Você está na página 1de 4

DULCIS CHRISTE

,
Michelangelo GRANCINI
Andante mosso (in 6)
p ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ b˙ ˙ ˙ Ó
& b 26 Ó ˙ ˙ ˙ ˙
˙ w ˙ w
1

Sop.
Dul cis Chri ste, o bo ne De us, o a mor me us, o vi ta me a,

& b 26 ∑ ∑ ∑ ∑
1

Cont.
ben legato

& b 26 ww . ˙ ww ˙ w. ˙ # ww . w. ww ˙ b ww .. w.
1

. w . nw. . w ˙
p
˙ w.
? 6 w ˙ w. w. w. w ˙
Organo
w. w
1

b 2

,
&b ˙ ˙ ˙ Ó ∑
5

˙ ˙ ˙ ˙. œ #˙ ˙ ˙

Ó p˙
o sa lus me a, o glo ri a me a.

&b ∑ ∑. ˙ ˙ w ˙
5

˙ ˙
Dul cis Chri ste, o bo ne

˙ ww . ˙
& b ww .. w
5

ww ˙ b ww # ˙˙ ww . ˙ w.
.
? b w.
5
#w ˙ ˙ ˙ ˙ w ˙ w. w.

p
&b Ó ˙ Ó ∑
8

˙ #˙ ˙ ˙ w #˙ ˙ ˙
Dul cis Chri ste, o bo ne De us.

˙ ˙ ∑. ∑. p
&b Ó ˙ Ó
8

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
De us, o a mor me us, o vi ta

w ˙ ˙ ˙
& b #w ˙ n ww .. ˙ ˙
8

˙ w ˙ ˙ b ˙w ˙ # ˙˙ ww .. ww ..
π
˙ w. w. w.
? b w. w ˙ ˙ ˙
8
p
&b ∑ ∑ Ó
11

˙ ˙ #˙ ˙ ˙
,
Dul cis Chri ste, o

&b ˙ Ó ˙ ˙. œ #˙ ˙ ˙ Ó ∑.
11

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
me a, o sa lus me a, o glo ri a me a.

& b w˙ . ˙ ˙ ˙ #˙ ˙
11

˙ ˙ ˙ ˙ #w ˙ w˙ ˙
˙ w .w ˙w . ˙ ˙ w˙ ˙
P p
. w.
? w w ˙ ˙ ˙ ˙ w. w ˙
11

b

Ó p˙ ˙ ˙ ˙ w ˙ w ˙,
&b w ˙
14

#˙ w ˙
,
bo ne De us, Dul cis Chri ste, o bo ne De us,

&b ∑ Ó ˙ ˙ w w ˙
14

˙ ˙ ˙ ˙
Dul cis Chri ste, o bo ne De us,

www ˙˙˙ ww ..
& b b ww ˙w ˙ b ˙˙ ˙˙
14

# ˙˙ ww .. ww w.
p
˙ w. w ˙ ˙ ˙ ˙
?b ˙ ˙ b˙ ˙
14

˙ w.

˙ ˙ ˙ b˙
&b ˙ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙
17

˙ ˙
o a mor me us, o vi ta me a, o sa lus me a, o

˙ ˙ ˙
&b ˙ Ó ˙ Ó ˙ #˙
17

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
o a mor me us, o vi ta me a, o sa lus me a, o

˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙
&b ˙ ˙ ˙ b ˙˙ ˙˙ ˙˙
17

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ b˙ ˙ ˙ #w
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
? b w. w. w ˙ bw. bw w
17

˙ ˙

-2-
, p˙
& b ˙. œ ˙ ∑ Ó ˙
20

˙ ˙ ˙ ˙. œ #˙ w ˙ ˙
glo ri a me a,
,
o glo ri a me a.
, p Tu es Sal

& b ˙. ˙ œ ˙ Ó
20

œ #˙ ˙ ˙ ˙. w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
glo ri a me a, o glo ri a me a. Tu es Cre a tor

& b b ˙˙ . ˙ œ # ˙˙ ˙ ˙. œ ˙
20

˙ ˙ w. ww .. ww ..
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w. w. w.
p
?
20

˙ w. #w. w. w.
b w w.
allarg. a tempo

, p
&b œœœœœœœœœœœœ œœœœ˙ ˙ ˙
23

˙ w w ˙ ˙
,
va tor mun di. Te vo lo, Te

&b ˙
23

˙ ˙ œœœœœœ œœœœ˙ ˙ ˙ #˙ w ˙ ˙ ˙ ˙
Tu es Sal va tor mun di. Te vo lo, Te

& b www .. w ˙˙ ˙˙
23

ww ˙˙ ˙˙
˙ ww ˙˙
˙ w ˙w w #˙ w
p ˙ w.
?b
23
w w w
w. w. w

, ˙ bw p
&b ˙ ˙ œœ˙ ˙ w w w ∑ Ó œœ
26

, , p
˙
quae ro, Te a do ro, o dul cis A mor Te a

&b ˙ œœ˙ ˙ w w ˙. œ w
26

˙ œœ˙ œœœœ
˙˙
quae ro, Te a do ro, o dul cis A mor Te a do

œœ œœ www b ww ww
& b ww w˙ . œ ww
26

˙ w w w w ˙˙ ˙˙
ww
w. p
?b w w. w ˙
w
26

w. w

-3-
œ , U
&b ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ˙ ˙
29 rall.
œ ˙ w w.
do
,
ro, o ca re Je su.

&b ˙ œ œ œ œ #˙ œ œ œ œ ˙ # œ œ ˙
29

˙ ˙ ˙ w.
u
U
ro, o ca re Je su.

& b ww ˙˙ ˙˙ # œœ œœ ˙˙ ˙˙ w˙ ˙
29

˙˙ # ww w.
w ˙ w ˙ w w w
rall.
w.
?
29

b
u

-4-