Você está na página 1de 1

Cantiga de Santa Mara n 119

AMC Menestreis

Co

mo so

gen tos

ta

Alfonso X

Como somos per consello

mos

per

con se

llo

do

de mo per

du

un

gre

dos

ssi so

mos

po

lo da

Vir

co

rru

dos

Des

to di

rei

mi ra

ond

de gran

fa

nna

fi

lla re

14

que

a Vir gen

fe

zo en

Es

pa

nna

dun

o me que

de

di a

bos

ha

gran

cre

com

pa

21

le

va

van

pe

ra

pa

ren

Como somos per conssello do demo perdudos,


assi somos pelo da Virgen tost' acorrudos.
Desto direi un miragre, onde gran faanna
fillaredes, que a Virgen fezo en Espanna
dun ome que de diabos ha gran conpanna
levavan pera paren con os descreudos.
Como somos per conssello do demo perdudos...
Este sobrejoyz era da vila ba
en que viosa tia muito ssa pessa,
mui gran manna jantando e cand' a na,
e grandes des fillava, ca non dos miudos.
Como somos per conssello do demo perdudos...
Este mui bon pan comia senpr' e bos vos
bevia, mais non usava muit' andar camos
pera prender os ladres; pero os mesquos
prendia, e por el eran mui mal remeudos.
Como somos per conssello do demo perdudos...
El un di' assi estando que jantar queria
con outros que convidados ouv' en aquel dia,
oyu como de peleja ou de gran perfia
grandes vozes e braados fortes e agudos,
Como somos per conssello do demo perdudos...
E dizend': Aga, aga, mui toste fillade
aquel ome e da vila longe o levade.
El, cuidando que peleja era de verdade,
mandou fillar a seus omes lanas e escudos,
Como somos per conssello do demo perdudos...
E el sayu dos primeiros parti-la peleja,
dizendo: Por Deus, vares, non seja, non seja!
Mas tan toste de diaboos conpanna sobeja
o fillaron, us negros e outros cornudos.
Como somos per conssello do demo perdudos...
E mantenente da vila o poseron fora
sobr' un poo fond' e negro mais que ha mora,
e quisrono deytar en ele essa ora
con outros, que pouc' avia eran y metudos.

con

os

des

Como somos per conssello do demo perdudos...


E aquel poo fervia ben come caldeira,
ond' el espantad' estava de maa maneira.
En esto chegou a Virgen Santa verdadeyra,
dizendo: Leixad' est' ome, maos atrevudos.
Como somos per conssello do demo perdudos...
Eles, quand' aquest' oyron, fugiron, aga
e leixaron aquel om' aa Santa Rea,
que lle deu logo consello ben qual convia,
ca os seus non quer ela que sejan cofondudos.
Como somos per conssello do demo perdudos...
Ca pero el de justia mui pouca fezera,
sempre en Santa Maria esperan' ouvera;
e porende o livrou daquela coita fera,
dizend': Atan toste sejan per ti connoudos
Como somos per conssello do demo perdudos...
Teus pecados, e filla deles gran pedena
e en pagar o que deves mete ta femena,
e en meu Fill' e en mi ave ben ta creena
e faz come os que estan sempr' apercebudos.
Como somos per conssello do demo perdudos...
Ca sabe que mais dun dia non ser ta vida;
poren faz que, pois ta alma for de ti partida
que logo sen estardana pera Deus sa ida
fara, e que os santos non lle sejan sannudos.
Como somos per conssello do demo perdudos...
Poi-l' aquesto diss' a Virgen, en un mui bel cho
o leixou. E el[e] tornou-sse logo de mo
a ssa casa, e enviou polo guardio
e fillou del pedena dos erros sabudos;
Como somos per conssello do demo perdudos...
E null' ome mais coitado non foi queno visse.
E outro dia morreu como ll' a Virgen disse;
e u quis Deus que ll' a alma do corpo saysse,
os angeos a levaron nobres e temudos.

dos

nna

des