Você está na página 1de 7

Agenda Dialog Prestasi Kali ke 3 (13.02.

2015)
1.PERUTUSAN PENGERUSI
Ucapan Guru Besar:
- Ucapan terima kasih kepada Pegawai Angkat SKGN iaitu Encik Kholim Bin
Yob (PPSJQ , JPnPs) dan Encik Subri Bin Bahari (Penyelia SPA ) kerana sudi
datang ke Sekolah Kebangsaan Guar Nangka untuk berdialog Prestasi
bersama guru-guru Tahun 6.
- Bagi SKGN ini adalah dialog Prestasi kali ke 3 dan kali pertama menjemput
pegawai dari JPN.
- Untuk dialog Prestasi kali ke 3 ini sekolah akan bentang pencapaian murid
bagi ujian dianostik kali pertama, TOV dan perbandingan UPSR tahun
2014.
- Post Mortem, ujian dianostik kali 1, dan Headcount terbaru untuk
dibincangkan.
- Guru Besar membentangkan maklumat Asas Sekolah berdasarkan Power
Point yang diberi oleh Jabatan.
2.PENGESAHAN RUMUSAN DAN MAKLUMBALAS DIALOG PRESTASI YANG
LALU
- Headcount sekolah bertukar, iaitu GPS dari 1.65 kepada 1.54
- Tiada peratus gagal bagi semua matapelajaran.
- semua subjek lulus 100%
3.PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
- Guru Bahasa Inggeris tidak cukup opsyen kerana PKKO dilantik dari guru BI
sekolah maka masa
untuk mengajar kurang, untuk atasi masalah PK Pentadbiran mengajar BI bagi
tahun 1 secara
sukarela.
-Sementara bagi Tahun 6 semua guru-guru adalah mengikut opsyen .
Strategi Sekolah:
Kejatuhan Kecemerlangan sekolah pada tahun 2014 adalah kerana:
1. Motivasi murid jatuh kerana peperiksaan ulangan.
2. Murid yang tinggal di asrama tidak datang ke kelas tambahan.
4.PEMBENTANGAN KERTASKERJA / ISU/ LAPORAN
Soalan KBAT:
-Guru dan murid tidak didedahkan dengan soalan KBAT.
-KBAT buat ikut kawasan tapi tahun lepas tiada aktiviti untuk tahun 6 mengikut
kawasan arau.

-Encik Subri dan Kholim mencadangkan pengerusi PKP Arau dilantik baru dan GB
yang layak adalah Pn Dalila.
-Guru Besar cadangkan teknik menjawab soalan untuk UPSR di buat pada peringkat
sekolah.
-Guru Besar juga mencadangkan Kumpul guru Cemerlang dan Penggubal soalan
untuk bantu naik sekolah.
-Apa yang penting bagi sekolah sekarang adalah soalan KBAT.
-Guru-guru berharap jabatan boleh tolong untuk dedahkan soalan KBAT kepada
guru dan juga murid.
-Dari Encik Subri beliau akan cuba menyelesaikan isu KBAT bagi dialog prestasi kali
ke 4 nanti.
Kelas Insentif:
-Mula minggu depan 14/02/2015
-Harapan guru murid tidak ponteng kelas kerana pada tahun ini kelas tambahan
berbayar satu matapelajaran RM10, jadi murid kena bayar RM40 sebulan.
-Ini kerana untuk melahirkan rasa tanggungjawab ibubapa juga murid supaya
datang ke kelas tambahan dan menghargai nilai ringgit yang dibayar.
-Aktiviti yang digugurkan adalah kelas malam, kerana dari pengalaman guru-guru
kelas malam yang dijalankan tidak mendatangkan kesan kerana murid tidak dapat
apa yang disampaikan kerana murid keletihan. Jadi untuk itu dibiarkan murid untuk
berehat dan membuat kerja sekolah diwaktu malam.
Analisis Item:
-Kenalpasti masalah setiap subjek.
-Buat analisis item.
-Mulai tahun ini guru-guru kena dedah dengan soalan KBAT
Strategi Pdp dalam kelas:
-Fokus cikgu banyak soalan KBAT.
-Fokus guru kepada murid cemerlang dan lulus.
4.1 Kedatangan murid dan Intervensi
- Akses Kedatangan murid pula setakat hari ini, ada seorang murid dari tahun 2,
tidak hadir, dan 2 orang
murid dari tahun 5.
-Tindakan guru dan pentadbir pergi ke rumah murid berkenaan untuk melihat situasi
murid tersebut dan
bawa datang ke sekolah.
- Dari Encik Subri : *Tindakan guru sangat bagus
*Guru kena buat laporan.
*Peratus Kehadiran Murid paling teruk di Negeri Perlis.
* Apa yang menjadi tanda Tanya Kualiti Kepimpinan dan Kuali
Guru sendiri
dimana markah SKPM guru semua tinggi di Perlis ,sebaliknya

kemenjadian murid rendah/ tidak menjadi.


*Apa yang dipertikai sekarang guru bagus mengajar tapi
kemenjadian murid rendah.
4.1.1 Purata kedatangan sebelumnya
Bulan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Januari

Febuari

Mac

Bil

Bil

Bil

Sasaran
%

Bil

39

39

28

28

Ju
m

67

41

41

30

30

Ju
m

71

38

38

27

27

Ju
m

65

33

33

41

41

Ju
m

74

35

35

28

28

Ju
m

63

28

28

24

24

Ju

57

98.1

95.5

96.1

99.1

93.3

98.9

67

71

65

74

63

57

99

99

99

99

99

100

m
Keseluru
han

21
4

21
4

17
8

17
8

Ju
m

39
2

96.8
5

39
2

99

4.1.2 Kekerapan ketidakhadiran Murid


Ponteng tegar :
Tahun 2 : 1 orang
Tahun 5 : 2 orang
4.2 PENCAPAIAN DALAM UJIAN / PEPERIKSAAN DAN INTERVENSI
ANALISIS UJIAN JANUARI DIANOSTIK KALI PERTAMA
(JAN 2015)

Subjek
011-BM
KEFAH
AMAN

A
B
il

B
B
il

1.
92

1
8

0.
3.
33

1
1
7

6A

6C

012- BM
PENULI
SAN

D
B
il

2
3
1
1
1
2

44.
23

50.

17.
31
40.
91

40.

0.

1
7

5
2
0

48.
08
22.
73
66.
67

32.
69
31.
82
33.
33

1.9
2

1
9

2
5

6A

0.

6C

0.

014BAHAS
A
INGGE
RIS

C
B
il

34.
62
4.5
5
56.
67

6A

0.

6C

0.

0.
3.3
3

11.
54

MATEM
ATIK

11.
54
27.
27

0.

2
1
7

36.
54
9.0
9
56.
67

2
8
1
6
1
2

53.
85
72.
73

2
2

42.
31

1
3

7
1
0

E
B
il

Lul
us
%

1.9
2
4.5
5

0.

7.6
9
18.
18

0.

7.6
9
18.
18

40.

25.

1
1

Bil
42
12
30

42
12
30

Ga
gal
%
80.
77
54.
55
10
0.

80.
77
54.
55
10
0.

38.
46
9.0
9

0.

18

21.
15

28

20

Bil

10

19.
23
45.
45

0.

10

10

19.
23
45.
45

0.

10

Bil
Cal
on

Bil
Am
bil

B
il
T
H

52

52

22

22

30

30

52

52

22

22

30

30

52

52

22

22

Pur
ata
PN
G

Pur
ata

2.1
7
1.5
5
2.6
3

52.
37
40.
59
61.

2.8
3
3.4
5
2.3
7

2.2
1
1.5
9
2.6
7

53.
31
40.
59
62.
63

2.7
9
3.4
1
2.3
3

35.
06
27.
55
40.
57

3.6
7
4.0
9
3.3
7

37.
17

3.5
6

20

61.
54
90.
91

60.

12

40.

30

30

1.3
3
0.9
1
1.6
3

53.
85

24

46.
15

52

52

1.4
4

32

Pur
ata
Gre
d

6A

0.

0.

6C

0.

20.

3
1
9

5.7
7

2
2
3
1
9

SCIENC
E
6A

0.

0.

6C

0.

10.

13.
64
63.
33
42.
31
13.
64
63.
33

8
5
1
9
1
1
8

36.
36
16.
67
36.
54
50.
26.
67

1
1

50.

0.

25

15.
38
36.
36

0.

25
3
22

13.
64
83.
33
48.
08
13.
64
73.
33

19
5

27
19
8

86.
36
16.
67
51.
92
86.
36
26.
67

22

22

30

30

52

52

22

22

30

30

0.6
4
2.0
3

23.
55
47.
17

4.3
6
2.9
7

1.3
8
0.7
7
1.8
3

36.
62
25.
18

3.6
2
4.2
3
3.1
7

45.

4.3 DISIPLIN MURID DAN INTERVENSI


4.3.1 StatistikKesDisiplin (Umum)
Tiada
4.3.2 KekerapanMuridTerlibatDalamKesDisiplin
Tiada
4.3.3 TindakanPencegahan
Tiada
4.4 KEBERADAAN GURU
-Semua aktiviti kokurikulum tidak dibenarkan dijalankan di waktu
pagi.
-Dijalankan di waktu petang.
-Semua aktiviti bagi murid tahun 6 dijalankan sehingga bulan April
sahaja.
-Guru-guru Tahun 6 tidak akan diganggu dengan aktiviti lain,
mereka diberi ruang
untuk memberi tumpuan kepada pelajar tahun 6 sahaja.
4.5 KUALITI KEPIMPINAN DAN KUALITI GURU (SKPM STD 1 DAN 4)
-Dari Encik Kholim bin Yob:
Perlis untuk markah SKPM 1 dan 4 sangat tinggi tapi kemenjadian murid
rendah.
Apa yang menjadi persoalan sekarang guru hebat mengajar tapi murid
tidak menjadi.
Dimana kelemahan harap sama-sama kita mencari dan perbaiki sama ada
pentadbir atau guru sendiri.
Bagi SKGN Encik Kholim dan Encik Subri mencadangkan markah
kepimpinan diletak tinggi kerana keupayaan GB untuk menaikan sekolah
amat tinggi dan cemerlang.
4.6 LAWATAN BIMBINGAN :KETUA PPD/SIPARTNERS+/SISC+
1. Encik Kholim Bin Yob (PP SJQ,JPnPs)
2. Encik Subri Bin Bahari (Penyelia SPA)
4.7 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU BAHASA INGGERIS

VLE frog dalam perancangan


4.8 ICT DALAMPENDIDIKAN : PENYELENGGARAAN DAN PENGUNAAN
Semua guru mempunyai kemudahan ICT, Cuma internet
Sekolah kurang berfungsi dengan baik.
5

RUMUSAN
- SDA

HAL-HAL LAIN
- PKHEM : Encik Wan Hassan Bin Ismail
-Kehadiran 95% sebulan
-2014 bagi negeri Perlis 91.47 %
-SKGN bagi bulan Januari 2015 Kehadiran ialah 96.85%
-Berharap kehadiran akan berterusan dengan baik.
PK PENTADBIRAN : Encik Chatri a/l Sing
-Berkaitan dengan bidang akademik mendapat kometmen yang
tinggi dari guru-guru
Tahun 6 .
-Mantan pengarah tidak sebut soal bocor masa perjumpaan dengan
pentadbir. Tapi
Berharap pihak sekolah mencari jalan untuk membaiki prestasi
sekolah.
-SKGN telah mengatur strategi untuk murid-murid tahun 4, 5 dan
6.
-Pada tahun ini kelas tambahan telah dimulakan dengan tahun 5
dan berharap pada
tahun hadapan kelas tambahan untuk tahun 4 akan diadakan
juga.
-Pencapaian UPSR akan cemerlang pada tahun ini.
-Berharap Misi sekolah iaitu Sekolah Kluster Kecemerlangan akan
tercapai.

PENUTUP/ UCAPAN PENANGGUHAN :


UCAPAN DARI GURU BESAR:
- Harapan Misi sekolah akan tercapai
- Dialog seterusnya sebelum 14/04/2015 akan bersama dengan Jabatan
juga.
- Guru Besar berharap agar pada tahun ini prestasi murid akan dapat di
tingkatkan.
- Walaupun stategi sekolah tidak banyak tapi kita focus kepada strategi
tertentu dan

boleh Berjaya.
Harapan semua guru-guru tahun 6 ada komitmen yang tinggi terhadap
tugas
mereka.
Lihat pada kelemahan dan perbaiki.
Ucapan setinggi terima kasih kepada Encik Kholim dan Encik Subri
pegawai angkat
SKGN kerana sudi datang untuk membantu menaikkan semula
prestasi sekolah.
Memohon maaf jika ada kekurangan dan menangguhkan Dialog Prestasi.

Dialog prestasi di tangguh pada: 05.15 petang


Disediakan oleh,

(SHARIZAH BINTI ABDULLAH)


BINTI AWANG)
Setiausaha Peperiksaan Awam
SK. Guar Nangka

Disahkan oleh,

(DALILA
Guru Besar
SK Guar Nangka