Você está na página 1de 1

Mujiz = Rezky Cool (https://www.facebook.

com/radensumpit)
amalan agar mendapat bimbingan langsung dr rasulullah tp bl qt tdk mampu maka d
beri guru mursyid yg mau membimbing qt zhahir dan batin
ayat kursi 1x
allahumma shalli wasallim a'laa sayyidina muhammadin wa a'laa aalihi sayyidina m
uhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi a'dadi kulli ma' lumilak 100x
ya mubdi-u ya khaliq 100x
ya latifu ya hafizhu ya kafi 100x
ya ganiyyu ya mugni ya fattah ya rajaq 100x
laqad za akumu..(sampai akhiran) a'rsyil a'zhim 7x
astagfirullah lilmu-minina wal mu-minat 27x
astagfirullahil lazdi laa ilaaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum al l
azdi laa yamutu wa atubu ilaih rabbigfirli wa liwalidayya 25x
laa ilaha illallah almalikul haqqul mubin 100x
subhanallah wa bihamdih subhanallahil a'zhim astagfirullah 100x
astagfirullahal a'zhim allazdi laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum badiu's samaw
ati wal ardhi wamaa bainahuma min jami'i jirmi wa israfi a'la nafsi wa atubu ila
ihi 3x
aq dapat dr guru KH.M.malkan beliau dapat dr guru sekumpul martapura (guru KH.M.
Zaini Ghani)
andai tdk sanggup dgn hitungan itu maka terserah aja misal 9x /7x /3x yg nyata i
stiqamah dlm mengamalknx