Você está na página 1de 1

mltunk

Gyergyi Hrlap pntekvasrnap, janur 1618.

Szkelyfld trtnete: a tatrjrs utni idszak

A romnok erdlyi letelepedse


A

tat rj rs hozzjrult a nag ymret rom n bev ndorl shoz .


A veresg katonai ta nulsga i a r r l g yz tk meg I V.
Blt, hogy a megyei kzpontokul szolgl vrak elnytelen fekvsk miatt komolyabb
t madsnak kptelenek ellen ll ni. Helyettk orszgszerte megkzelthetetlenebb
heg y i v ra k ptst kezdte meg. Ezeknek a vraknak
krnyke azonban, fldmvelsre egyelre alkalmatlan lvn, lakatlan volt. A magyar
s szsz npessg mg arra sem volt elegend, hogy a
tatr pusztts ltal okozott
hinyokat betltse. Vrnpre viszont szksg volt, nemcsak a katonai szolglatra s
a fenntartsra, hanem azrt
is, mert az Erdlyi-medence
belsejben a kirlyi birtokok
adomnyozs rvn fokozatosan magnkzre jutottak. gy
a kirly egyre inkbb a megmaradt hegyvidki uradalmak
jvedelmezsgnek g yaraptsra trekedett. A hegyvidk ds legeli elssorban
hegyi psztoroknak knltak
meglhetst. A magyar kirly
ezrt a bolgr-romn llam s
a szerb kenzsg terletrl
szak fel hzd, s a kun uralom megsznse utn, annak
nyomsa all is felszabadul
romn psztorokkal npestettk be az j vrkerleteket.
gy szllottk meg romnok
E r d l y b e n D v a , H u ny a d ,
Salg, Talmcs, Trcs, Kecsks, Szdk, Lta, Sebes, Alms, Csics, B lv nyos s
Grgny vrainak krnykt.
A romnsg msik csoportja nem a tulajdonkppeni Erdlyben, hanem annak nyugati
hegyvidke kls, a magyar
Alfldre nz oldaln plt
vrak (Mihld, Sebes, Zsid,
Halmos, Illyd, Krassf, Borzaf, Kvesd, Szd, Vradja,
V i l go s, D e sz n i , Pa n kota ,
S l y o m k , Va l k , N ya l b,
Aranyos, Kvr) uradalmaiban
telepedett le.
Bev ndorlsu k nem eg yszerre trtnt, hanem a psztorok fokozatosan npestettk
be az emltett vrak krnykt. Beteleptsk tervszeren
s kedvezmnyekkel trtnt.
A bevndorl romnok a forrsokban hegyi juhpsztorok knt
szerepeltek.A ma gyar orszgi
romn psztorkultra adneme a juhtvened volt, mely tven juh utn egy juhnak s egy
brnynak a beszolgltatsbl
llott. Mezgazdasgi termnyek utn mivel fldmvelst
hegyi teraszokon csak nelltsra folytattak nem adztak.
A kirlyi vrbirtokok fldrajzi fekvse sokig lehetv
tette ezt az letmdot. A vr
kzvetlen szolglatra rendelt
npelemek rendesen a vlgyi
rszeken megteleplt magyarok, kis rszben szlvok kzl
kerltek ki. A romnok inkbb
adjukkal jrultak hozz a
vrszervezet fenntartshoz,
s ezt is a magyar vrnaggyal
kzvetlenl rintkez vezetik, a kenzek s a vajdk gyj-

tttk ssze tlk. k feleltek


az tvened pontos beszolgltatsrt, s ugyancsak k teljestettek katonai szolglatot
is. A romnsg nagy tbbsge
nyjait legeltette a hegyekben.
lland lakhelyhez mg vezetik sem voltak ktve.
A kenzek vezet szerepnek a fennmaradsa nem
annyira az ltaluk vezetett
csoport bizalmtl fggtt, hanem inkbb a magyar kirly
vagy megbzottjai megerststl. gy a kenz elnevezs
egyttal helyzetknek fellrl
val elismertetst jelkpezte, s kszsgesen cserltk fel
rgi, mint lttuk, nem is megllapodott rangjelz nevkkel.
Hasonl ton juthatott a romnsghoz a tbb kenzsg
fltt rendelkez vezett jell vajda nv is, mely a balkni romnoknl nem fordul
el, csak a magyar kirly orszgaiban. Joggal kvetkeztethetjk, hogy a magyarok
lta l m r a hon fogla lskor
megismert s az erdlyi vajdval kapcsolatban rgta hasznlt szlv kifejezst is elszr
magyarok alkalmaztk. Mg a
14. szzadbl is van adatunk
arrl, hogy a vajdt az aprl
fira rkld tisztsget visel kenzzel szemben a romnok eredetileg vlasztottk, s
ez megfelel annak a magyarorszgi jogszoksnak, mely a
vendgek s jvevnyek szmra biztostotta fnkeinek
nkrkbl val vlasztst.
A vajdk a kenzek mintjra hamarosan rkletess
tettk tisztsgket s a velejr anyagi elnyket. Ez nem
jelentette a zonba n a kenzek, illetleg vajdk vezetse
alatt ll kzromnok gazdasgi s jogi szabadsgnak
elvesztst, amit a mag yar
vrkerletek ln ll vrnagyok is elismertek, mikor a
romn szoksjog alapjn tlkez, de magyar szervezsi
gyakorlat szerint sszelltott kerleti trvnyszkeken
b r t rs a k u l nemc s a k ke nzeket, ha nem rom n papok at s kz r om nok at is
ignybe vettek.
M r a Szrny i b nsg
megszer vezsvel kapcso latban lttuk, hogy a romnok mint minden kltzkd
lovas psztornp katonailag is meg voltak szervezve.
Valjban rendszeres katonai szolglatot csak a kenzek teljestettek, bkeidben
a hegygerinceken vonul hatr rzse, hborban pedig a
kirlyi seregben val hadakozs rvn. A romnsg szles
rtegei nem katonskodtak. Ez
magyarzza a kenzek kezdettl fogva kiemelked trsadalmi helyzett, melyet a
romnsg szksgszeren bekvetkez letelepedse jelentkenyen megerstett.
A felsbb ir ny tst g yakorl mag yar vrhatsgok
is az lland letelepedsben
lttk a romn vrnp tarts
megszervezhetsnek s gazdasgi hasznostsnak legfbb biztostkt, s mindent

Szilgysgi olhok (Petri Mr: Szilgy vrmegye monogrfija)


elkvettek a romnsg helyhez ktsre. Trekvseikben segttrsakra talltak
a kenzekben, akik hamarosan rjttek arra, hogy trsadalmi llsukat a fldbirtok
jobban megalapozza, mint az
llatllomny. A vrkerletek szlv falvainak vezetst
a katonai szempontokat szem
eltt tart magyar vrnagyok,
amint azt a 1415. szzadi romn kenzek ltal igazgatott
szmos szlv nev falu bizonytja, a katonailag iskolzottabb, fegyveres szolglatra a
szlvoknl alkalmasabb romn kenzekre bztk. Ezek
a fldmvel szlvoktl jr
termnyszolgltatsokbl rszesedve felismertk a rendszeres fldmvels ltal vrl
vre biztostott, lland jelleg javak anyagi elnyeit, s
a psztorkodstl elvonhat
romn alrendeltjeiket is fokozatosan bekapcsoltk a mezgazdasgi termelsbe.
Valszn, elbb a romn
kenzek telepedtek le lland szllsra a falvakban, majd
a p sztorkod npessg a
nyjaknl nlklzhet csaldtagokat is otthagyta, s a
legelvlts egyes csoportokra korltozdott, a tbbinl a
psztorkods a telepls hatrai kz szorult, legfeljebb
a kzeli hegyekre terjedt ki.
Az letmdnak ez az talakulsa huzamosabb idt vett
ignybe. Felttelezhet, hogy a
ktfle psztorkods egy ideig prhuzamosan folyt; mg a
romnsg egyre nagyobb rsze mr leteleplt, kisebb csoportjai mg transzhumltak
vag y esetleg nomadizltak.
Nagy rszk azonban ttrt
a fldmvelsre.

ArAnyosszk ltrehozsA
V. IstVn kIrly ltAl
IV. Bla s Istvn ifjabb kir ly csa ld i h bor iba n a
szkelyek ez utbbi mellett
harcoltak, mert neki voltak
alrendelve. A hls V. Istvn
a tordai vrhoz tartoz Aranyos nev fldet nekik adomnyozta, mely az Aranyos s
Maros folyk kztt terlt el.
Az adomnylevl nem maradt
fenn, gy annak indokolst
nem ismerjk, de I V. Lszl kirly mikor megerstette atyja adomnyt, kifejtette,
hogy des atyjnak annyi h
s hasznos szolglatot tettek,
hogy hossz s unalmas dolog
lenne felsorolni.
A kzdi szkelyek szmra abbl kvetkeztethetnk,
hogy ttelepedsk alkalmval 6 nembe s 24 gba tmrltek, illetve 29 helysgben
hoz t k lt r e sz l l s a i k at.
A ksbbi Aranyosszket ltrehoz kzd i szkelyek nl
bukkanunk elszr a szkely
trzs szerkezetre: a 6 nemzetsgre s a 24 gra. A szmukra biztostott j terleten
va lszn leg idegen v rnpeket talltak. Szmukat s
katonai erejket bizony tja
az a tny, hogy szembeszllhattak az elg nag y szm
tatr sereggel.

A z ArAnyos VIdkI szkelyeknek


A kunok s A tAtrok ellenI hArcAI

Az Aranyos foly vidkre


kltztt kzdi szkelyek IV.
Lszl kirlynak nagy segtsgre voltak a kunok elleni
harcban. A hdi tkzetben
(1282) meghatroz szerepk
volt a gyzelem kivvsban.

Az Aranyos vidki szkelyek


kt v mlva, a nogaji tatrok
betrse alkalmval is kitntek vitzsgkkel. 1284-ben a
gazdag zskmnnyal visszavonul tatrokat megtmadtk s tbb mint 1000 foglyot
kiszabadtottak. A kunok s
tatrok feletti gyzelmkrt,
s mivel a kirlyt szksgben g y is segtettk, hog y
neki 80 lovast adtak; rdemes szolglataikrt s a lovakrt j adomnylevelet kaptak
az uralkodtl.
Azrt, mert megvtk az
Aranyos vidkt a pusztulstl, Toroczkai Ehlls nekik
ajndkozta a torocki vrat
a tulajdonjog fenntartsval
addig, amg az Aranyos mellett laknak, fejk, gyermekeik, s vag yonuk vdelmre,
melyet g y hasz n l hatta k,
mintha tulajdon birtokuk lenne. Ebbl az oklevlbl arra
is kvetkeztethet n k: szmoltak azzal a lehetsggel,
hogy az adomnyozott kirlyi birtokon nem maradnak
llandan.
A Bels-Erdlybl visszavonul tatrok msik nagyobb
csapatt 1284-ben a Blvnyos vrnl gyztk le a szkelyek. Valsznleg itt trtnt
az, hog y az es miatt anynyira megereszkedett a tatrok nyilainak idege, hogy nem
tudtk hasznlni s a kzi tusban a szkelyekkel szemben alulmaradtak. Ebben az
tkzetben vehetett rszt Lrnt erdlyi vajda is. Kitnhettek Meggyes s Fik nev
szkely femberek, akiknek
korbbi hasznos szolglataikrt V. Istvn kirly a kolozsi
eg yh z ny rdti bi r tok t
adomnyozta.
Dr. GarDa Dezs