Você está na página 1de 5

teneul Romn este o sala de concerte din Bucure?

ti, situata pe Calea Victoriei, n P


ia?a George Enescu (n partea nordica a Pie?ei Revolu?iei). Cladirea, care este re
alizata ntr-o combina?ie de stil neoclasic cu stil eclectic, a fost construita ntr
e 1886 ?i 1888, dupa planurile arhitectului francez Albert Galleron. n prezent, a
daposte?te ?i sediul Filarmonicii George Enescu .
Cuprins [ascunde]
1 Istoric
2 Descriere
3 Marea fresca
4 Aleea cu sculpturi
5 nscrierea pe lista Patrimoniului European
6 Imagini
7 Note
8 Bibliografie
9 Legaturi externe
Istoric[modificare | modificare sursa]
Ateneul Romn a fost ridicat n Gradina Episcopiei, teren ce apar?inea familiei Vaca
re?tilor. Mul?i contemporani au criticat amplasamentul ... caci locul ales era s
ocotit ca fiind prea departe de centrul ora?ului ?i foarte greu de ajuns, mai cu
seama iarna. Nu avea statul destule terenuri centrale, trebuia oare neaparat al
es acest loc "la marginea ora?ului"? n 1886 a nceput construc?ia actualului edific
iu; o parte din fonduri au fost adunate prin subscrip?ie publica, la ndemnul Da?i
un leu pentru Ateneu.
La recomandarea arhitectului francez Charles Garnier, autorul Opra Garnier din Pa
ris, planurile cladirii au fost concepute de arhitectul francez Albert Galleron,
n a?a fel nct sa se poata folosi funda?ia deja turnata a manejului nceput de Societa
tea Equestra Romna . Cladirea a fost inaugurata la 14 februarie 1888.[1]
Ateneul Romn n 1940
n 1935, la initia?iva lui George Enescu, au fost strnse fonduri pentru construc?ia
orgii de concert, amplasata n fundalul scenei. Orga a fost construita de firma E
.F. Walcker & Co. Ludwigsburg Wrttemberg ?i a fost inaugurata la 22 aprilie 1939
printr-un concert sus?inut de Franz Schtz, director al Hochschule fr Musik din Vie
na. (Aceea?i firma construise n 1910-1912 orga care este instalata n Biserica Evan
ghelica C.A. Bucure?ti care se afla n apropiere de Ateneu).[2]
Ateneul a fost consolidat, restaurat ?i modernizat n perioada 1994-2004 de arhite
ctele Ana Brani?te, Raluca Nicoara ?i Gabriela Mindu mpreuna cu inginerii Drago?
Badea ?i Silvia Caraman. A fost redeschis n 2005, cu ocazia edi?iei a XVII-a a Fe
stivalului Interna?ional George Enescu.
Descriere[modificare | modificare sursa]
Circular, dominat de o mare cupola, cu fa?ada principala n stil neoclasic, Ateneu
l are aspectul unui templu ionic, cu ?ase coloane frontale ?i doua laterale. La
intrarea principala, cele opt coloane ionice au propor?ii similare coloanelor te
mplului Erechteion de pe Acropole. mprejurul marii cupole a edificiului se pot ve
dea, sapate n zid, numele unor nva?a?i cunoscu?i. Printre ele, cel al lui Miron Co
stin, Gheorghe ?incai, Dimitrie Cantemir, Ion Heliade Radulescu, Timotei Cipariu
.
Fa?ada este un peristil cu la?imea de 48 m. Sub peristil se afla cinci medalioan
e n mozaic care i reprezinta pe cinci mari domnitori ai ?arii: Neagoe Basarab, Ale
xandru cel Bun, regele Carol I al Romniei, Vasile Lupu ?i Matei Basarab. nal?imea
totala a cladirii pna n vrful cupolei este de 41 m.
n interior, sala de concerte, cu un diametru de 28,50 m, ?i o nal?ime de 16 m, are
600 de locuri la partere ?i 52 de loji (n total aproximativ 794 de locuri).

Marea fresca[modificare | modificare sursa]


Ateneul Romn - fresca
Ateneul Romn - Holul principal
n conferin?a ?inuta la 14/26 februarie 1888, Alexandru Odobescu declara: N-ar fi o
adevarata minune a artei picturale feeria de scene din istoria na?ionala cu car
e dorim a vedea acoperita friza ce nconjoara sala circulara a viitorului nostru a
teneu? [3]
C?iva ani dupa aceea, pe peretele circular al ateneului a fost scris cu literele
aurite: Loc rezervat marei fresce ce va reprezenta fazele principale ale istoriei
romnilor .[3]
n anul 1901, pictorul ?tefan Popescu a prezentat prima oferta pentru nfaptuirea ac
estei opere de arta. Oferta i-a fost refuzata deoarece suma necesara, cel pu?in
80.000 de lei a parut enorma.[3]
n 1933, dupa 32 de ani, a nceput ornamentarea frizei, acceptndu-se proiectul elabor
at de pictorul Costin Petrescu (1872-1954) din Pite?ti. Fresca, nceputa n 1933 ?i
inaugurata n seara zilei de 26 mai 1939, lata de 3 metri ?i lunga de 70 de metri,
se ntinde deasupra lojilor, de jur mprejurul tamburului cupolei, cu excep?ia locu
lui unde se afla scena.[4] Este alcatuita din 25 de scene reprezentative din ist
oria Romniei:
mparatul Traian intra n Dacia
Legionarii romani colonizeaza Dacia
Formarea poporului daco-roman
Straja romana
Invazia barbarilor
nceputurile poporului romn
Statornicirea
Descalecarea
Statul militar
Statul administrativ mpar?irea dregatoriilor
Cruciada romneasca
?tefan cel Mare
Epoca de pace ?i credin?a
Mihai Viteazul
nceputurile culturii romne?ti
Horia, Clo?ca ?i Cri?an
1821 Revolta lui Tudor Vladimirescu
Anul 1848 n Transilvania
Anul 1848 n Principate
Al.I. Cuza
Anul 1859
Unirea Principatelor
Carol I Razboiul de Independen?a
Razboiul ntregirii na?ionale 1916-1918
Ferdinand I ntregitorul
Epoca de consolidare
Scena
n volumul Bucure?ti. Ghid istoric ?i artistic, Bucure?ti, 1938, de Grigore Ionesc
u, la pagina 56, episodul XXV al frescei e descris astfel: Carol al II-lea. Epoca d
e consolidare. Epopeea na?ionala se ncheie cu un tablou final, care nfa?i?eaza sta
rea actuala a ?arii ?i tendin?ele nouei genera?ii. Pe un fond de ora? modern, Ca
rol al II-lea, regele culturii, nso?it de mo?tenitorul tronului, Marele Voievod M
ihai, coboara n mijlocul poporului sau ca sa patroneze ?tiin?a, literatura, arta,
munca agricola ?i industria . Imaginea lui Carol al II-lea a fost nlaturata ntre ti

mp de pe fresca (adica acoperita cu personaje anonime, simbolice, ?arani, copii


etc.), foarte probabil n epoca Statului na?ional-legionar ori a regimului Ion Ant
onescu, din ra?iuni politice (fostul rege devenise indezirabil pentru oficialita
te).
n timpul regimului comunist din Romnia, fresca de la Ateneu, pictata de Costin Pet
rescu, a fost acoperita cu catifea ro?ie, cu scopul de a ascunde rolul monarhiei
n istoria Romniei[5]. A stat ascunsa privirilor aproape doua decenii (1948-1966)[
6].
Tot Costin Petrescu a realizat ?i mozaicurile exterioare de la Ateneul Romn din B
ucure?ti.[7]
Altadata, n Ateneul Romn se afla ?i Pinacoteca Statului. Fondul de tablouri a fost
preluat de actualul Muzeu Na?ional de Arta al Romniei.
Aleea cu sculpturi[modificare | modificare sursa]
Statuia lui Mihai Eminescu, bronz, 1963, sculptor Gheorghe D. Anghel, n fa?a Aten
eului Romn
n perioada antebelica, aleile Gradinii Ateneului erau mpodobite cu busturile care
reprezentau mari oameni politici, de cultura sau arti?ti romni. Din pacate, acest
ea nu s-au pastrat, pentru ca au fost distruse n anii regimului comunist: Mihai E
minescu (de Ion Georgescu), Mihail Kogalniceanu (de W. C. Hegel), P.S. Aurelian
(de W. C. Hegel), Ion Ghica (Iordanescu), Traian Demetrescu (de Filip Marin), Du
mitru Georgescu-Kiriac (de Oscar Han), Ienachi?a Vacarescu (de W. C. Hegel), Con
stantin Esarcu (de W. C. Hegel), Gavriil Musicescu (de Mili?a Petra?cu), C. A. R
osetti (de I. Georgescu), Vasile Urechea-Alexandrescu (de W. C. Hegel), generalu
l Ioan Emanoil Florescu (de I. Georgescu), Grigore Tocilescu, Gheorghe Dem Theod
orescu (de Carol Storck), C. I. Stancescu (de W. C. Hegel) ?i Theodor ?erbanescu
(de Filip Marin).
Dupa ndepartarea acestora, n fa?a Ateneului a fost instalata o singura statuie: Ale
rgatorii [8][9] realizata n 1913 de sculptorul Alfred Boucher (1850-1934[10]). Actu
almente statuia Alergatorii este declarata monument istoric cu cod LMI B-III-m-B-2
0062 ?i a fost reamplasata din 1950 pe Calea Victoriei 142-146[11]).
n prezent, n locul acesteia, n Gradina Ateneului este amplasata statuia lui Mihai E
minescu, executata n bronz, n 1963, de sculptorul Gheorghe D. Anghel.[12]
nscrierea pe lista Patrimoniului European[modificare | modificare sursa]
Ateneul Romn este nscris n Lista Monumentelor Istorice din anul 2004, sub cod LMI B
-II-m-A-18789, monument de arhitectura de grupa valorica A, de valoare na?ionala
?i universala.[13]
Monumentul este protejat ?i prin Legea nr.5/2000, Lege privind aprobarea Planulu
i de Amenajare a Teritoriului Na?ional-PATN, Sec?iunea III, Zone protejate, Valo
ri de patrimoniul cultural de interes na?ional, (monumente istorice de valoare n
a?ionala, exceptionala).
n ziua de 21 martie 2007, cu prilejul marcarii, n Romnia, a aniversarii a 50 de ani
de la semnarea, la la 25 martie 1957, a Tratatului de la Roma, care a instituit
Comunitatea Economica Europeana, pe zidul Ateneului Romn a fost a?ezata o placa
spre a marca includerea acestui monument pe lista Patrimoniului European, aproba
ta cu ocazia Consiliului informal al mini?trilor culturii din Uniunea Europeana,
care a avut loc la Berlin, la 13 februarie 2007.[14]
Imagini[modificare | modificare sursa]
Ateneul Romn

Ateneul Romn exhibition exit.jpg


Holul principal
Vedere din sala mare
Fa?ada Ateneului Romn
Colonadele din foyerul principal
Intrarea arti?tilor
Scara
Medalia emisa n 1905, cu ocazia mplinirii a 40 de ani de la constituirea Societa?i
i Culturale Ateneul Romn
Ateneul Romn (vedere nocturna)
Placa comemorativa instalata n parcul din fata Ateneului
[2]
Note[modificare | modificare sursa]
^ Atheneul Romn
^ Die Walcker-Orgel im Bukarester Atheneum
^ a b c Costin Petrescu ?i marea fresca din Ateneul Romn
^ Costin Petrescu ?i marea fresca din Ateneul Romn
^ Traim pentru a salva sau pentru a distruge?
^ n Bucure?ti, pe urmele unui creator de frumos
artistul plastic Costin Petrescu
^ Biblioteca metropolitana: Costin Petrescu (1872- 1954)
^ Statuia Alergatorii
^ Ateneul Romn
^ [1]
^ Statuia Alergatorii .
^ Ateneul Romn
^ Lista monumentelor istorice 2004 Municipiul Bucure?ti
^ Ateneul Romn, primul monument din Romnia nscris pe lista Patrimoniului European
Bibliografie[modificare | modificare sursa]
Silvia Colfescu, Bucure?ti - ghid turistic, istoric, artistic, 2006
Marea refacere a Ateneului Romn (1990 2003), 2010
Legaturi externe[modificare | modificare sursa]
Commons
Wikimedia Commons con?ine materiale multimedia legate de Ateneul Romn
Funda?ia Filarmonica George Enescu
Ateneul Romn
Cladirea Ateneului
Harta Monumentelor Istorice din Bucure?ti
Vizita virtuala a Ateneului Romn

Ateneul Roman
Filarmonica George Enescu Bucuresti
Turul virtual al Ateneului, pe site-ul oficial
Articol despre Ateneul Romn
Strazile Bucure?tilor
mica istorie sentimentala n imagini (LXI). Ateneul, Dr. Ale
xandru Popescu, Ziarul de Duminica
Ateneul Romn - 125 de ani de la inaugurare, 14 martie 2013, Ziarul de Duminica
Albert Galleron - arhitectul Ateneului, 28 ianuarie 2006, Cristina Gabriela Pope
scu, Ziarul de Duminica
FOTOGALERIE Ateneul, bijuteria arhitecturala din mijlocul Bucure?tiului: razboi,
aur, marmura ?i istorie, toate pentru o singura cladire, 25 aprilie 2013, Crist
ina Radu?a, Adevarul
'Sapristi! ce deluviu de sunete!' - 120 de ani de la primul concert simfonic la
Ateneul Romn, 5 martie 2009, Costin Tuchila, Amos News
Ateneul, bijuteria pentru care romanii au dat cate un leu, 9 august 2007, Evenim
entul zilei
Ateneul Roman: spirit national si european, 8 ianuarie 2010, Mircea Dumitriu, Ro
mnia libera
Articol Acustica-Ateneul Roman, autor Dr.ing. Marta Cristina ZAHARIA, Cercetator
stiintific III, Sef laborator Acustica Constructiilor din INCD URBAN-INCERC, Su
cursala INCERC Bucuresti, - aparut in Revista Bursa Constructiilor, nr.7/2013.