Você está na página 1de 13

ADAT PERPATIH

PENGENALAN
Adat ini berasal dari tanah
Minangkabau, Sumatera, diasaskan
oleh seorang pemimpin Minang
bernama Sutan Balun yang bergelar
Dato' Perpatih Nan Sebatang. Adat ini
adalah amalan dan peraturan hidup
yang ditentukan bagi masyarakat
Minangkabau yang rata-ratanya

NEGERI SEMBILAN BERASAL DARI?????

Biar Mati Anak, Jangan Mati


Adat..

Pepatah `biar mati anak, jangan


mati adat' cukup sinonim dengan
budaya masyarakat pengamal adat
Perpatih di Negeri Sembilan.
Adat Perpatih ini diwariskan dari
generasi ke generasi melalui katakata perbilangan. Ia merangkumi
pelbagai aspek kehidupan

Prinsip-Prinsip Adat Perpatih


Keturunan dikira melalui nasab ibu: Adat
Perpatih memberi keistimewaan kepada
perempuan yang dianggap bonda kandung
iaitu ibu yang melahirkan anggota-anggota
masyarakat. Seseorang individu itu adalah
anggota suku ibunya dan bukan anggota suku
bapanya.

Orang luar boleh menjadi ahli sesuatu suku:


Untuk tujuan perkahwinan atau waris mewarisi,
dibenarkan orang luar untuk menjadi ahli
sesuatu suku dengan cara melalui upacara
berkedim. Dalam upacara ini seseorang itu
akan bersumpah taat setia dan bersaudara
dengan ahli-ahli suku yang akan disertainya.

Tempat Kediaman adalah di kawasan ibu isteri:


Apabila berlangsungnya sesuatu perkahwinan,
si lelaki akan meninggalkan kampung
halamannya dan menetap di kawasan ibu
isterinya sebagai orang semenda. Pada zaman
dahulu si lelaki akan mengusahakan tanah
keluarga isterinya.

Perkahwinan seperut atau sesuku adalah


dilarang: Dalam sesuatu perut dan suku,
hubungan adalah rapat dan si lelaki
menganggap perempuan dalam perut atau
sukunya adalah saudara perempuannya.
Begitu juga sebaliknya. Oleh itulah perkawinan
sesama suku ini adalah terlarang. Perempuan
yang berkahwin sesama suku akan hilang
haknya untuk mewarisi harta pusaka ibunya
manakala lelaki pula akan hilang hak untuk
menyandang sebarang jawatan dalam adat.

Perempuan mewarisi pusaka, lelaki


menyandang saka: Hanya lelaki sahaja yang
berhak menyandang saka (jawatan-jawatan
dalam adat) manakala perempuan adalah
mewarisi harta pusaka keluarga ibunya.

ADAT RESAM
PERKAHWINAN

MAKANAN TRADISIONAL NEGERI


SEMBILAN

Rendang (bahasa Minang:


Randang) adalah salah
satu masakan tradisional
Minangkabau yang
menggunakan daging dan
santan kelapa sebagai
bahan utama dengan
kandungan bumbu
rempah-rempah yang
kaya.

Asam pedas (bahasa


Melayu) atau asam
padeh (bahasa
Minangkabau) adalah
salah satu masakan
tradisional Minangkabau
dan Melayu (Riau, Jambi,
dan Semenanjung
Malaya) yang memiliki
cita rasa asam dan
pedas.

Masak Lemak Cili Api


(bahasa Melayu) atau
Masak Lomak Cili Padi
(bahasa Minangkabau)
adalah salah satu
masakan tradisional
Minangkabau dan Melayu
(Riau, Jambi, dan
Semenanjung Malaya)
yang memiliki cita rasa
lemak dan pedas.

MASAK LOMAK CILI PADI

KESENIAN NEGERI
SEMBILAN

TARIAN PIRING

CAKLEMPONG

NYANYIAN

LAGU BONGAI
Apa Kata
Mereka???

KEUNIKAN ADAT

Keutama
an
Wanita

ada
p
i
r
a
ad
t
i
di
n
k
a
i
w
a
b
ter
a um
k
g
n
n
k.
a
a
e
y
k
p
t
g
s
a
n
a
i
la
h ad
e nt
a
a
g
l
m
ih
e
a
e
s
b
d
i
m
e
a
l
p
i
h
i
u
a
n
y
rn
c ak
at i
a
n
h leb
d
i
n
e
a
t
e
,
a
m
b
a
p
se
pe
rah
ga t
h
a
n
i
arny
t
d
a
s
a
s
a
a
p
Adat
d
rta
a ia
da
b aw
a
t pe
n
a
h
a
a
m
P
,
d
r
e
.
a
n
e
i
i
la
nm
uk
am
a
y
l
g
lelak
a
d
a
n
l
d
a
e
a
y
i
k
sa
yu
ri M
i.
ad
Nege aan wanit i harta pu nan Mela aum lelak dan
k
lta
m
ris
an
h
u
a
a
k
t
s
e
l
w
g
u
e
o
e
e
n
k
i
K
ar i
ris
am
n du
ah
a
d
d
a
r
a
w
a
g
a
p
i
z
d
n
e
e
d
e
k
m
an
erb
awa
g
n
B
b
n
u
.
a
r
m
rta
n
y
u
e
a
a
t
a
h
m
n
e
t
i
i
u
k
g
r
g
se
wan
ra h
yan
i
a
,
r
ketu
h
ah
d
h
a
i
a
t
l
D
m
n
a
a
.
u
t
p
r
a
i
da
e
y
n
n
wa
da
a kn
at p
a
n
h
d
k
a
a
a
a
n
t
u
ita
a
t
m
u
n
i
t
r
a
a
k
u
i
k
a
w
n
u
s
as
Me
a ri
um
n an
m
a
w
r
a
k
e
e
k
t
r
p
r
i
u
aga
n
melah an kepada saka iait
a
i.
u
j
m
u
a
t
u
r
u
n
p
e
s
u
ketur nya harta h wanita b ya dicerai
a
rsam
ha
an
ole

RUMAH GADONG
Rumah adat Minangkabau disebut dengan Rumah Gadang, yang
biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam
tersebut secara turun temurun. Rumah adat ini dibuat berbentuk
empat persegi panjang dan dibagi atas dua bagian muka dan
belakang. Umumnya berbahan kayu, dan sepintas kelihatan seperti
bentuk rumah panggung dengan atap yang khas, menonjol seperti
tanduk kerbau yang biasa disebut gonjong.