ter nacido con anterioridade ao 30 Xuño de 1999.

NACIONALIDAD.- Ter nacionalidade de calquera país da UE.

ESTUDOS.- Estar matriculado no presente ano escolar 2014-15 en algún de estos
estudos : Bacharelato, Formación Profesional ou Titulación Universitaria reglada
(masters e doutorados incluidos) en calquera punto de España.

MEDIA DO EXPEDIENTE ACADÉMICO a lo menos 7 puntos, excepto as carreiras
universitarias que a súa nota mínima son 6 puntos aplicándoselle o correspondente
coeficiente corrector.

O plazo de soicitude de esta bolsa finaliza o próximo 21 de Abril.
Información e soicitudes: O candidato cubrirá os seus datos persoais no formulario de soicitude de
bolsas de www.becaseurolingua.com

Enlaces:
Soicitude de beca

EuroLingua VenaIrlanda S.L.
Avda Finisterre 194, Entrep 15010 A Coruña Spain
Tlf.- 902 881 831 Fax.- 981 260935 Mail.- info@venairlanda.com
www.venairlanda.com

Eurolingua Venairlanda SL, empresa legalmente establecida inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña: Tomo 3036, folio 97, hoja C-37479, Inscripción 1ª - CIF: B70026893

Convocatoria Oficial
Programa de curso becado

EuroLingua VenaIrlanda S.L.
Avda Finisterre 194, Entrep 15010 A Coruña Spain
Tlf.- 902 881 831 Fax.- 981 260935 Mail.- info@venairlanda.com
www.venairlanda.com