Você está na página 1de 32

Proiect la evaluarea

intreprinderii

Realizat de studentii
grupei 644,seria B:
Turea Bebi
Mihailiuc Ana Maria

Profesor coordonator:
Lector univ. dr. ANICA-POPA Adrian
1

Date generale despre societatea C.N TransElectrica SA

COD CAEN: 3512


TIPUL DE ACTIVITATE: transportul energiei electrice
COD UNIC DE INREGISTRARE:

RO13328043

NR. REGISTRUL COMERTULUI:

J40/8060/2000

ANUL INFIINTARI:

2000

ANUL COTARII LA BURSA: 2006


PRODUSE/SERVICII:

Serviciul de transport al energiei electrice


Serviciul de transport (serviciul de conducere tehnica operationala a JEN)
Operatorul pietei de echilibru

Capitolul I: Analiza Cheltuielilor


=milioane RON=

NR.
CRT

INDICATORI

sursa:www.bvb.ro

SIMBOL
INDICATOR

1 Cifra de afaceri CA

2011

2012

2013

3.113.142.778

2.726.883.053

2.421.639.936

297.258.467

314.844.392

335.141.949

2 Amortizarea

3 Mijloacele fixe

MF

3.537.825.681

3.683.211.822

3.572.863.990

Valoarea de
intrare a
4
mijloacelor
fixe

VI=MF-I+E

3.242.733.251

3.359.514.288

3.362.505.650

Intrari de
mijloace fixe

319.234.688

380.300.816

215.688.768

Iesiri e
mijloace fixe

24.142.258

56.603.282

5.330.428

Cota medie de
amortizare

cc=A/MF

8,40%

8,54%

9,38%

Ns

1197

2200

2180

Cs

152.730.489

170.361.104

170.643.076

0,0709

0,0774

0,0782

1,41

1,2394

1,1108

0,0709

0,0774

0,070465916

Numarul
8 mediu de
salariati
Cheltuielile
9
salariale
10

Salariul mediu
annual

Productivitatea
11 medie anuala a
muncii
12 Cheltuieli
salariale la 1
leu cifra de
afaceri

sac=Cs/Ncs

Wca=CA/Nsc
cs=Cs/CA

13

Active
circulante

AC

1.546.621.692

1.179.406.240

1.488.632.064

Imprumuturi
14 purtatoare de
dobanzi

2.334.183.774

1.153.287.787

1.177.447.799

Procentul
15 mediu de
dobanda

pcd

16,33%

10%

9,60%

Cota medie de
acoperire a
activelor
16
circulante prin
credite
contractate

kc=/AC * 100

150,92%

97,79%

79,10%

Sd= * pcd

381172210,3

115328778,7

113034988,7

Cheltuielile cu
18 amortizarea la
1000 lei CA

Ca1000 lei

95,48500926

115,4594406

138,3946242

Cheltuielile cu
19 salariile la
1000 lei CA

Cs1000 lei

49,05990502

62,47466455

70,46591587

Cheltuielile cu
20 dobanzile la
1000 lei CA

Cd1000 lei

122,4396815

4,229326174

46,67704188

17

Suma
dobanzilor

Pentru perioada 2011-2012

Analiza cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei Cifra de Afaceri


CA1000 lei =A/CA * 1000=MF*cc/CA * 1000=(VI+I-E)* cc/CA * 1000
Modelul de analiza:
CA1000 lei

1.Ca

2.1.1 VI
2.A

2.1 MF
2.2 cc

2.1.2. I
2.1.3 E

CA1000 lei = A2012/CA2012 * 1000 A2011/CA2011 * 1000


CA1000 lei = 19,97443138

CA1000 lei = +10472,85


1.Influenta modificarii Cifrei de Afaceri asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
cifra de afaceri:
CAca1000 lei = A2012/CA2013 * 1000 A2012/CA2012 * 1000
CAca1000 lei = 314.844.392/2.421.639.936 *1000 - 314.844.392/2.726.883.053 *1000
= 130,0129-115,4594
=14,5535

CAca1000 lei = 14,5535 milioane lei

2.Influenta modificarii amortizarii asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de


afaceri:
CAa1000 lei = A2012/CA2012 * 1000 A2011/CA2012 * 1000=
CAa1000 lei = 6,44909395 milioane

2.1 Influenta modificarii mijloacelor fixe asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
cifra de afaceri:
CAmf1000 lei = [(MF2012-MF2011)*cc2011/CA2012] * 1000=
CAmf1000 lei = 4,479755382
CAmf1000 lei = 4,47milioane lei
2.1.1. Influenta modificarii valorii de intrare a mijloacelor fixe asupra cheltuielilor
cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri:
CAvi1000 lei = [(Vi2012-Vi2011) * cc2011/CA2012] * 1000=
CAvi1000 lei = 3,598351778= 3, 59 milioane lei

2.1.2.Influenta modificarii intrarilor de mijloace fixe asupra cheltuielilor cu


amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri:
CAi1000 lei = [(I2012-I2011) * cc2011/CA2012] * 1000=
CAi1000 lei = 1,912457274

= 1.9 milioane lei


2.1.3 Influenta modificarii iesirilor de mijloace fixe asupra cheltuielilor cu amortizarea la
1000 lei cifra de afaceri:
CAe1000 lei = -[(E2012-E2011) * cc2011/CA2012] * 1000=
CAe1000 lei = -1,00021533
CAe1000 lei = -1,0 milioane lei
2.2 Influenta cotei medii de amortizare asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
cifra de afaceri:
CAcc1000 lei = [MF2012* (cc2012 - cc2011)]/CA2012 * 1000=
CAcc1000 lei = (3683,211 * 0,0008 /2726,883) * 1000= 1,860018735

CAcc1000 lei = +1,8 milioane lei


6

INTERPRETARE:
Se remarca o crestere a cheltuielilor cu amortizarea , crestere datorata in principal
modificarii cifrei de afaceri si a amortizarii, ambii factori exercitand o influenta nefavorabila si
implicit conduc la reducerea eficientei la nivel de intreprindere.
Diminuarea cifrei de afaceri cu 12,41 %, a determinat majorarea cheltuielilor cu
amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri cu14,5535 milioane lei. In acelasi timp remarcam faptul
ca, modificarea in sensul cresterii amortizarilor cu 5,91%, a generat marirea cheltuielilor cu
amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri cu 6,4 milioane lei. In acest sens, au contribuit
principalele componente si anume mijloacele fixe care prin majorarea lor cu 173,14 milioane lei
au generat cresterea cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri cu 5,5 milioane lei si
cota medie de amortizare care prin evolutia in sensul cresterii cu 0,08% au determinat majorarea
cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri cu 1,9 milioane lei.
In ceea ce priveste modificarea mijloacelor fixe,putem afirma ca la aceasta au contribuit
cresterea valorii de intrare cu 143,54 milioane lei care implicit a vizat majorarea cheltuielilor cu
amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri; marirea intrarilor cu 51,06 milioane lei a determinat
cresterea cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri ;majorarea valorii iesirilor cu
32,46 milioane lei au avut un impact favorabil asupra companiei reducand cheltuielile cu
amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri cu 0,9 milioane lei.

1.1

Analiza cheltuielilor salariale

Cs=Ncs * sca = Ncs * CA/ Ncs * Cs/CA = Ncs * Wca * cs


Modelul de analiza:
Cs

1. Ncs
2. sca

2.1 Wca

I Wca > I sca

2.2 cs

Cs = Cs 2012 Cs 2011 = 17.630.615

Cs = +17,63 milioane lei


1.Influenta modificarii numarului mediu de salariati asupra cheltuielilor salariale.

CsNcs = (Ncs2012- Ncs2011) * sca2011 =


CsNcs =(2200- 1197)* 0.709 =71,1127

CsNcs = +71,11 milioane lei


2.Influenta modificarii salariului mediu annual asupra cheltuielilor salariale:
Cssca = Ncs2012 * (sca2012 - sca2011) =
Cssca = 2200 * 0,0065 =

Cssca = +14,3 milioane lei


2.1 Influenta modificarii productivitatii medii anuale a muncii asupra cheltuielilor
salariale
CsWca = Ncs2012 * (Wca2012 - Wca2011) * cs2011 =
CsWca = 2200 * (-0,18) * 0,05 = -26,610188

CsWca = -26.61 milioane lei


2.2 Influenta modificarii salariale la 1 leu cifra de afaceri asupra cheltuielilor salariale:
Cscs = Ncs2012 * Wca2012 * (cs2012 - cs2011) =
Cscs = 2200 * 1.23 * = 17,72342

Cscs = +17,72 milioane lei


INTERPRETARE:
La nivelul societatii se inregistreaza o crestere a cheltuielilor cu salariile de 17 milioane
lei, aceasta fiind datorata influentei nefavorabile exercitate de modificarea numarului mediu de
salariati si a salariului mediu anual.
Suplimentarea personalului cu 3 indivizi, a determinat cresterea cheltuielilor salariale cu
0,21 milioane lei.
8

Modificarea in sensul cresterii a salariului mediu anual cu 0,0065 milioane lei, a


contribuit la cresterea cheltuielilor salariale cu 14,3 milioane lei.
Modificarea salariului mediu anual a fost generata de reducerea productivitatii medii
anuale cu 0,18 si majorarea cheltuielilor cu salariile la 1 leu cifra de afaceri cu 0,0124 milioane
lei, ambii factori contribuind la reducerea cheltuielilor cu salariile cu 26.6 milioane lei, respectiv
cresterea acestora cu 40 milioane lei.
1.2

Analiza cheltuielilor salariale la 1000 lei Cifra de Afaceri

Cs1000 lei = Cs/CA * 1000 = sca /Wca * 1000


Modelul de analiza:
Cs1000 lei

1.Wca
2. sca

Cs1000 lei = sca2012 /Wca2012 * 1000 - sca2011 /Wca2011 * 1000 = 12,16588443

Cs1000 lei = +12,165 milioane lei


1.Influenta modificarii productivitatii medii a munci asupra cheltuielilor salariale la 1000
lei cifra de afaceri:
Cs1000 leiWca = sca2011 /Wca2012 * 1000 - sca2011 /Wca2011 * 1000 =
Cs1000 leiWca = 1467,134199
Cs1000 leiWca = +1467,3 milioane lei

2.Influenta modificarii salariului mediu anual asupra cheltuielilor salariale la 1000 lei
cifra de afaceri:
Cs1000 leisca = sca2012 /Wca2012 * 1000 - sca2011 /Wca2012 * 1000 =
Cs1000 leisca =5,244473132
Cs1000 leisca = +5,2 milioane lei

INTERPRETARE:
La nivelul intreprinderii, se identifica o crestere a cheltuielilor salariale la 1000 lei cifra
de afaceri cu 12.1 milioane lei. Aceasta a fost datorata reducerii productivitatii medii anuale cu
0,18 si cresterea salariului mediu anual cu 0,0124 milioane lei.
Diminuarea productivitatii medii anuale a muncii a determinat cresterea cheltuielilor cu
salariile la 1000 lei cifra de afaceri cu 7,6 milioane lei, in timp ce majorarea salariului mediu
anual a determinat modificarea in sensul cresterii a cheltuielilor salariale la 1000 lei cifra de
afaceri cu 12,5 milioane lei.
Putem afirma ca atat modificarea productivitatii medii anuale a muncii, cat si cea a
salariului mediu anual, au exercitat o influenta nefavorabila la nivelul companiei analizate.
1.3

Analiza cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei Cifra de Afaceri

Cd1000 lei = Sd/CA * 1000 = [(AC * kc * pcd)/1002]/CA * 1000


Modelul de analiza:
Cd1000 lei

1. CA
2 Sd

2.1 AC
2 .2 kc
2.3 pcd

Cd1000 lei = Sd2012/CA2012 * 1000 - Sd2011/CA2011 * 1000 = 3,112,761,605,832

Cd1000 lei = 3,122 miliarde lei


1.Influenta modificarii cifrei de afaceri asupra cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de
afaceri:
Cd1000 leiCA = Sd2011/CA2012 * 1000 - Sd2011/CA2011 * 1000 = 102,74

Cd1000 leiCA = +102,74 milioane lei


2.Influenta modificarii sumei dobanzilor asupra cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de
afaceri:
Cd1000 leiSd = Sd2012/CA2012 * 1000 - Sd2011/CA2012 * 1000 = -97,48985432
10

Cd1000 leiSd = -97,48 milioane lei


2.1 Influenta modificarii activelor circulante asupra cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei
cifra de afaceri:
Cd1000 leiAC =[((AC2012-AC2011)* kc2011 * pcd2011))/1000]/CA2011 * 1000 =
Cd1000 leiAC =
Cd1000 leiAC = -13,9 milioane lei
2.2 Influenta modificarii cotei medii de participare a creditelor la acoperirea activelor
circulante asupra cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri:
Cd1000 leikc =[AC2013 * (kc2013 - kc2012) * pcd2012/1002]/CA2012 * 1000 =
Cd1000 leikc =(1158,489 * 38,29% * 0,1633)/2726,883 * 1000 =
Cd1000 leikc = +26,5 milioane lei
2.3 Influenta modificarii procentului dobanzilor asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de
afaceri:
Cd1000 leipc = [AC2013 * kc2013 * (pcd2013 - pcd2012)/1002]/CA2012 * 1000 =
Cd1000 leipc = [1158,489 * 0,9555 * (-6,3%)]/2726,883 * 1000 =
Cd1000 leipc = -1,7 milioane lei
INTERPRETARE:
La nivelul societatii se inregistreaza o diminuare a cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei
cifra de afaceri cu 3,122 milioane lei. La aceasta au contribuit reducerea cifrei de afaceri cu
12,41 % si cea a sumei dobanzilor .
Modificarea cifrei de afaceri, a reflectat la nivelul cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei
cifra de afaceri prin majorarea lor, in timp ce, reducerea sumei dobanzilor a generat diminuarea
cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri.
Modificarea activelor circulante cu 381,14 milioane lei au dus la micsorarea cheltuielilor
cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri cu 13,9 milioane lei.
Cresterea cotei de acoperire a activelor circulante din creditele contractate cu 38,29% au
condus la majorarea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri cu 26,5 milioane lei.

11

Diminuarea procentului mediu de dobanda cu 6,33%, a determinat micsorarea cheltuielilor cu


dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri cu 1,7 milioane lei.

Pentru perioada 2012-2013

2.1 Analiza cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei Cifra de Afaceri


CA1000 lei =A/CA * 1000=MF*cc/CA * 1000=(VI+I-E)* cc/CA * 1000
Modelul de analiza:
CA1000 lei

1.Ca

2.1.1 VI
2.A

2.1 MF
2.2 cc

2.1.2. I
2.1.3 E

CA1000 lei = A2013/CA2013 * 1000 A2012/CA2012 * 1000


CA1000 lei = 335,141/2421,639 * 1000 314,844/2726,883 * 1000
CA1000 lei =138,3 115,4
CA1000 lei = +22,90 milioane lei
1.Influenta modificarii Cifrei de Afaceri asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
cifra de afaceri:
CAca1000 lei = A2012/CA2013 * 1000 A2012/CA2012 * 1000
CAca1000 lei = 314,844/2421,639 * 1000 115,4 = 130 -115,4= 14,55344332
CAca1000 lei = +14,5 milioane lei
2.Influenta modificarii amortizarii asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri:
CAa1000 lei = A2013/CA2013 * 1000 A2012/CA2013 * 1000=
CAa1000 lei = 138,3 130 = 8,381740282

CAa1000 lei = +8,3 milioane lei


12

2.1 Influenta modificarii mijloacelor fixe asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
cifra de afaceri:
CAmf1000 lei = [(MF2013-MF2012)*cc2012/CA2013] * 1000=
CAmf1000 lei = [(3.572.863.990-3.683.211.822) * /2421,639] * 1000=
CAmf1000 lei = (110,348 * 0,0854/2421,639) * 1000=
CAmf1000 lei = -3,9 milioane lei
2.1.1. Influenta modificarii valorii de intrare a mijloacelor fixe asupra cheltuielilor
cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri:
CAvi1000 lei = [(Vi2013-Vi2012) * cc2012/CA2013] * 1000=
CAvi1000 lei = [(3362,505-3359,514) * 0,0854/2421,639] * 1000=
CAvi1000 lei = (2,9910 * 0,0854/2421,639) * 1000=0,105491453
CAvi1000 lei = +0,1 milioane lei
2.1.2.Influenta modificarii intrarilor de mijloace fixe asupra cheltuielilor cu
amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri:
CAi1000 lei = [(I2013-I2012) * cc2012/CA2013] * 1000=
CAi1000 lei = [(215.688.768- 380.300.816) * 0,0854/2421,639] * 1000=
CAi1000 lei = (164,612 * 0,0854/2421,639] * 1000=
CAi1000 lei = -5,8 milioane lei
2.1.3 Influenta modificarii iesirilor de mijloace fixe asupra cheltuielilor cu
amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri:
CAe1000 lei = -[(E2013-E2012) * cc2012/CA2013] * 1000=
CAe1000 lei = -[(5,3-56,603) * 0,0854/2421,639] * 1000=
CAe1000 lei = -(51,27 * 0,0854/2421,639) * 1000=
CAe1000 lei = +1,8 milioane lei
2.2 Influenta cotei medii de amortizare asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
cifra de afaceri:
CAcc1000 lei = [MF2013 * (cc2013 - cc2012)]/CA2013 * 1000=
13

CAcc1000 lei = [3572,863* (0,0938 0,0854)/ 2421,639] * 1000=


CAcc1000 lei = (3572,863* 0,0084/2421,639) * 1000=
CAcc1000 lei = + 12,2 milioane lei
INTERPRETARE:
Se remarca o crestere a cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri cu 22,9
milioane lei in perioada de curenta fata de perioada de baza. Modificarea cifrei de afaceri in
sensul diminuarii cu 11,20% a dus la cresterea cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de
afaceri cu 14,6 milioane lei.
De asemenea, cresterea amortizarilor cu 6,44% a determinat majorarea cheltuielilor cu
amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri cu 8,3 milioane lei. Aceasta crestere a avut la baza
diminuarea mijloacelor fixe cu 110,348 milioane lei(ceea ce a determinat o diminuare a
cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifrade afaceri cu 3,9 milioane lei) si cresterea
coeficientului mediu de amortizare cu 14,75%(fapt ce genereaza o crestere a cheltuielilor cu
amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri cu 12,2 milioane lei).

2.2

Analiza cheltuielilor salariale

Cs=Ncs * sca = Ncs * CA/ Ncs * Cs/CA = Ncs * Wca * cs


Modelul de analiza:
Cs

1. Ncs
2. sca

2.1 Wca

I Wca > I sca

2.2 cs

Cs = Cs 2013 Cs 2012 = 170,643 -170,361 =


Cs = +0,28 milioane lei
1.Influenta modificarii numarului mediu de salariati asupra cheltuielilor salariale.
CsNcs = (Ncs2013- Ncs2012) * sca2012 =
CsNcs = (2180-2200) * 0,0774 =
CsNcs = -1,5 milioane lei
14

2.Influenta modificarii salariului mediu annual asupra cheltuielilor salariale:


Cssca = Ncs2013 * (sca2013 - sca2012) =
Cssca = 2180 * (0,0782 0,0774) =
Cssca = 2180 * 0,0008 =
Cssca = +1,78 milioane lei
2.1 Influenta modificarii productivitatii medii anuale a muncii asupra cheltuielilor
salariale
CsWca = Ncs2013 * (Wca2013 - Wca2012) * cs =
CsWca = 2180 * (1,1108 1,2394) * 0,0624 =
CsWca = 2180 * 0,128 * 0,0624 =
CsWca = -17,4 milioane lei
2.2 Influenta modificarii salariale la 1 leu cifra de afaceri asupra cheltuielilor salariale:
Cscs = Ncs2013 * Wca2013 * (cs2013 - cs2012) =
Cscs = 2180 * 1,1108* 0,008 =
Cscs = +19,18 milioane lei
INTERPRETARE:
Se remarca o crestere a cheltuielilor salariale cu 0,28 milioane lei in perioada curenta fata
de perioada de baza. Aceasta s-a datorat descresterii a numarului mediu de salariati cu 20 si
majorarii salariului mediu anual cu 0,0008 milioane lei.
Ca urmare a reducerii numarului mediu de salariati cu 10,38% si a salariului mediu anual
cu 0,8% cheltuielile salariale au crescut cu 1,78 milioane lei(in cazul modificarii salariului),
respective s-au diminuat cu 1,5 milioane lei(din pricina reducerii de personal).
Aceasta majorarea a salariului anual mediu s-a datorat modificarii in sensul cresterii a
cheltuielilor salariale la 1 leu cifra de afaceri cu 0,0008 milioane lei si a micsorarii productivitatii
medii anuale a muncii cu 0,128 milioane lei.
Se observa faptul ca modificarea salariului mediu anual si a cheltuielilor salariale la 1 leu cifra de
afaceri exercita o influenta nefavorabila, reducand eficienta.

15

2.3

Analiza cheltuielilor salariale la 1000 lei Cifra de Afaceri

Cs1000 lei = Cs/CA * 1000 = sca /Wca * 1000


Modelul de analiza:
Cs1000 lei

1.Wca
2. sca

Cs1000 lei = sca2013 /Wca2013 * 1000 - sca2012 /Wca2012 * 1000 = 70,4 62,4 =
Cs1000 lei = +8 milioane lei
1.Influenta modificarii productivitatii medii a munci asupra cheltuielilor salariale la 1000 lei
cifra de afaceri:
Cs1000 leiWca = sca2012 /Wca2013 * 1000 - sca2012 /Wca2012 * 1000 =
Cs1000 leiWca
Cs1000 leiWca = +7,2 milioane lei
2.Influenta modificarii salariului mediu anual asupra cheltuielilor salariale la 1000 lei cifra de
afaceri:
Cs1000 leisca = sca2013 /Wca2013 * 1000 - sca2012 /Wca2013 * 1000 =
Cs1000 leisca =
Cs1000 leisca = +0,8 milioane lei
INTERPRETARE:
In aceasta situatie remarcam o crestere a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei cifra de
afaceri cu 8 milioane lei. La aceasta au contribuit(prin majorarea lor) productivitatea medie
anuala si salariul mediu annual, ambi factori exercitand o influenta negative ce se concretizeaza
prin reducerea eficientei.
Descresterea productivitatii medii anuale cu 0,128 milioane lei a generat majorarea
cheltuielilor salariale la 1000 lei cifra de afaeri cu 7,2 milioane lei. Analog influenta modificarii
salariului mediu anual a favorizat cresterea cheltuielilor salariale(din perioada curenta fata de
perioada de baza) la 1000 lei cifra de afaceri cu 0,8 milioane lei.

16

2.4

Analiza cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei Cifra de Afaceri

Cd1000 lei = Sd/CA * 1000 = [(AC * kc * pcd)/1002]/CA * 1000


Modelul de analiza:
Cd1000 lei

1. CA
2 Sd

2.1 AC
2.2 kc
2.3 pcd

Cd1000 lei = Sd2013/CA2013 * 1000 - Sd2012/CA2012 * 1000 = 46,67704188- 42,29326174

Cd1000 lei = + 4,3 milioane lei


1.Influenta modificarii cifrei de afaceri asupra cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de
afaceri:
Cd1000 leiCA = Sd2012/CA2013 * 1000 - Sd2012/CA2012 * 1000 =115328778,7/2.726.883.053 * 1000
42,29326174=
Cd1000 leiCA = +5,4 milioane lei
2.Influenta modificarii sumei dobanzilor asupra cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de
afaceri:
Cd1000 leiSd = Sd2013/CA2013 * 1000 - Sd2012/CA2013 * 1000 = 113034988,7/2.421.639.936*1000115328778,7/2.726.883.053*1000=
Cd1000 leiSd = -1 milioane lei
2.1 Influenta modificarii activelor circulante asupra cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei
cifra de afaceri:
Cd1000 leiAC =[((AC2013-AC2012)* kc2012 * pcd2012))/1002]/CA2012 * 1000 =
Cd1000 leiAC = [(1482,03 -1158,489) * 0,9955 * 0,1]/2421,639 * 1000 =
Cd1000 leiAC = (323,541 * 0,9955 * 0,1)/2421,639 * 1000 =
Cd1000 leiAC = +13,3 milioane lei

17

2.2 Influenta modificarii cotei medii de participare a creditelor la acoperirea activelor


circulante asupra cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri:
Cd1000 leikc =[AC2013 * (kc2013 - kc2012) * pcd2012/1002]/CA2012 * 1000 =
Cd1000 leikc =[1482,03 * (79,44% - 99,55%) * 10%/1002]/2421,639 * 1000 =
Cd1000 leikc = (1482,03 * 20,11% * 10%/1002)/2421,639 * 1000 =
Cd1000 leikc = -12,3 milioane lei
2.3 Influenta modificarii procentului dobanzilor asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de
afaceri:
Cd1000 leipc = [AC2013 * kc2013 * (pcd2013 - pcd2012)/1002]/CA2012 * 1000 =
Cd1000 leipc = [1482,03 * 79,44%(9,6%- 10%)/1002]/2421,639 * 1000 =
Cd1000 leipc = (1482,03 * 79,44% * 0,4%/1002)/2421,639 * 1000 =
Cd1000 leipc = -2 milioane lei
INTERPRETARE:
Se remarca o crestere a cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri cu 4,4
milioane lei, acest lucru avand o influenta nefavorabila asupra intreprinderii, reducandu-I
eficienta. La aceasta majorare au modificarea factorilor de influenta.
Primul factor analizat este cifra de afaceri care prin diminuarea sa cu 11,19%, a
determinat cresterea cheltuielilor cu dobanzile cu 5,4 milioane lei.
Ca urmare a reducerii sumei dobanzilor cu aproximativ 2%, se observa o scadere a
cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri cu 1 milion lei. In acest sens, au contribuit :
cresterea activelor circulante cu 323,548 milioane lei, diminuarea cotei de participare a creditelor
la acoperirea activelor circulante cu 20,11% si scaderea procentelor dobanzilor cu 0,4%.

Analiza ratei rentabilitatii comerciale


sursa:www.bvb.ro
18

Nr.cr
t
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Indicatori
Cifra
de
afaceri
Cheltuieli
aferente
cifrei
de
afaceri
Profit
aferent cifrei
de afaceri
Profit la 1
leu cifra de
afaceri
Cantitatea
tarifata
Pret
de
vanzare
Costuri
complete
unitare
Rentabilitate
a comerciala
Rentabilitate
a resurselor
consumate

Simbol
indicato
r

U.M.

2011

2012

2013

CA

RON

3.113.142.778,0
0

2.726.883.05
3

2.421.639.936

Ch

RON

2.992.320.240,0
0

2.688.289.31
2

2.224.128.768

Pr

RON

120.822.538,00

38.593.741,0
0

197.511.168,0
0

RON

0,0388

0,0142

0,0815

Mwh

55.056.000

53.929.000

51.846.000

RON

56,5450

50,5643

46,7083

RON

54,3504

49,8486

42,8987

Rc

3,88

1,41

8,15

Rrc

4,03

1,43

8,88

pr

Rentabilitatea comerciala
Rc =

Profit aferent cifrei de afaceri


Cifra de afaceri

*100 => Rc =

qpqc
qp

Modelul de analiza
Rc

Unde :g = structura vanzarilor

p
c

p = pretul de vanzare
c = costul complet unitar
q = cantitatea facturata

Pentru perioada 2011 - 2012


19

*100

Rc = Rc2012 Rc2011 = 1,41% - 3,88% = -2,47%


1.Influenta modificarii structurii vanzarilor asupra modificarii rentabilitatii
comerciale
Rcg =

q 1 p 0q 1 c 0
q 1 p 0

*100 -

3.049 .416 .5372.931.067 .245


3.049 .416.537

q 0 p 0q 0 c 0
q 0 p 0

* 100=

*100 - 3,88% =

=3,88% 3,88% = 0
2. Influenta modificari preturilor de vanzare asupra modificarii rentabilitatii
comeriale
Rcp =

q 1 p 1q 1c 0
q1 p 1

*100 -

q 1 p 0q 1 c 0
q 1 p 0

*100 =

2.726 .883 .0532.931.067 .245


*100 3,88% =
2.726 .883.053

= -7,49% - 3,88% = -11,37%


3.Influenta modificarii costurilor complete unitare asupra modificarii rentabilitatii
comerciale
Rcc =

q 1 p 1q 1c 1
q 1 p 1

*100 -

q 1 p 1q 1c 0
q1 p 1

*100 =

=1,41% (-7,49%) = 8,90%


Verificare
-11,37% + 8,90% = - 2,47%
Se remarca o diminuare a rentabilitatii comerciale cu 2.47% in 2012 fata de
2011.Aceasta situatie nefavorabila se datoreaza scaderii preturilor de vanzare cu
10,58%,care au determinat diminuarea acesteia cu aproximativ 11.37% in 2012 fata de
2011.Scaderea preturilor se datoreaza in principal deciziilor statului asupra activitatii
societatii,dar si scaderii costurilor complete unitare.

20

Datorita faptului ca structura vanzarilor a ramas relativ constanta de la un an la


altul,nemodificandu-se semnificativ,rentabilitatea comerciala a ramas la acelasi nivel in
2012 fata de 2011 in urma acestei influente.
Modificarea costurilor unitare complete cu 8,28,in sensul descresterii, a exercitat o
influenta favorabila asupra rentabilitatii comerciale conducand la cresterea acesteia cu 8.9% in
2012 fata de 2011. Scaderea costurilor complete unitare a fost determinata de scaderea costurilor
de operare a sistemului,de scaderea costurilor cu reparatiile si de scaderea cheltuielilor cu
personalul.
Perioada 2012-2013
Rc = Rc2013 Rc2012 =8,15% - 1,41% =6,74%
1.Influenta modificarii structurii vanzarilor asupra modificarii rentabilitatii
comerciale
Rcg =

q 1 p 0q 1 c 0
q 1 p 0

q 0 p 0q 0 c 0
q 0 p 0

*100 -

* 100=

2.621 .557 .5812.584 .454 .517


*100 - 1,41% = 1,41% - 1,41% = 0
2.621 .557 .581
2. Influenta modificari preturilor de vanzare asupra modificarii rentabilitatii

comeriale
Rcp =

q 1 p 1q 1c 0
q1 p 1

*100 -

2.421 .639 .9362584454517


=
2.421 .639.936

q 1 p 0q 1 c 0
q 1 p 0

*100 =

*100 1,41% =

= - 6,72% - 1,41% =-8,13%


3.Influenta modificarii costurilor complete unitare asupra modificarii rentabilitatii
comerciale
Rcc =

q 1 p 1q 1c 1
q 1 p 1

*100 -

q 1 p 1q 1c 0
q1 p 1

=8,15% - (-6,72)% = 14,87%


Verificare
21

*100 =

-8,13% + 14,87% = 6,74%


Se remarca o crestere a rentabilitatii comerciale cu 6.74% in 2013 fata de 2012, majorare
datorata pe de o parte cresterii profitului de 5,11 ori, iar pe de alta parte factorilor de influenta ce
au avut un impact negative asupra rentabilitatii comerciale.
Datorita faptului ca structura vanzarilor a ramas relativ constanta de la un an la
altul,nemodificandu-se semnificativ,rentabilitatea comerciala a ramas la acelasi nivel in 2013 fata
de 2012 in urma acestei influente.
Modificarea preturilor de vanzare in sensul descresterii cu 7,62% a generat diminuarea
rentabilitatii comerciale cu aproximativ 8.13% in 2013 fata de 2012,acest lucru reprezentand o
influenta nefavorabila . Scaderea preturilor se datoreaza in principal deciziilor statului asupra
activitatii societatii,dar si scaderii costurilor complete unitare
Scaderea costului unitar complet cu 13,94% a avut o influenta favorabila asupra
rentabilitatii comerciale,conducand la majorarea acesteia cu 14.87% in 2013 fata de
2012.Scaderea costurilor complete unitare a fost determinata de scaderea costurilor operationale
si de operare a sistemului,de scaderea costurilor cu reparatiile..

Rentabilitatea resurselor consumate


Rrc =

Profit aferent cifrei de afaceri


Cheltuieli

*100 =

qpqc
qc

*100

Model de analiza
Rrc

g
c
p

Perioada 2011-2012
Rrc = Rrc2012 - Rrc2011 =1,43% - 4,04% = -2,61%
1.Influenta modificarii structurii vanzarilor asupra modificarii rentabilitatii
resurselor consumate
Rrcg =

q 1 p 0q 1 c 0
q 1 c 0

*100 -

q 0 p 0q 0 c 0
q 0 c 0

22

* 100=

3.049 .416 .5372.931.067 .245


2.931 .067.245

*100 4,04% = 4,04% - 4,04% = 0

2. Influenta modificari costurilor complete unitare asupra modificarii rentabilitatii


resurselor consumate
q 1 p 0q1 c 1
q1 c 1

Rrcc =

3.049 .416 .5372.688.289 .312


2.688 .289.312

*100 -

q 1 p 0q 1 c 0
q1 c 0

*100 =

* 100 4,04% = 13,43% - 4,04% = 9,39%

3.Influenta modificarii preturilor de vanzare asupra modificarii rentabilitatii


resurselor consumate
Rrcp =

q 1 p 1q 1c 1
q1 c 1

*100 -

q 1 p 0q1 c 1
q1 c 1

*100 =

=1,43% - 13,43% = -12,00%


Verificare
9,39% - 12% = -2,61%
Se remarca o reducere a rentabilitatii resurselor consumate in 2012 fata de 2011 cu 2.61
puncte procentuale, acest fapt fiind generat de doua fenomene si anume: diminuarea profitului si
modificarea factorilor de influententa reprezentati de: structura vanzarilor, costul uitar compet si
pretul de vanzare.
Datorita faptului ca structura vanzarilor a ramas relativ constanta de la un an la
altul,nemodificandu-se semnificativ,rentabilitatea resurselor consumate a ramas la acelasi nivel
in 2012 fata de 2011 in urma acestei influente.
Scaderea costurilor unitare complete cu 8,28% a exercitat o influenta favorabila asupra
rentabilitatii resurselor consumate conducand la majorarea acesteia cu 9,39% in 2012 fata de
2011. Scaderea costurilor complete unitare a fost determinata de scaderea costurilor de operare a
sistemului,de scaderea costurilor cu reparatiile si de scaderea cheltuielilor cu personalul.
Scaderea preturilor de vanzare cu 10,58% a determinat diminuarea rentabilitatii resurselor
consumate cu 12% in 2012 fata de 2011, avand astfel un impact nefavorabil asupra
companiei.Scaderea preturilor se datoreaza in principal deciziilor statului asupra activitatii
societatii,dar si scaderii costurilor complete unitare.

23

Perioada 2012-2013
Rrc = Rrc2013 - Rrc2012 =8,88% - 1,43% = 7,45%
1.Influenta modificarii structurii vanzarilor asupra modificarii rentabilitatii
resurselor consumate
Rrcg =

q 1 p 0q 1 c 0
q 1 c 0

*100 -

2.621 .557 .5812.584 .454 .517


2.584 .454 .517

q 0 p 0q 0 c 0
q 0 c 0

* 100=

*100 1,43% = 1,43% - 1,43% = 0

2. Influenta modificari costurilor complete unitare asupra modificarii rentabilitatii


resurselor consumate
q 1 p 0q1 c 1
q1 c 1

Rrcc =

2.621 .557 .5812.224 .128 .768


2.224 .128 .768

*100 -

q 1 p 0q 1 c 0
q1 c 0

*100 =

* 100 1,43% = 11,86% - 1,43% = 10,43%

3.Influenta modificarii preturilor de vanzare asupra modificarii rentabilitatii


resurselor consumate
Rrcp =

q 1 p 1q 1c 1
q1 c 1

*100 -

q 1 p 0q1 c 1
q1 c 1

*100 =

=8,88% - 11,86% = -2,98%


Verificare
10,43% - 2,98% = 7,45%

Se remarca o crestere a rentabilitatii resurselor consummate in 2013 fata de 2012 cu


7,45% puncte procentuale, acest fapt fiind generat de doua fenomene si anume: cresterea
profitului si diminuarea cheltuielilor aferente cifrei de afaceri, si modificarea factorilor de
influententa reprezentati de: structura vanzarilor, costul uitar compet si pretul de vanzare.

24

Datorita faptului ca structura vanzarilor a ramas relativ constanta de la un an la


altul,nemodificandu-se semnificativ,rentabilitatea resurselor consumate a ramas la acelasi nivel
in 2013 fata de 2012 in urma acestei influente.
Scaderea costului unitar complet cu 13,94% a avut o influenta favorabila asupra
rentabilitatii resurselor consumate,conducand la majorarea acesteia cu 10,43% in 2013 fata de
2012.Scaderea costurilor complete unitare a fost determinata de scaderea costurilor operationale
si de operare a sistemului,de scaderea costurilor cu reparatiile..
Scaderea preturilor de vanzare cu 10,58% a determinat diminuarea rentabilitatii
resurselor consumate cu 2,98% in 2013 fata de 2012, avand astfel un impact nefavorabil asupra
companiei.Scaderea preturilor se datoreaza in principal deciziilor statului asupra activitatii
societatii,dar si scaderii costurilor complete unitare.

Rentabilitatea economica
Re = Pr/AT * 100 = (PR/CA * 100)/ (AT/CA) = Re / (AI/CA + AC/CA) = Re( 1/n + 1/n)

Indicatori
Active
imobilizate
Active circulante
Active totale
Profit
Cifra de afaceri
Rentabilitatea
comerciala
Rentabilitate
economica
Randamentul
activelor
imobilizate

Simbol indicator
AI

2011
3.667.984.393

2012
3.769.951.149

2013
3.660.709.888

AC
AT
Pr
CA
Rc = (pn/CA)

1.546.621.692
5.214.606.085
120.822.538,00
3.113.142.778
3,88 %

1.179.406.240
3.769.951.149
38.593.741,00
2.726.883.053
1 , 41 %

1.488.632.064
3.660.709.888
197.511.168,00
2.421.639.936
8,15 %

Re

1.74 %

0.91 %

5.48 %

CA/ AI

0,848

0,723

0,661

25

Viteza de rotatie
a activelor
circulante

CA/ AC

2,012

2,312

1,671

Analiza economica pentru 2011-2012


Re= Re 2012 Re 2011= 0.91 %- 1.74 %= - 0.83 %

1.Influenta modificarrii randamentului activelor imobilizate ()


Re( CA/AI) = Rc 2011/ 1/CA2012/AI2012+ 1/CA2012/AC2012 Rc2011/ 1/
(CA2011/AI2011)+ 1/ (CA2011/AC2011)
= 3,88%/ 1/0,723+ 1/ 2,312 3,88 % / 1/ 0,848 + 1/ 2,012
= 3,88 / 1,82 -3,88/ 1,67 =2,13- 2.32 = -0.19 %
2.Influenta vitezei de rotatie a activelor circulante
Re(n) = Rc2011 /( 1/ 2012 + 1/ n 2012) - Rc 2011 / (1/ 2012 + 1/ n 2011)
= 3,88 / (1/0,848+ 1/ 2,012) 3,88/(1/ 0,723 + 1/0,848)
= 3,88/ 1,67 3,88/ 2,56
= +0.81 %
3.Influenta modificarii rentabilittii comerciale
Re (Rc) = Rc 2012 / /( 1/ 2012 + 1/ n 2012) - Rc 2011 / (1/ 2012 + 1/ n 2011)
= 1,41 % / (1/0,723

+ 1/ 2,312) 3,88%/ (1/0,723 + 1/2,312)

=1,41% (1,815652)- 3,88% (1,815652)=0,0066 -0,016


= 0,78- 2.13 = -1.36 %
3.1.Influenta modificarii structurii vanzarilor asupra modificarii rentabilitatii

comerciale

26

q 1 p 0q 1 c 0
q 1 p 0

Rcg =

q 0 p 0q 0 c 0
q 0 p 0

*100 -

3.049 .416 .5372.931.067 .245


3.049 .416.537

* 100=

*100 - 3,88% =

=3,88% 3,88% = 0
3.2. Influenta modificari preturilor de vanzare asupra modificarii rentabilitatii
comeriale
Rcp =

q 1 p 1q 1c 0
q1 p 1

q 1 p 0q 1 c 0
q 1 p 0

*100 -

*100 =

2.726 .883 .0532.931.067 .245


*100 3,88% =
2.726 .883.053

= -7,49% - 3,88% = -11,37%


3.3Influenta
rentabilitatii comerciale
Rcc =

modificarii

q 1 p 1q 1c 1
q 1 p 1

costurilor

*100 -

complete

q 1 p 1q 1c 0
q1 p 1

unitare

asupra

modificarii

*100 =

=1,41% (-7,49%) = 8,90%


Verificare
-11,37% + 8,90% = - 2,47%

Interpretare

Rentabilitatea economic a sczut pe baza influentei nefavorabile a factorilor de


gradul I
Randamentul activelor imobilizate a sczut. Aceasta scaderea poate fi explicat prin
scaderea cererii si implicit a vanzarilor , pe de o parte iar pe de alta parte prin
investitiile realizate in mijloace fixe
Cresterea vitezei de rotatie a activelor circulante poate fi explicat prin mentinerea
stocurilor din punct de vedere fizic i prin mentinerea creanelor la un nivel similar
cu cele din anul precedent
27

Analiza economica pentru 2012-2013


Re= Re 2013 Re 2012= 5.48 %- 0.91 % = + 4.57 %
1.Influenta modificarrii randamentului activelor imobilizate ()
Re( CA/AI) = Rc 2012/ 1/CA2013/AI2013+ 1/CA2013/AC2013 Rc2012/ 1/
(CA2012/AI2012)+ 1/ (CA2012/AC2012)
=1.41%/ (1/0,661 + 1/1,671) 1,41 % / (1/ 0,723 + 1/2,312)
= 1,41% ( 1,51 + 0,60) 1,41%( 1,38 + 0,43)
=1,41% / 2,11 1,41% /1,81
=0.66 0.77 = 0.11 %
2.Influenta vitezei de rotatie a activelor circulante
Re(n) = Rc2012/( 1/ 2013 + 1/ n 2013) - Rc 2012 / (1/ 2013 + 1/ n 2012)
= 1.41 / (1/0,723+ 1/ 2,312) 1,41/(1/ 0,723 + 1/1,617)
= 1,41/ 1,81 1,41 / 2,00
=+0.074
3.Influenta modificarii rentabilittii comerciale
Re (Rc) = Rc 2013 / /( 1/ 2013 + 1/ n 2013) - Rc 2012 / (1/ 2013 + 1/ n 2012)
= 8.15 % / (1/0,723

+ 1/ 2,312) 1,41%/ (1/0,723 + 1/1,617)

=8,15% (1,815652)- 1,41% ()=4,50 0,70


= 3,795 %
3.1.Influenta modificarii structurii vanzarilor asupra modificarii rentabilitatii
comerciale
Rcg =

q 1 p 0q 1 c 0
q 1 p 0

*100 -

q 0 p 0q 0 c 0
q 0 p 0
28

* 100=

2.621 .557 .5812.584 .454 .517


*100 - 1,41% = 1,41% - 1,41% = 0
2.621 .557 .581
3.2. Influenta modificari preturilor de vanzare asupra modificarii rentabilitatii

comeriale
q 1 p 1q 1c 0
q1 p 1

Rcp =

*100 -

2.421 .639 .9362584454517


2.421 .639.936

q 1 p 0q 1 c 0
q 1 p 0

*100 =

*100 1,41% =

= - 6,72% - 1,41% =-8,13%


3.3.Influenta modificarii
rentabilitatii comerciale
q 1 p 1q 1c 1
q 1 p 1

Rcc =

*100 -

costurilor

complete

q 1 p 1q 1c 0
q1 p 1

unitare

asupra

modificarii

*100 =

=8,15% - (-6,72)% = 14,87%


Verificare
-8,13% + 14,87% = 6,74%

Interpretare

Rentabilitatea economic a nregistart o crestera fata de anul 2012 pe baza influentei


favorabile a factorilor de gradul I
Randamentul activelor imobilizate a nregistatat o cretere . Aceasta cretere poate fi
explicat prin creterea cererii si implicit a vanzarilor , pe de o parte iar pe de alta
parte prin investitiile realizate in mijloace fixe
Cresterea vitezei de rotatie a activelor circulante poate fi explicat prin mentinerea
stocurilor din punct de vedere fizic i prin mentinerea creanelor la un nivel similar
cu cele din anul precedent

29

Se remarca o crestere a rentabilitatii comerciale cu 6.74% in 2013 fata de 2012,


majorare datorata pe de o parte cresterii profitului , iar pe de alta parte factorilor de
influenta ce au avut un impact negative asupra rentabilitatii comerciale.

Rentabilitatea financiar
Model de calcul :
Rf

VT/ AT (viteza de rotaie a activelor totale)


AT/ KP (multiplicator capital propriu)
Pn/ VT ( profitul net la 1 leu venituri totale )

Rf = (VT/AT * AT/ KP * Pn/VT ) * 100

Indicatori
Active totale
Venituri totale
Capital propriu
Profit Net
Rentabilitate
financiar

Simbol
indicator
AT
VT
Kp
Pn
RF=Pn/Kp
*100
VT/AT
AT/KP
Pn/VT

2011

2012

2013

5.214.606.085
3.273.229.540
2.467.436.755
90.913.316
3.68 %

3.769.951.149
2.864.405.880
2.430.055.959
34.487.968
1.41%

3.660.709.888
2.560.966.400
2.598.712.832
200.927.856
7.73%

0.63
2.11
0.0277

0.75
1.55
0.0120

0.70
1.40
0.0784

Analiza pentru perioada 2011-2012


1 = Rf 2012- Rf 2011 = 1.41 % - 3.68 % = -2.27 %
30

1.Influenta modificarii vitezei de rotatie a activelor


Rf(VT/AT)=(VT2012/AT2012 VT2011/VT2011) AT2011/KP2011 * Pn2011/ VT2011
*100
= (0.75- 0.63) *2.11*0.0277*100 = +0.70
2.Influenta modificarii multiplicatorului capital propriu
Rf(AT/KP)= VT2012/AT2012(AT2012/KP2012-AT2011/KP2011)*Pn2011/VT 2011 *100
=0.75(1.55-2.11)0.0277 = -1.163

3.Influenta modificarii profitului net la 1 leu venituri totale

Rf(Pn/VT)= VT2012/AT2012* AT2012/Kp2012( Pn 2012/VT2012 Pn2011/VT2011)*100


= 0.75 * 1.55( 0.0120- 0.0277) *100
= +10.72

Interpretare
n urma analizei efectuate s-au constatat urmatoarele:

Reducerea ratei rentabilitii financiare a fost determinat de reducerea profitului net cu


peste 38% , dar si de mentinerea capitalurilor proprii pe aceeasi linie
La nivelul companiei a avut loc un declin al activelor totale cu proportie de peste 70 %
Veniturile totale au nregistarat o scadere datorit scaderii cifrei de afaceri dar poate fi
generat i de variaia stocurilor
Capitalul propriu se modific de la un an la altul prin prisma rezultatului net al
exerciiului care nseamn un plus de capital si prin repartizarea capitalului care nseamn
un minus de capital
Viteza de rotaie a activelor totale a nregistrat o cretere justificat prin creterea mai
rapid a veniturilor totale.
Multiplicatorul capitalului propriu are o influen nefavorabil ce poate fi explicate prin
modificarea intervenit n structura de finanare a activitii economice prin scderea
gradului de ndatorare

31

Analiza pentru perioada 2012- 2013


Rf = Rf 2013- Rf 2012 = 7.73 % - 1.41 % = 6.32 %
1.Influenta modificarii vitezei de rotatie a activelor
Rf(VT/AT)=(VT2013/AT2013 VT2012/VT2012) AT2012/KP2012 * Pn2012/ VT2012
*100
= (0.70 -0.75)*1.55 *0.0120 * 100 = -0.093
2.Influenta modificarii multiplicatorului capital propriu
Rf(AT/KP)= VT2013/AT2013(AT2013/KP2013-AT2012/KP2012)*Pn2012/VT 2012 *100
=0.70(1.40-1.55)0.0120*100= - 0.126
3.Influenta modificarii profitului net la 1 leu venituri totale

Rf(Pn/VT)= VT2013/AT2013* AT2013/Kp2013( Pn 2013/VT2013 Pn2012/VT2012)*100


=0.70 *1.40 (0.0784 -0.0120)*100
= +6.5072
Interpretare
n urma analizei efectuate au rezultat urmatoarele :

Creterea ratei rentabilitii financiare a fost determinat de creterea profitului net , dar
si de creterea capitalurilor proprii
La nivelul companiei au avut loc investiii care au presupus creterea valorii activelor
imobilizate i implicit a cheltuielilor cu amortizarea
Veniturile totale au inregistarat o scaderea datorat scaderii cifrei de afaceri dar care
poate fi datorat i de variaia stocurilor
Capitalul propriu a nregistarat o cretere prin prisma creterii profitului net
Viteza de rotaie a activelor totale a nregistrat o scadere justificat prin scaderea mult
mai rapid a veniturilor totale n comparative cu activele totale. Aceast situaie poate fi
dotorit unei randament sczut al noilor echipamente
Multiplicatorul capitalului propriu are o influent nefavorabil care poate fi datorat de
modificrile intervenite n structura de finanare
Profitul net la un leu venituri totale nrgistreaz o influent favorabil justificat prin
creterea profitului net la un nivel mai ridicat dect veniturile totale

32