Você está na página 1de 1

UJIAN TENGAE SEMESTER MAIT,MATIKA IT,KNIK ITuOflNOls

D{OSEN: SYAIFUI+PhJ)
TXITIE : l20 MINUTES

TUTIIPBIIKU
Selesaikaa persamaan dibawah iai rneaggtrnakan deret Fouri er

a.f(x) = lsinrl
b.f(x) "-txt
c.

Selesaikan persamaan berikut menggmakan deret Fotrrier!

,f(r)

: xlrl (-l

< x ( 1), p :

GOOD LUCK!!!

{p = 2s1