Você está na página 1de 42

No.

ZEION MUSIC COMPANY

MUSIC FOR GUITAR

J\l)~AY;_:iV

f'J!itNo.4

"'AA"=--7.A

11

Por JESOS BENITES R.

ZENON MUSIC COMPANY

CONTENTS

Pepita--------------~ l::-

Divagacin

t: i

Armonias de America

IW7 ~

:7---------- 4
9

el:\,-\

1)

7]0),1'-1:::..::..-----12

C r d o b a - - - - - - - - - - - - - - ::i Jv 1" /'~ - - - - - - - - - - 16


t-m~--------18

Estudio en Sol menor---------*tMdB


Maxixe

--------------7

l::--A...

---------20

V i d a l i t a - - - - - - - - - - - - - - E?" 1) - : 7 - - - - - - - - - 2 3
Don Perez

Freire----------P'/~v.A.7v1Jv

26

A mi madre (Sonatina)

'J -J-1-

i Ay, Ay, Ay ! . . .

7 1 7 1 7 1 ------32

Minueto en Sol

Moonlight (Claro de luna)

/j-. t: ~

Preludio N

/v

20

(fj;iJ:f-HJ:""'-)

}( .:I.. "/ f. l-

Traumerei - - - - - - - - - - - - - l- o

28

*wm - - - - - - 3 4

2. o / tf (Ji :J\:;Cl)IJ)

35

1) .::z..- F ~20.$

38

39

71

Pepita

Revisin de:

(vals)

Jess Benites R.

Agustin Barrios Mangor

Introd.

Andante

r r

CII __ - - - - - - - - - -,
-------

'

crrr _----,
'

P---------

C\!II __ - ------ ---.,


'
'

-r r r
CIX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
m

4-4J~
-

1982 by ZEN-ON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

'

4J.

CVII __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _

:1

~II - - - - - - - - - ~

: 4.J

ri"t. --------

~VII-

1~

-.,

<rIX ___ ____ .,

(!;Vil _______ ,

'

'

ctII _____________ .,

i.J

tempo

J_~_J_.J. ~

i@t

.J

~~

[fil p1u- mosso

CN - - _ _ _ _ _ _ _ _ ,
'

'

.n;~JJ"i1 .n~

---- --- -

l 2.

f.

<!;II - - - - - - 1
1

cm __ _

cm __

cw ______ _
a

'

--- -------- - ----- ----------..,

m''

cv -- -- ----.,'

CV-------,

'

<t;v__________ i

cm __ .,
'

'

r_ _ .

~----- i

i m p i

~---

m p i

m p

cr _________ ;
a

P----------

cm - - - - - - - - --,'

cv - - - - - - - --,'

'i . .

CII - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

'

CVII - - - - - - - - -

~ 1p. t:'f. [ r r 11.,~n. '[n. .11m


-~
'~E
-,~
es ~
sn 11~:.rrf rr .1==ts
= =2= 1
1

P---- -

---

zmP

P-----

_zmPt

------ ------ --------,

'

m .
t

mpm

p _____

CVil _ _ _ _ _ __ .,
'
'

CI __ - - - - - - - - - - - - - - - - ;

11 !f f. 1:~:i.,. .,. 1:~ 1.,. ,. 1,: r r

CVII ___ - -- - - ---- ------.,

m~
~

J.1

ltl

_J

'o

rit. ____ _

con fuoco e ritmico

.I ,~J] 41).Jili!-

~ ~~ 'lB~~ -j ,R.n jl,j~

~#[# IH=

r r
p

ll

CVII _____ l_1~ _________ _

ti'

<tIX _____________ - - - - - .,'f VII_ -

r
p

'E l l 'E 'E l i =~ 1, .


p

12.

---------.,

tJ-

'

@:~~ :~

Meno tempo
'

--

'
en __ ,

cex _---

t:">

'

<);IX_ - - i

<CXII- --;

1, .

CIL ______ .,

CII _ - - - - - ,

'

'
'

J
r. ___ _

ctv _----;
t:">

'

Divagacin
Revisin de:
Jess Benites R.

Agustin Barrios Mangor

ten.

p-

ftil

ar.7

cuasi" ad libt"tum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cpv__________ , CII.,CIIL,
'

'

'

'

'

'

r. ________

Moderato
~V - - - - - - - - - - - - - - - ,

<tN - -- - - - ---,

~V- - - - - - - - ,
1

CVI __________ ,

4n-1m

<tvnr ____________ , <tv ____________ .,


1

i~~F=:;::EoJ4j::;::::i) ~ ~-

CVII _ _ _ _ _ _ - - - - - ,

'

<tv__ -,
1

'

--

1982 by ZEN-ON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

11

10

q;v ________________ :

. fFF.l

l~r-=!
'~:!:.r:--:i/-- -- -- ~ a..i ~
~ == ==- - - -

!~ ~ ~____,'.!:
4

~JJJJj~jJJ

@---------- -

q;wr_, <tvn., ~,
'

'

'

q;v_ ------~

''

4JJ1Jffi_

ad lib. _ _ _ _

i..rtt.

Pi mosso

ci;v_ - - - -- - - ~
'

<t;IX -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.,'

accel ___ . Poco

Poco - - - - - - -

CVII __ _

q;JX -- -- - - - -- -,
1

dim. - - - - - - - - - - _
------
'

rit. ____ _

<!;V. - - - ,

''

11

<J;n _______ , en ______ ,


:

rit. _ _ _ _ _ _ ___ _

en ______ ,

:::::~:W

<J;x -- - - - - - - ---i

Ali e gro

4J- -J-J-J-JjaJ
J
--

<i;vn ___________ ..,

ev______ ,
-------

4JJJJJJJJ
rit. _ _ _ _

<J;n - - - - - - - ----,
3

ad lib. _ _ - - - - - rall _

12

Armonias de America
Revisin de:
Jess Benites R.

Agustin Barrios Mangor

Allegro

<l:II - - - -- - - --

<i;rr - - - - - - - - - i
1

'

'-..JL/

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<l:II- - ---- ---- ~ f-=m~ ~


1

<J;rr __ ~
''

j
i
,___3___,
dim. ____ Poco

Poco ________ _

q:v__ -~

Lento, espressivo

------------@----- 1
1982 by ZEN-ON Music Cornpany Ltd., Tokyo, Japan.

'
'

13

en __

'

ar.sva ____________ ,
~

'-.!V

rit. _ _ _ _ _

_ _ _
Cantabile
<t Il - - - - - - - - - - ~
'

--

--

14

Q;JX __ -- .,
''

_ _

_ _ _ -

rit. _ -

15

Lento

cm _________________

cm ________ _

''

cm .. ,

-~-------,

'

: ----- - -- - ----- - ---

1.* r r 'f .~ 1t!f ~.~t+ff1


Moderato e ritmico
a

rall. -

Poco pi mosso ./3'-

' 1

~IX ______ -:

- - -

- - - -

<i;v _______

:~ n~ 1:i n;t.J J~1.jE:~-~___ 1_:~


------------------------------- ---- ---

i' .1

n't. - - - - - - - - - -

16

Crdoba

Revisin de:

(from "Suite Andia")

Jess Benites R.

:l}v ~_,,~'

6en RE

Agustin Barrios Mangor

(7 /7''7-~JHl:IJJ:IJ)

Moderato

cv_______ ,

cm ______

i ma:

cv___ ,

cm ______

CL--,

CL--,
'

crv___ , CL--,
''

CI - __ ,

''

'
'

'/ -

i~
p___ _

CL ___ _

CL _______ 1
'

ten.

<r;m -- - -- --

-------
'

crv_ --
y

}
-

'

<r;v ____ ,CI ___ ,

4-J):

cm _______ ,

CL ___ ,

''

'

'

CL __ , Cm__ __ _ _ _ _ _ _________ 1

''

CV----:

cm _______ ,
'

cr_ _______ ,

CL __ ,
''

'/ i~=
1982 by ZEN-ON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

cv _______ -,

4~

'1

o~

CI ----,
'

17

<(;VI - - - - - -

<!;V- -- ;
1

ar .12
ar.7

ar.7

ar.7

ar .12

ar.7

ar .12

'

cv ____ ______ _ _ _ _______ . ,

J-

<t;m ____

~ ~ ~ ~~2o

d!g:t~ ~~~
4

2.

1.

r-:"ffi :--F.;

~ ~ ~

~ ~

CJ _________ 1
1

ar.7

ar.12

ctv-~

CVI ____ ---.

'

'

ar.7

ar.7

ar.12

1 -

ar.7

ar.12

ar.7

ar.12

y
'

dim. _ _ _ _ _ _ - - - -

11

18

Estudio en Sol menor


Revisin de:
Jess Benites R.

6en RE

Andante espressivo

<Cm -- -- - -______ ,

f~~ i

<l:II _____ ,

crm _____ ,

<!; I __ ..,

Agustin Barrios Mangar

dtf
~
}J1J,:: Qi JNCb.r~ 1~?QJ,j'.l~ .Qjjj'.&J
m;

~;

;.

au

~a

cm _______ ,
''

q:rr _______ ;

cm ______ ,

'

cm _____ cv ____________ cm ____________


1

~vm

cr_ ______ ,

_____ crv_____ ; <rm _____


t

Fine
1982 by ZEN-ON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

19

cm ______ .

~II - - - - - - - ,

~w

_______________ ; cvnr _______ -:

'

__________ -- -

'f.
'f.
.
1r
,,ertt e= JJ 14f}tr J 1actr'fc = 1
~,-,rr

~v

'

'

______ , <i:vr ___________ _ _ _____________ cm ____________ ,

;
mp
u
;
mf
~
~~
'~k zz.am z~i:r a 1tf<r01.LJ JJ 1.m.a:p=o=s_1
,'

:'

~1

'-"'

<i;x ________ __ _ ____ cv _________ _ __ __ __ ______ ,


''

p------

p------

rall ___ - - -

o
o -p--- --D.C.a!Fine
f

20

Maxixe
Revisin de:

"?\:::-'"'-

Jess Benites R.

(-..~-:/"\', ;Q":,7.::.1111\lj)

Allegro
<(:II -- - - - - - - - - - - -

Agustir

'

en _________ .,

'

CII __

<trr ------~
'

i
1982 by ZENON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

Mangor

cw_____ , en ____________ _------------..,


a

B~rrios

21

<i:II - - - - - - -- - - -- --,'
'

r
<!:IX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ----- -~
4 a,,...-----___~

l 2.
<i:II -- - - - - - -- - ~
'

~ 2~1.J

4J~

----------,
:

J4

en ____ _ - -

--------.,

''

<!:IX -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - .,
~

4~ 4 J~
f

fJ

2.

<J;rr --- - - - - - - -

- -

- ..,

''

cw ______ , cvr _____ , en _____ .,


..
''
.'

CIV - - - - - ..,

'

22

CII ________________ ,

CIV - - - ____ : CVI _____ , CII _____ ;

crv ______ ,
'

crv _____ .,
1

'

cv__ ,
'

'

23

Vidalita
Revisin de:
Jess Benites R.

<tv --- - - - - - - - - i

<tx _________ _

<tv -- -- - - - - - - - - - - -- . .,

1Jaj 4Jaj 1 ~ J

[JJ

<tV-----------
'

1982 by ZEN-ON Music Company Ltd ., Tokyo , J apan.

Q;vn ____ ,

r #f

<tv - -- - --- ----- ~

24

q;v_ - - -- - - - -- -

cvrr _________

---------

<l:VII - - - - - - - - - - --

r
<J;v -- - - - - - - - - - - - - -- -

ex ____- ---- ---- - - - - ---:


...--.,..---,

c;vrr ____________

ccv_____ --

<l:X -- - - - - - - - - - - - - - - - ;

~
:

'

o~

<J;vn __ ----------

<l:V -- - - - - - - - - - - - ~

25

cvrr ________ . ,
o

f 2

<l:v __________ ,

fl~ J.''~

<(;VII _________ . ,
'

'

<tV------------
'

<(;vrr --- --.,

1
1

~
rall. - - , - - -

<(;v_ - - - - - - - - . .

1
1

26

Don Perez Freire


(Tango)

Revisin de:
Jess Benites R.

Agustn Barrios Mangor

J-'~vA.7v,fv

CVII __________ 1
'

cv _______ ,
''

CII - ____ - - __ - ____ .,


''

cvrr ______ ,

l 2.

CIX._:

CVIL:

c:rx: ____ . ________ ,

14trn1:
-

--

f'

~
r--ar.7--.,

LJ

CN_ --,
''

CVII.;

1982 by ZEN-ON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

Q;rr _______ 1
'

27

CIX __ :

CVIL:

r- ar.7- _1

....

~-

CIV_ -:

: ar.12---:

'

cvn ______________ , 1i.11-TT

ar.12

'

crx.. 112.JMT

\f-V-------1

'

'

\l-Y--1
'

ar.7

cv __________ ,
'

o~

lfi
De!AI a IBl

---n
7~~JilJJ_ 8
j

cvn ____________ . .,
1
1

,;!
4~
7==-~~~~

--

o~

<J;vn_ -,
t:\

---Q
i

27

CIX .. -:.

ar ..12

CIV_ . 1

CVIl . "1.

,-ar.7.. ,
~-.....
:

:- ar.12--,

Q:vn _____ -~

cvn --------------:

~~~~

f.
<!:V. - - -- --, CIX.,

112.

''

''

<);V:.,

''

ar.7

cv __________ ,
'

De!AI a !ID

---n

1~/rn
= =-:_=-

3 -3

cvn ____________ . ,
''

--

o~

Q:vn__ ,

4~i 4F;i=R
7==-~~~~

o~

lfi

t:\

--

----Q
i

--

28

A mi madre
(Sonatina)

Revisin de:
Jess Benites R.

y--7~,

5flen SOL

6-a en RE

( :lJ<;iJf-fiJ:"-)

Agustin Barrios Mangor

<tv ______ -----.,

<);VII - ____ ,

Lento

P i m:

.
a z mi':\

.-.

cvr ____ -:

CVII ____ ,

CIX - - - - - - - .,

'

ri"f. ___ _

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

CVIIT _____ ; <);V ______

~J:oe ,J
.,.A~,&@i ie .
,ke't'~ rb Elhiff'E
~~F F E

i# ,J.
'!Jl

- - - - - - - - - - . <);VII - - - - - -:

1f;-e.$J:p

r.ic.

cv _____ --,

ou
a tempo

q;v______ ,

---------...,

'

'

<);X ______ , <);VIIT_, <!:VII ______ , <!:V. __ , <);m _- - - - - - ,

4.J--~1

rit. - 1982 by ZEN-ON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

'

29

en _____________

~VIL

(!;N__ .,

___ .,
1
1

a tempo
CVIIf _____ ,

CN_____ , CVI ____ , CV __________ ,


1

<!;VI - - - - - - - - - - ,

'

'

i
<!:VII ___ - - - - - - - - , CV - - - - - - - - - - :

CIV - - - - -

rall _ _

CVIII _____ CVII ____ _ -:


'

~X - - - - - .,

CN_____ , CV __________ .,
'

'

'

a tempo
CIV-. ___ 1

(!;VII - - - - -,

r--1'--:J
2

rit. ___ _

30

<tXIC'

<tV ---- ,

<j;IV_
~'

--------------p-- ---- - - - a tempo

<tw ________1 cv_______- - --,

ctm - - ---- ~
1

'

'

<tw ________, cv___ __


'

dim.

rit. __

accel. -

a tempo

<J;vnr _____ _

en _____ ,

--------

<i;w_ - - - - - - - -

-e-

P-------

dim. __ - - Poco

cw _____ _

r. _

_ a tempo

Poco _ __ , CVllI ____ ., CV _ - __ -,


:
m: a
m:

31

cv ___________ ,

<tX------.,
m :

CIV _ _ _ _ _ _ _ ___ .,

m a

'
'

en _______ ,

<!;III - - - - - - - - - - -

cv - - - - - - - - - - - - - - - - -a - - - - .,

m' J\,

'

~iJJ~

<tvrr ______ ., cv _______ ---.,


'

accel _ _ _ _ _ _ _

Poco

CIII _____ ..,

<tv ----..,

'

<!;VII -- - - -, <);VllI - - - - - - - -- - - ,

ctm ___ --,

<);III - - - - ' ctn


1

----- ,

CVI - - - - , <tv -----'


1

'

<!;III - - - - - - - - - -.,

$1 i"r r'~ ,1
j
dt"m. _ _ _ _ _ _ - -

rit. __

of

rall ____ - \!I

32

Transcribed of Record tape of


Barrios Mangor by:

Ay,

Ay, Ay! ...


717171

Jess Benites R.

de: Osman Perez Freyre


Arreglo: Agustn Barrios Mangor

Aire de Vidalita

Q;rr - - - - - - - - - - ,

,~ ~-~f64:g) 1~~:r@igi ~f~ruilf.1.~~~1


ar.sva

1.

Q;II - - - - - - - - - ,

2.

<trr --------- 1
1

crv:.,
'

<tv:_ -- -,;ar.12

'

1982 by ZEN-ON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

33

,~ f.;90l.B~1J.~F&t:j.~~:r@Jf 1~.:P@t:2l1
movido

''/ .~.~r@2J~1.~f'R?ff 1pftr<Jf 1.~.:ftf;gJl1


dim. __
ar.12

--

ar.12

l f.

ar.sva

//2.

c;n -- -- - - - - - - --.,

.,
1

<!;V..,

c;n _- - -----.,'

ar .sva

,~ if_?~---:~rn ifwf.nw l!t!f i.~:p;n.J@~1


Pi

j - - - - - - - - - - - - - - - ar. 7.

j :;~. -------------ar .12

mosso

'
ar .12

rit.

Minueto en Sol
Revisin de:

L. van Beethoven-

ar.7

.------...,,....,,.--_Trio

li.

1982 by ZEN-ON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

J] 112

ar .7

35

Moonlight
(Claro de luna)

Revisin de:

L. van BeethovenAgustinBarrios Mangar

/J,~1,t~P:/j/

Jess Benites R.

sost enut o
A dag10

e r_ _________ , e m _______ -- ,

OJ:YtO)!lll}

4e .@@ffl ffl 1.PhT ffl P91.:fO J131@2 JV '1


O&

4~

cv ______________ ,
''

1982 by ZEN-ON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

36

ll7

:::>

>
:::>

cm ___________ , c:v___________ , en ______________________ ,


:

'

cn _________ 1

ar.12

cv________ ,
1
1

en __________

'

cvrr ___________ , em___ _


@---------

37

ev. _________ ,

'

eVII

Q:v ______ . ___ . ~

____________________________ ,

:~rT d E~&f~r't ~~rJ


f2fTrdf!fal 1~d;r tc!:dlil
i
1

O&

CVII . - -- . - - - - - - . - - - - - - . - - - - - . - - . - ,

cv -----.. ----- --- . --- ---,

-b~

O&

em---. ,

CVII - - - - - - - - - - . - - ,

CVH _____ .

C II . - - - . - - _- - - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
'

e rr.. ,

-~

cv______________ ,

Q:v__________ ,

'Jiilli.F,"' ai i.rJlll{JJ.J.J JJ.J ai.J


rit. Poco a Poco _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'

11

38

Preludio NO 20
Revisin de:
Jess Benites R.
Fryderyk Chopin-

Largo

Agustin Barrios Mangor

CVIL 1

CVJ[.,

'

'

'

CVIL 1

CV- 1 CVIL 1

r----'

CIL.,

'

cm ____________ - ----1

cw -------- - --- - ---- - - - - --

'

'

CN., CV.,CW _,

C XII.,

':~~

''

'
'

''

ritenuto

cm. ______ ,

en _____ ...... ,

'

''

'

ar.12

CL 1

'# :i

.~gr

1982 by ZEN-ON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

:!

~;

ff

'

crr ______ i

ar.12

11

u
-.,:
ar.12

39

Traumerei

Revisin de:
Jess Benites R.

Franz SchumannAgustin Barrios Mangor

5~en SOL
6~en DO

CV--~

C.V. ,
'
'

Adagio espressivo

-- 1 ------

UC4ricr

2Er

-----

CVI,CVIlI ____ . ,
''

CV.. ,
'

OU"

a temPo
CVII ______ - - - - -..,

ou_j=
--2-

rt"t. - - - - 1982 by ZEN-ON Music Company Ltd., Tokyo, Japan.

dim. - - - - -

lento- -

--:,;

No. 1

1 . Jdf;O'.lJ<
2. **ME!ll~ 2 :!f
3. 1*ME!ll~ 3 :!f
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

.:1

)l.

77"'-7.Y
'' ;I 7,.,
tJ!tME!ll'7 1v1~ 1 :!f
tfi t)
7.7"-1vC:M~E!ll
-j!'J!T)07/IT

o / F/IT>~''ili
~Aii07J";t":;

r
7J"*. 1 i;{7J'-r1Hll~1 :!f(l)

r 1J 7J 1v

'71v1~3il'

--:>ti' ~qj,:
?J. L 1:1.0;,,

3 -

'"7Y'-r1Hll~2:!f
M~E!ll

,,fy.i

ili:~~FIHJ!ti'iE!ll~

2 il'

;{7J'-r11lll~l:!f(2)

7J /+t;{
::k~'.lit

No. 3
1. ,J,~ t;i:/v 1 .:i - F

2. .:1 )l. :r.. 1 1- "*y.i


3 . ', 7J 1 14. y 1) 7. 7 7.(i')llfj,:

2. 1 7J"- F**Mllll 1 ftilJi!I


3. rJ!tME!ll 1 fr.]
4. 1J 7J"- 1-'fJ!tME!ll .::.ffi:WilJ
5. jjlij'f-(7)t:0(7)1*WJ
6 . '7 1t.-- y -r 1 Ji\,
7 . ..1:f=v7.J
8. T"1 ;t/7

*.

1 fty.i

:r.. :; 1-

No.2
1 . 7-"'.. IJ - )' (i')?f.

5.

rJ!tM!l!J~

6 :!f

6 . r'i'llf!\

7.

Elll

s. lil:illfx
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

=:i;~-ME!ll

7 IJ /

9,

o filJi!I

:::10,l...c/jj

10. 7

M~E!ll

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

**y.i

-f IJE!lJ
7 1v-t'/ + / -ir/'"'
7 1v-t"/ +/Ji\,
J"7 7.::.Elll
lvJ"o ;,,/7;-.::..:;J

B :<$:""-0 I 7. Y 1v:: 7
~~:t;:iJ L r v"Eo
7.""'1 /(i')~jj!

'7 !V':l ~ 2 :!f


ili:~~ffl1*Mllll~

1 :!f

*~
M~E!ll

'7 !V':l

f'Ftfi, 5 - 1
f'Ptf!, 8 - 4

~r:J<;,.,

::k~'.iif:
~a

:::1 /

7 O IJ )"'

No.4
l. t.-)'
~~:U::P

2.

*'

3.
;I 1) i]!T)?'-:f=::::..4. :::t1t.-- )-:'r\
5. 1*WIHll rmilJi!I
6. 7 t.--".
7 . 1:: 7 1) - )'
8 . 'l -T -f :f, miJ{i6:""-)
9. f-";.;""'v7.7v1v
10. 7 1 . 7 1 . 7 1

:t-"

11. .:1 )l. .:i:. :; 1- 1- fty.i


12. +~ t:i: ~o ;.;7J'Ul7't1T>E!ll)
13. 7v 1J.:i-F(;_,3,.";.;)
14. 1- 1 .:1 71 (;,, .:i - 7 / l

4~L~7't

1:1.--:>li'"G

1*Will
lff ~077:.1t.-- 7J

77:.JviJ

7.1 /fE~E!ll
M~E!ll

1 fy.J
6 il!'t: d:: .Q ~~
.:1 )l. :r.. :; 1- **Will~ 1 il'
/ )l. :r.. :; 1- **Will~ 2 il'
/ )l. :r.. :; 1- *Will

1*ME!ll~

~(i')ffij~;

'{f.0 '7 1t.--1


T-'""-C0tfi 1
: 7 / 7. ~ 1 :!f
1f'J111H~Ii(2M7'-)

'71v1m/~~:~OLJ.Q . ''7~r1 nli!J

-o/7 71\.A

{5-J0)07 /'7-/7

~JT

fJ / 0 7 / 7-/~~0)

F 1J iiJv /77--f--v /7 XJv

iJ / ft~O) ~a - t1 :7 .:t.iJ /71::-1'/~i~~ffl.:r..'f' ..:I./ /'/ 1v771 nli!J/ffil


fj;b )!:f-l:Ji;

:\' 5 .

r /~ l) ::i-

ooo

J'3$~.7J.(j;~{!fJ!.{$;J A~Wf"(' .:'.:'}!~--;; ~ 1,

}!if.%
T703-8271
l~1I1rfJit:1LKPl11

Tel & Fax


Email

;( IJ

D
1211026

.:\='. ~

:t .A

7 ;...-

o9 o

;t 7-"lb!~
O8 6 - 2 7 6 - 5 1 7 8
nkbya@mxy.mesh.ne.jp

:::f V

-fF.ll.:ll 4
i\:tf1t - - - - - -

B*1~ 1 J

tff -

e
A..7.7. ::..-7 7.

!*'i\~f~if!Jii~lfjl(i';(:f

:llti?-~ffi1lfZ:..t~g2T131li3'5'Tl61~34
TEL','~$033227-6270

llll/R$033227-6280

- - - URL http://www.zen-on.eo.jp/
- - - ISBN978-4-ll-240274-7
IJ!'>'IJ!!l!!Etl'!H!ilil' Printed in Japan

1111 11111

ISBN978-4-11-240274-7
C3073

4<1300E

9784112402747

1111

1923073013007

1.

11
1111111 1111111 11111111
r; 11 nnr; nRnr;7R