Você está na página 1de 7

BATXILERGOA: GIZA ZIENTZIETAKO MATEMATIKA II

ALJEBRA

1) Kalkulatu ondoko determinantea:


1 1 2 3
2 1 1 2
4 1 0 2
2 3 4 5

2) Azter ezazu, (heinaren bidez), m parametroaren balioen arabera, ondoko


sistema. Ebatzi Cramer-en bidez eta interpretatu geometrikoki:

 x  2 y  3z  1 
 
2 x  5 y  4 z  2
 
x  3 y  m z  m 
2

3) Eskualde jakin bateko 176 umeak hiru ikastetxetan banatuta daude: A, B eta C.
C ikastetxean matrikulatutakoen kopurua A-n matrikulatutakoen laurdena da.
Bestealde A eta B ikastetxeen ikasle-kopuruen arteko diferentzia C ikastetxean
matrikulatutakoen bikoitza baino unitate bat gutxiagoa da. Kalkulatu ikastetxe
bakoitzean zenbat ume dagoen.

4) Txango batera 370 ikasle eraman nahi dira. Horretarako, enpresa baten
autobusak alokatzen dira. Enpresak 30 eserlekuko 5 autobus eta 40 eserlekuko 8
autobus ditu, baina 10 gidari besterik ez.
Autobus handien alokairuak 70 euro kostatzen du eta txikienak 50 euro.
Kalkula ezazu moeta bakoitzeko zenbat autobus alokatu behar diren, txangoa
ahalik eta merkeena atera dadin.

 0 2 2
 
5) A   2 0 2  matrizea emanda, kalkulatu:
 2 2 0
 
a) A  2 A  8I
2

b) X matrizea ondoko adierazpena egiaztatzeko AX=I (I 3x3 ordenako unitate


matrizea izanik)
EBAZPENA:
1) Kalkulatu ondoko determinantea:
1 1 2 3
2 1 1 2
4 1 0 2
2 3 4 5

Hiru ordena baino gorako determinate ha kalkulatzeko 3.zutabea aukeratuko dut “zeroak” egiteko:

 x  2 y  3z  1 
 
2) 2 x  5 y  4 z  2
 
x  3 y  m z  m 
2

Gauss-en bidez:

Heinak aztertuz:
 m=1

 m=-1

Ebazpena:
Interpretazio geometrikoa: Hiru planoek puntu batean ebakitzen dute.
3)

4) x A ikastetxeko ume kopurua


y B ikastetxeko ume kopurua
z  C ikastetxeko ume kopurua
5)