Você está na página 1de 34

Tehnica ancor`rii

Hilti. Mai performant. Mai rezistent.

Privire general` aplica]ii ancore

Ancore chimice
HIT HY 70 Mortar de injec]ie
HIT MM Plus Mortar de injec]ie
HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie
HIT-RE 500 Mortar de injec]ie
HIT-RE 500-SD Mortar de injec]ie
HIT-HY 150-MAX & HIT RE 500/SD
pentru prelungiri ulterioare de arm`turi
Tije de ancorare pentru mortare bicomponente
HIT-TZ Ancor` injectat`
Aparate de injectat/Accesorii
HVZ Ancore chimice pentru zon` \ntins`
HVU Ancore chimice pentru zon` comprimat`
Tije de ancorare, scule de pozi]ionare pentru cartu[e chimice
HCC-B Conectori armatur`

Pagina 208-210
Pagina 211
Pagina 212
Pagina 213
Pagina 214
Pagina 215-216
Pagina 217-219
Pagina 220-221
Pagina 222-225
Pagina 226-227
Pagina 228
Pagina 229-230
Pagina 231

HDA Ancore cu auto-t`iere


HSL Ancore pentru sarcini mari
HSC Ancore de siguran]`
Kit ancorare lifturi
HST Ancore prezon
HSA Ancore prezon
HSV - Ancore prezon
HUS-H Ancore [urub
HCA Ancore demontabile
HKD Ancore tip buc[` filetat`
HAM Ancore de zid`rie
HPD Dibluri pentru beton poros
HUS {urub universal pentru ferestre
GRS + GD Ancoraj de schel`
Dibluri HTB
HHD-S Dibluri pentru materiale cu cavit`]i, EFD Dibluri cu clapet` cu arc
MF-SKD Dibluri basculante, DBZ Dibluri tip pana, HA 8 Dibluri cu inel

Pagina 232-235
Pagina 236-239
Pagina 240-241
Pagina 242
Pagina 243-244
Pagina 245-246
Pagina 247
Pagina 248-249
Pagina 250
Pagina 251-252
Pagina 252
Pagina 253
Pagina 254-255
Pagina 256
Pagina 257
Pagina 258
Pagina 259

Dibluri
HRD Dibluri pentru rame
HUD Dibluri pentru zid`rie, HUD-L Dibluri lungi pentru zid`rie
HPS Dibluri rapide
HLD Dibluri u[oare
HSP / HFP Dibluri pentru construc]ii uscate
Dibluri pentru izola]ii

Pagina 261-264
Pagina 265
Pagina 266-267
Pagina 267
Pagina 268
Pagina 269-270

Servicii
Program de calcul [i instrumente de dimensionare
Manual de proiectare pentru tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

Pagina 271
Pagina 271

06 Tehnica ancor`rii

199

Tehnica ancor`rii

Ancore metalice

Privire general` aplica]ii ancore

Tip ancor`/Aplica]ii/
Material de baz`

Execu]ie/M`rime filet, respectiv Certific`ri/


Avize
diametrul exterior al ancorei

HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru


zid`rie din c`r`mizi cu goluri

Fixarea de marchize, instala]ii


electrice, mn` curent`, balustrad`
sc`ri, grilaje/u[i, copertine, console
Material de baz`:
zid`rie din c`r`mizi cu goluri

Pag.

Agrement local

Testat la foc

208

ICECON

Pn` la 140 kg

HIT HY 70 Mortar de injec]ie


Site de dispersie HIT-SC
Tije sau buc[e de ancorare M6 M16
HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru
c`r`mizi pline

Fixarea de fa]ade, lucr`ri de renovare,


modific`ri construc]ii vechi
Material de baz`:
zid`rie din c`r`mizi pline, BCA
c`r`mid` din var cu nisip

209

Agrement local

ICECON

Testat la foc
Valoare sarcin`
250-1.350 kg

HIT-HY 70 Mortar de injec]ie


Tije sau buc[e de ancorare M8 M24
HIT MM Plus Mortar de injec]ie universal

Fixarea de marchize, instala]ii


electrice, mn` curent`, balustrad`
sc`ri, grilaje/u[i, copertine, console
Material de baz`:
beton f`r` fisuri
c`r`mid` plin`
c`r`mid` cu goluri.

Agrement local

211

ICECON

HIT MM Plus Mortar de injec]ie


Tije de ancorare HAS-E, HIT-V, arm`turi
Site de dispersie HIT-SC
HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie
pentru beton

Fixare marcaje stradale, balustrade,


construc]ii de tuneluri, consolidare
beton, fa]ade, grilaje/por]i
Material de baz`
beton cu sau f`r` fisuri

Agrement ETA

Fixarea buc[elor de ancorare [i a


buc[elor cu filet interior \n g`uri
executate cu ma[ini de carotat
Material de baz`
beton, lemn

Agrement ETA

212

Testat la foc
Valoare sarcin`
600-3.240 kg

HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie


Tije de ancorare sau buc[e cu filet
M8 M30
HIT-RE 500 Mortar de injec]ie pentru
beton

213

Testat la foc
Valoare sarcin`
890-16.640 kg

HIT-RE 500 Mortar injec]ie


Tije de ancorare sau buc[e cu filet
M8 M39

200

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

Privire general` aplica]ii ancore

Tip ancor`/Aplica]ii/
Material de baz`

Execu]ie/M`rime filet, respectiv Certific`ri/


Avize
diametrul exterior al ancorei

Pag.

HIT-RE 500-SD Mortar de injec]ie


pentru beton

Fixarea buc[elor de ancorare [i a


buc[elor cu filet interior cu adncime
flexibil` \n beton fisurat
Material de baz`
beton cu sau f`r` fisuri

Agrement ETA

214

Fiabil: independent de starea


g`urii: murdar`, umed`, perforat` cu diamant
Siguran]`: sprijin ulterior sigur \n fisur`,
potrivit pentru zona \ntins`
Utilizare u[oar`: func]ioneaz` cu
mortarul de injec]ie HIT HY 150 MAX
Material de baz`:
Beton cu sau f`r` fisuri

Agrement ETA

Fixarea barelor de armatur`, lucr`ri de


renovare, racorduri construc]ii,
conect`ri \n materiale cu densit`]i
diferite (beton vechi/beton proasp`t turnat)
Material de baz`:
Beton

Agrement ETA
(HIT-RE 500-SD,
HIT-RE 500,
HIT-HY 150 MAX)

Testat la foc
Valoare sarcin`
320-13.300 kg

HIT-RE 500-SD Mortar de injec]ie


Tije de ancorare sau buc[e cu filet
M8 M39
HIT-TZ Mortar de injec]ie pentru zon`
\ntins`

HIT-TZ

220-221

Testat la foc
Valoare sarcin`
430-2.390 kg

HIT HY 150 MAX Mortar de injec]ie


HIT-TZ Tij` de ancorare: o]el, zincat galvanic [i
inoxidabil A4, M8-M20
215-216
Tehnica ancor`rii

HIT-HY 150 MAX & HIT-RE 500 pentru


prelungiri ulterioare de arm`tur`

Testat la foc
Valoare sarcin`
32.450 kg

HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie


HIT-RE 500 / 500-SD Mortar injec]ie
Bare de armatur` 10 36 mm
HVZ Ancoraj chimic pentru zon` \ntins`

Ancor` tip evantai f`r` presiune,


valori de nc`rcare mari la distan]e
HAS-TZ mici ntre axe [i margini
Material de baz`:
HVU-TZ Beton cu sau f`r` fisuri
Stabilitate n timp, verificat`

Agrement ETA

226-227

Testat la foc
Valoare sarcin`
950-5.320 kg

HAS-TZ Tij` de ancorare: o]el, zincat


galvanic, inoxidabil A4 cu mare rezisten]` la
coroziune HCR, M10 M20
HVU-TZ Cartu[ chimic: M10 M20
HVA Ancoraj chimic pentru zon`
comprimat`
HAS
HVU

Ancoraj f`r` presiune, valori de


nc`rcare mari la distan]e mici ntre axe [i
fa]` de margini
Material de baz`:
Beton f`r` fisuri
Stabilitate n timp, verificat`

Agrement ETA

228-230

Testat la foc
Valoare sarcin`
890-16.640 kg

HAS-E Tij` de ancorare: o]el, zincat


galvanic, inoxidabil A4 cu mare
rezisten]` la coroziune HCR
HVU Cartu[ chimic: M8 M39
Tij` de ancorare: HAS-E M8 M39
Buc[` cu filet interior HIS-N M8 M20
www.hilti.ro 021.352.3000

06 Tehnica ancor`rii

201

Privire general` aplica]ii ancore

Tip ancor`/Aplica]ii/
Material de baz`

Execu]ie/M`rime filet, respectiv


diametrul exterior al ancorei

HDA Ancore cu auto-t`iere

Fix`ri cu cerin]e ridicate de


siguran]`, la sarcini mari
Material de baz`:
Beton cu sau f`r` fisuri

Agrement ETA

Pag.

232-234

Testat la foc
Valoare sarcin`
1.180 9.110 kg

O]el, zincat galvanic [i inoxidabil A4


Filet exterior
Este posibil` montarea ancorei naintea
elementului de fixat sau montarea prin
perforarea acestuia (premontare sau
str`pungere)
M10 M20
HVZ / HDA Seturi dinamice

Certific`ri/
Avize

Pentru sarcini dinamice mari


mpreun` cu HDA Ancor` cu
auto-t`iere sau HVZ Ancoraj chimic

Testat la foc

235

Agrement ETA

236-239

O]el, zincat galvanic


M10 M20

HSL-3 Ancore pentru sarcini mari

Pentru sarcini mari, de ex. stlpi,


ma[ini unelte, echipamente grele
Material de baz`:
Beton cu sau f`r` fisuri

Testat la foc
Valoare sarcin`
480 4.410 kg

O]el, zincat galvanic [i inoxidabil A4


Filet exterior
Cap hexagonal sau cu form` special`
M8 M24
HSC-A, HSC-I Ancore de siguran]`

Pentru premontare, de ex.: parapete,


console
Material de baz`:
Beton cu sau f`r` fisuri
Adncimi mici de pozare
Distan]e mici ntre axe [i
fa]` de margini

Agrement ETA

Pentru montaje prin str`pungere, de ex.


corniere, profile, ma[ini [i echipamente
Material de baz`:
Beton cu sau f`r` fisuri
filet = g`urii de perforare
Distan]e mici ntre axe [i margini

Agrement ETA

240-241

Testat la foc
Valoare sarcin`
480 2.860 kg

O]el, zincat galvanic [i inoxidabil A4


Filet exterior sau interior
M6 M12
HST Ancore prezon

O]el, zincat galvanic [i inoxidabil A4, cu


mare rezisten]` la coroziune HCR
Filet exterior
M8 M24

202

06 Tehnica ancor`rii

243-244

Testat la foc
VDS
Valoare sarcin`
480 2.860 kg

www.hilti.ro 021.352.3000

Privire general` aplica]ii ancore

Tip ancor`/Aplica]ii/
Material de baz`

Execu]ie/M`rime filet, respectiv Certific`ri/


Avize
diametrul exterior al ancorei

Pag.

HSA Ancore prezon

Pentru montaje prin str`pungere, de ex. grinzi


de lemn, depozite cu rafturi nalte, console
Material de baz`:
Beton f`r` fisuri
Centrare [i ajustare u[oar` datorit`
capacit`]ii mari de ndoire

Agrement ETA

245-246

Pentru montaje prin str`pungere, de


ex. grinzi de lemn, depozite cu rafturi
nalte, console
Material de baz`
Beton f`r` fisuri
Doar 4 dimensiuni: M8x75; M10x90;
M12x100 si M16x140

Agrement local

Pentru montaje prin str`pungere, de


ex. grinzi de lemn, depozite cu rafturi
nalte, console
Material de baz`
Beton cu sau f`r` fisuri
Diferite lungimi pn` la 280 mm

Agrement ETA

Ancoraje temporare, de ex. pentru stlpi


oblici n construc]ii cu cofraje [i construc]ii cu
elemente prefabricate
Material de baz`:
Beton f`r` fisuri

Valoare sarcin`
360 1.000 kg

250

Fix`ri, de ex. a profilelor, pl`cilor,


consolelor, tavanelor false
Material de baz`:
Beton cu sau f`r` fisuri

Agrement ETA

251-252

Testat la foc
Valoare sarcin`
240 2.380 kg

O]el, zincat galvanic, zincat la cald [i


inoxidabil A4
Filet exterior
M6 M20

HSV Ancore prezon

ICECON

247

Valoare sarcin`
340-1600 kg

O]el, zincat galvanic


Filet exterior
M8-M16

248-249
Tehnica ancor`rii

HUS-H Ancore [urub

VDS
Valoare sarcin`
250 - 2000 kg

O]el zincat galvanic


Filet exterior
M8-M16
HCA Ancore demontabile

O]el zincat galvanic


Gaur` de perforare 16 mm
Demontabil [i reutilizabil cu
filet nlocuibil
HKD Ancore tip buc[` filetat`

Testat la foc
VDS

O]el, zincat galvanic [i inoxidabil A4


Filet interior
M6 M20
Fixare exact`, la nivel cu suprafa]a
de fixare

www.hilti.ro 021.352.3000

Valoare sarcin`
330 1.720 kg

06 Tehnica ancor`rii

203

Privire general` aplica]ii ancore

Tip ancor`/Aplica]ii/
Material de baz`

Execu]ie/M`rime filet, respectiv Certific`ri/


Avize
diametrul exterior al ancorei

Pag.

HAM Ancor` de zid`rie cu filet interior

Pentru fixarea paturilor de cabluri;


rulouri, schele
Pretabile \n g`uri carotate \n c`r`mid`
Material de baz`:
Beton, C`r`mid` plin`

Valoare sarcin`
400 870 kg

252

Fixarea ramelor de u[i [i ferestre, a riglelor,


[ipcilor, panourilor provizorii de cofraj, fix`ri
n canale de ventila]ie [i climatizare, fixarea
supor]ilor de cablu [i a colierelor
Material de baz`:
Beton cu sau f`r` fisuri, beton u[or
BCA, zid`rie din c`r`mizi pline [i cu goluri

Testat la foc

254-255

Fixarea [i asigurarea schelelor fixe


Material de baz`:
Beton
C`r`mid` plin`

Conform DIN 4420

256

Fixarea de [ipci, [ine, pl`ci etc.


Material de baz`:
Zid`rie din c`r`mizi cu goluri
Pl`ci din ghips-carton
Montare rapid` [i controlat` (cle[te de montaj)

Valoare sarcin`
pn` la 90 kg

258

O]el zincat galvanic


Ancora de zid`rie cu filet interior sau [urub (8.8)
HUS {uruburi universale / {uruburi
pentru ferestre

{urub de o]el, clas` de rezisten]` 10.9 cu


cap de 40 sau de 30
Filet dublu 6 mm
HUS: cap de n[urubare 10,2 mm
HUS-S: cap de n[urubare 7,7 mm
HUS-H: cap de n[urubare SW 13
HUS-A: cap de n[urubare SW 13
GRS + GD Ancor` de schel`

Valoare sarcin`
pn` la 100 kg

{urub de schel` \mpreun` cu diblu de schel`


de 14 mm
Material:
O]el, zincat galvanic
HHD-S Dibluri pentru materiale
cu cavit`]i

O]el, zincat galvanic


Diblu pentru materiale cu cavit`]i, cu [urub
premontat
M4 - M8
EFD Diblu cu clapet`

Material de baz`
Componentele plan[eelor din c`r`mid`
Plan[ee intermediare stabile
Suspend`ri u[oare
Montaj simplu

258

O]el, zincat galvanic


gaur` de perforare 15 mm (M4), 18 mm (M6)
Execu]ie cu crlig de tavan sau piuli]` cu
cap semirotund

204

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

Privire general` aplica]ii ancore

Execu]ie / M`rime filet, respectiv


diametrul exterior al ancorei

MF-SKD Dibluri basculante

Tip ancor` / Aplica]ii /


Material de baz`

Certific`ri / Avize

Pagina

VDS

259

Suspend`ri de plafoane din beton, de ex.


band` de rost, band` perforat`, sisteme
portante Nonius
Material de baz`:
Beton cu sau f`r` fisuri
Ancorare prin b`taie
Rapid [i fiabil

Agrement ETA

259

Tavane false [i alte suspend`ri de plafoane


din beton
Material de baz`:
Beton cu sau f`r` fisuri

Testat la foc

Material de baz`
nvelitori din tabl` tip trapez
Plan[ee intermediare stabile
Suspend`ri u[oare
Montaj simplu

O]el, zincat galvanic


Filet- M 8, M 10
DBZ Dibluri tip pan`

Testat la foc
Valoare sarcin`
pn` la 80 kg

O]el, zincat galvanic


6 mm

259
Tehnica ancor`rii

HA 8 Dibluri cu inel

Valoare sarcin`
pn` la 80 kg

O]el, zincat galvanic


8 mm

www.hilti.ro 021.352.3000

06 Tehnica ancor`rii

205

Privire general` aplica]ii ancore

Tip diblu / Aplica]ii / Material Execu]ie/M`rime filet, respectiv Certific`ri/


de baz`
Avize
diametrul exterior al ancorei

Pag.

HRD Dibluri pentru rame

261-264

Corp diblu: poliamid` f`r` cadmiu


{uruburi: o]el, zincate galvanic [i
inoxidabile A4
8 mm
10 mm
14 mm
HUD-L / FDL Dibluri lungi pentru zid`rie

HUD-L
poliamid` f`r` cadmiu, 6, 8, 10 mm

Ancorarea profilelor fa]adelor


Fixarea tocurilor de u[i [i ferestre
Material de baz`:
Beton / pietre naturale
C`r`mizi pline / cu goluri/BCA
Fixare sigur` n orice material

Agrement ETA

Ancorarea profilelor fa]adelor


Fixarea tocurilor de u[i [i ferestre
Material de baz`:
Beton / pietre naturale
C`r`mizi pline / cu goluri
Fixare sigur` n orice material

Valoare sarcin`
pn` la 180 kg

265

Utilizare universal` n toate materialele


Pentru toate tipurile de [uruburi
disponibile n comer]
Material de baz`:
Zid`rie din c`r`mizi cu goluri
Zid`rie din c`r`mizi pline / beton
Gips-carton
Beton poros etc.
Formare de noduri n materiale
casetate

Valoare sarcin`
pn` la 300 kg

265

Diverse fix`ri de [ipci, stinghii din lemn,


elemente pentru instala]ii electro-sanitare
Material de baz`:
Beton
Zid`rie din c`r`mizi pline
Zid`rie din c`r`mizi cu goluri
Montaj simplu [i rapid

Valoare sarcin`
pn` la 40 kg

266-267

Fix`ri n materiale cu capacitate


portant` redus`
Material de baz`:
Zid`rie din c`r`mizi cu goluri
Pl`ci din gips-carton
Adaptare la orice material de baz`

Valoare sarcin`
pn` la 15 kg

267

Fix`ri n pl`ci de gips-carton


Utiliz`ri pentru instala]ii sanitare
Definitiv`ri ale construc]iei la interior
Instala]ii electrice
Construc]ii uscate
Material de baz`:
Zinc turnat sub presiune
Material plastic

Valoare sarcin`
pn` la 10 kg

268

Testat la foc
Valoare sarcin`
pn` la 250 kg

FDL
poliamid` f`r` cadmiu, 12 mm
HUD-1 HUD-1 Dibluri universale

poliamid` f`r` cadmiu


5 - 14 mm
HPS-1 Dibluri rapide

Corp diblu: poliamid` f`r` cadmiu


{uruburi: o]el, zincate galvanic [i
inoxidabile A2
5 8 mm
HLDDibluri u[oare

Poliamid` de calitate
10 mm
HSP/HFP Dibluri
pentru construc]ii uscate

Execu]ie
Diblu / HSP, HFP
Diblu inclusiv [urub / HSP-S, HFP-S
Diblu cu filet de racord / HSP-M6

206

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

Privire general` aplica]ii ancore

Tip diblu / Aplica]ii / Material Execu]ie/M`rime filet, respectiv Certific`ri/


de baz`
Avize
diametrul exterior al ancorei

Pag.

IDP Dibluri pentru materiale termoizolante

IZ Dibluri pentru materiale termoizolante,


cu dorn extensibil

Element din plastic integral cu dorn


expandabil
perforare 8 mm
IDMS/IDMR Dorn pentru izola]ii

Rezisten]` certificat` la incendii


Tabl` de o]el zincat`
Variant` zincat` [i inoxidabil` A2
perforare 8 mm

Grosimea materialului
pn` la 150 mm

269

Fixarea materialelor termoizolante


dure, cu capacitate autoportant`, de ex.
polistiren expandat
Material de baz`:
Beton
C`r`mid`
Nu se creeaz` pun]i termice
Aderen]` excelent` la tencuial`

Grosimea materialului
pn` la 180 mm

269

Fixarea materialelor termoizolante


neinflamabile
Material de baz`:
Beton
C`r`mid`
Lemn

Grosimea materialului
\ntre 30 190 mm

270

Testat la foc
Tehnica ancor`rii

Element monobloc
perforare 8 mm
Diametru cap 60 mm

Fixarea materialelor termoizolante dure,


cu capacitate autoportant`, de ex.
polistiren expandat
Material de baz`:
Beton
C`r`mid`
Lemn
Aderen]` excelent` la tencuial`

Aparate de injectat

Manual

Cu acumulatori

Cu aer comprimat

Pt. mortar de injec]ie 330 ml


/500 ml: HIT MD 2000/
MD 2500

Pt. mortar de injec]ie 330ml /


500 ml: HIT ED 3500 A

Pt. mortar de injec]ie


1400 ml: HIT-P 8000 D
(pneumatic)

Pagina 223

Pagina 223

Pagina 224

Componen]` de baz`

Manual
HIT MD 2000 Dotare de baz`
HIT MD 2500 Dotare de baz`
Cutie practic` din plastic cu:
Aparat de injectat HIT MD 2000 /
MD 2500
2 casete
Pomp` de suflare
3 perii
Ochelari protec]ie
Pagina 223
www.hilti.ro 021.352.3000

Cu acumulatori
HIT ED 3500 Dotare de baz`
Cutie practic` din plastic cu:
Aparat de injectat ED 3500 A
Acumulator LI-ion
nc`rc`tor
Pomp` de suflare
3 perii
2 casete
Ochelari de protec]ie
Pagina 223
06 Tehnica ancor`rii

207

HIT Tehnica inject`rii

Sistem de injec]ie HIT-HY 70 pentru c`r`mid` cu goluri


Aplica]ii:
Fixarea structurilor de lemn sau metal pe materiale de baz` cu goluri.
Avantaje:
Sistem testat la foc.
Mortar hibrid f`r` stirol sau aditivi toxici.
F`r` for]e de expansiune.
Ambalaj din folie cu pierderi minime.
Sistem de control al cantit`]ii corecte de mortar injectat

Hilti

Z-21.3-399

FMPA

ICECON

Recomand`ri pentru utilizare:


n timpul prelucr`rii, mortarul hibrid trebuie s` aib` o temperatur`
de minimum 5 C. Tgel = timp de aplicare, Tcure = timp de nt`rire
A se depozita ntr-un spa]iu r`coros, uscat [i ntunecos.
Temperatura de transport [i depozitare: ntre 5 C [i 25 C.
Cartu[ele deschise de mortar de injec]ie trebuiesc utilizate n
decurs de patru s`pt`mni.
Date tehnice

Temp. material C

-5
0
5
10
20
30
40

Timp aplicare
Tgel (min.)

Timp nt`rire
Tcure (min.)

10
10
10
7
4
2
1

6 ore
4 ore
2,5 ore
90
45
30
20

Extras din Manualul tehnicii de ancorare Hilti. G`urire f`r` percu]ie.


HIT-HY 70 cu HIT-AN (HAS) [i HIT-SC
Adncime de
M6
M8
M10
M12

montare (mm)
Material de baz` HLZB 6-0,7 conf. Normei austriece
For]` trac]iune rec. N[KN] 85/170
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
For]` forfecare rec. V[KN] 85/170
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
Material de baz` HLZ 12-1 conf. Normei austriece
For]` trac]iune admis` N[KN]
85/170
1,0
1,0
1,0
1,0
For]` forfecare admis` V[KN]
85/170
-
1,0
1,0
1,0
HIT-SC 12 HIT-SC 16 HIT-SC 16 HIT-SC 18
Sit` de dispersie necesar`
22
12
16
16
18
Diametru gaur` do [mm]
Adncime gaur` h1 [mm]
85/170
95/180 95/180 95/180 95/180
Gaura de trecere [mm]

7
9
12
14
Deschidere cheie SW [mm]
18
10
13
17
19
Cantitate umplere [ml]
85/170
28/56 40/80 40/80 55/110
Nr. ap`s`ri tr`gaci HIT-MD 2000/2500
85/170
4/8
6/12
6/12
8/16

M16

1,0
1,0
HIT-SC

22
95/180
18
24
55/110
8/16

Alte date tehnice pute]i g`[i n Manualul tehnicii de ancorare Hilti.

Utilizarea la c`r`mizi cu goluri HIT-HY 70

G`urire
f`r` percu]ie

Introducerea
sitei de dispersie

Umplerea sitei de dispersie


cu mortar (mortarul din
prima presare se arunc`)

Pozi]ionarea [i fixarea
tijei (aten]ie la tgel)

nc`rcarea elementului
(aten]ie la tgel [i tcure)

HIT-HY 70 Mortar de injec]ie


HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru zid`rie din c`r`mizi cu goluri
Include

Con]inut
ml

2 Mixere 330
2 Mixere 500
1 Mixer + VL
1400

Cod
Nr. Articol
Buc./Ambalaj 
comand` 

HIT-HY70/330
HIT-HY70/500
HIT-HY70/1400

383677
383681
383685

20 
20 
4 

HIT-SC Site de dispersie pentru HIT-HY 70


Pentru tije
filetate

Pentru buc[e
filetate

HIT-V M6

HIT-V M6, GST M6

HIT-V M8/M10
HIT-IC M850
HIT-V M8/M10
HIT-IC M880
HIT-V M12
HIT-IC M1050
HIT-V M12
HIT-IC M1080
HIT-V M16
HIT-IC M1250
HIT-V M16
HIT-IC M1280
Aparate de injectat [i accesorii pentru HIT-HY 70 vezi paginile
208

06 Tehnica ancor`rii

Cod
Nr. Articol
Buc./Ambalaj
comand`

HIT-SC 1250
HIT-SC 1285
HIT-SC 1650
HIT-SC 1685
HIT-SC 1850
HIT-SC 1885
HIT-SC 2250
HIT-SC 2285
222-225

375979
375980
375981
375982
360485
360486
273662
284511

20
20
20
20
20
20
20
20

Diametru burghiu 


12 
12 
16 
16 
18 
18 
22 
22 

Lungime
sit`

50
85
50
85
50
85
50
85

www.hilti.ro 021.352.3000

HIT Tehnica inject`rii

Sistem de injec]ie HIT-HY 70 pentru zid`rie din materiale pline

Aplica]ii:
Fixarea structurilor de lemn sau metal pe zid`rie
din materiale f`r` goluri
Avantaje:
Sistem testat la foc.
F`r` for]e de expansiune.
Ambalaj din folie cu pierderi minime.
Sistem complet [i flexibil
Pentru aplica]ii de interior sau exterior [i g`uri n
materiale ude sau uscate.

ICECON

Hilti

Z-21.3-399

FMPA

Date Tehnice
C`r`mid` plin` f`r` tencuial`2)

Material de baz`

C`r`mid` plin` din var cu nisip

Sarcin` recomandat` (kN)


Trac]iune N1)

Forfecare V1)
Moment de strngere Tinst (N) Tinst. (Nm)

Temperatura
mat. de baz` C

-5
0
5
10
20
30
40

Timp de geluire
Tgel (min.)

Sarcin` recomandat` (kN)


Trac]iune N

Forfecare V
Moment de strngereTinst. (Nm)
Diametru gaur` (mm) do
Adncime gaur` (mm) h1

Timp de nt`rire
Tcure (min.)

10
10
10
7
4
2
1

6 ore
4 ore
2,5 ore
90
45
30
20

M8

M10 M12 M16* M20* M24*

1,0 1,7 1,7


1,0 1,7 1,7
5 8 10

M8

M10 M12

1,0
1,0
5
10
85

1,7
1,7
8
12
85

1,7
1,7
10
14 18 22 26
85 250 350 450

Sarcinile indicate presupun o cur`]are temeinic` prealabil` a g`urii, cu ajutorul pompei de suflare.
n cazul zid`riei tencuite trebuie avut n vedere [i efectul de ncovoiere
* n cazul utiliz`rii acestor dimensiuni, pentru efectuarea fix`rilor sunt absolut necesare ncerc`ri de prob`.
Consulta]i inginerii Hilti.
Pentru date privind buc[a cu filet interior HIT-IG a se vedea Manualul tehnicii de ancorare Hilti sau pe Internet la
adresa www.hilti.ro.

1)
2)

Utilizarea la zid`rie din materiale f`r` goluri HIT-HY 70


3x
3x

G`urire

Cur`]area g`urii
cu peria

Cur`]area g`urii cu
pompa de suflat

MD 2000

MD 2000

Introduce]i n aparat caseta


cu cartu[ul din folie, umple]i
gaura cu mortar (mortarul
din prima ap`sare se arunc`)

Introduce]i tija, respectiv


buc[a de ancorare

HIT-HY 70 Mortar de injec]ie


HIT-HY 70 Mortar de injec]ie pentru zid`rie din c`r`mizi pline
Cantitatea minim` de umplere: umplere 3/4 gaur`
w

Inclusiv

Con]inut
ml

2 Mixere 330
2 Mixere 500
1 Mixer + VL
1400

Cod
Nr. Articol
Buc./Ambalaj 
comand` 

HIT-HY70/330
HIT-HY70/500
HIT-HY70/1400

383677
383681
383685

20
20
1

Aparate de injectat [i accesorii pentru HIT-HY 70 a se vedea pagina 222-225


Tije de ancorare pentru HIT-HY 70 a se vedea paginile 217-219
Buc[e cu filet interior pentru HIT-HY 70
a se vedea pagina 218

www.hilti.ro 021.352.3000

06 Tehnica ancor`rii

209

Tehnica ancor`rii

Extras din Manualul tehnicii de ancorare Hilti.


Material de baz`

HIT Tehnica inject`rii

Montarea construc]iilor de sticl` cu mortar de injec]ie HIT-HY 70


Sarcina recomandat` la trac]iune pe diblu 1)
Date tehnice (cu referire la Directiva pentru consiliul tehnic cu privire la montarea construc]iilor de sticl` a asocia]iei federale de confec]ionare a textilelor tehnice BKTex)


Ancor`

Tij` de ancorare3)

C`r`mid`
pentru zid`rie

C`r`mid` plin`
calcaroas`

C`r`mid`
cu goluri2)

MZ 12
M10/M12

KS 12
M10/M12

Hlz 12
M10/M12

Sarcin` recomandat` [kN]1)


2,0
2,0
1,2
Adncimea de ancorare [cm]
Grosimea elementului de
construc]ie [cm]
24
24
24
Distan]a fa]` de margine [cm]
25
25
20
Distan]a \ntre axe [cm]
15
15
15
Sarcina maxim` per
2,5
2,5
2,5
c`r`mid` [kN]4)

Piatr` calcaroas` Bloc celular


cu goluri2) din beton u[or

Beton
Celular

KSL 12
Hbl 2 Hbl 4
M10/M12 M10/M12

1,0
15

PB 2 C20/25 (B25)
M10/M12
M10
M12
M16

0,6 1,0

24
20
15
2,5

Beton
Compact aerat

24
20
20
1,7

1,3

7,0

7,0

8,1

11
20
20
2,6

18
9
18

20
11
22

23
12,5
25

Sarcinile recomandate variaz` n func]ie de sarcinile admisibile. naintea mont`rii panourilor de sticla trebuie verificat, n conformitate cu directiva BKTex, dac` este nevoie de consolidare suplimentar` (spre exemplu pentru a nu
crea pericole pentru siguran]a public`). Valorile sarcinilor sunt valabile numai pentru solicitarea la trac]iune la distan]e suficiente fa]` de margini [i \ntre axe.
G`urirea se face f`r` percu]ie. A se utiliza site de dispersie.
3)
A se folosi tij` de ancorare la lungimea cerut`. Protec]ia \mpotriva coroziunii (zincare galvanic` sau o]el inoxidabil) trebuie aleas` n conformitate cu directiva BKTex.
4)
Se va calcula sarcina maxim` admis` pe punct de prindere pe car`mid` pentru a evita ie[irea din zid`rie. Trebuie verificate \n special ancor`rile aproape de margine.
1)

2)

HIT-HY 70 la construc]iile din sticl`


Utilizare:
Fixarea pere]ilor laterali de sticl` securizat`
Fixarea balustradelor de sticl` \n profile de tip U
Verific`ri:
Expertiz` FH Mnchen pentru utilizarea produsului HIT-HY 70 cu sticl`.
Certificat de verificare general de construc]ii conform TRAV pentru
vitrificare (P-2007-3100).
Balustrad`

Sec]iune sticl`
balustrad`

Material
etan[are

Cordon etan[are
Folie acoperire

Cordon etan[are

Element
distan]are

Profil U-o]el

Mortar de injec]ie HIT-HY 70


Inclusiv

Con]inut
Cod comand`
Nr. Articol 
ml

2 Mixere 330
2 Mixere 500
1 Mixer + VL
1400

210

06 Tehnica ancor`rii

HIT-HY70/330
HIT-HY70/500
HIT-HY70/1400

383677
383681
383685

Buc./Ambalaj

20
20
4

www.hilti.ro 021.352.3000

HIT Tehnica inject`rii

HIT MM Plus Mortar de injec]ie

Material de baz`
Beton
C`r`mid` plin`
C`r`mid` cu goluri
Utilizare:
Pretabil` pentru sarcini u[oare [i medii
Diametru de ancorare
Tij` de ancorare HIT V M8 M16
Tij` de ancorare (grupa 8.8) M8 M16
Arm`tur` 8 - 16
F`r` miros
Nu con]ine substan]e periculoase

5
10
20
30
40

Timpul de geluire
Tgel (min.)

Timpul de \nt`rire
Tcure (min.)

15
8
4
2
1

120
90
60
45
30

Recomandare
de utilizare:
\n timpul aplica]iei
temperatura cartu[ului trebuie
s` fie de minim 5C.

Agrement local

Condi]ii minime pentru ancore \ncastrate \n beton


(beton nefisurat clasa C20/C25)
Dimensiunea ancorei
Diametru burghiu [mm]
Adncime ancorare [mm]
Grosimea materialului de baz` [mm]
Solicitarea la trac]iune rec [kN]
Condi]ii minime pentru arm`turi \ncastrate \n beton
(beton nefisurat clasa C20/C25)
Dimensiunea barei de arm`tur`
Diametru burghiu [mm]
Adncime ancorare [mm]
Grosimea materialului de baz` [mm]
Solicitarea la trac]iune rec [kN]
Condi]ii minime pentru ancore \ncastrate
(\n c`r`mid` plin` Rc>29N/mm2)
Tipul ancorei
Diametrul ancorei
Adncimea minim` de ancorare [mm]
Solicitarea la trac]iune rec [kN]
Condi]ii minime pentru ancore \ncastrate
(\n c`r`mid` cu goluri Rc>12N/mm2)
Tipul ancorei

M8
10
80
110
5

M10
12
90
130
7

M12
14
110
150
10

M16
8
125
196
12

8
12
80
130
5

10
14
90
150
7

12
16
110
170
10

14
18
125
190
11.5

Diametrul ancorei
Adncimea minim` de ancorare [mm]
Solicitarea la trac]iune rec [kN]

M8
80
0.8

HIT-AC; HAS-E; HIT-V


M8
M10
M12
80
80
80
0.9
1.5
1.5

M8
80
0.9

HIT-AC; HAS-E; HIT-V


M10
80
0.8

M12
80
0.8

ICECON

Tehnica ancor`rii

Temperatura
materialului de
baz` C

16
20
145
210
12
HIT-IG; HIT-IC
M10
80
1.5

M12
80
1.5

HIT-IG; HIT-IC
M8
80
0.8

M10
80
0.8

M12
80
0.8

HIT-MM Mortar de injec]ie

Inclusiv

Con]inut
ml

Cod
Nr. Articol
comand`

1 Mixer
1 Mixer

330
500

HIT-MM 330 ml
HIT-MM 500 ml

Buc./
Ambalaj

408952
408954

25
20

Accesorii profesionale pentru suflarea g`urilor pentru HIT MM Plus vezi paginile 222-223
Tije de ancorare pentru HIT MM Plus vezi pagina 217-219
Accesorii montaj pentru HIT MM Plus vezi pagina 222-225

www.hilti.ro 021.352.3000

06 Tehnica ancor`rii

211

HIT Tehnica inject`rii

HIT HY 150 MAX Mortar de


injec]ie
Mortar bicomponent cu \nt`rire rapid` pentru ancorarea tijelor
HAS-E, HIT V, HIS N.
Aplica]ii
Fixarea structurilor metalice, de ex: stlpi, grinzi;
Fixarea structurilor metalice auxiliare, de ex: sc`ri, platforme
Fixarea barierelor de protec]ie [i a balustradelor
Avantaje:
Unul dintre cele mai rapide [i puternice mortare de
injec]ie de pe pia]` cu o plaja larg` de aprob`ri
Productivitate sporit` datorit` timpului scurt de \nt`rire sarcinile sunt atinse doar dup` 30 de minute la
F`r` for]e de expansiune \n beton - permite distan]e mici
fa]` de margine [i \ntre axe
Adncimea de ancorare poate varia \ntre 4 [i 20 de ori
diametrul tijei de ancorare \n func]ie de sarcina cerut` asigur` sarcina optim` dar totodat` salveaz` timp [i bani
Temperatura de aplicare variaz` \ntre -10C +40C
Nu con]ine substan]e chimice periculoase [i \ntrune[te toate condi]iile
legate de securitatea mediului
Noul soft PROFIS v` ajut` s` calcula]i sarcinile rapid [i sigur.

Timpul de lucru [i timpul de \nt`rire


Temperatura
materialului de
baz` (C)
-10
-5
0
5
20
30
40

Timpul de
lucru Tgel

Timpul de
\nt`rire Tcure

180
40
20
8
5
3
2

720
240
120
60
30
30
30

HIT-V
Extras din
Material de baz`

M8
d0
10
(mm)
Adncimea
hef
60 72 160 60 90 200
ef. de ancorare
(mm)
Solicitarea la
Nrec
*
*
trac]iune admis` (kN) 8.4 8.6 13,8 9.3 13.8 21,9
Solicitarea la
Vrec
*
*
forfecare admis` (kN) 5.1 5.1 8,6 8.6 8.6 13.1
Distan]a necesar` ccr
90 108 240 90 135 300
fa]` de margini
(mm)
Distan]a necesar` scr 180 216 480 180 270 600
\ntre axe
(mm)
Distan]a minim` cmin
40
50
fa]` de margini
(mm)
Distan]a minim` smin
40
50
\ntre axe
(mm)
Grosime
hmin 100 102 190 100 120 230
min. beton
(mm)
Moment de
Tinst
10
20
strngere
(Nm)
Cantitatea de
ml
2.8 3.4 7.5 3.7 5.5 12.3
umplere

HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie


Cod comand`
Con]inut (ml)
HIT-HY 150 MAX 330/2
HIT-HY 150 MAX 500/2
HIT-HY 150 MAX 1400
212

06 Tehnica ancor`rii

330
500
1400

90 PSI at
3.5 CFM

2x

90 PSI at
3.5 CFM

4x

4x

4
4x

Cur`]are manual`
5

8
Tinst

70 108 240 80 144 320

90

M20
24

M24
28

180 400 100 216

M27
30
480

110 243

M30
35
540

120

270 600

*
*
*
*
*
*
11.7 20.0 31,9 17.2 37.6 60 20.5 58.1 93,3 24.0 76.3 134,3 27.7 91.1 174,8 26.3 85.8 190,7
*
*
*
*
*
*
12.0 12.0 19.4 22.3 22.3 36.0 34.9 34.9 56.0 48.1 50.3 80.6 55.5 65.7 105,1 63.2 80.0 128
105 162 360 120 216 480 135 270 600 150 324 720 165 365 810 180 405 900

Mixer
2
2
1

2x

Cur`]are cu aer comprimat

Manualul tehnicii de ancorare HILTI iunie 2010


Beton nefisurat C20-25 (B25)
M10
M12
M16
12
14
18

Diametru burghiu

2x

210 324 720 240 432 960 270 540 1200 300 648 1440 330 729 1620 360

810 1800

60

80

100

120

135

150

60

80

100

120

135

150

100 138 270 116 180 356 138 228 448 156 272
40

80

150

200

536

170 303

600

270

190

340 670
300

5.4 8.3 18.4 9.0 16.1 35.8 21.3 42.5 94.5 29.7 64.1 142.5 32.0 70.6 156.9 55.3 124.4 276.4

Nr. Articol
414445
414449
441451

Buc./
Ambalaj
20
20
4
www.hilti.ro 021.352.3000

HIT Tehnica inject`rii

Tehnica inject`rii HIT-RE 500 pentru beton


Aplica]ii:
Fixarea de tije de ancorare, buc[e cu filet interior [i bare de
arm`tur` n beton.
Utilizabil [i n cazul g`urilor perforate cu diamant
Optim pentru ancoraje pe lungimi mari la temperaturi
ridicate ale mediului nconjur`tor (timp mare de aplicare)
Ancorarea n lemn a elementelor de prindere.
Avantaje:
Timp mare de aplicare chiar [i la temperaturi ridicate
Acelea[i caracteristici [i n cazul utiliz`rii n g`uri perforate cu diamant
Recomand`ri pentru utilizare:
n timpul prelucr`rii, r`[ina trebuie s` aib` o temp. de minim. 5 C.
Tgel = timp de aplicare
Tcure = timp de nt`rire
A se depozita ntr-un spa]iu r`coros, uscat [i ntunecos.
Temperatur` de transport [i depozitare: ntre 5 C [i 25 C.
Cartu[ele deschise trebuiesc utilizate n decurs de 4 s`pt`mni.

Temperatur`


40C

30C

20C

10C
0C

-5C

Timp de lucru n decursul Timp de nt`rire pn` la


c`ruia ancora poate
atingerea capacit`]ii
fi pozi]ionat` [i fixat`: Tgel maxime de nc`rcare: Tcure

ETA-04/0027 HAS, HIS-N, HIT-V


ETA-04/0028 HAS-R, HIS-RN
ETA-04/0029 HAS-HCR

12 min. 4 ore
20 min. 8 ore
30 min.
12 ore
2 ore
24 ore
3 ore
50 ore
4 ore
72 ore

Extras din Manualul tehnicii de ancorare HILTI iunie 2010

HIT-RE 500 mit HIT-V Tij` de ancorare


M8
M10
M12
M16
M20
M24
M27
M30
Material de ancorare
Clas` beton C20/25
Adncimea de ancorare
40 72 160 40 90 200 48 108 240 64 144 320 80 180 400 96 216 480 108 243 540 120 270 600
1)
Solicitare la trac]iune admis` N [kN] 4,3 8,6 8,6 4,3 13,8 13,8 5,7 19,3 20,0 8,8 29,7 37,6 12,3 41,5 58,6 16,2 54,5 84,3 19,3 65,1 109,5 22,6 76,2 133,8
1)
Solicitare la forfecare admis` N [kN]
5,6
9,0
13,1
24,7
38,6
55,6
117,1
142,4
Distan]` necesar` fa]` de margine Ccr [cm]
8,0
9,0
11,0
14,0
18,0
21,0
24,0
27,0
Distan]` necesar` ntre axe Scr [cm]
16,0
18,0
22,0
25,0
34,0
42,0
48,0
54,0
2)
Distan]` minim` fa]` de margini Cmin [cm]
4,0
4,5
5,5
6,5
9,0
11,0
12,0
14,0
2)
Distan]` minim` ntre axe Smin [cm]
4,0
4,5
5,5
6,5
9,0
12,0
12,0
14,0
Diametru gaur` do [mm]
10
12
14
18
24
28
30
35
Adncime gaur` h1 [cm]
8,5
9,5
11,5
13
17,5
21,5
25
28
Grosime min. beton hmin [cm] Minim 100 mm sau adncime de ancorare + 2x diametrul tijei de ancorare
Gaur` de trecere [cm]
11
13
15
19
25
29
31
36
Moment de strngere Tinst [Nm]
15
30
50
100
160
240
270
300
Deschidere cheie SW [mm]
13
17
19
24
30
36
41
46
Cantitate de umplere [ml]
4
6
10
15
43
65
71
124
Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
Sarcinile admisibile trebuiesc reduse n conformitate cu aprobarea ETA: ETA-04/0027
Informa]ii suplimentare pute]i g`si n Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.
1)
2)

HIT-RE 500 Mortar de injec]ie


HIT-RE 500 Mortar de injec]ie pentru beton

Include

Con]inut
ml

Cod
Nr. Articol
comand`

1 Mixer+prelungire
1 Mixer+prelungire
1 Mixer+prelungire

330
500
1400

HIT-RE 500/330
HIT-RE 500/500
HIT-RE 500/1400

Buc./Ambalaj

305074 20
305075
10
373958 4

Tije de ancorare pentru HIT-RE 500 vezi pagina 217


Accesorii montaj pentru HIT-RE 500 vezi pagina 222-225
www.hilti.ro 021.352.3000

06 Tehnica ancor`rii

213

Tehnica ancor`rii

Date tehnice

HIT Tehnica inject`rii

HIT RE 500 SD Mortar de injec]ie pentru


beton fisurat
Aplica]ii:
Fixarea de structuri metalice, ma[ini, sisteme de transport, protec]ia la
impact, sisteme de depozitare, pere]i antifonici, sc`ri beton, beton compozit
Avantaje:
Adncime flexibil` de ancorare (420 x diametrul de ancorare)
Tije standard de ancorare HIT-V pentru beton fisurat
Gam` larg` de aprob`ri
Se recomand` utilizarea:
Temperatura cartu[ului trebuie sa fie de minim 5C
Tgel = Timpul de geluire
Tcure = Timpul de int`rire
Temperatura
materialului de
baz`

Timpul de geluire

Timpul de nt`rire

40C
30C 39C
20C 29C
15C 19C
10C 14C
5C 9C

12 min.
20 min.
30 min.
1,5 ore
2 ore
2,5 ore

4 ore
8 ore
12 ore
24 ore
48 ore
72 ore

ETA-07/0260 HIT-V, HIS, Rebar

Date tehnice

Extras din Manualul tehnicii de ancorare HILTI iunie 2010

HIT-RE 500-SD cu tije de ancorare HIT V


M8
M10
M12
M16
Material de baz`
Beton f`r` fisuri C20/25
40
72
160
40
90
200
48
108 240 64 144 320
Adncimea de ancorare [mm]
1)
3,2
5,7
8,6
4,0
9,0
13,8
5,4 12,1 20,0 7,7 17,2 37,6
Solicitarea la trac]iune admis`
1)
5,1
12
12
22,3
Solicitarea la forfecare admis`
10,8
13,5
16,2
21,6
Distan]a necesar` fa]` de margine
21,6
27
32,4
43,2
Distan]a necesar` \ntre axe
2)
4
5
6
8
Distan]a minim` \ntre axe
2)
4
5
6
8
Distan]a minim` \ntre axe
10
12
14
18
Diametru gaur`
Grosime min. beton
Minim 100 mm sau adncime de ancorare + 2x diametrul tijei de ancorare
9
12
14
18
Gaur` de trecere
10
20
40
80
Moment de strngere
13
17
19
24
Deschidere cheie

M20
80
12,0

180
26,9
34,9
27
54
10
10
22

M24
400
58,6

96
16,2

22
150
30

216
38,8
50,3
32,4
64,8
12
12
26

480
84,3

26
200
36

Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
Sarcinile admisibile trebuiesc reduse n conformitate cu aprobarea ETA: ETA-04/0027
Informa]ii suplimentare pute]i g`si n Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

1)
2)

HIT-RE 500-SD Mortar de injec]ie


HIT-RE 500 Mortar de injec]ie pentru beton fisurat
Include
Con]inut ml
Cod comand`
Nr. Articol

1 Mixer+extensie
330
1 Mixer+extensie
500
1 Mixer+extensie
1400

Accesorii

HIT-RE 500-SD/330
HIT-RE 500-SD/500
HIT-RE 500-SD/1400
HIT-REM Mixer

Buc./
Ambalaj

387092 20
387093
20
387094 4
337111
100

Descriere

Cod
Nr. Articol 
comand`

Ochelari de protec]ie
Furtun prelungitor pentru mixer
}eav` prelungitoare
Pan` fixare
Cup` anti scurgere
Cup` anti scurgere

Ochelari de protectie
HIT-VL 9/1.0
HIT-VL 16/0.7
HIT-OHW
HIT-OHC1
HIT-OHC1

Buc./
Ambalaj

285780  10
24632 
10
336646 
10
387550 
100
387551  40
387552  40

Tije de ancorare pentru HIT-RE 500-SD vezi pagina 217


Accesorii montaj pentru HIT-RE 500-SD vezi pagina 223-225

214

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

HIT Tehnica inject`rii

Prelungirea arm`turii la
structurile noi din beton cu
HIT HY 150 MAX
HIT HY 150 MAX Mortar de injec]ie
Aplica]ii:
Conexiuni structurale folosind barele de arm`tur`
Renov`ri [i consolid`ri folosind barele de arm`tur`
Substituirea sau pozi]ionarea incorect` sau lipsa unei arm`turi
Avantaje
Planificare flexibil`
Alc`tuire simpl` a cofrajului
Montaj rapid, n serie
La fel de sigur ca [i turnarea n beton
Sarcini definite
Barele de arm`tur` pot fi lipite ulterior
(astfel se poate evita armarea n exces)
Valori mari de sarcin`, valorificarea rezisten]ei barelor de o]el, deplasarea
optim` a sarcinilor, rezisten]` n timp, comportament optim n
caz de incendiu
Nu prezint` tendin]` de contrac]ie

Extras din

Manualul tehnicii de
ancorare HILTI iunie 2010

Ancorare

Diametru armatur` (mm)

Diametru gaur` (mm)

Adncime ancorare lbd Sarcina admis` NRd [kN]

10

113
200
378
142
300
473
170
360
567
198
420
662
227
480
756
255
540
851
284
600
945
312
660
1040
340
720
1134
354
750
1181

12 (10)*

14 (12)*

12

16 (14)*

14

18

16

20

18

22

20

25

22

28

24

32

25

32

6.56
11.57
21.87
10.24
21.67
34.13
14.74
31.19
49.13
20.09
42.50
66.96
26.22
55.48
87.39
33.13
70.10
110.48
40.96
86.66
136.52
49.57
104.88
165.27
58.96
124.75
196.48
64.04
135.52
213.48

Adncime ancorare lbd


(mm)
200
320
378
200
300
473
200
360
567
210
420
662
240
480
756
270
540
851
300
600
945
330
660
1040
360
720
1134
375
750
1181

Sarcina admis` NRd [kN]


11.57
18.51
21.87
14.44
21.67
34.13
17.34
31.19
49.13
21.24
42.50
66.96
27.75
55.48
87.39
35.12
70.10
110.48
43.35
86.66
136.52
52.46
104.88
165.27
62.43
124.75
196.48
67.74
135.52
213.48

Tehnica ancor`rii

Suprapunerea arm`turilor

*adncimea maxim` de ancorare 250 (mm)


** Arm`tur` nervurat` fyk = 500 N/mm2, C25/30 clasa de rezisten]` a betonului; coeficient de siguran]`, 
1= 2 = 3 = 4 = 5 = 1.0

HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie


Cod comand`
Con]inut (ml)
HIT-HY 150 MAX 330/2
HIT-HY 150 MAX 500/2
HIT-HY 150 MAX 1400
www.hilti.ro 021.352.3000

330
500
1400

Mixer

Nr. Articol

2
2
1

414445
414449
441451

Buc./
Ambalaj
20
20
4
06 Tehnica ancor`rii

215

HIT Tehnica inject`rii

Prelungirea arm`turii la structurile noi din


beton cu HIT-RE 500
HIT-RE 500 Mortar de injec]ie
Aplica]ii:
Utilizarea sistemelor de injec]ie Hilti HIT face posibil`
refacerea complet` a racordului cu betonul existent.
Se asigur` flexibilitate [i siguran]` excelente.
Avantaje:
Planificare flexibil`
Alc`tuire simplificat` a cofrajului
Montaj rapid, n serie
La fel de sigur ca [i turnarea n beton
Sarcini definite
Aplicare orizontal`, vertical` [i peste cap
Utilizare simpl` [i fiabil`
Barele de arm`tur` pot fi lipite ulterior (astfel se poate evita
armarea n exces)
Potrivire optim` n gaur`
Poate fi utilizat [i n cazul g`urilor perforate cu diamant.
Valori de sarcin` foarte ridicate
Nu prezint` tendin]` de contrac]ie.
Arm`tur`

12

10

14

14

16

16

18

20

18

22

20

25

100
160
200
300
322
121
200
250
300
350
403
145
200
240
300
360
483
169
210
280
350
480
564
193
240
320
400
480
644
217
270
360
450
540
725
242
300
400
500
600
805

6.79
10.86
13.58
20.37
21.87
10.24
16.96
21.2
25.43
29.67
34.13
14.74
20.34
24.41
30.51
36.61
49.13
20.09
24.95
33.26
41.58
57.02
66.96
26.22
32.56
43.42
54.27
65.12
87.39
36.86
45.78
61.04
76.3
91.56
122.87
40.86
50.87
67.82
84.78
101.74
136.52

ETA-08/0105 HIT-RE 500

Diametru
Lungime
Sarcina proiectat` Cantitatea de
burghiu Ancorare [mm]
mortar (ml)

12

Temperatur`

8
12
15
23
24
11
18
23
27
32
36
15
21
25
32
38
51
20
25
34
42
58
68
26
33
43
54
65
87
46
57
76
95
115
154
51
64
85
106
127
171

5C [i 10C
10C [i 15C
15C [i 20C
20C [i 25C
25C [i 30C
30C [i 40C
40C

Timpul de geluire
Tgel

Timpul de nt`rire
Tcure

2 Ore
72 Ore
90 min.
48 Ore
30 min.
24 Ore
20 min.
12 Ore
20 min.
12 Ore
12 min. 8 Ore
12 min. 4 Ore

Arm`tur` Diametru
Lungime
Sarcina proiectat`
burghiu Ancorare [mm]

24

32

25

32

26

35

28

35

30

37

36

45

40

55

290
360
480
600
720
966
302
375
500
625
750
1006
314
390
520
650
780
1047
338
420
600
700
840
1127
362
450
600
750
900
1418
452
540
720
900
1080
1505
522
600
800
1000
1200
1739

58.97
73.24
97.65
122.07
146.48
196.57
64.04
79.54
106.06
132.57
159.08
213.48
69.26
86.02
114.7
143.37
172.04
230.87
80.35
99.79
142.56
166.32
199.59
267.83
92.22
114.53
152.71
190.89
229.07
360.91
132.78
158.81
211.74
264.68
317.61
442.6
163.96
188.55
251.4
314.25
377.1
546.52

Cantitatea de
mortar (ml)
61
76
102
127
153
205
114
141
188
235
282
378
67
83
110
138
165
222
72
89
127
148
178
239
160
199
265
332
398
627
96
115
153
191
229
319
701
806
1074
1343
1612
2336

Extras din Manualul tehnicii de ancorare HILTI iunie 2010

HIT-RE 500 Mortar de injec]ie


Accesorii pentru cur`]area g`urilor se g`sesc la pagina 222 [i 223
Inclusiv

1 Mixer + extensie
1 Mixer + extensie
1 Mixer + extensie

216

Con]inut
ml

330
500
1400

06 Tehnica ancor`rii

Cod
Nr. Articol
comand` 

HIT-RE 500/330
HIT-RE 500/500
HIT-RE 500/1400

Buc./Ambalaj 

305074 20
305075
10 
373958 4 
www.hilti.ro 021.352.3000

HIT Tehnica inject`rii

HIT-V Tij` de ancorare


universal` pentru toate
mortarele injectabile HIT cu adncime de fixare flexibil`.
Material de baz`
Beton cu sau f`r` fisuri, piatr` natural` [i c`r`mid`
Aplica]ii
Pretabile pentru beton [i piatr` natural` \n combina]ie cu HIT MM Plus, HIT HY 150 MAX [i HIT RE 500 sau HIT-RE 500 SD.
Pentru c`r`mid` \n combina]ie cu HIT HY 70 sau HIT MM Plus.
Adncimea standard
de ancorare (mm)

Diametru burghiu
(mm)

62 75 8
92
105 8
65 80
10
95
110
10
135
150
10
78 95
12
98
115
12
113
130
12
173
190
12
91
110
14
101
120
14
131
150
14
201
220
14
261
280
14
127
150
18
177
200
18
277
300
18
357
380
18
153
180
24
233
260
24
353
380
24
453
480
24
268
300
28
418
450
28
1)
Calitate material 8.8

Cod comand`

HIT-V M6x75
HIT-V M6x105
HIT-V M8x80
HIT-V M8x110
HIT-V M8x1501)
HIT-V M10x95
HIT-V M10x115
HIT-V M10x130
HIT-V M10x1901)
HIT-V M12x110
HIT-V M12x120
HIT-V M12x150
HIT-V M12x2201)
HIT-V M12x2801)
HIT-V M16x150
HIT-V M16x200
HIT-V M16x300
HIT-V M16x3801)
HIT-V M20x180
HIT-V M20x260
HIT-V M20x380
HIT-V M20x480
HIT-V M24x300
HIT-V M24x450

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

387144
20
387145
20
387054
20
387055
20
387056
20
387057
10
387146
10
387058
10
387059
10
387060
10
387147
10
387061
10
387062
10
387063
10
387064 5
387065 5
387066 5
387067 5
387068 5
387069 5
387070

10
387071

10
387072 5
387073 5
Tehnica ancor`rii

|n`l]imea maxim` de
fixare+adncimea de
ancorare (mm)

HIT-V-R Tij` de ancorare de inox

Tij` de ancorare universal` \n combina]ie


cu mortarele HIT cu adncime de ancorare
flexibil`. Versiunea de inox (sistem complet [aib` + piuli]`), A4-70
|n`l]imea maxim` de
fixare+adncimea de
ancorare (mm)

Adncimea
standard de
ancorare (mm)

65 80
95
110
135
150
78 95
98
115
113
130
173
190
91
110
101
120
131
150
201
220
261
280
127
150
177
200
277
300
357
380
153
180
233
260
353
380
453
480
268
300
418
450
*Comand` la cerere

www.hilti.ro 021.352.3000

Diametru burghiu Cod comand`


(mm)

10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
14
18
18
18
18
24
24
24
24
28
28

HIT-V-R M8x80*
HIT-V-R M8x110
HIT-V-R M8x150
HIT-V-R M10x95
HIT-V-R M10x115
HIT-V-R M10x130
HIT-V-R M10x190
HIT-V-R M12x110*
HIT-V-R M12x120*
HIT-V-R M12x150
HIT-V-R M12x220
HIT-V-R M12x280
HIT-V-R M16x150
HIT-V-R M16x200
HIT-V-R M16x300
HIT-V-R M16x380
HIT-V-R M20x180
HIT-V-R M20x260
HIT-V-R M20x380*
HIT-V-R M20x480*
HIT-V-R M24x300
HIT-V-R M24x450*

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

387074

20
387075

20
387076

20
387077

10
387148
10
387078
10
387079
10
387080
10
387149
10
387081

10
387082

10
387083
10
387084
5
387085
5
387086
5
387087 5
387150 5
387088 5
387089
10
387151
10
387152 5
387153 5

06 Tehnica ancor`rii

217

HIT Tehnica inject`rii

HIT-S Sit` metalic` pentru HIT-HY 70/HIT MM Plus, lungime 1 m


Pentru tije filetate

Cod comand`

Nr. Articol

M6, M8
M8, M10, M12
M12, M16

HIT-S 121000
HIT-S 161000
HIT-S 221000

49762
49763
49764

Buc./
Ambalaj

50
50
25

Foarfec` pentru sitele HIT-S

Cod comand`

Nr.Articol

Buc./
Ambalaj

HIT-SMC 25

77329

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

47938
47935
47939
47936
47940
47937

10
10
10
10
10
10

HIT-IC Buc[e cu filet interior pentru HIT-HY 70


Cu filet interior. Material: O]el zincat
\n combina]ie cu HIT-V
Adncime
Diametru ext.
gaur` (mm)

Diametru burghiu
(mm)

50
80
50
80
50
80

11
11
14
14
16
16

218

06 Tehnica ancor`rii

Adncime
\n[urubare

16
816
16 816
18
1020
18
1020
22
1225
22
1225

Site dispersie

Cod comand`

HIT-SC 1650 HIT-IC M 850


HIT-SC 1685 HIT-IC M 880
HIT-SC 1850 HIT-IC M 1050
HIT-SC 1885 HIT-IC M 1080
HIT-SC 2250 HIT-IC M 1250
HIT-SC 2285 HIT-IC M 1280

www.hilti.ro 021.352.3000

HIT Tehnica inject`rii

HIS-N Buc[e cu filet interior, cu clap` de protec]ie


Aten]ie! Pentru buc[ele cu filet interior HIS-N / HIS-RN utiliza]i ntotdeauna un cartu[ de adeziv HVU
cu o dimensiune mai mare! Material: o]el, zincat galvanic, cu 5 7 m
Filet
interior

M 8
M10
M12
M16
M20

Adncime
exterior Adncime
pozare
HIS-N
n[urubare
lungime buc[`
(mm)

90
110
125
170
210

12,5 820
16,5 1025
20,5 1230
25,4 1640
27,6 2050

Diametru
burghiu
(mm)

Cartu[ HVU

Cod comand`

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

14
18
22
28
32

M10 90
M12110
M16125
M20170
M24210

HIS-N M 8 90
HIS-N M10110
HIS-N M12125
HIS-N M16170
HIS-N M20205

258015
10
258016
10
258017 5
258018 5
258019 5

HS-RN Buc[e cu filet interior, inoxidabile, cu clap` de protec]ie


Material: o]el inoxidabil A4, indice material DIN 1.4401
Filet
interior

M 8
M10
M12
M16
M20

Adncime
exterior Adncime
pozare
HIS-N
n[urubare
lungime buc[`
(mm)

90
110
125
170
205

12,5 820
16,5 1025
20,5 1230
25,4 1640
27,6 2050

Diametru
burghiu
(mm)

Cartu[ HVU

Cod comand`

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

14
18
22
28
32

M10 90
M12110
M16125
M20170
M24210

HIS-RN M 8 90
HIS-RN M10110
HIS-RN M12125
HIS-RN M16170
HIS-RN M20205

258024
10
258025
10
258026 5
258027 5
258028 5

Date tehnice

HVA/HVU cu HIS-N buc[` cu filet interior

M8

Material de ancorare
1)
Solicitare la trac]iune recomandat` N [kN]
1)
Solicitare la forfecare recomandat` V [kN]
Distan]` necesar` fa]` de margine Ccr [cm]
Distan]` necesar` ntre axe Scr [cm]
2)
Distan]` minim` fa]` de margini Cmin [cm]
2)
Distan]` minim` ntre axe Smin [cm]
Diametru gaur` d0 [mm]
Adncime gaur` h1 [cm]
Grosime minim`1 element de construc]ie hmin [cm]
Gaur` de trecere [mm]

Moment de strngere Tinst [Nm]
Adncime de n[urubare min/max [mm]
Deschidere cheie SW [mm]


11,9
7,4
9,0
18,0
4
4
14
9
12
9
10
8/20
13

M10

M12

Beton f`r` fisuri C20/25


19
28,6
13,1
18,6
15
25
30
50
4,5
6
4,5
6
18
22
11
12,5
15
18
12
14
20
40
10/25
12/30
17
19

M16

M20

45,2
28,1
34
68
8
8
28
17
25
18
80
16/40
24

53
26,2
41
82
12,5
12,5
32
20,5
35
22
150
20/50
30

Tehnica ancor`rii

Valorile sarcinilor conform Manualului tehnicii de ancorare Hilti

Sarcinile recomandate sunt valabile pt. fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, cu [urub calitatea 5.8 EN ISO 898-1, coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
2)
Sarcinile recomandate trebuiesc reduse n conformitate cu Agrementul ETA, conform Manualul tehnicii de ancorare Hilti.
Informa]ii suplimentare pute]i g`si n Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.
1)

Dispozitiv de montaj pentru HIS-N (din 3 piese)


Cheie tubular`
Deschidere
cheie SW

Pentru tij`

Cod comand`

13
17
19
24
19
24
30

M 8
M 10
M 12
M 16
M 12
M 16
M 20

C-SW 13
C-SW 17
C-SW 19
C-SW 24
F-SW 19
F-SW 24
F-SW 30

Dimensiune

/
/
1
/
1
/
3
/
3
/
3
/
1

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

60186 
60187 
60188 
60189 
45898 
60190 
60191 

1
1
1
1
1
1
1

TE-Adaptor pentru cheie tubular`


Pentru

Cod comand`

Nr. Articol

M8, M10, M12


M12, M16, M20
M12, M16, M20

TE-C 1/ Schaft 32220 


332169 
TE-T 3/ Schaft
TE-F-Y 3/ Schaft 32221 

Buc./
Ambalaj

1
1
1

Dispozitiv montaj
Deschidere cheie SW

13
17
19
24
30
www.hilti.ro 021.352.3000

Cod comand`

HIS-S M 8
HIS-S M 10
HIS-S M 12
HIS-S M 16
HIS-S M 20

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

45964 
45965 
45966 
45967 
45968 

1
1
1
1
1
06 Tehnica ancor`rii

219

HIT Tehnica inject`rii

Tij` de ancorare HIT-TZ / HIT-RTZ [i mortar de injec]ie HIT-HY 150 MAX


Sistemul de injec]ie pentru beton cu fisuri
Avantaje:
Sigur: independent de starea g`urii murdar`,
umed`, perforat` cu diamant
Siguran]`: sprijin ulterior sigur n fisur`, potrivit
pentru zona ntins` (tavan)
Utilizare u[oar`: func]ioneaz` cu mortarul de
injec]ie clasic HIT-HY 150 MAX
Economic: adncime de ncastrare redus` (circa
30% mai mic` dect la tijele de ancorare HAS)
ETA-04/0084 HIT-TZ
ETA-04/0085 HIT-RTZ

HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie

HIT-TZ Tij` ancor` injectat`

Date tehnice
Extras din Manualul tehnicii de ancorare HILTI iunie 2010
HIT HY 150 MAX [i HIT-TZ Tije

M8

M10

Material de ancorare
1)
Solicitare la trac]iune recomandat` (zon` comprimat`) N [kN]
7,6
9,5
1)
Solicitare la trac]iune recomandat` (zon` ntins`) N [kN]
4,3
7,6
1)
Solicitare la forfecare admis` V [kN]
6,3
9,7
Distan]` necesar` fa]` de margine Ccr [cm]
11
13
Distan]` necesar` ntre axe Scr [cm]
22
26
2)
Distan]` minim` fa]` de margini Cmin [cm]
5
6
2)
Distan]` minim` ntre axe Smin [cm]
5
6
Diametru gaur` do [mm]
10
12
Adncime gaur` h1 [cm]
6
7
Grosime min. element de c onstruc]ie hmin [cm]
11
13
Gaur` de trecere [mm]
11
13
Moment de strngere Tinst [Nm]
12
23
Deschidere cheie SW [mm]
13
17
1)
2)

M12

M16

M20

Beton C20/25
11,9
9,5
14,3
15
30
7
7
14
8
15
15
40
19

20,5
14,3
26,9
18
36
8
8
18
9,5
18
19
70
24

31,6
19
42,3
24
48
10
10
22
12,5
24
23
130
30

Sarcinile recomandate sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, coeficient par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
Sarcinile recomandate trebuie reduse n conformitate cu aprobarea ETA
Informa]ii suplimentare pute]i g`[i n Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

Procedur` de pozare:

Conform agrementului pentru HIT-TZ M16 [i HIT-TZ M20 gaura trebuie cur`]at` (2 x pompare / 2 cur`]are cu peria / 2 x pompare)

220

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

HIT Tehnica inject`rii

HIT-HY 150 MAX Mortar de injec]ie

Con]inut
Inclusiv
(ml)

Cod
Nr. Articol
Comand`

330
500

HIT-HY 150 MAX/330


HIT-HY 150 MAX/500

2 Mixere
2 Mixere

Buc./
Ambalaj

414445
414449

20
20

HIT-TZ Tije de ancorare

Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` de sus]inere


Material: o]el 6.8, zincat galvanic
Adncime de
pozare hnom
(mm)

10 60 55
10 60 55
12 70 65
12 70 65
14 80 75
14 80 75
14 80 75
18 95 90
18 95 90
22
125
120
22
125
120

n`l]ime de
Lungime
fixare tfix (mm) tij` (mm)

Cod
comand`

15 82
40
107
15 93
40
118
15
106
30
121
50
141
25
136
60
171
30
174
60
204

HIT-TZ M 8 55/15
HIT-TZ M 8 55/40
HIT-TZ M10 65/15
HIT-TZ M10 65/40
HIT-TZ M12 75/15
HIT-TZ M12 75/30
HIT-TZ M12 75/50
HIT-TZ M16 90/25
HIT-TZ M16 90/60
HIT-TZ M20120/30
HIT-TZ M20120/60

Nr. Articol

Buc. /
Ambalaj

284796
40
284797

40
337476
40
337477

40
337478
20
284801
20
337479
20
337480
10
337481
10
337482 6
337483 6

Tehnica ancor`rii

gaur` Adncime
d0 (mm) gaur` h1
(mm)

HIT-RTZ Tije de ancorare

Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` de sus]inere


Material: o]el inoxidabil A4, indice material 1.4404
gaur` Adncime
d0 (mm) gaur` h1
(mm)

Adncime de
pozare hnom
(mm)

10 60 55
10 60 55
12 70 65
12 70 65
14 80 75
14 80 75
18 95 90
18 95 90
22
125
120
22
125
120

www.hilti.ro 021.352.3000

n`l]ime de
Lungime
fixare tfix (mm) tij` (mm)

Cod
comand`

15 82
40
107
15 93
40
118
15
106
50
141
25
136
60
171
30
174
60
204

HIT-RTZ M 8 55/15
HIT-RTZ M 8 55/40
HIT-RTZ M10 65/15
HIT-RTZ M10 65/40
HIT-RTZ M12 75/15
HIT-RTZ M12 75/50
HIT-RTZ M16 90/25
HIT-RTZ M16 90/60
HIT-RTZ M20120/30
HIT-RTZ M20120/60

Nr. Articol

Buc. /
Ambalaj

284798
284799
337490
337491

337492
337493
337494
337495
337496
337497

06 Tehnica ancor`rii

40
40
40
40
20
20
10
10
6
6

221

HIT Tehnica inject`rii

Hilti HIT Accesorii


Diametru
mm

Nr. Articol

Lungime
m

Descriere

Denumire

Cutie plastic
Cutie plastic
Manual de utilizare
Raport instalare - ver. interna]ional`
Mner pt. perie manual` de srm`
Ochelari protec]ie

Trus` profesional` pentru inserarea arm`turilor


Trus` profesional` HIT
HIT
Arm`tur`
1
HIT-BH
2
HIT

384759
384757
384756
384755
038246
285780

Buc./
Ambalaj

1
1
10
5
1
1

Nr. Articol
Denumire
4

Diametru
mm

Nr. Articol

Lungime
m

Buc./
Ambalaj

100
40
40

Denumire

Buc./
Ambalaj

HIT-DL 16/0.8

10
16

6
7

384759

Tub prelungitor
Tub prelungitor
Tub prelungitor

Duz` aer

HIT-DL V10/1
HIT-DL B
HIT-VL 16/0.7
HIT-VL 16
HIT-DL 12
HIT-DL 14
HIT-DL 16
HIT-DL 18
HIT-DL 20
HIT-DL 25
HIT-DL 32

16
10
16
16
16
12
14
16
18
20
24
32

10
1
0.7

9
10

11

336644
371714
336646
038249

12

13

371718

14

10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1

9
10

11
12

Denumire

Extensie perie manual` de srm`

Diametru
mm

0.3
0.3

HIT-RBV

Nr. Articol

Lungime
m
16
17
18

TE-T
HIT-RBS 10/0.35

222

06 Tehnica ancor`rii

10
12
14
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
37
40
42
45
47
52
55

0.7
0.35

19
20

21

22

238727
229138
263439
263437
263438
336645
371722
380917
336548
336549
336550
336551
336552
370774
380918
336553
380919
380920
336554
380921
382259
382260
382261
425408
382264
382265
382266

Buc./
Ambalaj

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13

14

16

17
18

19

20

21

22

www.hilti.ro 021.352.3000

HIT Tehnica inject`rii

Hilti HIT Accesorii profesionale pentru lucrul deasupra capului


Descriere
Furtun prelungitor pentru mixer
}eav` prelungitoare
Furtun prelungitor
Cuplaj
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere
Piston umplere

Denumire

HIT-VL 9/1.0
HIT-VL 16/0.7
HIT-VL 16
HIT-VL K
HIT-SZ 12
HIT-SZ 14
HIT-SZ 16
HIT-SZ 18
HIT-SZ 20
HIT-SZ 22
HIT-SZ 24
HIT-SZ 25
HIT-SZ 28
HIT-SZ 30
HIT-SZ 32
HIT-SZ 35
HIT-SZ 37
HIT-SZ 40
HIT-SZ 42
HIT-SZ 45
HIT-SZ 47
HIT-SZ 52
HIT-SZ 55

Diametru
[mm]

9
16
16
16
12
14
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
37
40
42
45
47
52
55

Lungime Nr. Articol


m

1
0.7
10

23
24

25
26

27

28

024632
336646
038249
335021
335022
335023
335024
335025
335026
380922
380923
335027
380924
380925
335028
380926
382267
380927
380928
380929
380930
382268
382269

Buc./
Ambalaj

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

23

24

25

26

27

28

Accesorii montaj pentru r`[inile HIT

Cod
comand`

Tehnica ancor`rii

Trus` aparat de injectat ED 3500 A

Con]inut
Nr. Articol
Buc./Ambalaj
(ml) 

ED 3500-A Cutie plastic


330/500
360862
1
Con]ine: Pistolul cu acumulatori ED 3500 A, 2 casete plastic, pomp` de suflat, 3 perii, prelungire perie, cutie de plastic (f`r` acumulatori [i redresor)

Aparat de injectat ED 3500 A


Cod
comand`

Con]inut
Nr. Articol
Buc./Ambalaj
(ml) 

ED 3500-A
330/500
360863
1
Contine: Aparat de injectat cu acumulatori ED 3500-A, 1 caset` plastic, cutie de carton (f`r` acumulatori [i redresor)

Trus` aparat de injectat


Sistemul Hilti HIT ca dotare de baz` n cutie practic` din plastic.
Ordonat cu claritate [i gata oricnd pentru a fi utilizat
Cod
comand`

Con]inut
(ml)

Nr. Articol

HIT-MD2000 MK
330
229155
HIT-MD2500 MK
500/330
369220
Compus din aparat de injectat MD 2000 / MD 2500, cutie aparat, 2 casete, pomp` de suflare, 3 perii

Buc./Ambalaj

1
1

Aparate de injectat
Cod
comand`

Con]inut
Nr. Articol
(ml) 

HIT-MD 2000 OK
330
229154
HIT-MD 2500 OK
500/330
338853
Aparat de injectat manual MD 2000 / MD 2500, inclusiv 1 caset` pentru inser]ia de cartu[e HIT.

www.hilti.ro 021.352.3000

Buc./Ambalaj

1
1

06 Tehnica ancor`rii

223

HIT Tehnica inject`rii

Aparat de injectat HIT-P 8000 D


Aparat de injectat pneumatic pentru cartu[e de 1400 ml cu func]ie de dozare a cantit`]ii
[i ntrerup`tor pentru aer comprimat. Livrare cu o caset`, ochelari de protec]ie [i curea pentru transport.
Cod
comand`

Con]inut
Nr. Articol
(ml)

HIT-P 8000 D

1400

Buc./
Ambalaj

373959 

Mixer
Cod
comand`

Pentru
HIT-

Pentru con]inut
Nr. Articol Buc./
(ml)
Ambalaj

HIT-REM HIT RE 500/ HIT RE 500 SD


HIT-REM HIT HY 70/HIT HY 150 MAX/HIT MM Plus


337111
337111

100
100

Cod
Comand`

Con]inut
Nr. Articol
(m)

Buc./
Ambalaj

HIT Caset`
HIT-VL 16/0,7

1
0,7

330/500/1400
330/500/1400

Caset` pistol / Tub prelungitor pentru mixer HIT

Accesorii de cur`]are

24632 
336646 

a
Lungime
Nr. Articol
(mm)

Pomp` de suflare
Pompi]` aer
Perie rotund` cu mner 13 mm
250
Perie rotund` cu mner 18 mm
250
Perie rotund` cu mner 28 mm
280
Perie rotund` cu GA
18 mm
300
Perie rotund` cu GA
28 mm
300
Perie rotund` cu GA
38 mm
300
Perie rotund` cu GA
50 mm
300
Prelungire perie*
300
Mner perie cu G
300
GA = Racord filet
* Pies` intermediar`

224

06 Tehnica ancor`rii

b
Cod
comand`

10
10

Buc./
Ambalaj

60579 
381215 
229133 
229134 
229135 
229136 
229137 
229673 
229674 
238727 
229138 

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

www.hilti.ro 021.352.3000

HIT Tehnica inject`rii

Sistem profesional Hilti HIT


pentru sarcini mari de ancorare [i pentru
instalarea barelor de armatur`
Aplica]ii

Unicul sistem aprobat pentru instalarea arm`turilor cu


diametrul de pana la 40 mm [i adncimea de ancorare
de 3200 mm.

Avantaje

Set cuprinz`tor de accesorii pentru maximizarea performan]ei


[i productivit`]ii r`[inilor chimice HIT
Oportunitatea de personalizare a echipamentului de instalare
a r`[inii chimice HIT \n concordan]` cu aplica]iile.

Hilti HIT Accesorii profesionale


Descriere

Trus` accesorii profesional` pentru inserarea arm`turilor

Buc./
Ambalaj

Nr. Articol

384753

Descriere

Hilti HIT Trus` aparat injec]ie ED 3500 A

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

Tehnica ancor`rii

Trusa de accesorii profesional` pentru inserarea arm`turilor \n cele mai deosebite


situa]ii. Utilizatorii vor avea nevoie de accesorii s` instaleze arm`turi pn` la
diametrul de 25 [i 2500 de mm adncime
Con]ine: cutie, instruc]iuni de utilizare, raport de instalare; adaptor compresor,
]eav` [i furtun prelungitor pentru pistol suflare; duze aer DL 12-32 (pentru
armatur` de la 8 la 25) adaptor TE-Y [i TE-C pentru prelungitor perie RBS,
perie srm` rotund` RB 12-32 (pentru arm`tur` de la 8 la 25), furtun [i ]eav`
prelungitoare pentru mizer, piston umplere SZ 12-32 (pentru arm`tur` de la 8
la 25), markere, termometru [i pnz` de t`iat arm`turile.

273342

Trusele Hilti HIT sunt destinate utilizatorilor care se confrunt` de multe ori
cu instalarea arm`turilor (diametrul de pn` la 20 si 800 mm adncimea de
ancorare) cu r`[ini chimice. Trus` compact`, versatil`, [i complet` pentru cea
mai bun` utilizare a sistemului de arm`tur` Hilti HIT pentru o productivitate m`rit`
n cele mai comune aplica]ii.
Con]inut: trus`, manual utilizare, raport de instalare, pomp` suflare, duze aer DL
12-25 (pentru armatur` de la 8 la 20), adaptor pentru prelungitor perie RBS;
prelungitor [i mner perie srm`; perii srm` rotunde RB 12-25 (pentru armatur`
de la 8 la 20); aparat injectie cu accumulatori ED 3500 A, furtun prelungitor
pentru mixer, piston umplere SZ 12-25 (pentru armatur` de la 8 la 20)
Descriere

Trus` accesorii profesional` pentru


inseararea arm`turilor

Buc./
Ambalaj

Nr. Articol

274888

Trusele Hilti HIT sunt destinate utilizatorilor care se confrunt` de multe ori cu
instalarea arm`turilor cu r`[ini chimice, cu diametrul de pn` la 20 [i 800 mm
adncimea de ancorare. Trus` compact`, versatil`, [i complet` pentru cea mai
bun` utilizare a sistemului de arm`tur` Hilti HIT pentru o productivitate m`rit` \n
cele mai comune aplica]ii.
Con]ine: cutie, instruc]iuni de utilizare, raport de instalare; pomp` suflat, ]eav` [i
furtun prelungitoare pentru pistol suflare; duze aer DL 12-25 (pentru arm`tur` de
la 8 la 20) adaptor TE-Y [i TE-C pentru prelungitor perie RBS, prelungitor [i
mner perie srm`, perie srm` rotund` RB 12-25 (pentru arm`tur` de la 8 la
20), aparat injec]ie MD 2500, furtun prelungitor mixer, piston umplere SZ 12-25
(pentru arm`tur` de la 8 la 20).
Descriere

Trus` profesional` accesorii

Buc./
Ambalaj

Nr. Articol

384752

Trusa Hilti HIT pentru profesioni[tii care vor mai mult dect o simpl` ancorare a
arm`turilor cu Hilti HIT pentru aplica]ii \n serie. Ideale petru ancorarea elementelor
cu diametrul de pn` la 20 [i adncimea de ancorare de 250 mm
Con]ine: cutie, instruc]iuni de utilizare, pomp` suflat,adaptor TE-C pentru
prelungitor perie RBS; ]eav` prelungitoare RBS 10/0,35; mner pentru perie
srm`, perie srm` rotund` RB 12-24 (pentru tij` de ancorare de la M10 la M20),
aparat injec]ie MD 2500.

www.hilti.ro 021.352.3000

06 Tehnica ancor`rii

225

Ancore pentru sarcini mari

HVZ Ancore chimice


pentru sarcini mari n zon` ntins`
HVU-TZ Cartu[ pentru ancora chimic`

HAS-TZ / HAS-R TZ Tij` de ancorare

ETA-03/0032 HVZ
ETA-03/0033 HVZ-R
ETA-03/0034 HVZ-HCR

Date tehnice

h1
Tinst.

h(min)

Extras Manualul tehnicii de ancorare HILTI iunie 2010


HVZ/HAS-TZ

Material
de ancorare
1)
Solicitare la trac]iune rec. (zon` comprimat`) N [kN]
1)
Solicitare la trac]iune rec. (zon` ntins`) N [kN]
1)
Solicitare la forfecare rec. V [kN]
Distan]` necesar` fa]` de margine Ccr [cm]
Distan]`
necesar` ntre axe Scr [cm]
2)
Distan]`
minim` fa]` de margini Cmin [cm]
2)
Distan]` minim` ntre axe Smin [cm]
Diametru gaur` do [mm]
Adncime gaur` h1 [cm]
Grosime min. element de construc]ie hmin [cm]
Gaur` de trecere [mm]
Moment de strngere Tinst [Nm]
Deschidere cheie SW [mm]

tfix

1)

M10

15,6
11,1
10,3
11,5
22
5
5
12
9
15
12
40
17

M12

M16x105 M16x125

Beton C20/25
19
25,9 33,6
15,9 18,4
24
15,4
29,1 29,1
14,5 15,5 18,5
30
33
39
7
8,5
8,5
6
7
7
14
18
18
11
12,5 14,5
19
21
25
14
18
18
50
90
90
19
24
24

Sarcinile recomandate sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, coeficient
par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
Sarcinile recomandate trebuiesc reduse n conformitate cu aprobarea ETA
Informa]ii suplimentare pute]i g`si n Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

M20

53,3
38
50,3
25,5
51
8
8
25
19,5
34
22
150
30

2)

Timp de nt`rire
Temperatur` n gaur`
Interval de a[teptare ntre pozi]ionare [i nc`rcare

+ 20 C
20 min.

HVU-TZ Cartu[e pentru ancore chimice

+ 10 C
30 min.

Adncime gaur`=
lungime cartu[ (mm)

nominal
burghiu (mm)

Adncime
de pozare (mm)

Cod
comand`

Nr. Articol

90
110
125 / 145
195

12
14
18
25

90
110
105 / 125
170

HVU-TZ M10x90
HVU-TZ M12x110
HVU-TZ M16x125
HVU-TZ M20x170

311368
311369
311370
335942

0 C
1 or`

- 5 C
5 ore

Buc. /
Ambalaj

10
10
5
4

HAS-TZ Tij` de ancorare


Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` de sus]inere. Material o]el 8.8, zincat galvanic cu 5 m
n`l]ime
de fixare

Lungime
tij` (mm)

Adncime de
pozare (mm)

nominal

burghiu (mm)

Cod
comand`

Nr. Articol

15
30
50
25
50
100
30
60
100
30
60
100
40

124
139
159
158
183
233
181
211
251
201
231
271
269

75
75
75
95
95
95
105
105
105
125
125
125
170

12
12
12
14
14
14
18
18
18
18
18
18
25

HAS-TZ M10x75/15
HAS-TZ M10x75/30
HAS-TZ M10x75/50
HAS-TZ M12x95/25
HAS-TZ M12x95/50
HAS-TZ M12x95/100
HAS-TZ M16x105/30
HAS-TZ M16x105/60
HAS-TZ M16x105/100
HAS-TZ M16x125/30
HAS-TZ M16x125/60
HAS-TZ M16x125/100
HAS-TZ M20x170/40

310018
308383
308384
308385
308386
308387
308388
308389
308390
332519
332520
332521
335943

226

06 Tehnica ancor`rii

Buc. /
Ambalaj

10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
4

www.hilti.ro 021.352.3000

Ancore pentru sarcini mari

HAS-R-TZ Tije de ancorare inoxidabile A4


Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` de sus]inere.
Material: o]el inoxidabil A4-80, indice material 1.4401 / 1.4571
n`l]ime
de fixare

Lungime
tij` (mm)

Adncime de
pozare (mm)

15
30
50
25
50
100
30
60
100
30
60
100
40

124
139
159
158
183
233
181
211
251
201
231
271
269

75
75
75
95
95
95
105
105
105
125
125
125
170

nominal

burghiu (mm)

12
12
12
14
14
14
18
18
18
18
18
18
25

Cod
comand`

Nr. Articol

HAS-R-TZ M10x75/10
HAS-R-TZ M10x75/30
HAS-R-TZ M10x75/50
HAS-R-TZ M12x95/25
HAS-R-TZ M12x95/50
HAS-R-TZ M12x95/100
HAS-R-TZ M16x105/30
HAS-R-TZ M16x105/60
HAS-R-TZ M16x105/100
HAS-R-TZ M16x125/30
HAS-R-TZ M16x125/60
HAS-R-TZ M16x125/100
HAS-R-TZ M20x170/40

310019
308391
308392
308393
308394
308395
308396
308397
308398
332522
332523
332524
335944

Buc. /
Ambalaj

10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
4

HAS-HCR-TZ Tije de ancorare


cu mare rezisten]` la coroziune
Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` de sus]inere.
Material: o]el inoxidabil A4-80, indice material 1.4529
Lungime
tij` (mm)

Adncime de
pozare (mm)

nominal

burghiu (mm)

15
124
75
12
30
139
75
12
50
159
75
12
25
158
95
14
50
183
95
14
100
233
95
14
30
181
105
18
60
211
105
18
100
251
105
18
30
201
125
18
60
231
125
18
100
271
125
18
40
269
170
25
* timpul de livrare se comunic` la cerere

Cod
comand`

Nr. Articol

HAS-HCR-TZ M10x75/10*
HAS-HCR-TZ M10x75/30*
HAS-HCR-TZ M10x75/50*
HAS-HCR-TZ M12x95/25*
HAS-HCR-TZ M12x95/50*
HAS-HCR-TZ M12x95/100*
HAS-HCR-TZ M16x105/30*
HAS-HCR-TZ M16x105/60*
HAS-HCR-TZ M16x105/100*
HAS-HCR-TZ M16x125/30*
HAS-HCR-TZ M16x125/60*
HAS-HCR-TZ M16x125/100*
HAS-HCR-TZ M20x170/40*

336269
336270
336271
336272
336273
336274
336275
336276
336277
336278
336279
336280
335945

Buc. /
Ambalaj

10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
4

Dispozitiv de montaj pentru tije de ancorare HAS-TZ / R-TZ / HCR-TZ


cu cap hexagonal
Pentru
dimensiune HAS

Cap de
fixare

Cod
comand`

Nr. Articol

M10
M12
M16
M20

TE-C
TE-C
TE-C
TE-Y

TE-C HEX M10


TE-C HEX M12
TE-C HEX M16
TE-Y HEX M20

311415
311416
311417
336420

Buc. /
Ambalaj

1
1
1
1

HAS-TZ Tije de ancorare lungimi speciale


Confec]ion`m n scurt timp orice lungime special` dorit` de Dumneavoastr`. Pre]urile [i timpul de livrare se comunic` la cerere!

www.hilti.ro 021.352.3000

06 Tehnica ancor`rii

227

Tehnica ancor`rii

n`l]ime
de fixare

Ancore pentru sarcini mari

HAS-E / HAS-ER Tij` de ancorare

Extras din Manualul tehnicii de ancorare HILTI iunie 2010

8,1
4,9

228

06 Tehnica ancor`rii

12,4
7,4

18,1
10,9

28,6
20,6

53,3
32

66,7
45,7

89,4
99,4

106,7
120,6

www.hilti.ro 021.352.3000

Ancore pentru sarcini mari

HVU Cartu[e pentru ancore chimice


Adncime gaur`
lungime cartu[ (mm)

80
90
110
125
170
210
240
270
300
330
360

nominal burghiu
HAS /HAS R (mm)

10
12
14
18
24
28
30
35
37
40
42

Adncime
Cod
de pozare (mm) comand`

80
90
110
125
170
210
240
270
300
330
360

HVU M 8x 80
HVU M 10x 90
HVU M 12x110
HVU M 16x125
HVU M 20x170
HVU M 24x210
HVU M27x240
HVU M30x270
HVU M33x300
HVU M36x330
HVU M39x360

Nr. Articol

Buc./
Aambalaj

256691
256692
256693
256694
256695
256696
256697
256698
256699
256700
256701

10
10
10
10
5
5
4
4
4
2
2

HVU Cartu[e pentru ancore chimice pentru adncime de pozare x 1,5

Adncime gaur`
lungime cartu[ (mm)

135
165
190
255
315

nominal burghiu
HAS/HAS R (mm)

12
14
18
24
28

Adncime
Cod
de pozare (mm) comand`

135
165
190
255
315

HVU M 10x135*
HVU M 12x165*
HVU M 16x190*
HVU M 20x255*
HVU M 24x315*

Nr. Articol

307914
307915
307916
307917
307918

Buc./
Ambalaj

20
20
10
5
5

* timpul de livrare se comunic` la cerere

Tehnica ancor`rii

Buc./
Ambalaj

www.hilti.ro 021.352.3000

06 Tehnica ancor`rii

229

60
340
240
30
70
380
270
35
80
420
300
37
90
460
330 mari
40
Ancore
pentru
sarcini
100
510
360
42

HAS-E M27x240/60
HAS-E M30x270/70
HAS-E M33x300/80
HAS-E M36x330/90
HAS-E M39x360/100

333114
333115
333116
333117
333118

4
4
4
2
2

HAS-EF Tije de ancorare zincate la cald, cu con de montaj M8 - M39


Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` de sus]inere
Material: M8 pn` la M24 o]el 5.8, M27 pn` la M39 8.8, zincat la cald cu 45m
n`l]ime
de fixare

Lungime
tij` (mm)

Adncime
nominal
de pozare (mm) burghiu (mm)

14
110
80
10
54
150
80
10
21
130
90
12
61
170
90
12
81
190
90
12
28
160
110
14
88
220
110
14
128
260
110
14
168
300
110
14
20
172
125
18
38
190
125
18
108
260
125
18
148
300
125
18
198
350
125
18
348
500
125
18
48
240
170
24
68
260
170
24
208
400
170
24
108
300
170
24
158
350
170
24
54
290
210
28
60
340
240
30
70
380
270
35
80
420
300
37
90
460
330
40
100
510
360
42
* timpul de livrare se comunic` la cerere

Cod
comand`

HAS-E-F M8x80/14
HAS-E-F M8x80/54
HAS-E-F M10x90/21
HAS-E-F M10x90/61
HAS-E-F M10x90/81
HAS-E-F M12x110/28
HAS-E-F M12x110/88
HAS-E-F M12x110/128
HAS-E-F M12x110/168
HAS-E-F M16x125/20
HAS-E-F M16x125/38
HAS-E-F M16x125/108
HAS-E-F M16x125/148
HAS-E-F M16x125/198
HAS-E-F M16x125/348
HAS-E-F M20x170/48
HAS-E-F M20x170/68
HAS-E-F M20x170/208
HAS-E-F M20x170/108
HAS-E-F M20x170/158
HAS-E-F M24x210/54
HAS-E-F M27x240/60*
HAS-E-F M30x270/70*
HAS-E-F M33x300/80*
HAS-E-F M36x330/90*
HAS-E-F M39x360/100*

Nr. Articol

Buc. /
Ambalaj

333143
333144
333145
333146
333147
333148
333149
333150
333151
333152
333153
333154
333155
333156
333157
333158
333159
333162
333160
333161
333163
333164
333165
333166
333167
333168

20
10
20
10
10
20
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
2
2

HAS-ER Tije de ancorare inoxidabile A4


cu con de montaj M8 M39
Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` de sus]inere
Material: o]el inoxidabil A4, indice material 1.4401 / 1.4571
|n`l]ime de
fixare (mm)

Lungime tij`
(mm)

Adncime de
pozare (mm)

Diametru
burghiu

14
110 80
10
54
150 80
10
114
210 80
10
21
130 90
12
61
170 90
12
81
190 90
12
111
220 90
12
28
160
110
14
88
220
110
14
128
260
110
14
168
300
110
14
20
172
125
18
38
190
125
18
108
260
125
18
148
300
125
18
198
350
125
18
48
240
170
24
108
300
170
24
54
290
210
28
60
340
240
30
70
380
270
35
80
420
300
37
90
460
330
40
100
510
360
42
* timpul de livrare se comunic` la cerere

Cod comand`

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

HAS-E-R M8x80/14
HAS-E-R M8x80/54
HAS-E-R M8x80/114
HAS-E-R M10x90/21
HAS-E-R M10x90/61
HAS-E-R M10x90/81
HAS-E-R M10x90/111
HAS-E-R M12x110/28
HAS-E-R M12x110/88
HAS-E-R M12x110/128
HAS-E-R M12x110/168
HAS-E-R M16x125/20
HAS-E-R M16x125/38
HAS-E-R M16x125/108
HAS-E-R M16x125/148
HAS-E-R M16x125/198
HAS-E-R M20x170/48
HAS-E-R M20x170/108
HAS-E-R M24x210/54
HAS-E-R M27x240/60*
HAS-E-R M30x270/70*
HAS-E-R M33x300/80*
HAS-E-R M36x330/90*
HAS-E-R M39x360/100*

333119
20 
333120
10 
333121
10 
333122
20 
333123
10 
333124
10 
333125
10 
333126
20 
333127
10 
333128
10 
333129
10 
333130
10 
333131
20 
333132
10 
333133
10 
333134
10 
333135
10 
333136
10 
333137
10 
333138 4 
333139 4 
333140 4 
333141 2 
333142 2 

Dispozitiv de montaj (monobloc) pentru HAS-E/EF/ER Tije de ancorare


cu con de montaj pentru dimensiune M8 pn` la M24
Pentru dimensiune
HAS

Cap de fixare

Cod comand`

Nr. Articol

M8
M10
M12
M16
M16
M20
M24

TE-C
TE-C

TE-C
TE-C
TE-Y
TE-Y
TE-Y

TE-C-E M8
TE-C-E M10
TE-C-E M12
TE-C-E M16
TE-Y-E M16
TE-Y-E M20
TE-Y-E M24

369223
369224
369225
369226
369227
369228
369229

Buc./
Ambalaj

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

HAS Tije de ancorare - lungimi speciale


Confec]ion`m \n scurt timp orice lungime special` dorit` de Dumneavoastr`. Pre]urile [i timpul de livrare se comunica la cerere!
230

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

Ancore pentru sarcini mari

HCC-B Conector de \mbinare cu HIT-RE 500


pentru conectarea betonului

Consolidarea [i repararea betonului pe poduri sau \n tunele


Material de baz`
Agrement
Testat la foc
Clas` de beton
ETA 07/0260*
M C20/25 (B25)
* Conectorii HCC-K se aplic` \n combinatie cu mortarul de injec]ie
HIT RE 500 SD
Aplica]ii:
Reconsolidarea podurilor
Cre[terea sarcinilor utile pentru poduri
Consolidare funda]ii, coloane, stlpi [i pere]i
Conectori HCC-B:
A se consulta fi[a tehnic` B 2.5

Avantaje:
Fiabile [i economice
Aspect robust
Montaj \n siguran]`
U[urin]a montajului ancorelor HCC-B. |n`l]ime reglabil`

HIT-RE 500-SD

HIT-RE 500

HCC-B Conectori forfecare pentru renovarea podurilor


Diametru
gaura d0 (mm)

16

Adancime
ancorare h0
(mm)

Grosime strat beton tfix (mm)

Cod comand`

90-140

80-200

HCC-B

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

378921

100

Accesorii pentru montarea conectorilor HCC-B

HCC-M Dispozitiv de montare pentru conectorii de forfecare HCC-B


Prindere

Combipercutor
recomandat

Cod

comand` 

Nr. Articol

TE-Y

TE 60, TE 70

HCC-M

379723 

Buc./
Ambalaj

Aparat de injectat HIT-P 8000 D


Aparat de injectat pneumatic pentru cartu[e de 1400 ml cu func]ie de dozare a cantit`]ii [i \ntrerup`tor pentru aer
comprimat. Livrare cu o caset`, ochelari de protec]ie [i curea pentru transport.
Cod

Pentru con]inut

Nr. Articol

HIT-P 8000 D

1400

373959 


comand`
(ml)

Buc./
Ambalaj

TE-YX Burghiu 16 mm
Pentru rotopercutoarele cu prindere TE-Y (SDS max)
mm

Lungime activ` (mm)

16 200

Cod comand`

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

TE-YX16/35

206506 

Cod
comand`

Nr. Articol

HIT-RE 500/1400
HIT-RE 500-SD/1400
HIT-RBS10/0.7
HIT-RB 14
TE-FY

373958 4
387094 4
336645 1
336551 1
263439 1

HIT-RE 500 Mortar de injec]ie


HIT-RE 500 Mortar de injec]ie pentru beton

Inclusiv

Con]inut
(ml)

1 Mixer+}eav` prelungitoare 1400


1 Mixer+ }eav` prelungitoare 1400
Perie
Perie rotund` de srm`
Adaptor pentru RBS

www.hilti.ro 021.352.3000

Buc./
Ambalaj

06 Tehnica ancor`rii

231

Tehnica ancor`rii

ETA-07/260
HIT-RE 500-SD