Você está na página 1de 3

Analisis Lembaran Kerja Responden

Bil

Nama Responden

Lembaran Kerja
(Bilangan soalan yang mendapat betul)
1

(6 soalan)

(6 soalan)

Perbandingan Markah Ujian Diagnostik dan Pencapaian

Bil

Nama Responden

Ujian Diagnostik

Ujian Pencapaian

Beza
markah

Skor ( /10)

Peratus (%)

Gred

Skor ( /10)

Peratus (%)

Gred

(%)

20

10

100

80

10

10

100

90

90

90

10

80

70

30

90

60

10

80

70

Perbandingan Markah Ujian Diagnostik dan Ujian Pencapaian

Ujian Diagnostik

Ujian Pencapaian