Você está na página 1de 9

2/11/2016

Erkekler,tecavzetmeyirenirler/K24

(/)

(/k24)

EDTRDEN (/k24/kategori/editorden)
SYLE (/k24/kategori/soylesi)
KTAPLAR (/k24/kitap)

DOSYA (/k24/kategori/dosya)

PORTRE (/k24/kategori/portre)

HER EY (/k24/kategori/her-sey)

TADIMLIK (/k24/kategori/tadimlik)

KRTK (/k24/kategori/kritik)
EVVEL ZAMAN (/k24/kategori/evvel-zaman)

HABERLER (/k24/kategori/haberler)

SORUTURMA (/k24/kategori/sorusturma)

Erkekler, tecavz etmeyi renirler


Cinsel iddeti Anlamak, Amerikan hapishanelerinde yatan 114 tecavzc
ve 75 kiilik baka sulardan tutuklu kontrol grubuyla yaplan
grmeler zerinden, tecavzn erkekler iin renilmi ve
dllendirici bir davran olduunu ne sren bir aratrma

(/k24/yazarlar/naci-emre-boran,619)

NAC EMRE BORAN (/k24/yazarlar/naci-emre-boran,619)


http://t24.com.tr/k24/yazi/erkeklertecavuzetmeyiogrenirler,577

1/9

2/11/2016

Erkekler,tecavzetmeyirenirler/K24

@e-posta (mailto:naciemreboran@gmail.com)
Kritik (http://t24.com.tr/k24/kategori/kritik), 11 ubat 11:05

- A +
Lady Gagann Till Happens to You [1] arksyla ne kan, Amerikan kampslerindeki tecavz kltrn
konu edinen The Hunting Ground adl dll belgesel [2], Amerikada cinsel iddet tartmalarn tekrar
gndeme tad [3]. RAINNin [4] aklad verilere gre Amerikada her 6 kadndan 1i hayat boyunca en az
bir kez cinsel iddete maruz kalyor. Cinsel iddet vakalarnn yetkili kurumlara bildirilme oran ise yzde
32. Tecavz konusunda dosyas olduka kabark olan lkede glenen feminist hareketler 80li yllarda
niversitelerde kadn aratrmalarnn tetikleyicisi oldu. Kadna ynelik cinsel iddet de hukuki
kmazlaryla [5] birlikte tp alannn hkimiyetinden karak sosyolojik aratrmalarn konusu olmaya
balad. Ele aldm kitap da bu aratrmalardan biri.
Metis yaynlarnn 20 yln ardndan tekrar basksn yapt eser, tecavzc erkekler zerine bir inceleme:
Cinsel iddeti Anlamak (http://www.metiskitap.com/catalog/book/4424), Amerikan hapishanelerinde
yatan 114 tecavzc ve 75 kiilik baka sulardan tutuklu kontrol grubuyla yaplan grmeler zerinden,
tecavzn erkekler iin renilmi ve dllendirici bir davran olduunu ne sren bir aratrma.
Trkiyede kadna ynelik iddet aratrmalarnn says olduka azken, cinsel iddete odaklanan bir alan
aratrmasna rastlamak neredeyse imknsz. [6] Bu adan aratrma paha biilemez.
Bu yaz yazlrken bir tecavz olay daha
yaand. [7] 2014 ylnda Hacettepe niversitesi
tarafndan yaplan aile ii kadna ynelik iddet
aratrmas, Trkiyede kadnn hedef olduu
iddetin [8] dozunda art olduunu, iddetin
arlatn ortaya koyuyor. [9] Bu aratrmaya
gre Trkiyede yaamnn herhangi bir
dneminde cinsel iddete maruz kalan
kadnlarn oran yzde 12. [10] Yaznn son
blmnde Trkiyede bu konuda yaplan
aratrmalara daha detayl olarak eileceim.
Konunun nemine istinaden, kitabn yntem ve
teorik tercihlerinin eletirisini yapacak olmakla
birlikte ncelikle vurgulanmasn elzem
grdm baz hususlar zetleyeceim.

Tecavz bir hastalk


deildir
Tbbn bilimsellik konusunda kazanm olduu
stat, psikiyatrik yaklamn 90l yllara kadar
tecavze dair aratrmalarda hkim paradigma
olmas sonucunu dourmutur. zellikle adli
tpla birlikte psikiyatri, gnmzde de bu
nfuzunu korumaktadr. Tecavzn bir akl
hastal sonucu olduunu varsayan
(http://img1.dr.com.tr/pimages/Content/Uploads/ProductImages/743859/e1ed9414psikopatolojik bak, bu hasta bireylerin
689e-4252-8c2f-d3e4b70f1a14.jpg)
denetlenemeyen bir cinsel drtnn tutsa
Cinsel iddeti Anlamak, Diana Scully, ev: irin
olduunu savunur. tki teorisi olarak adlandrlan
Tekeli, Laleper Aytek, Metis Kitap
http://t24.com.tr/k24/yazi/erkeklertecavuzetmeyiogrenirler,577

2/9

2/11/2016

Erkekler,tecavzetmeyirenirler/K24

bu yaklam, failin olaydan sorumlu


tutulamayaca sonucuna varr. Bunun neticesi
olarak da cinsel iddet uygulayan erkekler istisna saylr ve normal erkeklerle herhangi bir ortak yanlar
ya da benzerlikleri olmas ihtimali darda braklr.
Feminist/sosyo-kltrel modele dayanan kitabn teorik tavr, psikopatolojik modelin tecavz
aratrmalarnda yanl ve baarsz olduu konusunda olduka ikna edici. Diana Scully, eitli referanslar
tartarak psikopatolojik almalarn tutarl bir tecavzc profili kartamadn belirtmekle birlikte
yapt alan aratrmasnn sonularyla bu modelin ilemediini de gsteriyor: Tecavz suu ilemi
olanlarn profilinin dier sulu grubundan farkl olmad ve ounun psikiyatrik rahatszlklarnn
bulunmad ortaya kyor. Bu da tecavz eden erkeklerin zel ya da farkl olmayabilecekleri iddiasn
glendiriyor.
Scully, hastalk yaklamnn erkee ait olann tek lt olduu ataerkil ideolojiyi srdrdn
vurguluyor: Bu modelle, cinsel iddetin kltrel etmenlerle arasndaki ba ve buna bal olarak toplumsal
cinsiyetler arasndaki g dengesizlii gz ard edilmitir. Kadnlarn neden sadece erkeklerin
yakalandklar bir hastaln hedefi olduu sorusunu cevapsz brakan psikopatolojik model, tecavzn
mcadele edilmesi gereken bir erkek sorunu olarak deil, kanlmas gereken bir kadn sorunu olarak
grlmesine yol amtr.

Tecavz erkeklerin sorunudur


Kadna ynelik iddet aratrmalarnn byk ounluundan farkl biimde hedef kitlesinin erkekler
olmas, sz konusu aratrmann ne kmasnda nemli bir role sahip. Erkeklerin dnyasnda feminist
aratrmann gerekliliini vurgulayan aratrmac, yalnzca kadnlarn deneyimlerinden yola klarak
ataerkillik gereinin aklanamayacan sylyor: Cinsel iddet kullanan erkeklerin drtlerini ve
gerekelerini aklayabilmenin yolu, onlarn toplumsal kurgularna mdahale etmekte ve bu kurguyu
eletirel bir incelemeye tabi tutmakta yatmaktadr.
Scully, kitabn amacn cinsel iddeti tecavzcnn bak asndan anlamak olarak koyuyor. Bu hedef, bir
tr duygudalktan ziyade erkeklerin dnme biimlerinde kltrel tutumlarn nasl rol oynadn
aklamaya ve bu yolla ifa etmeye ynelik.

Erkekler tecavz etmeyi renirler: Gerekeler ve zrler


Kltrlerin, normallerle birlikte darda kalan davranlarn da kurallarn ve snrlarn belirledii
gzleminden yola kan Scully, tecavzn ou zaman dier davranlar gibi toplumsal olarak,
bakalaryla kurulan ilikilerle renildii varsaymnda bulunuyor. Bu varsaym, uyguladklar cinsel
iddeti tecavz olarak grenler ve bunun tecavz olduunu inkr edenlerle yaplan grmelerle snyor.
Tecavzc erkeklere kendi sular ve kurbanlar hakknda ne dndklerini soruyor.
Cinsel iddeti toplumsal olarak kabul edilebilir klmann yollar, inkrclar ve kabul edenlerden oluan iki u
grupla yaplan grmelerde ortaya kyor. Tecavzn doru olmasa da uygun bir davran olduunu
syleyen inkrclarn gerekeleri arasnda kadnlar hayr derken evet demek isterler, kadnlar sonunda
gever ve bu iten zevk alrlar ve iyi kzlara tecavz edilmez gibi ne yazk ki olduka tandk- yarglar
bulunuyor. Dier grup ise davranlarnn tecavz olduunu kabul etmekle birlikte kendilerinin tecavzc
olmadn aklayabilmek iin alkol ve uyuturucu ile hastalk gibi zr mekanizmalarn kullanyor.
Cinsel iddete kar mcadelelerde tecavze dair yanl inanlar olarak ne karlan bu mitlerin [11]
tutuklu tecavzcler tarafndan paylalyor oluu, kltrel tutumlar ile tecavzclerinki arasnda ak bir
iliki olduunu gsteriyor. Peki, ounluu tandk olmayan kadnlar hedef alan cinsel iddetin failleri
http://t24.com.tr/k24/yazi/erkeklertecavuzetmeyiogrenirler,577

3/9

2/11/2016

Erkekler,tecavzetmeyirenirler/K24

tutuklu tecavzcler, erkeklerin tecavz kurgularn aklamak iin doru hedef mi?

Doru hedef tutuklular m?


Aratrma, tecavzc erkeklerle baka sulardan tutuklu erkekleri karlatrarak psikopatolojik
yaklamn geersizliini gsterebiliyorken, incelemenin klasik tecavzcleri hedef alyor oluu,
kurumlara bildirilme oran olduka dk olan aile ii ya da tandklara ynelik cinsel iddetin faillerini
darda brakm oluyor. Tecavze dair efsanelerden birinin de saldrgan bir yabancdr yargs olduu
gz nne alndnda bu noktann nemi byse de yakalanmam sulularla grmenin koullar
olduka tartmal.
Alberto Godenzi, Cinsel iddet (https://www.ayrintiyayinlari.com.tr/kitap/cinsel-siddet/247) adl kitabnda
sulularla ilgili yaplan aratrmalarn tutuklu erkekler deil, ortalama su failleri zerinde younlamas
gerektiini sylyor: Cinsel iddetin toplumun zaten daha ok suun ilendii yoksul tabakalar iinde
yaygn olduu tezi olduka rabet grmektedir. Bu kaderci yaklamn hl ok yaygn olmasnn nedeni,
sulularla ilgili aratrmalarn hemen hep cezaevlerinde yaplyor olmasdr. Aratrmasnda telefon ile
grme yntemiyle [12] ortalama su faillerine ulaan Godenzi, zellikle elerine ynelik cinsel iddet
uygulayan erkeklerin davranlarn nasl gerekelendirdiine dair nemli sonular karsa da
grmelerin says ve sreleri, aratrmann bu ksmn belli bir seviyede kalmaya zorlam.
Scully, ideal bir aratrma modelinin hapishane dndaki
yakalanmam tecavzcleri de iermesi gerektiini belirtmekle
birlikte bu kiilerin tutum ve davranlarnn ortaya karlabilmesi iin
yz yze uzun grmelerin yaplmas gerektiini belirtiyor. Bu da
aratrmacnn tecavzcnn kimliini koruyarak su orta haline
gelebilecei gibi olaslklar da ieren bir dizi ahlaki kmaza sebep
olabilmektedir. zellikle grmecinin gelecekle ilgili planlarnn bir
bakasnn yaamn tehdit etmesi ihtimali, yakalanmam sulular
zerine aratrma yapmay neredeyse imknsz hale getirmektedir.

Pornografinin tecavz
normalletirmesi: Cinsellik ve iddet
Godenzi gibi birok aratrmac ve aktivist tecavzn bir iddet
olduunu, cinselliin burada yalnzca ara olduunu savunurken
Scully, aratrmasnda tecavzn bir iddet eylemi olmasnn yan sra
bir cinsel eylem olduunu ve bu zelliinin onu dier sulardan
ayrdn nemle vurguluyor. [13] Tecavzn cinsel ynn ne karan
psikopatolojik yaklamn karsnda dururken iddete
odaklanlmasnn normal erkeklerle cinsel iddet arasndaki ilikinin
kurulmasn nlemekte stratejik bir rol oynad uyarsnda bulunuyor.
Aratrmada pornografi tartlrken bu ilikinin bir rnei de alm
oluyor.
Yaplan aratrmalarda pornografi ile tecavz arasnda dorudan bir
iliki kantlanmam olmakla birlikte, kadna ynelik iddet
pornografide artan oranda yer almakta. Scully, bu yaynlarda sklkla
ilenen kurbann uyarlma halinin, tecavz fantezisinin normal
erkekler arasnda olduka yaygn oluunda nemli bir rol oynadn
gsteriyor: Erkekler ac ve orgazmn birlikteliini, yaattklar acya
ramen kadnlarn bundan zevk alabilmesi iin onlar zorlamak
http://t24.com.tr/k24/yazi/erkeklertecavuzetmeyiogrenirler,577

(http://www.pandora.com.tr/images/kapak/11402
Cinsel iddet, Alberto Godenzi, ev: Yakup Coar,
Sultan Kurucan-Coar, Ayrnt Yaynlar

4/9

2/11/2016

Erkekler,tecavzetmeyirenirler/K24

gerektii eklinde yorumluyor.

Rakamlarn bilimsellii ve aratrmann boluklar


Aratrmada bilimsellik iddiasna ilikin erkek egemen gre yneltilen eletirilerle birlikte herhangi bir
aratrmann referans gsterilmesinde hakikat syleminde bulunmamak konusunda zen gsterilmi.
Fakat grmecilerin says, bir kez aklandktan sonra kitabn devamnda istatistiki bilgilerin srekli
olarak yzdelik dilimlerle verilmesi, eletirilen bilimsellii yanstyor. yle ki bir grubun ierisinde bir alt
grubun bir baka alt grupla karlatrlmasnda verilen yzdelik dilimlerin birinin dierinden gerekten ne
kadar fazla kiiyi kapsadn bilebilmek iin okuyucunun bir hesaplama zahmetine girmesi gerekiyor.
Toplamn yarsn geen herhangi bir yzdenin ne derece ounluu oluturduu toplamn gerek saysna
olduka bal olduundan, aratrmacnn bu yzdelik dilimlere getirdii yorumlar sorgulamanz olduka
zorlayor. Yanl tehis sonucu hapsedildiini ne sren inkrc nc grubun tecavzc profillerinin
akland blme dhil edilip, sonraki blmlere dhil edilmediini hatrlamann olduka zor oluu,
yzdelik dilimlerin srekli kullanmnn bir dier sonucu.
Aratrmaya dhil edilen 114 tutuklu tecavzc u gruptan oluuyor: Tecavz ettiini kabul eden 47,
tecavz ettiini inkr eden fakat cinsel ilikiye girdiini kabul eden 33 ve cinsel ilikiye girmediini iddia
eden 34 erkek. Tecavz hakknda hibir bilgilerinin olmadn iddia ettikleri iin nc grubun zelinde
bir alt baln almamas, her ne kadar aratrmann amac mahkmiyetleri tersine evirmek ya da
katlmclardan itiraf almak olmasa da sorunlu bir durum. Bu erkeklerin, susuz olduklarna dair
inanlarn neye dayandrdklar ve kadnlara bak alarna dair grme notlarnn paylalmas faydal
olabilirdi. Cinsel ilikiye girmediini beyan eden tutuklunun, adli kararn doruluu esas alnarak dier
sulardan tutuklu grupla karlatrlmak zere- tecavzc erkeklerin profil bilgilerine dahil edilmesi,
aratrmaya gnll katlm gz nne alndnda tartmal bir husus haline geliyor.
Cinsel iddeti mazur gstermek adna ne srlen alkol kullanmna dair sarho davranlarnn kltrel
olarak renildii sav olduka gl referanslarla temellendiriliyor. Fakat tm referanslar alkol
kullanmna dair iken, ilgili blmn devam eden paragraflarnda bu yargy uyuturucular iin de
genelleyerek aratrma tutarlln kaybediyor. zellikle 8 ie bira iip drt doz LSD aldn tahmin
eden bir tecavzcden alnt yaplmas, LSDnin etkileri gz nne alndnda bir sapma olarak
deerlendirilebilir.

Katlmclarn haklarnn korunmas


Kitabn eriye Bak adl giri blmnde hapishanede grme yapmann zorluklarndan bahsediliyor.
Bu blm zellikle aratrmaclar iin nemli neri ve deneyim aktarmlarn ieriyor. Toplamda 700 saate
varan 15.000 sayfalk veriye dnen grmeler bir yl akn srede tamamlanm. Scully, mahpuslarn
haklarn korumak konusunda olduka hassas davranm: 7 saate varan yz yze grmelerde,
mahpusa kar delil nitelii tama ihtimalini engellemek iin ses kayd almam; hukuki olarak kulaktan
dolma bilgi kategorisinde deerlendirilen not alma yntemiyle grmeleri srdrm.

Trkiyede kadnlara ynelik iddet aratrmalar


Trkiyede kadnlara ynelik iddet konusunda sivil toplum mcadelesi [14] hatr saylr bir gce
erimiken [15] teorik almalarn bu gcn olduka gerisinde kaldn sylemek mmkn. Akademi ve
d teorik almalar iinde medya [16] ve kltrel rnler zerinde sylem analizleri ve feminist literatre
dayanan tartmalar younlukta. Alan aratrmalar ise bu erevede arl en az olan almalar. Cinsel
iddet zelinde bu almalarn says daha da azalyor.

http://t24.com.tr/k24/yazi/erkeklertecavuzetmeyiogrenirler,577

5/9

2/11/2016

Erkekler,tecavzetmeyirenirler/K24

Akademik tezler iinde kadna ynelik iddetin merulatrlmas ve tecavze dair tutumlar konu edinen
yaynlanmam birka aratrma var. Son on ylda raflarda bulamasanz da- yaynlanm, hacim ve
nitelikleri bakmndan ne kan aratrmalardan 2007 tarihinde yaplm Toplumsal Cinsiyete Dayal
iddet: Sorun Tespiti ve Mcadele Yntemlerinin Analizi [17] dnda sayabileceimiz 2008 ve 2014
yllarnda gerekletirilen Trkiyede Kadna Ynelik Aile i iddet aratrmas bulunuyor. Bu almann
detaylarna inmeden evvel, Trkiyede fail erkekleri hedef edinen herhangi bir aratrmann olmay ile
ilgili birincil neden olan hapishanelerin aratrmaclara kapal olmas olgusuna deinmek istiyorum.
Sivil toplumun ykselen mcadelesine [18] karn hapishane aratrmalar yasal snrlamalarla olduka
ksr braklmaktadr. Hapishanelerde var olan mahpuslara dair verilerin paylalmamas bir yana
aratrmaclarn hapishane iinde alma yapmas neredeyse imknsz hale getirilmekte. Bakanlk,
derinlemesine mlakata izin vermemekle birlikte anket sorularnda deiiklik talep ediyor ve
aratrmacnn yaynlama hakkn izne tabi tutuyor. Bunlar da yetmiyormu gibi konuyla ilgili basna
konumasn da onay artna balyor. [19] Bir ekilde hapishaneye girdiinizde de grme iin ses kayt
arac kullanma hakknz da yok. Bunun sebebinin mahpuslarn haklaryla ilgili olmad ak. Yaznn ele
ald kitapta Scullynin kendi tercihiyle ses kayt arac kullanmamas ve aradan geen yllar bir arada
dndmzde vahametin boyutu artyor. Belirtelim: Ceza Tevfik Evleri Genel Mdrl [20] verilerine
gre 02.12.2015 yl itibariyle 14.449 adet cinsel sutan hkml ve tutuklu bulunuyor. [21]
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl desteiyle Hacettepe niversitesi tarafndan hazrlanan, 2015 ylnda
aklanan [22] Kadna Ynelik Aile i iddet Aratrmas, [23] Trkiyede kadna ynelik fiziksel ve cinsel
iddete dair en gncel alan aratrmas. [24] Mahpus erkeklerle de grlm olmas, iddetin
gerekelendirilmesiyle ilgili erkeklerin tutumlarn gstermesi, aratrmann ap, kurumlarla kurulan
ilikiler asndan olduka nemli olan almadaki bakanln tutumu olarak da okunabilecek birka
noktadan bahsedeceim.
Trkiyede kadnlara dnk iddetin engellemesine ynelik olarak devlet tarafndan yaplan birok yasal
dzenleme ve almaya [25] karn bu dzenlemelerin toplum tarafnda kayda deer bir etki yaratmad
grlyor. Hem uygulanan iddet rakamlarnda nemli oranda bir d gzlenmiyor hem de kurumlara
gvenle ilgili byk problemler devam ediyor. iddet maduru kadnlarn kurumlara bavurma oran yzde
11. [26] Proje sorumlusu Do. Dr.lknur Yksel-Kaptanolu, verdii rportajda siyasetilerin soruna
etkisine vurgu yaparak, kadn ve erkek arasnda ftrat farkn ne karan sylemlerin ve zihniyetin, yasal
dzenlemelerin etkisiz kalmasnda rol oynadn belirtiyor.
Kadn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlnn adnn Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl olarak
deitirilmesiyle [27] birlikte bakanln kadn ve erkek eitlii politikasnn nceliinin kadn deil aile
iindeki kadna ynelik olduu daha da belirginleti. [28] Aratrmann balndaki Aile ii vurgusu [29] bu
ynyle okunmaya msait. Dier taraftan aratrmada kadna ynelik fiziksel iddetten tr hapsedilmi
12 erkek mahpus ile yaplan grmelerin ektii dikkati glgede brakan bir gerek var: Erkeklerle yaplan
odak grup grmelerinde namus ve aldatma gibi konular konuulmu, toplumsal cinsiyet rolleri
eletirilmi olmasna karn cinsel iddet konuulmam. Tm raporda cinsel iddet ifadesi neredeyse
her sayfa bana geerken, odak grup grmelerinin aktarld ve Erkeklerin Kadna Ynelik iddete
Bak balkl blmn de dhil olduu sayfalarda (195-270) bir defa dahi gememi.
2014 aratrmasnda yaamnn herhangi bir dneminde ei veya eski ei tarafndan fiziksel iddete
maruz braklan kadnlarn oran yzde 36; duygusal iddet yaayan kadnlarn oran yzde 44; cinsel
iddete maruz kalan kadnlarn oran yzde 12. Fiziksel veya cinsel iddetin birlikte yaanma oran yzde
38. Yaadklar iddeti kimseye anlatamayan kadnlarn oran yzde 44. [30]
[1] https://www.youtube.com/watch?v=ZmWBrN7QV6Y (https://www.youtube.com/watch?
v=ZmWBrN7QV6Y)
http://t24.com.tr/k24/yazi/erkeklertecavuzetmeyiogrenirler,577

6/9

2/11/2016

Erkekler,tecavzetmeyirenirler/K24

[2] http://www.imdb.com/title/tt4185572/ (http://www.imdb.com/title/tt4185572/)


[3] http://www.huffingtonpost.com/maria-cuomo-cole/the-hunting-ground-shifting-culture_b_9008356.html
(http://www.huffingtonpost.com/maria-cuomo-cole/the-hunting-ground-shifting-culture_b_9008356.html)
[4] https://rainn.org/statistics (https://rainn.org/statistics)
[5] Bu kmazlarn etkisiyle kurulmu olan New Yorka bal, Cinsel Sularla Mcadele Birimini (Special
Victims Unit) konu edinen bir belgesel (http://www.imdb.com/title/tt1975247/
(http://www.imdb.com/title/tt1975247/)) ve on yl akn sredir devam eden bir dizi
(https://en.wikipedia.org/wiki/Law_%26_Order:_Special_Victims_Unit
(https://en.wikipedia.org/wiki/Law_%26_Order:_Special_Victims_Unit)) var.
[6] Trke yaynlar arasnda 2016 Ocak ay itibariyle, cinsel iddet zerine yaplm iki eviri alan aratrmas
bulunuyor. Dier alma, yaznn ilerleyen blmlerinde referans verdiim Ayrnt Yaynlarnn bast Alberto
Godenzinin Cinsel iddet adl kitab.
[7] http://t24.com.tr/haber/bagdat-caddesindeki-bicakli-tecavuzcu-yakalandi,325640
(http://t24.com.tr/haber/bagdat-caddesindeki-bicakli-tecavuzcu-yakalandi,325640)
[8] Baknz: Bianet Erkek iddeti etelesi: http://bianet.org/kadin/bianet/133354-bianet-siddet-taciz-tecavuzcetelesi-tutuyor (http://bianet.org/kadin/bianet/133354-bianet-siddet-taciz-tecavuz-cetelesi-tutuyor). Kadn
Cinayetleri Ant: http://www.anitsayac.com/?year=2016 (http://www.anitsayac.com/?year=2016)
[9] http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/03/150309_kadina_siddet_arastirma
(http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/03/150309_kadina_siddet_arastirma)
[10] http://t24.com.tr/haber/turkiyeda-kadina-cinsel-siddet-orani-yuzde-12,285437
(http://t24.com.tr/haber/turkiyeda-kadina-cinsel-siddet-orani-yuzde-12,285437)
[11] Bu inanlarn yanl mantklarn temelden gsteren karikatrler: http://onedio.com/haber/tacizetmedim-rizasi-vardicilari-anlatan-7-muazzam-karikatur-667135 (http://onedio.com/haber/taciz-etmedimrizasi-vardicilari-anlatan-7-muazzam-karikatur-667135)
[12] Bugn telefonla grmenin gvenilir bir yntem olmad aikr. Belki internet yeni olanaklar aabilir.
[13] Tecavzn kavramsal olarak tarifi zerinden bir tartma iin: http://viraverita.org/yazilar/bircinsiyetlendirme-pratigi-olarak-tecavuz (http://viraverita.org/yazilar/bir-cinsiyetlendirme-pratigi-olaraktecavuz)
[14] Kadna ynelik cinsel iddetle mcadele konusunda ne kan dernekler: Aile i iddetle Mcadele
Projesi (http://www.siddetlemucadele.net), Cinsel iddetle Mcadele Dernei
(http://bunuyapabiliriz.tumblr.com), Cinsel iddete Kar Kadn Platformu
(http://www.cinselsiddetekarsikadinplatformu.org).
[15] Kurban sulayan haksz tahrik indirimine kar bir kazanm:
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/yazilar/2529/ozgecan-davasi-milat-oluyor
(http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/yazilar/2529/ozgecan-davasi-milat-oluyor)
[16] Tavsiye etmek istediim rnek bir makale: Tecavzn Mnferit Bir Olay Olarak erevelenmesi: Yazl
Basnda Pippa Bacca Haberleri (http://ilaum.ankara.edu.tr/wpontent/uploads/sites/35/2015/02/ia_9_1_2_birlesik.pdf#page=73 (http://ilaum.ankara.edu.tr/wpontent/uploads/sites/35/2015/02/ia_9_1_2_birlesik.pdf%23page=73))
[17] TBTAK tarafndan desteklenen aratrmann nitel blm 50 kadn kuruluundan 150ye yakn kadnla
grme yaplarak, nicel blm 1800 evli kadnla gerekletirilmi. Aratrma linki:
http://research.sabanciuniv.edu/7029/1/TurkiyedeKadinaYonelikSiddet.pdf
(http://research.sabanciuniv.edu/7029/1/TurkiyedeKadinaYonelikSiddet.pdf)
[18] Trkiyede hapishane aratrmalar konusunda nemli iler yapan CSSTi (Ceza nfaz Sisteminde Sivil
http://t24.com.tr/k24/yazi/erkeklertecavuzetmeyiogrenirler,577

7/9

2/11/2016

Erkekler,tecavzetmeyirenirler/K24

Toplum Dernei) burada anmak gerek: http://hapiste.net/


[19] niversite-Hapishane likisi: Su Aratrmalarnn tesine Geilebilir mi? Sibel Yardmc,
Hapishanede Engelli, Yabanc, LGBT Olmak
(http://thea.org.tr/sites/default/files/kitaplar/CISST%20konferanskitap.pdf
(http://thea.org.tr/sites/default/files/kitaplar/CISST%20konferanskitap.pdf))
[20] http://www.cte.adalet.gov.tr/ (http://www.cte.adalet.gov.tr/)
[21] Trkiyede hukuk alannn gncel kavramlarna bakldnda tutuklu henz cezas kesinlememi fakat
hapishanede tutulanlar iin kullanlrken, hkml ifadesi cezas kesinlemiler iin kullanlyor. Buna bal
olarak Scullynin Tutuklu Tecavzc Erkekler zerine Bir nceleme olarak evrilen almasnn balndaki
tutuklu ifadesi yerine hkml ifadesini kullanmak daha doru olacaktr. Fakat bu yazda eviriye sadk
kalnmtr.
[22] 2016 yl itibariyle aratrmaya internet zerinden eriilebiliyor. Fakat aratrma sonlandrld tarihte
eitli sebeplerle kamuoyuyla paylalmam: http://t24.com.tr/haber/iste-kamuoyuna-aciklanmayan-kadinasiddet-arastirmasi,283985 (http://t24.com.tr/haber/iste-kamuoyuna-aciklanmayan-kadina-siddetarastirmasi,283985). Ayrca baknz: http://www.hurriyet.com.tr/kadin-siddete-karsi-yapayalniz-27978959
(http://www.hurriyet.com.tr/kadin-siddete-karsi-yapayalniz-27978959).
[23] Aratrmann zet grafiklerine ve raporuna ulamak iin: http://tkaa2014.kadininstatusu.gov.tr/tr
(http://tkaa2014.kadininstatusu.gov.tr/tr)
[24] Nicel ksm 15.000 hane halk byklnde gerekletirilmi, her haneden bir kadn ile grlm.
Nitel blmde ise; kurumlara bavurmu 10 kadn, hkml 12 erkek ve uzmanlarla grlm. Erkeklerle
yaplan odak grup almas 5 ile 8 kii arasnda deien 8 grup ile yaplm.
[25] Devlet kurumlarnda alanlara eitimler verilmesi, stanbul szlemesinin imzalanmas ve NM
(iddet nleme ve zleme Merkezleri) bunlar arasnda saylabilir.
[26] 2014 Aile i Kadna Ynelik iddet Aratrmas
(http://tkaa2014.kadininstatusu.gov.tr/upload/Node/15109/files/TKAA_2014_ANA_RAPOR.pdf), s. 172.
[27] Bakanln alan ad aile: http://www.aile.gov.tr/ (http://www.aile.gov.tr/). Kadnn aile iindeki stats:
http://kadininstatusu.aile.gov.tr/ (http://kadininstatusu.aile.gov.tr/).
[28] http://t24.com.tr/haber/hulya-gulbahar-akpnin-kadin-politikalari-kadinlari-olduruyor,319410
(http://t24.com.tr/haber/hulya-gulbahar-akpnin-kadin-politikalari-kadinlari-olduruyor,319410)
[29] Toplumsal gereklie paralel olarak raporda Bu kadnlarn evlilik ve evlilik dndaki birliktelikleri (erkek
arkada, nianl, szl) de dikkate alnmtr. (s. 52) ifadesi bulunuyor.
[30] http://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-kadin
(http://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-kadin)
Ana grsel: Graffiti sanats Mira Shihadehin Kahirede bir duvarda yer alan almas. Arapa yazdaTacize
hayryazyor.

diana scully (http://t24.com.tr/k24/etiketler/diana scully)


cinsel iddet (http://t24.com.tr/k24/etiketler/cinsel iddet)
tecavz (http://t24.com.tr/k24/etiketler/tecavz) hastalk (http://t24.com.tr/k24/etiketler/hastalk)
kadn (http://t24.com.tr/k24/etiketler/kadn)
aile ii iddet (http://t24.com.tr/k24/etiketler/aile ii iddet)

http://t24.com.tr/k24/yazi/erkeklertecavuzetmeyiogrenirler,577

8/9

2/11/2016

Erkekler,tecavzetmeyirenirler/K24

Sonraki Yaz

Dene yenil, yine dene, yine... (http://t24.com.tr/k24/yazi/dene-yenilyine-dene-yine,578)

(http://t24.com.tr/k24/yazi/deneyenil-yine-dene-yine,578)
nceki Yaz

Cem leri ile W.G. Sebald okumak ve deneme zerine


(http://t24.com.tr/k24/yazi/cem-ileri,576)

(http://t24.com.tr/k24/yazi/cemileri,576)

(http://platform24.org/)
Hakknda (/k24/hakkinda) letiim (/k24/iletisim)
Twitter (http://twitter.com/kitapkritik24)

Facebook (http://facebook.com/kitapkulturkritik)

Tm haklar sakldr.
Yukar k

T24 ana sayfasna dn (http://t24.com.tr)

http://t24.com.tr/k24/yazi/erkeklertecavuzetmeyiogrenirler,577

9/9