Você está na página 1de 3

INWENTARZ RYSUNKW

ROGALIN STAN. 15, AZP 86-96, stan. 17


Gmina: Horodo, powiat hrubieszowski, woj. Lubelskie

NR
INW.

DATA

154/R
15

09.08.20
12

155/R
15
156/R
15
157/R
15
158/R
15

10.08.20
12
10.08.20
12
10.08.20
12
11.08.20
12

159/R
15

11.08.20
12

160/R
15

11.08.20
12

161/R
15
162/R
15
163/R
15
164/R
15
165/R
15

166/R
15
167/R
15
168/R
15
169/R
15

LOKALIZA
CJA
W
WYKOPIE
27

27
27
27

NR
OBIEKTU

TEMAT

AUTOR
RYSUNKU

16 cz. N,
24,
grb 9, 10
Grb 9 cz.
SE
Grb 10
cz. S
24

Plan obiektw na g. 2339 cm

W.
Zikowska

Plan grobu na g. 53-54


cm
Plan grobu na g. 40 cm

W.
Zikowska
A. Hyrchaa
A. Hyrchaa

27,
docicie
na N
27,
docicie
na NW
27

25, grb
10 cz. N

Plan obiektu na g. 2833 cm


Plan obiektw na g. 3135 cm

Grb 11
cz. S

Plan grobu na g. 38-43


cm

B. Bartecki

Grb 10

Plan grobu na g. 41-47


cm

11.08.20
12
11.08.20
12
14.08.20
12
14.08.20
12
14.08.20
12

27

24

27
27

Grb 11
cz. S
24

27

Grb 9

27

Grb 10

Plan obiektu na g. 3537 cm


Plan grobu na g. 49-56
cm
Plan obiektu na g. 4547 cm
Plan grobu na g. 60-66
cm
Plan grobu na g. 60-69
cm

B.
Niezabitowsk
aWiniewska
A. Hyrchaa

14.08.20
12
16.08.20
12
16.08.20
12
21.08.20
12

27

25 cz. SW

27

25

27

Grb 11
cz. N
3

28

Plan obiektu na g. 61
cm
Profil N-E obiektu
Plan grobu na g. 53-59
cm
Plan obiektu na g. 4450 cm

A. Hyrchaa

W.
Zikowska
A. Hyrchaa
B. Bartecki
B.
Niezabitowsk
aWiniewska
A. Hyrchaa
A. Hyrchaa
A. Hyrchaa
A. Hyrchaa

170/R
15
171/R
15
172/R
15
173/R
15
174/R
15
175/R
15
176/R
15
177/R
15
178/R
15
179/R
15
180/R
15
181/R
15
182/R
15
183/R
15
184/R
15
185/R
15
186/R
15
187/R
15
188/R
15
189/R
15
190/R
15
191/R
15
192/R
15
193/R
15
194/R

27.08.20
12
10.10.20
12
11.10.20
12
11.10.20
12
13.10.20
12
15.10.20
12

28

Profil W obiektu

B. Bartecki

29

21 cz. E

M. Tkaczyk

29

21 cz. E

30

27

30
29

Grb 12,
Ob. 28A
21 cz. E

29

29

Plan obiektu na g. 3036 cm


Plan obiektu na g. 3742 cm
Plan obiektu na g. 30
cm
Plan grobu na g. 25-30
cm
Plan obiektu na g. 5661 cm
Plan obiektu na g. 6064 cm
Profil N wykopu

30

16.10.20
12
16.10.20
12
16.10.20
12
17.10.20
12
17.10.20
12
17.10.20
12
17.10.20
12
18.10.20
12
18.10.20
12
19.10.20
12
19.10.20
12
19.10.20
12
19.10.20
12
19.10.20
12
19.10.20
12
23.10.20

A. Janas
A. Hyrchaa
A. Hyrchaa
K. Muca
M. Kowalczyk
M. Bednarz

30

27

Profil W obiektu

M. Bednarz

30

29

21 cz. E

30

28 cz. E

29

21 cz. E

29

29

31

30

28 cz. E

Plan obiektu na g. 4347 cm


Plan obiektu na g. 42
cm
Plan obiektu na g. 7379 cm
Plan obiektu na g. 6063 cm
Plan obiektu na g. 8789 cm
Plan obiektu na g. 95100 cm
Plan obiektu na g. 2023 cm
Plan obiektu na g. 7475 cm
Profil E wiadka

A. Janas

30

28 cz. E,
28A
30

29

A. Janas
S. Bogusz
M. Tkaczyk
K. Muca
J. Sotwiska
B. Wany
A. Janas
K. Muca

30

28B,C,D

Plan obiektw 89-92 cm

A. Hyrchaa

31

A. Hyrchaa

30

28B

30

28B, 28C

Plan obiektu na g. 3240 cm


Plan obiektu na g. 116
cm
Profil W obiektw

29

29

Profil N wykopu

A. Sawczuk

29

29

Profil E wykopu

M. Tkaczyk

30

28, 28D,

Profil W obiektw

A. Hyrchaa

A. Hyrchaa
A. Janas

15

12

28E