Você está na página 1de 8

2.

1.

Berilah tanda silang ( x ) pada jawaban yang kau anggap benar !


lanjutan ayat disamping adalah .
a.
b.
c.
2.

3.
4.

Surat At-Takatsur terdiri dari .


a. 6 ayat
b. 7 ayat

7.
8.
9.
10.

B.
1.
2.
3.
4.
5.
C.
1.
2.
3.
4.
5.

d. Iroqiyyah

Isi kandungan surat At-Takatsur adalah ancaman bagi orang yang .

b. dermawan

c. sombong

d. bakhil

Menurut surat At-Takatsur, bermegah-megah dalam hal duniawi dapat menyebabkan ....
a. masuk syurga
c. tenang beribadah
b. melalaikan tujuan hidup

6.

d. 9 ayat

Surat At-Takatsur turun di Makkah, berti tergolong surat .


a. Makkiyah
b. Madaniyyah
c. Baghdadiyyah
a. bermegah-megah

5.

c. 8 ayat

d.

d. disanjung banyak orang

bacanya adalah ....


a. latarowunnal yakin b. latarowunnal jahim

c.
jahiim

latarowunnal

d. saufa talamun

Orang yang masuk syurga adalah orang yang bersih ....


a. lahirnya
b. batinnya
c. badannya

d. lahir dan batinnya

Kebersihan adalah sebagian dari ....


a. islam
b. iman

c. ihsan

d. sopan

Hidup bersih akan menjadi ....


a. sehat
b. sakit

c. sombong

d. kotor

c. nadhfun

d. nidhofun

berbunyi ....
a. nadhofan

b. nadhifun

Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !


Surat At-Takatsur diturunkan di kota ....
Surat At-Takatsur terdiri dari ....
bila dirangkai ....
bila dirangkai ....
Rajin menggosok gigi dan mandi termasuk menjaga kebersihan ....
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
Tuliskan 3 cara menjaga kebersihan !
Bagaimana cara menjaga kebersihan batin ? ....
artinya ....
Bagaimana cara membersihkan badan ? ....
Urutkan potongan ayat berikut ini !


3. Berilah tanda silang ( x ) pada jawaban yang kau anggap benar !
1. Surah Al-Fatihah ayat 1 disebut bacaan .
a. Hamdalah
b. istighfar
c. basmalah
2.
3.
4.
5.
6.

Surah Al-Fatihah artinya .


a. pembukaan

b. penutupan

c. pengahiran

d. pertama

Al-Qoriah artinya .
a. hari awal

b. hari kiamat

c. hari akhir

d. hari raya

Surah Al-Qoriah berjumlah ....


a. 10 ayat
b. 11 ayat

c. 12 ayat

d. 13 ayat

Surah Al-Qoriah diturunkan di kota .


a. Makkah
b. Yaman

c. Madinah

d. Mesir

Kandungan Surah Al-Qoriah menceritakan tentang .


a. peristiwa isro dan miroj
c. peristiwa hari kiamat
b. peristiwa hari kematian

7.
8.

d. tasbih

d. peristiwa hari kelahiran

Al-Qoriah adalah surah yang ke ........... di dalam Al-Quran


a. 101
b. 102
c. 103
Surah At-Tin terdiri dari ....

d. 104

a. 6 ayat
9.

b. 7 ayat

Surah At-Tin diturunkan di kota ....


a. Madinah
b. Yaman

10. Surah At-Tin artinya ....


a. buah tin

b. buah jeruk

c. 8 ayat

d. 9 ayat

c. Makkah

d. Irak

c. buah apel

d. buah pisang

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !


Sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita membaca ....
Ummul kitab artinya ....
Jumlah kitab Allah yang wajib diketahui ada ....
adalah bunyi surah Al-Qariah ayat ke ....
kelanjutan ayat disamping adalah ....
Surah At-Tin termasuk surat yang ke .............. dalam Al-Quran
Surah At-Tin menceritakan tentang ....
adalah surah At-Tin ayat ke ....
Surah At-Tin disebut surah makkiyyah karena ....
bagaimana kelanjutan ayat disamping ?....

C.
1.
2.
3.
4.
5.

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !


Sebutkan 4 nama kitab-kitab Allah !
Sebutkan ciri-ciri surah makkiyyah !
Mengapa Surah Al-Qariah disebut surah makkiyyah ?....
Bagaimana bunyi Surah Al-Qariah ayat ke enam ?....
....... kelanjutan surah At-Tin disamping adalah ....

4. Berilah tanda silang ( x ) pada jawaban yang kau anggap benar !


1. Kata dalam surah Al-Lahab artinya .
a. kedua tangan
b. binasalah
c. tali
2.

Surah Al-Lahab menceritakan .


a. pertolongan Allah
b. menghormati orang

c. kisah Abu Lahab

tua

3.
4.

5.
6.

Abu Bakar adalah tokoh yang .. terhadap Nabi Muhammad


a. patuh dan taat
b. jahat
c. menolong

8.

adalah bacaan ..
a. izhar
b. ikhfa

Potongan ayat
a. tali

yang

d. membantu

c. iqlab

d. idgham

c. sabut yang dipintal

d. kedua tangan

artinya .
b. tidak berguna

Surah An-Nasr menjelaskan kisah ....


a. Abu Lahab
Contoh bacaan Iqlab adalah ....
a.
b.

Silaturrahim artinya ....


a. menyambung tali persaudaraan
b. Main kerumah teman

9.

d.
nikmat
banyak

b. Kemenangan nabi atas kota Makkah


7.

d. istrinya

Yang bukan termasuk manfaat silaturrahim adalah ....


a. dipanjangkan umurnya
b. diluaskan rizkinya

10. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang ....


a. pertama
b. kedua

B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !


1. Terjemahan ayat pertama surah Al-Lahab adalah ....
2. Surah Al-Lahab menceritakan kisah ....
3. terjemahannya adalah ....

c. pasukan gajah
d. berbakti kepada orang tua
c.

d.

c. tidak membohongi ayah


d. berbakti kepada orang tua
c. diberkahkan umurnya
d. menghabiskan banyak waktu dan biaya
c. ketiga

d. keempat

4. Tulisan jika di baca menjadi ....


5. adalah bacaan
6. Manfaat bersilaturrahim adalah ....
7. Niat itu tempatnya ada di mana ?....
8. Bagaimanakah cara melakukan silaturahim ?....
9. adalah bacaan ....
10. artinya ....
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Terdapat dalam Surah apakah kisah Abu Lahab ?....
2. Benarkah bacaan idgham bighunnah ?....
3. Bacaan apakah kalimat ini ....
4. Bolehkan kita beramal tanpa niat, mengapa ?....
5. Apakah maksud hadits dibawah ini ? ....


5. Berilah tanda silang ( x ) pada jawaban yang kau anggap benar !
1. Kata Al-Qodar artinya .
a. Kemulyaan
b. kesejahteraan
c. keabadian
2.
3.
4.

5.

artinya .
a. kemulyaan

b. kesejahteraan

7.
8.
9.

d. 99

artinya .

a.
malam
seribu b.
malam
bulan
qodar
Taqwa artinya ....
a. melaksanakan perintah Allah

lailatul

c. malam kemulyaan

d. malam yang sunyi

c. menjauhi larangan Allah


d. melaksanakan
larangannya

perintah

dan

menjauhi

Kita harus bertaqwa kepada Allah di ....


a. musholla
b. sekolah

c. dimana saja

d. rumah

Orang yang meriwayatkan hadits disebut ....


a. sanad
b. matan

c. perowi

d. musnad

Pahala orang yang sholat berjamaah sebanyak ....


a. 72 derajat
b. 27 derajat

c. 73 derajat`

d. 52 derajar

Orang yang rajin sholat akan selalu mendapatkan ....


a. kemunkaran
b. kebosanan

c. kemaksiatan

d. ketenangan

c. berpaling

d. berdamai

10. Ciri-ciri orang munafik apabila berjanji akan selalu ....


a. ditepati
b. berhianat

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

d. seribu malam

Surat Al-Qodar menempati urutan ke dalam Al-Quran


a. 96
b. 97
c. 98

b. takut kepada Allah


6.

c. terbit fajar

d. keihlasan

Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !


Tokoh munafik pada masa rasulullah bernama ....
Untuk membiasakan diri berahlak terpuji, maka kalau berbicara harus ....
Orang yang suka berbohong atau pendusta istilah sekarang disebut ....
Siapakah yang dimaksud muttafaqun alaih ....
Sholat jamaah adalah ....
Sholat munfarid artinya ....
Mengerjakan
sholat
dengan
baik
akan
mencegah
dari
perbuatan
dan ..........................
8. Pemimpin sholat disebut ....
9. Taqwa artinya .....
10. Sanad adalah .....
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Sebutkan 3 manfaat sholat berjamaah !
2. Jelaskan perbedaan antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian !
3. Sebutkan syarat-syarat menjadi imam !

.......................

4.
5.

Sebutkan ciri-ciri orang munafik berdasarkan hadits nabi !


Tuliskan matan hadits tentang sholat berjamaah !

Ulangan Kenaikan Kelas


Al Quran Hadits Kelas 5 Semester Genab
I. Silanglah (a,b,c,d) pada jawaban yang paling benar!
1. Nama surat dalam Al Quran yang pertama kali diturunkan Allah SWT adalah
a. al-Falah ayat 1-5
c. al-Ala ayat 1-5
b. al-Alaq ayat 1-5
d. an- Nashr ayat 1-5
2.
a.
b.

....
Lanjutan ayat di samping adalah .d.

c.

3. Ayat ke-6 surat al-Alaq berbunyi

a.
b.
a.
b.
a.
b.4.

c.
d.Lafal tersebut adalah bunyi surat al-Alaq ayat ke .


4
c. 6
5
d. 7
5. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di
gua Maharani
c. gua Tsur
gua Tursina
d. gua Hira
6.

1
2
3
4
susunan yang benar dari ayat di atas adalah....
a. 1, 2, 3, dan 4
c. 3, 1, 4 dan 2
b. 4, 3, 2, dan 1
d. 4, 1, 3 dan 2
7. Surat al-Alaq ayat ke-9 diakhiri dengan lafal....
a.
b.

c.
d.

8. Surat al-Alaq terdiri...ayat


a. 19
c. 17
b. 18
d. 16
9. Surat al-Alaq dalam Al-Quran merupakan surat yang ke....
a. 99
c. 97
b. 98
d. 96

a.
b.
a.
b.

10. Lafal
mso-bidi-font-weight: bold;">dalam surat al-Alaq di baca sebanyak...
2 kali
c. 4 kali
3 kali
d. 5 kali
11. Surat al-Qadr diturunkan sesudah surat....
al-Buruj
c. al-Fiil
Abasa
d. al-Humazah
12.


-
-
-

5
4
3
2
1
susunan yang benar dari ayat tersebut adalah....
a. 3, 2, 4, 1, dan 5
c. 1, 2, 3, 4, dan 5
b. 3, 1, 4, 2, dan 5
d. 5, 4, 3, 2, dan 1
....13.

a.
b.

lafal yang tepat untuk melengkapi potongan ayat tersebut adalah....


d.

c.

14.
a. 1
b. 2
ayat tersebut terdapat pada surat al-Qadr ayat....

15.
a. kemuliaan
b. turun

c. 3
d. 4

artinya....

16. Yang dimaksud


a. para malaikat
b. Nabi Nuhammad
a.
b.
a.
b.

c. urusan
d. sejahtera

dalam surat al-Qadr adalah....

c. semua manusia
d. malaikat Jibril

17.
terjemah lafal yang bergaris bawah adalah....
kemuliaan
c. urusan
turun
d. sejahtera
18. Lafal yang mempunyai arti lebih baik adalah....


d.

c.

19. Malam lailatul Qodr itu lebih baik dari pada....


a. seribu bulan
c. seribu hari
b. seribu minggu
d. seribu malam
20. Kemuliaan lailatul Qodr terjadi hingga....
a. tahun berikutnya
c. terbit fajar
b. bulan berikutnya
d. terbit Matahari
21. Malam turunnya al-Quran disebut...
a. nuzulul Quran
c. lailatul Ijtima
b. lailatul Qodr
d. lailatul Istiwa
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
a.
b.
a.
b.

22.
artinya....
pergaulilah
c. menghapusnya
ikutilah
d. perbuatan baik
23. Hadits tentang taqwa diriwayatkan oleh...
Bukhori
c. Muttafaqun alaih
Turmudzi
d. Bukhori dan Muslim
24. Iringilah perbuatan baik dengan....
niat
c. perbuatan baik
doa
d. takwa
25. Menurut bahasa takwa artinya patuh, taat atau ...
tekun
c. melaksanakan
rajin
d. menjaga

26.
perbuatan yang sesuai dengan lafal yang bergaris bawah adalah....
shalat berjamaah
c. rajin belajar
berdoa sebelum makan
d. meminta maaf sesudah berbuat salah
27. Salah satu ciri orang yang bertaqwa adalah....
rajin beribadah
c. bekerja tidak kenal lelah
rajin bekerja
d. rajin berusaha
28. Berikut ini yang termasuk salah satu hikmah orang yang bertakwa adalah...
mendapatkan prestasi yang membanggakan
akan diberi jalan keluar oleh Allah dalam berbagai persoalan
mendapatkan pangkat yang tinggi
menerima bonus besar dari bos

29.
lafal yang bergaris bawah artinya...
berbicara
c. dipercaya
berjanji
d. berkhianat
30. Mengucapkan Insyaallah dimaksudkan agar kita benar-benar menepati janji karena...
agar orang lain yakin
menyandarkan janji tersebut kepada Allah
kita sudah yakin pasti bisa menepatinya
hanya lafal tersebut yang tepat dan paling baik
31. Ciri-ciri orang munafik ada...
6
c. 4
5
d. 3
32. Orang bermuka dua disebut juga...
munafik
c. syirik
fasik
d.musyrik
33. Salah salah satu ciri-ciri orang munafik yaitu...
berbicara apa adanya
c. apabila berjanji tidak ditepati
suka berbicara
d. menyampaikan amanat

a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

34. Berikut ini yang termasuk kerugian orang munafik adalah...


disukai banyak orang
akan memperoleh siksa yang sangat pedih
bisa selamat ketika ada bahaya yang mengancam
banyak teman, karena kepada semua orang ia mengaku sebagai teman
35. Salah satu kiat agar kita terhindar dari sifat munafik adalah...
diam dan tidak berbicara kepada orang lain
tidak mau diberi amanat
selalu berkata jujur
selalu berjanji agar semua orang percaya

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!


lafal tersebut terdapat dalam surat al-Alaq ayat yang ke...


artinya...

36. ...
lafal yang tepat untuk melanjutkan ayat tersebut adalah...
37. Ayat ke-5 dari surat al-Alaq diawali dengan lafal adalah...
38.

39.
40. Surat al-Qadr menceritakan tentang peristiwa malam...
41. Sesungguhnya perbuatan baik itu mampu ....perbuatan buruk
42. Bertakwa itu sebaiknya dilakukan di...
43. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik diriwayatkan oleh...
44. Orang munafik itu apabila dipercaya maka ia...
45. Insya Allah artinya...
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
46. Tulislah surat al-Alaq ayat ke-2!
47. Terjemahkan surat al-Qadr ayat ke-4!
48. Apakah yang dimaksud dengan takwa? Jelaskan!
49. Sebutkan ciri-ciri orang munafik!
50. Sebutkan kiat-kiat agar kita terhindar dari sifat munafik!

Soal Al Quran Hadis Kelas 5 MI Bank Soal


March 8, 2015 Uncategorized soalnggakadajawaban

1.
a.
b.
2.
a.
b.
3.
a.
b.
4.
a.
b.
5.
a.
b.
6.
a.
7.
a.
b.
8.
a.
b.
9.
a.
b.
10.

Surat dalam Al Quran yang pertama kali turun adalah


Al Alaq 1-5 c. An Nas ayat 1-6
Al Maidah ayat 3 d. Al Ikhlas ayat 1-3
Tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di ..
Masjidil Haram c. Gua Tsur
Gua Hira d. Padang Arafah
Lafad , artinya
Bacalah
c. Membaca
Dibaca
d. Terbaca
Surat Al-Alaq diambil dari kata yang berarti ..
Tanah liat c. Segumpal darah
Lumpur panas d. Segumpal daging
Surat Al-Alaq turun di kota
Makkah
c. Jeddah
Madinah
d. Muzdalifah
, Adalah surat Al Alaq ayat ke
4 b. 5 c. 6 d. 7
Lafad artinya
Menghidupkan
c. Mengubah
Menciptakan
d. Menguasai
, Lafad yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah

c.
d.
Lafad adalah akhir dari surat
Al Falaq
c. An Nas
Al Ikhlas
d. Al Alaq
Surat Al Alaq termasuk golongan surat

a.
b.
11.
a.
b.
12.
a.
b.
13.
a.
b.
14.
a.
b.
15.
a.
b.
16.
a.
b.
17.
a.
b.
18.
a.
b.
19.
a.
b.
20.
a.
b.
21.
a.
b.
22.
a.
b.
23.
a.
b.
24.
a.
b.
25.
a.
b.
26.
a.
b.
27.
a.
b.
28.
a.
b.
29.
a.

Madaniyah
c. Qouliyah
Makkiyah
d. Kauniyah
Wahyu pertama yang turun kepada nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa beliau mulai diangkat menjadi
Manusia teladan c. Utusan Allah
Kepala pemerintahan d. Hamba Allah
. , Lanjutan ayat di samping adalah
c.
d.


, Dibaca
Arraauhustugna c. Arraahustaghna
Raahustaghna d. An raahastugni
, Dibaca
Fayadu naadiyah c. Wayadu naadiyah
Falyadu naadiyah d. Wayaduz zabaniyah
Adalah surat Al Alaq ayat ke
11
c. 13
12
d. 14

c.
d.
Surat Al Qodr terdiri dari
4 ayat
c. 6 ayat
5 ayat
d. 7 ayat
Kata Al Qodr artinya
Kebahagiaan c. Kebagusan
Kemuliaan d. Keindahan
Surat Al Qodr diawali dengan kata
c.
d.

Malam lailatul qodr lebih baik dari


1000 bulan c. 1000 purnama
1000 tahun d. 1000 pahala
Lailatul qodr turun pada
Malam bulan ramadhan c. Malam purnama
Malam hari raya d. Malam jumat
Artinya
Sebulan c. Setahun
Seribu bulan d. Berbulan-bulan
Nuzulul Quran adalah malam .
Dihafalkan Al Quran c. Dibukukan Al Quran
Turunnya Al Quran d. Ditulisnya Al Quran
Adalah surat Al Qodr ayat ke
3
c. 5
4
d. 6
Malaikat turun pada malam kemuliaan untuk
Mengatur segala urusan
c. Beribadah
Membawa Al Quran d. Bertasbih
.


c.
d.
Lafad artinya adalah malaikat
Mikail
c. Jibril
Izrail
d. Ridwan
.. Lanjutan ayat di samping adalah
c.

d.
Yang berarti kesejahteraan adalah lafal
c.

b. d.
30. Al Quran turun pertama kali pada tanggal
a. 1 ramadhan c. 27 ramadhan
b. 7 ramadhan d. 17 ramadhan
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!


Wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surat ayat ...
Lafad ayat pertama Surat Al Alaq adalah .
Surat Al Alaq terdiri dari .. ayat

Lanjutan dari .
Lafad ayat ke 3 surat Al Alaq adalah .
Malam Lailatul Qodr artinya ..
Ayat pertama Surat Al Qodr adalah .
Berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir bulan ramadhan disebut .
Al Quran turun pertama kali pada tanggal .
Pada lafad terdapat bacaan .

III.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Tulislah Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5!


Jawab : .

2.
Susunlah menjadi ayat yang benar!
Jawab : .
3. Tulislah surat Al Qodr ayat ke 5!
Jawab :

4.
Susunlah menjadi ayat yang benar!
Jawab : .
5. Jelaskan keistimewaan malam lailatul qodar!
Jawab : .