Você está na página 1de 15

A s í e s m i p a ís

p o r (a u to r /e s )
( fo to d e b a n d e r a ,s ím b
G e o g r a f ía ( m a p a
- S i t u a c ió n g e o g
- N º d e h a b it a n
- R e g io n e s p r in c
- C a p it a l
G eog r a f ía ( m a p a f ís ic o )
- R ío s m á s c o n o c id o s
- M o n ta ñ a s
- M a re s
- C lim a e n v e ra n o y e n in v
P e r s o n a je s h i s t ó r i c o s m á s f a m o

F o t o , n o m b r e y p oh er ce hl oq uh ei s et ós r mic áo s c o n o
E s c r it o re s , m ú s ic o s , e s c u lt o re s , p in

F o to d e l p e r s o n a je y n o m b r e d e l
I d io m a
- N o m b r e d e l id io m a
- A l f a b e t o ( e n la c e a u d
- C ó m o s e d ic e : S í, n o , h
h t tp :/ / w w w . y o u t u b e .c o m / w
R e l ig ió n / R e l ig io n e s
F o to d e f ie le s r e z a n d o y n o m b r e d
M ú s f i oc at o t , r ab dr e i c v ie o ne
h ttp ://w w w . y o u
M o n u m e n t o s / S it io s m á s c
F o to s y lo c a l i z a c ió n
M o n u m e n t o s / S it io s m á s c o n o c
F o t o s y l o c a l i z a c ió n
L o s m e d i o s d e c o m u n i c a c ió
L a s c a d e n a s d e t e le v i s i ó n y l o s p e
( fo t o s d e lo g o s y e n la c e s )
C o m id a
L o s p la t o s m á s c o n o c id o s y b r e v e r e c e t a (
C o n s e jo s
S i v a s a m i p a ís n o o lv
F ie sta s y co stu m b re s
E n m i p a ís a c o stu m b ra m o s a …
F o t o y L o g o t u r ís t ic o
“ E s p a ñ a e s d ife r e n te ”