Você está na página 1de 16

L.T.A.

S "VICTOR SLAVESCU" PLOIESTI

TEMA: CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE


DOMENIUL:ECONOMIC
SPECIALIZAREA:TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE
PROFESOR:STANCIU ALIN
CLASA:A XII A C

AN SCOLAR:2015-2016
GABRIELA

ELEV:POPA ALICE

CUPRINS

Capitolul I. Contabilitatea activelor imobilizate


1.1. Structura activelor imobilizate
1.2. Organizarea evidentei operative si analitice a activelor imobilizate
Capitolul II. Contabilitatea imobilizarilor corporale
2.1. Notiuni generale
2.2. Conturi utilizate
Capitolul III. Amortizarea imobilizarilor corporale
3.1.Notiune
3.2. Duratele normale de utilizare
3.3. Regimuri de amortizare
Capitolul IV. Operatii privind imobilizarile corporale
4.1. Contabilitatea operatiilor privind intrarea imobilizarilor corporale si
reevaluarea
4.2. Contabilitatea operatiilor privind iesirea imobilizarilor corporale

Capitolul I. Contabilitatea activelor imobilizate


1.1.Structura activelor imobilizate
Activele imobilizate sunt active detinute pe o perioada mai mare de un an,
generatoare de beneficii economice viitoare.Beneficiile economice viitoare
reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxurile de trezorerie
sau
de
echivalente
de
trezorerie
catre
entitate.
In functie de natura lor, activele imobilizate pot fi : imobilizari necorporale,
imobilizari corporale si imobilizari financiare.
Imobilizarile necorporale sunt active identificabile, nemonetare si fara
suport material, concretizate in cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare,
concesiuni, brevete, licente, marci de fabricatie, programe informatice etc;
Imobilizarile corporale sunt bunuri tangibile de folosinta indelungata,
reprezentate de terenuri, constructii, instalatii, masini, utilaje, mobilier,
aparatura birotica etc;
Imobilizarile financiare sunt investitii financiare care cuprind actiuni si alte
titluri cumparate si detinute pe termen lung, precum si creante imobilizate, cum
ar fi imprumuturile si garantiile acordate pe termen lung.
O categorie distincta in cadrul activelor imobilizate o formeaza imobilizarile
necorporale
si
corporale
in
curs
de
executie.
Datorita faptului ca activele imobilizate deservesc in mod durabil activitatea
entitatii economice, acestea sufera in timp anumite deprecieri cauzate de uzura
fizica sau morala, de factori economici, sociali, politici etc.La intocmirea
bilantului trebuie sa se tina seama de aceste reduceri de valoare ale activelor
imobilizate, efectuandu-se anumite corectii.In functie de natura deprecierilor, se
mai numesc ajustari si se pot grupa astfel :
1. Ajustari permanente, denumite amortizari ;
2. Ajustari provizorii, denumite ajustari pentru depreciere
In structura activelor imobilizate corporale si necorporale pot fi incluse si
activele imobilizate n curs. Acestea mbraca forma lucrarilor de investitii care
la sfrsitul exercitiului nu au fost terminate, urmnd ca finalizarea lor sa aiba loc
n exercitiile viitoare, cnd vor fi ncadrate n categoria imobilizarilor corporale
sau a imobilizarilor necorporale, dupa caz.

1.2. Organizarea evidentei operative si analitice


a activelor imobilizate
Organizarea raional a evidentei operative si a contabilitii analitice a
activelor imobilizate trebuie sa fie conceputa astfel nct sa permit
consemnarea completa si la timp a tuturor operaiunilor privind mi carea
activelor imobilizate: intrari, deprecieri, iesiri, inchirieri etc. Documentele de
evidenta utilizate depind atat de natura acestor operatiuni, cat si de categoria de
active imobilizate la care se refera.

Documente privind intrarea in gestiune a activelor imobilizate

Categoria de active
imobilizate
Imobilizari necorporale si
corporale

Cai de intrare

Documente de

Cumparare

Productie proprie

Aport social in natura

Donatie
Plusuri la inventariere
Concesionare,
locatie
gestiune, inchiriere

Imobilizari necorporale si
corporale in curs de executie

de

Productie proprie

Realizate de catre terti


Imobilizari financiare

Achizitionare

Achizitionate si achitate

evidenta
Factura fiscala; contract de
vanzare-cumparare;
proces
verbal de receptie;
proiecte pentru studii si
cercetari; deviz pentru lucrari
executate; proces verbal de
receptie;
act
constitutiv;
expertiza
tehnica;
declaratie
de
subscriere; proces verbal de
receptie;
proces verbal de predareprimire;
proces verbal de inventariere;
contract de concesiune, locatie
de gestiune, inchiriere; caiet de
sarcini al concesiunii; proces
verbal de receptie;
bon de consum; fisa limita de
consum; factura fiscala; stat de
salarii; deviz de lucrari; proces
verbal
privind
productia
neterminata;
factura fiscala; proces verbal
de receptie;
ordin
privind
cumpararea
titlurilor de valoare; contract de
vanzare-cumparare;
oferta
publica de vanzare a actiunilor;
prospectul de vanzare a
actiunilor;
ordin de plata; bilet la ordin;

Aport social

cec; chitanta;
act constitutiv,
evaluare

raport

de

Documente privind iesirea din gestiune a activelor imobilizate

Categoria
imobilizate
Imobilizari
corporale

de

active

necorporale

si

Cai de iesire
Casare

Vanzare

Retrase de catre asociati


Donatie

Imobilizari necorporale si
corporale in curs de executie
Imobilizari financiare

Concesionare,
locatie
de
gestiune, inchiriere
Situatii
exceptionale
(calamitati, furt, etc)
Transferarea la imobilizari
necorporale sau corporale
vanzare

Documente de evidenta
proces verbal de scoatere din
functiune/ de declasare a unor
bunuri materiale
factura fiscala; proces verbal
de vanzare-cumparare; raport
de evaluare
cerere de retragere; proces
verbal de predare-primire;
proces verbal de predareprimire
contract
de
concesionare,
locatie de gestiune, inchiriere;
contract de asigurare;
proces verbal de receptie
ordin de vanzare a titlurilor;
ordin de plata, cec, bilet la
ordin; chitanta;

Contabilitatea analitica a activelor imobilizate, in special a imobilizarilor


corporale, se organizeaza pe locuri de folosinta (sectii, ateliere, laboratoare etc),
pe categorii de imobilizari si in cadrul acestora, pe obiecte de evidenta, prin care
se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte destinat sa indeplineasca
in mod independent o functie distincta.Documentele utilizate pentru
contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale sunt: registrul numerelor de
inventar si fisa mijlocului fix. Pentru miscarea mijloacelor fixe in interiorul
entitatii se foloseste bonul de miscare a mijloacelor fixe.
Capitolul II. Contabilitatea imobilizarilor corporale
2.1. Notiuni generale
Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari materiale sau active fixe
tangibile , cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata, care indeplineste
urmatoarele caracteristici :

Sunt utilizate in productia de bunuri , in prestarea de servicii, in activitati


administrative sau sunt inchiriate tertilor;
Au durata normala de functionare mai mare de un an ;

In categoria imobilizarilor corporale se include: terenuri, amenajari de


terenuri, constructii, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de
masurare, control si reglare, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,
aparatura birotica, avansuri pentru investitii etc.
Sunt de asemenea considerate imobilizari corporale :

Investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de


inchiriere, concesiune, locatie de gestiune ;
Mijloacele fixe puse partial in functiune, pentru care nu s-au intocmit
formele de inregistrare ca imobilizari corporale;
Investitiile efectuate pentru descoperta;
Investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor
cu modernizarea, realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici
initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin
majorarea valorii mijloacelor fixe.

Potrivit traditiei contabile romanesti, imobilizarile corporale, cu exceptia


terenurilor si amenajarilor de terenuri, formau o subgrupa distincta numita
'mijloace fixe.Reglementarile contabile conforme cu directivele europene nu
mai definesc in mod explicit aceasta notiune.Activele incadrate in categoria
mijloacelor fixe trebuie sa aiba valoarea de intrare mai mare decat limita
prevazuta de lege (de la 01.07.2005 valoarea de intrare a mijloacelor fixe de
minimum 1.500 lei)
Imobilizarile corporale in curs de executie sunt considerate o categorie
distincta de active imobilizate.Nu sunt considerate imobilizari corporale :

Componentele imobilizarilor corporale procurate cu ocazia reparatiilor,


care au ca scop restabilirea parametrilor tehnici initiali ale acestora ;
Constructiile si instalatiile provizorii ;
Animalele tinere, animalele de ingrasat, pasarile si coloniile de albine ;
Padurile ;
Echipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala si
accesoriile de pat, indiferent de valoarea si durata lor de utilizare ;
Sculele, instrumentele si dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitor
produse de serie sau pe baza unor comenzi ;

Conturile privind reparatiile imobilizarilor corporale trebuie recunoscute ca si


cheltuielile de exploatare in perioada in care sunt efectuate.In schimb , costul

lucrarilor de modernizare , care au ca scop cresterea performantelor tehnice


initiale ale imobilizarilor corporale , se adauga la valoarea contabila a acestora.
2.2.Conturile utilizate
Conturile care reflecta existenta, miscarea si amortizarea imobilizarilor
corporale sunt cuprinse in grupele: 21 Imobilizari corporale, 28 Amortizari
privind imobilizarile si 23 Imobilizari in curs de executie si avansuri pentru
imobilizari.
Contul 2111 Terenuri
Contul 2112 Amenajari de terenuri

Dupa continutul economic sunt conturi de imobilizari corporale , iar dupa


functia contabila sunt conturi de activ , care tin evidenta terenurilor si
amenajarilor de terenuri ( investitii care au ca scop punerea in valoare a
terenurilor , sisteme de irigatii , de desecari , racordari la sisteme de alimentare
cu energie , imprejmuiri , drumuri de acces etc.)
In DEBIT se inregistreaza :

Valoarea terenurilor achizitionate (404) , aduse ca aport la capital (456) ,


primite gratuite (133), primite in regim de leasing financiar (167);
Costul amenajarilor de terenuri executate de catre terti (404) , executate
pe cont propriu (231,722);
Valoarea cresterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105) ;
Plusurile
de
inventar
(134)
.
In CREDIT se inregistreaza :
Valoarea terenurilor vandute (6583) , restituite asociatilor (456) ;
Valoarea amortizata a amenajarilor de terenuri scoase din evidenta (2811)
;
Valoarea neamortizata a amenajarilor de terenuri scoase din evidenta
(6583) ;
Valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105) ;
Valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participarii in natura la
capitalul social al altei societati comerciale (261,263,265);
Diferenta dintre valoarea contabila (mai mare) si valoarea de aport (mai
mica) a terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul
social al altei societati comerciale (1068).

Contul 212 Constructii.


Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale , iar dupa
functia contabila este un cont de activ , care tine evidenta existentei si miscarii
constructiilor .
In DEBIT se inregistreaza :
Valoarea constructiilor achizitionate (404) , realizate din productie
proprie (231,722), primite ca aport la capital (456) , primite gratuite (133)
, primite in regim de leasing financiar (167) ;
Valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105,7588);
Valoarea amortizarii investitiilor efectuata de catre chiriasi la constructiile
inchiriate si restituite proprietarului (2812).
In CREDIT se inregistreaza :
Valoarea amortizata a constructiilor scoase din evidenta (2812);
Valoarea neamortizata a constructiilor scoase din evidenta (6583);
Valoarea constructiilor restituite asociatilor (456) , cedate in regim de
leasing financiar (2678), distruse de calamitati (671) ;
Valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105,6588);
Valoarea de aport a constructiilor care fac obiectul participarii in natura la
capitalul social al altei societati (261,263,265);
Diferenta dintre valoarea neamortizata (mai mare) si valoarea de aport
(mai mica) a constructiilor care fac obiectul participarii in natura la
capitalul social al altei societati comerciale (1068).
Contul 2131 Echipamente tehnologice (masini , utilaje si instalatii
de lucru)
Contul 2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
Contul 2133 Mijloace de transport
Contul 2134 Animale si plantatii
Dupa continutul economic sunt conturi de imobilizari corporale , iar dupa
functia contabila sunt conturi de activ , care tin evidenta instalatiilor tehnice ,
mijloacelor de transport , animalelor de reproductie si munca plantatiilor.

In DEBIT se inregistreaza :
Valoarea instalatiilor tehnice , mijloacelor de transport , animalelor si
plantatiilor achizitionate (404), realizate din productia proprie (231,722),
primite ca aport la capital (456) , primite gratuit (133) , primite in regim
de leasing financiar (167);
Valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105,7588);
Valoarea amortizarii investitiilor efectuate de catre chiriasi la
imobilizarile corporale inchiriate si restituite proprietarului (2813).
In CREDIT se inregistreaza :
Valoarea amortizata a instalatiilor tehnice , mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor scoase din evidenta (2813);
Valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice , mijloacelor de transport ,
animalelor si plantatiilor scoase din evidenta (6583);
Valoarea instalatiilor tehnice , mijloacelor de transport , animalelor si
plantatiilor restituite asociatiilor (456) , cedate in regim de leasing
financiar (2678), distruse de calamitati (671);
Valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105,6588);
Valoarea de aport a instalatiilor tehnice , mijloacelor de transport ,
animalelor si plantatiilor care fac obiectul participarii in natura la
capitalul social al altei societati (261,263,265);
Diferenta dintre valoarea neamortizata (mai mare) si valoarea de aport
(mai mare) a instalatiilor tehnice , mijloacelor de transport , animalelor si
plantatiilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al
altei societati comerciale (1068);

SOLDUL debitor al contului reprezinta valoarea mobilierului,


aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si
materiale si a altor active corporale existente in patrimoniul entitatii.
Conturile 2811-2814 Amortizari privind imobilizarile corporale

Dupa continutul economic sunt conturi substractive sau rectificative ale


valorii imobilizarilor corporale , iar dupa functia contabila sunt conturi de
pasiv , care tin evidenta amortizarii imobilizarilor corporale .
In CREDIT se inregistreaza :
Amortizarea imobilizarilor corporale (6811);
Amortizarea investitiilor efectuata de catre chiriasi la imobilizarile
corporale inchiriate si restituite proprietarului (212, 2131 la 2134, 214)
In DEBIT se inregistreaza :
Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale scoase din active
(2112,212,2131 la 2134, 214);
Soldul creditor al conturilor reprezinta amortizarea imobilizarilor
corporale existente in patrimoniu .
Contul 231 Imobilizari corporale in curs de executie
Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale , iar dupa
functia contabila este un cont de activ , care tine evidenta imobilizarilor
corporale in curs de executie .
In DEBIT se inregistreaza :
Valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie facturate de catre
terti (404), executate de catre entitate (722) , primite ca aport social (456)
In CREDIT se inregistreaza :
Valoarea imobilizarilor corporale finalizate si receptionate (212, 2131 la
2134, 214) ;
Valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie cedate (6583) ,
retrase de catre asociati (456), distruse de calamitati (671);
Soldul debitor al contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale
in curs de executie existente in patrimoniul entitatii.
Contul 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale , iar dupa
functia contabila este un cont de activ , care tine evidenta avansurilor acordate
pentru imobilizari corporale.

In DEBIT se inregistreaza :
Valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale (5121,
5124, 5311, 5314);
In CREDIT se inregistreaza :
Valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale,
decontate (404) ;
Soldul debitor al contului reprezinta valoarea avansurilor acordate
furnizorilor de imobilizari corporale , nedecontate.
Alte conturi specifice, utilizate pentru inregistrarea imobilizarilor corporale :
6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital"
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
8031 Imobilizari corporale luate cu chirie.
Capitolul III. Amortizarea imobilizarilor corporale
3.1. Notiune

Imobilizarile corporale isi pierd treptat o parte din valoarea lor de


intrebuintare ca urmare a folosirii lor , a actiunii agentilor naturali , a
progresului tehnic. Aceasta depreciere fizica si valorica se numeste uzura. In
functie de cauzele care o produc uzura poate fi :
Uzura fizica generata de functionarea tehnica si mecanica , precum si
de influenta factorilor naturali ;
Uzura morala reprezinta procesul de invechire tehnologica, cauzat de
evolutia rapida a tehnicii , de aparitia a noi masini cu performante mai
ridicate.
Expresia valorica a uzurii care se include in mod esalonat in cheltuieli se
numeste amortizare . Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza , pe
baza unui plan de amortizare, din luna urmatoare punerii acestora in functiune si
pana la recuperarea integrala a valorii de intrare .Amortizarea imobilizarilor

corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se


inregistreaza in contabilitate de catre proprietarul acestora .
Amortizarea cheltuielilor de investitii efectuate la mijloacele fixe concesionate
, inchiriate , luate in locatie de gestiune se calculeaza de catre cel care a efectuat
investitia , pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare , dupa
caz.
Nu se supun amortizarii : terenurile, lacurile, baltile si iazurile, care nu sunt
rezultatul unei investitii; tablourile si operele de arta, bunurile din domeniul
public finantate din surse bugetare; casele de odihna proprii; locuintele de
protocol; navele, aeronavele, altele decat cele utilizate in scopul realizarii
veniturilor; orice alt mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita
folosirii (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 24, alin. 4 )
In cazul imobilizarilor corporale achizitionate, care au durata normala de
utilizare expirata, valoarea de intrare (costul de achizitie) se va recupera pe o
durata
stabilita
de
catre
o
comisie
tehnica
.

3.2.Duratele normale de utilizare

Duratele normale de utilzare corespund, in principiu, cu duratele


economice de utilizare, in cadrul carora veniturile obtinute din utilizarea
imobilizarilor corporale sunt mai mari decat cheltuielile necesare pentru
functionare, intretinere si reparare. De aceea , durata normala de utilizare
depinde si de mediul in care imobilizarile corporale sunt exploatate si care poate
fi normal, usor coroziv, puternic coroziv .Duratele normale de utilizare se afla in
Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea
mijloacelor fixe. Imobilizarile corporale cuprinse in Catalog sunt clasificate in
grupe, subgrupe , clase, subclase si familii . Catalogul cuprinde urmatoarele
date necesare identificarii si stabilirii duratelor de utilizare a imobilizarilor
corporale (mijloacelor fixe) :
Codul de clasificare ;
Denumirea grupei, subgrupei, clasei, subclasei si familiei imobilizarilor
corporale ;
Limita minima si maxima a duratei normale de functionare (de utilizare),
in ani.

In cazul mijloacelor fixe achizitionate , cu durata normala de utilizare


neconsumata, pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii in
functiune, durata de utilizare ramasa), recuperarea valorii de intrare se face pe
durata normala de functionare ramasa.In cazul mijloacelor fixe achizitionate, cu
durata normala de functionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de
identificare, durata normala de functionare se stabileste de catre o comisie
tehnica
sau
un
expert
tehnic
independent.
Pentru perioada in care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea
amortizarii aferente acesteia se face prin recalcularea cotei de amortizare pe
durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare repunerii in
functiune a acestora sau se diminueaza capitalurile proprii la data scoaterii din
functiune.

3.3. Regimuri de amortizare

Entitatile economice isi amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul din


urmatoarele regimuri de amortizare: liniara, degresiva, accelerata.
1. Amortizarea liniara se realizeaza prin includerea in cheltuielile de
exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu duratele de utilizare ale
imobilizarilor corporale.Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei
anuale de amortizare la valoarea de intrare a imobilizarilor corporale.
2. Amortizarea degresiva presupune o amortizare mai accentuata a
imobilizarilor corporale in primii ani de la punerea in functiune . Utilizarea
acestui regim de amortizare presupune calcularea cotei de amortizare degresive
prin multiplicarea cotei de amortizare liniara cu unul din coeficientii urmatori :
1,5 - daca durata normala de utilizare a imobilizarilor corporale este
cuprinsa intre 2 si 5 ani, inclusiv;
2 - daca durata normala de utilizare este cuprinsa intre 5 si 10 ani,
inclusiv;
2,5 - daca durata normala de utilizare este mai mare de 10 ani .
Regimul de amortizare degresiva se poate aplica in 2 variante :
Amortizarea degresiva fara influenta uzurii morale (AD1

In primul an de functionare amortizarea se calculeaza aplicand cota de


amortizare degresiva la valoarea contabila a activului. Amortizarea anuala
pentru anii urmatori se calculeaza prin aplicarea cotelor de amortizare degresive
la valoarea contabila neta (ramasa) pana in anul in care amortizarea anuala
degresiva este egala sau mai mica cu/ decat amortizarea anuala calculata prin
raportul dintre valoarea ramasa si numarul de ani de utilizare ramasi.
Incepand cu anul respectiv si pana la expirarea duratei de utilizare, se trece la
amortizarea liniara prin calcularea amortizarii anuale raportand valoarea ramasa
la numarul de ani de functionare ramasi.
Amortizarea degresiva cu influenta uzurii morale (AD2)
Aceasta varianta permite amortizarea valorii contabile a imobilizarilor
corporale intr-o perioada mai mica decat durata normala de utilizare, diferenta
reprezentand influenta uzurii morale.
Aplicarea acestei variante de amortizare presupune determinarea urmatoarelor
elemente :
Durata de utilizare aferenta regimului liniar, recalculata in functie de cota
de amortizare degresiva (DUR). DUR se obtine prin raportarea numarului
100 la cota de amortizare degresiva.
Durata de utilizare in care se realizeaza amortizarea integrala (DUI). DUI
se calculeaza ca diferenta intre durata normala de utilizare conform
Catalogului (DN) si DUR .
Durata de utilizare aferenta uzurii morale pentru care nu se mai
calculeaza amortizare (DUM)- se calculeaza prin diferenta dintre DN si
DUI
3. Amortizarea accelerata consta in includerea in primul an de functionare, in
cheltuielile de exploatare a unei amortizari in cota de 50% din valoarea de
intrare.Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sunt calculate
dupa sistemul liniar, prin divizarea valorii ramase la numarul de ani de utilizare
ramasi .

Capitolul IV. Operatii privind imobilizarile corporale

4.1.Contabilitatea operatiilor privind intrarea imobilizarilor


corporale si reevaluarea

Imobilizarile corporale pot intra in intreprindere prin aport in natura la


capitalul social, achizitionare de la furnizori interni si/sau externi, construire in
antrepriza sau regie proprie, transfer de produse finite obtinute din productia
proprie, obtinerea cu titlu gratuit, plus la inventar, subventionare etc.
In raport de fiecare modalitate de intrare, valoarea de intrare poate lua
urmatoarele forme :
bunurile reprezentand aport la capitalul social, la valoarea de aport,
stabilita in urma evaluarii;
bunurile obtinute cu titlu gratuit, la valoarea justa;
bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de achizitie;
bunurile produse in unitate, la cost de productie.
Intrarea prin aport in natura
Asociatii sau actionarii pot contribui la constituirea sau majorarea capitalului
social pe calea aportului in natura pentru maxim 40% din valoarea aportului.
Bunurile aportate sunt evaluate la valoarea de aport, inregistrandu-se in
contabilitate pe baza documentelor de constituire a societatii sau de majorare a
vietii societatii.Valoarea de aport are la baza dosarul de evaluare intocmit de
specialistii evaluatori.
4.2. Contabilitatea operatiilor privind iesirea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale pot iesi din societate prin: casare, vanzare, lipsuri
constatate la inventar, cedari cu titlu gratuit, schimb de active, leasing, alte
cauze de forta majora.
In general, la iesire, imobilizarile corporale se evalueaza la valoarea de intrare.
Iesire prin casare

Iesirea imobilizarilor corporale prin casare constituie o cale de iesire


complexa cuprinzand operatii privind demolarea, demontarea sau
dezmembrarea
imobilizarilor
corporale,
valorificarea
ansamblelor,
subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate, scaderea din
gestiunea unitatii a acestor active corporale.

Iesirea prin vanzare

Iesirea imobilizarilor corporale prin vanzare se contabilizeaza similar


operatiei de scoatere din functiune privind scaderea din evidenta a imobilizarii
vandute, tinand cont de valoarea inregistrare recuperata integralsau partial pe
calea amortizarii. Iesirile prin vanzare genereaza si reflectarea operatiei de
vanzare , cu pretul de vanzare si TVA inregistrate pe baza facturii.
Iesirea prin cedare cu titlu gratuit
Iesirea imobilizarilor corporale prin cedari cu titlu gratuit (donatii) determina
numai inregistrarea scaderii din evidenta a imobilizarilor donate, operatiune ce
rezulta din procesul verbal de predare-primire. Reflectarea in contabilitate se
realizeaza diferit in raport de recuperarea integrala sau partiala a valorii de
inregistrare a imobilizarii.