Você está na página 1de 2

23.

KEKANGAN/KEMELUT-MASALAH
KATA-KATA DARJAT TINGGI

24.CAKERA BUANA-RODA DUNIA

1. HALAKAHKALANGAN/GOLONGAN

25.KONTEMPORARI-MASA KINI

2.WAHANA-SALURAN

26.IMPLISIT-SECARA TIDAK
LANGSUNG

3.PRAKARSALANGKAH/CARA/INISIATIF

27.EKSPLIT/KONOTASI-SECARA
JELASNYA

4. MASLAHAT-BAIK

28.HENDONISME-SIKAP
MENGUTAMAKAN KESERONOKAN

5.BOBROK-BURUK/ROSAK
6.SEYOGIASEHARUSNYA/SEPATUTNYA
7.ASPIRASI-CITA-CITA/HARAPAN
8.SIGNIFIKAN-PENTING
9.OBLIGASI/AKAUTABALITITANGGUNGJAWAB
10.IZHAR-JELAS
11.MODUS OPERANDILANGKAH/CARA/USAHA
12.ORDE BARU DUNIAPERATURAN BARU DUNIA
13.KONTEMPORARI-MASA KINI
14.SINERGI-BERKERJASAMA
15.STRATA-LAPISAN
16.USLUB-CARA
17.AKHIRULKALAM-SEBAGAI
PENUTUP
18.DANGKAL-TIDAK MEMPUNYAI
PENGETAHUAN YANG MENDALAM
19.DIIMPLIMENTASIKANDILAKSANAKAN
20.DIINTERPRETASIKANDITAFSIRKAN

29.HETEROGEN/VARIASI/ANEKAPELBAGAI
30.ENTITI MITHALI/USWAHTELADAN YANG BAIK
31.EVASIF-SIKAP MENGELAK DARI
TANGGUNGJAWAB
32.SWADAYA-SELURUH KEKUATAN
33.PRAGMATIK-PRAKTIKAL
34.PARADIGMA-KEAZAMAN
35.GHALIBNYA-LAZIMNYA
36.LUWES-TIDAK TERLALU
MENGONGKONG
37.HOLISTIK/SYUMULMENYELURUH
38.MEMENIFESTASIKANMENUNJUKKAN
39.KASUS-PERKARA
40.ANALOGI-PERBANDINGAN
41.STIGMA/PERSEPSI-PANDANGAN
42.KOMPETITIF-BERDAYA SAING
43.OPTIMIS-SANGKAAN BAIK
TERHADAP SESUATU
44.KUDSI/NIRMALA-SUCI

21.DOMINAN-BERKUASA BESAR

45.GARAP-CAPAI

22.AUTORITI-KEKUASAAN

46.SOFISTIKATED-CANGGIH

47.INTROSPEKTIF-MUHASABAH
48.ALHASIL-AKHIRNYA/KESANNYA
49.ATMA-JIWA
50.SONGSONG-SONGSANG