Você está na página 1de 23

Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (Coord.

) (2015) Reflexións arredor
da Galiza para o debate: historia, xeografía, cultura, lingua,
economía, medio natural, política. Ed. Fundación
Moncho Reboiras. pp. 126-168