Você está na página 1de 3

_C0 X50 item

_L 0x8164E306 0x00230004
_L 0x00000032 0x00000000
_C0 X50 de materiais
_L 0x8164E28C 0x001C0002
_L 0x10000032 0x00000000
_C0 Exp Max
_L 0x41648274 0x000700E0
_L 0x0098967F 0x00000000
_C0 Digimon Enciclopdia completa
_L 0x8164F68C 0x00910002
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 Inf SP (batalha)
_L 0x601E9B00 0x00000002
_L 0x00000002 0x00000F4C
_L 0x10000E60 0x00000000
_L 0x601E9B00 0x00000002
_L 0x00000002 0x00001B9C
_L 0x10001AB0 0x00000000
_L 0x601E9B00 0x00000002
_L 0x00000002 0x000027EC
_L 0x10002700 0x00000000
_C0 Defesa Max (luta)
_L 0x601E9B00 0x0000270F
_L 0x00010003 0x00000E56
_L 0x90000628 0x00000000

_C0 Todos os adereos x99


_L 0x8164E306 0x000E0004
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 Batalha adereos todos x99
_L 0x8164E33E 0x00150004
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 Todos os DigiPieces
_L 0x4164D2EC 0x00770001
_L 0x00320007 0x00000000
_C0 Desbloquear todos os Painis de Habilidade*
_L 0x816482AC 0x00480002
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x8164862C 0x00480002
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x816489AC 0x00480002
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x81648D2C 0x00480002
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x816490AC 0x00480002
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x8164942C 0x00480002
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x816497AC 0x00480002
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x81649B2C 0x00480002
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 Exp multiplicador x4

_L 0x2007D09C 0x8C870014
_L 0x2007D0A0 0x00A03025
_L 0x2007D0A4 0x00063080
_C0 Exp multiplicador x8
_L 0x2007D09C 0x8C870014
_L 0x2007D0A0 0x00A03025
_L 0x2007D0A4 0x000630C0
_C0 Exp multiplicador x16
_L 0x2007D09C 0x8C870014
_L 0x2007D0A0 0x00A03025
_L 0x2007D0A4 0x00063100
_C0 Exp multiplicador x32
_L 0x2007D09C 0x8C870014
_L 0x2007D0A0 0x00A03025
_L 0x2007D0A4 0x00063140
_C0 Bond Max**
_L 0x81667E18 0x001C0002
_L 0x10000258 0x00000000