Você está na página 1de 1

Ivo Andri: Zaraziti nekog ekanjem, to je

najsigurniji nain vladanja njime


Zaraziti nekog ekanjem, to je najsigurniji nain vladanja njime, to znai uiniti ga
nepokretnim i bezopasnim potpuno i zauvek, i ta obmana ekanja tvra je od svakog zatvora i
jaa od najjaih bukagija, jer se, sa mnogo sree i vetine, iz zatvora moe pobei i okova se
moe ovek osloboditi, ali te obmane nikad ni doveka.
I tako, prihvativi preutno uslove ivota koje vam va neprijatelj postavlja, ivite kako on
hoe; upravo, i ne ivite nego strpljivo ekate, sve dok se sav va ivot, zajedno sa svim onim
to ste oekivali, ne pretvori u strpljenje i beskrajno ekanje, to znai da ste prihvatili rajinski
nain ivota, a to je isto to i put dobrovoljne propasti za sebe i svoje potomstvo.
Da ne bi morali da vas sami ubijaju, zarazili su vas tim ekanjem koje vas odrava u
ivotu i polagano ubija. Uvenuete i nestati kao to su uvenuli i nestali toliki preci i narodi u
Osmanskom Carstvu, pre vas na isti ili slian nain.
Nisu ni primetili da su sa puta istinskog ivota neosetno prebaeni na mrtvi kolosek ekanja
bez kraja i cilja. Ne oseaju to svoje ekanje kao teret ni kao ponienje, jer su se i sami
pretvorili u ekanje.
Zaraziti nekog ekanjem, to je najsigurniji nain vladanja njime, to znai uiniti ga
nepokretnim i bezopasnim potpuno i zauvek, i ta obmana ekanja tvra je od svakog zatvora i
jaa od najjaih bukagija, jer se, sa mnogo sree i vetine, iz zatvora moe pobei i okova se
moe ovek osloboditi, ali te obmane(!) nikad ni doveka.
Sve to jeste i to znate, umete i moete, stavljeno je u slubu toga ekanja bez kraja i bez
ikakvog izgleda na ostvarenje. Jednima vek proe u munom i uzaludnom ekanju, a
drugi dobiju i bez najmanjeg ekanja sve to ele i emu se nadaju.