Você está na página 1de 8

PENEROKAAN

Semasa penerokaan guna Pengurusan Grafik ini.

Fizikal kurang upaya

Saya cacat

Selalu keletihan

Saya hanya menyusahkan


orang

Cikgu benci saya

Emak tak sayang saya

Sukar fokus semasa belajar


Pergerakan terbatas kerana
fizikal lemah
Kawan-kawan mengejek

PENGALAMA
N

KOGNITIF
ISU

TINGKAH
LAKU
Pembelajaran lemah

EMOSI

Sedih dan kecewa kerana


tidak sempurna seperti orang
lain

Malu berhadapan dengan


kawan-kawan

Rasa tidak berguna

Pasif
Malu: kurang bersosial
Konsep kendiri rendah

Cacat fizikal: kaki dan tangan sebelah kanan lemah


Murid pendidikan khas masalah fizikal dan lemah dalam pembelajaran

CONTOH MEMBUAT ANALISA KES KLIEN DAN MENGATUR


INTERVENSI

TEORI: TERAPI PSIKOLOGI INDIVIDU ADLER


1.

2.

3.

4.

Konsep teori:
Individu mempunyai kuasa tersendiri untuk memilih sesuatu yang hendak
dilaksanakan.
Setiap insane upayanya untuk berkembang maju dengan mengalami
kesejahteraan.
Ini bermakna seseorang individu ini mampu bergerak dari perasaan rendah diri
ke arh keunggulan dalam apa sahaja suasana kehidupan yang direntasinya.
Konstruk kognitif amat mempengaruhi pembentukan tingkah laku individu. Ini
berkaitan dengan konsep minat social dan fiksyen terakhir dalam gagasan minda
seseorang individu.
Minat Sosial:
Interaksi individu dengan alam persekitaran banyak mempengaruhi konsep
kendiri berkaitan tingkah laku yang terhasil daripada interaksi tersebut.
Ianya mencorakkan pola pandangan kehidupan ke atas dirinya serta sikapnya
tentang kehidupan secara keseluruhan.
Maka, pergerakan rasa rendah diri kea rah keunggulan sentiasa diusahakan oleh
seseorang individu.
Minat sosial bergantung kepada daya seseorang itu berupaya membentuk alam
persekitarannya berasaskan cara berfikir, rasa perasaan dan rasa hatinya yang
sentiasa tersemat dalam gaya kehidupannya.
Konstruk Patologi:
Menggunakan analisis subjektiviti bagi mengenal pasti masalah klien dengan
pendekatan holistik.
Individu bermasalah sebenarnya berhadapan dengan kekurangan maklumat dan
kekurangan mendapat galakan yang bermakna daripada seorang signifikan
dalam kehidupannya bukan mengalami kecelaruan mental yang teruk.
Matlamat tingkah laku:
4 Matlamat yang salah menurunkan minat sosial individu;
Kehendak mendapatkan perhatian. Indivudu bertingkah laku maladaptive
kerana hendak mendapatkan perhatian persekitarannya.
Kehendak mendapatkan kuas. Ini akan menyebabkan individu bertindak
diluar batasan dalam masyarakat.
Kehendak penjelmaan dendam. Ini akan wujudkan tingkah laku ganas
kerana kekusutan kognitif.
Jelmaan suatu perasaan rasa serba kekurangan.Individu ini akan
melakukan maladaptive kerana berkehendakkan perhatian daripada
persekitarannya.

PROFIL MODALITI BASIC ID

Kes ini boleh difahami melalui Jadual Profil Modaliti BASIC ID


BIL.
1

MODALITI
Behaviour

MASALAH KLIEN
Produktiviti rendah
Konsep kendiri rendah

Afektif

Rasa tersisih dan tidak berguna


Sedih dan kecewa

Sensori

Tidak selesa berada di sekolah


Stress
Sosial rendah
Pendiam

Imageri

Keliru & Serba salah


Gagal dalam akademik

Kognitif

Saya tidak sempurna


Saya tidak mampu buat
Saya bodoh
Semua orang tidak sayang saya
Ibu bapa pilih kasih

Interpersonal

Rakan menjaukan diri


Cikgu benci
Ibu bapa tidak sayang
Pasif dalam kelas
Pengasingan diri

Dadah (Ubat)

Tidak bertenaga/ lesu


Stres

INTERVENSI

1.
2.
3.
4.
5.

Melaksanakan Inventori Konsep Kendiri. Bagi memastikan tahap konsep kendiri klien.
Membina Struktur Profil klien untuk mendapat lebih banyak maklumat tentang matlamat
kaunseling secara umum.
Membina Struktur Profail yang diingini klien. Ini dapat memahami matlamat yang ingin
dicapai oleh klien.
Menggunakan kaedah tracking untuk mencari interaksi antara pelbagai modaliti dan
firing order. Sesi kaunseling akan dilaksanakan mengikut tuntutan firing order ini.
Secara umun, cadangan intervensi adalah seperti jadual di bawah.
BIL.
1

MODALITI
Behaviour

Afektif

Sensori

4
5

Imageri
Kognitif

6
7

Interpersonal
Dadah (Ubat)

INTERVENSI
Teknik Menggalakkan Wawasan Psikologi untuk
menghasilkan satu tingkah laku yang baru.
Kaunselor akan menggunakan kemahiran
parafrasa, refleksi perasaan, refleksi isi dan refleksi
pengalaman dan pentafsiran bernas dan diselangi
dengan konfrantasi untuk mencetuskan wawasan
psikologi yang baru.
Teknik Memberi Galakan
Kaunselor sentiasa menyemai rasa yakin kepada
klien di samping menggerakkan rangsangan supaya
klien memberanikan diri untuk mencuba laksana
tindakannya. Teknik ini boleh mengubah persepsi
klien terhadap gaya hidupnya kea rah minat sosial
yang lebih seimbang.
Teknik Menekan Butang Isyarat.
Dalam teori Adler, klien bertanggungjawab ke atas
tindakannya. Maka, kaunselor akan member suatu
isyarat kepada klien bahawa tanggungjawab perlu
diutamakan untuk mengubah emosi apabila
berhadapan dengan emosi negatif. Kaunselor akan
sentiasa member peneguhan positif apabila
perubahan Berjaya dilakukan. Teknik ini cepat
melahirkan persepsi baru dan mengubah tingkah
laku klien.
Biofeedback
Teknik Relaksasi dan Pernafasan Dalam (Deep
Breath)
Teknik Imageri
Teknik Kesegeraan
Kaunselor akan segera memberi petanda/ isyarat
kepada klien bahawa tindakannya itu tidak
menguntungkan dirinya. Kaunselor akan
meningkatkan keyakinan klien bahawa dia mampu
berubah.
Latihan Asertif (Main Peranan) dan Positif Self Talk
Rawatan Doktor: Ubat Supplement
Senaman
LAMPIRAN 1

PENEROKAAN
Semasa penerokaan guna Pengurusan Grafik ini.

PENGALAMA
N

KOGNITIF
ISU

TINGKAH
LAKU

EMOSI

LAMPIRAN 2
ANALISIS KES BERDASARKAN PROFIL MODALITI BASIC ID

Kes ini boleh difahami melalui Jadual Profil Modaliti BASIC ID


BIL.
1

MODALITI
Behaviour

Afektif

Sensori

Imageri

Kognitif

Interpersonal

Dadah (Ubat)

MASALAH KLIEN

APLIKASI TEORI REBT

INTERVENSI

Persoalan yang perlu difokus semasa penerokaan

A
Antecedent Event
(Peristiwa sebelum
tercetusnya masalah
tingkah laku)

B
Resultant Behavior
(Masalah/ Tingkah
laku itu sendiri)

Boleh awak kongsikan peristiwa yang telah berlaku tu kepada saya ?


Jelaskan perkara yang berlaku ebelum tercetusnya masalah itu ?
Boleh anda ingat hari pertama anda lakukan/ alami masalah itu ?
Apa yang anda fikirkan ketika itu ?
Apa yang anda rasa sebelum anda alami masalah itu ?
Jelaskan perasaan anda sebelum masalah itu berlaku ?
Apa yang anda sering fikirkan sebelum ianya berlaku ?

Cuba terangkan apa yang terjadi dalam situasi itu ?


Apa yang anda lakukan ketika perkara itu berlaku ?
Bagaimana perasaan anda ketika masalah / tingkah laku itu berlaku ?
(Klien beri skala)
Apa yang anda fikirkan ketika masalah itu anda alami ?
Bagaimana respond Si A terhadap anda dalam situasi itu ?
Apabila anda rasa tewas, apakah gambaran diri anda yang anda nampak ?
Berapa lama anda mengalaminya ?
Berapa kerap masalah ini berlaku ?
Bila masalah ini sering berlaku ?

C
Consequence
(Kesan masalah/
tingkah laku itu yang
menganggu anda
dari segi perasaan,
fikiran dan tingkah
laku

Apa yang anda buat selepas itu ?


Bagaimana ia mempengaruhi hidup anda ?
Apa yang berlegar-legar dalam fikiran anda semasa anda hadapi masalah/
tingkah laku ?
Bagaimana kesan peristiwa itu pada diri anda ?
Bagaimana anda menangani masalah itu ?

A
Activating Event/
Antecedent
(Peristiwa yg
tercetus)

B
Belief System
(Sistem Kepercayaan:
Sama ada rasional /
tidak)

C
Consequence
(Kesan kpd emosi &
Tingkah laku)

D
Dispute
(Perbahasan untuk rasionalkan pemikiran)

E
Effect of Emotion
Perubahan emosi kepada positif/ dapat kenalpasti punca2
gangguan emosi.

Teknik-teknik lain dalam REBT

Pendekatan Kognitif
1.
2.
3.
4.
5.

Menguasai ucapan sendiri (coping self-statement)


Untung dan rugi (cost-benefit analysis)
Mengajar orang lain tentang pemikiran tidak rasional (Teaching Others)
Penyelesaian masalah (problem solving)
Psychoeducational methods

Pendekatann Perasaan (Emotive)


1. Imaginasi (Imagery)
2. Main Peranan (Role-playing)
3. Shame attacking exercises latihan hilangkan rasa malu bercakap
diperhimpunan
4. Forceful self statement tukarkan rasa dasyat diri kepada perasaan yang
lebih ringan
5. Forceful self-dialogue
Pendekatan Tingkahlaku
1.
2.
3.
4.

Kerja rumah (Activity homework)


Ganjaran dan dendaan (Reinforcement and penalties)
Latihan Kemahiran (skill training)
Latihan Asertif (main peranan)