Você está na página 1de 2

BAHAGIAN I - PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2015

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
BIDANG: KURIKULUM
Bil
1.

2.

Ringkasan Aktiviti/Projek
(Senaraikan Aktiviti/Projek)
Buku Rekod Mengajar
1.1 Sukatan Pelajaran
1.2 Huraian Sukatan Pelajaran
1.3 Buku Panduan
1.4 Rancangan Tahunan
1.5 Markah murid

Petunjuk Prestasi
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
Kualiti
Ikut format
Maklumat lengkap dan kemaskini
Dihantar setiap Isnin (ikut situasi sekolah)

Pengajaran dan Pembelajaran

Kuantiti

2.1 Mengajar M/Pel . Geo Tingkatan 2F&2A


2.2 Mengajar M/Pel . Pend. Moral
Tingkatan 1C, 1D,1E & 1H
2.3 Mengajar M/Pel . PJPK
Tingkatan 2A/B, 2G/H &2D/C

Bil. Murid 1C: 22 orang


Bil. Murid 1D:24 orang
Bil. Murid 1E:32 orang
Bil. Murid 1H:15 orang
Bil. Murid 2A:34 orang
Bil. Murid 2F:31 orang

Masa
Disediakan sehari sebelum P&P
Rancangan Tahunan disediakan sebelum 23.1.2015

Kualiti
Setiap murid menguasai kemahiran mengikut aras.
P & P berkesan.
Objektif tercapai

2.8 Guna kaedah p&p bersesuaian dan


lembaran & aktiviti pengayaan.
2.9 Penyediaan nota dan latihan

2.10 . Pencapaian dalam Peperiksaan


Dalaman .

Masa
M/PELAJARAN
GEOGRAFI
- TING 2 = 6 WAKTU (210 minit)
PEND MORAL
- TING 1 = (60 minit)
PJPK
- TING 2 = 6 WAKTU (210 minit)

Kuantiti
Ikut keperluan
Kualiti
Berkesan dan menarik
Kuantiti
Ikut bilangan murid (ikut keperluan mata pelajaran. )

Kualiti
Ringkas dan lengkap dan kemaskini
Kualiti
Ikut sasaran sekolah - ( GPMP 4.4)- GEO

3.

Memeriksa dan menanda hasil kerja murid.


3.1 Buku Latihan
3.2 Lembaran Kerja
3.3 Buku Aktiviti

4.

Mengadakan Ujian, Penilaian dan


Peperiksaan.
4.1
4.2
4.3
4.4

Ujian Bulanan
Peperiksaan Penggal
Peperiksaan Percubaan
Latihan Penilaian Tambahan

4.5 Menanda kertas jawapan dan merekod


markah dalam kad dan buku pelaporan

Kualiti
Setiap buku disemak dengan teliti.
Setiap kesalahan ada pembetulan.
Masa
Tidak lewat 3 hari selepas mengajar.
Kualiti
Ikut format
Kuantiti
2 kali setahun
2 kali setahun
1 kali setahun
5 latihan tambahan seminggu
Kualiti
Berdasarkan JPU/JSU
Kesahan dan kebolehpercayaan terkawal
Masa
Ikut jadual
Kualiti
Jawapan ditanda dengan cermat dan betul
Markah direkod dengan betul
Masa
Siap ditanda dalam tempoh seminggu selepas
peperiksaan.
Kad dan buku pelaporan siap 10 hari selepas
peperiksaan.