Você está na página 1de 13

Aparitia şi şi răspândirea

Aparitia

răspândirea

creştinismului

creştinismului

Aparitia şi şi răspândirea Aparitia răspândirea creştinismului creştinismului
Aparitia şi şi răspândirea Aparitia răspândirea creştinismului creştinismului
Aparitia şi şi răspândirea Aparitia răspândirea creştinismului creştinismului

SeSe formează

formează înîn Palestina

Palestina –provincie

provincie

romană

romană

Este

Este situata

situata înîn partea

partea dede S-E

S-E aa Mării

Mării

Mediterane

Mediterane

 SeSe formează înîn Palestina –provincie romană romană  Este situata înîn partea dede S-E aa
 SeSe formează înîn Palestina –provincie romană romană  Este situata înîn partea dede S-E aa
 SeSe formează înîn Palestina –provincie romană romană  Este situata înîn partea dede S-E aa
 Anul 1=1=naşterea lui lala Bethleem Iisus

Anul

Anul 1=1=naşterea

naşterea lui

lui

Iisus lala Bethleem

Iisus

Bethleem

 Anul 1=1=naşterea lui lala Bethleem Iisus
 Anul 1=1=naşterea lui lala Bethleem Iisus
 Anul 1=1=naşterea lui lala Bethleem Iisus
 Viaţa Viaţa lui Iisus sese desfăşoară lala până Nazareth lala 3030 dede ani  LaLa
 Viaţa Viaţa lui Iisus sese desfăşoară lala până Nazareth lala 3030 dede ani  LaLa

Viaţa

Viaţa lui

lui Iisus

Iisus sese

desfăşoară

desfăşoară lala

Nazareth până

Nazareth

până lala 3030

dede ani

ani

LaLa 3030 dede ani

ani incepe

incepe

sasa predice

predice noua

noua

  • religie- religie- aa iubirii

iubirii

universale

universale

Cei

Cei 1212 apostoli

apostoli

răspândesc

răspândesc inin lume

lume

crestinismul

crestinismul

 Viaţa Viaţa lui Iisus sese desfăşoară lala până Nazareth lala 3030 dede ani  LaLa
 Viaţa Viaţa lui Iisus sese desfăşoară lala până Nazareth lala 3030 dede ani  LaLa

Pentru

Pentru aa ar

arăta

ăta natura

natura divină

divină Isus

Isus

desăvârşeşte

desăvârşeşte miracole;

miracole;

Evrei

Evrei asteptau

asteptau unun altfel

altfel dede Mesia

Mesia

Isus

Isus este

este predat

predat romanilor,crucificat,

romanilor,crucificat, iar

iar

jertfa

jertfa s-a

s-a devine

devine simbolul

simbolul central

central al

al religiei

religiei

creştine

creştine

 Pentru Pentru aa ar arăta ăta natura natura divină divină Isus Isus desăvârşeşte desăvârşeşte miracole;
 Pentru Pentru aa ar arăta ăta natura natura divină divină Isus Isus desăvârşeşte desăvârşeşte miracole;
 Pentru Pentru aa ar arăta ăta natura natura divină divină Isus Isus desăvârşeşte desăvârşeşte miracole;

Crucificarea

Crucificarea lui

lui Isus

Isus şi şi cei

cei 1212

apostoli

apostoli

Crucificarea lui Isus şi cei 12 12 apostoli apostoli
Crucificarea lui Isus şi cei 12 12 apostoli apostoli
Crucificarea lui Isus şi cei 12 12 apostoli apostoli

Creştinismul

Creştinismul sese răspândeşte

răspândeşte înîn întreg

întreg

Imperiul Roman.

Imperiul

Roman.

Creştinii

Creştinii sunt

sunt persecutaţi

persecutaţi şi şi martirizaţi

martirizaţi

până lala începutul

până

începutul secolului

secolului IVIV deoarece

deoarece

refuză

refuză săsă celebreze

celebreze cultul

cultul împătratului.

împătratului.

 Creştinismul sese răspândeşte înîn întreg Imperiul Roman. Imperiul Roman.  Creştinii Creştinii sunt sunt persecutaţi
 Creştinismul sese răspândeşte înîn întreg Imperiul Roman. Imperiul Roman.  Creştinii Creştinii sunt sunt persecutaţi
 Creştinismul sese răspândeşte înîn întreg Imperiul Roman. Imperiul Roman.  Creştinii Creştinii sunt sunt persecutaţi

Martiriul

Martiriul cre

creșștinilor.

tinilor. Ultima

Ultima

Rugăciune

Rugăciune

Martiriul Martiriul cre cre ș ș tinilor. tinilor. Ultima Ultima Rugăciune Rugăciune

ÎnÎn 313,

313, împăratul

împăratul Constantin

Constantin cel

cel Mare

Mare

(306-337)

(306-337) acordă

acordă libertate

libertate dede cult

cult

creştinilor prin

creştinilor

prin Edictul

Edictul dede lala Milano.

Milano.

ÎnÎn 391

391 împăratul

împăratul Theodosius

Theodosius declară

declară

creştinismul religie

creştinismul

religie oficială

oficială aa statului

statului

roman

roman

 ÎnÎn 313, împăratul Constantin cel Mare (306-337) acordă libertate dede cult prin creştinilor Edictul dede
 ÎnÎn 313, împăratul Constantin cel Mare (306-337) acordă libertate dede cult prin creştinilor Edictul dede
 ÎnÎn 313, împăratul Constantin cel Mare (306-337) acordă libertate dede cult prin creştinilor Edictul dede

Împăratul

Împăratul Constantin

Constantin şi şi împăratul

împăratul

Theodosius

Theodosius

Împăratul Împăratul Constantin Constantin şi şi împăratul împăratul Theodosius Theodosius Constantin Theodosius

Constantin

Împăratul Împăratul Constantin Constantin şi şi împăratul împăratul Theodosius Theodosius Constantin Theodosius
Theodosius
Theodosius

Ciorchine

Ciorchine :: creştinismul.

creştinismul.

Creştinismul
Creştinismul
Ciorchine : : creştinismul. Creştinismul

Realizat

Realizat :: prof.

prof. Clinceag

Clinceag Daniela

Daniela

ScSc Gen

Gen Lunca

Lunca Bradului

Bradului jud

jud Mures

Mures

Bibliografie:

Bibliografie: manuale

manuale alternative

alternative pt

pt clasa

clasa aa

V-a -ed

V-a

-ed All

All autorii

autorii Valentin

Valentin Băluţoiu,

Băluţoiu,

Constantin

Constantin Vlad

Vlad

-ed Teora

-ed

Teora autorii

autorii Liuba

Liuba Gheorghiţă.

Gheorghiţă. Sorin

Sorin

Oane

Oane

 Realizat :: prof. Clinceag Daniela  ScSc Gen Lunca Bradului jud Mures  Bibliografie: manuale
 Realizat :: prof. Clinceag Daniela  ScSc Gen Lunca Bradului jud Mures  Bibliografie: manuale
 Realizat :: prof. Clinceag Daniela  ScSc Gen Lunca Bradului jud Mures  Bibliografie: manuale