Você está na página 1de 13
rset io reid Sma er pb apis ieee (PED ands ramon rer sto poder eal 2 ns ee meeps rel 23, [ESPACOS E DEBATES pounds com Mer, rm corp Bute ‘tec tenens sr nro etter de gro tana tsar ‘Sooo ar hrm pn ort efor de aetngs de redo ‘id cra ema ee deo drs prose Perman e ‘meno nS ‘Fini om ee oes 2 ad air, mc rep oe (Sede pba enor ome RAD aes egos oar dees -EAZER A WISTORIA DA PESQUISA URBANA: ‘REXPERIENCIA FRANCESA DESDE 1965" htion Toate “reas ge Rea Sv Pachoo No hl ae at a ain, aca nna nz a sa tu a ‘Sk ancn oma ovs xem ae cose og po ‘oles 2 paces naeskates Car balno ain oft Sara free Pa sie se aay, mcrae reroga ome cee Ela pio anette eso ote eae (DURE Gites nomandr ar eacoury ans coothon vo oan (Fotos go psa care extra ele tes pecan if prencer ‘SSSA E States as mtpon ecu sane ages nats, ese cote ‘trent, arenas © pol pcos goo wha ew) Serine sls oe mss al caro ter oes € Sut, ete perinatal aor a, ec ete os aps 7,0 racanents open 863 = ‘ges rr fo eae ne sstine egestas ‘efigae o u's inca eros (antocminSge ear CS srAco 4 penares ne 23-1999 ALSO NNT . Een ot mas es eborarnopr psn ete onder {2s hse asc oboe emo tram se pode pan foe ‘Shear ea ene, Como nase ange cre on eee Site Po axes vtec ne wa toca eae ido doa svn so io eusrcor, Pt ma una we oogee Sor ee ic Sih ea {pues ce erro © eue Spots ena nn a pa ‘Son Cn. Etna er fo fares Pac som esnsons Ses ‘pr ns cn natnccs pica go eon cram tas romoensscee See pow encore vee en nan eee eee mon. Gon orto aoe ts Pour omnes ‘row oe rae natn sapss es as cto se gebe ‘eres no Maur vannin truce ra ano ate seers ot {iene acne pan Et Secon os ek oemeee ‘ate deat para or soon Sue sn ous scare ta oo ‘Sareraniics uso poset, cota dea bones No at, sv os comity 2 um exec de métga «pots de expen tance, Teaver creas gue no sos ln savages time poonos Cor eases at 1. Gina wna acl ane de sco urbana” 96-1975) ‘A aga dos tos 6 marca pps de ura get torte dese ‘ers ome, Po ar ec rose Sa govens cet cout arose, tenn ero, ear ev sans news etef ws isos rae pate roarens par eta ean oso pease ‘eprom crocsaio por um eraucctrs dak stages sto en tans eos 1 aero o Ena Toca, xtra agen ara a pear de gy ‘ea eres i sod ra madera sol enn panes sn oes {eno era se ard pose pc Ena rp nae so Bars oeonao outa, a Fen sn oes oes oc esos eke uta us eave 6. Em nome opr ou cine So crane ca, es vram um canbe cnc oleae bea raves adc sate terri eas ages race an so movers pare ns ses ‘ino mst pra un rcosoo ocnetatn triste arpa es ‘eta 0 Gre dos sn 20 ous oe Eran Uns os aoe 30 at fore sua pli warn sro anon to go ococmc ce ‘a pee cere seaase, Fmd orden pts ogeaas eae Sa ost tc expen mam sm careers ete ee rare ep inane se pram a sr eal coats oe cs pes acarathanelveacen ane eva, £ care desta coma ue 0 Esta sla a ec nc, Oro fs apes ‘sninaravos Go prarera te pate ess ncrdes te aces eee {bis 5 candies o neous ccs 6 sa atbo Oo pp pecancsar {etl no festa arm ra vo parent inca eres eee to progres de pause seston a xpenso curate Scat e "Was ronan cana dos sos thw concen unnarcatone es ‘seems om er, a rn acinin ess sere errs ea dus gt ak: ($0. Fan, a were to conn ho esac seas eae ti pn scl no mena do mus doe nate, str as ties ao Ean Dest a conto ta Pepin fae sks oe pce Sores ves conan cameo gnosis mata Peak si risa do tao cabo o promybocorposes enna Des ‘eb cae, por un as peso ete paras kare poops ‘etc, eancoeia th tends te emaees rans oo erp a ies, marats pa tadtc do amarone male i Con pr ea tong ua a tas wn push a0 Cem gui drs a0 aso {abr o eines quo eonotn = sanesscs ei sacar cya ‘eds ances nate ce 168 ¢ open ern modo ats ope ‘el es potscre tr de cat manera de eee Senses nti rors ee duns ttm von a ova er env tn ites ese ‘em nomen, Un atau oraz ple CMR Cun ce ado escent uber expare mabe ot eadn depo Lae 19 ‘es scl ancera tethered per ete md come ‘te pee tue rece o rapoae ety Clee foes mars pe ‘by ores € prs com madras sou esse ae ue esos sf ot aaa retro que crdran Rs tb autos ‘zrvcnus, laren, seas, tna ge nests cs a asm eo ‘ie as res ery arcs» Sods, Na Fara ts tes tome ‘lamers omen esas eum rie eas eerste terra rare batons Nee Cole Undon po cn, scien eae ‘Bes uwetiats amore lee vs gues een ee ‘nor ars cos pata mals no rio so atari ao as pete ‘esate erat do acta wenn, on de Chi asco sae ‘etn aro cers nus rteaars nen casei aso ‘Muses pes, Ura Gene soca atin ae oceoge eect Fangs div sr abuse 2 ao in 08 res cars eps evr ‘eco tatacoaazs ® rotenone tomar aio ox arperos St a ‘eves ca dant acinar, ena xeric pana oe Sve om pea ‘SS Soca casted una wtara na crs sa tea. Ta vase no ‘Seer en sta ego sn de oma urls rane ro ‘sora ute rig sic de Socede Pes So Urs ‘te ae or pect aaa sods cto pas rhea: preres (gadocePowretChauncr( io 2 sv estrada, par os pesos uveitis que essa ‘Sanaa Sou planes nto oe sos, Wpesoteecs vera heb ‘ten oe Ecce Unane:Sue pesmi, se ro roves podem se ct {Rs ae panna nor econ ne castro oan foal oT ‘Satis om enor etl hs € rl arr oe vei eo ‘Sra, onto essshnos hop ear So ae aks 0 moves mas. 1 pa qs iin as ecormis Hi ur poste de baa aca ‘ics seacicae 6 vo ose rena pr gunden ra cone no (i sanepottns pas oe gupos nobis. Faas cis so res, om ‘Se coun smn rcenne go pengnne sms solve ne como ovis ‘Shows en sto ste ce tose 6 aso wtao (Onna 170 O meer: ‘Sc agen fen evn guano ergo So motos oor ao ‘sper anor ction page= Pere, 178 ‘soma quai anes vs nr os tas. Cone faye a las 0 oes otc nw ncn at ‘Sea posh de toc st au onto curl dua erates fs 6 ove uta eo carports dos nie. xs, por ota. rt Fj te um srburnourbs caus i ads aura saps ate ‘arcana uruine 0 anh Seve Se esr pr cota seus robs co mote 3 Ic’ te rou ta crtas do pes, partum be peerings 7 Pattee Ghar Senne ip ap Sc ses carats rear fos repose soa murat sine 2a ets ce af ore ‘or quo aera so alum sens encima soar caéien. O> [Pecns ss cane dena sso crane. nes snr co gar noe {bre oc comorannse tos aoe frat (Choa oe Luba © 80,100 ‘emus 1s rn Se abe alos do dos comma se ‘Bets ce tou connor stan eonta wan (Coy, 1) Sno Rigg nnn stom oe mt na rede soto oscars ganie cenutes (Coe, 67; Lamy, 1971 ase tin de pe ‘Giese yoreucrsa ene tsps rover or moa cua op hor rasta dora eae auron,105 Maun 10 Una reba uso cc pla encanencn ast & i oe. Cul oof ‘ascbe qs u pd tment e pcr, prc come ‘Xhow ov steuce be as aus ea open onshore ‘SR cise scoinge co eyceto, Comoran ase aman 9 lr Ferevras for Chota et cons be ertaessa oni o noi oe (Se'Jodoesnineeawar oo sous cron lo cee psu Sey ope So sana oc vero tue sve ue poco estos pineas Asaee = ‘huge var foo stren mtros cu extmee so sion lens gates 90 ‘ito tng de eeace pn fen’ a ecader ices arin Po. ‘ra al space oe patna wang reteset dr oraeoton oo ‘Stine do ate sate os sens patos be, de tet Dat Ter Cla ‘Some rote arena ys set loser, Crise geeqas vera oe 3 tn ‘Sear co penmamca utero (Mea. Fst. 170 Tes Ta) 0 sobre ‘Zane puns oe (ame, sca baum, 87: Cerin, 07) Ee mecton a ‘Ss roesos at ceca un dene Sapo au ox womoyonae earns {Endre asec Asm, io covesprc te obo ura pte ‘Shan ur at onsen came co Eo ented nmi grasa aaa ‘Shnnctatv nsargsaao rr enreurgt,stanou epecrant ovo too aieraneros cara wn teste dor arstne oo psec at {nics per pve gr un coal co poo pti uno snl ‘ten aso a arena os ase os nce. es er pope fray an es ora ee Pi ns deste tts vcs st vena cane cn Besos apne na ‘ihe ra ch ec sc nn cape re 2 St nda oor css cre norte ar srr ‘es erin ig se oH. asco \Geony, tts rapn, 06 Talowansranostm prone strc sabes sates (Seong comer oa ohn ou ans 7 (Crt Daa Perm, ‘arm, Ae Sosy wavs ras nara Marana to @ecarnsP ‘ences da aberrant, ngs oes i {Stree cps rns frost Sacro, oe Ato ‘Su pensns ee poundaers ma pro roar Stu 1 SEE Saeoam cre pecans ft ene 2 0 soils, 0 Pas Sects mee tirana sn poe cae 2 (poss paramere specie oan peor chen goa (107. ‘evi n,n reacties de nrma-arn eo vs epee esi: (0 soup sere, Aap cnc aqaramai eS ‘veers poppin un awe gov rma ae mount interscalene faba eons exwsee plas des, am 0 susan pos lbs ned, na Eu Si Mc to ra aroun 1 cc cn ee {oe actress ram ensoaeass Na Frese anloana ence re ‘ae dein novo nga d marino on ta cs marianne. tes ae {ne tee aos oars sone are 0 ptog ta tga {m7 Er accra do um reno sa soieanenge on6 ‘Paar too warts mies Sdn oss aon eet {Senos ohn, om angle, a eran paticn. Neva Spa ‘Seo rcor nnlcuss ee covetearsas So poles master e Dt epee Fo = Asta ee raceme po elo a epee dos manos, pec ras arc pr Ieoro dma ont osal rats vp East aac pa ena ‘unio mute du prea ose pb teem proven do puta, Av ante ances ey tne ea soba exon, orien ou aces ‘dca se wots o teso coma, otcane 2 hcl on Sos be fort dos asm tec gS recoravan mass Quo wes aa ot ‘Geran optvon omarion econ aan ere cere a 13-Neree Ober Seo sts has vse desea ona nora psa urs oa Fast po sim ire a, sana oan Sea om Sn pc acer ce ‘o.oo ao os cade Seveten ont vd, opus cos cove ‘ro camo um ps So ie eal reo ena de cin ce euro feos ode enact Awainsoecpmtrent snare an so Scipavam ar paranespin conan nora to vs como oho arses Se meen, ne care mao da tn oe 9 ese cornea a0 tama mensr «eon sr torneo var cn ago do it os aloes a once ras Gori locos de nian otra Ere eau > {isa teed ota lye ert jes ce em ses Penzaia nanometer ne eprsonagcs guano Se os emer, ae no mae en coro um a rest, um contr deme ‘Sismow de macs um ob Ge pneran a ura cube pasa Sass ‘Seat ams ea, wo esr tg osha sso je oa Conta ‘So css: mn dss ecuura, prurient ‘Smo um az. Cr ole do ote conto as pln ties ev a eae ‘Sela, pso qt at were neers tu ve sao mateo ‘Zio fr on muona paces, = womnznyoenptaist hi spout 02 ‘or gu ea haa ey eva i sa oso. No oa cra oe pureder os spores sais pets ot af plto Nico pasa a {2'capanen ners pots dor rouneie soul: Em abrapor gn © otto (Se terra core dahnesecairno ova pesca sera cabarets. Sttaransloger sscarenteae roms seasoe, |b tom, ela cin acs de a ic oon abel da | Seandatd cl a oem coneeshon, ere esppepareaconeorars Sener ‘hore peusn ong. ‘-cidate'é um pau sci trae cone fl eso de seu ross depo ‘ics «porto urnura ave ection reronc emote ‘tie ingens api pants. Tots au ae 20™mecro fo 8S ‘acs cas nes roautes vaso opel do pleas seas rane rosa ee sree tesreve-u in coat uaa saa rus cos seme {reer crus» sus sore (ty Lc 10 ey ues rae tie on rameures mas (Tepe, sea eae or tr ra Sen bio (Conte Late, 173}, erro a onus Sa crete (Combes, TOT. 50 fepreonase panics stesso san Sora poss Se opi fab acca, 16 Top, 187) Deven ser coo ea a ota renas unin fet 17 Lt ebrgy 07 ep, fd gears ‘Se mocanaras ae ray cox poss iets (Cass, 0). etn 0 fst pear a eproj ep po o unto cosh, nt ‘Sonn csn os pronto carnos (Oss tl, 7 Duco, 17 Nea ee poo doc, teen ro rua eo ms {ra aac spoon uta eb wes sap os Wn cre ops cai {Estas aor srg m utara (Sun, 100 pear oe eranSouras po am eet» ae & apes seta crs ogo Jo consumo clo «de reo cra tla (Sonn 172 An ten i nm ‘Sp sje ptt orrmira de openers ces (Oey 178, > fecha tes sore ptias Rascenat' oyoustn ae so athe [Nor ory Note canes, cess So rtcoe Mateo encanto onder 7 (Cao, 10, om pacar wm mod tomas da reds (Case a orale vooros costes (hr at 19) O oma dos mo (fens socal tre’ ru una tons Se sore oe Sse de Pc Sear os ook wr nn, ei as a ae Is do esi cod sm a es peas ens ops cao (item cn ar prfsas cots sos pps abans (Chars amare, (© eet eu pee tana cena ner 9 shiese cess ras shortages Savile esta pr emacs mo mesmo trp scares ds gto Se (Seine sof eovocon pune Nonoroaemenogatas tho rom aad Ste pases endo im me Pars apn, 172 Og 189 Lon opie, 170, ioe ech oh Son a, 17 re ea Ineo ut ss 177 a anes ova ges was us deo ha Wal no core Duane fein, Gsm "a Ve, 17700 Foe (ach, Chen, ‘rm, ‘st easier de etalon an a seus sores naga ‘Stones dr oc toma mars peloicn ec ew au ‘Strole a io lee, epecuont na res «fos Ets ‘Sere em opie anarchist Utara de apna ait 3 ‘rete oi, cone ue dba Paci congas poses rena, ovina ee Annona Sst, eran © 2. Madang confuters eid pg wens anc (1975-1987) ‘Waottrs cameo coe wes 80 mean eons ohm ae ana oe aera area soll tan marisa A pagan ana como cameo epic a en on ‘Bao, ob penguannwee so pues a candy st ano Soares 33 Sonrcne i rin coro extorareis 0 pocewe cose clpon ometra om ‘pastel pls erecta qs ep ass esa. 10 suproanée ond i re mar ea prt de 575. Sa v6 > ‘Sos Ge oorta st oto en camo meade deg sa Esta pac tn co caesar ato 0 comptes dos is onl parents inprase toe tou #9 parseones: ana ata Gra ancaerios ca psc waa ea rrp tu paras Neues ‘eta ecnirae aan os ee tou pects apace ores ‘orm terran euttp Eso pod ve bone’ guano ere anaes, ‘Ta mdaren donee ve ern um pons rescee oi se een ‘reqcoaves que sam se tran nada? A sl caso {7 em gare pare os precab or erlnos meni, eet ara se pxgunaies grab rnhgtes acon de poses» sesso i ct se pene ta at oo roe a {steeper or na ero ptagacn cont ebaroees rare crepe "Rome una movers dvi se sna poe cameo ane ume scans adsoral.Ora psn utara rz ean & margin se ‘Sosa tte decna casa, toa pot om rane oan Feeonecas pb rds iri, ¢ bits ror penguins i al 9 Cr (Har os ow cessos sss Se ato so pose snl ho mas tne ‘fos un tnt ean rohmass oi, gunrrssads tne psa jr ona oe ‘eer ou poo on "munca enters Seema mance mares CMS © farsirers am wn ccna amo a soanoge: Aare pennies ‘roe ete pu tam oe romero aoe ees 7 wind ax wasen Sah ‘one oon stmeis sone romar potecon, imac coronghs ds pares eet, ho Yee, poo racsarags ‘tals qe ones mae Sv aoe 7a: ors ane aoe a an (ong ne rare ene nel payee nds nae crs os Ye ‘Se movinorce soe el aig ab tease Gos gave de er “ronronara do Patio Corin ro conten ests exrenn moO ‘Smyownow o ertennors So peteanei marti gn dove fea su cr ‘gure oes uss pngo te owrare coin ror, so ea ‘esata a ou nora or ener. 22 Iaterrtar or marsomoraranne os 80s 70 ‘cm el, oie pagina fancsn ro daar oes do oer ‘Remsen ave esatorsaa, a ue se aca, om iene. ‘ri oe cts tue om rave sre O cargo rset os eos 7 poe ‘in “cone pe So ver our ge spat esa ao pop. Ty TOG ‘ops de vo ott un un soci snus dos psp se poner eres ‘meric, ro, pita es cnn oss Parra “aot lar corer crm race mtd "ob os Feo oe > ‘nuns da peeguse 20 uns pepe Omi io res | gage to xine sree ap eat ogo. Ca fon ‘umapatan poss rug pr ca asec sap es expt eo ‘ina uma sce eta io topcase ge Say alc oe ‘Sl rata mares utes dos eT 8 poof cre a es ‘Stems credo eas conans capes se ua pecs A rnc endo de ura na dete da co como es psn a (Beenie sco roar era ovat = meno ee oes inten anton esr Pacon nes ons nodes eo, rors set ‘Eerie ues So cts ed craft onto no ame 0 ‘tac as pr conosco sun ores. thao ein anu Eta eran gence ce ool Ecos Nao ‘Sega a “oto wn” como ct coon eta, Px ee on ct ‘ace cp a eae asm ens au osaoform cones oct ‘docu ees, sbonaecera ute hoe es, ‘Arereart dos tanos uoares der da nee es cera eter case im pra eestor paora, as soon ue estn estoy it Feobse cass since comm eat Se En ots tean, 62 gs {bane um dca inca eva singers eros Ge pecmas Sato forearm No tndo 0 poder mova ews toss Pe So ‘So pena cad ae ev rm anurans me de i Vr ut Form er Ponape 5 ca Sr ae stg Chea ‘Stee i es do suc, a ose bar nies dscns 7028s (eras tne prepa, Surepar cep aase pet ie com pcs is ame oma eco rosea slic, prs © ee encontrar coo do suse squat erp (© pears do una mora corre, pera ey pe pr Catt, > (hve o to "thn seo concn ge cron cPor et do ‘te so dom oo as nip so engi a cui ur clang ‘na ttn co para 2 ovege 0 hvos monroe Soc a eno carer: fon eto «ua soabicas ie amare ans or mines cur. ‘toe ane pyre neem ncn, Escenas seme ‘inv aan cr oc qr mca cps = pat ‘te rtioas ae hao, ne ham era face eared sn sa a ints de create od xpesio ace esc do neve serra, Pn ‘Er sees re ee cat x cau i os {= ono pers nee of morris sss stants” © eas ears Sil ease ha a ro hn ro (ara civeran stare fuss ee tsaoakcram, cone pote co pts ‘Gs heermy muon mara fe ane: Por ours ne polar oom seat ano ae pooeapatee port gelo do Sesroge asso arm ‘Spo cover de price pts. Cm fever om eta de mp Bere sn oie abc ce te se pr (speeds egies carat, por sa ps, esa a mane sl de {ind mong ates sv esa. Catsman pas brs apes ‘rnold Eo a cota eo Genero pts carne Sao CO ‘nals Praca ees negara «aie doe recast cago co (Serio eco wah ha sen oa ns pbs ot oa an Tatas e eebr ee eo ce done vraag part ‘em © pao ae cats she vownonsenancasce on 1070 Toe ‘Soto (rams Oe eee ean ont ere le (Sastra mrarn ei perspec snd sc deodviacov tema. sigs mle todo gees oe acces goo marche rt {im saeco ett flor can erece oneness roo as pence onan uae so oategte Soma, An Goo, eve 8 ‘Sra anno a cranes cram or rato ce npn masa die ‘eas asa pe Etc. Ao ou, eoxprin een di oa te ‘herears’m ets soe gwen sera a Pres (98s = SITTERS ee Suet aw mn aap pre ase desma anon ‘Savane opt piserom opr © Estado © eto meena rs Pes ‘Sieromane seats. ta gn no nro sie ay ae ‘cis cotta spose rm dos anor 7 emer cso ey a ‘Sater a ets ts tel ome End, ue piss ee at ‘Si etna oom prea ast Yeahs soe i i ods (Maw ea caconoes par postin pr eae mea Est, ae ve t= ‘nfoncanceae cies ua Se ep enone ora nat cawareo ton tte yen rg Nn sop eenateeaate me rama aan geese rete crecsaeoarace Se inimemascanamergasaeneueartso Scare ee cisaecoee Regeectanm net pactsaemramemecnanee Seca ecenacteecrammnnmmane Seni encceacre neem eres nema germinate Sie aa ienancneceanas eer Seastit a Sanger we eceamnsas tiemmmmomae oie ae anne nope Eee ikaocae Sonne ation ssa = heron ds ane 1 tt ms pans cps aro covo nea ‘sty oyerar x ease ra Spr i ste ue tice esr pa 2 a pera so emer gia foc inne rere ufos Se pe sant Seana ei tm cron ast eee, ra ec cosas core ow etalon dest sol oer 9 tia: Es a potas uous at mame pens ar ps, rue ‘nas de gue va earaa eras 23 Never ebieton ‘pnt sgn mate dos nes 7 cone eels a ves eds essa ur sro ara oe ans A crenata screen unas cots lernaae pee ctr tpt ese ee ‘esti socal a aso ume uss: ao canpeen atch ‘otc cs cas sete sous tapane ce aap oe eriurie Pot ‘Sts ats nen om a to ras mane ‘Ho eve mars vso arta oe omen creatine pcan ese, ‘roe vrs ips Ge un postvens us ara cam rg poe rts eae eae vee ‘yes irae doses desomolinein, gerec-ne Qi corona e- ero sto carer acs Gn ee Seo ian, be irae 7, roca matunga pics ros te 8 alee Ito sont Com, oc mpoa hoe congo de ets ns ‘mates ve chev om es rive Sa ean pas a co ‘i oe sgeas ls socl rrr: Co eed pane ae ome Ui stn ce ues oan somone te | qt de re nicer raga |i ears poate, o capstone rand ert ronal sna cree ‘earl Sey dr nics te ore Eng ‘eosin. i evn oven ta Fang pt 8 ras te rovee oars te psaura hanes ps arn, Oat tec oe ‘tte pesatstcrs dos ottmaruaroe gro pseras Pasi rom mont ‘ston aso cen co apes peat SEiSiege aces era oan ie ec gal see a poss Ts cn en cows ‘st rapped. lr uessa pens Mrs se ok Go poceso nub ce Yanao. «wm parr se 8 tages (yas | | | | pssst Go nepropto mani dos os Os ee detest des (Gio bento so as plas tc). Ee enarea Eta an {Syn ge apace oc pices aren str saree ei 80 Sao oe oe (Go bau um te, omovies soa, mos io tnaguesem sasoncamere 3 ‘matin a son popu arom soc pas gen sfdgao uma reconsider te sates © sock, rb ‘opt ogre for Gravel quae de nasa wep os wos sone ‘ac do on coe er oo ES so he rm ape cee pe ‘tet ps soceacs Cl Ar nonar ea pssst eno es Tipe da soared as ways soe un ose etc, 2s Sa we oh ‘ore, Em arto ava ov tao poheaconergen vette do osan:A ‘Setigs hrs de repario rans nse is des geo tps So ‘Elsen estar ox rntpatn, ss eee vege oc ‘Santon encanta its con bas us sen sop te onl ‘oval et 18), 2 sts spines So Poe Cama os rcp ‘Sime ara ¢anerpanse ouvir organises ae nie canon, wn enocatrr splat om rad, 17 Orne 18 Fa {Sates aren 7) bs, atu tor or ec ‘Stas aur crn temper sono crane De Fa bins emmaar epee nesta Capea, 50) esas peanias, ea inrogao era under ptece esa ste ‘eigen enti rn in te roms ‘Strona rovers appt: Armee pln sp nos con Pe eta ag ar esr cor oats on case re er Sr Eon on a, or ues ch pon (o> | get da peer (Os ts do adr ersu pani Et, a og dot ss de pe ‘lo somone sg ss ccns orn. Eta em ons Fane or ht Fait vo cone recatata ogee Wat rari ea son ea [ie couross pre roel soos peo, As nu nota oe cya Ft ‘iru ede una expec ea, expr da vets dno os Sos ch expacomrasemeni soo enter Cacprare. aro 0 ova ‘cosets cove os rere na aber Sen a aren Se ares at termanccra at wile Ugwrenine Pcs qr cpectos shrenecs oo det favre conseaces pr dace on un vues cuz os sss “ana {Soluce spa tse ce rem ane Sago sun rds are pe mt ‘rs donentaps um a mein ran’ ec, nan saan tas ahh a fata ee avarice tas cosa ura qi aaa Care ua oma So ‘Shrnagn evens ts estates se, so rove cango de ges ¢ tert Fn por ur ae dats ne Foxe ci denna pre he, seo Ga penn tea "supa 3 ete (rava yl 177)- Esa eee pos ‘too pst soa grep dn nee, oP) nanan Sa ir ‘3, Zyeoran, 170 supe acta Ousa, 27 sae Pity 177 a Ne pts rar, 2erman os, 7), ho Wy as wos Te pets J aa