Você está na página 1de 24

ALBANIAN MAIL

ISSN 1741-5500
Newspaper for the
Albanian Community
of United Kingdom

Gazeta Shqiptare Published every fortnight

131
No.

në Britani të Madhe dhe Irlandë

QEVERIA E KOALICIONIT...
£1.00 WHERE
SOLD TEL 020 7263 9000 | SMS 07796012222 | FAX 020 7561 1603 28 / 05 / 2010

EDITORIAL

...dhe sfidat
e emigracionit
Naim Hasani
Avokat / Shortlands Solicitors

N
dryshe do të shkruanim: “Qeveria e
Koalicionit, Qeveria e re Britanike dhe
sfidat e emigracionit”. Për çdo të huaj që
ndodhet ne Britani dhe ata qe planifikojne to vijne
ketu nepermjet azilit apo edhe rrugeve ligjore te
emigracionit, egziston nje paqartesi dhe nje ankth
se si to ta trajtoje qeveria e re Britanike e Kryemin-
istrit David Kameron dhe partnerit te tij qeverises
Nick Clegg, nje nga çeshtjet me te diskutuara gjate
ORGANIZOHET KOMUNITETI SHQIPTAR I REDINGUT ... fq:
2
fushates elektorale qe sapo lame pas.
Per tu munduar te hidhet drite sado pak mbi
kete çeshtje mjaft shqetesuese, duhet te bejme nje
fq:
2 AKTUALITET 9
fq:
KOMUNITET 3
fq:
PERSONAZH
retrospektive se ku i ka themelet qeveria e re e
perfaqesuar nga dy parti qe i perkasin dy kaheve
diametralisht te kunderta politike. Partia Konser-
vatore eshte shquar per retoriken qe disa here ka
qene mjaft e ashper ndaj emigranteve te huaj qe
jetojne ne Britani dhe qe emigrojne çdo vit ne me-
nyre te ligjshme apo klandestine. Vazhdimisht ata
e kane akuzuar qeverine Laboriste si e paafte per
te perballuar fluksin e emigracionit ilegal.
Fushata që u la pas
Gjate fushates elektorale, Konservativet kane Jaho dhe Pirgu Arsimi Shqip dhe Kalendari i Futbollit
trumbetuar me te forte se sapo te vijne ne pushtet
ata do te nedermarrin masa drastike per te debuar mahnisin Londrën problematika e radhës Afrika e Jugut 2010
nga Britania ata qe nuk kane te drejte qendrimi
dhe per te kufizuar numrin e emigranteve te huaj REKLAME TO ADVERTISE HERE CONTACT  02072639000
qe do te munden te hyjne ne Britani ne menyre te

OFERTA EKSKLUZIVE REZERVONI SOT


ligjshme nepermjet sistemit te ashtequajtur sistemi
i pikeve (Points based system). Deri tani asnje zyr-
tar i kesaj partie nuk eshte shprehur publikisht se
si do te arrihet kjo dhe sa to te jete numri i te huajve
qe do te lejohen te hyjne ne Britani çdo vit. Fluturime direkte me për në PRISHTINË 020 7561 1604
Nje gje eshte shume e sigurte qe Partia konserva-
www.albantravel.co.uk
tive nuk ka si qellim ne vetvete te zbuse rregullat PËR TË RRITUR PËR FËMIJË

330 300
per emigrantet, perfshi ketu edhe emigrantet ile- NISJA KTHIM
gale. Ne anen tjeter te kualicionit qeverises kemi
partine liberal demokrate e cila ka korror suksesin
me te madh ne mbi 100 vjet ne Britani duke u bere
pjestare e nje qeverie kualicio-
17-28
KORRIK
£ £ 25-4
GUSHT - SHTATOR
ni, nje nje risie qe rradhe here fq:
2
2 ALBANIAN MAIL AKTUALITET E Premte, 28 Maj 2010
ADRESA TEL FAX E-MAIL INTERNET
Unit 115, 1 Thane Villas, LONDON N7 7PH 0207 263 9000 0207 561 1603 contact@albanianmail.co.uk www.albanianmail.co.uk

Editor in Chief: Fatmir Terziu Design: Kleant Halili Reporters: Ruzhdi Jata, Valbona Luta, Sami Islami, Aleko Likaj, Naum Pri�i, Sami Milloshi,
E-MAIL editor@albanianmail.co.uk E-MAIL design@albanianmail.co.uk Brikena Muharremi-Mlinaku (Law Commentator), Sherif Bllaca, Sulejman Hasa,
Rajmonda Moisiu, Sokol Suka

Fjalimi i Fatmir Terziu


Organizohet komuniteti shqiptar i Readingut
Mbretëreshës U
dhëtimi jashtë Londrës në
drejtim të Theale Village Hall,
dhe më pas muzikë dhe valle deri në mb-

premton liri
Englefield Road, Theale, RG7
ylljen e programit në arën 20.45.
5AS nuk ishte i rastësishëm. Një udhëtim
i planifikuar pas ftesës që na bëri Organi- Historia e këtij

dhe drejtësi
zata e re shqiptare me qendër në këtë zonë komuniteti
që drejtohet nga Mursel Redzepi, kryetar, Ahmet Veseli, në fjalën e tij drejtuar të
dhe sekretari Ahmed Veseli me ndih- të pranishmëve në një sallë të mbushur
Koalicioni i David Kameronit filloi mën e mbajtjes së llogarive nga Eltion plote përplot, midis të tjerave u kujtoi që
për së mbari programin e tij legjislativ Pupla. Tubimi i Komunitetit më datë 23 të mos harrojnë mikun e të gjithë shq-
të martën - me Ligjet për shkollat, re- Maj 2010, një ditë e diel ku shumëkush iptarëve, që vizitoi viset shqiptare më
format politike dhe një premtim që të pushon dhe gjendet në krye të familjes shumë se Lord Bajroni, të nderuarin avo-
heqë kartat e identitetit. Shkëlqesia e Saj me detyrën e qartë dhe normale, na bëri kat, Rodni Oliver. Ai tha se mes një pune
Mbretëresha Elizabeta II-të në fjalën e kështu të ndjeheshim ndryshe, të shijonim
saj tha se deficiti është “prioritet”. të madhe aspiratat për themelimin e një
këtë organizim të përsosur me emocione bashkësie të mundshme janë të kahmot-
Më tej fjalimi i Mbretëreshës premtoi të rradha. Tubimi nisi në orën 17 dhe va-
liri dhe drejtësi. Fjala e Mbretëreshës shme.
zhdoi gjatë deri aty nga ora 21. Ata datojnë që nga viti 1994 kur në
përmbante 22 Ligje dhe një draft
Binte në sy ashtu sic ishte planifikuar shtëpinë e bashkëatdhetarit Akil Hoxha
Bill dhe, duke folur nga froni i saj në
argëtimi nga orkestra, prania e special- u mblodhën ata pak banorë të Readingut
Dhomën e Lordëve, i tha deputetëve:
iteteve ushqimore të përgatitura nga u organizua pritja e mysafirëve, ku morën Më pas mes duartrokitjeve të të pra- dhe u bashkuan në një Klub Bashkëatd-
“Programi legjislativ i Qeverisë sime
pjesëmarrësit e komunitetit të Readingut, pjesë shumica e familjeve që jetojnë në nishmëve e mori fjalën Shkëlqesia e Tij, hetarësh.
do të bazohet në parimet e lirisë, dre-
jtësisë dhe përgjegjësisë.” Ajo u zotua me kontribute të paralajmëruar më parë. Reading e në rrethinë. Ambasadori i Kosovës, Dr Muhamet Pastaj në mesin e viteve 2000 fil-
gjithashtu: “Prioriteti i parë është për të Kështu në adresën Theale Village Hall, Pas kësaj ishte përshëndetja e z. Mur- Hamiti, që në një fjalim të shkurtër uroi loi tubimi i familjeve shqiptare cdo të
reduktuar defiçitin dhe rivendosjen e Englefield Road, Theale, RG7 5AS, dukej sel Rexhepi, që uroi mirëseardhjen dhe të pranishmit dhe foli rreth angazhimeve dielë ku bëhej argëtimi i fëmijëve si dhe
rritjes ekonomike.” Masat e premtuara se cdo gjë fliste bukur dhe shqip. Ishte një mirënjohjen për të pranishmit. Brenda një diplomatike dhe të Qeverisë së Kosovës. manifestime të ndryshme sportive për të
edhe për të injektuar kapital të ri privat atmosferë festive dhe komplekse. E gjitha minutazhi të shkurtër zoti Rexhepi paraq- Orkestra dhe muzika zbavitën më pas rritur. Duke e marrë parasysh numrin e
në Royal Mail, vënë një kapak vje- me rastin e hapjes solemne të aktivitetit të iti platformën dhe punë e tij. Pas kësaj nga në mbrëmjen e bukur dhe festive të gjithë madh të bashkëatdhetarëve nga të gjitha
tor për jo-emigrantët e BE-së, të lejuar Komunitetit shqiptar dhe atij nga Kosova sekretari, Ahmet Veseli, u bë promovimi të pranishmit që shijuan edhe specialitetet trevat shqiptare fillimisht me insiativën e
për të zgjedhur bosët e policisë me një në zonën e Readingut. i planprogramit te kësaj organizate duke e ndryshme ushqimore të përgatitura nga palodhshme të Mursel Rexhepit, u mbajt
sherif-stil, dhe për të krijuar një Forcë Organizatorët e këtij komuniteti me i vënë ne pah, te gjitha beneficionet qe pjesëmarrësit e tubimit. Muzika dhe val- tubimi i hapur ku me vota të hapura u vo-
të Dedikuar të Policisë Kufitare. Ajo tra- emrin “Reading Albanian Kosovan Com- komuniteti do t’i pergezoj ne vitet e ardh- let popullore nga të gjitha trevat shqiptare tua për emrin që do të ketë kjo organizatë
jtoi edhe probleme me shitjen e alkoolit, munity” prezantuan programin që ashtu shme, me nje perkushtim te vecante te oshëtinë gjithandej. vullnetare që ka aprovuar kushtëtutën e
pushtetin më të madh të Policisë, shkur- sic e theksuam nisi aty nga ora 17-të. Deri hapjes se shkolles ne gjuhen shqipe, per Kishte edhe recitime nga anëtarë të ko- saj më 26 Mars 2010-të.
timin e burokracisë etj. në orën 18-të sipa planit të organizatorëve femijë dhe te rritur. munitetit që zgjatën deri në orën 19.45 

1 eshte pare ne nje demokraci dhe do te qeverisin vendin per nje Koalicioni një lajm i mirë po konsiderojne ne skuadra te ndry- Kur kjo politike u shpall ne vitin
 kaq te konsoliduar siç eshte periulle tashme gati te sigurte se do Nje koalicion i tille s’ka se si te mos shme ne te gjithe Britanine dosjet e 2006, askush nuk e dinte se do ishte
ketu ne Britani. Partia Lib- te jete pesevjeçare deri ne 6 Maj 2015. jete lajm i mire perballe asaj çka mund vjetra. si nje prifeci qe do te perqafohet nga
eral Demokrate njihet publikisht per Britania e Madhe ndodhet ne nje te pritej ne rast te nje fitorje plebicitare Nga ky akt madhor i qeverise la- nje qeveri kualicioni ne vitin 2010.
mbeshtetjen e fuqishme ndaj emi- peruidhe qe mund te quhet historike. te partise konservative. Periulla qe do boriste, me mijera çeshtje te vjetra qe Politika e Dosjeve te Vjetra nuk
granteve. Pas nje dominimi te gjate te politika- te vijoje do te jete shume interesante jane regjistruar para dates 25 Mars eshte nje amnesti por eshte nje kon-
Eshte per tu permendur ne kete ve te njeres apo te tjetres parti kon- dhe padyshim historike. 2007, jane zgjillur. cept qe do ti rrezistoje kohes dhe
mes, polemika e jashtezakonshme servatore apo laboriste, tani kemi nje Edhe pse ndoshta nuk do te kete Shumica derrmuese e aplikan- ndryshimeve historike qe priten te
qe krijoi gjate fushates se fundit elek- qeveri mjaft simpatike dhe elegante nje amnesti te tipit siç e deshironte teve qofshin te vetem apo familjare ndodhin ne skenen politike Britan-
torale, dekalarata e kryetarit te ke- kur rryma te ndryshme per hir te Nick Clegg gjate fushates elektorale, kane marre lajmin e shume pritur qe ike, e diktuar nga vete rrezultati i
saj partie Zotit Nick Clegg se ai ishe interesave te vendit do te gersheto- do te gjehet gjuha e perbashket per perpara pak kohesh ishte vetem nje zgjedhjeve parlamentare te 6 Majit
publikisht ne favor te nje amnestie hen, duke i dhene vendit nje shanc te zgjidhur kete problem madhor qe enderr dhe tani jane pajisur me leje te 2010.
per emigrantet ilegale. historik qe mund te mos jete pare per prek direkt jeten e shume emigrant- perhershme qendrimi ne Britani. Une do ju beja edhe nje here thirrje
Zoti Clegg kishte marre nje ven- dekada me rradhe. eve qe per vite te tera kane kontribuar Te gjitha keto dosje do te shqyrto- te gjithe shqitareve qe kane ardhur
dim qe mund te ieshte me pasoja Per Liberal Demokratet qenja ne ne zhvillimin e ketij vendi. hen gjithsesi deri ne Korrik 2011. ne Britani dhe kane kerkuar azil para
katastrofike per te dhe partine e tij, nje koalicion me konservativet qe 25 Marsit 2007, te kontaktojne me nje
sepse nje pjese e madhe e votuesve para pak kohesh dukesh si nje his-
Ne vitin 2006, ish Ministri i Brend- I pritur pastrimi i listës avokat dhe te bejne prezent arritjet e
shem Britanik John Reid shpalli nje së madhe të dosjeve,
ishin dhe jane ne favor te masave te tori qe pak kush e besonte, tani eshte ide noveliste per te zgjillur problemin tyre gjate kohes qe kane qendruar ne
forta shtrenguese ndaj emigranteve nje shanc historik per te mbajtur nen e qindra mijera dosjeve te azilanteve
ose Politika e Dosjeve të Britani dhe te kerkojne qe Home Of-
te huaj. kontroll dhe per te mos lejuar trium- qe kishin pritur per vite me rradhe Vjetra fice tju dergoje Legacy Cases Ques-
fin e nje ndjenje anti emigrante qe tionaire, si hapin e pare drejt marrjes
Propozimi i mund te jete ushquer nga disa poli-
vendimet ne çeshtjet e tyre, nese do Nje pastrim i listes se gjate te dos-
se lejes se perhershme te qendrimit
te kthehen ne vendet e tyre apo do te jeve te azilanteve eshte besoj mjaft i
liberaldemokratëve tikane konservative te ekstremit te ne Britani.
qendrojne ne Britani. mirepritur nga çdo qeveri dhe partia
Gjithsesi ai sugjeroi nje zgjidhje djathte. laboriste ka lene nje thesar per qever- Çdo dite qe kalon eshte nje humje
Kjo iniciative u emertua si Politika
konkrete te problemit te emigrant- Nick Clegg mund te kete bere ine e re, departamentin e dosjeve te e mundesise unike per te rregulluar
e Dosjeve te Vjetra (Legacy Cases Pol-
eve ilegale, pasi dy partite e tjera te leshime per nje amnesti eventuale vjetra dhe ky departament duhet te statusin e tyre.
icy). Une e kam prekur kete çeshtje
medha ishin vene ne gare se cila do per emigrantet, por ai ka shansin ti lejohet te permbushe misionin per te
edhe disa here te tjera ne artikujt qe
te ishte me rradikale se tjetra kunder jape nje zgjillje perfundimtare dhe cilin eshte krijuar. Nese deshironi me shume infor-
kam shkruar per gazeten prestigjoze
emigranteve. gjeresisht te pranueshme çeshtjes se Pra Legacy Cases Policy eshte nje macione me kontaktoni ne numrin e
Albanian Mail.
Por si do te akomodohen keto emigracionit ne Britanine e Madhe. zgjidhje mjaft elegante qe i shkon telefonit: 02088223336
Ministria e Brendshme Britanike 
pozicione bipolare te by partive qe shume per shtat qeverise se re dhe qe
ka ngritur nje departament te tere
tani jane ne nje koalicion surprize kurrsesi nuk duhet te hidhet poshte.
me qindra oficere te emigracionit qe
AGJENCI FLUTURIMESH ME SHQIPERINË

ll oferta sp eciale! Çm im et
Alban Travel, ju sje
fono ni d he n a pr ovo ni...
më të lira, na tele
Kurseni Para - Rezervoni sot

020 7561 1604


www.albantravel.co.uk
132 Seven Sisters Road, LONDON N7 7NS

PRISHTINË TIRANË
NISJE KTHIM
17-28 25-4
PËR TË RRITUR PËR FËMIJË PËR TË RRITUR PËR FËMIJË

GUSHT
£
330 300 350 320 £ £ £
GUSHT - SHTATOR

Familjeve që rezervojnë u ofrohet ndihma të paguajn një depozitë prej 50% të shumës dhe pjesën tjetër dy javë para datës së udhë�mit!
4 ALBANIAN MAIL KOMUNITET E Premte, 28 Maj 2010

Arsimi shqip dhe problematika e rradhës


dhe kurse te ndryshme. të hapur nje:
Sadie Kryeziu-Bejtullahu Pasurimi i fjalorit shqip • Website, për Arsimin Plotësues

J
në përgjithësi, puna jonë do të lehtëso-
emi në shkollën shqipe të Në vazhdim dy mësueset Kristina
het, suksesi do të rritet dy herë ma
arsimit plotësues “Mother dhe Rumjana theksojnë se puna jonë
shumë.
Teresa” Albanian Union është duke u rritur, detyrë e nxënësve
• Të bashkëpunojmë me shoqa-
mbetët që të pasurojnë fjalorin, të fla-
ajo ndodhet në Harlsden, Cardinal tat e tjera për të parë, biseduar rreth
sin sa më shumë shqipë nëpër familjet
Hinsley College. Një ambient tepër mësimit, planeve dhe metodave që
e tyre. Ndërsa detyrë e jona mbetët
komod për të vazhduar punën e ato zhvillojnë, si dhe të shkëmbejmë
që të gjejmë, provojmë, kërkojmë,
mësimit. Është shkollë e ngritur nga idetë më të mira për përparim.
mënyrën më të mirë se si nxënësit ti
Zonja Zamira Ruspi. Ka gjithsej 60 • Të vizitojmë shkollat shqipe nëpër
nxënës të cilët vijojnë mësimin. Dy
mësuese si dhe një grup bashkëpu-
nëtoresh. Në vazhdim e sipër ne
morëm një opinion të pavarur me dy
mësueset që zhvillojnë mësimin në
këtë shkollë, rreth çështjes së arsimit
plotësues në përgjithësi, sfidave, pre-
okupimeve, rrjedhave, etj.
Problemi i parë që ne e ndeshëm
është e ardhmja e fëmijëve tanë. Ato
u shprehën se e ardhmja e fëmijëve
tanë për të shkuar drejt përmirësimit
të gjuhës shqipe, është në duart e
Ministrisë së Arsimit, si të Shqipërisë,
ashtu edhe të Kosovës, prindërve,
mësuesve dhe e të gjithëve ne. Nëse
bashkëpunojmë me njëri tjetrin ar-

simi plotësues do të bëjë hapa duhet të lejojnë që fëmijet e


përmirësues, sipas vlerave e siste- tyre të flasin vetëm anglisht në shtëpi,
meve perëndimore. Arsimi plotë- duhet të gjejnë metodën ndërhyrëse,
sues është një faktorë kyç për për- inspiruese, pra të gjejnë metodën më
mirësimin e gjuhës shqipe, si kriter të mirë të komunikimit, inkurajimit,
bazë për të arritur suksese dhe pro- interesimit, sepse duke ndihmuar
gres në të folur dhe të shkruar. Ato fëmijët e tyre, ata ndihmojnë të ar-
në bisedë me ne, shtojnë se dy orë dhmen e tyre, ndihmojnë shoqërinë,
në javë nuk mjaftojnë që nxënësit të si dhe lehtësojnë punën tonë për të
marrin maksimumin e njohurive, ecur përpara. Mësuesja Kristina Leka,
që tregojnë mosinteresim në mësim. diasporë, si psh. Gjermani, Zvicër, Sue-
shton se problem tjetër është mungesa mbajmë sa më aktiv gjatë orës , që të
por motivimi i prindërve për kon- Me shumicen e nxenesve ne jemi di etj. për të shkëmbyer experiencë, të
e mjeteve mësimore. Edhe ata nxënës mosë kalojnë në monotoni. Të fusim
ceptin e dijes, për edukatë, do të rrisë tëjet të kënaqur të cilët kan treguar paraqitemi me aktivitete të ndryshme
që ne i kemi paisur me tekste shkol- intervale të bukura, larshmëri të ndry-
vlerën edukuese. sukses dhe rezultat të shkëlqyeshem ku u krijohet mundësia fëmijëve tanë
lore, më shumë veshtirësi, në orën shme.
për një kohë kaq të shkurtër, po ashtu për tu njohur më njëri tjetrin , si dhe
Gjuha shqipe dhe sfidat mësimore nuk i sjellin: tekstet, detyrat
dashuria dhe intëresimi i tyre shifet në
Duhet të bëjmë hapa sa më të
për të shprehur talentin, suksesin e ar-
e saj dhe humbin interesimin e dëgjimit të
grupin e dramës, kur ata intërpretojn
guximshëm që të shkojmë përpa-
ritur në Arsimin plotësues, kjo do të
orës. Neve si mësuese na duhet që ra, të kërkojmë bashkëpunim dhe
Mësuesja Rumjana Dedja shprehet aktet sa me bukur në gjuhën shqipe, rrisë lartë kulturen shqiptarë.
të gjindemi, që planin ditor ta përm- përkrahjen e proceseve, përmes pro-
me shumë keqardhje për fëmijët shq- si dhe në grupin e valleve shqipe. • Te kemi sa më shumë trajnime
bushim sa më mirë. Një sugjerim për jekteve që e modërnizojn sistemin e
iptarë të cilët vazhdojnë të flasin ang- Gjithashtu ajo shton, se metoda An- profesionale etj.
të gjithë, mësimin e Gjuhës Shqipe ta arsimit në diasporë. Ministria e Ar-
lisht në shtëpi. Së pari përgjegjësia i gleze është metoda më e mirë për ta Mësueseve i uruam suksese në
marrin më me seriozitet, sepse ka prej simit duhet të na mbështesë rrethë
bie familjes, e pastaj mësueseve, sepse aplikuar ndërtimin e gjuhës, ku ne si punë, nxënësve dashuri në mësimin e
atyre qe të Shtunën e shfrytëzojnë qëllimit të mirë, për të edukuar brezat
në rend të parë, familja është shtylla shkollë ecim me programet Angleze, gjuhës shqipe, gjuhës së nënës.
vetëm sa për të kaluar kohën e jo për e ri, si dhe për të mbajtur gjallë një 
kryesore për edukim e motivim të disa nga mësueset dhe antarë te tjerë
të mësuar. Përveç këtyre nxënësve komb. Ne kërkojm mbështetjen, për
ruajtjes së Gjuhës Shqipe. Ata nuk të shoqates marrin pjesë në trainime
E Premte, 28 Maj 2010 I N T E RV I S T Ë ALBANIAN MAIL 5

Festivali i 11-të,
Flet “Artisti i merituar” dirigjenti dhe studiuesi Eno Koço:
Librin për nënën time Tefta Tashko do ta ripunoj

nuk ishte
çoroditja e
muzikës,
por ishte çoroditja
e partisë
REKLAME

Have you had an accident?


mon vlerat muzikore shqiptare, promovon
Albert Zholi muzikën e kompozitorëve britanikë në Tiranë,

I
dashur, studiues, korrekt...Jeta e tij është
e afron opinionin shqiptar me vlerat e larta të
muzikës botërore (Tosca, Cosi fan tutte, Das- CALL US NOW
tepër intersante. Eno Koço u lind në Ti- ma e Figaros, veprat e Edëard Elgarit e mjaft to find out if you can make a claim.
ranë, në gjirin e një familjeje me tradita kompozitoreve te tjere).
muzikore, në vitin 1943. Nipi i atdhetarit të Ril-
CALL NO WIN-NO FEE 02083427070 or
indjes, Athanas Tashko, dhe i biri i artistes së
shquar Tefta Tashko. fill in the online contact form at www.ersans.co.uk
i n t e r v i s t a ...
Familje artistësh, i ati ishte bariton, ndërsa
e ëma soprano lirike, Artiste e Popullit. Eno Kohët e fundit ju keni bërë disa botime për
në moshën 7 vjeçare nisi të studiojë violinë në këngën qytetare shqiptare, dhe për këngën
Liceun Artistik të Tiranës, më vonë në Lenin- shqiptare në përgjithësi, por lexuesi është pak
grad, përpara se të diplomohej në ILA të Tira- i njohur sepse ju jeni jashtë atdheut. Mund
nës, më 1966. Në vitin 1978, emërohet dirigjent
i Orkestrës Simfonike të RTVSH. Me këtë
të na bëni prezent disa nga këto botime, dhe
çfarë përmbajnë ato?
Ersans have a wealth of experi-
ence in proving specialist help
No Win No Fee
orkestër, përveç numrit të madh të koncerteve Unë jam edhe jashtë edhe brenda Shqipërisë.
simfonike e vokale, bëri regjistrime të këtij Të shumtën e kohës unë e kaloj këtu. Jeta ime and advice for Personal injury
repertori, të muzikës së filmave dhe këngëve tani është përqëndruar totalisht drejt shkrimeve claims. “We will make sure that you will
të Festivaleve në Radiotelevizion, dhe zhvilloi dhe librave. Shkas u bënë vitet 1994-1998, kur receive 100% of your compensa-
turne në Kosovë (1979) dhe Turqi (1983), Egjipt shkruaja doktoraturën në Angli, mbi muzikën We offer a free assessment of tion and our service will not cost
(1986), u specializua per dirigjim ne Torino me lirike qytetare shqiptare, për vitet 1930 sepse your claim and a “No Win No you a penny”
1989. atëherë në ato vite dolën këngëtarët e parë të
Vepra artistike e Eno Koços në fushë të
Fee” package to ensure that no
artit klasik vokal që erdhën nga Franca, nga Serpil Ersan.
muzikologjisë, është kolosale.. Ndër botimet Italia, Rumania, dhe nga vende të ndryshme deductions are made from nay
shqip dhe anglisht, janë traktati “Orkestrimi”, dhe u grumbulluan në Shqipëri dhe krijuan compensation to which you may
në bashkëpunim me Gjon Simonin (1977, atë bërthamën e parë të muzikës lirike shqip- be entitled.
1984), librat “Tefta Tashko Koço dhe koha e tare. Ata e kultivuan shumë këngët qytetare
saj” (2000), “Kënga Lirike Qytetare Shqiptare shqiptare, te Shqiperise se veriut, asaj te Mesme
në vitet 1930” (2002), “Kenga karakteristike ko- dhe te Jugut. Këto këngë i kam vënë në gojën e
rçare” (2003), “Shostakoviç dhe Kadare” (2005), tyre kryesisht, por dhe në gojën e këngëtarëve Our experienced staff can visit you Ersan&Co Solicitors
artikuj periodikë që nga viti 1970, dhe ndër më
të fundit janë ato të botuara në revistën “Kul-
tura Popullore”, “Studia Albanica”, “Perla”,
të ansambleve tradicionale popullore si ata te
ahengut shkodran, kenga e Elbasanit, si dhe
sazet e jugut. Ka pasur më të mëdhenj se unë
at your home or work to progress
your case quickly.
0208 342 7070
“Hylli i Drites”. që janë marrë me këtë punë si Ramadan Sokoli 7 Willoughby Road, Turnpike Lane
“Musical Times” etj. Mbron doktoraturen dhe kolegë të tjerë të LONDON N8 0HR
me 1998 me “Albanian Urban Lyric Song in mëvonshëm .Ata e kanë trajtuar shumë mirë info@ersans.co.uk
the 1930s”. Në vitin 1984, Eno Koços i jepet këtë aspekt. Unë jam marrë me atë që
kjo muzikë qytetare u kthye ne kenge 20
titulli Artist i Merituar. Mban komunikime www.ersans.co.uk
shkencore në universitetet e Evropës, afir- 
6 ALBANIAN MAIL K O S O VA E Premte, 28 Maj 2010

Kosova në fillimvitin 2010! Ose Vendlindja si m’u duk (3)


Burhan Lata METEORËT DHE
E
dhe pas një dekade çlirim Re-

DOKTORËT E KOSOVËS
publika e Kosovës ka mung-
esë të legjislacionit. Mungesë
të ligjeve bazë që regullojnë jetën dhe
të drejtat e njeriut. Shih, fjala vjen, ligjin
e punës! Punëtori shfrytëzohet më keq
se në kohën e revulucionit industrial në
shekujt e kaluar.
Punon gjashtë, e shpesh, edhe shtatë
ditë në javë. Dhe 10, 12 e më shumë orë
në ditë. S’ka drejtë pushimi, s’ka drejtë...
Çfarë drejte mund të ketë një qenie
njerëzore e mjerë në Kosovë kur s’ka ‘të
drejtë’ as të sëmuret?! Me çfarë kodi lig-
jor rregullohet jeta e njerëzve? Dhe kush
do të rregullojë jetën qytetare në vend?
Cilët njerëz, cilët udhëheqës?
Me të tillë udhëheqës, që më shumë e
kanë brengë se si do duken para kamer-
ave televizive se sa të merren me çështje
që iu ka besuar populli, s’do mend se sa e
ku mund të arrihet!?
Prandaj, nuk është çudi që në listë e
mbajnë vendin më të prapambetur në Ev-
ropë! Dhe bashkë me të, edhe si popullin
më të padëshiruar në Evropë! Aq sa tani
Evropa nuk i dëshiron njerëzit e Kosovës,
as si kalimtarë, tranzitë, nëpër vendet e
tyre! Për këtë nuk flet vetëm ‘liberalizimi
i vizave’. Shumçka flet për dështimin e
udhëheqësve tanë.
Udhëheqësat tanë në vend se të anga-
zhohen me programe e projekte për zhvil-
limin e vendit, janë të dhënë pas titujve,
por jo edhe pas dijes, të paktën. Janë të
obsesionuar me pozitën e tyre vetjake, e
jo me pozitën e shoqërisë, prijës të së cilës
janë!
Ka shumë shembuj për këto obsesione.
Por, kur edhe funksionarët në pozitat më
të larta shtetërore, gjejnë kohë dhe ‘mëso-
jnë’ për tituj-grada më të larta shkollore,
habitesh. Përse ? Çka u duhen ato grada?!
Ata tashmë janë në pozita për të dëshmuar dije a pa dije arrin diçka, me rëndësi është rëndësinë asgjëje. Bile, as lopëve të veta do ta kënaqte etjen dhe obsesionin e tij në edhe rrjeti i tyre. Rrjeti i së keqes dhe i
aftësitë e veta edhe pa grada shkencore. të kesh titullin ‘doktor i shkencave’. derisa ishin çobanë! vend të përkushtimit për ndonjë drejtim së mbrapshtës. Prandaj, nuk çuditem se
Çka i duhet, për shembull, Jakup Kras- Pastaj, nga ndonjë ndryshim apo përm- Të shkretat lopë, në vend që të prodho- apo projekt ku vërtet do të kishte suk- si një meteor ‘fitoi’ vendin e punës, në
niqit, titulli ‘doktor i shkencave’? Mirë, bysje politike, Kupa nuk do të na mbetet jnë qumësht për brezat tona që po lindin ses dhe do t’i sillte dobi vetë atij dhe te pozitë mjaft të lartë, në një institucion të
nëse e synon dhe e arrin me meritë. E jo të krejt i lënë mënjanë. Por, do të na bëhet e po rriten në Kosovë, titullaxhijtë e tillë tjerëve. rëndësishëm të Kosovës.
‘blejë’ diplomë nga universiteti, si ato që ligjerues në një nga shumë universitete që i kanë bërë suxhuk! Ndërsa, rroftë tani E di se do mund të më hidhen në qafë Ngase, ai farë meteori, e gjen veten në
janë nëpër Kosovë të lejuara e të pakon- kanë mbirë e po mbijnë nëpër Kosovë. lopa dhe qumshti i Serbisë, i Sllovenisë, langoj, se po i them haptazi kështu ud- këtë shkrim se cili është, si grithës (lexo
trolluara nga kolegu i tij partiak, ministri Për fat të keq, këto universitete nuk i Maqedonisë! hëheqësve të vendit. Ashtu siç e lexova brejtës) që është, i stilit të ‘engjellit mbro-
i Arsimit. janë bërë vende për mësim-studim, por Po Xhon Mejxhërit apo Margaret një artikull, jo moti, i shkruar nga një jtës’ të Prof. Dr. Kupës, në ‘Facebook-in’
Ngase, Jakup Krasniqi, (Kupa, si po e për përfitim material të disa njerëzve. Po Thaqërit, a iu deshën diploma fakulteti ‘brejtës’ që e mbronte Profesor Dok- e tij, ‘best friend’ (shokun më të mirë)
quajnë ndryshe në Kosovë), po të ishte i marrin gjindjen më qafë duke ua futur apo ndonjë gradë shkollore të bëhen kry- tor Jakup Krasniqin, dhe e arsyetonte se kishte Hashim Thaqin! Hajde, hajde!
edhe kush e di sa herë më i mençur, s’do nën sqetull diploma çfarë po duan, për eministra të një shteti ndër më të fuqish- përse Kupa nuk dinte mirë shkrim lexi- Athua vertet?
të mund të arrinte këtë titull, për shkak ko- pak pare e me pahir! mit në botë? min e gjuhës së tij amtare! Mos vallë i kishte ruajtur dhitë bashkë
hës që i duhet të kalonte në studime dhe E mjerë Kosova më pastaj për titullm- Ata ishin kryemnistra të Britanisë së Nuk çuditem pse e mbronte. Jo pa- me Hashimin nëpër kodrat e Drenicës?!
për shkak të angazhimeve që ka pasur bajtësit e këtillë, ekspertë e profa me di- Madhe! Të tillët nuk kanë pasur kohë të sha bacën. Sado që mundohej të shtirej (Natyrisht që jo. Por donte të tregohej ser-
dhe ka si ‘politikan’. Megjithatë, Kupa e ploma të tilla të dalë nga të tillë doktora merren me çështje diplomash. Bile, kanë ‘brejtësi’ nën petkun e ‘engjull mbrojtës’ vil ndaj tij që të përfitojë një post për aq sa
di se një kthesë edhe mund të ndodhë në sikur Kupa. S’mbet kush në provime; qenë dështakë në disa drejtime, kurse në për patriotin Jakup. Nuk është çudi që synon ai, se sikur të vijë të posti më i lartë,
histori, aq shpresojmë të ketë mësuar nga s’mbet kush, po deshi, pa mbaruar diç- ato që janë përcaktuar me mish e me shpirt së shpejti nga grithjet e tij, ‘brejtësin’ ta nëse kështu do shkojnë punët në Kosovë,
historia, meqë ka arritur të bëhet arsimtar ka nëpër ato universitete, pa kritere, të kanë qenë për shembull për të mirë. shohim në një nga pozitat e drejtorit, aty padyshim që s’do pranojë çkado post, por
në një fashat të Kosovës. Kosovës. E qifti i Kupës kanë kohë dhe përtej diku nëpër ndonjë institucion të ‘vockël’ do lakmojë më shumë. Ashtu siç nuk pra-
E çka pastaj? Prandaj, si duket, ai ‘larg Me këso udhëheqës me plot tituj: kohe, që sikur të kishte edhe ndonjë titull të Kosovës. noi Skender Hyseni, i cili refuzoi postin
e gjuan gurin’ dhe gllabëron titullin, dhe diplomaxhinj do të përparojë Kosova? tjetër të mundshëm shkollor, me siguri se Kështu servilizoheshin disa nga njerëz- e ministrit të Kulturës dhe kërkoi
nuk është me rëndësi këtu për të se, a me Të lumtë ne për ta! Nuk ia ditën rendin e do ta kishte stolisur gjoksin me të. Kështu it në Kosovë dhe në këtë mënyrë krijohej postin e ministrit të Jashtëm! Ec
18

E Premte, 28 Maj 2010 SHQIPËRIA ALBANIAN MAIL 7

Ambasada e Shqipërisë në Londër, nën kujdestarinë e vetë Ambasadorit Zef Mazi, organizoi një pritje koktejl

Dy yjet e lirikës shqiptare, Ermonela


Fatmir Terziu

D y yjet e lirikës shqiptare, Ermone-


la Jaho dhe Saimir Pirgu u takuan

Jaho dhe Saimir Pirgu mahnisin Londrën


si protagonistët kryesorë të operës
“Traviata” në “Royal Opera House Covent
Garden” të Londrës.
Dhe për gati një javë zëri i tyre do të jetë
një arsye më shumë jo vetëm për duartrokitje
të nxehta, por edhe për shpalosjen e vlerave
shqiptare në zemër të metropolit britanik.
Ambasada e Shqipërisë në Londër, për nder
të tyre, nën kujdestarinë e vetë Ambasadorit
Zef Mazi, organizoi një pritje koktejl në am-
bientet e ambasadës ku ishin të ftuar njerëz të
artit dhe kulturës, por dhe Trupa Diplomatike
e akredituar në Mbretërinë e Bashkuar.
Në këtë tubim promovues kulturash ishte
edhe zëvendësministrja e Kulturës së Shq-
ipërisë, Zana Turku, Edlira Dedja, Presidente
e “Opéra sans Frontières” dhe mjaft ambasa-
dorë e diplomatë nga vende të ndryshme.
Ishin të pranishëm përfaqësues të shtypit,
mediat, krijues të fushave të ndryshme dhe
disa miq të vetë protagonistëve. Në këtë tubim
ishin të ftuar edhe dhjetara emra të shquar të
artit dhe muzikës botërore.

Kryeministri shqiptar
uron yjet e lirikës
shqiptare teksa lexoi letrën vlerësuese që Kryeministri gjithë spektrin e tij”.
Interpretimi virtuoz në rolet kryesore në shqiptar u kishte adresuar dy yjeve të lirikës Më tej në një nga urimet e lexuara nga
Operan “Traviata” të Verdit, që shfaqet në shqiptare. Leximi i dy urimeve me tone të gazetarja e BBC-së Mirela Manjani, mëso-
njërën nga skenat më prestigjioze të botës, atë larta vlerësimi, u duartrokit dhe u vlerësua me hej se kryeministri shqiptar të shprehej: “mbi
të Operas Mbretërore Britanike, Covent Gar- dashamirësi nga të pranishmit dhe nga trupa të gjitha mbushem me gëzim dhe krenari, si
den, në Londër, i dha rastin dhe kënaqësinë e diplomatike e pranishme. Kryeministër i Republikës së Shqipërisë, për
veçantë që të uroj me gjithë zemër për sukse- Në këto letra urimi dhe vlerësimi midis paraqitjen prestigjioze të artistëve dhe të artit
sin e arritur edhe Kryeministrit të Shqipërisë, të tjerave kryeministri shqiptar citonte se “si shqiptar në botë, çka përbën një kontribut të
Sali Berisha. ndjekës dhe dashamirës i artit ndihem shumë jashtëzakonshëm në promovimin e imazhit të
Kështu theksoi Ambasadori i Shqipërisë i lumtur për çdo sukses të artistëve shqiptarë vendit e të kulturës së popullit tonë në mbarë
në Mbretërinë e Bashkuar dhe të Repub- brenda dhe jashtë vendit, në të mirë të zhvil- arenën ndërkombëtare.”
likës së Irlandës, Shkëlqesia e Tij, Zef Mazi, 
limit e të rritjes cilësore të artit shqiptar në të
REPORTAZH që janë gjithë sy e veshë dhe interpretojnë me
Murat Gecaj
Festa e Abetares një traditë… shkathtësi e për bukuri. Në kokat e vogëlush-

K
ëve: Dorelës, motrave binjake Enit e Erës,

Me mbesën Dorela, në festën e abetares


ur nisa t’i shkruaja këto pak rad- Entelës, Olianës, Olivjes, Adrianit, Danjelës,
hë, natyrshëm, mendja më shkoi Erionit e Aspasisë e të tjerëve, janë vendosur
dhe te fëmijët e emigrantëve kapele dhe në to, 36 shkronjat e Alfabetit të
shqiptarë, që janë shpërndarë nëpër vende të gjuhës shqipe.
ndryshme të botës. Me sa jam i informuar, në Njëri prej tyre thotë: “Udhë e mbarë, ngado
disa shtete të Europës, por dhe në Amerikë gazëshumë, ishin krehur me kujdes dhe shkoni, \ Abetaren mos ta harroni!...”. Është
e Kanada, atyre po u krijohen, gjithnjë e më kishin veshur rrobat më të bukura. Nëpër një këshillë shumë e vlefshme, prandaj në sal-
mirë, kushtet për ta mësuar gjuhën amtare duar mbanin dhe lulë të freskëta, pasi do t’ia lë shpërthejnë duartrokitjet e të pranishmëve.
shqipe, përmes leximit e shkrimit të saj. dhuronin mësueses së tyre, Entela Kumbulla. Pas Abetares, e ka radhën të “recitojë” Kandi-
Pra, funksionojnë shkolla të posaçme ose, Ndoshta, ata sot nuk e dinë mirë, por portreti i mi, i cili do t’u japë fëmijëve njohuri të shumta
siç i quajne ndryshe atje, me “mësim plotë- saj do të mbetet përherë i pashlyer në kujtresën për natyurën e bukur shqiptare, për kafshët e
sues”. e tyre dhe atëherë, kur ata të përfundojnë stu- shpendët, për traditat tona atdhetare e tjerë.
Po, nëse organizohen festa ose jo dhe çfarë dimet e larta nëpër universitet dhe të dalin në Por 40 nxënësit e kësaj klase të parë kanë
praktike ndiqet, kur vogëlushët shqiptarë i jetë. Se kështu ka ndodhur dhe me të gjithë përgatitur dhe skeçe të thjeshtë. Ata luajnë si
mësojnë të gjitha shkronjat e Alfabetit tonë, brezat paraardhës të tyre dhe kjo gjë do të jetë aktorë të vërtetë në përrallat “Keci dembel”,
këtë gjë nuk e di me saktësi. Veç jam i bindur edhe në të ardhmen. “Gjyshe pula” e të tjerë.
se dita, kur fëmijët shqiptarë e mbarojnë alfa- Fëmijët zunë vendet e caktuara, por dhe Një kënaqësi të veçantë u shkakton kë-
betin e gjuhës shqipe, nuk kalon në heshtje. të ftuarit, prindër e gjyshër të tyre. I përfyty- tyre fëmijëve, por dhe prindërve e gjyshërve
Pra, provojnë gëzim e kënaqësi, si mësuesit e roja se, në gjokset e njoma të gjithë vogëlush- të tyre, çati kur mësuese Entela nisë e u jep
nxënësit dhe prindërit e tyre. ëve, zemrat e tyre rrihnin fort. Dhe këtë gjë, atyre, një e nga një dhe duke i përqafuar me
Ndërsa, siç është tashmë e njohur gjerë- ata e shprehnin me “cicërimat” e tyre, që ngrohtësi, “Diplomën” përfundimit me sukses
sisht, në Shqipëri “Festa e Abetares” është përhapeshin për rreth e na pushtonin zemrat të Abetares. Ajo u drejtohet të pranishmëve
kthyer në një ngjarje të paharruar për nxënësit të gjithëve në sallë. buzagaze e duke thënë: “Jam e kënaqur nga
e klasave të para. Por aty gëzojnë e përjetojnë të publikohen raste të tilla dhe, bile, të ruhen cilit ajo pyeste, jo pa shqetësim: “A u kthye Pasi nisi muzika, kudo ra heshtja dhe nisi kjo puna e të gjithë nxënësve të mi dhe ata i kam
kënaqësi të veçantë dhe prindërit e gjyshërit sidomos në arkivat familjare, pamje nga kjo ende Babushi (kështu me quan ajo) në shtëpi? ceremoni gazmore dhe e shumëpritur. Së pari, xhan. Por dhe juve u falënderoj nga zemra për
e fëmijëve. ditë e shënuar. A do të vijë në shkollën time ai, apo jo? dolën në skenë balerinë e balerina të vegjël, të ndihmën e dhënë e bashkëpunimin me mua,
Madje, kam vërejtur se çdo kolektiv i shkol- Si pa u kuptuar, në këtë ngjarje të paharruar I thoni Babushit mos ta harrojë apara- cilët interpretonin me shkathtësi dhe dukeshin gjatë këtij viti shkollor!”. Është e natyrshme
lave publike ose jo, i kushton një vëmendje të u përfshimë këto ditë dhe në familjen tonë. tin e tij, se do të bëjë fotografi dhe do të më si flutura në një lëndinë shumëngjyrëshe. se këto fjalë u pritën me duartrokitjet e gjithë
posaçme kësaj ceremonie. Prandaj, bëhen për- Kjo ndodhi sepse mbesa, Dorela Agolli do filmojë me të” etj. Sigurisht, në këtë gjendje Mësuesja ndiqte me vëmëndje çdo lëvizje të të pranishmëve në sallë.
gatitje paraprake dhe zgjidhen forma e mjete të merrte pjesë në Festën e Abeteres, pranë shpirtërore, ashtu si dhe të gjithë shoqeve e tyre. Por dhe nga salla vështrimet e prindërve Pastaj përpara vendoset “turta e Abetares”
të lamishme, sa më origjinale, për t’i kënaqur shkollës 9-vjeçare “Kushtrimi i Lirisë”, në shoqeve të saj, morëm pjesë dhe ne, prindër e e gjyshërve ishin përqendruar plotësisht në atë dhe shtrohet një koktej i thjeshtë. Fëmijë e të
sa më shumë pjesëmarrësit. kryeqytetin Tiranë. Ajo e përjetonte këtë gjë gjyshër të tyre. pamje të bukur. rritur, shijojnë pasta e pije freskuese etj., që u
Gjithashtu, vihen në lëvizje jo vetëm radiot me mënyrën e saj, me gëzim, por dhe me Koha kaloi shpejt dhe erdhi ora e shumëpri- Pastaj nisin recitimet e fëmijëve. Secili prej lënë shijën e ëmbël, ashtu si 36 shkronjat e
e televizionet, por dhe amatorët e shumtë, me emocione. Kështu, gjatë ditës së sotme, nuk tur. Oborri i shkollës së Dorelës gumëzhinte. tyre e di mirë radhën, prandaj nuk bëjnë as Alfabetit tonë.

aparate fotografike ose filmimi. Se ia vlen pushoi së rëni zilja e telefonit tonë, përmes të Vëreja se secili fëmijë, si ata lepurushët gabimin më të vogël. Nderojë shikuesit e tyre,
8 ALBANIAN MAIL KOMUNITET E Premte, 28 Maj 2010

Po, edhe gjuha ndryshohet, sic ndryshohet cdo gjë në jetë. Le disa trajta të vjetra, merr trajta të reja,
Anjeza Jashari
“Ardhmëria” - Mësuese sipas mënyrës së jetesës, të veglave të reja të punës, të armëve të reja të luftës, të sundimeve e ndikimeve

J të huaja e kështu më tej. Në mes të këtyre shkulmeve, që u derdhën mbi tokën e stërgjyshëvë tanë, Iliria
o më kot u cituan disa nga fjalët
e mësipërme! Gjuha shqipe
duke pasur një larmishmëri të
madhe, përmban brënda saj një botë të u ngushtua shumë, po nuk u zhduk.- Mitrush Kuteli “Tregime të mocme shqiptare”
madhe gramatikore që e ndan atë në dy

Gjuha shqipe
pjesë kryesore. Këto dy pjesë kryesore
do të jënë: morfologjia dhe sintaksa. Ana nuk kursehen ta kryejne ne normat më të
gramatikore e gjuhës shqipe në diasporë, arrira dhe më të përpikta.
do të jetë sa e rëndësishme aq edhe prob- Por nuk është vetëm gjuha shqipe,
lematike. Për sa i përket rëndësisë, mund ajo që mësuesit e shoqatës “Ardhmëria”

dhe problematika e saj


t’i referohemi edhe fjalëve të lartpërmen- mësojnë nxënësit e tyre. Është një gamë e
dura pasi është ajo gjuhë që na bashkon, madhe e cila përmban valle tradicionale,
dhe na bën të ndjehemi krenarë që jemi drama me monologje, aktivitete sportive
të një kombi, që nuk u zhduk edhe pse etj.
shumë u munduan ta eliminonin. Por Ne shkollën e Westminster Council
jo!!! Ne ecëm dhe vazhdojmë ta cojmë jane dy koreografe që po bëjnë një punë
përpara atë që stërgjyshërit tanë na lanë. E të të madhe për fëmijët e asaj zonë, të cilët
përcjellim brez pas brezi duke u munduar janë shumë në numër. Vlen të përmendet
që fëmijët tanë, të flasin dhe të shkruajnë edhe pjesa e tjetër e stafit që pret dhe për-
gjuhën shqipe edhe ne diasporë. Duke cjëll me dashuri cdo të shtunë nxënësit.
marrë parasysh se gjuha shqipe ne anën Por nuk mund të mos përmendim faktin
sintaksore të saj ka për synim ligjërimin, se stafi i shoqatës sa vjen e rritet dhe niveli
atëherë mund të ndalemi dhe të prano- i mësuesve është mjaft i kualifikuar dhe
jme faktin se tek fëmijët tanë, këtu në me një eksperiencë të madhe pune. Një
Mbretërinë e Bashkuar ndeshim se ky rritje e ndjeshme të numrit të nxënësve
ligjërim është i mbushur me huazime të është vënë re në të gjitha zonat e Lon-
ndryshme që i referohen gjuhës së huaj. drës ku “Ardhmëria” ka hapur dyert për
Duke qënë se ligjërimi ose fjalët shërbe- të gjithë. Cilat janë sfidat e radhës?
jnë për të treguar mendimet, atëherë këtu Trajnime të ndryshme të ofruara nga
në këtë moment ndërhyn marrëdhënia Ministria e Arsimit gjithashtu edhe nga
kuptimore që lidhet gjithashtu me anën ajo e Kosovës ku kemi marrëdhënie
gramatikore. Nuk mund të shkelësh tepër korrekte , por sfida më e rëndë-
rregullat e rëndësishme që gjuha shqipe sishme sapo ka filluar. Nje grup i ngritur
ka, pasi ndërmjet këtyre rregullave ven- nga shoqata “Ardhmëria” në bashkëpun-
doset edhe realizimi i primar i funksionit im me forumin e Bashkimit të Shoqatave
të saj. Shqipëtare po punojnë që gjuha shqipe të
Shoqata “Ardhmëria” në muajin mars, jetë sa më shpejt pjesë e GCSE. Ky grup
organizoi një seminar të rëndësishëm, pune tepër i specializuar po punon në
për të gjithë mësuesit e gjuhës shqipe mënyre te pandërprerë dhe sa më të denje
ne Mbretërinë e Bashkuar, me të ftuar që të realizohet sa më shpejt ky project
nga Ministria e Arsimit. Midis të tjerave madhështor .
u fol edhe për problematiken e gjuhës Kjo do të jetë një fitore e madhe për të
shqipe ne diaspore ku shumë mësues gjithë kombin shqipëtar, dhe ajo ditë nuk
kishin ankesat e tyre personale, në lid- është e largët.
hje me këtë temë. Argument kryesor ne se fëmijët janë ne kontakt me gjuhën kenë probleme të tipit gramatikor. Duke me nivelin e bashkëmoshatarëve të tyre
shqipe vetëm në ambientin shtëpiak. Por i eleminuar këto probleme gramatikore, ne Shqipëri, por po mundohemi ti afrohe- “Ardhmëria” e afron problematikën e
problematiken e te gjuhës shqipe ishte gjuhës shqipe dhe e lufton atë duke vënë
edhe ana dialektore, por nuk përjashtohej kjo nuk mjafton për ta, dhe zgjidhja me e atëherë rezultati pozitiv do të përmbushë mi atij niveli. Kur themi mundohemi, do
mundshme dhe me e arrirë është kontakti boshllëqet që do ti japin kuptim te plotë ti referohemi përpjekjes që mësuesi në në dispozicion mësuesit e palodhshëm,
fakti që kishte edhe mungesë të dukshmë për t’u mësuar fëmijëvë tanë të flasin,
të materialeve për nxënësit. Edhe pse nga i drejtëpërdrejtë më gjuhën shqipe. Ana fjalës, dhe duke arritur këtë të fundit kemi cdo orë mësimi, njeh nxënësin me gjym-
pedagogjike që shoqata “Ardhmëria” ka një tjëtër arritje të madhe. Kemi afruar tyrët kryesore te fjalisë duke e prezantuar dhe të shkruajë sa më saktë. Përpos kësaj
e ftuara u mor premtimi se po punohej nxënësit tanë, nuk do të ndjehen të distan-
për këtë problem, mësuesit nuk e mo- vënë në dispozicion të fëmijëve, për ta fëmijët sado pak me gjuhën shqipe ne kështu me rregullat kryesore që janë baza
përvetësuar gjuhën amtare, nuk ka nevojë formën e saj më të rregullt. Kjo i përmba- për të vënë gurin e parë në themelet e cuar dhe të shkëputur nga gjuha shqipe
huan faktin se shumica e nxënësve kishte që bashkëmoshatarët e tyre flasin apo
probleme në të folur dhe në të shkruar për fjalë. Shumë mësues të kualifikuar het edhe rubrikave të të shkruarit, apo të të vështira të gjuhës shqipe. Është një punë
“luftojnë” cdo fundjvë, që femijëet të mos folurit. Nuk mund të flasim për një qasje e madhe që mësuesit e “Ardhmërisë” shkruajnë. 
gjuhën shqipe. Kjo vjen për vete faktin

Andi Terziu
Osman Caka, një bashkatdhetar nga
Bler përshëndetet ngrohtësisht me bashkatdhetarin Osman Caka
Kosova i cili tash e sa vjet jeton në Man- i kanë të zhdukur të afërmit e tyre. e Manastirit të Gortonit në Manches-
chester të Anglise, u takua dhe i shtërnoi Zoti Caka në shenj respekti i dorëzoi ter, pastaj për dhënien e Plakës falën-
duart me ish-kryeministrin e Britanisë së ish-kryeministrit Tony Bler një libër deruese në emër të popullit shqiptar
Madhe Tony Blear të cilin e falënderoi në të të madhes Nena Tereze të autorit të vendosur në qytetin Oldhamit si
emër të gjithë popullit shqiptar për kon- Dom Lush Gjergji. dhe për aktivitetin e klubit të shahut
tributin e dhënë në vitin 1999 gjatë luftës Bler tha është kënaqësi e imja ta “Shqiponja” që garon në ligën e II në
së fundit në Kosovë. pranoj këtë libër sepse Nënë Terezen Manchester.
Ndërsa ish-kryeministri Bler i e kam takuar sa ishte gjallë dhe kam Zoti Caka e njoftoi ish-kryemi-
shprehu ngushëllime zotit Caka për një respekt shumë të madh për këtë nistrin edhe për turnirin e shahut që
vrasjen e djalit të tij Ilirit nga policia bijë shqiptare. Zoti Bler e falënderoj mbahet tani për çdo vjet ne stadiu-
serbe më 13 prill të vitit l999 i cili zotin Osman Caka edhe për kontrib- min e Mancheter Cityt. Bashkatdhe-
kishte vetëm 17 vjet. Ish kryeminis- utin e tij që e ka dhënë këtu në Angli tari Caka tha se në këtë turnir kanë
tri Bler Bler i shprehu ngushëllime sidomos për vendosjen e shtatores së marrë pjesë gjithë shahistët e shumë
përmes tij edhe për 14.000 familje që Nanës Tereze e vendosur në oborrin vendeve të botës. 
E Premte, 28 Maj 2010 P R O B L E M AT I K Ë ALBANIAN MAIL 9

Shabana Walayat
Partner / Shortlands Solicitors

P
rocesi i shkurorëzimit dhe
ndarjes është, sic thuhet
të paktën, ndër situata më
të vështira dhe emocionale. Nëse
fëmijët janë të përfshirë në këtë situ-
Divorci dhe ndarja marrëveshjet për fëmijët dhe çështjet rezident në Angli dhe Uells gjatë vitit
atë është edhe më përvojë trauma- e para. Nuk është në fakt vetëm një të mëparshëm është në gjendje që të
tike. Në këtë kohë të vështirë të një terren për shkurorëzimin, i cili është fillojë procedurat e divorcit. Nuk ka
individi do të duhet mbështetja e të se martesa e thyer ka lënë përgjith- rëndësi se ku çifti është martuar.
gjithëve që mund të ketë pranë. monë poshtë njerëzit. Personi i cili Nëse fëmijët janë të përfshirë një
Kjo është veçanërisht e domos- fillon procedurën e divorcit është i formë që përcakton masat e tyre
doshme kështu edhe në lidhje me njohur si lutës ndaj tij ose saj, pra ndaj të kujdesit pas divorcit plotësohet
këshillat ligjore që janë për të ofruar kundërshtarit që quhet ‘Responden- në gjykatë me kërkesën për shku-
për ta. Një avokat specialist i familjes ti’. Për të pasur një ndarje të lehtë e rorëzim.
do të bëjë të pamundurën për të të pazëvendësueshme nga kërkuesi Me kusht që të gjitha çështjet janë
ofruar këshilla të thjeshta dhe të de- duhet të provohet se qëndrojnë një të pajtuara e gjithë procedura mund
tajuara në konsultimet e para pasi ka nga pesë fakte: të kompletohet brenda 5 muajve dhe
marrë të dhënat e plota nga klienti si a. Tradhëtia bashkëshortore nga zakonisht për një tarifë fikse.
për rrethanat e martesës në lidhje me ana e të intervistuarit Nëse ju do të preferoni të rregul-
marrëdhëniet, fëmijët dhe atyre të fi- b. sjelljen e paarsyeshme nga ana e loni ndarjen tuaj pa divorc janë dy
nancave. të intervistuarit opsione në dispozicion:
Kjo është shumë e rëndësishme për c. Dezertimi nga Respondenti për (I) Ndarja Gjyqësore
një individ jo vetëm për të fituar be- një periudhë prej dy vjetësh (II) Ndarja me marëveshje
simin në avokatin e tyre, por të ndje- d. Të dy palët kanë qenë të ndarë (Separation Agreement)
hen se në një kuptim të ndihmave që për dy vjet dhe miratimin e Respon- Kjo mund të merret edhe me çësht-
të paktën një gjë e tillë personale do dentit për divorc jet lidhur me fëmijët dhe atyre të lid-
të trajtohet mirë. Mekanikat e marrjes e. Ciftet kanë qenë të ndarë për hura për cështje të financave.
së një divorci ose ndarjeje zakonisht pesë vjet. Prandaj, edhe një proces shumë i
janë mjaft të drejtpërdrejta, veça- Avokatët tuaj do të shpjegojnë për vështirë dhe tronditës pas këshillave
nërisht nëse çifti pajtohet se martesa ju në mënyrë të detajuar çdo fakt dhe të sakta procedura mund të bëhet aq
është e gjatë. këshilla të cilat mund të mbështeten e thjeshtë dhe e shpejtë të jetë e mun-
Vështirësitë kanë tendencë të qën- mbi të në rastin tuaj. Çdokush që ka dur që në mënyrë të qartë është në
drojnë në zgjidhjen e çështjeve të lid- qenë i martuar për më shumë se një interes të të gjithë atyre të përfshirë
hura që rrjedhin nga divorci, të tilla vit, me kusht njëri apo tjetri pjesëtar i në veçanti për çdo fëmijë.

si, ku duhet të qëndrojë për të jetuar, çiftit është banues ose këtu, ose është

MBRESA UDHETIMI

Hayslett Jerrianne

U
në dëgjova një bandë
muzikore dhe mendova
ndoshta duke diçka po
Nga Tirana në Grant Park?
ndodhte në stadiumin e futbollit të cilin yllur pas numërimit, me pretendimin se unë eca në këmbë mes për mes trafikut, pak për çdo vit stola park dhe tavolina Lily’s Cleaners, vetëm pak mbi linjën e
unë mund ta shihja në të djathtë nga dri- është antikushtetuese të rihapësh ato.) kurioze për të parë se cfarë ishte njëra pikniku, vandalizmin që përfshin pemët qytetit në qendrën tregtare të Piggy Wig-
tarja ime e hotelit. Por jo, vetëm një çift Këtu shihja të ishte një grumbullim i nga makinat në këtë rast. Ajo pamje duke u shkurtuar poshtë për asnjë arsye gly. Po asnjëri prej tyre nuk ka ndonjë
vrapuesish përshkonin rrethrotullëm e një lloji, por ai dukej i rregullt dhe të qetë. dukej si një fontanë që ka mbetur kohë absolutisht, përveç se dikush vendos lidhje me vizitën time në Atdheun e tyre.
udhës rreth fushës. Por unë dëgjova një Unë vendosa të shkoj poshtë për një e papunuar. Kam ecur gjatë gjithë rrugës me mendjen e tij ters dhe mund ta bëjë Është një interes udhëtimi vetëm kaq deri
bandë muzikore, dhe ajo dukej sikur vështrim më të qartë. Si u afrova pranë rreth saj. Ajo natyrisht kishte permbajtje këtë. tani. Humba udhëtimin tim në Mynyh,
ishte jehonë, një muzikë e interpretuar si turmës, pashë se njerëzit ishin të grum- uji ashtu siç ishte rreshtuar me llojin e Mendova përsëri tetë vjet më parë kur që nënkupton ardhjen këtu për gati njëm-
e paregjistruar. Pastaj unë e pashë atë të bulluar rreth disa makinave klasike dhe pllakave të përdorura në disa pishina dhe kemi lëvizur në South Milwaukee. Ishte bëdhjetë orë. Fluturimi nga këtu në Tira-
vinte poshtë bulevardit kryesor në të ma- disa makinave antike! Ata ishin të ven- burime. Por nga pamja e saj, kuptohej ajo i bukur, duke ftuar për zbavitje në Grant në, kryeqyteti i Shqipërisë, ishte udhëtim
jtë që përfundon në Tempusin qendror të dosur në rreshta si për një shfaqje. Shpejt se nuk do të ishin përdorur për qëllim të Park cdokënd. Ishte ajo që unë isha duke rajonal, plot me pasagjerë shqiptarë. Sa
Universitetit këtu në Tiranë. Dhe policët disa njerëz shkuan në një podium të ngri- tillë për një kohë të gjatë. Ajo ishte me parë në të ardhmen e Tiranës? Sigurisht unë nisa udëtimin, u pështolla nga zhur-
po bllokonin akseset për në bulevard në tur mbi shkallët e Universitetit. Njëri prej njolla. Mbishkrime ishte scribbled mbi jo, nëse është në dorën e miqve të Grant mat. Shumë njerëz flisnin me të madhe.
anën e rrugës drejt e ballë dritares time. tyre filloi të folurit në gjuhën shqipe. Më të aty-këtu, pllaka ishin thyer dhe të zh- Park, Mustardė hudhër mbledhësit dhe Më pas unë nisa një bisedë me një të ri
Pastaj unë mendova se mos është pas Dikush filloi të fliste në anglisht, por dukur, në mesin e dikush plehra kishte të dashuruar shumë të tjerë pas parkut në anën time të karriges së avionit. Ai
ndonjë zgjatje e grevës së urisë së Partisë unë nuk e identifikova aksentin e gjuhës tossed një këpucë e vjetër në të. Çfarë ka dhe vullnetarët mund të sjellin pamje jetonte në Mbretërinë e Bashkuar, por
Socialiste që mbaroi që natë më parë, së tij. Ai falënderoi të gjithë që kishin ndodhur, unë pyesja veten. Nuk ka fonde ndryshe edhe në distancën Tiranë-Grand luante në ekipin Kombëtar të futbollit të
ose ndonjë fazë tjetër protestë, mendova ardhur dhe ishin bashkua me festimin për mirëmbajtje dhe për të mbajtur ujë të Park. Mund të kryejojnë më shumë punë Shqipërisë. Ai u pezmatua kur unë i ku-
ndoshta është. Cështja dhe problemi është e kësaj ngjarje të madhe që ishte një rrjedhshëm? në dobi të qyteteve dhe popullit dhe më jtova zhurmën e madhe të pasagjerëve,
i lidhur me zgjedhjet e e vitit të kaluar ku përsëritje e një viti në marrje. Një tjetër Papritmas, Grant Park më erdhi ndër- pak vandalizma e greva urie për poltikë. që gati nuk i pëlqeu. Po, lojtari i futbol-
Partia Demokratike fitoi ngushtë, dhe u shpreson, se do të përsëritet çdo vit nga mend në mendjen time. Ajo që duhet është cilësia e jetës. Dhe ajo lit tha: “unë udhëtoj shoesh brenda dhe
kontestuan nga votëafërtit e politikës së tani e tutje. Ai pastaj tha se makinat do të Kam menduar gjithnjë për një rritje zhurmë që më erdhi në hotelin e Tiranës, jashtë Shqipërisë gjatë gjithë kohës dhe
majtë, PS-ja. PS-ja kërkonte hapjen e ku- tërheqen dhe do të qarkullojnë rreth dy pushtuese hudhër-mustardë kjo farë e tashmë do të më rrijë gjatë në mendjen kjo është mënyra e sjelljes së pasagjerëve
tive të votimit dhe rinumërimin e votave. herë rreth një rrethi të trafikut të madh keqe, e verdhë-gri si në një qilim dhe time… gjithmonë. Shqiptarët janë si të njohur
PD thotë se Kushtetuta e ndalon hapjen para Universitetit, pastaj do të vazhdojnë pastaj-pastaj kafe e dandelions që kalon Unë jam në Shqipëri. Atdheu i lindjes me njëri-tjetrin, tha ai. Ky është një vend
e kutive të votimit. (E pashpjegueshme deri në hotel. (Rezultoi se kjo nuk ishte nëpër fazat e lulëzim-mbjellëse që po së disa fqinjëve të mi në South Milwau- i vogël dhe njerëzit e trajtojnë njëri-tjetrin
për mua është se si votat u numëruan në në lidhje me hotelin “Sheraton” ku unë vdes e që është zëvendësuar me një qilim kee. Pronarët e Madison Avenue Medi- si fqinjë edhe pse ata në fakt nuk e njohin
vend të parë nëse kutitë e votimit nuk u isha duke qëndruar.) me bojë të shkuar pothuajse shumë larg terranian Market në Madison Avenue njeri-tjetrin. Prandaj zhurmat janë krejt
hapën. Apo ndoshta ata janë hapur, mb- Pasi makinat përfunduan në shesh, nga ajo e gjelbër të barit, gjithnjë e më janë nga Shqipëria. Pra janë pronarët e normale, biseda miqsh shqiptarë. 
PËR SHITJE
PRONA, VILA DHE LOKALI
 Prona është e përbërë nga një sipërfaqe truall rreth
900 m2 në të cilë janë ndërtuar një vilë me 3 kate si dhe
një lokal. Largësia e pronës nga buza e detit në Shëngjin
është rreth 70m dhe ajo ndodhet buzë rrugës që të çon në
det.
 Vila ka një sipërfaqe prej 400 m2 me 8 garzonierë
(Hyrje). Seicila prej tyre ka banjo brenda she ajër të kondi-
cionuar si dhe është e mobiluar plotësisht. Ka një oborr
përpara vilës dhe një parkim prapa saj me një kapacitet
për 8 makina.
 Lokali është një katësh me një sip 150 m2 i ndërtuar
me gur dhe dru. Ka ambiente brenda dhe jashë në ve-
randë me një kapacitet për 12 tavolina. Ka guzhinë dhe një
bar si dhe një parkim në hyrje për 4 makina. Oborri përreth
të dyja ambienteve është i sistemuar dhe gjelbëruar.
 Çmimi është 400 mijë Euro dhe i diskutueshëm.
Pagesa bëhet dhe me këste sipas afateve të vendosura
paraprakisht. Gjithashtu prona kalon direkt në pronësi të
blerësit pasi ai paguan një pjesë të vlerës. Kjo bëhet që ai
të ketë mundësi të marrë kredi.

KO N TA K T O

+355 682 026 241


+44 795 7443 038
gjelaj.ndue98@gmail.com

TRANSPORT MALLRASH
NDËRKOMBËTAR
Transport me Transport me
Paleta dhe Kontinierë Frigoriferë

EKSPERIENCË 10 VJEÇARE
Transport të Autoveturave, Transport të
Kamionëve dhe Ekskavatorëve Makinerive të ndryshme
ANGLI
EVROPË SAKTËSI DHE PLOTËSISHT TË SIGURUAR
SHQIPËRI
Shoferë Profesionistë, Autorizime të posaçme
KOSOVË Automjete moderne për ngarkesa të mëdha
MAQEDONI
ALB-TRANS INTERNATIONAL LTD
Adresa: 5-9 BERKELEY AVENUE, READING RG1 6EL
TEL 011 8986 6600 FAX 056 0113 3546 CEL 07766057840
Internet: www.albtrans.com Email: info@albtrans.com
E Premte, 28 Maj 2010 TRADITË ALBANIAN MAIL 11

Fyelli i Tanës
a qe vrarë.Atëherë,mjeshtrat e kohës
Timo Mërkuri gdhënden kokën e famëshme të Deas

N
dhe ja vendosën shtatores së Apollonit
dërsa po punoja për librin tim duke na dhënë se bashku një kryevepër.
‘’…iso more djema’’ botim i Tjetër gjë se ne jemi mësuar të shohim
Milosao 2005 vetëm kokën e Deas dhe pak veta dinë se
u ndala në bisedë me 85 vjeça- kjo kokë ka patur një shtat të mermerte.
rin Andrea Çipa në Pilur, i cili më dha Bile jo vetëm në këtë rast.Statujat e lashta
nga një variant të ri dhe të panjohur gdhendeshin në këtë mënyrë,koka veç
prej meje të këngëve’’Kostandini dhe e shtati veç dhe me pas bashkoheshin
Dhoqina’’,’’Kënga e Ago Ymerit’’ si dhe në nje trup.Kureshtarët le ti shohin me
këngën ‘’Tiriri moj Qeranë’’ e njohur në vëmëndje statujat e mermerta të antikitetit
folkloristikën tonë si ‘’Fyelli i Tanës’’. dhe kanë për të gjetur vijën e bashkimit të
Realisht të tre këto këngë i botova te libri melodia si melodi nuk mund të jetonte kokës me trupin.
i sipërcituar me shënimin përkatës, se i gjatë.S’kishte inçizime e regjistrime Por të kthehemi te Tana.Veshja e melo-
botoja me qëllim studimi e krahasimi,pasi muzikore atëherë.Duhej gjetur mënyra disë me tekstin e arirë bëri që të dallohej
dhe dhënësi i tyre nuk pretendonte se si ta bënte jetëgjatë këtë melodi.Dhe edhe nga ‘’të verbërit’’ Tana dhe vetëm
ishin krijime pilurjote,por vetëm se ishin mënyra u gjet thjeshtë e bukur;-Ju krijua Tana.
kënduar në Pilur nga rapsodë pilurjotë një tekst kënge,një tekst kënge nga jeta 3- Po prapë kemi probleme.Nga doli ky
dhe se, sipas shpjegimeve të Andrea baritore,nga ajo jetë që e njihnin më së emër ‘’Tana’’ në një zonë të myslimani-
Çipës;- ‘’Kënga e Ago Ymerit ka ndod- miri. zuar të mbushur plot me Bajame e Ze-
hur diku në Veri të vatanit dhe tejë në Dhe ky tekst shoqëroi këtë melodi.Kre- jnepe.Sepse mosha që i japin në Gramsh
Spanjë,Kënga e Qeranës ka ndodhur në jt e kundërta e asaj që duhej të ndodhte reth 250 vjet më parë është pikërisht
zonën e Lumit të Vlorës’’ realisht;të krijohej teksti dhe pastaj melo- koha e ‘’marshimit’’ të myslimanizimit
Që atëherë ,s’ma mirte mëndja se do dia. Ose njëkohësisht të dyja.Por jo këtu në vendin e jetën tonë.Ky është një argu-
miresha ndonjëherë me këto shënime të melodia është një kryevepër dhe teksti… ment më tepër që përforcon idenë tonë se
dhëna nga një rapsod popullor,i cili me le të themi i arirë.Fakti i egzistencës së teksti është i mëvonshëm,bile emri i hero-
ndershmëri thotë se ;-Këto këngë s’janë disa motërzimeve nuk ja ul vlerat tekstit inës është edhe më i vonshëm nga teksti i
të miat apo të fshatit tim,por janë krijime se dhe ato janë të të njëtit nivel. këngës.S’mund të ngremë hipoteza se si
të krahinave të tjera- dhe ti specifikon Realisht teksti ka gjithë elementët e ka qënë,por mund ta krahasojme me em-
ato. duhur për të qënë tekst i bukur për një rin e variantit pilurjot .
Por ja që e pruri puna të mirem pak. këngë vajtimi.Kemi një bari me bagëti- Bregdeti nuk u myslimanizua dhe
Për ata që se dinë apo s’e kanë dëgjuar në e tij të zënë robër nga një grup hajdutë. megjithatë emrin e heroinës e ka Qeranë.
historinë e Tanës apo Qeranës si i themi banaë / Hajdutët në stan seç ranë/Mua mirë ama. E çmund të qe më e rëndë për një familje Po nga na doli ky emër në Bregdet.
ne nga anët tona po ju sqaroj se historia lidhurë më kanë / Qen korbec në shtrug e E para gjë që di është se kjo këngë barinjsh sesa grabitja e gjithë tufës së Egziston një variant i shpjegimnit të
është pak a shumë kështu; vranë/Dash’jallush në hell e kanë / Dhënt’ është shumë më e vjetër sesa pretendo- bagëtisë.Kjo familje ishte e destinuar të emrit Akrokeraune.Shkencërisht kjo
-Babai i Tanës (apo Qeranës sonë) i muar edhe vanë/Kaptuanë Llogaranë / jnë banorët e Gramshit.Kjo këngë është vdiste,të shuhej. shpjegohet Malet mbi(tejë)Keraunë,por
kishte shumë bagëti dhe kishte pajtuar Tiriri o moj Qeranë. thjeshtë një vajtim ,një vajtim melodioz Dhe mendoj se bariu që dërgon mesa- shpjegohet nga populli edhe me dy emra
për ti kullotur ato një djalë fukara.Çobani Ky është teksti edhe për të gjithë vari- dhe jo me ligje.Në fillim ka qënë melodia zhe me fyell,më shumë se për dashin e te rinjsh të dashuruar,Akro dhe Qeranë.
, ditën kulloste tufën në mal , e mbrëm- antet e tjera,ose përafërsisht ky.Në vari- e fyellit, më të qarë.Një bari diku vajton pjekur në hell dhe qenin e vrarë,apo veten Faktikisht emri Qeranë është dhe sot
jeve kulloste sytë mbi Tanën..Po i varfëri antet e tjera nuk përmëndet Llogaraja por vetminë apo një rezik imediat apo që i af- e lidhur në lis,në prag të varjes,dërgon shumë i përhapur në zonën e Bregdetit
s’kishte pasuri e gjë që të mirte kurajën e dhe as ndonjë mal tjetër. rohet.Apo thjeshtë vajton që ti vijë dikush mesazhe e jep alarmin për shuarjen e dhe të Labërisë.
ta kërkonte për nuse.Tani , a i vinte rotull Në një variant të Zagorisë përmënden e të mos e lejë vetëm,se është djalë i ri dhe krejt familjes apo fisit si pasojë e grabitjes Pra dua të them se Qerana është më
Tanës,që bashkë me të të mirte nga i disa cilësime për kalin që duhet të marë po i shkon mosha në vetmi. së bagëtisë.Se ,sidoqoftë nesër ,edhe po ta shqiptare se Tana,me autoktone.Ky
jati dhe mall e gjë si prikë a si pajë,a e babai i Tanës për të zënë hajdutët,por pa Në fillim ka qënë melodia.Barinjtë falnin hajdutët,mbi të dhe familjen e tij do është edhe një tregues i asaj që thame më
donte Tanën pikë në diell,si e kish bërë e ndonjë shpjegim llogjik si ; tanë e shkojnë gjithë ditën edhe sot me binte patjetër përgjegjësia e vjedhjes së parë,që në fillim ishte melodia dhe pastaj
jëma,këtë unë nuk e di.Por ama di shumë Në mart-o kalin e bardhë/I arin këtu tek melodi të tilla.Dhe këto melodi dëgjohen kopesë .Se nuk bëhej fjalë për një dash a ju shtua teksti dhe në fund… emri Tanë.
mirë që ai kishte bërë një fyell të mirë, dhe janë / Në mart-o kalin e zi/S’i arin as në e pëlqehen nga vajzat e gratë e fshatit që i për një dele që e rëmbeu bisha dhe hajde 4- Kjo është melodi me fyell.Po fyelli
me të i dërgonte Tanës mesazhe dashurie shtëpi. dëgjojnë kur vijnë tufat nga kullota. se do ja zbresim nga haka e punës. që në antikitet ka qënë vegla muzikore
për së largu. Tjetër, ndryshimi i emrit nga Tanë në Barinjtë e kanë gjë të zakonëshme të Bëhet fjalë për gjithë kopenë. Etj etj. e zonës së bregdetit dhe më pas u shtri
Dilte në ndonjë shkrep dhe ja mirte Qeranë nuk ka ndonjë rëndësi për tu nda- bisedojnë me njëri tjetrin apo me dikë Tani të shtojmë te ky tekst edhe një vajzë në gjithë Labërinë.Mjafton të kujtojmë
avazit të tij dhe melodia dëgjohej gjer në lur. tjetër me tinguj fyelli apo dyjareje dhe të të dashuruar që ta ëmbëlsojmë pakëz Panin e Madh me fyellin,apo dyjaren e tij
fshat.A kuptonte gjë fshati apo jo këtë se Dhe nuk do isha ndalur fare te kjo mos e ndjejnë mungesën e fjalëve. historinë,më mirë na del.Bile kjo vajzë që te kemi të drejtë pretendimi për origji-
di,po Tana dilte në dritare,dëgjonte melo- këngë sikur të mos më binte në duar një Barinjtë tanë edhe sot e kanë të zako- e përkthen gjuhën e fyellit të bariut,a se nën reale të zonës së Lumit të Vlorës të
dinë e përvëlohej nga brenda. numër gazete në faqet e të cilës shkruhej nëshme që ta kalojnë ditën në shoqërinë e njihte a se rinte pa gjumë nga sevdaja. kësaj kënge.
E kuptonte kur ai i thoshte; -Do vij se;- një familje andej nga Gramshi ru- e tingujve të fyellit dhe nëpërmjet tij të Mere si të duash.Që do qajnë gjithë vajzat Nuk mund të kuptohej një bari në
sonte në darkë po ti pritëm te shtegu ante si relike familjare as më pak e as më shprehin ndjenjat e tyre,qofshin ato bren- kur ta dëgjojnë këtë histori,kjo dihet.Por Labëri pa fyell,culë apo dyjare.Nuk mund
ynë,ose; shumë po pikërisht fyellin e Tanës ,sepse ga e derte apo dhe dashurie e malli. ama do e mësojnë këtë këngë dhe do të kuptoje një shtëpi në Labëri e Bregdet
-Lere fare për sot, se jam pakëz zaif. me këtë emër njihet tani kënga dhe fyelli. Ta dëgjosh një bari kur i bie fyellit’’ më ja tregojnë edhe shoqeve të tyre,duke e pa një vegël të tillë.
Kështu me ditë e kështu me javë.Po ja Emri i bariut te dashuruar s’përmëndet të qarë’’ mund ta pyesësh pa gabuar se për përhapur në këtë mënyrë.Tjetër gjë pse Ai,fyelli,qe shoku e miku i bariut,miku
që një natë në stanin e çobanit ja behën gjëkundi në histori. kë vajton.Dhe mos u habit po të përmëndi do ëndërojnë të tëra vajzat që të jenë edhe të cilit i tregoheshin gjithë të fshehtat e
hajdutët,vranë qënin roje,lidhën te një Fillimisht e lexova si një kuriozitet,bile ndonjë emër njeriu të vdekur dikur diku. ato njëfarë ‘’Tanë’’për bandillët e tyre,por shpirtit.
lis bariun dhe i thanë që do ta varnin te dhe u kënaqa nga fakti që paska familje Kjo është bota e vetmuar e bariut,botë ama ,vetëm që të mos pësojnë gjë nga ata Nuk e di në se zona e Gramshit ka edhe
degët, po ja,sa të hanin pakëz mishin e të tilla që ruajnë relike të tilla dyqint e ca prej të cilës lindi dhe logatja. dreq hajdutët. vegla të tjera muzikore,por Labëria ka fy-
dashit që e vunë në hell të piqej. vjeçare në shtëpi.Bile edhe të padëm- E si të mos lindte kjo botë një melodi të Mund të vazhdojmë me ëndërime ellin sa për gjithë veglat e botës.Pra është
-Lemëni-u tha çobani i lidhur-ti bie fy- tuara fare nga luftërat dhe koha.S’ke ç’i tillë e cila që nga nota e parë e gjer tek e vajzërishte sa të duam,por e kishim fjalën normale që këtë mik të vetëm të jetës
ellit për herë të fundit se vetëm atë kam thua,fyell i fortë paskësh qënë ai që ja fundit kishte në qëndër jetën baritore,tufën që ne mendojmë se teksti dhe melodia baritore të ngrihej një këngë si kjo.
në këtë jetë. këndoi Tanës atë melodi famoze. e deleve,qenin besnik,dhe në skaj të kanë një farë distance kohore midis tyre. Nuk është hera e parë që vajtohet me
Pasi e lejuan hajdutët,mer fyellin Por dalngadalë fillova të dyshoj dhe të saj si gjithnjë një vajzë e dashuruar. A mund të ndodhë kjo.Unë them se fyellin e bariut.Por është një nga rastet e
dhe i bie më të qarë duke i thënë nëpërm- rezervohem në të vërtetat e gazetës. Të gjitha këto të rezikuara nga një grup po dhe po ju jap një rast tjetër edhe më shumta që vajtimi me fyell është kaqë i
jet melodisë Tanës që të zgjonte babanë e Mu kujtua dhe sqarimi që më dha rap- hajdutësh,pra të gjitha këto në zgrip të në hershmëri.A e kini pasë statujën e përsosur artistikisht...
të vinin ta shpëtonin se në stan kishin rënë sodi Andrea Çipa për origjinën e kësaj jetës. Hyjneshës së Butrintit,Deas.E pra ,te
hajdutët.Tana e zbatoi porosinë,babai i saj kënge nga Lumi i Vlorës dhe sdi pse Prandaj themi se e para ishte melodia kjo statuje,trupi,shtati është gdhendur
mblodhi burrat e fshatit dhe vajti e shpëtoi fillova ti analizoj elementët e saj dhe të dhe jo një melodi sidokudo,por një melo- shumë vjet përpara se të gdhendej koka. Vijon në numrin e ardhshëm.
bagëtinë e bariun dhe… pastaj dasma në bindem për origjinën labe të kësaj kënge. di vajtimi.Përvoja na ka mësuar se jeton Pra kishim një trup,një shtat njeriu,në
mes të fshatit etj etj. Sepse; më gjatë melodia e vajtimit se sa melodia rastin konkret thuhet se ishte Apol-
Varianti që më dha Andrea Çipa është 1-A mund të jetonte fyelli apo jo kaqë e gëzueshme. loni ,te cilit i duhej një kokë sepse
/ Tiriri mori Qeranë/Ngrehu dhe zgjuaj vjet këtë unë nuk e di,por disa gjera i di 2- Melodia ishte shumë e bukur,por gdhendësi,skulptori i parë kishte vdekur
Mendoni të ktheheni
në Atdheun tuaj?
Nëse jeni azilkërkues, telefononi falas IOM për një plan
riatdhesimi si individ ose si familje.

Nisje biznesi të vogël


Planifikim udhëtimi
Bileta fluturimi
Asistencë ri-integrimi
Pagesë për bagazhet
Strehim i përkohshëm
Trajnim për punë
Punësim
Shkollim

London & South East: 21 Westminster Palace Gardens, Artillery Row, London SW1P 1RR ● Tel: 020 7233 0001
Scotland: 38 Queen Street, Glasgow G1 3DX ● Tel: 0141 548 8116
Wales & South West: Park House Business Centre, 10 Park Street, Bristol BS1 5HX ● Tel 0117 907 4777
North West: Regus Reception, 5th Floor, Horton House, Exchange Flags, Liverpool L2 3PF ● Tel: 0151 244 5641
Piccadilly House, 49 Piccadilly, Manchester M1 2AP ● Tel: 0161 212 1463
North East: 1st Floor, 100 Wellington Street, Leeds LS1 4LT ● Tel: 0113 237 3077
Midlands: eOffice, Ground Floor, Norfolk House, Smallbrook Queensway, Birmingham B5 4LJ ● Tel: 0121 633 5074

www.iomlondon.org
IOM është organizatë ndërkombëtare e pavarur. Ajo NUK është pjesë e qeverisë britanike.
Ne ju ndihmojmë të ktheheni në vendlindje vetëm nëse ju e dëshironi një gjë të tillë.
14 ALBANIAN MAIL KOMENT E Premte, 28 Maj 2010

Mbi gërmojat
shim” që përdoret nga opozita kishte teorizuar se ;
Emanuel Bajra Shqiptare është vetëm kalvar I “ kapitalizmi duhet të lejohet të

S
retorikës që s’ndalon kurrë por që zhvillohet më parë në mënyrë që
i shoqëri globale po kalojmë në fakt është e zbrazët sepse nuk ajo dikur të bie dhe të zëvendësohet
periudhë shumë të vështirë ka një plan të qartë nga PS-ja për menjëherë me socializmin liberal”.

e kapitalizmit
në shumë fusha të aktivitetit ndryshim të politikës kur në krye të Pikërisht idetë e tilla tanimë po
shoqërorë. Aspekti ekonomik është I tëri vetë kësaj partie ndodhen njerëz që zëjnë vend deshëm a nuk deshëm
I hutuar dhe nuk po dihet se ku qëndro- kanë të ardhura të dyshimta. ne. Sot nevoja për reformimin e
jmë në rregullimin dhe përmirësimin e Në Kosovë I tërë sistemi është sistemit kapitalist po shtrohet si
shumë sferave që ekonomia e tregut ka I kalbur me individ që e quajnë domosdoshmëri jo nga komunistët
ofruar. vehten parlamentar e ( që ja mbajnë ( sepse këta të fundit kanë hum-

po ndërtohet
Në sferën politike - mungesa e vehtes se janë proklamues të bur shtegun ) por kapitalistët dhe
ideologjive, mangësitë në sistemet deklaratës së pavarësisë ) por në teoricienët e tillë. Këtu ekziston një
politike si edhe deficienca në prak- fakt ata janë proklamues të xhepave rrezik aq interesant po aq edhe ba-
tikalitetet e projekteve politike nga të tyre dhe gjoja-plangprishës në nal. Po që se arrihet që kapitalizmi
teoria, të gjitha këto po konsumo- projektet e EULEX si edhe orga- të shpëtohet nga vetë kapitalistët
jnë më shumë kohë, jo në favor të nizmave tjerë ndërkombëtarë, për e të reformohet në një sistem që

piramida e
ndryshimeve njerëzore e sociale por sistemin politik në Kosovë momen- kujdeset për vlerat njerëzore por me
në favor të disa elitave të vogla të talisht është humbje kohe të flasësh. pak të hedhura grimcash socialiste
cilat luftojnë për të drejtat e tyre për Tashmë dalim tek alternativa dhe e kolektiviste, atëherë do të kemi një
të qenë në kontroll të aseteve që ata metodat e ndryshme që mund të ndryshim të poleve të influencave
organizojnë dhe prodhojnë. implementoheshin po që se e kemi në ideologjitë politike kudo.
Ka vlerësime të ndryshme kur fjalën për ndryshime rrënjësore në Si rrjedhojë do të kemi ndryshim

habisë !
bëhet fjalë në lidhje me politik-bër- thelb si të sistemit ekonomik ashtu raportesh në mes të asaj se cka është
jen në përgjithësi, por një është mbi edhe atij politik. prioritet në ekonomitë e vendeve të
të gjitha më I rëndësishmi- kompro- Disa teorist sikurse që janë pa zhvilluara dhe se si mund që kjo
misi për të bërë ndryshime rrën- Stiglitz, Keynes, Amartya Sen - janë të balancohet me të arriturat e eko-
jësore në sistemin e përgjithshëm shumë më human në mënyrën se nomive të zhvilluara. Një shembull
politik-ekonomik. si ata I trajtojnë problemet eko- konkret i kësaj na vjen nga maja e
Nëse I dëgjon thirrjet e shtypit e nomike në përgjithësi. Shumë herë politikës Britanike ku ditëve të fun-
shumë komentatorëve në Britaninë kam shkruar në faqet e Fjala e Lirë dit u arrit që të bëhej një konsensus
e Madhe kupton se këtu kemi të për Stiglitz dhe teorinë e tij për më në mes Konzervatorëve dhe Lib-
bëjmë me ndryshime rrënjësore tepër humanizëm në ekonomi dhe eral-Demokratëve. Një fenomen i ri
politike duke filluar që nga institu- rregullimin e financave si edhe i zhvillimit politik por që nuk kishte
cionet ligjvënëse politike e deri tek sistemit bankar global. Këtë rradhë ndodhur asnjëherë dikund në botën
ato vendim-marrëse dhe përfaqë- vlen të theksohet se idetë e tij kurrë e zhvilluar perëndimore.
suese në të gjitha nivelet. nuk mund të jenë të skaduara, ato Kjo në vetëvehte con edhe sinjale
Nëse keni qenë në ngjarje të zhvil- akoma janë një lidhje e fortë që të forta se Kapitalizmi pa marrë
limeve politike në SHBA atëherë duhet të shtjellohet në mes të punë- parasysh se ka marrë goditje Taj-
keni dëgjuar nevojën për ndry- torit, prodhimit si edhe të mirave sonike në themelet e saj ajo akoma
shime në të gjithë mentalitetin e materiale dhe shpërblimit në punë. po mbahet në ajër , pa themele por
politik-bërjes fundamentalisht, nëse Por disa mendojnë se këto janë me një bazë të fortë të eksperiencës
ndodhesh në një vend si Shqipëria teroi të vjetra që Marksi I kishte që e bën atë të jetë më humane dhe
ose Kosova ose cfarëdo vendi në trajtuar së bashku me klasikët e tjerë më e akceptueshme për njerëzit
Ballkan a Evropë atëherë dëgjo - por ama është shumë e rëndë- - sfida tjetër për të është se cfarë
njerëz me plot gojën “ndryshim” sishme të theksohet këtu se ne të alternative tjetër mund kapitalizmi
dmth i tërë konceptimi i nocionit gjithë, dashamirësit e tregut të lirë, të na ofrojë ?.
“ndryshim” bie si nevojë e domos- globalizmit dhe kapitalizmit të lirë , 
doshme për të shprehur një ambicje kemi rënë në grackën që Plekhanov
sado të madhe a të vogël. babai I social-demokracisë Ruse
Problemi lind atëherë kur nevoja
për ndryshim shndërrohet në një
nevojë për të karakterizuar politika
të caktuara. Në rastin e parë që
< Emanuel Bajra,
përmendëm më lartë kjo nevojë për
ndryshim është shumë mirë e bry-
është një nga intelektualët më në zë në
mosur në partitë politike të stadit
të vjetër sikurse që janë Konserva-
Mbretërinë e Bashkuar. Një intelektual
torët ndërsa shumë mirë e vulosur
dhe në mënyrë të pa eksperiencë
studioz, këmbëngulës, i pranishëm në
e zhytur në konjukturat politike të gjitha fushat krijuese.
të partisë liberal-demokratike. Në
rastin e dytë u pa shumë qartë se
lloji I presidencës që u implemen- Në poezi mbetet një zë që vazhdimisht
tua dhe morri vend në shtëpinë
e Bardhë më 17 Janar 2009 ishte shton interes për logjikën e fjalës së tij dhe
presidencë për një ndryshim - atë të
kalimit të ligjit për shëndetësi në ligj filozofinë e mprehtë. Në fushën e spe-
konsensual, ndërsa pas këtij suksesi
si duket Presidenti Obama po e
cialitetit të tij ai është një profil bankar ku
kërkon rrugën e tijë më të imple-
mentueshme të “Obamanomi-së-
mbetet një alternativë model. Ne I urojmë
ks” në praktikë për gjysmën e dytë
të termit të parë.
suksese të vazhdueshme dhe në rritje!
Ndërsa në rastin e tretë është
shumë e qartë se nocioni “ndry- Emanuel Bajra
DISCOUNT HALAL FOOD CENTRE
DAILY FRESH FRUIT AND VEG - BAKERY - GROCERIES - HALAL BUTCHERS

Adresa: 49 BURNT OAK BROADWAY, EDGWARE, MIDDLESEX HA8 5JZ ● Tel: 020 8205 6283 ● Fax: 020 8205 7404 ● Mob: 07718422144
16 ALBANIAN MAIL Z B AV I T J E E Premte, 28 Maj 2010

ZbavitjeArgëtim  BËHUNI DHE JU PJESË E KËSAJ FAQEJE


ARGËTUESE? NA TREGONI DIÇKA
ZBAVITËSE, HUMOR OSE FOTOGRAFI:

  albanianmail.co.uk/forum

Fjalëkryqi Gjej Fjalët


Ai që e zgjidh këtë fjalëkryq Çdo kombinim!
përfiton asgjë! Horizontalisht, vertikalisht, diagonalisht, së prapthi.

Vini Re: Fjalëkryqet janë vetëm për argëtim dhe nuk monitorohen nga stafi i AlbanianMail! Kryeqytete Evropiane
1 2
E N G X Z F Q H Z S P A R I S L W W K B I H U D T
3 4 5 6 7 8
L I I M A T F H B C Q S E T H R U W R Z H M F A U
Y E U V M V G J H Z O S A H D V N A K I T A V F I
9 10 11
Q Y I Y R H E J R D I N M R E E C I R O G D O P F
12 13 14 15
M E P D A W O S M F M L A S A L B L A K L R E L C
16 17 18
H S T O K H O L M W K Y H R P J S Y U Y S I K B F
19
V A R S H A V E R A A K R B A R E I N G M D O U K
20 21
K L Y L U V S S R P U A U E R K E V N I X G P D E
A A T X Y L P D R P L D A M D A N F E K O E E A N
22 23 24 25 26
M T E I D X I L I V V R J B Z N D A L R I I N P A
27
S H W D R F M R G T P N I R U F O I R V B F H E J
28 29 30
T I S G I A T H S E R U K U B Y V L S H P O A S B
31
E N R F P N N G P K E Z J K J C K M H L R S G T U
32 33
R E D T C J B A I N X G C S N V T X L T A N E R J
34
D O H L R F U U M L U K S E N B U R G F M V N O L
35
A N I L B U D G R U R G P L A J Z D X E U L E Y J
36
M P H D O Z J E W G N T N E C I J Z N I L R E B D
HORIZONTALISHT

2. Loje me para, 5. Uje qe bie, 7. Nje frut qe ia ndaluan Migjenit, 9. Nje nga me te hershmit e gjuhes
shqipe, 11. Lume ne Berat, 12. Burri i nenes, 16. Banor i Vlores, 17. Mase e madhe debore ne BRUKSEL KOPENHAGEN LONDER LUKSENBURG
levizje, 18. Mjet per te leruar token, 20. Zorre jo-funksionale ne trupin e njeriut, 21. Bisede e qeshur
me karakter erotik, 22. Ekip futbolli londinez, 25. Vargmali ndares ndermjet Evropes dhe Azise, 27.
BUDAPEST BUKURESHT HELSINKI PODGORICE
Kemba e maces, 30. Udhetim me automjete te rastit, 31. Tregtar dinak dhe hileqar, 32. Vend arab
i sunduar nga nje dinasti shqiptare, 34. Grade e larte ushtarake, 35. Kafshe e zgjuar, pise dhe me
teka, 36. Njeri me huqe dhe nevrik. SARAJVE AMSTERDAM BRADISLAVE EDINBURG

VARSHAVE VATIKAN TIRANA ATHINE


VERTIKALISHT

1. Ze plaga kur infektohet, 2. Lajm trondites ose i...?, 3. Lume ne Prizren, 4. Futbollist argjentinas
ne Mancester, 6. Stine dhe pije, 8. Zbuluesi i penicilines, 10. Personazh mitologjik i dashuruar me ANKARA KARDIF DUBLIN BERLIN
vetveten, 13. Mban parate, 14. Fizikan i shquar italian qe eksperimentoi ne kullen e Pizes, 15.
Kryeqyteti i Zvicres, 19. Mbret shekspirian, 23. Emer mali dhe televizor bardhe e zi, 24. Peshk i MADRID PARIS STOKHOLM SHKUP
liqenit te Ohrit, 26. Firme elektronike japoneze, 27. Biolog i famshwm rus qe ka eksperimentuar me
qen, 28. Ze i dobet dhe i dale me dhimbje, 29. Mjet transporti, 33. Ana e mrehte e thikes. SOFIE LUBJANE

Përgjigjet e kaluara
Barcaleta Humor
1
K A L I
2
F O R N I A
3
G
Mos i merrni seriozisht... vetëm për të qeshur!
O
4
L I
5
B I A
6
S O L Për të sugjeruar një barcaletë ose një fotografi shiko në krye të faqes.
7
T A S Z
8
G O L L O B O R D E D H H
Te stacioni thote: pranë dhe e pyet: “Pastaj më pyeti sa bëjnë Porosia
- Ik ne dhomen e gjumit, - Çfare po kërkon o polic? 3x2?’”
9
S I S E J D I U
10
K U B I Z E M
11
T H R E Pret autobuzin polici me mer pistoleten mbushe - Më ka rënë unaza, i “Po ku m.... është ndry- Një burrë shkon në hotel
N O
12
A T L A N T I K te shoqen dhe me cunin e dhe pastaj vrite gruan se thotë polici. shimi?!” nxehet i ati. dhe i thotë sportelistit
13
T H E T H I L D V A
tyre 5-vjecar. te ka tradhetuar. - Po ku, ta kërkojmë “Po tamam kështu i ta zgjojë në 7.30 fiks në
14 Autobuzi spo vinte, cuni I zoti i shpise nga paniku bashkë? thashë edhe unë!!!” mëngjes.
merzitet dhe fillon te Të nesërmen në mëngjes
E S T E L L A A R T O I S
i telefonates anonime dhe - Aty. Dhe e drejton
Brisku rrojes
15 16
Z T B I G Y P
pyese te emen: nga nervat iken ne dhome, gishtin në pjesën ku sportelisti e merr në tele-
- Mami kur vjen auto- fon të dhomës dhe i thotë:
17 18
C B A R C E L O N A A
mer pistoleten dhe e vret skishte drite. Në telefon: “Doktor, ju
buzi? - Alo, ju kishit porositur
19
I E I Y K A N D I L V
gruan pastaj shko perseri - Po pse po e kerkon këtu lutem është urgjente. Djali
- Ja bir, sa ta laje xhaxhi zgjimin në 7.30?
20 21
B A J R O N I B O O A
te telefoni, - E vrava por tek pjesa me dritë, e pyet im padashje ka kapërdirë
I
22
P A P I R U S
23
P R autobuzin se eshte bere tani cte boj? kalimtari i habitur? një brisk rroje.” - Po.
24
S E A T K
25
H E L S I N K I O pis. - Ik te oborri i shtepise - Sepse atje nuk shikoj - “Po vij menjëherë. A - Po pse nuk zgjohesh
H E Z T Pas 10 minutash, prap dhe hap nji grope te dot!! keni bërë ndonjë gjë deri atëherë, ora është 11.30.
cuni: thelle... tani?” Trëndafili
26 27 28
B U N A P A R U K I E R N A P O L E O N I
- Mami kur vjen auto- Por ne ate moment i zoti Në klasë - Po, u detyrova me u rru
O B F X N S X B R G B H M W L P U F B B V E C H J buzi? i shpise ja kthen Mësuesi: Artan çfarë bën me briskun e gruas!!! Duke bizeduar dy shoqe:
C J U H Y A V S M C F A D G J U R U L L D I H M E - Ja bir sa ta pastroje - Une banoj ne pallat jo kështu, nuk mund te flesh “I dashuri më solli një
Y G K K V E R O B W W T W B X X I D D B U E U M S
xhaxhi. ne shpi private! - Me falni ne klase!! Në kinema trëndafil të kuq. Pastaj më
Pas 20 minutash: por ca numri jeni ju, e Artani: E di zoti mësues, tha që kur trëndafilit ti
E U A S G N G T S F T M C R Q T W Y O D A R T H H
- Maaaaaaaaaaaaaaaa por po fole ti me zë të ulët, Një grua në kinema
pyet telefonuesi anonim? mban mbi kokë një kapele bien të gjithë petalet, ai do
R S R S Q N O F A C E Q A V A O J N U S T A E X I
aamiiiiiiii, kur vjen auto- I zoti i shpis i tregon mbase arrij të bëj një sy të kthehej tek unë.”
buuuuzi??… gjumë. shumë të madhe dhe leviz
E U A J O P E A T K P G Z H J X D J V L Z R L H L
numrin, - Aha me falni por kokën sa knej-anej. Një “Sa romantike! Po
H Y L C D X M H X U S Z A V S A O A T D H U K A W - Ja bir sa ta lyeje paskam ngaterru num- atëhere pse je kaq e trish-
xhaxhi. Ndryshimi burrë që ishte ulur te kar-
X X L E R A E U A H I S A Z L K S X Z Y N K I N Y
rin!!! rikja mbrapa saj, mbasi tuar?”
N H E Q E A J G D O A R E L N R A M X L N H S D E Ne kete moment nde- Artani kthehet nga “Sepse ishte nje trenda-
rhyn polici gjithe nerva: Unaza i ishte nxirë jeta duke u
E Y K E T T M A H L I M A Z T T I H K O A S P A N shkolla i mërzitur dhe i spostuar sa majtas djath- fil…. Plastik!!”
- Po ai qerrata, tani e Një policit i kishte rënë thote të atit se ka marre 4
P B R T F A V R K H L V L S E M Y H A X T U A R J
gjeti ta lyeje autobuzin!!!! unaza në tokë natën. Në tas për të parë filmin,
J I C S E R L R E M E U P L E M U B E P J Z Z G D në matematike. nuk duron më, i bie lehtë
nje pjesë të rrugës kishte “Pse?”, e pyet i ati.
V X W U T R Q S E R G C B L E O X H N S E J A R E
Telefonatë anonime dritë kurse pjesa tjetër “Mësuesi më pyeti sa
te shpatulla dhe i thotë:
O H Y M G E D A E B L N S M N K J E A W H Q R W O
ishte errësirë. Unaza “Zonjushë e nderuar, ose Nëse dëshironi barcaletat,
Bie zilja e telefonit dhe e bëjnë 2x3?’ dhe une i hiq kapelen ose hiq fus-
R I M N Z Q K P N Y A D T G V E A C W B S B Y G Y batutat dhe tregimet tuaja
ngren i zoti i shpise. fatkeqit i ra tek pjesa pa thashë 6’”
dritë. Kalon një burrë aty tanin se unë kam ardhur gazmore mund ti botoni këtu.
M L O C K Q Q H M K N H J A B A N X H I E Q I G E
Telefonusi anonim i “Po aq bëjnë!” për tu kënaqur këtu.
M P W N T K O M B K A L L A B A L L E K V T C W S
E Premte, 28 Maj 2010 KOMUNITET ALBANIAN MAIL 17

Shpresa Programme vazhdon të synojë


për cilësinë maksimale të shërbimeve
Projekti i shkollës shqipe të zhvilluar nga Shpresa Programme merr cmimin GOLD të dhënë nga National Resource Centre

Flutura Shega

S
hpresa Programme vazhdon të
synojë për cilësinë maximale të
shërbimeve të saj,këtë tregon
edhe puna e madhe që kjo organizatë
po bën në implementimin e PQASSO si
edhe në vecanti për atë që ka të bëjë drejt
për drejt me shkollat e mësimit të gjuhës
shqipe dhe valles
Javën e kaluar Luljeta Nuzi , Flutra
Shega dhe mentori I tyre Raymonde
Sneddon a bënë prezantimin për cmimin
“Gold Award ” së bashku me tre orga-
nizata të tjera. Shpresa Programme është
organizata e parë në komunitetin shqiptar
në Mbretërinë e Bashkuar UK që arrin
të marrë këtë cmim dhe krijon nje shem-
bul te mire per organizatat e tjera per ta
ndjekuar.
Ne muajin tetor thote drejtuesja e ketij
projekti - ne moren cmimin “Bronze
level” qe ka te beje me teper me rregullat
baze qe cdo supplementary school duhet
te kete ne menyre qe te ofrojne nje sher-
bim me cilesi dhe ne 4 maj Ne morem
cmimin Gold per shkollen e Gascoigne
school ne Barking dhe beme prezantimin
ne daten 22 Maj per shkollen Mayfield
school per te cilen akoma nuk kemi marre
konfirmim qe e kemi kaluar. Punuam shume per kete cmim te ne Gold level. Gjithashtu kemi vendosur dhe te marre cmimin “ Bronze Award” school forum mbledhja e pare e te cilit do
Cmimi Gold eshte akoma me specifik gjithe , staff vullnetare , anetar te bordit qe vitin tjeter shkollor te pregatitemi per - E treta është se duke rritur cilësinë e te mbahet ne daten 29th May 2010 from
- thote Flutura Shega - aty ne duhet te u perfshine ne kete process qe te benim cmimin me te larte Distinction level. punës tonë drejt mësimedhënies ne pre- 4:00-6:00 at Masfield house, 30 avenons
sillnim material qe te mbulonte nje nu- nje prezantim sa me te mire te punes tone. Po përse duhet nje gje e tille, - pyetem gatisim infrastrukturen me baza te shen- rd. London E13 8HT.
mer aspektesh si mesimedheniene dhe Dhe ia arritem qellimit. Se shpejti te gjithe Luljeta Nuzin – kemi tre arsye madhore dosha qe nese gjiha shqipe rregjistrihet si Ku do te diskutohen : bazat themelore
qe bejme nje gje te tille :
- E para duam te sigurojme te gjithe
ata qe perdorin sherbimet tona se cfare
ne ofrojme eshte e nje cilesie te larte e
cila bazohet ne vlersimet tona si edhe
verifikohet nga institucione perkatese si
National Resourece Centre e cila eshte
nje umbrella organizate ku ne pergjithesi
te gjithe shkollat e mesimit plotesues jane
anetare te saj. Kjo organizatë njihet per
punen e saj cilesore nga te gjithe main-
stream schools si edhe nga administra-
tat e te gjithe komunave ne londer dhe
jashte saj. Procesi per t’u bere anetar eshte
shume I thjeshte.
-E dyta ne duam te ofrojme nje shem-
bull te mire pune qe organizatat e tjera
qe ofrojne te njejtin sherbim t’a ndjekin
si model. Kjo do te rrise cilesine e sher-
bimeve te te gjithe ketyre organizatave .
Une kam shkuar pak me tutje dhe kam GCSE ne te ofrojme cilesine me te larte se si ky rrjet do te formohet, rregullat
metodat e punes, bazen materiale, pune shkollat qe ne kemi do te kalojne kete bere edhe trajnimin qe te jem Mentor te mesimedhenies. kryesore, mission, objektivat, supporti
me organizata te tjera, finance, menyren process ne menyre qe cilesia te jete strip dhe aktualisht po te mentoroj nje Jubiley Shpresa Programme I eshte kerkuar reciprok, nevojat dhe problemet qe cdo
e trajnimit te stafit dhe vullnetareve, drej- line e punes tone . dhe vitin tjeter shkol- school e cila ndihmon komunitetin qe nga nje numer organizatash dhe grupesh shkolle po perballet etj.
toreve dheprinderve etc lor ne do te shkojme per te gjithe shkollat punon me Bengoli school qe te kaloje te facilitoje Albanian supplementary

18 ALBANIAN MAIL DOSSIER E Premte, 28 Maj 2010
ADRESA TEL FAX E-MAIL INTERNET
Unit 115, 1 Thane Villas, LONDON N7 7PH 0207 263 9000 0207 561 1603 contact@albanianmail.co.uk www.albanianmail.co.uk
ALBANIAN MAIL
JU MUND TË SHIKONI NJË LISTË “INTERAKTIVE” NË INTERNET Gazeta Shqiptare
ABONIM 6 MUJOR £ 24.99
në Britani të Madhe dhe Irlandë

TË SHPËRNDARJES FALAS TË GAZETËS ALBANIANMAIL NE LONDËR


SHIKO NE INTERNET NE DEREN TUA J
ABONIM 1 VJEÇAR £ 48.99
 tinyurl.com/6xr5as
Kushdo që dëshiron të abonohet në gazetën “AlbanianMail” është i lutur që të na dërgojë pagesën nëpërmjet postës duke përdorur
“Postal Order” ose me anë të Çeqe bankare (Mos dërgoni para “CASH” në zarf!). Unit 115, 1 Tha
ne Villas

Në zarf duhet të shkruani një letër me emrin tuaj të plotë, numrin e tel për kontakt dhe adresën e vlefshme ku do të dërgohet gazeta. LONDON N7 7PH
Telefon: 020 726
3 9000
Fax: 020 7561 160
3

ShpërndarjaAbonuesit Së shpej� do ofrohet mundësia abonimit


“interak�v” me anë të interne�!

TEL
0207 100 9226
MOBILE
0790 158 5593
E-MAIL mail@secureaccountancy.com
WWW www.secureaccountancy.com

ADRESA
132 Seven Sisters Road,
London N7 7NS

e mos ia jep! Mbrapshtanët, të të përgaditur profesionalisht në institucio- pos, Enver Hoxhajn. Eu, eu. (Mos men- Gjithsesi, më vjen keq që e keqja po kujdeset më për to! Barinjtë lanë bregoret
6 korruptuarit deri në fyt detyrohen net më prestigjioze të botës, udhëheqësit doni Enver Hoxhën, ish udhëheqësin e lë gjurmë, të keqe! Dhe të këqijtë, nuk e fshatit pas ‘furtunës’, braktisën bagëti-

të bëjnë të tilla favore për njëri- e institucioneve të Kosovës nuk i prano- Shqipërisë. është çudi nëse ‘nesër’ bëhen edhe dre- në, që dobi kishte katund e qytet nga to,
tjetrin!) jnë edhe kur ata djem e vajza të edukuar Përndryshe, më vjen çudi nga servi- jtorë të përgjithshëm në institucione të e ia mësynë qyteteve, dhe me habi tani
Dhe ja Skendo Hyseni e bëri fet në atë i kërkojnë autoriteteve që të shërbejnë në lizmi i ulët publik i meteor trimit). Thuaj ndryshme! shohin veten në ‘maje’ të institucioneve
misitri! (Dhe mjerë Kosova për të! Duket institucionet e atdheut! se s’di ai që kishte bota politikanë tjerë Ngase, janë të dëgjueshëm të partisë të Kosovës. Dhe shesin tangërllëk!... Po
si nxënës, në çdo aspekt, para çdo homo- Nuk i pranojnë, se duhet plotësuar me nam si p.sh. Makiavellin, Bizmarkun, më të madhe, dhe nuhatjen e kanë të zh- duket se kështu e kanë kuptuar demokra-
logu, e sidomos para Jeremiçit, që e fut dëshiriçkat e paplotësuara, në të shkuarën, Dizraelin, Lincolnin, Kenedin, Kolin apo villuar mirë servilët, sikurse hienat. Në tizimin, ‘demokratizuesit’ e Kosovës.
dhe e nxjerr prej xhepi si një maçorr me të axhamive të moshuar të qiftit të Skendo edhe Konicën. këto zhvillime, mund të jetojë gjatë partia Andaj, nëse demokratizimi është i tillë
çizme ngado që matësh! Harmonikës!). Sigurisht që i di, por nuk ka çka çfarë më e madhe në Kosovë, e kryeministrit të si po zbatohet në Kosovë nga të tillët,
Po, a s’ka Kosova djem të rinj, shumë Kam frikë se të tillë prepotentë dmth. të grithë nga këta! Por, nejse, ‘katundi vendit: Hashim Thaçit. atëherë nuk e besoj se demokracia është
më të zotë se vetë Jeremiçi? Padyshim brejtës, arrivistë, do të na i shkatërrojnë in- që shihet kallauz nuk don!’. Se, plot ser- Hashimi, të cilin ‘turbullimi i kohës’ e e dobishme për popullin tonë dhe për
që ka. Por njerëzit që vendosin në insti- stitucionet një nga një, dhe do ta vëmë në vilë ndaj udhëheqësve (të jashtëm e të solli në krye të institucionit më të rëndë- Kosovën! 
tucionet e Kosovës nuk janë të interesuar rrezik atë që nisi dhe fitoi Adem Jashari, mbrendshëm) ishte mbushur Kosova. sishëm të Kosovës, ka infektuar edhe plot
Vijon në numrin e ardhshëm...
për djem e vajza të reja, të edukuara në Zahiri e Adriani me shokë! Mund të na Meteor, me zjarr të pashuar servilizmi, barinj të tjerë. Dhe, të tillë barinj e druvarë,
institucionet më me emër botërore, andaj, fundosin. nuk je i vetmi! Ke mjaft shokë. Ka shumë në vend se të shtojnë tufën e bagëtive të
nuk i ftojnë! Ashtu sikurse brejtësit, minjtë, që fun- meteorë të tjerë. Por mos harro(ni) se di- tyre shkuan dhe iu shkurtuan jetën edhe Në numrin e ardhshëm do të lexoni: “Kosova
E të tillët, në këtë kohë, do duhej të dosin anijen, po nuk qemë më syçelë! het jetëgjatësia e tyre. Me kot pretendoni atyre shtazëve të mjera që patën. Dhe tani në fillimvitin 2010! Ose Vendlindja si m’u duk”:
kërkohen me qiri e me pishë, edhe aty ku Dhe të kthehem te meteori, politikanin të bëheni yje. ’Yjet nuk krijohen, yjet, për numri i tyre është shumë, shumë i vogël LUM E LUM PO BAN KOSOVA,
janë e ku s’janë!? Të tillët, të edukuar dhe e admiruar në fejsbuk e kishte, kë tjetër fat, lindin të tillë!’ në Kosovë! Se s’po ka kush t’i ruaj e të DJEM KRYETARËSH BËJNË BIZNES
E Premte, 28 Maj 2010 NJOFTIME ALBANIAN MAIL 19
ADRESA TEL FAX E-MAIL INTERNET
Unit 115, 1 Thane Villas, LONDON N7 7PH 0207 263 9000 0207 561 1603 contact@albanianmail.co.uk www.albanianmail.co.uk

NjoftimeShqiptare
DËSHIRONI TË VENDOSNI NJË NJOFTIM PERSONAL APO REKLAME BIZNESI!?
SHIKO NE INTERNET
VENDOS SHPALLJE
NE INTERNET FALAS
 albanianmail.co.uk/classifieds

ReklamaShpallje
Mesazhet dhe njoftimet tregtare vendosen kundrejt një pagese e cila varion sipas hapësirës
dhe pozicionit që zë reklama, për sqarime na kontaktoni

Për të vendosur një reklamë ose njoftim në këtë hapësirë


me çmime të favorshme ju lutem kontaktoni: AFFORDABLE
PROFESSIONAL
Telefon:
COMPUTER
SERVICES
0207 263 9000 PC Problems Solved
● PC, Laptop Format
● Fresh System Installa�on
E-mail: ● Clean Viruses, Spyware...
● All Programs Installa�on

contact@albanianmail.co.uk ● Restore Deleted Files


● DVD, USB, CD Backup
● Drivers Update
● Network Installa�on
● Friendly Support

Design
● Logo
● Business Card
● Flyers, Event Posters
● Brochures
● Bar & Restaurant Menu
● Photos Repair
● Magazines
● Newspaper

NJOFTIM PËR SHITJE N12 BARBERS ● Adver�sing

Shiten apartamente të përfunduara në Tiranë, në adresat: Doni të


Kërkojmë Internet
1) Misto Mame
2) Yberisht (Tek Astiri)
instaloni ● Web Site Design
të punësojmë ● Web Site Maintenance
3) Tek Kopshti Zoologjik një satelit, ● Register Domain Names
4) Tek Casa Italia një berber që ● Setup Hos�ng
5) Tek kthesa e Kamzës antenë ● Flash Anima�ons
ka eksperiencë! ● PHP Programming
Apartamentet variojnë nga 2+1 dhe 1+1 me sipërfaqe të ndryshme.
Të interesuarit të kontaktojnë:
Free View ● Forums, Chatrooms
● Content Management
Apartamentet që shiten tek Astiri(Yberisht) janë me garazh.
07838027062 kontaktoni ● Banners, Graphics

ÇMIME KONKURUESE Adresa:


699 High Road,
FATOSIN: KONTAKT

Vendodhja: Finsbury Park


TELEFON 24/7:

07983570355
Për hollësi të mëtejshme kontaktoni: North Finchley N12 0BT 07988993248
0044-7553504678 Ju mirëpresim! E-MAIL:
mediabranch@gmail.com
20 ALBANIAN MAIL I N T E RV I S T Ë E Premte, 28 Maj 2010

5 lirike, si një art me muzikë ar- Toskerise se Skraparit, myzeqare, figurativ e letërsisë ka pasur gjith-
 tistike e kultivuar, dhe nëpër- çame etj. Elemntet monë dëshira për kthesa, për largime
mjet kësaj futem edhe pak janë të gjitha të marrësit dhe të nga stanjacioni, ndoshta si reagime
histori. Mendoj se një pjesë e mirë prerësit, hedhësit e isos, dhe dialekte ndaj pushtetit, partisë që të krijonte
e këngëve të Shqipërisë së mesme muzikore nga me te sofistikuaret i gjithmonë një gjendje tensioni që
dhe të veriut janë të trashëguar nga gjen sot në mbare Shqiperine e jugut. të mos arrinte njeri që të mendonte
lindja, sepse atëherë kemi qenë nën Këngët e çamëve janë veçanërisht ndryshe. Festivali i 11-të nuk kishte
perandorinë Osmane për një kohë emocionuese. Te njëjtat kenge, por asgjë të tepërt. Atje ishin të gjitha
të gjatë. Jam marrë kryesisht jo me ne stile te ndryshme, kendohen nga këngë të bukura, këngë me puls
këngët e fshatit por me këngën që zh- greket e Epirit. Ata i këndojnë greq- e ritmike. Ai nuk ishte çoroditja e
villohej nëpër qytete mbas shekullit isht ata shumë elementë i kanë të muzikës por ishte tensioni dhe coro-
17. Në libër kam treguar se si u zh- adoptuar nga këngët e shqiptarëve ditja e partisë.
villuan këto këngë. Jam mbështetur por që ia kanë përshtatur jo vetëm të Eno midis dirigjimit dhe librave
tek ndryshimet e mëdha që ka mes folurës por edhe ambientit ku jetojne. studimorë. Me kë është i dashuruar
veriut dhe Shqipërisë së mesme dhe Pra kjo muzikë ka një shtrirje të cak- kohët e fundit Eno Koço?
në mënyrë të veçantë këto të dyja me tuar dhe jashtë kufijëve të Shqipërisë Dirigjimi është një punë që e bëj falë
jugun. Jugu ka tjetër karakter. Jugu se sotme. Shtrihet në një kufi që është eksperiencës së gjatë investimit që
ka një muzikë me shumë zëra, herë midis dy lumenjve, Shkumbinit dhe kam bërë në dekada në të. Megjithate,
me iso dhe herë pa iso dhe kjo reflek- Kalamas (Thiamisit te hershem). Kjo është fushe e veshtire për të çare ne
toi shumë me muzikën qytetare. Jam është një muzikë dhe një këngë që ia maja te larta. Ndërsa shkrimet e mia
marrë edhe me këngën karakteristike vlen të dedikosh kohën, mundin, en- në fushë të muzikës shqiptare zgjojnë
korçare .Kënga korçare është konsid- ergjitë, pasionin për të nxjerrë më pah. mjaft interes në perëndim, ndoshta
eruar gjithmonë si një muzikë me in- Këtë e bëj për ia bërë më të qartë botës se e kane te lehte t’i lexojnë drejt e
fluenca nga jashte Shqiperise , por kjo perëndimore. Tani ka një konferencë në anglisht. Nuk jam unë që gjykoj
muzikë u korçarizua, u bë e vendit që bëhet 15-20 shtator në Sardenjë mbi veten time, është kritika që më
dhe mban vulën e Korçës. Jam marrë ku mblidhen etnomuzikologë nga gjykon. Kur kritika reagon tregon se
edhe me studimet që dalin jashtë vende të Europës je ne vëmendje të diskutimeve.
këngës te cilat lidhen me fenomene dhe diskutohet pikërisht kjo Ju ditët e fundit keni përkrahur
sociale e politike. Në Angli kam pasur – kënga shumëzërëshe e Mesdheut. nismën e Institutit të Jetimëve, për
dhënë për disa vjet me radhë temën Atje do të kete edhe nga ata që vi- rigjent që lëviz nga vendi i tij dhe Cfarë ruan si ditën më të bukur ditën e 20 Majit, çfarë mund të na
se “çështë artisti në një shoqëri të jnë nga veriu. Ne padyshim kemi te shkon në një shtet tjetër të mos në këto vite? thoni për ditën e jetimëve?
mbyllur”, apo ç’është disidenca. Me veçanten tone me kenget vëndçe Ne vlerësohet nqs është i aftë, kjo varet Ishte padyshim bashkëpunimi me Nuk ka gjë më të bukur në këtë
një sistem totalitar ku artisti e kishte kemi gjuhen dhe harmoninë modale nga aftësia e tij. Nëqoftëse je i mirë kompozitorët, por dhe këngëtarët e të botë se sa të investosh për fëmijët
të kufizuar lirinë e të shprehurit dhe harmonike. Çështja e emërtimit apo ata të pranojnë. Asnjëri nuk të merr gjitha grupmoshave. Këngëtarët shu- jetimë. Unë në fëmijërinë time kam
atje larg në Angli merrja si shembull termit “polifonik”,është nje gje e dis- atje me hatër. Unë shkova bashkë me mica ishin amatorë por të ngrohtë. qenë në të njëjtën pozitë dhe e di se
Shostakoviçin dhe gjeja krahasime kutueshme. Emertimi eshte bere nga familjen time në një festival. Bëra një Në radiotelevizion ka qenë e pra- sa nevojë kanë këta fëmijë. Ata janë
shumë të ngjashme me Kadarenë. etnomuzikologët jo ne kuptimin e kërkesë, pastaj një provë dhe hyra në nishme edhe kritika, kush është njerëz si çdo njeri tjetër fatkeq që
Dy vende të ndryshme por me të përkthimit fjale per fjale, poli -fonos orkestrën e Universitetit të Lidsit. mendimi juaj për festivalet post duhen përkrahjen maksimale. Jeta
njëjtin sistem totalitar, njëri shkrimtar (shumë zërësh), por ne kuptimin Kisha eksperiencë të madhe këtu komuniste, si edhe për muzikën ka provuar se shumë e shumë fëmijë
në Shqipëri si Kadareja dhe ky tjetri teknik te struktures klasike, që do të në Shqipëri pranë Radiotelevizionit. e lehtë ku thuhet se ka huazuar pa prindër kanë çarë në jetë dhe kanë
kompozitor në Bashkimin Sovjetik thotë se kur njëri zë zhvillohet, tjetri Në Angli krijova marrëdhënie pro- shumë? bërë mrekullira njësoj ose edhe më
si Shostakoviçi. Të dy kishin pika dëgjon dhe pastaj te gjithe se bashku fesionale dhe solide me kolegët e Mendoj se ka një përparim të mirë se të tjerët. Ndoshta të bën jeta
kontakti të përbashkëta, si diktatura, qendrojne peshe mbi ison. Pra është atjeshëm. Kjo më ka shërbyer shumë jashtëzakonshëm të muzikës së lehtë më të fortë dhe më vendosur, por kjo
udhëheqësi, mesazhet e fshehura, gërshetimi i zërave. Kohët e fundit jam se për mua dirigjimi ka qenë për sot. Ndoshta më shumë se në çdo nuk është me të gjithë jetimët. Do të
ambiguiteti etj . Në artikuj jam marrë marrë shumë me këto lloj këngësh. mua baza e jetës e të ardhurave dhe degë tjetër të muzikës. Me teknologji- ishte një gjë e mirë kur çdo pjesë e
edhe me pikëpamjet e kritikëve per- Kam shkuar disa herë në Kalabri dhe të veprimtarisë sime. Tani jam dhe në e re që është krijuar, intonacioni shoqërisë të bënte sado pak në dre-
endimore, apo më mirë që nuk kam Siçili dhe kam dalluar qe edhe atje ka dirigjenti dhe muzikologu. është shumë më i pastër dhe shumë jtim të fëmijëve jetimë si z. Cumani.
qene ne nje mendje me ta si e trajto- gjurme te isos dhe te shumëzërëshit. Duke patur parasysh se keni më i pëlqyeshëm. Këngëtarët kanë Ne festimin e ditës se jetimeve fat-
jnë Shostakoviçin dhe Kadarene. Ve- Shqiptaret janë larguar per ne Itali a punuar në Radiotelevizion, çfarë shumë eksperiencë sepse dalin edhe keqësisht nuk do te jem ne Tiranë,
prat më të bukura të Shostakoviçit e Siçili nga shekulli i 15 dhe kanë ruaj- eksperience ruani kryesisht nga jashtë vendit. Por kënga edhe do por po të isha, të gjithë mbështetjen
Kadaresë janë bërë ateherë ku kishte tur në mënyrë të fanatike këngën e festivalet e radiotelevizionit shqip- të ketë huazime. Gjithnjë ka pasur time do ta kisha dhënë në këtë drej-
më pak liri shprehjeje.Të gjitha këto liturgjisë edhe këngën tradicionale të tar, cilat janë ditët që i kujtoni me huazime. Do te mbetet ajo më e mira, tim. Edhe një përshëndetje ka vlerën
që thashë janë botuar në anglisht dhe jashtë kishës. Në këngën e liturgjisë shumë ëndje dhe kush janë ditët që më pak e huazuara, më origjinalja, e saj.
në shqip. nuk e gjen ison, ndërsa në këngën i kujtoni me dhimbje? më e veçanta, ajo që evokon ndjesi të Disa momente nga më të bukurat
Si po vazhdon rruga e botimeve? tradicionale elementët e isos janë te - Festivali në atë kohë (para ’90- vendit nga buron, pra nga Shqiperia. si në botime dhe në udhëtime?
Po bëhen afro 8 vjet merrem edhe zbehta. Atëherë sapo kishte filluar ky es) ka qenë ngjarja kryesore e vitit. N.q.s do të shikojmë të gjitha pi- Një ndër botimet është libri që ja
me këngët e Shqipërisë së jugut .Bëj element të krijohesh. Në Ballkan gjatë Atëherë kishte vetëm një orkestër qe kat e shitjeve të disqeve, muzika kam dedikuar nëns time *Tefta dhe
dhe krahasime (megjithëse i përkiste 500 vjetëve isoja u forcua shumë, bente te vetmin festival televiziv. Nuk popullore 4-5 vitet e fundit po ecën koha e saj*, te cilin do të doja ta zgje-
periudhës paraosmane) me muzikën mori një rol thelbësor në trajtimin e kishte atëherë siç ka sot disa festivale më shumë se muzika e lehtë. Kush roja. Eshtë shkruar edhe më parë për
liturgjike të asaj kohe. Gjithmonë ka kenges. Një studiues italian ka dal- dhe niveli padyshim është rritur është mendimi juaj? nënën time, por shumë gjëra janë glo-
pasur teza që njëra mund te kete rrjed- luar kohet e fundit gjurmë të isos dhe mjaft. Duke qenë vetëm një, dashur Nëqoftëse është e vërtetë kjo, kjo rifikuar , ndoshta ishte nevojë e kohës
hur nga tjetra apo e kunderta. Ato nuk në këngën liturgjike. Kjo eshte fare e pa dashur Ferdinand Deda unë ishim është një mrekulli. Kjo është një që të nxirrte heronj. Ndërsa lidhur me
kane pika kontakti ne origjine, por që panjohur per mua. në epiqendër. Muzika, stili, botëkup- mrekulli sepse duke parë se shumë udhëtimet, ishte momenti kur pashë
të dyja kanë por rrojtur dhe janë zh- Profesioni juaj real është dirigji- timi ishte më ndryshe. Njerëzit kanë kanë emigruar jashtë vendit. Muzika hallën time në Rumani. Nuk e dija që
villuar në të njëjtin pellg. Një element mi, kur keni shkuar jashtë shtetit nostalgjinë për ato festivale edhe pse e vendit është krijuar në qindra vjet ekzistonte. Ishte momenti që ndry-
i rëndësishëm i këtyre këngëve është a ishit në ato nivele profesionale, ishin disi statike, të ngurta dhe tekstet dhe nuk është një gjë që mund të shoi jetën time. Ndjeva një njeri që
isoja. Kënget me iso ka rrojtur krye- duke patur parasysh se keni studi- kanë qenë të politizuara. Megjithate, zhduket kollaj në 10 apo 20 vjet tran- më donte shumë. Ajo kishte vite që
sisht ne Shqiperine e Jugut, por edhe uar në akademinë shqiptare , a i nje pjese e mire e melodive ishin të zicion.Ky është realiteti që muzika kishte humbur kontaktet me vëllanë
ne disa vende te Greqise se Veriut, përshtateshit kushteve të vendit ku bukura, madje mjaft të bukura. tradicionale nuk ka për tu zhdukur e saj, nuk e dinte që unë kisha lindur.
Epirit. Kjo lloj muzike shumëzërëshe shkuat në nivel profesional? Por me festivalin merreshim një kurrë, ajo do te kete sigurisht baticat Por botimet me karakter hulumtues
unë e tregoj se si nisi ne një shtrirje të Profesioni im ka një specifikë të muaj në vit, 11 muajt e tjerë mer- e zbaticat e saj. kanë tjetër natyrë dhe vlerë sikundër
caktuar gjeografike, ku merrnin pjesë veçantë. Është gjuhë e pafolur, në reshim me muzikën simfonike e Festivali 11, përmendet dhe sot dhe tashmë udhëtimet e shumta më
të gjitha llojet e etnive dhe pastaj me ndryshim nga piktura nga drama- vokale. Bënim koncerte dhe regjis- nga ço këngëtar dhe kompozitor. kanë bërë më selektiv...
kalimin e kohës filloi e të marri një turgjia, filmi, teatri. Muzika është me tronim vepra pa fund, ku shumica Kush është mendimi juaj për fesiv- Cfarë i mungon muzikës shqip-
karakter gjithnjë e më shqiptar, madje një gjuhë ndërkombëtare, ku të gjithë ishin vepra shqiptare dhe në fund të alin e 11-të? tare sot?
fizionomi te mirëfilltë shqiptare. Shq- flasin me të njëjtat parametra, dhe vitit pastaj ishte festivali. Cdo festival Festivai i 11-të ishte shpërthimi I mungon kritika, kritika profesio-
iptaret krijuan stile nga me te larm- të gjithë flasin me të njëjtën mënyrë. kishte të veçantën e tij, ku impenjimi për një kthesë të madhe. Jo vetem ne nale. 
ishmet, ato te Laberise, Gjirokastres, Nuk është e vështirë që një di- ynë ishte maksimal. muzike, por edhe në drejtim të artit
Friday, 28 May 2010 A L B A N I A N C U LT U R E ALBANIAN MAIL 21

“Rilindja” literature of the


Albanian national awakening
T he struggle for political
autonomy within the
which did manage to open were
soon shut down. Even into the
among Frashëri’s compatriots
and was smuggled into Albania

National Renaissance
languishing Ottoman twentieth century, the Ottoman in caravans. Istori’ e Skender-
Empire and the will for cultural authorities often went so far as beut, Bucharest 1898 (History
identity and survival among a to open people’s handbags and of Scanderbeg), is an historical
backward and religiously di- correspondence, and search epic of 11,500 verses which Fra-
vided people crystallized in the homes for anything written in shëri must have written in about
second half of the nineteenth Albanian. 1895 in his last creative years
century into the Rilindja (Alb: Naim Frashëri (1846-1900) and one which the author him-
‘rebirth’) movement of national is nowadays widely considered self regarded as his masterpiece. ALEKSANDER STAVRE DRENOVA
awakening. This Rilindja pe- to be the national poet of Alba- The figure of the Albanian na-
riod, which in its classical phase tional hero Scanderbeg, the Romania).
nia. He spent his childhood in
spans the years from the forma- the village of Frashër where he symbol and quintessence of re- In 1904, Asdreni pub-
tion of the League of Prizren in no doubt began learning Turk- sistance to foreign domination, lished his first collection of
1878 to the declaration of Al- ish, Persian and Arabic and held a particular fascination for ninety-nine poems called
banian independence in 1912, where, at the Bektashi monas- the intellectuals of the Rilindja Rreze dielli (“Sun Rays”),
woke the Albanian people and tery, he was imbued with the period and for the common dedicated to Skanderbeg,
united them into one linguistic spiritual traditions of the Orient. people. Though a fundamental the Albanian national hero.
identity, one culture and one In Janina (Iôannina), Naim Fra- work of Albanian romantic na-
His second ninety-nine poem
nation. There was an intrinsic shëri attended the Zosimaia sec- tionalism of the period, Istori’ e
link between the goals of the Skenderbeut does not stand the collection, Ëndrra e lotë
ondary school which provided (“Dreams and Tears”) was
nationalist movement in this him with the basics of a classical test of time as a national epic.
period and the creative force of It suffers from the same artistic published in 1912 and was
education along Western lines. dedicated to the British an-
Albanian literature. Romantic Here he was to study Ancient weaknesses to be found in Fra-
nationalism accordingly became and Modern Greek, French and shëri’s other works and in many thropologist Edith Durham.
a dominant trait of expression in Italian and, in addition, was to works of twentieth-century Al- Asdreni’s third collection,
ALBANIANCULTURE

Rilindja literature. The cultural be tutored privately in oriental banian literature up to the pres- Psallme murgu (“Psalms of a
awakening, which went hand ent day: didactic and moralizing Monk”), came in 1930.

A
languages. As he grew in knowl-
in hand with the national and edge, so did his affinity for his rhetoric and a black and white leksander Stavre
political consciousness raising, polarization of the protagonists After a brief return to Al-
pantheistic Bektashi religion, Drenova, also bania in 1914, Aleksander re-
stimulated and presupposed of for the poets of classical Persia into absolute saints and absolute known under his
necessity the use of Albanian in demons huddling under a grey turned to Romania and con-
and for the Age of Enlighten- pen name Asdreni (Decem- tinued to take interest in the
all walks of life, in particular in ment. His education in Janina cloud of tear-jerking sentimen-
writing as well as for Albanian- tality. The significance of Naim ber 11, 1872-1947), was one Albanian national movement.
made of him a prime example of the most well-known Al-
language education, forbidden of a late nineteenth-century Frashëri as a Rilindja poet and He visited Albania again in
by the Porte. indeed as a ‘national poet’ rests banian poets. One of his most 1937, but he soon after again
Ottoman intellectual equally recognizable poems is the
Here lies the main reason for at home in both cultures, the not so much upon his talents returned to Romania, where
the sluggish evolution of Alba- Western and the Oriental. Naim of literary expression nor upon Albanian national anthem, he lived the rest of his life.
nian literature throughout the Frashëri is the author of a total the artistic quality of his verse, Hymni i Flamurit.
Ottoman period. The Empire of twenty-two works: four in but rather upon the sociopoliti- Born in the village of
was divided not into national or Turkish, one in Persian, two in cal, philosophical and religious
ethnic groups, but into religious Greek and fifteen in Albanian. messages it transmitted, which Drenova, near Korçë, he WORKS
were aimed above all at national studied at a Greek school in
communities. The non-Muslim In view of his sensitive position his village. His father died Rreze dielli (1904)
inhabitants of the Balkans en- as director of the board of cen- awareness and, in the Bektashi
tradition, at overcoming reli- when he was just thirteen. Ëndrra dhe lotë (1912)
joyed a certain degree of cultural sorship of the Ottoman Ministry In 1885, Drenova moved to
autonomy, whereas the Muslim of Education, Naim Frashëri gious barriers within the coun- Psallme murgu (1930)
residents were considered by deemed it wise not to use his full try. His influence upon Albanian Bucharest, Romania, where
writers at the beginning of the he rejoined his brothers. Kambana e Krujës
the authorities to be Turks and name in many of his own publi- (1937)
were thus forced to use Turkish. cations, and printed only a ‘by twentieth century was enor- While there, he was exposed
As such, the Greeks, Serbs, Ro- N.H.’, ‘by N.H.F.’ or ‘by N.F.’ mous. Many of his poems were to other Albanian writers and
manians and Bulgarians of the Since the Porte would not toler- set to music during his lifetime nationalists (see Albanians of
Balkan peninsula, all Orthodox, ate the publication of Albanian- and were sung as folk songs. If
were able to set up schools, to language books in Constan- one compares the state of Alba-
print books and newspapers in tinople, Naim Frashëri’s best nian literature before and after
their native languages, to insti- known works were published the arrival of Naim Frashëri, one
tutionalize their native cultures, in Bucharest, where a substan- becomes aware of the major role for national identity and made age. Rilindja literature thus laid
and indeed to attain indepen- tial Albanian colony had settled he played in transforming Alba- the Albanian language the mat- the foundations for the develop-
dence or at least a certain degree and was flourishing and where nian into a literary language of ter-of-course vehicle of liter- ment of modern Albanian litera-
of political autonomy within an Albanian printing press had substantial refinement. ary and cultural expression for ture, not only in journalism and
the Empire. The Albanians, the been set up by the Shoqëri e të It can be asserted without any the Albanian people. It was the poetry, the élan vital of the peri-
majority of whom were now shtypuri shkronja shqip (Society hesitation that the Rilindja period Rilindja period, more than any od, but also in prose, drama and
Muslims, did not have this right. for the publication of Albanian was one of inestimable signifi- other, which moulded Albanian essays, which for the first time
As nationalist resistance grew, writing) in 1886. The poetry cance for Albania’s political and literature and determined many evolved into solid if not overly
the Porte regarded all Alba- volume for which he is primar- cultural survival. In its political of its subsequent characteristics. sophisticated literary genres.
nian-language education, school ily remembered, Bagëti e bu- history, Albania evolved from an What followed in the indepen- Twentieth-century Albania can-
and publications as subversive jqësija, Bucharest 1886 (Bucol- obscure and primitive backwater dence years up until the Second not be comprehended at all
and continually reinforced its ics and Georgics), is a 450-line of the Ottoman Empire to take World War was, to a large ex- without an understanding of the
ban on them, thus plunging the pastoral poem reminiscent of its place among the nation-states tent, simply the growth and re- Rilindja period and its culture.
whole country into unremit- Vergil and laden with the imag- of Europe. Through its literature finement of a sturdy and thriving
ting darkness and ignorance. ery of his mountain homeland. and cultural history, this age of plant rooted in the blood-stained Courtesy of Albanologist
Any Albanian-language schools It proved extremely popular ‘rebirth’ created an awareness soil of that troubled and decisive Dr. Robert ElsieJuly
Miha AUTOS

Hap ZYR
Nga ur të Sh AT E SH
01-0 t I
6-20 unën dhTJES
Nga 1
ora 0 deri 3 e të Die
10.0 l
0 - 1 0-09-20 ën
5.00 10

Servicing - Repairs - MOT’s


 Mercedes Benz Specialist
 Mechanical & Electrical Work
 Diagnostics
 MOT’s
 Air Conditioning
 Body Work
 Accident Repairs

Having you Mercedes repaired by Miha Autos does not effect your warranty!
All maintenances and services on all other makes of cars
Services starting from only £80.00
Regent Place
T 020 8655 4399 M 07500 846 425
E mihaautos@gmail.com
Grant Road

MIHA
AUTOS

Portman Cars  Miha Autos rear of Portman Cars


Lower Addiscombe Road
119-123 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey CRO 6PU

DISCOUNT If you came by this VOUCHER-ADVERT

25% on AlbanianMail newspaper !(Please cut edges of this add and show us when visiting)

Nëse keni nevojë për


ndihmë dhe këshillë
mund të na telefononi:
Direct Dial:
07935 867 019 ose
07935 867 020
DALSTON
85 Kingsland High Street
LONDON E8 2PB
TEL 020 7249 8899
FAX 020 7249 8899
NEAREST STATION:
Dalston Kingsland Train Station

CROYDON
1’st Floor, 51-53 London Road
CROYDON CR0 2RF
TEL 020 8686 6622
FAX 020 8667 0839
NEAREST STATION:
West Croydon Rail / West Croydon

FINSBURY PARK
3 Sta�on Place,
Finsbury Park,
LONDON N4 2DH

www.languagefriendship.co.uk
NEAREST STATION:
Finsbury Park Station
E Premte, 28 Maj 2010 S P O RT ALBANIAN MAIL 23

Kalendari zyrtar i përcaktuar Datë Ora 16’shet

për kampionation e Futbollit Botëror 2010

Kampionati Botëror
Afrika e Jugut 2010
Grupi Datë Ora Nisja

Datë Ora Çerekfinale

Datë Ora Gjysëmfinale

Datë Ora Finalja


Shortlands
Kompani avokatore
Për të biseduar në Shqip telefono avokatin (Solicitor) :

Naim Hasani
 0800 107 5735
 nhasani@shortlands.co.uk

Emigracion
 Mbulojmë të gjitha aspektet e emigracionit

Familja
 Divorce - Probleme me fëmijët

Ligji i punësimit
 Largime nga puna
ose probleme me punëdhënësin

Aksidente
 Kërkesa për kompensim:
• Aksidente në punë
• Aksidente rrugore me makinë

Kompania ofron vetëm shërbime me pagesë, pa legal-aid!

Adresa: 3 Shortlands, Hammersmith, LONDON W6 8DA


nhasani@shortlands.co.uk - www.shortlands.co.uk