Você está na página 1de 7

Lampiran 6-1

NOTA MINTA
Rujukan:..........................
Tarikh.26/06/2014

Kepada: Guru Besar,


SJK (C) ST. PETER, TELIPOK, KK.
Daripada : PANITIA P.MORAL
PERMOHONAN MENDAPATKAN BEKALAN PERALATAN BAGI TAHUN 2014
Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan
mendapatkan bekalan seperti berikut:Catatan oleh
Anggaran
Tarikh
Bil
Perihal Barang
Kuantiti
Pengetua/
Harga
Diperlukan
Guru Besar.
1
2
3

ASAL USUL NAMA TEMPAT


HARI PERAYAAN DIY LION DANCE

Peruntukan

1
100

:PCG _____

Subsidiari/ Mata Pelajaran: TERAS/P.MORAL


Sekian, Terima kasih.

Permohonan di atas
Diluluskan/Tidak diluluskan

Yang Benar,
.....................................
(NGO PEI NEE)
KP.MORAL

.........................................
( CHONG POI TAY)
Guru Besar,
SJK(C) St. Peter Telipok.

Tarikh :.........................

Tarikh:................................

Lampiran 6-1
NOTA MINTA
Rujukan:..........................
Tarikh.26/06/2014

Kepada: Guru Besar,


SJK (C) ST. PETER, TELIPOK, KK.
Daripada : PANITIA P.ISLAM
PERMOHONAN MENDAPATKAN BEKALAN PERALATAN BAGI TAHUN 2014
Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan
mendapatkan bekalan seperti berikut:Catatan oleh
Anggaran
Tarikh
Bil
Perihal Barang
Kuantiti
Pengetua/
Harga
Diperlukan
Guru Besar.
1
2

SET AKTIVITI HURUF JAWI


KIT MARI BELAJAR JAWI

Peruntukan

1
1

:PCG _____

Subsidiari/ Mata Pelajaran: TERAS/P.ISLAM


Sekian, Terima kasih.

Permohonan di atas
Diluluskan/Tidak diluluskan

Yang Benar,
.....................................
(SITI NOORZAREENA)
KP.P.ISLAM

.........................................
( CHONG POI TAY)
Guru Besar,
SJK(C) St. Peter Telipok.

Tarikh :.........................

Tarikh:................................

Lampiran 6-1
NOTA MINTA
Rujukan:..........................
Tarikh.03/07/2014

Kepada: Guru Besar,


SJK (C) ST. PETER, TELIPOK, KK.
Daripada :
PERMOHONAN MENDAPATKAN BEKALAN PERALATAN BAGI TAHUN 2014
Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan
mendapatkan bekalan seperti berikut:Catatan oleh
Anggaran
Tarikh
Bil
Perihal Barang
Kuantiti
Pengetua/
Harga
Diperlukan
Guru Besar.
1
2
3

COPY PRINTER INK


MASTER DX2430
A4 PAPER

Peruntukan

15
4
20

:PCG _____

Subsidiari/ Mata Pelajaran: BBTP/K.UJIAN


Sekian, Terima kasih.

Permohonan di atas
Diluluskan/Tidak diluluskan

Yang Benar,
.....................................
(SAPAIN)
P.AM RENDAH N11

.........................................
( CHONG POI TAY)
Guru Besar,
SJK(C) St. Peter Telipok.

Tarikh :.........................

Tarikh:................................

Lampiran 6-1
NOTA MINTA
Rujukan:..........................
Tarikh.03/07/2014

Kepada: Guru Besar,


SJK (C) ST. PETER, TELIPOK, KK.
Daripada : PANITIA P.SENI VISUAL
PERMOHONAN MENDAPATKAN BEKALAN PERALATAN BAGI TAHUN 2014
Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan
mendapatkan bekalan seperti berikut:Catatan oleh
Anggaran
Tarikh
Bil
Perihal Barang
Kuantiti
Pengetua/
Harga
Diperlukan
Guru Besar.
1
2
3

KERTAS WARNA
HARD COVER PAPER
A4 COLOUR PAPER

Peruntukan

100
10
5

:PCG _____

Subsidiari/ Mata Pelajaran: WAJIB/P.SENI


Sekian, Terima kasih.

Permohonan di atas
Diluluskan/Tidak diluluskan

Yang Benar,
.....................................
(WONG CHONG MEEN)
KP.P.SENI

.........................................
( CHONG POI TAY)
Guru Besar,
SJK(C) St. Peter Telipok.

Tarikh :.........................

Tarikh:................................

Lampiran 6-1
NOTA MINTA
Rujukan:..........................
Tarikh.03/07/2014

Kepada: Guru Besar,


SJK (C) ST. PETER, TELIPOK, KK.
Daripada : PANITIA P.SENI VISUAL
PERMOHONAN MENDAPATKAN BEKALAN PERALATAN BAGI TAHUN 2014
Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan
mendapatkan bekalan seperti berikut:Catatan oleh
Anggaran
Tarikh
Bil
Perihal Barang
Kuantiti
Pengetua/
Harga
Diperlukan
Guru Besar.
1

PUALAMAN

Peruntukan

:PCG _____

Subsidiari/ Mata Pelajaran: WAJIB/P.SENI


Sekian, Terima kasih.

Permohonan di atas
Diluluskan/Tidak diluluskan

Yang Benar,
.....................................
(WONG CHONG MEEN)
KP.P.SENI

.........................................
( CHONG POI TAY)
Guru Besar,
SJK(C) St. Peter Telipok.

Tarikh :.........................

Tarikh:................................

Lampiran 6-1
NOTA MINTA
Rujukan:..........................
Tarikh.03/07/2014

Kepada: Guru Besar,


SJK (C) ST. PETER, TELIPOK, KK.
Daripada : PANITIA B.CINA
PERMOHONAN MENDAPATKAN BEKALAN PERALATAN BAGI TAHUN 2014
Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan
mendapatkan bekalan seperti berikut:Catatan oleh
Anggaran
Tarikh
Bil
Perihal Barang
Kuantiti
Pengetua/
Harga
Diperlukan
Guru Besar.
1

KAMUS CINA

Peruntukan

:PCG _____

Subsidiari/ Mata Pelajaran: TERAS/B.CINA


Sekian, Terima kasih.

Permohonan di atas
Diluluskan/Tidak diluluskan

Yang Benar,
.....................................
(WONG CHAI KIM)
KP.B.CINA

.........................................
( CHONG POI TAY)
Guru Besar,
SJK(C) St. Peter Telipok.

Tarikh :.........................

Tarikh:................................

Lampiran 6-1
NOTA MINTA
Rujukan:..........................
Tarikh.03/07/2014

Kepada: Guru Besar,


SJK (C) ST. PETER, TELIPOK, KK.
Daripada : PANITIA P.J
PERMOHONAN MENDAPATKAN BEKALAN PERALATAN BAGI TAHUN 2014
Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan
mendapatkan bekalan seperti berikut:Catatan oleh
Anggaran
Tarikh
Bil
Perihal Barang
Kuantiti
Pengetua/
Harga
Diperlukan
Guru Besar.
1
2

CARTA P.KESIHATAN THN.4


CARTA P.JASMANI THN.4

Peruntukan

1
1

:PCG _____

Subsidiari/ Mata Pelajaran: WAJIB/P.J


Sekian, Terima kasih.

Permohonan di atas
Diluluskan/Tidak diluluskan

Yang Benar,
.....................................
(HONG SOO SENG)
KP.P.J

.........................................
( CHONG POI TAY)
Guru Besar,
SJK(C) St. Peter Telipok.

Tarikh :.........................

Tarikh:................................