Você está na página 1de 7

ATALAYGELERTemizbirsayfa

bardoludnyaiin
Anasayfa

Hakknda

Ariv

Search

4Takipi|0Takip

Kategorilerim

HANGBTKNEEYARARTEFAYDALARI

GenelKltr

2007032212:24:00
OCUKLARN

iirlerim
ifalbitkiler
Atatrk

Havu,ocuklardabarsakkurtlarnaetkisiolur.

Osmanlpadiahlar

Ispanakocuklaravehastalarabolmiktardayedirilmelidir.

GzelzlSzler

KiviA,C,Pvitaminiasndansonderecezenginbirmeyvedirveocukgeliimindesonderecesalklbirbesindir.

Salk
Marul z suyunda bulunan maddeler kk ocuklarn gsn yumuatc etki yapar. ksrklerine iyi gelir.
Bymeandakiocuklaraokyararlbirbesindir.

Eitim

Diereriklerim(150)
AlyorumSensiz...
DostDersin...

Meneke dvlerek vcuda sarldnda ocuklarda grlen kzamk, kzl ve kk ocuklarn balarnda oluan
derikabarmasnaiyigelir.
Msrocuklarngeliimindeokyararlbirbesindir.

YALANGrntlSesliiir
Braksalar...
YALAN

Domatesi zellikle ocuklar i olarak yemelidir. Bebeklere sklarak iirilen suyu ok yararldr nk domates
ocuklariingereklikalsiyum,fosfor,potasyumveorganiktuziermektedir.
YulafVcudasverdiiiinyazdanokkntketilir.Tiroidbezininalmasnsalarvehzlandrr.

Zalimhayat
Toksinatcdr.erdiivitaminveminerallerzellikleocuklaraiyigelir.

Serseri
Hepsenidnyorum

YaralAslan

TAHAICILAR

GnlmnGl
Sengelirken

Adaayyapraklarndaneldeedilentozitahszlnler.

YalnzlkveHzn

Anasontohumlarnnyenmesiitaharttrr.

Yaamak
Ananastohumlarndaneldeedilenanasonyaitahacdr,hararetisndrr.

HznveGlm
GZELSZLER

Andzotuitahaar.Ardmeyveleriitaharttrr,hazmkolaylatrr.
Tmieriklerim

Takipilerim(4)

Biberveenginar,itahszlakaretkilidir.
Cevizyapraklarndanyaplanayitahaar,mideyikuvvetlendirir.
Gvercinkkitahacdr.
Kantaronitahar,hazmszlklargiderir.
Karabiberitahszlakarsondereceetkilidir.Ayrcahazmkolaylatrr.
Kavun,kereviz,kimyon,maydanozvemelisaotuitahaar.
Krmzyabanmersinimeyvelerindenyaplankompostoitahaar,vcutkrgnlngiderir.
Kiniitahaar.Tazekinimeyvesininveotununtahtakurusunuandranokktbirkokusuvardr.Kurutulduktan
sonrabukokukaybolur.3gramkurutulmukinivekiniekirdei1/4litrekaynarsuyabraklr.10dakika
bekletilerekiilirseitahaar.

Lavantaieiitahaar.Birkesmeekerininzerinebedamlalavantayadamlatlarakyenildiindeitahaar.
Hazmkolaylatrr.
Nohutkiloaldrr.
Soanitahszlaiyigelir.

KABIZLIK

Prasa,erik,kiraz,zm,zeytinyavealgamkabzlaiyigelir.
Elmayemeklerdennceyenilincekabzlgiderir.
Erik'inkurutulmuukabzlakariyibirilatr.Erikleriakamdanslatpsabahakarnnayemek,zerinede
suyunuimekyararlolur.
Fesleentohumlarkaynatlarakiilirsekabzlaiyigelir.Frenkzmyapraklarndanyaplanaykabzlaiyi
gelir.
Glyapraklarnndipksmkesilmedenreelyaplrsakabzlaiyigelir.
Ispanakhazmkolaylatrr,kabzlnler.
Keten,barsakcidarnaetkiedereksindirimihzlandrr.Bunedenlesondereceetkilivesalklbirmshil
ilacdr.Vcuttaherhangibirtahribatyapmadankabzlnler.
Tazeincirkabzlgiderir.Kuruincirlerakamdansuyakonupyumuatlaraksabahleyinakarnnayenirse
barsaklarnfaaliyetiniarttrr.

KABIZLIKNFALIBTKLER
bamya
Meyvesibeblmeli,tohumlaryuvarlakveyeilimtrakgrirenktebirsebze.Faydalbirsebzedir.Yaveyakuru
olarak sarf edilir. Konserveleri de yaplr. Meyveleri msilajldr. kabzlk tedavisi ve barsaklarn dzenli
almasiinfaydaldr.
mersin
Meyveleriyemiolarak,kabzlkgidericiveantiseptikolarakkullanlr.
sinameki
Memleketimizdeokkullanlanmshililcdr.Kolitvespastikkabzlktakullanlmaz.

SHAL
Havu,limon,nariseishaleiyigelir.Birmiktarkurutulmuadaay1litresudakaynatlrakiildiindeishaleiyigelir.
Ahududuyapraklarishalkesicidir.
Arpa'nnsudakaynatlarakeldeedilensvsishalinler.Bbrekvesafrakesesitalarnnsebebiyetverdiiarlara,
karacier ve dalak hastalklarna, bronit ve nezleye, cilt hastalklarna, kanszla, raitizm hastalna iyi gelir.
Kemikkirelenmesininlemesiennemlizelliidir.
Brtlenishaleiyigelir.
Bademyabalbanabirilatr.Yumuatcetkisiolduundankkocuklarnkabzlngidermekiinbirkahve
kakullanlrsaiyisonualnr.Hemiorganlariinhemdeciltiinokyararldr.Yaralarasrldndeacy
dindirir.
Glyapraklaraygibikaynatlpiilirserahatlkvericiveishalgidericidir.
Kestaneaacnnyapraklarkaynatlp,iilirseishalinler.
Koyuay,eftaliishalinler.
Kzlck'nenetkinolduurahatszlkishaldir.Kabzlkyapar.
Labadaishalkesicidir.Barsaklaradolgunlukhissivereniyibirbesindir.
Miskotuktkaynatlarakiildiindeishalinler.
Muzkabzlaokiyigelir.
Mrveraacieklerindenyaplanayiilince,zatrreebalangc,nefesyoluhastalklar,nezle,grip,ksreiyi
gelir.
Pirinintutucuetkisindentrishalkesicizelliifazladr.
Yabaniarmut(ahlat)piirilerekyendiindeishalinler.

KSRK


Andzotukkezilipballakartrlarakyenirseksrdindirir,balgamsker.
Ardtazemeyvelerininezilmesiileeldeedilenurupksreokiyigelir.
Brtlenyapraklarieriiolumadantoplanpglgeliktedemetlerhalindekurutulurvebundanyaplanurupkan
temizler,ksre,iyigelir.
Ebegmecigsyumuatr.ksrkkesiciolduundanbronitevenezleyeiyigelir.Bulantvekusmalarakarda
yararldr.
Gelincikieklerindenyaplanurup,arlardindiriciilaolarakkullanldgibiksreveksrkgcna
etkilidir.
Ihlamuraykronikksrkeser.Tervebalgamsktrcdr.
Kenevirayballatadlandrlpiilirse,ksrkbomacaveseskslmasnaiyigelir.
Krmzyabanmersiniyapraklarndanyaplanurupksreetkiliolur.
Meeaackabuklarndanyaplanaykanlksrkvekankusmayaokiyigelir.
Meyankkurubuksreiyigelir.
Yabaneriiezilerekekerlepiirilirseksryokeder

DRARYOLLARIRAHATSIZLIKLARI

Andzotukkndeneldeedilenyaidrarsktrcvesafraifrazatnarttrcdr.
Ardmeyveleriidrarsktrr,idrarorganlarndezenfekteeder.
Ayrkotu(50gr)kknnbirlitresudakaynatlmassonucueldeedilenilaterveidrarsktrr,Brtlenin,idrar
sktrczelliivardr.
ilek,salatalk,idrarsktrr.
Erkeotuidraryollariltihabvesoukalgnlnaiyigelir.
Frenkzmyapraklarndanyaplanayidrarvetersktrr.
Hercaimenekelitrekaynarsudaikitatlkamenekeondakikabraklpoluturulanayiilirseidrar
sktrr,idraryollarhastalklarna,iyigelir.
Hintsafran,maydanozidrarsktrr.
Kabakidrarskcetkiyapar.
Kahveidrarsktrr,terlemeyiazaltr.
Krmzayrkotukkndenyaplanilalarterveidrarsktrcdr.
Kimyonayidrarsktrr,vcudustr.
Menekeieklerindenyaplanayidrarsktrcdr.
Msrkoanidrarsktrr.Ayrcaidraryollarntavekumlardantemizler.
Mrveraacieklerindenyaplanayiilinceidrarsktrr.
Prasaidrarsktrr,hazmkolaylatrr.
Semizotukanlidrarakaretkilidir.
Yabaneriiieklerindenyaplanay,idrarsktrr.
Yabaniarmut(ahlat)aacnntazevegenyapraklarkaynatlaraksuyuiildiindeidrardezenfekteederve
sktrr.

MDERAHATSIZLIKLARI

Acmarulunkkndevegvdesindebulunanst,miderahatszlklarnavehazmszliyigelir.Kurutulmuac
marulyapraklarvekksafrakesesininfaaliyetinihzlandrr,hazmkolaylatrlr.Acmaruldaidrarsktrme
zelliiolduugibi,midenezlesinedeiyigelir.Ayrcakanamalardadaiyibirdindiricidir.
Adaayyapraklarndaneldeedilentozmidesuyunutanzimeder,itahszlnler.
Anasontohumlarnnyenmesimideekimesininler.Anasontohumlarndaneldeedilenanasonyamide
rahatszlklarnaiyigelir.
Andzotukkndenyaplanay,miderahatszlklarnaokiyigelir,mideyikuvvetlendirir,balgamsktrr.zm
rasnniindebiraybekletilenandzotu,miderahatszlklarnaiyigelir.
Armuthazmkolaylatrramakendisininhazmkolaydeildir.Midesisorunluolanlarelmagibisrarak
yemek
yerinesuyunutercihetmelidir.Armuttaneniyiekildeyararlanmakisteyenler,yemeklerdennceyemelidir.
Akotu(kurutulmu)otutozhalinegetirilir.1ayka1bardaksirkeyekonularakiilir.Midevebarsakgazlarn
giderir.Biber,midesalgsnoaltr.
Ayvada,mideyikuvvetlendirir.
Cevizintazedallarnnkabuklar,meyvelerininkabuklarilekartrlpkaynatlrsamideyikuvvetlendirir.Domates

miderahatszlklarnaiyigelir.
Ebegmecimideikayetlerinidzeltir.
Havu,lahana,limon,zm,elma,ananasmideasitlenmesivelsereiyigelir.
Hurmadan(taze)yaplanurup,karnarlarnavemidekramplarnaiyigelir.
Ihlamurayballakartrlpiildiindemidelserinekaretkiliolur.
Isrganotuzmetobolizmarahatszlklarnnyansramidehastalklarnaiyigelir.Yapraklarilegvdesinden
hazrlanansalataylakryaplrsavcudasondereceyararlolur.
Karanfilaacndaneldeedilenyamideyikuvvetlendirir.
Kirazkantemizler,mideyikuvvetlendirir.Sindirimsistemindemeydanagelenarlardindirir.Kanamalargiderir.
Kimyonvekinimidevebarsakgazlarnyokeder.
Lahanaiolarakmidelserineiyigelir.
Mandalina,spazmaiyigelir.
Melekotumideyecanllkkazandrr.Melekotumidezayflnaiyigelir.Mideifrazatnarttrr.
Meeaackabuklarndanyaplanay,midevebarsakkanamalarniyiletirir.
Meyankkurubumidevebarsakgazlarnaokiyigelir.Mideveonikiparmakbarsalserlerinekar
etkilidir.
Naneayiildiindemidevebarsakrahatszlklarnaiyigelir.Midevebarsakgazlarnyokeder.
Soanvezmrilasitiyokeder.
Tarhunotu,limon,elma,domatesmideekimelerineiyigelir.
Yabanmersinimeyvelerimidenezlesineokiyidir.Midegaznyokeder.

KOLESTEROLNLEMEKN

Enginarvekarahindibakolestrolnler.
Fasulye,kalpdamartkanklvekolesteroldrmekiinbirebirdir.zelliklesoyafasulyesindebuetkiokfazladr.
Fndniindeyksekdzeydeoleikasitbulunduundankolesterolykselmesininleyerekkalpvedamar
hastalklarndankorunmaysalar.
Siyahzmiindekimaddelerkolesteroldrcetkiyapar.
Greyfurt,enginarkolesteroldrcdr.

KARACERRAHATSIZLIKLARI
Acmarulyapraklarndanvekkndenyaplanay,karacier,dalakvebbreklerinfaaliyetlerinidzenler.
Adaay(birmiktarkurutulmu)1litresudakaynatlrakiildiindekaracierrahatszlklarnaiyigelir.
Akotutohumlarbirbardaksuiinde6saatbekletilerekiilir.Karacier,dalak,mesanevebbreklerinalmasn
dzenler.
Ayvada,eker,tanenvebolmiktardavitaminvardr.Karaciertembelliineiyigelir.
Civanperemi,domateskaracierhastalklarnaiyigelir.
Enginar,CYNARINieridiiiinkaraciervesafrakesesindebirikennikotin,alkolveyanvcuttanatlmnsalar.
Hintsafrankkvealskaynatlarakiildiindekaraciervesafrakesesirahatszlklarngiderir.
Karahindiba,kukonmaz,havu,enginar,zeytin,kereviz,turp,zeytinyavegreyfurtkaracieryetersizliive
bymesineiyigelir.
Maydanozkaracierikinliindeetkiliolur.
Marulkaraciervedalakimesineiyigelir.
Melekotukaracierikuvvetlendirir.
Turpkaracieriliiniyokeder.

KANHASTALIKLARI
Adaayyapraklarndaneldeedilentozkandzeltir.Ahlat(yabanarmudu),kandeveranndzenler.Armut,
kanszlgiderir.

Arpa'nnsudakaynatlarakeldeedilensvskanszlaiyigelir.
Biberiyeiekleriekmekvetereyailebirlikteyenirsekantemizler.
Brtlenyapraklarieriiolumadantoplanpglgeliktedemetlerhalindekurutulurvebundanyaplanurupkan
temizler.
entiyaneiei,sonbahardatoplanr,kanszlaiyigelir.
ilek,vcuduserinletir,zehirlerdenarndrrvekantemizler.
Fndk,ierdiiBgrubuvitaminlernedeniylekanyapsnkuvvetlendirip,ruhsalgerginliiortadankaldrr.
Isrganotukkveyapraklarkaynatlpiilirsekantemizlervekanyapar.
Ispanak,pancar,lahana,dereotu,havu,elma,erik,zm,domatesvekayskanszlaiyigelir.Tazeyapraklar
salatayaplarakyenirsekantemizler.Kkkurutularakkavrulur,kahvegibiiilirveyakahveyeilaveedilir.
Kantaronkanszlaiyigelir.
Karalahanakandolamndzenler,metabolizmarahatszlklarniyiletirir.Lahanakantemizler.
Kavun'unennemlizellii,kantemizlemesidir.
Kereviz,semizotukantemizler.
Krmzayrkotukkndenyaplanilalararlardindirir,kantemizler.
Melekotukanoaltr.
Mrveraacmeyveleriilevitaminkryapmakvekantemizlemekiinbolmiktardamrvermeyvesiyenir.
Prasadabolmiktardavitaminvardr.iyenildiindekanyapcetkigsterir.
Sarmsakkantemizler.

DEM
Arpa'nnsudakaynatlarakeldeedilensvssusuzluugiderir.
Akotukkndeneldeedilenya,vcuduneitliyerlerininsutoplamasylaoluanhastalklarntedavisindede
kullanlr.
Havutohumlarndanyaplanurup,vcudunsututmasnavehazmrahatszlklarnaiyigelir.
Kenevirle(birmiktar)kaynatlansttengnboyubirkadefabireryudumiilirsedemhastalnasonderece
olumluetkiyapar.
Soan,armut,kavun,elma,kiraz,eftali,dereotu,patlcanvcuttakidemvesututulmasnnleyicidir.
Turpdemeiyigelir.

GZRAHATSIZLIKLARI

Cevizyapraklarnnkaynatlmasileeldeedilensvnniinebatrlantemizbirbezparasgzzerinekonursa,gz
iltihaplanmalarnnler.
Devetabansudakaynatlarakpansumanyaplrsaderivegzkapailtihaplarnnler.
Frenkmaydonuzugzhastalklarnaetkilidir.
Glyapraklarndanyaplanaylagznezlesivekanlanmasndabuaylagzbanyosuyapmakoketkiliolur.
Havugzlerikuvvetlendirir.
Kavungznezlesineiyigelir.
Kayakoruunun(taze)yapraklarnnezilmesiileeldeedilensvgzarlarndindirir.
Maydanozsuyuilegzbanyosuyapldndagzkapailtihaplarniyiletiricizelliivardr.
Mineieisuyuileykanangzlerdeiltihapyokolur.
ara

Mrveraackabuklarndanyaplanay,bbrekgziltihaplarnaiyigelir.
Peygamberieigzhastalklarnaiyigelir.
Rezene(raziyane)tozukartrlansuylagzlerykandndakuvvetlendirir.

Giri/Kayt

zerlikotugzlerikuvvetlendirir.

DBAKIMI

Adaaytozhalinegetirilerekditemizliindekullanlr.Dilerisalamlatrr,bembeyazyapar.
Ahududuieinikaynatarakyaplanlksubanyosu,dietiiltihaplarnaiyigelir.
Ayiekyaiilmezamagargaraolarakkullanldndaazdakizararlbakterivemoleklleriyokeder.Vcudun
zehirlerdentemizlenmesineyardmcolur.
Brtlensudakaynatlpbusuileazalkalanrsaazyaralarvedietleriiltihaplanmasnaiyigelir.Brtlen
yapraklarinenirsedietikanamalardurur.
Cevizkkndendiarsnnleyicibirsveldeedilir.ayniindebulunanfluorrmaddesidirmelerininler.
Frenkzm(kaynatlm)kaynarsuyabraklarakeldeedilensvielgargarayaplrsaazyaralar,dietleri
kanamalaryokolur.
Karabudaysonderecezenginbesindeeriileyksekkalorisalaycbirbitkiselrndr.indedilerin
rmesininleyenflorrvardr.
Kimyontohumlarazdainendiindedietlerinikuvvetlendirir.
Havudietlerinikuvvetlendirir.
Karaduturubununlokalolarakuygulanmashalindedarsnaiyigelmesidir.
Karanfilaacndaneldeedilenyandirmelerininleyicietkisivardr.
Limoninendiindedietlerikanamasnnler.
Maydanozdiarlarndaetkiliolur.
Mineieisuyuilegargarayapldndadirmelerininler.
Turpdietlerinikuvvetlendirir.
Yabanmersinidiiltihaplarnaiyigelir.

HAMLELK

Adaay,bazannelerdebebeiemzirdiktensonrastnakmayadevamettiihallerdegsucunaayn
merhemdenbirmiktarsrlerekstnkesilmesisalanr.
Anasondaneldeedilenyahormonlardzenler,annestnoaltr.
Frenkmaydonozununezilerekyaplanmerhemloosakadnlarngslerindekidurmayanstakntsnve
iltihaplartedavieder.
Kimyonannestnoaltr,balgamvetersktrr.
Nohutemziklikadnlarnstnarttrr.

GUT(EKLEM)HASTALII
Ahududuyapraklarndanyaplanayguthastalnaiyigelir.
Akotu,guthastalnakaretkilidir.
Ayrkotu(50gr)kknnbirlitresudakaynatlmassonucueldeedilenilaguthastalnakarkullanlr.
Huaacyapraklarndanyaplanay,guthastalnaiyigelir.
Kerevizguthastalnntedavisindekullanr.
Peygamberieiguthastalndanoluanarlnbetleredeetkiliolur.
DERHASTALIKLARI

Adaayiltihaplyaralarvebanlartedavieder.
Andzotu(taze)kkezmesibanlarnzerinesarlrsaabukiyilemesinisalar.Andzotundanyaplan
merhemler,egzamaya,kantyaiyigelir.
Arddallarnnezilmesiyoluileeldeedilensuyubanlarveilikleritedavieder.
Arpaunuhamurhalinegetirilir.Birmiktarketentohumuvezerlikotuilaveedilerekkarnasarlr.banveyaralar
tedavieder.
Asmaubuklarndankansvegzamayakarkullanlr.
Ayieitohumlarndaneldeedilenmerhemkurdeenhastalnntedavisindekullanlr,yaralartedavieder.
Ayrkotu2kaincevemuntazamkylaraklitresudakaynatlpaygibiiilirsederihastalklarnaiyi
yemek
gelir.
CevizyaprakvekabuklarKronikegzamaytamamenyokedicidir.1/2kgkurucevizyapra1.5litresuda1saat
kaynatlr.Banyosuyunailaveedilir.Nasrlarzerinesrlencevizyabunlarnzamanlayokolmasnsalar.
ilekyapraklarndanyaplanaysalkkaynadr.ilekyapraay,ergenliksivilcevebanlarndayokeder.
Ebegmeciyapraklarndanbanlariinmerhemyaplr.
Elma,uuk(Herpes)mikrobunakaroketkilidir.
Erkesakalndanyaplanmerhemderihastalklarnakarkullanlr.Kantynler.
Frenkmaydonozunuezilerekyaplanmerhemegzamaytedavieder.
Enginar,limon,salatalk,kereviz,kukonmazveturpderihastalklarnaiyigelir.
Kanaryaotuezilerekmerhemhalinegetirilipyaralarnzerinesrlrse,yaralarnabukkapnamasnsalar.
Melekotununsklmasileeldeedilensvveyakurutulupdvlerekeldeedilentoz,yaralarntedavisindekullanlr.
Havutanyaplanmerhemuyuzhastalnavekantlaraiyigelir.Yaralarn,yanklarnvebanlarnabuk
kapanmasnsalar.
Kayakoruu(taze)zsuyundabztrcetkisiolanbirmaddevardr,bunedenleyapraklarndanyaplan
merhemyara,yankvenasrlarntedavisindekullanlr.
Marullapaskanbanveyanklarnzerinesrlr.
Mineieisuyuyaravebanlarnzerinesarldndaiyilemelerinisalar.

DAMARHASTALIKLARI

Armut,damarlarniindebirikentortulareritip,idrarladaratar.
Ayiekya(soukpreslenmi)damarkirelenmesineokiyigelir.Damarsertlii,kolestrolvetansiyonaierdii
pektinmaddesinedeniyleiyigelir.
avdarlezzetlibirrnolupvcudaenerjiverir.Damarsertliivedolambozukluusorunuyaayanlariinyararl
birrndr.
Domates,sarmsak,limon,maydanoz,armutdamarsertliivedolambozukluklarnaiyigelir.
Greyfurt'unCvitaminiynndenzenginolmaklaberabertadacdr.Gnde1taneyendiindeatardamar
tkanmasnnleyici,tkaldamarlaracdr.
Ihlamur,damarkirelenmesi,kanszlkvedolambozukluklarnaiyigelir.
Karaturpdamarsertliineiyigelir.
Limondamarsertliinekaretkilidir.
Portakalveyeilbiberdamarzayflnaiyigelir.
Sarmsak,soandamarsertliininler.
zerlikotuaydamartkanmasgibihallerdeoketkiliolur.
CNSELGSZLK

Badem,ilaolarakcinselgszlekarkullanlr.Byledurumlardabiraysreyleyemeklerdensonrayirmiadet
tatlbademgerekir.
yemek
Enginarcinselgcarttrr,vcudukuvvetlendirir.
Fndk,iktidarszlaiyigelir.
Havu,cinselgszlktenikayetedenlereskanerilenbirbitkidir.
ncircinselisteiarttrr.Bolmiktardayenileninciriktidarszlaiyigelir.
Karabiberiktidarszlkvecinselhastalklarntedavisindekullanlr.

Kereviziktidarszlaiyigelir.
Maydanozerkeklerdevekadnlardacinselisteiarttrr.
Salepkolaysindirilenvecinselgcarttrcetkisiolanbirbesindir.
Tere'nincinselistekarttrcetkisivardr.
Vanilyaerkeklerdevekadnlardacinselisteksizliiyokeder.
Yeilcevizmeyvelerininkabuklarkaynatlarakiildiindeerkeklerdecinselgcarttrr.
Yulafcinseliktidarszlkikayetlerineetkilidir.Ksabahlarkaynatlplapaeklindeyenebilir.inekuruyemivebal
katlarakbesindeeriartrlr.

KANSER

Domateskanserhastalarnanerilir.
Karaturpkrhalindeyenilincekanserekarvcudundirenciniarttrr.Azyenincetembelorganlarhareketegeirir.
Isrganotuaykansereiyigelir.
Kirazarenginiverenmaddenings,barsakveprostatkanserineiyigeldiinesrlmektedir.
LahanabolmiktardaBveCvitaminleriilekanseroluumununleyennegatifenzimlerierir.Sabahkahvaltsndan
evveliilenbirbardaklahanasuyusalayararldr.
Maydanozkansereiyigelir.
Sarmsakvepancarkanserevekansereyatknvcutlaraiyigelir.
zerlikotuaykanphtlamasgibihallerdeoketkiliolur

NOT:Alntdr,,,,

0
19954

Tweetle

YorumYaz

Hakkmzda|GizlilikveGvenlik|KullancSzlemesi|letiim