Você está na página 1de 1

Bab 13 Perubahan Pandang Darat Fizikal

Tindakan Air Mengalir Dan Tindakan Ombak


Tindakan Air Mengalir : Aliran Permukaan

Aliran permukaan berlaku apabila air hujan tidak dapat meresap ke


dalam tanah akibat hujan lebat atau tanah tepu air.

Hakisan aliran permukaan

Kesan

Alur kecil
Tonggak tanah

Pengangkutan aliran
permukaan
Aliran air di permukaan mengangkut
bahan dengan cara ampaian dan
golekan
Pemendapan aliran
permukaan

Kesan

Aliran air di permukaan mengangkut


bahan dan memendapkannya di kaki
cerun dan di dalam alur
ITeach Geografi Tingkatan 4

Dataran banjir
dan tetambak
Tasik ladam
Delta