Você está na página 1de 6

Digite 5 linhas dos exerccios abaixo:

Exerccio 1
Asdfg

Exerccio 2
lkjh

Exerccio 3
Qwert

Exerccio 4
Poiuy

Exerccio 5
\zxcvb
Exerccio 6

/;.,mn

Exerccio 7
aqswdefrgt

Exerccio 8
plokijuhy

Exerccio 9
azsxdcfvgb

Exerccio 10
12345

Exerccio 11
!@#$%

Exerccio 12
}+_)(*&

Exerccio 13
Informtica

Exerccio 14
Computao

Exerccio 15
hardware e software

Exerccio 16
cincia

Exerccio 17
Windows um sistema operacional

Exerccio 18
Maximizar, minimizar, restaurar e fechar

Exerccio 19
147258369

Exerccio 20
693852741

Exerccio 21
987654321

Exerccio 22
R$ 257,00

Exerccio 23
1.024

Exerccio 24
49,87%

Exerccio 25
12 e 15