Você está na página 1de 2

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PERSATUAN BAHASA INGGERIS 2013

Minggu
1

Program
Mesyuarat
Agung
Pendaftaran,
Suaikenal

Objektif

Aktiviti

Pada akhir
perjumpaan, pelajarpelajar dapat
1. Memilih AJK

1. Pendaftaran ahli baru.

1. Borang keahlian.

2. Mengenali guru penasihat dan


AJK Persatuan.

2. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.

2. Mendaftarkan
keahlian.

3. Membincangkan tentang
aktiviti tahunan persatuan.

3. Mengenali guru
penasihat dan
AJK.

4. Aktiviti Tahunan yang


dirancang ialah:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Word Maze

Pada akhir
perjumpaan, pelajarpelajar dapat
1. Menyelesaikan
Word Maze
dengan tepat.
2. Mengeja
perkataan
perkataan yang
terdapat dalam
word maze.

Kuiz Spell it
right

Action Songs.

Alat/Bahan/Catatan

Word Maze/Puzzle.
Spell It Right.
Action Songs
Short Play
Invention Teachers Day
Card.
Public Speaking
Treasure Hunt

1. Memberi penerangan kepada


pelajar-pelajar tentang word
maze.

1. Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.

2. Membimbing pelajar-pelajar
menyelesaikan word maze
dengan betul.

2. Aktiviti dijalankan
di kelas.

3. Mengeja perkataan perkataan


yang terdapat dalam word
maze.

Pada akhir
perjumpaan, pelajarpelajar dapat
1. Meningkatkan
ingatan mereka
terhadap
perkataanperkataan dalam
Bahasa Inggeris.

1. Pelajar-pelajar bermain satu


jenis permainan berbentuk kuiz
yang boleh meningkatkan
ingatan mereka terhadap
sesuatu perkataan bahasa
Inggeris.

Pada akhir
perjumpaan, pelajarpelajar dapat

1. Pelajar-pelajar diberi satu lagu


untuk dipersembahkan secara
berkumpulan.

1. membuat satu
persembahan action
song dalam kumpulan.

3. Aktiviti di
jalankan di kelas.

3. Kertas Lembaran
Word Maze.

1. Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.
2. Aktiviti dijalankan
di kelas.

2. Dicadangkan diberikan hadiah


kepada pelajar yang berjaya.
1. Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.
2. Aktiviti
dijalankan di
kelas.

Minggu
5

Program
Short Plays

Objektif
Pada akhir
perjumpaan , pelajarpelajar dapat ...
1. Membaca skrip
short play yang
diberi dalam
kumpulan.

Invention:
Menghasilkan
kad Ucapan.

Public
speaking

Treasure Hunt

Alat/Bahan/Catatan

1. Pelajar-pelajar dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan


diberi skrip short play tersebut.

1. Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.

2. Mereka dikehendaki
melakonkan semula watakwatak di dalam short play itu
secara berkumpulan.

2. Aktiviti dijalankan di kelas.

3. Mereka membuat
persembahan dalam
kumpulan.

4. Skrip Short Play.

Pada akhir
perjumpaan
kokurikulum, pelajarpelajar dapat ...
1. Menghasilkan
sekeping kad
ucapan Hari Guru
dalam Bahasa
Inggeris.

1. Pelajar-pelajar dikehendaki
menghasilkan sekeping kad
ucapan dengan tema dan tajuk
yang ditentukan oleh guru.

1. Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.

Pada akhir
perjumpaan
kokurikulum, pelajarpelajar dapat ...
1. Memberi ucapan
ringkas dalam
bahasa Inggeris di
hadapan kelas.

1. Pelajar-pelajar diajar memberi


ucapan di hadapan orang
ramai.

1. Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.

2. Mereka diajar untuk


menggunakan perkataan yang
betul dan sopan ketika
memberikan ucapan.

2. Aktiviti dijalankan di kelas.

Pada akhir
perjumpaan
kokurikulum, pelajarpelajar dapat ...
1. Membaca arahan.

1. Guru menerangkan dan


memberi kertas arahan kepada
pelajar-pelajar dalam
kumpulan.
2. Pelajar-pelajar menjalankan
aktiviti Treasure Hunt dalam
kumpulan.

1. Buku rekod
aktiviti
kokurikulum.

2. Melakonkan watak
dalam skrip yang
diberi dalam
kumpulan.
6

Aktiviti

2. Menjalankan
aktiviti Treasure
Hunt dalam
kumpulan.

2. Kad ucapan dalam Bahasa


Inggeris.

3. Buku nota.

2. Aktiviti dijalankan di kelas.


3. Bahan/alat untuk
menghasilkan
kad ucapan.

3. Buku nota.

2. Aktiviti dijalankan di kelas.


3. Buku nota.