Você está na página 1de 24

ALBANIAN MAIL

ISSN 1741-5500
Newspaper for the
Albanian Community
of United Kingdom

Gazeta Shqiptare Published every fortnight

125
No.

në Britani të Madhe dhe Irlandë

GCSE, GJUHA SHQIPE NË DISKUTIM


£1.00 WHERE
SOLD TEL 020 7263 9000 | SMS 07796012222 | FAX 020 7561 1603 05 / 03 / 2010

EDITORIAL 6
fq:
KOSOVE
Fatmir Terziu Wilton: Shef i Zyrës
së Çështjeve Politike
Ja tek erdhi përsëri këtë vit Marsi i festave,
Marsi i Luleve dhe sinjalit pranveror,
buzëqeshjes së Diellit në fytyrat plot
shpresë dhe optimizëm të njerëzve. Dhe bashkë
me ardhjen e tij në gjirin e vet sjell për të gjithë ne,
ICO në Kosovë...
14
fq:
REPORTAZH
dy festat e shtrenjta, 7 dhe 8 Marsin, dy prej festave
më domethënëse për familjet shqiptare kudo që
ato punojnë, jetojnë e mësojnë sot.
Brenda këtyre ditëve është dita e 7 Marsit, Festa e
Mësuesve, dhe një ditë më pas është festa e 8 Mar-
sit, Festa e Nënës. Nuk është rastësi që këto festa
janë njëra pas tjetrës: a ka njerëz më të përkushtuar
se sa mësuesit që bëjnë të pamundurën që nxënësit
e tyre të trashëgojnë atë dije të akumuluar që do t’u
hapi dyer dhe horizonte të reja në jetë?!
A ka dashuri më të madhe se sa dashuria dhe
sakrifica e nënës për fëmijët e saj?! Nëse mësuesit
Jam krenar që jam
dhe nënat kanë një jetë që ju shërbejnë fëmijëve të
tyre, sot dhe nesër janë ditët ku ne, nxënësit dhe Shqiptar ...
fëmijët e tyre, duhet t’u tregojmë mirënjohjen e
thellë dhe dashurinë për ta. Një telefonatë nga
larg, një kartolinë, një buqetë me lule, një fotografi
8
fq:
KOMUNITET
apo portret fëmijërie, pak minuta të shpenzuara
në shoqërinë e prindërve dhe mësuesve, një sjel-
lje në kujtesë e kujtimeve të fëmijërisë, kanë një
domethënie të jashtëzakonshme për këta njerëz
të jashtëzakonshëm karshi të cilëve ne do të ndi-
hemi borxhlinj përjetë. Le t’ua dedikojmë suksesin
tonë në jetë mësuesve tanë. Le të ecim në hapat e
prindërve tanë, në mënyrë që një ditë, edhe fëmijët
tanë të ndihen në të njëjtën mënyrë se si ne ndi-
hemi karshi tyre.
Stafi i gazetës sonë, në emrin e gjithë vizitorëve
Miliband: Mbështetje Veprimtari e
dhe anëtarëve të këtij komuniteti, iu uron të gjithë
mësuesve dhe nënave shqiptare ditët e festave të
për kërkesat e Komunitetit Shqiptar fq: 5 përbashkët e të rinjve...
tyre kombëtare. Dhe ndërsa ne përkujtojmë këto
ditë të shënuara me festën e mësuesit dhe të në- REKLAME TO ADVERTISE HERE CONTACT  02072639000
nave dhe me ndjenjën e dashurisë për Gjuhën
Shqipe, gjuhën e bukur të nënës, natyrshëm mes
halleve dhe shqetësimeve të hershme të drejtuesve Fluturime direkte, Londër - Tiranë - Londër REZERVONI SOT
të komuniteti shqiptar, ndjejmë të ritheksojmë se
Gjuha Shqipe tashmë është në rendin e ditës për
t’u diskutuar si pjesë e GCSE-së në Britaninë e OFERTË E RE, NXITONI! 020 7561 1604
Madhe.
www.albantravel.co.uk
Po çfarë është GCSE?
Vërtetimi i Përgjithshëm ose Çertifikata e
Përgjithshme e arsimit të mesëm (GCSE) është një
kualifikim akademik që jepet në një temë të specifi-
kuar, marrë në përgjithësi në
një numër të lëndëve nga... fq:
2
2 ALBANIAN MAIL EDITORIAL E Premte, 5 Mars 2010
ADRESA TEL FAX E-MAIL INTERNET
Unit 115, 1 Thane Villas, LONDON N7 7PH 0207 263 9000 0207 561 1603 contact@albanianmail.co.uk www.albanianmail.co.uk

Editor in Chief: Fatmir Terziu Design: Kleant Halili Reporters: Ruzhdi Jata, Valbona Luta, Sami Islami, Aleko Likaj, Naum Pri�i, Sami Milloshi,
E-MAIL editor@albanianmail.co.uk E-MAIL design@albanianmail.co.uk Brikena Muharremi-Mlinaku (Law Commentator), Sherif Bllaca, Sulejman Hasa,
Rajmonda Moisiu, Sokol Suka

...nxënësit e moshës 14-16 në Në këtë takim ishin të pranishëm për-


1 arsimin e mesëm në Angli, Uells faqësues nga disa shoqata shqiptare si

dhe Irlandën Veriore. (Në Skoci, nënkryetari i Forumit të Shoqatave Sherif
është ekuivalente e klasës standarde.) Disa Bllaca, Kryetari i “Dituria” Ruzhdi Jata,
studentë mund të vendosin për të marrë Sekretarja e Forumit dhe kryetare e
një ose më shumë GCSEs para ose më “Mother Tereza- Albanian Union”, Zamira
pas, njerëzit mund të bëjnë një kërkesë Ruspi, Kryetari i “Faik Konica” Talat Plla-
për GCSEs në çdo pikë ose brenda ose na, Kryetarja e “Albanian Union- Mother
jashtë, por përmes institucionit. Sistemeve Tereza” Alketa Gogo, Kryetari i Shoqatës
të arsimit të territoreve të tjera të Britanisë, “Albanian Union” në Surrey Hysen Prele-
të tilla si Gjibraltarit, dhe ish sundimi bri- sha, Kryetarja e “Sfida”, Kadime Jata, etj.
tanik i Afrikës së Jugut, edhe përdorimin Zonja Bllaca, që mori fjalën në emër të
e kualifikimeve, të furnizuara nga bordet Bashkësisë Shqiptare, “Faik Konica” foli
njëjtin provim. Versioni Ndërkombëtar i dhe u përqëndrua në një historik të shkurtër
GCSE është IGCSE, i cili mund të mer- të shqiptarëve dhe aktivitetit të tyre në Bri-
ren kudo në botë, dhe që përfshin opsione taninë e Madhe në kohë të ndryshme dhe
të tjera, për shembull në lidhje me kursin u ndal edhe në aspektet e Gjuhës Shqipe në
dhe gjuhën e përdorur. Kur GCSEs janë të shkollën e parë “Kosova” të saj. Ajo trajtoi
marra nga nxënësit në arsimin e mesëm, mjaft probleme të lidhura me këtë aspekt
ato shpesh mund të kombinohen me kuali- jetik të integrimit. Ndërsa Luljeta Nuzi,
fikime të tjera, të tilla si BTECs, Dida, apo në fjalën e saj synoi pasqyrimin e mod-
diploma. elit të punës së suksesshme të organizatës
Arsimi i nivelit GCSE u kërkohet shpesh që ajo drejton. Ajo theksoi se “Shpresa
studentëve të cilët studiojnë për diplomë Programme” mbetet një evidentuese dhe
ndërkombëtare ose për Advanced Level të përçuese e vlerave dhe e pikasjes së prob-
GCE (A-level). Provimet e GCSE u pre- lemeve të shumëta që ndeshin emigrantët
zantoheshin nxënësve që përfundonin stu- shqiptarë në Mbretërinë e Bashkuar, krye-
dimet e shkollës fillore mes provimeve në sisht për numrin e lartë të të papunëve,
fund të viteve 1980, kur deri atëherë qeve- problemet që has familja dhe sidomos
ria e Partisë Konservatore, duke zëvendë- gratë shqiptare në jetën e përditshme dhe
suar Çertifikatat e arsimit të mesëm (CSE) integrimin jetik. Si alarmante dhe prob-
këtë aktivitet premtoi se do të bashkëpu- ju lutem tel 0207474 6829 ose email at rit, është ajo që u bisedua dhe u ra dakord
dhe GCE në nivelin e zakonshëm (O-Lev- lem madhor që kërkon zgjidhje ligjore ajo
nonte dhe do të organizonte një takim së shpresaprogramme@yahoo.co.uk, thuhej midis dy ambasadorëve, të Shqipërisë dhe
el) me provimet. solli aspektet sociale dhe ato të ndërvarura
shpejti me grupin e të rinjve shqiptarë që në mesin e muajit Mars të vitit të kaluar, Kosovës, dhe Kryetarit të APPG J. Grogan
nga kushtëzimi i fondeve. Për problemet e
Përpjekjet dhe përkimi kanë ndërrmarrë këtë iniciativë. Pas ketij pra atëherë nga “Shpresa Programme”. dhe Lord Roper, pas takmit që i kaloi të 60
lidhura me artin kulturën dhe disa aspekte
me ditët e shënuara të eventi Paula u shpreh; jam shumë e lumtur
Drejt institucionalizimit minutat:
të tjera foli Tomor Kokona një koreograf
festave shqiptare që pata mundesi të marr pjesë në një ak- 1. Ky takim me shoqatat të instituciona-
Më tej angazhimet për këtë problem i talentuar i komunitetit shqiptar. Ai ngriti
tivitet kaq madhështor, faleminderit shumë lizohet një herë në vit;
Të rinjtë shqiptarë çojnë zërin dhe kaluan në lëvizje të tjera. Iniciativa e nisur pika të rrëndësishme dhe tepër inteligjente
për mundësinë që na jepni. Matheë një nga 2) Të fillojë puna që APPG të përgatisë
kërkesën e tyre të fundit “Gjuha Shqipe u bashkërendua me angazhime të ndry- në fjalën e tij. Pati edhe diskutime të tjera,
organizatorët e këtij aktiviteti u shpreh: dhe të nxjerrë mocion parlamentar që
duhet te rregjistrohet si GCSE subjekt në shme. U krijuan diskutime e angazhime por thelbi i fjalës së të gjithëve ishte tek
“Faleminderit shumë që na ndihmuat që gjuha shqipe të jetë zyrtarisht në GCSE.
Young Citizens Assembly të Britanisë së mes shkollave të shoqatave dhe vetë çuarja e mesazhit të Gjuhës Shqipe pë tu
të bëjmë “Young Citizens Assembly” një Kjo e fundit në takimin që instituciona-
Madhe. Ky aktivitet u mbajt në “O2 Are- mësuesit krijuan borde dhe angazhime konsideruar si pjesë e GCSE.
sukses kaq të madh. Përformanca juaj, lizoi takimin me shoqatat në Parlamentin
na” më datë 1 prill 2009 dhe morën pjesë
problemi dhe profesionalizmi juaj kon- konkrete. “Ardhmëria” në një angazhim britanik, u paraqit me një minutazh të Angazhimet e të tjerëve
me tepër se 1500 vetë. Zëri i të rinjve shq- të saj në ambiente e Kishës Katolike në
tribuan masivisht në këtë aktivitet”. Dhe paralajmëruar nga pjesëmarrësit në ta- Mediat shqiptare që operojnë në Bri-
iptar dhe iniciativa e tyre e fundit u prezan- Pimliko në prani të dy mediave të shkru-
Hatixhja, e cila është prind edhe anëtare kime paraprake diskutues dhe në takimin taninë e Madhe, sidomos dy gazetat ko-
tua në “Young Citizens Assembly”. ara shqiptare në Londër dhe disa mediave
e bordit drejtues të “Shpresa Programme” final në Parlamentin Britanik para gjashtë munitare, kanë trajtuar dhe shpesh herë
Grupi i valleve të “Shpresa Programme” të tjera, elektronike dhe vizive, nëpërmjet
do të shprehej atëherë: “Jam shumë e deputetëve të Parlamentin dhe një Lordi, kanë vënë pikat mbi ‘i’ për këtë problem.
i përfaqësuar këtë rradhë nga Paula, Jor- kryetarit të saj, Lutfi Vata do të theksonte
lumtur që femijet dhe të rinjtë arritën të dy Ambasadorëve të Shqipërisë dhe të Shkrime, materiale, thirrje dhe angazhime
gen, Gentian dhe Marseli, të cilët erdhën se do të përkushtohej ‘në rritjen e numrit
merrrnin këtë premtim nga DCSF, është Kosovës, nga një material që u lexua nga të ndryshme janë bërë e vazhdojnë të be-
nga Londra veriore, si edhe nga Arnold, të nëxënësve, shtimin e shkollave shqipe
një hap shumë i madh. Të rinjtë tashmë Kryetari i Forumit të Bashkimit të Shoqat- hen nga këto media. Shoqatat të gjitha sipa
Andreë, Lorela, Emi, Nafjola dhe Deni dhe angazhimin përfundimtar për futjen e
e dinë që kanë akoma shumë për të bërë ave Shqiptare dhe Drejtor i “Ardhmërisë”, mënyrave, programeve dhe angazhimeve
nga Londra lindore, zgjodhën vallen këtë Gjuhës Shqipe si GCSE”. Që nga ajo kohë
por në kohë shumë të shkurtër ata kanë ar- Lutfi Vata. Vata në këtë takim theksoi në të tyre kanë vënë theksin tek ky problem.
rradhë për të shprehur kërkesën e tyre. Ata mjaft biseda sollën në skenë një lëvizje
ritur të kenë më shumë se 500 veta që kanë emër të Forumit dhe të gjithë shoqatave Bashkësia Shqiptare “Faik Konica”, me
përformuan të veshur me kostumet popul- më të re. Në këtë lëvizje katërmbëdhjetë
firmosur peticionin dorazi dhe më tepër se shqiptare të pranishme në këtë takim, për kryetar Talat Pllanën, thekson se ka qenë e
lore të krahinave të ndryshme shqiptare shoqata që formojnë Forumin e Bashkimit
100 në formë elektronike. Ne synojmë të mjaft çështje të ndryshme shqetësuese dhe para që ka ngritur këtë shqetësim. “Shpresa
dhe nën tingujt e muzikës shqiptare vallen të Shoqatave Shqiptare dhe disa të tjera
kemi 2000 firma deri në nëntor. Gjithashtu ftilloi punën e arritur që është bërë nga të Programme” me kryetare Lujeta Nuzin
me motive të Gjakovës si edhe së bashku që nuk marrin pjesë në këtë Forum, pas
kemi marrë shumë suport nga njerëz të gjitha organizatat shqiptare për mësimin e paraqet aspekten më të detajuara kërkuese,
me dy grupe që përfaqësonin komunitetet disa diskutimeve ranë dakort që të shtroni
ndryshëm të cilët na kanë treguar se çfarë gjuhës shqipe si dhe parashtroi kërkesën hulumtuese dhe angazhuese nëpërmjet vetë
e tyre ata përformuan një valle me motive zërin e tyre institucional në Paralamentin
duhet të sigurojmë ne. Kryesorja është të për njohjen e Gjuhës shqipe si GCSE, zërrave rinorë. Shoqata “Ardhmëria” që
fëminore Angleze. Këto valle u shoqëruan Britanik, një iniciativë kjo që u ndihmua
dihet sa fëmijë shqiptarë duan që të japin lëvizje e inicuar nga të rrinjtë që marin ka edhe numrin më të madh të nxënësve,
me duartrokitje të nxehta nga publiku. nga Ambasadori i Shqipërisë në Britaninë
provimin e gjuhës shqipe, dhe nuk bëhet pjesë tek “Shpresa Programme” të stërvi- para disa ditësh krijoi edhe bordin lidhës
Deni mbajti një fjalim të shkurtër nëpër- e Madhe dhe në Republikën e Irlandës,
fjalë vetëm për një vit apo dy, një gjen- tur nga ‘Young Time Bank’ organizatë e me institucionet arsimore të Shqipërisë dhe
mjet të cilit tregoi se merrte pjesë në ak- Shkëlqesia e Tij, Zef Mazi. Ambasadori
eratë, bëhet fjalë për shumë vite që do të madhe që trajnon të rrinjtë në ‘leadership Kosovës. Kryetari Vata në një takim me
tivitete që ofronte “Shpresa Programme” Mazi duke parë kërkesat dhe diskutimet
vinë. Dhe këtu duhet te fillojë puna jonë si dhe campaign’. Ai trajtoi me imtësi prob- disa deputetë dhe me Ministrin e Jashtëm
dhe prezantoi angazhimin e fundit që këta të cilat dolën nga takimi i parë zyrtar në
prind në edukimin e brezave për rëndësinë lemet për arsimimin e emigrantëve dhe të Britanisë së Madhe, David Milliband
kishin ndërrmarrë për “rregjistrimin e Parlamentin Britanik, ku ishin në një se-
e gjuhës shqipe, jo për ta parë vetëm si në veçanti mësimin e gjuhës shqipe, duke e ka parashtruar këtë kërkesë fuqishëm.
gjuhës shqipe si GCSE subjekt” ancë dëgjimore përfaqësuesit e Forumit
dëshirë të prindërve, por si një mundësi vënë theksin tek fëmijët. Me këtë rast ai u Nga Birminghami, Mançesteri e nga mjaft
“Ne e kemi ndërrmarrë këtë iniciative të Shoqatave Shqiptare dhe disa shoqata
më tepër punësimi apo ndihme në karrier- kërkoi ndihmën ligjore parlamentarëve të rajone të tjera vijnë zëra të tjerë. Kryesorja
por të vetëm nuk e realizojmë dot, me jashtë këtij Forumi, sqaroi publikisht se
at e gjithësecilit. Nëse dëshëroni të bëheni pranishëm që gjuha shqipe të përfshihet në është realizimi i qëllimit, që Gjuha Shqipe të
ndihmën tuaj, “Po, NE MUNDEMI”. “Kam kënaqësi të njoftoj se ajo që u ar-
pjesë e kësaj iniciative, apo të kontriboni provimet e maturës GCSE. konsiderohet si e tillë.
Përfaqësuesi i DCSF që merrte pjesë në 
AGJENCI FLUTURIMESH ME SHQIPERINË

New Ownership
New Service
New Destinations
New Aeroplanes
Best Cheap Prices

ju sjell çmimet më të lira!


Alban Travel,
Fluturime direkte, Londër - Tiranë - Londër
OFERTË E RE, NXITONI!

Kurseni Para - Rezervoni sot

020 7561 1604


www.albantravel.co.uk
132 Seven Sisters Road, LONDON N7 7NS
Familjeve që rezervojnë u ofrohet ndihma të paguajn një depozitë
prej 50% të shumës dhe pjesën tjetër dy javë para datës së udhë�mit!
4 ALBANIAN MAIL AKTUALITET E Premte, 5 Mars 2010

Ambasada e Kosovës feston madhërishëm


Sherif Bllaca

A
mbasada e Kosovës
festoi në një ambi-
ent tejet të kulturuar
festën e dytë të Përvjetorit të
Pavarësisë. Ishte një ambient
tejet festiv dhe mes një kokteji
fjala e Ambasadorit Muha-
meti ishte një shpërthim duar-
trokitjesh dhe emocionesh të
rastit. Kështu u kremtua dyv-
jetori i pavarësisë. Gjithkund
ndjehej një atmosferë festive.
Në dyvjetorin e shpalljes
se pavarësisë, të pranishmit
zyrtarë që morën pjesë në soi se dy vjet pas shpalljes njohur Kosovën. Në këtë pro-
këtë manifestim si dhe amba- së pavarësisë, Republika e ces shumë të rëndësishëm,
sadori Hamiti, thanë se gjatë Kosovës është njohur nga 65 Kosova ka pasur përkrahjen e
dy vjetëve të funksionimit vende dhe është anëtarësuar plotë të vendeve mike, të cilat
të shtetit është dëshmuar se në institucione të rëndësishme vazhdojnë të qëndrojnë pranë

N Kosova vendos
ë një ceremoni që
gërshetonte tri pjesë.
Kosova vendos mar-
rëdhënie diplomatike me Ze-

marrëdhënie
landen e Re. Ambasadori jorezi-
dent i Republikës së Kosovës në
Zelandën e Re, Muhamet Hamiti,
i ka dorëzuar Letrat Kredenciale

diplomatike me
Guvernatorit të përgjithshëm të
Zelandës së Re, Sër Anand Sa-
tyanand.
Ceremonia tradicionale e

Zelanden e Re
paraqitjes së letrave kredenciale u
zhvillua në Shtëpinë e Qeverisë,
selinë e Guvernatorit të Përgjith-
shëm të Zelandës së Re në Ëel-
lington. Në një ceremoni që
gërshetonte tri pjesë, ambasadori rëdhënieve në mes të të dyja sikur që edhe mbështeti kërke- Kosova e pavarur është faktor ndërkombëtare, siç Fondi për forcimin e institucioneve
Hamiti kaloi fillimisht nëpër pro- vendeve, duke veçuar edhe lidh- sat e suksesshme për anëtarësim stabiliteti dhe paqeje në rajon. Monetar Ndërkombëtar dhe demokratike në vend, si dhe
cedurën tradicionale të ballafaq- jet, kryesisht të kohëve të reja, në të Kosovës në Fondin Monetar Sipas Ambasadorit Hamiti në Banka Botërore. Gjithashtu, për shpejtimin e integrimit të
imit me ‘sfidën Maori’. Ndërkaq, mes të dy popujve. Ndërkombëtar dhe në Bankën vitin e tretë të shtetësisë nevo- ai tha se janë hapur 21 am- Kosovës në institucionet eu-
Hamiti u bëri rivistë trupave të Hamiti falënderoi Zelandën Botërore gjatë vitit të kaluar. jitet angazhimi gjithëpërf- basada dhe 10 misione kon- roatlantike, tha Hamiti. 
Gardës së Nderit të ushtrisë së e Re për ndihmën që i ka dhënë Ambasadori Hamiti po ashtu shirës për integrimin sa më të sullore në vendet që e kanë
Zelandës së Re. Kosovës në dekadën e fundit dhe është takuar me zyrtarë të lartë shpejtë të Kosovës në struktu-
Pjesa e tretë shënoi në të vër- për pranimin e mikpritjen e ref- këtij vendi, qeveritarë, dhe diplo- rat euroatlantike.
tetë dorëzimin zyrtar të Letrave ugjatëve të luftës nga Kosova. Si matë të huaj. Në dyvjetorin e Pavarësisë
Kredenciale të presidentit të Re- i dërguar i Kosovës në Zelandë të Ai është takuar në Wellington së Vendit, Dr Hamiti tha se
publikës së Kosovës, Fatmir Se- Re, Hamiti tha se do të punonte edhe me ambasadorin e Argjen- Ibrahim Rugova udhëhoqi
jdiut, përmes të cilave Muhamet që të përkthente afeksionin në tinës në Zelandë të Re, Pedro R. procese të mëdha dhe me këtë
Hamiti emërohet ambasador në mes të dy shteteve tona në një Herrera, që është dekan i korit ai edhe u dëshmua si një ndër
Zelandën e Re. marrëdhënie dobiprurëse për të diplomatik në këtë vend, dhe personalitet më të fuqishme të
Hamiti ia dorëzoi këto letra dyja palët. Komisionerin e Lartë të Tonga- botës shqiptare. Ibrahim Ru-
Guvernatorit të Përgjithshëm të Ndërkaq, guvernatori Saty- s, Siaosi (George) T. ‘Aho-n. Në gova është nga personalitetet
Zelandës së Re, Sër Anand Sa- anand tha se vendi i tij e “merr takim u bisedua për zhvillimet në më të fuqishme që pati bota
tyanand.Ambasadori Hamiti dhe seriozisht përgjegjësinë e të qenit Kosovë. Hamiti u përcolli këtyre shqiptare në fundshekullin e
Guvernatori Satyanand mbajtën qytetar i mirë ndërkombëtar”. diplomatëve kërkesën e auto- kaluar, që udhëhoqi proceset
nga një fjalë rasti, në prani të Në këtë kontekst tha ai, Zelanda riteteve të vendit tonë për njohjen e mëdha për lirinë dhe realiz-
zyrtarëve qeveritarë, përmes të e Re “i hapi dyert për qindra ref- e pavarësisë së Kosovës. imin e pavarësisë.

cilave uruan për suksesin e mar- ugjatë kosovarë në vitin 1999”, Ambasadori Hamiti vlerë-
E Premte, 5 Mars 2010 KOMUNITET ALBANIAN MAIL 5

Ministri i Jashtëm, zoti David Miliband,


mbështetje për kërkesat e Komunitetit Shqiptar
ndryshme të Botës, veçanërisht gratë e besimit
Diana Pepi myslyman, që sipas saj janë portretizuar nga

M
media si ‘të ngjitura ose që jetojnë në “simbi-
ë 19 Shkurt në St Paul’s Church, ozë” me lavamanet e kuzhinës, domethënë
Hammersmith Broadway, pikër- që merren vetëm me punë shtëpiake, dhe që
isht në kishën e St Paul në Ham- ndihen që nuk janë pjesë e shoqërisë britanike,
mersmith të Londres, zoti Lutfi Vata, kryetar ai iu përgjigj, se kjo është një çështje e madhe
i Forumit të Bashkimit të Shoqatave shqiptare dhe, për të fituar mbi të, ju duhet të qendroni te
në Angli takohet me Ministrin e Jashtëm, zoti bashkuar dhe te perqendroheni ne edukimin e
David Miliband. brezave te rinj, duke lene te nenkuptoje lidhjet
Gjatë takimit që përkonte me një taakim të me Qeverine dhe strukturat e saj si dhe lobimet
hapur të deputetit dhe kandidatit për deputet e vazhdueshme per kete çështje.
në zgjedhjet e ardhshme në këtë zonë, Andy Ai solli shembullin e komuniteteve qe kane
Slaughter, zoti Vata pati rastin t’i afrohet zotit ardhur këtu para 50-100 vjetëve dhë qe jane
Miliband dhe të përgëzojë e falënderojë atë për integruar me dinjitet, duke ruajtur mjaft mire
gjithë angazhimin që ai si Ministër i Jashtëm i kulturat e tyre.
Britanisë së Madhe dhe Qeveria e Britanisë së Zoti Vata i tha Ministrit të Jashtëm të Bri-
Madhe me në krye zotin Gordon Broën kanë tanisë së Madhe se pikërisht për këtë qellim
bërë dhe vazhdojnë të bëjnë për shqiptarët jane bashkuar edhe shoqatat shqiptare per te
kudo që janë ata. qene me te fuqishem perballe sfidave te kohes
Gjatë kësaj bisede kokë më kokë mësohet si- dhe problemeve te reja qe shtohen sot perballe
pas zotit Vata se ai diskutoi për mbështetjen që shqiptareve per te ruajtur gjuhen, kulturen dhe
Parlamenti Britanik duhet t’i bëjë propozimit traditat shqiptare.
të afërm të një grupi deputetësh për njohjen e 

REKLAME

Have you had an accident?


CALL US NOW
to find out if you can make a claim.

CALL NO WIN-NO FEE 02083427070 or


fill in the online contact form at www.ersans.co.uk

Ersans have a wealth of experi-


ence in proving specialist help
No Win No Fee
and advice for Personal injury
claims. “We will make sure that you will
receive 100% of your compensa-
We offer a free assessment of tion and our service will not cost
your claim and a “No Win No you a penny”
Fee” package to ensure that no
deductions are made from nay Serpil Ersan.
compensation to which you may
be entitled.
Gjuhës Shqipe si gjuhë e cerfifikuar në eduki- ter u shoqërua nga gazetarët Famir Terziu dhe
min e mesëm të strukturave të arsimit Anglez Ruzhdi Jata si dhe nga nënkryetari i këtij fo-
(GCSE). rumi, zoti Sherif Bllaca.
Mësohet sipas zotit vata si zoti Miliband Our experienced staff can visit you Ersan&Co Solicitors

0208 342 7070


Mori pjesë edhe krijuesja e re 13 vjeçare Gre-
premtoi se do të kontribuojë në interes të kësaj ta Jata, e cila i dhuroi zotit Miliband dy librat e at your home or work to progress
çështje të rëndësishme për shqiptarët e Bri- saj të fundit, “Diku ne Itali” dhe “Bota e Enit”
tanisë së Madhe dhe e ftoi zotin Vata në një që janë shkruar prej saj në gjuhën Angleze,
your case quickly.
takim të afërt për të diskutuar më në hollësi ku Ministri i Jashtëm i Britanisë së Madhe, 7 Willoughby Road, Turnpike Lane
rreth problemeve që ka komuniteti shqiptar në zoti Miliband me një buzëqeshje mirënjohëse LONDON N8 0HR
rrugën e tij të integrimit. premtoi se do t’i lexonte me kënaqësi. info@ersans.co.uk
Në kete takim, ku zoti Vata Pyetjes së saj se si mendoni të mbështesni
ishte i ftuar nga deputeti i zonës Andy Slaugh-
www.ersans.co.uk
gratë që kanë ardhur në Angli nga vende të
6 ALBANIAN MAIL KOSOVË E Premte, 5 Mars 2010

Festa e 17 Shkurtit shënon një ditë të veçantë


nga zemra në emër të Amba- në të mirë të tyre. Në dhjetor Shpresa Programme për pu-
Arion Krasniqi sadës së Kosovës këtë ditë të të vitit të kaluar stafi i saj është nën e saj të mrekullueshme

J
shenjtë në historinë e shtetit konsoliduar dhe zgjeruar. në mbështetjen e komunitetit
u përshëndes në emër tonë të ri. Është një moment Presim që brenda këtij viti të shqiptar në Londër. Ruajtja e
të Ambasadës së Re- ky të cilin e kemi pritur ka- ofrojmë shërbimet konsullore identitetit, gjuhës dhe vlerave
publikës së Kosovës herë, kur në botë, ne si komb, si nxjerrjen e pasaportave, e traditave kombëtare është
në Mbretërinë e Bashkuar. mos ta ndiejmë më vetën të letërnjoftimeve, dokumenta- esenciale, sidomos përcjellja
Ambasadori Muhamet Ham- pazotë, të pa shtëpi dhe të pa cioneve të gjendjes civile etj. Ne e tyre nëpër gjeneratat e reja.
itit shpreh keqardhje për pa- përfaqësuar. jemi këtu në shërbim të shtetit Ne si ambasadë mbështesim
mundësinë e pranisë së tij mes Megjithatë, me gjithë suk- të Kosovës, dhe të gatshëm dhe përkrahim organizimin
jush. Ai sot niset për në Ze- sesin e arritur, ende mbetet të ju përgjigjemi kërkesave dhe bashkërendimin e komu-
landë të Re në udhëtim zyrtar shumë punë për t’u bërë. Ne dhe nevojave të qytetarëve të nitetit shqiptar në Mbretërinë
për dorëzimin e kredencialeve synojmë që Kosovën ta bëjmë Kosovës. Andaj ju ftojmë të e Bashkuar. Andaj inkurajo-
para Guvernatorit të Zelandës anëtare të plotë dhe të barab- komunikoni dhe të regjistro- jmë Shpresa Programme për
së Re, akt ky i cili edhe zyrtari- artë në familjen e shteteve të heni me ne, në mënyrë që të punën e tyre të palodhshme
zon njohjen dhe vënien e mar- botës. Një vend ku mbizotëron forcohet lidhja juaj me shtetin në këtë aspekt.
rëdhënieve diplomatike mes paqeja, prosperiteti dhe har- ëmë dhe të rritet pjesëmarrja Të nderuar bashkatdhetar,
dy vendeve tona. monia sociale. aktive e juaj në jetën shoqërore për përfundim, ju uroj edhe
Festa e 17 Shkurtit shënon Ambasada e Kosovës, e cila e institucionale të Kosovës. njëherë ditëlindjen e dytë të
një ditë të veçantë, një ditë për ka tashmë më shumë se një vit Pra bëhuni edhe ju pjesë e Pavarësisë së Kosovës. Ju
të cilën sakrifikuan breza e që funksionon, është një insti- ndryshimeve. dëshiroj shëndet dhe paqe në
gjenerata të tërë, një ditë e cila tucion i cili ka për detyrë t’i Nuk do të vazhdojë më gjatë jetë! Urime!
ngjallë ndjenjat më sublime mbrojë interesat e qytetarëve sepse sot jemi mbledhur për të 
dhe të thella mes nesh. Ju uroj të saj, dhe t’ju ofroj shërbime festuar.Mëlejonitëpërshëndes

Shkrimtari britanik
Politike, ICO në Kosovë, që drejto- disa thënie të përfshira në gjuhën
het prej zotit Pieter Feith. shqipe në “Man of Letters” (Njeriu The story of Skanderbeg
Duke biseduar me zotin Wilton i Letrave). Si shkrimtar ka botuar (1898)
ai na thotë se “Thirrja me u kthye tregime të shkurtra edhe në gjuhën Sing his wisdom, angel, sing
në Kosove ishte për mua shumë e shqipe dhe i ka krjiuar me shumë All his deeds of virtue bright

Wilton zgjidhet Shef


mirëpritur. Kam shumë miqë atje, zell e kënaqësi. Ai me një ndjenjë të That brave Skanderbeg might bring
dhe kam atje pjesën e zemrës sime. lartë është pranuar anëtar i Klubit The land of eagles light.
Misioni i ICO-s është mbështetje për Letrar të Prishtinës. Kam botuar disa Like them, let your spirit fly,
Let mountain honey warm your tongue;
Ardhmërinë Evropiane të Kosovës. artikuj akademik rreth çështjeve të No man more brave, no lord more high

i Zyrës së Çështjeve
Jam vetë i përbindur që Ardhmëria Evropës Jug-lindore dhe teorisë së Than Skanderbeg was ever sung.
e Kosovës është në Evropë, dhe jam Intervenimit Ndërkombëtar. Angel, why this sweet oration?
i përkushtuar të punoj bashkë me Më tej ka organizuar një konkurs What deeds make a warrior great?
njerëzit e tjerë zyrtarë e jozyrtarë të letrar në Kosovë për poezinë dhe While he boldly builds the nation,
Bravely he protects the state.
Kosoves që të arrijmë këtë sukses prozën shqipe. Ka përfunduar ro- From the blazing spark of dawn

Politike ICO në Kosovë


natyral dhe të veçantë. manin historic me temë nga spi- Fire the kindling of my story;
unazhi, i pari i tij dhe me një seri, që Illuminate how we were born
ka nxitur shumë interes në Londër With his ever-burning glory.
dhe që do të botohet shumë shpejt. Beautiful angel, open the sky
And with wisdom’s shining sun
Wilton na thotë se ai ka passion Fly before me angel, fly
tori po përgatit përkthimin e Skën- dhe qëllim përkthimin e poezisë That I may see what he has done.
Fatmir Terziu derbeut të Naim Frashërit, pjesën e shqiptare në Anglisht. When in his all-holding hand

K
Përkthimi i “Vajtimi i Ajkunës” u The true great God raised rock from sea
parë të këtij përkthimi do ta botojmë He formed this ancient mountain land
am patur rastin e mirë që në vazhdim të këtij shkrimi. lexua prej tij në takimin në Londër
And the men to make her free.
të takoj një shkrimtar bri- me organizatën “Shkrimtarët në Albania was born to praise
tanik dhe një përkthyes, Kush është më saktë Exil”, që përkoi me dhjetë vjetorin e Without fear and without shame,
intelektual tepër i zoti dhe tepër i Robert Wilton Luftës në Kosovë. Përkthimi i tij do Like her men of ancient days,
përkushtuar për cështjen shqiptare, të botohet në revistën “Modern Po- Brave and wise and born to fame.
Ka punuar për gati pesëmbëd- The king was product of the clan,
tashmë mikun tim, Robert Wilton. hjetë vjet për Qeverinë Britanike, etry in Translation”. Ai ka në dorë
Strong and good and clever;
E takova në një prezantim të sidomos për çështjet Ballkanike. Ka një projekt përktimin e “Historisë Albanian - which means a man -
krijimtarisë sonë në një takim me qenë ndër më aktivët në periudhën së Skënderbeut” të Naim Frashërit, With a name to live for ever.
“Shkrimtarët në Exil”, takim që në e Luftës së Kosovës në vitin 1999- por këtë jo shumë shpejt. When dawn first burned the early skies
fakt zbuloi vlerat e mëdha të këtij It thawed the peaks where eagles flew,
të. Ka qenë i angazhuar në Krizën Bashkëthemelues i The Mother-country of the wise,
autori në lidhje me Kosovën, Shq- e Preshevës dhe në Maqedoni në
ipërinë dhe krijimtarinë e pasur OJQ-së “The ideas Part- The home, the hearth-stone of the true.
periudhën e sundimit të Milloshe- Poet-diplomati në nership”
Alexander - great, but cursed
letraro-folklorike shqiptare, të cilën viçit. Ka qenë Sekretar Personal Unmatched to set the world aflame,
e përkthen në mënyrë të pasionuar (Asistent i Lartë) për të tre Sekre-
ndihmë të Kosovës Wilton është edhe bashkëtheme- To never master glory’s thirst,
Roberti. tarët e Mbrojtjes në Londër dhe Wilton me modesti shprehet se lues i OJQ-së “The ideas Part- Nor the loneliness of fame -
një gazetë në Kosovë ia ka dhënë War-wild Pyrrhus, and their peers -
Ai pati dy raste të gëzueshme Këshilltar për dy Kryeministra të nership”, e cila ka për synim
emrin ‘poet-diplomat’ në një kohë Who scorched their names on history’s
këto ditë. Së pari u zgjodh, nga Qe- Kosovës në periudhën para dhe mbështetjen dhe stimulimin e page,
veria Britanike dhe nga Zyra Civile gjatë Pavarësisë. kur ai nuk ishte ende as poet e as projekteve në fushën e arsimit, Men whose lives outlived their years,
Ndërkombëtare në Prishtinë, që të Tashmë emërohet nga Qeve- diplomat. trashëgimit kulturor dhe zhvillimit Men whose deeds outdid their age -
shkoj menjëherë në Kosovë për të ria Britanike dhe nga Zyra Civile Por siç thotë ai vetë ‘kam provuar të vazhdueshëm në Kosovë. Tani Were born amid the eagle’s peaks.
me qenë përfaësues i Kombit tim At heart they were Albanian-born:
punuar si Shef i Zyrës së Çështjeve Ndërkombëtare në Prishtinë, që të për tani ky projekt ka në plan një
dhe mik i Shqiptarëve (edhe mik i Not Bulgarians or Greeks,
Politike në ICO. Dhe i dyti ishte një shkoj menjëherë në Kosovë për të program vjetor për Luginën e Ru- But from the land of the rising dawn.
lajm i lidhur me letrat shqipe. Au- punuar si Shef i Zyrës së Çështjeve gjithkujt në rajon, kuptohet). Ai ka govës.

E Premte, 5 Mars 2010 KOMUNITET ALBANIAN MAIL 7

“TË MËSOJMË TË SHKRUAJMË E TË LEXOJMË GJUHËN E NËNËS”

Të ndihmojmë në mbarëvajtjen
Talat Pllana
e shkollës shqipe në MB
”Deri të mundem me ligjërue trit Tony Blair. Me këto organizime përpiqen
dhe gjallë me frymë unë jam ndryshme. Secili nga ne , ka në zemër monu-
mentin e mësuesit të tij të preferuar, të cilit i që sadopak të zbusin peshën e gurbetit dhe
kurrë Shqypni s’kam me t’harrue mallin e atdheut. Pra shkolla shqipe në Londër
edhe në vorr me t’përmend kam” falet me mirënjohje. Mësuesin apo mësuesen
që s’kursente kohën, frymën, pasionin, jetën, është vatër edhe e aktivitetit kombëtar. Për
Këto vargje frymëzuese janë të Fishtës. Çdo për të brumosur vogëlushët me dije, me kul- sukseset në këtë shkollë duhet posaqërisht të
njeri ka një identitet burimor kombëtar, i cili turë dhe edukatë. Populli ynë halleshumë do falënderojmë mësuesit, nxënësit, prindërit dhe
duhet të jetë i shenjtë dhe të ruhet e zhvillohet. të arrijë prosperitetin që aspiron atëherë kur drejtorinë e shkollës shqipe “Kosova”. Sukse-
Ky identitet më së miri ruhet përmes mësimit mësuesit do të respektohen më tepër, aq sa e set e deritanishme na obligojnë që në të ardh-
të gjuhës amtare. Pra, më shumë investime e meritojnë. mën të arrijmë suksese edhe më të mira.
angazhime për mësimin shqip. Roli dhe veprimtaria e shumë mësuesëve e Nxënësit e shkollës shqipe “Kosova” në
Mësimi i gjuhës shqipe, gjuhës amtare, arsimtarëve gjatë historisë ka qenë esenciale Londër të udhëhequr nga drejtoria e shkollës
përveç që e ndihmon një zhvillim të mirëfilltë në ngjalljen e gjuhës dhe mësimit shqip në të dhe mësuesit kanë marrë pjesë në çdo mani-
dygjuhësor e dykulturor të nxënësit, njëkohë- dy anët e kufirit. Ata burra dhe ato gra ishin festim të organizuar, dhe gjithnjë janë dalluar
sisht hapë shteg edhe për një integrim të natyr- të dijes dhe të pushkës, ndaj krenohet, Shq- si në aspektin e prezantimit të njohurive, ashtu
shëm në shoqërinë ku jetojnë dhe lehtëson ipëria, Kosova e të gjithë ne. Në mes të kësaj edhe në aktivitetet e lira jashtë mësimit. Shkol-
pengesat e riintegrimit në shoqërinë e vendit plejade pishtarësh vend nderi zënë edhe më- la shqipe “Kosova” në Londër edhe në këtë vit
të origjinës, në rast të kthimit. Për më shumë, suesit jashtë mëmëdheut, emigrantët e sotëm zhvilloi një aktivitet të dendur mësimor-edu-
është konstatuar se mësimi i gjuhës dhe i kul- të cilët po e vazhdojnë misionen e rilindësve kativ dhe kulturo-artistik. Moto e kësaj shkole
turës së origjinës ndikon dukshëm në rritjen të mëhershëm. është sa më shumë fëmijë në banka të shkollës
e suksesit të fëmijës në shkollën kryesore në Ngritja kulturore e arsimore vazhdimisht shqipe.
gjuhën vendore. është shtruar si nevojë e domosdoshme për t’i Me formimin e Lidhjes së Arsimtarëve dhe
Në Kosovë për Shkollën Shqipe për bërë ballë rrezikut të asimilimit. Dhe sot kemi Lidhjes se Prindërve Shqiptarë, dhe kultivi-
tarë, sado të gjendur nën një trysni të madhe e arsimtare: Zyrifa Kçiu, Vjollca Gjerqeku,
Mësim Plotësues (SHSHMP) është ngriturë me çfarë e të krenohemi sepse shkolla shqipe min e kontakteve me Ministrinë e Arsimit të
të gjuhës dhe kulturës vendase, kanë pasur Natasha Cerga, Arijeta Bajrami, Vitila Ujkaj,
edhe infrastruktura juridike, udhëzimi për- nuk gjallon më vetëm në trevat shqiptare et- Republikës së Kosovës është lehtësuar duk-
dhe vazhdojnë ta kenë mundësinë të mësojnë Agime Teshlica, Naim Haziri, Milikije Jahaj,
katës administrativ, që i përcakton detyrat nike, por gjithandej në diasporë ku jetojnë dhe shëm puna jonë. Organizimi i punës është
gjuhën shqipe. Shkolla shqipe “Kosova”, pra, Xhevat Ademi, Ajnishahe Shamolli, Sami
dhe përgjegjësitë. Kjo më së miri dëshmon se punojnë shqiptarët, si në Gjermani, Zvicër, më efektiv, dhe si rrjedhim numri i nxënësve
shënon hapin e parë në organizimin e shkol- Islami, Zarife dhe Faik Sogojeva, Bahri Nici,
me krijimin e shtetit të Kosovës do të hapen Angli, Suedi, dhe në disa vende të tjera të Eu- e paraleleve të reja dhe i arsimtarëve shtohet
lës shqipe për fëmijët e emigrantëve shqiptarë Myrvete Mripa, Mevlude Bejta, Nedime Ber-
perspektiva të reja edhe për SHSHMP në ropës dhe të botës. Organizimi i SHSHMP- çdo vit.
në Britaninë e Madhe. Ndërsa tani, shkollat isha, Sebahate Abazi,Time Avdullahu, Shqipe
diasporë. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe së në disa shtete të perëndimit ku jetojnë një Duhet theksuar se, në këto shkolla, arsim-
shqipe të mësimit plotësues në Londër, dhe Gollaku, Lumnije Islami, Laura Dermaku,
Teknologjisë (MASHT) e Kosovës ka një numër i konsederueshëm shqiptarësh nga tarët financohen vetëm simbolikisht nga insti-
në disa qytete të Britanisë të Madhe, kanë Arbërie Pllana, Arta Tivari, Elhame Hasani,
planprogram të publikuar në ueb-faqen e tyre, Kosova, ka një histori mbi 30 vjeqare. Përvoja tucionet perkatëse. Sa i përket teksteve shkol-
shtuar numrin e tyre dhe të nxënësve. Ato or- Elita Sahiti, Adem Hula, Rudina Zeqiri, Na-
që është emërtuar ‘Kurrikula e SHSHMP në dhe përkujdesja e ndërtuar në rrethana e kon- lore kohëve të fundit situata është përmirësuar
ganizohen në kuadër të shoqatave me emra të dire Ademi Hashani dhe Minire Sherifi.
diasporë’. Ky program është përpiluar në nën- tekste të ndryshme shtrihet deri në vitet e 70- dukshëm me daljen e teksteve të veçanta për
ndryshëm, të cilat kryesisht aktivitetin e tyre e Në vitin shkollor 96-97, prindërit dhe ar-
tor të vitit 2007, dhe ka filluar të zbatohet në mësim plotësues të përpiluara nga ekspertët
simtarët formuan Këshillin e Arsimtarëve
shkollat shqipe të mësimit plotësues prej vitit nga Kosova dhe Shqipëria. Mirëpo, edhepse
Shqiptarë dhe Këshillin e Prindërve. Anëtarë
shkollor 2008-2009. numri i nxënësve është rritur, ne nuk jemi të
të këtij këshilli ishin: Talat Pllana, Lumnije
kënaqur me përfshirjen e fëmijëve në mësi-
Islami, Azemine Pllana, Arta Tivari, Myrvete
Roli i gjuhës në ruajtjen e Mripa, Merita Efendiu, Mevlude Bejta, Ru-
min plotësues të gjuhës shqipe. Si duket disa
identitetit dina Zeqiri dhe Sadri Selimi.
prindër ende nuk e kanë të qartë rëndësinë e
shkollës shqipe në ruajtjen e gjuhës dhe inden-
Arsimi ka qënë e mbetet themeli i suksesit të Mësuesit shqiptarë ishin mësues, artistë,
titetit kombëtar të fëmijëve të tyre.
spikatur, të prekshëm e të dukshëm të kombit prindër, pajtimtarë, shok edhe miq më të
Janë të sinqerta dhe shumë kuptimplote
Shqiptar. Kremtimi i 7 Marsit - Ditës së më- gjithë! Nuk mund të mos theksohet se roli dhe
kërkesat e një fëmiu trembëdhjetëvjeçar, i
suesit, në bashkësinë shqiptare” Faik Konica” veprimtaria e shumë mësueseve e arsimtaërve
cili me një rast në një program festiv iu drej-
në Londër, festohet në mënyrë të organizuar ka qënë shumë e rëndësishme në ngjallejen e
tua prindërve dhe bashkatdhetarëve me këto
më shumë se një dekadë e gjysmë. gjuhës dhe mësimit shqip. Hapja e paraleleve
fjalë:
Kjo datë e shënuar, që lidhet me atë të 7 të reja për fëmijë të ardhur në Britani të Madhe
” O prindër ju punoni, lodheni, mundoheni
Marsit të ndritur të vitit 1887, është pikërishtë (Leeds, Liverpool, Glasgow etj) gjatë luftës në
dhe angazhoheni shumë! Por ju lutem mos i
dita kur u hap Mësonjtorja e parë shqipe në Kosovë, ishte në vazhdën e këtyre veprimeve.
shpenzoni tërë forcat në punë. Leni pak që të
Korçë, para 123 vjetëve. Mësonjtorja shqipe Ndihma jonë përqëndrohej në ofrimin e për-
merreni edhe me ne! Na flisni më shumë e na
e Korçës shënoi fillimin e një hapi të madh vojës në organizim, sigurimin e Planprogramit
mësoni gjuhën tuaj, gjuhën tonë, gjuhën am-
përpara në zhvillimin e arsimit tonë Kom- të Ministrisë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë
tare shqipe. Bëni çmos që të mos e harrojmë
bëtar. Ajo ishte e para shkollë fillore shqipe të Republikës së Kosovës, si dhe sigurimin e
atë!”
me fizionomi të plotë kombëtare, laike dhe një numri të teksteve.
Andaj, ju bëj thirrje të gjithë bashkatd-
demokratike. Në shkollën “Kosova” përveq mësimit,
ta. Me 1995 MASHT-i i Kosovës ka hartuar hetarëve t’i bashkangjitemi dëshirave të fëmi-
Rrallë gjen shembuj tek popujt tjerë si his- kryejnë në kuadër të shkollave angleze dhe në nxënësit dhe arsimtarët organizojnë edhe pro-
një PLANPROGRAM KOMBËTAR dhe ka jëve tanë. Të bëjmë çmos secili nga ne, që
toria e alfabetit shqip dhe arsimimit tonë kom- lokalet e shoqatave. grame dhe aktivitet tjera jashtëmësimore si:
fëmijëve tanë t’ua mësojmë gjuhën e bukur
bëtar. Gjuha jonë, me rrënjë të hershme iliro- bërë tekste e mjete mësimore për SHSHMP. Megjithatë, mirënjohja më e madhe për vizitat e shkollave jashtë Londrës, ekskursio-
shqipe, ta ruajmë atë, ta flasim e ta shkruajmë,
pellazge, u sulmua nga pushtuesit shekullorë këtë u takon arsimtarëve të parë: Drita Ibishit, ne, aktivitete kulturore etj. Vlenë të përmen-
turq dhe greko- serbo orthodoksët, për të na Shkolla Shqipe “Kosova” Azemine Pllanës dhe Sanije Hazirit, të cilat det kampingu verorë në ‘The Haberdashers
sepse gjuha jonë është më e bukura nga të
Në Mbretërinë e Bashkuar , ku jetojnë një gjitha gjuhët e tjera të botës.
lënë në errësirë dhe sundim. për disa vjet me radhë punuan në baza vull- School’ në Elstree, me çrast falënderojmë dre-
numër i madhë i shqiptarëve të ardhur nga Këtë artikull e fillova me vargjet e Fishtës
Mësuesit e parë, Pandeli Sotiri, Petro Nini netare dhe pa kurrëfarë kompensimi material. jtorinë e kësaj shkolle. Fëmijët ishin pjesëmar-
treva të ndryshme shqiptare, me 3 tetor 1993 u së madh, dhe po e përfundoj me vargjet e bu-
Luarasi, Papa Kristo Negovani, ishin edhe Shpërblimi i vetëm për këto arsimtare, për disa rës të programit kulturor në kampin e refug-
hap shkolla e parë shqipe. Me inciativen time kura të Papa Kristo Negovanit, me të cilat të
dëshmorët e parë të dritës së diturisë. Arsim- subjekte shqiptare dhe individë anglezë që jatëve në Leeds dhe Glasgow.
dhe me përkrahjen e disa bashkatdhetarëve, gjithë mësuesëve iu urojë ditën e 7 marsit!
tarët shqiptarë në çdo kohë e në çdo krahinë ndihmuan në mbarëvatjen e punës së shkol- Gjatë këtyre viteve të mësimit të gjuhës
kanë qënë jo thjeshtë profesionistë të arsimit, nisi punën shkolla shqipe “Kosova” në Londër lës shqipe, ishte dashuria ndaj nxënësve dhe shqipe, nxënësit shqiptarë nga Londra i kën- “O djem, o vajza, vraponi, 
por në rradhë të parë patriotë dhe njërëz të e cila për gjashtmbëdhjetëvite pune hapi mbi gjuhës së bukur shqipe. duan atdheut, flamurit, gjuhës shqipe, heron- N’të bukurin mësim,
emacipuar, promovues të shqiptarizmës, 30 shkolla shqipe në zonat e ndryshme të Lon- Më vonë në këtë shkollë kanë punuar, në jëve dhe dëshmorëve tonë. Ata patën nderin të Gjuhën e mëmës mësoni,
idealistë, humanë dhe artistë të fushave të drës dhe jashtë saj, në të cilat fëmijët shqip- intervale prej 1 deri në 2 vjet, këta arsimtarë prezentohen me recital edhe para Kryeminis- Me dëshirë e mallëngjim”
8 ALBANIAN MAIL KOMUNITET E Premte, 5 Mars 2010

Vazhduan festimet e Pavarësisë së Kosovës


Andi Terziu të nxënësve të shkollave të shumta të saj...

T
...duke treguar vlera në fusha të ndryshme,
re tubime festive shtuan larminë ku sipari kryesor ishin fjalët e ëmbla të
e festimeve kushtuar ditës së gjuhës shqipe në gjuhën e talentëve të kësaj
shënuar të Dyvjetorit të Pavarë- shoqate.
sisë së Kosovës. Recitimet, pjesët teatrale, videoklipet,
Në të njëjtën ditë që tre tubimet ishin muzika shqip, vallet dhe loja e aktorëve të
pjesë e programeve të shoqatave shq- vegjël ishin pamja, realiteti dhe angazhimi i
iptare, “Shpresa Programme”, “Klubit tërë ekipit që operon me këtë shoqatë.
Newborn” dhe “Iliria” në Brimingham, Në një sallë të mbushur plot dhe me të
të cilat operojnë në ndihmë të komu- ftuar nga shoqatat e tjera si Talat Pllana nga
nitetit shqiptar, Ambasadori i Kosovës “Bashkësia Shqiptare” “Faik Konica”, Sherif
Muhamet Hamiti, ishte në udhëtim e Bllaca nënkryetari i Forumit të Bashkimit
sipër nga Londra drejt Zelandës së Re, të Shoqatave Shqiptare në Londër, Alketa
për dorëzimin e Letrave Kredenciale Goga dhe Aurel Goga nga shoqata Alba-
autoriteteve zyrtare të shtetit që ai e për- nian Union “Mother Tereza”, Liljana, Sadie
faqëson në mënyrë jorezidenciale, pra Kryeziu dhe Abedin Bejtullahu nga shoqata
që e mbulon në rrugë diplomatike nga “Mother Tereza” Albanian Union etj,
Londra. duartrokitjet dhe emocionet ishin kryefjala
Në këtë ditë ishin më saktë vetë fëmijët e ditës. Fjala përshëndetëse e të deleguarit të
ata që ndërmorën anën dhe fuqinë festive Ambasadës së Kosovës, Sekretarit të Parë të
në të dy manifestimet kulturore-argëtuese kësaj ambasade zotit Arion Krasniqi u prit
të dy shoqatave, “Shpresa Programme” me duartrokitje dhe ovacione të herëpash-
dhe “Newborn” që drejtohen nga zonjat ershme.
Luljeta Nuzi dhe Burbuqe Paçarada. Sekretari i Parë i Ambasadës lexoi një
“Shpresa Programme” në një mjedis përshëndetje në emër të Ambasadorit
kulturor në Stratford Theatre Circus, Hamiti dhe uroi festën e shënuar historike
shpalosi me këtë rast zërat më antuziastë të Pavarësisë së Kosovës. 

Veprimtari e përbashkët e ‘Shpresa Programme’ dhe shoqatës ‘Besa’

RREGJISTRO GJUHËN SHQIPE SI GCSE


emocionet e festës dhe mallëngjim.
Ndërthurja e filmit Nëntori I Dytë dhe
fotogarifitë e marra gjatë festimeve
në ditën e shpalljes së pavarësisë dhe
Evis Bodli këngës Është Kosova është Shqipëria

P
dhe Flamurit masiv të Kosovës për-
avarësia e Kosovës, kjo ëndërr gatitur nga Aida Muca dhe Deni I cili
e bërë realitet vetëm dy vjet më valvitej këndshëm në ritmin e muzikës
parë, mbush zemrat e gjithë dhe lëkundjeve të duarve të fëmijëve
shqiptarëve kudo që ndodhen me gëzim që e mbanin, bënë që duartrokitjet të
e hare. Kudo festohet ashtu edhe në Lon- ndiznin sallën .
drën lindore. Në Stratford Circus Shpresa
Programme organizoi në bashkëpunim me
“Kjo është e mrekul-
grupin Besa një koncert të mrekullueshëm, lueshme “dëgjoheshin
që foli vetëm shqip, që këndoi dhe val- përshpëritjet në sallë.
lëzoi shqip, që recitoi me passion poezitë Më pas Himni i flamurit i kënduar
shqiptare dhe përçoi sukseset e arritura ne live nga Faton Bakolli bëri të gjithë
levizjen e tyre. pjesëmarrësit të ngriheshin dhe të kën-
Një sallë e mbushur plot e përplot donin fuqishëm.
me prindër dhe fëmijë, të ftuar nderi Ishte zëri i një këngëtari të talentuar
ku mes tyre ishin Sekretari i parë i dhe njëkohësihst i babait të shkëlqyer
Ambasadës së Kosovës në Mbretërinë që i sjell regullisht vajzat tek klasat e
e bashkuar Arion Krasniqi. Kryere- mësimit të gjuhës shqipe në Barking.
daktori i gazetës Albanian Mail, Fat- Dhe më pas nxënësja e shkollës
mir Terziu, Sherif Bllaca nga forumi së Mayfield, Ana Bardhi recitoi në
i shoqatave shqipëtare në Angli, Tal- mënyrë të përkryer monologun “Jam
lat Pllana nga Bashkesia e shoqatave Shqiptar paj kosovar”, një monolog
Faik Konica, Alketa Gogo dhe Aureli dërguan emaile urimi si Stephen Tim urimin “ Gëzuar festën e pavarësisë së cdo gjë fliste për një festë speciale, prej 7 minutash të recituar me ndjenjë,
nga “Albanian Union-Mother Tereza” Mp, John Groagan , Mp dhe kryetar Kosovës “ dhe salla e mbushur me për një pregatitje të madhe, në back pasion dhe forcë që edhe fëmijët që
Brent, Liljana Hoxha, Sadie Kryeziu i All Albanian party for Albania dhe flamuj kuq e zi dhe flamuj të Kosovës stage dëgjoheshin zërat e fëmijëve që jetojnë në Shqipëri apo Kosovë do t’ja
dhe Abedin Bejdullahu nga “Mother Kosova, Mp Lyn Brown. të vendosur me shumë kujdes në të pregatiteshin për këtë concert që prem- kishin zili.
Tereza- Albanian Union” si edhe Tefta Flamuri i kuq që dekoronte skenën gjithë sallën nga prindërit dhe të rinjtë tonte shumë. Tefta Radovicka u shpreh “kjo është
Radovicka mësuese e njohur e gjuhës me një emblemë shumë simbolike ku që merrnin pjesë në këtë koncert dhe Koncerti u hap me një video të me të vërtetë e pabesueshme, e mrekul-
shqipe, Mary McCormack evaluator. në mes të shqiponjës ishte futur flam- salla e dekoruar me shumë shije të shkurtër që i bëri zemrat e pjes- lueshme , iu lumtë”.
Me dhjetra organizata të tjera dhe indi- uri I Kosovës, parulla e pikturuar me bënte të ndjeheshe si në vendlindje, marrësve të rrihnin fort dhe ndjenin Dhe më pas grupi I valleve të 9
vide që nuk mundën të merrnin pjesë 
E Premte, 5 Mars 2010 KOMUNITET ALBANIAN MAIL 9
8 Shpresës solli vallen e flamurit mësimit të gjuhës shqipe apo të thonin
 ku u shpalosën flamujt kuq e zi që janë shqiptarë, kurse sot ata janë ko-
dhe flamujt e Kosovës. fidentë, janë krenarë që janë shqiptarë ,
Vitin e kaluar prezantimet u bënë në cojnë kulturën shqiptare nëpër shkolla,
anglisht, por patëm shumë kritika “pse dhe komunitete lokale, ata kanë perfor-
prezantimet nuk janë në shqip” Këtë muar në skenë profesionale dhe takuar
vit u punua shumë që prezantimet të policy makers, kanë filluar të ngrenë
bëheshin në shqip.Për prezantuesit e zërin edhe për ata që kanë probleme si
këtij koncerti ishte pak e vështirë por psh për ata që janë në Detetion centre.
jo e pamundur , dhe ato ia dolën me Jane keta te rinj qe po punojn eme
sukses . mish e me shpirt qe te arrijne te rregjis-
Rrjedhshmëri intonacioni dhe trojne gjuhen shqipe si GCSE, ata kane
eleganca i karakterizoi të pestë pre- trokitur kudo kane takuar shume njer-
zantuesit. Elsa Hajdarmataj,Verona ez dhe shume njerez qe po i ndihmojne
Sadiku, Adi Bardhaj ,Aida Marku, qe t’a arrijne kete qellim si ministrin e
Emma Qerkezi dhe Jeta Ternava që në arsimit , Stephen Timms, Telco.
fund të koncertit të gjithë i përgëzonin Unë jam krenare për këtë , për këtë
për ato emocione dhe atë prezantim të ndërgjegjësim të përdoruesve tanë, për
mrekullueshëm. këtë marrëdhënie që ne si organizatë
Më pas z. Arion Krasniqi Secretar i kemi ndërtuar me familjet shqiptare që
Ambasadës së Kosoves mbajti fjalën përdorin shërbimet që ofron Shpresa
e rastit dhe përshëndeti në emër të Programme.
Ambasadorit të Kosovës Doktor Mu- Është e vërtetë që gjithmonë ka
hamet Hamiti I cili ndodhej me punë vend për përmirësim dhe Shpresa
në Irlandë. Grupi valleve Besa dhe Programme është e gatshme të dëgjojë
grupi i valleve të Shpresës i sollën vërejtjet apo kritikat e shëndosha dhe të
valle të mrekullueshme, valltarët e të bëjë të pamundurën për të përmirësu-
ar cilësinë e shërbimeve që ne ofrojmë.
Durgaj,Brixhilda Berisha ,Adi Bardhaj Ne nuk jemi për fjalime pompoze,
,Elsa Hajdarmataj dhe Dajana Ajazi të lëmë që puna të flasë vetë dhe të rinjtë
cilët vendosën që lekët e tyre të shkojnë të shprehen lirshëm. Menjëherë ka fil-
për organizimin këtij koncerti të cilën e luar puna për aktivitetin tjetër ‘Alba-
quajtën ‘Our dream show 2’ ose ‘Kon- nian summer day ‘ ose ‘Dita e Verës’,
certi i ëndërrave tona’ Pas këtij koncerti Refugee week etc ‘’
më tepër se 30 nga pjesëmarësit u nisën
për në evaluation të këtij aktiviteti i cili Luljeta Nuzi u shpreh
u facitlitua nga Mary McCormack. pas këtij koncerti
‘’Jam e shokuar - tha ajo-këta fëmijë “ishte një bashkëpunim I frytshëm
janë të mrekullueshëm, janë konfi- me organizatën Besa, ishte një pro-
dentë dhe shprehin veten në mënyrë të gram që na dha shumë emocione, ishte
përsosur, dhe e dinë qartë se cfarë ata e mrekullueshme. Jam e sigurtë që
kanë përfituar nga pjesmarrja në këto këta fëmijë dhe të rinj do të kenë një të
aktivitete që organizon Shpresa’’ ardhme të ndritur , Shpresa tashmë po
punon për të rritur cilësinë, ajo është në
Pyetëm Co-ordinatoren e gjendje të ndimojë organizata të tjera ,
projektit të fëmijëve modeli ynë i punës po përqafohet nga
Flutura Shega “ jam e mrekulluar, një numër organizatash lokale.
ishte një aktivitet për të cilët fëmijët Por për të arritur këtë na është
të ndihmuar nga pindërit e tyre dhe dashur të punojmë shumë, të provo-
mësueset kanë punuar me javë të tëra. jmë që ky model pune është i sukse-
Nga viti në vit ato përmirësohen, dhe shëm, kemi pasur një bord drejtues
përkushtimi i fëmijëve rritet, krenaria të mrekullueshëm, një staf të dedikuar
që ata kanë që janë shqiptarë shpaloset dhe krijues , vullnetarë aktiv, femijë ,të
qartë , në mënyrën se si ata flasin , stu- rinj të reja , prindër të mrekullueshëm
Kastrati ,Medina Reci,Ilda Krasniqi dhe dashamirës.
dy grupeve kërcenin me pasion , me ,Egzon kabashi dhe Elsa si dhe mono- Shumë veta thonë – ‘’ është e vështirë
dashuri , me ndjenjë. Ritmi i tyre ngriti logu ‘’toka që nuk falet’’ i interpretuar të punosh me shqiptarë’’ - por unë
peshë zemrat e të gjithë pjesmarrësve , nga Xhoni Braka do ti përlotë spekta- them është kënaqësi të punosh me
dhe duartrokitjet shoqëronin ato gjatë torët. ‘ komunitetin tënd, është kënaqësi t’iu
gjithë kohës. ’Eh sa bukur flasin shqip dhe sa me ofrosh atyre shërbimet për të cilat ata
“Sa bukur në mes të Londrës këto ndjenjë e recitojnë poezinë shqipe’’ do kanë nevojë, dhe shërbime cilësore.
femijë dhe të rinj që shumica prej tyre të dëgjoheshin komentet e prindërve Ashtu sic thashë pak më sipër Shpre-
janë lindur e rritur këtu e kërcejnë me në sallë. Vjershat e pregatitura nga sa tashmë po punon të rrisë cilësinë e
kaq pasion dhe ndjenjë vallen tonë po- mësueset e talentuara Saime Dushku, punës së saj, kjo është arsyeja që ne po
pullore” - u shpreh çifti I vjetër Hima Evis Sukaj, dhe Vera Pulaj me ndih- punojmë në mënyrë që të marrim niv-
, - “me të vërtetë ju lumtë”. “Ky është mën e prindërve të recituara me një elin e dytë të PQASSO që është sistem
një bashkëpunim mes organizatash gjuhë shqipe te pastër dhe rrjedhshëm i cili garanton që cilësia e shërbimeve
,kolegësh por tashmë edhe mes miqsh ,plot intonacion nga Ana, Aida, Ema, të jetë maximale, menaxhim cilësor në
shumë të mirë që ka filluar nga Dita e Jeta, Sonila, Leona, Besa, Mirsada, Elsa, 12 zona të ndryshme, në vitin 2005 ne
Verës dhe vazhdon për më shumë se 3 Medina, Besarta, Besforta, Blina, Fjona, kaluam nivelin 1.
vjet me organizatën Besa - thotë Luljeta Franceska, Elisa, Emily, Sonila, Egzon, Gjithashtu pasi morëm nivelin
– është një bashkëpunim i dyanshëm I Sadmir, Eri, Adi dhe Albjon Kadria BRONZE LEVEL për Supplementary
cili besoj se do të vazhdojë gjatë. sollën emocione , ndjenjë, dashuri, re- school po punojmë të marrim këtë
Dy organizata që punojnë sikur të spect për të rënët, dëshmorët, heronjtë vit Distigushem level. Te dyja këto do
ishte një :-me femijë dhe të rinj të edu- , dashuri për mëmëdheun, dhe mal- që të bëjnë sa më shumë aktivitete të të bëjnë të mundur dhe do të siguro-
kuar, patriotë dhe të talentuar nuk lëngjyen të gjithë të pranishmit. përbashkëta me fëmijët e tyre. diojnë, mësojnë , kritikojnë dhe japin jnë që Shpresa do të ketë një të ardhme
mundej të ndodhte ndryshe – ky ishte Të ftuarit e nderit Eliza dhe nëna e Cfarë e bën këtë event të vecantë ide se si mund të përmirësohet puna, akoma më të sukseshme. Sic tha the
një sukses. saj Mirdita sollën ritmet e këngës pop- është se ishin vetë të rinjtë dhe të re- ata punojnë shumë mirë kolektivisht Adi në përfundim të koncertit po themi
Skecet e shkurtra me motive pa- ullore ‘’ gjuha shqipe ‘’ dhe u duartrok- jat që e dëshëronin këtë koncert , ishin dhe ndihmojnë njëri- tjetrin. dhe ne në mbyllje të këtij shkrimi. Mirë
triotike të drejtuar nga prindërit Aida itën fuqishëm nga të pranishmit në sal- ata që sponsorizuan atë nëpërmjet Mos të harrojmë se vetëm pak vite u takofshim në aktivitete të tjera.
lë. Ato ishin të mrekullueshme dhe një cmimeve që ata kishin fituar. Fituesit 
Muca dhe Arta Reci u performuan me më parë disa prej këtyre fëmijëve nuk
shumë mjeshtëri, konfidencë nga Ilda shëmbull i mirë për të gjithë prindërit Jack Pethecy award të cilët janë Marsel donin madje edhe të vinin në klasat e
10 ALBANIAN MAIL K U LT U R Ë E Premte, 5 Mars 2010

Sukses i madh i Aurela Gaçes në Toronto!


i talentuar Erind Emiri ajo interpretoi shumë popullore dhe këndohen në të
shumë këngë të bukura që më të vër- gjithë trevat ku jetojnë shqiptarë.
tetë na kishte marri malli për to.Asaj E filloi me këngët shkodrane, nuk
nuk i mungoi as patuta, humori dhe mund të dalloje në se ishte vlonjate apo
imitimi, këngëtare dhe aktore e vër- shkodrane, ajo është nga e gjithë Shq-
tetë, shume reale dhe tepër komuni- ipëria sepse i këndon këngët e gjithë
kuese, tërheqëse për të gjithë moshat, Shqipërisë dhe trevave të saj, që rralllë
të moshuarit kërcenin si të ishin të rinj, këngëtarë i arrijnë, kjo falë tonalitetit të
edhe fëmijet po ashtu e rrethonin dhe e saj të lartë dhe zërit shumë melodioz,
Ruki Kondaj dëgjonin me shumë dashuri siç shiko- Ajo këndoi shumë bukur një këngë në

E
het edhe në këtë fotografi, ajo hyri edhe anglisht të Whitney Huston që me sa
sukseshme si gjithmonë Ylli në botën e tyre. e pamë dhe vetë u shpreh se e kishte
i muzikës shqiptare Aurela Me krenarinë e saj të dukshme si shumë për zemër dhe tingëlloi shumë
Gaçe, gjendet në mes të njer- labe, ajo bëri presantimin e saj, jam bukur. E bukur e shkathët, me zi bril-
zve që e rrethojnë dhe këndojnë e Vlonjate, me origjinë nga Tërbaci dhe liant, këndon “live” dhe ju plotëson
kërcejnë së bashku me të .Natë shumë lindur e rritur në Lakatund. Më bëhet dëshirat gjithë pjesëmarrësve në salllë.
e bukur, mbresëlënëse, nuk kishte shumë qefi se si bijë e Vlorës, ajo është Por edhe salla ishte e larmishme,
pushim as për Aurelen e as për njerëzit krenare për prejardhjen e saj, ku mëshi- mernin pjesë shumë shqiptarë përfaqë-
në sallë. ron shumë tipare të një labe të vërtetë. sues të të gjithë trevave, brenda e jashtë
Besoj se askush nuk ndjeu lodhje, Para disa kohësh lexova një interistë Shqipërisë, nga Tirana, Shkodra,Vlora,
dhe lodhjen e mposhti atmosfera e të saj ku thoshte se më pëlqen të gjej një Fieri, Korça, Pogradeci, Çame, Pres-
ndezur e kësaj mbremje, jo vetëm me burrë që ti ngjaj Ali Pashës.Isha e sig- pare të Maqedonisë e Kosovare, (të me
këngët e bukura të repertorit të saj por urt që do ta thoshte përsëri dhe ja e tha falin të tjerët në se lë pa përmëndur ),
ajo improvizonte dhe këndonte këngë edhe në koncert ku u krijua një situatë u ndjemë si të ishim në Shqipëri dhe
me kërkesa momentale të njerzve, e shumë e bukur. me ëndrën e dikurshme tashmë të
paimagjinueshme!
Pak per Aurelën: Ka lindur me
16 Tetor 1974.Filloi të këndojë që në
moshën 4 vjeçare në festivalet e fëmi-
jëve të qytetit të Vlorës.Ka marrë pjesë
në shumë festivale dhe ka shpenzuar
shumicën e kohës së saj duke kënduar.
Në koncertin e Torontos pohoi se do të
këndojë derisa të plaket së bashku me
këngën.
Ndoshta të afërmit e saj donin që ajo
të vazhdonte shkollë tjetër por fitoi ajo, dhe në festivalin e vitit 1996 me këngën Stili i saj i të kënduarit varion nga
sepse është e dashuruar marrëzisht “Me jetën dashuruar” dhe në festivalin POP tek Folk. Tani ajo banon në New
me këngën.Në moshën 19 vjeçare ajo e vitit 1998 me kengën “E pafajshme York City, por udhëton shpesh në Shq-
mori pjesë në festivalin më të madh të jam”.Aurela më vonë promovon al- ipëri dhe gjithashtu punon për projekte
këngës në radiotelevizion në Tiranë. bumin e saj me 2 koncerte live, që janë të reja.
4 muaj më vone ajo fiton ne festiva- mbajtur në Pallatin e kongreseve në Për Aurelen Amerika ishte një fil-
lin më të madh të pranverës 1994.Suk- Tiranë, një në vitin 1998 dhe tjetri në limi i ri.Ajo shpejt fitoi një popullaritet
vitin 2000. të madh në komunitetin shqiptar të
Amerikës për zërin dhe interpretimin
e saj të veçantë, electrizues ku shumë
shpejt ajo pushtoi sallat me koncertet e
saj, e suksesshme dhe shumë e kërkuar Një djalë i pashëm, një stilist nga Pre- realizuar, të gjithe shqiptarët festojme
kudo ku jetojne shqiptarë, brenda e spa e Maqedonisë u drejtua së bashku sëbashku.
jashtë Shqiperise.Ajo ka performuar me një grup dashamirës dhe farefis të Duke ndjekur gjërat më të mira të
shumë bukur hymnin shqipëtar dhe tij,duke e rrethur Aurelën,dikush nga shtypit se ato te “këqiat” i anashkaloj,
atë Amerikan në nje mbrëmje me grupi i tha Aurelës: syri më kapi një anketë në Tirana Ob-
Presidentin Bill Klinton.Më së fundi E kërkove Aliun, ja ku e ke ajo aq u server të muajit Tetor ku votohen njer-
në Mars të vitit 2007, fotografi i mi- suprizua sa nuk ...mbante dot të qe- zit më të shquar të vitit, ku siç shikohet
renjohur Fadil Berisha organizoi një shurit duke ju drejtuar njerzve ne sallë, në citimin më poshte që ështe marrë
koncert special dhe zgjodhi Aurelën më së fundi e gjeta edhe Aliun këtu në nga gazeta, ajo ka qenë shumë e vo-
të interprentonte këngëtaren legjen- këtë salle! tuar për dite të tëra në personazhet
dare shqiptare Vaçe Zelen dhe Nexh- Njerëzit nuk reshtnin duke u foto- më të votuara të artit për vitin 2009:
mije Pagarushën, dhe ajo interpretoi grafuar me të dhe ajo asnjëhere nuk “Përmbysje ka pasur tek “Njeriu i Ar-
shkëlqyeshëm.Pesë vjet më vonë ajo refuzoi dhe pse ishte në kulmin e tit”, kur Aurela Gaçe pas dy ditësh, ka
bëri një rikthim në festivalin e këngës si frymëzimit të saj ne këngë. arritur të rimarrë vendin e pare dhe kjo
një e ftuar speciale në atë festival ku ajo Ajo që më beri përshtypje jo vetëm u përsërit disa here, por ne vlerësimin
filloi karierën e saj.Një vit më vonë ajo mua por shumë njerzve present në përfundimtar fituesi i këtij viti ishte art-
mori çmim të parë në Kënga Magjike koncert ishte modestia e saj, dhe fjalet ist i mirënjohur Agron Llaka.
me këngën “Hape Veten” që u kthye e mira për kolegët e saj e sidomos për Aurela premtoi se shumë shpejt do të
sesi real i saj filloi me këngën “Nata“ Aurela si gjithmonë shumë e zgjuar në një hit.Ajo sapo ka perfunduar al- ata që imitoi.Ajo përshëndeti shumë kthehej në Toronto në koncertin e vitit
në festivalin e vitit 1995.Që athere ajo provoi se perveç talentit të saj per bumin e saj të 6-te me titull” Mu thane këngëtare që i ka për zemër midis tyre të ri së bashku me të motrën Blerta dhe
fitoi 2 çmime të para, në festivalin ne këngë duhet të përfundonte një shkollë syte”.Siç po e shikojmë ne ketë biografi edhe Anita Bitrin që tashmë nuk jeton këngëtarin Gëzim Nika, gjë që e beri
vitin 1999 me këngën “S’jam tribu” për art dhe e realizoi, ajo u diplomua të saj te shkurtër, kariera e saj artistike më, një këngëtare me zë briliant që e realitet ajo realizoi dy koncerte shume
dhe në festivalin e vitit 2001 me këngën në Akademinë e Arteve të Bukura ka arritë kulmin,ajo pretendon majat, mbylli shumë shpejt jetën dhe karierën te bukura per Shqiptarët e Torontos në
“Ndjej”. në Tiranë për dramë, dhe siç e pamë e meriton se është një këngëtare dhe e saj aksidentalisht. netët e ndërrimit të viteve.
Ajo fiton vend të dytë në festivalin e dhe në skenë ajo nuk ishte vetëm një artiste e madhe. Ajo nuk harroi të përmendëte Aurela shpesh thotë që zoti i ka dhë-
vitit 1998 me këngën “Fati ynë shpresë këngëtare e madhe por dhe një aktore Në këtë koncert të organizuar nga këngëtaret vlonjate që kanë bërë emër në një dhuratë të madhe, talentin për të
e marrëzi”,Ajo ka marrë çmime të treta, e vërtetë. Aldo Gjançi, dhe e shoqeruar nga i riu me këngët e tyre, tashmë janë bërë kënduar. 
E Premte, 5 Mars 2010 OPINION ALBANIAN MAIL 11

Mirëqenia dhe kuptimi i jetës bukfalisht !


në lidhje me rrezikun e asimil- së kombit, në aspektin social u kategorinë- shumë po merremi
Emanuel Bajra imit tonë kombëtarë apo edhe kthyem prap se prap n vitet e me vetëvehten.Jemi kombi më i

L
bastardhimit të gjuhës, thuaja 30-ta ku elementi monetar më i ngadalshëm që kemi përqafuar
akmia për t’i parë të ti se gjithcka që diskutohet nuk vlefshëm u bë të ishte ari. proceset demokatike dhe ato
tjerët të ndryshëm nga është gjë tjetër përpos se një di- Kemi dy vite që e gjithë din- të tregut të lirë dhe se akoma
ajo se si je vetë – është alektikë e drejtpërdrejt për të amika e 2008-ës u restaurua në ndodhemi në fazën e tranzi-
një ndër simptomat më shqetë- zgjidhur problemet. Duke men- vendin ku ajo e kishte të pritur cionit social.
suese në jetën moderne sot. Për duar në këtë kontekst ne vëjmë të vendosej, në analet e historisë Po mirëqenia? Ta harrojmë
ne që vimë nga të kaluar “tjetër” bast edhe kur të vie puna te dis- së shkruar me shkronja të arta atë, as nuk bëhet fjalë edhe për
prej atyre që janë nativë/ven- kutimi i cështjeve e problemeve por ndoshta duke i konsideruar një proces e kohë më të gjatë
dor në vendet e Evropës apo që kanë të bëjnë me ekonominë trended sociale globale mund të pasi që gjithcka që është ndër-
botës ku kemi zgjedhur të je- private dhe atë kombëtare apo kemi të drejtë të kemi më shumë tuar deri më tani i ka rrënjët te
tojmë, është më e lehtë pasi që sportin e politikën kombëtare. frikë se sa optimizëm. bilogjia e të ekzistuarit nëpërm-
ne e shohim dhe e përceptojmë Temat e kapura variojnë por E themë këtë për dy arsye. E jet termit “kë e njeh “ .
botën përreth tjetër fare. cka nuk varion është se kon- para është se hapat dhe aspira- Është taskë shumë e vështirë
Por prap se prap duke i mb- tagjioni i zhargonit logjik dhe tat për integrim të mëtutjeshëm të implementohet një strategji
etur besnik teorisë së lakmisë, ai i mënyrës se si i përceptojmë Evropian po bëhen të shpejt e të përceptuarit të problemeve
inatit, urrejtjes dhe ironisë në gjërat mbetet i njëjtë. në rastin e fundit ndërsa në ekonomike e sociale në të dy
funksion të gjithckaje cka ne Ta marrim për shembull të mëparshmin shumë punë Shtetet Shqiptare si akute, ajo
shohim e përceptojmë – do të kohë-hapësirën e dinamikës mbetet të bëhet. bëhet edhe më e vështirë kur
mund të definojmë qëllimin e politike, sociale dhe ekonomike Ndërskamzat drejt projektit të mendojmë se prej shumë
ekzistencës sonë si të limituar në gjithë hapësirën Shqiptare Evropian po shtohen dita-ditës alternativave që kemi përpara
vetëm në këto anti-vlera. duke filluar që nga viti 2008.Në si pasojë e proceseve negative në vetëm një do të na mbetet – ose
Shumë herë më vjen për të aspektin politik kemi shpalljen trended ekonomike nëpër botë, bukë ose nder, e duke ndjekur
qeshur kur hasi në një rezistencë e pavarësisë së Kosovës, në as- dhe së dyti zhvillimet e brend- nderin ose bukën ne prap se
kategorike të bashkatdhetarët e pektin ekonomik kemi përfun- shme politike si në Shiqpëri prap mbetemi sikur të jemi të
mi kur hyjmë e flasim për biseda dimin gati 70% të autostradës ashtu edhe në Kosovë –bjen në mjerë.

EMIGRACION

Greqi: shtetësi për fëmijët e emigrantëve?


rreth 20% të fuqisë punëtore. pa ndonjë arsye apo asnjë: funksion, shumica e saj është e plotë të urrejt- dygjuhësh që flisnin edhe në greqisht.
Andi Terziu Megjithatë: pothuaj asnjëri prej nuk i ndihmonte. shme), ka një pikë të vërtetë këtu. Nëse Më shumë pikë u dha lufta e gjatë e

Q
këtyre emigrantëve nuk është lejuar Por ky konsensus është tani i thyer. ky ligj ka kaluar, apo një si ajo, atëherë pavarësisë duke i betonuar Arvanita-
everia e Papandreu në që të aplikoj për nënshtetësi. Në fakt, Pjesë e arsyes është thjesht kalimi i brenda një brezi mes 5% dhe 10% të sit në kombin grek. Pas një dekade të
Greqi, sipas gazetarit Doug- sistemi i emigracionit i Greqisë është kohës. 20 vjet pas valës së parë të emi- popullsisë së Greqisë, nuk mund të gjatë për të luftuar përkrah grekëve
las Muir, mësohet se ka mjaft i vendosur deri me atë qëllim, grantëve të ardhur, tani ka me dhjetra ketë më grekë etnikë. Ata do të jenë etnikë kundër turqve, ata erdhën deri
prezantuar një ligj të ri të imigracionit. për të bërë e besuar këtë gati si të pa- e mijëra shqiptarë dhe bullgarë të cilët shkruar me vizë: Marrëdhëniet shqip- në atë pikë sa që të konsiderojnë veten,
Sipas zotit Muir mësohet se “Kjo do t’i mundur. Në vend të kësaj, punëtorët vazhdimisht kanë qenë në Greqi për taro-greke, bullgare-greke, pakistani- jo shqiptarë, por grekë, që ndodhte
lejojë fëmijët e emigrantëve të apliko- imigrantë janë të lejuar për një punë / shumicën e jetës së tyre. Ata vetë kanë grekëve. Në një vend që është mbi të flisnin shqip në shtëpi, shkruan
jnë për nënshtetësi greke, me kusht që leje qëndrimi për një maksimum prej shtëpi ose apartamente, flasin rrjedh- 90% të vetë-identifikohet me kombësi Muir. Gjatë 180 viteve të ardhshme,
(1) prindërit e tyre të kenë jetuar ligjër- një viti. Burokracia që mbikëqyr siste- shëm greqisht, dhe janë të vendosur si greke, kjo do të jetë një ndryshim tepër Arvanitasit vazhdimisht erdhën duke
isht në Greqi për të paktën 10 vjet, dhe min e imigrimit është e shkëlqyeshëm, pjesëtarët e komuniteteve të tjera. Për i shpejtë dhe dramatik. u asimiluar në Greqi. Sot vetëm një
(2) fëmija duhet të ketë përfunduar të e errët dhe e ngadaltë, kështu që punë- më tepër, tani ka rreth një e katërta e Kjo në fakt, nuk është precedent. grusht flasin gjuhën arvanitase edhe
paktën tre vjet të shkollimit në Greqi. torët (ose punëdhënësit e tyre) duhet një fëmijë milllion e emigrantëve, në Duket se është harruar pothuajse nga në shtëpi, dhe ata nuk janë quajtur më
Nga një vlerësim, mbi 250,000 fëmijë të aplikojnë për leje shumë muaj më disa shkolla, ato tejkalojnë grekët am- të gjitha palët në debat, por diçka e tillë si “shqiptar”.
mes të rriturve dhe të rinjve janë ata që parë. Edhe kështu, leja e vjetër shpesh tare. ka ndodhur në Greqi kohë më parë. Arvanitasit kanë qenë Presidentë
do të kualifikohen për shtetësinë. Deri përfundon para një se një ligj i ri është Nëse një fëmijë është i lindur në Në kohën e pavarësisë greke, në shek- dhe kryeministra, gjeneralë dhe ad-
në 100,000 prej atyre që mund të jenë të i garantuar. Greqi, flet përsosur gjuhën greke, do të ullin e 19-të, diçka në mes të 5% dhe miralës, artistë dhe biznesmenë dhe
moshës në prag të votimit. Në fakt, qytetari nga ana e naty- jetojë në Greqi, dhe ai është i gatshëm 10% e popullsisë së Greqisë ishte dhe dijetarë. Kryepeshkopi aktual i Athi-
Kjo është një marrëveshje e madhe, ralizimit është pothuajse i panjohur që të betohet për besnikëri ndaj shtetit fliste gjuhën shqiptare. nës, kreu i Kishës Ortodokse greke,
shkruan Muir. Në mënyrë që të kup- në Greqi. Ligji grek njeh shtetësinë e grek - duhet që fëmijës t’i lejohet shtetë- “Arvanitasit”, ishin shqiptarë et- është një arvanitas. Askush nuk jep
toni pse, ju duhet të kuptoni qëndri- jus sanguinis, “nga gjaku”, përmes sia greke? Administrata Papandreu ka nikë të besimit ortodoks, vazhdon ar- mendim për një moment. Duke qenë
met e çuditshme të emigrantëve në të paktën një prindi grek. Qeveria e thënë po. Megjithatë, nuk është mjaft tikullshkruesi. Ata u zhvendosën në një arvanitas është një çështje jo te plotë
shoqërinë greke. mëparshme greke vepronte nën su- e lehtë. gadishullin gjatë periudhës bizantine në Greqi.
Emigrantët filluar të vërshonin në pozimin se Greqia thjesht nuk do Një reagim të fortë tashmë duket dhe vonë gjatë asja otomane, nga pa- Pra, Greqia ka arritur të asimilojë një
Greqi nga fqinjët e saj ish-komunistë jo-shtetas grekë, dhe se punëtorët nga ana nacionaliste. Partitë e tjera varësia, ata kishin qenë aty për shekuj. pjesë të madhe të popullsisë një her.
në fillim të viteve 1990. Grupin më të mysafirë ishin vetëm se - mysafirë të - veçanërisht LAOS - po akuzojnë Ata folën shqip dhe kishin ritet e tyre (Ndoshta më shumë se një herë. Por
madh deri tani e përbëjnë shqiptarët. përkohshëm. Sistemi është i projek- administratën për “zhdukjen e hele- kulturore edhe pse ishin pak të ndry- transfertat e popullatës gjatë shekullit
Pra rreth 2 / 3 e të gjithë emigrantëve tuar në këtë mënyrë për të mbajtur nizmit” dhe tradhëti për shpirtin e shme nga fqinjët e tyre grekë, por të 20 janë një temë më e prekshme. Dhe
janë shqiptarë - por ka edhe dhjetra mi- punëtorët emigrant në një punë rutine kombit. Kisha Ortodokse greke nuk ka ka pasur diskriminim dhe armiqësi kjo pasi është kohë tjetër, ndoshta.)
jëra nga radhët e bullgarëve dhe maqe- të vazhdueshme, gjithmonë ose të ap- bërë një deklaratë formale, por është e midis grupeve. Ata ishin të bashkuar Thuhet, do të jetë një ligj shumë i
donasve dhe një përzierje e njerëzve likojnë vazhdimisht për një leje të re, qartë dhe joentiziaste për një ligj që do me një besim të përbashkët ortodoks tensionuar dhe i vështirë për ta kaluar.
nga vende të ndryshme si (ukrainas, për të aplikuar, ose nervozisht duke të lejojë mijëra myslimanë dhe katolikë dhe një pakënaqësi të përbashkët ndaj Dhe nëse ai kalon, dhe nëse po, në
filipinas, etj). Sot rreth dhjetë për qind pritur për një leje pas një të vjetre të për t’u bërë grekë. drejtuesve të tyre turq. Martesa ishte çfarë forme, do të ketë një ndikim të
e popullsisë së Greqisë është e emi- skaduar. Të gjithë emigrantët ishin në Dhe ndërsa shumica e retorikës na- e zakonshme, dhe Arvanitasit e lar- madh mbi të ardhmen e Greqisë.

grantëve, dhe pothuajse ata përbëjnë këtë mënyrë të prekshëm për dëbim cionaliste është e paarsyeshme (dhe guar nga fshatrat e tyre shpejt u bënë
Mendoni të ktheheni
në Atdheun tuaj?
Nëse jeni azilkërkues, telefononi falas IOM për një plan
riatdhesimi si individ ose si familje.

Nisje biznesi të vogël


Planifikim udhëtimi
Bileta fluturimi
Asistencë ri-integrimi
Pagesë për bagazhet
Strehim i përkohshëm
Trajnim për punë
Punësim
Shkollim

London & South East: 21 Westminster Palace Gardens, Artillery Row, London SW1P 1RR ● Tel: 020 7233 0001
Scotland: 38 Queen Street, Glasgow G1 3DX ● Tel: 0141 548 8116
Wales & South West: Park House Business Centre, 10 Park Street, Bristol BS1 5HX ● Tel 0117 907 4777
North West: Regus Reception, 5th Floor, Horton House, Exchange Flags, Liverpool L2 3PF ● Tel: 0151 244 5641
Piccadilly House, 49 Piccadilly, Manchester M1 2AP ● Tel: 0161 212 1463
North East: 1st Floor, 100 Wellington Street, Leeds LS1 4LT ● Tel: 0113 237 3077
Midlands: eOffice, Ground Floor, Norfolk House, Smallbrook Queensway, Birmingham B5 4LJ ● Tel: 0121 633 5074

www.iomlondon.org
IOM është organizatë ndërkombëtare e pavarur. Ajo NUK është pjesë e qeverisë britanike.
Ne ju ndihmojmë të ktheheni në vendlindje vetëm nëse ju e dëshironi një gjë të tillë.
R R IJ N Ë

M HQIPËRI PËR
NË S
PAK SE
M Ë PËR £ 4.99
£100

RËN TUAJ
HTË NË DO
HJA ËS
ZGJID

Thirrje e lirë: 00800 8971 8971 www.moneygram.com


DËRGUAR NGA: MARRË NGA:

Dhe kudo që shihni shenjën MoneyGram

*Përveç tarifave të transfertës që zbatohen për një transaksion, mund të zbatohet një shumë për kursin e shkëmbimit të valutës e caktuar nga MoneyGram ose agjenti i saj. Nga Zyrat Postare, agjensia Thomas Cook dhe Vendet e tjera të caktuara ku qëndrojnë agjentët e
MoneyGram International Limited në lidhje me ofrimin e shërbimeve të transferimit të parave në Mbretërinë e Bashkuar. MoneyGram International Limited është i autorizuar dhe rregulluar nga Financial Services Authority. ©2010 MoneyGram. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
14 ALBANIAN MAIL R E P O RTA Z H E Premte, 5 Mars 2010

Iliria, shoqata e re shqiptare ne Birmingam fillon jeten e saj me festimin e 2 vjetorit te shpalljes se Pavarsise se Kosoves

“Jam krenar që jam Shqiptar” në Birmingam


Agim Kadriu

D itën e Shtune, me 27.02.2010,


shoqata ILIRIA ne Birming-
ham priti mysafire nga Bir-
mingham dhe zonat e Midlands-it
gjate nje pasditje festive organizuar
me rastin e festimit te 2 Vjetorit te
Shpalljes se Pavarsise se Kosoves.
ILIRIA gjithashtu pati kenaqesine
te prese edhe dy grupe nga Londra:
Stafin e gazetes “The Albanian” si
dhe nje grup nga Shoqata Shpresa
Programme.
Ne fjalen e hapjes, z. Asllan Qeri-
mi, perfaqesues i ILIRIA falenderoi
te gjithe te pranishmit per ardhjen e
tyre, duke u uruar atyre nje pasdite
te kendshme. Ai komentoi ne rende-
sine e perkujtimit te kesaj dite tejet
te vecante per kombin shqiptar dhe
njekohesisht falenderoi te gjithe ata qe
kontribuan ne hapjen e kesaj shoqate,
dhe vecoi iniciativen e themelue-
ses dhe drejtueses se ILIRIA, znj.
Pranvera Smith. Ne fjalen e saj znj.
Pranvera Smith u shpreh qe ILIRIA
eshte nje organizem qe synon te beje

mendjen e ILIRISE. Fjalen e mori z. suksesshme ne te ardhmen. Programi nga 9 vjecarja Ana Bardhaj, “Jam shq-
Petrit Kucana, Drejtor i gazetes “The i festes u shoqerua nga interpretime iptar, paj Kosovar”, si dhe interpre-
Albanian” ne Londer, duke falende- te shkelqyera kengesh ne shqip, nga time te tjera. Gjithashtu, larshmerine
ruar shoqaren ILIRIA per ftesen dhe kengetarja e talentuar angleze zonju- e programit e pasuruan edhe inter-
u shpreh qe “The Albanian” eshte e sha Claire Fletcher. pretime te muzikes ballkanike nga
gatshme per te qene prane ILIRIA Vecanerisht u mirepriten ken- grupi Belly Dance ne Birmingham,
gjate punes dhe veprimtarise se saj te get: “Per Ty Atdhe”, “Lemza”, “A “Pedralta”.
suksesshme. Kane Uje Ato Burime” etj. Femijet e Te pranishmit u bashkuan ne valle,
Drejtuesja e Shpresa Programme Shpresa Programme interpretuan me nen tingujt e muzikes se mrekul-
ne Londer, zonja Luljeta Nuzi falen- shume talent pjese koreografike, per- lueshme shqiptare, duke shfaqur
deroi shoqaten ILIRIA per ftesen dhe gatitur me mjeshteri nga koreografi keshtu unitetin dhe larshmerine e
nje pune te dedikuar nga nje staf te- duke uruar qe ILIRIA te kete nje pune Ermir Disha. kultures shqiptare dhe njekohesisht
te pamunduren per t’i qendruar ko- jet i pergatitur ne misionin e ofrimit te mbare ne te ardhmen ajo nenvizoi Publiku mirepriti vecanerisht pje- duke u larguar me mesazhin e titullit
munitetit shqiptar te Birmingham-it te sherbimeve te domosdoshme per qe Shpresa eshte e gatshme te bash- sen e mrekullueshme poetike shkruar te kesaj mbremje festive : “Jam Krenar
dhe zonave perreth prane, permes nje komunitet qe vertet meriton ve- kepunoje me ILIRIA gjate nje pune te nga Mitrush Kuteli, dhe interpretuar Qe Jam Shqiptar!” 
TEL
0207 100 9226
MOBILE
0790 158 5593
E-MAIL mail@secureaccountancy.com
WWW www.secureaccountancy.com

ADRESA
132 Seven Sisters Road,
London N7 7NS

HAPUR PER PRENOTIME


Bankete, Dasma...

Ditëlindje...

Gëzime familjare...

Kapaciteti 100 vende

KONTAKTO
CELULAR
24/7 079 5171 5169
TELEFON
LOKALI 020 7263 5902
Adresa: 156A Seven Sisters Road,
London N7 7PL
16 ALBANIAN MAIL NË KOHËN E LIRË E Premte, 5 Mars 2010

ZbavitjeArgëtim  BËHUNI DHE JU PJESË E KËSAJ FAQEJE


ARGËTUESE? NA TREGONI DIÇKA
ZBAVITËSE, HUMOR OSE FOTOGRAFI:

  albanianmail.co.uk/forum

Fjalëkryqi Gjej Fjalët


Ai që e zgjidh këtë fjalëkryq Çdo kombinim!
përfiton asgjë! Horizontalisht, vertikalisht, diagonalisht, së prapthi.

Vini Re: Fjalëkryqet janë vetëm për argëtim dhe nuk monitorohen nga stafi i “AlbanianMail”! Kryeqytete Evropiane
1 2
E N G X Z F Q H Z S P A R I S L W W K B I H U D T
3 4 5 6 7 8
L I I M A T F H B C Q S E T H R U W R Z H M F A U
Y E U V M V G J H Z O S A H D V N A K I T A V F I
9 10 11
Q Y I Y R H E J R D I N M R E E C I R O G D O P F
12 13 14 15
M E P D A W O S M F M L A S A L B L A K L R E L C
16 17 18
H S T O K H O L M W K Y H R P J S Y U Y S I K B F
19
V A R S H A V E R A A K R B A R E I N G M D O U K
20 21
K L Y L U V S S R P U A U E R K E V N I X G P D E
A A T X Y L P D R P L D A M D A N F E K O E E A N
22 23 24 25 26
M T E I D X I L I V V R J B Z N D A L R I I N P A
27
S H W D R F M R G T P N I R U F O I R V B F H E J
28 29 30
T I S G I A T H S E R U K U B Y V L S H P O A S B
31
E N R F P N N G P K E Z J K J C K M H L R S G T U
32 33
R E D T C J B A I N X G C S N V T X L T A N E R J
34
D O H L R F U U M L U K S E N B U R G F M V N O L
35
A N I L B U D G R U R G P L A J Z D X E U L E Y J
36
M P H D O Z J E W G N T N E C I J Z N I L R E B D
HORIZONTALISHT

2. Loje me para, 5. Uje qe bie, 7. Nje frut qe ia ndaluan Migjenit, 9. Nje nga me te hershmit e gjuhes
shqipe, 11. Lume ne Berat, 12. Burri i nenes, 16. Banor i Vlores, 17. Mase e madhe debore ne BRUKSEL KOPENHAGEN LONDER LUKSENBURG
levizje, 18. Mjet per te leruar token, 20. Zorre jo-funksionale ne trupin e njeriut, 21. Bisede e qeshur
me karakter erotik, 22. Ekip futbolli londinez, 25. Vargmali ndares ndermjet Evropes dhe Azise, 27.
BUDAPEST BUKURESHT HELSINKI PODGORICE
Kemba e maces, 30. Udhetim me automjete te rastit, 31. Tregtar dinak dhe hileqar, 32. Vend arab
i sunduar nga nje dinasti shqiptare, 34. Grade e larte ushtarake, 35. Kafshe e zgjuar, pise dhe me
teka, 36. Njeri me huqe dhe nevrik. SARAJVE AMSTERDAM BRADISLAVE EDINBURG

VARSHAVE VATIKAN TIRANA ATHINE


VERTIKALISHT

1. Ze plaga kur infektohet, 2. Lajm trondites ose i...?, 3. Lume ne Prizren, 4. Futbollist argjentinas
ne Mancester, 6. Stine dhe pije, 8. Zbuluesi i penicilines, 10. Personazh mitologjik i dashuruar me ANKARA KARDIF DUBLIN BERLIN
vetveten, 13. Mban parate, 14. Fizikan i shquar italian qe eksperimentoi ne kullen e Pizes, 15.
Kryeqyteti i Zvicres, 19. Mbret shekspirian, 23. Emer mali dhe televizor bardhe e zi, 24. Peshk i MADRID PARIS STOKHOLM SHKUP
liqenit te Ohrit, 26. Firme elektronike japoneze, 27. Biolog i famshwm rus qe ka eksperimentuar me
qen, 28. Ze i dobet dhe i dale me dhimbje, 29. Mjet transporti, 33. Ana e mrehte e thikes. SOFIE LUBJANE

Përgjigjet e kaluara
Barcaleta Humor
1
K A L I
2
F O R N I A
3
G
Mos i merrni seriozisht... vetëm për të qeshur!
O
4
L I
5
B I A
6
S O L Për të sugjeruar një barcaletë ose një fotografi shiko në krye të faqes.
7
T A S Z
8
G O L L O B O R D E D H H
Te stacioni thote: pranë dhe e pyet: “Pastaj më pyeti sa bëjnë Porosia
- Ik ne dhomen e gjumit, - Çfare po kërkon o polic? 3x2?’”
9
S I S E J D I U
10
K U B I Z E M
11
T H R E Pret autobuzin polici me mer pistoleten mbushe - Më ka rënë unaza, i “Po ku m.... është ndry- Një burrë shkon në hotel
N O
12
A T L A N T I K te shoqen dhe me cunin e dhe pastaj vrite gruan se thotë polici. shimi?!” nxehet i ati. dhe i thotë sportelistit
13
T H E T H I L D V A
tyre 5-vjecar. te ka tradhetuar. - Po ku, ta kërkojmë “Po tamam kështu i ta zgjojë në 7.30 fiks në
14 Autobuzi spo vinte, cuni I zoti i shpise nga paniku bashkë? thashë edhe unë!!!” mëngjes.
merzitet dhe fillon te Të nesërmen në mëngjes
E S T E L L A A R T O I S
i telefonates anonime dhe - Aty. Dhe e drejton
Brisku rrojes
15 16
Z T B I G Y P
pyese te emen: nga nervat iken ne dhome, gishtin në pjesën ku sportelisti e merr në tele-
- Mami kur vjen auto- fon të dhomës dhe i thotë:
17 18
C B A R C E L O N A A
mer pistoleten dhe e vret skishte drite. Në telefon: “Doktor, ju
buzi? - Alo, ju kishit porositur
19
I E I Y K A N D I L V
gruan pastaj shko perseri - Po pse po e kerkon këtu lutem është urgjente. Djali
- Ja bir, sa ta laje xhaxhi zgjimin në 7.30?
20 21
B A J R O N I B O O A
te telefoni, - E vrava por tek pjesa me dritë, e pyet im padashje ka kapërdirë
I
22
P A P I R U S
23
P R autobuzin se eshte bere tani cte boj? kalimtari i habitur? një brisk rroje.” - Po.
24
S E A T K
25
H E L S I N K I O pis. - Ik te oborri i shtepise - Sepse atje nuk shikoj - “Po vij menjëherë. A - Po pse nuk zgjohesh
H E Z T Pas 10 minutash, prap dhe hap nji grope te dot!! keni bërë ndonjë gjë deri atëherë, ora është 11.30.
cuni: thelle... tani?” Trëndafili
26 27 28
B U N A P A R U K I E R N A P O L E O N I
- Mami kur vjen auto- Por ne ate moment i zoti Në klasë - Po, u detyrova me u rru
O B F X N S X B R G B H M W L P U F B B V E C H J buzi? i shpise ja kthen Mësuesi: Artan çfarë bën me briskun e gruas!!! Duke bizeduar dy shoqe:
C J U H Y A V S M C F A D G J U R U L L D I H M E - Ja bir sa ta pastroje - Une banoj ne pallat jo kështu, nuk mund te flesh “I dashuri më solli një
Y G K K V E R O B W W T W B X X I D D B U E U M S
xhaxhi. ne shpi private! - Me falni ne klase!! Në kinema trëndafil të kuq. Pastaj më
Pas 20 minutash: por ca numri jeni ju, e Artani: E di zoti mësues, tha që kur trëndafilit ti
E U A S G N G T S F T M C R Q T W Y O D A R T H H
- Maaaaaaaaaaaaaaaa por po fole ti me zë të ulët, Një grua në kinema
pyet telefonuesi anonim? mban mbi kokë një kapele bien të gjithë petalet, ai do
R S R S Q N O F A C E Q A V A O J N U S T A E X I
aamiiiiiiii, kur vjen auto- I zoti i shpis i tregon mbase arrij të bëj një sy të kthehej tek unë.”
buuuuzi??… gjumë. shumë të madhe dhe leviz
E U A J O P E A T K P G Z H J X D J V L Z R L H L
numrin, - Aha me falni por kokën sa knej-anej. Një “Sa romantike! Po
H Y L C D X M H X U S Z A V S A O A T D H U K A W - Ja bir sa ta lyeje paskam ngaterru num- atëhere pse je kaq e trish-
xhaxhi. Ndryshimi burrë që ishte ulur te kar-
X X L E R A E U A H I S A Z L K S X Z Y N K I N Y
rin!!! rikja mbrapa saj, mbasi tuar?”
N H E Q E A J G D O A R E L N R A M X L N H S D E Ne kete moment nde- Artani kthehet nga “Sepse ishte nje trenda-
rhyn polici gjithe nerva: Unaza i ishte nxirë jeta duke u
E Y K E T T M A H L I M A Z T T I H K O A S P A N shkolla i mërzitur dhe i spostuar sa majtas djath- fil…. Plastik!!”
- Po ai qerrata, tani e Një policit i kishte rënë thote të atit se ka marre 4
P B R T F A V R K H L V L S E M Y H A X T U A R J
gjeti ta lyeje autobuzin!!!! unaza në tokë natën. Në tas për të parë filmin,
J I C S E R L R E M E U P L E M U B E P J Z Z G D në matematike. nuk duron më, i bie lehtë
nje pjesë të rrugës kishte “Pse?”, e pyet i ati.
V X W U T R Q S E R G C B L E O X H N S E J A R E
Telefonatë anonime dritë kurse pjesa tjetër “Mësuesi më pyeti sa
te shpatulla dhe i thotë:
O H Y M G E D A E B L N S M N K J E A W H Q R W O
ishte errësirë. Unaza “Zonjushë e nderuar, ose Nëse dëshironi barcaletat,
Bie zilja e telefonit dhe e bëjnë 2x3?’ dhe une i hiq kapelen ose hiq fus-
R I M N Z Q K P N Y A D T G V E A C W B S B Y G Y batutat dhe tregimet tuaja
ngren i zoti i shpise. fatkeqit i ra tek pjesa pa thashë 6’”
dritë. Kalon një burrë aty tanin se unë kam ardhur gazmore mund ti botoni këtu.
M L O C K Q Q H M K N H J A B A N X H I E Q I G E
Telefonusi anonim i “Po aq bëjnë!” për tu kënaqur këtu.
M P W N T K O M B K A L L A B A L L E K V T C W S
E Premte, 5 Mars 2010 AKTUALITET ALBANIAN MAIL 17

Gëzuar 7-8 marsin edhe në mërgim


Ministri Tafaj: promovimi
J
a tek erdhi përsëri

i shkencëtarëve të rinj,
këtë vit Marsi i fes-
tave, Marsi i Lu-
leve dhe sinjalit pranveror,
buzëqeshjes së Diellit në fy-

përparësi e universiteteve
tyrat plot shpresë dhe opti-
mizëm të njerëzve. Dhe bash-
kë me ardhjen e tij në gjirin e
vet sjell për të gjithë ne dy fes-
tat e shtrenjta, 7 dhe 8 Marsin,

P
dy prej festave më domethë-
nëse për familjet shqiptare ara disa javësh Min-
kudo që ato punojnë, jetojnë istri i Arsimit dhe
e mësojnë sot. Shkencës, të Shq-
Brenda këtyre ditëve është ipërisë, Prof. Dr. Myqerem
dita e 7 Marsit, Festa e Më- Tafaj, në një takim me disa stu-
suesve, dhe një ditë më pas dentë shqiptarë që studiojnë në
është festa e 8 Marsit, Festa nivele të ndryshme në Britani-
e Nënës. Nuk është rastësi në e Madhe u ndal në dhënien
që këto festa janë njëra pas përparësi shkencëtarëve të
tjetrës: a ka njerëz më të fëmijët e tyre, duhet t’u trego- hemi borxhlinj përjetë. Le rrinj. Universitetet publike
përkushtuar se sa mësuesit jmë mirënjohjen e thellë dhe t’ua dedikojmë suksesin tonë duhet të kenë si përparësi
që bëjnë të pamundurën që dashurinë për ta. Një telefo- në jetë mësuesve tanë. Le të rekrutimin e pedagogëve dhe
nxënësit e tyre të trashëgojnë natë nga larg, një kartolinë, ecim në hapat e prindërve promovimin e përshpejtuar
atë dije të akumuluar që do një buqetë me lule, një foto- tanë, në mënyrë që një ditë, të shkencëtarëve të rinj. Këtë
t’u hapi dyer dhe horizonte të grafi apo portret fëmijërie, edhe fëmijët tanë të ndihen domosdoshmëri ministri i Ar-
reja në jetë?! pak minuta të shpenzuara në të njëjtën mënyrë se si ne simit dhe Shkencës, Myqerem
A ka dashuri më të madhe në shoqërinë e prindërve ndihemi karshi tyre. Tafaj, e ka argumentuar gjatë
se sa dashuria dhe sakrifica e dhe mësuesve, një sjellje në Stafi i gazetës sonë, në em- një takimi me rektorët e insti-
nënës për fëmijët e saj?! Nëse kujtesë e kujtimeve të fëmi- rin e gjithë vizitorëve dhe tucioneve të Arsimit të Lartë
mësuesit dhe nënat kanë një jërisë, kanë një domethënie anëtarëve të këtij komuniteti, publik dhe privat në vend. Në
jetë që ju shërbejnë fëmijëve të jashtëzakonshme për këta iu uron të gjithë mësuesve fjalën e tij, ministri Tafaj i kush-
të tyre, sot dhe nesër janë njerëz të jashtëzakonshëm dhe nënave shqiptare ditët e toi vëmendje të veçantë çështjes
ditët ku ne, nxënësit dhe karshi të cilëve ne do të ndi- festave të tyre kombëtare.  së raportit studentë-pedagogë,
i cili duhet të ndryshohet, pas
rritjes së vazhdueshme të num-
LETER E HAPUR mbi promovimin e përshpe- ia kalon menjëherë Këshillit
rit të studentëve.
jtuar të shkencëtarëve të rinj të Profesorëve, për shqyrtim

Be të mos vonojë vizat për shqiptarët


“Ky ndryshim i raportit na
kushtëzon në përcaktimin të talentuar. Me propozim të kërkesën. Këshilli i Profesorëve
e kritereve të reja për stafin ministrit të Arsimit, në vendi- shprehet, brenda një muaji nga
pedagogjik. Ministria e Ar- min “Për hapjen e programeve marrja e kërkesës, për ngritjen
Një letër e hapur e organizatës jofitimprurëse e Inisiatives Europiane për stabilitet i të studimeve të doktoratës në e Jurisë për provimin e doktor-
simit dhe Shkencës në bashkë-
kërkon urgjentisht Parlamentit Europian të mos shkelë premtimin e bërë për të liberali- institucionet e Arsimit të Lartë atës dhe dekani nxjerr urdhër
punim me të gjithë rektorët e
zuar vizat me Shqipërinë, Bosnje Hercegovinën brenda këtij viti. dhe përcaktimin e kushteve që për ngritjen e saj. Juria, brenda
Universiteteve, do të ndërrma-
Letra e hapur i eshte derguar Komisionit Europian, grupit te punes per liberalizimin e duhet të plotësojë studenti, për një muaji, vlerëson provimin e
rin ndryshimet e nevojshme të
vizave, Parlamentit Europian dhe Sekretariatit te Keshillit Europian te PE. kuadrit ligjor. Duhet t’i japim marrjen e diplomës për gradën doktoratës së kandidatit. Kan-
Në këtë letër BE akuzohet se po përdor standarde të dyfishta lidhur me liberalizimin përparësi rekrutimit të peda- shkencore “Doktor”, është didatët që nuk janë në marrëd-
e vizave me vendet që ngelën në klasë në fazën e parë ku përfitoi Maqedonia, Mali i Zi gogëve, dhe sidomos edhe shtuar se kandidatët e pajisur hënie pune në një institucion
dhe Serbia. Letra e firmosur një ditë më parë më 26 shkurt bën me dije se dhe Shqipëria atyre të rinj”, tha ministri Tafaj. me DND dhe DIND dhe që të Arsimit të Lartë, i dërgojnë
dhe Bosnje Hercegovina do të plotësojnë standardet do të ketë vonesa në procedurat Më pas, kreu i arsimit u ndal kanë botuar si autor i parë, së kërkesë dekanit të fakultetit të
e BE-së. Letra konstaton se në bazë të vlerësimit të ekspertëve që kanë monitoruar në veçanti në reformën e ndër- paku 3 artikuj shkencorë në institucionit të Arsimit të Lartë,
plotësimin e standardeve të dy vendeve arrihet në përfundimin se të dy këto shtete marrë, në fushën akademike revistat e huaja, me faktor im- që zhvillon studime të doktor-
do ti arrijnë plotësisht plotësimin e kritereve në verë për të përfituar nga liberalizimi i dhe shkencore të vendit. pakti mbi 1.0, kanë të drejtë t’i aturës në fushën ku është kryer
vizave shenjen. Ai vlerësoi se, reforma në paraqesin dekanit të fakultetit kërkimi shkencor dhe është
botën akademike duhet të dhe për dijeni, rektorit të Insti- përgatitur teza e dizertacionit
Kur u miratua rezoluta e Parlamentit Europian u tha se data kur do të vendosej për
thellohet më tej, dhe kërkimi tucionit të Arsimit të Lartë, që në formë kumulative.
këtë cështje për Shqipërinë dhe Bosnjen do të ishte qershori 2010, por vonesa mund të
shkencor duhet të jetë atribut ofron studime të doktoraturës, Në rastet kur dekani
nisë që nga Komisioni Europian i cili nuk pritet që të japë një vlerësim në mes të muajit
i fakulteteve dhe dekanateve. një kërkesë për mbrojtjen e dhe Këshilli i Profesorëve i
prill. Parlamentit Europian i duhen të paktën 6-7 javë që të përpilojë rezolutën për doktoratës mbi bazën e artiku- Fakultetit shprehet negativisht
liberalizimin e vizave pas rezolutës së KE-së . Kjo do të thotë se rezoluta nuk do të jetë Ministri i Arsimit dhe Shkencës,
Myqerem Tafaj, vlerësoi se një jve shkencor të botuar (dizerta- për kërkesën e kandidatit, ai ka
gati të paraqitet në Këshillin e Ministrave të BE-së në një takim që do të mbahet gjatë cion kumulativ). të drejtë të ankohet tek rektori i
presidencës spanjolle më 3-4 qershor 2010. rëndësi të veçantë në kërkimet
shkencore zë fondi i kërkimeve Kërkesa duhet të jetë e Institucionit të Arsimit të Lartë
Nëse humbet kjo datë cdo negociatë do të vazhdojë pas përfundimit të muajve të shoqëruar nga dy referenca/ dhe ministrit të Arsimit dhe
dhe përdorimi i tyre.
verës. Një tjetër takim i Këshillimit të Ministrave të BE-së do të mbahet më 7- 8 tetor rekomandime nga profesorë të Shkencës dhe të kërkojë një
Ministri Tafaj diskutoi me
gjatë presidencës belge. Nëse vendimi merret pikërisht në këtë datë do të duhen më vendit ose të huaj, që vlerësojnë rivlerësim të kërkesës.
rektorët edhe mbi procesin
pak se 20 ditë që vendimi të hyjë në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare. Kjo nuk për- se vëllimi dhe cilësia e punime- Së bashku me rektorët e uni-
e renditjes së Universiteteve,
jashton faktin se vizat mund të liberalizohen për Shqipërinë dhe Bosnjen. Sidoqoftë kjo duke i dhënë kështu ko- ve shkencore të përfunduara versiteteve publike dhe private
organizatë prestigjioze dhe me ndikim në vendimet e BE-së bën thirrje që premtimi për munitetit të studentëve dhe mebotimetesipërpërmendura, në vend, ministri Tafaj, diskutoi
liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjen të shihet pa vonesë pasi këto vende prindërve një pasqyrë të saktë plotësojnë kushtet për kërki- edhe mbi vendimin e Këshillit
të kenë plotësuar kriteret teknike. Letra përfundon se situata politike në këto dy shtete të vlerësimit të Universiteteve min e gradës shkencore “Dok- të Ministrave mbi përcaktimin
nuk duhet të ndëshkojë qytetarët e tyre që të trajtohen padrejtësisht pasi në Ballkan nuk publike dhe private në vend. tor” dhe i propozojnë Këshillit e kritereve dhe procedurave
duhet të fitojë terren ideja e favorizimit dhe përjashtimit të qytetarëve. Në mënyrë të veçantë, ministri të Profesorëve dhe dekanit për kualifikimin shkencor e

Tafaj u ndal në iniciativën më ngritjen e Jurisë për provimin e pedagogjik të personelit aka-
Eva Kushova doktoratës. Dekani i Fakultetit demik. 
të fundit të qeverisë Berisha
18 ALBANIAN MAIL KOMUNITET E Premte, 5 Mars 2010
ADRESA TEL FAX E-MAIL INTERNET
Unit 115, 1 Thane Villas, LONDON N7 7PH 0207 263 9000 0207 561 1603 contact@albanianmail.co.uk www.albanianmail.co.uk
ALBANIAN MAIL
JU MUND TË SHIKONI NJË LISTË “INTERAKTIVE” NË INTERNET Gazeta Shqiptare
ABONIM 6 MUJOR £ 24.99
në Britani të Madhe dhe Irlandë

TË SHPËRNDARJES FALAS TË GAZETËS ALBANIANMAIL NE LONDËR


SHIKO NE INTERNET NE DEREN TUA J
ABONIM 1 VJEÇAR £ 48.99
 tinyurl.com/6xr5as
Kushdo që dëshiron të abonohet në gazetën “AlbanianMail” është i lutur që të na dërgojë pagesën nëpërmjet postës duke përdorur
“Postal Order” ose me anë të Çeqe bankare (Mos dërgoni para “CASH” në zarf!). Unit 115, 1 Tha
ne Villas

Në zarf duhet të shkruani një letër me emrin tuaj të plotë, numrin e tel për kontakt dhe adresën e vlefshme ku do të dërgohet gazeta. LONDON N7 7PH
Telefon: 020 726
3 9000
Fax: 020 7561 160
3

ShpërndarjaAbonuesit Së shpej� do ofrohet mundësia abonimit


“interak�v” me anë të interne�!

Si të rregjistrohemi
për të votuar
S Përfitime të tjera
humë prej nesh kanë individ qe perfaqeson dhe premton rregjistruar . Ju nuk jeni te rregjistru- dihet ti ktheni mbrapsht te plotesuar
shkuar për të kërkuar ndi- te shqyrtoje problemet dhe idete ar autimatikisht per te votuar edhe keto forma ku te konfirmoni te gjithe Regjistri electoral perdoret nga
hmë tek Anëtari i Parla- tuaja. nese paguani Council tax njerezit qe banojne ne shtepine tuaj agjencite e credit reference per te ver-
mentit ndoshta për emigracionin , Nese ju deshIroni qe perpara voti- I gjithe rregjistri eshte public dhe dhe kane te drejte vote ne menyre qe ifikuar emrin tuaj dhe adresen nese
shtëpine,për të sjellë të afërmit këtu, meve te degjoni platformen e tyre ju ju mund t’a shikoni ate. Nje version kur rregjistri i ri publikohet ne 1 Dhje- ju po aplikoni per kredi.
për të ndihmuar që fëmija të shkojë mund te organizoheni dhe i therrisni I edituar I tij mund te blihet. Ju keni tor te jete bashkohor. Eshte Ofence criminal qe te japesh
në një shkollë tjetër e shumë të tjera. ata qe kane hedhur kandidaturen e mundesi ta hiqni emrin tuaj dhe ad- Nga janari deri ne gusht emrat informacion te rreme ose te refuzosh
Shume prej nesh jane kënaqur me tyre te vijne e ta parashtrojne ate aty resen nga versioni i edituar nese nuk mund te shtohen ose rregullohen te plotesosh formen e rregjistrimit,
thjeshtësine, punën e bërë dhe re- ku ju desheroni. desheroni qe ata te jene ne versionin por koj duhette shoqorohet me plo- gje e cila mund te coje deri ne gjobe
zulatatet që ndërhyrja e bërë ka sjellë, Cdo vote ka nje peshe te caktuar, qe eshte per shitje tesimin e nje forme te quajtur AN- me vlere £1,000.
shumë kanë thënë ‘’ na shkoi mundi mos e lini ate te shkoje per ate qe nuk Ju keni te drejte te votoni nese : NUAL Form ne shperndarjen theter Nese keni nevoje per ndihme qe
kot, asgjë nuk u bë ‘’ perfaqeson ju , dhe nuk do te punoje • Jeni 17 vjec e siper ( ndoshta ju te rradhes. te rregjistroheni per t’e votuar, ose
Shumë prej nesh do të dëshëronim per ju. nuk mund te votoni derisa te jeni 18
që ata të fitonin përsëri e shumë të A mund te votojne te gjithe shqip- Vjec).
A jeni ju i rregjistruar? desheroni informacion te mete-
Nese nuk i jeni i sigurte ju mund te jshem Iu lutem n’a kontaktoni at
tjerë që ata të largoheshin sa me parë. taret qe jane present ne Mbreteri te • Jeni British ose nenshtetas i shpresaprogramme@yahoo.co.uk
Po c’farë bëjme ne që këto dëshira të bashkuar. vendeve qe futen Commonwealth. kontrolloni nj kopje te rregjistrit elek-
toral i cili gjendet ne cdo Local Service ose tel 0207 511 586
bëhen realitet? A kemi ne fuqi në Pergjigja eshte JO • Ju jeni nenshtetas I republikes se Votoni per ate qe ju mendoni se
uart tona të sjellim ndryshimin e Ju duhet te jeni te rregjistruar ne irlandes ose I ndonje vendi tjeter te Centre and at the Electoral Services
office. Nese ju nuk jeni i rregjistruar do t’iu ndohmoje me teper, ate qe ju
dëshëruar? Nëse po a e përdorim atë menyre qe te votoni. European Union country. mendoni se ka te njejtat parime me ju,
sic duhet dhe kur duhet? por i plotesoni kriteret per te votuar
Këtu në Mbreterine e Bashkuar
Regjistri elektoral Kur duhet të kontaktoni Electoral Services. por iu lutem mos heshtni mos lini te
Regjistri elektoral eshte e vetmja rregjistroheni AFATI I FUNDIT PER T’U fitojne ata qe nuk iu perfaqesojne ju.
votimi eshte asnjanes, fuqia e votes
tuaj eshte e pakundershtueshem vo- menyre zyrtare nepermjet te ciles Format dergohen ne cdo shtepi RREGJISTRUAR KETE VIT NE ME-
autoriteti local mund te konfirmo- NYRE QE JU TE VOTONI ESHTE (Dërguar nga “Shpresa Programme”)
toni per ata qe ka platformen me te te komunes nje here ne vit . Ju duhet
mire per ju, votoni per ate parti apo je qe ju keni te drejte te votoni. Ju ta keni marre tuajen gjate muajve 13 March 2010. 
nuk mund te votoni nese nuk jeni I Gusht dhe shtator. Ligji thote qe ju
E Premte, 5 Mars 2010 NJOFTIME ALBANIAN MAIL 19
ADRESA TEL FAX E-MAIL INTERNET
Unit 115, 1 Thane Villas, LONDON N7 7PH 0207 263 9000 0207 561 1603 contact@albanianmail.co.uk www.albanianmail.co.uk

NjoftimeShqiptare
DËSHIRONI TË VENDOSNI NJË NJOFTIM PERSONAL APO REKLAME BIZNESI!?
SHIKO NE INTERNET
VENDOS SHPALLJE
NE INTERNET FALAS
 albanianmail.co.uk/classifieds

ReklamaShpallje
Mesazhet dhe njoftimet tregtare vendosen kundrejt një pagese e cila varion sipas hapësirës
dhe pozicionit që zë reklama, për sqarime na kontaktoni

AFFORDABLE
PROFESSIONAL
COMPUTER
SERVICES
PC Problems Solved
● PC, Laptop Format
● Fresh System Installa�on
Për të vendosur një reklamë ose njoftim në këtë hapësirë
● Clean Viruses, Spyware...
me çmime të favorshme ju lutem kontaktoni: ● All Programs Installa�on
● Restore Deleted Files
● DVD, USB, CD Backup
Telefon: ● Drivers Update
● Network Installa�on

0207 263 9000 ● Friendly Support

Design

E-mail: ● Logo
● Business Card

contact@albanianmail.co.uk
● Flyers, Event Posters
● Brochures
● Bar & Restaurant Menu
● Photos Repair
● Magazines
● Newspaper
● Adver�sing

Internet
● Web Site Design
● Web Site Maintenance
● Register Domain Names
● Setup Hos�ng
● Flash Anima�ons
● PHP Programming
● Forums, Chatrooms
● Content Management
● Banners, Graphics

KONTAKT

Vendodhja: Finsbury Park


TELEFON 24/7:

07988993248
E-MAIL:
mediabranch@gmail.com
20 ALBANIAN MAIL EXPLORE ALBANIA Friday, 5 March 2010

The sleeping beauty is awake


and has 7 leagues boots Albania, a “different” of nobody”. The author ends
Jean Louis by saying that there is an ur-
country. The sleep-
gent need to reunite these two

T
ing beauty is now Albania and to put an end to
he Visoki Decani awaken ...
Monastery is nes- the “schizophrenia”.
Altogether, I have been in This fits perfectly with
tled in a stunning
Albania in 1988 for 11 days what we have seen during
canyon ringed by rugged
across the whole country, for our (too short!) 2007 week in
mountains, but it’s not the al-
a day trip in Shkodër in 2005 Albania. In every hotel or res-
titude that takes your breath
and for a week-long visit in taurant we went, everything
away.
2007. I know I have only seen was amazingly clean and
Albania is among the a little part of the country and
smallest countries of conti- there was always someone
I plan to have other visits. cleaning. Most of the time,
nental Europe with 28 748
When we were in Albania that was not the case with
km2. Only Macedonia (25
in late May 2007, I began to public spaces such as road
333), Slovenia (20 273) and
think about what updates I sides, etc….
Luxembourg (2 586) are
would write on my VT page. However, what was the
smaller, not taking into ac-
One key word appeared in my most striking during our 2007
count micro-states that should
mind, which was “schizophre- visit was that almost every
not exist (Monaco, Andorra,
nia”. Amazingly, once back grey building from the En-
Lichtenstein and Vatican).
home, I had a look at a French ver Hoxha period had been
In June 2002, the popula- run web site called “Courrier
tion of Albania was just over painted with bright colors,
des Balkans” (Balkans Mail) that new buildings and new
3 millions. that among other features
This a view of Valbona river, the crystal clear water hides some of the best trouts found in Albania. houses were sprouting like
In 2000, the Gross Domes- gives the French translation of mushrooms everywhere in
tic Product (GPD) was 1 300 significant newspaper articles the country (much more in
$ per capita. In 2006 (last data nected neither to the Slavic in the beginning) and was still 10,000 range. During Hoxha from the various Balkanic
languages, nor to the Ro- time, I would not have been the south than in the north,
available) Albania had sig- lonely (but that will not last). states. I found an article writ- though). Some were already
mance languages, nor to the granted a visa because of ten on May 2007 20th by the
nificantly improved its GPD finished and either used as
(2 898 $), though it remained Germanic languages! It is First visit in 1988 my beard or I would have Albanian writer Kiço Blushi
single in its family! (look at had to shave it! If I had got offices or inhabited, other (a
almost the lowest in Europe, When in 1988, I found in the Gazeta Shqiptare , and great many!) were yet un-
my language tip under “cus- that a small travel agency a visa with a beardless photo,
together with three neighbors, I would have been shaven at entitled “Is the Albanian soci- finished. That arises several
Bosnia & Herzegovina (2 894 tom”). that proposed ecological trav- ety disintegrating?” … and he
els with small groups had on the border: a beard was per- questions.
$), Macedonia (3 059 $) and It is a special country be- mitted providing that there was focusing on the schizo-
Serbia (4220 $), and ranked cause, though in the center of schedule a trip in Albania to phrenic behavior of his coun- Where do the money come
93/179 worldwide. The other Europe and standing close to try people. from? The country remains
neighbors of Albania have a many of us, it has never been very poor but there is obvi-
His argument was that ously a lot of money flowing.
much higher GPD : Croatia a destination for visitors and there is on one side “my Al-
(9 558 $), Slovenia (18 610 for half a century, it was a for- bania” which is the inside Even though there was an
$) and Greece (27 610 $). Of bidden destination. The only of the house, the family net- evident need for new or reno-
course, GPD does not mean possible link was until 1991, work, the family heritage, vated housing, is it not going
everything as it does not take radio Tirana, broadcasting in etc… For this Albania, every to be very soon an excess of
into account informal econo- every possible language in Albanian is ready to fight and apartments or houses? When
my, which, in the case of Al- the world. to protect it. And on the other very large houses are been
bania might add as much as It is a special country be- side the “other Albania”, that built, are they designed for
50% to the GDP, following cause, though it has long been does not belong to anybody, large families or for renting to
specialists, but nevertheless, a Communist country, it has without any blood links and tourists? In 2007, most tour-
these data must no be forgot- never been a USSR satellite, for which nobody cares. After ists were locals: Albanians
ten. Compared with the other it did not remain long a friend the collapse of the dictator- and Kosovars, together with a
side of the Mediterranean, the of PRC (People’s Republic ship, the Albanian have reno- significant number of Greeks.
GPD values of Albania are of China) and distrusted Yu- vated their bathrooms, their Other nationalities were oc-
between Morocco (1 886 $) goslavia! It considered itself sofas, those that were wealthy casional.
and Algeria (3 413 $) or Tu- Albanian Alps - view on Maja Boschit from the path to Valbona enough bought luxury cars
as the only true and genuine Albania changes at a very
nisia (2 982 $). Marxist Leninist country, be- for their “little Albania”. But fast pace! Visit it while it is
Albania is on several ac- ware of false prophets! Until was a large shaven area be- the roads used by these luxu- still a “different” country!
watch birds, other animals
counts a special country and I 1991, Albania was the poor and plants, I soon booked. tween sideboards and start of ry cars, the common parts of Will it last? May be! Let us
have for a long time dreamed and lonely prophet for Marx- Luckily the regime was a bit beard. Should the authorities the buildings, everything that hope so but this is far from
to visit it. ism Leninism! After 1991, smoother since Enver Hoxja’s at the border not be happy in was run by the State, is left in sure!
there was no Marxism Lenin- death in 1985 and instead of this respect, hair or/and beard poor condition, not kept by 
It is a special country would have been cut by the
ism anymore and Albania was one or two thousands visi- anybody as the people con-
because its people speak a custom barber!
still poor (may be even more tors per year, they were in the sider that they are “property
language that is closely con-
Friday, 5 March 2010 EXPLORE ALBANIA ALBANIAN MAIL 21

H Tirana International Airport “Mother Teresa”


aving read about
the recent opening
of a new Terminal
at Tirana’s airport I was really
curious to see it. I have vivid
memories of what this airport
looked like when I returned (af-
ter a life time abroad) to Tirana in
early 1993.
The small one room arrival
area then was chaotically busy
with passengers that were push-
ing their way through a couple of
passport control booths and were
scrambling to get their luggage
(being thrown inside through a
big hole in the wall) in the midst
of other public of friends, rela-
tives, and curious individuals that
were uncontrollably allowed
into the same area creating an
indescribable and wild situation.
Since then, during each and ev-
ery one of my frequent trips, I
was able to follow the slow, but
steady progress of this tiny place,
which showed dramatic changes
even within brief periods of time.
When I left last fall I could see
the skeleton of the newly planned
building next door, with its steel
beams and modern roof shaped
upward, toward the open sky, and
now I couldn’t wait to see the fi-
nal product. Really impressive, I
must say!
There is even an observation
deck facing the runways, and it
looked crowded! The plane that
took me to Tirana in 1993 was
subjected to a very bumpy roll
upon landing on the single old,
and short runway, constructed
In 2007, Tirana International Airport (TIA) recorded its best
during the communist era, and
year in terms of passenger numbers and cargo traffic, serving
made up of concrete hexagonal,
1,107,325 passengers and handling 3,483 tons of cargo. Passenger
and uneven pieces.
numbers increased by 22 per cent compared to 2006.
I remember thinking then
whether we could make it into
one piece to the arrival spot. No ers, and one for the Diplomatic entry visa fee, even with a for-
other planes were in sight at this core. On this arrival I observed eign passport, if the individual is
airport except for just 2 lonely another dramatic change -- which checked to be of Albanian origin.
Russian Migs, parked discretely probably reflects a sign of the Such at least has been my experi-
at a distance, near a tiny little han- times -- how people are processed ence all along, accompanied by
gar. Now the new terminal can into the country. welcoming smiles and greetings,
accommodate one million pas- typical of traditional Albanian
The Albanians were whisked hospitality!
sengers and the 13 airlines that
through quickly, while the foreign-
regularly already service Tirana. Other big surprises upon ex-
ers (which made up almost half of
During this trip I used again the arrivals) had to patiently wait iting the terminal were the huge
the very efficient Austrian airline the slow handling on the part of parking lot and the manicured
from NY to Vienna, and noticed the young (men and women) per- lawns, freshly smelling of cut
with pleasure that a new and sonnel assigned to this task, who, grass. Leaving the lot with a car,
larger craft (an Airbus A320) was very intently, asked questions however, was a totally different,
used for the last portion of the trip and checked computerized data. and frustrating experience: the
(from Vienna to Tirana), which This experience is exactly the impatience of the locals was quite
is now run in partnership with opposite of what used to happen evident, both verbally and in their
Lufthansa, instead of the older until just a few years ago. The Al- mode of driving.
and smaller Tyrolean plane of last banian crowd impatiently had to There were 7 men assigned
year. wait their turn, while the smaller to direct the exiting traffic! They
number of foreigners were sped beautifully roofed areas -- sug- pay the fees. Additionally, the re- think! I must say though that, once
On board I was also surprised frantically tried to cope with obvi-
through. gests, however, that the entry and lated receipts had to be collected out, we sped toward Tirana using
to hear, for the first time, all the ously a still to be perfected system,
exit roads are too narrow, and not by hand, because of the malfunc- a brand new stretch (7 km long)
announcements also made in the In the midst of so many chang- while the tempers flared.....my ini-
well directionally marked, with tioning machine at the exit, on top of smoothly paved road, which
Albanian language. In the new ter- es, however, one thing seems tial reaction to the huge jam and
the payment booth seemingly not of the fact that such exit consists shortens a great deal the distance
minal twelve are now the passport to me to have remained, thank the enormous amount of vehicles
strategically located, thus forcing of a single lane into which non- to the capital. Tired, I finally made
control stations upon entry: 7 for goodness, the same: the courtesy involved -- which, BTW, can be
drivers to momentarily leave their stop traffic merges from 3 other it in, safe and sound!
Albanian citizens, 4 for foreign- of staff and the waiving of the diagonally well positioned under 
vehicles, with motor running, to separate roads! A bit maddening, I
Lokal për shitje
Pranë Bulevardit kryesor, Durrës

*Me shkallë personale dhe ashensor

Lokali është 2 kate dhe ka një sipërfaqe:


170 m2 +
Verandë me pamje 170 m2

Kontakto:
Hot Point Bar
+355 694 422 836
+355 672 057 080
hot_point_caffee@hotmail.com

Apartamente për shitje


Adresa e objektit: Lgj. 17, rruga Dalip Peza

200 metra larg stacionit të trenit në Durrës

Apartamentet 650 € m2

Dyqanet 1700 € m2
Firma e Ndërtimit “Cani Construction” Sh.p.k.
TELEFON
FAX +355 522 20 606
CELULAR
MOBIL +355 68 20 33 092
E-MAIL caniconstruction@gmail.com
E Premte, 5 Mars 2010 S P O RT ALBANIAN MAIL 23

Anglia ndahet në dysh për


Andi Verçani

N
ë fund, ka fituar njeriu.
Uejn Brixh ka mbyllur në

largimin e Brixh nga kombëtarja


fakt në një sirtar ëndrrën e
çdo lojtari futbolli, për të zhvilluar një
Botëror me fanellën e kombëtares së
tij., sepse vetëm ideja për të qëndruar
pranë Xhon Territ në këtë moment,
dhe për një muaj të tërë i është dukur
një gjë e papraktikueshme.
Asnjë pendim
Me akoma më shumë të drejtë, shk- Mbrojtësi i krahut nuk dëshiron të takojë Terrin pas çështjes Perroncel. Kapelo: “Jam i surprizuar”
ruan “Daily Mail”, pasi ka kuptuar
qartë që ai dikur ka qenë edhe miku i
tij më i mirë nuk kishte shfaqur asnjë
shenjë pendese për atë që kishte bërë
(për ta kujtuar për të gjithë, kishte
shkuar me të fejuarën e Brixh, Vane-
sa Perroncel) si edhe në deklaratën
zyrtare që ka dhënë, pasi ka lëshuar
shirtin e kapitenit të kombëtares
angleze, ashtu edhe në intervistën
e dhënë për të përjavshmen “Sun”,
në të cilën deklaronte dëshirën dhe
qëllimin e tij për të fituar Champions
Ligën dhe Kupën e Botës në Afrikën
e Jugut këtë verë. Nuk ka shprehur
asnjë fjalë ndërkohë, mbi skandalin
që kishte shkaktuar ai vetë, as akoma
edhe më keq, një falje, pavarësisht se
“Times” zbulon se mbrojtësi i qen-
drës së Chelsit ka tentuar disa herë
të flasë me Uejn Brixh, në këto javët e
fundit për t’i dhënë një version të tijin
të historisë, por çdo tentativë është
refuzuar nga mbrojtësi i Manches-
ter Sitit që, menjëherë sapo dëgjonte
zërin e Xhon Territ, mbyllte men-
jëherë komunikimin.
Kapelo në hall tashmë ren kundër Egjiptit. Dhe kështu që Përballja ndërmjet Territ Kjo është shumë e qartë tashmë”. Higuain beson tek vetja:
Sigurisht, vendimi i papritur i tashmë, pak muaj përpara Botërorit, dhe Brixhit në Londër Stiven Xherard, mesfushori i Liver- “Madrid, do ta fitoj vetë
mbrojtësit të krahut të majtë për t’i jemi pa zgjedhje të parë dhe të dytë Dhe përsa i përket Xhon Territ, sytë pulit mendohet se, do të jetë edhe rinovimin”
dhënë lamtumirë skuadrës kom- në rolin e mbrojtësit të krahut të ma- e një kombi të tërë do të jenë të foku- kapiteni Anglisë në këtë ndeshje.
Sulmuesi argjentinas ka qenë një
bëtare, ka vendosur tashmë Fabio jtë”. suar në Stemford Brixh të shtunën Kapelo do të jetë i pranishëm të
ndër lojtarët më të mirë deri në këtë
shtunën në Stemford Brixh për të
Kapelon në halle të mëdha, duke Reagimet në drekë, kur Chelsi dhe Manchester
ndjekur ndeshjen ndërmjet Chelsit
moment për skuadrën merenguese.
parë dyshimin mbi Eshli Kol (që ka Menjëherë, ose më saktë për Siti do të jenë përballë në kampionat. Prej dy vitesh, tashmë nga këto anë
tashmë një kavilje që nuk mund të Dhe nëse kapiteni Bluve ka lajmëruar dhe Manchester Sitit, ku do të jenë
ndeshjen në Uembli kundër Egjiptit fushat faranoike të blerjeve të Real
përdoret dhe sikur të mos mjaftonte tashmë nëpërmjet gazetës “Sun” se përballë ‘armiqtë’ Terri dhe Uejn
të mërkurën e ardhshme, boshllëku Madridit bëjnë që në fillim të çdo
kjo, ka lajmëruar divorcin e tij nga do ti shtrengojë dorën ish-mikut të tij Brixh. Frenk Lampard ose Uejn
i krijuar do të mbushet me grum- sezoni sportiv ai gjithmonë të kon-
gruaja Sherly) dhe gjendjen shumë tashmë kundërshtar (“është një prej Runi, do të jenë zëvendës kapitenët
bullimin e Leighton Baines që luan siderohet një lojtar që do të qëndrojë
problematike të Rio Ferdinand, Glen detyrave të mia dhe, nëse Uejn do të e skuadrës. Ferguson nuk ndihet
për Evertonin dhe Stefen Uornok të në bankinë dhe nuk shikohet si një
Xhonsonit dhe Aron Lenonit. “Kam Aston Vilës, që ndërkohë nuk kanë jetë në fushën e lojës, do ta bëj edhe shumë i shqetësuar për kombëtaren
lojtar titullar, për të mos thënë që
qenë duke u kthyer nga Milano, kur luajtur asnjëherë ndonjë minutë me të”), mbrojtësi Manchester Sitit i angleze aq sa mendon për fizikun
ndonjëherë është parë dhe në listën e
Uejn Brixh ka bërë publik lajmin e me kombëtaren angleze, por për të është shprehur miqve të tij, se do ta dhe gjendjen e kapitenit Ferdinand,
atyre që duhet të largohen. Por, pas
tij që nuk do të kishte marrë pjesë ardhmen (nëse Brixh nuk duhet të snobojë xhestin e Territ. Do të shiko- i cili prej më shumë se 18 muajsh
pak muajsh, Gonzalo Higuain arrin
në ndeshjen miqësore kundër Egji- ndryshojë ide) pikëpyetje për këtë het se çfarë do të ndodhë në fillimin e vazhdon të ketë problem fizike, dhe
gjithmonë të tejkalojë hierarkitë në
ptit në javën e ardhshme dhe as në pozicion mbetet akoma e hapur. Siç ndeshjes dhe gjatë zhvillimit të saj, ku është dëmtuar përsëri në moment
skuadër dhe të arrijë të sigurojë një
Kupën e Botës në Afrikën e Jugut, edhe parashikohej, deklarata bom- parashikohen shumë dyluftime. kur Nemanja Vidiç ishte i gatshëm
vend titullari tek merenguesit. Dhe
është shprehur Kapelo në një ko- bastike e lëshuar nga Uejn Brixh të rikthehej në skuadër. “Kjo është
ka sjellë një seri reagimesh dhe në Ferdinand do të mungojë një goditje e madhe për ne, sepse unë
për këtë motiv, sulmuesi argjentinas
munikatë publike, dhe kjo gjë më ka ‘El Pipita’ nuk ka aspak ndërmend
surprizuar shumë, por e respektoj “Daily Mail”, disa ish-lojtarë të kom- ndaj Egjiptit shpresoja që të martën në mbrëmje
ta shikojë veten në prag largimi nga
padiskutim vendimin e tij. Gjithsesi, bëtares si Xhorxh Cohen dhe Alan Sir Aleks Ferguson ka konfir- kundër Milanit të kisha përsëri në
Real Madridi: “Nuk jam aspak i
Mullery, kanë kritikuar vendimin e muar se, Rio Ferdinand nuk do të skuadër dyshen Vidiç-Ferdinand,
për Uejn Brixh dera e skuadrës kom- shqetësuar për të ardhmen time, edhe
lojtarit, duke u shprehur se, “fanella jetë në gjendje të luajë ndaj Egjiptit është shprehur skocezi. Fatkeqë-
bëtare është gjithmonë e hapur: ka sepse jam i bindur se do të arrijë, siç
e Anglisë është përpara gjithçkaje” të mërkurën e ardhshme. Ferdinand sisht nuk ishte thënë. Kurrë nuk
akoma edhe tre muaj përpara se unë kam bërë në të shkuarën, të fitoj në
(Cohen) dhe që “Brixh do të mërzitet mendohej se do të ishte udhëheqësi i dihet asgjë për të tilla dëmtime, që i
të vendos përfundimisht skuadrën për zgjedhjen e gabuar që ka bërë” fushën e lojës besimin e shoqërisë për
për në Afrikën e Jugut dhe shpresoj, Tre Luanëve, pasi mori shiritin e kapi- kemi vuajtur edhe më parë, por nuk
(Mullery), por ndërkohë, Ray Parlour të qenë ende në këtë skuadër. Do të
që Brixh të jetë me ne”. “Zgjedhja e tenit nga ish-kapiteni Xhon Terri, pas mendoj se është shumë i rëndë. Nuk
e ka gjykuar shumë kurajoze, “duke fitoj rinovimin me paraqitjet e mia të
Brixhit ka qenë një shok me të vërtetë problemeve që Terri kishte pasur që mendoj se ai do të arrijë të rikthehet
parë atë që ai ka kaluar në muajin e shkëlqyera”. Një lajm i keq merkatoje
i madh për Kapelon, është shprehur ishin pasqyruar javët e fundit nëpër edhe për ndeshjen me Milanin, por
fundit”, ndërkohë që shumë tifozë ky për Juventusin, që është tashmë
një zë brenda federatës angleze për mediat angleze, të cilat kanë krijuar në të njëjtën kohë nuk mendoj se do
janë shfaqur kundër Xhon Territ, dhe prej kohësh në gjurmët e sulmuesit
“Sun”, sepse trajneri kishte vendo- një zhurmë të madhe dhe Kapelo u të mungojë shumë gjatë. Mund të
kanë shprehur fjalë shumë të rënda argjentinas, që sipas shumë special-
sur tashmë emrin e tij në listën e lo- detyrua t’i heqë atij shiritin. “Ai nuk rikthehet për dy javë”, ka përfunduar
nëpër forumet e gazetave angleze në istëve konsiderohet një ndërmjet
jtarëve të grumbulluar për miqëso- do të jetë në gjendje të luajë kundër Ferguson komentin e tij.
internet. yjeve më të mëdhenj të “Galacticos”.
Egjiptit, është shprehur Ferguson. 
JR
J
Kompani avokatore
Për të biseduar në Shqip telefono avokatin (solicitor) Naim Hasani
tel; 020 8231 0440 ● fax; 020 8280 9029 ● e-mail; nhasani@jrjones.co.uk

Specialistët tanë ju ndihmojnë për:


EMIGRACION PUNESIM
 Dokumente udhëtimi  Shkarkim nga puna padrejtësisht
 Procedura për leje qëndrimi dhe viza  Diskriminim
 Kur jeni kontigjent për t’u riatdhesuar  Kushtet e punës, kontratat
ose të ndaluar nga organet e emigracionit

FAMILJE AKSIDENTE
 Aplikime për viza qëndrimi, leje pune për  Dëmtime fizike për faj të palëve të treta
bashkëshortët, të fejuarit, fëmijët ose prindërit  Dëmshpërblime legale
 Procese divorci dhe ndarje pasurie  Aksidente në punë, rrugë ose keqtrajtime
 Dhunë familjare

SHITBLERJE KRIME
 Shit-blerje për pasuri private / biznese  Jeni ndaluar nga policia për çdo arsye
 Probleme me kontrata, qeratë, sigurime  Mbështetje dhe këshilla ligjore
 Kreditime dhe borxhe bankare  Apelime
 Mosmarrëveshje mes paleve  Mbrojtje ligjore

Për çdo problem tjetër na pyesni përpara se të kërkoni derë me derë!

Gjithashtu ne jemi dera ku duhet trokitur edhe për rastet kur bëni shit-blerje biznesesh,
shtëpish, kontrata ose marrëveshje të ndryshme dy-palëshe ose shumë-palëshe. JR JR JONES
J
58 Uxbridge Road, Ealing
Ne kemi mbi 30 specialistë në shërbimin tuaj dhe çdo takim bëhet kokë më kokë dhe në
konfidencë të plotë. Me pune serioze ne kemi ndërtuar prestigjin tonë.
LONDON, W5 2ST
Tel: 020 8566 2595 Fax: 020 8579 4288