Minit Mesyuarat

Tajuk

:Mesyarat Perancangan Projek ‘Learning To Say No To Negative Behaviour’ :Kelas 1 Amanah , SMK Aminuddin Baki

Tempat

Panel Mesyuarat

:Pn Halimaton (Penasihat Projek) :Chang Foong Jeu (Ketua) :Alvin Hanyong Sheng (Penolong) :Safwan Zulfazli Bin Abdul Kadir(Setiausaha) :Cheng Jin Hoong(Bendahari) :Faaiz Bin Fadzil(Ahli Biasa) :Chong Kah Wai(Ahli Biasa) :Amirul Faez (Ahli Biasa)

Tujuan

:Membuat perancangan projek ‘Learning To Say No To Negative Behaviour’

Keputusan Mesyuarat:Chang Foong Jeu dilantik sebagai pengerusi projek. :Mesyuarat bersetuju dengan pembentukan AJK yang dilantik. :Projek ‘Learning To Say No To Negative Behaviour’ akan dilaksanakan pada 28 Februari.

Tindakan susulan

:Mesyuarat dan perjumpaan diadakan sekali seminggu. :Di dalam mesyuarat, kami akan membicangkan apa untuk dibuat dan tugas akan dibahagikan kepada semua ahli. :Setiausaha akan mencatit segala informasi tentang perjumpaan kami