Você está na página 1de 100

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a. A
R0 = ρ
S
R0S
ρ=
A
Rezultat final: ρ = 12 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m
b. R s = 2R 0
1 1 1
= +
Re 2R 0 R 0
Rezultat final: R e = 4Ω
c. R e = 2R 0
'

NE
I' =
Nr + R e
'

Rezultat final: I = 1,5 A


d. NE
I=
Nr + R e
I = I1 + I 2 , I1 ⋅ 2R 0 = I 2 ⋅ R 0
U AB = I1R 0
Rezultat final: U AB = 6V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 002

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II. a.
R1 = U 1 / I 2
Rezultat final: R1 = 6 Ω
b.
U MN = R 2 I 2 + U 1
Rezultat final: UMN = 4,5 V
c.
I3 = UMN / R3
I = I2 + I3
Rezultat final: I = 0, 75 A
d.
R3 (R1 + R2 )
Re =
R1 + R2 + R3
Rezultat final: Re = 6 Ω
e.
E = (R e + r ) ⋅ I
Rezultat final: E = 6V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 003

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item Soluţie, rezolvare


II.a.
1 1 1 rr r r
= + sau re = 1 2 sau re = 1 = 2
re r1 r2 r1 + r2 2 2
re = 2 Ω
b.
E
ISC =
r
I1 = 6 A
I2 = 8 A
c.
E1 + E2
Ee = sau Ee = re (I1 + I2 )
2
Ee = 28 V
d.
E
I=
R+r
E − E0
R= e − (re + r0 )
I
R = 12 Ω
e.
E −U
I= (sau orice relaţie care permite determinarea intensităţii I2)
r
I2 = 1,5 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 004

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R 2,3 = 4Ω
R 5,6 = 6Ω
1 1 1
= +
Rp R2 + R3 R5 + R6
R p = 2,4Ω
R = R1 + R p + R 4
Rezultat final: R = 9Ω
b.
E
I=
r +R
E
I =
r + R1 + R 4 + R p
Rezultat final: I1 = 2,2 A
c.
I 2 (R 2 + R 3 ) = I 3 (R 5 + R 6 )
I1 = I 2 + I 3
Rezultat final: I 2 = 1,32 A , I3 = 0,88 A
d.
U p = I 2 ⋅ R 2,3
Rezultat final: U = 5,28V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.


Varianta 005

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R2 R3
Re = R1 +
R2 + R3
Rezultat final: Re = 9Ω
b.
I = I 2 + I3 ,
I 2 R2 = I 3 R3
Rezultat final: I 2 ≅ 0,4 A
c.
E
I=
Re + r
Rezultat final: r = 1Ω
d.
U 2 = I 2 R2
Rezultat final: U 2 = 4,02V
e.
r = 0,
E
I=
Re
Rezultat final: I ≅ 1,33 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 006

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a. E 1
scrierea ecuaţiei dreptei de sarcină: I = − U
r r
Din grafic I = 0 ⇒ U gol = E
Rezultat final: E = 50 V
b. E
Din grafic U = 0 ⇒ I sc =
r
Rezultat final: I sc = 5 A
c.
E
r =
Isc
Rezultat final: r = 10 Ω
d. Din grafic U = 30 V ⇒ I = 2 A
∆N
I= e
∆t
∆N I
=
∆t e
∆N
Rezultat final: = 1,25 ⋅ 1019 electroni ⋅ s −1
∆t
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 007

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
A
R=ρ
S
Rezultat final : R = 3,2Ω
b.
U = RI 1
Rezultat final : U = 5,76V
c.
E
I1 =
R+r
IR
r = 1
I S − I1
Rezultat final: r = 0,7Ω
d.
E = IS r
Rezultat final : E = 7V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 008

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
1 1 1
= +
rp r1 r2
r ⋅r
rp = 1 2
r1 + r2
Rezultat final: rp = 1Ω
b.
E1 ⋅ r2 + E2 ⋅ r1
Ep =
r1 + r2
Ep
I=
rp
Rezultat final: I = 2, 27 A
c.
E1 = I1 ⋅ r1 + I ⋅ R
E −I ⋅R
I1 = 1
r1
Rezultat final: I1 = 3, 65 A
d.
U = R⋅I
Rezultat final: U = 22, 7 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 009

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.


Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
II.a.
E
I=
R1 + r
Rezultat final: I ≈ 2,29 A
b.
R AC = 0,6R2
1 1 1
= +
R p R1 R AC
R p ≈ 6,43Ω
c.
R = ρl / S
Rezultat final: S = 3,4 ⋅ 10 −8 m 2
d.
1 1 1
= +
R p R1 R2
E
I=
Rp + r
Rezultat final: I = 3 A
e.
U AB = I ⋅ R p
Rezultat final: U AB = 22,5V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 010

Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

II. a.

b.
E
Isc =
r
Rezultat final I sc = 20 A
c.
I = E /(r / 10 + R e )
R1R2 R3R4
Re = +
R1 + R2 R3 + R4
Rezultat final I ≅ 0,21A
d.
U AB = I ⋅ Re
U AB ≅ 1,96 V .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
reprezentarea corectă a circuitului
b.
R
R = R1 + 2
2
Rezultat final: R = 6Ω
c.
E es = nE
Rezultat final: E es = 8V
d.
nE
I=
R + nr
Rezultat final: I = 0,8 A
e.
E ep = E;
r
rep =
n
E ep = 2V
Rezultat final:
rep = 0,25Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 012

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R1 = ρA 1 / s
Rezultat final: A1 = 3 m
b.
Q1 = I1 t
E
I1 =
R1 + r
Rezultat final: Q1 = 120C
c.
R1 R 2
Rp =
R1 + R 2
Rezultat final: R p = 18 Ω
d.
∆I = I 2 − I1
E
I2 =
Rp + r
Rezultat final: ∆I = 1,2 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 013

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item Soluţie, rezolvare


II.a.
1 1 1
= +
re r1 r2
re = 0,8 Ω
b.
Ee = re (ISC,1 + ISC,2 )
Ee = 24 V
C.
E = I(R + r)
E − E0
R= − re − r0
I
R = 10 Ω
d.
U = E0 + (R + r0 )I
U = E1 − r1I1
I1 = 0,8 A
e.
Ee
ISC =
re
ISC = 30 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014
Subiectul C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
II.a. aplicarea corecta a legii lui Kirchhoff
E + E2
I = 1
R1 + R 2
U V = IR 2 − E 2 sau U V = E 1 − IR 1
15
Rezultat final : U V = = 2,14 V
7
b. daca R2 scade atunci intensitatea curentului creste
UV = 0 daca IR 1 = E 1 si IR 2 = E 2
E2
R 2 = R1
E1
Rezultat final: R2 = 60 Ω
c. E1 = I1R1
E 2 = I2R2
I = I1 − I 2
Rezultat final : I = 0,05 A
d. k inchis → pe ramura cu intrerupatorul nu exista consumator
Rezultat final : U=0
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 015

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a. l
R=ρ
S
d2
l = L / 10 , S = π
4
Rezultat final: R = 24Ω
b. R
Re =
N
Rezultat final: R e = 2,4Ω
c. E
I=
r + Re
Rezultat final: I = 0,25 A
d. R100 = R (1 + α∆t )
Rezultat final: R ' = 28,8Ω
e. E
I' =
r + Re
'

1 1 1
'
= +
Re 5R 5R
Rezultat final: I ' = 0,016 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 016

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II. a.
R2R3
Re 23 =
R2 + R3
Rezultat final: R e 23 = 12 Ω
b.
Re = R1 + Re 23
I = U / Re
Rezultat final: I = 2,5 A
c.
U AB = Re 23 ⋅ I
Rezultat final: U AB = 30 V
d.
E = (Re + r ) ⋅ I
Rezultat final: r = 4 Ω
e.
răspuns corect – tensiunea indicată ar fi mai mică decât U
justificarea răspunsului
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 017

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R1 R4 = R2 R3
RR
R4 = 2 3
R1
Rezultat final: R4 = 4,5Ω
b.
U AB = 0
c.
rs = r1 + r2
rs = 2r
Rezultat final: rs = 2Ω
d.
Es = E1 + E2
Rezultat final: Es = 4V
e.
R1 + R2 = R3 + R4
I
I1 = I 2 =
2
I
2 E = 2 Ir + ( R4 + R3 )
2
4E
I=
4r + R4 + R3
I
I1 =
2
Rezultat final: I1 = 0, 44 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 018

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.

Pentru schema electrică echivalentă


R1 în serie cu R 2
R 4 în serie cu R 5
b.
R1,2 = R1 + R 2
R 4,5 = R 4 + R 5
1 1 1 1
= + +
Rp R 1, 2 R 3 R 4 + R 5
1 1 1 1
= + +
Rp R1 + R 2 R 3 R 4 + R 5
Rezultat final: R p = 5 Ω
c.
E
I=
r + Rp
Rezultat final: I = 40 A
d.
E = I ⋅ r + I 1,2 ⋅ R1,2
E −I ⋅r
I 1,2 =
R1,2
Rezultat final: I 1,2 = 10 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019
Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
II.a.
U
R=
I
Rezultat final: R = 3Ω
b. E
I=
Rext + r
E
I=
R + R1 + r
Rezultat final: R1 = 2,5Ω
c.
Rs = R + R1
Rezultat final: R = 5,5Ω
d.
u = Ir
Rezultat final: u = 1V
e. U E − I ′r
intensitatea ce ar străbate becul I 1 = =
R R
I 1 ≅ 2,95 A
Rezultat final: becul se arde
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 020

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a. E 1
scrierea ecuaţiei dreptei de sarcină: I = − U
r r
Din grafic I = 0 ⇒ U gol = E
Rezultat final: E = 4,5V
b. E
Din grafic U = 0 ⇒ I sc =
r
Rezultat final: I sc = 0,25 A
c.
E
r =
Isc
Rezultat final: r = 18 Ω
d.
∆N
I sc = e
∆t
∆N Isc
=
∆t e
∆N
Rezultat final: = 1,56 ⋅ 1018 electroni ⋅ s −1
∆t
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 021

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R1R 2
R = R3 + R 4 +
R1 + R 2
Rezultat final : R = 11Ω
b. E
I=
R+r
Rezultat final : I = 2 A
c.
Q = It
Rezultat final: Q = 20C
d.
U = (R 2 + R 3 + R 4 )
E
R2 + R3 + R 4 + r
Rezultat final : U = 22,75V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 022

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
I = E (R + r / 3 )
Rezultat final: I = 2,4 A
b.
Rext = R + Rfire
I1 = E (Rext + r / 3 )
I1 = 2 A
c.
I = 3Is
Rezultat final: Is ≅ 0,67 A
d.
U = R ⋅ I1
U fire = Rfire ⋅ I1
U U fire = R Rfire
Rezultat final: U U fire = 4,5
e.
ρ ⋅l
R=
S
Rezultat final: l ≅ 2,355m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 023

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item
II.a.
RAM = 2 Ω
RAMB = 4 Ω
b.
Expresiile algebrice corecte pentru Rserie şi Rparalel
RANB = 12 Ω
RAB = 3 Ω
c.
UAM = R1·I1 sau 7,2 V
I2 = UAM : R2
I2 = 2,4 A
d.
UMB = R3·(I1 + I2 ) sau 7,2 V
UAB = 14,4 V
e.
UMN = 0
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 024

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
E = I s Rs + I s r
E − Is r
Rs =
Is
Rezultat final: Rs = 3Ω
b.
E = I p Rp + I p r
E − I pr
Rp =
Ip
Rezultat final: R p  0.66Ω
c.
Rs = R1 + R2
1 1 1
= +
R p R1 R2
R1 = 1Ω
Rezultat final:
R2 = 2Ω
d.
Us = E − Isr
U p = E − I pr
U s = 7,5V
Rezultat final:
U p = 4V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
reprezentarea corectă a circuitului
b.
E
I=
R+r
Rezultat final: I = 1A
c.
U = IR
Rezultat final: U = 8V
d.
u = Ir
Rezultat final: u = 2V
e.
E
Re = R + RV + R A → ∞ ⇒ I = →0
Re + r
E = I (R + R A + r ) + UV ⇒ UV = E
Rezultat final: I = 0;UV = 10V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 026

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II. a.
I 1 = E (R + r )
E
R max = 35Ω ; I 1 =
R max + r
Rezultat final I 1 = 0,5 A
b. I2 = E r ;
Rezultate finale I2 = 18 A;
c.
R max = ρ ⋅ A S
R max ⋅ π ⋅ d 2
A=
4⋅ρ
Rezultat final l = 58,875m
d.
R = R max 2
U = I ⋅ R max / 2
I = E /( r + R max / 2)
U = ER max /(2r + R max )
Rezultat final U ≅ 17,03V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 027

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
I =q/t
Rezultat final: I = 2 A
b.
E
I=
R+r
Rezultat final: R = 10 Ω
c.
U = IR
Rezultat final: U = 20V
d.
u = E −U
Rezultat final: u = 4V
e.
Reprezentarea corectă şi completă a graficului U = U ( I )
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 028
Subiectul C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
II.a. E
Re =
I
Rezultat final : R e = 40Ω
b. R 34 = R + R = 2R
2R
R ab =
3
5R
R e = R + R ab =
3
Rezultat final: R = 24Ω
c. E = IR + U 2
Rezultat final: U2 = 4,8 V
d. becul 4 este scurtcircuitat
R
R e' = + R = 36Ω < R e → intensitatea curentului prin becul 1 creste : I1 > I
2
I
I2 = I3 = 1
2
Rezultat final : becul 1 lumineaza mai puternic
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 029

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a. R
R p1 =
2
3R
R s1 =
2
1 1 1
= +
R e1 R R s1
3R
R e1 =
5
Rezultat final: R e1 = 3Ω
b. R
Re2 =
2
I 1 (r + R e1 ) = I 2 (r + R e 2 )
Rezultat final: r = 0,5Ω
c. E = I 1 (r + R e1 ) sau E = I 2 (r + R e 2 )
Rezultat final: E = 10,5V
d.
U 2 = I 2 R e 2 sau U 2 = E − I 2 r
Rezultat final: U 2 = 8,75V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 030

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II. a.
observaţia că R1 este scurtcircuitat
Rezultat final: I 1 = 0
b.
R1R 2
R12 =
R1 + R 2
E
U b = R e12
r + R e12
Rezultat final: U b = 11,25 V
c.
R 3 (R1 + R 2 )
Re =
R1 + R 2 + R 3
E
I=
r + Re
Rezultat final: I = 3 A
d.
I = I1 + I 3
R 3 I 3 = (R1 + R 2 )I 2
Rezultat final: I 3 = 1 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 031

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
ρ ⋅l
R=
S
Rezultat final: R = 0, 2Ω
b.
E
I=
R+r
Rezultat final: I = 8, 75 A
c.
u = rI
Rezultat final: u = 0, 35V
d.
U = E − Ir
Rezultat final: U = 1, 75V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 032

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
I 3 = I1 + I 2
E 1 = I 1 ⋅ R1 + I 3 ⋅ R 3
E 2 = I 2 ⋅ R2 + I 3 ⋅ R3
b.
E1 = I1 ⋅ (R1 + R 3 ) + I 2 ⋅ R 3
E 2 = I 1 ⋅ R 3 + I 2 ⋅ (R 2 + R 3 )
Rezultat final: I 1 = 6,4 A
c.
U 3 = I 3 ⋅ R3
E1 − I 1 ⋅ (R1 + R 3 )
I2 =
R3
I 2 = 2,4 A
I 3 = 8,8 A
Rezultat final: U 3 = 17,6V
d.
U2 = E2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 033

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item Soluţie, rezolvare


II.a.
RMQ = 3R
2
RMQ = 180 Ω
b.
rezistenţa ramurii cu 5 rezistoare (5R)
RMT = 5R
6
RMQ = 100 Ω
c.
R ′ = 2R = 240 Ω
R ′′ = 4R = 480 Ω
RMS = 4R
3
RMS = 160 Ω
d.
I =U
R
I ′ = 0,1 A
I ′′ = 0,05 A
e.
3
RPT = R = 180 Ω
2
Prin fiecare rezistor trece un curent cu intensitatea I * = 0,05 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 034

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a. E
I1 =
R1 + r
E
r = − R1
I1
Rezultat final: r = 1Ω
b. E
I2 =
R2 + r
E
R2 = −r
I2
Rezultat final: R2 = 9Ω
c. RE
U1 = 1
R1 + r
R E
U2 = 2
R2 + r
U
Rezultat final: 1 ≅ 0,88
U2
d. E
I=
Rp + r
P1 = R1 ⋅ I12
Rezultat final: P1 = 36W
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 035

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
panta dreptei este numeric egală cu inversul rezistenţei electrice
∆U
Din grafic: R =
∆I
Rezultat final: R = 100 Ω
b. Din grafic: U = 30 V ⇒ I = 0,3 A
∆N
I= e
∆t
∆N I
=
∆t e
Rezultat final: I = 1,9 ⋅ 1018 electroni ⋅ s −1
c.
E
I=
R+r
Rezultat final: I = 1 A
d.
E
U = RI = R
R+r
Rezultat final: U = 100 V
Varianta 036

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
U = E − Ir
Rezultat final U = 130,8V
b.
U − UC
R fire =
I
ρ 2A
R fire =
S
ρ 2AI
S=
U − UC
Rezultat final : S = 7 ⋅ 10 −5 m 2
c.
I
I1 =
100
Rezultat final: I 1 = 0,6 A
d.
1 UC
R=
50 I 1
Rezultat final : R = 4Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 037

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a. observaţia că 2R şi 3R sunt în paralel
2R ⋅ 3R
R' e =
2R + 3R
R e = R ' e +R
Rezultat final: R e = 11Ω
b.
E
I1 =
3R + r
E
I2 =
Re + r
I 1 = 0,75I 2
Rezultat final r = 1Ω
c.
E
I2 =
Re + r
Rezultat final: I 2 = 1A
d.
U = I 1R e
Rezultat final: U = 11,25V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 038

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

II.a.
E
I1 =
r + R1
Rezultat final: r = 1Ω
b.
1 3
=
Rp R
1 1 1
= +
R p1 R p R1
R p = 6Ω
c.
legea I Kirchhoff
legea a II-a Kirchhoff
I 2 ≅ 1,4 A
d.
E
I3 =
r +R /3
I3 ≅ 2,18 A
e.
E
Isc =
r
Rezultat final: Isc = 24 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 039

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
reprezentarea corectă a circuitului
b.
Ee = 2E, re = r
Rezultat final: Ee = 4V , re = 2Ω
c.
R2
R = R1 +
2
Rezultat final: R = 6Ω
d.
Ee
I=
R + re
Rezultat final: I = 0,5 A
e.
ρA
S=
R1
Rezultat final: S = 3 ⋅ 10 −6 m 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 040

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R = ρ ⋅l S
Rezultat final R = 2Ω
b.
e
I=
r
R+
5
U = I ⋅R
Rezultat final U = 1,46V
c.
l
ρ⋅
rezistenţa unui singur conductor R ' = 4;R = R
p
S 16
r
Rt = R p +
5
Rezultat final R tot = 0,175Ω
d.
e I'
I' = ; IA =
Rt 4
Rezultat final I A = 2,14 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 041
Subiectul C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
II.a.
Rezistentele R si R1 sunt legate in paralel
R ⋅ R1
Re =
R + R1
Rezultat final: R e = 15Ω
b. E
I=
Re + r
Rezultat final : I = 0,75Ω
c.
U = IR e
Rezultat final: U = 11,25V
d.
K inchis ⇒ scurtcircuit deci prin ampermetru nu trece curent
Rezultat final: I= 0 A
e. U = E − I sc r
E
I sc =
r
Rezultat final: U=0
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 042

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
Rserie = R1 + R2 + ...
RABCD = 3R = 630 Ω
b.
RAFED = RABCD = 3R = 630 Ω
RAOD = 2R = 420 Ω
1 1 1
= + + ...
Rparalel R1 R2
RAD = 180 Ω
c.
U
I=
R
I1 = 0,2 A
I2 = 0,3 A
d.
6
Rezistenţa echivalentă a grupării în paralel a rezistoarelor RABCD şi RAOD ( R = 252 Ω )
5
16
Rezistenţa echivalentă a grupării mixte RADEF RADEF = R = 252 Ω
5
16
RAF = R
21
RAF = 160 Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 043

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
l
R=ρ
S
Rezultat final: R = 5Ω
b.
E = I (R + r )
Rezultat final: E = 12V
c. R
legarea în paralel a două rezistoare cu rezistenţa electrică
2
1 1 1
= +
Re R R
2 2
R
Re =
4
E
I1 =
Re + r
Rezultat final: I 1 = 5,33 A
d.
ρ 200 = ρ 0 [1 + α (t − t 0 )]
Rezultat final: ρ 200 = 1,4 ⋅ 10 −7 Ω ⋅ m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 044

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II. a.
I 1 = U 1 / R1
Rezultat final: I1 = 0,12 A
b.
I1 = I 2 + I 3
R2I 2 = R3I3
Rezultat final: I 2 = 0,09 A
c.
R e = R1 + R p
R2 R3
Rp =
R2 + R3
Rezultat final: R e = 105 Ω
d.
E
I1 =
R1 + R e + r
Rezultat final: E = 24 Ω
e.
U AB = (R 4 + R e ) ⋅ I 1
Rezultat final: U AB = 23,4 V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 045

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
I = ( E1 + E 2 ) /( R + r1 + r 2 )
Rezultat final: I = 2 A
b.
Q = It
Rezultat final: Q = 120C
c.
R = ρ ⋅A / s
Rezultat final: A ≅ 30 m
d.
U1 = E1 − I ' r1
I ' = ( E1 + E 2 ) /( R ' + r1 + r 2 )
Rezultat final: R ' = 3 Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 046

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
1 1 1
= +
Rp R1 R 2
Rezultat final: R p = 27Ω
b.
E = E1 + E 2
Rezultat final: E = 30V
c.
E
I=
R+r
E1 + E 2
I=
R p + r1 + r 2
Rezultat final: I = 1A
d.
U
I=
R
Up = I ⋅ Rp
Rezultat final: U p = 27V
e.
u1 = I ⋅ r1
Rezultat final: u 1 = 1V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 047

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
E s1 = E1 + E 2
E s2 = E 3 + E 4
E p = E s1 = E s 2
Rezultat final: E echivalent = 6V
b.
E ecivalent
I tot =
R + r echivalent
r echivalent = r
I
I1 = I 2 =
2
Rezultat final: I 1 = 1A
c.
U = IR
Rezultat final: U = 4V
d.
R tot = R + r echivalent
Rezultat final: R tot = 3Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 048
Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
-scrierea corectă a legilor lui Kirchhoff
Rezultat final: I1 ≅ 1,24 A
b. U 2 = I 2 R2
Rezultat final: U 2 ≅ 2,16V
c.
E − E1 + E 2
I= 3
r3 + r2 + R2
Rezultat final: I ≅ 6,66 A
d.
U 2′ = E 2 − Ir2
Rezultat final: U 2′ ≅ 10,3V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 049

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
Din grafic: t = 500 °C ⇒ R = 35 Ω
b.
∆R
α=
R0 ∆t
Rezultat final: α = 1,5 ⋅ 10 −3 K −1
c.
U = RI
Din grafic t = 1000 °C ⇒ R = 50 Ω
Rezultat final: U = 500 V
d.
∆N
I= e
∆t
∆N I
=
∆t e
∆N
Rezultat final: = 6,25 ⋅ 1019 electroni ⋅ s −1
∆t
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 050

Subiectul C. PRODUCEREA CURENTULUI ELECTRIC


II.a. R S
A= 2
ρ
Rezultat final: A = 18m
b. U 2 = R2I 2
nE
I=
R1R 2
+ nr
R1 + R 2
I = I1 + I 2
I 1R1 − I 2 R 2 = 0
Rezultat final: U 2 = 24V
c. q1 = I 1t
I
I1 =
R1
1+
R2
Rezultat final: q1 = 2,4C
d. R2
R0 =
1 + αt
Rezultat final: R 0 = 6Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 051

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R acb = 2R şi R adb = 2R
1 1 1 1
= + +
R ab 2R R 2R
R
Re = R +
2
Rezultat final: Re = 6Ω
b.
E
I=
Re + r
Rezultat final: I =1A
c.
R
Rab =
2
R
U ab = I
2
Rezultat final: U ab = 2V
d.
U = E − rI sau U = I Re
Rezultat final: U = 6V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 052

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
U R1 = U bec = Ι1 ⋅ R1
Ι1 = U bec / R1
Rezultat final: Ι1 = 0,25 A
b.
U AB = U bec + U 23
U 23 = U AB − U bec
Rezultat final: U 23 = 4,5 V
c.
Ι = Ι1 + Ι bec
U 23 = Ι ⋅ R23
R23 = R2 ⋅ R3 / (R2 + R3 )
Rezultat final: R3 = 22,5Ω
d.
Rbec ⋅ R1 / (Rbec + R1 ) < R1
prin arderea becului rezistenţa electrică a circuitului exterior creşte
Rezultat final: intensitatea curentului electric scade
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 053

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II. a. Legea a I a lui Kirchhoff 2I = I + I
r
Legea a II-a a lui Kirchhoff 2I = E (Rext + )
2
E r
R ext = −
2I 2
Rezultat final R ext = 4,8Ω
b. 1 1 1
= +
R ext R1 R 2
R 2 R ext
R1 =
R 2 − R ext
Rezultat final R1 = 8Ω
c.
I 1 = (E − Ir ) R1
I 2 = 2I − I 1
Rezultate finale I1 = 1,2 A ; I 2 = 0,8 A
d. Prin generatorul din ramura cu K deschis I = 0
E
I=
r + R ext
Rezultat final I = 1,92 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 054

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
reprezentarea corectă a circuitului
b.
U1
I=
R1
Rezultat final: I = 2A
c.
E −U
r =
I
Rezultat final: r = 1Ω
d.
U 2 U − U1
R2 = = = 1Ω
I I
R2S
A=
ρ
Rezultat final: A = 21m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055
SUBIECTUL C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
II.a. R S = R1 + R 2
RS
R=
2
Rezultat final: R = 4,5 Ω
b.
E
I=
R
Rezultat final : I = 8A
c. I1 = I 2 ; I = I1 + I 2
I 2 R 2 + U ab − I 1R1 = 0
Rezultat final: U ab = −12V
d. R1R 2
R p1 = R p 2 =
R1 + R 2
R e = R p1 + R p 2
E
I=
Re
Rezultat final: I = 9 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056
Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
• U 1 = I ⋅ R1 ⇒ I = 3 A
• E = I ⋅ (R1 + r )
Rezultat final: E = 6V
b.
R1 ⋅ R 2
Re = ;
R1 + R 2
Rezultat final: R e = 1Ω
c.
E
I' = = 4A
Rt
I ' = I 1 + I 2 ; I 1 ⋅ R1 = I 2 ⋅ R 2
Rezultat final: I 1 ≅ 2,67 A
d.
U 2 = I 2 ⋅ R2
Rezultat final: U 2 = 4V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 057

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a. 5E
I1 =
5r
R+
4
4E
I2 =
4r
R+
5
Rezultat final: I 1 = 2,35 A ; I 2 = 1,92 A
b. I
Is = 1
4
u = Is r
Rezultat final: u ≅ 0,6V
c. Q
I2 =
∆t

Rezultat final: Q = 19,2C


d.
R100 = R (1 + α∆t )
Rezultat final: R100 = 26Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 058

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II. a.
U 3 = R3 I 3
Rezultat final: U 3 = 5 V
b.
R2I 2 = R3 I 3 = R 4I 4
I1 = I 2 + I 3 + I 4
Rezultat final: I1 = 0,4 A
c.
1 1 1 1
= + +
Re R1 R 2 R 3
Rezultat final: R e = 12,5 Ω
d.
E
I1 =
R 4 + Re + r
Rezultat final: r = 2,5 Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 059

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC


II.a.
U1 = E - u
u = I1r
Rezultat final: I1 = 3 A
b.
U1 = I1R1
Rezultat final: R1 = 8 Ω
c.
E
I2 =
r + Rext
Rezultat final: Rext = 5,8 Ω
d.
1 1 1
= +
Rext R1 R2
Rezultat final: R2 ЎЦ21,1 Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 060

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
E
I1 =
R1 + r
E
I2 =
R2 + r
I1 R 2 + r
=
I2 R1 + r
Rezultat final: r = 0,5Ω
b.
E = I 1 (R1 + r )
Rezultat final: E = 1,5V
c.
R s = R1 + R 2
Rezultat final: R s = 3,5Ω
d.
E
I =
R1 + R 2 + r
Rezultat final: I = 0,375 A
e.
E echivalent paralel = E
r
r echivalent paralel =
5
Rezultat final: E = 1,5V ; r = 0,1Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 061

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R 2R 3
R e = R1 +
R2 + R3
Rezultat final: R e = 3Ω
b.
nE
I=
R e + nr
Rezultat final: I = 1,5 A
c.
R2R3
U CB = I
R 2 + R3

Rezultat final: U CB = 3V
d.
U CB
I2 =
R2
Rezultat final: I 2 = 1A
e.
U ′ = 4E
Rezultat final: U ′ = 6V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 062
Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
II.a. E
I1 = ,
R1 + r
E
I2 =
R2 + r
I 2R2 − I1R1
r =
I1 − I 2
Rezultat final: r ≅ 0,11 Ω
b. E = I1(R1 + r ) = I 2 (R2 + r )
(R1 − R2 )I1I 2
E=
I 2 − I1
Rezultat final: E ≅ 12V
c. Rt = Re + r
R1 ⋅ R2
Rt = +r
R1 + R2
Rezultat final: Rt ≅ 2,77Ω
d. Rs = R1 + R2
E
I′ =
R1 + R2 + r
Rezultat final: I ′ ≅ 0,99 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 063

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
observaţia că panta dreptei (1) este numeric egală cu inversul rezistenţei
∆U
R=
∆I
Rezultat final: R = 20 Ω
b.
E 1
deducerea ecuaţiei dreptei de sarcină (2): I = − U
r r
din grafic: I = 0 ⇒ U gol = E
Rezultat final: E = 6 V
c.
E
din grafic U = 0 ⇒ I sc = = 0,3 A
r
E
r =
Isc
Rezultat final: r = 20 Ω
d.
din grafic U = 3V ⇒ I = 0,15 A
∆N
I= e
∆t
∆N I
=
∆t e
∆N
Rezultat final: = 9,4 ⋅ 1017 electroni ⋅ s −1
∆t
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 064

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a. R1R 2
R= + R3
R1 + R 2
Rezultat final: R = 4Ω
b. U = (R1 + R 3 )I '
Rezultat final: U = 8,4V
c.
E
I=
R1R 2
+ R3 + r
R1 + R 2
E
I' =
R1 + R 3 + r
 RR 
I ' (R1 + R 3 ) − I  1 2 + R 3 
 R1 + R 2 
r =
I − I'
Rezultat final: r = 0,8Ω
d.
 RR 
E = I  1 2 + R 3 + r 
 R1 + R 2 
Rezultat final: E = 9,6V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 065

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC CONTINUU


II.a.
Rechiv = R1 + R23
R23 = R 2 ⋅ R3 (R2 + R3 )
Rezultat final: Rechiv = 28 Ω
b.
E echiv = E1 + E 2
rechiv = r1 + r2
Rezultat final: E echiv = 6 V ; rechiv = 1,6 Ω
c.
U1 = Ι ⋅ R1
Ι = Eechiv / (Rechiv + rechiv )
Rezultat final: U1 = 4,054 V
d.
Q N ⋅e
Ι= =
t t
N Ι
=
t e
N
Rezultat final: = 1,26 ⋅ 1018 electroni / s
t
e.
l = R1 ⋅ S / ρ
Rezultat final: l = 40 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 066
Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul C. Producerea şi utilizarea curentului continuu


Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
• determinarea rezistenţei echivalente a grupării de rezistoare:
R R 2 ⋅ R1
Re = 1 +
2 2 ⋅ ( R 2 + R1 / 2)
Rezultat final: R e = 17,5 Ω
b.

E
• aplicarea legii lui Ohm: I =
r +R e

Rezultat final: I = 1,2 A


c.
• aplicarea legii I a lui Kirchhoff: I = I1 + I 2
• exprimarea tensiunii între punctele B şi C, şi stabilirea relaţiei între intensităţile
curenţilor : U 2 = I 2 ⋅ R 2 = I 1 ⋅ R1 / 2 ⇒ I 1 = 3 ⋅ I 2
Rezultat final: U 2 = 9 V
d.
L
R1 = ρ ⋅
S
Rezultat final: S = 44 ⋅ 10 −8 m 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 067

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II. a.
R1R 2
Rp =
R1 + R 2
Rezultat final R p = 12Ω
b.
Expresia legii lui Ohm I = U R p
Rezultat final I = 2 A
c.
(
E = I Rp + r )
Rezultat final E = 24,4V
d.
ampermetrul indică I sc = E / r
voltmetrul indică UV = E − I sc r
Rezultate finale I sc = 122 A şi UV = 0V
e.
R = ρ ⋅l S
R1 R 2 = l 1 l 2
Rezultat final l 1 / l 2 = 3 / 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 068

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
A
R=ρ
S
S = πr 2
Rezultat final: R = 3 Ω
b.
E echiv. = E1 + E 2
rechiv. = r1 + r2
Rezultat final: E echiv. = 36 V, rechiv. = 3 Ω
c.
E echiv.
I=
rechiv. + R
Rezultat final: I = 6 A
d.

-E1 + E 2 = I (r1 + r2 + R )

Rezultat final: I = 2 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 069
Subiectul C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

II.a.
R2R3
R ab =
R 2 + R3
R = R1 + R ab
Rezultat final: R = 2,2 Ω
b. I = I2 + I3
I 2 R2 = I 3 R3
Rezultat final : I2 = 2A; I3 = 3A
c.
E = I (R + r )
Rezultat final: E = 15 V
d. U borne = U ab + IR1
U borne = E − Ir
U ab = E − I (r + R1 )
Rezultat final: U = 6V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 070

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R s = R1 + R 2
Rezultat final: R s = 9 Ω
b.
U1 = IR 1
Rezultat final: I = 2 A
c.
U 2 = IR 2
Rezultat final: U 2 = 10V
d.
E
I=
Rs + r
Rezultat final: r = 1Ω
e.
U = IR s
u = Ir
Rezultat final: U / u = 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 071

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
RS
l=
ρ
Rezultat final: l = 16m
b.
Aplicarea teoremei a doua a lui Kirchhoff:
6E = (6r + R )I (în regim iniţial)
6E = 6rIsc (la scurtcircuit)
RI
r =
6(Isc − I )
Rezultat final: r = 0,1Ω
c.
E = rIsc
Rezultat final: E = 2,1V
d.
U = RI
Rezultat final: U = 11,52V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 072

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R acb = 2R şi R adb = 2R
1 1 1 1 R
= + + ; R ab =
R ab 2R R 2R 2
R 3
Re = R + = R
2 2
Rezultat final: R e = 15Ω
b.
E
I=
Re + r
Rezultat final: I = 0,2 A
c.
U ab U
I acb = şi I adb = ab ⇒ I acb = I adb
2R 2R
U ac + U cd − U ad = 0
U cd = RI adb − RI acb = 0V
Rezultat final: U cd = 0V
d.
U = E − rI sau U = R e I
Rezultat final: U = 3V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 073

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a. legile lui Kirchhoff
Scrierea corectă a trei ecuaţii
E 1r 2 + E 2 r1
I =
r1r 2 + R (r1 + r 2 )
Rezultat final: I = 10 A
b.
U AB = IR
Rezultat final: U AB = 20V
c.
U 0 = U R →∞
E1r 2 + E 2 r1
U0 =
r1r 2
+ r1 + r 2
R
E r + E 2 r1
U0 = 1 2
r1 + r 2
Rezultat final: U 0 = 32V
d.
E1 E 2
I sc = +
r1 r2
Rezultat final: I sc = 26,6 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 074

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a. gruparea paralel
R1R 2
Rp =
R1 + R 2
Re = R3 + R p
Rezultat final: R e = 2,5Ω
b.
E
I3 =
r
Re +
2
Rezultat final: I 3 = 0,85 A
c.
U = I3 ⋅ Rp
Rezultat final: U = 1,275V
d.
E'
I' =
Re + r '
Rezultat final: E ' = 1,5V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 075

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
E = Ι1 ⋅ R b
U = Ι 2 ⋅ R + Ι1 ⋅ R b
Ι + Ι 2 = Ι1
dacă U = U1 atunci Ι 2 = 0 ⇒ Ι = Ι1
Rezultat final: Ι = 0,55 A
b.
U1 = Ι1 ⋅ Rb
E = U1
Rezultat final: E = 3V
c.
Rb = U1 / Ι1
Rezultat final: Rb = 5,45 Ω
d.
E
din Ι′ = 0 rezultă Ι′2 = Ι1′ unde Ι1′ =
Rb
 R 
U = U 2 = Ι1′ ⋅ R + E = E  + 1
 Rb 
Rezultat final: U 2 = 6,3V
e.
l = (R ⋅ S ) / ρ
Rezultat final: l = 5 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 076
Subiectul C. Producerea şi utilizarea curentului continuu
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a. Pentru:
• Aplicarea legii lui Ohm celor două conductoare:
E E
I= ; I1 =
R+r R1 + r
• Stabilirea relaţiilor între rezistenţe şi intensităţile curenţilor electrici:
R ~ L ⇒ R1 = 5 ⋅ R / 4 ; I 1 = 21 ⋅ I / 25
Rezultat final: r = 5 ⋅ R / 16 = 2,5 Ω
b. Pentru:
E = I ⋅ (R + r )
Rezultat final: E = 10,5 V
c. Pentru:
U = I ⋅ R ; U 1 = I 1 ⋅ R1
∆U = U 1 − U = I ⋅ R / 20 şi observaţia că tensiunea creşte
Rezultat final: ∆U = 0,4 V
d. Pentru:
L
R = ρ⋅
S
Rezultat final: L = 160m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 077

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
aplicarea corectă a legilor lui Kirchhoff pentru un nod şi două ochiuri
Rezultat final: I 1 = 0,2 A , I 2 = 1,2 A , I 3 = 1,4 A
b.
(R1 + r1 ) ⋅ I1 − U AB = E1
Rezultat final: U AB = −5,4V şi interpretarea semnului minus
c.
E 2 = U 2 + r2I 2
Rezultat final: U 2 = 2,8V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 078

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC


II.a.
Desen

b.
A
Rf = ρ
S
ρ = 3·10 -7 Ω m
Rezultat final:
c. Pentru:
Rext = R + 2R f
Rezultat final: Rext = 9 Ω
d.
E
I=
r + Rext
Rezultat final: I = 10 A
e.
U = IRext
Rezultat final: U = 90 V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 079

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a. legile lui Kirchhoff
Scrierea corectă a trei ecuaţii
Rezolvarea corectă a sistemului de ecuaţii
Rezultat final: I 3 = 4 A
b.
U AB = I 3 R 2
Rezultat final: U AB = 16V
c.
R3
E1 = E 2
R2 + R3
Rezultat final: E1 = 8V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 080

Subiectul C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
E = IR + Ir , I = 0,5 A
Rezultat final: r = 1Ω
b.
ES = 2E
rS = 2r
2E
I=
2r + R
Rezultat final: I = 0,8 A
c.
R=0
E
IS = S
rs
Rezultat final: I SC = 2 A
d.
Schema instalatiei
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 081

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a. Pentru:
R23 = R2R3 /(R2 + R3 )
R 123 = R1 + R 23 = R1 + R 2R 3 /(R 2 + R 3 )
Rezultat final: R123 = 2,5Ω
b. Pentru:
reprezentarea corectă a: I = (E1 + E2 ) /(R 4 + r1 + r2 )
Rezultat final: I = 1A
c. Pentru:
I sc = (E1 + E2 ) /(r1 + r2 )
I sc = 4 A
d. U = E1 + E 2 − I (r1 + r2 )
Rezultat final: U = 3V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 082

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
schema electrică corectă
b.
1 R123 = 1 R1 + 1 R 2 + 1 R 3
R123 = 1Ω
I 4 R123 = I 1R1 = I 2 R 2 = I 3 R 3
Rezultat final: I1 = 5 A , I 2 = 2,5 A , I 3 = 2,5 A
c.
1 R 56 = 1 R 5 + 1 R 6
Rezultat final: U 56 = R 56 ⋅ I 4 = 60V
d.
R = R123 + R 4 + R 56 = 10Ω
Rezultat final: U = RI 4 = 100V
e.
nE
I4 =
nr
R+
m
Rezultat final: r = 1Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 083

Subiectul C.PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R 2 si R3 -serie; R23 = R2 + R3
1 1 1
R23 si R1 -derivatie; = +
R R23 R1
Rezultat final: R = 3Ω
b.
Re = R + R 4
E
I=
Re + r
Rezultat final: I = 12 A
c.
I = I1 + I 2 cu I1 pe ramura cu R1 si I 2 pe ramura cu R 2 , R3
I1R1 = I2R23
U ab = R 2 I 2
Rezultat final: U ab = 12V
d.
E
I4 =
R 4 '+R + r
Rezultat final: R 4 ' = 5Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 084

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC CONTINUU


II.a.
K - deschis U = E
Rezultat final: E = 4,62V
b.
K - închis E = U ′ + Ι ⋅ r
r = (E − U ′) / Ι
Rezultat final: r = 1,7 Ω
c.
U′ = R ⋅ Ι
R = U′ / Ι
Rezultat final: R = 13,7 Ω
d.
Ι sc = E / r
Rezultat final: Ι sc ≅ 2,717 A
e.
Ι′ = E / (2 ⋅ R + r )
Rezultat final: Ι′ ≅ 0,158 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 085

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R = R1 + R2
Rezultat final: R = 19 Ω
b.
U1 = ( R1 + R2 )I1
U 2 = R1I 2
∆U = U 2 − U1
Rezultat final: ∆U = −1V
c.
I1 = E /( r + R1 + R2 )
I 2 = E /( r + R1 )
Rezultat final: r = 1Ω
d.
E = I1 ( r + R1 + R2 ) = I2 ( r + R1 )
Rezultat final: E = 20V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 086

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
XR 2
Rp =
X + R2
(
E = I 1 R1 + R p + r )
Rezultat final: X 1 = 5Ω
b.
I X X = I 2R2
I1 = I X + I 2
Rezultat final: I X = 4 A
c.
U 2 = I 2R2 = I X X
Rezultat final: U 2 = 20V
d.
(
E = I ' 1 R1 + R ' p + r )
U ' 2 = I '1 R ' p
∆U = U ' 2 −U 2
Rezultat final: ∆U = 20V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 087
Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
• Determinarea rezistenţei interne a generatorului echivalent: r p = r1 ⋅ r 2 /(r1 + r 2 ) = 0,5Ω
• Determinarea t.e.m. a generatorului echivalent: E p = (E 1 / r1 + E 2 / r 2 ) ⋅ r p = 5V
• Aplicarea legii lui Ohm circuitului echivalent: I = E p /(R + r p )
• Exprimarea tensiunii la bornele becului: U = I ⋅ R
Rezultat final: I = (E p − U ) / r p = 1 A
b.
U = I ⋅R
Rezultat final: R = 4,5 Ω
c.
R = R 0 ⋅ (1 + α ⋅ t )
Rezultat final: α = 5 ⋅ 10 −3 K −1
d.
• Determinarea rezistenţei interne a generatorului echivalent: r s = r1 + r 2 = 2,25Ω
• Determinarea t.e.m. a generatorului echivalent: E s = E1 + E 2 = 10,5V
• Determinarea intensităţii curentului din circuitul echivalent: I s = E s /(R + r s ) ≅ 1,55 A
• Exprimarea tensiunii la bornele becului: U s = I s ⋅ R = 7V
Rezultat final: creşterea tensiunii la bornele becului este egală cu ∆U = U s − U = 2,5V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 088

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC


II.a.
citire de pe graficul (2): dacă U 2 = 12 V atunci I 2 = 200 mA
U2
R2 =
I2
Rezultat final: R2 = 60 Ω
b.
citire de pe graficul (1): dacă U12 = 12 V atunci I principal = 600 mA
U12
R12 =
I principal
1 1 1
= +
R12 R1 R2
Rezultat final: R1 = 30 Ω
c.
E
I=
r + R12
Rezultat final: E = 31,5 V
d.
U = IR12
Rezultat final: U = 30 V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 089

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
II. a.
R1R 2
R12 =
R1 + R 2
Rezultat final: R12 = 4Ω
b.
A
R=ρ
S
Rezultat final: ρ = 7,5 ⋅ 10 −6 Ω ⋅ m
c.
x
R AC = ρ
S
E
I =
R12 + R AC + r
U CA = IR AC
S R12 + r
x = U CA ⋅
ρ E − U CA
Rezultat final: x = 0,4m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 090

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item Soluţie, rezolvare


II.a. Pentru
1 R1234 = 1 R1 + 1 R 4 + 1 (R 2 + R 3 )
Rezultatul final
R1234 = 2 Ω
b. Pentru:
I = E (R1234 + r )
Rezultatul final
I = 30 A
c. Pentru
U ab = R 2 ⋅ (I 3 )
Rezultatul final
U ab = 20V
d. Pentru
Curentul prin sursăI = 40 A
I 23
Curenţii = (40 6 )A; I1 = (40 6 )A ; I 4 = (40 R 4 )A
R 4 = 1,5 Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 091

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
I =E
(R + r )
Rezultat final: I = 0,6 A
b.
E
I=
R
+r
2
R
U =I⋅
2
Rezultat final: U = 2V
c.
1 2
= ; Rp = R / 2
Rp R
I=E
(Rp + r )
I = 1A
d.
E
I sc =
r
Rezultat final: I sc = 3 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 092

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
R 23 = R 2 + R 3 = 6Ω
R14 = R1 + R 4 = 6Ω
R 23 R14
R=
R 23 + R14
Rezultat final: R = 3Ω
b.
E
I=
R+r
Rezultat final: I = 20 A
c.
IR = I 23 R 23
IR
I 23 = = 10 A
R 23
U ab = R 2 I 23
Rezultat final: U ab = 20V
d.
R 2 R 4 = R1R 3
R1R 3
Rezultat final: R 4 = = 10Ω
R2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 093

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC CONTINUU


II.a.
E = (R + R A + r ) ⋅ Ι M
R = (E / Ι M ) − R A − r
Rezultat final: R = 1249 Ω
b.
când N = 100 diviziuni indicaţia ampermetrului este maximă Ι M = 1mA
ΙM = Q / t ⇒ t = Q / ΙM
Rezultat final: t = 72 ⋅ 10 2 s = 2 h
c.
Ι M = E / (R + R A + r ) şi Ι = E / (R x + R + R A + r )
(Ι / ΙM ) = (R + R A + r ) / (R x + R + R A + r )
Rezultat final: (Ι / Ι M ) = 1500 / (1500 + R x )
d.
din (Ι / Ι M ) = 1500 / (1500 + R x ) ⇒ R x = 1500 ⋅ [(Ι M / Ι ) − 1]
(ΙM / Ι ) = (100 / N1 )
Rezultat final: R x = 500 Ω
e.
Ι′ 1500
se poate scrie că: =
Ι M 1500 + R ′x
dar: (Ι M / Ι ) = (100 / N ′)

Rezultat final: N ′ = 50 diviziuni
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 094

Subiectul C.PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
E
I1 =
R1 + r
E
I2 =
R2 + r
Rezultat final: r = 10Ω
b.
E = I1(r + R1 )
Rezultat final: E = 120V
c.
Rs = R1 + R2
E
I=
Rs + r
Rezultat final: I = 3 A
d.
E
ISc = ;R = 0
r
Rezultat final: ISc = 12 A
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 095

Subiectul C.PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
1 1 1
R1,R2 -in derivatie , = +
R p R1 R2
R p ,R3 -in serie, Re = R p + R3
Rezultat final: Re = 50Ω
b.
U AB = I ⋅ Re
E = I ⋅ r + U AB
Rezultat final: E = 78V
c.
I = I1 + I2
I1 ⋅ R1 = I 2 ⋅ R2
I
Rezultat final: I1 = I2 = = 0,75 A
2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 096
Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
• Determinarea rezistenţei echivalente în situaţia în care K este deschis:
R e1 = (R1 + R 2 ) ⋅ R 3 /(R1 + R 2 + R 3 )
• Determinarea rezistenţei echivalente în situaţia în care K este închis:
-observarea faptului că rezistorul R1 este scurtcircuitat
R e 2 = R 2 ⋅ R 3 /(R 2 + R 3 )
Rezultat final: R e1 = 7,5 Ω ; R e 2 = 6 Ω
b.
I 1 = E /(R e1 + r ) ; I 2 = E /(R e 2 + r )
Rezultat final: E = 15 V , r = 1,5 Ω
c.
• Aplicarea legilor lui Kirchhoff în situaţia în care K este deschis:
I 1 = I 12 + I 3 ; I 12 ⋅ (R1 + R 2 ) = I 3 ⋅ R 3 ⇒ I 3 ≅ 0,83 A
• Aplicarea legilor lui Kirchhoff în situaţia în care K este închis:
I 2 = I 12
'
+ I 3' ; I 12
'
⋅ R 2 = I 3' ⋅ R 3 ⇒ I 3' = 0,8 A
Rezultat final: ∆I3 = I3' − I3 = −0,03A
d.
• U1 = 0
• rezistorul R1 este scurtcircuitat printr-un fir conductor de rezistenţă neglijabilă
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 097

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
nE
I=
R + nr
Rezultat final: I = 0,66 A
b.
E
I' =
r
R+
n
Rezultat final: I ' = 0,13 A
c.
Ep = E
E s = 2E p
Rezultat final: E echivalent = 4V
d.
U1 = R I
Rezultat final: U 1 = 10V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 098

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC


II.a.
E
I=
r + R1
Rezultat final: I = 2 A
b.
U PN = IR AC
R AB = R AC + RCB , AC / CB = 1/ 3
Rezultat final: U PN = 16 V
c.
Rext = RPN + RCB
1 1 1
= +
RPN R AC R2

′ r +ER
I =

u = I′
ext
r
Rezultat final: u ЎЦ17,8 V
d.

R1 = R1(1 + αθ )
Rezultat final: ′
R1 = 44,8 Ω
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 099

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


II.a.
U = R ⋅I
Rezultat final: U = 11,52V
b.
A
R=ρ
S
R ⋅S
ρ=
A
Rezultat final: ρ = 4 ⋅ 10 −7 Ω
c.
nE E
I sc = =
nr r
nE
I=
R + nr
I
r =R
n (I sc − I )
Rezultat final: r = 0,1Ω
d.
I sc
nE = RI
I sc − I
Rezultat final: nE = 12,6V
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 100

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU


Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
(R1 + R 2 )R 3
R echivalent =
R1 + R 2 + R 3
Rezultat final: R echivalent = 3Ω
b.
E
I=
r + R echivalent
Rezultat final: I = 8 A

c.
U 2 = I 2R2
E
I2 =
R1 + R 2
Rezultat final: U 2 = 8V
d.
R2 R3
R ' echivalent = R1 +
R2 + R3
E
I' =
r + R ' echivalent
Rezultat final: I ' = 4,36 A