Você está na página 1de 2

Detyra pr ushtrime t pavarura nga lnda ANALIZA MATEMATIKE I

15

3. SERIT NUMERIKE

Detyra pr ushtrime PJESA 5


1.

Caktoni konstantet a, b pr t cilat seria

(ln n + a ln(n + 1) + b ln(n + 2))


n=1

konvergjon. T njehsohet shuma e saj.


2.

Me an t kriterit t Bolcano-Koshit t shqyrtohet konvergjenca e serive:


1 1
1
a) 1 + + + ... + + ...
2 3
n
1
1
1
+
+ ... +
+ ...
b)
1 2
23
n(n + 1)

3.

T tregohet se nse seria

2
n

n=1

an

konvergjon, ather seria

n =1

konvergjon absolutisht.

4.

Le t jet

n=1

seri konvergjente me terma jonegativ. Pr far vlerash t

parametrit real seria

n=1

n konvergjon?

5.

Le t jet

an seri me terma pozitive. Tregoni se nse seria


n=1

konvergjon, ather edhe seria

a
n=1

an an+1 konvergjon.

n=1

Me ndihmn e kriterit t Koshit t shqyrtohet natyra e serive:

n2

n + 1 n

e .
n=1 n

9.

an

.
n=1 n + 1

6.

Prgatitur nga Armend Shabani

7.

nn

a
n=1

n 1

n=1 n + 1

8.

n ( n1)

n3

10. cos .
n
n=1

www.armendshabani.info

Detyra pr ushtrime t pavarura nga lnda ANALIZA MATEMATIKE I

16

Me an t kriterit t Dalamberit t shqyrtohet natyra e serive:

11.

14.

1
.

n
1)!
(2
n=1

n =1

12.

13.

n!

n
n=1

an n!
, a > 0.
nn
n=1

2n
1+

2n
.

p
n=1 n

1
1
+ ... +
2
n

15.

N baz t kriterit logaritmik t shqyrtohet natyra e serive:

1
1
17.
16.
.
.

ln n
ln ln n
n= 2 (ln ln n)
n= 2 (ln n )
Me an t kriterit t Rabeut t shqyrtohet natyra e serive:

18. 1 +
n =1

19.

a( a + 1) ... ( a + n 1) b(b + 1) ... (b + n 1)


, ku a, b, c > 0.
n ! c(c + 1) ... (c + n + 1)

(2 +
n=1

n!
.
1)(2 + 2) ... (2 + n )

20. Me ndihmn e kriterit t Gausit t shqyrtohet natyra e seris


p

(2n 1)!!

.
n =1 (2 n )!!

Prgatitur nga Armend Shabani

www.armendshabani.info