Você está na página 1de 22

DAPAT MEMAHAMI CARA UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN

DAN TAHU BENTUK MEDIA PEMADAMAN YANG SESUAI.

DAPAT MEMAHAMI CARA UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN


DAPAT MEMADAM KEBAKARAN DENGAN CARA YANG BETUL
DAN BERKESAN
TAHU BENTUK MEDIA PEMADAMAN YANG SESUAI BAGI
SESUATU JENIS KEBAKARAN
DAPAT BERTINDAK DENGAN CEPAT DAN BERKESAN

DEFINASI KEBAKARAN
SEGITIGA KEBAKARAN
PROSES KEBAKARAN
KELAS-KELAS KEBAKARAN (API)
CARA KEREBAKAN BERLAKU
FAKTOR MEMBANTU KEMEREBAKAN

KEBAKARAN ADALAH SATU PROSES PENGEWAPAN


(VAPORIZATION) DAN PENGOKSIDAN (OXIDATION) YANG
MENGHASILKAN TENAGA HABA, CAHAYA DAN KARBON
DIOKSIDA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DI ANTARA PUNCA-PUNCA KEBAKARAN ADALAH :ELEKTRIK


ELKTRIK STATIK
PERCIKAN
GESERAN
HABA MEKANIKAL
HABA NUKLEAR
PETIR
MAMPATAN GAS
TINDAK BALAS KIMIA
NYALAAN

DI ANTARA SEBAB-SEBAB KEBAKAARAN


ADALAH :FAKTOR SEMULAJADI
KEPANASAN CAHAYA MATAHARI, GUNUNG BERAPI, PETIR
DSB.

KEMALANGAN
KELALAIAN, KECUAIAN DAN KESILAPAN MANUSIA

SENGAJA
SENGAJA DI BAKAR, KHIANAT ATAU JAHIL

BAHAN API : BAHAN YANG BOLEH MEMBANTU


KEBAKARAN ( KAYU, KAIN, KERTAS DLL)

OKSIGEN

: OKSIGEN YANG CUKUP UNTUK


MEMBANTU PEMBAKARAN

HABA

: HABA YANG MENCAPAI TAHAP


PEMBAKARAN

BAHAN API

OKSIGEN

HABA

UNSUR YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA WAP / GAS MUDAH


BAKAR
TERDAPAT DALAM BEBERAPA BENTUK IAITU PEPEJAL,
CECAIR DAN GAS
CONTOH : KAYU, ARANG BATU, MINYAK, CAT, GPC, GAS
HIDROGEN DLL

SEJENIS GAS YANG TERDAPAT DI DALAM UDARA YANG


MEMBANTU PROSES PEMBAKARAN
PERATUS KANDUNGAN OKSIGEN YANG DIPERLUKAN UNTUK
PEMBAKARAN ADALAH 16% - 21% .

SEJENIS TENAGA YANG DIPERLUKAN BAGI


MENAIKKAN SUHU BAHAN API
GAS / WAP MUDAH BAKAR AKAN DIBEBASKAN DARI
BAHAN API DAN TERBAKAR APABILA MENCAPAI
TAKAT SUHU TERTENTU - TAKAT SAMBARAN
( FLASH POINT )
PENINGKATAN SUHU SETERUSNYA AKAN
MEMBEBASKAN WAP/ GAS MUDAH BAKAR
BERTERUSAN DAN KEBAKARAN PUN TERJADI
( FIRE POINT )

SUHU ( DARJAH CELCIUS )


PERINGKAT 3
BAHAN API BOLEH TERBAKAR DENGAN SEPONTAN :SUHU NYALAAN ( IGNITION TEMPERATURE )
PERINGKAT 2
BAHAN API BERTERUSAN MEMBEBASKAN WAP MUDAH BAKAR TAKAT KEBAKARAN ( FIRE POINT )
PERINGKAT 1
BAHAN API MEMBEBASKAN AWAP MUDAH BAKAR DAN
TERBAKAR - TAKAT SAMBARAN ( FLASH POINT )

BAHAN

OKSIGEN

HABA

TINDAK BALAS BERANTAI

KELAS-KELAS API

ALAT PEMADAM API

KELAS A - PEPEJAL, KAYU, KERTAS,


KAIN DLL

AIR DAN DEBU KERING

KELAS B - CECAIR, MINYAK, CAT,


GETAH DLL

BUIH, DEBU KERING, CO2 DAN


AIR

KELAS C - GAS BUTANE, OXY-ACTALANE, DEBU KERING, CO2 DAN GAS


AMONIA, HIDROGEN DLL

KELAS D - LOGAM POTASIUM, SODIUM,


CALSIUM, MAGNESIUM DLL

DEBU KERING ( GRAPHITE,


SODA, DAN T.E.C. ), PASIR
KERING DAN CO2

1.
2.
3.
4.

API MEREBAK MELALUI 4 CARA


TERUS MENERUS ( DIRECT )
BAHANGAN ( RADIATION )
PENGALIRAN ( CONDUCTION )
OLAK HABA ( CONVECTION )

TERUS MENERUS
TIAP-TIAP BAHAN PEMBAKAR AKAN TERBAKAR APABILA
TERSENTUH KEPADA API YANG TERDEDAH. API AKAN TERUS
MEMBAKAR KE SEMUA BAHAN PEMBAKAR TERSEBUT
SEHINGGA HABIS.

PEMINDAHAN TENAGA HABA SEBAGAI GELOMBANG


ELEKTROMAGNETIK. HABA BERPINDAH MENGIKUT
GELOMBANG CAHAYA DAN MENAIKKAN SUHU BAHAN API
SECARA BAHANGAN SEHINGGA IA TERBAKAR

PEMINDAHAN TENAGA HABA MELALUI BAHAN-BAHAN


PENGALIR SEPERTI BESI, TEMBAGA DAN SEBAGAINYA. BAHAN
PENGALIR MENJADI PANAS DAN MENAIKKA
N SUHU
BAHAN API YANG BERSENTUHAN DENGANNYA SEHINGGA IA
TERBAKAR

PEMINDAHAN HABA DALAM MUDAH ALIR SEPERTI GAS DAN


CECAIR. BILA DIPANASKAN IA AKAN MENGEMBANG, MENJADI
RINGAN DAN NAIK KE ATAS.
UDARA SEJUK TURUN KE BAWAH SECARA PUSINGAN
SEHINGGA KESELURUHAN UDARA MENJADI PANAS.
DI DALAM BANGUNAN, GAS YANG PANAS AKAN NAIK
BERSAMA-SAMA ASAP MELALAUI LUBANG TANGGA, LIF DAN
SEBAGAINYA

ANTARA FAKTOR MEMBANTU KEMEREBAKAN KEBAKARAN :

LUAS PERMUKAAN BAHAN


KELUASAN PERMUKAAN BAHAN API YANG TERDEDAH DENGAN
OKSIGEN / UDARA

KADAR PENGELUARAN / PEMINDAHAN HABA


JUMLAH DAN KECEPATAN HABA YANG DIKELUARKAN

SUHU ATMOSFERA
KELEMBAPAN RENDAH MEMBANTU KEMEREBAKAN