Você está na página 1de 9

 

  KÜLTÜRARZUBİLGİRÜYAEKM
EKATEŞUMUTEMEKİNSANME
 

DENİYETBAHARDENİZYOLKİT
 

APADAYAŞAMDOĞUGERÇEKB
ALIKKISMETGECEHATIRASUI
DEVRİMSUNAŞİİRİSTANBULS
İSKADINSAATYOLCUGÜÇYAL
ANMARTIASYARENKSEKSYAİ
ĞMUROYUNÖZGÜRLÜKTOPRI
AKAİLEGÜNEŞTİYATROKARD
EŞLKSUHLYATARHMEVSDOS
KELİME KELİME
TBATIAKDENİZBEREKETVAP
URUMUTBOĞAZRAKILİMANA
İSTANBUL
ŞKEKİNKARÇİLEHASATLODO
WORD BY WORD İSTANBUL
SKALPYILDIZSİMİTTUTSAKSI
AYIMUTLULUKNAZARÜLKEYI
EMEKSINIRFALKOMŞULUKEL
 

 
 
 
 

Kelime Kelime İstanbul


Bir İnteraktif Kentsel Sanat Projesi

Vizyon:  Hayalimiz, İstanbul metropolünü, kendi halkının, hayata dair 
kelimeleriyle süslemek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Hayatta senin için en önemli şey ne?" 
 
Bu  soruyu  İstanbul  halkına  soracağız  ve  yanıtları  İstanbul’un  birçok  yerine  dev 
demir  harflerden  oluşan  kelime  heykelleri  olarak  kuracağız  ve  geçici  süreyle 
sergileyeceğiz.  Bu  şekilde  şehir  sakinlerinin  katılımıyla,  bütün  İstanbul’da 
sergilenen bir sanat eseri yaratmayı planlıyoruz.  

Bu  sorunun  cevaplarını  daha  önce  de  Berlin`de  arayan  heykeltraş  ve  konsept 
sanatçısı  Hüseyin  Arda,  "Kelime  Kelime  İstanbul"  adlı  kentsel  sanat  projesini 
İstanbul’da  uygulamak  üzere,  Ocak  2010’dan  itibaren  İstanbul’da  çalışmalarına 
başladı.  

İstanbul’da  Avrupa  Kültür  Başkenti  2010  etkinliklerine  paralel  sanat  katkısı 


sunmayı amaçlayan proje, bağımsız ve özerk bir sanat inisiyatifi.  

Sanatçı ve ekibi İstanbul halkını kendini ifadeye ve iletişime teşvik etmek istiyor 
ve kentsel alanda sanatı beraber icra etmeye davet ediyor 

 
                 Hedefler: 
   

İstanbul  halkının  hayata  dair  önceliklerini  bulmak,  şehrin  birçok  yerine  kelime 
heykelleri  dikmek,  bir  megaenstalasyon  yaratmak,  iletişim  sağlamak,  iletişimi 
anıtlaştırmak.  
Halkın sanat projesine katılımını sağlamak, kitlelere dönük sanat eseri yaratmak.  
Estetik‐göz  zevkine  hitap  eden‐.  bir  enstalasyon  yaratmak.    Estetik  artı  değer 
yaratarak şehirdeki yaşam kalitesini arttırmak.  
Istanbul’u  kendi  halkının  seçtiği  kelime  heykelleriyle  süslemek.  Kentin  bütününü 
geçici olarak bir sanat malzemesine çevirmek.  
Kelime  bulma  sürecini  işletmek    ve  insanların  kendilerini,  çevrelerinde 
tanımlamalarına  aracı  olmak.  Kitlelere  hitap  etmek  ve  hedeflenen  interaksiyon 
sayesinde insanlarin kendilerini şehirleriyle özdeşleştirmelerini sağlamak.  
Sanat  etkinliğini  bütün  şehre  ve  sosyal‐coğrafi  gruplara  yaymak.  İnsanları  sanata 
teşvik etmek.  
Düşündürmek, hissettirmek  
Sanat yapmak, sanat yaptırmak  
Dokümentasyon yapılması ve kitap çıkartılması. İstanbul’un "Hypertext" ini bulmak.  
Gruplar arası, grup içi diyaloğu teşvik etmek.  
Megakomunikasyon  yaratmak,  sonuçlarını  heykelleştirmek  ve  tüm  İstanbul’da 
sergilemek.  
   

İkincil hedefler:  

Hedef sessizlerin sesini duyurmalarına destekleyici aracı ( katalizatör) olmak.  
Sosyal kampanya ile seçilecek olan bir hayır kuruluşuna destek olmak.  
Tükiye’ye sanat alanında katkıda bulunmak.  
İfade özgürlüğünü teşvik etmek.  
Berlin’den sanat ithal etmek.  
Berlin‐İstanbul arası bir köprü oluşturmak. 
 
 
 
 
Strüktür:  

"Kelime Kelime İstanbul" projesi için bir ekip kuruldu. Projenin iki aşamada 

gerçekleştirilmesi öngörüldü. 

İlk aşamada, kelimelerden bir labirent heykel‐enstalasyon yaratılacak ve İstanbul’da 

bir kamusal alanda, tercihen Taksim Gezi Parkı önünde, sergilenecek. 

İstanbul’lular için, Orhan Veli`nin bir şiiri  heykelleştirilecek. 

İnsanlar, seyirci, labirentin içinde, metal kelimelerin arasında dolaşabilecek. 

12m x 12m genişliğinde , 3 metre yüksekliğinde ve 25 ton ağırlığında, tecrübe 

edilebilir, geçici bir sanat eseri yaratılacak. Bu şekilde projenin kamuya maksimum 

tanıtımı amaçlanıyor. 

İkinci aşamada labirentteki harfler  İstanbul’a dağılacak. 

“Hayatın kelimeleri” İstanbul’luların katkılarıyla, bütün İstanbul’u süsleyecek. 
 

Kelimeler nasıl bulunacak?  

İnternet.  
Basın ve kurumlarla işbirliği.  
Kamusal alanda toplum arasında yapılan kelime anketleri.  

Prensipler:  

9 Seçilecek kelimeler, ırkçı, insanlık onuruna aykırı, toplumu rencide eden 
kelimeler olamaz.  
9 İstanbul’un kelimelerini bulurken herkese söz hakkı tanımak 
9 Demokratik prensiplere sadık kalmak  
9 Özerk ve bağımsız bir sanat projesi yaratmak.  
9 Kurumsal çatı altına girmeden, kurumlarla maksimum işbirliği aramak. 
            Zaman Planı: 

“KELİME KELİME İSTANBUL” projesinin açılışı  

19 Haziran 2010  

Saat 18:30 

Yer: Beyoğlu 

Projenin 31 Aralık 2010 tarihine kadar uygulanması öngörülüyor. 

 
 

Ekip: 

Sanatçı / Proje konsept ve genel yönetim: Hüseyin Arda (Türkiye, Almanya) 

Proje yönetmeni: Yüksek Mühendis Mimar Hakan Tütüncü (Almanya), 

Produksiyon yönetimi: Luca Ciavarella( Italya) 

Proje asistanları: İmdat Uçar, Zeki Turan, Vahide Göktas, Hanna Monik 

       

      Websiteleri: www.kelimekelimeistanbul.carbonmade.com 

       www.kelimekelimeistanbul.blogspot.com 

      www.ardatachelesmetallwerkstatt.blogspot.com