Você está na página 1de 131

EURPAI ANTOLGIA

RMA

A RMAI JOG
VILGA

0-7-1-340-107954-0
Oun~ jv ~rns i Y nvvt ~ r

GONDOLAT, 1973
Ez a kiadvny a 100 ves Franklin Nyomdban ksziilt

sszelltotta, a fejezetek bevezetst,


a magyarzatokat s a jegyzeteket rta

BEVEZETS

DISDI GYRGY

A ktet fordti

BORZSK ISTVN
DEVECSERI GBOR
DISDI GYRGY
HAMZA GBOR

KLLAY ISTVN
TERNYI ISTVN
VISKY KROLY
ZLINSZKY JNOS

Lektorlta

BRSZ RBERT

Els zben trtnik meg haznkban, hogy a tmai jog a


szakemberek krbl a nagy nyilvnossg el lp. Renk
hrul a megtisztel feladat, hogy bemutassuk, elmondjuk f nyes - hol hdolattal, hol gnccsal ksrt - plyafutsnak
titkt.
Szinte minden np, amely az emberisg trtnelmben egy
idre fszerephez jutott, maradandt hagyott rkl a kultra valamelyik terletn. A filozfusok manapsg is lapozgatjk Platn s Arisztotelsz munkit, a festk szorgalmasan tanulmnyozzk a kzpkori s a renesznsz olasz mestereket, a muzsikusok a nagy nmet zeneszerzk11: Bachon,
Mozarton, Beethovenen nevelkednek. A jogsz kultrjnak
kiapadhatatlan forrsa a rmai jog. A rmaiak a szellemi let
legtbb gban ms npek tantvnyai voltak: mvszetet s
filozfit a grgktl kaptak, vallsokat keletrl importltak. Legnagyobb s legeredetibb alkotsuk a joguk volt; az
korban a rmaiak voltak a jog mesterei.
Ez fkpp azzal magyarzhat, hogy itt rvnyesltek legelnysebben a rmaiakra jellemz vonsok: a jzan, fantzitlan kereskedi szellem s a paraszti ravaszsggal prosult
szvssg. Ugyanezek a tulajdonsgok pldul a rmai llamvallst szraz s formlis szablyok rendszerv tettk, amely
nem csillaptotta az emberek rzelmi szomjt, s mg ltsz-

tag se111 adott 111eg11y11gtat vlaszt az let vgs k rdseire.


A rmai valls ne111 is tudott elle11llni a kele trl rkez, miszticizmusban s rzelmekben gazdag ramlatoknak. Knnyen
terjedt a perzsa Mithras kultusz s a k eresztnysg. A rmaiak
.1!!&41- viszont ppen ez a trgyilagos jzansg_Jette el/enllkpess az idegen hatsok k al szemben, amely 1alls11k gyengesge volt.
A rmai jog nemcsak rtkben mlta f ell a tbbi k ori
np jogt. A hogy a f ilozfit a grgk teremtettk meg
nll tudomnyk nt, e/vlaszt vn a blcseletet a rtoriktl
s a teolgitl, gy a r111aiak a jog tudomnyt hoztk
ltre. A jog nll, tudomny os 111irelse R111ba11 k ezddtt.
A joi;tud ok nemcsa/.. k ::ctl, mvelt, de egyttal e/bkel
emberek i roltak ezrt Ro///ban a jogtudo111ny igen nagy
bec be11 llt. J.V!i11tliogy ennyire megbec iilt mestersg volt, a
legtehetsgc ehbck et vo11zolla. A rmai j og nagysga te/;6 1
nem csupn a rmaiak jellemb l fakadt, hanem abbl i.r,
hogy a jogtudsok tekintlye elsegte tte a kivlasztst.
Az nllsult s megbecslt jogtudomny gymlcse aprlk osan k imunklt, fi"nomra csiszolt jog lett. Maguk a rmaiak
kt rszre osztottk joglJ_~ 11/ailmjogra. ~
jgg]ia. so!!!l!J5_azok at a szablyokat, amelyek kz vetlenl az
~szolgltk. l(renek voltak az llam lernek , a
l zigazf{atsnak a szablyai rn,;y w; e5yes bncselekmnyek
megtorlst e lrendel 1rvnyek. ;J_magfJ!J.i.a& a polgrok
egyms kzrti - vagyoni s szemtv ~- fs.apc.sakniJ lelte
fel: a csaldjogot, 'flulajdo11jogot, az rk lf!si jogot, a szerzdsek jogt. A rmai jog111cl!)sok kivltkpp a magnjog
1erii/e111 j eleskedte/.. <'= is bi::o11\'lllf o rmai )og rtk esebb
rs 111arar/r111dhb rsz: ek.
A rmai ,iog - elssorball a magnjogra gondolw1k 11gya11is nem p usztult el akk or, amikor a germn trzsek feldltk a nyugatrmai birodalmat, majd 476-ban elfoglaltk
Rmt. j letre tmadt a k zpkorban, s ugyangy ceinent~
.iv vlt a megszlet Eurpnak , akrcsak a latin nyelv. H a
nem gy trtnik, akkor a rmai / Of! 11em tarfn;11a napjaink(

ba11 is az eurpai jogsz kultrjhoz, hanem az emberi szellem rtkes, de halott rtkeknt tisztelnk a trtnszek.
A z jjszlets alapjt Justinianus keletrmai csszr teremtette meg, mintegy tven esztend vel Rma buksa utn. Az
uralkod a mllt tiszteletbl s 11agyra tr terveinek az esz/..,zek nt e/kszttette a rmai j og nagy gyjtemnyt. A Codex Iu tinianus nev trvnyk nyvben eldei s a sajJ rendeleteit szedette rendbe, r.ng a Digesta elnevezs vaskos
ktetet a rmai jogtudsok munkibl vett idzetekbl llttatta s ze. Justinianus trvnyhozsa lezrta a rmai j og
k l" trtnett, s megrizte az utkornak ezer v gazdag
te1n st.
Az jra felvirgz itliai varosok falai kztt a Xl. szzadtl fogva egyms utn alakultak egyetemek . Elszr
Bologna egyetemn kezdtk tanulmnyozni Iustinianus tr
~n kn veil 1tza/d a tbbi itliai vrosban, s hamarosan mas
orszgokban is. A kzpkori mesterek gy magyarztk a
r_mai magnjouot, hogy az megf elel.fen a fe udlis nagybirtok
mellett mindink bb megizmosod keresked polgrsg ignyeinek. St, a rmai jog nem maradt pusztn egyetemi tantrgy, mert Eurpa szmos orszgban a kezdetleges hazai
j og mllett vagy helyett befogadtk a rmai jogot. A tizenkilencedik szzadig - a nagy trvnyalkotsok korig nmikpp mdostott f ormban a rmai jog maradt Eurpa
magnjoga. Nmetorszgban egszen 1900-ig tartott uralma.
A rmai j og helyr/ie lp trvnykny vek , mini a napleoni
Code Civil vagy a l h net Polgri Trvnykny v, mind rmai
j ogi alapok ra pltek. A rmai jog ma is gykere a kapitalista
llamok magnjognak, de ok elemt f elhasznlja a szocialista jog is.
/
gy a rmai jog egyarnt hozztartozik a.jogsz s az kort
kedvel mvelt ember kultrjhoz. A jogszi mveltsgnek
azrt nlklzhetetlen rsze, mert a mai jog elzmnyeinek,
trtnelmi gykereinek az ismerett jelenti. A z antik vits bariai viszont hzagos, st, torz kpet kapnak Rmrl, ha
j ogrl - amely 11e1ncsnk a biroafo1n tr(efnetefben, hanem

a mindennapi letben is oly nagy szerepet jtszott - mitsem


tudnak. A rmaiak gondolatvilgba annyira beleplt a jog,
hogy a kltk s a trtnetrk mveiben lpten-nyomon jogi
fogalmakra, intzmnyekre utal clzsokkal tallkozunk.
Plautus, a rmaiak npszer vgjtkrja pldul nemegyszer olyan humoros szveget adott szerepli szjba,
amelynek ponjt csak a jog elemeiben jratos nz rthette meg.
Ez a kis vlogats teht mind a jogszoknak, mind az kor
bartainak szl. Megprbltuk gy sszelltani a szemelvnyeket s a hozzjuk fztt megjegyzseket, hogy a jogi ismereteket nlklz olvast ne riasszk el. Azt szeretnnk rzkeltetni, hogy a jog a sznes mindennapok, s nem a szrke elmlet tudomnya. Arra is trekedtnk, hogy lehetleg kerek
kpet adjunk a rmai jogrl. gy remlhetleg a jogsz is tall
a knyvben - az egyetemen szerzett ismeretekhez kpest jat.
Magtl rtetdik, hogy a knyv magvt s gerinct maga
a rmai jogtudomny adja. A jogtudsokat mutatjk be legels szemelvnyeink, de egyebtt is arra trekedtnk, hogy
a jogi s a trtneti rdekessg mellett, st azon keresztUs
rzkeltessk a rmai jogtudsok pratlan jogszi elemz
kszsgt s hivatstudatt. Fkpp a principtus kornak
jogi lett iparkodtunk bemutatni, amely egyben a rmai jog
virgkora - ez azonban csak rszben sikerlhetett. A szpirodalommal vagy a trtneti przval ellenttben, a principtus korbl alig maradt fenn kzvetlen jogi forrsunk. Forrsaink az i. sz. III. szzadtl fogva kezdenek bsgesebben
csrgedezni, s a leggazdagabb lelhelyet Iustinianus trvnyknyvei knljk, amelyek termszetesen rgebbi joganyagot
is tartalmaznak. gy a principtus kornl ksbbi, de
esetenknt korbbi forrsokat is felhasznltunk, s nem
kizrlag a korai csszrsg jogi letvel ismerkedik
meg az olvas.
Hinynak volna tekinthet, hogy a rabszolgasggal csak
kzvetve s ms tmk rszeknt foglalkozunk . Azt hisszk,

flsleges lett volna ennek az egybknt is elgg ismert krdsnek nll fejezetet szentelnnk, minthogy ebben a sorozatban kln ktet jelent meg a rmai rabszolgasgrl.*
A rabszolgasg - br jogi jelentsge nem volt csekly valjban nem is tartozik a rmai jog lnyeghez. leterejnek titka ppen az volt, hogy szablyainak, jogelveinek zme
ms trsadalom talajba tltetve is termett egszsges gymlcst.

Marti Egon ; Rabszolgk az kori R mban. (Bp., 1969.)

J.

A RMAI JOGTUDSOK

A mai jogtuds fkpp az elmlet embere. Jogszablyokat s


szakirodalmat tanulmnyoz, a mindennapi lettel ritkn, tbbnyire csak egy-egy szakvlemny elksztse alkalmval kerl
kapcsolatba. Egszen mskpp kell elkpzelnnk a rmai jogtudst. Igaz, is tanulmnyozta e ld ei s kollgi rsait, de
ideje java rszt nem knyvtrszobjban, hanem a frumon tlttte. Ihleti pedig rendszerint nem knyvek, hanem emberek
vo ltak : azok a polgrok, brk vagy akr magas rang tisztviselk, akik vits jogi krdskre vlaszt: responsum"-ot krtek tle. A principtus sem fosztotta meg a jogtudsokat tekintlyktl, st, egyre inkbb szokss vlt, hogy a csszri udvarban egy-egy magas llst jogtuds tlttt be. Jogi krdsekben
sokszor nyilatkozott vagy dnttt a csszr nevben. Tlzs
nlkl mondhatjuk, Rmban minden fontosabb jogi dnts,
intzkeds, jelents tlet nyltan vagy be nem vallottan a jogtudsok mve volt.
Ez nem csupn a jogtudomny nagy megbecslsbl fakadt.
Mint mindentt, itt is figyelembe kell vennnk egy jval przaibb krlmnyt, nevezetesen, hogy a kztrsasg s a principtus idejben nem folyt mg Rmban rendszeres s szervezett
jogi oktats. fgy a jogszi szakismereteket ignyl tisztsgeket
sem lehetett megfelel kpzettsghez ktni. AzJgazsgszolgl:
tats vez i: a praetorok, tbbn ire
oltak, akiknek hivatali vk csup n arrierjk egyik fontos llomst
jelentette, m a perekben tlkez brk is laikusok. A brsgokon a feleket kpvisel Jigyvdek szintn nem voltak jogszok.

13

Tanulmnyaik sorn a minl hatsosabb sznok ls mestersgbeli


fogsait sajttottk el, jogi ismereteik viszont - korabeli szerzk szerint - igen fogyatkosak. Sokan egyenesen gy vlekedtek, hogy a jog alapos tudsa megbklyzn a szrnyal szavakat, s elegendnek tartottk , ha egy-egy pr eltt egy jogsztl
nmi tjkoztatst krnek. Ilyenformn Rmban mindenki
rszorult a jogtuds tancsaira, mondhatni minden bonyolult
jogi krdssel hozz fordultak.
omny azo nban nem csupn abban
A rmai s a modern o
kT-;,bzik, hogy a rmai jogtu sok kevesebbet trdtek ai'..._
'!Jffiereirel mai utdaiknl, s erejk nagy rszt gyakorlati esee megoldsra fordtottk. Kulcshelyzetkbl egy msik,
taln mg lnyegesebb klnbsg fakadt. Ha ma megjelenik egy
jogtudomnyi munka, akkor azt - elolvassk a tma irnt rdekld jogszok, s megeshet, hogy a szerz egyik-msik javaslatt figyelembe vesziJ:. a soron kvetkez trvnyalkotskor. A
mai jogtuds teht legfljebb azt remlmc~ kzvetve --=arvnyhoz-jvoltbl ...._ j~g vlha~k.
Rmban viszont a o tudsok rsai nemcsa kzvetve vltalkoterezo rvnyv. Szok s vo t, hogy a brsgokon a pe s~
kedk vagy a brk jogtudomnyi munkkra, a jogtudsok szakvlemnyre: . responsum"-ra hivatkoztak. Ezt a gyakorlatot
szentestette Augustus csszr, amikor egyes kedvelt jogtudsainak megadta azt a kivltsgot, hogy az tekintlye" alapjn,
mintegy a csszr nevben adhassanak jogi vlemnyt. Nem tudjuk bizonyosan, vajon formailag is ktelezek voltak-e ezek a
responsum"-ok a brra, de ez nem is fontos. Valsznleg
egy br sem kockztatta meg azt, hogy figyelmen kvl hagyja
egy csszri tekintllyel tmogatott jogtuds vlemnyt.
A principtussal egytt elmlott a rmai jog virgkora:
klasszikus korszaka. A harmadik szzad llandsult trnviszlyai, gazdasgi s trsadalmi bajai drasztikusan vget vetette~ a
jogtudomny szp napjainak . Hasztalanul szilrdtotta meg Jra
a birodalmat Diocletianus csszr, a jogtudomny sorvadst
nem tudta meglltani. Nagy egynisgek tbb nem akadtak,
a klasszikus mesterek szerny kpessg utdai pedig a csszri hivatalokban szorgoskodtak. A rgiek rsai - taln ppen
a jogtudomny hanyatlsa folytn - egyre nagyobb tekintlyv vltak, s vltozatlanul ezekre hivatkoztak a brsgo kon.
Ennek ksznhet, hogy Iustinianus csszr a rmai jog kodi-

14

fikl sa alkalmval a jogtudsok irsaibl terjedelmes gyjte


mnyt kszilletell, amely Digesta (grgl: Pandektai*) nven
a mai napig m egrizte a klasszikus rmai jogtudomny termsnek javt.

1. A JOGTUDOMNY TRTNETE
A rmai jogtudsok zme idegenkedett a jogtrtnettl. Az
i.sz. 11. szzadnak kt rdekes egynisge: .Gaius, az egyetlen
rnk maradt rmai jogi tanknyv szerzje s Pom onius azonban mskpp vlekedtek. Mindketten gy gondoltk, ogy .a
jog alapos megismershez az elzmnyek tanulmnyozsa 1s
szksges.
Ennek ksznhet, hogy Pomponius megrta a rmai jogtudomny rvid trtnett, s ebben minden egyes fontos jogtudsrl megemlkezik. A Digesta szerkeszti szerencsre arra
rdemestettk Pomponius rst, hogy szerepeljen a jogtudomnyi mvek nagy gyjtemnyben. Kevsb rvendetes, hogy
az eredeti szveget valsznleg alaposan tdolgoztk. Ennek
ellenre, a Digestban fennmaradt vltozat - ha nem is hiteles
minden rszletben - nagyjban elfogadhat s sszefgg kpet
rajzol a jogtudomny trtnetrl - Pomponius korig.
Tbb jogtudsrl - nem annyira tudomnyos munkssguk,
mint inkbb politikai szerepk miatt - a trtnetrk is megemlkeztek. Pomponius beszmoljt ezrt kiegsztettk kt,
trtneti munkbl val szemelvnnyel. T~ gerinces s
nagytuds jogtudsrl, Laberl, valamint az Augustus csszrhoz trleszked ellenlbasrl, Capitrl r. A msik szvegben
az egyik legnagyobb rmai jogfds, Papinianus meggyilkolsrl olvashatunk. Vgl idztnk Iustinianus csaszrnak abbl
a rendeletbl amelyben a jogtudomnyi mvek sszegyjt
st: a Digesta 'sszelHtst hatrozta el. Jllehet a csszr stlusa mai zlsnknek szinte barokkosan tl kestett s helyenknt daglyos, mgis szinte s megkap tanbizonysga annak
A grg sz pandekta " formban honosodott meg a jogszi nyelvben .
A XVJJl-XIX. szzad rmai jogi alapokbl kiindul magnjoatudomfoy:lt
\ustini an us trvnyknyvre utalva neveztk "pandektajog"-nak.

15

a megbecs lsnek, amelyet a klasszikus jogtudsok tbb vszzaddal halluk utn lveztek.
Sajnos, tbb neves jogtuds nem szerepel a lefordtott szvegekben. Pomponius beszmoljb l termszetese n hinyzanak
ko~trsai s az utna lt kivl jogtudsok. Hadd ptoljuk ezt
a hinyt azzal, hogy a mr emlftett Gaiuso n kvl emlkeztetnk
hrom jeles jogszra, akiknek nevvel s rn tallkozunk e
knyv szemelvnyei kztt tallzva. Pomponius kortrsra,
az elegns s les esz Salvius Julianusra (akinek csak nevt
emllti), valamint az i.sZ. m. szzad Tt termkeny s na gy
tuds jogtudsra : Paulusra s Ulpianusra gondolunk.

A jogtudomnnyal igen sok s nagyon kivl frfi foglalkozott hivatsszeren . Meg kell itt emlkeznnk kzlk
azokrl, akik a rmai np eltt a legnagyobb tekintlynek
rvendettek, hadd tnjk ki, kik s milyen kivl frfiak
ltal keletkezett, alakult s maradt fenn jogunk. Az els, aki
hagyomnyaink szerint a nyilvnossg eltt jogtudsknt
fellpett, Jiberius C,Qnmcanius '(Olt. A tbbiek vagy a ius
~ivile szablyai mgtt nvtelenl hzdtak meg, vagy
inkbb a tancsot Rrknek, mintsem a tanulni vgyknak
lltak rendelkezsre.
A legkorbbi tudsok kz tartozik _Publius Papirius, aki
rendsz.erbe foglalta a kirlyi trvnyeket. Kvetkezik Appius
<;laudiuLa tztag testlet tagja, akinek a legnagyobb~
rsze volt a tizenkttbls trvny megalkotsban. Ezutn
a legnagyobb jogtuds az ugyanebbl a nemzetsgbl val
~ akit szzkez mellknvvel tiszteltek.
P t,ette k1 a V1a Appit, a Claudius-vzvezetket, hozta
a hatarozatot, hogy Pyrrhust a vrosba nem engedik be,
egy azta elveszett knyvet rt a hagyomny szerint az elbirtokls flbeszakadsrl. Valsznleg tle szrmazik az
az Appius Claudius, aki feltallta az r bett - azta rnak
Va!esius helyett Valeriust s Fusius helyett Furiust.
6 utna jn a nagy tudomny Sempronius, akit blcsnek mondott a rmai np, s sem eltte, sem utna msnak
nem adta ezt a mellknevet. Gaius Scipio Nasica a sena-

tustl nyerte a jsgos mellknevet: neki kzkltsgen adtak hzat a Szent ton*, hogy knnyebben oszthassa tancsa it. Quintus Mucius kvetkezik, akit a karthgiakboz
kldtek kvetknt kt levllel , melyek egyike bkt, a msik hbort jelentett, s feljogostottk, hogy azt hozza
vissza Rm ba, amelyiket jnak ltja . 6 mindkettt magval vitte, s a karthgiakat szltotta fel arra, vlasszk,
amelyiket akarjk.
Ezek utn mkdtt a mr emltett Tiberius Coruncanius, aki elszr kezdett nyilvnosan jogi tancsokat adni.
rs nem maradt fenn tle, de sok s emlkezetes tancsa
ismeretes. Sextus Aelius s testvre, Publius Aelius, valamint Publius Atilius kivl tancsad jogtudsok voltak,
olyannyira, hogy a kt Aelius consuli tisztsget is nyert el ,
Atiliust pedig a np elsknt az okos mellknvvel tisztelte
meg. Sextus Aeliust Ennius a klt is dicsti . Egy knyve
maradt rnk, a hrmasknyv, amelyet mintegy a jog blcs
jnek tarthatunk. Azrt nevezik brmasknyvnek , mert a
tizenkttbls trvny utn tartalmazza annak magyarzatt, majd hozzfzi a peres eljrsokat. 'Egyesek azt lltjk, hogy ez hrom knyv volt, msok tagadjk ezt, ehhez
a csoporthoz csatlakozik Cato. Marcus Cato a Porcius csaldbl az els, akinek knyvei fennmaradtak. Annl tbb
rs maradt a fiaitl.
Ezutn jelentkeznek Publius Mucius Brutus s Manilius,
akik a jogtudomnyt megala ptottk. Publius Mucius tz
knyvet hagyott htra, Brutus hetet, Manilius hrmat. Manilius k tetei mig megvannak. Ketten kzlk consuli mltsgot viseltek, Brutus praetori tisztsgre jutott, Publius
Mucius pedig fpap is volt.
ket kvetik Publius Rutilius Rufos, rmai consul s
zs ia provincia kormnyzja, Paulus Verginius s Quintus
*A Sacra via " (Szent t) Rma szvben hzdott. Ma is vg igmegy rajta
Foru m Romanum "-o t meg lt ogat turista, arn ikor Scp 1i mius Severus cliacln.'
v t l Ti tus d iada livhez stM.

16

17
2

Tubero - maga is onsul s a sztoikus Pansa tantv{mya.


Sextus Pompeius, Gnaeius Pompeius nagybtyja is ez id
ben lt, va lamint Coelius Antipater, a trtnetr, br
ink bb kesszlsval, mint jogtudomnyval emelkedett
ki. Lucius Crassus, Publius Mucius testvre, Cicero szerint a
jogtudsok kztt a legjobb sznok.
Az egsz civiljogot egysges rendszerbe utnuk Publius
fia, Quintus Mucius fpap foglalta, tizennyolc fejezetbl
ll munkjban.*
Sok tant~nya volt, a legtekintlyesebbek Aquilius Gal1us, Balbus Lucilius, Sextus Papirius s Gaius Iuventius:
Servi us szerint kzlk Gallus rvendett a legnagyobb
tekintlynek. Mindezeket Servius Sulpicius rvn ismerjk,
mert nincsenek sajt fennmaradt rsaik, ilyenek nem forogtak kzkzen, hanem Servius gyjttte ssze munkikat, s
az rsban maradt fenn emlkk.
Servius Sulpicius a sznoki beszdben az els, de legalbbis Marcus Tullius utn az els helyen ll. Azt mondjk
rla, hogy egy bartja gyben tancsot krt Quintus Muciustl. Quintus Mucius vlaszt azonban alig rtette meg, s
ismt hozz kellett fordulnia, ezrt aztn Quintus Mucius
megrtta t, s szemre vetette, hogy nemes, patrcius,
gyek ben kpviseletet vllal embertl szgyenletes dolog
nem rteni a joghoz, hiszen perekkel foglalkozik. Servius
megszvlelte a szemrehnyst. A fent emltettek legtbbjt
hallgatta, hogy a civiljogot megtanulja. Tantvnya lett Balbus Luciliusnak, de mg inkbb Aquilius Gallusnak, aki
Cercinban lt. Ezrt a legtbb knyvt is Cercinban rta.
Mikor katonai parancsnokknt elesett, a trvnyszken
emelt neki szobrot a rmai np, amely most is ott ll Augustus emelvnynl. Nagyon sok mve maradt fenn , ezek
mintegy szznyolcvan fejezetet tesznek ki.
Az eredeti szvegben liber", sz szerint knyv" ll. Minthogy az antik
Uber " terjedelmt tekintv; a mai fejezethez
kzel, ezt az rtelemszer(i fordtst vlasztottuk.
11

ii

Azon sokak kzl, akiket emlthetnnk, a kvetkezk


rtak mg knyveket: Alfenus Varus Gaius, Aulus Ofilius,
Titus Caesius, Aufidius Tucca, Aufidius Namusa, Flavius
Priscus, Gaius Ateius, Pacuvius Labeo Antistius (Antistius
Labeo apja), Cinna, Publicius Gellius. E tzbl nyolcan rtak
kln knyveket, s sszes mveiket Aufidius Namusa
gyjttte ssze szznegyven fejezetben. A felsoroltak kzl
a legtekintlyesebbek Alfenus Varus s Aulus Ofilius. Varus
consul is volt, Ofilius lovag lett, Caesar csaldi bartja, aki
a ius civile legtbb rszben alapvet jelentsg munkkat
hagyott htra. Egyes trvnyeket elsnek magyarzott, el
szr gyjttte ssze a praetori edictum anyagt*, mert eltte
csak Servius hagyoithatra kt igen rvid munkt, az edictummal kapcsolatban, Brutusnak szlt ajnlssal.
Kortrsuk mg Trebatius, Cornelius Maximus tantvnya s Aulus Cascellius Quintus, Mucius Volusius tantvnya. Az tiszteletre vgrendeletben rksv tette unokjt, Publius Muciust. 6 quaestorsgot viselt, s nem is
akart ennl magasabbra kerlni, br Augustus a consuli
tisztet is felajnlotta neki. gy mondjk, hogy kzlk
Trebatius volt a tudsabb, Cascellius az kesszlbb, Ofilius
mindkettjket fellmlta. Cascelliusnak nem maradt fenn
rsa, csak egy knyve, nevezetes mondsaival, Trebatiustl
tbb is, de kevss olvasottak.
Tubero kvetkezik, aki Ofiliusnak ajnlotta munkjt.
patrcius volt, s gyvdbl lett jogtudss, kivlt mivel
Quintus Ligarius ellen vdat emelt, s Gaius Caesar eltt
nem volt sikere. Ez az a Quintus Ligarius, aki, Afrikban
partra szllva, a beteg Tubernak nem engedte meg, hogy
csatlakozzk hozz, vagy vizet mertsen magnak. Ez be is
vdolta, s Cicero ltta el a vd.elmet: ismerjk is igen szp
sznoklatt, amelyet Quintus Ligariusrt mondott. Tubero
tudsa volt mind a kz-, mind a magnjognak, s mindkt
trgykrbl szmos knyvet hagyott htra, azonban mes Lel. 56. sk. oldalo n.

18

19
2*

terklt, rgies stlusban rt, s ezrt nemigen kedveltk m


veit.
Utnuk a legnagyobb tekintlyek voltak Ateius Capito,
Ofilius kvetje s Antistius Labeo, aki az sszes elbb
emltetteket hallgatta, de Trebatiust kvette. Ateius consul
volt, Labeo azonban nem fogadta el az Augustus ltal
neki felajnlott consuli tisztet, mert bszke volt tisztsget
elfogadni. Idejt inkbb a tudomnyos munknak szentelte.
gy osztotta be az vet, hogy hat hnapot Rmban tlttt tantvnyaival, hat hnapot pedig vidken, ezalatt rta
knyveit. Ngyszz ktetet hagyott gy htra, melyek legtbbje ma is kzkzen forog. Ezek ketten mintegy klnbz iskolkat alaptottak: Capito megmaradt abban a
tudomnyban, amelyet tvett, Labeo hatalmas tehetsggel
s a tantsok teljes elsajttsval tudomnyos munkiban
sok mindent megjtott.
Capitt Massurius Sabinus kvette, Labet Nerva, akik
mg nveltk a kt iskola ellenttt. Nerva a csszr kebelbartja volt, Massurius Sabinus pedig lovagrendbeli.
adott elszr jogi tancsokat, s ezutn kezdtk ezt mint
jogot kedvezmnyknt adni.
Tudnunk kell ugyanis, hogy Augustus uralkodsa eltt
a jogi vlemnyads jogt nem adomnyoztk a csszrok.
Akik tudomnyuk miatt bizalmat lveztek, vlaszoltak a
tancsot krknek. Nem adtk ki azonban vlemnyket
alrssal - mintegy pecsttel elltva-, hanem vagy magnak a brnak rtk meg, vagy egyszer formban a tancsot krnek . Hogy a jogszok tekintlye nagyobb legyen,
Augustus csszr rendelte el elszr, hogy egyesek az felhatalmazsa alapjn adhassanak vlemnyeket, s ez idtl
kezdtk ezt a jogot kivltsgknt krni. Hadrianus, a kivl
csszr, midn praetori tisztet viselt frfiak krtk tle a
hivatalos vlemnyads jogt, azt rta nekik, hogy az ilyet
nem krni, hanem adni kell. Ezrt, akinek kzlk ehhez
kell nbizalma van, kszljn fel arra, hogy a npet tancsaival megrvendeztesse.

20

Sabinusnak teht Tiberius csszr megengedte, hogy a


npnek jogi tancsokat adjon, s a lovagrendbe is felvette
tvenves korban. Nem kis kpessgei voltak neki sem, s
hallgati nagyon mltnyoltk.
Az kvetje Gaius Cassius Longinus, Tubero lenynak fia, Servius Sulpicius unokahug, azrt Servius
Sulpiciust ddapjnak nevezte. Tiberius idejben Quartinusszal consulsgot viselt, s egybknt is nagy tekintlye
volt a vrosban, mg azutn a csszr szmzte. Szardniai szmkivetsbl Vespasianus hvta vissza, s az uralma
alatt halt meg. Nerva utda Proculus, az kortrsa az
ifjabb Nerva s az a msik Longinus, aki szintn lovag,
ksbb praetorsgig vitte. Proculus tekintlye azonban nagyobb volt, nagyobbak a kpessgei is, s ettl fogva a
Capito s Labeo ltal alaptott kt iskolt Cassianusok s
Proculianusok nven emlegettk.
Cassius utda Caelius Sabinus, Vespasianus kornak legnagyobbja, Proculus Pegasus, aki Vespasianus alatt Rma
praefectusa volt. Sabinus utda Priscus Iavolenus, Pegasus
Celsus, az v az ifjabb Celsus s Priscus Neratius mindketten consulok, Celsus kt zben is. Iavolenus 'utdai
Aburnius Valens s Tuscianus, majd Salvius Iulianus.
ZJ
Pomponius D. 1. 2. 2.35-53
Hres frfiak hunytak el ebben az vben: Asinius Saloninus,
aki kt olyan nagyapval bszklkedhet, mint Marcus
Agrippa s Pollio Asinius, valamint olyan fivrrel, mint
Drusus, s akit a Caesar unokavejnek szntak. Tovbb
Capito Ateius, kirl mr megemlkeztem : jogi tudsval
els volt a polgrok kztt; nagyapja Sulla centurija volt,
apja a praetorsgig vitte. Augustus azrt siettette consulsgt, hogy Capito, az ugyancsak kivl jogsz Labeo Antistiust e hivatal mltsgval megelzze. Mert az a kor a bks
letnek kt kivlsgt termelte ki egyszerre, csakhogy
~beo megvesztegethetetlenl ragaszkodott a szabadsghoz,
es ezrt nagyobb hrnv vezte, Capito hajlkonysgt
21

viszont az uralkodk kedveltk jobban: amazt, amirt megrekedt a praetorsgnl, ajnlotta srelme; ez ellen, amirt
a consulsgot megkapta, gylletet sztott az irigykeds.
BI
Tacitus, Ann. 3.75.
Tudom, hogy . Papinianus meggyilkolsrl sokan rtak
mr, de igazi okt nem ismerve, klnbz varicikban
mondtk el. n a magam rszrl inkbb elmondom a vltozatokat, mint hogy egyltaln semmit se szljak e kivl
frfi megletsrl. Kztudoms, hogy Papinianus igen
meghitt viszonyban volt Severus csszrral (nmelyek szerint msodik felesge, Iulia Domna rvn rokonsgban is
llt vele), annak idejn jogi tancsokkal ltta el Severust,
amikor az Scaevola fnksge alatt a csszri magnkincstr gyeit intzte, st ksbb is, amikor Papinianus lett
Severus hivatali utda. Arrl is emltst tesznek a feljegyzsek, hogy Severus elssorban Papinianus gondjaira bzta
mindkt fit. Papinianus ezrt mindig azon fradozott,
hogy egyetrtst teremtsen az Antoninus-testvrek kztt.
Amikor Bassianus sszeeskvssel vdolta ccst, Papinianus mindent elkvetett, hogy lebeszlje Geta meggyilkolsrl. Ezrt aztn Geta hveivel egytt t is megltk a
katonk, amit Antoninus nemcsak megengedett, hanem
egyenesen bztatta erre a katonkat. Ms szerzk szerint
testvre megletse utn Bassianus felszltotta Papinianust, hogy mossa t tisztra a senatus s a np eltt, amire
Papinianus azt felelte neki: testvrgyilkossgot nem olyan
knny mentegetni, mint elkvetni. Azt is meslik, hogy
Papinianus nem volt hajland olyan vdbeszdet szerkeszteni Geta elJen, amely a gyilkos mellett szlt volna, egy meggyilkolt rtatlan embert vdolni - mondta - felr egy
msodik gyilkossggal. Ez a verzi azonban nem egyeztethet ssze a krlmnyekkel, hiszen egy praefectus nem
szokott beszdeket szerkeszteni, s klnben is kzismert
tny, hogy Papinianust mint Geta hvt ltk meg. Ms feljegyzseink szerint, amikor Papinianust a katonk meg-

22

rohantk, s a palota fel hurcoltk, hogy ott vgezzenek


vele, mintegy a jvbe ltva kijelentette: brki' legyen is az
utda, a legesztelenebb bolond lesz, ha nem bosszulja meg
a praefectusi tisztsgn esett gyalzatot. s valban - mint
mr elbeszltem - Macrinus meglte Antoninust, mire a
katonk imperatornak kiltottk ki a fival egytt. A fit
Diadumenianusnak hvtk, de akkor apja az Antoninus
nevet adta neki, minthogy a praetorianusok mindenron
egy Antoninust akartak.
TI
Aelius Spartianus, Antoninus Caracalla 8.
Isten akaratbl a neknk az hatalmbl tadott birodalmat kormnyozva szerencssek voltunk a hborban,
dicsk bkben, s az llam llapott megriztk: gy most
Isten segedelmvel arra treksznk, hogy mr se fegyverben s hadvezrekben vagy hadsere.gckben , se a magunk
tehetsgben ne bzzunk, hanem minden biza lmunkat a legmagasabb Szenthromsgba vessk. Ebbl szrmazik a
vilgon minden, s minden akarata szerint ltesl.
A vilg dolgaiban semmi sem olyan figyelenuemlt,
mint a trvnyek tekintlye. Ezek rendezik helyesen az
isteni s az emberi dolgokat, szmzik a mltnytalansgot.
Megllaptottuk azonban, hogy a Rma vrosnak s
Romulusnak idejtl hozott trvnyek tmege olyannyira
ssze van keveredve, hogy szinte vgtelen s emberi sszel
mr t nem foghat. Ezrt elszr arra trekedtnk, hogy
szent csszri eldeink rendelkezseit sszegyjtsk s vi lgosan rendezve adjuk t. Egy kdexbe gyjtttk azokat,
minden felesleges tfedst s ellentmondst kikszbltnk
bellk, hogy gy minden embernek biztos tmaszu l s
irnymutatsul szolgljanak.
Elvgezve ezt a munkt, s sajt nevnk alatt kiadva ezt
a ktetet, a kisebb s knnyebb munktl a nagyobb s
teljesebb jogfeldolgozsra trekedtnk. A rmai jog egszt
annyi szerz sztszrt kteteibl sszegyjteni s egy kdexbe foglalni mg vgyni s remlni sem merte enk i.

Olyan hatalmas munknak ltszott ez, amely a lehetetlennel hatros. Mi azonban az g fel emelt kzzel s az rkk~
val segtsgt krve, Istenben bzva nekilttunk ennek a
feladatnak, hiszen sajt erejnek nagysgbl a remnytelen feladatok teljestsre is elegend ert adhat ...
Megparancsoljuk ezrt Nektek, hogy azoknak a rgi tudsoknak a knyveit, akiknek a csszrok megadtk a trvnyek magyarzsnak s rtelmezsnek jogt, olvasstok
el, vlogasstok t, hogy mindezekbl sszegyljk az_
anyag, tfedsek s ellentmondsok nlkl (amennyire ez
lehetsges), s sszegyjttt tartalmuk a lapjn egy knyv
kszljn, ami valamennyit helyettesti . Minthogy msok
is rtak jogi knyveket, akiknek ez a tekintlyk nem volt
megadva, ezeknek felhasznlstl sem zrkzunk el.
Midn azutn ez az anyag legfelsbb segtsggel sszegylt, azt szpen rendezni kell, hogy mintegy a jog legszentebb temploma alaku ljon ki belle. A mi kdexnk vagy az
edictum perpetuum mintjra tven knyvbe s ezeken
bell fejezetekre kell beosztani az egsz jogot gy, hogy
ebbl semmi ki ne maradjon, hanem ez az tven knyv az
1400 ven keresztl sszegylt teljes joganyagot tarta lmazza ltalunk megtiszttva, gy, mint ahogy a fallal kr lvett vroson kvl nem maradhat semmi. Az sszes szerzk
munkinak egyforma tekintlye legyen benne, ne ltezzk
egyiknek sem eljoga, hiszen egyiket sem teljes egszben,
hanem bizonyos meghatrozott rszben vesszk fel, vlogatvajobbak s rosszabbak kztt.
ZJ
Deo auctore pr.-2; 4-5.
2. A JOGSZI HIVATSTUDAT
E cm alatt nhny olyan szemelvnyt olvashatunk, amelyek
a rmai jogtudsok hivatstudatrl tanskodnak , s megismertetnek a rmai jog egy-kt alapfogalmval is. Az persze tlzs,
amikor Celsus a j s a mltnyos" mvszet nek nevezi azt
a rmai jogot, amely a rabszolgt vagyontrgyknt kezelte. Ben-

24

nnket azonban itt nem az rdekel, vajon megfeleltek-e a rmai


jog szablyai annak az idelnak, amelyet a jog mesterei kvetni
vltek, hanem a jogtudsok nak az a szubjektv meggyzdse,
hogy munkjukkal az igazsgot zolgljk. Kln figyelmet rdemel a Pomponius-idze t. Ez nem csupn egy jogtuds, hanem
minden tuds rk rvny hitva llst, csi llapthatatlan tudsszomjt fejezi ki nhny mesterkletlen, rmai mdon ptoszmentes szva l.
Ha a joggal akarunk fogla lkozni, elszr meg kelJ tudnunk,
honnt szrmazik a neve. Az igazsgossgbl* szrmazik,
mert amint Celsus elegnsan meghatrozza, a jog a jnak
s a mltnyosnak a mvszete. Akr papoknak is mltn
nevezhet bennnket brki, hiszen az igazsgot szolgljuk,
a jra s a mltnyosra treksznk, elvlasztvn a mltnyost a mltnytalantl , megklnbztetjk a megengedettet a tiltottl, s a helyesre nemcsak a bntetstl val flelemmel, ha nem klnbz elnykke l is buzdtani treksznk. Az igazi, nem holmi hamis blcseletre treksznk,
ha nem tvedek .
Kt rsze van ennek a tudomnynak, a kz- s a magn jog. A kzjog a rmai ll am gyeit tartja szem eltt , a
magn pedig az egyesek hasznt, hiszen vannak kzhaszn
s magnhaszn dolgok. A kzjoghoz tartoznak a vallsi
szab lyok, a papi rendek, a kzhivatalok. A magnjog
hromrt: szablyai ugyanis vagy a termszettl, vagy a
npek ltalnos jogbl , vagy trvnyeinkbl szrmaznak.
A termszetjogra a termszet minden llnyt megtant:
nem sajtja ez az emberi nemnek, hanem kzkincse minden
fldi s vzi llatnak s a madaraknak is. Ebbl vezethet
le a frfi s a n kzssge, amit hzassgnak neveznk,
ebbl az utdokrl val gondoskods, a nevels. Hiszen
ltjuk, hogy ezeket a jogokat az llatok, mg a vadak is
gyakoroljk.
ZJ
Ulpi anus D.J.1.1. pr.-3.
*A

latinban a ius je lent i a jogo t, a ius titia nz igazsgot.

25

A trvny s a szoksok kormnyozta valamennyi np rszben sajt jogval, rszben az sszes emberek kzs jogval
l. Az a jog ugyanis, amelyet valamely np sajt maga kialakt, az llamnak sajtja, s ezrt azt ius civile* nven
nevezzk, hiszen annak az llamnak sajt joga, amit pedig
az sszes embereknl kialaktott a termszetes szjrs, azt
mindentt betartjk, s ezrt ius gentium** a neve, mert
ezzel a joggal mintegy az sszes npek lnek.
ZJ
Gaius D.1.1.9.
Az igazsg lland s kvetkezetes trekvs arra , hogy mindenkinek megadjuk azt, amihez joga van . A jog parancsai
ezek: becslettel lni, mst nem srteni, kinek-kinek megadni a magt.
A jogtudomny az isteni s az emberi dolgok ismerete, a
jogos s a jogtalan megklnbztetse.
ZJ
Ulpianus D.1.1.10.
n br hetvennyolcadik vt taposom letemnek, ma is
gek a tanuls vgytl, s ezt tartom az let egyetlen rtelmnek. A grg kzmondsra emlkezem: br fl lbbal
mr a srban vagyok, mgis tanulni vgyom. "
ZJ
Pomponius D. 40. 5. 20.

3. A JOGSZI GONDOLKODSMD
Mr sz esett a rmai jogtudsok gyakorlatiassgrl. De
vakodnunk kell kt veszlyes ltalnoststl. Nem szabad azt
hinnnk, hogy a rmai jogtudsokat kizrlag gyakorlati esetek
foglalkoztattk, s irtztak az elmleti ltalnostsoktl, a meghatrozsoktl. ppen ennyire helytelen lenne egyoldalan
A " ius civile" kifejezs lefordthata tlan . A Ill. fejezet bevezet rszben
esik sz err l a fogalomrl.
A "ius gentium" fogalma - mint azoknak a jogelveknek a gyjtneve,
~melyek rmai felfogs szerint minden npnl megtallhatak - nem adhat
vissza magyar szJva kkal.

26

megtlnnk ket, s nem szlelnnk az egyes jogtudsok munkamdszere, felfogsa kztti klnbsgeket. Ha a rmai jogtudomny valban annyira egysges s mereven gyakorlatias lett
volna, mint ahogyan azt rgebben feltteleztk, akkor aligha tudott
volna az utkor annyit merteni alkotsaibl. A rmai jog mesterei mind egynisgkben, mind stlusukban s nzeteikben
klnbztek egymstl, nmelyikk fkpp gyakorlati esetekkel
foglalkozott, msok az elmletet kedveltk jobban. A kvetkez
szemelvnyekkel a rmai jogtudomny s okrtsgt, sznessgt
szeretnnk rzkeltetni.
A felsorakoztatott regulk" - magyarul taln az aranyszably" sz adja vissza leghvebben a latin kifejezs hangulatt
- s meghatrozsok mind arrl tanskodnak: a rmai jogtudsok nem haboztak Ieszrni s tmr megllaptsokba foglalni az eldeik s a maguk gyakorlati tapasztalatait. Egyikmsik rmai regula annyira tall, hogy mg ma is szvesen
idzik a jogszok.
Kt idzet a jogtudsok gyakorlati tevkenysgt szemllteti..
Mindkett egy szakvlemnyt: responsum"-ot tartalmaz.
Nyomban szembeszkik a kt szveg klnbzsge. Az elsben
szokvnyos tancsadssal tallkozunk, a msodik az eredetien
gondolkod, kzismerten goromba s szangvinikus Celsus
egynisgt rzkelteti.
Egy pardival is tallkozunk a szemelvnyek kztt. Cicero
kt levelt olvashatjuk, amelyben a neves sznok s politikus
kedlyesen gnyoldik a jogtudsok tekintlytiszteletn. A csfondros hang nem alaptalan. A rmai jogtudsok valban
gyakran rveltek azzal: valamelyik jeles eldjk is ezt a nzetet
vallotta.
Vgezetl kt ellenttes, st szinte vgletes felfogssal ismerkednk meg. Aulus Gellius szvegbl a jogtrtnet mlysges
megvetse sug rzik ; Gaius a trtnelem fontossgrt ll ki.

A regula tmren fejezi ki a tnyllst. Nem a regulbl


mertjk a jogot, hanem az l jogbl szrdik le a regula.
A regula teht tmren fejez ki valamit s, amint Sabinus
mondja, mintegy az okfejts sszefoglalsa, mely, amint
valamely rszben hibs, elveszti rvnyt.
ZJ
Paulus D . 50. 17. 1.

27

A ius civile-ben minden meghatrozs veszlyes. Ritka


eset ugyanis, hogy ne lehetne az ellenkezjre fordtani.
ZJ
Iavolenus D .50.1 7.202.
Senki sem adhat t msnak tbb jogot, mint amennyivel
maga rendelkezik.
ZJ
Ulpianus D.50.17.54.

Ha gy van, amint krdsedben elmondod, a jog feloldja


nnek a megllapodsnak rvnyt, s az semmiss vlik,
h zen a trvnyes kedvezmnyekkel mindenkppen ellenkezik.
ZJ
Consultatio 1. 1-2.
Domitius Labeo* dvzlett kldi Celsusnak. Krdem
vajon beszmthat-e a vgrendelet tani kz az,
akit felkrtek a vgrendelet szvegnek lersra, s a tblk
megrsa utn azt al is rta.
Iuventius Celsus dvzlett kldi Labenak. Vagy nem
rtem, hogy mit krdezel tlem, vagy nagyon ostoba a krdsed: Mert tbb mint nevetsges ktelkedni abban, vajon
joggal tekinthet-e vgrendeleti tannak az, aki mg a vgrendelet szvegt is maga rta.
ZJ
Celsus D . 28. 1. 27.
Tled,

Aki hallgat, nem mindig rt egyet, de az biztos, hogy nem


mond ellent.
ZJ
Paulus D . 50. 17. 142.
Ktsges gyben a
szesteni.
ZJ

kedvezbb

megoldst kell

elnyben

r-

Gaius D. 50. 17. 56.

Homlyos esetben azt kell nzni , hogy mi a valsznbb,


vagy mi fordul el gyakrabban.
ZJ
Paulus D. 50. 17. 114.
Mindenben trekedni kell ugyan a mltnyossgra, de leginkbb a jogban .
ZJ
Paulus D. 50. l 7. 90.
A termszetjog szerint mltnyos, hogy senki se gazdagodjk ms krra s srelmre. *
DGy
Pomponius D. 50. 17. 206.
Arrl krted a vlemnyemet, hogy rvnyes lehet-e egy, a
fivr s a nvr kzt vagyonkzssg megszntetse trgyban ltrejtt egyezsg : gy mondod ugyanis, hogy az asszony
e szerzdst frje parancsra flelembl rta al, anlkl,
hogy tudta volna , milyen felttelek vannak a szerzdsben
rva s felsorolva.
Ez a szab ly v lt az n. joga lap nlkli gazdagods a lapelvv.

28

M. CICERO DVZLETT KLDI


TREBATIUSNAK**
Olvastam leveled, amelybl megtudtam, hogy Caesarunk
Tged nagy jogtudsnak tart, van teht okod az rmre,
mert olyan helyre kerltl , ahol azt hiszik rlad, hogy rtesz
valamihez. Ha mg Britanniba is elutaztl volna, minden
bizonnyal azon a nagy szigeten nem lett volna nlad jobb
szakember. Nevetek ugyan, de Te ksztetsz erre - egy kiss
irigykedem, hogy Tged az keresett s hvott meg, akihez
bejutni br nem ggssge, hanem elfoglaltsga miatt msnak lmodoznia sem szabad. Hanem fent emltett leveled-.
"' A krdez - D omitius Labeo - termszetesen nem azonos a neves jogtudssa l: Antistius L abeva l.
Ennek s a k v et kez levlnek a cimze ttje kornak neves jogtudsa volt .
(ld . a szemlynevek mutatjt.) A gnyos o ldalvgsoknak ez a magyar:i za ta.
Cicero irnija persze Caesart sem km li.

29

ben mltsem rsz a magad dolgairl, pedig Herkulesre, ezek


nem kevsb rdekelnek, mint a sajt gyeim. Nagyon flek,
nehogy meghlj a tli szllson, ezrt javaslom, hogy alkalmatos klyhd legyen. gy vlekedik Quintus Mucius Scaevola
s Marcus Manilius is; kivltkppen azrt, mert katonakpenyekben nem bvelkedel. Br amint hallom, ott most jl
beftttek nektek, mely hir miatt, eskiiszm, nagyon aggdom rted. No, de hiszen Te az ilyen katons dolgokban
sokkal vatosabb vagy, mint az gyvdkedsben. Hiszen
az cent sem akartad tszni, igen buzg sportsz ltedre, sem a harci szekren kzd britanniai katonkat
nem akartad megtekinteni, br annak eltte bekttt szemmel vv gladitorok mrkzsrl sem tudtunk volna elvonszolni. No, de mr elg a trfbl? Hogy a te rdekedben
mily szorgosan rtam Caesarnak, azt te magad is tudod.
Hogy milyen gyakran rtam, azt j magam, de szavamra,
mr abbahagytam, nehogy az legyen a benyoms rlam,
hogy ennek a nagyvonal s engem igazn kedvel embernek az irntam rzett rzelmeiben ktkedem, noha legutbbi
hozz rott levelemben mgis jnak lttam emlkeztetni.
Emlkeztettem is, de hogy milyen eredmnnyel, krlek
arrl rtests, azonfell kri.ilmnyeidrl s sszes terveidrl is. Szeretnm tudni, hogy s mint vagy, mit forgatsz a
fejedben, mennyi idre tervezed mg tlnk val tvolltedet, mert arr'I biztosthatlak, hogy krnkbl val tvollted elviselst csak az knnyti meg, hogy az neked el
meneteledre szolgl. Mert ha nem gy lenne, akkor nincs a
fldn kettnknl ostobbb. Nlam azrt, mert nem csbtalak Rmba, s Nlad azrt, mert nem replsz ide. Eskszm az giekre, hogy akr csak egyetlen lceld vagy
komoly beszlgetsnk is tbbet r minden ellensgnknl,
nem is beszlve Aeduus testvreinkrl. f gy teht lgy azon ,
hogy m i elbb tudjak szes dolgaidrl : vagy vigasszal vagy
tanccsal vagy tettel majd segtelek.
KI
Cicero, ad familiares 7. 10.

30

M. CICERO DVZLETET KLDJ TREBATJUSNAK

Leveled alapjn ksznetet mondtam Quintus csmnek


is, s vgtre Tged is megdicsrhetlek, hiszen gy ltszik,
hogy mr valamilyen elhatrozs mellett kiktttl. Ugyancsak felbsztettl a korbbi hnapokban kelt leveleiddel,
hiszen - mr megengedj - az volt a benyomsom, hogy
hol a vrosi kifinomult lhasgok utn svrogsz, hol lustlkodsz, kzben gy viselkedsz, mint egy anymasszony
katonja, st mi tbb, igazi mivoltodtl teljesen elten,
hogy gy mondjam kiss szemtelen vagy. Mintha nem is
ajnl sorokat, hanem ktelezvnyt vittl volna a fparancsnokhoz, gy siettl a behajtott pnzzel hazakeveredni, s
eszedbe se jutott az, hogy akik valban ktelezvnyekkel
rkeztek Alexandriba, azoknak sem sikerlt eddig akr
egy fillrt is hazahozni. Ami a sajt rdekemet illeti, leginkbb azt szeretnm, ha kzelemben lennl, hiszen nem
csekly gynyrsget mertettem trsalgsunkbl s hasznot tancsodbl, valamint fradozsodbl. Tged, akit
korai ifjsgodtl kezdve szinte bartsggal tmogattalak
- gy vlem -, nemcsak oltalmaznom, hanem anyagilag
s erklcsileg gyaraptanom s kestenem is illend. Remlem, hogy mg nem felejtetted el, mi mindent ajnlottam fel
Neked nknt, amikor mg arra gondoltam, hogy vidkre
kltzm. Azutn pedig, hogy eredeti tervemet feladtam,
mivel nyilvnvalv vlt, hogy Caesar engem igen nagyra
becsl s klnsen kedvel, s egyszersmind meggyzdtem
arrl, hogy milyen pldtlanul nagylelk s milyen egyedlllan szinte s becsletes, akkor Tged neki minden tlem
telhet igyekezettel beajnlottalak s krbe juttattalak.
Hogy ez az eljrsom milyen hatkony volt, s mindezt
miknt fogadta, arra nekem rott leveleiben gyakran utalt.
Neked viszont szval s tettel egyarnt bizonytotta, hogy
ajnlsom mennyire megindtotta. Ha elhiszed, hogy akr
csak egy kicsit is rtek gyedhez, avagy jszndkkal oldaladon llok, krlek, nehogy eljtszd azt a lehetsget, hogy
31

egy ilyen emberi kapcsolatra tettl szert. Hanem ha valamilyen lpse netaln tn Tged srtene, illetve elfoglaltsgai vagy az gy nehzsge miatt gy ltszank, hogy ksedelmeskedik, trj s vrd ki a vgt, s hogy az szmodra
kedvez s rvendetes lesz, arrl kezeskedem. Tbbre nem
kell intselek: de arra figyelmeztetlek, hogy sem a legnagyszerbb s legnagyvonalbb ember bartsgnak megnyersre, sem a leggazdagabb tar tomnyhoz, sem letkorodhoz kedvezbb alkalmat, ha ezt elmulasztod, soha nem
tallsz az letben. Erre nzve csak azt mondhatom, amit ti
szoktatok knyveitekben rni - ez a vlemnye Quintus
Corne/iusnak is". rlk, hogy nem utaztl Britanniba,
mert egyrszt megkmlted magad a fradtsgtl, msrszt
nekem nem kell ezekrl a dolgokrl tled hallanom. rlnk, ha megrnd nekem, hogy hol telelsz, hogy megy sorod.
KI
Cicero, ad familiares 7.17.

Kik a proletrok, kik tartoznak a capite censi


kz, mit jelent a tize11kttbls tr vnyben
az adsiduus, s mi e sz rtelme?
Rmban nnepnap volt, amikor a vros piacn nem a
boldogulsrt trtet tmeg tolong, s valahogy minden
pomps s ders; trtnetesen egy nagyobb gylekezetben
Ennius vknyvei bi olvastunk ...
Ekkor felmerlt a krds: mit jelent a proletarius"
sz. Erre n megpillantvn krnkben egy ismersmet,
olyasvalakit, ki a jogban jratos, megkrtem arra, fejtse meg
neknk e sz rtelmt. Mivel azt vlaszolta, hogy csupn
a jogban s nem a nyelvtudomnyban jratos, ezt
mondtam neki: - Annl inkbb meg kell tudnod magyarzni, hiszen lltsod szerint a joghoz rt vagy .
Quintus Ennius ezt a szt a tizenkttbls trvnybl vette
t, amelyben, ha emlkezetem nem csal, a kvetkezk
llnak: Adfizet polgrnak adfizet Jegyen a vdje.
Polgrjog proletrnak, brki lehet vdje, aki aka r."

Krnk ht, ne arra gondolj, hogy Ennius vknyvt olvassuk, hanem a t izenktt bl s t rvnyt, teh t azt magyarzd
meg, hogy e t rvny szerint mit jelent a proletr polgr ?
- Nekem persze csak akkor kellene tudnom megmagyarzn i s rtelmezni e szavakat, ha tanulmnyoztam volna
a fa unok s az slakk jogt. Az Aebutiusrl elnevezett
t rvny alapjn mindez mr a mlt - hacsak nem a szzszemlyes brsg eltti peres eljrs kivtel ez all - s gy
a proletarius", az adsiduus", sanates", vades'', subvades", a 25 garas'', a talio",* a lops ldozati tllal
s gykktvel val nyomozsa mind-mind elavultak, s
ezzel a rgi-rgi tizenkttbls trvny is. Csak a hatlyos
jogszablyokat, trvnyeket s szavakat kell tanulmnyoznom s tudnom.
KI
Gellius, Noctes Atticae 16.10.
Elhatrozvn reg1 trvnyeink magyarzatt, szksgszeren a vros kezdeteitl akarok kiindulni. Nem azrt,
hogy szszaport magyarzatokat alkothassak, hanem
mivel minden dolgot akkor tartok tkletesnek, ha az sszes
szksges rszleteket tartalmazza. Az pedig bizonyos, hogy
brmely dolognak leglnyegesebb rsze a kezdet. Ha a trvnyszken perbeszdet mondk szinte tilosnak tartjk a
br eltt a tnylls minden bevezets nlkli taglalst,
mennyivel h elytelenebb lenne a magyarzatot igrtl a
kezdet elhagysval, a forrsok fel nem trsval, szinte
gy mondhatnm, mosatlan kzzel, trgyalni kezdeni az
anyagot. Ha nem csaldom , a magyarzat knnyebben jut
hozznk a bevezets ltal s ez megknnyti , kszsgesebb
teszi a megrtst.
ZJ
Gaius D. 1. 2. 1.

A tali o " rgi bntetsi elv: az elszenvedett ro ssznak haso nl val


meg torlsa.

32
3

t r tn

li.

A RMAI TRVNYEK

Rma a jogszok, nem a trvnyhozk hazja volt. Brmenynyire klnsnek is tetszik, Rmban a trvnyhozs - mai
mrcvel mrve - roppant gyr, rendszertelen s tletszer
volt. Ennek az oka nem csupn az, hogy rgen a jogalkotk nem
ontottk olyan pazar bsggel a jogszablyokat, mint manapsg. Azzal is magyarzhat, hogy a rmaiak a jog fejlesztst
lehetleg a jogtudsokra s a magistratusokra, elssorban a
praetorra bztk. Trvnyekkel, jogszablyokkal olyankor
avatkoztak be a jog letbe, amikor kifejezett reformokra, olyan
fontos vltoztatsokra volt szksg, amelyeket csak fellrl,
hatalmi szval lehetett keresztlvinni. Mindez csupn a kztrsasg s a principatus korra ll. A dominatus idszaknak
szinte korltlan hatalm csszrai mr arra trekedtek, hogy a
jog legaprbb krdseiben is az akaratuk dntsn, ezrt srn
bocstottak ki rendeleteket.
Paradox mdon Rma jognak az lettja mgis egy-egy nagy
trvnyhozssal kezddik s fejezdik be. E kt pillr kztt
vel a rmai jog ezeresztends tretlen trtnete.
ldszmitsunk eltt mintegy ngyszztven vvel a plebejusok, a kicsiny vrosllam elnyomott szabad lakosai, kiharcolt.1.k az addig ratlan jog rgztst s kzzttelt. Tztag bizottsg alakult, s kt esztend mltn tizenkt tblra rva a vros
frumn dszelgett a trvnyhozk mve: a tizenkttbls trvny.
Amikor a gallok feldltk Rmt, a tblk is elpusztultak.
Hasztalan vstk utbb rctblra a szveget, az vszzadok
On n - elgg rthetetlen mdon - a tblk nyomtalanul el-

tntek.

Szerencsre a ksbbi jogi s ms termszet munkk


gyakran idzik a tizenkttbls trvny egy-egy rendelkezst. Ezekbl nagyjban sikerlt rekonstrulni a trvny tartalmt, st, esetenknt a szavait is. Szmunkra a trvny
mind stlusban, mind tartalmban archaikus z. Szablyai
tmrek s nyersen parancsolak. Ebben elnysen klnbznek a ksbbi vszzadok rmai trvnyeinek meglehetsen
szszaport megfogalmazstl. A ksbbi korokban kszlt
trvnygyjtemnyekkel ellenttben, a tizenkttbls trvny
lthatan nem a teljessg ignyvel kszlt. Szmos fontos terletet nem rint a trvny, egyes krdseket viszont - mint pldul a perbeli idzst - rszletesen szablyoztk a trvn yhozk.
Mg a tizenkttbls trvnyt az "elnyomottak kvetelse hozta
ltre, a rmai jog plyafutst lezr nagy kodifikci tlete a
csszri udvarban szletett meg, s a- munkl nem egyszer
parasztemberek, hanem Iustinianus kornak legkpzettebb jogszai vgeztk el i. sz. 530 krl. A tizenkltbls trvny egy piciny
vrosllam paraszti jogt foglalta egybe naiv egyszersggel ;
lustinianus trvnyknyvei vi zont a kifinomult biznci kultra
termkei, s a rmai jog sok vszzados gazdag termsnek a
legjavt tartalmazzk.
A szemelvnyek a rmai trvnyhozsbl adnak zeltt: a
tizenkttbls trvnytl egszen Iustinianus korig. A trvny"
szt tgan rtelmeztk, s az olyan jogszablyokat is ide soroltuk, amelyeket a szabatos rmai szhasznlat nem nevezett
trvnynek. A .l!pgylseken hozott t~ meIJett tallkozunk ezrt a senatus hatrozataival is. Ezek formailag ugyan
nem trvnyek, de b etartsuk gyakorlatilag ppen annyira ktelez volt, mintha a npgyls szavazta volna meg ket. Szerepel
tovbb nhny csszri leirat is, amelyekben az uralkod vits
jogi krdsekrl dnt. Vgl lustinianus csszr nhny ren
deletvel.is megismerkednk. A szvegeket nem az egyes tbrvnyek politikai vagy jogi fontossga, hanem tartalmuk rdekessge
s kzrthetsge szerint vlogattuk. fgy a szvegek a birodalom
letnek egy-egy vonst is fleleventik.
Bevezetskppen a rmai jogtudsoknak nhny olyan megllaptsval tallkozunk, amelyek ltalnossgban szlnak a
trvnyekrl. Ezek az elvek jrszt napjainkban is rvnyesek.
fgy pldf\t1I 111 ;1 is (11;iy ondolkoclt111k, hog nemcsak az szegi
szerzi

meg a trvnyt, aki nyiltan megsrti, hanem az is, aki ltszlag


tiszteletben tartva a trvny betjt, kijtssza a trvny tartalmt. Ez a szably mr annyira magtl rtetdv vlt, hogy
i-zhelynek mondhat. De a banliss tompult igazsgokat is
t"' I kellett egyszer ismerni; a kereket is fl kellett tallni ahhoz,
h gy megszlethessk a modern gpi technika. Nem vletlen,
h gy sok jogi alapigazsgot rmai jogtudsok fogalmaztak meg
I zr.

1. A JOGTUDSOK
A TRVNYEKRL
.
trvny hatsa a kvetkez lehet: parancsol, tilt, megenged vagy bntet. "
Z.T
Modestinus D. 1. 3. 7.
Nem teremt jogot ami vletlenl, esetlegesen, egy esetben
fordul el .
ZJ
Celsu s D . l. 3. 4.
Nem lehet gy megszvegezni sem a trvnyeket, sem a scnatus hatrozatait, hogy az sszes elfordulhat esetekre
vonatkozzanak. Elgsges, ha azt tartalmazzk, ami tbbnyire elfordul.
ZJ
Julianus D . 1. :~ . 10.
Nem az tudja a trvnyt, aki annak betjt betartja, hanem
aki erejt s lnyegt.
ZJ
elsu
. 1. 3. 17 .
A trvny egsznek figyelmen kvl hagysval egy rszecskjt kiemelve, annak alapj~n dpteni , vagy vlemnyt
mondani , tudom~n;yt<1Jan .
7,J
elsus D. 1. 3. 24.

'

Trvnyellenesen cselekszik, aki megteszi, amit a trvny


tilt. Kijtssza a trvnyt, aki megtartja ugyan szavait, de
kibvt keres tartalma all.
ZJ
Paulus D. 1. 3. 29.
Ha a trvnyt rtelmezni kvnjuk, elszr azt kell vizsglnunk, mi volt a jogszoks ezeltt hasonl esetekben az
llamban: a trvny legjobb rtelmezje ugyanis a szoks.
ZJ
Paulus D. 1. 3. 37.
2. A TIZENKTTBLS TRVNYBL
A kirlyok elzse utn az sszes addigi trvnyek elavultak, s a rmai np ismt bizonytalansgban, inkbb szoks
alapjn, mint trvnyek szerint lt. Ez az llapot mintegy
hsz vig tartott. Ezutn, hogy ez tovbb ne gy maradjon,
kzakarattal tz frfit neveztek ki, akiknek feladata lett a
grg vrosok trvnyei alapjn az llamot rott trvnyekre alapozni. Azutn elefntcsont tblkra vsve killtottk a bri emelvnyeken, hogy mindenki nyilvnosan
tanulmnyozhassa azokat. A tz frfi megkapta erre az vre
a teljes llamhatalom gyakorlsnak jogt, hogy ha szksges, kijavthassk vagy magyarzhassk is a trvnyeket.
Dntsei kkel szemben fellebbezsnek - ms hatsgoktl
eltren - nem volt helye. k maguk gy talltk, hogy az
els vben hozott trvnyeik mg hinyosak voltak, s a
kvetkez vben mg kt tblt rtak azokhoz, gy kapta a
trvnym a tizenkttbls trvny nevet. Egyesek szerint
az epheszoszi Hermodorosz, aki ekkor szmkivetetten lt
Itliban, a trvnyek szerzsgben a decemvirek seg tje
volt.
ZJ
Pomponius D. 1. 2. 2. 3-4.
Ha perbe hv, menni kell. Ha nem megy, [a felperes] hvjon
tankat, aztn ragadja meg t ,

40

fi a vonakodik, vagy elfut, kezet kell vetni r.


Ha betegsg, vagy regsg akadlyozza, [a perbehvnak]
fogato t kell adnia. Ha nem akarja, a szekeret nem kell kip: rnzn ia.
Ha a dologban megegyeztek, hirdessk ki.
Ha nem egyeznek meg, vitassk meg az gyet dleltt a
1 iaco n vagy a gylsben. Mindketten legyenek jelen mikor
hc zlnek.
'
Dl eltelte utn a jelenlev javra kell eldnteni a pert.
Ha mindketten jelen vannak, a vgs hatrid [a trgyals befejezsre] napnyugta legyen.
J
Tab. I. 1-3; 6-9.
/\ki ta rtozst elismerte, vagy akinek az gyben tltek
legyen jogos harminc napja [a teljestsre].
'
Ezutn vessenek r kezet. Vezessk trvny el.
Ha nem tesz eleget az tletnek, vagy ha senki nem kezeskedik rte a trvnyben, vigye magval [a pernyertes].
Ktzze meg szjjal vagy tizent font sly lbbilinccsel,
ne nagyobbal, de ha akarja, knnyebbel [is megktzheti].
Sajt kosztjn lhet, ha akarja. Ha sajtjbl nem l, napi
egy mr lisztet adjon neki, aki fogva tartja. Ha akarja,
adjon tbbet.
E kzben mg joga volt kiegyezni, s hatvan napig tartottk bilincsben, ha nem trtnt megegyezs. Ez id alatt
hrom egymst kvet vsrnapon a praetor el vezettk a
gyls terre, s ott kikiltottk, milyen tartozst tltek
meg ellene. A harmadik vsrnap utn fbenjr bntetst
kapott, vagy a Tiberisen tlra, idegenbe eladtk.
ZJ
Tab. m. 1-6.
Ha az apa a fit hro mszor eladja , a fi szabaduljon apja
hatalmbl.
ZJ .
Tab. lV. 2. b.

41

Ha szerzdst kt, vagy adsvtelt, amint szlott a nyelve,


gy legyen jogszer.
ZJ
Tab. VJ.1.
Ha msnak tagjt tri, ba nem egyezik ki vele, hasonl
(talio) legyen a bntetse.
Ha jjel kveti el a lopst, s t megli [a meglopott],
joggal lte meg.
ZJ
Tab vm. 2; 12- 13.
Halott embert a vrosban sem eltemetni, sem elgetni nem
szabad.
Az asszonyok ne karmoljk ssze arcukat, s ne jajveszkeljenek a temetsen.
Tilos a megholt ember csontjait sszeszedni, hogy t1tlagos temetst rendezzenek neki.
Kivtelt tesz a trvny az idegenben vagy a hborban
megholt esetben.
Aranyat nem szabad [a halottal] adni. De ba valakinek a
fogai arannyal vannak kapcsolva, az nem jogsrt , ha vele
eltemetik.
ZJ
Tab. X. 1; 4- 5; 8.

K bb azonban a Hortensius-fle trvny elrendelte, hogy


t plebs hatrozatai az egsz npre ktelezek legyenek: gy
uzut n a trvnyekkel egyenl hatlyuk van.
Z.I
Gai. Inst. 1. 3.

A Silius-fle trvny a hatsgi mrtkekrl


zon hatsgi mrtkek kzl, amelyekkel ez id szerint
a np lni szokott, a jhiszem egyenlsgek gy llapthatk meg, hogy a bor amforja 80 slyegysg legyen, a bor
ongiusa 10 slyegysg, 6 hatod legyen 1 congius bor, 48
hatod legyen egy amfora bor, 1 hatod legyen egyenl 1 font1al, 16 font legyen a vkban. Ha valamely hatsg ennek
ellenre rossz hiszemen a slyegysget, a vkt, az ednyt,
a hatsgi mrtknl nagyobbra vagy kisebbre ksztteti,
vagy kszti, vagy eltri, hogy ez trtnjk, azt brmely
hatsg megbrsgolhatja, a krosultnak szaba d hza npt
felbecsltetnie, vagy m ege n ged het, hogy aki akarja, perbe
idzhesse.
ZJ
FJRA 1. p. 79.
A Quinctius-fle trvny a vzvezetkekrl

3. NPGYLSI TRVNYEK
Trvny az, amit az egsz np hoz ltre s parancsol meg.
Nphatrozat, amit a plebs hoz ltre s parancsol meg.
A plebs az egsz nptl annyiban klnbzik, hogy a np
fogalmn az sszes polgrok rtendk, ide szmtjk a
patrciusokat is. A plebs megjellsen a patrciusokon
kvl az sszes tbbi polgrokat rtjk. Hajdan ugyan a
patrciusok azt tartottk, hogy ket a plebs hatrozatai nem
ktelezik, minthogy azokat h zzjrul~suk nll<l hoztk.

T. Quinctius Crispinus consul a npet trvnybe hvta, s


a np trvnyt hozott az isteni Iulius* ltal ptett trvnykez piacon jlius 1-t megelz napon. A sergius trzs
(tribus) kezdte a szavazst, kzlk ped.ig Sex. L. Virro
fia szavazott elszr. Aki e trvny meghozatala utn
patakokat, vzfolysokat, boltozatos csatornkat, vzvezet
csveket, fm vzvezetkeket, tavakat, vzgyjt medencket, kzvzvezetkeket, amelyek a vrosba visznek, tudatosan rosszindulattal megfrva~ megrongl, megfurat vagy

43

megrongltat, megront, hogy ezltal kevesebb vz menjen


jusson, folyjk, rkezzk, vezetdjk Rma vrosba, valamint Rma vros pleteibe s a vroshoz tartoz rszekbe,
vagy ksbb hozz kerl rszekre, kertekbe, fldekre s
azon helyekre, amely kertek, fldek, helyek tulajdonosainak, birtokosainak, haszonlvezinek a vz adva, juttatva
van, vagy lesz, szkktba kerl, elosztjk, nyilvnos vztartba vagy tba vezetik, az ilyen a rmai npnek szzezret
legyen kteles krtrtsknt fizetni; s aki rosszhiszemen,
brmit ezek kzl megtett, az megtrteni, megjavtani,
helyrelltani, helyrehozni, jjpteni, helyre tenni, akadlyokat lerontani legyen kteles minden csalrdsg nlkl.
Mindezt gy tegye, hogy helyesen trtnjk. Aki a vizek
gondnoka, vagy ha ilyen nincsen, akkor az a praetor, aki a
polgrok s az idegenek pereiben jogot szolgltat, megfelel
zlogolssal fegyelmezve gondoskodjk errl. A gondnoknak, vagy ha nincs gondnok, akkor a praetornak, aki a
gondnok nevben eljr, fegyelmezsi, brsgolsi, zlogolsi
joga s hatskre legyen. Ha brmit ezek kzl rabszolga
kvetne el, az ura helyette a rmai npnek krtritsl
szzezret kteles fizetni.
ZJ
FIRA I. p. 152-153.
4. A SENATUS HATROZATAI

A senatus hatrozata az, amit a senalus ltrehoz s elrendel. Ennek trvnyert tulajdontunk, noha ez sokig vitatott volt.
ZJ
Gai. Inst. 1. 4.
A senatus hatrozata augusztus hnaprl

Caesar Augustus csszr Sextilis* hnapban kezdte meg els conzulsgt, hrom diadalmenetet is vezetett a vrosban,
Sz

44

ri111 :

. h ~to dik ' ',

mivel a

r m ~i

v mrcius hnappa l

k~zd d tt .

;1 laoic ulusrl a lgik kvettk t kedvez eljelek alapjn,


F yiptomot is ebben a hnapban szerezte meg a rmai npn ' k, s ebben a hnapba n fejezte be a polgrhbort. gy ez
:1 hnap uralkodsnak legszerencssebb hnapja volt,
'7.rt gy tetszik a senatusnak, hogy e hnapot ezentl
1ugusztusnak nevezzk.
ZJ
FIRA J. p. 280-28 l.
A senatus hatrozata az ptmnyek megvsrl
n. Hosidius Geta s 1. Vagellius consulsga idejn. Jsgos uralkodnk* vrosunkat s egsz Itlit az rkkva1sg szmra szolgl ptmnyekkel dsztette, s nemcsak
legfelsgesebb szndkval, hanem pldjval is gondozza
azokat, azok megvsa rdekben e boldog szzadban
kzfradozson fell a magnosoknak is igyekezettel kell
lennik. Tartzkodnia kell mindenkinek azon kegyetlen
gyletektl s a bks fejlds ellenre lev tevkenysgtl,
amely a hzak s a majorsgok lermbolsra trekszik.
Ha valaki olyan cllal vsrol ptmnyt, hogy lebontsval a vtelrhoz kpest tbbletnyeresgre tegyen szert, az
ezzel elrt nyeresg ktszerest tartozik a kincstrba befizetni, s errl a senatusnak is be kell szmolnia. Minthogy
pedig ugyanolyan rossz pldt szolgltat az ilyen clbl
trtn elads, mint a vtel, teht az eladkat, akik tudatosan, rosszhiszemen , a senatus kifejtett akarata ellenre
adnak el, azzal kell bntetni, hogy az ilyen eladsok rvnytelenek legyenek. Tanstja azonban a senatus, hogy nem
azokkal a tulajdonosokkal szemben hatrozott, akik ptmnyeik birtokban azok egyes rszeit tptik, s ezt nem
iizrkeds cljbl teszik.
Szmlls szerint a hatrozat hozatalakor jelen volt 383
senator.
ZJ
FIRA 1. p. 288-289.
Claudius csszr.

45

5. CSSZRI L E IRATOK
Az uralkod akarata trvnyerej, mivel az uralmrl szl
trvnnyel, amit a np hozott, a np neki adta s re ruhzta
teljes hatalmt.
Amit teht a csszr leiratban s alrsa ltal elrendel,
vagy krsre eldnttt, vagy amirl nyilatkozott, vagy amirl edictumot adott ki, trvnynek tartand. Ezeket a jogszablyokat kznsgesen constitutiknak (csszri rendeleteknek) nevezzk.
ZJ
Ulpianus D. 1. 4. 1. pr-J.

Mivel azt mo ndjtok, hogy sok nehzsg nyomja gyeng ' etcket, megengedem, hogy szndkotok szerint rlam el11 vczett vrost ptsetek a sksgon. Vmszedsi jogaitokat,
11111 l yekrl azt lltjtok, hogy Augustus csszr enged1 czte a szmotokra, megrzm. Ha jakat akartok szerezni,
..:rt a helytarthoz kell fordulnotok, n ugyanis a vele val
trgyals nlkl semmit sem hatrozhatok. Felterjesztsetekct augusztus elseje eltti nyolcadik napon vettem, kveteict ki kldttem a negyedik napon , ugyanazon elseje eltt.
( j d vzllek Benneteket.
l lj ritok C. Cornelius Severus s M . Septimius Sever'u az a dt befizettk a kincstrba .
/.1
F TRA J. p. 422-423.

Domitianus Jerata az orvosok s a tantmesterek megrendsza b lyozs rl


6. I USTI NIANUS REND ELE T EJBL
Caesar Domitianus csszr tribunusi hatalmnak XIII. ,
csszrsgnak XXII. vben, mint rks censor. A. Licinius Mucianus s Gaius Priscus consulsga vben. gy
tlem, hogy szigoran meg kell rendszablyozni az orvosok s az ifjsgot mvszetre tant mesterek kapzsisgt,
mert sokan a tudomnyt aljas mdon kirustjk rabszolgjuk ltal, nem az embersgnek, hanem az rak felhajtsnak kedvrt. Aki teht rabszolgjnak a tudomnyrt
pnzt fogad el, azt meg kell fosztani a gyakorls jogtJ,
melyet aty m engedlyezett, ugyangy, mintha mestersgt
ms vrosban gyakoroln , mint ahol arra jogosult.
ZJ
FIRA 1. p. 427-428
Vespasia nus a Sabora-beliekhez
Ccasar Vespasianus Augustu s csszr, fpap, tribunusi hatalmnak IX. , csszrsgnak XVIII. vben nyolcadszor
consul, a haza atyja dvzli Sabora elljrit s vrosi
tancsnoka it.
46

sz nsznktl

sem eskt, sem kezest nem szabad kvetelni arrl, hogy nem hagyjk ott a foglalkozsukat

1ustinianus csszr Iohannsznek, aki msodzben a


keleti rsz tes trparancsnoka , patrcius s volt consul.
Bevezet rsz: Tudjuk, hogy a minap trvnyt hoztunk,
amely megtiltja , hogy brki kezeseket merszeljen kvetelni
a szni p ly n mkd nktl azrt, hogy ott maradjanak,
6. becstelen mestersgket tovbb zzk, megfosztvn ket
attl a leh etsgtl , hogy j tra trhessenek. Egyben slyos
bntetsekkel fenyegettk azokat, akik ilyesfajta kezessgeket kvetelnek, s efrendeltk ezenfeli.il , hogy a kezesek
mente ek minden ktelezettsgtl. gy nem knyszerthetk .
arra, hogy ezeket a szemlyeket ellltsk.
Azt tapasztaljuk azonban most, hogy slyos\111 s trhe
tetlen mdon srtik meg azt az erklcsssget, amelynek
megvalstsra treksznk. Miutn megtiltottuk nekik,
hogy kezeseket szerezzenek, ms utat eszeltek ki, amely mg
lilyosabb istentelensgeketeredmnyez. Megesketikugya nis
47

ezeket a nket arra, hogy sohasem hagyjk a bba istentelen


s erklcstelen mestersgket. A szerencstlenek pedig.
rtul flrevezetve, azt hiszik, hogy nem istenteleniil , hanem
istenesen cselekszenek, s csupn eskjket tartjk meg
azzal, hogy szemrmket ruba bocstjk, holott tudbatnk, hogy kedvesebb az isten eltt az ilyesfle esk megszegse, mint betartsa. Ha ugyanis valaki arra eskszik meg,
hogy pldul gyilkossgot, hzassgtrst vagy valami ms
esztelensget fog elkvetni, akkor nem kteles az ennyire
istentelen, esztelen s veszlybe sodr eskt betartani.
ppen ezrt szabad a nnek is, mg ha ilyen eskt tett is,
megszegnie az esk szigort, s bntatlanul tisztessges letet kezdenie. Az eskszegs bntetse pedig (amennyiben
egyltalban errl sz lehet) azokat sjtsa, akik tle az
eskt kveteltk.
1. fejezet: Ezrt nyomban el is rendeljk, hogy tz arany
bntetst fizessen az, aki ilyen fajta eskt merszel kvetelni. Elrendeljk tovbb, hogy ezt az sszeget maga a
szerencstlen n kapja meg, hogy lete htralv rszben
tisztessgben lhessen. A bntetspnzt a tartomny elljrja hajtsa be, s adja t a nnek. A hivatalnokok pedig vegyk tudomsul, hogy ha ezt elmulasztjk, akkor hivataluk
lejrta utn is felelsek maradnak, st felelnek rkseik,
utdaik is, s felelnek vagyonukkal azrt, minthogy istenes
cselekedetet mulasztottak el. Ha pedig maga a tartomnyi
elljr kveteln az eskt, akkor neki is meg kell fizetnie az emltett tz arany bntetst, amit a tartomny katonai
parancsnoka hajt be rajta, s ad t a nnek . Amennyiben
nincsen a tartomnynak katonai parancsnoka, akkor a
metropolita pspk* vegye kezbe az gyet. Miutn pedig
intzkedett, szmoljon be errl neknk, valamint a szomszdos tartomny legmagasabb rang hivatalnoknak.
Teht akr hivatalnok, akr magnember legyen az, aki ezt
elkveti, mindenkppen sjtsa az emltett bntets. A be Mai kifejezssel: rsek (a ta rt o mn y ran gban

el s

pspke).

hajlott pnzt pedig a nnek kell adni - aki ennek hjn


nem tudna a jv ben erklcssen lni-, hogy ne ltsszk
c s k szegnek .

Zradk: Amit teht eldntttnk, s a jelen szent trvnynkben kinyi lv ntottu nk, mltsgod tegye sajt hirdetmnyeivel kzismertt, hogy az emberek tudomst szerezzenek az erklcsssg rdekben kifejtett csszri trekvs ei n kr l.

OGy

Nov. 51 .

fegyverekrl

1ustinianus csszr Baszilidsznek, a csszri kancellria


vezet j nek.

Bevezet rsz : A magassgos Isten s dvztnknek


Jzus Krisztusnak segtsgt krvn szntelenl arra trekznk, hogy alattvalinkat, akiknek kormnyzst Isten
renk bzta, minden srelemtl s krosodstl megoltalmazzuk. gy ti ltjuk a h borskodsokat, amelyek meggondolatlansgbl keletkezvn klcsns ldklst eredmnyeznek, s ennlfogva ktszeres bntetst vonnak maguk
utn : mi nd azt, a mit a hadakozk mmek egymsra, mind
ped ig azt, amellyel trvnynk sjtja az esztelensgket.
l. f ejezet : M in thogy az effle ldkJsektl az embereket
meg akaijuk szabadtani , gy hatroztunk, hogy egyetlen
magnem ber sem kszthet fegyvereket, s csak azok llthassa nak el fegyvert, akik az llami fegyverkszt mhe
lyek ben do lgoznak, a fegyvereket pedig ksztik nem adhatjk el magnszemlyeknek. St azoknak sem engedjk
meg, hogy fegyver t ksztsenek vagy brkinek eladjanak,
akik fegyverk ovcsokknt a katonai egysgekhez vannak
beosztva, aki ket kldtteknek" is neveznek, s akik a
csszri k incstrb l hznak fizetst. Csupn azoknak a
katon knak a fegyvereit tarthatjk karban, akikkel egy
csapatban szolg lnak, ha pedig j fegyvert lltannak el,

48

49
4

akkor azt el kell kobozni Llk, s csszri egyvertarunkba


kell bevinni az ott elhelyezett llami fegyverek kz.
II. fejezet: Mindezeket a rendelkezseket pedig azokra is
alkalmazni akarjuk, akik a hajtgpek kezelinek csapataihoz tartoznak, amelyeket a klnfle vrosokban helyeztnk el, s ezekben a csapatokban olyanok is szolglnak,
akik a fegyverek gyrtshoz is rtenek. Ezek kizrlag
az llami fegyvertrakban elhelyezett llami fegyvereket javthatjk s tarthatjk karban . Ha pedig valamifle j fegyvert ksztennek, akkor azt is adjk t az llami fegyvertrba, s semmikppen se adjk el senki msnak.
IV. fejezet: Annak rdekben pedig, hogy nyilvnvalv
vljk az: mely fegyverek gyrtst tiltjuk a magnszemlyeknek s brkinek, kivve azokat, akik a mi csszri
fegyvermhelyeinkben dolgoznak, illetve mely fegyverek eladst tiltjuk magnosok rszre, helyesnek tartjuk ezeket a
jelen trvnyben felsorolni. Tilos teht magnszemlyeknek ellltaniuk s vsrolniuk jakat s nyilakat, ktl
kardokat s kardokat (amelyeket rvid kardoknak is neveznek), mellvrteket, amelyeket pnclnak is neveznek, tovbb pikkat s brmilyen fajtj s formj lndzskat,
az izauriaiaknl monocontia"-nak nevezett lndzskat,
hajtdrdkat, amelyeket hajtfegyvereknek is neveznek,
ezenkvl pajzsokat, sisakokat; ugyanis ezek gyrtst sem
engedlyezzk azokon kvl, amelyeket a mi csszri mhe
lyeinkben lltanak el. Magnosok szmra csupn a rvid
trk gyrtst s eladst engedlyezzk, mert ezeket a
csatban nemigen lehet hasznlni. Jelen ltalnos rvny
trvnynket pedig mltsgod ebben a kirlyi vrosban ,
valamint birodalmunk tbbi vrosaiban is tegye kzz, hogy
valamennyien ismerjk s betartsk azt, amit elrendeltnk.
V. f ejezet : rtestsed tovbb az ilyen fegyvertrak ln
ll chartulariusokat s az emltett mhelyek ln ll scriniariusokat a mondottakrl , mert mulasztsuk esetn nem
csupn pnzbeli, hanem testi bntetsben is rszeslnek, s
elvesztik hivatalnoki minsgket , azonfell , hogy k

maguk tbb nem lehetnek scriniariusok, hanem a mhe


lyek vezetst msokra bzzuk.
Zradk: Amit pedig elrendeltnk, s a jelen trvnnyel
kinyilvntottunk, mltsgod, s azok, akik a jvben
fogjk ezt a hivatalt betlteni, megvalstani trekedjenek,
mert haragunkat vonjk magukra, ha az llam szmra
ennyire fontos ilgyet nem kezelnek kellen.
DGy
Nov. 85. pr.-1-2-4-5.

Azokrl a colonusokrl, akik ms fldjn lakkkal ktnek


hzassgot
Iustinianus csszr Ladzarosznak, a keleti tartomny helytartjnak.
Be vezet rsz : A klnfle utakon neknk tett jelentsekbl tudomst szereztnk arrl, hogy Mezopotmiban,
valamint Osroena tartomnyban a mi korunkhoz mltatlan
bnket kvetnek el. Ott ugyanis szoksos, hogy klnbz
fldbirtokokrl szrmazk hzasodnak ssze. Most azonban a fldesurak mr megksrlik a korbban megkttt
hzassgokat felbontani , s az ezekbl szrmazott gyermekeket a szleiktl elvenni, s ilyenformn valamennyiket
a sajt fldbirtokuk colonusainak a nyomorsgos sorsra
juttatni; erszakkal vlasztvn el egymstl a frjeket s a
felesgeket, sarjaikat pedig, akiket azok a vilgra hoztak
elragadvn tlk. s egyedl mi trdnk ezzel az ggyel'.
] . fejezet : Elrendeljk teht, hogy a jvben a fldbirtokosok gy rizzk azokat a colonusokat, akik trvnyesen
hozzjuk tartoznak, ahogyan akarjk, hogy ne lphessenek hzassgra ms fldbirtokrl szrmazkkal. A mr
megkttt hzassgok azonban rvnyesek legyenek, s
senki sem vlaszthatja el azokat, akik a korbban uralkod
szoksnak megfelelen mr egytt lnek, s senki sem knyszertheti ket arra, hogy az fldjt mveljk. Tilos tovbb elvenni a gyermekeket szleiktl azon a cmen, hogy
51

50
4*

colonusi jogllsak. Ha pedig kituddna, hogy ilyesmi


esetleg mr bekvetkezett, akkor tetesd azt jv, s gondoskodj arrl, hogy visszaadjk, akr a gyermekeket, akr az
asszonyokat vettk el a szleiktl illetleg a frjktl. Aki
pedig ezutn merszel ilyet tenni, az magt a fldet is vesztse el. A hzasprok pedig szabaduljanak meg attl a
rettegstl, amely eddig bernykolta ket, s a szJk
tartsk meg gyermekeiket ennek a rendelkezsnknek az
rtelmben. A fldbirtokosok nem firtathatjk ezeket az
gyeket, tovbb nem ragadhatjk el a gyermeket vagy az
lettrsat. Az pedig, aki ilyet merszel tenni, vesztse el azt
a fldet, amelynek coJonusaiknt perelni prblja ket.
Zradk: Amit teht eldntttnk, s a jelen nneplyes
trvnynkkel kinyilvntottunk, azt mltsgod s beosztottjai, valamint azok, akik a jvben ugyanezt a tisztsget
be fogjk tlteni, valstsk meg, s gondoskodjanak betartsrl, minthogy hrom font arany bntets fenyegeti
mindazokat, akik ezt a trvnyt megszegni prbljk.
DGy
Nov. 157.

Ill.

VlVA VOX lURIS ClVILIS.


A PRAETOR JOGALKOTSA

Elnzst krnk az olvastl a latin cmrt, de nem tudunk


ellenllni a ksrtsnek, hogy Marcianus jogtuds szinte klti
zpsg meghatrozst: A ius civiJe l szav"-t vlasszuk a
praetori jogalkotsrl szl fejezet jelmondatul.* Marcianus
defincija pedig nemcsak szp, hanem tall i .
Magyarzattal tartozunk azrt is, hogy visszariadtunk a
ius civile" kifejezs magyarra tltetstl. Ennek egyszeren
az az oka, hogy olyan sajtos rmai fogalomrl van sz, amelynek megfel el kifejezst nyelvnk nem ismer. gy brmilyen
fordtssal ks rleteznnk is, menthetetlenl torzLannk. A ius
civile"-n a rmaiak elssorban a sajt jogukat rtettk. Jdeso roltk azokat a sza blyokat, amelyek csak rmai polgrokra vonatkoztak, azokat a jogostvnyokat, amelyek csak ket iUettk
meg. gy pldul csak rmai polgrnak vo lt apa i ha talm a gyermekei fltt . A birodalom terletn l idegenektl a rmaiak
megtagadtk ezt a jogot. Nha ms rtelemben is tallko zunk a
ius civile" kifejezssel. Elfordul, hogy a forrsok a trvnyek
s jogtudsok rsainak gy jtneveknt hasznljk ezt a megjellst. Ilyenkor nem az idegenek jogval llitjk szembe, hanem
azzal a joggal, amelyet a magistratusok, el ssorban a praetorok alkottak. A ius civile" teht a praetori jog ellentteknt is rth et.
A praetori jog olyan klnlegessg, amely kizrlag a rmaiak
sajtos llamrendjben kpzelhet el. A praetori jog valjban

* Az
0

idzett szvegben ugyan nem sz szerint ius praetorium ", hanem

ius bonorarium 1 szerepel. <le a rmaiak maguk is gyakran azonos1ott f1k a kt

foga lmat.

a legvadab b paradoxo n. Rmai felfog szerint ugyan i a praetor nem alkothat jogot, de ennek ellenre prat' tori jogrl be ~zlnek. Hogya n lehetsges ez?
A praeto r az igazsgszolgltats veze t je volt, aki t egy vre
vla ztottak meg erre a tb.llsgrc. Nem szcmlye-;cn brskodo tt,
de a p e res ked fe l kn'k elszr a praetorhoz kelle,t ford ulniuk,
s a praetor dnttte el, hogy engedlyezi-e a prt, ad-e jogseglyt a panaszosnak. Ha pedig engedlyez te, azt is meghatrozta, mi knt tlkezzk a br. Ebben a krben a praetor hatalma - modern kifejezssel lve - szuvern volt. Ebbl fakadt
az, hogy hiba volt valak inek joga, mitsem rt vele, ha a praeto r
meg tagadta a perlsi l ehetsget. S t : az is e laddo tt, hogy
valaki o lya n panasszal fordu lt a praetorhoz, amely a ius civile
szerint nem volt megalapozott, de az igaz gszolgltats ura
mgis le h etv telte a perindtst.
Az ember azt go ndo ln, hogy mindez a legfktelenebb nkny
a teljes jogbizo nytalansg fo rrsv v lhatott. Kornt em. A
praetor hivatalba lpsekor hirdetmnyt, edictum"-ot bocstott ki, a melyben kzztette, mil yen elvek szerint szolg ltat
igazsgo t, s a kl n b z srelmek re mi lyen jogsegtsget ad.
Sajt edictum t pedig tbb nem v ltoztathatta meg. Legfljebb
azt tehette, hogy o lyan panaszra is adott jogseglyt, amely teljesen j s klnleges lv n, nem szerepelt az edictumban; vagyis
saj t edictumt csupn kiegszthette.
A kvetkez vre megv lasztott praetor termszetese n n m
dobta sutba e l dje edict umt, hogy merben jat kelljen e in lnia . Lnyegben tvet te az e l z vi hirdetmnyt, s azt szksg
szerint itt-ott megvltoztatta . Ha gy ta l lta, hogy el djnek
vala melyik jtsa csak bajt s zavart okozott a gyakorlatban,
akkor ezt trlte, s kiegsztette az edictumot o lyan intzkedsekkel, a melyekre megtlse szerint szksg vo lt. gy a praeto r
edictuma val ban a ius civi le l szavv" vlt, mert ezltal az
igazsgszolgltats a l eh e t legrugalmasabban - elker lve a
trvnyhozs nehzkessgt s lasssgt - alkalmazkod hatott
az let vltoz ignyeihez. Egy-egy elhi bzott intzkeds, rossz
tlet nem tmasztott vek re zavarokat - mint egy flresiker lt
jogszably esetben - , mert a kvetkez vben az j praetor
minden teketria s formasg nlkl elhagyha tta. Emellett az
edictum az llandsgot, a fo lya matossgot is bizto totta, hiszen a gyakorlatba n bevlt hasznos rszei Uandsultak .

56

Mr emltet tk, hogy a pract o ri jogalkots is vg soron a


m ve vo lt. Maguk a praeto ro k ugyani rendszerint
11 111 v ltak a jog za kemberci. ppen ezrt, br erre senki sem
l 111 lczte ke t, jogtud o kb l ll tancsad tes tlet tel vettk
1111 ukat kr l. Mrc ak azrt i , hogy ne vallja nak zgyent,
1
higgadt, t pa ztalt, a jogban is jrato politikus sznben
111111cnek f l.
1. v zzadok sorn a praetori ediclum anyaga egyre inkbb
11l lnnd ult. A hivata lba lp j praetorok a csszrkorba n mr
11ltg v ltoztattak rajta, egy zcren kihi rdettk az trktett '' mo t mr rk rvny" - edictwnot. A csszrkor po li11!..ai kl mja em kedvezett t lzottan az nll s hatrozott
i..c1uemnyezseknek. A praetorok a lighanem blcs opportu1111m u bl is vakodtak attl, hogy egynie kedskke l kivltsk
1 ~ zr rosszalls t.
msodik szzad derek n Hadrianus csszr megbzta a
l. 1v l jogtudst: Sa lvius Iulianust azzal, hogy a gyakorla tilag
111,\r egybknt is ltozatlann vlt edictumot rgztse vgleges
lormba. Ett l fogva a praetorok joga lk otsa hivata losa n is
111cg zn t, a Hadria nus-fle rk edictumot vo lt ak ktelesek
v,\ ltozatla nul kihirdetni.
Maga az edict um nem maradt rnk. A jogtudsok azo nban
I szeretette l k ztettek r zletes kommentrokat, magyar1u toka t a praetori ed ictumhoz. Ezekb l a kommentrokb l a
Oi{fesla szer keszt i is b ge en mertettek, gy tetemes r zket
m e g ri ztk a szmunk ra. A komment rok szerz i a magyar zat
11lkalmval gyak ra n sz szerint is idztk az edictu m szvegt.
l 'Lek segtsgvel tjkozdni tudunk az edictum ta rtalmr l,
'okszo r szava it s nemesen egyszer stlust is ismerjk, st a
verkezett is sikerlt nagyjban rekonstrulni . Az zelt l
kivlogatott edictum-idzetek s a magyarzatok ezekb l a
Digeslban megrztt ko mment rokbl sz rmaznak.

1 tud ok

1.

JO G,TU D SOK A PRAETORI J OGRL

i us c ivi le pe di g az, ami a trvnyekbl, a plebs hatrozata ibl, a senatus ha trozataibl, a csszri ren de letek b l s
a jogtudsok vlaszai b l szr mazik.

57

A practori jogot a praetorok vezettk be kzrdekbl , a


ius civile kisegtsre, kiegsztsre vagy helyesbtsre.
A ti sztsgviselk jognak is mondjuk, mer t a praetor tisztsgrl nyer i nevt.
ZJ
Papinianus D. 1. 1. 7.
A tisztsgvi sel k joga maga is a ius-civile l szava .
ZJ
Marcianus D. 1. 1. 8.
Az edictumok azoknak a rendeletei, akiknek edictum-alkotsi joguk van. Ilyen edictum-alkotsi joga a rmai np
tisztsgviselinek (magistratus) van. A legteljesebb jogot a
kt praetor - a vrosi s az idegenek feletti - edictumai
tartalmazzk, akiknek jogkre a tartomnyokban a helytartkat illeti. Kvetkeznek az aedilisek edictumai, akiknek
jogkre a rmai np al t artoz tartomnyokban a quaestorokat illeti. Ma a csszrok a tartomnyokba ltalban
nem kldenek quaestorokat, gy ott nem tesznek kzz
edictumot.
ZJ
Gai . Jnst. 1. 6.

2. A P E R B E H V S

gy szl a praetor : Szljt, patronust, patronjt,


patronusa szleit vagy gyermekeit engedlyem nlkl senki
se hvja perbe." Szln itt mindkt nembeli szlket rtsd
de hogy a felmenket vg nlkl kell-e rteni, az krdses'.
Egyesek gy vlik, hogy a szlt a negyedik fokig, a szpszlkig kell rteni, s sknek nevezik a felmenket.
Pomponius arrl tjkoztat, hogy ez volt a rgi jogtudsok
llspontja. Gaius Cassius szln az sszes felmenket rti
korltozs nlkl, amit tisztessgtudbbnak tarthatunk, s
ez a helyesebb nzet.
Labeo gy vli, hogy azokat is szlknek kell tartanunk,
akik rabszolgkknt szltk gyermekket, s nemcsak a
jogilag elismert gyermekekre vonatkozik ez, mint ahogy
Severus vlte, hanem a hzassgon kvl szletett fi se hvhassa anyjt perbe.
ZJ
Ulpianus D . 2. 4. 4. 1-3.
gymond: patronust, pa tronjt". Patronusoknak azokat nevezzk, akik rabszolgt felszabadtottak, vagy vltsgdjt kifizettk, vagy szabadnak nyilvntottk, noha nem
volt az, vagy esk alatt vallottk t felszabadtottnak. Ezzel
szemben nem lehet patronusnak tartani azt, akivel szemben
a szabadsgot tlettel kellett megllaptani, vagy aki esk
alatt vallotta , hogy a msik nem az fel szabadtottja.
ZJ
Ulpianus D . 2. 4. 8. 1.

A praetor nem vltoztato tt a ius civile s i szablyn, s a fel peresre bizta, hogy a perben biztostsa ellenfele megjelenst.
Hatsgi idzst az edictum nem ismert - ennek megvalsltshoz nem is volt a praetornak megfelel hivatali szervezete.
Igen krdses, hogy a magnidzs" rendszere nem vlt-e az
igazsgszolgltats krra. Nehezen elkpzelhet , hogy alacsonyabb rang ember knyszerteni tudott volna egy tekintlyes polgrt, hogy megjelenjk a praetor el tt.

A praetor az egyik legnevezetesebb edictumban kimondotta,


hogy tiszteletben tartja mindazokat a megIJapodsokat, szerzdsi kiktseket, amelyek nem srtik a jogszablyokat, a trsadalom erklcsi rendjt. Ksbbi korok erre az elvre ptettk a
szerzdsek szentsgnek tant.

Perbehvni annyit jelent, m int perindts cljbl idzni.


ZJ
Pa ulus D. 2. 4. 1.

hanem annak egyes nll rszei t, a rneg hirde tctt j ogel veker is.

58

3. A MEG LLAPODSOK

* Az

edictum " sz nemcsak a practori hirdetmny mint e~szet jelenti ,

59

gy szl a praetor : azokat a megllapodsoka t, amelyek


csal rdsg nlklil, tov bb nem t rvny, a plebs h atrozata,
a senatus hatrozata, csszri rendelet vagy hatroza t e llen
jttek ltre, s egyik fl sem volt azokban rosszhiszem
be fogom tartani. "
'
ZJ
Ulpianus D. 2. 14. 7. 7.
Ez a rendelkezs a termszetes mlt nyossgon alapul.
H iszen mi egyezik meg jobban az emberek lta l nos nzetvel , mint az, hogy egyms kzti meg llapodsukat meg
ke ll tartaniuk?
A pactum (megegyezs) neve az egyezsg bl szrmazik
(a honnt a bke neve [pax] is leszrmaztath at - a latin
nyelvben - ), s jelenti k t vagy tbb szemly ugyanazon
dologban ltrejttt egyet rt s te tszssel tal lkoz meg llapodst.
Az egyezsg lta l nos fogalmba vo nhat mindaz, am iben az egymssa l trgyal felek szerzd s kts vagy alkud ozs sorn egyetrten megllapodtak : m int ahogy azt
mondjuk, hogy sszejttek", azok, a ki k kl n bz helyekrl egy helyre tartva megrkeznek, gy, akik kUl n b z b els
indtkok lta l mozgatva egy v l emnyrej utnak , egy et rte n
megllapodnak. Ezrt az egyezsg lta l nos foga lom , s
szellemesen hatrozza meg Ped ius, hogy nem ltezik olya n
szerzds , sem ktelezettsg-v llals, amelyben akr szava k,
akr te ttek rvn nincs megegyezs: gy a stipulatio is semmis egyez akarat h inyba n.
ZJ
Ulpianus D . 2. 14. 1. pr-2.

4. A MEGBZS NLKLI GYVITEL


A praetor ismerte fel azt, hogy ha valaki felkrs nlkl
ugyan, de indokoltan ava tkozik bele egy t vollev ismersnek
az gybe - azrt, hogy va lamilyen krt l megvdje {pl. eloltja
a laks ban tmadt tzet)-, ezzel jogokat s ktelezettsgeket
szerez. Kvetelheti kltsgeinek s krnak a megtrtst, de
60

i kteles helytllni a rnr legesen okozott krokrt. Ez a praetori j ts a modern jogok ltalnosan elfogadott elvv v lt.
gy szl a praetor: ,.Ha va la ki ms gyben jr el , vagy
o lya n gyben , a mely olyasvalaki, aki meghalt, annak ezen
a cmen tma dt kvetelst megtlem."
ZJ
Ulpia nus D . 3. 5. 3. pr.
Szksges ez az edictum. rdeke a tvollevknek, bogy kpvi selet s vdelem hinyban ne lehessen a h ol mijukat birtokba venn i, vagyo nukat eladni, z logolni , ket bntet
hatrozatta l sjtani, hogy jogtalansg rvn gyket el ne
vesztsk.
ZJ
U lpia nus D. 3. 5. J.
Ha valaki a tvollev gyeit akr annak tudtn kvl is
elltja, ignyelheti tle mindazt, amit annak gyeiben hasznosan befektetett, vagy amire nmagt a tvollev gyben annak helyben lektelezte. Kettjk kztt klcsnsen keletkezik perlsi lehetsg , mgped ig az gynevezett
megbzs nlkli gyv itelbl. Mert egy rszrl mltnyos
az, hogy az gyvivt ktelezzk szmadsra s marasztaljuk el, ha valamit nem megfelelen cselekedett, vagy ha az
gyvitelbl hasznot hzott - , msrszt viszont az is mltnyos, hogy ha megfelelen jrt el, segtsget adjunk neki
mindabban , a mit ezen a cmen vesztett, vagy veszteni fog.
ZJ
Gaius D. 3. 5. 2.
Servius vlemnye (amint ezt .ismerteti Alfenu s digestinak
39. fejezetben): h rman estek a lusitnok fogsgba.
Egyikket azzal a clla l kldtk h aza, hogy a v ltsg djt
mind a hro mnak hozza el, ha pedig nem kerlne vissza ,
ketten rte is fi zetni fognak. Ez nem akart visszatrni, s
azrt ketten a harmadikrt is knytelenek vo ltak vltsgdjat fizetni. Servi us vlemnye szeri nt mltnyos, hogy a
praetor vele szemben jogi segtsget adjon.
ZJ
Paulus D . 3. 5. 20. pr.
61

5. A MEGFLEMLTS
A ius civile azon a merev llsponton volt, hogy a knyszer
vagy a fenyegets hatsra megkttt szerzds is ktelez.
Ezen a praetor vltoztatott; megengedte; akit zsarolssal,
knyszerrel vettek r valamire, megtmadhatja a szerzdst, st,
a knyszert! bntets fizetsre is ktelezte.

gy szl a praetor : A mi flelem miatt trtnt, nem fogom


rvnyesnek tartani."
ZJ
Ulpianus D. 4. 2. 1.
Ez a clausula magban foglalja mind az erszakot, mind a
megflemltst, s gy, ha valaki erszak hatsa alatt cselekszik, ezen edictum alapjn kap jogseglyt.
Erszaknak azonban csak azt tartjuk, ami egyrszt kegyetlen, msrszt a j erklcskkel szemben ll, nem pedig
azt, amit a hatsg joggal alkalmaz, teht jogszably alapjn s!). viselt tisztsg erejnl fogva . Tudnunk kell azonban,
hogy ha jogtalanul cselekszik a rmai np tisztsgviselje
vagy a tartomnyi elljr, Pomponius vlemnye szerint
alkalmazni lehet ezt a rendelkezst : gy pldul, gymond,
ha valaki halllal vagy testi fenytkkel fenyegetve pnzt
csikar ki mstl.
ZJ
Ulpianus D . 4. 2. 3.
n gy vlem, hogy a rabszolgasggal val fenyegetst
vagy hasonlt is megflemltsnek kell tartani.
ZJ
Paulus D. 4. 2. 4.
Labeo vlemnye szerint nem lehet brmilyen flelmet a
megflemlts fogalm ba vonni , csak ha gonoszsga nagyfok.
ZJ
Ulpianus D. 4. 2. 5.
62

Ezt az edictumot nem vonatkoztathatjuk a gyva ember flelmre, hanem csak arra, amelybe mltn esik az igen llhatatos ember is.
ZJ
Gaius D . 4. 2. 6.
A fenyegetsnek tnylegesnek kell lennie, nem elg annak a
gyanja, hogy be fog kvetkezni. Ezt rja Pomponius is
mve huszonnyolcadik fejezetben. ugyanjs gy fejezi ki
magt, hogy a bekvetkezett flelem az elfogadhat, teht
ha valaki a megflemltst vghez vitte. Azutn azt taglalja,
helye van-e a szably alkalmazsnak akkor, ha elmenekltem fldemrl azrt, mert hallottam, hogy valaki fegyveresen kzelt oda? Szerinte Labenak az volt a vlemnye,
hogy a szablyt nem lehet alkalmazni, s az erszak miatti
tilalom is elesik. Nem lehet ugyaDis engem erszakkal kizttnek tekfoteni, ha nem vrva be az erszakot, elfutottam. Mskpp van azonban, ha akkor menekltem, miutn
a fegyveresek mr behatoltak: ekkor helytll a szably
alkalmazsa . Ugyanazt vli akkor is, ha esetleg erszakkal
ptkeznl az n ingatlanomra: ez esetben alkalmazhat az
erszak tilalmrl, de a megflemltsrl szl edictum is,
hiszen n flelembl trm, amit teszel, s erszak miatt
engedem t neked a birtokot, s ezrt Pomponius szerint
helytll a szably alkalmazsa .
ZJ
Ulpianus D. 4. 2. 9. pr

6. A MEGTVESZTS
.Praetori jts volt az is, hogy akit a szerzds megktsekor
becsaptak, megtmadhatta a szerzdst. A megtvesztst : a
dolus malus"-t Aquilius Gallus jogtuds vette fel az edictumba
praetorsga idejn, az i. e. J. szzadban.
Ezzel az edictummal a praetor segtsget nyjt a csalrd s
megtveszt mdon eljrkkal szemben, akik valami m63

don msokat becsapt ak, hogy ne legyen ezeknek gonoszsguk jvedelmez, amazoknak egygysgk kros. Az
edictum szavai a kvetkezk: Ami csalrd rosszhiszem
sggel trtnt, az ellen jogseglyt fogok adnj, ha az gyben
ms alapon perlsi l ehetsg nincs, s gy tetszik, hogy a
panasz jogos.?' Servius gy hatrozza meg a csalrd rosszhiszemsget, hogy az valamilyen ms megtvesztsre irnyul mesterkeds, amelly 1 mst sznlelnk s mst cseleksznk. Labeo lehetsgesnek mondja egyrszt sznlels nlkl is a ms kijtszst, msrszt lehetsgesnek tartja rosszhiszemsg nlkl is, hogy valaki mst sznleljen, mint amit
cselekszik. gy pldul sznlelssel lhetnk azrt, hogy
megrizzk sajt dolgunkat vagy ms dolgait. ezrt gy
hatrozza meg, hogy rosszhiszemen csalrd minden tettets, trekvs, sznlels, ms megtvesztsre, megcsalsra,
megkrostsra. Labeo meghatrozsa helyes. A praetor
nem elgedett meg azzal, hogy csalrdsgot emltsen, hanem hozztette a rossz szndkot, hiszen a rgiek ismertek
j szndk csalrdsgot is, s azt cselnek neveztk. Ezen
leginkbb azt rtettk, ha valaki az ellensggel vagy a gonosztevkkel szemben viselkedett csalrdul.
ZJ
Ulpianus D. 4. 3. 1. pr-3.
7. A KISKORA K
Rmban eredetileg a felserdltek, vagyis azok a fik, akik
' elmltak tizenngy vesek, brmilyen szerzdst rvnyesen megkthettek . Tapasztalatlansguk kvetkeztben azonban gyakran
becsaptk ket ravasz zletfeleik. A praetor il yenkor vdelmet
adott huszont ven aluli scrdltek nek. Ezeket neveztk kiskoraknak .
A praetor a termszetes mltnyossgot kvetve hirdette
meg ezt az edictumt, amellyel gondjai ba vette a kiskon'.1akat. Kztudoms, hogy az ilyen korak vlemnye trkeny s bizonytalan , sok ksrtsnek kitett, sok csbtsra
64

IUSTINIANUS CSSZ R S KSRETE

/
(u..:1u~\:)1Ct t\.lf1Nl'N\l lt"C-f10f:j!I C l-' 1U~i.:()
!1..:S1:h1'a..tt..'M~1~>J3..,l!l\'OSSl!

roo-;po"' 11sl1l'1i..'u 1: l'J,I(, ''"'l'fll' '''"'~'1'"

, tu<uc.:. t.:j?tM .:u,,?.ICf.flll' u~u ~S'lllll l'e ,


i:rtrlll.\.\.'lll tlljl~h.lMl)l.tHU' pLt1k.1t.r.\..S~ ""
51'CC1:.t..M..'l""!I Io..Jlll"~Tl.\.l ' ''''PLil1. p1 \ l
qu.\(,1pJL\<{\.'!NCf'!';'llN t l \'i'fl'-' (1,1 ,\1 'C
::'!""s t..'.''i!.\tf l'<N 1t.'ilFj!lh' tUS.''" i
I' 1
l lt 1.:-...\('lrlFt.: 10 1u~1t.:1l't1'11, t11 \' I' u r,p

t-"'

..\.f! t 11: h.1u,,:-: 1,,.l\l 'I' t t l' u.._f''-'~"'s~ . .'P l ""'

~l l t
l$1 ll'll15lt G1w''l.\ll-=-1 rp: "" N t
q Ll ::>s \.\(H 1f: lC~ 1 :.:.:C-fl tt
<u 11:, . i q
qu 1 N tU1'.\.Nl1H hl'" lll~)l\1.\(! 1 lj'.l' llh'' . "
S ""'''"l.l l.l l"" , ~ t, .. , ' P''"' N:; "" ~ ""'""t .\..1r,.~
t..:' pll ,..1
1

M,, ...

'I

''1'

I'':;

r"

r ""'1l 1L~lh-' Llt ,...:1J:;1, 1h rp 1,1 '' "'


r .-.uLus

.::-1,1

PflU\." t.ll~~h'~ \. ,.._,~t..''f' ...~ f'-l ~\.~~ :t..lll 1


.\ , ..,. t h\ '~N~1..,
1.,t \~~l'5 l~"-11 l '.\ltf~U lf'.\r~'~ ."t.'.:!:;,p.1...- l'', . t l ;.\f'\" (l h,," Plt L\\.~ Jl l''f!'-"' l'l'lt t.\: r~'' "t'"' H 11.

ci f' lh\..'f'J\. 't.\\., f~", p.h" f!t..tN

"

'

q1.:-l; ': l l'f' 1N1 \'.lI'' \.'


~ ! lHh" J!.\ t hJ

ru.

\.itt

.:

.-...u "llt\ 1

~ ....)\ ' i.\ (, , . "'1 \' \,\\~l&.,1(' l t O:,)l t,

t , fh.. Cll fl Yl~\.\fi-ll'\.lll 'i ..; , t t~,,: ~ t.\.~ f!'- ll l1 :'.'1


<:! \O.: r..: .1 1u<q n,i\\..-1 u lt.\11.JotL,,, t t"-: p.'

hajlam.o s; ezrt ezzel az edictumval a praetor segtsget


ad nekik a klnbz csbtsok veszlyei ellen.
A praetor kimondja: Ami a 25 vnl fiatalabb korval
kttt megllapods tartalma, annak rdemt vizsglni
fogom." gy tetszik, hogy ezt a segtsget a 25 vnl fiatalabbaknak kell megadni, mert ez utn az id utn mr elrik
az rett frfikort.
Ezrt ma eddig a korig az ifjak gondnokok segtsgvel
gazdlkodnak, s elbb nem lehet tadni nekik vagyonuk
kezelst, mg akkor sem, ha ahhoz jl rtenek.
ZJ
Ulpianus D . 4. 4. 1.
A praetor gy szl: ami a kttt megllapods." A ktst
vagylagosan rtjk, szerzds is lehet, de ms is lehet a
tartalom.
Ha teht vesz valamit, vagy elad, ha trsasgba lp, vagy
klcsnt vesz fel, s becsapjk, segtsget kap.
ZJ
Ulpianus D . 4. 4. 7. pr-1.

n,l'J.: !' 1Nt.11l:t.o."pfl'i' l!!' T .\ l t!':-'''" 1""' "f'' '"


pt l (-t 1i.n,~p_,;.,, i!.\l' u c:u 1 'F\!ll' ru ~ ,,, , 1~'"'
~l f~"\'>)1:t'<l'f''fl.)lt~.\:-l'P 'Pi! I <' (.\ t.: l' 11

<1 1sF1tu HI SJ!.?-U(i!SUS "IJ!_.\tl'FJ!ll\'[O


l:..0

Cllfl .

Jut~St("Ulj'cl!
1.\:1'1 us-lt5 p.OS:E'f'TlmObl.;,'Sh'I~' '''' 1::-.- .:
l l u6tt'NCO"r-'f?4 r u"'~'""'.'"
S'-"Ptl

T'.i. utuslt Bp..ou1 .:~Mst.lK'f'fH''"''"

~1.:t "'

1;!"l~~ ll,l t'!U'"'!'11"e-t 1t\'11ltr'1C'l'll'"ltt.\"t.\" "

f! J1l1\""tl.1l'l.'ll'"' '

~1. \!"P,l't'-..":~'-~,, tC,"\,f'1.'P-~,- .'(l 1

bt ~C""SSl t.\'p~Oi'Ll h"'r.'I<" j!l! UC':.llllPj!!I 11,,

;\"f!<' t.: r." '""

i'1 ,.._l1Nl"Nl~:\ f-l' "'"'l.'-.lLI 1~


u l\ t).ll tl.., p;\l h'NUL\ 'f!LtN.:"LtPr

n h'~( w.i ..
~-,Nrc-N tt.'~''"!.\(l .\&..tttcn ,.- 1..i..1 ,~~~::~~ ' l-..., t'"f,.

~h...,!,! Lh LV i..l!lt''''::'

- s~~r..c,,,.._~N~~,,t-.z~p.e

, ,,~(,1ti.Nai~1!f'!.i'p ,~ t~"-f' \!ll"" t l'llS C''' d


''',..S~ tLlp lt\l' rJ\.'PJ ~'" {~, fl''I- ' 1J. h. lll \. P,' \l' "' ~ ."<r1'

soi: 1:<'<: ' .: 11 r: 1~u..: n..1 i:, 1H 1'll t\' t u,; "t r 'ti"~"
. ui:cn.utp.lc t ~...i tUa.\ r1>1.:<flE'<-.n:i.11B1 rr~' l\ n ur
A DIGESTA KZIRATA A VI. SZZADBL

Tudnunk kell, hogy nem eleve kapnak jogseglyt a kiskorak, hanem az gy megvizsglsa utn , ha gy ltszik,
hogy becsaptk ket.
f gy nem kap jogseglyt, aki jzanul kezeli gyeit, s nem
a meggondolatlansga miatt, hanem vletlenl trtnt kr
miatt kri azt : a vletlen kr miatt ugyanis nem jr jogsegly, hanem csak a meggondolatlan knnyelmsg esetben.
Pomponius is ezt rja mvnek 28. fejezetben. Julianus rshoz Marcellus hozzfzi, hogy ha a kiskor egy neki
szksges rabszolgt vsrol, s az utbb meghal, emiatt
nem kap jogseglyt; nem csaptk ugyanis be, amikor olyan
dolgot vsrolt magnak, amire szksge volt, noha az
haland.
ZJ
Ulpianus D. 4. 4. 11. 3-4.
A 25 vnl fiatalabb kor fl a hatsg eltt testi megjelense alapjn csalrd mdon lltotta, hogy mr nagykor.
65
5

Gondnokai, mivel tudtk, hogy mg kiskor, folytattk


vagyonnak kezelst. A kzbens idben, miutn nagykorsgt igazolta, de mg nem tlttte be 25. vt, a fiatalkornak az adsai megfizettk tartozsukat, de a pnzt
eltkozolta.
Krdem, ki viselje a veszlyt: tovbb, mi trtnjk akkor,
ha a gondnokok is megmaradnak ugyanazon tvedsben,
nagykornak tartjk t, s nem gyakoroljk tisztjket,
majd ismt tveszik a gondnoksgot - , vajon ktelesek-e
viselni a veszlyt azon idszakra, ami a nagykorsg hamis
bizonytsa utn telt el?
Vlaszom: akik a fiatalkornak megfizettk adssgukat,
joggal szabadultak a ktelezettsgtl, s nem kell jbl
fizetnik. A gondnokok, akik tudtk, hogy kiskor, s
ezrt tovbbra is hivatalban maradtak, nem trhettk
volna, hogy felvegye az sszegeket, s ezrt felelssggel
tartoznak. Ha azonban k is hitelt adtak a hatsg dntsnek, s nem gyakoroltk tisztjket, esetleg mg el is szmoltak, a tbbi adsokhoz hasonlan.felelssggel nem
tartoznak.
ZJ
Paulus D. 4. 4. 32.

8. A RABSZOLGK MEGRONTSA
A rabszolga nem csupn fizikai teljestkpessge miatt lehetett rtkes. ppen annyira becsltk szellemi kpessgeit,
tudst, megbzhatsgt, erklcsi tulajdonsgait. Ezrt a praetor jogseglyt adott azok ellen is, akik msok rabszo lgit rosszra:
bncselekmnyre vagy erklcstelensgre vettk r, s ezzel
cskkentettk a rabszolga rtkt.

gy szl a praetor: Aki befogad idegen rabszolgt vagy


idegen rabszolgant, s rbizonyosodik, hogy rosszindulatan olyanra vette r, ami azt rtktelenebb tette, az ellen
keresetet fogok adn i az rtkcskkens ktszeresnek ere-

jig. "~~ befogad~~ a praetor szavai szerint az idegen


rabszolgat, ugy rtendo, ha maghoz veszi: ebbl a szempontbl kzmbs, hogy menedkhelyet nyjt-e a rabszolgnak elrejtzs cljbl a sajt fldjn, vagy pedig idegen
helyen s pletben.
Rvenni" azonban tbbet jelent, mint knyszerteni
vagy rszortani a neki val engedelmessgre. A rbeszls~
rtele?1szeren kell venni, mert j tancsot adva is elrhet
valaki rosszat. Ezrt mondja a praetor, hogy aki rosszindulatan vette r, hogy rtktelenebb tegye ". Mert csak az
felel, aki olyanra veszi r a rabszolgt, ami rtktelenebb
haszontalanabb teszi. Aki teht felbujtja a rabszolg~
becstelen dolgok cselekvsre vagy megksrlsre az edi~tum szerint felelssggel tartozik.
'
Vajon csak az tartozik-e felelssggel, aki jraval rabszolg~~ vesz r bnre, vagy pedig az is, aki a mihasznt
buzd1tJa, vagy a rossznak mutatja meg, hogyan vtkezhet?
f!elyes~bb, ha gy dntnk, hogy az is felelssggel tartozik, aki a rosszat vezeti r a vtek mdozataira. Mg ha a
rabszolga eleve csavarg termszet vagy tolvaj volt is aki
ezt a szndkt dicsri, felelssggel tartozik: nem sz~bad
ugyanis dicsrettel nvelni a vtkes hajlamot. Teht akr
derk rabszolgt ront meg valaki, akr haszontalant tett
rosszabb, ezt megrontsnak tekintjk.
~i a rabszolgjt rveszi, hogy jogtalansgot cselekedjk
l~pJ?n, megszkjk, aki az idegen rabszolgt felizgatja ~
ra b1zott vagyon elsikkasztsra, aki szeretjv teszi aki
m~gt~veszt.i: ~n~ zelmekre tantja, arra veszi r, h~gy a
szmhazba Jarast vigye tlzsba, vagy felkelsbe vonja be
~egrontja a rabszolgt. Az is megrontja, aki szval vag;
J~talom~al ar~a brja r, hogy urnak jrandsgt elpuszt1tsa, faJtalansagra buzdtja, a neki adott javak pazarlsra
izgatja, aki pazarlv vagy engedetlenn teszi, vagy rbrja
arra, hogy fajtalansgot trjn el.
ZJ
Ulpianus D. 11. 3. 1. pr; 2-5 - Paulus D. 11. 3. 2.

66
5*

67

Az r szmtart rabszolgjt felszabadtja. Ksbb elszmol vele, s midn az elszmols nem egyezik, kiderl,
hogy az ura pnzt valami ncskre pazarolta. Krds:
perelheti-e azt az asszonyt a rabszolga megrontsa miatt,
hiszen a szmtart akkor mr szabad volt. Azt vlaszolom, hogy perelheti, st annak a pnznek ellopsa miatt is,
amit a szmtart mg mint rabszolga a nhz elhordott.
ZJ
Alfenus Varus D. 11. 3. 16.

9. A FOLYK VDELME
Ez az edictum arrl tanskodik, hogy a praetor nem kizrlag a magnrdeket vdelmezte, a kzrdek irnt sem volt rzketlen. A folyk vdelme, ha ms szempontbl is - a katasztroflis ipari szennyezds miatt - ma is sok gondot okoz.
fgy szl a praetor: Megtiltom, hogy a kztulajdonban
lev folyn vagy a partjn brmi olyant cselekedjenek,
vagy abba brmit gy belevezessenek, hogy a vz folysa
elz llapothoz kpest megvltozzk."
Ezzel a tilalommal a praetor meg akarja elzni, hogy
egyes folyk kiszradjanak, vagy a partvonal megvltoztatsa a szomszdok jogait srtse.
Ez a kztulajdonban lev folykat rinti, akr hajzhatk, akr nem.
gy szl a praetor: hogy a vz folysa elz !Japothoz
kpest megvltozzk". Teht nem mindenki tartozik, felelssggel, aki valamit vltoztat, vagy bevezet, hanem aki
ezltal a folyst megvltoztatja. Ami pedig a folys megvltoztatst illeti, nem a folyvz mennyisgre vonatkozik, hanem mdjra s a vzfolys erssgre rtend. l~a
lban azt mondhatjuk, hogy ez a tilalom arra vonatkozik,
aki a vz folysnak vonalt megvltoztatja cselekmnyvel,
vagy pedig seklyebb, mlyebb, sebesebb teszi a vizet a
mellette lakk rtalmra. Azzal szemben, aki ezt gy teszi,

68

hogy a vzpartiak ezltal krosodnak, helye van a tilalom


a lkalmazsnak.
Aki a fedett folyst nyltan akarja vezetni, vagy aki az
addig szabad folyvizet eltakartan kvnja vezetni, ha ezzel
a cselekmnyvel alkalmatlansgot okoz a partmentieknek,
e praetori rendelkezs alapjn eltilthat.
Az is a tilalom alapjn felel, aki a folys elz llapotn
vltoztat. A praetor az elz nyri folyshoz kpest rti a
vltozst, mert a folyk folysa kevsb vltozik nyron,
mint tlen. Nem is a pillanatnyi nyarat, hanem az elzt
rti ez az intzkeds, minthogy annak a nyrnak a folysa
mr vitathatatlan. A nyarat az szi napjegyenlsgig kell
rteni. Ha ppen nyron tiltakozik valaki, akkor a legkzelebbi, elz nyarat kell rteni, ha pedig tlen, akkor nem a
legkzelebbi megelzt, hanem az azelttit.
ZJ
Ulpianus D . 43. 13. 1. pr.-4;8.
10. AZ ERSZAKRL
Az erszakrl szl edictum a praetor fontos alkotsai kz
tartozik. A korbbi jog ugyanis ltalban nem tiltotta az nhatalm jogrvnyestst, a praetor viszont a kztrsasgi kor
msodik felben rvnyt szerzett annak az j felfogsnak, amely
eltlte az nbrskodst, azt, hogy valaki sajt maga szerezzen
rvnyt valdi vagy vlt jognak, maga torolja meg a rajta esett
relmet.
fgy szl a praetor : Ha te vagy hzad npe valakit erszak
kal kiztk, arra nzve, amije az illetnek volt, egy ven
bell, egy v utn pedig arra, ami az erszakos elzhz
kerlt, keresetet fogok adni."
Ez a rendelkezs azt vdi, akit sajtjbl erszakkal kivetnek, mert igen mltnyos az erszakkal szemben jogseglyt nyjtani. A birtok visszanyerse rdekben hirdettk
ezt meg az edictumban.
ZJ
Ulpianus D. 43. 16. 1. pr-1.

69

gy szl a praetor: Te vagy hzad npe kiztk." Helyesen


emlti a hznpet, mert ha a ki zl" igt csak egy szemlyre
rtjk, az nem vonatkozik arra, akinek a hznpe cselekszik (hiszen nem n ztem ki azt, akit az enyim ztek ki).
Ezrt kvetkezetes volt ennek a kiegsztsnek s hzad
npe" az edictumba val felvtele. Nyilvnval ugyanis,
hogy az is kiztt, aki azt parancsolja, vagy olyan megbzst
ad, hogy a msikat kizzk. Keveset szmt, vajon sajt
kezvel cselekszik-e vagy msok ignybevtelvel. Ha valakit hzam npe az n akaratombl z ki birtokbl, azt is
n ztem ki.
ZJ
Ulpianus D. 43. 16. J. 11-12.
A hznp (familia) kifejezs a rabszolgkat jelenti. De krds, hogy milyen szm rabszolgajn szmtsba: az sszes
vagy csak kett-hrom. Az a helyes, ha a praetori parancsban emltett hzam npe fogalmba vonjk azt az ersza
kos cselekmnyt is, amit akr csak egy rabszolgm kvetett el.
Bele kell rteni hzam npbe azokat is, akik br nem
azok, rabszolgkknt tartoznak ahhoz.*
Aki pedig tagadja, hogy rabszolgjt vagy csaldjtebben az gyben vdelmezn, vagy velk egyetrtene, az is
kteles trni a praetori parancsot, annyiban ugyanis, hogy,
ami erszakkal birtokba jutott, azok cselekedete rvn,
azt visszaszolgltassa.
ZJ
Ulpianus D. 43.16.1. 17-19.
Ha a tulajdonos birtokra visszatr, s fegyveresek, akik
azt elfoglaltk, megakadlyozzk a visszatrsben, gy kell
t tekinteni, mint akit fegyverrel ztek el.
Azt pedig, aki fegyverrel kzeledik, jogunk van fegyverrel visszaverni, de csak nyomban s nem hosszabb id
Pl. aki rabszolgasorban l, holott valjban szabad ember. (Ilyen eset addott, ha szabad gy~rmeket elraboltak, s rabszolgna k adtak el.)

70

mlva. Tudnunk kell, hogy nem csak vdekezni van joga


valakinek, nehogy a sajtjbl kizzk, hanem akit kiztek,
j gosult a msikat is kizni, de ezt is csak azonnal, nem
pedig hosszabb id mlva .
.J
Ulpianus D . 43 . l G. 3. 8- 9.

IV.

A CSALD, A HZASSG

1, AZ APAI HATALOM. A RMAI CSALD

Szinte hihetetlen, hogy a vilghatalom jelkpv vlt Rma


sz egykor az itliai flsziget kicsiny vroski kzl az egyiket,
mghozz nem is a legjelentkenyebbet jelentette. Ugyancsak
meg kelJ erltetni kpzeletnket, ha magunk eltt akarjuk ltni
a mai Rma helyn az alacsony halmokon tlgyfk kz ptett
hzikkat, a forgalmas sugrutak helyn elterl mocsaras
lgyeket. Ennek a primitv Rmnak laki psztorkodssal s
f ldmvelssel foglalkoztak : parasztok voltak.
Paraszti letformjukat s gondolkodsmdjukat akkor is
megriztk, amikor a mocsarakat lecsapoltk, s Rmt lassacskn vrosias jellegv ptettk ki. Gazdlkodsi mdjuk s letvitelk egszen ms csaldi rendet ignyelt, mint a mai trsadalom . A parasztgazdasg : a fld, a hz az istllval, a jszg s
a rabszolgk olyan egysg, amely csak egysges irnyts mellett
letkpes. Ezrt a rmai csaldf: a pater familias" lete vgig
korltlan hatalommal rendelkezett csaldtagjai fltt. Csaldjnak brja is volt, s ebbe a jogba sem az llam, sem ms nem
szlhatott bele. Az egyetlen, inkbb erklcsi, mintsem jogi jelleg
orltozs az volt, hogy slyosabb gyekben illett meghallgatnia
u kzeli rokonok vlemnyt. Fontos krlmny az is, hogy a
saldban minden vagyon az ap volt. A csaldtagoknak, akr
gyermekek voltak, akr felnttek, nem lehetett vagyonuk . A
paraszti gazdasg mindennem jvedelme az ap lett.
Ez a paraszti csald tgabb krt lelt fel a mai csaldnl. Az
apa hatalma al tartoztak mindazok, akik a kzs gazdasgban
dolgoztak, teht fiai s lnyai - k9nikt(>j fggetlenl ~, st a

75

felntt fi felesge is. Kvetkezskppen a frjhez ment lny tkerlt a frje csaldjba, s nem tartozott tbb apja hatalma
al.
A csaldfi hatalmon bell megklnbztettk az apai s a
frji hatalmat: a manus"-!. Ha a hzassgot megfelel, ezt a
clt szolgl jogi formk is ksrtk, akkor a frj megszerezte felesge fltt a hatalmat, az asszony kivlt sajt csaldjbl, s
frje famlijba kerlt t.
A csaldf halla azt eredmnyezte, hogy nllv vltak
mindazok, akik kzvetlenl llottak hatalma alatt: a felesge, a
fiai s a lnyai. Az unoki a tulajdon apjuk hatalma al kerltek, a csaldf menye pedig a frje uralma al.
Az apai hatalombl, a szigoran kzpontostott csaldi ktelkb l eredt az a rokonsgi rendszer, amelyet a rmaiak agnt"
rokonsgnak neveztek, s szembelltottak a mai rtelemben
vett vrrokonsggal: a kognt" rokonsggal. Gaius jogtuds
gy magyarzza ezt a klnbsget:
Az agnt rokonok pedig azok, akik a frfi nemhez tartoz
szemlyek rvn rokonai egymsnak, akik mintegy az apn
keresztl rokonok. Ilyenek pldul az ugyanattl az aptl
szletett fivr, a fivr fia, valamint unokja, tovbb az apai
nagybcsi s annak fia, valamint unokja. Azok viszont, akiket
a ni nemhez tartoz szemlyek ktnek ssze rokonsggal, nem
agnt rokonok, hanem a termszetes jognl fogva egyms rokonai. Ezrt az anyai nagybcsi s nvrnek a fia kztt nem agnt,
hanem kognt rokonsg ll fenn. Ezenkvl az apm vagy anym
nvrnek a fia sem agnt rokonom, hanem kognt rokonom,
s fordtva: n is ugyanolyan jog szerint vagyok az rokonuk,
mivel a megszletettek nem az anyjuk, hanem az apjuk csaldjt kvetik." (Gai. Inst. !. 156.)
Mg teht a mai s a rmai gynevezett kognt rokonsg szerint kinek-kinek apai s anyai rokonai vannak, az agnt rokonsg az apai gra korltozdik. Azok szmitottak egyms agnt
rokonainak, akik kzs csaldfre tudtk visszavezetni szrmazsukat,
Szinte hihetetlen, hogy a korltlan apai hatalomhoz a rmaiak
mindvgig csknysen ragaszkodtak. Amennyire rthet, indokolt s logikus volt ez a csaldi rend a kezdetleges paraszti trsadalomban, annyira idejt mlta a nagybirtokosok s a kereskedk vilgbirodalrnban. Kevss lehetett cl zer, hogy egy

76

ja vakorabeli frfi, aki maga is tbb gyermek apja, teljesen


vagyontalan lehetett pusztn azrt, mert apja mg lt. A rmaiak
azonban nem voltak hajlandk ezt az elvet fladni, st - gy
tet zik - egyenesen bszkk voltak r. Mindssze annyi trtnt, hogy nmikpp korltoztk az apa hatalmt, kerl ton
valamelyes vagyoni nllsgot biztostottak felntt fiainak, s
az rklsnl elismertk a kognt rokonsgot is. Gykeres re.f rmra sohasem kerlt sor.
Apai hatalmunk alatt llnak tovbb azok a gyermekeink,
akiket trvnyes hzassgban nemzettnk; ez pedig a rmai
polgrok sajt joga.
KI
Gaius D. 1. 6. 3.
A rmai polgrok ugyanis vagy csa ldapk, vagy csaldfik, csaldanyk, vgl pedig csaldlenyok. A csaldapk
azok, akik njogak, akr felserdltek, akr serd letlenek;
hasonlkpp a csaldanyk, csaldfiak s csaldlnyok
azok, akik ms hatalma alatt llnak. Mert aki tlem s felesgemtl szletik, az az n hatalmam alatt ll; tovbb,
aki fiamtl s felesgtl szletik - teht fi s lny unokm - hasonlkpp az n hatalmam alatt ll, miknt fi
s leny ddunokim s gy tovbb.
KI
Ulpianus D. 1. 6. 4.
A nagyapa hallakor a figi unokk a fi, vagyis apjuk
hatalma al szoktak kerlni. Hasonlkpp a ddunokk,
s gy sorra, vagy a fi hatalma a l kerlnek, amennyiben
ilyen l, s a csaldban maradt, vagy pedig szlje helyre,
aki a rangsorban hatalom alatt elttk ll. E szably nemcsak a vr szerinti leszrmazkra, hanem az rkbe fogadottakra is vonatkozik.
KI
Ulpianus D. 1. 6. 5.
Nem csupn vr szerinti gyermekeink llnak hatalmunk
a latt, mint ahogy azt mr elmondottuk, hanem azok is,
akiket rkbe fogadtunk. Az rkbefogads kt ton tr-

77

tnhet, vagy az egsz np hozzjrulsval, vagy a hatsg,


mint pldul a praetor hatalma alapjn. Az egsz np hozzjrulsval az njogakat fogadjuk rkbe, s ezt az rkbefogadsi formt adrogatinak nevezzk, ugyanis megkrdezik az rkbefogadt, azaz felszltjk nyilatkozatttelre, kvnja-e az rkbefogadandt trvnyes gyermeknek tekinteni, az rkbefogadandhoz is krdst intznek, hozzjrul-e ebhez. Tovbbi krdst intznek a nphez is, hogy jvhagyja-e mindezt. A tisztsgviselk hatalma
alapjn azokat fogadjuk rkbe, akik szleik hatalma alatt
llnak, akr elsfok leszrmazk, amilyen a fi s lenygyermek, akr tbbedfokak, amilyenek a mindkt nembli unokk s ddunokk.
Az rkbefogadsnak arra az alakzatra, amely a np
kzremkdsvel trtnik, csak Rmban kerlhet sor,
egybirnt a provinciban, a helytartk eltt is folyhat.
A np kzremkdsvel nem lehet rkbefogadni nket,
ugyanis ezt gy tartottk helyesnek, mgis a praetor eltt
vagy a provincikban a proconsul, illetve a legatus eltt
nket is szoktak rkbe fogadni.
Volt id, amikor megengedtk, volt, amikor tiltottk,
serdletleneknek a np kzremkdsvel trtn rkbefogadst. Manapsg dics csszrunknak, Antoninus Piusnak egy, a pontifexek papi kollgiumhoz intzett leirata
szerint, ha az rkbefogadsnak trvnyes kvetelmnyei
megvannak, akkor bizonyos felttelek mellett megengedett.
Az rkbefogads a praetor, st a provincikban a helytart, illetve a legatus eltt korra val tekintet nlkl vghez vihet. Kzs vonsa mindkt rkbefogadsi formnak az, hogy azok is fogadhatnak rkbe, akiknek sajt
gyermekk nem lehet, mint pl. a nemzskpteleneknek.
Mindazonltal nk rkbefogadk semmikppen sem
lehetnek, ugyanis mg termszetes leszrmazik sincsenek
az hatalmuk alatt.
Tovbb az, aki a np kzremkdsvel, a praetor eltt
vagy a tartomny elljrja eltt fogadott rkbe valakit,
78

jogosult az rkbefogadottat msnak is rkbe adni.


Mindkt rk befogadskor felmerl a krds, hogy rkbe
fogadhat-e fiatalabb nla idsebbet.
KI
Gai . Inst. 1. 97-106.
Mindaz, amit hatalmunk alatti gyermekeink - nem klnben mindaz, amit rabszolgink akr mancipatio, akr
tads* tjn; akr stipulatival**, akr brmely ms jogcmen szereznek, azt mind neknk szerzik. Ugyanis annak,
aki hatalmunk alatt ll, semmi nven nevezend sajt
vagyona nem lehet. pp ezrt, ha valaki rkss nevezi
t, csak a mi parancsunkra fogadhatja el az rksget, s
ha a mi utastsunkra elfogadta azt, ppgy neknk szerzi
meg, mintha minket neveztek volna meg rksl. rtelemszer , hogy a hagyomnyokat is*** az rvkn, mi
kapjuk.
KI
Gai. Inst. 2. 87.
A csaldfit, ha kzgyekben jr el, azaz hivatalt visel,
vagy ha pldul gymu l rendelik, csaldfknt kezelik.
KI
Pomponius D. 1. 6. 9.
A gyermekek a szli hatalom all emancipatio tjn szabadulnak fel, oly mdon, hogy miutn mancipltk****
ket, elbocstjk a hatalombl. Hogyha a figyermeket
hromszor mancipltk, s hromszor bocstottk el,
ezzel njogv vlik, ugyanis ezt parancsolja a tizenkttbls trvny a kvetkez szavakkal: HA AZ APA
FIT HROMSZOR ELADJA, A FI SZABADULJON APJA HATALMABL. " A fin kvl a tbbi gyermekek s unokk nemkre val tekintet nlkl egy
mancipatio s egy elbocsts tjn lesznek njogak.
A mancipatio- t s a tradilio-t (ataclst) Id. 121. sk. oldalon.
V. 160. old.
Errl a fogalomrl a 133. oldalon esik sz.
A mancipatio-hoz v. 121. oldalt.

79

Az apa halla esetn, fia s lnya njogv lesz. Ezek


szerint a nagyapa halla esetn az unokk is njogakk
vlnak, de csak abban az esetben, ha a nagyapa halla
utn nem jutnak apjuk hatalmba. Ez az eset akkor, ha a
nagyapa hallakor az unokk apja mr nem l, vagy mr
korbban t is elbocstottk az apai hatalom all, hiszen
ha a nagyapa halla idejn apjuk mg maga is az hatalma
alatt ll, akkor a nagyapa hllval az apa hatalma al
jutnak.
Ha az apt vagy fit szmztk, akkor az apai hatalom
megsznik, mivel a szmztt nem szmt rmainak, idegenn vlik. Mrpedig sem idegen nem tarthat hatalma
alatt rmai polgrt, sem pedig rmai polgr idegent.
Ha az apa az ellensg fogsgba kerl, az ellensg rabszolgjnak tekintend, mgis, ha visszatr, az n. hts
kszb jogn minden korbbi joga helyrell. Apai hatalma
fggben marad arra az idre, amg az ellensgnl tartzkodik, de mihelyt visszatr, ismt hatalmban tartja majd
fit. Ha az ellensgnl hal meg, fia njogv vlik. Ha a fi
kerl hadifogsgba, hasonlkppen a hts kszb joga
szerint r nzve is fel van fggesztve az alatt az id alatt az
apai hatalom.
Azok sincsenek szleik apai hatalma alatt, akiket Jupiter papjv avattak, vagy akik a Vesta-szzek sorba lptek.
KI
Ulpianus Tit. 10. 1-5.
A gymsg Servius meghatrozsa szeriut a ius civile ltal
kialaktott s megengedett intzmny, amely az nmaga
megvdelmezsre letkora miatt mg nem kpes, szabad
ember fltti, az oltalmazst clz s rdekben ll
hatalmat s beavatkozst jelenti.
KI
Paulus D. 26. 1. 1. pr.
A csaldfknek joguk van ahhoz, hogy hatalmuk alatt ll
gyermekeik szmra, pontosabban serdletlen fiaiknak,

80

~1

1,-.

'

t.11tlOJC

f,V,''

i' ~

!,.,

: 1
i' ".';f
L IA.:_!'O

~1-(A'.\1

'

\1Mc 1.,.?' ,::,_,. .: ','.i"1'.


NMFr.r1'' fiA~Of:t1ctf~ ~.~\.:~).
/o/f-~ T!' J

A1J 1C\\CY
PJ.cu;uc

~.A'j.~\

vr

::1. C.'.

~ 1 0IX lllO

ur.Jvoi l ,AC \',' rn AIC

i'<IPfAC.M1I.<

"

~O.~.\lfr'..,'ffl~1t\ < A\11~.


r
fO.\~.r1r:..-,::Mr /''f.t'

(1\JN!C

lfllHI
rt'<".>:

,;

, ciic _

SlA \lic': i 1

i' \ ,

~ svpvr:u.v.A :Mfl\ 1~11

, sl-'VH\ ~.. r;,f

":: 1 . 1_r.: ( r' '. ,!

(\,\.\.,\~.1\'\\ ~l\(lf~ \' '-'Jt \t'r,\K\t


Vl !'L INC\A "<V'K \ rA~\lr 1!~ iVl

l\TO

VSYI AV( TCRI 'A\ 1 \ .'irl ~:f' ;\Ni.:

(flf-.A~~N1

Ffl'..\'V-

l.

~1.NrJ 1 } MHl\.~

'W\BIO

"1:\'-1\1) Hc\P./.\A[liRNA

~\([0

RllAS HT O

ll(N\'Mil. ....lhMMrl~\ VtJ,(

1 CON<A?1Nf-'.>OlVI10
OVANCOUVI
[IVNI

).Akrf~ f"(.r(

rfM:'''

A TIZENKTIBLS TRVNY TBLI (REKONSTRUKCI)

tovbb serdletlen - de felserdlt inygyermekeiknek is,


mgha frjnl vannak is-, vgrendeletileg gymokat rendeljenek.seink ugyanis azt akartk, hogy a felserdlt nk
is, mivel felletesek s knnyelmek, gymsg alatt legyenek. gy teht, ha valaki fi- s lnygyermeknek vgrendeletileg gymot rendelt, s a gymoltak felserdi.iltek, az
ifj szabadul a gymsg all, ezzel szemben a lnygyermek
vltozatlanul gymolt marad.
KI
Gai. Inst. 1. 144-145.
Azoknak pedig, akiknek vgrendeletileg nem rendeltek
gymot, a tizenkttbls trvny rtelmben agnt rokonaik a gymjaik, ket nevezzk trvnyes gymoknak.
KI
Gai. Inst. J. 155.

A FORUM ROMANUM (R EKONSTRUK CI)

Most foglalkozzunk azokkal a szemlyekkel, akjk frji hatalmunk alatt llanak. Ez a jog is kizrlag rmai polgrt
illet meg. Hatalom (potestas) alattiak mindkt nem szemlyek lehetnek, ezzel szemben frji hatalom (manus) al
csupn nk kerlnek. Hajdan a nk frji hatalom al hrom mdon jutottak: elbirtoklssal (usus), vallsi szertarts (confarreatio) s sznleges vtel (coemptio) tjn.
Elbirtoklssal frji hatalom al a n akkor kerlt, ha
egy esztendt megszakts nlkl hzassgban lt; gy
mintegy az egyvi birtoklssal szereztk meg a frji hatalmat. Ennek eredmnyeknt frje csaldjba kerlt, jogilag
gy, mintha annak lnya lenne. A tizenkttbls trvny
ezrt biztostotta, hogy ha a n nem akarna ily mdon frji
hatalom al jutni, venknt hrom egymst kvet jszakt frje hzn kvl tltsn, annak rdekben, hogy az elbirtoklsi idt, azaz a frji hatalom elbirtoklst megszaktsa. Ezt az egsz rendelkezst rszben jogszablyok hatlytalantottk, rszben e rendelkezssel ellenttes szoks feledtette el.
Vallsi szertarts (confarreatio) rvn jutnak frji hatalom al a nk egy bizonyos ldozat bemutatsval, midn
81
6

jup1ter .farreusnak tnklylisztbl kszlt ldozati kenyeret mutatnak be. Innen szrmazik a cselekmny neve, a
confarrea.tio. E jogviszony ltrehozsa rdekben ezenkvl
mg nneplyes szavakat mondanak s cselekmnyeket vgeznek tz tan jelenltben. Ez a jogintzmny mg napjainkban is ismeretes, ugyanis magasabb rang papp, gy
mi nt Jupiter, Mars, Quirinus papjv csak az lehet, nem
kevsb a legfbb vallsi mltsgra csak az tarthat szmot, aki ilyen ktelkbl szrmazik, tovbb maga is
ilyen ktelkben l.
Coemptio-val pedig mancipatio tjn kerl a n frji
hatalom al. Ez egy bizonyos jelkpes adsvtel, amelyben
nem kevesebb, mint t felntt kor rmai polgr tanskodik; ennek sorn a mrlegtart jelenltben veszi meg az
asszonyt az, akinek a hatalma al kerl.
KI
Gai. Inst. l. 108-113.

2. SZLE TS, APASG


Az apai hatalom jval szorosabb szemlyi s fkpp gazdasgi
ktelket teremtett apa s fia kztt, mint a mai csaldi kapcsolat. Ezrt Rmban nagy jelentsge volt annak, hogy a vilgra
jtt csecsem trvnyes hzassgbl szletett-e, vagy sem, az
a nya frje-e a gyermek apja, vagy sem. A rabszolgasg i.ntzmnye is fokozta a megszlets jogi jelentsgt. A rmai jog szablyai szerint ugyanis a rabn szlttje maga is rabszolga lett,
fggetlenl attl, hogy ki volt a gyermek apja. Fordtva pedig,
a szabad n gyermeke mindenkppen szabadnak szletett, mg
akkor is, ha az apa trtnetesen rabszolga volt. A gyermek so rs t
teht az dnttte el, hogy az anya a terhessg vagy a sz ls id
po ntjban szabad vo lt-e vagy rabszolga.
Lthat, hogy az kori Rmban sokkal kockzatosabb vo lt
a vilgra j nni, mint manapsg. Az els szippants leveg tl felsr aprsg nem sejthette, hogy egy sor bonyolult jogi szably
mr eleve meghat rozta a sorst. Lehet, hogy rabszolgaknt
grnyedh et a munkban lehet, hogy gazdag rmai polgr gyer-

mekeknt knyelemben lhet; lehet, hogy a trvnytelen szlets szgyent viselheti, mert szlei kapcsolatt a jog nem teki ntette hzassgnak.
A rmai jogszok alighanem tudatban voltak a szlets
nagy jelentsgnek. Ezt mutatja a szmos, rszletes szably,
amelyet az jszltt jogllsra kidolgoztak. Ezek nmelyike
ma is rvnyes. Akrcsak a rmaiak, a mai jogalkotk is gy
rendelkeznek, hogy elle nkez bizonytsig az anya frj t kell a
gyermek apjnak tekinteni. Sok ms szably persze a rabszolgasggal egytt trtnelmi emlkk vlt. Ktsgtelen, hogy ezek
egyike-msika komikusan szrszlhasogatnak tetszik. De nyomban nem mosolygunk, ha esznkbe jut, hogy a groteszk szably
a gyermek letrl dnttt. Ettl fggtt, hogy a csecsem
rabszolga lesz-e vagy szabad, apja trvnyes fia vagy fatt y.

Szabadnak szlettek azok, akiket szabad anya hozott a


vilgra. Elg ugyanis, ha az anya abban az idben volt
szabad, amikor szlt, jllehet rabszolganknt esett teherbe. De ellenkez esetben is, ha szabad nknt esett
teherbe, majd rabszolganknt szlt, gy dntttek, hogy
az, aki a vilgra jtt, szabadnak szletett (kzmbs, hogy
trvnyes hzassgban vagy hzassgon kvl fogant-e),
mivel az anynak a baja nem lehet rtalmra annak, akit
a mhben hord.
Felmerlt az a krds is, hogy ha a teherben lev rabszolgant felszabadtjk, majd akkor szl, amikor megint
rabszolga lett vagy a polgrjogokbl kizrtk, szabad embert vagy rabszolgt hoz-e a vilgra. Helyesnek az a nzet
bizonyult, hogy szabad ember jtt viJgra, s a magzatnak
elegend az, hogy az anyja ezalatt csak idlegesen volt
szabad.
VK
Marcianus D. l. 5. 5. 2- 3.
Arrl pedig, aki a szznyolcvankettedik napon szletett,
Hippokratsz azt rta s az isteni Pius csszr a papoknak
leiratban azt a vlaszt adta, hogy trvnyes idben szletett, s nem lehet rabszolgasgban fogantnak tekinteni, ha

82

83
6*

az anyjt a szznyolcvaDketteuik nap eltt felszabadtottk.


VK
Ulpianus D. 38. 16. 3. 12.

hzassgban esett teherbe, szmzetsre tlnek, apai ha~a


lo m alatt ll rmai polgrt hoz a vilgra.
YK
Ulpianus D . .1. 5. 18.

Arescust azzal a felttellel szabadtottk fel vgrendeletileg, hogy hrom gyermeket szl. Az els szlssel egy, a
msodikkal hrom gyermeket hozott vilgra; felmerlt a
krds, lesz-e kzlk szabad s melyik? A szabadd vlsnak ezt a felttelt a rabszolgannek kell teljesteni.
Nem lehet azonban ktsges, hogy az utols szabadnak
szletett: a termszet ugyanis nem engedi meg, hogy az
anyamhbl egyszerre kt gyermek jjjn vilgra, s gy a
szlttek bizonytalan sorrendjbl ne lehetne megllaptani, melyik fog szabadnak, s melyik fog rabszolgnak
szletni. A szls kezdetvel eszerint a fennll felttel teljesl gy, hogy mr szabad ntl jn vilgra, akit ezutn
szl, ugyangy, mintha a rabszolgan felszabadulsnak
brmely egyb felttele a vajdsakor valsulna meg. gy,
amikor a nt azzal a felttellel szabadtjk fel, ha tzezret
ad az rksnek vagy Titiusnak, s a felttelt abban az id
ben, amikor szl, ms valaki tjn teljesti, gy kell t
tekinteni, hogy mr szabad nknt szlt.
VK
Tryphoninus D. 1. 5. 15.

tlet egy gyermek szabadsgrl*


Tiberius Claudius, Paszin kerlet elljrjnak iratt rb l. Kelt Tiberius Claudius Augustus Germanicus cszr uralkodsnak kilencedik vben, Pharmuti hnap
harmadikn, a trvnyszken. Peszurisz pere Szaraeusz
ellen.
Arisztoklsz, Peszurisz gyvdje: Peszurisz, akinek az
gyt kpviselem, Tiberius Claudius csszr uralkodsnak
harmadik vben egy Hraklan nev kitett figyermeket
rabszolgjaknt mag hoz vett. A fit tadta perbeli ellenfelnek , s dajkasze rzdst kttt vele. Az e l s vben Szaraeusz megkapta a szoptatsrt jr brt. Elrkezett a msodik
esztend, s ismt felvette a brt. Annak bizonysgul,
hogy igazat beszlek, me itt van az rs, amelyben elismeri,
hogy megkapta a pnzt. Miutn a kisfit elvlasztottk,
Peszurisz ismt maghoz vette. Ezutn Szaraeusz, kipuhatolvn a megfelel idpontot, behatolt a felperes hzba,
s elragadta a gyermeket. Most meg akarja tartani a rabszolgafit, azon a cmen , hogy az szabad. Birtokomban van
elszr a szoptatsrl kszlt szerzds, msodszor a br
tvtelrl szl elismervny. Kvetelem, hogy a brsg
szerezzen ezeknek rvnyt. "
Szaraeusz: Sajt fiam at mr nem szoptattam, amikor ezt
a fit tadtk nekem. Megkaptam rte mind a nyolc sztatr
brt. Ezutn meghalt a rabszolgagyerek, s valamennyi
pnz a brbl megmaradt. Most pedig sajt gyermekemet
akarjk elvenni tlem. "
The11 (Szaraeusz frje): Birtokunkban vannak a rabszolgagyerekre vonatkoz rsok."

Ugyanez lesz a helyzet, ha Arescusa elbb kt gyermeket


sz l, majd ikreket hoz a vilgra: mert azt kell mondani,
hogy nem mind a kt iker szleett szabadnak, hanem az,
amelyik utbb szletett. Kvetkezskppen ez inkbb tnykrds, mint jogi krds.
Ulpianus D. l. 5. 16.
VK
Hadrianus csszr Publicius Marcellusn ak leiratban azt a
vlaszt adta, hogy az a szaba d asszony, akit terhes llapotban hallra tltek, sza bad embert hoz a vilgra, s hogy
az ilyen nt srtetlenl letben szoks tartani , amg magzatt meg nem szli. Ha pedig olyan nt , aki trvnyes

R szlet egy brsg i jegyz k n y vb l.

84

85

_jf

--~

Az elljr: Minthogy a megtekints alapjn gy ltom,


hogy a gyermek Szaraeusz, ba rsba foglalt eskt ad frjvel egytt arrl, hogy Peszurisz neki tadott rabszolgagyereke meghalt, akkor helytart urunk dntsnek megfelelen, adja vissza a kapott pnzt, s megtarthatja sajt
gyermekt."
DGy
FIRA Ill. 170.

. . . . az anya mindig bizonyos, mg ha hzassgon kvl


esett is teherbe: az apa viszont az, akit a hzassg annak
mutat.
Paulus D. 2. 4. 5.
VK
Finak azt tekintjk, aki a frjtl s annak felesgtl szrmazik. De ha feltesszk, hogy mondjuk a frj tz ven t
tvol volt, majd hazatrve a hzban egyves gyermeket
tallt, elfogadjuk Julianusnak azt a vlemnyt, hogy ez nem
a frjnek a fia. De Julianus szerint mgsem kell meghallgatni
azt, aki a felesgvel llandan egytt lvn, nem akarja a
fit az vnek elismerni . Nekem azonban az a vlemnyem,
s ezt Scaevola is helyesnek tartja, hogy ha igaz az, hogy a
frj bizonyos idn t betegsg miatt vagy ms okbl nem
hlt a felesgvel, vagy ha a csaldapa olyan testi llapotban volt, hogy nem tudott nemzeni , azt, aki a hzban szletett, noha a szomszdok tudtak rla , nem lehet a csaldapa
finak tekinteni.
VK
Ulpianus D. 1. 6. 6.
A nagy tuds Hippokratsz tekintlynl fogva elfogadott
az, hogy a hetedik hnapban mr tkletes magzat szlethetik, s ezrt az, aki trvnyes hzassgbl a hetedik hnapban szletett, trvnyes gyermek.
VK
Paulus D . 1. 5. 12.
Azok nem gyermekek, akik az emberi fajtl eltr termszetellenes alakkal jnnek vilgra; pldul ha az asszony
termszetellenes formj lnyt vagy szrnyszlttet hoz

86

vilgra. Azt azonban, aki gy szletett, hogy az em beri


testrszek kpessgei megnvekedtek, bizonyos mrtkig
kifejlettnek veszik, s ezrt a gyermekek kz szmtjk.
VK
Paulus D. 1. 5. 14.
Hzassgon kvl szletetteknek (sz szerin t: kznsgesen
fogantaknak) azokat mondjk, akik nem tudjk k im utatni,
ki az apjuk, vagy ki tudjk ugyan mutatni apjukat, de olyan
apjuk van, aki nem lehetne az apjuk.*
VK
Modestinus D . l. 5. 23.
Paulus olyan vlemnyt adott, hogy azt, aki a lnynak mg
az apja letben fennllott olyan kapcsolatbl fogan t,
amelyrl a lny apja nem tudott, jllehet a nagyapja halla
utn szletett meg, nem lehet attl val trvnyes gyermeknek tekinteni, akit l szrmazot t.
VK
Paulus D . 1. 5. 15.
A senatus hatrozata , amely a gyermekek elismersrl
szl, kt krdst lel fel. Az egyik azokra a frfiakra vo natkozik, akik a gyermeket elismerik, a msik azokra a n kre,
akik az jszltt csaldi llst meghamistjk. Megengedi
ezrt a n nek vagy a szljnek , akinek a hatalma alatt
van, vagy annak, aki azoktl erre megbzst kapott, hogy
ha a n terhesnek rzi magt, ezt a vJstl szmtott harminc napon bell magnak a frjnek vagy a szlnek,
akinek az a hatalma alatt van, tudomsra hozza, vagy
pedig a hzbelieknek jelentse ezt be, ha az rdekeltek egyikt sem tallja meg. Laksnak kell tekinteni a szJJst i
ha a vrosban tartzkodik. Ha nem itt van, hanem falusi
hzban vagy vidki vrosban, akkor azt a hzat, ahol a
hzassg szmra a lakst berendeztk.
A nnek pedig csakis azt kell kzlnie, hogy tle esett
A szveg a
uw l.

v rfe rt z,

kzeli ro ko nok kz tti viszonyb l szletettekre

teherbe. Ne azt kzlje teht, hogy a frje kldjn rket.


Elg az asszonynak tudomsra adnia azt, hogy a frjtl
teherben van. A frj dolga viszont az, hogy rket kldjn
vagy kzlje, hogy a n nem tle terhes: ezt pedig vagy
maga a frj vagy nevben ms teheti meg. A frj bntetse
pedig az, hogyha nem kld rket, vagy elmulasztja bejelenteni, hogy a n nem tle van teherben, t az jszltt
elismersre knyszertik, s ha nem ismern el, rendkvli
eljrssal szortjk erre. Vlaszolnia kell teht, vagy a nevben nyilatkozatot kell tenni arra, hogy a n nem tle van
teherben: s ha ez megtrtnt, elismer nyilatkozatot tennie
nem kell, hacsak a gyermek valban nem az v.
Meg kell jegyezni, hogy a kzls nem a frj, hanem az
asszony rszrl indul ki.
Ha azonban a frj a maga rszrl rket ajnl fel, de
azokat az asszony nem bocstja be, vagy ha az asszony nem
tesz kzlst, vagy ha tesz ugyan, de az rket bri rendelkezs ellenre nem bocstja be, akkor a frjnek vagy a frj
szljnek szabadsgban van az jszlttet el nem ismerni.
Ha az asszony harminc napon bell nem kzli, hogy teherben van, hanem azt ksbben teszi meg, akkor az gy
megvizsglsa utn meg kell hallgatni.
St, ha teljesen elmulasztja is a kzlst, lulianus azt
mondja, hogy ez nem lehet a srelmre annak, aki a vilgra jtt.
VK
Ulpianus D. 25. 3. 1. pr.-8.
Marcus Aurelius s Lucius Verus uralkodsa idejn, mivel
az trtnt, hogy a frj azt lltotta, a felesge teherben van,
a felesg viszont tagadta ezt, a csszrok megkrdeztetvn,
Valerius Priscianus vrosi praetornak ezekkel a szavakkal
adtak leiratban vlaszt: Rutilius Severus, gy ltszik,
jtst kvn, nevezetesen, hogy felesgnek, aki tle elvlt,
s magt teherben levnek mondta, rt lltson, s ezrt
senki se csodlkozzk, ha mi j tmutatst s jogvdelmi
88

eszkzt adunk. Teht, ha tovbbra is fenntartja krelmt,


legclszerbb valamelyik igen tisztessges hlgy lakst
kivlasztani, ahov Domitia menjen, s ott hrom, szakmjban bevlt s megbzhat szlszn, akiket te elfogadsz, vizsglja meg. Ha pedig valamennyien vagy kzlk
ketten azt jelentik, hogy teherben van, akkor a nt r kell
venni arra, hogy ugyangy bocssson be rt, mintha azt
maga kvnta volna. Hogyha nem szlne, akkor tudja meg a
frj, az megszlsra s j hlrnevnek rovsra trtnt,
mert mltn vlekednek gy, hogy ez az asszonynak valamifle megsrtsre trtnt. Ha pedig a szlsznk valamenynyien vagy tbbsgkben gy nyilatkoznak, hogy a n
nincs teherben, az rzsre semmi ok sem lesz."
Ebbl a csszri leiratbl vilgosan kitnik, hogy a gyermekek elismersrl szl senatusi hatrozatok alkalmazsnak nincs helye, ha az asszony joggal eltitkolja vagy
tagadja is azt, hogy terhes. Az jszltt ugyanis, mieltt a
vilgra jn, az asszonynak, illetleg teste bels rsznek egy
darabja . De a frj mr a sajt jogn praetori parancs alapjn kvetelheti, hogy az jszlttet, akit az asszony szlt,
neki felmutassk , s megengedjk, hogy azt haza vigye.
Szksg esetn teht a csszr rendkvli eljrssal segtsget nyjt.
A csszri vlasz szerint ugyanis a nt a praetor el lehet
hvni, s az eltt meg lehet tle krdezni, terhesnek tartja-e
magt, s knyszerteni is kell t, hogy vlaszoljon.
Mi van akkor, ha nem vlaszol, vagy nem jn a praetor
el? Vajon a senatus hatrozata szerinti bntetst alkalmazzuk-e, hogy tudniillik a frjnek szabad az jszlttet
el nem ismernie? De ttelezzk fel, hogy a frj, aki inkbb
akarn, hogy apa legyen, mintsem azt, hogy ne legyen fia,
ezzel nem elgszik meg. A praetornak kell ezrtjogeszkzeivel a nt arra rbrnia, hogy tlszke eltt jelenjk meg,
s ha megjelent, vlaszoljon. Ha ennek nem tesz eleget,
zlogot kell tle venni s azt rtkesteni, vagy brsggal
kell t knyszerteni.
89

Mi van a kkor, ha a nt megkrdezik, s terhesnek


mondja magt ? A senatus hatrozatban megllaptott elj rst kell k vetni. Hogyha tagad, akkor a csszri leirat
szerint a praetornak sz lsznket kell alkalmaznia. Megjegyzend az is, hogy a frjnek vagy az asszonynak nincs
megengedve, hogy szlsznket rendeljen, hanem mindent a
praetornak kell elrendelnie.
A praetornak kell tovbb kijellnie annak a tisztessges
hlgynek a hzt is, ahov az asszony menjen, hogy md
legyen r felgyelni. Mi van akkor, ha nem tri a felgyeletet, vagy nem megy el a kijellt hzba? Ugyancsak a praetornak kell tekintlyvel kzbelpnie.
Ha a szlsznk valamennyien vagy a tbbsgk gy
nyilatkozik, hogy a n nincs teherben, vajon mdja van-e
a nnek ebbl az okbl szemlynek megsrtse miatt keresetet indtania? Arra a nzetre hajlok, hogy perelhet szemlynek megsrtse miatt, de csak akkor, ha a frjet az
vezette, hogy neki srelmet okozzon . Klnben a frjnek
mltnyos megbocstani, ha nem szemlysrts szndkbl tette, hanem azrt, mert joggal hitte, vagy pedig a gyermekek utni szerfelett i vgy indtotta erre, vagy maga a
n vezette t tvtra, mert mg a hzassg fennllsa idejn
gy tett, mi.ntha teherben lenne.
VK
Ulpianus D. 25. 4. 1. pr.-8.

3. A HZASSG
A f1ji hatalom : a manus" megszerzse a rmai felfogs szerint fggetlen volt a hzassgkts tl. A szemelvnyekben mr
tallkoztunk a frji hatalom megszerzsnek mdjaival. Ezek a
jogi cselekmnyek azonban nem szmtottak hzassgktsnek.
A rmaiak a kettt mindenkor lesen elklntettk. A rgi
idkben ugya n minden bizonnyal az volt a szoks, hogy az
asszony frjhez menskor egyben frje hatalma al is kerlvn,
tment a msik csaldba, gy ugyanabba az agnt ktelkbe tartozott, min t sz letend gye rmekei. A kztrsasgi kor msodik

90

feltl fogva azonban a nk emancipcija s a grg kultrv~l elharapdz individualizmus azt eredmnyeztk, hogy a

nok egyre kevsb voltak hajlandk vglegesen eltpni sajt


e aldi ktelkeiket s felldozni fggetlensgket. Hovatovbb
kivtel szmba ment, ha a hzassghoz frji hatalom is jrult.
. A h~zassg megktst s felbontst a rmaiak a lehet legl1berhsabban szablyoztk. Furcsa ellenttet al.kotnak a szigor agnt csaldi szervezetre pl apai hatalom s a hzassg
tern uralkod szlssges szabad sg.
A rmaiak az eljegyzs szokst is ismertk. Ennek az aktusnak azonban, akrcsak napjainkban, pusztn trsadalmilag volt
jelentsge, s semmifle jogi ktelezettsggel sem jrt. St,
megtiltottk, hogy a jegyessg felbontsnak esetre brmilyen
bntetspnzt, ktbrt kssenek ki. Erklcstelennek tartottk
ugyanis, hogy anyagi megfontolsok knyszertsenek valakit a
hzassgra.
~ hzassg sza badsgnak csak az szabott korltot, hogy akarcsak ma - vrfertzsknt tiltottk a kzeli rokonok hzassgktst. Ezenkvl - az akkori leplezetlen trsadalmi egyenltlensg szellemben - a trsadal.mi s a rangklnbsg is
hzassgi akadly lehetett. gy pldul a fels za badtott rabszolga
nem vehette felesgl egy senator lnyt.
A hzassgkts s a vls formiban a rmaiak tltettek
mindazon, amit korunk tlsgosan engedkenynek tartott hzassgi joga megenged. Sem a hzassg megktshez, sem felbontshoz nem volt szksg hatsg vagy pap kzremkdsre.
<;t, a hzassg megktshez jogi formt sem kvntak meg.
A hzassgot a klcsns egyetrts s a hzassgi szndk
h?zta ltre, s - ezt a rmaiak tiszteletre mlt kvetkezetessggel
v1~tk keresztl - tartotta fenn . Ezrt megsz(\nt a hzassg,
mihelyt felbomlott a hzastrsak egyetrtse, s akr a frj, akr
a felesg gy hatrozo tt, hogy szabadulni akar prjtl. Egy
kznsges levl, egy elbocst szp zenet" elegend volt a
vlshoz.
Ez a megolds persze agglyokat kelthet. Szmunkra, akiknek
gondolkodsmdjt annak a keresztny hzassgi jognak az
vezredes uralma alaktotta ki, amely mg a szocialista csaldjogot is befolysolja, elkpzelhetetlen, hogy valamifle llami
vagy egyhzi ceremnia nlkl jhessen ltre hzassg. Ha nincsenek ilye n elrsok - amint Rm ban valban nem voltak -,

91

vajon hogyan tudtk megllaptani, hogy kt fiatal hzassgra


lpett-e, vagy pedig csak egyszeren sszekltztt egy idre,
hogy zavartalanul lvezhesse a tiltott szerelem gyny reit? krdezhetnnk. A vlasz jval egyszerbb, mint hinnk. Az
es kvt" Rmban is bizonyos trsadalmi szo ksok ksrtk.
Lakodalmat csaP.tak, nszi dalokat nekeltek, trgr clzsokkal
szrakoztattk az ifj p rt s egymst. A menyasszo nyt bevezettk vlegnye hz ba, a ki temelte a kszbn, hogy az rt
szellemek meg ne rontsk a hzassgot. Ezeket a szertartsokat
nem rta el ktelezen a jog, de termszetesen mindenki betartotta, ha valban hzassgot aka rt ktni. A lny azrt, amirt
a nk ma is szeretik a szerelmi kapcsolatot trvnyesteni, a frj
pedig azrt, mert csaldot kvnt alaptani, s trvnyes utdokat
akart. Mrpedig csak akkor szerzett apai hatalmat gyermekei
felett, ha azok trvnyes hzassgbl szlettek.
A vls szablyozatlansga sem ltszik megnyugtatnak .
Aligha biztosthatja a hzassgok szilrdsgt az, hogy sem brsgi, sem ms hatsgi eljrs nem fkezi a hzassg knnyelm
felrgs t. Valjban persze a rmai jognak is voltak eszkzei
a vls megneheztsre. Uyen eszkz volt pldul a hozomny.
Szoks volt, hogy a tehetsebb apa vagy egy ms ik rokon a
hzassgkts alkalmval kisebb-nagyobb vagyont adott hozomnykppen. Ez a vagyon ugyan a frj tulajdona lett, de vls
esetn vissza kellett adnia. Gyakran elfordult az is, hogy jllehet a felesg vagyonilag fggetlen volt, sajt vagyonnak kezelst is a frjre bzta. Ezek a vagyoni ktttsgek is visszariaszthattk a frjet a knnyelm vlstl.
Ez a fk azonban nem bizonyult elgg hatsosnak. A kztrsasgi kor vgefel - fkpp az elkelk krben - roppant
mdon elszaporodtak a vlsok. Nem ment ritkasgszmba az
o lyan asszony sem, akinek viharos plyafutsa sorn akr ngyt frje is volt. Mivel megrendlt a hit a hzassg llandsgban,
jformn mindenki azzal a hts gondolattal hzasodott, hogy
a frigy nem lesz vgleges. Kvetkezskppen nemigen iparkodott
utdokat hozni a vilgra, nehogy a gyerekek gtoljk mozgsi
szabadsgt. A bszke rmai nobilitas-t a kipusztuls veszlye
fenyegette.
Ezrt Augustus csszr kezdemnyezsre kt hzassgi trvnyt hoztak. Mindkett n ek az volt a clja, hogy a hzassgi
erklcsket megjavtsk, s az e l ke l rteget megmentsk a
92

i-ihalstl. K te l ezv tellk a hzasodl1sl, s azt is, hogy a


hzastrsaknak ~yermekeik legyenek. A n t leneket s a hajalonokat, valamint a gyermekteleneket az rklsben htrnyokkal sjtottk a trvnyek. Az eredmny azonban igen sov~ ny .lett. Augustus trvnyei ppen gy nem tudtk megszilrd1.ta!11 ~ hzassgokat s jobb tenni az erklcsket, amint a
kesobb1 korok hasonl trekvsei is rendre kudarcot vallottak.
Augustus csaldjogi trvnyei a hzassg trst is bntettk
Ltszlagos ellenttben a rmai h zassgi jog hat rtalan libe~
ralizmusval s humanizmusval, kegyetlen szigorral sjtottak
le a hzassgtrkre, nkre s frfiakra egyarnt. Mindkettnek
~ fele vagyont elkoboztk, s deportltk ket. A trvny arrl
is_ gond~skodott, hogy ms-ms helyre. A frjnl lev lny apjt
fol!o~osttotta _a trv_~~ hogy a hzassgtrsen rt lnyt a
csa brtval egyutt megolJe. Furcsa mdon a frj jogai szkebbek
voltak e tren. Felesgt nem lhette meg, legfeljebb - tekintettel ha;agjra - enyhbb bntetst kapott, a csbtval pedig
akkor vegezhetett csak, ha az valami becstelen mestersget z
ember vagy felszabadtott rabszolga volt. Mindebbl az a tves
ltszat keletkezhet, hogy Augustus trvnyei azonos mrtkkel
mrtk a frj s a felesg htlensgt. Errl sz sem volt. Az a
bmulatra mlt egyoldalsg, amellyel mg ma is megtlik a
hzastrsi htlensget, a rmai trvnyeket is thatotta. Teht
csak azt a frfit bntettk, aki ms felesgvel vagy elkel szrma~s~ lnnyal kezdett viszonyt, de nem azrt, mert a tulajdon
f~leseget megcsalta: hanem azrt, mert msnak a hzassgt megsertette vagy egy tisztessges lny erklcseit megrontotta. A frj
te~t nyu~odt ~elkiismerettel kereshette fel a Rmban szp
szamban vrrgzo bordlyhzakat, felesge nem vdolhatta ezrt
hza~sgt.rssel, amint azt is el kellett trnie, ha derk frje valamelyik csmos rabnjt tisztelte meg vonzalmval.
A hzassgtrs meglepen kemny megtorlst ha nem is
m~nti, de nmikpp magyarzza az, hogy Rmba~ a vlsnak
szmte nem volt akadlya, gy a htlensgre is kevesebb mentsget
lehet tallni, mint olyan trsadalmak ban, ahol a h zassg felbontsa lehetetlen vagy roppant nehz. rnyoldalai ellenre a
rmai hzassgi jog humanizmusval s sza bad szellemvel
messze megelz te kort.

93

A AZ ELJEGYZ S

Az. eljegyzs a
VK

jvbeli

hzassg klcsns grete.


Florentinus D. 23. 1. 1.

Az eljegyzs ltrejtthez elegend a klcsns megegyezs.


Kvetkezskppen tvollevnek lehet t vollevt eljegyeznie, s ez nap mint nap elfordul.
VK
Ulpianus D. 23. 1. 4. pr.-1.
fgy az eljegyzs ltrej n a tvollevk tudtval vagy utlagos
jvhagysval.
VK
Pomponius D . 23. l. 5.

B) A HZASSGKTS

A hzassg a frfinak s a nnek kapcsolata s teljes letkzssge, az isteni s az emberi jog szerinti kzssge.
VK
M odestinus D. 23. 2. l.

A hzassg nem j het lt re, hacsak bele nem egyeznek


mindazok, a kik hzassgra lpnek, illetleg akiknek a hatalma alatt a hzas ulk vannak.
Pa ulus D. 23. 2. 2.
VK
Pomponius azt rja, hogy ha a fiamtl val fiunoka s a
msik fiamt l val lny un oka a hatalmam alatt van, a
hzassgo t egyedl az n hozzj rulsommal megkthetik,
s ez gy is va n.
VK
Paulus D . 23. 2. 3.
A tizenk t vesnl fiata labb korban frjhez ment n trvnyes felesgg a kk or lesz, a mikor tizenkettedik letvt a
frjn l bet lti.
VK
Pomponius D. 23 . 2. 4.
9-1

t vollev a nt levl vagy k ld nc tjn felesgl veheti


ha az asszonyt a hzba bevezette. A tvollev nt azonba~
a frj levl vagy kldttje tjn nem veheti felesgl. A bev~zetsnek. ugyanis nem a felesgnek, hanem a frjnek a
hazba, mmtegy a hzassgi lak belybe kell trtnnie.
VK
Pomponius D . 23. 2. 5.
inna pedig ezt rta: az t, aki felesgt tvolltben vette el
majd a lakomrl hazatrve, a Tiberis mellett lett vesz~
tette, a felesgnek meg kell gyszolnia.
VK
Ulpianus D . 23. 2. 6.
A hzassgkts cljbl felszabadtott rabszolgant sen ki
ms nem veheti felesg l, mint felszabadtja, hacsak a volt
gazdja (patronus) a vele val h zassgrl le nem mo nd .
Ha azonban a csaldfi hzassg cljbl apj nak parancsra a rabszolgant felszabadtotta , Julianus gy vli ,
re ugyanaz vonatkozik, mintha az apja sza badtotta volna
fel : s ezrt a nt felesgl veheti .
VK
L ici nius Rufinu s D. 23. 2. 51. pr.-1.

A felszabadtott nt a ka ra ta ellenre a patron us nem ve heti


el felesgl : mert , gy mondjk, co nsulsga idejn Aleius
Capito is gy d nt tt. Ezt azonban gy kell rteni , h ogy
csak akkor, ha a gazda t nem azrt sza badtotta fe l, hogy
fe lesg l vegye.
VK
Marcia nus-Ulpianus D . 23. 2. 28- 29.

C') A HZASSGT AKADLYOK

Nem mindenkit szabad azo nba n felesg l ve nnn k, egyesekkel szemben ugyanis a hzassgtl tartzkodnunk kell.
Mert olyan szemlyeknek, akik a szl s a gyermek
viszonyban llnak egymssal, hzassgo t kt nik nem
lehet. Egymssal szemben nincs hzassgktsi joguk, mint
95

pldul az apnak a lenyval , vagy az anynak a fiaval,


vagy a nagyszlnek az unokjval; s ha ilyen szemlyek
egybekelnek, mondjk, istentelen s vrfertz hzassgot
ktttek. s ezek olyannyira gy vannak, hogy akik rkbefogads tjn kerltek szli vagy gyermeki kapcsolatba,
egymssal hzassgra nem lphetnek. A jogi helyzet pedig
az rkbefogads felbontsa utn is ugyanaz marad , teht
azt, aki rkbefogads rvn nekem a lenyom vagy a
lenyunokm helybe kerl, nem vehetem felesgl, ha
apai hatalmam all el is bocstottam (emancipltam).
Az olyan szemlyek kztt, akik oldalgon vannak vrsgi kapcsolatban, nmileg hasonl elrs ll fenn, de nem
olyan sok.
Termszetesen a fivr s nvre kztt tilos a hzassg,
akr ugyanattl az aptl s anytl szlettek, akr csak
azok egyiktl; de ha rkbefogads tjn lesz valaki n
vrem, amg az rkbefogads fennll, kzttnk hzassg
termszetesen nem lehetsges; amikor azonban az rkbefogads az apai hatalom all elbocstssal megsznik, mr
felesgl vehetem t; de nem lesz a hzassgnak akadlya
akkor sem, ha az apai hatalom all engem bocstanak el.
A fivr lenyt felesgl lehet venni, ez akkor jtt elszr
szoksba, amikor az isteni Claudius testvrnek a lenyt,
Agrippint felesgl vette. A nvr lenyt azonban felesgl venni nem lehet. gy mondjk azt ki a csszri rendelkezsek is. Ugyangy az apa nvrt s az anya nvrt sem
szabad felesgl venni.
Ugyangy azt sem, aki nekem valamikor anysom, menyem, mostohalnyom vagy mostohaanym volt. Azrt
mondjuk valamikor", mert ha mg fennll az a hzassg, amelynek rvn az ilyen sgorsg keletkezett, ms
okbl nem vehetem felesgl, mivel ugyanazt a nt ketten nem vehetik el, s ugyanannak kt felesge nem
lehet.
Ha teht valaki istentelen s vrfertz hzassgot kt,
gy tekintend, mint akinek sem felesge, sem gyermekei

nincsenek, ennlfogva azok, akik ebbl a kapcsolatbl


. zletnek, .gy tekintendk, mint akiknek van ugyan anyJuk, de apjuk nincs; ezrt apai hatalom alatt sem llanak
hanem olyanok, mint azok, akiket anyjuk hzassgon kvi
fogant.

VK

Gai. lnst . .1. 58- 64.

Ha az, aki a felesgem volt, utbb, tlem elvlvn, Seiushoz


ment felesgl, akit n azutn rkbe fogadtam, a hzassg
nem lesz vrfertz.
Kztem s apm menyasszonya kztt hzassg nem
lehetsges, jUehet a lnyt szabatosan nem lehet mostohaa nymnak nevezni. De fordtva, a menyasszonyom sem
kthet hzassgot az apmmal, habr a lnyt szabatosan
nem lehet a menynek nevezni.
Ha a felesgem a vls utn mssal lp hzassgra s
lenyt szl, ez, Julianus gy vli, nem lesz ugyan most~ha
lny, de a vele val hzassgtl tartzkodni kell.
_Az rkb~fogadott nvr lenyt felesgl vehetem:
Jeaoya ugyarns nem vr szerinti rokonom, mivel az rkbefogads rvn senki nem lesz az anya testvrv, s a 2 rkb~fogad~sal csak olyan rokonsg jn ltre, amelyet a trveny tekmt annak, a2az, agot rokonsg szerinti jogok
keletkeznek. Hasonl okbl az rkbe fogad apm nvrt
felesgl vehetem, ha nem az enymmel azonos aptl
szrmazik.

VK

Ulpianus D. 23. 2. 12. pr.-4.

Az rdekessg kedvrt elmondom: hogyan vette felesgl


Caracalla Iulit, a mostohaanyjt. Iulia igen szp asszony
volt, s egyszer - mintegy hanyagsgbl - testnek legnagyobb rszt meztelenl hagyta, amikor Antoninus belpett hozz. Akarnm, ha szabad volna" - mondta
Iu~inak, mire az lltlag gy felelt: Ha akarod, szabad.
Hat nem .tudod, hogy csszr vagy, aki nem elfogadja,
hanem adja a trvnyeket?" E szavak hallatra Antoninus

96
7

97

heves szenvedlye bns tette ersdtt, s megkttte azt


a frigyet, amelyet - ha valban trezte volna azt a felels
sgteljes tudatot, hogy hozza a trvnyeket - ppen neki
kellett volna megtiltania nmagnak. Mert ht mgiscsak
az anyjt vette felesgl (nem lehet ms szval nevezni),
s a testvrgyilkossgot vrfertzssel tetzte: olyan aszszonnyal kttt hzassgot, akinek a fit nemrg gyilkolta
meg.
Aelius Spartianus,
TT
Antoninus Caracalla 10.
A lulius-fle trvny ezt rja el: Aki senator, annak fia,
frfigon unokja vagy ddunokja, vagy aki kzlk
senatorr lesz, annak tudva s rosszhiszeinen olyan menyasszonya vagy felesge nem lehet, aki felszabadtott rabn
vagy olyan n, aki maga, vagy akinek apja vagy anyja
sznszi mestersget folytat vagy folytatott. Sem senator
lnya, frfigi lnyunokja, fiunokjtl szletett lnyddunokja tudva s rosszhiszemen nem lehet menyaszszonya vagy felesge olyannak, aki felszabadtott rabszolga,
vagy akinek apja vagy anyja sznszi mestersget folytat
vagy folytatott." A trvnynek e fejezete szerint tilos, hogy
senator felszabadtott nt vegyen el felesgl, vagy olyan
nt, akinek az apja vagy az anyja sznszi mestersget folytatott, s ugyangy tilos felszabadtottnak senator lnyt
felesgl vennie.
Paulus D. 23. 2. 44. pr.-1.
VK
Senator lenya, aki testvel keresi kenyert, vagy sznszi
mestersget folytat, vagy akit kzbncselekmny miatti
eljrsban eltltek, bntelenl kt hzassgot felszabadtotta!: annak ugyanis, aki magt ilyen szgyenletes helyzetbe
hozta, a tiszteletet nem kell megadni.
VK
Paulus D. 23. 2. 47.

D) AZ GYA SSG

Abban az idben, amikor valakinek felesge van nem


leh_et gyasa. Az gyast teht cs.apn a vonzalom klnbz
let1 meg a felesgtl.
VK
Paulus Sent. 2. 20. 1.
gyassgban (concubinatus) mi1s felszabadtottja s szabadnak s~letett n egyarnt lehet, mgpedig leginkbb
olyan , aki alacsony sorbl szrmazott, vagy testvel kereste
kenyert. Kiilnben, ha valaki tisztessges let szabadnak
szle~ett nt inkbb gyassgban akar tartani.'csak akkor
le.heti meg, ha ezt nyilvnosan tank eltt kijelenti. Egybkent vagy felesgknt kell tartania, vagy fajtalansgot
(stuprum)* kvet el vele. Az gyassg rvn nmagban
1~~m, trt.~nik hzassgtrs. Mivel ugyanis az gyassg
torvenybol vette a nevt, a trvny szerint biintets al nem
e ik, amint sszefoglal munkjnak hetedik fejezetben
Marcellus is rta.
VK
Marciairns D. 25. 7. 3. pr.-1.
A szabad n kapcsolatt a szoksjog szerint nem gyassgnak, hanem hzassgnak kell tekinteni, ha nem testvel
keresi kenyert.
VK
Modestinus D. 23. 2. 24
Testvel nyilvnosan keresetet znek kell mondanunk
nemcsak azt a nt, aki bordlyhzban bocstja magt ruba, hanem azt is, aki (mint szoksos) szemrmvel vala* A "stuprum '' sz t jobb hjn adjuk vjssza a

magyar

fajtalansg" kifeje-

z~ssel. E_z ugyanis fel leli mindazokat a cselekmnyeket, a':nelyek rmai felfog~s szermt sr~ettk a nemi erklcst: elssorban a nem h zas, tisztessges

~10.vel. ~al nemi kapcsolatot, de az egynemek kztti erklcstelen kapcsolatot


1
s ~eloh. Tgabb rtelemben a stuprum " a hzassgtrst is mag ban foglalja,
~zukebb rt~lm~ben n:m tartalmazza. A prostitultakkal vagy a hasonl meg1tJs al eso szmsznokkel val nemi kapcsolat termszetesen nem vo lt us tuprun1 ".

98

99

milyen bdban, kocsmban vagy msutt nem fukarkod!k


A nyilvnosan" szt pedig gy kell rtennk, hogy mmde~ megklnbztets s vlogats nlk~: Nem tartozi.k
teht ide aki hzassgtrknek vagy kejenceknek adJa
oda mag~t, csak az, aki prostitul~ m~jra. t~rtja. fenn
magt. Tovbb azrt, mert valaki egy1k-mas1k ferfival
gy kzsl, hogy pnzt fogad el, nem lehet gy tek.in~eni,
mint aki testvel keresi a kenyert. Octavenus mgis igen
helyesen azt mondja, hogy azt a nt , aki kereset clja nlk~I
nyilvnosan prostitulja magt, ezek kz kell szmtam.
A trvny nemcsak azt blyegzi meg, aki ilyent tesz, hanem
azt is aki ilyent tett, br azzal mr felhagyott: mert a gyalzat~t nem teszi semmiv az, hogy utbb abbahagyjk.
Nem lehet megbocstani annak a nnek sem, aki szegnysge rgyn a legbecstelenebb letet folyt~tja. .
Kertssel foglalkozni nem kevesebb annal, mmt a test
ruba bocstsval hasznot szerezni. Kertnknek azokat
tekintjk, akik a testkkel keresetet folyt~t~-~ket ~yilv:
nosan ruba bocstjk. Kertnnek tekmtJuk azt is, akt
ms cmen folytat ilyen letmdot.
Ha valaki fogads foglalkozst folytatvn, abban testkkel keresetet folytat nket tart (amiknt a fogadhoz
tartoz kellkek rgyn sokan szoktak testket ruba
bocst nket tartani), azt kell mondani, ez is a kert
elnevezs al esik.
VK
Ulpianus D. 23. 2. 43. pr.-9.

E) A HZASSGTRS

Ezt a trvnyt (ti. a hzassgtrsek megfkezsrl szl


Iulius-fle trvnyt) az isteni Augustus hozta.
VK
Ulpianus D. 48. 5. l.
A Julius-fle trvny csak a szabad szemlyek kztt elkvetett hzassgtrs vagy fajtalansg (stuprum) esetben
100

alkalmazhat. Ami pedig a rabszolganket illeti, ezekre


knnyen vonatkozhat az Aquilius-fle* vagy a szemlyrts miatt indthat kereset, s nem lehet megtagadni a
praetor ltal a rabszolga megrontsa cmn adott keresetet
em. A tbb kereset miatt ilyenfajta bncselekmny esetn
a vdlottat nem kell kmlni.
A trvny a fajtalansgot (stuprum) s a hzassgtrst
(adulterium) vegyesen s tbbnyire nem az igazi rtelmben hasznlja. Hzassgtrst helyes rtelemben hzassgban l nvel kvetnek el, az elnevezst a mstl fogant
gyermek kifejezsbl kpeztk: a fajtalansgot viszont szz
leny vagy zvegyasszony ellen kvetik el. Ezt a grgk
phthora"-nak nevezik.
E trvny szerint nincs klnbsg ns csaldfi s az njog kztt. Az isteni Hadrianus csszr is azt rta vissza
Rosianus Gerninusnak, hogy ennek a trvnynek alapjn
a fi ellen apjnak az akarata ellenre is lehet vdat emelni.
VK
Papinianus D. 48. 5. 6. pr.-3
i
Csaldanynak (mater familias) azt a nt kell tekinteni, ak
tisztessgben l. A csaldanyt ugyanis a tbbi nktl az
erklcsi magatartsa klnbzteti meg s vlasztja kln .
Ezrt nem rdekes, vajon frjes-e vagy zvegy, szabadnak
szletett-e vagy felszabadtott : valakit ugyanis csaldanyv nem a hzassg s nem a szrmazs tesz, hanem a
j erklcs.
VK
Ulpianus D. 50. 16. 46. 1.
Azokat az asszonyokat, akiknek a hzassgtrse bebizonyosodott, a hozomny felersznek, vagyonuk harmadrsznek az elkobzsval s egy szigetre val szmzetssel
kell bntetni. A hzassgtr frfiak vagyonnak a felerszt hasonlkppen elkobozzk egy szigetre val szm zetsk n kvl, de klnbz helyre kell deportlni ket.
VK
Paulus Sent. 2. 26. 14.
Ld.

~26 .

s 234. skk. oldalo11 ,

101

Az asszonyt, aki a hzassgtrs bntetsnek elkerlse


vgett kertssel foglalkozik, vagy sznszi munkt vJJal,
a senatus hatrozata szeri nt hzassgtrssel vdolni lehet,
s emiatt el lehet tlni.
VK
Papinianus D . 48. 5. J 1. 2.
Az apnak joga van arra, hogy a hzassgtrt lenyval
egytt meglje, ha a lenya a hatalma alatt van . Ez a jog
teht az apk kzl senki mst nem illet meg, gy azt az
apt sem, aki maga csaldfi. gy megesik, hogy sem az
apa, sem a nagyapa nem lhetik meg, s nem indokolatlanul
van ez gy, mert akinek maga felett nincs hatalma, annak
nem lehet a hatalma alatt sem senki.
VK
Papinianus-Ulpianus D . 48. 5. 21 - 22.
Ez a trvny nem tesz klnbsget a termszetes s az rkbe fogad apa kztt.
Megzvegylt lnynak a megvdolsra az apnak nincs
klns eljoga.
A megls jogval az apa sajt hzban lhet mg akkor
is, ha lnya nem lakik ott, st mg a vejnek a hzban is.
A hz kifejezsen a laks is rtend gy, mint a szemlysrtsrl szl Cornelius-fle trvnyben. Aki pedig a hzassgtrt jogosult meglni, annak mg inkbb joga van
azt bntalmazni is.
Azrt engedik meg, mgpedig az apnak s nem a frjnek, hogy az asszonyt s brmelyik hzassgtrt meglje,
mivel a gyermekek irnti apai szeretet kerekedik benne
felJ , emellett a knnyen elhatrozsra jut frj dht s
felindulst meg kellett zabolzni.
VK
Papinianus D. 48. 5. 23. pr.-4.
Amit a trvny mond, hogy a lnyval hzassgtrt
tetten ri " nem flsleges. Azt akarta ugyanis a trvny,
hogy ez a hatalom az apt csak addig illesse meg, amg a
lnyt a h zass~ trs gya lza t~ban tallja. Labeo is gy

tartja helyesnek, s Pomponius is rja, hogy a szeretkezs


kzben tetten rtet lehet meglni. Ez az, amit Szoln s
Drakn en erg" (cselekvs kzben) nvvel illetnek.
Elegend, ha a lny abban az idben van az apa hatalma
alatt, amikor megli, nem akkor, amikor frjhez adta: mert
ttelezzk fel, hogy utbb visszakerlt a hatalma al.
Ennlfogva nem mindentt szabad az apnak lnie, ahol
a lnyt tetten ri, hanem csak a sajt s a veje hzban,
tekintettel arra, hogy a trvnyhoz nagyobb srelemnek
tlte azt, hogy a lny a hzassgtrt apjnak vagy a
frjnek a hzba merszeli bevezetni. De ha az apa
msutt lakik, msutt is van a hza, amelyben nem lakik, s
abban ri tetten a lnyt, ahol nem lakik, nem lheti meg.
Amit a trvny mond: azonnal lje meg a lnyt '', gy
rtend, hogy meglvn a hzassgtrt, ne tartsa magt
vissza, s ne napok mlva lje meg a lnyt, vagy megfordtva. Minthogy mind a kett ellen tmadt egyforma haragjbl egyazon felindulsban, egyvgtben kell mind a kettt meglnie. De ha nem sznlelt, hanem mikzben a hzassgtrt meglte, a lnya elmeneklt, s csak rk
mJtn kerl az t kvet apja kezre, akkor gy tekintend, mintha azonnal lte volna meg.
VK
Ulpianus D. 48. 5. 24. pr.-4.
A frjnek is szabad meglnie azt, aki a felesgvel hzassgtrst kvet el, de nem brkit, mint az apnak: mert e trvny elrja, hogy a frjnek a sajt hzban (s nem az
apsban) azt a felesgvel hzassgtrsen rajtakapott
frfit van joga meglni, aki kert volt, vagy azeltt sznszi
mestersget folytatott, a sznpadon tncosknt vagy nekesknt lpett fel, vagy kzbncselekmny miatt elitltetvn,
mg nem rehabilitltk, vagy aki a frjnek, a felesgnek, az
apnak, az anynak, a lenynak, a finak, akrmelyikknek ezek kzl a felszabadtottja (kzmbs, hogy ezek
k~l valamelyi!<:f!e),c s~jtja 1 va~ JDs9J<Jq1l }czs), vgl
11k1 rabszolga ~

JQ

El van rva azonban, hogy az a frj, aki ezek kzl valakit megl, a felesgt ksedelem nlkl bocsssa el.
Klnben az, hogy a frj njog-e vagy csaldfi, mint
mr tbben megmondtk, kzmbs.
A trvny rtelmezsekor mindegyik esetben felvetdjk
a krds, vajon az apa meglhet-e olyan szemlyt, aki llami
tisztsget tlt be. Hasonlkppen, vajon megilleti-e ez a
jog az apt vagy nem kevsb a frjet? s mi van, ha az
apa, a frj kert, vagy hrneve msknt van megblyegezve?
Az a nzet helyes, hogy azok jogosultak lsre, akik az
apa vagy frj jogn vdat emelhetnek.
VK
Macer D. 48. 5. 25. pr.-3.

Ha a vdl azt kri, hogy a hzassgtrssel vdolt rabszolgit vallassk, akr kivnja az rdeke, akr nem , a brk a rabsfolga rtknek a megbecslst rendeljk el.
Mihelyt a becsls megtrtnt, azt, aki a rabszolga nevt feladta, a becslt sszegnek s mg egyszer annyinak a megfizetsre ktelezjk annak a javra, aki a dolog.
VK
Ulpianus D. 48. 5. 28. pr;

tctlensgre hivatkozva lepleznj nem tudja. Ezrt szl ugyanis


f y a trvny a hzban tetten rt hzassgtrt elengedi",
mert a magban a gyalzatban tetten r frjet akarta gy
blintetru.
Nzzk meg, hogy azt, amit a trvny arrl mond, aki
hzassgtrse miatt eltlt nt vesz el felesgl, lehet-e
a fajtalansg esetre is alkalmazni: erre mg inkbb ll.
Biztos viszont, hogy bntetlenl felesgl lehet venni azt,
a kit ugyanennek a trvnynek az alapjn, de ms ok miatt
tltek el.
Bntets al esik az is, aki, miutn a tiltott kapcsolatot
felfedezte, pnzt fogadott el. Kzmbs, hogy a frj kapta-e
azt vagy ms. Brki, aki azrt kap valamit, mert a kapcsolatrl tud, bntetend. Klnben nem esik a trvny al az,
.
a ki ingyen bocstott meg.
Aki felesgnek a hzassgtrsbl magnak hasznot
hz, bntets al esik. Slyosan vtkezik ugyanis az, aki
felesgt bocstja ruba. Felesge hzassgtrsbl hasznot hz az, aki azrt kap valamit, hogy felesge hzassgtrst kvessen el. Akr gyakran, akr csak egyszer is kap
zrt valamit, nem lehet felmentenj. A felesg Jizassgtrsbl hasznot hznak voltakppen a:r:t kell tekintenj,
aki azrt kap valamit, hogy trje, hogy a felesge bizonyos
tekintetben prostitult mdjra kvessen el hzassgtrst. Ha a felesget nem haszonszerzs vgett hagyja gy
vtkezni, hanem hanyagsgbl, gondatlansgbl, nemtrdmsgbl vagy tlzott hiszkenysgbl, gy kell venni,
hogy a trvny rendelkezsei re nem vonatkoznak.
VK
Ulpianus D. 48. 5. 30. pr.-4.

A trvny bnteti. annak a frjnek a kert tevkenysgt,


aki a felesgt hzassgtrsen tetten rvn, magnl tartja1
s a hzassgtrt elengedi. A felesgre ugyanis haragudnia kellene, minthogy megsrtette a hzastrsi hsget.
Akkor kell a frjet megbntetni, ha ki nem menti magt
azzal, hogy a dologrl 11em tqdott, va~ eln~z~s~t a hihe-

Ha valaki azt lltja, hogy rabszolgja hzassgtr6st kvetett el azzal a nvel, aki az felesge, az isteni Pius csszr
leiratban azt vlaszolta (egy ilyen esetben), hogy inkbb a
fe lesgt kellene vdolnia, mintsem megelz eljrsknt a
rabszolgt knvallatsnak alvetnie.
~
Marcianus D. 48. 5. 34. pr.

Azok kzl, akik a hzassgtrs miatt vdemelsre fel


vannak jogostva, a hzassg fennllsa alatt a frjen kvl
vdat senki sem emelhet: mert ha a frj a felesgnek megbocstott, s a hzassgban bkessg van, azt msnak megzavarnia s megbolygatnia nem kell, hacsak a frjet mr
elbb kerts miatt nem vdolta. Ha viszont a frj elejti a
vdat, akkor ms is eredmnyesen vdolhatja az asszonyt.
VK
Ulpianus D. 48. 5. 27. pr.-1.

104

lOS

,...
Aki a sajt hzt azrt, hogy idegen tisztessges nvel vagy
frfival fajtalansg vagy hzassgtrs trtnjk, tudatosan
rendelkezsre bocstja vagy a felesge hzassgtrsbl
magnak hasznot hz : brmilyen rangja legyen is, gy bntetend, mintha hzassgtr volna. Nyilvnval, hogy a
hz elnevezs a lakst is jelenti.
VK
Marcianus D. 48. 5. 9. pr.-1.
Mg az is felels, aki a bartjnak bocstotta rendelkezsre a hzt. De ha valaki kint a mezn vagy a frdben
fajtalansghoz nyjt segtsget, azt le kell tartztatni. Ha pedig valamely hzban azrt szoktak sszejnni, hogy hzassgtrsrl trgyaljanak, mg ha azon a helyen nem kvetnek is el semmit, a hzat gy kell tekinteni, mintha a tulajdonos abbl a clbl bocstotta volna rendelkezsre, hogy
fajtalansgot vagy hzassgtrst kvessenek el, mivel a
megbeszls hinyban a hzassgtrst nem kvettk
volna el.
VK
Ulpianus D. 48. 5. 10. pr.-2.
Az asszony, amikor azt hallotta, hogy tvollev frje meghalt, mssal kttt hzassgot. Nemsokra a frj hazajtt.
Krdezem, mit kell az ilyen asszony ellen tenni. A felelet a
kvetkez :jogi s tnykrds egyarnt felvetdik. Ha ugyanis hosszabb id mltn , anlkl, hogy brmilyen fajtalansg bizonythat lenne, tves rteslsektl indttatva lpett
msodik trvnyes hzassgra, semmifle bossz nem lehet
mltnyos, mivel valszn, hogy tvedsben volt. De ha
bebizonyosodik, hogy a hallt csak kitalltk, s csak
rgyknt szolglt a hzassg megktsre, minthogy ez a
tny srti a nemi erklcst, az elkvetett cselekmny min
sge szerint kell bntetni .
VK
Papinjanus D. 48. 5. 12. 12.
Ha valaki a felesgt azzal vdolja, hogy amg az asszony
az ellens$ J<ez;l)en volt , hzai;s trst kv~tett el 1 j

l06

indulatan azt mondjk, hogy a frj jogn fellphet a vddal. De a frj csak akkor lphet fel a hzassgtrs vdjval,
ha felesgn az ellensg nem kvetett el erszakot. Klnben nincs ok arra, hogy azt, akinek erszakot kellett elzenvednie, hzassgtrs vagy fajtalansg miatt eltljk.
VK
Ulpianus D. 48. 5. 14. 7.
F) A FELES G VAGYON A. HOZOMNY

E trvny rtelmben gy rendelkeznk, hogy a frjnek


azokhoz a vagyontrgyakhoz, amelyek a hozomnyon
kvl az asszonyi, s amelyeket a grgk parapherna"nak* neveznek, a felesg tilalma esetn semmi kze ne
legyen , s azokban t semmi ktelezettsg ne terhelje.
Mert br j volt az, hogy az asszony, aki magt a frjre
bzta, a dolgainak kezelst is az beltsra bzza mgis
mivel a trvny alkotinak a mltnyossg oltalm~zinak
is kell lennik, semmikppen nem akarjuk, hogy a frj
- arrnnt azt kimondtk - az asszony tilalma esetn a
parapherna" gybe beleavatkozzk.
YK
C. 5. 14. 8.
A hozomny indoka tarts, s annak az gretvel, aki adja,
gy jn ltre, hogy mindig a frjnl legyen.
Pa ulus D. 23. 3. J.
YK
A hozomny elnevezs nem vonatkozik azokra a hzassgokra, amelyek nem megengedettek. A hozomny ugyanis
hzassg nlkl nem lehetsges. Ahol teht nincs meg a
hzassg neve, ott hozomny sincs.
VK
Paulus D. 23. 3. 3.
A sz perefernum alakban hasznlatos volt a rgebbi magyar nyelvben.
Vidken, itt-ott, mg ma is l, b r nem eredeti, rom~i jogi jelentsben. A hozomn yt nevezi k B>'

J07

A hozomnyok gye mindig s mindentt klnleges megtls al esik, mert a hozomnynak a megrzse a nk
szmra a kz rdeke is. A nknek ugyanis azrt szksges
hozomnnyal elltottaknak lennik, hogy utdokat hozzanak a vilgra, s az llam npessgt gyermekekkel szaportsk.
VK
Pomponius D. 24. 3. 1.
A hzassg felbontsval a n rszre a hozomnyt ki kell
fizetni. A frj ezt nem knyszerl msnak grni, mint aki
arra kezdettl fogva nneplyesen gretet (stipulatio) kapott, hacsak az re nzve nem htrnyos. Ha ugyanis a frj
valami krosodstl tart, nem kell t, gy mondjk, arra
knyszerteni, hogy msnak grje, mint a felesgnek.
Hogyha az asszony hatalom alatt van, s a hozomnyt
az apa adta, akkor a hozomny az v s a leny. Az apa
teht a hozomnyt mskppen nem, hanem csak akkor kvetelheti, ha azt akarja a lnya. Egybknt sem maga, sem
kpviselje nem kvetelheti.
VK
Ulpianus D. 24. 3. 2. pr.-1.
Atilicinus Proculusnak dvzlett kldi. Ha a frj s a
felesg kztt a hzassgkts eltt megllapods jtt ltre,
hogy milyen idpontban kell adni a hozomnyt, s hogy
vls esetn ugyanannyi id alatt kell azt visszaadni, s a
felesg a frjnek a hozomnyt t vvel azutn adta, hogy a
hzassgot megktttk: bekvetkezvn a vls, krdezem,
vajon a frj t v vagy a trvnyben megszabott id alatt
tartozik-e a hozomnyt visszaadni. Proculus gy vlaszolt:
ami a hozomny visszaadst illeti, gy vlem, a megllapods kvetkeztben az asszony helyzete jobb lehet, de roszszabb nem: teht ha gy llapodtak meg, hogy a hozomnyt
korbbi idben kell visszaadni, mint a hogya n a trvny
megszabja, ahhoz kell igazodni . Ha hossza bb id mlva,
akkor a megllapods nem rvnyes. Ennek a vlemnynek
megfelelen azt helyes mondani ha a ltrejtt megllapo-

clssai azt akartk elrni, hogy amnnyivel ksbb adjk


a hzassgkts utn, ugyanannyival ksbben adjk azt
vissza a vlst kveten , ha ez rvidebb annl, amit a hozomny visszaadsra a trvny elr, a megllapods rvnyes; ha hosszabb : nem rvnyes.
VK
Proculus D. 23. 4. 17.

G) A VLS

Rgta az az elv uralkodik, hogy a hzassgoknak szabadoknak kell lennik. Ennlfogva az olyan megllapodsok,
hogy elvlni nem szabad, nem rvnyesek, s az olyan
nneplyes ktelezettsgvllalsokat (stipuJatio), amelyek
szerint az, aki elvlik, ktbrfizetssel tartozik, nem kell
rvnyeseknek tekinteni.
VK
C. 8. 38. 2.
A hzassg a vlssal vagy brmelyik fl hallval, hadifogsgba essvel* vagy ms okbl rabszolgasgba kerlsvel bomlik fel.
YK
Paulus D. 24. 2. 1.
A vls nem igazi, ha nem a vgleges klnvls szndkval trtnik. Teht mindaz, amit a harag hevben tesznek
vagy mondanak, mindaddig nem hatlyos, amg a kvetkezetessgbl ki nem tnik, hogy az elhatrozs komoly.
Teht nem lehet a felesget elvltnak tekinteni , ha felindulsban a hzassg felbontsra vonatkoz kijelentst tvn, visszatrt szlei hzhoz.
VK
Paulus D. 24. 2. 3.

A "hadifogsg" (captivitas) nem mai jelentsben rteod. Minthogy az


korban szoks volt rabszolgaknt el hurcolni a meghdt ott terletek lakosa it
- fkpp a n ket s a gyermekeket -, nemcsak katona kerlhetett hadifogsgba".

109

108

Ha az, aki a vllevelet kzbests vgett kiadta, ezt megbnta, s megvltozott szndka ismeretnek hinyban a levelet tadjk, a hzassgot fennllnak kell nyilvntani;
kivve ha az a fl, aki a vllevelet tvette, a megbnsrl
tudomst szerezvn , maga akarja a hzassgot felbontani.
Ekkor ugyanis a hzassgot annak az akaratbl bontjk
fel, aki kapta a vllevelet.
VK
Papinianus D. 24. 2. 7.
A vls csak akkor rvnyes, ha ht felntt rmai polgr
jelenltben trtnik. De ezek kztt nem lehet az elvlni
akar felszabadtottja. Ilyen felszabadtottnak kell tekinteni azt is, akit az apa, a nagyapa, a ddapa vagy ms szmba
jhet felmen szabadtott fel.
VK
Paulus D . 24. 2. 9.
Annak a felesge, aki az ellensg hata lmba kerlt, pusztn
azrt, mert msokkal nem kthet meggondolatlanul hzassgot, frjes asszony marad. s ltalnos szablyknt kell
kimondani, hogy a mg bizonyos, hogy a frj l a hadifogsgban , addig a felesgnek nincs joga ms hzassgo t ktni,
hacsak az asszony a vlsra okot nem akar adni. Ha azonban bizonytalan az, vajon a frj letben van-e az ellensgnl,
vagy utlrte-e a hall, akkor, ha a fogsgbaesstl szmtva t v eltelt, az asszonynak szabad msik hzassgra
lpnie, gy, mintha az elbbi hzassgt bartsgosan (bona
gratia) bontottk volna fel, s mindegyik hzasflnek csorbtatlan a joga. A felesg hadifogsgba kerlse esetn a
rmai llamban maradt frjre ugyanez a szably vonatkozik.
VK
Julianus D. 24. 2. 4.
Az, amit a trvny mond : a felszabadtott rabszolgan
nek, akit patronusa felesgl vett, a vlsra lehetsge ne
legyen", nem gy rtend , hogy a vlst semmiss teszi,
mivel a ius civile szerint a hzassgot fel szoktk bontani.
110

gy nem mondhatjuk, hogy a hzassg fennll, amikor a


hzasfelek kln vannak. Ezrt rja Julianus, hogy a hozomnyra ez a kereset nem ll rendelkezsre. Mltnyos teht,
hogy amg a patronus t felesgnek akarja, mssal rvnyes hzassgra lpnie ne legyen joga. A trvnyhoz
ugyanis tudta azt, hogy a felszabadtott n hzassga tnyleg mintegy felbomlott, de a mssal val hzassgkts jogt elvonta tle. Ezrt brkivel lp hzassgra gy tekintend, mintha nem volna hzassgban. Julianus pedig ezen
tlmenve, gy vli, hogy a n patronusn kvl mssal mg
gyassgban sem lehet.
Azt mondja a trvny: a mg a patronus t felesgl
akarja". Akarnia is kell, hogy a felesge legyen , s patronusnak is kell maradnia. Ha teht megsznik akr patronusnak lenni, akr nem akarja tbb, hogy a n a felesge
legyen, a trvny hatlya vget r.
VK
Ulpianus D. 24. 2. 11. pr.-1.

V.

A TULAJDON S AZ RKLS

Ha valaki azt firtatn, hogy a jog melyik tartomnyban


mutatkozik meg a legjellegzetesebben a rmai jogtudsok gondolkodsmdja, habozs nlkl azt vlaszolnnk; a tulajdonjogi,
de mg inkbb az rklsi jogi megoldsaikban. Aki ezekkel nem
ismerkedik meg, mindenkppen csonka kpet szerez a rmai
jogrl. Taln nem szentsgtrs, ha a mvszet vilgbl keresnk hasonlatot. A francik pldul kimagaslt nyjtottak a festszetben s az ptszetben, de kevs zensz gniusz termett
kztk. A nmeteknek ezzel szemben ritkbban akadt nagy festjk, viszont sorra adtk a vilgnak a zenei Jngelmket. Ezek
a klnbsgek - szmos ms ok mellett - minden bizonnyal
abbl fakadnak , hogy egy-egy nemzet jelleme a mvszet msms gban, azon bell is ms-ms mfajban tallja meg a legtkletesebb kifejezsi formjt ; adottsgai ms-ms tren rvnyeslnek a legelnysebben.
A rmai jogtudsok mr ismert aprlkos elemz kpessge,
gyakorlatias belltottsga s jogszi vaslogikja ppen a tulajdonjogi s az rklsi jogi eseteknek elemzsekor csillog a legfnyesebben . A rmai jogsz akkor rezhette magt leginkbb
elemben, amikor pldul azt kellett eldntenie: kinek a tulajdonban lesz az a hz, amelyet valaki - anlkl, hogy ennek
tudatban lett volna - ms telkre pttetett, vagy amikor egy
ktrtelmcn megfogalmazott vgrendeletbl kellett az rkhagy valdi szndkt kihvelyeznie. Kivltkppen az rklsi
jog bonyolult rtelmezsi krdsei izgattk jogszi kpzel
erejket. Jellemz , hogy a fennmaradt forrsokban az rklsi

115
8*

joggal foglalkoz szvegek - mai szcnrn1el nzve - igen magas


arnyban szerepelnek.
Persze nem pusztn a jogszok rdekldse, szubjektv vonzdsa Alltotta a tulajdoni s az rklsi krdseket eltrbe.
A rmai jog a magntulajdoni rendet teljes kvetkezetessggel
ptette ki , mrpedig az rklsi jog a ma_gntulajdonbl n k'.:
hiszen az rkls arra szolgl, hogy a tulajdont halhatatlann
tegye. A vagyon tlli tulajdonost. maga meghal ugyan, de
tulajdonjoga nem enyszik el, hanem rkls rvn tszll arra
a szemlyre, akit utdjul kiszemelt.
rdekes hogy a szoros kapcsolat ellenre a modern jog a
tulajdonjo~ s az rkls szablyait kln jogterleteknek tartja,
s elklntve kezeli. A rmaiak ebben az esetben - vlemnynk szerint - helyesebb ton jrtak. Nem vl~sztottk ~I az
rklst a tulajdontl, hanem gy fogtk fel, mmt a tulajdon
megszerzsnek egyik klnleges s fontos mdjt. gy ketts
okunk van arra, hogy a tul11jdonrl s az rklsrl szl szvegeket egy fejezetben vonjuK ssze.

1. A TULAJDON
A rmaiakat kevss vonzottk a tisztn elmleti krdsek,
gy a tulajdonjog fogalmn sem voltak hajlandk tprengeni.
Megelgedtek azzal, hogy nagyjban tisztztk, melyek a tulajdonos jogosultsgai. Erejket inkbb arra fordtottk, hogy a
tulajdon megszerzst s vdelmt dolgozzk ki rszletesen.
Meghkkenten hangzik, hogy ppen ez a gyakorlatias szemllet vezette a rmai jogszokat a jog trtnetnek egyik nagy
jelentsg elmleti felfedezshez. Mikzben a tulajdon_ prak~
tikus krdseinek megoldsva l bajldtak, kvetkezetes jogszt
logikjuk szinte akaratuk ellenre arra knysz~rtet_te ket, hogy
a jog trtnetben elsknt felismerjk a tulajdonjogba n a jogi
1 t s z a t s a jogi v a 1 s g kettssgt.
Ha bekukkantunk egy paraszthz udvarba, s ott egy kzpkor embert ltunk, amint otthonosan tesz-ve z, minden biz_onynyal azt gondoljuk: a hz tu lajdonost pillantottuk meg, hiszen
lthatan gy viselked ik, mint ak i a sajtjban van . Ez a ltszat.
m lehetsges, hogy valjban nem a tulajdonos, hanem vek

116

ta jogtalanul tanyzik a hzban, a tulajdonos pedig klfldn


l. A jogi valsg szerint teht a hz s az udvar a klfldn
l tulajdonos, jllehet, tnylegesen nem gyakorolja a jogt. Ez
a felismers nmagban mg nem kvn klnsebb jogszi
tal lkonysgot.
A rmaiak azon ban nemcsak a tnyleges s a jogi helyzet, a
ltszat s a valsg ellenttt szleltk, hanem a tnyleges helyzethez, a ltszathozjogi kvetkezmnyeket is fztek. Rbredtek
arra, hogy pusztn azrt, mert valaki tnylegesen a hatalmban
tart egy dolgot, teht ltszlag tulajdonos, vdelemre rdemes.
A jog megakadlyozn azt, hogy a pldnkban szerepl lakt
valaki elldzze a hzbl. Ha viszont hazatr a tulajdonos, s
bebizonytja, hogy a hz s a telek az v, akkor azt termszetesen
neki tlik oda. Vgs soro n teht a jogi valsg diadalmaskodik
a ltszat fltt, a jogi helyzet ersebbnek bizonyul a tnyleges
helyzetnl.
A jogi ltszatot, azt a helyzetet, amikor valaki egy dolgot
tnylegesen a hatalmban tart, a rmaiak ,birtok"-nak brtokls"-nak neveztk, s megklnbztett'k a tulajdon~i. A
tulajdonosnak mindenkppen joga volt a dologhoz, akr a
sajt hatalmban tartotta, akr ms birtokolta. Minthogy a ltszat s a valsg a gyakorlatban tbbnyire egybeesik: az emberek
sajt laksukban laknak, sajt ruh ikat hordjk - vdelmet
kapott a mindenkori birtokos is, mert gy az esetek nagy tbbsgben egyszersmind a tulajdonost vdtk. A tnyleges helyzet
vdelme egybknt is sszhangban vo lt a rmaiak valsgrzkvel.
Ha sszetkzsbe kerlt a jogi helyzet a tnyleges helyzettel,
vagyis nem a tulajdonos birtoko lta a dolgot, akkor tulajdoni
perre keriilt sor. Ezt pedig csak akkor lehet eldnteni, ha a jog
szablyai vilgos tmutatst adnak a brnak arra nzve kil
kell tulajdonosnak tck.inleni. Ezrt dolgoztk ki a rmaiak ~on
dosan a tulajdonszerzs szablyait. Ha pldul kt vadsz sszeveszett a zskmnyon, mert egyikk megsebezte ugyan a vadat,
de a msik ejtette el, akkor az dnti el a vitt, hogy az els
tallat'', a megsebezs jelent-e tulajdonszerzst, vagy pedig a
hallos lvs s a zskmny birtokbavtele. Ilyen s ms hasonl
esetekkel bsgesen tallkozunk a szemelvnyekben.
A rmai jog mesterei azonban nemcsak a tnyleges s a jogi
helyzet elvlasztst dolgoztk ki, hanem arra is lehetsge t

117

teremtettek, hogy ms valaki legyen a tulajdonos, s megint ms


a dolog hasznlatra s jvedelmre jogositva. Felmerltek olyan
esetek hoiw pldul a frj gondoskodni akart zvegyrl , de a
rokon~gt sem akarta kisemmizni az rksgbl. Ez gy valsulhatott meg, hogy a tulajdonjog a rokonokra szllt t a frj
halla utn, de az zvegynek lete vgig haszonlvezeti jogot
biztositottak. Voltakppen az zvegy hasznlta a dolgot, a fld
termse, a brbe adott laks bre s az egyb hasznok t illettk
meg, a tulajdonosoknak trelmesen vrniuk kellett a sorukra.
Amig lt az asszony, csupn a tulajdonosi cmmel vgaszlaldh.attak. A haszonlvezet szablyai kt vezred alatt alig vltoztak . Aligha akad magyar parasztember, aki ne tudn megm~~
dani mit kell rteni haszonlvezeten. De bizonyra nem sejti,
hog; gyakorlati tapasztalatai egyben rmai jogi ismeretek.

A) A BIRTOK

Az ifjabb Nerva szerint a dolgok tulajdona is a tnyleges


birtokbl szrmazik, s nyoma olyan dolgokban maradt
fenn , amelyeket a fldn, a tengeren s a levegben lehet
megragadni. Ezek a dolgok ugyanis tstnt azok lesznek,
akik a birtokot megszerzik. Tovbb a hborban zskmnyolt dolog, a tengerben jonnan keletkezett sziget, valamint a parton fellelt sznes kvek, gyngyk s drgakvek
az lesznek, aki elsnek azok birtokba jut.
HG
Paulus D. 41. 2. J. 1.
Semmi kzs nincs a tulajdon s a birtok kztt, ezrt az
gy birtokoljatok" kezdet interdictum* nem tagadba~
meg attl , aki a dolgot tulajdonosknt perli . Az ugyams,
hogy a dolog tulajdonra ignyt tart, nem jelenti azt, hogy a
birtokrl lemond.
HG
Ulpianus D. 41. 2. 12. 1.
Birtokolni pedig a testi dolgokat lehet. A birtokot testileg
s szndkkal szerezzk meg : csupn magval a szndk .P ara ncs. tila lo m, a melye t a praeto r az egyik fl krelmre bocs:'it ki.

118

ka l vagy csak testileg megszerzse nem lehetsges. Am it pedig arrl mondottunk, hogy a birtokot testileg s szndkkal kell megszereznnk, nem gy kell rteni, hogy az, a ki a
telek birtokba akar jutni, minden rgt krbejrjon. Elegend az is, ha a krdses telek valamely rszre rlp, mikzben az a szndka, s gy is gondolkodik, hogy a teljes
fldterletet egszen a hatrig birtokolja. A dolog hat rozatlan rszt senki sem birtokolja.
HG
Paulus D. 4J . 2. 3. pr. -2.
Birtokolunk egybknt sajt szndkunkkal , s ms testvel is. Nem mond ellent ennek az sem, hogy bizonyos dolgok gy is lehetnek birtokunkban, hogy arrl nem tudunk .
Ilyen mdon birtokoljuk azt, amit a rabszolgk a kl nvagyonuk krben szereztek. Elfogadott ugyanis az, hogy
azok dolgai szndkkal is, meg testileg is a birtokunkban
vannak. Az ifjabb Nerva szerint a z ingkat, a rabszolga kivtelvel, addig birtokoljuk, ameddig azok rizetnkbe n
vannak, teht addig, amg birtokolni akarunk, s mdunk
van a dolog tnyleges birtokba jutni. Mihelyt ugyani s a
barom elkborol, vagy az edny gy kalldik el , hogy nem
talljk meg, birtoklsunk rgtn megszakad, br ms sem
birtokol. Egszen ms a helyzet akkor, ha a dolog ri ze
tnkben van , de nem talljuk. Ez a dolog ugyanis megvan ,
csupn alapos keressre volna szksg. Birtokoljuk tovbb
a vadaskertekbe zrt vadaka t s a ha lastavakba n ssze.gyjttt halakat. Nincsenek azonban birtokunkban a tavakban lev halak vagy a krlkertett er dkben k borl
vadllatok, mivel ezek megmaradnak termszetes szabadsgukban : mert klnben el kellene fogadni azt, hogy az,
aki egy erdt vsrolt , az abban lev valamennyi vadat
birtokolja, holott ez a felfogs hamis. A madarak kzl
azokat birtokoljuk, amelyeket bezrva tartunk, vagy amelyeket megszeldtettnk, amennyiben azok felgyeletnk
alatt vannak. Helyesen vlik egyesek, hogy birtokunkban
va nnak azok a galambok is, amelyek pleteinkrl sz llnak
11 9

fel, tovbb azok a mhek, amelyek kaptrainkbl replnek ki , s szoks szerint visszatrnek. Labeo s az ifja bb
Nerva azt tantottk, hogy nem birtokolunk tovbb olyan
helyet, amilyent a foly vagy a tenger elrasztott.
HG
Paulus D. 41. 2. 3. 12- l 7.
Ha azt a dolgot, amit birtokolunk, gy vesztjk el, hogy
holltrl nem tudunk, birtoklsunk megsznik.
HG
Pomponius D. 41. 2. 25. pr.
Pomponius veti fel, hogy ha egy hajtrs sorn a kvek a
Tiberisbe merltek, majd ksbb azokat kiemeltk, az elmerls ideje alatt vltozatlanul tulajdonomban voltak-e.
gy vlem, hogy a tulajdont megtartottam, a birtokot azonban nem. Az eset eltr a szktt rabszolgtl: a szktt
rabszolgt ugyanis azrt tekintjk gy, mintha ltalunk
birtokolna, nehogy maga megfosszon minket a birtoklstl, a kvekkel azonban ms a helyzet.
HG
Ulpianus D. 41. 2. 13. pr.
gy szl a praetor : megtiltom erszak alkalmazst arra
nzve, hogy a szban forg pleteket ne gy birtokoljtok,
ahogy most, feltve, hogy egyik a msiktl nem erszakkal,
nem alattomban, nem szvessgi hasznlatknt szerezte a
birtokot. A csatornk vonatkozsban ezt az interdictumot
nem adom meg. . ... .... .. .. .. .. . . ... " Ezt a fajta
interdictumot (parancsot) a praetor ltal a telek birtokban
ersebbnek tekintett birtokos rdekben adtk ki, s jellegben a birtok megtartsra irnyul tilt interdictum.
Az interdictum kibocsjtsnak oka az volt, hogy a birtokot a tulajdontl el kell vlasztani , ugyanis megtrtnhet,
hogy az egyik birtokos s nem tulajdonos, a msik pedig
tulajdonos, de nem birtokos. Lehetsges azonban az is,
hogy a birtokos egyben tulajdonos is.
HG
Ulpianus D. 43. 17. 1. pr.-2.

120

U) A TULAJDONSZE RZS

Valamennyi dolog vagy mancipl hat, vagy nem . A mancipl hat dolgok az Itl ia fldjn lev ingatlanok mind a
fal usiak - mint amilyen a telek, mind a vrosiak - amily~n a h~z. Ide tartoznak tovbb a mezei telki szolgalmak,
mint az ut, a gyalogt, a marhacsaps s a vzvezetk valamint a rabszo lgk s azok a ngylbak, amelyek' megnyerge lh etk vagy igba foghatk; mint a marhk az
sz;rek, a lo~ak s a. szama rak. Ms dolgok nem manclplhatok. Az elefantok es tevk, noha igavon s htasllatok
mgsem mancip lhatk, minthogy a vadllatok kz
tartoznak.
KI
Ulpianus Tit. 19. l .
Lnyeges klnb g va n a mapciplhat s a nem mancipl hat. dolg?k kztt. A nem manciplbat testi dolgok
ugyanis magaval az tadssal teljes joggal ms lesznek
feltve, ha testi dolgok, s gy tadhatk. Ha teht ruht'
aranyat vagy ezstt adok t neked, vezreljen br elads/
ajndkozsi vagy brmi lyen ms hasonl szndk ha ~
magam is tulajdo nos voltam, azonnal tid lesz a doiog
KI
.
Gai. Inst. 2. 18- 20.
Manciplhat dol og tulajdona mancipatio tjn szll t
msra: i~ne~. szrmazik az elnevezs: manciplhat dolgok.
A rnanc1pat10val azonos joghats az in iure cessio.*
KI
Gai. Inst. 2. 22.
A ~na~cipat i o, min t azt mr fenteb b emltettk, jelkpes
a~asvetel, amely a rmai polgrok sajtos gylete, s a
kovetkezkppen trtnik. Nem kevesebb mint t serdlt
rmai polgr tanskodsa mellett, tovbb egy, az elbbie. .*.Sznleges perindi tssal trtn tulajdontruhzs. A szerz fl (vev) az t
allitJa, hogy a dolog az v, az truhz (e la d) azt nem vi tatja, gy a magistratus a vev n ek tli a dolgot.

121

kve) azonos lls, mrlegtartnak nevezett szemly jelen.ltben - az, aki egy rcmrleget tart - , a mancipatival
szerz kezben egy rcdarabot tart, s a kvetkezket
mondja: lltom, hogy ez a rabszolga a rmai polgrok
joga szerint az enym, ezrt az rcrt vettem, ezzel az rcmrleggel ". Ezzel megkoccintja a kezben tartott fmmel
a mrleget, s mintegy vtelr gyannt tadja annak, akitl
mancipatio tjn szerez.
KI
Gai . lnst. 1. 119.
Mint a tizenkttbls trvnybl errl rteslnk, azrt
alkalmaztak rezet s mrleget, mert hajdan csak rzpnzeket hasznltak, nevezetesen az egy-, kt-, fl- s negyedasos cmleteket. Nem volt mg sem arany, sem ezst pnzk, s a pnz rtkt nem szm szerint, hanem sJy alapjn
mrtk: teht egy as egy rmai font sJy (327,45 gr), kt
as viszont 2 font, ennek alapjn addik, hogy a 2 garasost
2 fontosnak is neveztk - s ez az elnevezs napjainkig
fennmaradt. A fl s negyed as rtket is a rmai fontslyhoz viszonytottk, ennek megfelelen teht, ha hajdan
valaki pnzt ruhzott t, azt nem leszmolta, hanem lemrte. Ezen az alapon nevezik dispensatoroknak, teht
mrlegelknek azokat a rabszolgkat, akiknek megengedtk, hogy pnzkezel-szmtartk legyenek.
Kl
Gai. lnst. 1. 122.
Elbirtokls tjn a manciplbat s nem manciplhat dolgok tulajdonjogt. egyarnt megszerezhetjk. Az elbirtokls ugyanis egy- vagy ktves megszakilatlan birtokls
tjn trtn tulajdonszerzs: ing dolog esetben egy-.
ingatlan esetben ktves folyamatos birtokls.
KI
Ulpianus Tit. 19. 8.
Elbirtokls tjn egybknt, fggetlenl attl, hogy a dolog
manciplhatnak minsl-e vagy sem, azokat a dolgokat
is megszerezhetjk, amelyel<et nem a dolgok tulajdonostl
122

kaptunk, de csak abban az esetben, ba jhiszemek voltunk, teht abban a hitben ltnk, hogy az tad tulajIonos. Ezt azrt fogadtk gy el, hogy a dolgok tulajdona
ne maradjon bossz idn keresztl bizonytalan, mivel az
elbirtokls egy-, illetve ktves idtartama elg kell Jegyen
a tulajdonosnak, hogy dolgt felkutassa.
KI
Gai. Inst. 2. 43-44.
Bizonyos esetekben a dolgok tulajdont a ius gentium alapjn szerezzk meg, melynek szablyai a jzan sz alapjn
kzsek minden npnl. Ms esetekben viszont a ius
civile, azaz a mi llamunk sajt joga alapjn szerznk
tulajdont. Minthogy a ius gentium a rgebbi, mivel egytt
jtt ltre az emberi nemmel, helyes, ha elbb errl szmolunk be. Teht minden llat, amely a fldn, a tengerben
s a levegben elfoghat, vagyis a vadllatok, a halak s a
madarak : az elfog lesznek.
KI
Gaius D . 41. 1. l.
Az a dolog, amely senki, a jzan sz szeri nt a foglal.
Ebbl a szempontbl rdektelen az is, hogy a vadllatot
vagy a madarat sajt vagy idegen terleten fogtuk-e. Ha
viszont valaki nem a sajt fldjn akar vadszni vagy madarszni , a tulajdonos joggal megtiltja neki, ha akarja, hogy
oda betegye a lbt. Az elfogott vad vagy madr, amg ri
zetnkben van, addig a mink: de ha kiszabadulvn ri
zetnkbl, termszetesen szabadsgt visszanyeri, tulajdonjogunk megsznik , s ismt foglalhat .
Kl
Gaius D . 4J. 1. 3.
A termszetes szabadsg visszaszerzsn azt rtjk, ha a
vad vagy eltnt mr szemnk ell, vagy ha br mg ltjuk
is, mgis nehezen lenne ldzhet.
Krdses, mink-e mr a vad, mihelyt gy megsebeztk,
hogy befoghat. Trebatius szerint rgtn mink: s mink
az alatt is, amg ldzzk, de ha felhagytunk a vad tildzs123

vel, felhagytunk azzal , hogy mink legyen, teht aki ezutn


elfogja, megszerezheti. Ennek megfelelen , ha - mikzben
a vadat ldzzk - valaki a sajt hasznra elfogja, lopst
kve t el velnk szemben. A tbbsgnek ms a vlemnye,
mondvn, hogy csak akkor mink a vad, ha mr elfogtuk,
hiszen oly sok minden meghisthatja ezt - s ez a vlemny a helyesebb.
A mhek termszeti.iket tekintve sz intn vadak, ha teht
letelepednek a mi fnkra, akkor azeltt, mieltt kasba
fogtuk volna be ket, pp oly kevss vannak tulajdonunkban , mint a fnkon fszkel madarak. Ebbl kvetkezik,
hogy ha a mheket ms fogja be, tulajdonosuk lesz. A
mhek termelte lpes mzet is brki birtokba veheti anlkl,
hogy lopna; de amint azt mr fentebb megjegyeztk, ha
valaki rte idegen terletre lpne, a telek tulajdonosa, ha
jnak ltja, a belpst megtilthatja. A kasunkbl kireplt
mhraj egszen addig a mink, ameddig szemmel kvetni
tudjuk, s ldzse nem tkzik akadlyokba. Egybknt
a befog lesz. A pvk s a galambok termszetk szerint
vadak, s rdektelen, hogy szoks szerint elreplnek, majd
visszaszllnak, ugyanis a mhek is ezt teszik, br mr termszet szerint vadak. Hasonlkppen egyeseknek szelidtett
szarvasaik vannak. Ezek a szarvasok az erdbe mennek,
s onnan visszatrnek. Ennek ellenre azt, hogy ezek az
llatok a termszet szerint vadak, senki sem tagadja. Azoknak az llatoknak esetben pedig, amelyeknek az a szoksuk, hogy eljrnak, s visszatrnek, azt a szablyt fogadtk
el, hogy mindaddig a tulajdonunkban maradnak, mg
haza t r szoksuk fennll. D e ha felhagynak ezzel a szokssal, akkor tbb nem a miink, s az elfogk lesznek.
A hazatrsi szndkkal val felhagysrl akkor beszlnk, ha a szoksos visszatrst abbahagytk.
Br lteznek vad tykok s vadludak, nyilvnval, hogy
a tykok s a libk termszet szerint vadaknak nem tekinthetek. Ezek szerint, ha a libim s a tykjaim valamilyen
mdon megzavarva oly messze rpltek, hogy holltk
124

i meretlen, mgis tulajdonosuk maradok . Ennlfogva tolvaj az, aki haszonszerzsi szndkkal elfog kzlk akr
egyet is.
Ami tovbb az ellensgtl elvett dolgokat illeti, ezek
a dolgok a ius gentium alapj n azonnal a zskrnnyol
lesznek.
... hozztve mg, hogy szabad emberek is juthatnak
rabszolgasgba, k mgis, miutn az ellensg hatalmbl
elmenekltek, visszanyerik korbbi szabadsgukat.
KI
Gaius D . 41. 1. 5. s 41. l. 7. pr.
Pomponius trgyalja a kvetkez esetet: kanszomtl a
farkasok elragadtk disznaimat. A szomszd tanya brlje
izmos s btor kutyival, amelyeket nyja rzsre tartott,
ldzbe vette a farkasokat, s a farkasoktl elragadta,
illetve kutyi visszaszereztk a sertseket. Kanszom
visszakrvn az llatokat - felmerl a krds: az lettek-e
a disznk, aki visszaszerezte a farkasoktl, vagy a mieink
n;iaradtak, hiszen valamifle vadszat tjn tett rjuk szert.
Ugy okoskodott pedig, hogy miknt a szrazfldn s a
vzen elfogott llatok, mihelyt termszetes szabadsgukat
visszanyerik, megsznnek a foglyul ejt tulajdonban lenni,
hasonlkppen azok a javaink is, amelyeket tengeri s
szrazfldi vadllatok rabolnak el, megsznnek tulajdonunkban maradni, midn a vadlJat mr elmeneklt ldzsnk ell. Akadna-e valaki, aki azt lltan, hogy az,
amit a tovaszll madr szrnk vagy fldnk fltt tvitt,
vagy amit tlnk elragadott, az a mink marad? Ha teht
nem marad a mink, akkor a vadllatok torkbl kiment
foglal lenne, ppgy, mint a hatalmunk all elszabadult
hal, vadkan vagy madr, ami az lesz, aki befogja. Mgis
gy vli Pomponius, hogy inkbb a mink marad, ameddig
a visszaszerzsre lehetsg van, noha amit a madarakrl,
halakrl s vadllatokrl rt, az is igaz. Ugyancsak mondja
azt is, hogy ha hajtrs esetn vesztennk el valamit
nem azonna l sznik meg az elveszett dolgon tulajdonunk:
125

st ha az t valaki elraboln , vgtre a dolog rtknek ngyszeresre lehet bntetni. Mindenesetre helyesebb gy dnteni, hogy a farkas ltal elragadott, teht rabolt dolog
mindaddig a mink marad, amg az visszaszerezhet. Ezek
szerint, ha tulajdonunk fennmarad, akkor gy vlem, hogy
lopsi kereset is indthat, mbr meglehet, hogy nem a
lops szndkval ldzte a farkasokat a brl , jlJehet,
lehetett volna e szndka is - mindazonltal , ha felszltsra vissza nem adn, gy azt a benyomst kelti , hogy
magnak akarja visszatartani s megtartani.
KI
Ulpianus D . 41. 1. 44.

A kincs az a rgen elrejtett pnz, amely mr feledsbe


merlt, s gy mr nincs tulajdonosa. Ennlfogva a tall
lesz, hiszen mr nem a ms. Ezzel szemben, ha valaki
valamit akr kapzsisgbl indttatva, akr flelemtl vezrelve, vagy megrzs cljbl rejt a fldbe, ez a dolog nem
minsl kincsnek: teht elvtele lops.
KJ
Pau lu s D. 41. 1. 31. 1.

Az isteni Hadrianus cssz r termszetes iga zsgrze ttl


vezreltetve, a sajt telken tallt kincset a tallnak engedte t. Ugyangy rendelkezett a rra az esetre, ha valaki
vallsi clra felszentelt vagy temetkezs i helye n vletlenl
kincset tallt. Ha viszont valaki idegen helyen, nem ezzel
a cllal kutatvn , vletlenl kincset ta llt, akkor annak
felt a telek tulajdonosnak tlte. Arra az esetre, ha valaki
a csszr teri.iletn tall kincset. kvetkezetesen gy intzkedett. hogy az fe lerszben a tallt, felerszben a csszrt
illeti. Enn ek a szab lynak felel meg az is, hogy ha a kz
vagy a kincstr telkn talfllna k kincset, a kincs felerszben
a tall , felerszben a kincstr vagy az {illam.
KI
lnst. 2. 1. 39.

H a valaki a sajt te ri.iletn idegen pta n yagbl ptkezik,


tekintend az piilet tulajdonosnak, ugyanis minden
126

eptett dolog a telek jogi sorsill osztja. Az phanyag


gazdja mgis tulajdonosa marad anyagnak, noha nem
indthat tulajdoni pert, s az anyag kibontst sem kvetelheti, hiszen a tizenkttbls trvnyben megfogalmazott
tilalom nem teszi lehetv, hogy brki is gerendja kiemelsre knyszertse az plet tulajdonost, viszont elrendeli, hogy annak ktszeres rat kell rte fizetni. Gerenda
fogalmn itt minden olyan a nyagot rtnk, amelybl pletet lehet emelni. Viszont, ha valamilyen oknl fogva az
pletet lebontjk, az ptanyag tulajdonosa akkor mr
perelheti tulajdont, s kvetelheti az anyagot.
KI
Gaius D . 41. 1. 7. 10.
Ezzel szemben, ba valaki sajt anyagbl , idegen fldjre ptkezik, s errl a krlmnyrl tudott , az pi.ilet
az lesz, aki a fld , mert gy tekintend , hogy az p t
anyag tulajdonjogt sajt akaratbl vesztette el. Ez esetben az ptanyagot mg az plet le bon tsa utn sem
kvetelheti. Persze, ha a telek tulajdonosa kveteln az
pletet, s nem fizeti ki az ptanyag rt s a munksok
brt, akkor a rosszhiszem eljrs kifogsra hivatkozssa l
lehet elhrtani, kivltkpp, hogyha az, aki az p tmnyt
emelte, nem tudott arrl, hogy a telek ms, ppgy,
mintha sajt fldjn jhi sze men ptkezett vo lna . Ugyanis,
ha tudott rla, akkor neki rhat fel a gondatlansg,
amellyel olyan f ldre ptett, amelyrl tudhatta volna,
hogy ms.
Ha ms nvnyt sajt f ldembe ltetem, akko r az
enym lesz, ezzel szemben, ha sajt n vnyemet ms fldjbe ltetem el, akkor az tulajdonba megy t, feltve
mindkt esetben, hogy a nvny mr gykeret eresztett:
mieltt mg gykeret vert volna , az, ak i vo lt. Ezzel
egyezik az az eset, ha gy ltetem el a szomszd fj 1,
hogy az gykereit az n telkem be ereszti; ezzel megszereztem a ft, hiszen nem lenne sszer msnak tekinteni a
ft, mint aznak, akinek a fldjben gykerezik. Ezrt ha
127

kt szomszd kzs hatrn ll fa mindkettjk f ldjben


gykerezik, kzsnek minsl.
KI
G aius D. 41. 1. 7. 12- 13.
Ha valaki idegen fest tbljra kpet fest, egyesek gy
vlik, hogy a festtbla a festmny sorst osztja. Msok
azon az llsponton vannak, hogy brmilyen is a festm~y,
a tbla jrulknak tekintend. Mi azt az llsfoglal~st
tartjuk helyesebbnek, hogy a festtbla legyen a festmeny
jrulka, hiszen nevetsges is lenne, ha Ap~lle~z va~y Parrasziosz festmnye egy cska fatblnak a JOgl sorsat osztan. Ennek megfelelen, ha a kpet birtokl tblatulajdonostl a fest kri mvt, de nem fizeti meg a tbla rt,
akkor a rosszhiszem eljrs ra hivatkoz kifogssal utasthat el krse. A kvetkezetessg viszont azt kvnja, hogy
ha a kp a fest bi rtokban van, a festtbla tulajdonosnak perlsi lehetsge legyen, ez esetben azonban, ha nem
fizetn meg a festmny kltsgeit, akkor - feltve, ha
jhiszem birtokos volt a fest - . a fest hrth~ssa el
rosszhiszemsgi kifogssal a tulaJdonos keresetet. Az
persze magtl rtetdik, hogy ha a. festt~blt akr _a
fest, akr ms lopta volna , akkor a tablatulaJdonos lopas
cmn perelheti.
Inst. 2. 1. 34.
KI
Ha valaki ms anyagbl jfajta dolgot llt el , felvetdik
a krds hogy az j dolognak jzan sz szerint ki lesz a
tulajdon~sa. Vajon az-e, aki ellltotla, vagy inkbb az,
aki az anyag tulajdonosa volt. Errl van sz pldnak
okrt abban az esetben , ha valaki ms sz ljbl, olajbogyibl vagy kalszos nvnyeibl bort'. o~ajat ~-s:'.te~t,
vagy gabont cspelt, illetve ms ara~yabol, ezu~tJ~bo},
rezbl hzi eszkzt nttt, tovbb idegen borabol es
mzbl csemegebort kevert, vagy ms gygyszereibl flastromot szemkencst ksztett, vagy ms gyapjfonalbl
ruht ~ztt, ms deszkibl hajt, szekrnyt vagy l alkal-

matossgot fabriklt. A sabinianus s proculia nus iskola*


ok vitja utn elfogadhatnak a kzbens megolds Jtzott. Eszerint, ha a keletkezett j dolgot nyersanyagra
lehet bontani, akkor az anyag gazdja tekintend tulajdonosnak, de ha nem, akkor clszerbb a feldolgozt tulajdonosnak tekinteni: pldnak okrt az aranybl, ezstb l , rzbl nttt ednyek visszaolvaszthatk nyers rz,
ezst, vagy aranytmegg, ezzel szemben a borbl, olajbl,
ga bonbl nem lehet szlt , olajbogyt vagy kalszost
csinlni, s a csemegebort sem lehet ismt borra meg mzre
ztbontani. Ha valaki rszben sajt, rszben idegen
a nyagbl kszt j dolgot, gyrrnt sajt borbl s ms
mzbl csemegebort, sajt s idegen gygyszerekbl flastromot vagy szemkencst, vagy rszben sajt s rszben
idegen gyapjbl sztt ruht, nem ktsges, hogy ilyen
esetekben a feldolgoz a tulajdonos, hiszen nem csupn a
munkt vgezte el, hanem v az anyag egy rsze is.
KI
Inst. 2. l. 25.

C) A HASZON LVEZET

A haszonlvezet idegen dolgokon fennll hasznlat s


gymlcsztetsi jog gy, hogy azok jellegket megrzik.
HG
Paulus D. 7. 1. 1.

Az llatok gymlcshez tartozik, a tejhez, a szrhz s a


gyapjhoz hasonlan, a klyk is. Ennlfogva a brnyok,
gdlyk s a borjak a jhiszem birtokost s a haszon lvezt tstnt teljes joggal megilletik. A ra bszo lga n gyermeke azonban nem gymlcs, s ezrt a tulajdonost
illeti meg. Kptelensgnek tetszett ugyanis az embert gymlcsnek tekinteni, hiszen minden gymlcs az ember kedvrt terem .
HG
Gaius D . 22. l. 28.
Lel . 21. o lda lo n.

129

128
9

Haszonlvezet hagyomanyozsval a dolog sszes gymlcsei a haszonlvezt illetik meg


.
HG
Ulp1anus D . 7. 1. 7 pr.
Sabinus s Cassius gy vltk hogy, _az llatok utda is a

haszonlvezt illeti meg. Ha egy nyaJ vagy egycsorda. ha-

szonlvezett hagyomnyoztk, a haszonl~.ezo_ te~m~sz~


tesen kteles a nyjat a ksb~ sz~letettekbol k1egesz1tent,
azrt, hogy az elhullottakat potolJa:
68 1- 2
HG
Ulpianus D . 7. 1.

A haszonlveznek joga van a birtok erdeiben s h~gyeli


.
,
a szarvast amit e kztt vadszni, de a vad d isznot va~y
.
'
fogott nem mint a tulajdonos dolgat kapJa. ~ieg, ha~em
azoka~ vagy a hasznok szedse jogn vagy a ms genuum
ala 'n szerzi meg. Ha azon a birtokon a vadakat a ;adasker~~en bezrva tartottk akkor, amikor a _haszonelvezet
. k d"d"tt krds az hogy hasznosthatja-e a haszonmeg ez o o ,

'
.
. .

?
l vez az llatokat, de azok lelsre vajon mar nmcsjoga.
S vajon a haszonlvez lesznek-e azok a vad~~: amel:e~~~
kezdettl fogva maga zrt be, vagy amelyek kesobb m g''bb
ti kerltek oda vagy tvedtek be? Mgis a legclszeru
me olds, s avgbl hogy a haszonl~ez j.oga az egyes
; ll~ok bonyolult megklnbztetse miatt bizonytalan ne
al
elegend is az ha a haszonlvez a vadak egyes
,
'd
ak a haegyen,
'
fajt ibl ugya nolyan szmt ad at a tu 1aj onosn .
szonlvezet megsznsekor, mint ahny a haszonelvezet
kezdetnek idejn volt.

HG

Tryphoninus D. 7. 1 62.

2. AZ RKL S

Tehet rmai polgrnak vgrendelkeznie illett. Amin~ m.~


megrjuk azt az embert, aki vek sorn sszeku~org~~tt ;et~~~
italra klti el, ugyangy a rmaiak is feleltlensegne ar o
'
130

ha valaki nem ksztett id ben vgrendele tet, vagyis kzmbs


volt szmra, mi lesz a vagyonnak sorsa halla utn.
Elfordult termszetesen, hogy a vratlanul rkez hall meghistotta a vgrendelkezst. Mskor hasztalanul vgrendelkezett
a lelkiismeretes polgr: tvedsbl nem tartott be valami ktelez formasgot, pldul nem gondoskodott kell szm tanrl, ezrt vgrendelete rvnytelen volt. Megesett az is, hogy a
vgrendeletben kijellt rks nem vo lt hajland tvenni az
rksget. Mindezekbe n az esetekben az elhalt rokonai, az gynevezett trvnyes rksk kaptk meg a vagyont.
A gondos rmai mindenesetre igyekezet t elkerlni ezeket a
veszlyeket, s ragaszkodott ahhoz, hogy maga dntsn vagyona sorsrl. A vgrendeletben mindenekeltt az rks szemlyt kellett meghatroznia, aki mintegy az helybe lpett. Az
rks nem egyes vagyontrgyakat, pldul egy telket vagy egy
gyrt kapott, hanem a vagyont mint egszet rklte. Ez azzal
a htrnnyal jrt, hogy nemcsak a jogokhoz jutott hozz, hanem
az rkhagy adssgait is ki kellett fizetnie.
Kit szoktak rksnek kiszemelni? Forrsaink annyira tarka
kpet adnak, hogy lehetetlen lenne brmin szablyt fel lltani .
Mg az sem llapthat meg, hogy ltalban rokont vagy inkbb
j bartot neveztek-e ki rkss. A sk la roppant szles. Gyakoriak az olyan esetek, hogy az apa vagy az anya - amint ez
termszetes - a fit nevezi rk nek, de nem ritkn a hsges
rabszo lgt jutalmaztk felszabadtssal az rksggel. Persze
ilyenkor is csaldi " , pontosabban rzelmi kapcsolatrl lehetett sz. A rabszolga-rks minden bizonnyal az rkhagy
lettrsa vagy gyereke lehetett, amint ezt magljk a szvegek is
sejtetik. A vgrendelkez nknye, szeszlye is rvnyeslhetett.
Nha meglehet se n furcsa felttelek hez ktttk az rksget,
pldul ahhoz, hogy az rks vegye felesgl az rkhagy
unokahgt. A jogtudsok arra trekedtek ; lehetl eg az rkhagy szndka rvnyesljn, ezrt tiszteletben tartottk a
klnfle feltteleket - hacsak nem ltszottak mer esztelensgnek.
A vgrendelkezs f clja gyakran nem is az rks szemlynek a kijellse volt. Gondoljunk azokra az esetekre, amikor az
rkhagy egyetlen fit nevezte ki rkss. Els tekintetre ez
a vgrendelkezs flslegesnek tetszhetne, hiszen a fi trvnyes
rksknt egybknt is megkapn apja vagyont. Az effajta

131
9*

vgrendelet azonban mgsem volt flsleges, mert a vgrendelkezs nemcsak az rks kinevezsre szolglt, hanem gynevezett hagyomnyokat is tartalmazhatott. A hagyomny ajndkfle volt, amellyel a vgrendelkez egyes trgyakat, egy pnzsszeget vagy pldul haszonlvezeti jogot juttatott az rks
terhre valaki msnak. A hagyomnyos, az rkstl eltren,
nem felelt az rkhagy adssgairt.
A vgrendelkezs teht lehetv tette, hogy az rkhagy egyegy vagyontrgyat juttasson jbartainak, ismerseinek vagy
ppen egykori prtfogjnak, aki politikai s hivatali plyjn
tmogatta. Sokan emlkeztek meg vgrendeletkben - taln
nem mindig nzetlen szeretetbl - magrl a csszrrl is.
Ismeretes, hogy Augustus hatalmas vagyonnak nem csekly
rsze ppen hagyomnyokbl szrmazott. A rmaiak bsgesen
ltek a hagyomnyozs lehetsgvel. Az emberek egyenesen
elvrtk, hogy az rkhagy valamennyi j bartjrl megemlkezzk egy-egy hagyomnnyal vgrendeletben. Augustus csszr idejben az rklsi jog a hitbizomnnyal is bvlt. Ez br neve a magyar olvasban egszen ms kpzeteket kelt voltakppen a hagyomnyozsnak egy jabb, teljesen ktetlen
formja volt, amely mg vgrendelet nlkl is, akr szbeli
kzlssel ltrejhetett.
A gondos rmai lehetleg nem vrta be a slyos betegsget,
a kzelrl fenyeget hallt, hanem mg lete virgjban elksztette vgrendelett. Ha az istenek kegyesek voltak hozz, akkor
esetleg mg vtizedekig lhetett. Ezalatt jabb bartokra vagy
bartnkre tehetett szert, jabb befolysos emberekkel ismerkedett meg. Ezekrl is illett volna megemlkeznie vgrendeletben, de jat nem akart kszteni, mert vltozatlanul az eredetileg
kiszemelt rksre szndkozott hagyni a vagyont. Nem megvltoztatni, hanem kiegszteni akarta vgrendelett. Ilyen esetekre vezettk be a fikvgrendeletet. Ez, amint neve is mutatja,
affle ptvgrendelet, fggelkfle volt, amely az eredeti vgrendeletet kiegszthette. Termszetesen az rks szemlyt csak
jabb vgrendelettel lehetett megvltoztatni, fikvgrendelettel
nem. Az utbbi csak hagyomnyokat, hitbizomnyokat s rabszolgafelszabadtsokat tartalmazhatott.
A sokfle hagyomny rtelmezse, nem utolssorban az rt,
mert az emberek akkoriban sem fejeztk ki magukat elgg pontosan, szp jogszi feladat volt, s a jogtudsok nagy kedvvel

132

v llaltk ezt a munkt. A hagyomnyokat rtelmez szvegek


azon~an nem csupn jogszi s~em~ontbl rdekesek. Minthogy
b~rm1t lehetett hagyomnyoznt, a Jogi szvegekbl sok rdekes-

seget megtudunk a rmaiak mindennapi letrl. Nmi tlzssal


azt mond11atnnk: forrsaink valsgos kis kultrtrtnetet
adna~. Megtudjuk, mibl llt egy frd vagy egy kocsma fels~erelese, hogyan ruhzkodtak a rmaiak, milyen kszereket
v1~eltek, ~elye~ ~oltak egy rmai hlgy szemlyes holmijai. Sz
es1k_a~rl 1s, ~1ke~pen gondoskodtak a kzeli hozztartozk eltartasar~I a romaiak. A rmai htkznapokrl kapunk kpet
~leven cafolatul annak a tvhitnek, hogy az rklsi jog szra~
es elvont matria .

A) AZ RKLSRL LTALBAN

Az ?rks ne~ csupn az elhallozott egyes dolgai fltti


~.ulaJdo~t s~erz~ meg, hanem r hramlanak t a meghalt
osszes Jogai, mmthogy a kvetelsek is tszllnak r.
KI
Pomponius D . 29. 2. 37.

~hagyomny vgrendeletileg hagyott ajndk.


Modestinus D . 31. 36.
A hagyomny a hagyatk olyan rtelm cskkentse
amellyel az ?rkhagy abbl, ami egszben az rks
lenne, valamit msnak akar juttatni.
KI

Florentinus D. 30. 116. pr.

A vgrendelet akaratunk szerinti trvnyes dnts arrl,


hogy hallunk utn mi trtnjk.
KI
Modestinus D. 28. 1. 1.

~ezdetbe~ ~tfajta vgrendelet volt ismeretes: az egyik az

u?. com1t1a calata" eltt tett vgrendelet. E npgyls


ketszer vente ppen ezzel a cllal lt ssze. A msik a
e atamezn tett vgrendelet melyet a hadba indulk a

133

hbor idejn tettek. Ez utbbi kszenlti vgrendelet"


elnevezse onnan szrmazik, hogy a vgrendeletet a bevetsre ksz felszerelt hadsereg eltt tettk. Az elbbit a bke
s nyugalom idejn, az utbbit harcba indulva alkottk .
Ehhez kapcsoldott azutn a vgrendeletek harmadik
fajtja, melyet rzrccel s mrleggel, azaz a mancipatio
szablyai szerint ksztettek. Aki ugyanis sem a comitia
calata"-n, sem a csatamezn nem vgrendelkezett, ha a hirtelen hall srgette, bartjnak mancipatio-val adta vagyont, felkrve t arra, hogy halla utn kinek milyen vagyontrgyakat adjon ki. Ezt a vgrendeleti formt, mjvel a mancipatio szablyai szerint trtnt, rzrccel s mrleggel val
vgrendelkezsnek nevezik.
Azon bizonyos ktfajta vgrendelet-ksztsi mdot
azonban nem hasznltk, gyhogy valjban egy, a rzrc
s mrleg ltal bonyoltott vgrendelkezs maradt hasznlatban. mde most mr ezt is msknt bonyoltjk, mint
azt hajdan szoksos volt. Hajdan ugyanis a vagyonvev,
aki az rkhagytl sszes vagyont mancipatio-val kapta,
rksi minsgben szerepelt, s erre tekintettel az rkhagy t bzta meg, hogy halla utn kinek mit adjon ki a
hagyatkbl. Ezzel szemben most vgrendeletileg mr ms
rkst neveznk, aki egybknt a hagyomnyokat is kteles kiadni, s a forma kedvrt, csak a rgi jog utnzsa rdekben szerepel a vagyonvev.
KI
Gai. Inst. 2. 101 - 103.
Vgrendelet htrahagysa nlkl hal meg az, aki vagy egyltaln nem ksztett vgrendeletet, vagy nem a jogszablyoknak megfelelen ksztette, illetve ha ksztett is vgrendeletet, az megdl , vagy rvnytelen lesz, vagy akinek vgrendelete alapjn senki sem lett rkss.
KI
Inst. 3. l. pr.
A hitbizomnyt nem meghatrozott szavakka l, hanem egyformban hagyjk htra . Ennlfogva nem a ius

szer kr
j

34

civi le szigorn alapszik, hanem az rkhagy akarata alapjn juttatjk.


KT
Ulpianus Tit. 25. l .
A fikvgrendeletet nem ismertk el Augustus kora eltt;
az a Lucius Lentulus vezette be, akinek nevhez a
hitbizomnyok alaptsa is kapcsoldik. Ugyanis, amjkor
Afrikban meghalt, vgrendeletileg megerstett fikvgrendeletet ksztett, amelyben hitbizomny alaptsa rvn
krte Augustust, hogy tegyen meg valamit. Amikor pedig
az isteni Augustus teljestette az kvnsgt, a tbbiek,
kvetvn a csszri tekintlyt, szintn teljestettk a hitbizomnyokat, s Lentulus lenya olyan hagyomnyokat adott
ki , amelyekkel jog szerint nem tartozott. lltlag Augustus
jogtudsokat hvott ssze, tbbek kztt Trebatiust is,
akinek akkortjt legnagyobb volt a tekintlye, fladvn
nekik azt a krdst, vajon elismerhet-e ez az intzmny,
a fikvgrendelet-alkotsi gyakorlat nem mond-e ellent
a jogelveknek. Trebatius azzal gyzte meg Augustust, hogy
felhvta a figyelmt, milyen hasznos s szksges ez az intzmny azon polgrok szmra, akik a rgieknl sokkal hoszszabb s nagyobb utazsokat tesznek, melyek sorn, ha
valaki nem tudott vgrendeletet tenni, legalbb fikvgrendeletet kszthetett. Ettl fogva, minthogy maga Labeo is
ksztett fikvgrendeletet, mindenki szmra ktsgen
fell ll lett, hogy a fikvgrendelet jogilag elfogadott.
Fikvgrendeletet nem csupn vgrendelet alkotsa utn
kszthetett valaki, hanem fikvgrendeletben a vgrendelet
htrahagysa nlkl elhalt szemly is rendelhetett hitbizomnyokat. Papinianus vlemnye szerint azonban ezek csak
akkor rvnyesek, hogyha kln is megerstik ket. Ezzel
szemben az isteni Severus s Antoninus csszrok Ieiratukban azt rendeltk el, hogy a vgrendelet-alkotst megel
zen ksztett fikvgrendeletben rendelt hitbizomnyt
akkor lehet kvetelni, hogyha az utbb alkotott vgrendeletbl egyrtelmeq megllapthat hogy az rkhagy
elsknt

l s

fikvgrendeletben kifejezett akaratt nem kvnta megvltoztatni. Azrt, hogy a vgrendelet s a fikvgrendelet
ne legyen sszekeverhet, fikvgrendeletben nem lehet
rksget adni vagy elvenni, gy teht kitagadni sem lehet
senkit. Fikvgrendeletben kzvetlenl rkst rendelni
vagy rksgtl megfosztani nem lehet, ugyanis fikvgrendeletben rvnyesen csak hitbizomny tjn rendelhetnk
rksget, hasonlkppen a vgrendeletileg nevezett rksnek fikvgrendeletileg felttelt nem szabhatunk, de
kzvetlenl helyettes rkst sem nevezhetnk. Brki, akr
tbb fikvgrendeletet is kszthet, s azok ksztse minden
nneplyes formtl mentes.
KI
Inst. 2. 25.
B) KI RKL S MENNYIT ?

A minap a csszr el kerlt a kvetkez gy. A vgrendelkez nmelyik rks nevt kihzta a vgrendeletbl.
A nekik jut rszt ezrt a csszri kincstr magnak kvetelte mint gazdtlann vlt rksget. Sok ktsg volt a
hagyomnyok fell. Klnsen azok sorsa ltszott ktsgesnek, amelyeket a kihzott rksk terhre rendelt.
A tbbsg gy vlte, hogy a hagyomnyosok nem kapnak
semmit. n ezt a nzett csak abban az esetben helyeseltem, ha az egsz rst (teht a hagyomnyosak nevt) is
trlte az rkhagy. Nhnyan gy gondoltk, hogy
enlkl is elvsz az a hagyomny, ami a kihzott rksket terhelte volna; a tbbiek .szerint minden hagyomny
rvnyes marad. Nos, mi a helyzet? Vajon az, aki kihzta
az rksk nevt, nem azt akarta elrni, hogy a trvnyes
rksk rkljenek? De ktes esetben nemcsak igazsgosabb, hanem biztonsgosabb is a jindulatbb rtelmezst elfogadni.
Marcus Aurelius csszrnak Pudens s Pollio consulsga
vben* hozott Hlete $Y hangzik: ,Minthogy Valerius

r. sz.
136

166-ba!l,

Nepos megvltoztatvn akaratt, feltrte vgrendelete pecstjt s kihzta az rksk nevt, isteni atym rendelkezse r telmben nem kaphatjk meg az rksget azok
aki k a vgrendeletben szerepeltek." A csszri kincstru'.
gyvdjeinek pedig ezt mondotta: Nektek megvannak a
sajt blritok." Vibius Zeno gy fordult a csszrhoz:
Krlek csszr uram hallgass meg trelmesen. Mit hatrozol a hagyomnyokrl?" Marcus Aurelius csszr gy
v laszolt: Szerinted rvnyes a z a vgrendelet, amelyben
t rltk az rksk nevt?" Cornelius Priscianus az
egyik hagyomnyos gyvdje ezt mondta: Csak az rksk nevt hzta ki ." Calpurnius Longinus a kincstr
gyvdje viszont kijelentette: Egyltalban nem lehet rvnyes az a vgrendelet, amelyben nincs rks." Priscianus
gy vlaszolt erre: Nhny rabszolgt felszabadtott s
hagyomnyokat is adott." Marcus Aurelius csszr eibocstotta ket, amg meghnyta-vetette az gyet, majd jra
behva tta, s gy szlt : A j len gy megengedi az embersgesebb r telmezst. Ezrt gy tekintjk, hogy a vgrendelkez Nepos csak azt akarta rvnytelenteni, amit kihzott." Egy rabszolga nevt is kihzta , holott elzleg a
vgrendeletben fels zabadtotta. Marcus Aurelius leiratban gy dnttt, hogy a rabszolga ennek ellenre szabad.
Ezt pedig azrt rendelte gy, hogy a szabadsgnak kedvezzen.*
DGy
Marcellus D. 28. 4. 3.

!s

IuJianus el a dja mvnek harmincadik fejezetben, hogy


ha valaki gy nevezett rkst : Titius a felerszre rks
legyen, Seius a felerszre. Amelyik rszre Seiust rendeltem
rksl, ugyanarra a rszre Sempronius Jegyen rks"
ktsg tmadt, vajon hrom rszre akarta-e osztani a hagyatkot, vagy az egyik felerszt egyttesen akarta-e Seiusnak s Semproniusnak juttatni. s ez a helyesebb megolds,
*A favor libertatis" (a szabadsg kedvezmnye) elve szerint, ha valakinek szabad mivolta ktes volt, a szabadsg javra dntttek,

137

teht ezeket egyttesen keU rkskk nevezetteknek


tekinteni. gy Jegyen teht, hogy Titius felerszt , ezek pedig
egy-egy negyedrszt kapjanak.
Ugyan ugyancsak ebben a fejezetben azt rta, ha Primust a felerszre, Secundust a felerszre neveztk rksnek azzal, hogy" ha Primus nem lehet rks, Tertius a
hromnegyedrszre helyettes rks Jegyen, - eldntend
krds merl fel. Helyesen mondjk, ha Primus a hagyatkot elfogadja, egyenl rszeket kapnak, ha visszautastja,
a hagyatk tizent rszre bomlik, amelybl kilenc Tertiust
hat Secundust illeti.
VK
Ulpianus D. 28 . 5. 15. pr.-1.
Lucius Titius utn kt klnbz nem gyermek maradt,
s azokat rkseiv nevezvn, vgrendeletbez ltalnos
fejezetet toldott. Ennek rtelmben rkseinek ktelezettsgeknek kellett eleget tennik, s rabszolgafelszabadtsokat vgrebajtaniok. A vgrendelet valamelyik rszben
azonban a firkstl azt krte, hogy rendelkezseinek
minden terht vllalja magra , mgpedig gy : Amit a
hagyomnyok tern adni s szolgltatni rendeltem, mindazt, gy rendelkezem, Attianus fiam s rksm adja s
szolgltassa." Tovbb ahhoz a rendelkezshez, amely
lnyra vonatkozott, ezeket a szavakat fzte: Mindazt,
amit Paulinnak; szeretett lnyomnak letemben adtam,
vsroltam, azt, gy rendelem , tartsa meg magnak, s
megtiltom, hogy errl vita legyen, de krem tled , kedves
lenyom, ne haragudj, hogy fivrednek nagyobb vagyont
hagytam . Tudod , hogy nagy terheket kell viselnie s ktelezettsgeknek kell eleget tennie, amelyeket a fentiekben
rendeltem." Krdezem, vajon az utols szavakbl, amelyeket a lenyhoz intzett, az kvetkezik-e, hogy az sszes
rklsi keresetek terht a fira hrtotta, vagy csupn
azokrl szlt, amelyek a hagyomnyokbl foly ktelezettsgek miatt llanak fenn , s a hagyatk ellen irnyul
kereseteket a hitelezk'nek mind a kt <;>rks ellen meg

138

kell-e adni. Modestinus azt vlaszolta, nem lehet kpzelni,


hogy a vgrendeletet tev gy rendelkezett volna , hogy a
hitelezk keresetei ellen egyedl a fi vdekezzk .
VK
Modestinus D. 31. 34. 6.
Megtrtnt eset a kvetkez: Valaki kt rkst nevezett
az egyiket a tartomnyokban, a msikat az Itliban Iev
vagyonra, s mivel rukat szoktak Itliba szlltani
ruvsrls cljra a tartomnyba pnzt kldtt. Az ru~
mg letben vagy mr halla utn meg is vsroltk, de
mg nem hoztk el Itliba. Azt krdeztk, vajon az ru
azt illeti-e, akit az itliai, vagy azt akit a tartomnyi vagyon
rksv neveztek. Azt mondtam, meg van engedve,
hogy az rkst meghatrozott dolgokra vonatkozan
nevezzk ki , s nem hibaval az ilyen rksnevezs, de
gy, hogy a hagyatk megosztsa gyben eljr brnak
hivatalbl kell gondoskodnia arrl, hogy az, akit valamely
dolog rksl neveztek, semmi tbbet ne kapjon, mint
azt a dolgot, amelyre rksi.il neveztk. A dolgot teht
gy kell rteni. Tegyk fel pldul, hogy kt rkst neveztek, az egyiket a Cornelius-fle fldre, a msikat a Liviusflre, s az egyik fld a vagyon hromnegyed rszt a
msik a negyed rszt teszi: br egyenl rszekben let;ek
rksknt megnevezve, bri rszrl mgis hivatalbl kell
gondoskodni arrl , hogy mindegyikknek az a fld tltessk, vagy adassk oda, amelyiket neki hagytak ...
Ennlfogva , ha a tartomnyba ru vsrlsa vgett
pnzt kldtek, s az rut mg nem vsroltk meg, azt
mondom, a pnz, amit olyan clra kldtek , hogy azrt rut
hozzanak Itliba, az itliai rksghez szmitand. Ha
ugyanis a tartomnyban val felhasznls cljra adtk is,
azokrl a pnzekrl, amelxek oda mennek s Itliba
visszajnnek, azt kell mondani , hogy az itliai vagyonhoz
tartoznak. Azt mondtam ezrt, hogy az az elv rvnyesl,
hogy azok az ruk, amelyeket azrt vsroltak, hogy Rmba hozzk, akr tnak indtottk azokat m~ a:z; elhunyt

139

letben, akr nem, s akr tudott rluk, akr nem, azt az


rkst illetik, akinek a vgrendelkez az itliai vagyont
juttatta.
VK
Ulpianus D . 28. 5. 35. pr., 4-5.
Pactumeius Androsthenes Pactumeia Magnt, Pactumeius
Magnusnak a lnyt egyedli rksv tette, s helyettes
rksl az apjt nevezte ki. Miutn Pactumeius Magnust
meggyilkoltk, s olyan hr rkezett, hogy a lnya is meghalt, a vg;rendeletet megvltoztatta, s Novius Rufinust
nevezte rkss a kvetkez bevezetssel: Mivel azokat,
akiket akartam, nem sikerlt rkseimm tennem, legyen Novius Rufinus az rksm." Pactumeia Magna
krelemmel fordult a csszrhoz, s az gy megvizsgltatvn, jllehet az rksnevezs rvnyt az, hogy a helyzetet
illeten tveds van, lerontani nem szokta, a csszr mgis
gy vlte, a vgrendelkez akaratnak megfelelen segtenie kell rajta. gy dnttt teht, hogy az rksg Magnt
illeti, gy azonban, hogy a ksbbi vgrendelet a lapjn a
hagyomnyokat neki kell teljestenie ppen gy, mintha a
ksbbi vgintzkedsek szerint maga lett volna rksl
kijellve.
VK
Paulus D. 28. 5. 93.
Rabszolgka t rkskk nevezhetnk, sajtjainkat felszabadtssal, az idegeneket felszabadts nlkl, a kzs
tulajdonban levket pedig szabadsggal vagy szabadsg
nlkl.
VK
Ulpianus Tit. 22. 7.
Lucius Titius katona gyorsrjnak vgrendeletrs vgett
jegyzeteket diktlt, s mieltt az rsbafoglalsra sor kerlt
volna , meghalt. Krdezem , vajon ez a diktls rvnyes
vgrendelet-e. Azt vlaszoltam, a katonknak meg van
engedve, hogy gy vgrendelkezzenek, a hogyan akarnak s
ahogyan tudnak, de mgis olyan mdon hogy annak meg-

l40

lrtnte trvnyes bizonytssal kimutatbat legyen. Annak


a vgrendeletre vonatkozan, aki a katonai jog szerint
vgrendelkezett, s rabszolgjt, aki br felttelesen, rkget rdemelt ki, azt feleltem, hogy a rabszolga a vgrendelet alapjn a szabadsgot is kvetelheti.
Lucius Titius katona gy vgrendelkezett: Pamphila
ra bszolganm kizrlagos rksm legyen"; egy msik
fejezetben pedig ugyanezt a Pamphilt Sempronius nev
katonatrsnak hagyta, s annak becsletre bzta, hogy
zabadtsa fel. Krdezem, vajon rks lesz-e Pamphila,
s kzvetlenl elnyeri-e a szabadsgot. Azt feleltem, meg
kell rteni, hogy a katona, aki rabszolganjt rksv
nevezte, nem tudhatta, hogy azt rkss nevezs folytn
a szabadsg is megilleti, s ezrt alap nlkl kvnja katonatrstl, hogy bocsssa szabadon. Mivel az elbbi rendelkezs alapjn a n felszabadult, s rkss lett, a vgrendelkeznek az elhatrozst nem rinti az, hogy rvnytelenl hagyomnyozta rabszolganjt.
YD
Paulus D . 29. 1. 40. pr.-2.

Caius Cassius Longinus vetern vgrendelete


Caius Cassius Longinus vetern, akit tisztessggel bocstottak el a misenumiak praetorianus csapatbl, vgrendeletet ksztett.
gy rendelkezem, hogy a harmincadik vt betlttt
rabszolganm, Marcella, s az ugyancsak harmincadik
vt betlttt CJeopatra nev rabszolganm szabaduljanak fel, s mindketten rkseim legyenek egyenl rszben.
A tbbieket mind kitagadom az rksgbl.
Mindketten akkor vegyk t az rksgembl a maguk
rszt, mihelyt megtudjk, s tank eltt ki tudjk jelenteni, hogy az rkseim. Megtiltom, hogy az rkrszket
eladjk vagy elzlogostsk. Ha pedig a fent rott Marcellt
utlrn az emberek vgzete, akkor azt akarom, hogy az
141

rkrsze szUJon egyenl arnyban Szarapinra, Szkratszre s Longusra. Ami pedig Cleopatrt illeti, azt akarom,
hogy az rkrsze Neiloszra szlljon t. Brki is vlik az
rksmm, kteles legyen mindazt adni, megtenni s
nyjtani , a mi ebben a vgrendeletemben irva van, s ezt az
illet becsletre bzom.
F elszabadtott rabszolganm - Cleopatra - lenya:
Szarapiasz rabszolgalny legyen szabad, s hagyomnyknt t arura * szntfldet juttatok neki, amelyet Karanisz
falu mellett birtokolok a Sztruthnak nevezett helyen.
Ezenkvl hagyomnyozok neki egy s negyed arura vlgyben fekv fldet, tovbb hzam egyharmadt, valamint
egyharmadt annak a hznak, amelyet annak idejn Prapetheutesz anyjtl Thaszeutesztl vsroltam, vgl pedig
annak a datolyaltetvnynek az egyharmadt, amelyet a
Rgi roknak nevezett vlgy mellett birtokolok.
Azt akarom, hogy az eltemetsemrl s a vgtisztessgemrl az rkseim kegyelete gondoskodjk. Ha pedig n
ezen rst kveten sajtkezleg brmilyen rendelkezst
rnk, azt mindenkppen rvnyesnek kell tekinteni .. . .
DGy
Fl RA HL 50.

C) FELT T EL HEZ KTTT R KL S

Ez a kifejezs brki " mindegyik"-et jelent; Labeo is azt


rja, hogy ha gy szl a rendelkezs: Amekkora r~sz
ben engem Titius s Seius, rksv nevezett, olyan reszben rksm legyen '', hacsak mindketten nem neveztk
rkskk az rkhagyt, egyikk sem lesz az rkse,
minthogy szavai mindkettjkre vonatkoznak; s ebben,
gy vlem, a vgrendelkez szndkt kell tekintetbe venni.
De mgis embersgesebb, hogy az, aki a vgrendelkezt
rksv nevezte, a kijellsnek megfelel rszben rks
1 arura - 2237 1 5 m:.!.

142

legyen, azt pedig, aki nem jellte ki rksl, nem keU az


rksghez hozzjuttatni.
VK
Pomponius D. 28. 5. 29 .
A csaldapa vgrendeletben kt rkst nevezett meg, s
azokat bizonyos idn bell sremlk fellltsra ktelezte.
Majd ezt rta: Ha valamelyikk ennek nem tesz eleget,
a kkor az rklsbl mindketten ki vannak rekesztve.'' Az
egyik rks nem tartott ignyt az rksgre, a megmaradt
rks pedig, mivel a siremlket maga felptette, tancsot
krt, vajon most, hogy a z rkstrsa a hagyatkot nem
fogadta el, rkl-e. A jogtuds azt vlaszolta, hogy senkit
a ms tnykedse miatt ktelezni vagy a hagyatkbl kirekeszteni nem lehet, hanem brmelyikk, ahogyan teljestette a felttelt , rkss lett akkor is, h a rajta kvi:il a
hagyatkot senki sem fogadta el.
VK
Alfenus D. 28. 5. 45
Valaki vgrendeletben azzal a felttellel nevezet t rkst,
,.ha fldi maradvnyait a tengerbe dobja ". Azt krdeztk,
ha az gy rkss nevezett a felttelnek nem tesz eleget ,
vajon kirekesztend-e az r klsbl. Modestinus azt a
vlaszt adta, hogy ink bb megd icsrn i, mint vdo lni kell
azt az rkst, aki az rkhagy fldi maradv nyait nem
dobta annak akarata szerint tengerbe, hanem emlkhez
illen az emberi kvetelmny szerint eltemettette. Hanem
elbb azt is meg kell vizsg lni, vajon az az ember, aki ilyen
felttelt szab, esznl van-e. Ha pedig ezt a gyant alapos
mrlegels utn el lehet vetni, a trvnyes rks az rksget illeten a vg~endeleti rkssel nem vitatkozha t.
VK
Modest inus D. 28. 7. 27 . pr.
Ha valaki vgrendeletben azt rta, h a fiam Titiust rk.be
fogadja, rksm legyen: ha nem fogadja rkbe, az
rklsbl legyen kirekesztve'', s a fia ksz lvn az rk143

befogadsra, Titius azt nem akarja, a fi rks le z, gy,


mintha a felttelt teljestette volna.
VK
Iuli anus D. 28. 7. 11.
Testvreim kzl az egyik, aki unokanvrnket felesgl veszi, hromnegyedrszben, aki nem veszi felesgl,
negyedrszben legyen rks." Elfordulh at, hogy a lny
frjhez megy mshoz, vagy nem akar frjhez menni. Ha
kzlk az egyik az unokanvrt felesgl vette, megkapja
a hromnegyedet, a msik egynegyed lesz. Ha egyik sem
vette felesgl, nem azrt, mintha maguk nem akartk
volna elvenni, hanem mert nem akart frjhez menni, az
rksgre mind a ketten egyenl rszben jogosultak, mert
az ilyen felttelt : ha felesgl vette", ha adta", ha tette",
tbbnyire gy kell megtlni, hogy akkor teljesti, ha
nem rajta mlik, hogy valakit felesgl vesz-e, vagy valamit ad vagy tesz-e.
VK
Marcellus D. 28. 7. 23.
Ha a fit felttelesen neveztk rkss, s az unokkat
jelltk ki helyettes rkskk, mivel a fit nem lehet
brmilyen felttellel rkss nevezni, a vgrendelet csak
annyiban rvnyes, ha a finak a felttel teljestse mdjban van. Vizsgljuk meg, vajon mi rdek fzdik a kikttt
felttelhez, s olyan-e a felttel, hogy azt a halln lev
fi nem tudta teljesteni, mint az ilyent: ha Alexandriba
megy a fiam, rks legyen", s az Rmban meghalt,
vajon teljesthette-e, vagy ha Titiusnak tzet ad, a fiam
rks legyen". Ez a felttel a fi nevben ms ltal is teljesthet. A fentebbi felttel hozzjuttatja a hagyatkhoz
az unokkat mg a fi letben, aki, ha nincs helyettes
rks, mikor meghal az apa, trvnyes rks lenne, s ezt
altmasztja, amit Servius mond el. Valakirl ugya nis
azt adja el, hogy azzal nevezett rkst, ha az felmszik
a Capitoliumra, ha nem mszik fel , hagyomnyt ad neki,
az pedig, mieltt felmszott volna, meghalt. Erre nzve
144

RMAI

NSZMENET

(DOM BORM)

Servius azt a szakvlemnyt adta, hogy a felttel a hall


miatt nem kvetkezett be, s ezrt elhallozsval a teljetsre kitztt nap is sikertelenl mlt el.
VK
Papinianus D. 28. 7. 28.
Severiana Proculnak apja vgrendeletben meghagyta,
hogy rokonhoz Aelius Philippushoz menjen frjhez.
Ugyanennek a lnynak, ha Aelius Philippusszal hzassgot
kt, hitbizomnyknt egy telket hagyott. Ha nem ktne
hzassgot, a telket Philippusnak kvnta adni . A lny mg
frjhezmenetelre alkalmatlan korban meghalt. Azt a vlaszt adtam, mivel a vgrendeleti felttelek tekintetben
inkbb az rkhagy szndkt, mint a szavait kell vizsglni, Aelius Philippusnak a hitbizomnyi juttatst, gy
tetszik azzal adta, hogy ha Procula, az elhunyt lnya,
nem akarna hozz menni. Ezrt mivel a lny, mieltt
hzassgra alkalmas lett volna, eltvozott az lk kzl,
a felttelt megvalsultnak tekinteni nem lehet.
VK
Papinianus D . 35. J. 101. pr.

D) RTELMEZSI GONDOK

Felesgem, Attia vlasszon: Philargyrus rabszolgafi s


Agathea rabszolgan kztt, akik az enyim lesznek, amikor meghalok." Az, aki vgrendelkezett, Agathet, aki a
vgrendelkezskor az v volt, eladta, majd azutn rabszolganket vsrolt. Ezek kzl az egyiket Agathenak
nevezte el. Felmerlt a krds, vajon ezt a rabszolgant is
hagyomnyozta-e. Az volt a vlasz, hogy hagyomnyozottnak kell tekinteni.
Paulus D. 35. 1. 28. 1.
VK
MAXENTIUS S C ONSTANTINUS CSSZ R BAZILIKJNAK ROMJAI
A FORUM RO MANUM-ON . ITT FOLYTAK A BRSGI
TRGYALSOK

Valaki gy rendelt hagyomnyt: a Comelius-fle fldet


s azokat a rabszolgkat, akk hallomkor azon a fldn
vannak, rksm adja Titiusnak." Az egyik rabszolgan,
145
10

akj azon a fldn szokott lenni, a hall idejn szksbe


volt s kzben gyermeket szlt. Krds, vajon maga vagy
gye;meke a hagyomnyhoz tartozi~-e .. Azt f~lelt~m: a
rabszolgant, habr szkevny volt, eppugy a ~oldhoz tartoznak kell tekinteni, mintha a csaldapa halal.~k~~ -~zo?
a fldn lett volna: ebbl kvetkezik, hogy az UJSzulott. is
az anyjt kveti, s ppen gy a hagyomnyhoz tartozik,
mintha azon a fldn szletett volna.
VK
Julianus D. 30. 84. 10.
Valakj vgrendeletben vagy fikvgrendeletben gy h~~ya
kozott: Ngyszz aranyat Pamphilnak akarok adm u~y,
ahogy albb rva van: Iulius felgyeltl X aranyat, a~1 a
hadseregtl jr nekem, X aranyat, s ks~pnzb~n, a~1 az
enym, x aranyat": sok v mltn, amikor mar mmden
sszeget ms clra hasznltak fel, sz~d~ka .mellett megmaradvn meghalt. Krds, vajon telJes1tent kell-e ezt a
hitbizom~yi jutta tst. Azt feleltem, valszin~bb, h.o~~ ~
csaldapa inkbb meg akarta az rksk szan;i~a Jelolm
azt, honnan tudjk a ngyszz ar~nya~ a csalad1 vagy~n
minden srelme nlkl sszeszedm, milltsem h_ogy ~ . hit
bizomnyi juttatst akarta volna felttelhez ktm, an~1t _kezdetben feltteltl mentesen adott. Ezrt Pamph1llanak
jr a ngyszz.
Julianus D . 30. 96. pr.
VK
E) M l T HAGYOMNYOZTA! A RM AIAK ?

Minden ruhzat vag frfi-, vagy gyermek-, vagy ni ,


kzs vagy rabszolga-ruhzat. Frfiruhzat az.
vagy
'

t k az
amely magnak a csaldapnak kszlt, mm~ a g , <
alsruhk, a kpenyek, a kv l-bell gyapJa.s palstok '.
az tikpenyek s ms hasonlk. Gyerme~ruh.azat az, ami
senki msnak, csak gyermeknek a has~~~lat aravan rendelve, mint a bborszeglyes tgk, a rov1d felsoruhk , a
146

kurta mentk, az olyan kpenyek, amelyek gyermekeinknek


kszlnek. Ni ruhzat az, amely a csaldanyk szmra kszlt, amelyeket frfiak aligha viselhetnek anlkl, hogy megszlnk ket , mint a ni hossz felsruhk, a ni kpenyek, a
ni alsruhk, a ni mellkendk, a ni vek, a ni fejktk,
amelyek tbbnyire a fej fedsre s nem dsztsre kszlnek, a ftylak, az eskpenyegek. Kzs ruhzat az, amelyet frfiak s nk vegyesen hasznlnak, mint amilyenek az
ilyen fajta kpenyek, eskpenyek s ms egyb holmik,
amelyeket frfi s n egyarnt megrovs nlkl hasznl.
Rabszolgaruhzat az, amely a rabszolgk ltztetsre kszlt, mint a kurta mentk, a felsruhk, az eskpenyegek,
a lenbl kszlt ruhk, kpenyek s hasonlk.
VK
Ulpianus D. 34. 2. 23. 2-3.
A frfiruha s a frfiruhzat kztt klnbsg nincs, de
nehzsget okoz a hagyomnyoz szndka, ha maga is
szokott viselni olyan ruht, amely nknek is alkalmas.
Teht mindenekeltt azt kell mondani, hogy azt hagyomnyoztk, aminek a hagyomnyozsa a vgrendelkez szndka volt, s nem azt, ami valjban nnek vagy frfinak
val. Mert Quintus Titius is azt mondja, hogy tud egy bizonyos senatorrl, aki lakomhoz ni ruht szokott hordani.
Ha ez a senator ni ruht hagyomnyozott, nem tekinthet
gy, hogy ezen azt is rtette, amit maga frfiruhzati trgyknt hasznlt.
VK
Pomponius D. 34. 2. 33.
Titinak, bartnmnek, akivel hazugsg nlkl ltem, t
font aranyat akarok adni." Krdezem, vajon az rksket
a teljes aranykszletnek a szolgltatsra kell-e ktelezni,
vagy az rtknek s a mennyisgnek a megfizetsre. Paulus
azt vlaszolta, vagy az aranyat kell szolgltatniuk, amely rl
sz van , vagy az arany rt, amennyirt azt meg lehet
vsrolni.
VK
Paulus D. 34. 2. 35. pr.
J47
10'"

Az rksk hitre meghagyom, hogy azt az aranypoha-

;~t, amelyet majd kivlaszt, az des Seinak adjk oda."

Krds, ha a hagyatkban nincsenek csak ivednyek, serlegek, kancsk, ivcsszk, vajon Seia ezekbl vlaszthat-e.
A vlasz az, hogy mivel valamennyit ivs cljra kszlt
pohrnak mondjk, vlaszthat ezek kzl.
VK
Scaevola D. 34. 2. 36.
Egy elhu11yt asszony gy hagyomnyozott kszereket:
sszes kszereimet Seinak, bartnmnek akarom ad11i. "
gyanabban a vgrendeletben ezt rta: Azt akarom, hogy
a frjem tetszse szerint temessenek el, s hogy a temetsemen az kszerekbl viseljek valamit, tegyenek rm kt
gyngyfzrt s kt karperecet smaragdokkal", de sem az
rksk, sem a frj, akire testnek elfldelst bzta, nem
adtk a testre azokat az kszereket, amelyeket megjellt.
Krds, vajon ezek azi-e, akinek minden kszert hagyomnyozta, vagy az rksk. A vlasz, hogy nem az rksket, hanem a hagyomnyost illetik.
VK
Scaevola D. 34. 2. 40. 2.
Neratius gy vli, hogy a kocsmazlet felszerelshez az
zletvezetk is hozztartoznak. De tekintetbe kell venni,
hogy a kocsmahelyisg felszerelse s a kocsma felszerelse
kztt klnbsg van, minthogy az zlethelyisgnek a felszerelse az agyaghordk, az ednyek, a fleshordk, a
fazekak, a mertkanalak, amelyeket a vacsornl szoktak
alkalmazni, hasonlkppen az rckorsk, a kannk, a
meszelyesek, a hatodmeszelyesek s ms hasonlk. A
kocsmazlethez viszont, ami a kereskedsnek a neve, az
zletvezetk hozztartoznak.
Neratius vlemnye az, hogy frdfelszerels hagyomnyozsa esetn abba a frdalkalmazottat is bele kell rteni.
Paulus D . 33. 7. 13. pr.-1.
VK
148

Ha valakinek gyasa volt, s annak adta hasznlatra a


korbbi gyasnak a ruhjt, majd azt gy hagyomnyozta:
,a ruht, amelyet az szmra vettem, kszttettem. " Cascellius s Trebatius tagadjk, hogy a nt illetn az ami az
elbbi gyas rszre kszlt, mivel ms a helyzete' mint a
fel,esg. Labeo ezt nem tartja helyesnek, mivel ilye~ hagyomany esetn nem a felesg joga az irnyad, hanem a
szavak rtelmezsre van szksg, s ugyanez a jogi helyzet, ha lenyrl vagy ms szemlyrl van sz. Labeo vlemnye a helyes.
VK
La beo, Iavolenus D . 32. 29. pr.
Valaki a felesgre ezekkel a szavakkal hagyakozott:
minden ni pipereholmit, kszert s mindazt amit csak
letemben neki adtam, ajndkoztam, az szmra vsroltam, szereztem, mindazt neki akarom adni ": felmerlt a
krds, vajon a nagy kerek hlkocsi az szvrekkel amelyet mindig a felesg hasznlt, t illeti-e. Azt feleltem,' ha az
ha~znlatra nla volt, megilleti t. Ugyanaz megkrdezte,
vajon ennek a rendelkezsnek alapjn a ruht, amelyet
ugyancsak a felesg rabszolganinek vagy gyaloghintvivinek szmra vsrolt vagy szerzett, ki kell-e neki adni.
Azt feleltem, ki kell adni.
VK
Scaevola D. 34. 2. 13.

M~la azt mondja, ha finak vagy lenynak elltst hagyo-

~anyozn~k, az a serdlt korig jr. De ez nem igaz. Addig


J~r. ugyanis, a~eddig a vgrendelkez akarta, vagy ha nem

v1lagos az, amit gondolt, egszen az letk vgig jr.


, Bizonyr~, ha az elltst a serdlt korig hagyomnyozzak, s valaki annak az elltsnak a pldjt kvnja kvetni
amel~et r~en a finak s a lenynak adtak, tudja meg:
Hadrianus ugy rendelkezett, hogy a fit tizennyolcadik letvig, a lenyt tizennegyedik letvig kell eltartani s ezt
a Hadrianus ltal adott irnymutatst vlaszba~ a mi
csszrunk is leiratban megerstette. De ha a serdlt kor
149

ltalban nem is ekknt van meghatrozva, mgis kizr


lag az ellts esetben, tekintettel a szeretetre, nem szablytalan ezt a korhatrt betartani.
VK
Ulpianus D. 34. 1. 14. pr.-1.

Valaki fikvgrendeletben finak, az rksnek a terhre


tz pnzt hagyott Seinak s tantvnynak, ezekkel a szavakkal: Maevius nev serdletlen tantvnyomnak ngyszzat akarok adni, amit, Seia, te vegyl t, s huszadik
vig neki vente t uncia kamatot adj, tovbb vedd
magadhoz, s vdelmezd t." Felmerlt a krds, vajon
Seia, ha - miutn megkapta a maga hagyomnyt - a
tantvnynak hagyott pnzt felvenni nem akarja, vagy annak felvtelvel ksedelmeskedik, knyszerteni kell-e, hogy
a vgrendelkez hallnak napjtl kezdden az ellts
terht elismerje. Azt feleltem, hogy azok szerint, amit elmondtak, knyszerteni kell a teljestsre, mivel ez a hitbizomnyi rendelkezs. Ugyanaz megkrdezte mg, vajon
Seinak az rkse is tartozik-e a tantvnynak hszves
korig elltst nyjtani. Azt feleltem, hogy tartozik.
VK

Scaevola D. 34. 1. 15. pr.

Az elhunyt Titia vgrendeletben gy rendelkezett: Azt


akarom, hogy minden felszabaditott rabszolgmnak s
rabszolganmnek azt az lelmet s ruhzatot adjk s
nyjtsk, amit letemben nyjtottam nekik ." Azt krdeztk: mivel abban az idben, amikor lt, csak hromnak
nyjtott - amint az elszmolsokbl kitnik - lelmezst s ruhzatot, vajon rkst a tbbi felszabadtott is
perelheti-e, vagy csak a megnevezett hrommal kapcsolatban van ktelezettsge, akik az elszmolsok szerint lelmezst s ruhzatot kaptak? Azt feleltem, hogy valamenynyivel kapcsolatban ktelezve van.
VK
Scaevola D . 34. 1. 15. 2.
150

Ha majorsgot hagyomnyoznak a felszerelssel egytt, a


leghelyesebb az a nzet, hogy ez a btorra nem vonatkozik.
Servius azt a vlaszt adta, hogy ha a szlskertet s felszerelst hagyomnyozzk, a szlskert felszerelse semmi.
Aki tle tancsot krt, Corneliusra hivatkozott, aki azt
mondta, hogy a kark, a rudak, a kapk, a hossznyel
kapk a szlskert felszerelsei. Ez a helyesebb nzet.
Valaki a fldet, amelyen maga is lakott, gy, ahogyan
fel volt szerelve, a felesgnek hagyomnyozta. Amikor
megkrdeztk a gyapjfon rabszolgank fell, vajon azok
a felszerelshez tartoznak-e, azt felelte: nem azrt, mert a
fldnek felszerelsei, hanem, mert maga a csaldapa hagyomnyozott, aki a fldn lakott, nem lehet ktsges, hogy
mind a rabszolgank, mind az egyb dolgok, amelyekkel a
csaldapa azon a fldn el volt ltva, mind hagyomnyozottaknak tekintendk.
VK
Alfenu D . 33. 7. 16.
Az rkhagy a hagyatk egy rszre rkss nevezett
Seinak, ha majd rks lesz, a felszerelssel elltott fldeket a rnajorosokkal s ms brlkkel egytt elre kiadta
s a fikvgrendeletben ezt rta: Azutn jutott eszembe,
hogy a fldeket, amelyeket Seira hagytam, ahogyan fel
vannak szerelve gazdasgi eszkzkkel, btorral, barommal, majorosokkal s ms gazdkkal, neki akarom juttatni,
s hogy az lstr is az v legyen. " Megkrdeztk, vajoD az
is a hagyomnyhoz tartozik-e, ami a fldn a gazda mindennapi hasznlatra szolglt. A felelet az, hogy a vgrendelet szerint, ahogyan eladtk, Seinak a hagyomnyozott
fldn fell nem jr tbb, mint ami a fikvgrendeletb l
nyilvnvalan kitnik (amelyet tnyleg a vgrendeletben
rtakat elfeledve, utbb ksztett), amit a felszerels elnevezsen rteni akart.
Valaki a felszabadtottjnak ezekkel a szavakkal hagyomnyozott teikeket: Seiusnak, felszabadtott rabszolgmnak e7t s e7t a fldet adom. hagyomnyozom gy, ahogyan
151

fel van szerelve, a brlk szolgltatsaival s htralkaival


s az erdker lkkel, lettrsaikkal, fiaikkal, lenyaikkal":
krdeztk, vajon a Stichus nev rabszolga, aki kzlk az
egyik telket mvelte, s nagy sszeggel volt htralkban, a
hitbizomnyi juttats alapjn Seiust illeti-e. Azt feleltem,
ha nem a gazda: bizalmbl, hanem br ellenben mvelte
a fldet ahogyan az idegen fldmvelk szoktk, nem illeti
t meg.
Gaius Seiusnak, tantvnyomnak ezeket s ezeket a fldeimet, ahogyan fel vannak szerelve, s a fels hzat akarom
juttatni": felmerlt a krds, a hzat is felszerelssel akarta-e adni. A felelet az volt, hogy azok szerint, amit eladtak,
gy tetszik, felszerelssel adta, hacsak az, akitl kvetelik,
be nem bizonytja, hogy a vgrendelkez msknt gondolta.
m, ha a laks, azaz a hz felszerelst hagyomnyozta,
ahhoz nem jrnak a munkra vagy ms clra rendelt rabszolgk.
Az rkhagy a fldeket, ahogyan fel voltak szerelve, a
brlktl s a majorosoktl jr szolgltatsokkal s htralkokkal; rabszolgkkal s minden marhval hagyomnyozta, a rabszolgk klnvagyonval s a felgyelkkel
egytt. Felmerlt a krds, vajon a brlk htralkai, akik
a brlet lejrtval vadk ellenben a brlemnybl eltvoztak, az elbb rott szavak szerint a hagyomnyhoz tartoznak-e. Azt feleltem, nem lehet az rkhagyt gy tekinteni, hogy ezekre a htralkokra gondolt.
Ugyanez megkrdezte, hogy a felgyel hagyomnyozsa
esetn annak a felesge s a lenya is a hagyomnyhoz
szmt-e, mivel a felgyel nem a fldeken, hanem a vrosban tartzkodott. Azt vlaszoltam, semmit nem lehet felhozni, mirt tartoznnak oda.
Ugyanaz megkrdezte, ha a vgrendelkez a vgrendelkezs utn vidkre utazott, vajon azok a tulajdonban lev
rabszolgi, akik elutazsa vagy halla utn a hagyomnyozott fldekre brki felhatalmazsa nlkl, sajt elhatrozsukbl mentek, azrt, hogy a rokonaikat s ismerse.iket
152

megltogassk, a hagyomnyhoz szmtanak-e. A vlasz az


volt, nincsenek hagyomnyozva azok, akik vletlenl
vagy jrtuk-keltkben mentek t oda.
Pamphilnak, felszabadtott rabszolganmnek akarom
a dni a Titius-fle fldet, felszerelssel s mindazzal, ami
ott lesz akkor, amikor meghalok. " A krds az volt, ha a
Sticbus nev rabszolgt a vgrendelkez halla eltt egy
vvel arrl a fldrl elvittk, hogy tanuljon, s az a fldre
tbb nem jtt vissza, az vajon szolgltatand-e. A vlasz
az volt, ha tanuls cljbl kldtk el , s nem mshov
vittk t a f ld r l , akkor szolgltatni kell.
Tyranna nvremnek a Graecius-fle fldemet istllval s minden mezgazdasgi felszerelssel egytt hagyomnyozom." Krds, vajon a fld elnevezsen a legel is
rtend-e, amely a flddel egyszerre lett az v, s amely
mindig ennek a birtoknak a hasznlatra szolglt, s gy a
hagyomnyhoz szmt-e. Azt felelte, ha a legelt a Graecius-fle fldhz gy kapcsolta, hogy a fld elnevezsen
ezt is rteni kell, akkor oda szmt.
Hzak fe lszerelssel hagyomnyoztatvn, Titia halla
idejn az aranyozott ezst tetej nyuggyat nem talltk
meg, hanem az sokig a csrben vo.lt elrejtve. Krds, vajon
azt is t kell-e adni. Azt feleltem, ha a hzban szokott lenni,
s azrt vittk a csrbe, hogy biztonsgosabb helyen legyen:
ki kell adni.
VK
Scaevola D . 33. 7. 20. pr.-8.
Hasonlkppen festfelszere l s hagyomnyozsa esetn a
viasztblk, a festkek s az ezekhez hasonlk a hagyomnyhoz szmtanak; ugyangy az ecsetek s a kagylk.
Aristo a halszfelszerelshez tartoznak mondja a csnakokat, amelyek halfogs cljra kszltek; de ide tartozknak kell tekinteni a halszokat is.
Fi.irdfelszerels hagyomnyozsa esetn, azt mondjk, a
frds gy tartozik a frdfelszerelshez, ahogyan az erd
keri.il s a kertszek a f ldbirtok felszerelshez, az zlet153

vezet a kocsmai felszerelshez, mivel a frdk nem alkalmasak hasznlatra frdsk nlkl.
VK
Marcianus D. 33. 7. l7.

Ha az egyiknek lelmet, a msiknak bort hagyomnyoztak,


a bor kivtelvel minden egyb lelem a msik hagyomnyost illeti.
Ha szz amfora bort azzal hagyomnyoztak neked, hogy
azok a tieid, amelyeket kivlasztasz, akkor a vgrendelet
alapjn perrel kvetelheted, hogy engedjk meg neked azok
megkstolst.
VK
Pomponius D. 33. 6. 2.
Amikor valaki bort a bor()Sednyekkel egytt hagyomnyozott, Trebatius tagadta, hogy ez arra is vonatkoznk, ami
hordkban van, s gy vlte, ms a vgrendelkez gondolata s msok a szavai: klnben a borosednyek a hordkat nem foglaljk magukban. n, br a hordk nem tartoznak a borosednyek kz, mgsem adnk igazat Trebatiusnak, aki ~zerint a bor, amely a hordkban, teht nem a
borosednyekben van, ne volna hagyomnyozva. Azt tartom helyesnek, hogy akiknek a bort ednyekkel egytt
hagyomnyoztk, azoknak hagyomnyoztk az amforkat,
amelyekben a lefejtett bort tartjuk; a bort ugyanis amforkba s boroskorskba azzal a szndkkal fejtjk le, hogy
azokban Jegyen, amig a felhasznls cljra megvizsgljk.
A hordkba ms clbl tltjk be, tudnii llik azrt, hogy
azokbl utbb amforkba vagy boroskorskba fejtsk le.
vagy a hordk nlkl eladjuk.
VK
Proculus D . 33. 6. 15.
Valaki vgrendeletben ezt rta: A Graviscanusok kzsgre hagyom arrl a helyrelltand trl val gondoskodst, amely az teleplskn keresztl az Aurelia tig
hzdik." Felmerlt a krds, vajon rvnyes-e ez a hagyomny. Tuvcntius Celsus azt wlaszolt::i: ez az Aureli::i-fle t
1 4

gondozsra vonatkoz rendelkezs majdhogynem tkletlen u.~an, mivel a pnzsszeg nincs odarva. Mgis
akkora osszeget ~~he_t hagyomnyozottnak tekinteni, amely
erre a dologra szukseges: hacsak a pnzsszeg nagysgbl
v~gy annak ~- p.nzforrsnak a szerny voltbl, amelyet ~
vegrendel~ezo hatrahagyott, nem nyilvnval, hogy a vgrendelkezo akarata ms volt. Ekkor ugyanis a brnak a
vagyon s a hagyomny becsrtke szerint lehet a mennyisget megllaptania.
VK
Celsus D. 31. 30.

VL

A SZERZDSEK

A kereskedelmi let megbnulna szerzd si jog nlkl. Az


ruk cserje csak akkor folyik kell biztonsgban, ha a megllapodsokat a jog a szerzdsek vdruhjba bjtatja. s btrnynyal sjtja a szerzdsszegt.
Szndkosan hasznltunk kznapi szavakat. Aligha akad
ugyanis jogi fogalom, amelyrl tvesebb elkpzels lne a laikus
kzvlemnyben, mint a szerzds.I Sokan azt hiszik, hogy a
szerzds okmnyt, valamifle rst jelent, amelyet gyvdek
szoktak krmnfont mdon megfogalmazni. Valjban a szerzds nem holmi nneplyes esemny, hanem mindennapi letnk egyik legkznsgesebb, leggyakoribb s legegyszerbb jogi
mvelete. Ha az zletben vsrolunk egy pr cipt vagy egy
veg bort, adsvteli szerzds jn ltre. Ugyancsak szerzds t
ktnk akkor, amikor operabrletet vltunk vagy megrendelnk egy vendgli vacsort. A mai jog minC:en olyan megllapodst, amely jogi ktelezettsggel jr, szerzdsnek tekint.
Lnyegben ez volt a rmaiak llspontja is.1
Azrt bocstottuk elre ezt a rvid jogi fejtegetst, hogy a
beavatatlan olvas ne rettenjen meg a fejezet cmtl, s ne ta rtson attl, hogy rgi okiratokrl, pecstekr l , pensz szag iromnyokrl szl szraz szvegeken kell keresztlrgnia mag1.
Az effle agglyok alaptalanok.IA szerzds Rmban sem kivteles, hanem mindennapos esemny volt. A szerzdsek za blyai, a klnfle jogesetek a rnind ennapi kereskedelmi l e tr l ,
a v rlsi szoksokrl, vagyis a rmai emberek napi gyesbajos dolgairl adnak eleven - s a trtnetirknl bizony ra
159

szintbb

- kpet.INe feledjk, hogy a rmaiak a mai olaszok


voltak . Ugyanolyan zajosan ltek, mint Itlia mai lakosai,
s ppen gy letelemk vo lt a kereskeds, az a lkudozs.
Bennnket most kevss rdekel, mikppen vlekedtek a
rmai jogtudsok a szerzds elmleti krdseirl. Egybknt a szakemberek bnatra - a rmaiakat nem is foglalkoztatta
klnsebben a szerzds terija . A va lsgban fe lmerlt
bonyodalmakra, jogvitkra kerestek sszer megoldst, s e
tren sem mutattak tlzott hajlandsgot a m edd tprengsre.
ppen ezrt, a rmai jog szellemnek megfelelen, nem ltalban
a szerzd ssel fogunk trdni, hanem az egyes fontosabb szerzdsek nmelyik szablyt, egyik-msik vonst szeretnnk
bemutatni .
sei

1. A STIPULATIO

1A stipulatio a rmaiak mindenre hasznlatos szerzdsktsi


mdja volt. si, eredetileg taln esk jelleg ktelezettsgvllalst jelentett, amely lszval, krds-felelet fom1jban trtnt. Kt szereplje volt : a hitelez, akivel szemben a ktelezettsget vllaltk, s az ads, aki ktelezte magt. Ms szerz
dseknl is hiteleznek neveztk a jogosultat s adsnak a ktelezettet.!
Valjban a stipulatio a ktelezettsgvllals lehet legegyszerbb s legkzenfekvbb mdja volt. A hitel ez krdezett:
gred-e, hogy adod Stichus nev rabszolgdat?" Erre az adsnak egyetlen szval kellett vlaszolnia, mgpedig ugyanazzal az
igvel, amely a hitelez krdsben szerepelt. Pldnkban teht
a vlasz: grem." A stipulatio elnyei kz tartozott, hogy ez a
tmr, szbeli forma arra ksztette a kt s zerzd felet, hogy
egyrtelmen s kevs szval meghat rozzk azt, amiben megllapodtak. gy tisztzdott, hogy a sok elzetes alkudozs,
trgyals, fecsegs ut n voltakppen miben egyeztek meg. Idvel
viszont a stipulatio htrnyv vlt, hogy a zba n elhangz
gretet nehezen lehetett bizonytani. Ezrt szok ba jtt, hogy
rst is ksztettek az elhangzottakrl.
Minthogy a krds-felelet formt tetszs szerinti tartalommal
lehetett megtlteni, rmaiak mindenfajta ktelezettsg vllalsra alkalmaztk a stipulatit. Ennek folytn a jogtudsoknak

160

NYUGTK (VIASSZAL BEVONT FATBLK)

tbbnyire ppen a stipulatio taglalsa szolgltatott alkalmat a


egyik-msik ltalnos elvnek kifejtsre. A stipulatio
formjnak tmrsge pedig mlt prbakve volt a jogszi
rtelmezs mvszetnek. A szemelvnyek zme ezt hivatott
bemutatni.
szerzds

A ktelezettsget szbeli ton hozzuk ltre krds s felelet


tjn, amikor meggrtetjk (stipulljuk), hogy neknk
valamit adjanak vagy tegyenek ...
Rgen ennl a kvetkez szavak voltak szoksosak: Fogadod-e? Fogadom. - gred-e? grem. - Hitedre gred-e? Hitemre grem. - Kezeskedel-e? Kezeskedem. Fogsz-e adni? Fogok adni. - Meg fogod-e tenni? Meg fogom tenni. * Kzmbs, hogy a stipulatit latin , grg vagy
valami ms nyelven foglaltk szavakba, ha ezt a nyelvet
mindkt szerzd fl rti. Az sem kell, hogy mind a ketten
ugyanazt a nyelvet hasznljk; elg, ha a krdsre egybehangzan felelnek: st kt grg latin nyelven is hozhat
ltre szerz dst. ..
VK
Inst. 3. 15. pr. s 1.
Ha az, aminek adst grjk, olyasmi, amit nem lehet tulajdonba adni, a stipulatio hibaval. gy pldul, ha valaki
szabad embert grt, akit rabszolgnak hitt , vagy halottat,
akit lnek hitt, vagy szent vagy vallsi helyet, amelyet vilgi jellegnek vlt.
Ugyangy, ha valaki olyan dolgot gr, ami termszet szerin t lehetetlen, mint pldul egy kentaurt, a stipulatio szintn hibaval. Ugyangy hibaval a stipulatio, ha valaki
egy ktelezettsget olyan felttel mellett vllal, ami lehetetlen , mint pldul az, hogy ujjval megrinti az eget.
VK
Gai. Inst . 3. 97-98.
Ilyen stipulatio esetn : ha a hnap

VGREND ELETT R RMAI POLGR

(DOMBORM)

els

napjn Stichus

A latin nyelvben nem ltezett az igen"-nek m egfelel sz. Ezrt kell ett a
krdsben sze repl igt a k telezettsget v{ollal flnek megismtelnie.

161
11

rab zolgt nem adod, gred-e, hogy ~dsz ~z ~azt ?'.' a


rabszolga meghalvn, azt krdeztk, va1on mtodJa~t, me~ a
h el eje eltt lehet-e perelni. Sabinus s Proculus ugy. vlik.
hogy a felperesnek meg kell vrnia a kitztt napot, ~s ez a
helyeseb b nzet. Ugyanis az egsz ktele.zettsg*..feltetelhez
s idhz van rgztve, s jllehet a feltetel bekovetkezst
mr kizrtnak lehet tekinteni, a kitztt hatrid _mg ne~
jrt le. D e az ellen aki gy tett gretet: ha a honap elso
napjig az eget nem rinti meg", a keresetet ~yomban meg
lehet indtani . Ezt Marce!Jus is helyesnek tartja.
VK
Paulus D. 45. l. 8.
Ha azt amit aranynak gondoltam, br rz volt, nekem grted e;zel a rzzel tartozol nekem, mivel a trgyra nzve
me~egyeztnk. De rosszhiszemsg cmn pere!Jek tged,
h a engem, tudatosan becsaptl.
Pau lus D. 45. 1. 22.

VK

Ha nekem valaki gy ktelezte el magt: gred-e, hogy


adsz nekem tzet vagy tt", t jr. Ha pedig gy: ,,gred-~,
hogy janur vagy februr els napjn adsz?." gy kell venni,
mintha februr elsejre v!Jalta volna a kotelezettsget.
VK
Pomponius D . 45. l. 12.
Az a sza bly, hogy enaek a stipulati~~ak a.z.~lapj~n.: Ha
Lucius Titius mjus elseje eltt nem JOn Ital~aba, .~gered-e,
hogy tzet adsz?" Semmit sem lehet kvetel:1.. azel.ott, ho~y
kiderlt, vajon Titius Itliba azelt~ nem JO~t, es nem is
jhetett; akr letben, akr halla miatt es~tt 1gy.
VK
Pompon1us D. 45 . l. 10.
Azzal szemben nyilvn nincs ktsg, aki janur elsejre"
Az eredeti szvegben obligatio'' olvashat. Ezt jogi mszvaJ ktelem '~
nek szoks magyarra fordtani. A jobb olvashatsg rde kben ehelye tt a
kevsb szabatos, dc tartalmilag helyes ktelezettsg" szt alkalmazzuk ms esetekben is.

ktelezi magt, ha hozzteszi az els " -t vagy legkzelebbi"-t. De ha meg is mondja azt, hogy a msodik"-on
vagy harmadik"-on, vagy ms valamelyiken, a krds
hasonlkppen meg van oldva. Ha pedig nem teszi hozz,
hogy melyik janurban, a krlmnyek alapjn lehet levezetni, vajon mit gondolt, azaz mi volt a szerzdk szndka (mert mindenesetre ahhoz igazodunk, ami a szndkuk volt), s azt fogadjuk el. Ha pedig nem derl ki, azt
kell mondani, amit Sabinus, hogy az els janur kezd napjt kell figyelembe venni. Klnsen, ha valaki ktelezettsgvllalshoz igazodskppen a hnapok els napjt
adja meg. n is gy vlem, hogy a kvetkez hnapok els
napjt beszltk meg.
VK
Ulpianus D. 45. 1. 41. pr.
Ilyenfle stipula tit szerkesztettek: Ha Titius consul lesz,
gred-e, hogy attl a naptl fogva minden egyes vben
tzet adsz?" Hrom v mlva a felttel teljeslt. Nem indokolatlanul ktsg merlt fel, vajon ettl az idtl kezdve
lehet-e perelni. A vlasz ez : a stipulatio gy rvnyes, hogy
az azokra az vekre vonatkoz szolgltatst is, amelyek a
felttel bekvetkezte eltt elteltek, erre az idre halasztottnak kell tekinteni, gy hogy a dnts a kvetkez: attl
fogva, hogy Titius consull lett, minden egyes vben, de
visszamen leg az elmlt idre is szolgltatni kell tzet-tzet.
VK
Africanus D. 45. 1. 64.
Olykor a felttelhez nem kttt stipulatio mr a dolog termszetnl fogva haladkot foglal magban, mint amikor
olyan (rabszolgagyermeket) grnek, aki mg az anyamhben van , vagy jvbeli gymlcsket, vagy hz ptsre
ktelezik magukat. A perelsi jog ugyanis attl az idtl
kezddik, amikor a ktelezettsget a dolog termszete szerint teljesteni lehet. gy, ha valaki arra ktelezte magt,
hogy Carthagban ad valamit, amikor Rmban van, abban
hallgatlag bennfoglaltatik az az i d , amennyi id alatt
163

L62
11*

Carthagba lehet jutni. Ugyangy, ba valaki a felszabadtott rabszolgtl bizonyos munkk vgzst kttte ki, az
nem vlik elbb perelhetv, mint amikor kijelli a munkt,
s a felszabadtott el nem vgzi.
VK
Paulus D. 45. J. 73. pr.
Krdezem, vajon erklcstelennek tartod-e a kvetkez stipulatit: Az apa vr szerinti fit, akit Titius rkbe fogadott, rkss nevezte ki arra az esetre, ha az apai hatalom
all szabadul. Az rkbe fogad apa nem akarta t a hatalma all elbocstani msknt, csak ha neki bizonyos szszeget ad, s gy a fi stipulatival ktelezettsget is vllalt
erre, ha szabadd teszi. Az rkbe fogad apa hatalma all
megszabadulvn, az rks fi elfogadta a hagyatkot. Az
rkbe fogad apa ezutn az elbb emltett stipulatio alapjn kvetelte az grt sszeget. [A jogtuds] ezt vlaszolta:
a ktelezettsgvllals okt nym tartom erklcstelennek,
msknt ugyanis a fi az rkbefogad hatalma all nem
szabadulhatott volna. Nem lehet jogtalannak tekinteni a
stipulatio okt, ha az rkbe fogad apa valamit akar magnak azrt, hogy a fia a hatalom all felszabaduljon.
VK
Iavolenus D. 45 . .1. 107.
,,gred, hogy ezen a helyen kt ven bell brhzat ptesz?" A kt v eltelte eltt a stipulatit nem szegtk meg
mg akkor sem, ha az arra ktelezett nem ptkezett, s
csak annyi van htra az idbl, amennyi alatt az pletet
nem lehet felpteni. Az elvllalt ktelezettsg, amelynek
kezdettl fogva megszabott hatrideje volt, ugyanis ksbbi
tny miatt nem vltozik.
VK
Papin ianu s D. 45. l. 124.
Titia, akinek mstl fia volt, Gaius Seiusszal hzassgra
lpett, akinek lnya volt. A hzassgktskor megllapodtak, hogy Gaius Seius lnyt Titia fival eljegyzi, s errl
okiratot ksztettek, s ktbrt is ktttek ki arra az esetre,
164

ha valaki kzlk a hzassgot megakadlyozn. Azutn


Gaius Seius Titia frjeknt halt meg, a lnya pedig nem
akart hzassgot ktni. Krds, vajon Gaius Seius rksei
a stipulatio alapjn ktelesek-e helyt llani . Azt feleltem,
hogy a stipulatio alapjn, az elmondottak szerint, mivel az
ellenttben ll az erklcsi felfogssal, a felperessel szemben
a rossz szndk kifogst lehet felvetni, mivel akr mr
ltrejtt, akr jvbeli hzassgokra vonatkoz ktelezettsget ktbrrel megersteni tisztessgtelennek minsl.
VK

Paulus D . 45. 1. 134. pr.


Ha arra vllalkoztak, hogy Ephesosban adnak valamit
ebben bizonyos id is benne van. A krds az, miknt keli
ezt az idt szmtani. Az a leghelyesebb, ha az egsz gyet
a br, azaz egy tisztessges ember dntsre bzzuk, aki
megbecsli , hogy mennyi id alatt tudja egy gondos ember
teljesteni azt, amit grt. gy az, aki az Ephesosban val
teljestst grte, ne legyen knytelen tlevllel* jjel-nappal
tletidben is folytatni az utat, de olyan knyelmesen se
utazzk, hogy megrovsnak tegye ki magt, hanem az id
jrshoz, korhoz, nemhez, egszsgi llapothoz mrten
sszeren, hogy idejben, azaz annyi id alatt rkezzk
meg, amennyi a latt a hasonl trsadalmi lls emberek
tbbnyire odarkeznek. Ezt vgrehajtvn, ha Rmban
mara is, s a pnzt Ephesosban nem tudja adni, nem kevsb elyesen lpnek fel ellene, vagy azrt, mert rajta mlt,
hogy Ephesosban megadja a pnzt, vagy mert mindentt
lehet teljestenie. Amit ugyanis hatridre kell teljesteni,
azt teljesteni elbb is lehet, annak ellenre, hogy nem lehet
kvetelni. Hogyha valaki a menetid gyorstsval vagy
szerencss hajzsi viszonyok kvetkeztben elbb rkezik meg Ephesosba, azonnal kteles teljesteni, mert abban
ami idben s tnylegesen vget rt, mr semmifle magya~
rzkodsnak nincs helye.
VK
Venuleius D. 45. 1. 137. 2.
Ti. o lyan irattal, amel y n cs<iszri postaszoli;lat isnybevtelre is feljogost.

165

2. AZ ADSVtTEL

fMindenkor s mindentt az adsvtel a legfontosabb s a


leggyakrabban elfordul szerzds. A rmaiak ezen a tren is
szp teljestmnyt nyjtottak. A modern rtelemben vett adsvteli szerzds megalkotsa az mvk. Mg ms kori npeknl az adsvtel csak akkor vlt vglegess, ha az elad mr odaadta a vevnek a megvsrolt trgyat, vagy a vev fizetett, addig
a rmaiaknl a szerzds nyomban ltrejtt, mihelyt az elad s a
vev megegyezett. Teht a puszta megllapods elegend volt
ahhoz, hogy a vev kvetelhesse az rut s az elad a pn~q
Nhny bevezet szemelvny az adsvtel fbb szablyait,
elveit tartalmazza, majd olyan szvegek kvetkeznek, amelyek
a rmai kereskedelem egy-egy gt" szemlltetik. Klnsen
nagy szmban szerepelnek az ingatlanok adsvtelrl s a rabszolgakereskedelemrl szl szemelvnyek. Az elbbiek szmarnyt a telekvsrls gazdasgi fontossga s mai aktualitsa
is indokolja, mg a rabszolgk adsvtelnek szablyai a rmai
jog egyik lnyeges, de nem ppen dics oldalt mutatjk be.
Jellemz a rabszolgakereskedelem fontossgra, hogy ppen itt
tallkozunk a leggondosabban kimunklt szablyokkal.
Az adsvtel a cserbl ered. Hajdan ugyanis nem volt
pnz, s nem hvtk az egyik szolgltatst runak, a msikat
rnak, hanem az idnknt s a dolgokban jelentkez szksglet szerint mindenki cserlte az ltala nem hasznlt dolgokat hasznosakrt. Ez tbbnyire akkor trtnt, hogyha az,
ami az egyiknek flsleges volt, a msiknak hinyzott. De
mivel nem mindig s nem egyknnyen jtt ssze, hogy az
lett volna neked, amit n kvntam, nekem viszont az lett
volna meg, amit te kapni akartl, olyan anyagot vlasztottak ki amelynek nyilvnval s lland rtke a mennyisg
azono~sga rvn segtett a csere nehzsgein . s ez a matria hivatalos alakba (pnzalakba) kiverve, nem annyira
anyagnl, mint inkbb mennyisgnl fogva szolglja a
hasznlatot s a tulajdont. Ezentl nem nevezik tbb mind
a kt szolgltatst runak hanem a msikat (az ellenszolgltatst) rnak.

166

mde vajon lehetsges-e manapsg pnz nlkl a vtel.


Ez ktsges, mint pldul, ha n tgt adtam, hogy tunikt
kapjak. Sabinus s Cassius ezt adsvtelnek, Nerva s Proculus csernek s nem vtelnek gondoljk. Sabinus ta nknt hivatkozik Homroszra, aki elmondja, hogy a grgk hadserege rzzel, vassal s rabszolgkkal akart bort
vsrolni:
Bort mind onnan vsroltak a frts akhjok,
volt, aki rzen , msok meg ragyog vasat adtak,
ms krk brt, ms l krket adva,
ms rabszolgkat.
DG
(Ilisz 7. 472. - 4 sor.)
- de ezek a versek, gy ltszik csert jelentenek s nem
vtelt, mint ezek:
Ekkor azonban Glaukosz eszt Kronidsz elorozta,
mert ez aranyfegyvert nyjtott t Tdeidsznak
rzrt,
DG
(Ilisz 6. 234. - 2 sor.)
- pedig az inkbb e vlemny mellett szlana, amit msutt
ugyanaz a klt mond:
vsrolt mg vagyonbl.
DG
(Odsszeia l. 430. - 1 sor.)
Mgis helyesebb Nerva s Proculus vlemnye: mert amint
ms eladni, ms venni, ms a vev, ms az elad, gy ms
az r, ms az ru. Amit a cserben nem lehet megklnbztetni, az az, hogy melyik a vev, melyik az elad.
A vtel pedig a ius gentium-bl val, ennlfogva akaratmegegyezssel jn ltre, s kzvett vagy .levl tjn i
meg lehet ktni.
VK
Paulus D . l 8. J. l. pr.-2.
. .. Ezentl , ha brmely dolog eladsn felUI akr rsban,
akr irs nlkl foglalt adtak, mg ha kii Jn nem ktttk
is ki, hogy mi trtnjk a foglalval , ha meghisul a szerzds, akkor is, aki az eladst grte, az eladstl visszalpse e etfo ktszeresen kteles a fo Jalt visszaadni, aki

67

pedig a vtelre nzve llapodott meg, a vteltl visszal~pse


esetn az ltala adott foglalt elveszti, s az annak a visszaadsra irnyul kvetelst meg kell tagadni.
VK
C. 4. 21. 17. 2.
Nyilvnval, ha.gy az adsvtelkor megegyezsnek kell lennie klnben, ha vagy magban a vtelben, vagy az rban,
va~y valami msban nem egyeznek meg, az elads tkletlen. Ha teht n azt gondoltam, hogy a Cornelius-fle fldet
veszem meg, te pedig azt gondolod, a Sempronius-fle _fldet adod el mivel a trgyban nem rtettnk egyet, nmcs
vtel. Ugyat;gy, ha n Stichust, te a tvollev Pamphilust
vlted eladni, nincs vtel, mert a trgyban nem volt egyetrts.
Persze ha a nvben nem rtnk egyet, de a trgyban az
egyetrts megvan, semmi ktsg nem lehet, hogy a v_tel s
az elads rvnyes: a nvben val flrerts semmit sem
tesz, amikor a trgyban az egyetrts fennll.
Ezrt felmerl a krds, ha magban a trgyban nem tvednek de az anyagban tveds van , tegyk fel, ha valaki
bor hel~ett ecetet ad el, vagy ezst helyett lmot, vagy ezstrt ms hasonlt, vajon adsvtel trtnt-e. Marcellus sszefoglal mvnek hatodik fejezetben azt rja, ltrejtt az
adsvtel, mivel a trgyban megegyeztek, ha az anyagban
tvedtek is. n a bort illeten egyetrtek, mivel az anyag
csaknem azonos, ha a bor ecetesedik. Klnben, ha a bor
nem ecetesedik, hanem mr elbb ecet volt, akkor, gy tetszik ms folyadkot ms gyannt adtunk el. Egyb esetben 'pedig gy vlem, valahnyszor az anyagban tvednek,
nincs adsvtel.
VK
Ulpianus D. 18. 1. 9.

meg gy vlted, frfi rabszolgt vsrolsz, mivel a nemben trtnt tveds, nem jtt ltre az adsvtel.
VK
Ulpianus D. 18. 1. 11. 1.
Mindaz, amit az eladsoknl az ru feldcsrsre mondanak, ha ez nyilvnval, az eladt nem ktelezi. gy pldul
ha az elad a rabszolgt csinosnak, a hzat jl megptettnek mondja; de ha azt mondja, hogy a rabszolga rstud
vagy valami mestersgben jrtas, azrt felels: mert mr
emiatt is tbbrt adja el. Nem ktelezik az eladt az olyan
gretek, amelyeket annyira ellenrizni lehet, hogy a vev
nek azokat nem lehet fel nem ismernie. Pldul ha valaki a
rabszolgt, aki vilgtalan, megveszi, de annak psgt kikttte. Az eladnak igazolnia kell, hogy a becsaps szndka tle tvol volt, ami nemcsak akkor llapthat meg,
ha a becsaps cljbl homlyosan beszl, hanem akkor is,
ha valamit fondorlatosan eltitkol.
VK
F lorentinus D. 18. 1. 43.
Lucius Titius Germniban, a Rajnn tl fldeket vsrolt,
s az r egy rszt megfizette. Mivel a htralkos rsz megfizetsre a vev rkst felszltottk, az a kvetelst
visszautastotta, mondvn, hogy ezeket a birtokokat csszri
rendelkezsre rszben eladtk, rszben vetern katonk
kztt jutalomknt osztottk szt. Krdezem, ennek a dolognak a veszlye az eladt terhelheti-e. Paulus azt mondta,
hogy a vteli szerzds megktse utn bekvetkez esetek
nem sjtjk az eladt, s ezrt azok szerint, amiket eladtak ,
a birtokok rt kvetelheti.
VK
Paulus D. 21. 2. 11. pr.
Sem a vtelt, sem az eladst nem kpzelhetjk el az eladsra
dolog nlkl. Ennek ellenre azonban a jvbeli
gymlcs s az llat szaporulata rvnyesen adhat el olyan
mdon, hogy abban az idben, amikor a klyk vilgra jn,
az adsvtelt mr a szerzc,is megktse pillanatban ltrekerl

Hogyha n azt gondoltam, hogy szz lnyt vsrolok, holo~t


az mr asszony, a vtel rvnyes lesz: a nemben ugyams
nem volt tved~ , KUlnben ha n asszonyt adtam el te

168

169

jttnek tekintjk. S ha az elad megakadlyozta a siletst


vagy a gyarapodst, t ezrt a vtel cmn be lehet perelni.
Az adsvtelt olykor mgis el lehet kpzelni a dolog nlkl
is, pl. akkor, ba valaki sajt kockzatra vesz. Ez az eset
akkor, ha egy halszat vagy madrfogs zskmnyt vagy
a tmeg kz s zrt ajndkot vsroljk meg. Az adsvtel
ugyanis, mivel itt n. remnyvtelrl" van sz, abban az
esetben is rvnyes, ha a fogs elmarad. Abban az esetben
pedig, ha a tmeg kz szrt ajndkot elperlik, az eladt,
mivel ezzel a lehetsggel szmolni kellett, semmifle ktelezettsg nem terheli.
HG
Pomponius D. l 8. 1. 8.
Vettem egy hzat, de sem n, sem az elad nem tudtunk
arrl, hogy legett. Nerva, Sabinus s Cassius szerint az
adsvtel rvnytelen, annak ellenre, hogy a telek megmaradt, s szerintk a kifizetett vtelrat vissza lehet kvetelni. Ha viszont a hz egy rsze pen maradt, Neratius szerint a krds megoldsakor igen sok fgg attl, hogy a legett hznak mekkora rsze maradt meg. gy pedig, ha a
hz nagyobb rsze gett le, a vev nem knyszerthet arra,
hogy llja az adsvtelt, st, mg azt is visszakvetelheti,
amit esetleg mr teljestett. Ha ellenben a hz fele, vagy kevesebb mint fele gett le, a vev llni tartozik az adsvtelt
azzal, hogy egy tisztessges ember becslse alapjn annyival
kevesebbet fizet, amennyivel a hz rtke a tz miatt cskkent. Ha pedig az elad rteslt a hz l egsrl, a vev
azonban errl nem tudott, az adsvtel rvnytelen abban
az esetben, ha az egsz hz az elads eltt legett. Ha viszont
a hz egy rsze pen maradt, az adsvtel rvnyes, s az
elad kteles a vevnek visszatrteni annyit, amennyivel
krosodott. Hasonlkppen kell eljrni az ellenkez esetben is, akkor tudniillik, ha a vev tudomst szerzett az esetrl, az elad azonban nem. Ugyanis itt is nemcsak az adsvtel rvnyes, hanem a vev kteles az eladnak a teljes
vtelrat is megfizetni ha ugyan m nem fizette volna me~ ,

po

vagy .abban az esetben, ha mr teljestett, nem kvetelheti


azt vissza . Ha pedig mindketten, a vev is s az elad is tudomst szereztek arrl, hogy a hz teljesen vagy akrcsak
rszben .is legett, nincsen szerzds, mivel m indketten
rosszhi s zemek . . .
HG
Pa ulus D . 18. J . 57.
Egy telek eladja a szerz d s ben kikt "" tte, hogy a vev kteles a telket 30 napon bell lemrni, s t a telek nagysgrl rtesteni. Az elad mentesl k telezet tsgtl , ha a megszabott id lejrta el t t nem kap rtestst. A vev a mrsre megszabott hatrid eltelte el t t jelezte, hogy mennyivel tallja kisebbnek a krdses telek nagysg t, s ezrt a
vtelr arnyos rszt vissza is kapta . Ezt kve t en eladta
ezt a telket, s miutn azt mag mrte le vevjnek a telek
nagysgt kisebbnek tallta, mint korbban. Yi tat~ tt volt,
hogy krheti-e eladjtl a korbban kik ttt vtelrnak
tovbbi, a telek hinyz rszvel arnyban ll cskkentst. A vlasz szerint ez a szerzds rende l kezst l f gg: ha
ugyanis abban llapodtak meg, hogy a vev kteles a telket
30 napon bell lemrni, s az eladt a klnbzetrl rtesteni, akkor ignyt, mivel a kikttt ha trid leteltt kveten rtestette az eladt, nem rvnyestheti . H a viszont
a kikts gy szl t, hogy a vev k teles a telket nhny napon bell lemrn i s a fldteri.ilet nagysgt kzln i, akkor
mg vek mltn is, feltve, hogy 30 napon beil rtestett;
arrl, hogy a telek kisebb krheti a vtelr arnyos rsznek vi szatrtst.
HG
Paulu s D. 18. 1. 40. pr.
A telek vtelt meg nem ktt tnek tekin tj k mg abban az
esetben is, ha csupn a szl csavart ki fkat vagy elemsztette ezeket a tz, feltve, hogy a telket, pl. egy olajfa -ligetet, ppen e fk miatt vsrolnnak meg. Ez fggetlen attl,
hogy az elad tudott-e a krrl vagy sem. Arra vonatkozan
pedig, hogy a vev ismerte-e ezt a kr lmnyt vagy sem,
171

ppoly kevss tudott errl mint az elad, ugyanaz irnyad, amit a fen ti esetekben a hzakrl mondottunk.
HG
Papinian us D . 18. l. 58.

zabadd lesz, ha pedig az, aki eladta, ebben az akaratban


llhatatosan megmaradt, az rks aka ratt kutatni nem
kell.
VK
Paulus D. 18. 7. 3.

Vitatott volt, hogy ha a fkat a telken, anna k megtekintse


utn, de mg .az adsvtel megktse eltt a szl kidnti ,
kteles-e az elad a kidlt fka t a vevnek tadni. A dnts
az, hogy nem kteles, mivel az adsvtel a fkra, tekintve,
hogy azok mg a telek eladsa el tt megszntek a telek
rszei lenni, nem vonatkozik. Ha ellenben a vev nem tudta,
hogy a fk kidltek, az elad azonban tudta, s a vevt mgsem figyelmeztette, kteles a vev teljes krt megtrteni,
feltve, hogy az adsvtelre egyltaln sor kerl.
HG
G a ius D . 18. 6. 9.

Azt krdeztk, ha valaki a sajt rabszolgjt eladta, s megparancsolta, hogy azt bizonyos idn bell szabadtsk fel,
de utbb megvltoztatta akaratt, s a vev et t l fggetlenl felszabadtotta, vajon ezen a cmen van-e valami perlsi
joga. Azt mondtam, az eladsbl ered perlsi jog a rabszolga felszaba dtsa folytn, akr ha megvltozott is az
elad akarata, rvnyt vesztette.
VK
Papinianus D. 18. 7. 8.

Rutilia Polla megvette a Saoatenes Angularius-fle tavat s


a t melletti tz lb szles, szraz f lddarabot. Krdses,
hogy abban az esetben, ha ez a tzlbnyi terlet, amely
akkor a thoz tartozott, a t radsa kvetkeztben vz al
kerl, a parttl szmtott kvetkez tz lb szles sv Rutilia Pollt illeti-e meg? Proculus a krdsre igy vlaszolt :
gy vlem, hogy az a t, a melyet Rutilia Polla megvett, csak
abban a terjedelemben tekinthet eladottnak, amekkora az
eladskor volt, s hozz csupn az a tz lb szles sv tartozik, amely azt ebben az idben k rlvette. Az rads
miatt ugyan is mg nem lehet a tavat a vsrls idejnek terjedelmhez kpest megnvelve birtokolni.
HG
Procu lus D. 18. 1. 69.

Amikor valaki eladta Pamphila s Stichus nev rabszolg it,


az adsvtelbe azt a kiktst vette bele, hogy Pamphila s
Stichus, akiket cskkentett ron adott el, Seiusn kvl, ms
rabszolgasgban ne legyenek, s gazdjuk halla utn szabadsgban ljenek. Azt krdeztk, vajon ezek a rabszolgk,
akikrl gy ll apodo tt meg az elad s a vev, a vev hallval minden tovbbi nlkl felszabadultak-e. Azt vlaszoltam, hogy az isteni Hadrianus csszr errl hozott rendelkezse szerint, Pamphi la s Sti chus, akiknek az gyrl sz
van, ha nem szabadtottk fel ket , rabszolgk maradnak.
Az isteni Marcus Aurelius csszr azonban az adsvteli
szerzdsben kikttt szabadsgrl elrendelte, hogy felszabadts nlkl is szabadd vljanak, mg akkor is, ha a
szabaduls t az elad a vev hallnak idejre halasztotta el.
VK
Scaevola D. 18. 7. 10.

Ha valaki azzal a kiktssel ado tt el egy ra bszolgant, hogy


annak testt ne bocsssk ruba, s ha a vev az ellen tenne,
a nt elviheti tle. Jllehet a rabszolgan tbbszr cserlt
gazdt, az elvitelre val jog azt illeti meg, aki elszr adta el.
VK
Paulus D. 18. 1. 56.
Ha egy rabszolgt azzal a kik tssel adtak el, hogy bizonyos
idn belUI fel kell szabadtani; ha oem zabadtjk is fel ,

Az aedilis curilis-ek ezt mondtk ki: Akik ra bszolgkat


adnak el, tudassk a vevkkel , hogy milyen betegsgk vagy
hibjuk van, melyik rabszolga szktt mr meg, melyik
csavarg vagy blncselekmnnyel terhelt. Mindezeket a rabszolgk eladsakor nyltan s egyenesen kzljk. Hogyha
az elads ezektl eltren jtt ltre, vagy annak megszeg173

sevel, amit a rabszolga tu lajdonsga irl az eladskor mondtak, s a mirt helyt kell llani, akkor a rabszolgavtel felbontsra perlsi lehetsget biztostunk a vevnek s mindazoknak, akikre ez a dolog tartozik."
VK
Ulpianus D. 21. 1. 1. 1.
Ezen edictum kifggeszt nek az oka az, hogy elbe vgjon az eladk fondorlatainak, s segtsgre Jegyen a vevk
nek, ha brkit kzlk az eladk becsapnak. Tudni kell
azonban, hogy mg ha nincs is az eladnak tudomsa arrl,
amirt az aed ilis-ek rendelkezse szerint felelnie kell, az re
nzve mgis k telez. s ez nem mltnytalan: a vevnek
ugyani s mindegy az, mirt csapjk be, az e ad tudatlansga vagy ravaszsga miatt.
VK
Ulpianus D. 21. 1. 1. 2.
Ha teht valamelyik rabszolgnak olyan hi bja vagy betegsge vo lna. amely az ha znlatt vagy szolg latt akadlyozza, a h iba miatt vis zaads:.nak van helye ; meg kell
jegyezn nk azo nban, ne m minden ok jelenti azt, hogy a
rabszolga hibsnak min l. Enyhe lz teht, vagy rgi
v ltlz, amely mgis mr megsz nteth et , vagy kis seb, ha
nem is kzltk, nmagban nem h iba: ezeket ugyanis el
lehet han yagolni. Pldakppen felsoroljuk ezrt, hogy kik
szmtanak betegnek vagy hi bsnak.
Vivianusnl krdezik azt , ha a vallsi tbolyban szenve d
rabszolga idnkn t a fejt rzza, s mond valamit, vajon
egszsgesnek szm t-e ennek ellenre. s Vivianus azt
mon dja, hogy egszsges, mert nek nk, gymond, egyeseket
kisebb elmebeli hiba ellenre egszsgesnek kell tekintennk ; msklnben, mondja, az lenne, hogy ebb l az okbl vg nlkl sokakrl tagadnnk, hogy egszsgesek, mint
pldul a kiss babonsrl, az indulatos ter mszetrl, a
cs knysrl s ms lelki betegsgben szenvedkr l. Inkbb
az egszsgrt, mint a llek hi birt vllalnak ktelezettsget. Mgis olykor, mo Ddja, a test hibja a llekre is kihat,
.174

s azt is hibftss teszi : mi Dt ez a dhngvel megesik, mert


ez a lz miatt kvetkezik be. Mi a helyzet teht? Ha valakinek .az elmebeli hibja olyan, hogy azt a vevnek kifogsoln1a kellene, s az elad, br tudja, mgsem kzli, a vtel
a lapjn felels .
VK
Ulpianus D . 21. 1. 1. 8- 9.
Krdeztk, vajon az, a kinek a nyelve le van vgva, egszsgesnek minsl-e. Ez a krds felmerl Ofilius11l is, nla
Jval kapcsolat ban. Azt mondja , az ilyen t nem lehet egszsgesnek tekinteni .
VK
Ulpianus D. 21 . J . 8.
Sabiou azt mo ndja, hogy a nma beteg: betegsgnek kell
ugyanis tekinteni, hogy nincs hangja. Hanem az, aki nehezen beszl nem beteg, az sem, aki nem vi lgosan beszl
aki viszont nem rtheten beszl, az mindenesetre beteg. '
VK
Ulpianus D . 2 1. J. 9.
Ofi lius azt mondja, hogy ha a rabszolga egyik ujja le van
vgva, vagy egyik tagjbl valamit sszemarcangoltak, ha
meggygyult is, de emiatt mgis kevs b hasznlhat nem
szmt egszsgesnek. Azt olvasom , hogy Cato is rta': akinek kz- vagy lbujjt levgtk, beteg, ami a fentebb rt
megk lnbztetsnek megfelelen igaz is.
De ha va lakinek kezn vagy lbn tbb ujja van , ha ezeknek szma semmit sem akadlyoz, nem ok a hiba miatti
v i~szavtelre. Emiatt nem azt ken nzni, mennyi az ujjak
zama, hanem azt, hogy a tbb vagy kevesebb ujjat lehet-e
akadly nlkl hasznlni.
A rvid I trl krdeztk, vajon egszsges-e: gy vlem
ezt is vissza lehet a hiba miatt adni.
'
D e a farkasvaksgban szen ved is betegnek szmt, vagyis
az olyan rabszolga, aki a hajna li s az alkonyati idben
nem lt. Ezt a betegsget a grgk ni.iktalpnak hvjk.
175

Nmelyek homlyos ltsnak vlik azt, amikor a rabszolga


a vilgossg fel fordulva, semmit sem lt.
Krds az is, vajon a dadog, a selypt, a beszdhibs s
az, aki lass beszd, a kajla, a befel hajl lb egszsges-e: gy vlem, ezek egszsgesek.
VK

Ulpianus D. 21. 1. 10.


Akinek a foga hinyzik, nem beteg: az emberek nagy rsznek ugyanis hinyzik valamelyik foga, s emiatt mg n_em
beteg. Klnsen, mivel fogak nlkl szletnk,, s em1_att
addig is nem kevsb egszsgesek vagyunk, am1g fogamk
nnek. Klnben egyetlen regember sem lenne egszsges.
VK
Paulus D. 21. 1. 11.
Krdeztk arrl a rabszolganrl, aki mindig halottakat
hoz a vilgra, vajon beteg-e. Sabinus is azt mondja, hogyha
az anyamh hibjval fgg ssze, akkor beteg. Ha a r~b
szolgan teherbe esik, mindenki egyetrt abban, hogy egeszsges, mert a n legnagyobb s klnleges ktele,ssge, ~~g.y
teherbe essk s magzatt megvja. A gyermekagyas not is
egszsgesnek kell tekinteni, ha semmi kls behats _nem
trtnik, amely testt valamifle betegsggel fenyegeti. "
Caelius azt mondja, Trebatius klnbsget tett a meddo
n tekintetben; ha termszettl fogva medd, akkor egszsges, de ha testi hiba miatt, ell enkezleg van.
VK
Ulpianus D. 21. 1. 14. pr.-3.
Egy rabszolgalny eladsrl kszlt szerzds
Sextus Quintilius Maximus s Sextus Quintilius Condianus consulsga vben, Iulius idusa eltti nyolcadik napon,
Szidben...
.
Artemidrosz Kaisziosz fia , alexandriai lakos, a piacon
megvett Lucius Iulius Protoctetustl egy Sza~1ba_tida ne~
lenyt, akit Athnaisznak is hvnak, vagy barm1lyen mas

n ven neveznek, phrgiai szrmazs, tizenkt esztends ,


hromszztven ezst denariusrt. Szavatossgot s kezessget vllalt Hermeiosz Hphaiszta fia azrt, hogy a lny a
rendelkezseknek megfelelen egszsges, senkivel kapcsolatban sem terheli bncselekmny, nem szkevny s nem
csavarg, szellemileg p.
Ha pedig miatta rszben vagy egszben pert indtannak
a vev ellen s elperelnk a lnyt, akkor Artemidorosz
Kaisziosz fia krdsre Lucius Iulius Protoctetus becsletre grte, hogy felszlts nlkl megfizeti a vtelr ktszerest. Egyben kijelentette, hogy megkapta a vtelrat.
Mindezrt kezessget vllalt Hermeiosz Hphaiszta fia.
[Az elad alrsa]: Lucius lulius Protoctetus eladtam a
lnyt hromszztven denariusrt, s kijelentem, hogy tvettem a vtelrat, amint fentebb le van rva.
[A kezes alrsa] : Hermeiosz Hphaiszta fia kezessget
vllalok a lny eladsrt, s szavatolom azt, ami fentebb
le van rva.
DGy
FJRA llI. 133.

Ha az eladott bor megsavanyodik, vagy valami ms hibja


van, a kr a vev, mint akkor is, ha a bor kimlik akr az
ednyek sszetrse miatt, akr ms okbl. De ha az elad
a veszly vllalsra ktelezi magt, arra az idre, amelyre
magt ktelezte, akkor azt viselnie kell. Ha az idt nem
jellte meg, addig tartozik a veszlyt vllalni, ameddig a bort
megkstoljk, ugyani s tnylegesen akkor adta el, amikor
megkstoltk. Vagy gy llapodnak meg teht, hogy meddig vllalja a borral kapcsolatos veszlyt, s addig viseli is;
vagy nem llapodnak meg, s akkor a felelssgvllals a
bor megkstolsig tart. m ha a vev a hordkat vagy az
ednyeket megjellte is, de a bort mg nem kstoltk meg,
kvetkezetesen azt mondjuk, hogy a veszly az elad, hacsak a megllapods ms nem volt.
YK
Ulpianus D. 18. 6. l. pr.
177

176
12

lfa valaki bort ado tt el, s azt kttte ki, hogy bizonyos
idn bell meg kell kstolni, azutn pedig az eladn mJt,
hogy nem kstoltk meg, vajon a megsavanyods s a habosods veszlyrt csak a mltra nzve kell az eladnak felelnie, vagy az idpont elmltval is (hogyha esetleg tnkre
ment, miutn a kstolsra kitztt nap elmlt, a felelssg
az eladt terheli), vagy inkbb a vtel felbomlott (mintha
felttellel adtk volna el, vagyis azzal, ha a megkstols a
kitztt nap eltt sorra kerl)? s rdekes, mi a teend; n
pedig gy vlem: ha ez homlyos, azt kell mondani, a vtel
fennmarad , a felelssg azonban az eladt terheli a megkstolsra kitztt nap utn is, mivel a helyzetet maga idzte
el .

VK

Ulpianus D . 18. 6. 4. pr.

Az eladnak szabad akr kintenie a bort, ba a mrsre


idpontot tztt , s a hatrnapig a mrs nem trtnt meg.
De nem ntheti ki rgt n, hanem csak miutn a vevvel
tank eltt kzlte, hogy vagy vigye azt el, vagy tudja meg
hogy a bort ki fogjk nteni. Ha pedig, jllehet ki nthetn,
ezt mgsem teszi meg, dicsretet rdemel. Emiatt hordbrt is ignyelhet, de csak ha rdekben volt, hogy
resek legyenek azok az ednyek, amelyekben a bor volt
(vagy ha azokat a jvre brbe akarta adni), vagy ha azok
helyett ms hordkat kellett brelnie. E lnysebb pedig
ednyeket brelni, s a bort nem odaadni, kivve, ha a vev
megtrt a nnyit, amennyirt azokat brli, vagy pedig a bort
tisztessgesen eladni , vagyis annyi gondot fordtani r ,
amennyi a sajt kra nlkl lehetsges, s gy a ve v t minl
kevesebb vesztesg rje.
VK
Ulpianus D . 18. 6. 1. 3.

gyesek gy vlik, hogy rtalmas mregre vo natkozlag


nem lehet adsvtelt ktni, amint a bns gyre szl megbzs vagy trsasg is rvnytelen. Ez a nzet helyesnek
teki nthet olyankor, amikor semmi mdon sem lehet ms

a ?yag hozz tte!vel a mrget hasznoss tenni. Ms t kell


viszont mondam azokrl a mrgekrl amelyek ,
g0 kk J Jk
.

mas anyah
a e" ~verve annyira elvesztik rtalmas termszetket
D~ beloluk ellenmreg vagy gygyt orvossg kszthet'.
Y
Gaius D. 18. 1. 35. 2.

3. A B RLET

IA '

romai !og an a brleti szerzds a mainl jval szlesebb


(eru1etre
terJedt ki A mode
t~tsrt _trtnt h~sznlatb::~~~:::e~z1~~f~~~; 1~~~zol~~
viszont idesoroltk a szabad emberek brmunkJ"t '.
mara .
mun.k
ds
is - a mai
~ -, tovb?, az olyan megllapodsokat, arnikor v:i:z:.r~

v?i1~ :~~~~spt;~;~:~!Z~~n~g~z~i::~~~I t~krm6~ szol-

gltatsra
zdsnek nevezzk.!

a oz 1 szer-

ll~ti~v!;:atot~ szvegek a brlet mindhrom fajtjt szem.

rcsa az adsvtelnl, itt is a szerzds tr .


rmt csoportos!tottuk a szemelvnyeket Tallk
k ~ya1 szebrbeadsval, nhny - mai ember s . .ozun mgatlan
hz vagy I k bl ..

z m ra is tanulsgos A ll Ik a .s r eti uggyel, frd brbeadsval brmunkval


v . ~ oz61 szerzds krbl a legrdekesebbeket. az it .
kezs1 es a hajfuvarozsi eseteket vlogattuk ki.
.
P ~ brlet, minth~~Y

a termszetjogon alapul, s a ius genu~-on nem elirt szavak hasznlatval, hanem, mint az
~~svtel, akaratmegegyezssel jn ltre.
Paulus D . 19. 2. 1.

A, brlet igen kzel ll az adsvtelhez s ugyanolya


balyok

n szak ""t"k szermt JOn 1tre. Mert amiknt az adsvtelt akkor


isoa1kk~:~~~~:i~ rba~~:gllapodtak, ugyangy a brletet
tak
. meg otottnek, ha a brben megllapod.. .. Olyan na~y hasonlsg van az adsvtel s a brlet
k.~zott, hogy ne~elykor krdsess vlik, vajon adsvtelro vagy brletrol van-e sz? Mint
plda' t 1I, ha egy arany

1.78

179

1nvessel megllapodom, hogy a sajt aranybl nekem

meghatrozott sly s alak gyrt ksztsen, s ezrt


- mondjuk - hromszzat kapott, ez vajon adsvtel vagy
brlet-e? Az a dnts, hogy egy szerzds keletkezett, s ez
inkbb adsvteli. Hogyha az ara nyat n adom, s brt llaptunk meg a n~unkrt, nem ktsges, hogy brlet jtt ltre.
VK
Gaius D. 19. 2. 2. pr.-1.
Ha egy telket tzrt adtam brbe, te pedig gy vled, hogy
trt brelted ki, nem jtt ltre szerzds. Ha viszont gy
vlem, hogy kevesebbrt adtam brbe, te pedig gy hiszed,
tbbrt brelted, akkor a brlet nem terjed tbbre annl,
mint amit n gondoltam.
VK
Pomponius D . 19. 2. 52.
Ha a vihar ereje krt okoz, vizsgljuk meg, vajon tartozik-e
a brbead a brlnek valamit nyjtani. Servius szerint a
brbead a brlvel szemben helytllani tartozik minden
esemnyrt, amelynek ellenllani nem lehet (vis major).
gy a vzradsrt, a varjak, a sereglyek puszttsrt,
vagy ha ms hasonl trtnik, vagy az ellensges betrsrt.
Ha azonban a hibk magb l a dologbl erednek, azok a
brlt terhelik, gy, ha a bor mcgecetesedik, a vetsek a frgektl , gyomoktl tnkremennek. De nem a brl kra,
ha fld csuszamls trtnik s minden gymlcs odavsz.
Az elveszett magvak krn fell ilyenkor nem knyszerthet arra, hogy mg a fld brrt is helyt lljon. Ha pedig
a szrazsg az olajfa gymlcst tnkreteszi, vagy az a nap
szokatlan heve miatt kvetkezik be, a kr a tulajdonos lesz.
Ha viszont semmi szokatlan nem trtnt, a kr a brl.
Ugyanez ll akkor is, ha tvonul hadsereg valamit fegye lmezetlensgbl magval visz. De ha fldrengs kvetkeztben gy bespped a fld, hogy semmiv lesz, a kr a
tulajdonosra hrul, m rt neki a f ldet szolgltat ia kell,
hogy gymlcsztethessk azt .
VK
Ulpianus D. 19. 2. 15. 2.

Azzal a kiktssel a ltam brbe a f ldet, hogy msnak


szabad azt brbe adnom, ha nem a szerzds szerint mve
lik, s amennyivel kevesebbrt adom brbe, azt nekem meg
kell trteni. Arrl vi szont nem szlt a megllapods,
hogyha tbbrt adom brbe, azt neked adom . Mivel a
fldet senki sem mvelte, ugyanazt tbbrt adtam brbe.
Krdem, vajon a tbbletet tartozom-e kiad ui. A vlasz ez:
ilyen ktelezettsgvllals esetn azt kell legfkppen tekintetbe venni, mi volt a kt fl megllapodsa; gy tetszik,
hallga llag abban llapodtak meg, hogy nem kell semmit
sem megtrteni, ha a f ldet nagyobb pnzrt adtk brbe,
vagyis, hogy ezt a kiktst csakis a brbead rdekben
vettk be.
VK
Iavolenus D. 19. 2. 51. pr.
Ha a lakk valamivel kevsb knyelmesen hasznljk az
emelet i laks egyik rszt, nem kell mindjrt a brbl levonni. A lak ugyan is abban a helyzetben van, hogy a
knyelmetlensgnek valami kis rszt viselnie ke!J, ha az
o lyan vratlanu l addik el, ami miatt a tulajdonosnak valamit le kell bontania. Nem annyira azonban, hogy az emeletnek arrl a rszrl, amelynek nagyobb darabjra a laknak hasznlati joga van, a tulajdonos a tett eltvoltsa.
VK
Alfenus D. 19. 2. 27. pr.
Valaki harmincrt hzat brelt, s az egyes emeleteket gy
ad ta brbe, hogy az szesb l negyven gyljn ssze. A
hz tulajdonosa, mi ve l az pletet megrongldottnak
mondta, lebontotta.
z volt a krds, mennyinek kell
venni a perrtket, ha az, aki az egszet brelte, brli
minsgben perel. A felelet az, hogy ha a megronglt
pletet szksges volt lebontani, a perrtket abbl kell
kiszntani, amennyirt a hztulajdonos brbeadta, annak
az arnyos rsznek a levonsval, amely id a latt brlk
nem lakhattak ott. Ha viszont nem volt szksg a lebontsra, hanem azt a tulajdo nos csak azrt tette, mert jobb
181

180

hzat akart pteni, annyit kell a brl javra megtlni,


amennyi kra keletkezett abbl, hogy a lakk elkltztek.
VK
Alfenus D. 19. 2. 30. pr.
Valaki a vrosban vi hsz pnzrt frd zemben tartsra vllalkozott, s kikttte, hogy a ftklyha , a csvek
s ms hasonlk helyrelltsra szz pnzt fizessenek neki.
A vllalkoz a szz pnzt kvetelte. Az a vlemnyem, hogy
ez akkor jr neki, ha biztostkot ad arrl, hogy a pnzt
azoknak a dolgoknak a helyrelltsra fordtja.
YK
Labeo D . 19. 2. 58. 2.
Egyik msol a munkaerejt brbe adta, majd az, aki
brbe vette, meghalt. A msol krelmre Antoninus csszr az isteni Severusszal egytt leiratban a kvetkezket
mondta: Mivel azt adod el, hogy nem rajtad llt, hogy
Antonius Aquila rszre az elvllalt munkt teljestsed, ha
ugyanabban az vben brt mstl nem kaptl, mltnyos,
hogy megkapd a jrandsgodat."
VK
Ulpianus D. 19. 2. 19. 9.
Ha a hzptst gy adom ki a vllalkoznak, hogy az
utbbi mindent a sajt kltsgn vgezzen, s rem csak a
tulajdont ruhzza t, mgis brletrl van sz, mert a mesterember a sajt munkjt, azaz az elkszts ktelezettsgt
adja brbe.
VK
Paulus D. l 9. 2. 22. 2.
Marcius vllalta, hogy Flaccusnak hzat pt. Azutn, hogy
a munka egy rsze elkszlt, az plet fldrengs kvetkeztben sszedlt. Massurius Sabinus szerint, ha ezt termszeti
er okozta, amilyen a fldrengs, a kr Flaccust terheli.
VK
Javolenus D. 19. 2. 59.
H a a hajs rakomny szlltst v<11la lta Minturnae-ba , s
182

mivel a Liris-folyn* a haj oda nem juthatott, az rut ms


hajra rakta, s ez a haj a foly torkolatnl elpusztult,
fe lel s-e az els hajs? Labeo azt mondja, nem felels , ha
gondatlansg nem terheli. Kiiloben , ha a tulajdonos akarata ellenre jrt el, vagy akr az idjrs, akr a haj
kevsb alkalmas volta miatt nem kellett volna gy eljrnia, akkor a brlet alapjn kell per !ni .
VK
Ulpianus D . 19. 2. 13. 1.
Ha a kapitny a hajt kormnyos nlkl a folyra bocstja,
s vihar keletkezvn, azt irnytani nem tudja, s a haj
eipusztul, a haj utasainak ellene a brlet i szerzd s a lapjn perlsi lehetsgk van.
VK
Ulpianus D . 19. 2. 13. 2.
Ha valaki eJvlJalta, hogy hajjn nt fuvaroz, majd a
hajn gyermek szletik, gy kell megtlni, hogy a gyermekrt semmi sem jr, mivel annak a fuvarozsa nem nagy
teljestmny, s nem veszi ignybe mindazt, ami a haj
utasa inak a hasznlatra szolgl.
VK
Ulpianus D . 19. 2. 19. 7.
A rhodoszi (hajzsi) trvny kimondja, hogy ha a haj
megknnytse rdekben az ruk egy rszt kidobtk, a
kr, valamennyik rdekben add ott. valamennyik
hozzj rulsva l trljn meg.
VK
Paulus D . 14. 2. 1.
Ha a megrakott haj knnytse vgett, miJ1thogy terhvel
a folyba vagy a kiktbe befutni nem tudott, bizonyos
rukat csnakba raktak t, hogy akr a fo lyn kv l, akr
magnl a torkolatnl vagy a kiktnl ne legyenek veszlyben, s ez a csnak elsllyedt, arnyosan kell meg-

* Liris -

kis, 158 km hossz foly , RnH tl dlre, Latium s Ca mpnnia ha-

1:ir(t n . M ai nev11 : Liri.

183

osztani a krt azok kztt, akiknek a hajban srtetlen maradt az rujuk, s azok kztt, akik rujukat a csnakban
elvesztettk, ppen gy, mintha az rut a hajbl kidobtk volna. Jogi szakvlemnynek msodik fejezetben
Sabinus is ezt tartja helyesnek. Ezzel szemben, ba a csnak
az ruk egy rszvel srtetlenl megmarad, a haj pedig elpusztul, a megosztsnl nem kell szmtsba ve nni azokat
az rukat, amelyek a hajban vesztek el, mivel az ru kidobsa egy psgben maradt haj esetben vehet figyelembe.
De ha a haj, amely a viharban csak az egyik keresked
ruinak a kidobsa rvn knnyebbedett meg, ms helyen
elsllyedt, s nhny keresked ruit br ellenben bvrok
halsztk ki, Sabinus vlemnyvel egyezen annak, akinek
ruit a hajzs alatt a haj terhelsnek cskkentse miatt
vetettk ki, rszeslnie kell azokbl, akik a magukt utbb
bvrok rvn tartottk meg. Azoknak viszont, akik ruikat
gy tartottk meg, nem kell rszt vennik annak a krban,
aki a hajt sorn dobatta ki ruit, de azokbl a bvrok
valamit kihalsztak. Azoknak az ruit ugyanis nem lehet
gy tekinteni, hogy kidobsuk a haj megvsa vgett trtnt.
VK
Callistratus D. 14. 2. 4. pr.-1.
4. A TRSASG

A magnkereskedelem s a magn kzmipar vilgban gyakori, hogy ketten vagy hrman trsulnak gazdasgi clbl. Egyestik anyagi erejket a kzs cl rdekben, a nyeresg remnyben. Mskor az egyik fl szakrtelmt nyjtja, trsai pedig tkt
adnak az zleti vllalkozshoz. Ezeket a szigoran szemlyes
jellegi szvetkezseket neveztk a rmaiak trsasgi szerzds
nek. A szemlyes jelleg termszetesen nem gy rtend, hogy a
trsak ktelesek maguk dolgozni, s nem hasznlhatjk fel rabszolgik munkjt. Mivel a trsasg a klcsns bizalomra
plt, brmelyik trs kivlsa vagy halla azt jelentette, hogy
megsznt a trsasg. A jogi nehzsgek - rtheten - rendszeri nt a hasznok s a kiadsok elosztsbl, a krok vllaJa lsbl
184

addtak. Az itt szerepl nhny szveg a trsasgi


mgtt rejl gazdasgi va lsgra is fnyt vet.

szerzdsek

Trsasgi szerzds t szoktunk ktoi vagy az egsz vagyonra, vagy egyetlen gyre, pl. a rabszolgk megvtele
vagy eladsa cljbl. Nagy vitt vltott ki az: lehet-e
olyan trsasgot ltrehozni, hogy valakit a haszon nagyobb
rsze illessen, viszont a krbI kisebb rsz terheljen. Quintus Mucius gy vlte, hogy ez a trsasg termszetvel nem
egyeztethet ssze. Servius Sulpicius azonban, akinek a
felfogsa gyztt, gy vlte, hogy lehet ilyen mdon is trsasgot lt7ehozni, s mint mondotta, az gy is ltrejhet,
hogy valaki a krbl egyltaln semmifle rszt ne viseljen,
a haszonbl azonban rszesljn, feltve, hogy a munkja
o lyan rtkes, hogy mltnyos t ilyen felttellel a trsasgba bevenni. Mert ktsgtelen, hogy trsasgot gy is
ltre lehet hozni, hogy az egyik tag pnzt ad, s br a msik
nem ad, mgis a hasznot megosztjk egyms kztt. Valakinek a munkja ugyanis gyakran pnzzel r fel. Az is bizonyos, hogy ha a felek kztt nincs is megllapods a haszon
s a kr arnyt illeten, a haszon s a kr egyenl rszekben lesz kztk kzs. Ha azonban az egyikre, pl. a haszonra nzve a rszeket meghatroztk, a krra nzve azonban nem llaptottk meg, gy arra nzve is, amit elmulasztottak meghatrozni, a rszek egyenlk lesznek. A trsasg egszen addig ll fenn, amg a tagoknak kzs a szndka; mihelyt azonban akr egyikk is felmondja a trsasgot, az megsznik. Termszetesen, ha valaki azrt mondja
fel a trsasgot, hogy valami ppen knlkoz haszonra
egyedl tegyen szert, pl. a tagok minden jelen s jvbeli
vagyonra kttt trsasgnl a trsam, mivel rks lett,
azrt lp ki a trsasgbl, hogy az rksget egymaga szerezze meg, knyszerteni lehet a haszon felosztsra. Ellenben, ha ms olyan haszonhoz jutott, amelynek megszerzsre nem trekedett, az csupn t illeti. Kizrlag engem
illet meg viszont mindaz, amit a trsasg felmondst kve185

ten

brmilyen mdon szerzek. Megsznik azonfell a trsasg valamelyik tag hallval is, mivel az, aki trsasgra
lp, meghatrozott szemlyt vlaszt magnak.
HG
Gaius Inst. 3. 148- 152.
Ha a trsasgi tagok egyike a trsasg gyeinek elltsa
cljbl, pl. azrt, hogy rukat vsroljon , tra kel, csupn
az adott ggyel kapcsolatos kiadsokat szmthatja fel a
trsasgnak. Jogosan fogja teht felszmtani az tikltsget, mind a fogadk, mind az istllk, valamint a mlhsllatok s szekerek brt, amelyek a sajt utazshoz,
tovbb cso magjai s az ruk szlltshoz voltak szi:iksgesek.
HG
Ulpianu D. J 7. 2. 52. 15.
Kt bankr trsult egymssal , majd egy ikk kln szerzett valamit, s abbl hasznot hzott. Vitattk, hogy a
haszonnak kzsnek kell-e lennie. Severus csszr Flavius
Felixnek a kvetkezkppen vlaszolt leiratban : Mg ha
fkpp banktevkenysgre utaltak is a felek, jogilag nem
vits, hogy az, amihez a trs nem bankri tevkenysg sorn
jutott hozz, a trst nem illeti."
HG
U lpi anus D. 17. 2. 52. 5.
... trsulunk gy, hogy neked hrom, nekem ped ig egy
lovam van, azzal a cllal , hogy lovamat magadhoz vve,
eladsz egy ngyesfogatot, s a vtelr negyedt nekem fizeted. Nos, ha az elads eltt lovam elpusztul, Celsus szerint
a trsasg megsznik, s lovaid vtelrnak egy rszt sem
kell tadnod, mivel a trsasg ltrehozsnak nem az a
clja, hogy egy ngyesfogatot tartsunk, hanem az, hogy eladjuk a lovakat. Ha viszont a megllapods gy szlt,
hogy ngyesfogatot tartunk s azt kzsen hasznljuk,
s neked hrom rszed van, nekem pedig egy, gy ktsgkvl mg most is trsak vagyunk.
HG
Ulpianus D . 17. 2. 58 . rr.
1 ~6

5. A MEG.BZS

1A rmai jogban sokig nem jrt fize t g azrt, ha valaki el-

v~ la~ta, h~gy ms rdekben !i ntzzen valamit: ellssa a perbeli

kepv1seletet, megvsroljon szmra egy hzat. A rmai trsadalom u~ya.is a_n~yira t- meg tsz vd tt a szemlyes kapcsoIa.to~~al es fuggosegekkel, hogy rendszerint olyan flszabad vagy
r.ugg~ hely~etben l ev emberek inrztk megbzs alapjn msok
ugye1t, akiknek ez jogi vagy legalbbis erklcsi ktelessgk
volt. C~a_J< a csszrkorban i mertk el, hogy ezrt a tbbnyi re
s~ellem1 Jelleg fradozsrt is jr fizetsg. Al ighanem az gyvedek szorgalmazhattk legbuzgbban a megbzs honorlst.
A megbzs, ha nem ingyenes, akkor semmis. Ugyanis az
erklcsi ktelessgbl s bartsgbl ered teht termszettl idegen az, hogy ra legyen - ha ;edig pnz kerl
szba, akkor mr ink bb brl etrl beszlhetnk. r
KI
Pau lus D . 17. 1. l. 4.
~egbizs akkor jn ltre kzttnk, ha vagy csak az n
erdekemben, vagy csak m s rdekben, tovbb az n s
~~s rdek~ben, vagy akr az n s a te, teht kzs rdek~mkben, illetve a te s a ms, azaz kzs rdeketekben
bizlak meg. Hiszen ha tged csupn a te rdekedben bznl~~ meg, a. megbzs teljesen flsleges, enolfogva ebbl
~?tel.ezettseg nem szrmazik. Kizrlag az n rdekemben
JOn letre a megbzs, pldul abba n az esetben ha megbzlak
tged, hogy jrj el gyeim ben, vagy v r~lj nekem egy
telket, vagy rettem vllalj kezessget. Cs upn ms rdeke
az az e~et, h~ me~bzlak tged, hogy intzd Titius gyeit,
va?y vasrolJ neki telket vagy rette kezeskedj. Az n s
mas rdeke, teht kzs rdek az, ha pldul megbzlak a
magam s Titius gyeinek intzsvel, vagy nekem s Titiusnak trtn telekvsrlssal, illetve rettem s Ti tiusrt
val kezessgvllalssal. A te s az n rdekem az, ha pldul azzal bzlak meg, hogy hi telezz kamatra annak aki
klcsnt adott vagyonomra. A te s a ms rdeke a~, ha

187

pldul megbzlak tged , hogy Titiusnak hitelezz kamatra,


mert ha azzal bznlak meg, hogy kamat nlk l hitelezz,
akkor a megbzs csupn a ms rdelben jnne ltre.
Viszont a te rdekedben jn ltre a megbzs, ha azza l bzlak meg, hogy pnzedet inkbb ford tsd ingatlan vsrlsra, mintsem hogy kamat ra klcsnadd, vagy ellenkez
leg, inkbb klcsnkre, mint telekvsrlsra fordtsd . Az
effajta megbzs inkbb j tancs, mint megbzs, s ennlfogva nem 1 ~ eredmnyez lektttsget, mivel a j tancs
senkit sem ktelezhet, mg akkor sem, ha nem hasznl
annak, akinek adtk, mivel hogy mindenki szabadon tlheti meg, hogy hasznos-e neki, javra vlik-e a j tancs.
KI
Gaius D. 17. 1. 2.
Ha valaki megbzott engem azzal, hogy sajt gyemben
jrjak el, s eljrok, akkor felvetdik a krds: lehetsges-e
megbzs alapjn pert indtani. Celsus erre vlaszknt
sszefoglal munkjnak hetedik fejezetben azt hozza fel,
hogy az esetben, amikor Aurel ius Quietus - mint meslik
- megbzst adott a nla vendgesked orvosnak, hogy az
ravennai kertjben, ahov vente visszavonu lt p ihenni,
labdaplyt, ftberendezst, valamint bizonyos egszsggyi beruhzsokat vgezzen, akkor annak levonsval,
amennyivel az ptmnyek rtkesebb lettek, a tbbletbcruhzsok kltsgeit a megbzs keresetvel perelni
lehet.
KI
Ulpianus D. 17. 1. 16.

6 . A l LCSN

Br a klcsn az adsvtel mellett a leggyakoribb s a legfo ntosabb szerzds, mgis arnylag kevs szemelvnyt vettnk fel a
bemutatsra. Ennek a tartzkodsnak az a magyarzata, hogy
a klcsnb l add jogesetek, jogvitk arny lag ritkn tarta lmaznak o lyan sznes elemeket, amelyek a puszta jogi rdekessgen kv l az akkori letr l is tanskod n nak . St az idevg

188

szvegek nemegysze r meglehetsen sz razak. Terrnszetesel'I


olyanokat igyekeztnk kiv logatni, amelyek nem ezek kz tartoznak.

A dolog tadsval jn ltre az gylet, pldul a klcsn


esetben. A klcsn-nyjtsnak az a jellemzje, hogy trgyai
csak olyan dolgok lehetnek, melyek sly, szm vagy mrtk.szerint megbatrozhatk, ami lyen a vert pnz, a bor, az
olaJ, a gabona, a rzrc, az ezst s az arany. E dolgokat
'_llegszmllva, megmrve vagy lemrve azzal a cllal adjuk
at, ~.ogy e dolgok a klcsnvev legyenek, s hogy majdan
nekunk ne ugyanazt, hanem ugyanolyan fajtj msik dolgot adjon vissza.
'
KI
Gai . Inst. 3. 90.
Ha klcsnztnk, br nem ktttk is ki azt hogy azonos
minsg lesz majd, amit a klcsnvev viss~aad az ads
u~yanabbl a dologfajtbl silnyabbat mgse:U adhat
vissza: pl. nem adhat jbort bor helyett, mert ez maghoz
a szerzds lnyeghez tartozik, teht eleve kiktttnek
te.~.i~t:nd, b~gy ugyanabbl a dologbl ugyanolyan minosegut kell visszaadni, mint amilyent kaptunk volt.
KI
Pomponius D. 12. 1. 3.
Megkrtl, hogy bitelezzek pnzt neked. Mivel pnzem
nem volt, aranycsszt, illetve aranytmbt adtam azzal
hogy add el, s hasznld fel az rte kapott pnzt. Ha,eladod
ezeket, gy vlem, a pnz klcsnnek tekintend. Ha
ugyanis a csszt vagy az aranytmbt - br nem voltl
gondatlanul hanyag - elvesztetted volna mg elads eltt
az a krds merl fel, hogy melyiknk a krosult. Az ~
vlemnyem szerint Nervnak a megklnbztetse igen
helyes, s nagy fontossga van annak, vajon eladsra szntam-~ az aranycsszt vagy aranytrnbt. S ha egyszer
e l ~dasra szntam, az n krom az, hogy elveszett, ppgy.
mintha msnak adtam volna t, h ogy adja el. Ezzel szem189

ben, ha nem az volt a sndkom, hogy a magam javra


tladjak a dolgomon, hanem az elads oka az volt, hogy
te hasznld az eladsbl befoly pnzt, akkor a te krod
az, hogy elveszett, klnsen a bban az esetben, ha kamat
nlkl klcsnztem.
KI
Ulpianus D. 12. 1. 11. pr.
Egye ek gy vlekedtek, ho TY aLl, aki tz t kvetel, nem
lehet a rra knyszerteni. hogy fogadjon cl tt,' s jrjon
a tbbi utn, sem annak, aki egy telket a sajtjnak mond,
annak rszt perelnie, noha mindkt esetben embersgesen jr el az a practor, aki a fe lperest arra knyszerti,
hogy a felajnlo ttat azrt fogadja el, hiszen feladata a perek
cskkent e is.
KI
Julia nus D. 12. 1. 21.

7.

l lASZONKLCSN

A mindennapi besLdben nem tesznk klnb get a klcsn


s a haszonklcs""n kztt; m indkettt klcsnnek nevezzk .
A knyvet, a kabtot ,.klcsnadjuk" bartunknak, holott
ilyenkor haszonklcsn jtt ltre. Klc nbe pnzt szok adni,
s ilyenkor az ads nem ugyanazoka t a pnzdarabokat, ba nkjegyeket kteles vi. szaadni, amelyeke t kapott - msk lnben
nem sok rtelme lenne a k t snnck - , hanem ugyanolyan
mennyi g" pnzt. Ugyanez trtnik akkor, amikor a szomszdasszonynak z r t vagy st k lcsnznk. A haszonklcsnnl
ellenben ugyanazt a dolgot kell visszaadni, amelyet egy idre
szve ssg b l hasznlatra adunk.
A klc n a haszo nk csn vi lgos elhatrolsa a rmai
jogszok m vc. A haszonklcsn, ha hihetnk forrsainknak,
megleh t cn gya kori szerzds lehetet t Rm{t ban. Itt mindssze
n hny s C\vegg.I s7em lltctjk.

Akinek tovbb egy dolgot ha zn latra. azaz haszonklcsnbe adnak, az az tads inyc miatt k telezi el magt ,
190

s haswukll:sn cmn perelhet. EL azonban nagyon is


klnbzik attl, aki klcsn kapott valamit; a dolgot
ugyanis nem gy adjk neki, hogy az v legyen, s ezrt
magt a dolgot lesz kteles visszaadni ... Haszonklcsnbe
adottnak pedig helyesen csak akkor tekintjk a dolgot, ha
br fizetse vagy kiktse nlkl kaptad azt hasznlatra. Ha
brt is kiktttek, akkor a dolog hasznlatt brletnek kell
tekinteni : a h aszonklcsnnek ugyanis i ngyenesnek kell
lennie.
HG
Cnst. 3. 14. 2.
Ha baszonklcsnbe adok neked egy lovat, azzal, hogy azt
meghatrozott tra veheted ignybe, s a l anlkl, hogy
hibs voln l, az ton legyengl, nem fe lelsz a haszonklcsn
alapjn. n voltam ugyanis hibs, hogy a lovat olyan hossz
tra adtam haszonklcsnbe, amelynek fradsgt nem
volt kpes elviselni .
HG
Pomponiu D. 13. 6. 23.
Ha rabszolgm a do lgomat haszonklcsnbe a dja neked ,
mikzben tudod, hogy nem akarom, hogy az nlad haszonklcsnben legyen , a haszonklcsn s a lops bntetsre
men keresetve l, tovbb a lops k rtrtsre men keresetvel lehet perelni .
HG
Ulpianus D. 13. 6. 14.
Megkrtl, hogy adjam klcsn a rabszolgmat egy tllal.
Ha a rabszolga nlad elveszti a tlat, akkor Cartilius szerint tid a felelssg, mert gy kell venni, hogy a tlat is
haszonklcsnbe adtam . Ha viszont a rabszolga megszkik
a tlla l, nem felel az, aki haszonklcsnbe kapta , J ivve ha
a szks krlil gondat lan sg terheli.
DG y
lpianus D. 13 . 6. 5. 13.

19 1

8. A LETT

Rmban ugyangy elfordult, mint napjainkban, hogy valaki


elutazvn megkrte ismerst, rizze meg rtkes holmij t, vagy
gondozza tvolltben a hzillatait. Ebbl a szoksbl fejl
dtt ki a letti szerzds . Minthogy a rmaiaknl ez a szerzds
rendszerint j bartok kztt jtt ltre, a megrzsrt nem jrt
fizetsg, csupn a kltsgek megtrtst lehetett ignyelni. A
pnzletttel viszont mr akkoriban is hivatsos emberek, a bankrok foglalkoztak, s a lett utn kamatot fizettek, akrcsak a
modem bankok.
A lett az, amit valakinek megrzsre adnak t. Az elnevezs egyrszt a teszik", azaz tadjk igbl ered, msrszt
a le" igekt gazdagtja a sz jelentst, gy is figyelmeztetve arra, hogy a dolog megrzse teljesen a lettemnyes
becsletessgre van bzva.
KI
Ulpianus D. 16. 3. 1. pr.
Az esetben, ha valaki rabszolgjt rzs cljbl trtnetesen szrazmalomba adta, ott viszont rzsi djat szmtottak fel, gy vlem, brbeadknt lehet a szrazmalom
tulajdonost perelni. Ha viszont n a rabszolga szrazmalomban vgzett munkjrt brt kaptam, akkor brbeadknt perelhetek, hiszen, ha a rabszolga munkja ri
zete kltsgeit kiegyenliti, akkor mintegy a brlet egy faja
ll fenn. mde mivel pnzt nem fizettek, az elrt szavak
keresett lehet indtani. Ha csupn lelmeztk a rabszolgt,
s a munkjrl nem llapodtak meg, akkor lett cmn
lehet perelni.
KI
Ulpianus D. 16. 3. 1. 9.
Quintus Caecilius Candidus a kvetkez szveg levelet
rta Paccius Rogatianusnak: Caelius Candidus Rogatianusnak dvzlett kldi. E levl tjn hozom szves tudomsodra, hogy azt a 25 aranyat, amelyrl gy rendelkeztl, hogy nlam maradjon, zleti knyveimben javadra

rtam, mindjrt gondoskodva arrl is, hogy az sszeg ne


maradjon haszon nlkl, teht hogy kamatozzk neked ."
Felvetdik a krds, hogy e levl alapjn kvetelhet-e a
kamat. A vlaszom csak az lehet, hogy a jhiszemsgen
alapul eljrs szerint jr a kamat, akr kiadta kamatra a
pnzt, akr sajt cljaira hasznlta fel.
KI
Scaevola D. 16. 3. 28.
A szerzdseknl megkvnt jhiszemsg a legnagyobb
mltnyossgot ignyli; de pusztn a .ius gentium alapjn
brljuk-e el, vagy pedig a ius civile s a praetori jog figyelembevtelvel is? Pldnak okrt abban az esetben , ha
egy fbenjr bns lettbe helyezett nlad 100-at, majd
deportltk, s vagyont elkoboztk, vajon neki kell-e a
pnzt visszajuttatni, avagy az llam javra kell befizetni?
Ha csupn a ius gentiumot s a termszetjogot vesszk
figyelembe, akkor annak kell visszaadni az sszeget, aki
adta. Ha azonban a ius civi lt s a jogrendet tekintjk,
akkor az llam javra juttatand, mert a gonosztevnek
- ppen azrt, hogy gonosztetteinek kvetkezmnyei
msok elrettentst is szolgljk - nyomorra l is kell vezekelnie.
KI
Tryphoninus D. 16. 3. 31 . pr.
Ha egy vits dolog lettemnyese a rbzott' rabszolgt akit azrt bztak r, mert gyben vizsglat folyik , s ezrt
megktztk, illetve knpadra vontk - irgalombl elereszti, akkor vlemnyem szerint szinte mr csalrdul jrt
el, mivel tudta , hogy eljrs folyik ellene. Nem megfelel
alkalommal gyakorolt irgalmat, ugyanis lehetsge lett
volna elhrtani magtl e feladatot, nem pedig csalrdul
eljrnia.
KI
Ulpianus D. J 6. 3. 7. pr.
Publia Maevia frjhez utaztban Gaia Seinak a kvetkez szavak ksretben adott t egy ruhkkal s azok fel-

192

193
13

zerelsvel megrakott lezrt ldt: Juttasd vissza nekem,


ha teljesen egszsgesen hazatrek, ha viszont valami trtnik velem, akkor korbbi frjemtl szletett fiam kapja
meg." Mivel meghalt, bizonytalan, hogy az tadott dolgot
a finak avagy frjnek kell-e kiadni. Paulus vlemnye az,
hogy a finak kell kiadni.
KI
Paulus D . 16. 3. 26. pr.

9. AZ AJNDKOZS

ajndkoz, hogy csak akkor Jegyen az, aki kapja, amikor


valami bekvetkezik: ez nem igazi ajndkozs, hanem
csak felttelhez kttt ajndkozs. Hasonlkppen, amikor
valaki azzal a szndkkal ajndkoz, hogy az, aki kapja,
azonnal tegyen meg valamit, ha pedig valami meglesz vagy
nem lesz meg, azt akarja, hogy az ajndk hozz kerljn
vissza. Ez sem igazi ajndkozs, hanem olyan, amely
bizonyos felttel bekvetkeztvel felbomlik . Tlyen pldul
a hall esetre zl ajndkozs.
VK
Julianus D . 39. 5. 1. pr.

Br a rmaiak az ajndkozst nem neveztk kifejezetten


mgis ide sorolhat. A jogtudsok szabatosan
kimunkltk az ajndkozs ismrveit. Csak azt az ingyenes
juttatst soroltk ide, amikor az ajndkoz vagyona ezzel cskkent, a megajndkozott pedig nvekedett. Teht ajnd~k volt,
ha valaki a rabszolgjt a bartjnak adta, de nem tekmtettk
ajndknak azt, ha pldul szvessgbl elvgzett neki egy munkt, ezzel az vagyona nem cskkent.
Els tekintetre visszsnak tetszik, hogy a hzastrsak kztti
ajndkozst a rmai jog tiltotta. De rthetv vlik ez a szably
is, ha nem apr alkalmi meglepetsekre, hanem hz, telek, rabszolgk ajndkozsra gondolunk:. A rmaiak attl tartottak,
hogy a frj vagy a felesg - visszalve a hzastrsi szeretettel
s ragaszkodssal - kifosztja hitvest. Korunkban is formai el
rsokkal neheztik meg a hzastrsak kztti ajndkozst. fgy
a magyar jog szerint kzjegyzi okirat szksges hozz.

A szeretetbl adott ajndkok, akr tisztessgesek, akr


nem, nincsenek tiltva. Tisztessgesek az arra rdemes bartoknak adott ajndkok, vagy azok, amelyeket szksges
volt adni. Tisztessgtelenek a prostitultaknak adott ajndkok.
VK
Ulpianus D . 39. 5. S.

Az szmt ajndknak, amit minden jogi knyszer nlkl


engednek t.
VK
Papinianus D . 39. S. 29. pr.

Az ifjabb Aquilius Regulus gy irt Nicostratus sznoknak :


Mivel atymmal is mindig egytt voltl, s engem kesszlsoddal s szorgalmaddal jobb tettl, neked ajndkozom az emeletet, s megengedem neked, hogy abban
lakjl, s azt hasznld." Regulus halla utn Nicostratus
a laks miatt perbe keveredett, s mikor errl velem eszmecsert folytatott, azt mondtam, gy vdekezhetik, hogy nem
puszta ajndkozs volt, hanem Regulus a tanti szolglatrt valami djazs formjban ellenszolgltatst adott, s

szerzdsnek,

Az ajndkozs tbbfle. Van, aki azzal a sz ndkkal ajndkoz, hogy nyomban az legyen, aki kapja, s hozz tbb
semmi esetre vissza ne kerljn, s ezt semmi ms okbl nem
teszi, mint hogy bkezsget s jtkonysgot gyakoroljon.
Ez a sz igazi rtelmben vett ajndkozs. Van, aki gy
194

Ms hzban ingyen lakni ajndkozsnak minsl. Aki


ott lakik, azt kapja ajndkba, hogy a laksrt nem fizet
brt. rvnyes lehet ugyanis az ajndkozs testi trgy
ajndkozsa nlkl is, mint pldul, ha az adsom.mai
ajndkozs cljbl gy llapodom meg, hogy bizonyos
id letelte eltt nem kvetelem tle a tartozst.
VK
Ulpianus D. 39. S. 9. pr.

. 195

ezrt a j v
tekinteni .
VK

id re

zl ajndko t nem lehet rvnyt elennek


Papinianus D. 39. 5. 27 .

Nlunk bevett szoks, hogy a f1j s a felesg kztt az


ajndkozsok nem rvnyesek. Bevett ped ig azrt, hogy
az egyms irn ti klcsns szeretet folytn mrtktelenek
lvn, ne fosszk ki ajndkokkal egymst, az egyms
irnti pazarlsra val haj la ndsguk kvetkeztben pedig ne
cs kkenjen az a trekvs k, hogy gyermekeiket minl jobban felneveljk. Sextus Cecilius mg azt az okot is hozzteszi: gyakran megtrtnhetne, hogy a hzassgok felbomlannak, ha nem ad ajndkot az, ak i megteheti . s
erre val tekintettel bekvetkezhetnk az, hogy a hzassgok megvsrolhatkk v lnak.
VK
Ulpianus - Paulus D. 24. J. J .-2.
Ez a megfontols csszrunk, Antoninus Augustus re ndelkezsb l is kitnik, mert gy szlt: seink a frj s a felesg kztt az ajndkozsokat megtiltottk, csakis a llekbeli szeretetet min s tvn tisztes gesne k; vigyztak a hzastrsak j hrnevre is, hogy egyetrtsk ne ltsszk o lyannak, amit pnzrt hoztak ltre, vagy hogy az ajndkozs
a jobb hzastrsat szegnysgbe ne vigye, a rosszab b pedig
gazdagabb ne legyen."
Lssuk , k ik kztt tilosak az ajndkozsok. Ha szoksai nk s trvnyeink szerint a hzassg fennll , az ajndkozs nem rvnyes. De ha valam i akadly tjt llja
annak, hogy hzassg keletkezzk, az ajndkozs rvnyes. Teht, ha egy senator lnya a senatus hatrozata
ellenre egy felsza bad tott szo lgjva l, vagy prov incibl
szrmaz asszo ny azzal , ak i ott szolg latot teljest, a szolglati szab lyok ellenre hzassgra lp, az ajndkozs
rvnyes, mert ezek ne m hzassgok. Mgsem szabad ezeket
az aj ndkozsokat jv hagyn i, mgpedig azrt, hogy ne
legyen a helyzet k jobb azok na k, a kik vtkeztek. Az isten
196

Severus csszr Ponti us Paulinus senator felszabadtott


rabszolganje esetben mgis ellenkez leg hatrozott, mivel

ott az egyttls nem hzastrsi rzelembl fakadt hanem


'
inkbb gyas g jelleg volt.
Ulpian us D . 24. 1. 3. pr.- 1.
VK
Elfogadott nzet az, hogy az gyasnak adott aj ndko t
nem lehet vi sszavon ni. Mg ha utbb hzassg jn is ltre
kztk, akkor sem lehet rvnytelenteni azt, am i korbban
rvnyes volt. Vajon a hzassgot vizsglva, figyelemm el
kell lenni arra, hogy a hzastrsak kztti megbecsls s
szeretet megvolt-e mr akkor is, mieltt azt megktttk
volna? Jgy vlaszoltam : Ezt mrlegelni kell, a hzassgot
ugyani s nem a hzastr ak kzti szerzds hozza ltre."
VK
Papinianu D . 39. 5. 31. p.
Csaldhoz tartoz fi nem ajndkozhat, mg akkor sem,
ha kln kezelt vagyonval szabadon rendelkezhetik. Ezt
ugyani s nem azrt engedik meg neki , hogy azt elpazarolja.
Mi van teht akkor, ha a jognak megfelel meggondolsbl
ajndkoz: vajo n vlekedhetnk gy, hogy az ajndkozsnak helye va n ? Vlaszunk igenl. Ugyangy vlekediink
a kkor is, ha va lak i a csaldhoz tartoz finak megengedte
kln kezel t vagyo nva l va l szabad intzkedst, ha ehhez
hatrozottan hozztette : megenged te neki, hogy ajndkozzon . Nem vitathat, hogy ebben az esetben is ajndkozhat. Nha a szemly ra ngjbl s h elyzetb l i lehet
erre kvetkeztetni . Ttelenk fel. hogy a fi ena lor vagy
ms haso nl rango t visel. Ilyenkor elkpzelhet, hog az
apa megengedte az ajndkozst is.
U lpianus D. 39. 5. 7. pr.-3.
VK

VH .

A BNTETJOG

Az egyszersg s az rthetsg kedvrt adtuk ennek a fejezetnek a bntetjog" cmet. Ez a sz rzkelteti ugyanis leginkbb, amirl az itt sszegyjttt szvegek szlnak: a mai szhasznlatban bncselekmnyeknek nevezett tettekrl, azok megbntetsrl s a bnsk el.len indtott eljrsrl. De meg kell
vallanunk, hogy ez a cm mind a modern, mind a rmai jog szem. szgbl nzve pontatlan. A mai jog klnvlasztja a bntet
jogot a bntet eljrsi jogtl, ebben a fejezetben pedig mindkettrl sz lesz. Rmai jogi szempontbl az a kifogs vethet
fel, hogy azokat a cselekmnyeket, amelyeket ma a bntetjog
egy jogtestben egyest, a rmaiak kt csoportra osztottk, s
klnbzkppen tltk meg. A mai bntettek nagyobb rszt
crimen"-nek neveztk, s a modern bntetjoghoz hasonlan
az llam ldzte s bntette ket ; ezek teht nagyjba n megegyeznek a mai bncselekmnyek jogi jellegvel. Ms bntetteket
viszont, gy pldul a lopst, deli"ctum" -nak vagy maleficium" -nak neveztek, s nem a bntctjoghoz tartoznak tekintettek, hanem a magnjogba soroltak be. A tettest nem a hatsg
ldzte, s bntette meg. Kiltt a krosultnak magnak kellett
ki nyomoznia, s ha ez sikerlt, magnjogi pert indthatott ellene,
ugyangy, mintha - mondjuk - a klcsntartozst nem fizette
volna meg. Bntetskppen a tolvaj az okozott kr tbbszrst
fizette meg. Ezt a pnzt, minthogy a per magnjelleg volt,
nem az llam, hanem a krosult kapta. Ez a kettssg mindvgig
megmaradt a rmai jogban , br a csszrkorban nmikpp elhal-

201

v nyult a delictum" magnjellege. Itt mindkt fajta bncse lek


mnyrl : a crimen" -rl s a delictum" -rl sz lesz.
Elljrban nhny szt kell ejtennk a rmai bntetjog
vdelmben. A szakemberek tbbnyire gy vlekednek, hogy
Rmban a bntetjog meglehetsen kezdetleges s a magnjoghoz kpest alacsony szinvonal volt. Ebbl kiindulva, kevesen
foglalkoznak a rmai bntetjoggal, s minthogy nem ismerik,
a ked vez tlen eltlet egyre csak ersdik. Pedig rdemes a
bntetjogi szvegekkel megismerkedni. Ezeket olvasgatva knynyen meggyzdhetnk arrl, hogy az eltl vlemny vitathat. A rmai bntetjogot alighanem a magnjog kivlsga
krhoztatta hamupipke szerepre. Olyasfle sorsra j utott, mint
a zsenilis emberek tehetsges fiai. A lngelme fnyben a tehetsg is gyenge kpessgnek tetszik, ezrt sohasem tlik meg trgyilagosan. Ktsgtelen, hogy a rmai bntetjog nem rte el
ugyanazt a magas szintet, mint a magnjog. _De az is bizonyos,
hogy egy ennyire kedveztlen sszehasonllts'hjn jobban megbecslnk. A bntetjoggal vgeredmnyben ugyanazok a jogtudsok foglalkoztak, akik a rmai magnjogot kialaktottk.
Kevss valszin, hogy mihelyt a bntetjogrl kezdtek rni,
elvesztettk volna tlkpessgket s hozzrtsket. Az is
bizonyos persze, hogy a bntetjog kzvetlenebbl vdi az
llamrendet a magnjognl, a politikai rdekeknek itt nagyobb
zerepk van, ez a jogszok kezt is jobban megkttte. A bntetjog kevesebb teret biztostott a mltnyossg mGvszetnek" gyakorlsra . Ha mindezt mrlegeljk, taln sikerl tri:Yilagos kpet alkotnunk a rmai bntetjogrl.
Amint a szemelvnyekbl kivilglik, a rmaiak nem egy ma sem rtktelen - bntetjogi elvet dolgoztak ki. fgy pldul
kimondtk, hogy a bntettrvnyek rtelmezsekor az enyhtsre, nempedig a szigortsra kell trekedni. Figyelemre. mlt
az a szably is, hogy senkit sem szabad tvolltben eltlm, mert
gy nincs lehetsge a vdekezsre. Ezt az rtelmes elvet mg a
modem bntetjog sem kveti mindig. Pozitiv vons az is, hogy
a brt nem kteleztk arra, hogy meghatrozott bntetst rjon
ki, hanem lehetv tettk a szmra, hogy - akrcsak ma a tett slya szerint enyhbb vagy szigorbb tletet hozzon .
Ezeket a pozitvumokat azonban egy sor kevss rokonszenves vons ellenslyozza . Semmikppen sem h elyeselhet pldul
::i vnllatii, kor a lk;1lma.'.l'otl tortt'mi. Tgaz ugya n . hogy csak a vfld-

lottak knvallatst engedlyeztk, a tankt nem, de a rabszolgkra mg ez a megszorts sem vonatkozott. Jellemz a
rmai jogtudsok vilgos ltlkpe ssgre, de opportunizmusra
is, hogy - amint Ulpianus egyik szvegbl kitnik - tisztban
voltak a knvallatsnak mint bizonytknak a tkletlensgvel.
A jogtuds elmondja, hogy a szvsabb emberek killjk a knzsokat, s nem vallanak, mg msok, flvn a szenveds t l ,
inkbb hazudnak, csakhogy ne gytrjk ket. Teht tudtk valszinleg nem csupn Ulpianus, hanem kollgi is - , hogy
a knvallats nem alkalmas az igazsg kidertsre, mgsem
tudunk arrl, hogy java ollk volna megszntetst vagy akrcsak az enyhtst.
Vgeredmnyben a rmai bntetjog sem a somms elmarasztalst, sem a kritiktlan magasztalst nem rdemli meg. Igen
modernl hangz s sszer bntetjogi elvek mellett negatv
vonsokkal is tallkozunk. Ezek a szmunkra visszataszt eszkzk persze az korban mi.ndentt elterjedtek, st a xvm.
szzadig Eurpban is ilyesfle mdszereket alkalmazott a
bntetjog. Legfeljebb azt vethetjk a rmaiak szemre, hogy
biintetjogukkal nem mindenben elztk meg korukat.

1. A BNTETJOGI E LV EK

Amikor a trvnyeket rtelmezzk, inkbb enyhteni kell a


bntetst, mint s l yo blani .
ZJ
Hermogeoianus D . 48. 19. 42.
Annak . aki napjainkban a rendkvli perreo d * szerinti bntet eljrst vezeti, akr slyosa bb, akr enyhbb tletet

A csszrko r kezdetn, a kztrsasg rendje szerint trtn igazsgszolgltats mellett, bevezettk rendkvli eljrsknt azt, hogy a csszr hivatalnokai
tlkeztek egyes gyekben. Ez fokozatosan kiszoritotta a rgi igazsgszolgltatsi formkat, majd az i. sz. IV. szzadban egyedli birsgi eljrss vlt.
Ulpianus, a TU. szzadban, mg rendkivli eljrs nak nevezi, holott az kor{1ban e z a megjells m;r nemigen felelt meg ri va16 he ly1 etnek : a cst\sz:'\ ri
"'70Jg: ll :l ts tlds ly;\n:1k.

i g37~g:

tetszse szerint szabad hozn ia, gy azo nban, hogy a mrtket egyik esetben se lpje tl.
ZJ
Ulpian us D . 48. L9. J 3.
Bn cse lekm ny t

elkvetni el re megfontoltan, felindulsbl vagy vletlenl lehet. E lre megfontoltan bnznek a


rablk, akiknek ez a mestersgk, felindulsbl, aki rszegsgben tettlegessgre vetemedik, vagy fegyverhez nyl.
Vletlenl pedig az, aki vadszat kzben fegyvert a vadra
hajtja s embert l vele.
ZJ
Marcianus D . 48. 19. 11. 2.
Az apa bne vagy bntetse m ia tt makultlan marad a fi,
mert mindenki a sajt vtke terht viseli, s nem lehet a bnt
rklni, amint ezt Marcus Aurelius s Lucius Verus csszrok a hierapolisbelieknek rtk.
ZJ
Callistratus D. 48 . 19. 26.
A puszta sz ndkrt senki sem
ZJ

bntethet.

Ulpianus D . 48. 19. 18.

2. A BNT E T EL JRS
E cmsz alatt azokat a szvegeket gyj tttk ssze, amelyek
a vdlott ellen indtott eljrsrl, a vdrl, a bizonytsrl szlnak. A legnagyobb eltrs a mai s a rmai bnt e t eljrs kz'' tt
taln az vo lt, hogy mg napjainkban a vda t az llam tisztviselj e: az gysz kpviseli , addig Rmba n - nem lvn gys.lsgi szervezet - brmelyik polgr emelhetett vdat. A csszrkorban a vdemels so kszor egyszer feljelentst jelent ett. E bben
a tekintetben a rmai eljrs teht kevsb hatsgi jelleg a
modem bntet eljrsnl.
Ebben a rszben megismerkednk a vdlottak rizetnek, a
mai elzetes letartztatsnak" a szablyaival, a feltteles szabadlbra helyezssel, amelyhez azt kvntk meg, hogy valaki
kezessget vllaljon a vdlottrt. Olvashatunk a kihallgatsrl s
20-i

a knva ll ats rl is. Figyelemre mlt, hogy a k nva lla ts ppen


nem di cs mdsze rnek tagla lsa so rn Ulpia nus vra tl a nul
meglep6en modern gondolatot vet fel. Felh vja a birk figyelm t
a rra, hogy a kihallgatskor ne tegyenek fel olyan krdseket,
amelyek sugalljk a v laszt - gynevezett szuggesztv" krdseket -, mert ezzel befo lysoljk a vdlottat vagy a tant.
A rmaiak bntet eljrsa pozitv s nega tv vonsok keverke, akrcsak bntetjo g uk egsze.

Nem minden olyan per kzvdas, amelyben bncselekmny


a trgy, hanem csak azok, amelyek cselekmnye trvny
szerint kzvdra ldzend.
ZJ
Macer D . 48. 1. 1.
Egyes kzvdas perek fbenjrk, msok nem . Fbenjrk
azok, melyek bntetse hall vagy sz m zs , amit a vztl
s a tztl val el tiltsnak 11evezf1k. E bntetsekkel ugyanis a tettes kikeri.il a polgrok kzl. A nem fbenjrk bntetse nem szmzs, hanem kitilts, ugyanis a kitiltottnak
megmarad a polgrjoga. Azok sem fbenjrk , amelyekben
vagyoni vagy testi bntetst szabnak k i.
ZJ
Paulus D. 48. 1. 2
Hogy kik emelhetnek vda t, azt megrtjk, ha tudjuk, hogy
kik nem emelhetnek. Egyesek nem emelhetnek vdat koruk
vagy nemk miatt, a gyermek s az asszony. Msok eskjk
miatt, mint a zsoldoskatonk , mso k tisztsgk s hatalmuk miatt, mert ezek viseli kockzat nlkl nem idzhetk perbe* , msok sajt bnk miatt, mint akik elvesztettk a becs letket, msok hamis vd miatt, mint akik kt
vdlottal szemben rtak al vdat, s a vdemelsrt vagy
vdat nem emelsrt pnzt fogadtak el. Egyesek llapotuk
miatt, mint a volt rabszolgk felszabadtjukkal szemben,
A szveg ezen a ponton nem egszen v ilgos. Valsznleg nem azt tiltja,
hogy a tisztsge t bet lt szemly vda t emelhessen, hanem azt, hogy ellene vdat
le hessen emelni. (Nyel vi szempontbl m indkt rtelmezs elfogad hat .)

205

msok a rgalom gyanja miatt, mint azok, akikre hamis


tanskods bizonyult, nhnyan pedig szegnysgk miatt,
mint azok, akiknek 50 aranynl kisebb a vagyonuk.
ZJ
Macer - Paulus - Hermogenianus D. 48 . 2. 8-10.
Mindazoktr azonban, akik a velk szemben trtnt jogtalansg miatt lpnek fel, vagy a hozzjuk legkzelebb
llk hallrt llnak bosszt. nem tagadhat meg a vdemels.
ZJ
Maccr D . 48. 2. 1J . pr.
Tilos az asszonynak kzvd al helyezn ie brkit, hacsak
nem szleinek, gyermekeinek, szabadonbocstinak, vagy
azok fiafoak , lenyain ak s unokinak hallt akarja megtorolni .
ZJ
Pomponius D . 48. 2. 1.
A vakmer vd hrom fajtja hromflekppen bntetend;
ezek a rgalmazs, a bnprtols s a vdelejts.
Rgalmazs, ha valakit hamisan vdolunk bncselek
mnnyel, bnprtols , ha a valdi bncselekmnyt takargatjuk, a vdelejts, ha a vdtl egszen elllunk.
A rgalmazkra a Remmius-trvny szab ki biintetst.
Nem mindenki eleve rgalmaz, aki nem tudja vdjt bizonytani: hanem a vd vizsglja brlja el meggyzdse szerint, miutn a vdlottat a vd all felmentette, hogy milyen
indtkbl kerlt sor a vdemelsre, s ha a vdl jogos tvedst felismeri, felmenti t, ha pedig nyilvnval rgalmazson kapja, kiszabja r a trvnyes biintetst.
Mindkt esetben ezt az tlethirdetskor kell kinyilvntani. Ha ugyanis azt jelenti ki: nem bizonytottl ", felmenti t ha pedig gy szl: rgalmaztl" akkor marasztalja, s mg ha nem is szl a bntet s rl semmit, mgis
rvnyesl a vdemelvel szemben a trvny szigora, amint
ugyanis Papinianus v!i. a tnylls meg llaptsa a perben
a br dolga , a biiotets vgrehajtsa azonban nem az

akarattl fgg, hanem a trvny tekintlynek van fe111'1tartva.


ZJ
Marcianus D . 48. 16. 1. pr.-4.
A rgalmazsrt akkor kell bntetst kiszabni, amikor az
eredeti gyben a vdl jelenltben tletet hoznak. Miutn
teht az gy tlettel eldlt, a vdlt rgalmazs miatt megbntetni ellenkeznk a jogszoksokkal.
ZJ
C. 9. 46. 1.

Az anya azok kz a szemlyek kz tartozik, akik sajt


fiuk hallt a rgalom vdjtl val flelem nlkl bosszulhatjk meg: ezt a kedvezmnyt a senatus hatrozatai s az
tlkezsi gyakorlat szentestik.
ZJ
C. 9. 46. 2. pr.
A helytart dntsn a vdlott rizetbevtelrl, teht arrl,
hogy fogsgba kell-e vetni szemlyt, a katonknak tadni,
kezessget krni rte, vagy szabadlbon hagyni. Ezt egybknt a bncselekmny minsgnek, a vdlott tisztsgnek
s vagyoni helyzetnek, szemlye bntetlensgnek vagy a
vdl mltsgnak figyelembevtelvel szoks eldnteni.
ZJ
Ulpianus D. 48 . 3. 1.
Pius csszr az antiochiaiakhoz irt grg nyelv leiratban
gy rendelkezik, hogy nem kell bilincsbe verni azt, aki ksz
kezeseket lltani magrt, kivve, ha olyan slyos bncse
lekmnnyel vdoljk, hogy sem kezesekre, sem katonarsgre nem bzhat. Az ilyen megrdemli a brtnbntetst mr az tlet eltt is.
ZJ
Ulpianus D . 48. 3. 3.
Azokkal a foglyokkal szemben, akik sszeesksznek, hogy
bilincseiket leverjk s a brtnt feltrve kimenekljenek,
slyosabb bntetst keUkiszabni, mint amennyi a vd alapjn jrna nekik. Ha rtatlannak talltatnak is abban a cse-

207

lekmnyben , ami miatt letartztattk ket, mgis bntetendk a brtnbeli sszeeskvsrt. Azokat pedig, akik az
ilyen sszeeskvst felfedik, fel kell menteni a vd all.
ZJ
Callistratus D. 48. 3. 13.
A bncselekmnyek felfedezsre nyomozst szoks folytatni. Lssuk, hogy miknt kell ezt vgezni. Augustus csszr azt rendelte, hogy nem szabad knvallatssal kezdeni,
s nem is kell ezt a nyomozs hitelhez eleve felhasznlni ugyanezt tartalmazza Hadrianus csszrnak Sannius Sabinushoz intzett levele.
Rendelkezse sz szerint gy hangzik : Akkor kell a
rabszolgk knvallatshoz fogni, ha a vdlott komolyan
gyans, s ms bizonytkok alapjn a nyomozs annyira
elrehaladt, hogy mr csak a rabszolgk vallomsa hinyzik."
Ugyancsak Hadrianus csszr rta Claudius Quartinusnak, hogy a nyomozst a leggyansabbal kell kezdeni, s
akitl a br vlemnye szerint a legknnye bben lehet az
igazat megtudni.
Nem kell vallatni azoka t, akiket a yd l sajt hzanpbl ajnl, s nem szabad egyknnyen knzsnak alvetni
azt akit a szlk kedves lny nak mondanak. gy rjk
M;rcus Aurelius s Lucius Verus csszrok Lucius Tiberianusnak.
Ugyank rjk Cornelius Proculusnak, hogy egy rabszolga vallomsra nem lehet a vd hitelt alaptani, hanem
az rvek sszefggst kell vizsglni.
ZJ
Ulpianus D. 48. 18. 1. pr.-4.
A csszri rendeletek hangslyozzk, hogy a vallats eredmnynek nem mindig s nem mindenben kell hitelt adni.
Trkeny s veszlyes dolog az, s sokszor csak az igazsg
ltszatt hozza . Sokan tl\rkpesek s edzettek a knzsokra, s olyan vallomst tesznek, hogy az igazsgot bel
lk nem lehet kiszortani. Msok annyira rzkenyek, hogy

inkbb brmit hazudnak, csak ne kelljen knzst elviselniik. fgy aztn klnbz vallomsokat tesznek, s nem
csak magukra , hanem mg msokra is bncselekmnyeket
fognak.
ZJ
Ulpianus D. 48 . .18. l. 23.
Nem kell annak sem mindig hinni, aki gonoszlettl beismeri
mert az emberek idnknt flelembl vagy ms okbl maguk ellen vallanak. Fennmaradt Marcus Aurelius s Lucius
Verus csszrok Yoconius Saxhoz intzett levele, amely
tartalmazza, hogy fel lehet menteni azt, aki maga ellen vallomst tett ugyan , de ksbb kiderl az rtatlansga.
A levl szavai ezek: Kedves Saxa ! Blcsen s embersgesen jrtl el Primitivus rabszolgval szemben, aki flt
urhoz visszatrni, s ezrt emberlssel vdolta magt.
Hamis vallomsban megmaradt, s ezrt eltlted, de
utna kihallgattad azokat, akik - vallomsa szerint - az
esetrl tudtak. gy akartl vallomsval szemben nagyobb
bizonyossgra jutni. Nem is volt hiba blcs elhatrozsod
hiszen a knvallats sorn ksbb kiderlt, hogy a nevezet~
tek nem tudtak az esetrl , pedig hamisan vdolta magt.
Kegyelmet gyakorolhatsz ezrt vele szemben, hivatalbl eladhatod, azzal a felttellel, hogy ura hatalmba Dem kerlhet soha vissza . Gazdjt, aki mr krtalantst kapott, szvesen szabadtjuk meg ilyen rabszolgtl."
Ez a levl mutatja, hogy az eltlt rabszolga, ha visszaadjk, az marad, aki eltltetse eltt volt.
De a tartomnyi helytart nem adhatja vissza azt, akit
egyszer eltlt, hiszen az anyagi igny trgyban hozott hatrozatt sem vonhatja vissza. Mit lehet ht tenai? rni kell
a csszrnak minden olyan esetben, ha az, ak i bns nek
Jtszott, ksbb igazolja rtatlansgt.
ZJ
Ulpianus D. 48. 18. 1. 27.
Egy frj, felesgnek rkseknt, Surustl kvetelte azt a
pnzt, amit lltsa szerint az tvolltben az elhunyt lett-

208

209
14

be helyezett nla. Egy tant jelentett be ebben a dologban a


helytartnl, felszabadtottjnak a fit. Azt .:kvnta, hogy
egy ra bszolgant is hallgassanak meg az ugyben. Surus
tagadta, hogy felvette volna a pnzt, arra hivatkozvn, hogy
egy ember tansga nem szmt, s mg a~or se1;i Iehetne
az gyben tovbb nyomozni, ha a r~bszo.lgalany :n~s volna.
A helytart elrendelte a rabszolgalany k1h~llg,~t~sat. ~ell.~b
bezs folytn az gy a csszr el kerlt, es o ugy ~ontott,
hogy a kihallgatst helytelenl rendeltk el, egy tanu vallomsa nem hitelkpes, a fellebbezs teht alapos.
ZJ
Paulus D. 48. 18. 20.
Aki kihallgatst vgez, nem teheti fel gy ~ k~dst,, hogy
vajon Lucius Titius-e a gyilkos? - hanem altalanoss~gban
azt kell krdeznie - ki a gyilkos? Klnben nem kerds~ek hanem inkbb befolysolsnak ltszik, amit mond.
Ezt 'Traianus csszr leirata is megllaptja.
ZJ
Ulpianus D. 48. 18. 1. 21.
Severus s Caracalla csszrok leiratukban elrendeltk,
hogy tvolltben senkit se bntessenek. Azta az,a szabl~,
hogy a tvollevt eltlni sem lehet. A mltnyossag ugyanis
nem engedi, hogy brkit eltljenek, ha gyben meg sem
hallgattk.
Marcianus D . 48. 17. 1. pr.
ZJ
Traianus c szr Iulius Fronthoz rt levele szerin.t tvo~l.
vt bi.i11tet tlettel nem lehet sjtani. De gyanu ala_PJ.an
sem lehet eltlni senkit, amint Traianus csszr.. Ads1d1~.s
Severusnak rta : helyesebb ugyanis a bntettet buntel lenul
hagyni , mi nt az rtatlant eltlni.
Az o lyan megtalkodott bnzkkel szemben azonban,
akiket sem idzs, sem az elljrk edictuma n:m tud n:iegfkezni, tvolltkben is lehet eljrst folyt~tni, ugya~u~y,
mint a polgri perekben. Egyesek vdelmezik azt az allaspontot, hogy e rendelkezsekben nincs ellentmonds. Hogy
210

ll ez? Jobb, ha a tvollvk ellen vagyoni bntetst szabnak ki, vagy olyant, ami polgri becsletket rinti, ha tbbszri figyelmeztets utn is megtalkodottak marndnak, de
egszen a kitiltsig is el lehet velk szemben menni. Ha
azonban slyosabb, rks knyszermunkra vagy fejvesztsre szl a vd, tvollvkkel szemben nem lehet kimondani az tletet.
ZJ
Ulpiaous D. 49. 19. 5. pr.

3. A BNTETSEK
A Digesta kln cmben egyesti azokat a szvegeket, amelyek a bntetsek fajtirl s alkalmazsrl szlnak. A trgy
termszetnek megfelelen bntetsi nemek szerint csoportostottuk a szemelvnyeket. A hallbntets utn a nem sokkal
enyhbb bntetssel : a bnyam un kra vagy llatviadalra tJssel ismerkednk meg. Ezutn a deport lsrl s a szmzsr l
olvashatunk, majd a klnfle testi bntetsekrl, s vgezetl,
mint legenyhbbrl, a kzgyektl" val eltiltsrl lesz sz.
A rmai osztlytrsadalom megkvetelte, hogy a bntetsek
kiszabsakor is tekintettel legyenek a tettes trsadalmi llsra.
Ugyanazrt a bne elekmnyrt szigorbb bntets jrt az alac oayabb osztlyokba tartozknak, mint az e lkelknek. A megszgye nt te ti bntets all mentesltek a z utbbiak.

A bncselekmnyrt nem azt a bntetst kell kiszabni, ami


a szemlynek az eljrs idpontjban jrna, hanem azt, amit
akkor kapott volna, ha a bncselekmny idpontjban tlik el.
Ha egy rabszolga bncse lekm nyt kvet el, s utna felszabadtjk, olyan bntetssel kell sjtani, amit a trvny
szerint az elkvets idpontjban kapott volna. Ellenkez
leg, ha valaki htrnyosabb helyzet be kerlt, azzal a bntetssel kell sjtani, ami akkor jrt volna neki, ha elz llapott megtartja.
ZJ
Ulpianus D. 48. 19. 1. pr.-2.
2 11

Most a bntetsek nemeit kell felsorolni , amelyekkel a


helytartk brkit sjthatnak. Varrnak bntetsek, amelyek
az letet veszik el, vagy rabszolgasgot jelentenek, '}gy a
polgrjogot vonjk meg, vagy szmzssel vagy testi fenytssel jrnak (gy vesszve.l: megcsaps, ostorra l: korbcsols, ktllel: n)egvers), vagy a becslet elvesztsvel, valamely mltsg elveszt vei, va lam ilye n cse l ekmnytl va l
tiltssal jr bntetsek.
Ulpianus - Ca lli stralus D . 48. 19. 6. 2;
ZJ
48. 19. 7;
48. 19. 8. pr.
letveszts, ha valakit arra tlnek , hogy pa llossa l vgezzk
ki. Az tletnek azonban pallosra kell szlnia, nem brdra
vagy drdra , vagy furkra, vagy ktlre, vagy brmilyen
ms hallmdozatra. A tartomnyi helytartnak teht
nincs jogban a hall nemt szabadon meghatrozni. Ltezik a mreggel va l hallbntets is. Marcus Aurelius s
Lucius Yerus csszrok leiratukban megengedtk a hall
nemnek szabad megvlasztst.
Az ellensgeket s a szkevnyeket olya n bntetssel sjtjk, hogy lve elgetik ket.
Nem lehet valakit olyan bntetssel sjtani, hogy vessz
zssel, korbcsolssa l, vagy kn zssal ljk meg, br sokan
bele szoktak hal ni a knzsba.
ZJ
Ulpianus D . 48. .19. 8. 1- 3.
Van bntets, amely az ember szabadsgt veszi el, pldul,
ha valakit munkra vagy bnyban knyszermunkra, vagy
bnya munkra tlnek. Sok bnya ltezik, egyes tartomnyokban t bb is van, msokban egy sincs. De azok, amelyekbe11 nincs, a bnyamunkra tlteket azokba a tartomnyokba kldik, amelyekben van bnya.
Severus csszr Fabius Cilhoz rt levelben Rma el ljrjnak kifejezetten megadja a bnykra tls jogt.
Azok kztt, akiket bnyban knyszerm unkra s azok
2 12

kztt, akiket bnyamunkra tlnek, csak bilincseik slyban van ki.ilnbsg, mert a knyszermunkra tltek slyosabb, a bnyamunkra tltek knnyebb bilincset viselnek.
Ha valaki a b nyamunkbl megszkik, knyszermunkra
viszik, az innt megszkket mg slyosabban fenytik.
A bnyai szolglat esetben, hasonlkppen a sbnyk
esetben a nket vagy letfogytig, vagy hatrozott idre tlik. Ha letfogytig szl bntetsk, ezzel mintegy a bntets rabszolganiv lesznek, ha hatrozott idre, akkor megtartjk polgrjogukat.
A helytartk a brtnre tltek esetben rendelkezni szoktak gy is, hogy brtnben vagy bilincsben tartsk ket, de
erre nincs joguk. Az ilyen bntetsek tilosak, mert a brtn arra van, hogy rizetben tartsa az embereket nem arra
hogy bntesse ket. Szoktak rnszgetben vag/knbny~
ban vgzend knyszermunkt is kiszabni: ezek azonban
inkbb bnyra szl tletek.
Lssuk, vajon azok, akiket a vadllatokkal val jtkra
tlnek, ezzel rabszolga sorsra jutnak-e. Ezzel a bntetssel
ugyanis inkbb a fiatalokat sjtjk. Az ht a krds, hogy
ezek a bntets ltal rabszolgkk vlnak-e, vagy visszanyerhetik-e szabadsgukat. Helyesebb gy rtelmezni, hogy
rabszolgkk vlnak: ebben klnbznek ugyanis azoktl,
ak ik hivatssze ren vadszok, fegyvertncosok, mozgsmvszek vagy egyb tncosok.
Nem ktsges, hogy ra bszolgkat szo ks bnyba n knyszermunkra, bnyamunkra, vadllatokka l va l jtkra
tlni. Ha erre adtk ket, a bntets rabszolgi lesznek, s
tbb nincsenek annak a tulajdonban, aki a bntets eltt
uruk volt. Ha teht a bnyra tlt rabszolga csszri kegyel em bl szabadul a bntetsbl , nem kell visszaadni t elz
urnak tulajdonba, hiszen a bntets kvetkeztben tbb
nem az v, amint azt Caracalla csszr igen helyesen megllaptotta.
Ezzel szemben, ha akr letfogytiglani, akr meghatro-

' 1\

zott ideig tart rabsgra tltk a rabszolgt, elz urnak a


tulajdonban marad.
ZJ
Ulpianus D. 48. 19. 8. 4-6 ; 8- 13.

nak. Ha az r nem veszi vissza, el kell adni, s ha nem tall


vevre, letfogytiglani knyszermunkra kell kldeni .
ZJ
Macer D. 48. 19. 10. pr.

A kitiltottak vagy szigetre deportltak a nekik tilos helyeken


nem tartzkodhatnak. gy rendelkezik jogunk, hogy a kitiltott nem mehet azokra a helyekre, ahonnt kitiltottk,
klnben hatrozott idre szl kitiltsa rkss vlik, az
rks kitilts szigeten val knyszerlakss, a knyszerlaks deportlss, a szigetre deportlt bntetse pedig f
vesztsre mdosul. Ugyanez a helyzet akkor, ha valaki az
elrt id alatt nem tesz eleget a szmz parancsnak, vagy
egybknt nem tartja be a szmzs elrsait, mert ez a
megtalkodottsga fokozza a bntetst. A szmzttnek
pedig brmin okbl eltvozsra vagy visszatrsre senki
engedlyt nem adhat, csak a csszr.
ZJ
Marcianus D. 48. 19. 4.

Van olyan bntets is, hogy valakit a kzgyektl eltiltanak. Ennek a magnjogi kpessge megmarad, e ak a kzgyekben nem gyakorolhatja jogait. Ahogy a grgk
mondtk: a kzgyektl maradjon tvol. Vannak ms bntetsek is: a kereskedstl vagy a kzbrletektl, gy az adbrlettl val eltilts.
ZJ
Ulpianus D . 48. 19. 9. 8- 9.

Ezek ht a kiszabhat bntetsek. Tudnunk kell azonban,


hogy a bntetsek kzt klnbsget kell tenni, s nem mindenki kaphatja brmelyiket. A kzsgtancs tagjai (decurik) nem tlhetk bnyban knyszermunkra, bnyamunkra, villval val gzsba.ktsre, vagy lve meggetsre. Ha vletlenl ilyen tlettel sjtottk ket, az all fel
kell ket menteni. Ezt azonban nem teheti meg az eltl
hatsg, hanem az gyet a csszr el kell terjeszteni, hogy
sajt hatskrben vagy vltoztassa meg a bntetst, vagy
mentse fel a vdlottat.
ZJ
Ulpianus D. 48. 19. 9 . .l l.
A rabszolgk szemlyre az a szably, hogy gy kell ket
bntetni, mint az alacsonyrendeket. Ami miatt a szabadot
megvesszzik, a rabszolgt megkorbcsoljk, s visszaszolg.ltatjk wnak. Ami miatt a sza badot m egvesszzik s
knyszermunkra kldik, azrt a rabszolgt megfelel idre
bilincsbe verve megkorbcsoljk s gy adjk vissza ur-

4. AZ EGYES CRIMEN-EK
A rmaiaknl a kzbncselekmnyeket az egyes trvnyek
batroztk meg. Sok esetben magt a bncselekmnyt is arrl
a trvnyrl neveztk el, amely a megbntetst elrendelte. Egysges bntett rvnyknyv sohasem kszlt, hanem a klnfle idkben hozott egyes trvnyekbl llt ssze a bntetjog .
Els helyen szerepelt a gyilkossg s az emberls tbbi vltozata . Slyosabban bntettk a szndkos emberlst, mint a
gondatlansgbl okozott hallt. Emltsre rdemes, hogy az
abortus elidzst is idesoroltk , taln azrt, mert abban a korban a vetls nemcsak a magzatot puszttotta el, hanem gyakran
az anya hallt is okozhatta.
A felsgsrts bntette nem azt jelentette, mint amit a sz
ugaU . Nem a csszr szemlynek vdelmre szolglt, hanem
ltalban a rmai !lamot vdte, gy nagyjban a mai hazaruls
s htlen sg bncselekmnynek felel meg.
Egybevonian ismerkednk meg a kz- s a magner zak
krbe sorolt bncselekmnyekkel. Az egyestst az indokolja,
hogy valjban mindkt esetben a magnosok elkvette er
szakoskodsokrl, a szemlyes szabadsg megsrtsrl , gy
pldul nrablsrl vagy nbrskodsrl volt sz.
Sajtos, a mai ember szmra mgsem ismeretlen bncselek
mny volt a peculatus", a kzvagyon megkrostsa. A Fabiusfle trvny pedig fl klnfle hamistsokat bntette, idertve

a hamis pnz gyrtst s az okirathamistst is. Befejezsl egy


olyan bncselekmnyrl rteslnk, amely a mai galeri-bn
cselekmnyekre: a garzdasgra emlkeztet. Nincsen j a nap
alatt.

A) AZ EMBERLS

A Pompeius-trvny rendelkezik az apagyilkosokrl. Aki


apjt, anyjt, nagyapjt, nagyanyjt, fivrt, nvrt, unokafivrt, unokanvrt, nagybtyjt, nagynnjt, testvre
fit vagy lnyt, felesgt, frjt, sgort, mostohaapjt,
mostohaanyjt, mostohafit, mostohalnyt, patronust
vagy patronjt megli bns szndkkal, ugyanazon bntets al essk, mint amit a Cornelius-trvny az orgyilkosokra rendel. Ugyanaz a bntetse az anynak, aki fit
vagy lnyt megli, ugyancsak a nagyszlnek, aki unokjt megli. Annak is, aki mrget vesz, hogy azzal apjt megetesse, mg ha nem is tudta neki beadni.
ZJ
Marcianus D. 48. 9. 1.
A rgiek szoksa szerint az apagyilkossg bntetse, hogy
az apagyilkost vesszkkel vresre verik, utna egy kutyval, egy kakassal, egy viperval s egy majommal brzskba
dugjk, s a zskot a mly tengerbe hajtjk. Ezt akkor hajtjk vgre, ha kzel van tenger. Egybknt Hadrianus csszr rendelete szerint vadllatok el kell vetni.
ZJ
Modestinus D. 48. 9. 9. pr.
A Cornelius-trvny deportlst szab ki arra, aki embert l,
vagy ennek a dolognak oka lett, mert fegyveresen lopott,
vagy aki emberls cljbl mrget tartott, rult, ksztett,
vagy hamis tanzsa miatt valaki hallt lelte. Mindezen
bncselekmnyek miatt az elkelbbek fbenjr bntetst
kapnak, az alacsonyabbrendekct keresztre fesztik, vagy a
vadlfatok el vetik.

Gyilkos az, aki valamilyen fegyverrel embert lt, vagy


hallt okozta.
Felmenthet az, aki embert lt, s elitlhet a gyilkossgrt, aki nem lt: mert nem maga a tett, hanem kinek-kinek
a szndka bntetend. Ezrt gyilkosknt bntetend az,
aki lni akart, de vletlenl nem tudta tettt vgrehajtani,
viszont felmentend az, aki vletlenl elhajtott fegyvervel
gondatlansgbl lt.
Ha valaki verekeds kzben kap tst, s belehal, mivel
magukat az tseket is mindenkinek az esetben mrlegelni
kell, ezrt az alacsonyrendeket cirkuszi jtkokra vagy
bnyamunkra tlik, az elkelbbek vagyonuk felnek elkobzsval bnhdnek.
Nem tekinthet a hall oknak, ha a megttt ember nhny napig vgzi mindennapi dolgt, s utna bal meg, kivve ha letveszlyes sebet kapott, vagy hallosan megsebestettk.
Ha egy rabszolga a versbe belehal, az urt nem lehet
emberlssel vdolni, hacsak nem szndkkal verette agyon.
A fenytsnek s a rabszolgk fegyelmezsnek ugyanis mrtket kellett szabni.
Aki nvdelem cljbl hord magval fegyvert, nem lehet
gy tekinteni , mintha emberls cljbl hordan. Ttt
fegyver" nven nemcsak a kardot rtjk, hanem amit rt
cllal viselnek.
Aki a rablgyilkost vagy a fajtalankodni akart megli ,
azt nem szabad megbntetni, az egyik esetben ugyanis az
lett, a msikban a tisztessgt vdte kzbntnnyel szemben.
Ha valaki az jjeli tolvajt vagy a nappal fegyverrel vdekez tolvajt megli, nem tartozik a trvny eltt felelssg
gel. De jobban teszi , ha elfogja , s tadja a hatsgok nak.
A gyilkossgra felbjt gyi lkosknt bnhdik.
A br, aki emberek lete vagy sorsa fejb n pnzt fogad
el, vagyona elvesztse mellett szmze od.
ZJ
Paulus Senl. 5. 23. J.....1.. IO.

:w

Ha ura egy rabszolgt megvesszztet, vagy megkorbcsoltat, vagy bilincsbe veret , s az a bnsmd miatt nhny
napon bell meghal, nem kell bntetstl flnie a rabszolga
halla miatt. Ne ljen azonban mrtktelenl jogval. Emberlsben lesz bns akkor, ha az akaratbl bottsek
alatt vagy megkvezs miatt meghal, vagy ha fegyvert hasznlva hallos sebet ejtenek rajta, vagy ha felakasztatja,
vagy parancsra pcegdrbe dobjk, vagy megmrgezteti, vagy klnbz bntetsrkkel sztmarcangoljk a testt, vaskarmokkal tpdesik az oldalt, tzzel getik a tagjait, s nylt sebekkel bortott , vrtl s gennytl foly testt tovbb gytrve, leheli ki lett, mert ez barbr kegyetlensgre vall eljrs.
ZJ
C. 9. 14. 1.
Aki a tmadjt vagy az lett felteheten veszlyeztet
szemlyt megli, e cselekedete mfatt ne fljen semmifle
bntet eljrstl.
ZJ
C. 9. 16. 2.
Ha, amint lltod, latrot veszejtettl el, nem lehet ktsg
abban, hogy jogosan lted meg azt az embert, akinek elz
leg gyilkos szndka volt.
ZJ
C. 9. 16. 3.

Augustus csszr vizsglata egy Knidoszban trtnt


emberls gyben
Augustus csszr, az isteni Caesar fia, fpap, tizenkettedszer kijellt consul, tizennyolcadszor felruhzva a tribunusi
hatalommal; Knidosz elljrinak, vrosi tancsnak s
npnek dvzlett kldi.
Kveteitek: Dionsziosz s egy msik D.ionsziosz, aki
Dionsziosz fia. felkerestek engem Rml-a n, s tadvn
nekem vrosotok hatrozatt, megvdoltk at azta megIH

halt ECibuloszt, Anaxandrida fit, s Ebulosz felesgt:


Trphert azzal, hogy megltk Khrszipposz fit: Ebu!oszt. n erre utastottam bartomat Asinius GalJust, hogy
inditson vizsglatot, s vallassa knzsokkal azokat a rabszolgkat, akiknek kzk van az gyhz.
gy megtudtam, hogy Khrszipposz fia: Philinosz hrom
jszakn t sznet nlkl jogtalanul ostromszeren megszllva tartotta Ebulosz s Trphera hzt. A harmadik
jszakn testvrt, Ei.ibuloszt is segtsgl hvta.
A hz tulajdonosai: Ebulosz s Trphera, minthogy sem
megbktenik nem sikerlt Philinoszt, sem hzukat nem
tudtk biztonsgba helyezni, megparancsoltk egyik rabszolgjuknak nem azt, hogy ljn - amit jogos haragjban brki megtehetett volna - , hanem azt, hogy rlket
ntsn ki, s ezzel zze el a tmadkat. A rabszolga viszont
szndkosan vagy pedig akaratlanul - maga ugyanis
mindvgig tagadta az elbbit - az rlkkel egytt az
ednyt is kidobta, s hallosan megsebestette Ebuloszt,
holott kevsb szolglt r erre, mint testvre.
Ezeket a tanvallomsokat elkldm nektek. Klnsnek tallom mindenesetre, hogy a vdlottak fltek attl ,
hogy ti folytasstok le a rabszolgk vallatst, hacsak nem
mutatkoztatok slyosan elfogultaknak s alaptalanul szigoraknak a rovsukra , nem azokkal szemben tpllvn
haragot, akik minden szenvedst megrdemeltek, hiszen
hrom jszakn keresztl jogelJenesen s erszakosan megtmadtak egy idegen hzat, s ezzel valamennyietek kzbiztonsgt is veszlyeztettk, hanem azokra haragudtatok,
akik a jogtalan tmads visszaverse alkalmval balesetet
okoztak, ami nem jogellenes.
Most azonban tegyetek helyesen, s kvesstek az n tletemet. Ezt a levelet pedig helyezztek el vrosotok levltrban. g veletek.
DGy
FIRA III. 185.

Aki magzatelhajtsra vagy szerelmi bjitalknt italt ad,


mg ha nem is rosszindulatbl cselekszi, minthogy ezzel
rossz pldt ad, ha alacsonyrend, a bnykba kldend,
ha elkel, vagyona elvesztse mellett a szigetekre szmzend. Ha viszont az ital mi att n vagy frfi meghal, a
tettes hallbntetssel lakol.
ZJ
Paulus Sent. 5. 23. 14.
Cicero Cluentius Habitusrt mondott beszdben rja, hogy
az zsiai tartzkodsa alatt, Milesiban egy asszonyt,
mivel a msodrksktl kapott pnz fejben magzatt
orvossgokkal maga elhajtotta, fbenjr bntetssel sjtottak. Azt legjobb csszraink is mr elrendeltk, hogy ha
valaki elvlva frjtl, a mhben hordott magzatot ervel
eltvoltja, nehogy a mr ellensges frfinek fit szljn, az
ilyent ideiglenes szmzetssel kell bntetni.
ZJ
Tryphoninus D. 48. 19. 39.

hatjk, nem klnben aki a katonkat felbujtja , vagy lza.


d ra rbeszli.
ZJ
Ulpianus D. 48. 4. 1.
Nem esik a felsgsrts bntettbe , aki a csszrok rgi,
romlott szobrait helyre lltja. Az sem, aki vletlenl dobott
kve l eltallja a szobrot, gy dntttek Severus s Caracalla
Iulius Cassianushoz intzett leiratukban . Ugyank Ponliusnak rtk, hogy nem kvet el felsgsrtst, aki mg fel
nem szentelt c szrkpet elad.
ZJ
Marcianus D. 48. 4. 5.
Akik a csszrok mr felszentelt szobrait, vagy kpeit beolvasztjk, vagy ehhez hasonlt cselekszenek, a felsgsrtsrl szl Julius-trvny ellen vtenek.
ZJ
Venuleius Saturninus D. 48. 4. 6.

C) AZ ERSZAK

B) A FELSGSRTS

A szentsgtrsbez igen kzel ll az a bncselekmny,


amit felsgsrtsnek hvunk.
Felsgsrt az a cselekedet, amely a r mai np vagy
annak biztonsga ellen irnyul. E miatt bntetik azt is, akinek rosszhi szem tancsa alapjn tszokat csszri parancs
nlkl meglnek; fegyveres emberek drdkkal s kvekkel
a vrosban tartzkodnak, az llam ellen sszeesksznek,
egyes helyeket vagy templomokat elfoglalnak, ahol csoportosuls van, az embereket lzadsra szltjk fel. Ide tartozik, ha valakinek helytelen tancsa vagy felbujtsa alapjn
tervezik, hogy a rmai !Jam hatsgait, a hatalmat gyakorlkat meggyilkoljk; az llam ellen fegyvert fogjanak,
tovbb, aki a rmai np ellensgeinek ro sz sz ndkkal
zenetet, levelet k ld vagy jelzst ad, ha ezt az zenet et s
tancsot a rmai np ellensgei az llam ellen felhasznl-

A Iulius-trvny a nyilvnos erszakrl sjtja azt, aki


fegyvereket, drdkat halmoz fel hz ban , fldjn, majorjban, kivve, ha vadszik, utazik, vagy hajzik.
ZJ
Marci anus D. 48. 6. 1.
Kivtelt kpeznek azok a fegyverek, amelyeket valaki ruknt tart magnl, vagy rksgkppen kapott.
ZJ
Scaevola D . 48. 6. 2.
Ugyanebbe a bnbe esnek, akik zava rgs vagy lzongs
keltse cljbl tancskozna k, rabszolg kat vagy szabad
embereket fegyverben ta rtanak.
ZJ
Marcianus D. 48. 6. 3. pr.
Aki hajadon vagy frjnl lev nt elrabol, halllal bnteHa az apa a knyrgsek hatsra meg is bocstja a

tend.

221

jogsrt t, mg kvlll szemly is - tekintet nlkl az


tves elvlsre* - vdat emelhet a tettes ellen, mert a
hzassgtrsrl szl Iulius-fle trvny a nrabls bn
tettnl ezt kimondja.
ZJ
Marcianus D. 48. 6. 5. 2.
Pius csszr bntetni rendel.i azt is, aki szabad szlets fit
rabol. A csszr leirata gy hangzik: Kedves Geminusom !
gy rendelem, hogy Domitius Silvanus nagybtyja nevben hozzm felterjesztett panaszra pldt kell szolgltatni,
mert megindultam az elterjesztsn, melyben elmondja,
hogy szabadon szletett fit, aki mg egsz fiatal, elraboltk, bezrtk, verssel s knzssal vgs veszlybe sodortk.
Azt akarom, hogy hallgasd meg t, s ha gy trtnt a dolog, szigoran jrj el abban."
ZJ
Ulpianus D. 48. 6. 6.
A csalsrl szl Fabius-trvny alapjn fbenjr vtket
kvet el az, aki szabad embert tudatosan rabszolgaknt
elad, s ugyanez al esik a vev is ha tudva annak szabad
voltt, megveszi.
ZJ
Ulpianus D . 48. 15. 1.
A Fabius-trvny intzkedik arrl, hogy megbntessk azt,
aki szabad embert vagy felszabadtottat akarata ellenre
fogsgba vet, fogsgban tart, elad, mg pedig tudatos rosszindulattal; tovbb mindazokat, akik ebben bnsegdek,
tovbb aki idegen rabszolgt vagy rabszolgant szksre
felbujt, vagy azt urnak, rnjnek akarata ellenre, tudtn kvi.il elzrja, fogsgban tartja, eladja, mgpedig rosszhiszemen , bntetni kell mindazokat is, akik ebben bn
segdek.
ZJ
Callistratus D. 48. 15. 6. 2.
A z elvls az t jelenti, hogy bizo nyos id elteltvel t bb nem indthat
per vagy bilntet eljrs.

222

A hitelezk, ha adsuktl a tartozst be akarjk hajtani,


peres ton krhetik a kvetelsket. Ha adsuk hozzjrulsa nlkl annak birtokra behatolnak, Marcus Aurelius
csszr rendelete szerint elveszltik kvetelsket. A rendelet sz szerint gy szl:
Az a leghelyesebb, ha perrel keresed azt, amire gy vled, jogod van. Amg el nem dl, az ads maradjon birtokban , te csak kvetelsz." Midn erre Marcianus gy vlazolt : Hiszen semmi erszakot nem alkalmaztam , gy
viszonozta a csszr: Azt hiszed, csak az az e rszak. ha
embereket megsebestnk? Erszak mindaz az eljrs,
amellyel valaki azt, amit jogos kvetelsnek tart, nem br
t'.itjn rvnyesti. Amivel azonban tisztessgednek, mltsgodnak vagy a kegyeletnek tartozol, azt joggal cselekszed. Ha teht valakire rbizonyul, hogy adsnak brmilyen olyan dolgt, amit az nem maga adott t neki , bri
tlet nlkl birtokban tartja, s jogot forml erre, arrl
meg kell llaptani , hogy elveszti hitelezi jogt.
Z.T
Callistratus D . 48. 7. 7.

(A

D) SIKKASZTS
KZ\"AG YON M EGKROST SA)

A sikkasztsrl szl Iulius-trvny rendelkezik arrl,


hogy a vallsos, kegyeleti vagy kzclra szentelt pnzbl
senki ne vebessen el , hozz ne nylbasson, sajt dolgba be
ne fektethesse, be ne ruhzhassa, aki azt egybknt kezelheti, felhasznlhatja , beruhzhatja, kivve, ha ezt trvny
engedlyezi. Ugyancsak a kztulajdonban lev aranyba s
ezstbe senki semmit bele nem keverhet, bele nem olvaszthat, nem mkdhet kzre rosszhiszemen az abba trtn
bekeversben, beolvasztsban azrt, hogy ezltal az roszszabb minsgv vljk.
ZJ
Ulpianus D . 48. 13. l.

A htralkokrl szl Iulius-trvny alapjn felel az, aki


kzclra sznt pnzt valak inek a haszn latban hagy, s
azt be nem hajtja.
ZJ
Pa ulu s D . 48. J 3. 2.
A sikkaszt bi:intetse a t zt l s a vzt l eltilts, aminek
helybe ma a deportls lpett. Aki ez al es ik, miknt minden e l z jogt, a vagyont: is elveszt i.
Z.I
Ulpianus D . 48. 13. 3.

Egy e l ke l itjt rajtakaptak, hogy a templomba vitetett


egy ldt, melyben ember rej tztt, ak i azut n a templomz rs utn kimszott volna a ldbl, hogy a templom
rtkeib l sok mindent sszeszedjen, s azok ka l egytt
visszabjjk a ldba. Miutn ez i:bizonyult, Severus s
Caraca lla csszrok szigetre deportlsra tltk.
ZJ
Marcia nus D . 48 . 13. J 2. J. 1.

jn meghamistotta okmnyait , mert aki az ok iratk nt szo lg l viasztblkat vagy b rmel y ms haso nl irat o t meghamist, vagy azo n vltoztat, ezen dolgok miatt, mint ha mist bnhdik .
A hamists vagy ahhoz hasonl bn cselekmnvek bntetse deportls s teljes vagyonelkobzs. Ha r~bszolga
kveti el azt, fbenjr bntets sjtja.
ZJ
Marcianus D . 48. 10. 1. pr.-4; 13.
Akik aranyrmket rszben lekoptatnak, rszben tszneznek, vagy tformlnak: ha szabadok, vadllatok el vetsre,
ha rabszolgk, hallra tltessenek.
ZJ
Ulpianus D. 48. 10. 8.
Ha a hamis pnzverk nem akarjk tevkenysgket teljesen vghezvinni, szinte megbnsuk miatt a bntets a ll
menteslnek.
ZJ
Paulus D. 48. 10. 19. pr.

E) A HAMJSTS

F) A GARZDASG "

A Cornelius-trvny bntetse al esik az, aki rosszszn-

dkkal hamis tansg ttelre s hamis tansg felhasznlsra trekszik.


Ugyanez vonatkozik arra, ak i a hamis tanzsra kitant,
ilyen gyvitelrt pnzt fogad el, erre megllapodik, trsul
szvetkezik rtatlanok kijtszsa cljbl. Ezt senatusi
hatrozat rendeli el.
m az is, aki tansg ttelrt vagy megtagadsrt pnzt
fogad el, a Cornelius-trvny a lapjn bntetend . Ugyangy az, aki brt megveszteget, vagy megvesztegetni trekszik.
A br a.k kor is b(\nhdjk, ha a csszri rendeleteket figyelmen kvl hagyja.
Severus csszr a Cornelius-trvny alapjn hamists
miatt tlte el Egyipt om helytartjt, aki kormnyzsa ide-

Egyes, magukat kznsgesen fiataloknak nevez szemlyek bizonyos vrosokban hangoskod csoportosulsokkal
zavarjk a kznsget. Ha ezenfell semmit sem kvettek
el, s eltte az elljrsg nem figyelmeztette ket , megveszszzs utn el lehet ket bocstani , vagy a sznhzak s ms
ltvnyossgok ltogatstl el lehet tiltani ket. Ha azonban ilyen rendreutasts utn ugyanazon cselekmnyen jra
rajtakapjk ket, szmzs legyen a bntetsk, vagy f. benjr bntetst is kaphatnak, azrt ugyanis, mert gyakran
viseltk magukat garzdn s zavarg mdon, az enyhbb
bnsmd pedig ebben a helytelen magatartsukban csak
megerstette ket.

ZJ

Callistratus D. 48. 19. 28. 3.


225

224
1-

. . A D ELI TUM-OK

A magnb.ncselekmnyek szma jval kisebb volt a kzbn


c elekmnyeknl. Az sszegyjttt szvegek a hrom legfontoabb s legrdekesebb delictum"-rl szlnak.
A lopst nem kell magyarznunk. Legfeljebb azt rdemes megemltennk, hogy a rmaiak a lopst sokkal tgabban fogtk
fel , mint a mai jog. Lopsnak tekintettk a sikkasztst s a jogtalan hasznlatot is. A kivlogatott szvegek nagyrszt jogeseteket tartalmaznak, s arrl tanskodnak, hogy sokfle eset tartozott ebbe a krbe.
A latin iniuria" sz, ebben az rtelemben, megkzeltleg
zemlysrt nek fordthat. Ez mg a lopsnl i tgabb fogalom volt . Ide tartozott a becsletsrtsen s a rgalmazson kvl
a knny testi srts, st, a tisztessges nk leszltsa'', vagy
az idegen hzba val behatols is. Ezt a tarka-barka csoportot
az egyestette, hogy valamennyi esetben ms szeml ynek, becsletnek szndkos megsrtsrl volt sz.
Vgl az Aquilius-fle trvnyben szablyozott jogellenes krokozssal, a ms vagyontrgynak: elssorban rabszolginak
s llatainak elpuszttsrl vagy megronglsrl olvashatunk.
A jogtudsok elszeretettel elemezgettk az ide sorolhat eseteket. Itt ugyanis nemcsak azt kellett eldnteni, hogy a cselekmny idesorola.nd-e, hanem azt is mrlegelni kellett, hogy a
tettes gondatlan volt-e vagy em . Ez a delictum" ugyanis zemben a tbbivel - nemcsak szndkosan, hanem gondatlanul is elkvethet volt, s ez nagymrtkben kiterjesztette a.lkalmazsnak terlett.

ms dolgt , hanem ltalban 1nindenki, aki idegen dolgot


a tulajdonos akarata ellenre maghoz vesz.
gy pldul, ha valaki a nla lettbe helyezett dolgot
hasznlja, lopst kvet el. Ugyangy, ha valaki hasznlatra
kap egy dolgot, s azt harmadiknak hasznlatra klcsn
adja, lopst kvet el, vagy ha valaki ezst eveszkzt pldul egy barti vendgsgbez klcsnkrt, s azt utna
utazshoz i .. magval viszi, vagy ha valaki lovat klcsnz
stalovaglsra, s hosszabb lra megy vele, vagy ::i' rgi jogtudsok pldjval lve, csatba viszi.
ZJ
Gai. fost. 3. 195- 196.

A lops kt nemt klnbztetjk meg, aszerint, bogy letten


rtk, vagy nem rtk tetten a tolvajt:.
Z.T
Gaius D. 47. 2. 2.
Az a tetten rt tolvaj, akit a grgk rajtakapottnak neveztek", vagyis az, akit a lopott trggyal fognak el. Nem
szmt, hogy ki fogja el, a meglopott vagy ms.
Vajon csak akkor rajtakapott, ha tevkenysge kzben
.fogtk el, vagy akkor i , ha ms helyen tartztattk le?
Helyesebb, amint Julianus is ja, akkor is rajtakapott tolvajnak tartani azt, aki a lopott trggyal nem a tett helyn
kerlt kzre, ha mg nem juttatta el oda a dolgot, ahov
tervezte.
ZJ
Ulpianus D . 47. 2. 3.

Lop vala mely dolognak, vagy akr hasznlatnak .


birtoknak alattomos eltulajdontsa haszon szerz clzattal. Ennek elkvetst a termszetjog tiltja.
ZJ
Paulus D . 47. 2. J. 3.

Meg kell emltennk, hogy manapsg a iolvajl miatt


tbbnyire bntet eljrst indtunk s bncselekmnyben
marasztaljuk azt , aki ilyent tesz, nem azrt, mert kzvdra
ldzend ez a cselekmny, hanem azrt, mert az gy cselekvk merszsgt ezzel is vissza kell szortani. Termszetesen,aki akarja ,nem kevsb perelheti a tolvajt polgrilag is.
ZJ
Ulpianus D. 47. 2. 93.

emcsak az kvet el lopst, aki elsajtts cljbl veszi el

Aki okiratokat vagy adssgleveleket lop el, a lopsrt tar-

) ALOP

26

22 7

Lozik felelsst:ggel, mgpedig ,nemcsak az okirat anyagnak rtke, hanem tartalmnak rtke szerint. rtkels
szempontjbl az az sszeg irnyad, amirl az okirat szl,
teht amennyit a tulajdonosnak jelent. gy pldul, ha az
okiratban tz aranyrl van ktelezettsg-vllals, ezt kell a
tolvajjal szemben kettzni. Mi van akkor, ha az okirat mr
rvnytelen, mert teljests trtnt, vajon akkor csak az okirat anyaga a lops rtkelsnek trgya? Mi llott akkor a
jogosult rdekben? Azt mondhatjuk, mivel az adsok sokszor visszakrik ktelezvnyeiket, de az is elfordul, hogy
az adsok akarjk visszaperelni a pnzt, tagadvn, hogy
tartoztak azzal; teht a hiteleznek a ktelezvn~ ilyenkor
is teljes rtk, nehogy emiatt vita keletkezzk. Jgy ltalban azt mondhatjuk, hogy az okiratban foglalt rtk dupljra marasztaland a tolvaj.
ZJ
Ulpianus D. 47. 2. 27. pr.
Aki a rabszolgnak szkst tancsol, nem tolvaj. Az sem,
aki msnak rossz tancsot ad, vagy rbeszli arra, hogy a
mlybe vesse magt, vagy magra kezet emeljen. Ezekre nem
vonatkozik a lops miatti kereset. De ha azrt beszlem r
a rabszolgt szksre, hogy ms valaki elfoghassa t, a rbeszlsrt tolvajknt felelek, mert az n tancsom miatt
vlt lehetsgess a lops . Pomponius mg azt is rja, hogy
br a rbeszl nem tartozott lopsrt felelssggel, mgis
relelssggel tartozik azrt attl kezdve, amikor a szkevny rabszolgt valaki elfogta, mert az tancsa alapjn
trtnt meg a lops.
ZJ
Ulpianus D. 47. 2. 36. pr.
Ha valaki egv prostitultat, aki msnak a rabszolgja, elragadja, vagy rejtegeti, az valjban nem tolv~j, ~.ert ne~
maga a tett, hanem a tett oka a lnyeges, s az md1tek a kJvgy, nem a lops. Ugyanezen az alapon az, aki egy rmlny ajtajt feltri kjelgs cljbl, nem felel lopsrt, akkor
228

sem, ha nem ltala vezetett, hanem tle fggetlenl oda


kerlt tolvajok a prostitult holmijait ellopjk.
Krds, hogy a Fabius-trvny alapjn felelssggel tartozik-e, aki kjvgybl erszakoskodik egy szajhval?
gy vlem , nem felel, a tnylls alapjn sem : br megvetendbbet cselekszik, mint aki lop, de a tette a srtett erklcsisge ltal kiegyenltdik, s mindenesetre nem tolvaj.
ZJ
Ulpianus D. 47. 2. 39.
Ha valaki egy rabszolgant, aki nem utcalny, kjelgs cljbl rabol el, lopsrt felel. Ha meg is erszakolja, a Fabiustrvny alapjn bntetend .
ZJ
Paulus D . 47. 2. 83. 2.
Ha valaki vrs kendt lobogtatva megvadtja a marht,
hogy tolvajok kezbe essk, s ezt rosszhiszemen tette,
lopsrt lehet perelni. De mg ha nem lops cljbl teszi
is, akkor sem lehet ennyire veszlyes jtkot bntets nlkl
hagyni, ezrt Labeo azt rja, hogy e tnylls alapjn keresetet kell adni ellene.
ZJ
Ulpianus D. 47. 2. 50. 4.
Ha valaki szamaramat elvezeti, s fedeztets cljbl kancihoz viszi, nem tartozik lopsrt felelssggel , ha nem
akarta egyttal ellopni is. Ezt megrtam tantvnyomnak,
Herennius Modestinusnak, lovakkal kapcsolatban, nevezetesen, hogy ha valaki a ms csdrt kanci fedeztetsre
elvette, lopsrt csak lopsi szndk esetn felel, egybknt
azonban e tnylls alapjn lehet keresetet adni ellene.
ZJ
Ulpianus D. 47. 2. 52. 20.
n Titiusnak, a tisztessges embernek pnzt akartam hitelezni , Te pedig ennek helybe csempsztl egy msik nyomorg Titiust, azt a ltszatot keltve, hogy ez a gazdag, aztn megosztottad vele a klcsn kapott pn zt. Lopsrt
22'1

felelsz, mivel a te mved s tancsod miatt trtnhetett meg


a lops, de lopsrt felel Titius is.
ZJ
Ulpianus D. 47. 2. 52. 21.
Sempronia idzseket szerkesztett, s gy tett, mintha tadn a hivatalnoknak, hogy hivatalbl tovbbtsa, de nem
adta t. Lucius a perben gy olvasta fel azokat, mintha hivatalosan kzbestettk volna. Nem talltk azonban sem a
hivatalban, sem a hivatalnoknl. Krdem, mi a bntetse
annak, aki az otthonrl kivitt, de ki nem ado.t t kereseteket
a trvnyszken felhasznlta; Modestinus vlasza szerint,
ha a kivitel titokban trtnt, lopst kvetett el.
ZJ
Modestinus D . 47. 2. 73.

annyira marasztal , amennyire krtk, vagy kevesebbre, ha


gy ltja jnak. A durva szemlysrtst maga a praetor is
rtkelni szokta, mert meghatrozza, hogy emiatt milyen
sszegrt tartozik a vdlott kezest lltani . Ugyanezen zzeg szerint fogalmazza meg a brhoz szl utastst, s
br a br kevesebbre is marasztalhatna, a praetor mltsga miatt ltalban mgsem meri cskkenteni a bntetst.
A srelem nagy foka vagy magbl a cselekedetbl llapthat meg, gy ha valakit megsebeztek, megvertek, doronggal tlegeltek, vagy a srelem helyb l , mint amikor
sznhzban, piactren trtnt a srts, vagy a szemlybl ,
gy a hatsgi szemly elleni srts esetn , vagy ha senatort
srtett meg alacsonyrend( szemly.
ZJ
Gai . lnst. 3. 223-225.

B) A SZEML YSRTS "

Szemlysrts nemcsak akkor trtnik, ha valakit kllel, bottal megtnek, vagy megvernek, hanem hangos szidalmazssal is. Idetartozik az is, ha valakinek a javaira mint
adsra, rverst hirdet az, aki tudja, hogy az illet nem
tartozik vele; ms srelmre rs vagy gnydal ksztsvel;
a tisztessges nk, vagy a tiszteletre mlt polgrok kisrgetsvel, s mg sok ms klnbz mdon.
ZJ
Gai. Inst. 3. 220.
A szemlyek srtsnek bntetse a tizenkttbls trvny

zerint tagcsonkts esetn hasonlval (talio) trtnt. A trtt vagy kiticamtott csontrt 300 as volt szabad ember megsrtse esetn a bntets, rabszolga esetben pedig 150 as.
Minden ms srts bntetse 25 as volt. Abban az idben
nagy lvn a szegnysg, elgsgesnek ltszott ez a pnzbntets.
Ma ms szably szerint lnk. Jogunk van a praetor eltt
magunknak rtkelni a rajtunk esett srt t. s a br vagy
230

Labeo a szemlyeken esett jogtalan srtseket megkl nbzteti a zerint, hogy tettleg, vagy szban trtntek. Tettleges a srts, ha kezet emeltek valakire, szbeli pedig, ha
nem emelnek kezet a srtettre, hanem gyalzzk. Minden
zemlysrts vagy a te te elleD, vagy a szemlyi mltsga
ellen, vagy becslete ellen irnyul. Testi srts, ha valakit
megtnek. Mltsga ellen, ha az asszony hajt levgjk.
Becslete ellen, ha szemremrzett srtik.
Szemlye elleni srts rhet valakit sajt szemlyben vagy
msokon keresztl. Sajt szemlyben, ha maga a c alda.pa vagy csaldanya szenved srelmet, msokon keresztl
azt ri srelem, akinek gyermekeit, rabszolgit, felesgt,
menyt srtik meg. Minket rint ugyanis az a srelem, ami
a hatalmunk alatt llkat vagy neknk kedveseket ri .
. Ha azoknak az elhunytaknak a testt ri srelem, akiknek rksei vagyunk, a minket rt srelem miatt emelhetnk pana zt. Az t rt srelem miatt ugyanis minket illet
elgttel, ugyangy akkor is, ha azt, akinek rksei vagyunk, jhirben ri srelem.
ZJ
Ulpianus D . 47. 10. 1. 1- 4.
2 1

A szemlysrtsekkel kapcsolatban, amelyeket valaki elszenved, azok minsgt kell vizsglni, hogy eldnthessk,
vajon miattuk a fe lszabadtottnak patronusval szemben
kereset indtst engedlyezhetnk-e. Ez ugyanis nem mindig m ege ngedbet, hanem csak, ha durva srelmet szenvedett a felszabadtott, pldul rabszolgaknt bntak vele.
A knny fegyelmezs jogt ugyanis a patronusnak is megadja a trvny felszabadtottjval szemben, s a praetor nem
tri, hogy emiatt panaszt emeljen. Ugyancsak nem engedheti a praetor, hogy aki tegnap rabszolga, ma felszabadtott, most felpanaszolja, ha ura sszeszidta, knnyebben
tlegelte, megfenytette. Ha azonban megkorbcsolta, tlegelte, slyosan megsebestette, termszetesen mltnyos,
hogy a praetor segtsget adjon neki.
ZJ
Ulpianus D. 47. 10. 7. 2.
A szemlysrts slyossgt Labeo a srtett szemlye, a srts idpontja , vagy a cselekedet alapjn llaptja meg. A szemly miatt durva a srts hatsggal, szlvel vagy felszabadtval szemben. Idpont miatt a nyilvnos jtkok sorn vagy nyilvnossg eltt, a praetor ugyanis hangslyozza
hogy nagy klnbsg, ha ngyszemkzt, vagy sok tan eltt
kvetnek el srtst, s az utbbi sokkal slyosabb. A cselekedet jellegt tartja durvnak Labeo, ha pldul sebet okozott, vagy csontot trt valakinek.
ZJ
Ulpianus D. 47. 10. 7. 8.
Ha valak i fiatal lnyokat szlt le, mg ha szolgaruhban
vannak is, srtst kvet el, br enyhbbet. Mg sokkal kevsb slyos a srts, ha olyan nket szlt le, akik nem tisztessges nk mdjra , hanem utcalnyhoz illen vannak
ltzve. Srtst kvet el teht az is, aki a nem tisztessges
asszonyhoz ill e n fe l ltztt nt leszltja, vagy elzi ksrett. Amint Labeo mondja, akr szabad, akr rabszolga,
akr frfi , akr n ksr vagy kvet, azt ksrnek keU tartanunk. Labeo a ksrt gy hatrozza meg, ha valakit,

akinek brmi okbl kvetnie kellene, akr k-z-, akr magngyben, elszaktottak tlem". A ksrk kz tartoznak
tbbek kzt a nevelk is.
Labeo szerint a ksrt valaki melll az szaktja el, aki
ehhez nemcsak hozzkezd, hanem el is ri, hogy a ksr
tvozzk. Nemcsak azt tekintjk elznek, aki erszakot
alkalmaz, hauem aki ezt felszltssal, vagy meggy zssel
ri el. Az is felelssggel tartozik, aki a ksrt elzi, de az
is, aki valakit leszlt, vagy ksrget.
Leszltani annyit tesz, mint hibaval beszddel ms
szemremrzett srteni. Ez tulajdonkpp nem gyalzs,
de az erklcskbe tkzik.
Aki csnya szavakat hasznl, nem a szemrmet srti .
hanem szemlysrtst kvet el .
Ms leszltani, . ms ksrgetni. Aki leszlt, szavaival
srti a szemrmet, aki ksrget, az egyszeren nmn, de
gyakran jr a msik utn. Gyakran az ilyen sr ksret
nmagban is nem kis meggyalzs.
Azonban meg kell emltennk, hogy nem lehet mindenkit ennek az edictumi rendelkezsnek az alapjn felelssgre
vonni, aki ksrget, vagy leszlt (hiszen klnben az is, aki
ezt trfbl, vagy hivatsnak tisztessggel eleget tve cselekszi, szintn jogszably ellenesen cselekedne), hanem csak
akkor, ha ez az erklcsket srti.
ZJ
Ulpianus D. 47. 10. 15. 15-23.
Aki akr perbehvs cljbl is, a tulajdonos akarata ellenre behatol egy hzba, Ofilius vlemnye szerint srts
miatt perrel megtmadhat.
ZJ
Paulus D. 47. 10. 23.
Perelhetem-e szemlysrts miatt azt, aki megakadlyoz
a bban , hogy a tengerben halsszak vagy hlmat kivessem?
Vannak, akik gy vlik, hogy igen. gy Pomponius s sokan
msok ezt hasonlnak tartjk ahhoz, mintha valakit megakadlyoznak abban, hogy kztulajdonban lev vzben

mosson, vagy kzpletben ljn, kztren stljon, trgyaljon, beszlgessen, vagy ha valaki megakadlyoz abban,
hogy sajt dolgomat hasznljam. Ugyanis ezeket is mind
szemlysrts miatt lehet perelni.
A rgiek a brlnek is jogseglyt adtak, ha pldul kzvagyont brelt, s erszakkal akadlyoztk meg abban,
hogy brletnek hasznt lvezze.
mde, ha valakinek a sajt hzam vagy vidki rezidencim eltt tiltom meg a halszst, erre mit kell mondani?
Vajon felelssggel tartozom a srts miatt, vagy nem ?
A tenger partja ppgy mindenki kzs tulajdona, mint a
leveg , s ezrt gyakran megllaptottk mr, hogy a halszst akadlyozni tilos, nem szabad akadlyozni a madarszst sem, de azt mindenki megakadlyozhatja, hogy telkre vagy fldjre idegenek behatoljanak. Joggal val viszszals ezrt s nem jogos, ha valaki meg akarja akadlyozni
hogy az hza vagy vidki rezidencija eltt halsszak, gy
szemlysrtsrt perelhet. A tulajdonomban lev tban
azonban mindenkinek megtilthatom a halszatot.
ZJ
Ulpianus D. 47. 10. 13. 7.

C)AJOGELLENESKROKOZS

A krtritsi pert az Aquilius-trvny alapjn indthatjuk.


Ennek els fejezete gy rendelkezik, hogy ha valaki ms
rabszolgjt vagy ms barmt jogtalanul megli, tartozik a
tulajdonosnak megtrteni azt a legmagasabb rtket, amit
az a dolog egy ven bell megrt.
Jogtalannak tekintjk a meglst, ha az szndkosan
vagy gondatlanul trtnt. Egy ms trvny sem sjtja azt
a krokozst, ami nem jogellenesen trtnt, gy nem bntetend az sem, aki vletlenl, gondatlansg vagy szndk nlkl okozott krt.
rtkelni ebben az eljrsban nemcsak magt az adott
testet kell. Ha pldul a rahszolga hallhval a1 ura t tbb kr

rte, mint amennyi a rabszolga ra, mert pldu l a rabszolga valakinek rkse, s meglik, mielt t engedlyemmel elfogadta volna az rksget, a krokoz nemcsak a
rabszolga rtkt, hanem az elveszett rksg rtkt is
megtrteni tartozik. Ugyangy, ha kt ikerbl vagy sznszek vagy zenekari zenszek kzl egyet lnek meg, nemcsak a megltet kell rtkelni, hanem hozz kelJ szmtani
azt is, amivel az letben maradott rtke cskkent. Ugyanez
a jogi helyzet, ha egy pr szvrb l vagy egy ngyesfogatbl egy llatot meg lnek.
ZJ
Gai. lnst. 3. 210-2 12.
A harmadik fejezet intzkedik minden egyb krrl. Ha
teht valaki egy rabszolgt, barmot vagy ms Jlatot, pldul kutyt vagy vadllatot, pldul medvt vagy oroszlnt
megsebez vagy megl, e fejezet alapjn felel. Minden ms
lJatban s lettelen dologban esett kr esetn is ennek a
fejezetnek alapjn jrunk el. Ha brmit meggetnek, megsrtenek, trnek, a per ezen a fejezeten alap ul - s itt megfelel egyedl a megsrtenek" megjells is, hiszen ez al
tartozik minden ms srls. :gy nemcsak az gett vagy
trt, hanem ugyangy a vgott, zzott, kints ltal vagy
brmi ms mdon okozott srls ronts, rtkcskkens
is beletartozik ebbe a megjellsbe.
ZJ
Gai. Jnst. 3. 217.
E kereset alapjn az apt kell marasztalni arra, amit a fia
okozott, mikor megs~rtette valaki szemt. s a kltsgekre
is, amelyek a gygyts orn felmerltek.
ZJ
Ulpianus D. 9. 2. 7. pr.
Akik vermet snak, hogy a bban medvt vagy szarvast fogjanak, az Aquilius-trvny alapjn tartoznak felelssggel ,
ha jrt helyen stk, s a bba valami beleesett, vagy ezltal
egybknt megrongldott. Ha azo nban olyan helyeken {t 2.i'i

tk a vermet, ahol az szoksos, emiatt nem tartoznak felelssggel.

A keresetet azonban csak akkor keJJ megadni, ha okozi


voltak a krnak, teht ha nem figyelmeztettk, nem tudott .
rla a krosult, s nem is lthatta elre. Ezrt sok olyan
eset addik; hogy elutastjk a felperest, mert a krt el lehetett volna kerlnie.
ZJ
Paulus D. 9. 2. 28.
Az e fejezet alapjn indult eljrs sorn a szndkossgot s
a gondatlansgot bntetik. gy, ha valaki a fvt vagy tskeboztjt fel akarvn getni, abba tzet vet, s a tz elkborol, s tlcsap a hatrain, s megronglja ms vetst vagy
szljt, azt kutatjuk, hogy ez a tzet rak hanyag vagy szakszertlen eljrsa miatt trtnt-e. gy, ha szeles napon gyjtott tzet, mulaszts terheli (mert aki alkalmat teremt a
krra, krokoznak szmt). Ugyangy vtkes az is, aki
nem tett vintzkedseket a tz terjedse ellen. Ha azonban
mindent, amit tehetett, megtett, s hirtelen kerekedett szl
vitte tovbb a tzet, nem volt gondatlan.
ZJ
Paulus D . 9. 2. 30. 3.

Neratius rja, hogyha a brl ft rabszolgja a kemence


mellett elalszik, s emiatt leg a major, a brleti szerzds
alapjn akkor felel a majoros a krrt, ha a rabszolgk megvlogatsban hanyagul jrt el. Mi a helyzet, ha ms rakott
tzet a kemencben, s ms rizte hanyagul? Vajon felel-e
az, aki tzet rakott? Hiszen, aki rizte, nem csinlt tzet,
aki pedig jl megrakta, nem kvetett el mulasztst. Mi ht
a helyzet? gy vlem, hogy a tnylls alapjn keJJ keresetet adni az ellen, aki a kemence mellett elaludt s az ellen
is, aki hanyagul rizte a tzet. Aki elaludt, azt senki sem
mentheti azzal, hogy termszetes emberi dolog trtnt vele.
Tartoz~tt volna vagy elbb eloltani a tzet, vagy gy elzrni,
hogy kt ne csaphasson.
ZI
Ulpian us D. 9. 2. 27. 9.
2.l<i

krket adott cl va laki azza l a feltt ellel , hogy ta dja kiprblsra. I is adta prbajratsra. Prbls kzben a
vev rabszolgjt az egyik kr megdfte. Krds: tarto.
zik-e az elad a vevnek a krt megtrteni? Azt felelem,
hogyha a vev mr megvette az krket, nem tartozik krtrtssel. Ha mg nem vette meg ket, s a kr a rabszolga
hibjbl keletkezett, mert amiatt dfte meg az kr, nem
tartozik krtrtssel az elad, ha azonban a baleset az kr
hibjbl trtnt, akkor tartozik.
Z.T
Alfenus D. 9. 2. 52. 3.
Tbben labdztak. Egyikk egy rabszolgafit, amint az
ppen a labdrt ugrott, meglktt . A rabszolga elesett s
lbt trte. Krds: vajon a gyerek ura az Aquilius-trvny
alapjn kvetelhet-e krtrtst attl, aki ellkte a fit . Azt
felelem, hogy nem, mert az eset inkbb vletlennek, mint
gondatlansgnak ltszik.
ZJ
Alfenus D . 9. 2. 52. 4.
Egy kocsmros jjel az svnyen egy kre lmpst lltott.
Egy arra jr elvitte azt. A kocsmros utna sietett, kvetelte a lmpjt, s megragadta a meneklt. Az a kezben
tartott korbcsval tlegelni kezdte a kocsmrost, hogy
engedje el t . Nagyobb verekeds keletkezett ebbl, melynek sorn a kocsmros a lmpt elvivnek kittte a szemt. A jogi vlemny az volt, hogy nem okozott jogellenesen krt, hiszen elszr t vertk ostorral. Az n vlemnyem az volt, hogy az adott helyzetben nem okozott jogtalan krt, amikor kittte a szemt, mert a vtkessg inkbb azt terheli, aki elszr ttt a korbccsal. m, ha
elbb az nem verte volna meg t, hanem akzben keletkezett volna a verekeds, mikzben a lmpt akarta tle elragadni, felelss tehet lett volna a kocsmros.
ZJ
Alfenus D . 9. 2. 52. 1.

FGGELK

RVIDTS

e.
Consultatio

D.

Deo Auctore

FIRA

Gai. ln st.
lnst.
N ov.
Paulus Sent.

Ulpianu s Tit .
Tah.

JE

YZKE

- Codex Iustinianus (Corpus l uri s ivilis l f. Recognovit: P. Krueger. Berolini , 1928.).


- Consultatio veteris cujusdam iuriscons ult i
(FIRAH . p. 591 skk.).
- Digesta Justinjani (Corpus luris Civili s
l. Recognovit : T. M -ommsen. Beroli_ni, 1954.).
Minden esetben feltntett k a nnak a jogtudsnak a nevt , akinek a munkjbl a Dige ta
szerkeszt i az idzetet vettk .
- Constitutio Deo Auctore (A Digesta sszelltsrl szl rendelet : Corpus ]uris Civil is
1.) .
- Fontes Turis Rom a.ni Anteiu stiniani 1- UJ. k .
(Ediderunt: S. Riccobo110, J. Baviera, C. Ferrini
J. Fur /an i, V . A rangio- Rui=. Flo rentiae,
1940 - 43 .).
- Gai Institutionum co mmentarii quattuor
(FIRA 11. p . 3. skk .) .
- Tnstitutiones Tusnfanj (Co rpus 1uri C ivili s 1.
Recognovit: P. Krueger.).
- Novellae lustini ani (Corpus luris C ivilis
IlL R ecognov it : R . Schoell . Bero lini , 1928 .) .
- Sentcntinrum recepta rum libri quinque, qui
vulgo adhuc J11/io Paulo tribmtntur (Fl R A
JI . p. 3 17. skk.).
- Tituli ex corporc Ulpiani (FIR A l! . p. 259 .
skk.).
- Lex Du odeci m T abularum (Tizcnk ttfl :\s
t rvny : FIRA 1. p. 2 1. skk.) .

241
16

A RMAI JOG IRODALMRL

jesyzk termszetesen csak azo kat a iom\soknt tartalmazza , nmclyeke1 o


hivatkozsok alkalmval rvidtve jelltnk meg.
Lehetsg szerint a legmesbizbatbb kiadsokat adtuk meg, de tekintene!
voltunk a hozzfrhetsg szempontjra is. Ezrt pldul a papiruszokat a
Fontes !uris R omani Anteiustiniani"-ban tallhat vlogats szmaival jcll;Uk meg, s nem utaltunk az ered.e ti, haznkban csak hinyosan fell elhet papirnszkiadvnyokra.
A rmai jog forrsairl az irodalmi tjkoztatban szerepl munkkon ldvl
hasznos felvilgostst nyjt : Theodor Kipp : Geschichte der QueUcn des
rmischen R echts 3. kiad. (Leipzig, 1909.)c. rvid sszefoglalsa. Igen alapos,
terjedelmes s irodalmi utalsokban bvelked munka : Leopolcl Wc11gu : D ic
Quellen des rrnischen R echts (Wieu , 1953.) .

Lehetetlen s szksgtelen le1t11e i tt n r mai jog hatalmas mcnnyisg szakirodalmrl akrcsak kivonatosan is tjkoztatnunk az olvast. Csupn nhn y
olyan munkra llhju k fel a figyelmet, amely az els lpsekhez mutat irnyt.
A felsorolt mvek klnben is utalnak az egyes tmk iroda lmra.
A rmai jogot s1intc minden eurpai. s t jabban sz mos lengcrcutli
o rszt\11bnn is mi\vclik. Irodalmnak zme killnfle idegen nyelveken jelcttik
meg, a magyar nyelvfi mfvek szmn meglebetllsen cse kly. Termszetesen cls
'orbnn ezek kzill vlogattuk ki nzoka t, amelyek mi: nem avultak el, s egyben
" nem szakember szmra is rthet e k. Szlikebb rszletkrd ekrl szl,
klnle11e szakismereteket felttel ez knyveke t s cikkeket tebt nem tntcttink fel. A kllfldi irodalombl a nlunk legi11kb b ismert nme t nyelvet
n'.:szcsltett!lk elnyben. Ez ! nzf rt is tettk, mert n legrtkesebb k7iknyvek b
" ungyo bb terilleteket tfog munk k java rsze nmetUJ jelent meg.
1. Magyar nyel ven sszefnggl, rendszernsismereteket n rmai jogrl csak oz
,gyetemi tan knyvek adnak. !\fa is haszoru1:tl forg uthatjuk Marton Gzfl
imm r klnss7-ikuss v:\ lt ta nknyvt, a melynek utols kiadsa 1957- bcn jeleni
meg, majd ezt kve t en tbb v:\ltozatlan Lll fi nnyomsban. !lfarton Gza :
A r mai magnjog elemeinek ta nknyve. Institlicik ( Bp 1957.). Az irodal om1 is t:\jkoztat a jele nleg hasznlt egyetemi jegyze t : Brsz R bert - Nl6r"
Mlilly - Play Elem!': A rmai mag:injog elemei. I - JT. k. ( Bp 1967 - 68. s
vt. ltozatlan utn nyomso k) . Elre l tb a t nn 1973-bau megjelenik az j r ma i
jogi tanknyv, nmdy nek szerzi Brsz R bert s Play Elemr. A magyar nyelvr.
irodalombl rszben is m e re tt erjesz t jellege miatt emlltjk mg : Drsz Rbert :
Nem teljcsjog polgrok n rmai jogforrsokban (Bp 1964.) clml munkj{1t.
Tanszki kiadv nyknt jelent. meg egy didaktikai l(1 vlogatfts rmai jogese tekbl : Drsz R bert - Disdi Gyrgy : Jogesetgyjtemny a rmai jog forri\saihl (Publicntiones Instituti Iuris R om ani Dud apestineosis fasciculus IT
1971.). Msodik kiadsa egyetemi jegyzetknt 1973-bnn jelenik meg.
A rmai jog forrsai kzll Gaius s Iustininn us Tastitutio"-irl (tankny-

24'.l
1 .

v61l) k6szull teljes mngyar ford ts. A z elbbi saj nos mi11den tekintclbcn elgg
elavult, de a csitszri tanknyv fordt sa megb zha t s nyelvileg is viszonylag
korszer : Gaius R mai Jogi Instittiinak ngy knyve latinul s magya rul.
Magya rra fordtott a, s jegyzetekkel ksrte : B ozky A lajos (Bp 1886.); Justinia nus Jnstittii. Fordtotta: ifj. Mszly Gedeon (A Budapesti Kir. Pz mny
Pter Tudomnyegyetem R m ai jogi szemin riumnak Kiad v nya . j soroza t 3. sz. Bp l 939.).

SZEMLYN EVEK MUTATJA

A zo k szm:'t.ra, akik a rmai jog fornisnit eredetiben tauulmn yozz k, nl kl1 hetctJen scgdes1k1 n7 :l la tjn - nme t szt:, r. a mel y a s7:wnk:t t sajto
jogi jclcnlsikbcn turtalrnn zn1: lft.11man11 - Sl'r/..(/: H:lJldlcxi kon L.U dcn Qu el-

lcn des rl.i mi schcn Rechts. 9 . kiud. (Jcna, 19 14.). Szerny bevezets a j0 i l'o rrsok nye lvbe : Disdi Gyrgy - Szi/<gyi Ltiszl11: Latin nyelvi jegyze l j ghallga tk sz m1ra (Bp 1964.).
2. Az idegen nyclv szakirodalombl clsknl a r m ~ ii mag njog nagy k.1iknyvt emltjk . amely mondhat ni hi nyrnlanul tartalma zza

:12 iroclalm ~lt :

1\1(1x A."wwr : Das rmische Pr iva l rccht 1. k ., 2. kiad . ( M nchen, 197 1.) : 11. k.

( Mnchen . 1959.). Ugya nez a

sze rz

rta meg a rmai perjog modern , irodalmi

hiva tkozsokk al e llato tl kzik nyvt : ft4a:x K aser : Da.s rmjgche Zivilprozessrecht ( M11cheu, 1966.) .
A r ma i b ntet jog egyes rsz.lctkrdsckbcn meg ha lacl o u , dc a mai napig
fell nem mlt sszefoglal<sa: Throdor Mo111111se11 : Rmische Strafrechl (Leip1ig, 1889.). A rlunai alkotmny Lrtnctrl szl lcg moctcrncbb tfog mun kt. ll"l:i.Hx istu o lasz tuds r la: Frrmcesco De J\'fnrt ino : Storia dclla costi tu zione
roman a T- V. k. (Na pol i. 1958 - 1967.). Tm r s ta rtalmas r mai jog t rtnet :
Wolfgang K1111A rl: R mische Rechtsgeschichte 3. kiads ( Kln - Graz, 1960.).
A rmai jogtudo m:ny t rt n e t r l sz l Scbul z eredeti . szellemes s sz1> s tlusban meg rt mve: Fritz Sclmlz : Gcsc bic htc der r mischc n Rcc htswjsseuschafl
(Weimar, 1961.). A k nyv el s kiadsa ango lul jelent meg : TUstory of R o man
Lcgal Scie.n ce (Oxford , .1 953 .).
A rmai jog sorsrl :t kzpkori j ko d Eurpban tbb jele munka
ksz lt. Kiem elend Fra11 cesco Calasw : Medio evo del d irill o I . (Milano, 1954.)
e. knyve , s a neves nmet rmai j ogsz, K osch:.ikcr. eredeti s o lvus m.nyos
munkja:Pau/ Koscltakcr: E uropa und das rmisc he Rcc ht 3. kiad . ( Miinchen, Berlin , 1958 .).

A mutat term s zetesen nem ta.rtulm a.zza a szemelvn yekben e l fo rdul kl llt neveket, s azoknak a Slcmlycknek a nev t, ak.ikif a trt nelem ne m wd .
fgy nem szerepelnek azoknak a j ogludsok nak a nevei sem, akiknek sem m
veit, sem lett nem ismerjk.
Aeliu" - Sextus Aelius Paetus Ca tus, jogtuds. Consuli tisztet viselt i. e. 198ban . Hres vo lt Tripertita e. munkja , de ez nem maradt fe nn.
Ae/ius Spa rt itmus
Ld . Spnrtianu-.
Africanm - Scxlu s Caecilius Africa nus, j ogtud s. A z i. sz. U . sztizadban
Clt, Salvius ul ianus ko rtrsa vo lt . 170 kr l halt meg. A Digesta sz mos szemelvnyt tart alma z m veibl.
Agrippa - Marcus Vipsa nius Agr ippa , politikus, Augustu s bartja (i. e.

63-i .sz. 12).


Agrippina -

Agrippa lnya , Au gustu s un okja, G crnrnnicus fel esge. T. sz .

33-bm ki vgeztk .
A.quilius Gallus - Ld . Gallus.
A /fe11us - Alfenus Varus, jogtuds. Az i. e. L szzadban lt. Alacsony sorbl sztirmazott, apja cipsz volt. Digesta cim f m v t k sbb i ki vonatokbl
i merj k a jusztininuszi Digesta kzvetit vei .
A111oninus Pius - c si.i szr , H adrianu s utda. Szl. i. sz. 86. UraJkodott :
[ 38 - 161.
Apc/lesz - fest , az i. e. lV. szzadban lt. Phipposl makedn kir lynak s
finak : N agy Sndorna k udvarban mkdtt. Mvei nem mara dtak fenn.
Appius Claudius - Appius Claudius Caccus (Centemmanus), politikus s
jogsz. l . e. 280 ut n ha lt meg. Tbbszr viselt consuJi s ccnsori tisztsget.
]\fvei nem maradtak fenn .
Augustus Octavia1111s - a principatus megalaptja, Iulius Caesar fogadoll
fia (i . e. 63 - i. sz. 14).
Brutus - M;cus Iunius Brutus, jogtuds. A zi. e. II. szod han lt . A r m a

hagyo mny a jogtudomn y egy ik megalap tjaknt emlegette .

M ve i

nem m a-

radtak f"emt .
Brutus - Marcus Iunius Bru lus, r olitik us, aesar egyik gyilkosa (i. e .
85 - 42).
Caesa r - Iulius Caesar. po litikus, had vezr, r . A rmai trtoclGm legnagyo bb alakja (i. e. 100 - 44).
Ca//islratus - jogtuds. lcl r l nem tudunk >Cmmit, a .Disc t'iban tbb
szemelvnnyel szerepel.
Capito - Caius Atcius Capito, jogluds. Meghalt: i . sz. 22. Labco dlculbasa, a Sabinianus-iskola megalaptja. Az utk or nem bc"Cslisokra . A Digest ban alig nhny tredkkel szerepel.
Caracal/a - l\1arc us Aurelius Ant o ninus. cs ::,LJ". Septimius Sevcrus fia s
u Lda . Szil! . i. sz. 188. Uralkodo tt : 211 - 2 17. A praetorianusok syillrn lt:ik
meg.
Cartilius - Jogtuds. Valsznl\leg Augustus korban lt . M ilvci n em ma
radtak fenn .
Cascellius - A ulus Cascelliu s, jogtu ds, '" i. e . T. sz<l:tdbau h. ivci l
nem ismerjk.

Cassius - Ld. L ouginus.


Cato - Marcus Porcius C ato, politikus, r, jogtuds (i. e. 234 - 149).
A rgi erklcsk vdelmezje, Carthago krlelhetetlen ellensge.
Cc/sus - Iuventius Celsus, jogtuds. Az i. sz. II. szzad els felben mk
dtt, apja is neves jo11tuds volt. A Digestban gyakran tallko zunk a nevvel;
eredetisgrl s szellemes definiciirl nevezetes.
Cicero - Marcus Tullius Cicero, politikus, sznok,ir,j ogsz (i. e. 106 - 43).
Antonius hvei gyilkoltk meg.
Cinna - jogtuds, az i. e. 1. szzadban lt. Taln azouos azzal a nptribunusszal, akit Caesar halla utn a tmeg agyonvert, mert sszetvesztettk az
sszeesk.vsben rszt

vev

rokonval. Mvei nem maradtak fenn.

Claudius - csszr, Caligula utda . Szl: i. sz. 10. Uralkodott: 41 - 54.


Mreggel gyilkoltk meg.
Claudius Appius - Ld . Appius Claudius.
Cor11nca11i11s - Tiberius Coruncaaius, jogtuds. Az L e . lll. szzadban lt,
280-ban consuJi tisztet tlttt be. Elskn t osztog;.1t o tt nyilv nosan jog i tancsokat. M vei ne m maradi ak fenil.
Domitimms - csszr, T i tu s utda. Sll :
5J. Uralko do tt : ~J - ~ G .
Meggyilkoltk .
Domna - IuJia Domna, Septimius Scverus l.!sszr msodik felesge, Cara
calla s Geta anyja (az egyik szemelvnyUnk szerint az elbbnek csak mostohaanyja volt). Caracalla hallakor (i. sz. 217) ngyilkos lett.
Drusus - Drusus Caesar. Germanicus s Agrippina fia, Tiberius csszr
trnrkse. Kivgeztk .
E/agaba/us - Ld. Heliogabalus.
Enniu - Quintus Ennius , klt, n la tin hexameter megteremtje (i. e.
239 - 169).

;,,

Floranti11us - jogtuds, teljes nev t nem ismerjUk. Mkdse az i. sz. ll .


szzad msodik felre esik. T anknyve t irt, amelynek tredkei szerepelnek a
Digestban.
Gaius - jogtuds. Sem teljes nevt, sem lett nem ismerjk. Feltehetleg
i. z. 110 - 180 lt. Jogt anr volt. Az egyetlen klasszikus jogtuds, akinek egy
teljes m ve : /11s1itutiones c. tan knyve ln yegben ksbbi tdolgozs tl mcnt.rsen fennmara dt.
Gallus - Caius Aq uilius G allus, jogtuds. Az i. e. 1. szzadban lt, 66-ban
praetori tisztet tlttt be. M vei nem maradtak fenn .
Gellius - A ulus Gelus, ir, kulturtrtnsz, grammaticus (kb. i. sz. 130 180). Mve az Attikai jszakk (Noctes Atticae).
Geta - Lncius G eta Antonnus, Caracalla ccse s egy vig trsuralko dja
(lt : i. sz. 189 - 212). Btyja gyilkoltatta meg .
Hadrianus - csszr, Traianus utda. Szl : i. sz. 76. U ralkod o tt : 117- 138.
H e/iogabalus - csszr, Caracalla gyilkosa s utda. Uralkodott : 2 18 - 222.
t is meggyilkoltk.
H ermogenia1111s - jogtuds, azi. sz. ID - I V. szzad fordulja tj n mk
d tt. A D/gestban tbb tredke szerepel. D iocletianus csszr rendeleteit
11yjt tte ssze ( Codex H ermogenianus).
lavo/enus - Iavolenus Priscus, jogtuds. Az i. sz. I . szzad msodik felben
s a ll. szzad elejn mkd t t. A Sabinianus-iskola feje. Tredkeivel tallkozunk a Digcsta'ban .
lohannes - Iustinianus praefcctus praetorio-v nevezi ki 531 -ben . K a ppadkiai szlets, t an ulatlan katon aember.
lu/ia Domna - Ld . D omna.
/11/ius Caesar - Ld . Caesar.
lu/ianus - Salvi us Iulianus, jogtuds, Iavolenus ta ntvnya (kb. i. sz. l 00 176). 148-ban s 175-ben consul, Hadrianus csszr bizalmas embere. Az edictum perpetuun1" zerkesztje, szm os tredkvel tallko zunk a Digestban .
Az egyik legnagyobb rmai jogtuds.
lustinia1111s - keletrmai csszr, nagyb tyja : lustinus utda. Uralkodo tt :
527 - 565. A rmai jog kodifikcijn kivl fontos hadjrato k s pitkezsek
f zdnek a nevhez.
Labeo - M arcus Au tistius Labeo, jogtuds. Meshalt : k b. i. sz. 10 - 11.
Apja : M . Pacuvfo s L abeo is jogtuds volt. Capito eUenlbasa, a Proculianu s
isk ola megalapltja. Jelen ts egynisg, a Digesta'bl tbb irst ismerjUk.
Lentulus - Lucius Lentulus, politikus. I. e. 49- bcn consul, Caesar ellenfele.
Egyiptomban ltk meg, l'ompeius halla utn.
Ligarius - Quintus Lisarius, politikus. I. e. 50-ben Afrikban m kd tt
Pompeius hveknt. Rszt vett Brutus sszeeskvsben.
Longin11s - Caius Cassius Longinus, jogtuds. Az i. sz. I. szzadban lt.
65-ben szmztk, Vespasianus csszr hvta vissza 69-ben. A magas scnatori
arisztokrcia tagja, a Sabinianus iskola feje. Mveibl keveset ismerilnk.
Macer - Acmilius Macer, jogtuds. A?- i. s~.
szzad elejn irt. Digestban nhny tredkkel szerepel .

m.

247

Ma11ili11s - Marcus Manilius, jogtuds. Az i. e. II. szzadban lt. 149-ben


consul. Po litikai plyafuts t va l szinleg jogszi tekintlynek ksznhette.
A jogtudomny megalapit i kz tt ta rtottk szmon . Mvei nem maradtak
fenn .
Marce/lus - Ulpius Marcellus, jogtuds. Az i. sz. Il. szzad msodik fel-

Prrhosz - (Pyrrhus) - epeiroszi kirly (i. e. 319 - 273). 280-ban legyz te a


rmaiakat, de maga is sok vesztesget szenvedett (pyrrhusi gyzelem").
Rufinus - Licinius Rufinus, jogtuds. Az i. sz. ill. szzad els felben mkdtt, valszinleg nem Rmban, hanem Ldiban . A Digesrtiban szerepel.
Rufus - Servius Sulpicius Rufu s, jogtuds, Cicero bartja. A z i. e. l. sz-

ben mk d tt . A Digestban szerepel.


Marcianus - Aelius Marcianus, jogtuds . Az i. sz. UI. szzad els felben
m.kdtt. Tanknyveket s ms mveket irt . A Digesttiban szerepel.
Marcus Aure/ius - cssz r, Antoninus Pius utda s fogadott fia. Szl :

zadban lt. 51-bcn consul , megha lt 43-han.

i. sz. 121. Uralkodott (169-ig mostohatestvrvel, Verusszal egytt): 161 - 180.


ModesJinus -

H"erennius Modestinus, jogtuds, Ulpianus tantvnya . Az

i. sz. UI. szzad el s felben rt. Tbb tredkvel tallkozunk a Digesttiban. t


tekintik az utols klasszikus jogtudsnak.
N eratius - Lucius Neratius Priscus, jogtuds. I. sz. 96 - 97-ben Pannonia
helytartja, majd Traianus s Hadrianus tancsadja, a Proculianus iskola feje .
Mveib l keve et is mernk .
Nerva (id.) - Marcus Coccei us Nerva, jogtuds, Nerva csszr nagyapja.
Meghalt : i. sz . 33. A Proculia nus iskola feje. Mvei nem maradtak fenn.
Nerva (ifj.) - Marcus Cocceius Nerva, jogtuds, az id. Nerva fia. Valszn
leg volt Nerva csszr apja. Mr tizenht ves korban osztogatott jogi tancsokat. Az i. sz. I. szzadban lt .
Oj//ius - Aulus Ofilius, jogtuds. Az i. e. 1. szzadban lt , Caesar bizalmasa
vo lt. Mvei nem maradtak fenn .
Pansa - Cai us Vibius Pansa, po litiks. l . e. 43-ban consul volt.
Paph1im111s - Aemi liu s P<1pinianus, jogtuds s politikus. Az i. sz. 11 - 111.
szzatl fordu lja tj n mk d tt. 203-t l praefectu s praetorio volt (ami ebben
~1 ko rban mr nem tes t rparancsnokot jelentett , hanem a miniszterelnki ti szthez hasonlithat ). Ca racalla 212-ben kivgeztette. Az egyik legnagyobb rma i
jogt uds, a Digestban szmos tredkvel tallkozunk.
Parrasziosz - g r g fes t, az i. e. V. szzadban lt.
Paulus - Juliu s Paulus, j ogtuds. Papi_nianus tantv{mya s beosztottja volt.
Az i. sz. ID. szzad els felben mk dtt. Alexander Severus csszr idejben
a praefcctus praeto rio tisztjt is betlttte. Termkeny r , a Digesta anyag nak
mintegy egyhatoda Paulus mve.
Pedi11s - jogtuds. letr l keveset tudunk. A i. sz. II. sz.-ban lt, valszn1eg Sal vi us Tulianus kortrsa volt. Mvci nem maradtak fenn , de a tbbi
jogtuds gyakran hi va tko zik r.
Po /lio - As inius Polli o politikus, r , az el s rmai kzkny vtnr megalaptja (i . e. 76 - i. sz. 5) .
P omponius - Sextus Pomponius, jogtuds. lroda!Jni m,kdsc kb . i. sz.
1J 0 - 180 kz esik. Feltehetleg tan itssaJ fogla lkozo tt . A Digcsta szerkesz t i
ozivesen hasznltk fel sait.
Procu/11s - jogt uds, az i. H . l. szz.au el s fel beu lt. 3 -hau 'ette t a rla
elnevezett isl.olo vezetst. Neve az;ercpel a Digeota'ba,.n,

248

Sabinus - Massurius Sabinus, jogtuds, az i. sz. T. szzad els felben m


kdtt. A rla elnevezett iskola feje. Alacsony sorbl szrmazott, de nagy tekintlyt szerzett. Knyvt a ksbbi jogtudsok sokat kommentltk.
Scaevo/a - Quintus Cervidius ScaevoJa, jogtuds. Az i. sz. II. szzadban lt ,
Marcus Aurelius csszr tancsadja. rsaival szerepel a Digesttiban.
Scae vo/a - Publius Mucius Scaevola, jogtuds. Az i. e. JJ. szzadba11 lt ,
136-ban praetori, 133-ba n consuli tis ztet tlttt be. A jogtudomny megalapti kztt tartottk sz mon .
Scaevola - Quintus Mucius Scaevola, jogtuds, Publius Mucius fia. 1. e.
95-bcn consul lett, 82-ben halt meg. Kornak egyik legnagyob b szaktekintlye
volt. A legrgebben lt jogtuds, ak inek rsait a Digesta szerkeszti felhasznltk .
Servius Su/picius - Ld . Rufu s.
Severus Alexander - csszr, Heliogabalus utda. Szl. : i. sz. 208. Uralkodott: 222 - 234. Katoni ltk meg.
Se1,erus S eptimius - csszr. Szl. : i. sz .146. Uralkodott: 193 - 211 . Lehetsges, hogy Caracalla lette meg .
Sextus Ae/ius - Ld. Aelius.
Spartianus - Aelius Spartianus, t rtnet ir (?).A lV. szzad ban keletkezett
Historia Augusta egyik szerzjt neve zik igy, Az ura lk od nzet szerint klt tt
nvrl

van sz.
Su/la - Lucius Corneliu s Sulla, politikus, hadvezr, dictator (i. e. 138 - 79).
Tacitus - Publius Cornelius Tacitus, trtnetr, a senatori arisztoknkia
tagja s nzeteinek hirdetje (kb. i. sz. 55 - 120).
Tiberius - csszr, Augustus unokaccse s utda. Szl. : i. e. 42. Uralko dott : i. sz. 14 - 37.
Traianus - Ulpius Traianus, cssz r, Nerva utda. Szl. : i. sz. 53 . Uralkodott: 98 - 117.
Trebatius - Caius Trebatius Tesla, jogtuds. Szl.: i. e. 80 k rl , meghalt
kb . i. sz. 4. Cicero prtfogoltja s ifjabb bar{1tja, Caesar s Augustus jogi tancsadja. Az utkor so kra becslte.
Tryplwninus - C laudiu s Tryph o ninus, jogtuds. A z i. sz. Jl - 111. szzad
fordulja tjn rt. Papinianus ko rt ::irs:.i s munkatrsa. 2 13 ut{in halt meg.
A Digestcbl tbb irst ismerjk .
Tubero - Acli us Tubero, jogtuds. /\L i. e. J. sza:<adban lt. M ve i uem
maradtak: fenn .
Ulpianus - Domitius Ulpianus, jogtuds. Az i. sz. Ill. szzad cls felben
mkdtt. Alexander ScveJ'us uralkodsa idejn praefectus praetorio lett. 228
krl megg}'ilkolt k. A legtermkenyebb jogi r. A DigeJla szerkeszti ked-

veltk vilgosan megfogalmazott rsait, a gyjtemnyuek minlc11Y egyharmadt teszik ki Ulpianus mvei .
Venu/eius - Vcouleius Saluroinus, jogtuds. Az i. sz. II. szzadban lt.
A Digcstbao szerepel.
Verus - Lucius Vcrus, csszr. Antoninus Pius rkbe fogadott fia~ Marcus
urelius uralkodtrsa . Uralkodott: i. sz. 161 - 169. Mostohafivrvel cgylltt
divi fralrcs" (isteni tcstvrek)-kut emlegetik a forrsok .
Vespa;ianus - coszr, a Fia ius dinasztia megalaptja. Szili. : i. sz. 9. Ural
kodo tt : 69 - 79.

TARTALOM

Bevezets ..... .. . .... ... . . . . . . .. .. . .

1.

A rmai jogtudsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. Ajogtudomny trtnete . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? A jogszi hivatstudat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. A jogszi gondolkodsmd . . . . . . . . . . . . . . . .

l1
15
24
26

II.

A rmai trvnyeki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. A jogtudsok a trvnyekrl . . . . . . . . . . . . . .
2. A tizenkttbls trvnybl . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Npgylsi trvnyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. A senatus hatrozatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Csszri leiratok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Justinianu rend eleteib l . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35
39
40
42
44
46
47

111. Viva 1ux iuris civif. A praetor jogalkotsa . . . . .


1. Jogtudsok a praetori jogrl . . . . . . . . . . . . . .
2. A perbehvs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. A megllapodsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. A megbizs nlkli gyvitel . . . . . . . . . . . . . . .
5. A megflemlits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. A megtveszts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. A kiskorak . . . . . . . . . . . . , . , , . . . . . . . . . . . .

53
57
58
59
60
62
63
64
'5 1

8. A rabszolgk megrontsa . . . . . . . . . . . . . . . .
9. A folyk vdelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Az erszakrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

68
69

IV. A csald, a hzassg .. . .. .... .. ...... ..... . . . 73


1. Az apai 'hatalom. A rmai csald ...... .... . 75
2. Szlets, apasg . .. . .. . .. ... . .. .......... . 82
3. A hzassg ... . . ...... . . ................ . 90
a) Az eljegyzs ... .. .... .... .. .. .... . .. . . 94
b) A hzassgkts .... ... ........... . . . . . 94
c) A hzassgi akadlyok .... . ... ...... .. . 95
d) Az gyassg ................... . ..... . 99
e) A hzassgtrs . ... . ........ ...... .. . . .100
f) A felesg vagyona. Hozomny .. . ....... . 107
g) A vls .. . . ... . ... ....... .... . .... .. . 109
V.

VJ.

A tulajdon s az rkls . . .............. .... . .


.1. A tulajdon ..... . .. ... .. .......... .. ... . .
a) A birtok ............... ... ........ . . .
b) A tulajdonszerzs ....... . ... . . .. .. .... .
c) A haszonlvezet .. ..... ... ... .. ...... . .
2. Az rkls ... . ......... ... .. .. ......... .
a) Az rk lsr l ltalban ........ . ... . .. .
b) Ki rkl s mennyit? .. . . . .... .... ... .
c) Felttelhez kttt rk ls .. .... ...... .. .
d) rtelmezsi gondok ....... . ...... ..... .
e) Mit hagyomnyoztak a rmai.a k? ..... . . .
A szerzdsek . . .... ............... . . ..
1. A stipulatio . .... . . .... . . ... .... ...... .. .
2. Az adsvtel . . . .. . ..... .... ... .......... .
3. A brlet ... .... .. .... . . ...... ... . ..... . . .
4. A trsasg ........................ .
5. A megbizs .. ... .... .......... . .. . .. . . .. .
6. A klcsn ....................... ... .... .
7. A haszonklcsn . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... .

J 13
116
1.18
121

129
130
133

8. A let t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
9. Az ajndkozs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
VIJ. A bntetjog ... . .... .. .. . . . . . .. .. .. ... .
J. A bntetjogi elvek . ........ .. . . .... . . . . .
2. A bntet eljrs .... ... .. ...... . ... .. . .. .
3. A bntetsek
4. Az egyes crim~1~-~k : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
a) A z emberls ...... . .. .... . ... ....... . .
b) A felsgsrts ..... ........... ......... .
e) Az erszak . ..... ... .. ...... .... .... . . .
cl) Sikkaszt s (a k1vagyon megkrositsa) .. .
e) A hamists ..... . ... .. . . .... .... .. ... .
f) A garzdasg" . .. ....... .... ...... .. .
5. A delictum-ok .... ... .. . .. .... .. . . ...... .
a) A lops . ....... ... . ...... . .. ...... .. .
b) A szernlysrts" .... . ......... . . . .. . .
e) A jogellenes krokozs .. .. ....... .. .. . .

Fggelk . .. . . ...... ... . ... .. . .


Rvidtsek jegyzke ......... : : : : : : : : : : :
A rmai jog irodalmrl ................ . .
Szemlynevek mutatja ..... . ....... .... . .

199
203
204
211

215
216
220
221

223
224
225
226
226

230
234

239
241
243
245

136

142
145
146

157
160
166
179
184

187
188

190

253

K iadja a Gondolat, a TIT kiadja


kiad n Gondolat Kiad igazgatja
Fe lels szerkeszt : Kenessey Bla.
MGsza ki vezet : Klmn Emil
Mszaki szerkeszt : H aiman gnes
bort s ktsterv K tai Bla munkja
Megjelent 4 200 pldnyban,
12,8 (A /5) v + 8 oldal mellklet terjedelemben
Ez a knyv az MSZ 5601 - 59 s 5602- 55 szabvnyok szerint kszlt
73/2917. Franklin Nyomda, Budapest. Felels; Vrtes Ferenc igazgat
Felels