Você está na página 1de 2

BIL

AMALI/EKSPERIMEN

KEPERLUAN CAHAYA UNTUK FOTOSINTESIS

TEKSTUR TANAH (MENDAPAN)

MENGUJI PH TANAH (METER PH)

MENGUJI PH TANAH (KAEDAH KUHN)

MENGAWAL ORGANISMA MENGGUNAKAN KAEDAH KIMIA

PEMBIAKAN TUT/MARKOT

PEMBIAKAN (CANTUMAN MATA TUNAS)

KESAN KALSIUM KARBIDA

SISTEM PENCERNAAN AYAM

10

SISTEM PENGAIRAN TITISAN

11

SISTEM PENGAIRAN PERCIKAN

12

PENAPAIAN

13

KOMPOS

14

HIDROPONIK

15

AKSES INTERNET DAN MEMILIH MAKLUMAT

16

MENYEDIAKAN LAPORAN PROJEK

04

05

06

07

08

09

10

11
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

12

13

14

x
X
x
X
X

perc 2015