Você está na página 1de 4

Kertas Kerja

Anugerah Kehadiran
Penuh 2014
Anjuran: Panitia Pendidikan
Moral

Kertas Kerja Anugerah Kehadiran Penuh 2014

1.0 PENGENALAN
Panitia Pendidikan Moral bercadang memberi penganugerahan Kehadiran
Penuh kepada murid Tahun 1 hingga Tahun 6 untuk tahun 2014.

2.0 OBJEKTIF
2.1 Memupuk sikap rajin, berdikari, bertanggungjawab dan dedikasi
kalangan murid dalam kehadiran sekolah.
2.2 Memupuk semangat suka belajar.

3.0 KUMPULAN SASARAN


12 buah kelas dari tahun 1 hingga tahun 6.

4.0 ANJURAN
Panitia Pendidikan Moral SJKC St Peter Telipok .

5.0 CADANGAN TARIKH PELAKSANAAN


Sepanjang Tahun 2014.

6.0 CADANGAN LOKASI


SJK(C) St. Peter Telipok

di

7.0 MASA
Setiap hari persekolahan.
8.0 AKTIVITI
8.1 Anugerah Kehadiran Penuh akan diberi kepada murid yang berjaya hadir
penuh ke sekolah pada jumlah hari persekolahan Tahun 2014 yang
berjumlah 195 hari.
8.2 Penghitungan jumlah akan dibuat berdasarkan kepada kehadiran murid
yang dicatat oleh setiap guru kelas pada setiap hari persekolahan yang
berakhir pada hujung tahun persekolahan.
8.3 Pihak ahli jawatankuasa telah menetapkan target secara puratanya
seramai 7 orang murid dalam setiap kelas yang dapat Anugerah Kehadiran
Penuh ini.

9.0 AHLI JAWATANKUASA INDUK


Penasihat

: Chong Poi Tay

Pengerusi

: Teh Ah Nan

Setiausaha

: Ngo Pei Nee

Pengurus Pertandingan

Tahun
1
2
3
4
5
6

10.0

Kelas Zhong
Yong Lee Jing
Chan Zyinhui
Hong Soo Seng
Kong Siew Lin
Chung Chin Fui
Ngo Pei Nee

ANGGARAN PERBELANJAAN :

Kelas Cheng
Wong Yih Ruh
Alice Tan
Ling Chian Ying
Chua Siaw Wei
Wong Chong Meen
Wong Fung Su

No
1

Item
Hadiah Anugerah Kahadiran

Harga
RM 15.00

Penuh
Jumlah

Unit
84 buah
(12 x 7)

Jumlah
RM 1260.00
RM 1260.00

11.0 PENUTUP
Diharapkan pertandingan ini dapat memupuk sikap rajin, berdikari,
bertanggungjawab dan dedikasi di kalangan murid dalam kehadiran sekolah.
.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

Diluluskan,

.............................

................................

.................................

(NGO PEI NEE)

(TEH AH NAN)

(CHONG POI TAY)

Setiausaha

Pengerusi

Guru Besar

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh: