Você está na página 1de 64
| ORDO | PROFESSIONIS RELIGIOSE EX DECRETO SACROSANCTI @CUMENICL | CONCILII VATICANT I INSTAURATUS AUCTORITATE PAULI PP. VI PROMULOATUS & SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO Prot, 20/70 DECRETUM Professions ritus, quo religisi, consilia evangelica an- plectentes, Deo se devovent, instauratus est ad mente CConstitutionis de sacra Liturgia. Vita Dei sacrata religionis ineulis, magno in bonore semper fuit apud Bcclesiam, que professionem religiosam usque a primis seculis sacri rit ‘bus exornavit, Conciii Vaticant TT Patres in Constitutione de sacra Liturgia priceperunt ut conficoretur ritus profes Sionis religiost ct renovationis votorum, qui ad maiorem tunitatem, sobrietatem digntatemaue conferret et ab fis qi professionem vel votorum renovationem intra Missam per- agerent, salvo ure particulari, assumeretur (art. 80), Cui precepto obsecutum, Consilium ad exsequendam CConstitutionem de sacra Liturgia une Ordinem professio nis teliglos® apparavit, quem Summus Pontifex Pactus VI Auctoritate Sua Apostolica approbavit, Rituali Romano in- seruit evulgarique iussit. Quapropter hme Sacra Congres tio pro Cultu Divino, de spociall mandato elusdem Suzi Pontifcis illum yonauat. Conferentize Episcopales, si casus fert per Commisstones Mixtas plurium Nationum eiusdem lingue, collatis consis ‘cum Costibus Superioram, qui in singulis Nationlbus rll: siosorum incepta ordinant atgue componunt, curent ut hulus tus Interpretationes populares diligenter fant. Instituta religiosa autem, cum professionis ritus unius- calusque familia religiose neturam atque spiritum expri- mere debeat, hune Ordinem ita aptent ut Indolem suam per- spicue ostendat et ad hanc Sacram Congregationem confit: mandam quam primum mittant Contrarils quibuslibet minime cbstantibus. Ex sedibus Sacra Congroyationis pro Cultu Divino, dle 2 februari 1970, in festo Prasentationis Domini. Boxxo Card. Gur Prefect cum neces sit ut Ondo Professions reliiosa, anno 170 public luce faces, Hera type ntrmatar oppor Wun est Te pret sen Orns prt, mdr arian i 4, ‘Texts Pssinorsn et Novi Textamentie «Nova Vulata> Bi bhiorum eatione deprompe! su. 2._Aliquvarlatones in ios et rubra Induce sunt, quo meus Fspunderans vorbis soy dtonious, quia bis Iarics ab anno 158m Tose ede coeur 5. Tesus twit spit postunt, muta genre aut numa, pro fuse clecurstantiopportutte, 1. De morsstos miicosm MATURE 1, St ants cll ew Deo wn Doel eins sl, el so a or Se eee et 2 _ Pin Mater Eetesla magno in honore sempec habut eam rel Gouin gum, Spires Sanco dace) soealrwm desu varia Ind {masad dignftcem status canon cam ere complaes Fame Haw relions proba, quse pradentibor esto legibur® trntcnes Eek puted vata at, proce sm publen eis dua et gratiam & Doo inpetrt, eos Deo commendatlegue ‘Bigaem beaedctogen inperiar, ebiaonem soram Seca CGradus per qos relist Deo et Becesin se devorent, sunt 4. Novtatu, 4 quit elons cpt exprinen empos Sa non norte cms Ses ait oot ido nonter Sak Deragere prawtat, quo Del gata impetotar ut eus epoca attingtur, He ts, si pron natura, sobre ene debet agus ex pedi, todas esata Ft atom de exe Misa, Sequitur prima ‘profeno, gus novos vot temporalives Sram Dio ee Eelsia te coral erangelca ecaturum, promt ‘Votorum temporal emisto fe potest ira Misam, nulla tarnen Dscllartsoenatat Pome profes ts am lor vee ret ‘ove iniguu tum habits raion rome, secundum ane ‘Tuarinmn consuctuinem habits tradcndexpleto probate tem rae nu concn "Sich promisno alu geueh visu profeesions feu te ‘ent! te opportune iin conpra acttone Mica vel In Tt {Be verb sore ors divin Ose, Laudibue et Weer preset {BiH adlunciaexpostlan, ln pea Secreto cusharietca 6 Lepitime wampare spauo exacto, emitter professio perpetnn, t_reigiowts Del et Btls serio. fn perpetoum mancpatar Fraensone stem perpersa reprnsetatr Chest cum sponse Be ‘oes indiolub siealo eookuncts? Professions. pees. rts convenient sollemitte, sodium relgiosoram porque concurs sta Msn peropporiue petsol Sine’ Hr sunt cls pate: 3) Professuorum appllaio aut postulate, que tamen pro nportuatate emit pert, oa ew ast aos pops raft de it ©) Interopatones,qlbus Gxebrans at Superior ex profee: sie quart sum ad Dea ne devencnw et perectam seconde ar {otem, secundum reglam sue fle eligos, sat pratt. ‘ SupplistioItancs, goa orato ad Boum Pate dgitar et sapestine Vipin Marsa enna Storm ntrcessio ekg tir c) Professions enieio, que coram Heclei,legitimo Inet tuts Sperone, trib populogue 1) Solemn Renee son consoratioprofessoram, qua Mater ‘Eecletla profesonem ruligionm comentstone Harpe Sonbmst, af G08 Te erm enn vi ew Perea Patrem celestem exarans ut Sant Spiritus dona super professos hundaster eft mr pe e} Professions inslsium radio, anil celighoe conse. tudo posta, qubus Perpetua Deo ecto exer signa 7. spud gundam familias rina, statute torpor, secun ‘um conetatones ota renova Tise renoato intra Mista Hert potest, sbeqve ten sole stale, prasertin si vos supius vel shots renavantr ‘Ad lam tatu tenovtionr votorum, cl tls bet, it Insrpcae pernet "Tamm. sped nonnalas arias Pelgosss moe {aval votarenoandl pias causa, Mls modi foe pore potest, ‘rum haad commendanca cst consuctde ira Misant publics Sesndi quod priate devotions cx Si astem.oppottunum vidtur tia. publie renvare peclarbus cus anaversari”exempl rata xv vel. ano feign, adlbee potest ius renovations Sotoram, spines apandie Hi ius, cum al ale lt indoles, sain quinquecelbrationem Tequirintideoqueritsum concerti Im esdetn acto urea ‘amino tas =o 9, Quotes profeso rls, perpetua preset, intra Missam Calebrar,eomtonienter Star una ck Mase rtalous sin dis pro {Stons fligione >. que sunt in Masa Romano aut in Prope sau lgtine pots, Occurent ver dominic emporie Aven fs, Guadragesie, Paschal sllemaiae aut fers 1 Clneram tel toa Hebdoccadaseicte dicitar Mises de diy erate pro pportunitate formulls props in rece eucaristica et im bene: ‘ketone ral 10. cum autem Usage verb celebrations professions aptata ‘magni vin ent ad wi egos uaturam et upecaHstraa (fade Ma si dis peofssns religioces probe, una Ie Honem sumere let ex is qo tn pevilartleeienario rcemnetsr Draterquam In Triduo sao, In sllemaltabus Natvtat Doras, Epphanie, Ascont,Penlecorce, et Sei Corpors et Sanguine Christ tel in ale sollemitains de pracepto mand 11. Ad Missa sitslem in die profession religions» cele im, sacra Vests clots abl adhibentr 12, Norme ad initiations situm peragndum (on, 113) obi {ove non su sl contarum apete leat es. gr de risa semper tuts Misam porciendo, m2) nit rena ina as nat ferent (ex nore ut rt nt cpl atghe expdios, 3) 13, _Risbos rofesonis comporlie,profesinis perp, reno “ationisytorum ut debent omnes qu! professonem feigosam fra sam emitune ve renvaat lst he petculse want" S14. _Prostttamen ut familie religose rium comeniener apie, (ire waueculugue Tosi maha ct open eli relat ao Fedde Ad hoe single Insturisfacalas tur tum aptand, nts { Apostoio Sed rosopoacendie I proectione ru aptando hes practi servent "fits colfacetur immediate past cvangsinm, 1) Pars debut mine” pereurbetur. Nib vero obstat squomizas guadam paret onion vel alie sills nature In ‘Sum leew eubetiianur ©) Diseimen tug incr profesionem perpetwam et ro- fecsiontm temporalm tel rnoyatry acura berveur, lla ale tine pecare parte in alteate Indacendo 1) Ue mo lve dian mult formal ite proferonis com smutar post imo dent ut ature et pian asta ex ile teat Can Rule Romana pares ex foul a yu 15g, Quam, poten «crus sutisina Sunt ane 1 Comunioham cum Tela fture seas mins conget, Me ins prohipetr quominus postbuc a novs falls rligols ass ‘matur lungs sem gue fue parca, eam adbent sade then uth desna Tem seg ‘omer qui particular: rite utuntr, admonentir ut sepodis is gua pancpis iasauatsy Mugla’ pert com naam, puroribus iargie formis adherent caghe, stent. ne calcd sori ill tier techon gtr aioe erat Ine in re tantopere commends PARS PRIOR ORDO PROFESSIONIS RELIGIOSORUM NORMA! AD INITIATIONIS VITA: RELIGIOSE RITUM. PERAGENDUM 1. Die quo novtass eanonicus inp stam peragere prastat ft el grata peteandam, qua fins pclae Ipsos ating. 2. Intntions sie ne intra Mins pergatur probibetur A. Ritur sit admodum spl, sori, ata sta tntum sr 4. In aus extbor om ‘odammodo minuere videatur aut verum ovis seu expe Soni sour Shurbont 5. Ad lune sium peragendum aula captlats ve alls smils ous comveteatr deligine, St msm nacturinm vide, ian i Steelo pera potest. Taigaons tus conventnter ineritur posal verb Del cle ttn, qu naturam ow religion et ndelem Invacare, Ritus initisles . 6 _Ritus oportane init salutations Supers vel eanty psalm Sve ap! Hymn 7. Deinde Superior x postlantibur quasi quid potant his vel Tinbes wb Fit (Fratres) dilectssimi, ‘uid patitis @ nobis? Postulantes omnes simul his vel similis verbis respondent ‘Ut conversatiénem vestram experince 8 vobis probémar, ft ad perféctam Christi sequélam fn hae familia N. admitti meredmur, ‘superior respondet Déminus auxilictur vobis, ‘Amen, 8 plac, omissa interrogations, postulatio fri potest boc Modo: wis ee postilanibus, pro oma, ad Supeiaem et cot ‘mumtatem canner th web Misericdrdia Dei compas Inue vénimus ad convorsatiénem experiéndam vestram; docéte nos, ropimus, Christam cracifixim seq, puperes, obaediéntes castéeque vivere foratiéni instére, prniténtiam exerosre, eelésie cunctisque hominibus deservite, vobiseum cor unum esse et animam nam. Adiuvéte nos ut Evangelii precépta ‘omni vite hora explicémus; Régulam yestram diseémus Tegémque frasérne dilectionis sorvémus. a silat vrba ex Iporam poston cots as Superior respondet his vl sll verbs “Miséricors Deus gritia vos foveat sua cet divinus Magister lumen prastet nobis. Amen, 9. Rupletaineroguione vel portalatons, Superior dis Oremus Deus, sancte vocatiénis largtor, famulorum tuérum N. ot N: supplicationes benfgnus exit, ul, ut tbl perféctins desérviant, nostri etpiunt aggreyéri familie cet concéde propitius, ‘ut commits vita Jn matuam convertacur diletisnem. Per Christum Déminum nostrum, omnes Amen. ‘Sacra verbi Dei celebratio 16, Tom leita ‘serous Serpteraram apt textos, comprar tbs iteriotis responsors (cna 91.130. 11. Quibus percts, Superior fram estan ct postulantes ad Tjitur de ve fligone natura ate Iasi inale el ape Reals caper ee Cconclasto ries 12. _Ritslaudablerconclditar oratone universal seu flim ct oratone dominic ad quam adie potest pia pret © gr Deus, vocatisnis auctor ot largtor, fémulos tes supplicéntes intuére benignus; et fac ut hi fratres, {qui nostram cipiunt conversatiénem experiri ‘ivinam voluntatem agndscant rosque in tuo confirmémur servitio Per Cheistum Dominus nostrum Amen, 18, Posten Superior noviios super reeptos Magito tat coe {ue una cum sodas frateme saltatsccundam fami segue onsictdinem. Tnerea ante aptus hytanus vel cancun lai RITUS PROFESSIONIS TEMPORALIS: INTRA MISSAM PERAGENDUS 14 Ritu, gui oe capte deseibitur otra Missam peri ‘am religous novtat flor explo, prmam profesionem tnt cul posunt (el Pee. 8)" 1S, Distr Missa urgle det responders aut Mesa slain A prin prafesrioni raion, iunarrbles (cf, Prem, a0. 81D, 16 In Insite clerclus Superior, qu professonem rept ‘Seritso eucharstico rect pest In Tosca wero lalalbus Op Feist sy ro de psa po Super, sau pe 17, Professio eligiots de more fit ad vem: gum, st aduncta ‘xpontlan, opporte pars ante altace In presbyietio "scam pre religion professes 'tadiponaatr at Tota ello rea Fikes bene capil post TH Panis ct vinum sacrandum, ee purentur copa, qu sii Ministry pooftenbus eorumgus parentibur, prpiagus, cone ‘riba deague st es sebubetur cai, congruchls sit copetas 1%, Prater ca que pro Misse celbratione asetsria sunt, bee pefent a) Ritale pofesionls oligosm 6) habitus, st fails Felon spine plone sy nin dom tee seer (ceran, m5) ¢) liber Repule el Consttutonum eetrague elt oun pofesonis loll, quay ox lege vol conmuctadine sat te Send 20, Popule ac sodaliam convents congregate onmibuagve_ rite poi ie Froeno pr eae a hace dm cole ‘sm: populo ant itr’ Mises Proceeia Bt more solo, cul (GodaBilter strut profess, coniane Magtro et n Tontate Taeaibus, Supectore Ips. chen, at get inmate ot Ato, 21. Cum a prcsyterium yereneint, feta altar dita exe Fea, omnes Toes sib digas se lponant tum proseguter avons oat 22, In iturin verb omnia fot more salto, pater xe 2) lotions vel Missa diel vale tents, gal nn. 91136 propo. ‘ntut sm posunt (es Pre. nn 210% te) Simbel pots Sti rol arg di pre Prormeio asso Appellato vel posculatio 28, _Divto evangsli, Clebrans ot popula sedent, profes vero Hoot Tame, st pest aduncln exponent, Diaconis yl ov ‘on Magister profssuros nominatin ocat qu! respondent: Adsun, vel allo mode, junta consuettinem fli religiose ve oc 24, inde Calera his el sinilibas vrbisprofesturs In oat dicns Feats (fi) diletissio, quid pétitis @ Deo cet ab Ecclésia sancta cius? Profestrt comes simul respondent hi vel simiibas verbs Misericérdiam Démini et gritiam ips) perféctius deserviéndi in vestra hae) familia Celcbrans ct omnes fei religons aodales respondent Deo gritias sal allo apto moda. 25. _Siplost, omisa applltione stave Celbrantis interrogations Fax potent potato. ex Br fo unas ex profess, sans fomnlum nomine, od Celebrantem (out ad Superionem) comversut, Se vel sna dic verte Nos, N. et N., eam miscricérdia Det vertram novérimis Régulam et fratéme vobiscum probatidnis degérimus tempus, a te, Pater (Frater), humliter péseimus ut Deo efisque Rego nos devovedmas sanctam professiénem in hae emitténtes familia N. Celebrans ct omnes familie rio soles respondent Deo griias vel allo apto modo, Homilis sea allocutio 2% "Tone professu_quogve sodont et fit homie seu_allocutio, {gas opportune ilstrantar com leetiones ibis sm peoenoie ‘lige donut ac manus ad cetoram eancicatone atu, Bo ese totusqse burn fain boo, Interrogationes 21, Expleto sermons, profesurt, surgunt; Celebrans cos inter ouat num sint part) Deo se devovendos et perfectam stan (dm caviatem stcundurm Regulam vel Conaiatonee familie rly owe. Oustones qua hle proponuntur commutarl aut ex. pate fit poston pro anscuuequc fale rebgose indole a maar Caebrans interrogates: Fill (Pratres) dilectissimi, 4quos aqua et Spiritus Deo sacrévit, vultis novo professionis eligi ‘ilo Arctius pst conting!? role omnes sal respondent Valo. smonnis ems missin 1 celeron Volts, ad Christum perfécte sequéndum, castitétem propter regnum celérum custodire, Yvoluntériam paupertéiom amplét, cobediéntise murs offérre? Profs Volo, 2% _Tuno Colsbrans is el siaibur vers corun velusttem ‘hota dicen ‘Quod Deus omnipotens concédat vobis per grétiam suam. omnes Amen, Divine erate expostulatio 29. Deine Celebeansdvinum suum exposit dices: Oremus. Et, pro opportunites, omnes pe aliguod tmports spatium slletia frau Delade Caleb dit Réspice, quiésurnus, Domine, super hos famulos twos, aut hédie coram Peclésia, ‘evangeliea profiténtes consti, vitam tbi dicdre contéadunt ct miserétus coneéde tt eGrum conversétio Nomen unm gloriicet ct mystério redempticnis insérviat. Per Christum Déminum nostrum. moe Amer, Professio 20, Option ex, uo sodas fm rf cms ite religene posse segtes prope Celebrate (aut Supeio ‘Rn, opi eso mnie orgie, Protas ng Cle Frame (atSuperiorein) asedunt ct esa potesson formar Tien protesurt compintes sunt professions formula ab conti suf recta! pote a sgl vero concluded este. SE"SRomtto el sribus, qo singulorum volunato aperte ‘dare inisa professions, region! ad locum suum redeuat hiqee Insignium professionis traditio Quibus exe, ovine Magner lg rion sng feat name bio tadan ccnp kh inde eb byes apo tonne prorat, Tee est generitlo quaréatiam Désicum, fuerdntium facie Dei Tacob (Ps 23,6), om Puno 23 vel alum congructem cant, Ale guns er Sept apna Tang peln on ilar iin Pact se Sunbelt autem ue snr bait trai compete certo prams ntoger deste 2, poles oterumptar tropes asipbons 32. Deine, ub mos est, eis muper profes, habit rlipono Maus, mcdint ed Gebraten (aot Superiore) gu Regie Aa Geodon Henan uicegse ai he imine vorbis Aceipe nostw (huis) familie Réguam, ut cam fideiterservindo perféctam caitétem attings. Profesus responds Amen, hy mecepo Mino Jocu suam rt iq sta 3 Siautom slips! nuper protest sunt plus, alive iat de ‘hus, Celirans (ate Superor) Rega ely edit formal tek ‘ane tomel pro mits, his wa! simi verbi Accipite nostra Chuius) familie Régulam, ‘ut eam fdélter servéndo, erféctam earitéiem attingitis. Profs omnes smal respondent Amen, 2 acudunt ad Colbrantem (aut ad Superior), ql els Regul vl earn ra tat Rept Ho, rte in 14, si secundum leges vel consuotdines, fame, eligi alla Professions insignia tradenda st, ble tredantr lento we apt Ferma tse meno, decors soitetas sera 38 ters endl professions lnsigala alo deserbtur no. 137138, Conclusio professions ritus 36. Ritws apte concuditur reltatine orationls univerals sea Fatima quam adhe! pote formula gus nn. ais) Propo 37, um cant» ad offeorium cant, noanal religosmuper Dofegs ad altare opportune alferunt Pave, Wa, quash Bro Borneo euchartisn, 38. Si opportumun videtur, ip hae Mesa Ceebrans pace dat agus religions muperproftsis more conmucto nt secundum lot ‘el Tune veligiowe consuetudiot 43%, Postquam Celerans Corpus et Sanguine Domint stmt, Feligost auper professed llare account commusionem recpt Gus cab rage specie is distil potest. Poot con, parcales Hoping, ‘confuse coder nod EuSaristian somes yosant [RITUS PROFESSIONIS PERFETUAE TSTRA MISSAM PERAGENDUS da Ad professinis situ poragendon, quo slilonun Deo in eran mancitr, laude cg Ges damien aut so EStnilsBomine bate one Vg nl Sanck qa ia ia elk ‘gona eminent, deat. 41, Rims profenonis perotwe perapitar sparatim a reliqus feasts dbus cf Bren). 42, Fidels de die stque bors tempestve certiones fant, goo FRequentore assrree posit 43. Disitur Mlosa trek dst serpondens cut Missa tually In {ls proessone perpet,nta ubrieat (cl Pram. 9) ‘4. Ubi best potet aco utltas Chit Slum singulaem exe Saconem osmium sucerdorum ‘presen stl Mish once Iebratapeeferstor, cul Superior sacenos, codaliumprofssonem reepeirte fete pest 48, De more profes fit in cols fail relgose. $i ate 4% satines posrase aut ad vite religioe Iaadem et popu Del (Sfeatoney cmartungs fovendum oppertanum ‘dear, ae {cathedral vel avesint nlove tnsigal codksa congruent per ovata 4, er, sub duo vol pres familie elgose In oder Succ ‘tio eacharisico profersiodem emiwre exoptant,pwoleatio in cae thedal vel pana ave Inslgn scl opportune fe, Epscope Ipanidente aque Superionbar tnstistorum conclebrantbuk. Aa om guisque Superoren.profssuras ota promtabt, 47. Us itu natura postu, tota eto urge, eslbretur eon {fin solleriniar, at caveman sumploustas que dedccat pauper 448, _Prfesio rales de more St ad sede: al participate ‘Siem ila epee po Clan oat ‘Sivan slave in Insoaris Iaiees, opportuno presbyter ooo sees paretur pro Saperore, sodallam profesionm rexpsuo: in'codém ‘presbyero scamas' pro algae proensts Ia spe ‘antur, t tota ato Kiwgies# Beibas bene conspe post 49, Panis ot vim sacrandum, parentur copla, gh saliat isiste poltzusus corumaus patents, propia, onl itu. Tse st nos abot cai ongrusns st copia st. Proter «9 gue pro Micum celebrations aecessria sunt, re [rent a) Riise professions religions: b) profsinie aligns Fsgni, af eundu Togs fl consuotudines fale religion sat adenda 1. Populo ac sodaiun conver congreyato omnibusgue rite Ukpostis cet proceso per exces ad stare, dm schol ct) popula cannt nitum Mise. Proceso Bt more soli, cl lneda Eikerimersat profes coments Maisto et in Instat aca Ls, Superiore oso. Cum ad presyteriam pervenerin, Teta altar ‘shite reverent eres acs al eng se dopant; ta Peo ‘outer Bs, aves vs 12, Te Heagia verb omnia Sunt more sell, pier he 1) etones vel «Missa de vel tetbus, ilo, 9136 propoman tur eat psu (EE res 940) ib) Symbolam omit! pote Zauma subsets urge diel pre ‘rato autem aniversis forma in Mane clebratione consueta op tr Fm.) Appellatio vel postulatio 3. Dito evangsll, Celebrns ct pops seden; profemur vera int Tc, pleat adkanera export, Daconus el Magister orion preenmrae waa, qu respondent Adsim tel aio modo secundum consuetudines familie reliiose vel Io 4 wo morsssronts nELcOsoROM SA, Deine Celebrans bis vel smlibus verbs profesures Inter Fegat dens rates (fii) diletisimi, ‘quid pétitis a Domino et ub Beclésia lus sameta? Professurl macs simul respondent bis vel similibs verbis Ut in Domini servitio ac vestra familia, uusque ad mortem perseverdre valedmus. Celcrane ot omnes familie religious sodalr rexpondent Deo grétias ‘el lio apto modo. 55. Si put, les apelin qu Calera introgstions Eis pont pili th sr cx pfenns san, ‘min namin, ad Celerantem {aut ed Superiore) conver ‘hoo vel sna elt verb Nos, N- et N,, cum misericrdia Dei vitam Ipsi vinculls sacri diestam fn vestra nowérimus eommunitite, 4 te, Pater (Frater), humiliter péscimus, ut professiénem perpétuam fn hac emittémus familia N. fad Det lider et Beclsise servitium, Ceicbrans et omnes familie relgou sodales rexpondent Deo gritias vel ali apto modo Homilia seu allocutio 16, Tune professust quogue sedet tft ila su allot, ‘a oppormane ivstrantr cim lecthones bibl. tm professions ‘Mipiee dono ge wumns ed'lecorem suntan sigue Bo: ‘Sasie olusque mana fla Bonu, AIDS PROFESSIONS reRPETUA| TM AHS Fa Imterrogationes 151. _apleto sermons, profesor) surmunt et Celebrans cos intr oom mum int pant ad Boose devvendos ot perfect sectundam farttatam, secundum Regula vel Goostiatenes fai eligi ‘Guesonce gue hie pomuntur commatart au ex parte mit pos Sint pre trowcusane familiar indole ae naar, Celebrane interrogat dens: Fit (Fratres) dilectsstmi, iam per bapeismum ecco mbrtul ac Deémino sacra, ‘wltis perpétue professiéns titulo fntimius Deo conseeraei? Profersri ones sul respondent Vole. celeron Vallis, Dei adiuvante grétia, cindem vitam perfécte castittis, ‘obcedintiay et pauperttis, {quam Christus Déminus eidsque Virgo Mater sibi elegérunt, amplécti et in perpétuuim service? eae Volo. alsa: Vaults, Evangélium studidse secténtes ac vestr familar Régulam custodiéates, fad perféctam caritétem erga Deum et préximam constinter frmitérque conténdere? Professor Volo. celebrans ‘Valls, Sancti Spleitus subvenigate manere, in pépali Del servtium totam vitam generése impéndere? as Professir Volo. 56 _ fio fans wlio vee conn sare adits Celebre ‘Vultis in solitidine ae siléatio, fn asidua proce ot dlacri peniténtia, fn hii labore sanetisque opéribus soli Deo vacére? Profs Velo. 9. Intrrgationibus expels, Clebrane_professurorum olan {Stem confirma, dear be ve sma vi ‘Qui incéplt in vobis opus bona, Spee perficiat in diem Christ Test. ‘omnes: amen, Supplicatio ltanica 0, Dende omnes surpunt Cochrane sans, manibus luc Sis comers popu ‘Oremus, fratres dilecsssis, Dour Patrem omnipotéater, ut super hos témulos, os ad perféctam Christi sequélam vocdit, benedietionis sue grétiam cloménter eftindat eéaque in saneto propésito benlzna pietate confirmet. 61. acon amon: Flectdmus génua. srros moresionts vamp ns Mistae n Mo Celebrans ate sedem stam genus Get; prufessu vero, sectndun loo nat frit saliiose consuetadien, tel prosumbunt feligenun Scent; eter autem geaun etn. -Fempore autem scale dominic, omos, excepts profes suri mes remanene 2, Tune cantores Lionas situs profenions relisiowe cammt, Saibuerespondentibas in is Liane slertea peti, qu eadem tere signataromat pte. Apto ste leo Ingert poesne favoc ‘one crate Sanctorum, a fia religisa vel a popu peer ‘ratlone cola neznn, pro opporenitate lie ad petitions. Kiri, eléison. Kiri, elgison Christe, leison Christe, eléison Kyrie, edison. Kyrie, eleison Sancta Maria, Mater Dei, fora pro nobis Sante Michael, fora pro nobis ‘Sancti Angeli De, oréte pro nobis Sencte Tosnnes Baptist, ‘ora pro nobis Sanete Toseph, fora pro nobis Saneti Petre et Paule . ‘rite pro nobis Sancte Tosnnes, ‘ora pro nobis Sancta Maria. Magdaléns, fora pro nobis Sanet) Stéphane et Laurent, forite pro nobis Sancta Agnes, ‘ora pro nobis ‘Sancte Basti, ‘ora pro nobis ‘Sanete Augustine, ‘ora pre nobis Sanete Benedicte, ‘ora pro nobis Sanete Bernirde, corm pro nobis ‘Sancti Franctsce et Dominice, ‘orate pro nobis ‘Sancte Ignati de Loyola, ‘ora pro nobis Sete Vineéath de Paul fora pro nobis Sanete Toénnes Bosco, fora pro nobis » b) » o ° 8 aoa moressionts nz znosone Sancta Catharina Senénsis, Sancta Terésia de Avila, ‘Ones Sancti et Sancta Dei, Propitius esto, Ab omni malo, [Ab omni peceéto, A morte perpétua, er incarnatiénem tuam, ‘Por mortem et resurrectinem tua, Per effusionem Spiritus Sancti, Peccatéres Ue Beclésie vtam, formulérum tud- ‘rum oblatiéne et apostolity, uberidrem prastire dignéris, Utin fémula tuo Papa nostro N, cexterisque Eptscopis Saneti Spiritus dona in dies adaugére dignér Ut religiosérum vitam et 6peram fad humane societtis profectam, cordindre dignéris, Ur univérsos homines ad vite christine plenitidinem icore dignéris, Ur in émnibus familis bt dictis Christi earitatem et Fundatorum spiritum conservize et augére dignéris, ‘Ut omnes qui evangelica profiténtur constlia ‘peri Redemptionls plénius ad socitre dignéris, ora pro nobis ora pro nobis rite pro nobis, Libera nos, Démine libera nos, Démine vera nos, Démine bora nos, Démine IWbera nos, Démine Iibera nos, Démine hers nos, Démine te ropamus, audi nos te rogémus, audi nos te rogimus, audi nos te rogimus, audi nos te rogamus, audi nos te rogémus, audi nos te rogimus, aul nos a ° o © Ut horum famulérum paniotes, pro rinere qued tibi obtulérunt, ‘celéstibus donis locupletdre dl enéris, te rogimus, audi nos Ue hos fémulos 108 Christo, primogénito in malts frétribus, in dies conformire die ners te rogimus, audi nos Ut his Fémulis tus perseverintie virtitom donde dignéris, te rogdanus, audi nos ‘Uthos famulos wos, Fratres nostros, enedicere, et sanctificére, et consecrate dignéris, te ropimus, audi nos Tesu, Fil Dei vivi, te rogamus, audi nos Christe, audi nos Christe, audi nos. Christe, exsudt Christe, exiudi nos. 63. Deinde Celebrans tanta sarit et, manibus exten, dice Annue, quiésumus, Démine, pprécibus pépuli supplicintis, et cxlésth gritia Famulérum tu6rum corda dispéne, ‘ut sacrinda tibi péetora Sancti Spiritus ignis ab omni culpérum labe purtcet ef cattétis ardore veheménter accéndat. er Christum Déminum nostrum. omnee eve. Lovéte "Ht omnes surgunt. 0 oe morssstonts aE Professio 64 Supplicatone tanica explta, duo sods tan profes, pro Fanis relies coosnctdian, ad Solem Csibrantix (oat Super is accent ef, stantes, spc textiam mgnere fungus Pro feenrtsingul acndunt ad Clebraom (eut Superiore) t eg professions formula, quam stu ipeoram sams opporcane antea Sipser. 65. Deiode profesue Iudabilter ad alare se conertatgue in ‘lo scedulam professions depont; tum, sl commode fer potest professions tnstrumertasgnat super Ipso altar Quo facto, edit ioc st adept 4 _ubus eplts, profes stants, carere possnt, peo fam Tie asigoee'mortboe, ‘siphons vel stm cant, qu todo Iprco senum donations et pau expla, eB SAseipe me, Démine, seedindum eldquium tuum et vivam; ct non confindas me ab exspectatiéne mea (Ps 118, 118). Sollemnis benedictlo seu conseeratio professi 67. tun selighst_nuper profes gem dectunt ot Celebrang ‘manibue sper cow exten, dct Bonediconis proces Dest, unis Sati Tons 6 org, gon vera intr uncos sla, ps oPPar untae, miter, poet vel prcem Deus, per guem Elsa San Ssheticta vicie que’ MO inventars ous, omnis sancttéts fons et orfgo, homies te credios ita dilexisth uc divine natiize eonsértes eficeres; ‘quod tu bonitétis constium nee Ado pecestum exstinguere ree mundi erimins valuérunt mutate es raoensrous remmeue ansine 3 -Etonim témporum primird nobis Abel prebuist innocéatis conversatinis exémplar: ex dilgeta autem Hebrieérum plebe fanetos deinceps viros prévide suseitstt omniqae virtite precliras mulieres, Jn quibus Sion éminet Filla, sanetissima semper Virgo Maria, tuius de casts vsodribus ‘Verbum tuum pro mundi salte incarnétum procéssit, Jesus Christus Déminus noster. (Qui a te, Pater, forma sanctitétis effétus, nut nos ditéret se ecit egémum servique vestem faduit tut nos néldovet liberi Mysterio autem paschali smunduim ineffailtcaritate redémit sudmque sanctifcéit Feclésam, fui ate, Domine, Spiitus dona proméralt Tu enim, voce suggerénte Paréeliti, ad Christi sequdlam Innimeros filios attraxistt ‘ui, relitis émnibus, sudvibus nexi vnculis caittis tibi ferventi adbverérent énimo ccunetisque fratsibus deservirent. Réspice engo, Démine, super hos féamulos twos, quos supérna providéntia voeavisti, ‘et emite in eos Spiritum sanetittls, tut quod, te donante, lett promisérant, te adiuvénte, déles adimpleant. Divins Magisri exémpla studidse Intueéntur, {Sit in ef, Démine, intemeréta cdstites, lta paupértas, obediéntin generésa, Tibi humiliate compléceant, subinisso corde desérviant, catate fervénter adbitreant, Sint in tribulatiine patiéntes, stabiles In fide, spe giudéntes, operintes amore.) Forum converséiio Beelésiam edict, ‘mundi salitem promoveat te bonérum calétium Signum exsstat priclirum, Domine, sanete Pater, his famulis tis sis munimen ac régimen; ‘et cum ad Fil i tribunal pervénerint, sis merces et premium; tut devotiénis sua: meinera adimplésse Ieténtur; ct in tua caritate firm Sanctorum frudntur consdrtio eum quibus perpétuum tibi honérem retribvant Per Christum Déminam nostrum. mn: Ameo. Insignium professionis traditio 64, _Bencdicione profesorum absolut, s secundum eonsuetdi- ‘ts fami eligone tmdenda none qudem profession insignia, felis mper profes suygunt et ad alebrantem accdunt, qu Sua fig tad iain lento tl pte formol 68, Toten schola, uns cum populo, canta antphonam Bost! qui hibitant in domo tus, Démine; in sdcula seculérum laudabunt te (Ps 83, cum Palme 3, ve liam congructem cantum, Alero quogue vers reper an tr Clty Pate sd anion, i i complenar antequnm peas integer deeantatus et peas he Teeeumpiur et reper apa, yo. Absoluta vero Insiglum sredion, sess expla sollmnis aciictonts rece, ub mos viet vel opportu wider, ig ‘ear potest tligioios auper profesos in perpetuor Tasttuio ese fagreats el ups verbs Cslbrante aut» Superiore) praatis vel ‘helo pai, en 4) Calebrans (aut Superior) he vel smi profert vers Confirmémus vobis partem et socitéter huius Famili N. ut dmnia comminia posthac nobiscum habedtis. ada Vos autem sancturn ministérhum ab Ecclésia commissum eidsque némine exereéadum, Aidslter persélite. Cbs, pro oppor 1 ome illus funile veges sodalesaxsenunt dents: Amen, ') Vel hs omisis, Clebrans (Superior soelesqe ed ose pac ‘mitant maligne nuper proerson, ore conmacto Wel ecu ioe consctudinen, Tore” schol uns Cun popu, cast sath phonats eve quam bonum et quam iuedindum. Ihabitére fratres in unum (Ps 132, 1, cum Pesino $32, wel alum congrueiem . ara cantus ad offertoniam cant, soanull religiose nuper profess ad tre opportune aformtancr, Wut, aqua Dr Bren eucharistic, 0, to Prosbus eochariticis, profexaram blag secundum has Formulas opportune commemortue 4) In Prose cocharnia T, dtr Hane Igur propetum Hane igitur oblatignem servitatis nostre, sed et famulérum tudram, ‘quam tibl in die eérum professiénis offérimus, ‘quésumvs, Démine, = empe mommesons notxoanwunt placéeus Accipe et propitistus sanctfes: ‘ut gue, te largéate, frotius so hodie Filo tuo sociérunt, ‘idem in fine témporum gloriése adveniénth jucundanter occurrent, (Per Christum Dominum nostrum. Amen.) 3) ntessoobus Ps eica Bp vot ee Recordére quoaue, Démine, istérum sordrum, que émnia propter te reiguérunt, tit te in omnibus invenirent ct, sul oblite, cunctérum prospicerent nocesstétibus. Meménto étian «) in intercesonibur Precis cuchasitice HL, post verbs. pépulo eqs tae ada Confortire quogue in sancto propésito dignéris has féomulas tuas, ‘que pin devotiéne Christuin tuum student sectér, evangéliew vite atque fratérne diletionis testiménium prabéntes Votis huius fami © iateceonibas Praca cuchaitce TV, mento professrutn to Sent potest hoe med sed et totias cer, t istérum sorérum, que sacro religiénis pignore Inset perpétuo se conseeréntur, et offeréntium, ct ciocumstantium Celebrans pacer dt conveient node sngulsrligols nape profess omimibungue edstntibs. 52. Postquam Colabrans Corpus et Sangulem Domini sump Ficoss muper profess ad slate scent commantnen Fey ine ques ukrague specie is itr potest Post ca, ater ten propia sodles coder modo Burst, suvere postu 8 oratione port communiencm exes, religiose miper Deo se ‘hut ante tare stant ee Calebrans, abu spr ee popu (Shores dices pote Deus, sancti consll inspisétor et ellétor, sua vos constanter tuedtur grit, Lut vestrae vocationis matinera Fidel dnimmo persolvats. ‘Ames. Ipse divine vos ficiat cartétis apud omnes gentes testiménium et signum. Amen. Et vincula, quibus Christo vos némuit in ters, 5 in calls benfgnus perénoet Ome: Amen, Altera benedictonis formula, m 160 A Denlaue unveraum populim benedict [Bt vos omnes, qui his sacis adéstis, benedicat omnipotens Deus, Pater, ot Filius Hf, et Spicitus Sanctus. Amen. RITUS RENOVATIONIS VOTORUM. INTRA MISSAM PERAGENDUS 35. Votorum renowntio, que wl ex lage general Peclesin vel ex ecule Conatttiona prescrip Res lie lions oppor ‘mum vider, nts Mss petagh ote 6 Ritus revoritions votorum miacimas aobvctteperagstu, Prpertin so unm Costner ep 47. _Dictur Missa Ituegie lel respondens aot Miss, ital in ‘ls renoatnse votrum, ta roby (cP. Pn, ma M0)" 88, Renoraio votorun de more fit al seem. Opportana precy. teal loo sees paretr pro Ante, sororum profession ace w _Religiose, que_profssonem renovant, commasionem sub ‘ttaque specie tune pont Taeogee of nes adler cals, ‘ongiuents sit capitate rues vat 90. In Hin verb omnia Hunt moe sole, prater le: 4) lctones vel ¢ Missa diel ele textibus, ul mn. 98152 propo unin san poset (el Pema nn. 910) 9) Symbottn omit jet tama bls age st pre 21. Post evangetum ft homila, In_ goa cum Tactioes sre ‘Scripture tum vis et vias via eligot commemorant, Divine erate expostulatio 52, Homa expt, Celebrans divi suion exoset dees (Oremus Deum Patrem, perseverintis consi laritérem, pro his firmus eius, ‘qu hodie coram Reclésia ‘ota sua renovare conténdant. nes pre es pt lt rnd Cras Respice, qusumus, Démine, sper has fmulas tuas, ‘que ad Fit tui présius soctnda vestigia providénti vocdsti consiio; ct miserdtus concéde| tut iter améris tw, ‘quod dlacres sunt agarésse, pperseverint!caritate conficiant. Per Christury Déminum nostrum. omnes Amen, Renovatio professionis 3. Oratlone expla, due sorors iam profes, po fie re osx Satin ste poe Anam es fey ma ‘rofermare sng aceedant ad Andattam et logunt profesiois formula St autem profesure complres nant protons for sommes pote tga condi (St verbs Sie promita vel siibas, que siaularum vlan fatem apore dedaron ‘Sa scundm Tosh Consittines,profesto a omnibus quotannisrenovanda ct, peasta ut sores ca Ansa, mes ‘Sl protests format reckon CCopelusio ritus renovationis votorum 4. Rit ape conc reltaone orton universes fie Tim, ad quam adhibortpotrt formals qu nm 16198 Propentar #5 Dum cans al oferioriam can, aonnule religioss gue ‘ota maper repowarut alta opportune alferunt pane, Wnt, ‘an Peo Seetise sucharotc, 96, Geebrans,deto Pax Din, modo convenient pace dat sn Bis igo, cn mer psn env ton mas 1, Postquain Celebrans Cogpus et Sanguinem Domini sumpst lise, gue neper profession feaovaruat, ad sltare scedant, ‘omni su atague specie restr. ‘rexrus vari 1N PROFESSIONIS RELIGIOSARUM RITIRUS ADIIRENDE I EECTIONES BIBLICA crowes © Vina Tstanr 98 Gon 12, 14a: cBgrodere de tera toa, ot de copmatione ss, 1m dies Is: Dist Dominos od Abram. 4 usque sd Dominus. 39. 1 Sum 3, 110: « Logue, Domine, qula adie sores tas» 1 diebus ils: Pune Sonwal minitaba’ Bmiae 100, 1 Rog 19, 490. 11:153:« Sta in monte coram Domino Tm dlebu is: Petene has in esertum- 9 usa hd a sphance. 1B equ a in Daraacam 11, 1 Reg 19,16, 192K: « Consargens Elisens abit et secutas es Blam» 1m dieu iia: Bit Domina 3 ll: « lise, lin Sap 4a Cant 2 814: « Surge, amica mes, ot ven» Yor diet mes « Boe ie vant 103, Cant 8, 67: «Fors est ut yor det Poe met sieaciim 104, 1561, 911: « Gaudene pdedo In Domino», ‘Selnt in ganas semen pop me. 108, Os 2, 14.190 (heb: 2, 16.2122) «Spomsabo te mi in ze dict Dominus « Eoce cap Latabo am «5 Versa 14" (i6) ntepeeae bet sees Hebricam verltatem. cross © Novo Tester 106, Act 2,44: «omnes qulcredidevant rant patter et babe: ‘bat onain cronies In alco ils Erant-dsipalpervverantes in docvina apostor tera on, Act 6, 3235: Corot anna una In lc ie Mshifoni centr stat cor et axing una 108, Rom 6, $11: etn novitate wit ambulemas ‘rntoe! Qcomgie baptbtsumus in Christo Tost 19, Rom 12,11: «Exhbete corpora vesta. Bortz viventem, Sancta, Doo placenta = CObseero'yos, fzes, por miercoriaas Del Mo. 1 Gor 4, 223% « tarena mundl eleglt Deus, wt confundat fertia» Pratres:Tudet siga peru tii, 1 Cor 7, 2535: Vigo cogiat que Domiat sunt, ‘rain: ‘De virgiasbus proweptom Dota! won huboo, 2, Eph {344 « Blopit os Deus In Cristo ut estas sant of immaculat in arte» ‘enetcfus Deus st Pater rn note Tea Chi 1a, Phil 2,14 Tdem spat, candem catia beats, ante Frees Si qua cools in Christo MA Phil 3, 814 «Omnia detrimentom fel, ut Christm. fort ‘alan MS. Oo) 3.14; + Que suzsum sant supa, non que supra M6. Gol 3, 1247; « Super omnia hee carltatem, quod st vines un eects» rates: Inte or set let) Det U7, 17h4, 13.742: «Hc et volutes Ds, sanctfeatio vst» rates, rogumus vos et obsoceain MG 1 Pee 139% «Com Tos Christm non ides, dlp» ‘Benedict De ot Pater Dosti soir Tn Chiat M9, 110 4, 746 «84 iligmus tovicem, Deus in nol manet» Cavissim, digams iim fan. Ap 3, 168, 2022: «Cenabo cum io et pee mesum Hee dict Amen, Testis 8d at, Ap 22, 1214 1617.20 « Veni, Domine Lew! igo Toannes suv yocam dient tn « Boe wenio to.» tao, Ps 28,12. 3.4ab, 56 HU): Hiss tot generato qunrenum facem tuam, Domine 128, Ps 26, 1.4.5. Bh Dabs. 94 ot IL Ts) Facem am, Domine, regu, ag. Ps 32, 28.45. 1142. 1514 1818. 2021 He amy eas populis oom elit Dour in heredtat ab as, Pe 3,25.45. 67.89 fel youn i213 14l5, 172019 Gay Benadicam Dozlnum In omal tempore ss (@a Gustate ct vide quot sani es! Dominus, 125, Ps 3,2 et dab 78.2, 869. 10, 12 Ga cr 9a): Bese vero, Domloo, fore volunatem twa, far, Pas, 112 1815, 1617 Be (Me 25, 6): eco sponsus, exe obviam Christ» Domino. Bah, Pe, 234. 56, 89 (2b): Sa inte asima mes, Deus meus 25, Pe 63, 3.4. 56a et 84 1112 Be t@) Quam dicta tabernacle ta, Domine viata, 30, Ps 9, 2.3.4.8 : (20% Tatrste in conspectu Domini in exslatione 431, Ps 12,1: Bece quam bonum e¢ quam iucandum Inbitate frat umn 1m, Cf. Mi I, 25 Benadicns e, Pater, Domine cal et ter ‘quis ngsteria Regal parva revel 183, To 15, 4 Mandatum novum do vobis, iit Dominns, ligatis tavicem cw dex! oe 194, fo 15,5: Bp sum vt, vor plied Dotnna ‘gu manet in ine et ep Ic, eft frbtam sult, 15, CL. 2 Cor 8,9: tesa Christus epemus fact et, uo eset dives, ut ius inopia nos Aites esses, 136, Gal 6 16 abi gloria nil in crac Ten Ct, ‘er quem si sonnis rarddnas eae ag nnd, 187, Phi 5, 89: omnia detsmestum fel, St Christm hac Tela t love i ill 134, MUL, 2530: « Absonds he 9 saplentibus et revlat ot in lo trpore rspondens Yesus dit. 19, MU 16, 2427: «oul pedir anlmam sam propter me, {illo tempare: Dini Tess discipais six Mo, 415,312: « ui potest caper caplet» Inillo tempore: Ascxserutt Testy Phare ~ 14t, ME 19,1626 « Si vis perfects ease, vad, vendo qi aes, ‘lo tempore: eve unas accedens ad Tesum ait ll 12, M25, 143: « Bowe spans, ete bviam et» Tn ito tempore; Dixit Tess tsclpais sls parabola hae: « Sine (it Raga ccloren oem vopaibes M3, Mo 3,315: «Qul four voluntatan Dal, le utr mens et nt crore: Veni Mtr Tes et rates 144, Me 10,2430: «Bece os dimlsims omnia et secu sums In oer: AL Tee ici sl F» 18, _Le 1, 2638 « Bee ancills Dorin» Tmo gerpre: Misuse angels Gabriels Deo invite M5, Le 9, 5262: «Nemo mitens maoum stam Jn arstumn ot sspicens rts, spire Repo Des In ilo reap’ Arulatibos Tes et sips suis in wa 17, Le 10,3849: «Martha except lam. Mara optinam paren leet. In lo tempore: Entra Tsus in quoddam casillm 168, Le IH, 2726: « Ball qu audunt vorbum Det et custodian» Inills tempore: Rallens voce qua mle. 18, To 12, 2426 «81 gramim frumeni mortoum fuel, ml ‘in fea afer» tn il tempore: ist Tenis dicipuls sus; «Amen, sien dco obit 180, To 15, 1 «Qui manet in me et ogp in co, hic Fert fructum raul no tempore: Dixit Yas disepulis sls: « go sum vis vera» 181, To 15, 817 « Vos amie ma ets fcits au ogo Pr pio wa» teleport: Din ess depuis sul: « Skeut lot me Pte» 182, To 17, 2026 «Volo t wt sum ego, Isnt mecam ». In ino tempore. Sublevatie Tess cule in osm, ormeie cen: ‘Tpatr sane non pro his roo fata 1. ALTERA RATIO TRADENDI PRIM PROFESSIONIS INSIGNIA 158. Si vero relgose muper professe compres sunt, aave Ista de catia, Celsrans tude pofesstonls Insignia formulae ‘ans tre pr ona : Acciplte fille carssime, velimen et Regular, vestra professidnisinsfgnis: ‘subdita Christo Démino estéte ‘a tota vita exhibste ‘Quod sédule didiests Profeste omnes smal respondent Amen. 1 sscedunt a Celebrantem qui, aurantibas Anis et nove tian Mags, ue velnmane coopers Repulam al ‘Quis rsepi,redeut a locum sm, 154, Interea schol intonatantiphona: Ouesivi quem diligit anima mea (Cant 3, 4), am Palin 4 vel alum congrvetem psalmu: tn oe psa son Sir Gira Pate sed saiphonn, 3 contingent nso {Tai complentirantauan posi integer vst pa tus iter reper antipiona, 186, St vrm sscundhn lege vel consctins fail, reigose Wend aa profess Iga, eden sea ss fora ta a men econ son soa Et ME ORATIO UNIVERSALIS SEU FIDELIUM ‘AD LIBITUAT ADHIBENDA Monitio 186, 9) In Misa prime professions Celebrates, fratres diletissimi, paschéle Christi mystériun istérum sorGrum professidnis religiose primérdia, fad Deum Patrem omnipoténtem per Tesum Christum, evangélcs vite auetérem, commiines dirigamus proces 1) ta Asse gun you snovantar: Recordéntes,fratres diletissimi, Chest! verba: ‘Sine me nihil potéstis fiers », per ipsum exorsmus misericordiérum Patrem pro géatium salite, pro témporum tranquillicee, pro his soréribus nostrs, ‘que reigionis vota hodie renovérunt Intentiones 157, 1.) Pro Eeclésia sancta Det ut Bliérum sudrum decoréta viewstibus, sexta var 2 Christo Sponso Fulgidior in dies enitoat, Déminem exoréms 'b) Pro Summo Pontifice ceterisque Bpiscopis: ‘ut Spiritus Sanetns, qui repléit Apéstols, {in edrum successdres fncessabiliter dfloat, Dérminum exoréms. ©) Pro univérsis Beclésiae administrs: tat serméne et opésibus In salto ducant populuen sibi commis- Déminum exorémas TE. a) Pro mundi pace et salts ‘ut religidsi omnes Christ pacis precénes sint atque ministr, Déminum exorémus bb) Pro universirum gentium bono: tut omnes divino servitio addict ccoléstia soctantes Ihominum quogue proféctum indesinéoter foveant, Déminum exorémus, ©) Pro eunetis Christi fideibus: ‘ut arcinam Dei vooem ad sanctitatem omnes inviténtem, 4uribus inténtis pereipiant, éminumn exorémus. IML, a) Pro univérsis regis ‘ut sprites Deo differant héstias, ‘cords et Inbigrum cintico, W. » ” ») ) D ‘mentis maotaimaue Tebéribus, teréstris vite cruciéibus, i Déminum exorémus. Pro iis qui evangulica sectantur consi: ut mnitue dilectidnis precéptum in ipsis preflgeat, ‘ut sicut pristinis Tesu disepulis is cor unum sit et énima una, Deéminuim exorémus Pro dmnibus in religiéne Deo sacrats ut vitam Ecelés partieipent celusque incépta et propésita pro vribus féveant, Déminum exorémus, Pro univérsis religiis ut sicut quisque vocdtus erie eelésie sanctitstem adsugeat ‘et regniim Dei stideat propagére, Deminuen exonémus, Pro his soréribus nostis, ‘que hédie professione religisa { Deo impénslus se devowérunt: ut els acsidise oratinis, 4lacris peniténti, | Fervéatis apostolatus amérem benignusinfindat, ‘Dominm exorémus. i Pro ls qui hédie divino servitio i ‘retias mancipsntar: Lut spicitum fratéma dileciénis I 188, 9) In Min ‘Taére, Démine, famiiam twa ct propitidtus conctde ct strénum erga omnes cartitis, in ipsis fovére dignévar, ©) Pro his soréribus nostrls, ‘que hédie se Christo Démino devovérunt: tt, virgines prudéates imi, Aaméris et fide Idmpades dliligénter alant, Dominus exordmus. 4) Pro his religissis, gor hédie sanctum firmérunt propésitum: ‘oF Sponsum vigikintes exspéctent ct cum eo ad cxléstes miptias ‘meredntar admit, Déinum exorsms «) Pro lis que hédle evangelica consflis profitentur: ut relipiésa consecratio lam adéugeat sanctitatem ‘ad quam as baptismum vocévit, Déminum exorémus, 1 Pro nobis émnibus: tu, divini Magistri verba « Estéte perféct!» fideliter amplectéates, dignos sanctieatiinis fructus exhlbeamus fe, mensGram plenitadinis Chaist| tandem assecii, in cxléstem Tentsalem congregémur, éminum exorémus. Precationis conclusio Déminum exorémas, ‘quod pro his soréribus nostri, ” me maressits scene primitias sux donatiénis tibi offersntibes, concérdi exorivimus prece Por Christum Déminum nostrum. bp In Missa gus vot renvanturs Veritétis auctor et misericérdie Deus, supplicatines pépuli tai benignas exiudi, 4 Imerceent belta Vigne Mori, Det Gonetis, is fémulis tals perseverintie viruitem infiinde, Ur vota, que te donénte renovérunt, te prosequénte consténter adimplesat, Per Christum Déminum nostrum, amen, 1, ALTERA SOLLEMNIS PREX DBNEDICTIONIS ‘SEU CONSECRATIONIS. PROFESSARUM, 459. Démine Deus, mundi ersitor homindmaue Pater, Tiudibus gratibésque ve venerimmur, ‘quod de Abrahie stirpe popullum elegsti fac, tuo némine decorum, tibi secrast. ‘Quem, eum in desérto peragréret, voce tua confortéstl et dextera protexstl; ‘cum pauper et despéctus esse, amérisfaedere tibi soci, cuma tua dlectisne sberriret, fd juste sémitas miséricors reduxst; ‘cum autem te ingusreret, patérna praevenists carte donee liberttis regidnem inedleret. Tn primis vero, Pater, benedicimus tbi, quia per ipsum Christum, Fium tuum ac Fratrem nostrum, voluistl nos ad veritits agnitignem vente, Tile, ex beatissima Virgine natus, Popham tum & peeedto morigndo redémit ‘ de futra glia resurgéndo comménuit. (Cum autem ad tuam déxteram consedisset, scam emisit Pardclitam ui disefpulos vocdret innimeros, Ut, Evangslit sectintes eonsilia, Néminis tui glriar hominmgue salatt totam vitam sacrérent Sed hédie domum tuamn docet novo eémntico resondre pro his sordribus nostis, ‘gu voem attendéntes tam divina se abtuléramt serviio, mitt, ergo, Démine, Sancti Spiritus donum ‘super has Famulas tas, que propter te émnia reliquérunt, TFlgeat inci, Pater, vultus Christ tui ‘ut omnes, eas adspiciéntes, ipsum Eccles tan adésse cognéscant Fac, quésumus, ut cor lberum custodigntes, fratrum cures suscipiant; ‘ot subveniéntes adflcts, CChristum patiéntem refleiant; * tut huména specténtes, a séntiant diviaa providéntia gubernd Vitae sui dono adventum Regal festinent, donee Sanctis (ais in calést! pétria méreant soci. Per Christura Démainum nostrum, Orne Amen. le \V, ALTERA BENEDICTIONIS FORMULA IN FINE MISS ‘PROFESSIONIS PERPETUS 160. Cobras: Omnipotens Pater concédat vos constantes esse in fie, simplices in malo, sapidntes in bono, om ‘Amen, Déminus sus, culus vestigia sequimini, tnfbuat vos mori et resurrectinis sue mystérium In vestra carne renovére omnes Amen, Sancti Spiritus ignis corda vestra ab omni labe puriet et divino inflammet amore Amen, Et vos omnes, qui his sscris adéstis, bbenedicat omaipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, omnee ‘Amen, RITUS PROMISSIONIS RELIGIOS& 1 [NORMLE GENERALS AAD RITUM PROMISSIONIS RELIGIOS A: "PERAGENDUM. 1. ouubusdam Religonibus opgartanam videtur noi, exaeto Doniates eaonic! aa, ota temporaria ‘on emitter, sede Per ‘iguot anos sive urgus a tempus profeions perp, Tstiot Tantum devin pein? promisine ve ails lgasibs tempo rans? 2 Quaunquam promise aut alia temporaria ligamina, sun iporum Srrur, wots reliplisdiferunt, tame dtu condin range {elruitne et quodummeds profesonem peeparant" Oure valde Fine is ot Fre coment orton mimo i ter [cists ace non dubiatpromlsinem ent ia conga actione Iitargica veut in celebrations verbt Det wel dent Ofc, Lando et ‘Vesperarum poesertn, aut adunctaexpostlant in ipo Saeco 4. In dimonendo promissionis rity, maxima adhibeatur curs, ut is peculahe Indl sryetur neque ol iuerantar qu peoesloss ‘lone sunt Iaghe in Tormml componendis, in Tecttontbas dl ‘ral n ngnis nurs statoedis venus ea qu wt fare aut x Sntguo more ad professions rele nit pertinent 4. Promisionis emis atu et communal rset seats: ‘bam promsstg eon primis spect ot canddatus dian van rel ona experi ot Iatato probe Tdeoguo tas congrua Sobre fete ew pemolvendss| SA se ae RITUS PROMISSIONIS IN SACIA VERDI DEI CELEBRATIONE PERAGENDUS Prumissio, ut ost clus natura, congrueperagitr in apa verb Dl ¢elebratione, su vita reliplosom et indolem fase Mae its initiates 5,__ Ris epportne ncn utaone Soper el ante pa aliuswe apei hymn. = nti Sapo sw its vig non act inne! vin religion spline experi Repulany et Constiions Tatil Bdge sereamee Vults sinegro corde et inténto anime vita religidsam amplius experi, per evangéliea consifia Christm secténtes et nostr familie Régulam fiddliter custodiéntes? Novi omnes simul respondent: Volo, Superior Miséricors Deus, grt sua, voluntitem confirm vestram. Amen, 1. 81 ples oman fntcogatns, pono fel potest hoe Fedo ave avin po mau, Supine comer di ie va dm ve ™ a“ Anno probatinis exicto, ‘conversationem vestrar dius experfeé cipimus, ‘quo maturiére iudicio professiénem religésam valedmus emittere, deo a vobis pétimes ut vestra accipidmur fami, in gua Christum sequémur cevangélica servéntes consflia ot hss Instititi N. Régulam fideiter custodiéntes. Superior sespandet hoc vel smi modo: Miséricors Deus vestra perficiat propésita nnobisque concédat fratérnam vobis prestire opem. ‘Amen. 1 Explta Interrogations vel postlation, Superior ad Deum Fa trem bane vel simlom rig ocstiowt Oremus 4, pro opportune, omnes por allqvod temporisspatiam siento foram Dalai Superior dt Réspice, quiésumus, Démine, ‘super hane familiam N,, to Némine congregitam, cet coneéde his fimulis tuis N. et N, ‘qu vitam religidsam. . impénsius experiri exdptant, tt voluntétem tuam sineéra mente exqufrant ft perseverdntl dnimo vileant adimplére, Per Christm Déminum nostrum. omnes amen, Sacra verbi Dei eclebratio, 5. Tum loguntor socrarum Serpturarum apt textus cum con faa catibuse Praltoro pendrin delet, Lato autem Bvanga Srincipem locum semper obit Bo 100s monsoons neato 10, Deinde Superior Fatrim eum et novitos allogitur de vite felgiose natura ttgue TnsiulIndale vel epsm Regs expen ing Promissionis emissio 11, Quibus exes, novi singel ascedumt ad. Superonem ot ‘tram ips, tsi, committe eguat promissione Terms, St Stem novi eomplures sn, promis formal ab ers sl ‘ear! pores a stguls vere conekadenda et verb, sige volumtatem aperte decareat CConclusio rtus 12, Ritu Iudabiter conhuditurortione universal ea flan (Gd quam monltio et inentions, spits apands, sum! poem et Ii qin paren. 14s) tsa porte Tan 1457 propoaus) ff oatlane dominic adel potest apa pre & Deus, qui in Fo tuo ‘nobis fontom et exémplar tradidist vite tbi et frétribus porféete dicate, presta, quiésumus, at hi fameli tui N. et N, divinis’manéétis constaneer obsédient ct, intercedénte beita semper Virgine Maria, quod hédie slacres promittunt, firma voluntéte quandque devévean. Per Christum Déminum nostrum. omnes: Amen, 18. Poutea Superior, pro opportunist, religeos maper promis: ‘ne obstricios et omnes trate bedi et fate thu sera ‘dum fami seligtneconmiesndinem, Ineren cnr aps hy ‘ur sel exstcum lauds, m RITUS PROMISSIONIS: CCELEBRATIONE DIVINE OFFIcIE cONTUNcTUS Dvn! Of calebrato, Laudum et Vesperarum presrtn, In gaa Dominus hoster Tess Chelstus ue cm Spones Lecce cleat Patrm exorat et pro toiue mand saute inerpelia, ape guage temps est ad promissonem ie emitendam Ritu initales ae Vallis sineéra corde et intéato énimo vitam religiésam émplus expert, per evangelica conslia Christum secténtes et nostr: familie Régulam fidéiter custodintes? Noritil omnes simul respondent: Velo, Miséricors Deus, grtia sua, voluntitem confirmet vestram, Amen. 45, Si plac, omisse Ioterrogatione, postulatio Seri potest hoe ‘Rode: smu ex sore, pro onmibu, ai Syerorem caunera, dc fame wel sia wera Anno probatinis exicto, cconversatignem vestram ditiue experiri cpus, ‘quo maturiére fudicio professiénem religiésam valegmus emitter, {deo a vobis pétimus ut vestra aceipiéar familia, fn qua Christum sequémur cevangélia servantas constia et hulus Tnstitil N. Régulam fidliter custodténtes, Superior cespande hos vel tao “Miséricors Deus vestra perficiat propést obisque concédlatfratdenam vobis prestare open. Ome: Amen, 16,” xplu inurzopatione vel polation, Superior ad Deum Pa trem bance! simile raones rig Oremus. Et, pro opportuntac, omnes per aliguod tomporis spatium sllestio fran Delnde Superice dit Réspice, quésumus, Démine, super hane famfiam N., tuo Némine congregétam, ‘et concéde his famulistuis N. ot N, {i vtam religiésam Impéasius expert exéptant, ut voluntétem tuam sincéra mente exqufrant et perseverdntl dnimo vileant adimplere. Per Christam Déminum nostrum, omnes amen. Lectio verbi Dei 17, Tum, loco Ietinis brevis, Ilan sacrum Sexipturarun apts fet, cul adel potest respinsorim Ieetionen Musas Yel ‘lem idol elcraiante espondens, eg >. Audi consflium, * Et stscipe disciplinam. Au. ¥, Serva mandéta mea et vives, “Et siseipe disciplinam, Gloria Patri. Au vel ». In mandatis tuis excrosbor, * Et considerdbo vis Tn mandatis 1, Lucérna pédibus meis verbum tuum. * Et considertbo. Gleia Patri. In mandatis. 18, Deinds Superior farm crt ot novitos llogitur devise telson tatursatque Institt Indole vel spt Ragale eapialum Tea tas, Promissionis emissio 19. Quibus expla, novi singall accodunt ad. Superiore et ram Spo, testihus, communitte lege prmisionis formula. St ‘tem novi complies sant, promis formula ab omnibus smal fear! tess a single vera conelagenda ert web, gum singulo ‘sim volttatem aporte decarent CConchusto ritas 20. Tum i Laudibus cantar cantoum Zachori, in Vespeis eum ‘Scum beat Mara Virgins, com ss nntphoni, 21, Cantcoexpleto, Superior dit Dominos vobfseum. nes Bt cum splrity tuo vc GSU sz pe, gua Ne pepe, sel a Dopont i moniione toroductern, vel ditt tamquain Te Ad Lads: ‘Ad Deum Patrem omnlpoténter, qui Tesum Christum, Faium suum, nobis consttuit sanctititis Fontem et exémplar, ‘sipplices dirigérmus preces, tuna vooe exorintes: Da nobis, Démine, Spititum Sanctum, 104 vs ovations RIGOR Da perfectiinem boni Speris, — qui dedistt principinm voluntitis. Dirige, Domine, opera et stidia nostra, — ut tibi totdliter mancipari meredmur aque Ecclésiseservitio impénsius devovér, Doce nos apprehéndare diseiplinam, — et Christi vita nobis lex exsistat supréma. Fac nos iustitiam oper et veritétem logs, ut coneérdes in domo tua habitire possimus Ad Vespers: Ut supérmam voluntétem mente cognéscere et dpere exereére valedamus, fervens ad Déminim Deum nostrum vesportina ascéndat ordi in gua concérali voce deprecéamur: = "Snetifin servos tos in veritte Diléctlo tua, Démine, operétur in nobis, — ut caritéte fraternitits invleem digas. Tnfinde nobis Spicisum tu améris, = ut effcidmur cor unum et dna una a nobis, Démine, auxitium necessérium, Ul tue servittis officio digas efict meredmor. Doe, Domine, fratres nostros deftinctos fn hicem, quam inhabitas, — et eérum glérie fac nos consértes 22, Deine clas voce ab omaibus ‘ia ratio ht d,s ere Deus, qui in illo tuo nobis fontem et exémplar tradistt vite ubiet fratribus perféete dicate, tur orto dominis, cu priest, quiésurnus, ut bi famuli cul N. et N. Aivinis mandatis consténter obsédisnt ef, intercedénte bedta semper Virgine Marfa, ‘giod edie alacres promittunt, firma veluntite quandéque deviveant. Per Christum Démninum rostrum. Amen. 22. Poses Superior, pro opportuni, relignos super promi Tong dots 2 ennes fer bel afar wha a indo lla nigone cote, rea cat ape Spmnus vel cancun ius, [Rrvos PROMISSIONIS. {INTRA MISSAM PERAGENDUS ‘Quamguamn in promieione il best consecration ai, ob quam sneta Mater evless profesoram abltonam ‘Chis oblation| in Sacto eacharsten bolt oman, aluneta expostulat pro- Imi Ine. Missem emit posta od fata” profesionem 1 rfert came quodamnade prepara. 2A, Accwate seven ea gun na. 34 praserpta sunt, a ut ‘romisso, Ips rt a professions religiose stngul Posi 2% Dicitur Mise urge diel rapondens vel uta rubra Missa vosna de besia Marta Virgine vel de Sancti, dul In ia el ‘ioc eminent vel de mysterio quod spina ami religions con Appellatio vel postulatio 2% isto evangsin, splat at opportnam wider, Diaconus ‘el novdonum Bagster nominate eo scat aul respondent: Adsum el lio modo, secundum consustudinem familie region vel loc 21, Deine Celebrane (Supeioe) his vel silibus verbls © nove fils querieelinne vita reigosim smplise expern, Rega et ‘Conetadones latin delet servant Volts sinoéro corde et inténto énimo vitam religiésam Amplins experi, per evangéliea consi Chrstum secténtes ‘et nostra familia: Régulam fdeliter eustodiéntes? Novtt comes seul sesponet Volo. sao sonrsions eres sees 101 celebrans (Superior: Miséricors Deus, grétia sua, voluntétem confirmet vestram. ‘Amen. 28, Si plast, ome iterogstione, portato, Bert posest hoe {odor tints er ovis, pro wmnibus, ad Superiore comers “le hes vel Smile wee: Nos, N. et N., cum misericbrdia Del et vesira caritéte, fratéme vobfscum novitiéeus degérimus tempus, ate, Pater (Frater), humillter péscimas ut vitam religidsam émplius apud vos experidmur. Sic, Christum per ovangelica consflia sectantes ‘et vostra familar Régulam custodiéntes, rostrum desidérium explébimas ros ad professidnem impdnsins preparindt et Dei Eeclesisique servito plénis tradéndl, ‘elerans (Superior) respondet hoc vel silt odo: Miséricors Deus vestra perficiat propésita nnobisque conoédatfratérnam wobis priestire opem. Oma: Amen. Homilia seu allocutio 29, Tone homie seu alloca, in qua epportune ustrantur Erin tetonesbibllce fom ite ligne orm ad electorum Soefatinem aique Fess totiajue humane fem bom. Divine gratia expostulatio 30, Deinds Cscbrans diva sus expos, dens: Orémas. 1, pro opportnitate, omnes per aliguod temporia spat sien fis drat, Donde Calabrans die Résplce, quitsuimis, Domine, super hanc famufiam N,, tuo Némine eongregitam, et concéde his fmulis tols N. ct N., ‘qui vitam religiosam impénsius experiri exéptant, ut voluntétem tuam sinosra mente exquirant ‘et perseversnt énimo vileant adimplere. Pet Christam Déminam nostra. omnes Amen, Promissionisemissio 34 Orton eat, covi sng acent Soper ot {oiam Ip, tsb, commoniatelegunt pmb formal ‘Sate nowt copes sunt peomeons formula a omnis mul rated potest a singuls vero concludendn est ecb, que Stigulrum vostatatern aperte declare. CConelusio ritus 32. ltus ape conclude racatione ortionls universls seu ‘etiam, ad quam, spats sptsnds, abe potent formula que in pare no. 140-143, tim parte i. a. IsbiS8, propooiar 1m Titurga eucharistica 33, Dam cans a olflertorium cantar, nono frees maper Dromisione ober adaltace opportune alferut pane, vin, ‘gurapro Sari eucharistic, 3M. _Dicto Pax Dimi, Csshrans paca dat. Superior ot sodaler {sternum dietionen candats auperpromislone obstricts sig Saat carlo pal vel alio mode sec frie oligions conse tne, 35 _Porequsm Celbrans Corpus et Sanguinem Domini sumpsit, Trsies Taper promisone oetret ad aleare aecedune. communi: ‘mun repr, Que sb rogue specie es stout potest. Pst eo8 Prete, propnges, conus cede modo Eucharsian sumere v DE RENOVATIONE: PROMISSIONIS 36 Ad promissionem renovandam adel possunt, statis apt {Ss coder schemata proposta, Ritu fat congrua brite, De ‘Svium sf promisiosepive aut ad Breve tempos spl repovatr ‘Renovaio nutenpromisslons, cnn ft proper imecrtm Hctas temnque anata cabal, opportune prvatins pergia, bsqve ie two. APPENDIX 1 [EXEMPLAR FORMULE PROFESSIONIS Unloulgue friie religions ext focultas companendl formula pofessons, 9 5. Congrezatione pro liga et Tnsitiis secala Fue probaadam, Ad alta sero Institorum rligonoram, hoc exemplar proponter. 1. Out vota proftetu Ego NN. fad Dei hondzem, firma voluntéte impdlsus {ntimius et me conseerind CChristimgue préssius tora vita sequéndl, coram (Episcopo N. et) fritribus adsténtibus, in ménibuts tals, NN. perpétuam *" castitétem, paupertétem, obeedéntiam voveo sectindum (Régulam et) Constiutidnes N. *** ct hic Famili me toto corde trado, ‘ue Sancti Spiritus grétia, Delta Maria Virgine adiuvénte, in Dei Beclesique servitio perféctam pérsequar caritétem, 1, Oul vot rei, apo its loco (ef. Pace In. 0; Pars 1, m.77), dliere potest Er ego, potestéve mihi trdita, némine Beelésin, ota a vobis in N.°°* emissa, suscipio, vossuie Deo insténter comméando, tut oblatiénem vestrarm, ‘Sncrfielo eucharistico adsociétam, perficere valeats ‘Pps saa ot me Smet tree ri " MISSA IN DIE PRIMLE PROFESSIONIS| Hue Misa det potest, cum vesibs lb clots, extn dominic Advent, Gaadogesinee et Pesca, ee entra solemaitates augue fo ar Cine ot tote Heblonsde sate Ant, ad fntroftam Ps 39, 89 ove vénio, Démine, fdcere voluntitem tua. ‘Deus meus, val, et lex tain prmcordils mks, Collects Concéde, quitsumus, Démine, his fratribus nostris, ‘quibus Christum préssius sectndi propénitum inspinst, incépttitineris felieem ésitum, ut perféctum devotignis munus ‘ubi meredntr ofére er Déminum. Super oblata Stieipe, Démine, quésumus, oblatiénes et proses, quas tibiofférimus celebréntes professiénisreligiéss primérdia, fet prasta ut famulérum tuérum primitie, tua fovente grtis, in fructus ubéerimos converténtur, Per Christum. Petal propria, p. 117. Ant, ad communionem Me 3, 35 (Qui fcerit voluntatem Dei, Ihc Frater meus et soror mca et mater est, Post communionem Lectificent nos, Démine, sumpta mystéria, ct prasta wt, cérum vitite, hi fémull tui Inchosta religinis muinera fidéiter adimpleant ct iberam tbi exlubeant servititem. Per Christa. ISSA 1N DIE PROFESSIONIS PERPETUE, ee Miss dc potest, cum versus colors abi, extra donnie ane eee eFax soleonliates te fe seinem Cth baer a 1 Ant, ad introiturn Pe i2t, Latatus sum in his que dicta sunt mihis jn domem Démini foimes. Stantes erant pedes nostri in étits tus, Ferésalem. Collect Deus, qui in his famolis tuis Daptismadsgrétiam tanta volufstlfrondére virtdte Int Fil tui vestigin préssus sequi conténderent, ‘conoéde ut Ips, tangélicam pesfectinem iigiter spectantes, ‘Becks sanetitatem adsugeant flisque sposilicam confirment vigérem. Per Déminum. Super oblate Servéram tuérum, Démine, rminera et vota benigrus assiime, ct evangelica profténtes consiia tan caritéte confirma. Per Christum, Prefatio: De vita veligiosa ut servitinm Det per Christi imi: 4 Déminus vobiscum. Bt cum spiritu tuo, 1 Sursum corda. '§. Habémmas ad Désinur. 1. Grétiae agimus Démino Deo nostro. , Dignum et iustum est. Vere dignom et iustum est, aquum et salutire, ros tibi semper et ubique grits Sgere: Démine, sancte Pater, omnipotens eidene Deas: per Christm Déminum nostrum. (Qui de radice Virgnis los ilibstus egréssus, smundos corde disic bestos “udgue conversatisne dcuit casts fastigium, (Qui tuis semper bonepléctis optévit haxére, tet usque ad mortem pro nobis factus obsediens, héstiam se tibi volut perfécte suavtéts offre ‘Qui émnia propter te relinguéates In ters ‘ad servitium tue maiestatis djsvit impénsius ct caldrum confiemavit inventiros esse theséurum. Fr ideo, cum Angelérum atque Sanctorum turba, Ihymoum laudis tibi cénimus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Déminus Deus Sébaoth .. In Precitas eucharistic, proessorum vel professarum oblatlo se ‘adam ths formulas opportune comemoratr: 1. Pro viris 1) ia Proce excharstice f let Hane itr proprium: Hane igitur oblationem ser sed et famalérum tudrum, qwam tbi indie ebrum professiénis offérims, qusumus, Domine, placitus decipe et propititus sancifca: fat qui, te largiéate, Indie vitam suam tbi dicérunt, fn Fill tut gloridso advent sstéme Pasche gavdio ‘moredntur admit (Per Cheistum Déminum nosteum. Amen.) 1) in intercssonites Pris cushars IE, post verbs anindeao er aur Recordare quogue, Démine, stérum fratrum, ‘qui hose se tbl dicdrunt perpétuo serviti, ct concéde ut ad te semper cona mentésque érigant Noméngue tuum glorificent, ‘Memento étlam .. ©) in Injercessonibus Precis euchaitice 11, post verbs pépale Segue tae sda Confortare quoque in sancto propésito dignéris bos fimlos twos, qui hédie sacrisreligiénis wineulis perpétuo tbi se devinxérunt, ft fac ut in Ecclésia tua rovam et etémam vitam maniféstent Christi redemptiéne comparétar. Votis huius familie. 4 ltecesinfbus Precis eucharistow IV, mento professoram ise potatoe modon ve sed et tottus ceri, ct istérum fratrum, qui professiéne perpétva, hhodie bt drotius consecrantur, et offeréntium, ft eircumstintium 1, Pro mulieibus. 8) in Proce excaristic 1, detur Hane fgitar props Hane fgtur oblatiénem serviitis nostra, sed et famulérum tudrum, ‘quai tibi die edrum professionisofférimus, ‘qusésomus, Démine, placétus dccipe et propitiatus sanctifien; ut que, te largigate, {retius se hédie Filo tuo sociérunt, ‘idem in fine témporum gloidse advenigath fucundanter oocirrant. (Per Christum Déminum nostrum, Armen.) 1) In ntercesinibue Precis eucharistic re adda Recordare quoque, Démine, istirum sordrum, ‘que émnia propter te reliquérunt, ‘ut tein émnibus invenirent ft, sui oblite, cunctorum prospicerent necessitéibus. Memento étiamn .. post vera ani fhe rs toe me oe Sa ne nto pie cae a ar can nmi Seth i ina Smee. vari io incr 4) inercesionbus Preis eubateisn IV, mentio profesiarum in Sea poest hoe mode; sued t totius lett et istdrum sorérum, quae sacro religiinis pgnore Indie ti perpétuo se consecrérunt, ct offeréncium, ct eircumsténtiam Ant-ad communionem Gal 2, 1920 Christo conffsus sum cruci, Vivo suten, jam non ego: vivit vero in me Christ, Post communionem Divinis mystriis venerdnter assmptis, te, Domine, sipplices deprecimar, ut hos famulos twos, sacra ui ablatione devinetos, ot Sancti Spiritus jgne suecéndas et Filio tuo peréant iungas consérto. (Qui vivit et regnat. ‘Benedicto in fine Missa: Pas 1, mn 76 et U4; Pars 1, a, 89 ot 16, 2 Ant introitum Introtbo in domum tuam in holocdustis, reddam 116i vota mea, que distinsérunt labia mea, Ps 65,1314 collects émine, sancte Pater, serwéram tuéram N. et N. ‘propésitum confirma benignus, et fac ut baptismatis grit, ‘quam novis cpiunt néxibus roborix, plenum in els sumat effetur, ‘9u0 tue maiestattdbitum eultum retebuant, et Christi regoum apostolico diltent ardére. Per Déminum. Super oblate (Oblatiénes famulérum tuérum, Démine,cleménter assime ‘esque in sacruméntum redemptignis convérte, ft quos ad Filium tuum préssius imiténdum patéma volufst dispensatione vocére, SSnnetl Spiritus reple rmuneribus. Per Christum, ‘Prafuto et intercsiones propria, pp. 117.20 Ant. ad communionem Ps 33,9 Gustte ot vidéte quéniam sudvis est Déminus; bestus vir, qui sperat in eo. Pst communionem Lsticet nos, Démine, confrméti propésitt hodiérna sollémnitas fc divini sacrament venerinds pereéptio; ‘ct conoéde propitius, ut gomindtam devotiénis manus Famulérum tadrum péctora in Becésie hominimaue servitium ‘veheménti caritite compélat. Por Christum, enodleo tn fine Mise: Pas T, wn 76 et UO; Pas 1, a3 ot 160 [MISSA IN DIE RENOVATIONIS VOTORUM ise Misa dit potest, cum vstbus colors al, omribos dbus, prster damit, solitate, fst nexmon fri Adverts 8 dc {Fad diem 24 decombris inclusive, 1V Ciera, Quadrages Totus ‘qo Hebdomnd sanet Antiphone stoi tad sommmanione:sumuntar, pro oppor tuoltat ab una © Missis pecedentbus pp HEIDE collects Deus, ream ordintor hominimaue rector, réspice super hos fillos twos, ‘qui oblationem sui esipiant confirmae, et prasta ut, in dies, Bcelésie mysterio drctius coniungintar ct humane Familie bono devovedncur impéasius, Por Déminum. Super oblata Populi tui, qustsumus, Démine, rdnera propitius inure, ‘que hi fratres nostri casttdtis, paportatis, obeedignti: renowita augent oblate, et temporilia dona in sacraméntun steratétls convérte, fe offerentium mentes ad Fil tui conforma imaginem. er Christum. Pref Post communionem ‘Sumptis, Démine, celétibus sacraméats, supplices te rogéimus, ‘uti imal tal ‘gui, supémna grétia tantum confi ‘rdua renovérunt proposita, Christ viredte roborentur ct Sancti Spiritus munidntur presidio, Per Christum, [MISSA Iv XXV VEL L ANNIVERSARIO PROFESSIONS Hc Mit dik potst, cum vetibus colors al, omubus dbus, xs dominiear Advenus, Quadragesie et Pesca, et ext so Temnitats atqueferae IV Clneum ee trie Hebdomads net. “Anipbons 1d Snettwos etd communion sunt, po’ OP partite ab ana © Minas peecedent Collects émine, Deus fddlis, a nobis, quiésumus, gritias tibi rférre ro tea erga fratrem nostrum N. benignitéte, Gui accéptum a te donum hhidie renovire conténdit bora in eo spiltum perigee carittls, ut glérie tux et pert salitis in dios vilest fervéntius inservice Per Déminua, Super oblata ‘Siiscipe, Démine, una eum munéstbus oblatiénem sui, quam hédie rater noster N’ confirmare desiderat, et per virtitom Sancti Spleitus lmaginl digest Fl tab ‘mplius eum conformare dignéss. (Qui vvit et regnet, Prfatio propria, 117 Post communionem ‘Simpsimus, Démine, Corpus et Singuinem Flt, que in iuedinda celebratione huius anniversérii contulsti concéde, quatsumus, ut frater naster N. celésti pane potique refécts, Incépti itineris ad te ducéntis felicem progréssum obtincat. Per Christum. ) | Deeretum 5. Cangreatlonls pro Cua Divino cosvr 1 cuwr cower V corer v cau cane 1h carer ut cower 1v (ORDO PROFESSIONIS RELIGIOS Paws rot Otc eoessioN raLeWORU Norme ad inkisonis vite religowe ritum per sesadam “eee Ricus professions tamporalis ina Mlssam per ‘genus Ricas_pofesinls peepetue intra Misam per Ritus_resovtlonis votorum ina Missi per ‘seco = ‘Texas vari in profesons lglosoram rxbas lubendl . = a ‘i Nowa ad Intationis vite religions stam per ‘end ae Ritur_profenionis temporalis Inca Missam per seendus ‘itas_profesionlsporpetur Intra Miss per sera Ritas_renovationis votoram intra Misam por ‘Textun vari in. professions religlosarum riibus ‘ahibend ee [RITUS PROMISSIONIS RELIGIOS#E Norma geerser ad situm promislonis religous per ecedin ° ‘itus_promissonls a sacra verkt Del celebrations pet ‘eens : ° Ris promisionls celebrations divin Ott coniunctas lus promioni nis Misam persgends De renoraane promlsioals ae APPENDIK ‘Bemplar Formule profesonis 5 Mies in do prime professions 5 Mist in die profession perpemae | = Miss io dle renovations itor Mara in XXV va IL anniversatio profesionis 1 ne