Você está na página 1de 1

ARHANEL MIHAJLO

Voa je svih Arhanela i Anela On vas svojim plavim plamenim maem rastavlja od loe karme,
negativne energije i okova koji vas veu za ostale ljude, situacije i sjeanja iz prolosti Daje snagu, mo
i zatitu od razornih misli, osjeanja i djela drugih ljudi
U toku 24 sata, 22 sata Arhanel Mihajlo zadrava se u astralnom carstvu niih sfera, da raspri
mrnju, zavist i strah
Arhanel Mihailo e vas uiniti hrabrim i odlunim, da lake rjeavate svoje probleme Ojaae u vama
volju i mo vjere, koja e hraniti vau unutranju snagu, a vai motivi e postati asni i nesebini
Nedjelja je dan kada je zraenje ove Zrake posebno izraeno
Ako vam neko alje loe misli ili misli koje su protiv vae volje, zamolite Arhanel Mihajla da stane
izmeu vas i poiljaoca loih misli, da vas zatiti Tako e se loe preobraziti u dobro
Okruite se neboplavim svetlom, bojom Arhanel Mihajla, iskonskom bojom prve Zrake neka vas ona
oporavi, uvea samopotovanje, povea snagu i energiju, i zatiti od svega loeg to dolazi do vas
Zamolite ga da vas svojim plamenim maem razdvoji od emocionalnih okova, koji vas vezuju za druge
ljude, situacije i sjeanja iz prolosti
Ni jedan Arhanel nee doi, nee se mjeati, ako ga ne zamolite, jer je to u suprotnosti sa zakonom
Boanske ljubavi