Você está na página 1de 5

Analiza financiara soldurile creditoare 8.in cadrul tabloului 11.

Pretul de
1. In baza ale conturilor de soldurilor vanzare propus al
formularului de cont venituri la o soc intermediare de produsului X este
de profit si pierdere comerciala sunt gestiune, excedentul de 27 u.m. si
din tara noastra, urmatoarele: brut de exploatare costul variabil
conform OMFP, 701=5.000.000 lei, este egal cu:B unitar este de 15
veniturile din 704=2.000.000 lei, amortizari si u.m Se estimeaza
exploatare sunt egale 707=3.000.000 lei, provizioane din o crestere la
cu: B Cifra de afaceri 708=500.000 lei, exploatare+alte costurile fixe cu
neta+/-variatia 711=1.000.000 lei cheltuieli se 197.040 u.m. pe
stocurilor+productia 722=2.500.000 lei, exploatare-venituri luna de
imobilizata+alte 7411=6.000.000 lei, din exploatare referinta.Pragul
venituri din 758=500.000 lei. privind amortizari si lunar de
exploatare Indicati suma corecta provizioane- alte rentabilitate in
2. Dispuneti de urm. a C.A. neta, conform venituri din unitati monetare
informatii:cap. social OMFP 94/2001: D exploatare +/- din vanzare este:
20.000.000. lei, 16.5000lei rezultatul exploatarii A 443.340 u.m.
rezultatul exercitiului 5. La o societate 12.Rata
(profit) 4.000.000 lei , comerciala situatia solvabilitatii
rezerve 5.000.000 lei, soldurilor conturilor patrimoniale nu
subventii pentru se prezinta astfel: se calculeaza
investitii 1.000.000 212=7.000.000 lei, astfel: A(a,b,d)
lei, rezultat reportat 281=2.000.000 lei, (cap propriu/cap
(pierdere) 3.000.000 301=900.000 lei, 9.Bilantul unei strain)*100;
lei, imprumuturi din 391=40.000 lei, intreprinderi pune in (profit brut/cap
emisiunea de 409=80.000 lei, evidenta valoarea social)*100;
obligatiuni 419=50.000 lei, activului total in suma (profit brut/cap
14.000.000 lei, datorii 371=60.000 lei, de 100.000.000 lei, angajat)*100
comerciale curente 378=50.000 lei, active finantat in 13.Rata de
7.000.000 lei. 378=50.000 lei, proportie de 30% finantare a
Folosind OMFP 5121(debit)=100.000 dincapitaluri proprii, activelor
94/2001 care este lei. Care este suma 40% din datorii imobilizate se
marimea cap. proprii active circulante:D finaniare pe termen calculeaza cu
si a cap. permanente: 1.050.000 lei lung si restul din ajutorul
D 22.000.000 lei 6. Care din pozitiile datorii pe termen urmatorului
37.000.000 lei de venituri enumerate scurt. Rata activelor raport: D capital
3. O societate in continuare se circulante ( rata de angajat/active
comerciala prezinta include in totalitate structura) este de 55 imobilizate
urmatoarele inproductia %.In aceste conditii, 14.Cheltuielile
informatii referitoare exercitiului a rata lichiditatii facute cu plata
la bilant:active intreprinderii:A generale va fi :A despagubirilor se
imobilizate 3.00.000 venituri: din vanzarea 1,833 cuprind in : C
lei, stocuri si creante produselor finite, din 10. Dispuneti de cheltuieli de
170.000 lei, disponibil productia stocata,din urmatoarele date : exploatare
la banci 30.000 lei productia imobilizata, pret de vanzare unitar 15.In cursul
capitaluri proprii din lucrari si servicii 95.000 lei, cost anului N o soc
230.000 lei, prestate variabil unitar 40.000 comerciala
imprumuturi din 7.Folosind relatiile lei, costuri fixe totale efectueaza urm
emisiunea de interne proprii 3.260.000 lei , operatii:
obligatiuni 90.000 lei, tabloului soldurior cantitatea fabricate si incaseaza
furnizori 180.000 lei. intermediare de vanduta 200 buc.Care contravaloarea
Determinati fondul de gestiune, productia este profitul ce s-ar unor marfuri
rulment, necesarul de exercitiului este:A obtine in cazul in care vandute 4.000
fond de rulment si productia vanduta la soc mareste numarul lei , incaseaza
trezoreria neta ale pret de vanzare+/- de produse fabricate 5.500 lei din
soc :C + 20.000, variatia si vandute cu 30% si vanzarea unor
-10.000, +30.000 stocurilor+productia micsoreaza pretul de cladiri, plateste
4.La inchiderea de imobilizari in pret vanzare cu 4000 4.300
perioadei de gesiune, de vanzare lei :C 10.000.000lei lei,mat.prime,achi
rulajele si/sau zitionte,
achizitioneaza filiala provizioane ptr
Y cu 1.800 lei din depreierea stocurilor
care numerar 1.600.000,clienti 18.Daca rata
dobandit,700lei,incase 13.000.000, titluri de autonomiei financiare
aza dobanzi 850 lei plasament 8.200.000, este de 30% si
din care 40 lei din debitori diversi datoriile curente
activitatea,de 16.000.000, cheltuieli reprezinta 25% din
exploatare, inaseaza o inregistrate in avans resurse totale cat
asigurare impotriva 19.000.000, reprezinta capitalul
cutremurelor 420 provizioane ptr riscuri angajat din total
lei,plateste 4.100 lei si cheltuieli resurse B 75%
datorii dinleasing 20.000.000, capital 19.In cursul anului N
financiar, plateste propriu inainte de o soc comerciala 21. Dispuneti de
dividend de 690 lei, repartizare efectueaza urmatoarele date:
plateste actionarilor 25.000.000, furnizori urmatoarele operatii : mijloace fixe la
800 lei ptr 6.000.000, impozit pe incaseaza valoarea bruta
rascumpararea salarii 3.000.000, contravaloarea unor 5.600.000 lei,
actiunilor.Care sunt disponibilitatii marfuri vandute 6.000 amortizarea
fluxurile de numerar 9.600.000, venituri lei , incaseaza 7.500 mijloacelor fixe
din activitatile de inregistrate in avans lei din vanzarea unor 3.000.000 lei,
exploatare,investitii si 9.000.000, creditori cladiri, plateste 6.300 materii prime
finantare : A FX diversi 10.000.000, lei materii prime 14.000.000 lei,
ex+160; FX impozit pe profit achizitionte, provizioane ptr
inv+5210; FX fin- 3.000.000, credite achizitioneaza filiala depreierea
5590 bancare pe termen Y cu 3.800 lei din materiilor prime
scurt 9.200.000. Care care numerar dobandit 1.500.000 lei,
sunt marimile 1.000 lei, incaseaza clienti 3.900.000
fondului de rulment, dobanzi 1.020 lei din lei, provizioane
necesarului de fond care 80 lei din ptr deprecierea
de rulment si activitatea de creantelor
trezoreriei nete? B exploatare, inaseaza o clientilor
FR+40.600.000; asigurare impotriva 200.000lei,
NFR+40.200.000; TN cutremurelor 420 cheltuieli
+400.000 lei,plateste 6.100 lei inregistrate in
17.Se dau urmatoarele datorii dinleasing avans 10.000.000
informatii :in conturi ( financiar, plateste lei, conturi
solduri finale ) la dividende de 690 lei, curente la banci
sfarsitul anului N: plateste 15.000.000 lei,
vanzari de produse actionarilor1.800 lei capital social
finite 60.000.000 ; ptr rascumpararea subscris varsat
vanzari de marfuri actiunilor.Care sunt 10.000.000 lei,
18.000.000 ; costul fluxurile de numerar provizioane ptr
marfurilor vandute din activitatile de riscuri si
12.000.000 ; variatia exploatare,investitii si cheltuieli
stocurilor ( sold finantare :C +200; 6.000.000 lei,
debitor) 8.000.000 ; +5640; -6590 imprumuturi din
venituri din subventii 20.Daca rata de emisiuni de
de exploatare aferente finantare a activelor obligatiuni
C.A. 7.000.000 imobilizate este de 1,2 2.000.000 lei,
;venituri din productie si capitalul angajat prime privind
imobilizata este de 120.000.000 rambursarea
50.000.000 .Care este lei, care este suma imprumuturilor
suma ce se va inscrie activelor circulante in din emisiuni de
in contul de profit si conditiile incare obligatiuni
16.Dispuneti de pierdere la productia activul total est 1.000.000 lei,
urmatoarele date: vanduta,C.A. neta si 170.000.000 lei ? D furnizori
activ imobilizat net veniturile din 70.000.000 6.000.000 lei,
6.000.000, amortizari exploatare? C venituri
4.500.000, stocuri 60.000.000;85.000.00 inregistrate in
15.000.000, 0;127.000.000 avans 16.000.000
lei, credite bancare pe 25.Dispuneti de mareste nr. de echipament ;
termen scurt urmatoarele produse fabricate si incaseaza dobanzi
4.800.000lei. Care informatii in cursul vandute cu 30% si 1.100 lei din care
este marimea exercitiului financiar micsoreaza pretul de 230 lei din
fondului de rulment, N : o soc obtine in vanzare cu 400 lei? C activitatea de
a necesarului de fond cursul anului produse 1.000.000 lei exploatare,
de rulment si a finite la cost de 28. Analiza structurii inaseaza o
trezoreriei nete? A productie 10.000.000 activelor se realizeaza asigurare
+16.000.000;+5.900. lei; ea vinde 30 % din prin intermediul impotriva
000;+10.200.000 ele la pretul de urmatoarelor rate: cutremurelor 200
22.Rata de finantare a 15.000.000 lei, C(a,b,c,d,e,) rata: lei,plateste
activelor curente se reducere comerciala activelor datorii din leasing
calculeaza cu ajutorul inscrisa in factura 1o imobilizate ;activelor financiar 5.700
urmatorului raport:D %. Intre cheltuielile curente; lei, plateste
fond de rulment / ocazionate de stocurilor;creantelor; dividende de 800
active curente obtinerea produselor inv. financiare pe T.S lei, primeste
23. Se dau finite sunt : materii si a disponibilit. dividente 920 lei.
urmatoarele prime consummate banesti Care este situatia
informatii afernte 10.000.000 lei, salarii 29. Dispuneti de fluxurilor de
exercitiului financiar datorate 1.500.000 lei, urmatoarele date: pret numerar ? B -770
N : venituri din amortizarii 500.000 de vanzare unitar 8 lei;+7.990lei;-
vanzarea marfurilor lei ; contributia lei;cost variabil unitar 6.500 lei
1.000 lei, venituri din unitatii la asigurarilor 5 lei, costuri fixe 32.Rata
sconturi primite 50 sociale 700.000 lei si totale 600.000 lei. solvabilitatii
lei, cheltuieli privind fond de somaj Care este profitul ce patrimoniale se
marfurile vandute 700 200.000 lei; dobanzi s-ar obtine in cazul in calculeaza astfel:
lei, cheltuieli privind 400.000 lei; amenzi care soc produce C (cap
lucrarile si serviciile 600.000 lei.Care sunt 300.000 buc si care proprii/total
prestste de terti 20 lei, marimile distincte ale este pragul de resurse)*100
cheltuieli de rezultatului rentabilitate? A 33.Sa se calculeze
exploatare privind exercitiului si 300.000 lei;200.000 fondul de
amortzizarea excedentului brut de lei rulment,
imobilizarilor exploatare: B 30.Pasivele reale cu necesarul de fond
corporale 20 lei, 15.600.000 exigibilitate mai mare de rulment si
venituri din cedarea lei;17.100.000 lei de un an sunt:B(a, c, trezoreria neta pe
imobilizarilor 10 lei, 26. Metoda scorurilor e)- cap proprii;- baza urmatoarelor
cheltuieli privind se utilizeaza ptr: C provizioane ptr elemente
activele cedate 5 lei, elaborarea unor riscuri si cheltuieli cu bilantiere: capital
cheltuieli privind metode de predictie a exigibilitate mai mare social-20.000 lei,
impozitul pe profit riscului de faliment de un an ;-conturi de stocuri-15.000 lei,
100 lei. Care este regularizare si disponibilitati-
capacitatea de asimilate cu 6000 lei, clienti-
autofinantare aferenta exigibilitate mai mare 13000 lei,
ex. N? D 230 lei de un an provizioane ptr
24. Se dau 31.In cursul anului N deprecierea
urmatoarele o soc comerciala creantelor
informatii efectueaza clientilor-1.000
financiare.C.A.17.683 urmatoarele operatii: lei, provizioane
.325 lei, Creante incaseaza ptr riscuri si
3.152.642 lei, Datorii 27. Dispuneti de contravaloarea unor cheltuieli-2.000
curente 7.874.407 lei. urmatoarele date: pret marfuri vandute 5.000 lei, subventii
Perioada de de vanzare unitar lei , incaseaza 6.500 pentru investitii-
recuperare a 9.500 lei;cost variabil lei din vanzarea unor 3.000 lei
creantelor, perioada unitar 4.000lei, cladiri, plateste 6.200 rezultatul
de folosire a costuri fixe totale lei materii prime exercitiului( profi
resurselor atrase si 326.000lei, cantitatea achizitionte, t)-6.000 lei,
raportul creante fabricata si vanduta achizitioneaza filiala repartizarea
datorii sunt dupa cum 2oo buc. Care este Y cu 2.200 lei si profitului-5.000
urmeaza: A 65,07 profitul ce s-ar obtine incaseaza 1.900 lei lei, imprumuturi
zile in cazul in care soc din vanzarea unui din emisiuni de
obligatiuni mai mari indicatori:valoarea fluxurilor de numerar 45.In structura
de un an-2000 lei, adaugata, excedent provenite din tabloului de
active imobilizante brut din exploatare, activitati de trezorerie, platile
nete-6.000 lei, capacitatea de exploatare: C( a, c, in favoarea
amortizare-2000 lei, autofinantare: A d, g ) platile in furnizorilor de
debitori diversi-5000 57.000 lei;44.000 numerar catre si in servicii
lei, creditori diversii- lei;15.000 lei numele angajatilor; afecteaza:A
8.000 lei, venituri 38.Se dau urmatoarele platile in numerar fluxul de
inregistrate in avans- date : C.A.-30.000lei, catre furnizori de trezorerie din
13.000 lei, cheltuieli cantitatea vanduta-200 bunuri si servicii; activitati de
inregistrate in avans- buc.,cheltuieli variabile- platile in numerar exploatare cu
10.000 lei, furnizori- 19.000 lei, cheltuieli catre actionari ptr a semnul”-“
5.000 lei.C 23.000 lei fixe-15.400 lei, achizitiona sau a 46.In formularul
;17.000 lei;6.000 lei cheltuieli variabile- rascumpara actiunile de bilant
34.Rata rentabilitatii 19.000 lei. Care este intreprinderii ,subventiile
capitalului angajat pragul de rentabilitate: ;incasarile in pentru investitii
este data de formula: C 280 bucati numerar provenite apar : D in
B (profit brut/cap 39.Se dau din redevente, categoria
angajat)*100 urmatoarele onorarii, comisioane veniturilor in
35.Care din informatii: materii si alte venituri avans
urmatoarele categorii prime-15.000 lei, 43.Se cunosc urm. 47.Dispuneti de
sunt cheltuieli debitori diversi-7.000 informatii: cumpararii urmatoarele date:
financiare :B(a,c,d) lei, creditori diversi- de materii prime-200 capital social
pierderi din creante 8.000 lei, venituri din lei, slarii platite-80 subscris nevarsat
legate de emisiuni de capital- lei, servicii 50.000 lei, capital
participate;cheltuieli 10.000 lei, titluri de nefacturate primite de social subscris
din diferente de curs plasament-5.000 lei, la terti-10 lei, salarii varsat 10.000 lei,
valutar;cheltuieli furnizori-6.000 lei, datorate-30 lei, prime de
privind titlurile de marfuri-10.000 lei, consum stocuri-150 emisiune 2.000
plasament cedate din care 7.000 lei lei, pret de vanzare lei, prime de
36.Perioada de adaos commercial, exclusive TVA al conversie a
folosire a resurselor productia stocata- produselor finite obligatiunilor in
atrase se refera la:D 3.000 lei, vandute 500 lei, actiuni 1.000 lei,
(dat curente/CA)*365 disponibilitati-10.000 productia obtinuta la rezerve din
37.O societate lei. Care este suma cost de productie-300 reevaluare (sold
comerciala obtine activelor circulante? lei, stoc final de debitor) 9.000
produse finite la un B 43.000 lei produse finite la cost lei , rezultatul
cost de productie de 40.Indicatorul ce are de produtie-10 lei, exercitiului (sold
20.000 lei.Societatea parametru cifra 1 subventii de creditor) 5.000 lei
vinde 70% din conform functiei exploatare aferente , rezerve legale
produse la un prêt de Altman se refera la: C C.A. nete si a 6.000 lei,
45.000 lei.Din 41.Daca rata de rezultatului din subventii pentru
productia de finantare a activelor exploatare:A520lei;3 investitii 3.000
imobilizaricorporale curente este de 0,469 20 lei lei, rezultat
obtine 15.000 lei si si suma activelor 44.In structura reportat ( sold
din venituri din circulante este de tabloului de debitor) 8.000
lucrari executate si 49.000 lei, care este trezorerie, acordarea lei.Marimea
servicii prestate suma activelor unui imprumut pe capitalurilor
obtine 3.000 lei.Intre imobilizante nete in termen lung catr o proprii este de: B
cheltuielile ocazionate conditiile in care societate industriala 52.000 lei
de operatiunile de mai capitalul permanent afecteaza :C fluxul de 48.Se dau
sus se regasesc este de 129.000 lei? trezorerie din urmatoarele
urmatoarele: materii D 106.019 lei activitati de investitii informatii privind
prime-12.000 lei; 42.Care dintre cu semnul”-“ cheltuielile :
salarii -13.000 lei, fluxurile de numerar cheltuieli cu
dobanzi-5000 lei, prezentate mai jos se materiile 100 lei ,
amenzi-3.000 lei, incadreaza , conforme despagubiri,
amortizari-1.000 lei. IAS 7 “Situatiile amenzi si
Care sunt marimile fluxurilor de penalitati 200 lei ,
urmatorilor numerar”,in categoria cheltuieli cu
energia si apa 300 lei,
donatii si subventii
acordate 100 lei,
cheltuieli privind
calamitatile naturale
150 lei,pierderi din
creante si debitori
diversi 100 lei,
cheltuieli din
diferente de curs
valutar 200 lei,
cheltuieli privind
furajele 400 lei. Sa se
determine valoarea la
care cheltuielile de
exploatare vor fi
inscrise in contul de
profit si pierdere : A
1.200 lei

49.Dispuneti de
urmatoarele
informatii: capital
social 21.000 lei,
rezultatul exercitiului
(profit) 5.000 lei,
repartizarea profitului
5.000 lei, rezerve
5.000 lei, subventii
ptr investitii 1.000 lei,
prime rambursarea
obligatiunilor 2.000
lei, rezultatul reportat
( pierdere) 6.000 lei,
imprumuturi din
emisiunea de
obligatiuni 12.000 lei,
datorii comerciale
curente 9.000 lei.Care
este marimea
capitalurilor proprii si
a capitalurilor
permanente: B 20.000
lei;33.000 lei
50.Care dintre
pozitiile de cheltuieli
de mai jos nu
antreneaza fluxuri de
trezorerie in cursul
exercitiului? C
cheltuieli privind
amortizarile si
provizioanele