Você está na página 1de 5

A.

Cobalt
1. Mencari intensitas bahan
N 0,0 = N 1 + N 2 + N 3 = 1042+1043+1051 = 3136 =104 5
N 0,0=
n
n
3
3
N 0,1=

N 0,1 = N 1+ N 2+ N 3 = 1025+1024 +1051 = 3100 =1033

N 0,2=

N 0,2 = N 1+ N 2+ N 3 = 1049+1059+1046 = 3154 =1051

N 0,3=

N 0,3 = N 1 + N 2 + N 3 = 1072+1061+1064 = 3197 =1065

N 0,4 =

N 0,4 = N 1+ N 2 + N 3 = 1035+1057+1038 = 3130 =1043

N 0,5=

N 0,5 = N 1 + N 2 + N 3 = 1054 +1045+1043 = 3142 =1047

n
n
n

n
n
n
n
n

2. Menentukan grafik hubungan U


3. Menghitung photo peak unsur
V p =V tinggi V rendah
V p =0,30,1
V p =0,2 volt
V peak =V sumber V p
V peak =750 volt 0,2 volt
V peak =749,8 volt
4. Menghitung nilai energi
E=V peak eV
E=749,8 1,67 1019
E=1252,166 1019 joule
5. Menghitung panjang gelombang
hc
E=

3
3
3

3
3

terhadap N

3
3
3

3
3

34
8
hc ( 6,6 10 ) ( 3 10 )
19,8 1026
7
= =
=
=0,016 10 =1,6 nm
19
19
E
1252,166 10
1252,166 10

B. Radium
1. Mencari intensitas bahan
N 0,0 = N 1 + N 2 + N 3 = 1023+1012+1000 = 3035 =1012
N 0,0=
n
n
3
3
N 0,1=

N 0,1 = N 1+ N 2+ N 3 = 1010+1015+ 989 = 3014 =1005

N 0,2=

N 0,2 = N 1+ N 2+ N 3 = 1005+1027+1020 = 3052 =1017

N 0,3=

N 0,3 = N 1 + N 2 + N 3 = 999+1012+ 982 = 2993 =998

N 0,4 =

N 0,4 = N 1+ N 2 + N 3 = 1045+1008+959 = 3 012 =1004

N 0,5=

N 0,5 = N 1 + N 2 + N 3 = 10 4 9+1039+1078 = 3161 =1054

V p =0,50,3
V p =0,2 volt
V peak =V sumber V p
V peak =750 volt 0,2 volt
V peak =749,8 volt

4. Menghitung nilai energi


E=V peak eV
19

E=749,8 1,67 10

2. Menentukan grafik hubungan U terhadap N


3. Menghitung photo peak unsur
V p =V tinggi V rendah

19

E=1252,166 10

joule

5. Menghitung panjang gelombang


hc
E=

34
8
hc ( 6,6 10 ) ( 3 10 )
19,8 1026
=
=
=0,016 107=1,6 nm
19
19
E
1252,166 10
1252,166 10

C. Tanpa Bahan
1. Mencari intensitas bahan
N 0,0 = N 1 + N 2 + N 3 = 1029+10 2 5+104 0 = 3094 =1031
N 0,0=
n
n
3
3
N 0,1=

N 0,1 = N 1+ N 2+ N 3 = 1028+1013+1007 = 3048 =1016

N 0,2=

N 0,2 = N 1+ N 2+ N 3 = 996 +1005+1022 = 30 2 3 =1008

N 0,3=

N 0,3 = N 1 + N 2 + N 3 = 1026+ 1022+1020 = 3068 =1023

N 0,4 =

N 0,4 = N 1+ N 2 + N 3 = 1040+1022+1035 = 3097 =1032

N 0,5=

N 0,5 = N 1 + N 2 + N 3 = 1035+ 994+1031 = 3060 =1020

V p =0,40,2
V p =0,2 volt
V peak =V sumber V p
V peak =750 volt 0,2 volt
V peak =749,8 volt

2. Menentukan grafik hubungan U terhadap N


3. Menghitung photo peak unsur
V p =V tinggi V rendah

4. Menghitung nilai energi


E=V peak eV
E=749,8 1,67 1019
E=1252,166 1019 joule
5. Menghitung panjang gelombang
hc
E=

34
8
hc ( 6,6 10 ) ( 3 10 )
19,8 1026
=
=
=0,016 107=1,6 nm
19
19
E
1252,166 10
1252,166 10

D. Cobalt + Radium
1. Mencari intensitas bahan
N 0,0 = N 1 + N 2 + N 3 = 1071+10 46 +1013 = 3130 =1043
N 0,0=
n
n
3
3
N 0,1=

N 0,1 = N 1+ N 2+ N 3 = 1066+1083+1046 = 3 195 =10 6 5

N 0,2=

N 0,2 = N 1+ N 2+ N 3 = 997 +1032+1106 = 3135 =10 45

N 0,3=

N 0,3 = N 1 + N 2 + N 3 = 10 09+10 48+10 87 = 3144 =10 48

N 0,4 =

N 0,4 = N 1+ N 2 + N 3 = 1042+1059+ 1071 = 3172 =1057

N 0,5=

N 0,5 = N 1 + N 2 + N 3 = 1 071+1077+107 1 = 3219 =1073

2. Menentukan grafik hubungan U terhadap N


3. Menghitung photo peak unsur
V p =V tinggi V rendah
V p =0,50,0
V p =0,5 volt
V peak =V sumber V p

V peak =750 volt 0,5 volt


V peak =749,5 volt
4. Menghitung nilai energi
E=V peak eV
E=749,5 1,67 1019
E=1251,665 1019 joule
5. Menghitung panjang gelombang
hc
E=

34
8
hc ( 6,6 10 ) ( 3 10 )
19,8 1026
7
=
=
=0,016 10 =1,6 nm
19
19
E
1251,665 10
1251,665 10