Você está na página 1de 6

BATXILERGOA: GIZA ZIENTZIETAKO MATEMATIKA II

2.EBALUAKETA: ALJEBRA (MATRIZEAK+EKUAZIO SISTEMAK)

1) Ebatzi ondoko ekuazioa:

1 1 2 2 0 0 1 1 0
     
XA − C = B non A =  3 4 6 ; B = 1 1 2  eta C = 0 1 0
4 2 9 2 0 1 0 1 2
     

2) Biltegi batek hiru denda (D1,D2 eta D3) hornitzen ditu. Lehenengo dendak 30
kg sagar, 45 kg laranja eta 100 kg patata erosi ditu; bigarrenak, 50 kg, 75 kg
eta 125 kg, eta hirugarrenak 55 kg, 90 kg eta 200 kg. Kilo sagarrak 2 euro, kilo
laranjak 1,50 euro eta kilo patatak 0,75 euroko bali badu:
a) Adierazi biltegiaren salmentak matrizeak erabiliz.
b) Kalkulatu denda bakoitzak ordaindu duena.

3)Jagobak. Ederrek eta Adrianek, hiruron artean 31 euro dituzte. Ederrek, Jagobak
adina euro izateko, Jagobak 3 euro eman beharko lizkioke Ederri. Gainera,
Jagobak beste biek batera baina euro bat gehiago dauka. Zenbat euro dauzka
bakoitzak?

 ax − y − z = 1 
 
4) Eztabaidatu eta ebatzi  x + 2 y − az = 2  sistema “a” parametroaren arabera.
 − x + y − z = a − 1
 

5) Kalkulatu hau beteko duten x,y eta z :


1 y 1 x  5 0
 ⋅ = 
x z   y z   0 5 

BATXILERGOA: GIZA ZIENTZIETAKO MATEMATIKA II


2.EBALUAKETA: ALJEBRA (MATRIZEAK+EKUAZIO SISTEMAK)

1. Ebatzi ondoko ekuazioa:


1 1 2 2 0 0 1 1 0
     
XA − C = B non A =  3 4 6 ; B = 1 1 2  eta C = 0 1 0
4 2 9 2 0 1 0 1 2
     
ERANTZUNA:
JARRAIBIDEA:
1.1) X Matrize-ezezaguna bakanduko dugu:
• XA=B+C  XA·A-1=(B+C)·A-1X·I=(B+C)·A-1 X=(B+C)·A-1
1.2) A-1 kalkulatuko dugu:
• Kontuan izanik A·A-1=I dela

1.3) Biderketa egin:

• Sortutako hiru sistemak ebatziko ditugu:

x=24; y=-3; z=-10

a=-5; b=1; c=2

p=-2; q=0; t=1


• X=(B+C)·A-1 kalkulatuko dugu:

2. Biltegi batek hiru denda (D1,D2 eta D3) hornitzen ditu. Lehenengo dendak 30 kg
sagar, 45 kg laranja eta 100 kg patata erosi ditu; bigarrenak, 50 kg, 75 kg eta
125 kg, eta hirugarrenak 55 kg, 90 kg eta 200 kg. Kilo sagarrak 2 euro, kilo
laranjak 1,50 euro eta kilo patatak 0,75 euroko bali badu:
a)Adierazi biltegiaren salmentak matrizeak erabiliz.
b)Kalkulatu denda bakoitzak ordaindu duena.

ERANTZUNA:
a) Salmenta-matrizea:

b)

3. Jagobak. Ederrek eta Adrianek, hiruron artean 31 euro dituzte. Ederrek, Jagobak
adina euro izateko, Jagobak 3 euro eman beharko lizkioke Ederri. Gainera,
Jagobak beste biek batera baina euro bat gehiago dauka. Zenbat euro dauzka
bakoitzak?

ERANTZUNA:
• Ezezagunak izendatuko ditugu:
X Jagobak duen diru kopurua
Y Ederrek duen diru kopurua
Z Adrianek duen diru kopurua
• Ezezagunen arteko erlazioak idatziko ditugu:

• Lortutako sistema ebatziko dugu Gaussen metodoaren bidez:

• Soluzioa:
X Jagobak duen diru kopurua=16 euro
Y Ederrek duen diru kopurua=10 euro
Z Adrianek duen diru kopurua= 5 euro

 ax − y − z = 1 
 
4. Eztabaidatu eta ebatzi  x + 2 y − az = 2  sistema “a” parametroaren arabera.
 − x + y − z = a − 1
 

ERANTZUNA:
• Eztabaida:

a) a=4 

Sistema Bateraezina
b) a=-1

Sistema Bateraezina
c) a≠-1 eta a≠4

Sistema Bateragarri Determinatua

5. Kalkulatu hau beteko duten x,y eta z :


1 y 1 x  5 0
 ⋅ = 
x z   y z   0 5 

• Biderketa egingo dugu :

• Bi matrizeak berdinduko dugu :


• Lortutako sistema ebatziko dugu :

SOLUZIOA:
• x=-2 ; y=2 ; z=1
• x=2 ; y=2 ; z=-1
• x=2 ; y=-2 ; z=1
• x=-2 ; y=-2 ; z=-1