P. 1
Libro Blanco Do Audiovisual

Libro Blanco Do Audiovisual

|Views: 325|Likes:
Publicado porMiguel Fernández

More info:

Published by: Miguel Fernández on Sep 29, 2010
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA AGRADECEMENTOS ............................................................................................................................. 5 UNHA IMAXE PROPIA.........................................................

.................................................................. 7 I. I.I.I I.I.II 1. 1.1 INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................... 11 PRINCIPAIS LIÑAS DE FUTURO....................................................................................................... 14 ESTRUTURA DO LIBRO BRANCO ................................................................................................... 14 O SECTOR AUDIOVISUAL: SITUACIÓN ACTUAL E TENDENCIAS............................... 21 AS TENDENCIAS NO EIDO TECNOLÓXICO ........................................................................ 24 1.1.1 O cinema dixital................................................................................................................. 25 1.1.2 Difusión de contidos por Internet ...................................................................................... 27 1.1.3 A televisión dixital.............................................................................................................. 30 1.1.4 Os contidos multiplataforma.............................................................................................. 34 A INDUSTRIA AUDIOVISUAL GALEGA: SITUACIÓN ECONÓMICA............................. 38 VOLUME DE FACTURACIÓN .......................................................................................................... 45 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ..................................................................................................... 48 EMPREGO ..................................................................................................................................... 51 A PRODUCIÓN DE CINE, VÍDEO E TELEVISIÓN ................................................................................ 53 A PRODUCIÓN MULTIMEDIA ......................................................................................................... 55 A PRODUCIÓN DE ANIMACIÓN ...................................................................................................... 56 A DISTRIBUCIÓN DE CINE E VÍDEO ................................................................................................ 58 A EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA ............................................................................................... 60 A EMISIÓN TELEVISIVA ................................................................................................................. 62 OS SERVIZOS AUXILIARES ............................................................................................................ 64 O DOBLAXE E A SONORIZACIÓN ................................................................................................... 66 O CINE EN GALICIA................................................................................................................... 70

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3. 3.1

A PRODUCIÓN DE CINE ................................................................................................................. 70 3.1.1 A produción de longametraxes galegas ............................................................................. 75 3.1.2 A produción de curtas en Galicia ...................................................................................... 85 3.1.3 A importancia económica da produción cinematográfica ................................................. 91 3.2 A DISTRIBUCIÓN DE CINE .............................................................................................................. 94 3.2.1 As distribuidoras dos títulos de cine producidos en Galicia.............................................. 96 3.3 A EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA ............................................................................................... 98 3.3.1 As salas de exhibición en Galicia .................................................................................... 100 3.3.2 Recadación e espectadores das salas de exhibición cinematográfica de Galicia............ 106 3.3.3 A exhibición non comercial.............................................................................................. 111 3.3.4 O cine dixital.................................................................................................................... 113 4. 4.1 A TELEVISIÓN EN GALICIA .................................................................................................. 116

A OFERTA DE CANLES DE TELEVISIÓN EN GALICIA ..................................................................... 125 4.1.1 A Televisión de Galicia .................................................................................................... 126 4.1.2 A Televisión Española en Galicia .................................................................................... 134 4.1.3 As televisións estatais privadas........................................................................................ 136 4.1.4 As televisións locais en Galicia........................................................................................ 137 4.1.5 A televisión por cable en Galicia: R ................................................................................ 142 4.1.6 A televisión dixital terrestre ............................................................................................. 144 4.2 A PRODUCIÓN TELEVISIVA ......................................................................................................... 146 4.2.1 As tendencias que marcarán a televisión do futuro ......................................................... 148 4.2.2 A programación de fluxo.................................................................................................. 151 4.2.3 A produción de stock........................................................................................................ 159 4.2.4 Empresas galegas dedicadas á produción televisiva ....................................................... 175 5. 5.1 OUTROS ÁMBITOS DE PRODUCIÓN ................................................................................... 178 A PRODUCIÓN MULTIMEDIA ....................................................................................................... 178 5.1.1 Principais producións galegas off line............................................................................. 181 5.1.2 Algunhas das producións galegas en liña........................................................................ 186 5.1.3 A banda ancha ................................................................................................................. 193

1

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO 5.2 A ANIMACIÓN EN GALICIA ......................................................................................................... 194 5.2.1 Principais producións galegas de animación .................................................................. 197 5.2.2 As empresas galegas de animación.................................................................................. 201 5.2.3 Principais proxectos da animación galega...................................................................... 204 5.2.4 Novos formatos para contidos 3D.................................................................................... 206 5.3 O VÍDEO EN GALICIA .................................................................................................................. 209 5.3.1 A distribución videográfica e de DVD en Galicia ........................................................... 212 5.4 A PUBLICIDADE.......................................................................................................................... 216 5.4.1 A produción publicitaria en Galicia ................................................................................ 219 5.4.2 Novos mercados para a publicidade................................................................................ 222 5.4.3 Os principais axentes da produción audiovisual publicitaria en Galicia........................ 224 5.5 SERVIZOS DE APOIO Á PRODUCIÓN ............................................................................................. 226 5.5.1 Estudios de gravación...................................................................................................... 227 5.5.2 Localización e casting...................................................................................................... 231 5.5.3 Posprodución ................................................................................................................... 232 5.5.4 Os servizos de produción na animación .......................................................................... 234 5.5.5 Distribución e alugamento de equipos............................................................................. 236 5.5.6 Sonorización e dobraxe.................................................................................................... 237 5.5.7 Enxeñería de sistemas informáticos e audiovisuais e ferramentas informáticas para a produción e a xestión............................................................................................................................... 241 5.5.8 A comercializacion dos dereitos de explotación .............................................................. 243 6. 6.1 ORDENACIÓN DO SECTOR AUDIOVISUAL EN GALICIA.............................................. 247

INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS COMPETENTES .................................................................................. 247 6.1.1 Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo................................................ 248 6.1.2 Centro Galego das Artes da Imaxe .................................................................................. 249 6.1.3 Consorcio Audiovisual de Galicia ................................................................................... 250 6.1.4 Centro Multimedia de Galicia ......................................................................................... 252 6.1.5 Redes de Telecomunicación Galegas (Retegal) ............................................................... 252 6.1.6 Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual .................................................... 253 6.1.7 Consellería de Economía e Facenda ............................................................................... 254 6.1.8 Consellería de Innovación, Industria e Comercio ........................................................... 254 6.1.9 Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ................................................... 255 6.1.10 Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais..................................... 256 6.1.11 As Film Comission galegas.............................................................................................. 257 6.1.12 Outras institucións relacionadas co audiovisual ............................................................. 258 6.2 ASOCIACIÓNS EMPRESARIAIS ..................................................................................................... 261 6.2.1 Asociación Galega de Produtoras Independentes ........................................................... 261 6.2.2 Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual ........................................................... 262 6.2.3 Clúster do Audiovisual de Galicia ................................................................................... 263 6.2.4 Academia Galega do Audiovisual.................................................................................... 265 6.2.5 Asociación de Empresas Adicadas a Internet .................................................................. 265 6.2.6 Asociación Galega de Guionistas .................................................................................... 266 6.2.7 Asociación Galega de Directores e Realizadores............................................................ 266 6.2.8 Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena de Galicia ............................. 267 6.2.9 Federación de Cineclubes de Galicia .............................................................................. 267 6.2.10 Asociación Galega de Artistas Visuais ............................................................................ 268 6.2.11 Entidade de Xestión dos Artistas e Intérpretes en Galicia............................................... 269 6.2.12 Sociedade Xeral de Autores ............................................................................................. 269 6.2.13 A Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales.................................. 270 6.3 OFERTA FORMATIVA .................................................................................................................. 271 6.4 MARCO NORMATIVO .................................................................................................................. 276 6.5 POLÍTICA DE AXUDAS ................................................................................................................. 282 6.6 PARTICIPACIÓN DAS ENTIDADES FINANCEIRASE GRANDES GRUPOS EMPRESARIAIS NO SECTOR AUDIOVISUAL ........................................................................................................................................... 290 6.6.1 Festivais e actividades de promoción .............................................................................. 292 6.6.2 Festivais de cinema.......................................................................................................... 292 6.6.3 PREMIOS E CONCURSOS PARA AFECCIONADOS E MOSTRAS DE CINEMA CELEBRADAS EN GALICIA293 6.6.4 Outros eventos relacionados co ámbito audiovisual...............................................296

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA 6.6.5 Actividades desenvolvidas en Galicia e no exterior para a promoción do sector audiovisual galego 298 6.6.6 Publicacións recentes ...................................................................................................... 301 7. 7.1 DIAGNÓSTICO DO SECTOR................................................................................................... 303

DIAGNÓSTICO EXTERNO: AMEAZAS E OPORTUNIDADES .............................................................. 303 7.1.1 Mercado ........................................................................................................................... 303 7.1.2 Ámbito político-normativo ............................................................................................... 307 7.1.3 Ámbito tecnolóxico........................................................................................................... 308 7.1.4 Ámbito socio-cultural....................................................................................................... 310 7.1.5 Capital humano................................................................................................................ 311 7.2 DIAGNÓSTICO INTERNO: FORTALEZAS E DEBILIDADES ............................................................... 312 7.2.1 Produción......................................................................................................................... 313 7.2.2 Televisión ......................................................................................................................... 313 7.2.3 Exhibición ........................................................................................................................ 315 7.2.4 Comercialización ............................................................................................................. 315 7.2.5 Novas tecnoloxias ............................................................................................................ 317 7.2.6 Capital humano................................................................................................................ 317 7.2.7 Ordenación do sector....................................................................................................... 318 7.2.8 Infraestruturas e servizos................................................................................................. 318 7.2.9 Investimento, financiamento e política de axudas............................................................ 319 7.3 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO: ANÁLISE DAFO............................................................................... 321 8. POLÍTICAS E LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DO SECTOR AUDIOVISUAL EN GALICIA ............................................................................................................ 326 8.1 ORDENACIÓN NO SECTOR AUDIOVISUAL EN GALICIA ................................................................. 327 8.1.1 Ámbito normativo............................................................................................................. 327 8.1.2 Protección da propiedade intelectual .............................................................................. 328 8.1.3 O Observatorio do Sector Audiovisual ............................................................................ 328 8.1.4 O Rexistro de Empresas do Sector Audiovisual............................................................... 329 8.1.5 A regulación dos contidos: o Consello do Audiovisual en Galicia.................................. 329 8.2 COLABORACIÓN NO SECTOR ....................................................................................................... 329 8.3 PROMOCIÓN DO SECTOR ............................................................................................................. 330 8.3.1 Achegamento á sociedade ................................................................................................ 330 8.3.2 Achegamento ás empresas ............................................................................................... 330 8.3.3 Achegamento ás institucións ............................................................................................ 330 8.3.4 Galicia como estudo de gravación................................................................................... 330 8.3.5 Redución das barreiras.................................................................................................... 330 8.4 COMERCIALIZACIÓN E ACCESO A NOVOS MERCADOS ................................................................. 331 8.4.1 Ferramentas para a análise do mercado ......................................................................... 331 8.4.2 Potenciación da imaxe de marca ..................................................................................... 331 8.4.3 Accións para o acceso a novos mercados........................................................................ 331 8.5 FOMENTO DE CULTURA DE CONSUMO DO AUDIOVISUAL............................................................. 332 8.5.1 Educación sobre o audiovisual e fomento do consumo ................................................... 332 8.5.2 O audiovisual como canle para a educación e a cultura. Especial referencia á preservación da cultura e da lingua galega ............................................................................................ 333 8.6 INFRAESTRUTURAS, SERVIZOS E XERACIÓN DE COÑECEMENTO DE UTILIDADE COMÚN PARA O SECTOR AUDIOVISUAL GALEGO................................................................................................................. 333 8.6.1 A Cidade da Imaxe........................................................................................................... 333 8.6.2 Actividades de observación.............................................................................................. 333 8.6.3 Utilización das infraestruturas existentes ........................................................................ 334 8.6.4 Plan Director de Ordenación das Infraestruturas de Telecomunicación para o Sector Audiovisual 334 8.6.5 Apoio ás empresas ........................................................................................................... 334 8.7 I+D+I EN MATERIA AUDIOVISUAL E NOVAS TECNOLOXÍAS ........................................................ 335 8.7.1 Fomento da innovación.................................................................................................... 335 8.8 MERCADO LABORAL E POTENCIACIÓN DA CAPACITACIÓN NAS EMPRESAS ................................. 336 8.8.1 Mellora da oferta laboral ................................................................................................ 336 8.8.2 Medidas orientadas ao persoal que integra o sector ....................................................... 337 8.9 FINANCIAMENTO ........................................................................................................................ 337 8.9.1 Información e servizos de apoio ás empresas na área de financiamento ...............337

3

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO 8.9.2 Instrumentos financeiros.................................................................................................. 337 8.9.3 Outras alternativas de financiamento .............................................................................. 338 8.9.4 Propostas con relación á política de axudas ao desenvolvemento e produción .............. 338 8.10 APOIO Á CREACIÓN E PRODUCIÓN DE OBRAS E CONTIDOS AUDIOVISUAIS ................................... 338 8.10.1 Fomento das coproducións .............................................................................................. 339 8.10.2 Fomento da creación audiovisual.................................................................................... 339 8.10.3 Creación de contidos multimedia e multiplataforma ....................................................... 340 8.10.4 Apoio decidido ás industrias auxiliares ........................................................................... 340 8.11 POTENCIACIÓN DO SECTOR DA ANIMACIÓN, MULTIMEDIA E VIDEOXOGOS ................................. 340 8.12 FOMENTO DA TELEVISIÓN AUTONÓMICA E LOCAL ...................................................................... 340 9. 9.1 9.2 BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................................... 342 LIBROS, REVISTAS E DOCUMENTOS............................................................................................. 342 PÁXINAS WEB ............................................................................................................................. 346

ANEXO................................................................................................................................................... 347 ANEXO 1: LISTADO DE PARTICIPANTES NAS MESAS DE TRABALLO ........................................ 347

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA

AGRADECEMENTOS
O Libro branco do audiovisual en Galicia supón un importante paso para o establecemento dun marco estratéxico para o desenvolvemento do sector, tal como se prevé na Lei 6/1999, do audiovisual galego. Ao longo de todo o proceso de elaboración do libro branco, contouse cunha participación moi activa dos distintos axentes socioeconómicos e sociais presentes no sector audiovisual, tanto na fase de análise e validación de contidos, coma no diagnóstico e deseño das liñas de futuro, mediante a participación nos procesos de enquisas e, sobre todo, nas mesas de traballo que se levaron a cabo. A implicación do sector queda patente nos altos índices de resposta que se obtiveron no proceso de consulta ás empresas e institucións e, sobre todo, no traballo conxunto levado a cabo na elaboración dos contidos que aquí se presentan. O libro branco ten unha importancia clave, tanto como ferramenta descritiva —profundando nos distintos campos de actividade do sector—, coma no ámbito estratéxico —establecendo un diagnóstico e orientando as principais liñas estratéxicas—. Seguindo as indicacións do propio sector, resulta clave contar cun sistema de actualización permanente destes contidos. Por iso, e de forma paralela á publicación deste libro branco, ponse en marcha o Observatorio do Audiovisual Galego (www.observatorioaudiovisual.org), dependente da Dirección Xeral de Comunicación Social e Audiovisual, da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Neste observatorio manteranse actualizados os distintos contidos do libro branco, cunha énfase especial no cadro de mando de indicadores do sector e na ordenación sectorial, fundamentalmente nas empresas que configuran o tecido da industria

audiovisual, as institucións e a lexislación. Por todo iso, o noso máis sincero agradecemento a todas as persoas, empresas e institucións que fixeron posible a realización deste traballo, do que queremos facer partícipe a todo o sector.

5

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO

L I B R O B R A N C O D O A U D I O V I S U A L E N G A L I C I A

Unha imaxe propia

convertendo a nosa terra en pioneira do cine español. negándolle o status de arte. A súa contribución é decisiva na representación que temos do mundo que nos rodea e de nós mesmos en relación con ese contorno. unha canle pública autonómica que na súa dobre condición de gran xeradora e demandante de contidos audiovisuais transformou o sector. das PDA. como a televisión ou o vídeo doméstico e. acendeu a luz do sono. A historia do audiovisual galego é o relato do esforzo. mesmo comezasen a traspasar con éxito os límites do territorio galego. ata converterse no que é hoxe o audiovisual. Como produto cultural masivo. ata converter as salas de estar en autén ticos minicines. a diferenza doutras manifestacións artísticas e culturais. Logo viría o despegue do cine. co que iso significa de capacidade de desenvolvemento dunha industria en constante transformación. que tamén pode chegar a destruír. Non debemos perder de vista ese escenario se queremos entender a vertixinosa evolución dun invento revolucionario. aliado coa informática e as telecomunicacións. Acompáñanos a onde vaiamos. foi porque se concibiu case dende o seu nacemento como unha industria máis. Así as cousas. O audiovisual se concibiu dende o seu nacemento como unha industria máis 7 . para xentes que nin sequera teñen que saber ler. a transformación económica e social máis importante dende o descubrimento do lume e a invención da roda. dun reducido grupo de entusiastas que desexaban para Galicia unha pantalla propia. en 1985. viuse favorecida pola aparición. q ue abrangue todas as clases sociais. coa realización de ata tres longametraxes nun ano. o audiovisual está presente en case todas as parcelas da nosa vida cotiá. no lecer e no traballo. que serviron para irmos avanzado cara ao obxectivo de conseguir para a comunidade galega unha imaxe de seu. Nacido a finais do século XIX. no ocio e no negocio. en 1989. Foi alá por 1896 cando José Sellier. feitas xa con mentalidade comercial. Unha industria que produce para o gran público. un dos sectores industriais máis desenvolvidos e con maior capacidade de crecemento. Dende o anos sesenta do pasado século. Pero se o audiovisual chegou a ser o que hoxe é. grazas á portabilidade dos minitelevisores. O cinematógrafo acadou en moi pouco tempo un éxito tal que o levou a se converter axiña na manifestación artística máis popular con moita diferenza respecto das artes tradicionais. Esa popularidade. Hoxe en día. dos teléfonos móbiles. máis recentemente. o audiovisual cumpre unha función social relevante. case sempre voluntaristas. Da televisión chegouse a afirmar que é un electrodoméstico que xera ideoloxía. especialmente. preñado de romanticismo. que introduciron as producións audiovisuais nos fogares. de sistemas de difusión masivos. un fotógrafo franco-coruñés. a demanda de produtos audiovisuais non deixa de medrar. das consolas de videoxogo e. é a máis nova das artes e tamén a única que xorde na época industrial. Un fito esencial nesta andaina foi a posta en marcha. cando no mundo se estaba a producir unha auténtica revolución. un ritmo esperanzador que era difícil manter e que xerou logo certa frustración naqueles cineastas que aspiraban a que as nosas películas. algo que levou a amplos sectores intelectuais a desprezar durante moito tempo o cine.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA UNHA IMAXE PROPIA O cine conta con pouco máis de cen anos de vida. dos PC. o DVD. aquilo que na xerga da época se chamou o “Telón de grelos”. algo impensable ata ese momento. sucedéronse as iniciativas individuais e colectivas. da Televisión de Galicia (TVG). dos DVD. a partir de mediados do século XX. Conforma identidades colectivas e individuais. que comezou a profesionalizarse e a artellar unha mínima estrutura empresarial. por mor da extraordinaria forza da imaxe animada.

Asemade. Non esquezamos. a rica visión panorámica dun macrosector que as empresas adoitan coñecer só parcialmente. o Observatorio do Audiovisual. Oxalá o audiovisual galego se vexa axeitadamente reflectido nesta foto fixa que. pode aparecer movida ou desenfocada. En primeiro lugar. á distribución.300 profesionais en arredor de 350 empresas. por mor do esforzo conxunto da Administración galega e da iniciativa privada. E oxalá que. en 2002. en sintonía coas demandas do sector. puxo en marcha e impulsou unha serie de iniciativas claves para a vertebración do noso audiovisual. norma marco que lle recoñece a esta actividade a condición de estratéxica. O libro non contén receitas máxicas coas que transformar unha trama sectorial incipiente. . En poucos anos. como unha industria de gran potencial. se propuxesen as liñas que ha seguir tanto o sector público como a iniciativa privada. polas súas implicacións económicas e culturais. como deixou dito o malogrado Chano Piñeiro. na actividade ou actividades nas que operan. establecéronse liñas de axuda e subvencións para as distintas fases e produtos. pioneira no A administración impulsou unha serie de iniciativas claves ámbito autonómico. Ofrece. por unha parte. A creatividade é o que vai proporcionando valor engadido en cada paso dos precisos para que unha idea guionizada acabe convertida nunha produción audiovisual. polo dinamismo do sector. a partir da contemplación da foto. Logo veu a creación do Consorcio do Audiovisual. a partir dela. quedaron sentadas as bases dun sector que contribúe de maneira notable no eido artístico e cultural. iso si. e que a sociedade en xeral ignora en toda a súa amplitude e complexidade. De feito. Un país que non ten unha imaxe propia non despega. Trátase. como pouco. unha actividade produtiva da que a principal materia prima é a creatividade. nun marco de financiamento consensuado cos axentes implicados. pero máis ben escaso. a Administración galega. dunha trama empresarial en proceso de maduración que concibe a actividade audiovisual con mentalidade industrial. no mesmo ano e a Constitución do Clúster do Audiovisual Galego no 2003 e. a exhibición. como o audiovisual galego. a animación e a multimedia. a partir de mediados da década dos 90. que move xa preto de 200 millóns de euros ao ano e que lles dá emprego directo a máis de 2. xa se pode falar dun pequeno pero moi dinámico tecido empresarial. máis recentemente. multimedia ou de animación. ao tempo que xera cada vez máis riqueza. A redacción deste libro branco constitúe tamén o cumprimento dun compromiso adquirido pola Administración autonómica fronte ao sector audiovisual. que demandaba de vello un instrumento coma este no que. ata levantar definitivamente o voo. se fixese unha análise rigorosa da situación actual e. Contar esa perspectiva xeral é clave para acertar na toma de decisións por parte das instancias empresarial e institucional. xa que logo. Nas dúas últimas lexislaturas (1997-2001 e 2001-2005). cuxas actividades van dende a produción de cine ou televisión. promulgouse unha Lei do audiovisual galego. que foi aprobada en 1999 con amplo apoio parlamentario. as xentes que se moven neste ámbito asuman o papel que lles corresponde para que a industria da imaxe e do son de Galicia siga medrando e tomando cada vez máis pulo. nun grande emporio. por fin. o audiovisual deixou de ser a eterna materia pendente na normalización cultural de Galicia. recurso limpo e renovable. que “facer cine é voar”.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Pero. a elaboración do Cadro de Cualificacións Profesionais.

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA L I B R O B R A N C O D O A U D I O V I S U A L E N G A L I C I A Introducción 9 .

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO .

Do mesmo xeito. a creación da primeira escola de imaxe e son. 1 Por iso. a posta en marcha do Consorcio do Audiovisual ou a promulgación de unha Lei do audiovisual son algúns dos fitos que marcan o treito avanzado nas dúas últimas décadas. como nos de produción. Urxa e Continental Creación da Escola de Imaxe e Son da Coruña Creación do Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI) Celebración do I Congreso do Audiovisual Galego Constitución de AGAPI Inicio das emisións de Pratos combinados.I INTRODUCCIÓN O LIBRO BRANCO COMO FERRAMENTA PARA A PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA O audiovisual ten unha dobre natureza: por unha banda é un medio de expresión artística e cultural. que se encarna no que o Consello da Cultura Galega denominou en 1996 “as factorías do futuro”. un feito estreitamente relacionado coa irrupción da chamada sociedade da imaxe. a lenda do premio Goya á Mellor longametraxe de animación Obtención por parte de P3K Pinocho 3000 do premio Goya á Mellor longametraxe de animación Fonte: Elaboración propia Data 1971 1984 1984 1985 1989 1991 1991 1992 1994 1995 1996 1996 1998 1999 2001 2001 2002 2002 2002 2003 2003 2004 Nos últimos anos. pero por outro lado constitúe unha industria que se rexe polas pautas empresariais1. I. o sector audiovisual percorreu en Galicia un longo camiño tanto no ámbito da ordenación como no do desenvolvemento industrial. O nacemento da TVG. Principais feitos acontecidos no audiovisual galego nos últimos anos Feito Inicio das emisións de TVE dende Galicia Creación do Arquivo da Imaxe Inicio das Xornadas de Cine e Vídeo en Galicia (XOCIVIGA) do Carballiño Creación da Televisión de Galicia (TVG) Estrea das primeiras longametraxes galegas: Sempre Xonxa. Paralelamente o audiovisual experimentou un notable desenvolvemento en todos os seus indicadores.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA I. no mercado audiovisual conviven productos de consumo con outros de contido artístico e cultural. 11 . na que o produto audiovisual ou multimedia cobra relevancia de primeira orde na transmisión de coñecementos. Resulta incuestionable a súa implicación na evolución cultural dun país. beneficios. a serie da TVG que chegou a alcanzar audiencias do 40% Lei do audiovisual galego Estrea da longametraxe de animación O bosque animado Constitución de AEGA Creación do Consorcio Audiovisual de Galicia Elaboración das Cualificacións profesionais do sector audiovisual en Galicia Obtención por parte de O bosque animado de dous premios Goya: á Mellor longametraxe de animación e á Mellor canción Constitución do Clúster do Audiovisual Galego Obtención por parte de El Cid. ninguén discute que se trata de unha nova fonte de riqueza. tanto nos de impacto ou resultados (como o volume de facturación. a serie galega de televisión máis antiga Primeira edición dos Premios AGAPI do audiovisual galego Nacemento do Festival Internacional de Cine Independente de Ourense Inicio das emisións de Mareas vivas. emprego).

e co seguimento do propio Consello Asesor. Este é un aspecto sobranceiro. Por outra parte. permitan definir as liñas de futuro. o A segunda das premisas deste Libro branco foi aproveitar ao máximo o nivel coñecemento xa existente sobre a realidade sectorial. senón tamén na dimensión sociocultural e na proxección exterior con que xa conta a nosa produción audiovisual. sobre todo no que se refire aos contidos estratéxicos do Libro branco.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Actualmente.6% sobre a facturación de 1997. as operadoras de televisión (locais. como no eido cultural e de proxección exterior. Así mesmo. tendo en conta o dinamismo deste sector que require información permanentemente actualizada para un axeitado funcionamento. O enfoque que se seguiu na elaboración deste Libro branco baséase fundamentalmente en catro premisas: o En primeiro lugar contouse coa participación directa das empresas e axentes que integran o sector. coma no aspecto social e cultural.5 millóns de euros e 2. exhibidoras e distribuidoras. En paralelo. Os datos de facturación anteriores supoñen un crecemento de 13.7% con respecto ao ano anterior e do 145. na que colaboraron abertamente as partes implicadas. que posibilita fundamentar as conclusións nos feitos e nas tendencias obxectivas nos distintos aspectos que se analizan. o Reforzar o compromiso da Administración para acadar a máxima eficiencia tanto dende o punto de vista económico e do emprego. o Definir as actuacións públicas e privadas que lle permitan a Galicia posicionarse como unha das comunidades autónomas de referencia en materia audiovisual no ámbito nacional e internacional.320 empregados. perseguiuse que o Libro branco sexa doadamente actualizable no futuro. é dicir. casting e localización. televisión. a importancia do sector non se traduce unicamente na dimensión económica. vídeo.5 m € Facturación 2. a través da Comisión Sectorial correspondente. Son moitas as actuacións que se foron desenvolvendo tanto dende a iniciativa pública como dende a privada para potenciar o sector. multimedia e animación). que deben aproveitarse nos próximos anos. o Finalmente e xa dende o seu deseño. autonómica e nacionais con espazo de desconexión). o que permitirá que.). foron tamén diversos os estudos que se levaron a cabo de cara a unha diagnose actualizada e rigorosa sobre unha actividade que cada vez ten unha maior importancia tanto dende o punto de vista económico e do emprego. actualizada e cunha perspectiva temporal ampla. Isto inclúe as empresas de produción (de cinema. hai que indicar que a clave do deseño baséase na propia estrutura do documento e na sistematización dos seus contidos. posprodución. Neste sentido. Galicia audiovisual: 352 Empresas 161. que consoliden e potencien o noso audiovisual. conxuntamente coa información propia de cada axente implicado. Os obxectivos que se perseguen coa realización do Libro branco son os seguintes: o Dotar ao sector audiovisual galego de un diagnóstico sobre a súa situación actual. o Detectar as principais tendencias xerais do sector que. Para iso foi necesario realizar un importante esforzo de actualización da información. etc. a dinámica de cambios constantes na que se desenvolve esta activiade formula novos retos para as empresas e institucións. o sector audiovisual en Galicia está integrado por 352 empresas cunha facturación total de 161. que lles permita aos axentes que nel operan tomar as súas decisións estratéxicas en base a unha información obxectiva. Este nivel de participación foi un aspecto clave para lograr un axeitado consenso. estudos de dobraxe e sonorización. o A terceira premisa é a perspectiva histórica.320 Empregados 12 m € Beneficio . cun beneficio agregado de máis de 12 millóns de euros. aqueles que permiten establecer as políticas e liñas de futuro para o desenvolvemento deste sector. as de servizos auxiliares á produción (provedoras de equipos.

permanentemente actualizados.207.03 20.11% 17.618.299.63% Facturación total Resultado total Emprego total Número de empresas Facturación media Facturación por empregado Resultado medio Resultado por empregado Plantilla media por empresa Recadación nas salas de exhibición comercial Espectadores nas salas de exhibición comercia Número de cines Número de pantallas Butacas Recadación por pantalla Recadación por cine Habitantes por pantalla Pantallas por cine Recadación por buta Asistencia media Gasto medio per cápita en cine Frecuencia anual per capita Precio medio da entrada Consumo diario medio de TV Fogares con recepción da TV a través de cabo Fogares con DVD (%) Acceso a Internet por ADSL (%) Audiencia da TVG Acceso a Internet (usuarios do último mes) (%) may-05 Fonte: Elaboración propia.388 1.403.722.623.94% -4.d.35 4.932. O dato de crecemento de Fogares con DVD é de 2004/2002. n.27 137.d.00 161.d. 639.903. A recadación por butaca é orientativa.84 46.376.827 57 202 32.18 5. n.922.61% n.20% 11.73% 7. n.029.72 31. n.35 34.320.d.64% 3.126.89 435.d.97 14.d.92 270. n.00 66.24% 6.938.05% 6.00 41.26 27.d.d. n.19 352 819. que permita manter o diagnóstico permanentemente actualizado e sirva como base para reformular as actuacións e adaptándoas as necesidades de cada momento.65 218.473 145.95 2.61% 3.25% 6.527. 5.d. n.27% CMI 1998-03 en Galicia 25.d.24% 19. n.468. Este observatorio ofrecerálles ós axentes do sector unha información completa sobre os principais indicadores numéricos e un cadro de mando.54 752.46% n.10 4.321. Cadro de mando do sector audiovisual galego Variable Facturación Produción Servizos auxiliares Distribución e exhibición Televisión Produción Servizos auxiliares Distribución e exhibición Televisión Número de empresas Produción Servizos auxiliares Distribución e exhibición Televisión Data 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2003 2003 2004 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2004 2004 2004 2004 Galicia 64.04% 10.27 5.d. según o caso.91% 29.69 563.14% 17. n. n.79% -4.d.d.27% -2.37% 16.40 193.60 34. n.795.996.10 8.431.83% 19.72% 10.93 12. n.62 6.716 121.472. n.d. O dato de crecemento de Fogares con recepción da TV a través de cabo e de crecemento do acceso a Internet son de 2004/2003.30 España n.d.55 853.07% 4.576.05 69.d.32 208.81% 1.36 33. Nota: Para os datos disponibles no 2004 ou o 2005 o crecemento medio interanual (CMI) está calculado sobre 2004/1998 ou 2005/1998.925.00 10.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA alén da súa edición en soporte papel.20 22.07% 11.188.59 24.42 189. n. Emprego 13 .33% -0.d. -0.58% 26.982.923.00 12. os datos sectoriais.001 1.669.18 431.d.26% 45. n.44 31.16% 7.63 29. n.296.06 3.63% 8.d.d. n.57% 2. n.10 15.09% 4.135 4.40 3.49 9.94% 18. por ser o dato de butaca do 2004.00 3.49% 16.92% 144. estean dispoñibles na Internet.86 1.24% -0.25 2.94% 3.49% 13.d.00 37.32 44.184.11% 14.888.32% 141.d.33 36. n. n.375. na páxina web do Observatorio do Audiovisual.d.002.55% 8.896.

I. con medidas para axeitar oferta e demanda neste mercado laboral ou plans de formación continua e reciclaxe profesional orientadas ao persoal que xa integra o sector. a partir dos datos oficiais correspondentes aos últimos nove anos.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO I. medidas para fomentar a creación audiovisual en xeral e. de modo moi especial. a regulación dos contidos e a posible posta en marcha dun Consello do Audiovisual de Galicia. información que foi recompilada de forma específica para este traballo e como base para as actualizacións que se pretenden realizar a partir de agora. ou as relacionadas coa televisión dixital. 4. Así mesmo. o Políticas para potenciar a animación e multimedia.I. incidindo en aspectos como as coproducións. en especial das televisións autonómica e locais. o I+D+I e novas tecnoloxías. o o Medidas para a promoción do sector e o achegamento á sociedade. fomentando a innovación en procesos e produtos. medidas para a protección da propiedade intelectual. mediante realización de . No capítulo 3 inclúese a análise económica. No documento. o Financiamento e política de axudas. potenciar a imaxe de marca do sector audiovisual galego ou accións para o acceso a novos mercados.I Principais liñas de futuro No Libro branco establécense as grandes liñas de actuación nos aspectos clave para a competitividade deste sector: o Ámbito normativo e ordenación do sector: regulación das novas canles televisivas. completouse a información oficial. o Apoio á creación de obras e produtos audiovisuais. o Capital humano. o Dotación de infraestruturas. 3.I. posta en marcha do Observatorio do Sector Audiovisual. o rexistro de empresas. con especial énfase na preservación da nosa identidade cultural e lingüística. 5. actividades de observación para a optimización dos medios xa existentes ou a ordenación das redes de telecomunicación. o Fomentar o consumo do audiovisual utilizando este medio como canle para a educación e a cultura. 6 e 7 dedícanse á análise de situación e os capítulos 8 e 9 ao diagnóstico e establecemento das principais liñas de actuación. para apoiar as empresas na busca do financiamento máis axeitado a especificidade do produto audiovisual. con especial énfase nas novas tecnoloxías. Comercialización e acceso a novos mercados: potenciar as ferramentas para contar cunha análise de mercado adaptada ás necesidades empresariais. como a Cidade da Imaxe. Análise do sector audiovisual O capítulo 2 do Libro Branco aporta unha visión xeral de cáles son as principais tendencias do mesmo a nivel tecnolóxico. obtendo resultados no ámbito nacional e internacional. servizos e coñecemento estratéxico para o sector. inclúense dous grandes bloques de apartados: os capítulos 2. mediante actuacións. no que Galicia está a alcanzar significativas cotas de especialización. o Medidas para a potenciación da difusión das obras audiovisuais.II Estrutura do Libro Branco O Libro branco está integrado por 10 capítulos. como Internet. o fomento de contidos multimedia e multiplataforma. ademais da parte introdutoria e de presentación. mantendo e potenciando o esforzo que a Administración xa ven realizando.

a produción de animación. sonorización e dobraxe ou subministración e aluguer de equipos. o o o o o Validación da metodoloxía por parte da Comisión Especializada. o ámbito normativo. animación. Tamén dentro deste bloque descritivo se considerou necesario facer referencia ao nivel de ordenación existente no sector. posprodución. a diagnose estrutúrase arredor dos principais eixos temáticos de interese para o sector e preséntase unha síntese en forma de DAFO. publicidade e servizos de apoio á produción. Presentación da metodoloxía ante o Pleno do Consello Asesor. para poder presentar información de carácter analítico en función do tipo de actividades que desenvolve cada unha delas ou dos subsectores que integran o audiovisual galego. O capítulo 6 abrangue o resto dos ámbitos da produción audiovisual: multimedia. Dende un punto de vista global. unha recompilación dos principais feitos e tendencias analizados nos capítulos anteriores. As fases seguidas no desenvolvemento do traballo móstranse no seguinte cronograma: 15 . incluíndo a referencia ás tendencias que marcarán o futuro. Presentación das conclusións parciais do Libro branco no Congreso do Audiovisual. os feitos máis significativos son os seguintes: o Seguimento do traballo pola Comisión Sectorial do Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia.II METODOLOXÍA: UN ESFORZO PARTICIPATIVO Detrás de cada un dos aspectos tratados ao longo do Libro branco existe un fundamento metodolóxico que se apoia na existencia dun enfoque ou modelo conceptual para a análise e un proceso de traballo fundamentalmente centrado na obtención e tratamento da información necesaria para o desenvolvemento dos distintos apartados. produción de vídeo. O capítulo 5 dedícase ó ámbito da televisión. incluíndo no capítulo 7 unha descrición das institucións e asociacións que o artellan. I. formativo e financeiro ou as actividades de promoción. A análise do cine en Galicia abórdase no capítulo 4. coa perspectiva da cadea de valor. Nos capítulos 4 5 e 6 ofrécese a panorámica descriptiva dos diferentes subsectores: cine. a xeito de síntese. a distribución e a exhibición. Diagnóstico e liñas de futuro O capítulo 8 contén o diagnóstico do audiovisual galego. Polo que antinxe á participación. tal como se recolle na bibliografía. Nel recóllese. No capítulo 9 resúmense as principais propostas formuladas polo sector de cara ó futuro. o Celebración dunha derradeira mesa de traballo. Convocatoria de mesas de traballo abertas á totalidade do sector. analizando a oferta de canles televisivas tanto no eido autonómico como local e a actividade de produción orientada ó medio televisivo. o rasgo que caracteriza o Libro branco no seu conxunto é a participación de tódalas instancias relacionadas co audiovisual en Galicia e o manexo de moitas e variadas fontes de información. incluíndo a produción de longas e curtametraxes.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA enquisas ás empresas. pola súa importancia actual. de validación das conclusións do Libro branco. Con base na devandita información e nas contribucións ao longo do traballo dos axentes implicados. coa participación dos principais axentes e empresas de todos os subsectores. televisión e outros ámbitos da produción entre os que destaca. tales como localización e casting. Realización de enquisas para recoller aspectos relativos ao diagnóstico e ás liñas de actuación.

neste caso. fondos propios e activo total. por unha parte. esixiron un gran esforzo na labor de busca e contraste desa información. xa que logo. sobre todo cando revisten a forma de empresario individual. Para tentar paliar alomenos en parte estas deficiencias. . na súa última actualización dispoñible na Rede. Os datos desta 2 Este cuestionario foi validado polos membros da Comisión Sectorial do Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual. emprego. son fundamentalmente de dous tipos: as derivadas do atraso na dispoñibilidade das informacións.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Cronograma de actividades do Libro Branco do Audiovisual en Galicia (2004/2005). O estudo está. así como as diferenzas existentes na elaboración dos presupostos das canles de televisión. indicadores tan complexos como a facturación por venda e aluguer de películas de vídeo. a información das que non teñen obriga de depositar contas no Rexistro Mercantil (empresarios individuais e outras formas de sociedade). confeccionouse un cuestionario para as empresas. Por esta vía obteríanse os datos económico-empresariais entre 1996 e 2003. e ademais dalgúns datos que non aparecen reflectidos na información contable das 2 mesmas (destino xeográfico das vendas ou grao de temporalidade do emprego) . Delas extraéronse datos de facturación. aínda que só foi posible nos casos en que revisten a forma de sociedades mercantís e cumpren ademais coa obriga de depositar as contas. resultado. co obxecto de recompilar. As limitacións. Ao peche do prazo marcado para a recepción de cuestionarios recibíronse 98 doutras tantas empresas e entidades do sector. os datos económico-produtivos de cada unha destas compañías proceden das contas que anualmente remiten ao Rexistro Mercantil correspondente e recabáronse a través de Informa. as que se refiren ao detalle da desagregación sectorial e espacial e os escasos datos dispoñibles no ámbito da empresa. A maiores. que obriga en ocasións a deterse en 2003 ou mesmo en 2002. condicionado pola dispoñibilidade de datos estatísticos. capital social. incidindo nos factores determinantes da súa competitividade. ou os confusos e interesados datos das empresas de produción e servizos. Cómpre advertir sobre a falla de estatísticas fiables: sectores tan atípicos como a televisión local. Para a confección da listaxe de axentes que conforman a poboación obxecto do estudo partiuse da Guía de recursos do audiovisual confeccionada polo CGAI. Actividades Revisión bibliográfica e análise dos traballos previos Deseño e avaliación da metodoloxía Actualización da base de datos Elaboración e avaliación do prediagnóstico Recompilación dos datos económico-financeiros Definición dos indicadores Actualización dos indicadores Enquisas e entrevistas aos axentes do sector Mesas de traballo para o deseño das liñas de actuación Redacción de contidos do Libro Branco Revisión do borrador do Libro Branco Maquetación Edición de contidos na web do Observatorio do Audiovisual Ago Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Ab Mai Xuñ Xul Velaiquí os aspectos máis destacables da metodoloxía que se empregou en cada área das que integran o Libro branco: Estudo económico O presente estudo pretende obter unha encadre xeral do audiovisual galego dende o punto de vista económico e unha visión de detalle das distintas actividades empresariais que o integran.

Co mesmo propósito puxéronse á disposición das empresas distintos medios para cubrir os datos ⎯por vía postal. tres subsectores nitidamente diferenciados: o cinematográfico. Comunicación Social e Turismo. xa sexan nacionais con espazo de desconexión. están incluídas nese apartado as produtoras de programas e as cadeas ou redes de televisión que emiten en aberto. dúas de televisión (locais e autonómicas ou nacionais con espazo de desconexión). así como de institucións. como as listaxes de membros das asociacións AGAPI. As fontes manexadas na recompilación de datos para estes capítulos foron. así mesmo. procedeuse á elección dunha mostra de empresas baixo o único criterio de selección da capacidade para completar a serie dos seus datos económicos dende 1996. que ofrece abundante información tanto de espectadores e recadación como de pantallas e cines e. distribúen e exhiben longametraxes e curtametraxes de ficción.consideraranse incluídas tanto a sonorización e a dobraxe como o aluguer de equipos e outros servizos á produción e posprodución. elaborouse unha completa base de datos de empresas. palmarés de premios en festivais. correo electrónico ou mesmo por vía telefónica⎯. a través de fax. a grandes trazos. A partir de toda esa información. televisión e outros ámbitos de produción Dende o punto de vista dos produtos finais. Ademais. de animación e de multimedia). tamén se rastrexaron outros ámbitos. Ademais. Polo tanto. distribuidoras e exhibidoras de cinema. entidades formativas. dentro da industria auxiliar do cine -entendendo como tal aquela infraestrutura empresarial especializada en ofrecer servizos ligados á produción cinematográfica. o Boletín informativo do ICAA. que se utilizou para a estimación das taxas de crecemento global do sector. etc.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA guía contrastáronse coa información achegada pola Consellería de Cultura. xa sexa en aberto ou codificadas e de pagamento. vídeo e televisión. salas de exhibición ou cineclubes. de xeito que se confeccionou unha primeira clasificación como produtora. de maneira que de entrada se elaboraron series temporais dende 1994 a 2003. Os datos solicitados eran dos dous últimos exercicios dispoñibles naquel momento (2002 e 2003). Polo tanto. a Base de datos de películas confeccionada polo mesmo departamento ministerial. este grupo estará conformado por empresas produtoras. sen embargo. De outra banda. Estudo do cine. Ademais. Ademais. Hai. algúnhas magnitudes. noticias en prensa. quedou establecida outra clasificación posterior distinguindo tres categorías na produción (produtoras de cine. procedeuse á catalogación das 352 empresas detectadas segundo a actividade desenvolvida. Estes grupos de actividade manteñen entre eles relacións de interdependencia. os Informes de comunicación ou o Libro branco da cinematografía e 17 . a Film Comission de Galicia. asociacións. entenderase por subsector de televisión o integrado por empresas que producen e/ou emiten sinais de televisión ata o usuario final. malia que as carencias nalgúns casos obrigaron a desbotar os dous primeiros anos. dúas de servizos auxiliares (dobraxe e sonorización e outros servizos). autonómicas ou locais. A cada unha destas empresas fíxoselle chegar a mediados de decembro de 2004 e por correo postal un sinxelo cuestionario co obxectivo de lograr a maior cantidade de información co menor custo en tempo e esforzo para a empresa enquisada. o da televisión e vídeo e o da multimedia e a animación. Por outro lado. do Ministerio de Cultura. polo que se di que conforman o que inicialmente se definiu como o sector audiovisual. Para o posterior tratamento dos datos. como os fondos propios ou o activo total. das que só se obtivo información a partires do ano 2000. na industria audiovisual existen. os directorios de empresas Ardán ou Informa. Finalmente procedeuse polo equipo redactor á explotación estatística dos datos. pola parte do cine. AEGA ou o Cluster. distribución e exhibición cinematográfica. Entenderase por subsector cinematográfico o conxunto de empresas que producen. exhibidora e distribuidora. televisión e auxiliar.

Posteriormente. as enquisas de uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) nos fogares do INE. destácanse os informes publicados sobre o audiovisual durante os últimos anos. aos principais proxectos das empresas. en toda a parte descritiva do documento. ás aperturas de novos centros de exhibición. dispúxose dun primeiro documento de prediagnóstico. Ademais.. A iniciativa pública e privada potenciaron o audiovisual galego A partir da revisión das análises de situación levados a cabo na Comunidade Galega e en España..es sobre o emprego das novas ferramentas tecnolóxicas por parte dos españois. musicais e audiovisuais da SGAE como das distintas edicións do Anuario audiovisual de EGEDA ou do Anuario de Televisión de GECA. institucións.) co fin de establecer unha dinámica de funcionamento na que se puidesen perfilar as principais liñas que definirán a estratexia de futuro. tomáronse datos tanto dos Anuarios das artes escénicas. Interesaba reunir un número suficiente de integrantes e cubrir as distintas actividades nas que se tiña interese. . estudos de necesidades formativas. En paralelo. Para a publicidade. Na epígrafe de multimedia utilizáronse. incluíndo representantes das principais asociacións e institucións. asociacións. e os resultados do Estudio General de Medio. das entidades formativas con maior peso. para a celebración das mesas de traballo. etc. a través de buscas en Internet ou en distintos boletíns oficiais confeccionáronse as epígrafes dedicadas ao marco normativo. Para a parte da televisión. elaboráronse uns formularios que se lles fixeron chegar aos interesados a través de correo electrónico. sobre esas bases elaborouse un documento de análise máis profunda e detallada. por unha parte. 3 Entre estes traballos. Tamén se tivo moi en conta a Memoria do audiovisual galego 2003 da Consellería de Cultura. establecéronse 4 grupos nos que se integraron os principais axentes sectoriais (empresas. á política de axudas ou ás actividades de promoción. Diagnóstico e liñas de actuación Son moitas as actuacións que se foron desenvolvendo nos últimos tempos tanto dende a iniciativa pública como dende a privada para potenciar o audiovisual galego. Ordenación sectorial Para a recollida de información sobre as asociacións e institucións do sector audiovisual galego e co obxecto de que esta fose o máis homoxénea posible. E ademais. A ese fin confeccionouse unha lista inicial de asistentes. que tiveron lugar no hotel Porta do Camiño. confeccionáronse diversos estudos para acadar un coñecemento actualizado e rigoroso sobre un sector que cada vez ten unha maior importancia tanto dende o punto de vista socioeconómico como no eido cultural e de proxección exterior de Galicia 3. os días 21 e 22 de febreiro de 2005. incorporando os feitos e tendencias de cada un dos principais subsectores e. aparecerá a Internet como medio acaído para acceder ás novidades na produción. ademais dos achegados pola medidora de audiencias Sofres. Progresivamente. entidades de formación. este documento foi avanzando no seu alcance e contidos. traballos realizados dende as asociacións do sector e de modo especial a memoria e guía de recursos que periodicamente publica o CGAI. que sería validado coa Comisión Sectorial do Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual. a principal fonte de información foi Infoadex. en Santiago de Compostela. os estudos de Rede.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO artes audiovisuais en Galicia do Consello da Cultura Galega ofrecen unha información moi útil nos aspectos de distribución e exhibición en Galicia. das principais produtoras e dalgunhas de recente creación.

Con posterioridade. así como a posible achega dalgunha idea adicional que se poidera considerar relevante. Cultura. a saber: Economía e Facenda. Industria e Comercio. Nela se buscaba recoller a opinión do sector en torno ás conclusións xerais que sairan das mesas de traballo. Durante a celebración das mesas. procedeuse á incorporación das observacións e suxestións dos asistentes e á confección de novas versións dos documentos de diagnóstico e propostas de fututo. e en total contouse coa participación de 38 persoas. para o cal previamente fíxoselle chegar a cada integrante dos grupos un resumo do diagnóstico sectorial e unha proposta de liñas de actuación. incidindo con maior profundidade naqueles que máis importancia tiñan para cada unha das actividades estudadas. estes paneis tiñan o carácter de validación de conclusións. Por fin. por suposto. o 18 de maio celebrouse unha mesa institucional cos representantes das Consellerías con competencias no eido audiovisual. que novamente se distribuíron entre os asistentes para unha segunda rolda de validación. unha convocatoria aberta a todas as empresas que figuraban na base de datos invitándoas á asistiren ás mesas de traballo. televisión e multimedia. en representación de 36 entidades ou empresas diferentes. pedíuselle ós ponentes que se posicionasen sobre a documentación que previamente se lle fixera chegar de maneira que se constatase o seu grao de acordo co diagnóstico presentado e a súa opinión sobre a proposta de liñas de actuación que cumpriría desenvolver. Emprego e Relacións Laborais e. tivo lugar unha derradeira mesa de traballo de validación e conclusión. etc. que se celebrou o día 13 de maio de 2004 na Sa de Xuntas da Consellería de Cultura. En cada un dos grupos abordáronse os aspectos apuntados no diagnóstico. Ademais.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA expertos na a materia. Comunicación Social e Turismo. Asuntos Sociais. a partir da consideración do binomio mercado/tecnoloxía (cine e vídeo. En torno a esas datas. A configuración dos grupos de traballo de cada unha das 4 mesas axustouse á cadea de valor sectorial. para incorporar en cada unha destas temáticas unha visión completa). Comunicación Social e Turismo. Educación e Ordenación Universitaria. Ao tempo cursábase. en Santiago de Compostela. As mesas tiveron unha duración aproximada de 3 horas cada unha delas. O obxecto da convocatoria era contrastar con eles o alcance do Libro branco e especialmente as propostas de actuación. Innovación. por correo electrónico. 19 .

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO L I B R O B R A N C O D O A U D I O V I S U A L D E G A L I C I A O sector audiovisual Situación actual e tendencias CAPITULO 1 .

polo tanto. transmisión. Trátase de un concepto moderno. o feito de que os factores produtivos se combinen de forma diferente en cada produto audiovisual dificulta a determinación das regras que definen a súa nacionalidade. informacións. debido a que cada produto é único e irrepetible ao realizarse a partir dunha combinación irrepetible de factores produtivos. ao tempo que. como a electrónica ou as telecomunicacións. 21 . ideas.. Por iso. Isto fai que o empresario non teña ningunha seguridade de éxito. emprega como canle medios auditivos e visuais aínda non está suficientemente asumido. incremente notablemente a súa importancia estratéxica ao actuar como unha locomotora que turra doutros sectores que ata o de agora camiñaban O audiovisual crea riqueza. actitudes ou sentimentos. 4 Así mesmo. aínda que repita exactamente a combinación de elementos. por separado. As actividades audiovisuais entrañan un elevado risco empresarial. coñecementos. consumido. O sector audiovisual. en moitos países o audiovisual adoita recibir apoio público 4. xa que pode ser transmitido e. que nalgúns ámbitos. o contido visual ou sonoro ten unha duración lineal e o obxectivo do proceso é comunicar o contido a un público. emprego. ideas. dentro do mercado audiovisual conviven meros produtos de consumo masivo con outros considerados obras de arte.. coñecementos. con independencia do soporte tecnolóxico utilizado. tanto incorporado nun soporte físico como dunha forma intanxible. o despregamento das modernas redes de fibra óptica pasa pola rendibilidade dos servizos e o atractivo do produto audiovisual ligado ao entretemento. que está aumentando exponencialmente nas sociedades desenvolvidas. que se mostraron como de éxito no pasado. enténdese por sector audiovisual ó conxunto de actividades no eido da comunicación humana que empregan como canle para a transmisión da mensaxe os medios auditivos e visuais. percepción e comprensión deste tipo de obras requírse un dispositivo tecnolóxico. Algúns expertos coinciden en denominar obras audiovisuais a aquelas que comprenden imaxe e son nun soporte. As características do produto audiovisual difiren en boa medida das do resto de bens e servizos. o audiovisual xera riqueza e crea emprego. debido a que participa das características dos dous. especialmente cando a prestación do servizo non está ligada a unha localización xeográfica concreta. Como actividade industrial. o proceso de converxencia na multimedia do audiovisual coa neotecnoloxías da información e a comunicación fai que a tamén denominada industria dos contidos. transmite valores estéticos. transmite valores. Así. dende o punto de vista cultural. coa salvedade de que esa unidade pode contar máis de unha obra e unha mesma obra pode incorporarse en varios soportes. O consumo audiovisual forma parte do gasto doméstico destinado ao lecer. mesmo académicos. Para a gravación. as viaxes ou a lectura. O elevado risco deste tipo de actividades afecta negativamente as súas posibilidades de acceso ao financiamento tradicional. en competencia con outros ítems como a hostalería. en xeral. tanto materiais como inmateriais. que a súa vez é unha unidade física independiente na que se transporta a información visual e sonora. especialmente no caso das iniciativas máis innovadoras e arriscadas dende o punto de vista cultural. por exemplo.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA 1. O SECTOR AUDIOVISUAL: SITUACIÓN ACTUAL E TENDENCIAS Convencionalmente. Doutra parte. Por iso.

como o DVD ou os sistemas en liña6. Televisores. recentemente. a dos medios de comunicación social (coa súa incidencia na protección dos dereitos cívicos e as liberdades públicas) e. vídeos.. é dicir. Pero máis aló dos feitos económicos. a das telecomunicacións (coas súas facetas de cambio tecnolóxico.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO O conxunto da industria cultural require de seu unha grande implementación da mercadotecnia. laboratorios fotográficos. a verdadeira importancia da creación audiovisual é a súa implicación cada vez maior no mantemento e evolución da cultura de unha comunidade. equipos de contidos contidos óptica e audio. captando e fidelizando consumidores a escala internacional. na provisión e recepción simultánea de son e imaxes en movemento. DVD) Provisión de servizos Salas de exhibición Transmisión/Distribución Distribuidoras cinematográficas Equipamento para o consumidor (fabricantes) Equipamento para produtores e distribuidores (fabricantes) Equipamento de salas. produtoras de cinema e televisión Distribuidoras cinematográficas e discográficas Tendas e videoclubs Multimedia Empresas de software e vídeoxogos. Os países desenvolvidos atópanse inmersos nunha sociedade de consumo marcada pola era da imaxe. cable. con independencia do medio de transmisión utilizado e de se vai dirixido a un só individuo ou a un conxunto deles. outros Fonte: Pablo Martí e Muñoz Yebra O audiovisual pode considerarse como un macrosector altamente complexo que engloba aspectos e peculiaridades de actividades tan dispares como a da produción de contidos (cunha clara orientación cultural. Nela o produto audiovisual ou multimedia cobra unha importancia de primeira orde na transmisión de coñecementos. etc. ordenadores antenas DVD. social e tecnolóxico de Galicia como país moderno e de primeiro rango internacional. a moda. Outro aspecto que hai que ter en conta é a súa capacidade para xerar imaxe de país. Retos y oportunidades. La televisión. satélite CD/Vídeo/DVD Discográficas. Televisores. outros Televisores. o de Internet e os servizos avanzados da Sociedade da Información (coa súa vocación de universalidade) 5. integradores de contidos. é evidente a capacidade das cinematografías e o conxunto da produción audiovisual para “vender” outros sectores como o turismo. integradores de contidos Operadoras de telecomunicacións: terrestre. artística e formativa). Tamén engloba outro tipo de contidos que paulatinamente se 5 6 Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación (2005): El sector audiovisual y su evolución. o vídeo ou outros soportes de reprodución baseados na combicación de son e imaxe. Equipos para a Equipos para a infraestrutura de duplicación de duplicación de redes. operadoras de telecomunicacións En liña (Internet. o que engade un maior risco para o investidor. Na sociedade posindustrial os contidos audiovisuais son unha ferramenta básica na creación da imaxe pública dunha sociedade cunha/s cultura/as determinada/s. forte competencia e obrigas de servizo público). videoxogos. sistemas de persoais. a gastronomía. os videoxogos. directa ou indirectamente. Clasificación do sector audiovisual Cinematografía Creación de contidos Produtoras de cinema Televisión Produtoras de cinema e televisión Televisións. A industria audiovisual comprende negocios que teñen como ventá ao público o cinema. para proxectar no exterior o potencial económico. Tamén é unha actividade empresarial cuxos custos artísticos tenden a incrementarse á marxe da produtividade. Así mesmo. sistemas de audio. consolas de audio parabólicas. cultural. . Madrid. Por sector audiovisual enténdese o conxunto heteroxéneo de mercados caracterizado por participar. equipos de óptica e audio. a televisión en todas as súas alternativas. televisión interactiva) Off line (CD-rom. COIT. DVD descodificadores Sistemas de transmisión. Editores. vídeos. o que provoca un incremento dos custos de produción.

As dúas primeiras constitúen os servizos audiovisuais. O sector cinematográfico non é soamente o máis antigo.. pódese clasificar o sector audiovisual en cinco subsectores. Esas actividades poden clasificarse atendendo a dous criterios fundamentais. por outra. No eido puramente económico. provisión de servizos. O sector da televisión está a experimentar profundos cambios que. A globalización reforzou aínda máis os argumentos daqueles que defenden a necesidade de contar con políticas públicas que garantan a diversidade cultural.. en xeral. basados en redes de comunicación: · xDSL · cable · com. nun auténtico centro de ocio e telecomunicacións que lle permite ao usuario dende o visionado da última estrea cinematográfica á adquisición dunha nova vivenda ou a posibilidade de se comunicar. aínda que crecentemente interrelacionados: o cinematográfico. a conexión do televisor ás redes de 23 . mediante videoconferencia. con familiares no estranxeiro. os comedidos esforzos que para a súa eliminación se realizaron por parte dos Gobernos recibiron sempre unha forte contestación. como os teléfonos portátiles ou móbiles de terceira xeración. por mor da interactividade. pois marca as tendencias do resto das actividades e é. senón que é tamén. Por outra parte. Os resultados destas medidas foron. a súa participación na cadea de valor e. Fonte: GRETEL 2005 En resumidas contas. o seu principal input. especialmente dende a perspectiva do fomento da cultura. equipamento para o consumidor e equipamento para produtores e consumidores. basados en redes de telecomunicación dedicadas: · radiodifusión sonora · TV (terrestre/cable/ Satélite) Sites. transmisión ou distribución. o macrosector audiovisual en sentido amplo estaría formado por actividades económicas que se inscriben tanto no eido industrial como no de servizos. a antiga caixa tola. que se traduciu habitualmente en medidas de apoio e protección á produción nacional. mentres que os dous últimos teñen carácter industrial. é máis. o discovideográfico.) Radiodifusores Distribución de contidos Operadores de telecomunicación Internet Sites.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA consumirán noutros terminais. transforman o televisor. Dende o punto de vista do produto. móviles · . en moitas ocasións. pero non por iso deixaron de ser demandados polas empresas. por unha parte. o cine recibiu unha grande atención por parte das administracións públicas. en boa medida. a radio e o multimedia.. MACROSECTOR AUDIOVISUAL Empresas comercializadoras de dereitos SW profesional e entretenemento Empresas produtoras Contidos cinematográficos Producións deportivas e espectáculos Produción y posprodución de contidos AUDIOVISUAL CLÁSICO Empaquetamento e edición de contidos Sistemas basados en soportes físicos (CD. o sector audiovisual divídese en cinco tipos de actividades: produción de contidos. Debido á súa posición preponderante. o seu máximo expoñente. as características do produto final que se pon a disposición do consumidor final. pouco satisfactorios. a televisión. como se desprende dos máis recentes cumios da Organización Mundial do Comercio (OMC). as novas consolas de videoxogos ou as axendas electrónicas..

marcou o século XX. As novas tecnoloxias van implicar un cambio no audiovisual 7 Este comportamento do sector videográfico é similar ao que se pode observar noutros países europeos. por cabo ou vía satélite. O cambio tecnolóxico está a provocar a converxencia do sector audiovisual e do editorial nun novo sector multimedia cuxos produtos integran o texto. que suporán un reparto dos custos de produción con empresas coas que ata agora non se contaba. comezando por modificar o marco regulatorio. senón que provocará dous efectos que están chamados a cambiar a estrutura industrial do audiovisual: o aumento de operadores que ven dado polo incremento da capacidade das redes e unhas novas pautas de consumo. pon o servizo á disposición do consumidor fóra das súas propias fronteiras.1 AS TENDENCIAS NO EIDO TECNOLÓXICO A evolución do sector audiovisual. a imaxe e o son nun soporte dixital que permite a súa distribución no ámbito internacional mediante canles de difícil control. o que limita. Tecnoloxía que non só incrementará a calidade da imaxe e do son. estamos no medio dun proceso de transformación. Nos anos oitenta e noventa do pasado século. nos últimos anos. nos albores do século XXI. a piques de experimentar unha auténtica revolución. As novas tecnoloxías van implicar un cambio no modo no que se traballaba ata agora no sector audiovisual. sobre todo debido á entrada de novos axentes aos que os "actores actuais" deberán ter en conta (fundamentalmente. de maneira que se converte. xunto coa venda. que virán determinada por innovadoras formas de distribución comercial dos produtos de ocio e a renovación dos sistemas de comunicación. no caso da televisión. unha importante recuperación do aluguer. que tivo o seu momento álxido en España durante os últimos anos do monopolio da televisión pública coa aparición primeiros das canles autonómicas. obter os seus ingresos directamente do consumidor e non a través da publicidade. empresas que traballan con interactividade ou intermediarios como os integradores de contidos). a capacidade das autoridades para controlar ese tráfico. Estes cambios están a supoñer unha verdadeira revolución nos mercados adxacentes. o paso do entorno analóxico ao dixital vai máis lento do que pode parecer. atopámonos agora no limiar dunha nova era cuxo motor é a tecnoloxía dixital. aínda que coa notable diferenza de que neles se produciu un aumento significativo da venda de vídeos. Agora. Cada vez é máis doado establecer intercambios directamente. especialmente no publicitario. aínda hoxe baseado na concesión administrativa ou a licencia. Este formato dixital. Dentro de poucos anos. grazas ao desenvolvemento das telecomunicacións. produciranse modificacións importantes na forma de producir. en boa medida. 1. xa que non soamente necesita substituición das redes e os terminais. senón que tamén require fondos cambios na estrutura do sector. con efectos aínda non suficientemente estudados. Do mesmo modo que a banda de son e a película en cor mudaron a industria cinematográfica e a cor cambiou o medio televisivo.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO telecomunicacións de banda ancha posibilítalle ao espectador elixir máis libremente os contidos a consumir e ás operadoras. Os negocios de intermediación entre produtores e radiodifusores encóntranse en pleno proceso de transformación. ademais doutros cambios na forma de financiar as producións. logo das privadas e máis recentemente a irrupción da televisión de pagamento. a ampliación da oferta televisiva supuxo unha considerable redución do mercado de aluguer de videocasetes. polo forte impacto social do cine e da televisión. Sen embargo. e poñen en evidencia a escasa incidencia dos sistemas de protección edificados nun contorno dixital. Os límites en ciberespacio cada vez máis difíciles de determinar aceleran notablemente o proceso de globalización. no sistema de amortización de custos 7 máis importante para as obras cinematográfoicas ou videográficas . Pero a progresiva redución dos prezos dos reprodutores de DVD e das películas nese soporte provocou. .

O chamado e-cinema substitúe os proxectores de películas fotoquímicas por un tipo de proxección electrónica con calidade equiparable ao celuloide. está baixando o custo dos equipamentos. que abarata as fases de rodaxe e posprodución. empresas de servizos e. en milésimas de segundo. sobre todo. por unha parte. as novas salas de cine están dotadas dun proxector dixital automático. córrese o risco de que sexa pirateada inmediatamente con calidade dixital. o risco ante a piratería do sinal . senón que modifica as formas de consumo e abre posibilidades de novos modelos de negocio para produtores. o tradicional celuloide. 25 . distribución. aos sinais dixitais que condicionan a proxección e que chegan ao cine a través de cable. fibra óptica. Hai incluso países onde as estreas fanse a 70 mm. o soporte electrónico en calidade similar ao 35 mm. e que permite a distribución global (ecinema) e. Estas A dixitalización supón a desaparición da película en celuloide tres fontes luminosas que están dentro do proxector responden. ao traer aparellados maiores índices de produtividade para competir nas mellores condicións na totalidade dos mercados e. o alto custo dos equipos e a conseguinte dificultade financeira para abordar a reconfiguración técnica das salas. mentras que coa distribución dixital. cunha calidade ainda maior. cuxa tecnoloxía está dispoñible a uns prezos cada vez máis reducidos. senón tamén o resto de axentes. o cinema dixital non só afecta os exhibidores. Un fotogrma de 35 ten unha resolución de 25 millóns de píxeles en película de boa calidade. ondas hertzianas ou 8 satélite . por outra. en comparación co cinema de 35 mm . forman toda a gama de posibles cores. a produción dixital. e pasan 24 cada segundo. 8 Os sinais dixitais recibidos conteñen toda a información necesaria. especialmente. que fan posible a formación da imaxe na pantalla. a centenaria industria cinematográfica mundial enfróntare á transición tecnolóxica máis importante de toda a súa historia. a descarga de videograma por Internet con estándares de compresión MPEG-4. a seguridade pode garantirse mediante sistemas de encriptación e. Co cinema dixital. Non obstante. que conforma as imaxes na pantalla a través por medio de tres cores básicas que. finalmente. Con este novo sistema. ao soporte dixital pode constituír unha oportunidade única para transformar o subsector cinematográfico galego. 10 A película de cine de 35mm ou de 70 mm garantiza que non haberá copias piratas de calidade hasta a aparición do DVD. tanto verticais como horizontais.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA 1. por outro lado. para alterar as actuais relacións asimétricas entre a cinematografía estadounidense e o resto. Non obstante. a crominancia (que puntos de cor deben iluminarse) e a luminancia (con que intensidade deben iluminarse cada un deses puntos). isto é. distribuidores e exhibidores. incluídos produción.1. ao combinárense e sumárense. A evolución cara da película en 35 mm. A dixitalización do cinema abrangue. Varios son os argumentos que frearon ata agora a implantación deste sistema. a dispoñibilidade de producións gravadas orixinalmente en alta definición está a medrar.1 O cinema dixital Na actualidade o estándar internacional en cine é o soporte fotoquímico de 35 mm. ademais conteñen a información de sincronismos. 9 A calidade da videoproxección dixital é inferior. a dixitalización non só supón a desaparición da película. As principais razóns que se esgrimen en contra son: a falta de calidade da 9 10 imaxe. a pesar do ancriptado. Pero nos últimos tempos algunhas cousas están a cambiar: a calidade da proxección mellorou.

Aforro dos custos de distribución. etc. dende a súa butaca. Redución dos custos operativos. nunha valiosa ferramenta para monopolizar. O que aínda non se pode dilucidar é se o e-cinema reforzará o poder das grandes distribuidoras multinacionais. A posibilidade de proxectar a mesma película en diferentes salas á vez. aínda máis se cabe. Grandes campañas de publicidade da marca. Falta de interese nas retransmisións de espectáculos en directo a través deste sistema. Facilidade de xestión. pola contra. O espectador non aprecia a diferenza e a suposta maior calidade do cinema dixital con respecto ao soporte fotoquímico. como as o temidas raias que se producen nas copias plásticas co uso) en todas e cada unha das proxeccións. Ademais. por canto as mellores películas e os eventos que máis lle interesan ao público estarán no seu cinema. estas novas tecnoloxías de produción e distribución poden acabar sendo o mercanismo que permita unha consolidación industrial do cine español. o mercado mundial. favorecerá unha democratización da oferta polo aforro de custos. Vantaxes do distribuidor o o o o o Desvantaxes do distribuidor A distribución dixital pode converterse. segundo algúns autores. dende un único disco duro preparado para enviar o sinal a distintos puntos. co conseguinte empobrecemento da oferta cinematográfica. Estrea masiva coordinada. . Fonte: Elaboración propia. Necesidade de menos persoal implicado na proxección. que xa non son o necesarias. pois considérase que o colo de botella existente na distribución-exhibición para as películas españolas se agrandará. de maneira que se evite a copia indiscriminada por parte dos “piratas” informáticos. Vantaxes do exhibidor o Calidade de programación. en mans das grandes multinacionais. co que o espectador poderá seleccionar. Ampla durabilidade do negativo que asegura a súa o calidade en todas as proxeccións. Estabilidade da imaxe proxectada. reprodución tonal exacta e a ausencia de ruídos e distorsións temporais. o o Calidade de son o Calidade de imaxe (a resolución. A protección da obra cinematográfica ha de estar garantida polos sistemas de codificación e de envío. Os distribuidores poderán servir as súas películas sen ter que cargar con grandes rolos de celuloide. ou. a mellor programación vénlle dada por satélite e a proxección funciona en automático. A proxección da película en distintos idiomas simultaneamente. Non obstante. Control instantáneo do número de espectadores e da calidade da proxección en cada sala. almacéns.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Vantaxes e desvantaxes do cinema dixital para os diferentes axentes implicados Vantaxes do produtor o o o o o o Desvantaxes do produtor A protección da obra cinematográfica ha de estar garantida polos sistemas de codificación e de envío. A distribución dixital acaba cos distirbuidores rexionais. o que vén reforzado polas incertezas que conleva o aspecto tecnolóxico. Ata o momento non existe entre os exhibidores un estándar común e alcanzable para a compresión da imaxe e para a súa descodificación. Desvantaxes do exhibidor o o o O novo e-proxector resulta bastante máis caro que un proxector óptico dos ata agora utilizados Requírese unha completa remodelación das salas de exhibición actuais. das o estreas. o o o o o o Vantaxes do espectador o o Desvantaxes do espectador O espectador non aprecia a diferenza e a suposta maior calidade da imaxe e o son do cinema dixital con respecto ao soporte fotoquímico. As escasas e ailladas iniciativas levadas neste eido a cabo ata o momento xeraron desconfianza sobre o potencial desenvolvemento no cinema español. Ademais. Sácaselle máis partido ao formato orixinal en canto á resolución. a fidelidade da cor. dos eventos e dos cines. con publicidade máis directa e efectiva. As estreas poderán ser simultáneas en todo o mundo. as estreas poderán ser simultáneas en todo o mundo. o Redución dos custos operativos. o brillo. as estreas poderán ser simultáneas en todo o mundo. o que desexe e escoitalo por cascos. de maneira que se evite a copia indiscriminada por parte dos piratas informáticos. Aforro do custo das copias.

nin moito menos.2 Difusión de contidos por Internet Ata agora estas tecnoloxías utilizáronse para piratear películas. está dominado por MovieLink e CinemaNow. Aínda que estas cifras se refiren á repercusión en salas. chegoulle a quenda ao cine cun novo sistema. O que estes xigantes queren evitar é que 14 reproduza no audiovisual a tendencia sempre crecente que se desenvolve no mercado discográfico . 12 Co novo formato. se contamos as perdas de vendas de produtos como o DVD. Pero logo dos logros de Napster e MP3 coa industria da música. nun cinema ou nun portátil⎯ en lugar de vender unha simple entrada para un espectáculo 11. segundo datos da consultora IDC. ata alcanzar os cinco millóns de ficheiros baixados ao día en todo o mundo. e están a negociar coa industria para levar cine aos fogares a través de Internet. O novo servizo melloraría de forma notable a plataforma e diferenciaríaa significativamente do seu principal rival.1. É por iso que Naspter pretende meter un pé nun sector que. O servizo consiste na difusión de fluxo continuo e instantáneo de audio e vídeo a través de Internet: a información pasa polo disco duro. Trátase dun modelo de negocio B2C. 1. a partir do ano 2006. capaz de saltar os códigos de protección dos DVD e gravar o seu contido nun CD. 13 14 Ao éxito da súa nova canle de películas podería contribuír o aumento de usuarios de banda ancha en todo o mundo. A compañía nipona ten previsto dixitalizar as súas 500 películas máis vistas para que. A distribución de copias de películas a través de Internet levou aos grandes grupos empresariais a tomar certas iniciativas legais. Outra opción é o servizo vídeo baixo demanda. É dicir. 27 . Ata agora. os principais rivais de Napster non serán. as perdas xa estarían arredor de 4. debido ao enorme tamaño dos arquivos. cando un espectador saia de ver unha película no cinema. é capaz de converter as catro gigas que pode ocupar unha película de hora e media nun DVD en tan só 400 megas reproducibles por calquera reprodutor de DVD. o DivX. Segundo a BBC. tanto legais como ilegais. pero o rápido aumento de conexións de banda ancha e a lentitude na evolución dos sistemas de distribución en liña parecen inclinar a balanza cara ao lado dos “piratas”. que só vende música 13. loitar contra a piratería e aproveitarse das vantaxes das novas tecnoloxías dixitais.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Segundo as previsións feitas por investigadores de IBM. Estima a canle inglesa que no ano 2010 as perdas se achegarían aos 500 millóns de dólares. este tipo de programas. Conscientes 11 Os estudios estiveron a reducir recentemente o lapso de tempo que transcorre entre a estrea dunha película nos cines e o seu posterior paso á televisión de pagamento. os internautas poidan descargalas a través dunha tenda en liña. Non obstante.000 millóns de dólares no ano 2005. pero os seus creadores cren que chegou a hora de que se dedique a algo máis proveitoso e menos problemático. utilizando Internet como soporte. o que permitirá recortar custos de publicidade. DVD e televisión en aberto. dentro de poucos anos. pero non permanece. poderá comprar o DVD nese momento e nese lugar. Sony tamén tomou nota do éxito obtido pola tenda de A distribución de peliculas por Internet levou aos grandes grupos a tomar iniciativas legais música en Internet de iTunes para imitalo e saír pouco a pouco da crise que atravesa o sector cinematográfico logo da irrupción das redes P2P que permiten a descarga gratuíta de películas na Rede. O que non ofrece dúbida é que o desenvolvemento das telecomunicacións xunto cos avances na dixitalización e na compresión dos datos está a abrir novas vías para a difusión sen restricións dos produtos audiovisuais. un filme dunha hora e media de duración podería ser descargado en pouco máis de 30 minutos. polo menos nos Estados Unidos. Mentres. o ano pasado a industria do cine perdeu uns 100 millóns de dólares a causa da piratería. multiplicáronse por oito en pouco máis de dous anos. iTunes. no que o consumidor pode baixar temporalmente unha película a un disco duro para poder ser vista nun monitor de televisión ou do PC. senón a decena de redes P2P que inundan Internet. cunha calidade superior ao VHS 12. como eMule BitTorrent. A última estratexia podería permitirlle a un estudio vender simplemente a un cliente o dereito de ver unha película no formato da súa elección ⎯na casa. senón que se almacena no buffer o tempo necesario para ser reproducido con seguridade sen descargalo. a industria do entretemento reuniu ducias de aliados para convencer o Tribunal Supremo de Estados Unidos de que responsabilice os servizos de intercambio de arquivos cando os usuarios copien cancións e películas sen autorización. E é que as descargas de películas a través da rede. e co fin de evitar a piratería e a copia de películas por Internet. a idea de transmitir cine pola Rede era considerada un absurdo.

a curto e medio prazo. Pero os operadores existentes. esta será presumiblemente a forma preferida polo público xuvenil. e soamente probaron o mercado empresas 15 multinacionais . 15 En España. cuxa instalación e número de serie permiten logo conectarse vía Internet con outros xogadores. apóianse na tecnoloxía que avanza cada día na creación de sistemas de encriptación aleatoria para impedir a copia e o intercambio ilimitado. a canle de retorno. da falla de incentivos nacionais a un sector cultural tradicionalmente desprestixiado e asociado a problemas de regulación de contidos e adicción dos seus usuarios. dunha parte. cunha mercadotecnia mellorable ou con nulas economías de escala. o tamaño e a definición das pantallas. Por Avanza a converxencia entre a televisión e Internet outra parte. Non obstante. O proceso de converxencia entre a televisión e Internet continúa avanzando lentamente nos dous sentidos: televisión en Internet e Internet na televisión. Así pois. A partir de entón. as redes e a saturación da oferta dificultan estreitamente as posibilidades de desenvolvemento. doutra. Recentemente estreáronse as primeiras series de ficción realizadas especialmente para seren distribuídas por Internet.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO de que a piratería pode ser a verdadeira “aplicación asasina” do mercado multimedia. atomizado. Estes xogos triunfan non só en Internet senón tamén en intranets de salas locais e de pequenos grupos de usuarios. 16 Xogar esixe a compra do software do videoxogo (en formato CD). co nome comercial de Imagenio. e que reformula o concepto de 17 distribución propio das industrias culturais tradicionais . Pero un dos novos usos dos xogos refírese ao videoxogo en liña. destinados a poñer en contacto xogadores de todo o mundo 16 que buscan unha nova forma de xogar en tempo real e con contrincantes tamén reais de calquera país . a tendencia que está a adoptar a maioría de distribuidores é a de ofrecer a compra dese software en liña a través da mesma páxina intermediaria que conecta os xogadores. os ámbitos de ocio e traballo. sometido coercitivamente polas distribuidoras. os videoxogos en liña vense como un importante mercado emerxente para os desenvolvedores e os fabricantes de consolas. pode facer realidade o soño da interactividade e a autoprogramación. que está a ser a grande aposta dos desenvolvedores de software e un potente motor de desenvolvemento de portais web. Con uns hábitos de consumo fortemente arraigados e un escaso entusiasmo polos cambios tecnolóxicos. da absorción do mercado por parte dos grandes desenvolvedores norteamericanos e xaponeses e. aos miles de xogadores que participan dende calquera parte do mundo. Ademais. cunha liña de grande ancho de banda. as estratexias de desenvolvemento do cine español cara aos mercados dixitais son practicamente inexistentes: apenas existen servizos dispoñibles polo escaso desenvolvemento das infraestruturas de telecomunicacións. Pero o sector audiovisual español ten unhas características específicas que van condicionar o desenvolvemento desas innovacións. instalalo no ordenador persoal e despois aboarse en liña na páxina web do videoxogo. cun nivel baixo de exportacións. a recepción pasiva e os custos poñen en dúbida a verdadeira televisión interactiva. o clima para o desenvolvemento dixital no noso cine é pouco propicio. e. pois o espectador necesita encontrar unha adecuación entre o investimento e o atractivo dos contidos. por medio dun servidor propio do xogo. O incremento no número de xogadores a través de Internet reflíctese no volume de negocio movido. . á vez que aumenta a oferta de programas dispoñibles nas páxinas das cadeas. Os problemas a que se enfronta a industria do videoxogo en España Os videoxogos en liña son un importante mercado emerxente derivan. aumentan as posibilidades de acceso a Internet a través do televisor. o usuario accede. a televisión asociada ao PVR. Soamente. Telefónica vén desenvolvendo un sistema de visión de contidos audiovisuais en streaming para usuarios con liñas ADSL. sobre todo nenos e adolescentes. con un entramado sectorial desestruturado. que xa buscan obter subscricións custe o que custe. 17 Pois aínda que a maioría de xogos de certo nivel gráfico e técnico se atopan editados e comercializados en formato CD.

Non en van as conexións de banda ancha a Internet estanse a converter nunha nova vía de entrada para os contidos televisivos. Inconvintes o O temor á piratería e a falta de seguridade nos contidos audiovisuais convertéronse nun dos principais problemas para autores. os espectaculares anuncios de series ou debuxos animados non pasaron de ser conatos illados. sen modelo de negocio claro e sen rendibilidade. E é que. no sentido de que as operadoras de televisión son de entrada o principal e mellor posicionado dos provedores de contidos para a Internet. Esta práctica utilízase para promocionar programas de TV: o público pode ver. Outra das posibilidades da banda ancha é a de acceder a catálogos de vídeos históricos. a estratexia xeral non pasou das fases iniciais de reforzo da promoción e da imaxe corporativa. ás veces en alianza con outros grupos. Fonte: Elaboración propia. Este sistema non permite as reproducións ou copias por parte dos usuarios conectados. A pesar da exigua cantidade de imaxes que chegan hoxe aos ordenadores vía streaming. Do mesmo modo que se prevé o pirateo. como a prensa ou a radio. a pequena pantalla farase máis grande do que nunca chegou a imaxinar: como lle sucedeu ao cine coa chegada do DVD. do seu reducido tamaño e da súa escasa calidade. presentar e animar os produtos doutra forma ou inserir o vídeo promocional dunha empresa na web. as televisións españolas. motor demostrado da televisión en Internet. que parecen obviar as desvantaxes técnicas do medio polo escaso ancho de banda dispoñible. 29 . Máis alá das potencialidades da Rede. En canto á produción propia e adaptada a Internet. pasando polo móbil de terceira xeneración). xa que as condicións de seguridade son moito máis elevadas que noutras opcións para compartir contidos. E a interactividade e personalización non pasaron de ser elementos de mercadotecnia para atraer ao público. pero cun escaso investimento e con pouca explotación da descentralización informativa. tanto as públicas como as privadas. Outra virtude é que non necesita ter moito espazo no disco duro do ordenador. Pero o certo é que entregar vía web capítulos de programas de televisión se está a converter nunha maneira innovadora de promover produtos 18 audiovisuais . empezará a producir contidos complementarios ás súas emisións 18 O web streaming significa poder ver un programa nun ordenador sen facer unha baixada definitiva e tampouco ten as interrupcións que ocorren durante a reprodución directa dos programas. Coa tecnoloxía Streaming pódense difundir eventos públicos e celebracións. a medida que aumente. produtores e distribuidores. non confirmaron o que veñen sostendo moitos analistas estadounidenses do medio televisivo. Certamente. de balde. pero cun notable atraso con respecto a outros medios. que pode ser tanto só de audio como de audio e vídeo. e os esforzos orientáronse máis ben cara á información complementaria á programación (enhanced TV) e a explotar o éxito de certos programas. comeza a constituír as cadeas en fábricas de contidos multiplataforma. a través do vídeo streaming. Quizais a consecuencia máis transcendental polo momento estriba no cambio dos sistemas de produción que. aptos para seren difundidos en todo soporte que teña posibilidades de público (dende a televisión temática a Internet. Calquera persoa cun ordenador conectado a Internet poderá presenciar en directo ou en diferido a retransmisión. aproveitando a dixitalización das redaccións (e as potencialidades do newsroom). Todas as cadeas españolas de televisión instaláronse nos últimos anos en sitios web. algún capítulo novo dun programa que logo mercará para poder continuar a historia. Ata agora. gran parte dos profesionais da comunicación están de acordo en que. evítase a posible descarga de virus ou accións de boicot. etc. houbo algunha iniciativa orientada a unha información permanente e actualizable a través da Rede. Pode ser moi elevado o número de usuarios que poden ver simultaneamente a retransmisión. a banda ancha será un dos piares tecnolóxicos da televisión do futuro. E as canles televisivas virtuais de novo cuño tiveron ata agora unha moi escasa repercusión.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Vantaxes e inconvenientes da difusión de contidos audiovisuais por Internet Vantaxes o o o o o o o A información pasa polo disco duro e almacénase no buffer o tempo necesario para ser reproducido con seguridade sen descargalo.

as emisoras de TV e de cable. Á cabeza aparece Irlanda. de entrada. pecha esta clasificación. Holanda. non poderá aínda competir cos satélites e as redes de cable na distribución de contidos de vídeo de longa duración profesionais. as ataduras dun sistema regulatorio ríxido e as incertezas da demanda están freando o desenvolvemento dunha nova forma de ver e pagar a televisión que racha coa concepción da vella televisión. Segundo este informe.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO tradicionais. e Suíza que. A chamada “napsterización” de todo tipo de contidos require unha resposta contundente para garantir que o vídeo streaming sexa un medio de emisión seguro. en calquera caso. como emisións de televisión ou películas. que ten un 31% de fogares con TV dixital. grazas ás tecnoloxías dixitais que transforman a imaxe. Agora ben. actualmente hai na UE uns 34.3 millóns de fogares. A súa principal característica é que. Mentres a media de fogares con televisión dixital na Unión Europea ascendía a finais de 2004 a un 21% ⎯57% no caso de Reino Unido⎯. farán que a experiencia televisiva se enriqueza enormemente. Austria. ata agora. Son datos recollidos nun estudo realizado por Grupo de Análise e Prospectiva das Telecomunicacións (Gaptel). Os dous principais escollos que ten que enfrontar a consolidación do streaming son a urxente necesidade de protexer a propiedade intelectual en Internet e a reticencia dos internautas a pagar por servizos novos. A introdución das novas canles dixitais non vai supoñer a desaparición inmediata das transmisións analóxicas. xunto cos estudios de Hollywood. aínda que a súa introdución sexa posterior á das súas homónimas por cable e satélite: é a única que pode asegurar a completa cobertura dos territorios sen custo para o usuario. necesitarán ofrecer unha alternativa que frustre as expectativas dos distribuidores ilegais. polo tanto. multiplicar por dez a actual oferta de televisión. . A TDT representa un novo modelo de comunicación analóxico e dixital. en España esta porcentaxe limítase a un 14%. Por iso. o espectro radioeléctrico no medio de difusión canle aire sobre a superficie terrestre. logo veñen Suecia.6 millóns de fogares que dispoñen desta tecnoloxía. Finlandia. e Francia (21%). Segundo a consultora PricewaterhouseCoopers. é dicir. a banda ancha en Internet. todos eles cun 7%. pero. o mesmo programa vai ser emitido/recibido de xeito Existe un feito que fai que a confianza no pleno desenvolvemento da TV dixital terrestre sexa plena. Isto supón. Bélxica. case 2. económicas. o que cuestiona a regulación do sector na era dixital e permite a entrada de novos competidores con ofertas máis especializadas que buscan satisfacer nichos de mercados emerxentes. É necesario un período de transición durante o cal as transmisións analóxicas estarán presentes e. cun exiguo 4%. Pero as exclusivas de programas. cun 27%. tamén a TDT representa un novo modelo de comunicación con todas as implicacións sociais. Cunha proporción practicamente idéntica á española están Alemaña e Dinamarca. o audio e os datos en bits (0 e 1). Portugal e Grecia.1. A TDT perfílase como algo máis que un sistema mellorado de emisión-recepción de sinais de TV (como foi o paso da televisión en branco e negro á televisión en cor).3 A televisión dixital A televisión dixital terrestre (TDT) é unha nova técnica de difusión dos sinais televisivos. Noruega (23%). tanto para os telespectadores coma para as propias emisoras. a Rede lles ofrecía gratis. 1. cun 10%. Isto leva a outro problema: moitos usuarios de streaming non están dispostos a pagar por algo que. que presenta unha taxa do 22%. No polo oposto sitúanse Italia (12%). Estes novos contidos poderán ser interactivos ou non. polo menos ata finais desta década. permite unha optimización do uso dun ben escaso. técnicas e legais que iso leva consigo. Luxemburgo.

polo que seguirán vixentes as disposicións da Directiva “Televisión sen Fronteiras” (Directiva 89/552/CEE. comunicación. En esencia. 31 . o desenvolvemento da TDT pasa por facer fortes investimentos en produción para realizar unha oferta que incentive a migración dos telespectadores. debe xogar un papel importante na implantación da sociedade da información e axudar a superar a tradicional barreira de penetración de PC nos fogares españois. aprobado en febreiro de 2002. Pero a saturación do mercado pola vía da futura oferta e a elasticidade do investimento publicitario está freando ese necesario investimento en programas diferentes que sexan o motor da demanda. banca electrónica. os principais cambios serán a entrada na cadea de valor dos fabricantes de produtos electrónicos de consumo. Non obstante. O modelo de comunicación da TVI é bidireccional e personalizado e permite satisfacer novas necesidades de entretemento. apuntan que. na pantalla combínase a emisión tradicional coa posibilidade de poder interactuar co contido. emisión de información a través de servizos vía satélite ou dixital terrestre. 19 Esta última non se ve afectada pola devandita reforma. Nos vindeiros anos produciranse algúns cambios no panorama da televisión dixital interactiva que relanzará as oportunidades de negocio. sociais e políticos. o televisor. A súa implantación pode e debe atender simultaneamente a diferentes criterios: económicos. Non obstante. modificada pola Directiva 97/36/CE). polo que non existe un modelo único. Por un lado. a evolución a tecnoloxías de aplicacións abertas e os avances tecnolóxicos nos descodificadores. en toda Europa entendeuse o convencemento de que este ha ser o sistema de difusión que substitúa en breve a actual televisión analóxica por ondas terrestres. tanto nas infraestructuras de difusión como dos dispositivos de recepción dos usuarios. Así. sen dúbida. descarga de audio e vídeo. Os expertos convocados pola Administración que integran Gaptel aseguran que o proceso de dixitalización é. na nova etapa da televisión dixital. tecnolóxicos ou de novos servizos e de compromisos adquiridos.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Á vista das vantaxes técnicas que achega a TDT. participar en programas de televisión e Persoal Vídeo Recorders. distribución de contidos por redes de banda ancha. que modifican substancialmente o esquema da televisión como medio de comunicación unidireccional. Ademais. 20 Algúns dos servizos da televisión interactiva son: EPG ou guías de programación. Os países da Unión Europea abordaron de distinta forma a TDT. a pesar do impulso das televisións locais e das plataformas dixitais. as autoridades comunitarias non regularon ese proceso de migración do analóxico ao dixital. como equipamento presente en todos os fogares. posibilidade de navegar por Internet. Doutra parte. a Televisión Dixital Interactiva (TVI) supón o desenvolvemento da televisión con tecnoloxías que inclúen unha canle de retorno e posibilitan que os espectadores usen o medio de novas formas: acceso a Internet a través do televisor. e non inclúe unha directiva específica para o sector audiovisual. un gran desafío para todos os axentes do sector audiovisual. así como posibilidades de almacenamento e intercambio de programas que traen consigo os sistemas de TVI. O novo marco xurídico aplicable ás comunicacións electrónicas. o cal deberá rexerse pola normativa de telecomunicacións e de regulación de contidos 19. céntrase nas infraestruturas de telecomunicacións e no acceso aos servizos. entran en escea as canles de televisión xeneralistas que. transacción e 20 información . xeográficos. cómpre definir tamén os axentes impulsores do novo sistema e elaborar uns plans de migración. En todo caso. aínda teñen máis do 90% da audiencia e que actuarán de verdadeiros dinamizadores dos contidos interactivos. T-comerce (comercio electrónico pola televisión).

publicidade interactiva. algo que se esixe só dende 1998). ou fórmulas nas que se precise manter a canle aberta durante a publicidade para poder ver os contidos que sucedan a continuación.. O pagamento por visión ou a compra de produtos audiovisuais a través das plataformas de televisión dixital é un dos servizos máis populares entre os subscritores. podemos imaxinar tamén sistemas mixtos. e que lle permite ao cliente contratar películas e escoller cándo velas. xa que coas actuais técnicas de compresión dixital se poden difundir varios programas de TV (agora en España. • Ademais. o que afectará tamén aos ingresos por publicidade. o que podería producir unha diminución dos ingresos das cadeas.. pagamento por visión. • A ampliación do número de programas (canles en TV analóxica) fai prever a necesidade de aumentar a produción de contidos. o que significa a posibilidade de transmitir un gran número de programas no futuro. etc. en todas aquelas que non dispoñan dun proxecto de infraestrutura comunitaria de telecomunicacións. xa sexa polas súas características técnicas ou por acordo entre operadores. • Coa axuda doutras infraestruturas de telecomunicación. no caso de ser provistos por operadores de televisión de pagamento. de corridas de touros ou dunha estrea cinematográfica. e teñen ademais que permitir a recepción dos programas de televisión dixital que se emitan en aberto. no que se repetirá o modelo da televisión por cable ou televisión por satélite. • Redución da potencia transmitida necesaria para manter a mesma cobertura dos servizos analóxicos actuais. rede telefónica básica. deportes. • Unha das grandes contribucións da TV dixital terrestre vai ser a posibilidade de establecer redes de frecuencia única (SFN). • Diminución dos custos de distribución. • Facilidade de recepción e maior portabilidade (permite a recepción en vehículos en movemento). a TDT permite ademais a interactividade plena do usuario ou televidente. redes de telefonía móbil. con equipos receptores-descodificadores externos ao televisor (set-top boxes) que. • Considerable aforro espectral. teñen que ser abertos e compatibles. nin dobre imaxe. de forma que non queda almacenado en ningún dos equipos do usuario final. • Os concesionarios de TV non só deberán afrontar os custos ligados á compra de contidos. • Á parte da necesidade xa mencionada de cambiar ou complementar o aparato receptor (televisor). nVOD (near Video On Demand). a difusión dixital elimina as canles de garda imprescindibles para evitar interferencias entre canles adxacentes de difusión analóxica. web TV. • Mellor calidade de son: será dixital e de calidade similar a un CD. confección das programacións. Fonte: Elaboración propia. como as chamadas canles de retorno (cable. redes xDSL. abrindo así unha ampla gama de novas posibilidades que se van traducir en novos servizos e aplicacións: servizos de TV interactiva. unha solución intermedia ata que os problemas de implementación do VOD se solucionen. uns catro ou cinco) sobre a mesma canle de 8 MHz. ao teren que repartir entre máis a aportación da publicidade. de maneira que a información non se descarga. interferencias. haberá que adecuar a instalación de antena e os cables de distribución do sinal na maioría de residencias dos usuarios (en especial. senón que se envía pouco a pouco ao televidente a medida que se visualiza. webcasting. de modo que todos os transmisores situados ao longo dun territorio para transmitir un programa determinado o fagan utilizando a mesma frecuencia. con efectos surround e multilingüe. • Permite realizar desconexións locais (programación local). • Hai que contemplar un plan de migración cun período transitorio. Inconvintes da televisión dixital terrestre • Co aumento da oferta de programación que procura a TDT vaise fragmentar máis o público televidente. senón que haberá que engadir ademais os gastos de configuración e xestión da canle múltiplex. e descarga de películas nun .) como os novos contidos interactivos (contidos e publicidade interactivos. que se acostumaron rapidamente a comprar a retransmisión de determinados partidos de fútbol. servizos de datos.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Ventaxes e inconvinetes da TDT Vantaxes • Maior número de canles de televisión: o incremento na oferta permite unha mestura entre canles abertas e canles de pagamento. datos. lle é transmitido no momento no que el decida. • Mellor calidade de imaxe: é unha televisión sen ruídos. • Coa TDT. • A interactividade da TDT por si mesma irá cambiando a forma de medir a audiencia. etc. unha vez adquirido. como canles en aberto nas que determinados programas recorran ao pagamento por visión. con formatos panorámico (16/9) e convencional (4/3) e múltiples subtítulos. á parte de manter estas dúas categorías. etc. xogos. noticias.). a non ser que se consiga aumentar a “torta” publicitaria. e pode que a xestión da interactividade.). tanto os clásicos da TV analóxica (películas. Existen tres maneiras de ofrecer contidos en pagamento por visión (PPV): VOD (Vídeo On Demand). que lle permite ao usuario da plataforma pedir (comprar) un contido de televisión que. transporte dos sinais e taxas por ocupación do espectro radioeléctrico.

están a redefinir o significado e a forma de utilizar a televisión. polo outro. en especial do vídeo baixo demanda en tempo real e con todas as garantías de seguridade para previr posibles utilizacións ilegais dos contidos. é necesario que os subscritores deste servizo dispoñan dun terminal descodificador. o perfil tipo deste medio é unha persoa de entre 25 e 40 anos de idade. a televisión interactiva é un instrumento idóneo para a mercadotecnia one-to-one e para a comunicación personalizada. as dúas formas non lineais de ver televisión. as mensaxes a través da televisión interactiva prestaranse máis a estratexias de fidelización que na televisión convencional. por motivos culturais e de 21 Existen distintos formatos publicitarios. de maneira que unha parte importante das mensaxes se dirixirá de forma personalizada e segmentada a públicos que soliciten unha información concreta e o abano de 22 públicos da televisión interactiva é moi amplo . Segundo un estudo realizado en Estados Unidos por ABI Research. permitirán a personalización da grella de programación. En calquera caso. aínda que se cre que a súa implantación non terá lugar a grande escala. que se moverán nas seguintes coordenadas: a publicidade e o comercio electrónico serán as principais fontes de ingresos da televisión interactiva. o que dará lugar a unha nova actitude deste fronte á comunicación comercial. Como o material audiovisual que entregan os proveedores dos servizos de vídeo baixo demanda está en formato dixital e cifrado. a audiencia recibe unha publicidade personalizada. As operadoras son conscientes das vantaxes que están asociadas á distribución de contidos de vídeo. Actualmente. De feito. ofrecerlle ao usuario a posibilidade de compralas e velas cando queira. xa que. Todos os anunciantes recoñecen as vantaxes de segmentación de audiencia que proporcionan as televisións dixitais. Encargarase. de dialogar cos sistemas de información. o que a fai máis eficaz. as marcas coñecerán mellor os gustos e hábitos de consumo dos seus clientes como resultado do diálogo con eles. Quizz (unha aplicación interactiva que lle permite ao usuario participar en determinados concursos). 33 . ademais. Por todo iso. os bos resultados logrados ata o momento permiten augurar un notable desenvolvemento de novas formas de publicidade interactiva. á medida dos seus gustos. 22 O conxunto de targets abrangue dende a ama de casa ata o mozo que utiliza a televisión para conectarse a chats ou para xogar por Internet. con estas novas ferramentas. pero. a comunicación bidireccional fará máis fluído o diálogo entre a marca e o consumidor. estes están interesados en coñecer as posibilidades que a televisión dixital lles ofrece. a comunicación publicitaria evolucionará dunha orientación masiva a unha máis segmentada. por un lado. Ao ser un medio de subscrición. tanto os operadores como os anunciantes e axencias de publicidade albiscan as enormes posibilidades de negocio que lles abren as novas tecnoloxías asociadas ao vídeo baixo demanda. Banners (formato publicitario que se utiliza con grande asiduidade en Internet) e TV site (aplicación interactiva multipantalla accesible 24 horas ao día na que se comunican as excelencias do produto). Non obstante. entre os que cómpre destacar os anuncios interactivos (que consisten en engadir unha aplicación interactiva a un anuncio convencional de televisión). presentar a guía de programación electrónica. as barreiras entre publicidade e información serán cada vez menos nidias. A publicidade interactiva é un novo formato publicitario no que se busca a interacción do público co produto 21 intentando superar o concepto de mero receptor ao que se ve resignado na televisión analóxica . de clase media e media-alta. coa aparición de set-top boxes con disco duro. Os novos dispositivos de visión e acceso aos contidos en modalidade de timeshifting aparecidos recentemente no mercado —como é o caso dos vídeos dixitais persoais ou PVR—. co que poder interactuar mediante un teclado ou mando por infravermellos.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA disco duro. aínda non se realizaron demasiados anuncios interactivos como para cuantificar ese interese. deste xeito. tamén se baralla a posibilidade de descargar películas nel e. aceptar ordes de navegación do subscritor e controlar a sesión de vídeo baixo demanda. Tcommerce ou o comercio electrónico a través do televisor. residente en núcleos urbanos e con nivel cultural medio e medio-alto. o vídeo baixo demanda (VOD) e o Personal Vídeo Recorder (PVR). no que o público está formado por usuarios identificados. e afirma que nun futuro próximo todas as plataformas de pagamento se reconverterán cara ás vantaxes de emisión non lineal e de personalización que permiten na actualidade as dúas tecnoloxías antes mencionadas.

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO costumes sociais. As principais barreiras son a falta de confianza nos sistemas de pagamento. a mellora da oferta de produtos e servizos e a flexibilidade dos sistemas de pagamento. desenvolveríase de xeito exponencial o mercado dos servizos interactivos. en contraposición coa situación actual. os principais impulsores da industria son o incremento do uso da banda ancha. 1. Neste momento. co que aumenta a rendibilidade e se obteñen ingresos por dúas vías: pagamento do propio consumidor e publicidade. por ámbitos temáticos e por produtos. viaxes. do cal se poden recibir os titulares a través do móbil ou da axenda electrónica. a publicidade destacará pola súa creatividade artística e intentará buscar a complicidade dos usuarios. xa que se incrementaría moi sensiblemente o seu público obxectivo. sempre que os seus contidos estivesen adaptados ás súas necesidades e contasen co seu permiso para seren difundidos no seu televisor. o futuro da industria dos contidos dependerá da eliminación das barreiras que actúan como freo e do desenvolvemento dos impulsores identificados para a sociedade da información. Internet e PDA) . Parece ademais que hai certa predisposición ao pagamento por contidos que agora son gratuítos e que as modalidades que se implantarán serán o pago por visión e a subscrición fixa mensual con consumo ilimitado. que fosen aceptadas polos usuarios. como os documentais de cine. Segundo o estudo Análisis de la opinión de las empresas españolas sobre la industria de los contenidos digitales en España. seguida dos deportes e dos produtos temáticos. a través de tecnoloxía sen fíos. realizado por PriceWaterhouseCoopers. o que é posible coa tecnoloxía dixital (televisión 23 convencional. en primeiro lugar. O contido é o mesmo. a case totalidade deses fogares contan con un ou varios televisores. pero segmentado e adaptado á linguaxe de cada medio. tal como destacou a Comisión Europea no seu Plan e-Europe. co fin de facela moito máis efectiva que a convencional. Nestes casos. A base do éxito son bos contidos canalizados por distintas plataformas: se só se fai un produto para unha ventá. que naceu para falar a distancia e sen estar atado a un sitio fixo. onde ese o público vese limitado pola baixa penetración do ordenador no noso país. o cal pode representar certa ameaza para os modelos de negocio actuais baseados maioritariamente nos ingresos publicitarios. tendencia que marca o desenvolvemento da industria das comunicacións. Polo devandito motivo. a escasa formación do usuario final e os prezos dos servizos/produtos. E 23 Trataríase. a información. etc. . Fronte á baixa penetración de ordenadores persoais nos fogares españois. teléfono móbil. se foi enganchado nos últimos tempos a outros servizos con gran futuro como a música dixital e os xogos en liña. natureza. poderían aparecer canles de publicidade especializadas. E é que o teléfono móbil. dixital. como deportes e películas. Se se cumprise esa expectativa. é moi arriscado. Unha particularidade moi interesante desta clase de dispositivos para os usuarios é a de poder prescindir da publicidade nos programas. Os xéneros de contidos que máis se prestan para a súa distribución O desafío dos contidos cobra relevancia para a súa distribución multiplataforma son. A TDT podería supoñer para moitos fogares un medio alternativo para o acceso aos servizos da sociedade da información.1. na medida do posible. As previsións da consultora Strategy Analitics indican que en 2008 ao redor de 150 millóns de persoas recibirán. polo que hai que abrir a maior cantidade de saídas para un mesmo contido.4 Os contidos multiplataforma No contexto actual cobra especial relevancia o desafío dos contidos para a súa distribución multiplataforma. dun programa de televisión que ten a súa páxina Internet. algúns dos principais operadores de telefonía móbil de todo o mundo ofrecen xa mensaxes con vídeo e descarga de clips. por exemplo. Pola súa banda. clips de vídeo de contido diverso.

coa televisión. incrementando o número de primeiros planos. Ademais. a televisión en directo pódese enviar a 240 Kbps. asinou un acordo para ampliar os personaxes. segundo previsións da consultora In Stat/MDR. fronte aos 2 Mb/segundo aos que está limitado o actual estándar 3 G. DVB-H evita o problema da dobre imaxe causada polos sinais reflectidos dende edificios ou montañas. que mellorará significativamente a capacidade máxima de transferencia de información. aínda planean algunhas dúbidas sobre cal será o custo que terán estes novos servizos. preséntase unha nova forma de concibir o cinema e a televisión.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA agora. por exemplo) ou a alguén. Utilizando MPEG-4. 25 Pola súa banda. En pantallas tan reducidas como as que dispoñen os móbiles parece imposible vender televisión á carta. Co ancho de banda da telefonía móbil tan caro. polo que se hai moitas persoas nunha determinada zona querendo acceder aos programas podería sobrecargarse a rede. Os datos divídense en paquetes que son transmitidos en miles de correntes dixitais paralelas difundidas a través dun rango de frecuencias. E prevese que as usaremos mentres viaxamos ou para entreternos cando estamos a esperar algo (o autobús. Algo que os levou a perfeccionar a forma de presentar as súas producións.000 clientes dispostos a pagar 10 dólares ao mes para recibir nos seus teléfonos móbiles de nova xeración o que xa se coñece como mobisodes: episodios televisivos especialmente adaptados para as pequenas pantallas dos móbiles. e do estándar tecnolóxico HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)25. Este acordo supón un dos maiores saltos da industria móbil xa que é a primeira aplicación Wireless-to-Web (W 2 W) desta clase que lles ofrece aos xogadores acceso pleno e 24 Coas tecnoloxías actuais prodúcese unha conexión punto a punto entre o servidor de contidos de televisión e o usuario. Todos os servizos de televisión no móbil en fase comercial están a utilizar as actuais redes de segunda e terceira xeración a través de solucións de streaming e de Unicast. en cambio. con abondancia de planos curtos e moita acción.540 millóns de euros. o editor internacional de xogos móbiles e provedor de xestión de comunidades de videoxogos. O mercado de xogos multimedia para teléfonos móbiles alcanzará nun prazo de tres anos un volume de negocio en todo o mundo duns 1. Para iso. Non obstante. probablemente en formatos máis curtos. Malia iso. Por esta razón a industria telefónica estivo a traballar en varias posibilidades de despregar televisión en directo a través dos sinais dixitais de banda ancha das existentes emisoras de televisión. se hai negocio.com ⎯a comunidade en liña para mozos⎯ para teléfonos móbiles de todo o mundo. a conexión será puntomultipunto igual que as redes de difusión actuais. A produtora Fox é a máis adiantada na conversión dos seus programas ao formato móbil. nos Estados Unidos MobiTV di contar xa con 100. ou se os usuarios estarán dispostos a pagar por ver no móbil o mesmo que ven na televisión en aberto. Co MBMS. os operadores necesitan outro xeito de transmitir as súas imaxes. empeza a ter máis que un simple enredo: de feito. ou preferirán unha televisión máis á carta ou interactiva. O desenvolvemento dos servizos de vídeo streaming para teléfonos móbiles foi posible despois de varias xeracións de tecnoloxía. que é moi resistente á clase de interferencias que afectou as televisións de peto analóxicas ata agora. seguidas dos programas de televisión e os pequenos extractos de películas ou tráileres. IN-FUSIO. co que será o grupo mediático e non o operador o que lance o sinal. Ninguén aposta pola visualización de longametraxes en pantallas tan cativas pero. co estándar DVB-H 26 (Dixital Vídeo Bradcast Handheld) . xa que o software do receptor dixital recoñece os paquetes reflectidos e descártaos. onde os clientes se subscriban a canles de contidos concretos. os paquetes únense para reconstruír o vídeo. utilizaranse as redes de difusión de televisión e non as do operador do móbil. por un lado. 35 . ata alcanzar taxas de 14 Megabits por segundo. A súa forza reside no seu método de transmisión. Cando chegan ao receptor. Os estudos de mercado máis recentes conclúen que existe unha demanda de contidos audiovisuais no móbil e que son as noticias locais e xerais as aplicacións máis cobizadas. historias e actividades do mundo de Neopets. por outro. Windows Media ou Real Vídeo. máis apropiados para un espazo tan reducido como a pantalla do terminal telefónico. o sistema HSDPA supón o primeiro paso cara á evolución da telefonía de terceira xeración (WCDMA). 26 O Dixital Vídeo Broadcast-Handheld(DVB-H) foi escollido polo Instituto de Estándares de Telecomunicacións Europeo como o estándar para Europa e está baseado no eficaz sistema de televisión dixital terrestre. os tres operadores móbiles en España ofrecen xa algún que outro contido televisivo. Pero esta oferta afronta problemas de capacidade que serán resoltas mediante a introdución da funcionalidade MBMS (Multimedia 24 Broadcast Multicast Service) .

FanTESStic. converterse en socio dos 28 provedores de contido . como o operador xaponés NTT DoCoMo.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO interactividade dende o seu terminal telefónico ao mundo en liña de Neopets. 27 os provedores de contidos compartiron os ingresos cos operadores de telefonía . A solución non é sinxela e os cantos de serea de ingresos cobizados tentan os operadores a converterse en provedores de servizos converxentes que descoñecen. retén unicamente o 9% dos ingresos. como o británico Vodafone. en países como Arxentina. 27 Algúns. será entón cando se dispare o uso dos servizos de valor engadido. Outros. Como en toda tecnoloxía incipiente. pola contra. grazas a un acordo con Endemol. lanzaranse servizos por subscrición. o servizo de Internet móbil de Telefónica Móviles. a primeira serie interactiva con actores reais creada exclusivamente para o ámbito móbil de mensaxería multimedia. Nalgúns casos. Pola súa banda. O problema que se presenta é a estratexia que deben adoptar as operadoras: a alternativa é integrar produtos converxentes e converterse en provedores de contidos propios ou. Outras empresas. unha das cuestións aínda por resolver é o do modelo de negocio. Finalmente. o diñeiro virá das propias cadeas de TV e das produtoras de cine que anunciarán as súas estreas enviando vídeos promocionais a través de móbiles. como Disney. MoviStar Emoción. deixando o resto para o provedor. Ata agora. en forma de servizo premium. Se os operadores son capaces de crear o ámbito idóneo de rede para que miles de pemes e individuos poidan medrar sobre ela. apostan por lles cobrar directamente aos clientes. incorporou á súa oferta de contidos. gardan para si ata un 60%. Como fixo NTT en Xapón con i-Mode ou como tamén fixo no seu día France Telecom cos servizos Minitel 28 .

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA L I B R O B R A N C O D O A U D I O V I S U A L E N G A L I C I A A industria audiovisual Galega Situación económica CAPITULO 2 37 .

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO

2. A INDUSTRIA AUDIOVISUAL GALEGA: SITUACIÓN ECONÓMICA
No ano 2003, o sector audiovisual galego estaba integrado por un total de 352 empresas cunha facturación conxunta de 161,5 millóns de euros e un resultado agregado de máis de 12 millóns de euros. Nese mesmo exercicio o volume de emprego xerado acadaba os 2.320 postos de traballo. A táboa da páxina seguinte pon de manifesto a importancia en termos relativos das actividades de produción cinematográfica e televisiva e, en menor medida, das empresas auxiliares e das televisións autonómicas en calquera das catro variables consideradas. Como se aprecia no gráfico adxunto, as produtoras (que inclúen as actividades de cine, vídeo, televisión, multimedia e animación) mostran un elevado crecemento interanual no período 1998-2003, tanto en facturación coma en emprego, e contan cun importante número de empresas no 2003 (último ano dispoñible). Pola contra, a emisión de televisión presenta un reducido crecemento no volume de emprego, se ben adquire certa importancia en canto á facturación acadada por un reducido número de empresas. No medio figuran as actividades de distribución e exhibición e auxiliares de produción, con importantes crecementos en cifra de negocios e cadro de persoal, pero cun discreto número de empresas.
Crecemento interanual da facturación e do emprego no período 1998-2003 e número de empresas no 2003 segundo a activiade desenvolvida
35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 1 5,00% 1 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% -5,00% 5,00% 1 0,00% 1 5,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Crecemento medio interanual do emprego no período 1998-2003.

Crecemento medio interanual da facturación no período 1998-2003 Exhibición e distribución Televisións Auxiliar Produtoras

Por outro lado, comparando estes valores cos de 1997, obtéñense taxas de crecemento importantes: 137,4% na facturación, 240,1% no beneficio, 37,5% no emprego e 95,56% no número de empresas. Ademais, aprécianse a simple vista diferenzas significativas nas taxas de crecemento dos diversos subsectores de actividade para as distintas variables consideradas. En canto á cifra de negocio, os que máis aumentan no período 1997-2003 son animación (4.990,4%), distribución (608,2%) e produción de cine, vídeo e televisión (215,6%). Referido ao resultado contable, os maiores crecementos danse en dobraxe e sonorización (4.526,6%) e produción (422,4%). En relación ao volume de emprego, crecen de maneira importante animación (2.000%) e distribución (542,9%). Finalmente, no tocante ao número de empresas, é en animación (333,33%) e en multimedia (194,12%) onde a taxa de creación é superior.

LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO

39

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO
Destas empresas, o grupo máis numeroso dedícase á produción de cine, vídeo e televisión, cun peso do 41,19% do total (145 empresas), seguido das empresas de servizos auxiliares co 15,9% (56), as de multimedia co 14,2% (50), televisións locais co 10,23% (36) e as de exhibición cinematográfica cun 8,81% (31). Con pesos menores figuran grupos como os de animación (3,69%), dobraxe e sonorización (2,84%), distribución videográfica e cinematográfica (1,70%) ou televisións autonómicas ou nacionais con espazo de desconexión (1,42%).
Clasificación das empresas segundo a actividade. 2003.
Dobraxe e sonorización 2,84%

Exhibición 8,81 %

Distribución 1 ,70% Auxiliares 1 % 5,91

Produtoras 41 9% ,1

Televisións (excepto locais) 1 ,42% Animación 3,69% Multimedia 1 4,20% Televisión locais 1 0,23%

Do antedito desprénde un dato moi significativo: o 59% das compañías que operan na industria audiovisual galega desenvolven tarefas de produción, xa sexa de cine, vídeo, televisión, multimedia ou animación. A iso han de engadirse as de servizos de apoio a estas actividades, que representan o 19%. A emisión adquire un peso menor, co 11% e, finalmente, a distribución e a exhibición co 11% das empresas.

O 59% das compañías desenvolven tarefas de produción

Ademais, do total das 352 empresas galegas vinculadas dalgún xeito ó audiovisual, 185 desenvolven a súa actividade dentro do subsector de produción cinematográfica, 116 na produción televisiva, 100 en vídeo, 83 multimedia e 23 en animación. Estas categorías non son excluíntes, xa

que unha empresa pode ofertar servizos en máis dun subsector e, de feito, así acontece de moitas delas. De feito, Televisión de Galicia emite televisión, produce programas e coproduce longametraxes, da mesma maneira que algunhas produtoras de televisión xeran tamén produtos en vídeo. De feito, son poucas as empresas dedicadas exclusivamente a un dos subsectores. Profundando nos aspectos que fan referencia á especialización das empresas do audiovisual galego, as dedicadas a dobraxe e sonorización son as máis especializadas, co 59,46% da súa facturación do último ano dispoñible xerado por ese tipo de actividades. Ademais, a práctica totalidade dos estudios de dobraxe contan no seu portfolio con outros servizos de produción -como pode ser a sonorización- con porcentaxes que oscilan entre o 6 e o 65%. A seguinte especialización máis elevada corresponde á produción de longametraxes, cun 52,93%, con elevadas porcentaxes nalgunhas das empresas que manifestan desenvolver actividade nesta área e que son superiores ao 70% en sete delas. Por outro lado, son 17 as compañías que operan nesta actividade, e só a metade producen tamén curtametraxes, o que parece indicar que se trata de produtoras cinematográficas xa asentadas e moi consolidadas no mercado. Dentro das actividades de multimedia, o deseño de páxinas web supón o 38% da facturación das empresas que desenvolven actividade neste ámbito, cun 66% destas que ademais producen cd-rom. A continuación, estaría a

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA
produción de series de ficción, cunha especialización no 2003 dun 42,9% e con 10 empresas operando neste ámbito. Ademais, os pesos destas actividades na facturación das empresas que desenvolven actividade neste subsector son superiores ao 75% en catro dos casos.

Empresas que desenvolven actividade en cada unha das categorías da produción. 2003.

200 1 80 1 60 1 40 1 20 1 00 80 60 40 20 0 1 85 1 00 16 1 23

83

Cine

Vídeo

Televisión

Animación

Multimedia

Os menores índices de especialización localízanse nas actividades de servizos de posprodución (9,69% da facturación destas empresas) e CD-rom (16,38% do volume de negocio xerado). Por último, as actividades nas que operan máis empresas das que achegaron o cuestionario do estudo son vídeo (51 empresas), documental (44) e publicidade (39) que son, ademais, as que mostran menores pesos relativos nas súa facturación e ofrecen pois un menor índice de especialización.

Peso medio das distintas actividades na facturación. 2003.
60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 52,93 59,46

38,00

42,90

34,27

27,35

16,38

21,61

24,00

26,59

26,85

CD Rom

Entretenemento

Curtametraxe

Documentais

Outros servizos de produción

Longametraxe

Dobraxe

9,69 Servizos postprodución Series de ficción Publicidade Animación

En canto á distribución provincial das empresas do audiovisual galego detectadas no estudo, A Coruña é a que aglutina a maior parte, con 202 (o 57,39% do total), seguida a distancia de Pontevedra, con 103 (29,26%) e, por último, e cun peso moito menor Ourense con 32 (9,09%) e Lugo con 15 (4,26%).

Deseño de páxinas web

Vídeo

30,04

41

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO
Distribución provincial das empresas. 2003.

Pontevedra; 29,26%

Ourense; 9,09% Lugo; 4,26%

A Coruña; 57,39%

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Da observación do repartimento dos pesos relativos das distintas actividades en cada unha das provincias pódese extraer como conclusión o peso que no eido galego teñen as actividades de produción, que supoñen un 59,09% das empresas. Porén en Pontevedra e, sobre todo, en Lugo, o peso deste grupo é inferior ao galego. Por outro lado, resulta relevante a escasa importancia que as empresas auxiliares teñen nas provincias de Ourense e Lugo, con pesos case un terzo inferiores á media da comunidade. Iso é debido á pouca relevancia que a produción ten nestas provincias, de maneira que non supón unha demanda suficiente para estes servizos, polo que non incentiva a situación destas empresas. En canto ás actividades de exhibición, estas adquiren especial importancia relativa en Pontevedra e en Lugo.
Distribución das empresas segundo a provincia e actividade desenvolvida. 2003.

1 00% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 1 0% 0% A Coruña Auxiliares Lugo Ourense Pontevedra Produción Total Televisión

Exhibición e distribución

A partir dunha análise inicial da data de creación das empresas conclúese que se trata dun sector novo e pouco maduro, por situarse a idade media das compañías que actualmente están en funcionamento en Galicia no contorno dos 10 anos. De feito, con anterioridade ao ano 1985 só existían 28, aínda que en moitos casos esas empresas cambiaron a denominación coa que operaban en Galicia na

A idade media das compañías que operan en Galicia é de 10 anos

década dos anos oitenta. Pero é na década dos anos noventa cando este ritmo se dispara, pasando a ser o aumento do 15 por ano no primeiro quinquenio e de case o 25% no segundo. Coa entrada do novo milenio, o ritmo de creación de empresas da década anterior mantense, de maneira

que o 27,04% das que integran actualmente o sector foron creadas despois do ano 2000. De feito, é precisamente este ano o que reflicte unha maior frecuencia relativa, co 7,79% das constitucións. Percíbese, ademais, un claro incremento na taxa de creación de empresas a partir de 1995, que aínda non cesou.

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA
Ademais, a antigüidade media das empresas varía tamén segundo a actividade que desenvolven. Polo que respecta ás dedicadas á animación, as máis antigas datan de 1995, pero é nestes últimos anos cando a taxa de constitución alcanza máis pendente e é a que presenta unha media de antigüidade máis reducida. Pola contra, é no grupo de empresas que ofrecen servizos de apoio á produción e distribución de equipos onde se localizan as empresas máis antigas. Outras actividades con antigüidades superiores á media son as de exhibición e as de emisión no eido autonómico ou nacional con espazo de desconexión, mentres que a multimedia amosa comportamentos máis próximos ao sector de animación.

Taxa de constitución de empresas no sector audiovisual galego

Entre 2001y la actualidad Entre 1 y 2000 996 Entre 1 y 1 991 995 Entre 1 y 1 986 990 Anteriores a 1 985 0,00% 9,01 % 8,1 7% 5,00% 1 0,00% 1 5,00% 21 3% ,1

27,04% 34,65%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Con respecto á forma xurídica, predomina claramente a sociedade limitada, que foi adoptada por 8 de cada 10 das empresas que integran o sector na actualidade. O 20% restante optaron na súa maioría pola sociedade anónima e, a continuación, situaríanse os empresarios individuais, as sociedades cooperativas e as comunidades de bens. Aínda que no 2001 só 20 das 242 compañías do sector estaban relacionadas con algún grupo empresarial, na actualidade apréciase unha maior vinculación, se ben segue sendo a independencia das súas empresas unha das características esenciais do audiovisual galego. Algúns dos conglomerados dos que dependen as empresas audiovisuais son do ámbito da comunicación, como é o caso dos grupos editoriais de “El Correo Gallego”, de Santiago de Compostela; “El Progreso”, de Lugo, “La Región”, de Ourense, “La Voz de Galicia”, da Coruña ou das televisións locais dependentes de Localia-Grupo Prisa ou de Vocento. Outro fenómeno que se aprecia no sector, que resulta común ao resto do audiovisual español, é a entrada dos grandes grupos de exhibición, tales como Yelmo, Cinesa, Box ou, máis

Creáronse conglomerados empresariais autónomos 100% galegos

recentemente, Filmax Entertainmet. Xunto a eles existen grupos autóctonos de menor dimensión que controlan varias das salas comerciais, fundamentalmente fóra das grandes cidades. É o caso de Coruña Films ou Gaper Cines ou o doutros empresarios que aínda que crean distintas razóns sociais para a xestión de cada unha das salas, teñen accionistas comúns, como ocorre co grupo Cines Galicia ou con Novogil e Ciproga. Pero, ademais, fóronse creando conglomerados empresariais autóctonos, netamente galegos, como é o caso de Dygra Films, Continental Producciones, Filmanova ou o Grupo Araguaney. Non por elo deixa de haber en Galicia empresas pertencentes a importantes grupos nacionais, como é o caso de Filmax ou Gesmusic. Xunto a eles constituíronse pequenos grupos que teñen en común o accionista principal de empresas que o integran e que, nalgúns casos, chegan a tres.

43

830. Se diferenciamos segundo a actividade desenvolvida.00 1 50. A consecuencia de todo isto é que a maioría das empresas ten unha vida moi breve. A conxunción destes dous factores impide que actúen as economías de escala (coas que tanto se abaratan os custos de producción) e que se acade un tamaño mínimo de viabilidade.00 800. apréciase unha clara aposta pola capitalización. esa dimensión a partir da cal unha empresa obtén beneficios no mercado grazas a que ten unha axeitada estrutura de custos de produción.35.00 1 . o activo total e os fondos propios medios por empresa son substancialmente máis elevados nas canles de televisión autonómicas ou nacionais con espazo de desconexión que no resto das tipoloxías.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Ademais do crecemento no número de empresas. o volume medio do activo total destas empresas pasou no mesmo período de 1. a Televisión de Galicia) e as elevadas necesidades de investimento en capital destas empresas.000.000.200.000.00 1 00.000.600. formatos.008.00 400.00 2000 2001 2002 2003 500. como Televisión de Galicia ou R). Fondos propios e Activo total medios das empresas do sector audiovisual galego 2. a maior eiva do sector empresarial audiovisual é a súa atomización (un número de empresas moi elevado) e a escasa dimensión das compañías (demasiado pequenas.000.000.00 200. Os volumes de capital social medio máis elevados danse no subsector de televisión (onde se inclúen empresas de gran dimensión.000.000.800.00 200.00 1 .000.000.00 0. a 269.00 300.000. no momento da constitución.00 600.00 350.00 0.00 50.306.21 a 1. Isto indica unha progresiva tendencia cara a unha capitalización amplia que é requisito imprescindible para lle poder facer fronte ao longo período de maduración deste tipo de produtos. algunhas non pasan dun único proxecto audiovisual. Afondando nestes aspectos.04.00 1 .00 1 .000.000.5 veces superior.93 no 2003.000.878.400.000. Elevada atomización e escasa dimensión das compañías Isto significa que a maior parte das produtoras galegas están mal capitalizadas e non dispoñen de autofinanciamento. do volume de facturación e de emprego.00 1 .00 450. O seguinte grupo sería o de empresas de distribución de cine e vídeo. tanto material (infraestruturas. moitas nin sequera pasan de dous socios e practicamente non teñen traballadores por conta allea). dereitos sobre contidos.87.00 400.00 Activo Total Fondos Propios Con todo.). .000. Da mesma maneira.000.000.113.00 250.41 en 2000 a 447.441.512. etc. Iso débese fundamentalmente á dimensión das empresas que operan neste subsector (sobre todo.…) como inmaterial (marcas comerciais. na actualidade. cuns fondos propios que duplican a media do sector e un activo total case 1.000. equipos. aplicacións informáticas.000.000.861.000. de maneira que se pasou dun capital social medio de 87. os fondos propios ascenderon de 68. instalacións.

posiblemente polo longo período medio de maduración destes proxectos.5 millóns de euros. 2. con elevados niveis de crecemento do emprego e da facturación (consecuencia. e dun 13. de maneira que ao principio do período supoñían o 12.11%. descendendo logo ao ano seguinte ata o 6. o crecemento interanual no intervalo 1998-2003 oscila entre o 33. Ademais. 45 . as vendas en España oscilaron de forma importante no período 1994-2003. na súa maior parte.00% -5.66% do estranxeiro.75% e volver caer no 2001 ata tan só o 3. o 1.14% de 2001. sendo a media do 17.00% Crecemento medio interanual da facturación no período 1998-2003 Exhibición e distribución Televisións Auxiliar Produtoras Como mostra o gráfico adxunto.00% 1 0. ademais de ser intensivas en man de obra (teñen un elevado compoñente de creatividade) e basearse en elementos intanxibles.00% 1 5.00% Crecemento medio interanual do emprego no período 1998-2003.5%. En cambio.00% 5.00% 1 5. 35. 30. Atendendo ao destino das vendas. para logo ir recuperándose paulatinamente ata o 2000. polo que se refire aos fondos propios das produtoras de animación. Isto supón un incipiente avance na saída ao exterior das empresas galegas. das altas taxas das actividades de animación).1 VOLUME DE FACTURACIÓN A industria audiovisual galega facturou no 2003 —último ano dispoñible nas fontes de información oficiais— un total de 161.72%. Pola contra. pero o crecemento no emprego é reducido. foron constituídas nos últimos dez anos. o que supón fronte aos 68 millóns do ano 1997 unha taxa de crecemento do 137% en sete anos. Pola contra. a cifra do ano 2003 é superior á media.5% de 1999 e o 3. as produtoras.00% 0. mentres que o 11.00% 25.85 provén de España e tan só o 3. considerando unha mostra de empresas nas que se conta cunha serie temporal completa de datos de facturación.93%. fundamentalmente. as empresas con menor activo total medio son as de animación e multimedia. o 84.63%. tanto as locais como as autonómicas e nacionais con espazo de desconexión. ademais dunha porcentaxe de crecemento da facturación intermedio. quizais como consecuencia de que. Agora ben. no que alcanza o 12.00% 25. mostran un escaso activo total medio.00% 1 0.27% da facturación tiña a súa orixe no estranxeiro e. De feito.00% 0. resulta que o crecemento no período 1997-2003 foi do 145.77%.00% 20.00% 30. que esixe unha disposición de fondos para lles facer fronte aos gastos xerados ao longo da produción. teñen un importante volume de activo total medio en 2003.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Crecemento interanual da facturación e do emprego no período 1998-2003 e Activo Total medio no 2003 segundo a activiade desenvolvida. as televisións.66% entre o 2002 e 2003.00% 5.48% do volume de negocio das empresas do noso audiovisual é xerado na propia Galicia. xa que en 1994 só o 0. en 1997.00% 20.

4 millóns de euros) e o 19.91% do total (44. se ben o número de empresas vén aumentando de forma importante no período estudado. que pasa de 633. as diferenzas tamén resultan notorias: así. con 63. con 1.97% Auxiliares 1 7. Estranxeiro.05 euros).064.311 euros fronte a 69.20% Televisións (excepto locales) 24. as produtoras (en calquera dos subsectores) ou a exhibición sitúanse por debaixo da media. a evolución da facturación por empresa nos últimos anos. da análise da facturación media por empresa resulta que o ranking das distintas fases da cadea de valor cambia substancialmente e son as empresas dedicadas á emisión as que ocupan o primeiro posto.57% das industrias auxiliares (31.65% Televisións locais 3.76% das exhibidoras e distribuidoras (20.5 millóns de euros (o 39.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Peso dos distintos mercados xeográficos na facturación total do sector. En cambio.8 euros e moi por encima da media galega da industria audiovisual (445. de só 283.61 % Crecemento da facturación dun 137% en sete anos Distribución 8. A porcentaxe Galicia. Ademais.1 6% Multimedia 3.6 millóns).727. 2003.4 euros en 1995 a 819. a continuación.618. as empresas produtoras presentarían novamente a cifra máis alta.974.35).830.48% restante repártese entre o 12. 3.85% 1 De acordo coa clasificación empresarial segundo a fase da cadea de valor. as de carácter local). as distribuidoras seguen estando por encima da media galega (287.987. pero os servizos auxiliares pasan a ocupar un destacado segundo lugar (139. que facturan como media 550.144. sitúanse as exhibidoras e distribuidoras.54% Animación 3.7 euros). as produtoras obteñen unha facturación por empresa inferior á media.2 millóns).938.736.63 euros e as de servizos auxiliares (490. 84. mentres as emisoras (fundamentalmente.095.00% Produtoras 32.96 euros. . 1 . seguido das empresas emisoras que representan o 27. pon de manifesto que. pero non así no emprego.5 euros).66% España.21 % Exhibición 4. o crecemento do volume de facturación alcanza taxas máis elevadas.65% En canto á facturación por empregado das empresas do sector. crece en canto ao número de axentes no medio (da man da creación de novas televisións locais).1 no 2003. Pola contra.76%). Distribución da facturación do sector no 2003 segundo a actividade desenvolvida Dobraxe e sonorización 2.

75. se ben logrou importantes cifras de negocio.698.276. A Coruña perdeu un certo peso relativo no total da cifra de negocio do sector.434.910 5.120.29 ao .036.146.970 1.261 12.970.825.812.796 2000 8.527.074 2001 8.228.446.252.636 12.287.136.611.371.898 1999 8.85% A Coruña.976.327. multimedia.969 1996 5.573.300 1.501 161. vídeo.755.320. ao igual Lugo.7%).042.68% e Lugo (1.550 16.698.827 11.665 1998 7.881.858 15. respectivamente.039 24.697. televisión e animación. a emisión televisiva.658 1.9%) Ourense.748 39.901.527.820 2.276 17.731.323. 1.028 1.226 20.954. Pola contra.668.181.250.137.007 28.236 21.798.344.072 26.545.298 5.570 1. A Coruña xera o 74.913 1.845 43.848 1997 6.102 1.447.449 39.304 1.611.936.572.610.896.820 2.547.379 5.960 2003 7.024 9.960 5.233 40.874.096.83% e do 17. son o grupo cunha maior facturación no 2003. seguida a moita distancia por Pontevedra (20%) e con pesos menores Ourense (2.980.041.122 4.055.042 469.834.179 3.673 5.167.879.031 3.398.034 3. Ourense e Pontevedra gañan peso na facturación total da industria audiovisual galega. que veñen Distribución provincial da facturación do audiovisual galego.958 2.772 7.915. tanto no que se refire ao número de empresas como ao volume de emprego.737 4. e pasan do 1.158 101.817.156 13. mostra un Pontevedra.75% do volume de negocio da industria audiovisual galega no 2003.248 10.897.511 2.239 4.169 22.633 34.522. 1995 Exhibición Distribución Auxiliares Televisións (exc.909 1.534 3.544 139.713.977 116. 19.617.873 46. mostrando importantes taxas de crecemento interanual no intervalo 19982003.698 5.045. 1995-2003.488 244.159.915 12.321 53.434.182 11.908 5.903.85 ao 20%.028.890.416 22.368 2. 2003.330. locales) Televisións locais Multimedia Animación Produtoras Dobraxe e sonorización Facturación total 4.780 3.197.002 28. Pero no intervalo 1995-2003.980 36.972. Referente á distribución provincial da facturación.893.599 21.749 5.977. Pola contra.796 Fonte: Elaboración propia.966.512 87.492.909.923.171 34.520 2.880 32.776.878.972.469. 2.042.651 3.067 55.269 4.766 68.711 4.874.036 126. a partir dos datos do Rexistro Mercantil As produtoras de cine.742 1.705.929.079 14. 47 .177 2.089 123.83% Lugo.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Facturación das empresas segundo actividade desenvolvida.176 2002 7.488.463.65% crecemento interanual do emprego reducido e un incremento que calificaremos de medio no número de empresas que operan no mercado.

00% 20.00% 40. Crecemento medio interanual do número de empresas no período 1998-2003 Exhibición e distribución Televisións Auxiliar Produtoras Ademais. Pero ademáis de xeográficamente. De feito.2 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN O resultado agregado das empresas que conforman o sector audiovisual e das que se dispón de datos ascendeu no ano 2003 a máis de 12. e Vilagarcía de Arousa. seguida en importancia polas televisións autonómicas e nacionais con espazo de desconexión e os servizos auxiliares de apoio á produción. con 4.00% -5. a facturación aparece concentrada xeograficamente arredor dos municipios da Coruña. na área de Santiago. o volumen de negocio do sector aparece concentrado nunhas poucas empresas. Desta cifra agregada. CTV.15% da facturación do sector no 2003 2. Outro feito a considerar e a perda de importancia relativa da Televisión de Galicia no total de negocio xenerado polo audiovisual galego: en 1998 o canal autonómico facturaba o 23. Zenit Televisión. as empresas produtoras son as que xeran un maior volume de beneficios.00% 60. extráense algunhas conclusións que confirman a crecente importancia en Galicia das actividades .3 millóns de euros. Pero esta importancia das empresas mais grandes segue unha tendencia decrecente nestes últimos anos.00% 1 0. que supoñen eles os tres o 71.3% do total do volume de negocio.53% se se consideran ás vinte mais grandes). Cambre e Oleiros.12%.00% Crecemento medio interanual do emprego no período 1998-2003.76%).00% 30. maila o incremento da TVG neste período. no ano 2003 as dez empresas con maior volumen de negocio supuseron o 49.00% 20. de feito que en 1998 as dez empresas con maior facturación representaban o 54.00% 0.22% do total. Iste feito é debido á dimensión económica que están a lograr algunhas das produtoras galegas.9 millóns de euros (39. da comparación do repartimento do resultado contable entre as distintas actividades en 1997 e no 2003.00% 25. Continental. Santiago de Compostela e Vigo.00% 80. o que supón multiplicar case por catro as cifras obtidas en 1997. 10 empresas concentraron o 49.61%.00% 1 00.00% 1 5.47% do volumen total de negocio (67. como é o caso de Voz Audiovisual. na de A Coruña.15% do total da facturación do sector. Dygra Films ou Bren Entertainment.00% 5. Por outro lado.00% 1 20. e en 2003 esta porcentaxe é só do 16.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Crecemento interanual do número de empresas e do emprego no período 1998-2003 e facturación no 2003 segundo a actividade desenvolvida 35.00% 0. e as 20 primeiras o 64. Outros concellos con importantes cifras de facturación son os de Ames e Teo.

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA
relacionadas coa animación, a perda de capacidade da exhibición para xerar beneficios na mesma contía que o viña facendo ata agora, a consolidación da produción e o importante papel das diversas actividades auxiliares.
Evolución do resultado total do sector audiovisual galego
8.807.269 12.296.126 7.040.898 2002 2003
28,87% 14,42% 16,93% 2,21% 8,65%

14.000.000 12.000.000 3.614.994 10.000.000 8.000.000 -1.937.826 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 -2.000.000 1995 1996 1997 -334.297

3.503.826

1998

1999

2000

2.439.448

2001

Novamente, se se analizan as cifras medias por empresa, as televisións29 sitúanse moi por encima da media galega (con 534.921,45 euros, feito provocado pola gran dimensión das empresas que operan nestas actividades), xunto coa distribución (154.692,19) e a animación (109.580,36). As ratios máis reducidas danse para as empresas de multimedia (6.114,83) e as de dobraxe e sonorización (16.718,36), ademais das televisións locais, que obteñen un resultado global negativo (-24.583,45). Rendibilidade económica do audiovisual galego no 2003 segundo a actividade desenvolvida
Activo total medio Servizos auxiliares Exhibidoras e distribuidoras Produtoras Televisión Total xeral 127.927,89 278.783,15 170.568,72 1.972.382,93 385.159,18 Resultado medio 36.937,40 40.187,79 28.885,54 43.648,86 33.305,11 Rendibilidade económica

Fonte: Elaboración propia, a partir dos datos do Rexistro Mercantil

De forma análoga, o resultado por empregado das empresas distribuidoras está moi por encima da media galega do sector (20.625,63 euros fronte a 5.299,62 do sector), o mesmo que acontece coas empresas de animación (13.567,09 euro s), mentres que as produtoras de multimedia, as de dobraxe e sonorización, as de exhibición e as de emisión están por debaixo. Novamente, no caso das locais galegas obtense un resultado por traballador negativo. É importante salientar que esta cifra global de beneficio se logra aínda que o 25% das empresas analizadas e das que se conta con datos cerraron con perdas o exercicio económico do 2003 (último ano dispoñible).

29 As autonómicas e as nacionais con desconexións.

3.408.717

49

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO

Crecemento medio interanual da facturación e do resultado no período 19982003 e rendibilidade no 2003 segundo a actividade desenvolvida
300,00% 250,00% 200,00% 1 50,00% 1 00,00% 50,00% 0,00% 0,00% -50,00% -1 00,00% 5,00% 1 0,00% 1 5,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Crecemento medio interanual do resultado no período 1998-2003.

Crecemento medio interanual da facturación no período 1998-2003
Exhibición e distribución Televisións Auxiliar Produtoras

Do cálculo da rendibilidade económica das distintas actividades, obtida como o produto da marxe pola rotación , resulta que a rendibilidade media do audiovisual galego no 2003 é do 8,65%. Por encima deste valor estarían as produtoras de animación (cun 367,5%), as empresas de servizos auxiliares (31,57%), distribución (28,51%) e as empresas de dobraxe e sonorización, multimedia e produción de cine, vídeo e televisión, todas elas arredor do 13%. Pola contra, as cadeas de televisión local obteñen unha rendibilidade económica negativa (-14,21%, debido á marxe comercial negativa que logra no desenvolvemento das súas actividades).
Rendabilidade económica das distintas actividades do audiovisual en Galicia con respecto á media sectorial. 2003.
200,00% Distribución 160,00%

30

120,00% Exhibición Marxe -60,00% -40,00% 80,00% Total sector audiovisual -20,00% 0,00% TV autonómica e nacional 40,00% con espacio de desconex. Produción de cine, vídeo e televisión Dobraxe e sonorización 20,00% Multimedia Rotación 40,00% 60,00% Servizos Auxiliares

TV Local 0,00%

En calquera caso, a emisión televisiva (incluíndo xa as cadeas autonómicas e as nacionais con espazo de desconexión) só logra un 2,21% de rendibilidade. Da mesma maneira, a rendibilidade dos fondos propios máis elevada alcánzase nas actividades de animación e

30 Rendibilidade económica=Marxe*Rotación=(Beneficio/Facturación)/(Facturación/Activo total).

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA
de distribución, sendo as máis reducidas as da exhibición cinematográfica e a da televisión local, que obtén un valor negativo.

2.3

EMPREGO

As actividades relacionadas co sector audiovisual, en sentido amplo, mantiveron no exercicio de 2003 unha media de 2.320 empregados, que suporían arredor do 0,209% do total de poboación ocupada en Galicia.

Distribución do emprego por actividade. 2003.

Dobraxe e sonorización 2,93% Exhibición 6,40% Produtoras 34,32%

Distribución 1,94% Empresas auxiliares 8,72%

Animación 4,53%

Multimedia 4,38%

Televisións (excepto locais) 25,73% Televisións locais 11,05%

De novo, o maior volume de emprego concéntrase nas empresas dedicadas á produción, que ocupan 1.002 empregados, que veñen representar o 43% dos traballadores do sector. A continuación, sitúanse as compañías de emisión, con 853,32 empregados e, seguidamente, as exhibidoras, con 148,6 empregados, que supoñen o 6,4% do total, e as distribuidoras, con 45 empregados, que supoñen só o 1,94%.

Crecemento medio interanual da facturación e do número de empresas no período 1998-2003 e emprego no 2003 segun a actividade desenvolvida
1 20,00%

Crecemento medio interanual do número de empresas no período 1998-2003.

1 00,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00% 0,00% 5,00% 1 0,00% 1 5,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Crecemento medio interanual da facturación no período 1998-2003
Exhibición e distribución Televisións Auxiliar Produtoras

51

LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO
Evolución do emprego do sector audiovisual segundo a actividade desenvolvida pola empresa.
1995 Emprego total do sector Exhibición Distribución Empresas auxiliares Televisións (excepto locais) Televisións locais Multimedia Animación Produtoras de cine e TV Dobraxe e sonorización 16 5 14 546 47 15 0 265,75 213,8 1996 39 5 101 564 79 21 0 315,5 167 1997 72 7 149 568 132 43 5 484,9 178 1998 52 13 141,51 580 190 73 6 488,54 265 1999 101 22 153,51 604 216 54 7 704 85 2000 142,11 28 145 599 164 59,13 50,5 757,68 31,5 2001 122,67 35 151 588 154,67 87,29 91 655,25 37 2002 135,12 38 145,24 594 254,42 92,49 106 607,74 53 2003 148,55 45 202,4 597 256,32 101,63 105 796,29 68

1.150,55 1.320,50 1.687,90 1.858,05 1.995,51 1.976,92 1.928,88 2.026,01 2.320,19

Fonte: Elaboración propia, a partir dos cuestionarios e da información do Rexistro Mercantil

O cadro medio do sector é no 2003 de 6,6 empregados, pero empresas como as de multimedia (2,03), servizos auxiliares (3,61) e exhibición (4,79) están por debaixo desta cantidade. Iso pode deberse a que son empresas máis intensivas no capital que demandan cadros máis reducidos. Pola contra, as produtoras de animación presentan unha dimensión media en canto ao cadro superior á media, consecuencia das elevadas necesidades de persoal destas actividades, onde a creatvidade é o principal valor. As dez empresas cun maior número de traballadores concentraron no 2003 o 47,68% do total de emprego do sector, porcentaxe inferior que o do ano 1998, que ascendía ao 56,62%. Ademáis deste cambio no índice de concentración, advírtese como mudaron o tipo de empresas con maiores cadros de empregados: en 1998, entre as dez empresas con mais traballadores estaban duas televisións e tres empresas de dobraxe, mentras que no 2003, as emisoras seguen ocupar os mesmos postos, pero son as produtoras de televisión e as de animación as que ocupan eses postos. Por último, comentar que a media do sector en canto ao grao de temporalidade na contratación sitúase arredor do 50% do total de persoal empregado. Dáse, pois, unha alta precariedade laboral no sector (os traballadores do audiovisual traballan de media moi poucas semanas ao ano e sempre con contratos eventuais) e unhas remuneracións inferiores ás medias do Estado (as empresas, para manterse no mercado, tratan de reducir gastos, poñendo un maior acento nos custos laborais, xa que se enfrontan a unha man de obra escasamente organizada, non sindicada e pouco especializada). A crecente concentración de empresas podería conducir nun futuro a que o sector audiovisual acadase un nivel de produción máis amplo e estable. Isto, en principio, significaría que a man de obra se puidese especializar, accedese a mellores condicións laborais e vise aumentados os seus salarios.

52

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA
Por último, como queira que o audiovisual depende en gran medida dunha forte división do traballo, dunha alta especialización da súa man de obra, combinada cunha flexibilidade absoluta, esta industria precisa dun tipo de traballadores moi especial (e tamén moi vocacional). A precariedade laboral e os baixos salarios tende a desmotivar ós profesionais, a minguar a súa produtividade e, a longo prazo, mínase a competitividade do sector.

2.4

A PRODUCIÓN DE CINE, VÍDEO E TELEVISIÓN

As produtoras galegas de cine, vídeo e televisión eran 145 no ano 2003 e facturaron 53,3 millóns de euros cun resultado económico de 4,9 millóns. Entre todas sumaban 796 empregados. Principais magnitudes das produtoras de cine, vídeo e televisión en Galicia. 1997 e 2003.
Nº de Empresas 1997 2003 2003/1997 69 145 110,14% Facturación 16.874.169 53.252.651 215,59% Resultado 935.836 4.888.358 422,35% Nº de traball. 485 796 64,22%

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil.

Estas produtoras elixiron de maneira maioritaria A Coruña como domicilio social, de xeito que nesta provincia está situado o 64,8% das empresas. Con importancias xa menores figuran Pontevedra (26,06%), Ourense (6,34%) e Lugo (2,82%). Pero son varias as empresas doutros
Distribución provincial das produtoras de cine, vídeo e televisión. 2003.
Lugo 2,82% A Coruña 64,79%

catalogadas

como

subsectores (multimedia, animación, auxiliar…) e que, non obstante, din desenvolver actividades de produción de cine, televisión ou vídeo. En concreto, 185 producen cine, 100 vídeo e 75 televisión, aínda que sexa de maneira esporádica. Malia que a produción videográfica ten por termo medio un peso pouco significativo na

Ourense 6,34%

Pontevedra 26,06%

facturación destas empresas (24%), no caso do cine e da televisión, a especialización está arredor do 50%. Dentro deste colectivo, hai compañías vinculadas a grupos de comunicación (“La Región”, “El Correo Gallego”, “La Voz de Galicia”, “El Progreso” ou Cíes Comunicación), grupos de produción (Faro, Continental, Dygra ou Filmanova) e outros conglomerados de menor tamaño, nos que a característica é a dun accionista maioritario común. Polo que respecta á antigüidade, o 56% das empresas foron constituídas desde 1995, e sómente o 5,8% é anterior a 1985. Aínda tratándose dun subsector cunha certa traxectoria, é salientable que entre 2001 e 2004 creáronse 26 novas sociedades neste ámbito. Ademais, son varias as produtoras que tiveron a súa orixe noutra empresa anterior, e que simplemente cambiaron a denominación social, polo que, aínda que teñan unha data de constitución recente, en realidade levan operando no mercado moitos anos. Os ingresos de explotación das produtoras galegas de cine, vídeo e televisión medraron un 215,6%, pasaron de 11,7 millóns de euros en 1995 a 53,25 en 2003. Neste ano, a importancia relativa destas actividades no total da facturación do sector audiovisual galego foi do 33%.

53

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO
Evolución da facturación das empresas galegas de produción de cine, vídeo e televisión.
60.000.000 50.000.000 40.972.958 40.000.000 30.000.000 20.000.000 1 0.000.000 0 1 995 1 3.550 2.71 1 .697.261 1 34.434.970 22.874.873 1 6.874.1 69 39.972.520 43.434.820 53.252.651

1 996

1 997

1 998

1 999

2000

2001

2002

2003

O nivel medio dos activos totais destas empresas é menor ao da industria galega audiovisual. Por outro lado, a marxe comercial das produtoras galegas de cine, televisión e vídeo é practicamente igual ao da media sectorial galega, aínda que a rotación é superior, polo que a rendibilidade destas actividades é cinco puntos superior á do total do sector (13,02% en relación con 8,65%). A facturación promedio por empresa das produtoras galegas de cine, vídeo e televisión foi en 2003 de 367.259,7 euros, inferior á media do sector. Tamén a facturación por empregado, o resultado por empresa ou o cadro de persoal medio destas produtoras é inferior á do total do sector, malia a diferenza relativa ser menor.

Evolución do emprego das empresas galegas de produción de cine, vídeo e televisión.
800 700 600 500 400 300 200 1 00 0 1 995
266 31 6 485 489 704 758 655 608 796

1 996

1 997

1 998

1 999

2000

2001

2002

2003

O número medio anual de traballadores das compañías dedicadas á produción de cine, vídeo e televisión incrementouse de 266 en 1995 a 796 en 2003, o que representa un crecemento do 64,22%. Aínda que o volume de emprego segue unha tendencia crecente, é de subliñar a irregularidade deste, de xeito que hai incluso anos nos que o número de profesionais ocupados descende. Dada a temporalidade da contratación na produción cinematográfica pola propia estrutura desta actividade (móntase un amplo equipo de traballo formado polos actores, técnicos, persoal de dirección, etc. que é desmontado ao finalizar cada produción), o nivel de emprego está directamente relacionado coas rodaxes levadas a cabo en cada un deses exercicios. Pola contra, as relacións

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA
laborais no ámbito da produción televisiva, aínda que de carácter maioritariamente temporal, son máis estables no tempo, por tratarse de proxectos cunha duración superior.

2.5

A PRODUCIÓN MULTIMEDIA

As empresas dedicadas á produción multimedia, con domicilio social en Galicia, eran 50 en 2003, facturaron 5,9 millóns de euros e contaban nese ano con 102 empregados. Principais magnitudes das empresas de multimedia en Galicia. 1997 e 2003.
Nº de Empresas 1997 2003 2003/1997 17 50 194,12% Facturación 1.923.158,24 5.901.698,02 206,88% Resultado -4.325,00 305.741,55 Nº de Empregados 43 102 136,35%

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil.

Estas empresas distribúense no ámbito provincial entre A Coruña (48,9% do total) e Pontevedra (30,6%) fundamentalmente. Convén sinalar que son moitas as empresas que en Galicia operan neste sector, pero foron seleccionadas só aquelas cunha compoñente máis creativa e menos tecnolóxica. Pero 83 das empresas do censo declaran que prestan algún tipo de servizo de multimedia (desenvolvemento de páxinas web ou CD-rom, fundamentalmente, aínda que comezan a saír empresas que operan nos contidos multiplataforma). O índice de especialización destas produtoras non é moi elevado, supoñendo o 38% da facturación das empresas que desenvolven actividades de desenvolvemento de páxinas web e o 16,4% a creación de cd-rom. Estes datos evidencian que moitas das empresas do sector inclúen este tipo de actividades na súa carteira de produtos/servizos. Ademais, algunhas destas compañías pertencen a grupos empresariais, como é o caso das vinculadas ao grupo Auria, en Ourense. Por outro lado, as primeiras produtoras de multimedia foron constituídas na segunda metade da década dos oitenta, malia o 90% destas empresas nacer despois de 1995, o que pon en evidencia que se trata de un subsector moi recente.
Distribución provincial das empresas galegas de multimedia. 2003.

Polo demais, as vendas das produtoras de multimedia galegas pasaron de 1,9

Lugo 2,04%

Ourense 18,37%

millóns de euros en 1997 a 5,9 en 2003, o que supón un crecemento de case o 206,9%, por encima da media do sector audiovisual en Galicia. Por

A Coruña 48,98%

Pontevedra 30,61%

outro lado, a súa importancia relativa no total das vendas foi en 2003 do 3,65%. O resultado económico das produtoras galegas de multimedia representa só o

2% do total do balance contable da nosa industria audiovisual, e ascendeu a 305.741,6 euros en 2003. Ademais, o resultado foi de signo negativo ata 1998, primeiro ano no que estas empresas obteñen beneficios globalmente. A facturación por empresa das produtoras de multimedia galegas en 2003 foi de 118.034 euros, por debaixo da media do sector, malia que, tal e como ocorría coa produción multimedia, a recente creación dalgunhas destas empresas non permite xulgar aínda a súa capacidade de xeración de volume de negocio. Chama a atención o reducido cadro de persoal medio deste grupo empresarial, un terzo inferior á media do audiovisual galego, o que fala ben ás claras de empresas de reducida dimensión.

55

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO
Evolución da facturación das empresas galegas de multimedia
5.901 .698 6.000.000 4.61 7.042 5.572.908 4.000.000 3.81 02 7.1 3.000.000 2.000.000 1 .000.000 1 .055.534 0 1 995 1 .323.820 2.966.488 1 .923.1 58

5.000.000

5.1 46.379

1 996

1 997

1 998

1 999

2000

2001

2002

2003

O nivel medio dos activos totais das compañías operantes neste subsector é moi inferior ao da industria galega audiovisual en xeral, o que pode estar relacionado coa baixa intensidade en capital destas actividades, e, xa que logo, coa cativa capitalización das empresas. A marxe comercial das empresas multimedia é de case o dobre da media sectorial galega (24,13% fronte a 13%), o que xunto cunha rotación moi próxima á media do audiovisual galego (55,71% en relación con 66,54%) leva a unha rendibilidade cinco puntos superior (13,44% en comparación con 8,65%).

Evolución do emprego das empresas galegas de multimedia
1 20 1 00 1 02 80 60 40 20 1 5 0 1 995 1 996 1 997 1 998 21 73 54 43 59 87 92

1 999

2000

2001

2002

2003

Os postos de traballo medios anuais xerados por estas empresas de produción multimedia pasaron de 15 en 1995 a 102 en 2003. Isto supón un crecemento do 136%, o que debe interpretarse como a crecente importancia deste tipo de actividades, se ben o ritmo de crecemento do emprego parece desacelerado desde 2001.

2.6

A PRODUCIÓN DE ANIMACIÓN

No ano 2003, eran 13 as empresas situadas en Galicia e dedicadas á produción de animación; a súa facturación sumaba 5,2 millóns de euros e contaban entre todas con 105 empregados.

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA
Principais magnitudes das empresas de animación en Galicia. 1997 e 2003.
Nº de Empresas 1997 2003 2003/1997 3 13 333,33% Facturación 101.510,94 5.167.320,58 4990,41% Resultado n.d. 1.424.544,72 Nº de Empregados 5 105 2000,00%

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil.

A distribución provincial das produtoras galegas de animación mostra unha clara concentración na Coruña, de tal maneira que o 76,9% (10 empresas) teñen o seu domicilio social nesta provincia, o 15,38% en Pontevedra (2) e o 7,69% en Ourense (1). Ademais, 6 delas teñen o seu domicilio social na Coruña, e 3 operan desde Santiago de Compostela, e son estes, xa que logo, os núcleos de poboación que acollen a máis empresas desta actividade. Ademais, catro destas empresas pertencen a
Distribución provincial das empresas de animación. 2003.

grupos

empresariais:

dúas

delas

están

integradas no Grupo Dygra Films e outras
A Coruña 76,92% Ourense 7,69% Pontevedra 15,38%

dúas en Filmax. Por outro lado, as máis antigas das produtoras de animación foron constituídas no ano 1995, e a metade delas naceron no ano 2000 ou con posterioridade. Os seus ingresos de explotación pasaron de 101,5 miles de euros en 1997 a 5,2 millóns en 2003, o que supón un crecemento de case o 5.000%, moi superior ao de calquera das

actividades da industria audiovisual galega. Por outro lado, a súa importancia relativa no total das vendas foi en 2003 do 3,2%. O resultado económico declarado polas produtoras de animación en Galicia foi de 1.424.544,72 euros en 2003, se ben é certo que, nestes últimos anos, as empresas dedicadas a estas actividades tiveron un balance global negativo ata 2002, primeiro exercicio no que este colectivo empresarial conseguiu beneficios totais.

Evolución da facturación das empresas galegas de animación
6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000
1 .51 01 1 244.780 469.633 1 .492.233 5.61 0.449 5.698.845

5.1 67.321

1 .000.000 0 1 997

1 998

1 999

2000

2001

2002

2003

A facturación por empresa das produtoras de animación galegas no ano 2003 é de 397.486,2 euros, por debaixo da media do sector, malia seren varias as empresas de recente creación que aínda non achegan volume de negocio. Outras magnitudes que resultan superiores no caso das empresas de animación con respecto á media

57

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO
do audiovisual galego son o resultado por empregado, o resultado por empresa ou o cadro de persoal medio. A marxe comercial era moi superior á media galega do sector (366,2% fronte a 13%), o mesmo que a rotación (100,34% fronte a 66,54%), polo que a rendibilidade destas actividades resulta moi superior á do total da industria audiovisual galega (367,5% fronte a 8,65%).

Evolución do emprego das empresas galegas de animación
1 20 1 00 80 60 40 20 0 1 997 5 6 7 51 91

1 06

1 05

1 998

1 999

2000

2001

2002

2003

Con respecto ao volume de emprego xerado en Galicia por estas actividades de produción de animación, pasouse de tan só 5 traballadores en 1997 a 105 en 2003, o que representa un crecemento do 2.000% e demostra a enorme potencialidade deste apartado en canto á xeración de postos de traballo, por tratarse dunha actividade intensiva en man de obra e baseada na creatividade dos deseñadores e non tanto no capital nin nas infraestruturas.

2.7

A DISTRIBUCIÓN DE CINE E VÍDEO

As empresas situadas en Galicia e dedicadas á distribución cinematográfica e videográfica ascendían en 2003 a 6, fronte ás 4 de 1997. Principais magnitudes das empresas de distribución en Galicia. 1997 e 2003.
Nº de Empresas 1997 2003 2003/1997 4 6 50,00% Facturación 1.825.665,00 12.929.007,00 608,18% Resultado 197.236,00 928.153,00 370,58% Nº de Empregados 7 45 542,86%

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil.

Delas, tres dedícanse á distribución de cine e outras tres a distribución de vídeo. En total, facturan case 13 millóns de euros e contan con 45 empregados. O reparto por provincias das distribuidoras galegas mostra unha clara concentración en Pontevedra, de tal maneira que o 66,67% destas compañías está localizado nesta provincia, fronte ao 33,33% da Coruña. Ademais, dúas da s tres distribuidoras videográficas teñen o seu domicilio social en Vilagarcía

Distribución provincial das empresas distribuidoras. 2003.
P o ntevedra 66,67%

A Co ruña 33,33%

de Arousa (Pontevedra), e outras tantas operan desde Vigo. Hai que aclarar que Suso Zinea, situada en Vigo e

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA
dedicada á distribución de cine, é simplemente unha delegación da empresa que ten o seu domicilio social no País Vasco. Os ingresos de explotación deste subsector pasaron de 1,3 millóns en 1995 a 13 en 2003, o que supón un crecemento do 608%, moi por encima da media do sector audiovisual galego. Ademais, o 92% deste volume de negocio foi xerado pola distribución de vídeo e DVD, e tan só o 8% pola distribución cinematográfica propiamente dita. Por outro lado, a súa importancia relativa no total das vendas foi en 2003 do 8%, porcentaxe moi superior á que lle corresponde por número de empresas (1,7%). O resultado económico das actividades de distribución audiovisual en Galicia foi de 928.153,00 euros, sempre no 2003. Isto supón un crecemento do 370,6% no resultado antes de impostos destas empresas para o período 1997-2003, o que supón un crecemento medio anual do 53%.

Evolución da facturación das empresas galegas de distribución. 1995-2003.
1 4.000.000 1 .698.039 1 1 2.000.000 1 0.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1 995 1 .287.969 9.446.236 7.936.599 5.970.226 4.776.898 1 .825.665 1 1 .61 .848 1 2.929.007

1 996

1 997

1 998

1 999

2000

2001

2002

2003

A marxe comercial das distribuidoras galegas é superior á media galega do sector en 3 puntos (16,34% fronte a 13%), o mesmo que a rotación (174,52% fronte a 66,54%), polo que a rendibilidade destas actividades resulta superior á do total da industria audiovisual galega, que é de 8,65%. Ademais os fondos propios medios son case tres veces superiores á media sectorial, o que denota unha maior capitalización destas empresas.

Evolución do emprego das empresas galegas de distribución. 19952003.
45 40 35 30 25 20 1 5 1 0 5 5 5 1 996 7 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 1 3 22 28 35 38 45

0 1 995

A facturación por empresa das distribuidoras galegas é de 2.154.834,6 euros, moi por enriba do promedio do sector. Outras magnitudes que resultan superiores no caso das empresas de distribución con respecto á media do

59

o resultado por empregado ou o cadro de persoal medio. como Cinesa.742 39. e que facturaron no 2003 11. que se vén rexistrando nos últimos anos.674. á desaparición doutras empresas de carácter familiar propietarias dunha única sala. o 33.61% provincia. Pero. desde o ano 2000 naceron en Galicia 7 empresas dedicadas á exhibición cinematográfica de carácter comercial.2 millóns de euros.5 millóns de euros e daba emprego a máis de 140 persoas.35% Ourense 16.5 en 2003.26 262. de maneira que o 51.3% das exhibidoras foi creado antes de 1990 e o 26. na existencia de máis alternativas de ocio. Con respecto á antigüidade . Ourense (16. consecuencia dun menor crecemento na facturación que o total do sector. este pasou de 5 traballadores en 1997 a 45 en 2003. Polo tanto.593 2. 2.13% Lugo 12.35%).17% Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil. Con respecto ao volume de emprego xerado en Galicia por estas actividades de distribución audiovisual. 2003.607. Principais magnitudes das empresas de exhibición cinematográfica en Galicia. pódese concluir que o total do volumen de negocio xenerado pola exhibición cinematográfica en Galicia ascendeu no 2003 a 18. Box ou Yelmo. Pero a evolución destas actividades supón unha perda de importancia relativa da fase de exhibición dentro da cadea de valor do cine. en moitos casos.910. A distribución provincial destas empresas de exhibición de cine denota unha elevada concentración en Pontevedra.7 millóns de euros. a pesar da perda de espectadores de cine en sala.62% Facturación 6.250. xa que no estudo Audiovisual Galego 2003 a porcentaxe desta provincia era só dun 35%. No 2003.8 A EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA As empresas galegas dedicadas á exhibición cinematográfica en 2003 eran 31. Pontevedra 51.7 millóns. facturaban case 7.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO audiovisual galego son a facturación por empregado. que explotan a meirande parte dos multiplex galegos. Isto supón un incremento da concentración nos últimos anos.13%) e A Coruña 19.7% na segunda metade da década dos noventa. Isto é causa da entrada en Galicia dos grandes grupos de exhibición.09 524. o resultado por empresa. na meirande parte da man de novos complexos multisala que levaron. .39% Resultado 738.90% Lugo (12.7 millóns de euros Os ingresos de explotación destas empresas pasaron de 4. o que supón multiplicar por nove o número de traballadores neste período.9%). o volumen de negocio da exhibición cinematográfica foi de 18.028. Nº de Empresas 1997 2003 2003/1997 21 31 47. En orden de importancia seguirían A Coruña (19.9 millóns en 1995 a 7. e que ten algunhas das súas causas no cambio dos hábitos socioculturais da xente.6% destas teñen o seu domicilio social nesta Distribución provincial das empresas galegas de exhibición. se ben o seu máximo neste período o acadou 1999 cun volume de negocio de 8. 1997 e 2003.12% Nº de Empregados 72 597 729.

971 1 7. aínda que a rotación é superior (88% fronte a 66. publicidade e outros supoñen o 18.827 1 7. cuxas cifras ascenderon no 2003 a 147 traballadores. 61 .000.18%. dentro do volume de negocio destas empresas. este pasou de 72 traballadores en 1997 a 149 en 2003. o resultado por empresa. co que situaría o total do emprego en Galicia nestas actividades en 296 31. o resultado por empregado ou incluso o cadro de persoal medio.000. Facturación das empresas de exhibición cinematográfica en Galicia 20.000 6.31 9 1 8.9% da facturación restante.000.000.000 1 4.772 4. A facturación por empresa das exhibidoras galegas é de 240.207.000 1 2.938 euros).204 1 .947 0.042. polo que a rendibilidade deste subsector é de 7.799. Pero a estes empregados hai que engadir aos vinculados ás grandes cadeas de exhibición de titulardade non galega. A marxe comercial das nosas compañías de exhibición cinematográfica é catro puntos inferior á media do total do sector na comunidade (9% fronte a 13%).LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA a difusión do cine na casa a través do DVD ou do vídeo ou a existencia dunha maior oferta de canles de televisión.000 8.000 1 6. publicidade nas salas.21 2 2002 2003 Exhibidoras galegas Exhibidoras non galegas Total da exhibición O resultado económico das actividades de exhibición cinematográfica comercial galegas foi de 558.795.000.9 euros en 2003.000 8.000 2.024 81 7. palomitas e golosiñas.91 5 9.000.000 1 8.891 .). mentras que os ingresos por servizos de bar.1 .000 1 0.54%). moi por debaixo da media do sector (819.794.1%).000. Isto supón unha caída do resultado antes de impostos destas empresas no intervalo 1997-2003 do -24%.031 1 8.838. que veu descendendo nestes anos a unha media anual do 2.447.547 1 8.000 0 2000 2001 8. Un estudo da consultora DBK sobre as actividades de exhibición cinematográfica en España revela que a venda de entradas segue a ser a maior fonte de ingresos das empresas exhibidoras (representa en torno ao 81.000.000.92% e a do total da industria audiovisual galega é de 8.255 euros.65%. Outras magnitudes que resultan inferiores no caso das exhibidoras con respecto á media do sector son a facturación por empregado.61 . cada vez teñen mais peso os ingresos atípicos (venda de bebidas.000. Ademáis.61 1 0.655.297 1 1 7. o que supón o dobre dos postos de traballo ao final do intervalo. etc. Con respecto ao emprego dedicado ás actividades galegas de exhibición comercial.279. 31 Se ben nos análisis incorporados no Libro non se consideran por non ser o dimicilio social destas empresas en Galicia.

688 2.014 -23.607 -885. (1) Facturación 1997 Total audiovisual TV Autonóm.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Emprego das empresas de exhibición cinematográfica en Galicia.878.096.925. 296 300 250 200 1 50 1 42 1 00 50 59 0 2000 59 2001 59 2002 2003 Total da exhibición 1 23 1 35 1 47 1 94 1 82 1 49 201 Exhibidoras non galegas Exhibidoras galegas 1.910 5.258.512 22. Delas 36 son locais.004 1.614. Nota: Os datos do Centro Territorial de TVE en Galicia só incluen hasta 1999 62 .282 1.796 39.1 A EMISIÓN TELEVISIVA Galicia súmaba no ano 2003 un total de 41 emisoras de televisión.674.733 Resultado 2003 12.376 2003 161.789.320 180 3 24 27 Nº empresas 1997 2003 352 5 36 41 % crec 96% 67% 50% 52% Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil.304 24. No seu conxunto estas compañías obtiveron nese ano uns ingresos de explotación de 45 millóns de euros e xeraron un volume de emprego de 853 traballadores.208 % crec 137% 77% 105% 80% 1997 3.036.974.298 44. con desconexión Locais Total TV 68.028.527. Grandes magnitudes da emisión de televisión en Galicia.994 1. e nac.126 2. dúas autonómicas e tres nacionais con espacio ou tempo de desconexión rexional.282. 1997 e 2003.072 2.603 % crec 240% 109% -3901% 42% 1997 568 132 700 Empregados 2003 597 256 853 % crec 37% 5% 94% 22% 1.896.296.

2% e 5 compañías).239 34. ou a veterana de Ponteareas. existen outras integradas no grupo de empresas Localia (como son algunhas das emisoras locais de Pontevedra.000 5. a de Cerceda. Por outra banda.000.469.000. con outras de recente creación.031 32.000 35.755. neste sector conviven empresas creadas antes de 1990 (5). constituídas desde o ano 2000 (9).83% A Coruña 43.000.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Son varias as cadeas galegas de televisións vinculadas a grupos empresariais: por un lado. Vigo.8% e 11 televisións locais).000.71 1 28. como é o caso da de Quiroga.028 . o Centro Territorial de TVE en Galicia ou Atlas Galicia.897.072 26.000 20.096.960 4. pertencentes a CRTVG e CRTVE ou ao Grupo Atlas. a productora de noticias Atlas Galicia ou Antena 3 TV Galicia.000 1 5. respectivamente.63% autonómicas Madrid 2.1 3.042.909 1 3.1 79 97. Non así as televisións locais.896.000.737 4. e as locais municipais). A Coruña ou Santiago de Compostela). Telelugo ou Video Voz TV).304 1 2. 1997.81 1 .668. o que supón un crecemento do 80%.954.028.909. Neste sector operan 6 empresas de titularidade pública (as cadeas estatal e autonómica.488.000. Finalmente.91 0 4.44% Lugo 12.000 1 0. aínda que a esta importancia relativa contribúe de xeito significativo o feito de que todas as televisións Ourense 14. Pero este crecemento da facturación está moi determinado nos primeiros anos do intervalo pola incorporación de novas empresas. 2003. a de Arnoia. que teñen un activo total 63 . están as grandes operadoras como a Televisión de Galicia (TVG). por ser a capital autonómica).298 3. Case a metade das televisións galegas operan desde a provincia da Coruña (o Pontevedra 26. 45.749 2003 Facturación de televisións (exc.228.000 25. Ourense (14.63% e 6 empresas) e Lugo (12. hai un grupo de televisións locais de carácter municipal.000 40.41 6 22.1 77 20. Evolución da facturación das televisións galegas. como é o caso da operadora de cable R. Os ingresos de explotación das televisións con domicilio social en Galicia pasaron de 25 millóns en 1997 a 45 en 2003. ademais dalgunhas novas emisoras locais. As seguintes provincias en orde de importancia serían Pontevedra (co 26.90% 44%).20% e as nacionais con espazo de desconexión rexional elixisen esta provincia como domicilio social (fundamentalmente Santiago de Compostela.000.300 36. locais) Facturación das televisións locais O nivel medio dos activos totais das televisións autonómicas e nacionais con espazo de desconexión é substancialmente maior ao da industria audiovisual galega.000 0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 5.000.878. Por outra banda. Tamén hai outras igualmente de ámbito local relacionadas con grupos de comunicación (como La Región TV.000. Pero os anos de maior intensidade no nacemento de televisións locais na Comunidade galega van de 1994 a Distribución provincial das televisións galegas.269 39.000 30.276 1 7.1 2.879.547.

06% fronte a 13%). cun resultado económico de 2.32 546 564 568 580 604 599 588 594 597 TV autonóm. existen importantes diferenzas no resultado por empresa. o que supón un crecemento do 22%.6 traballadores. TV local 2. a marxe comercial das televisións de Galicia é inferior á media da industria audiovisual galega (7.2 millóns e contaban con 202 empregados. e.8 millóns no caso das autonómicas ou nacionais con espazo de desconexión e de 163. pero de -24. posprodución. con outras. que engloban as dedicadas á iluminación. pola importancia de TVG en canto á dimensión do seu cadro de persoal.7 miles de euros nas emisoras locais galegas de televisión. mentres que no caso das locais é só de 6.. sobre todo. e nacional con espacio de desc.4 empregados. O volume de emprego medio anual das televisións que operan na nosa Comunidade pasou de 593 en 1995 a 853. montaxe.42 256. quince puntos por debaixo da media do audiovisual galego. o cadro de persoal medio das primeiras é en 2003 de 119. como é o caso de Televisión de Galicia ou incluso o Centro Territorial de TVE. no caso das locais. dado que. a consecuencia da limitada audiencia que acadan nos seus territorios.9 miles de euros para as televisións autonómicas e nacionais. pola ausencia de datos do Centro Territorial de TVE en Galicia dende o ano 1999. son 56. por unha parte. escenografía. 900 800 700 600 500 400 300 200 1 00 0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 47 79 1 32 1 90 21 6 1 64 1 54. O volume de emprego das televisións que operaban en Galicia en 1995 foi de 853. polo que a rendibilidade tanto dunhas coma doutras non alcanza a media sectorial galega (as TV locais teñen uns niveis de rendibilidade económica de signo negativo). unha facturación media e un resultado medio inferior á media do sector. facturaron 28. por outra. como as locais.32. cunha dimensión moito menor e nas que se dá un alto índice de temporalidade. E é que estas empresas atravesan certas dificultades no momento actual.3 millóns de euros en 2003. aínda que os seus ingresos de explotación non veñen todos da man do sector audiovisual.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO medio. polas súas dificultades de financiamento. Por outro lado. provisión e aluguer de equipos. Isto . do mesmo xeito que a rotación. que é de 534.32 Evolución do volumen de emprego na televisión en Galicia. froito da incerteza que provoca a dixitalización dos sinais. pero.6 mil euros para as televisións locais galegas. Do mesmo xeito. A facturación media por empresa das televisións galegas en 2003 foi de 7.10 OS SERVIZOS AUXILIARES As empresas galegas de servizos auxiliares do audiovisual. etc. Estas cifras están moi condicionadas. é incluso negativo (-55%). neste grupo de actividade conviven empresas cunha grande estabilidade no emprego. teñen unha escasa capacidade de captación de publicidade que permita financiar o desenvolvemento das súas actividades produtivas. malia ser maioritario no seu negocio. De feito.67 254. Por outra parte. e.

. 149 202 35. Desde o punto de vista contable.330. non obstante. 2003. fundamentalmente de montaxe ou posprodución.6%). froito do maior crecemento do total do sector audiovisual galego con respecto a estas actividades.84% Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil. a rendibilidade económica das empresas auxiliares do audiovisual galego está 23 puntos por iba (31.57% fronte ao 8.67% Facturac.308 2.3 en 2003. A facturación por empresa de servizos auxiliares foi. de 505. con importancias menores nas provincias de Lugo e Ourense. salas de son ou de dobraxe.858 28.64% Lugo 1. Principais magnitudes de dimensión das empresas auxiliares do audiovisual en Galicia.27%. Ademais. pasando de 14 millóns de euros en 1995 a 28. a marxe comercial dos servizos auxiliares é moi superior á da media da industria audiovisual de Galicia. produción de cine. De feito.82% A Coruña 69. Os activos totais medios das empresas auxiliares son inferiores aos da industria galega audiovisual (menos da metade). en 2003.54%. Loxicamente esta Ourense 3.76% Resultado 485. Nº de Empresas 1997 2003 2003/1997 30 56 86.233.. mentres que a rotación é algo inferior.76%. seguido de Pontevedra (25. Pontevedra 25.27% Nº de traball. mentras que o cadro medio de persoal é inferior (4 traballadores fronte a 7). estacións de traballo ou equipos de renderización. o peso medio dos servizos de produción na facturación das empresas da industria galega da imaxe que din operar nestas actividades é do 34.).748 360. Os ingresos de explotación deste conglomerado empresarial medraron un 101. 14. vinculado á crecente externalización dalgunhas das fases do proceso de produción e da creación de empresas destas ramas.69% no caso dos servizos de posprodución. e de só o 9.09% distribución está relacionada coa localización provincial das empresas produtoras e das televisións. a facturación por empregado ou o resultado por traballador era arredor do dobre da media da industria audiovisual galega. o que indica unha certa perda de peso relativo. animación. 65 .64% ao 17. Distribución provincial das empresas auxiliares do audiovisual galego.906 euros. Aínda que haxa compañías que só se dedican a estas actividades auxiliares dentro do audiovisual.45%).748 101. 1997 e 2003. son varias as que prestan apoio maioritariamente noutros subsectores (multimedia. Por iso. superior á media sectorial.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA supón practicamente dobrar o volume de actividade ou o número de empresas no período 1997-2003. vídeo ou televisión…) e que. o que pode deberse á menor necesidade de infraestruturas (estudios de gravación. din ofertar este tipo de servizos. os seus principais clientes.041. Ademais.45% A maior parte das empresas auxiliares do audiovisual galego teñen o seu domicilio social na Coruña (69%). o peso destas actividades no total da industria audiovisual galega pasa do 20.

881 56 .522.002 28.880 21 .748 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 O número medio anual de traballadores destas empresas auxiliares pasou de 149 empregados no ano 1997 a 2002 en 2003. o que representa un crecemento do 35. cun porcentaxe medio de case o 60% da facturación.000 1 4.858 1 0.330.041 . as empresas de dobraxe.11 O DOBLAXE E A SONORIZACIÓN As empresas de sonorización e dobraxe existentes no 2003 en Galicia ascenden a 10. os seus principais clientes. E que na actualidade.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Evolución da facturación das empresas galegas de servizos auxiliares do audiovisual. 30.1 21 .000.8%.1 71 20.636 1 5. Este tipo de empresas presentan o índice de especialización mais elevado do sector audiovisual galego.000 24.000.890.1 36.1 1 0.000.000 25.000 20.079 2. ainda que a crecente importancia de outras cadeas nacionais fai menos importante este factor.398. 250 200 202 1 50 1 49 1 42 1 54 1 45 1 51 1 45 1 00 1 01 50 1 4 0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 2. e con 68 traballadores. cun volumen de negocio de5.000.000 5.000 0 1 995 1 59. Esta distribución ten que ver coa distribución xeográfica que presentan as empresas produtoras e das televisións. non habendo ningunha empresa dedicada a este tipo de servizos en Ourense ou Lugo.980 1 5.327. para facer frente á As empresas de doblaxe e sonorización son as máis especializadas do audiovisual galego . Evolución do emprego das empresas galegas de servizos auxiliares do audiovisual.9 millóns de euros. A maior parte das empresas auxiliares do audiovisual galego teñen o seu domicilio social na Coruña (70%) e o resto en Pontevedra (30%).000.000.

21% no 2003.034 1 .25%.64% Nº de traball. están diversificando a súa carteira de servicios.000.1 76 2. mentras que con dobradores mantense unha relación de tipo temporal.893.074 2.48% frente a 8.368 2. polo que a rendibilidade económica e cinco puntos superior ao promedio sectorial (13.000 1 . Desde o punto de vista contable.834.000.4 millóns de euros en 1995 a 3.796 2. Ademáis.11% Facturación 2.80% Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil.570 2.34%.248 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 Os activos totais medios das empresas galegas de dobraxe están por debaixo da media da industria galega audiovisual (un tercio).045.000 3. o que lles abre este mercado das series de produción propia.98% para este período. Nembargantes.000.184 4526.034 3.000 2.248 74. Por outra parte. dentro do intervalo houbo comportamentos desiguais.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA caida de pedidos por parte das cadeas de televisión consecuencia directa da crecente importancia das series nacionais nas súas grellas. supeditada á carga de traballo e as necesidades da empresa dese determinado rexistro de voz. iniciando novamente unha tendencia crecente. que ao ano seguinte se recupera cunha variación do 69. o que pode estar relacionado cunha menor necesidade de infraestruturas destas empresas.500. Todo isto fai que o cadro medio de persoal destas empresas non sexa 67 .73% Resultado 3. dirección.000 3.573.276. Evolución da facturación das empresas galegas de dobraxe e sonorización 4. técnicos).500. con taxas interanuais do 14.500. para volver a caer un -47%. de xeito que hasta 1997 hai un decrecemento do -19% interanual.463. Os ingresos de explotación das empresas dobradoras e de sonorización galegas pasaron de supoñer 3.960 3. o que supón un crecemento en términos nominais do tan só 5. ainda que en ocasións a relación laboral non se prolonga demasiado no tempo como consecuencia das peculiaridades da actividade: o emprego fixo do sector limitase ao persoal de apoio (administrativos.1 82 3. o mesmo que a rotación.000 0 1 995 3.613 167. Nº de Empresas 1997 2003 2003/1997 9 10 11.344. 178 68 -61. pasando por un mínimo do 1. Tele 5 ou TVE.000 2.6 no 2003. estes tamén están a traballar para cadeas como Antena 3 TV. incluindo na súa oferta servizos de posprodución (fundamentalmente sonorización).045.19% en 1995 a tan só un 2. 1997 e 2003.000 1 .000.000 500.65%) As empresas dobradoras e de sonorización moven un número importante de traballadores.545.57% en 1999. aínda que a Televisión de Galicia asegura a maior parte da carteira de traballo dos estudos galegos de dobraxe. Principais magnitudes de dimensión das empresas galegas de dobraxe e sonorización. o peso relativo destas actividades no total da industria audiovisual galega desdendeu de xeito importante. a marxe comercial é superior á media da industria audiovisual.371 . pasando do 7.573.

Maila todo.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO moi elevado. o volumen de emprego das empresas galegas de sonorización e dobraxe pasaron de 214 en 1995 a tan só 68 en 2003. Evolución do emprego das empresas galegas de dobraxe e sonorización 300 250 265 200 21 4 1 50 1 67 1 78 1 00 85 50 32 0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 37 2001 53 68 2002 2003 .

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA L I B R O B R A N C O D O A U D I O V I S U A L E N G A L I C I A O Cine en Galicia CAPITULO 3 69 .

nace na Francia de finais do século XIX . Xa en 1910. Gil contaba xa cun catálogo de máis de coarenta reportaxes. máis que un medio de expresión artística. 1996. cunha cámara Gaumont de obxectivo fixo. dende Altamira ata algunhas das máis modernas formas de expresión. en 1913. de Edison e o cinematógrafo que. a primeira sala estábel galega centrada primordialmente na exhibición cinematográfica. José Sellier. Aínda que ben podería ser que El entierro del general Sánchez Bregua non fose a primeira película que rodaba Sellier. cando menos. de madeira. con guión e intertítulos do novelista Rafael López de Haro. Pouco tempo despois chega a España. un ano despois. o tamén fotógrafo José Gil instálase en Vigo e comeza a facer películas como operador. onde José Sellier Loup. pensábase que a primeira imaxe en movemento tomada por un español cunha cámara Lumiére era a coñecida Saída de misa de doce do Pilar de Zaragoza e que os operadores pioneiros da cinematografía española foran os Gimeno: Eduardo Gimeno Peromarta e o seu fillo Eduardo Gimeno Correas. Aportaciones a los orígenes del cine español.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO 3. e mais Jon Letamendi. Na súa partida de nacemento: Joseph Sellier Loup (Givors. na súa meirande parte producidas e rodadas por el mesmo na Coruña (1911-1915). 1996. Anos despois. Barcelona. posteriormente. o cine constituía aínda unha novidade tecnolóxica ligada á fotografía. chegando mesmo a organizar unha selección para un proxecto que se titularía La Virgen de la Roca. Pero novas investigacións 32 viñeron probar que as orixes do cinema español localízanse. sendo Galicia unha auténtica pioneira. que arremedaba os argumentos folletinescos que facían furor na época. El Ferrocarril de Orense a Vigo. presentan en Lyon os irmáns Lumiére. A pintura. xurdido como medio de entremento.000 metros de películas diarios. aínda que cómpre rexistrar nela a primeira aparición cinematográfica de Daniel R. Xa que logo. A Coruña. Castelao (no papel dun pastor protestante). en 1839.1 A PRODUCIÓN DE CINE Ata mediados dos anos 90. 33 . viñeron certos entrementos ópticos ata chegar á invención do kinestospocio. Tra-los seus primeiros tres anos de actividade. ademais. O CINE EN GALICIA O afán do home por se expresar a traveso de imaxes é de reflectir nelas todo un abano de sentimentos e ideas é case tan antigo como a súa propia presenza sobre a Terra. 3. na mesma cidade. a golpe de manivela e. inserta un anuncio na prensa viguesa no que se As orixes do cinema español localízanse na Coruña. Royal Books. o 20 de xuño de 1897. primeiro para o exhibidor Isidro Pinacho. 1850). amosa un esforzo permanente por transmitir idea da realidade en movemento. costumbres y bailes gallegos. o cine. Nestes anos finais do século XIX. Trátase de “Miss Ledya”. un fotógrafo francés33 -aínda que nacionalizado español. como Monumento a Curros Enríquez. o primeiro que pon a funcionar en Galicia unha positivadora de cinema máis ou menos industrial e en 1923 o seu taller contaba con capacidade para positivar 1. Vía Láctea Editorial. en 1911. como un espectáculo sen maiores pretensións culturais. Logo da invención da fotografía. Gil é. da man de José Sellier ofrecía a facer fitas cinematográficas en 24 horas. unha cinta de 540 metros (20 minutos de duración).presentaría na súa programación unha serie de cintas documentais. a comezos de 1895. na Coruña. La Coruña y los orígenes del cine en España. Malia que xa fixera intentos en 1912. 32 As desenvolvidas por José Luis Castro de Paz e José Mª Folgar de la Calle. en 1916 filmou a primeira película de ficción rodada en Galicia e da que se ten noticia. o exhibidor Eduardo Villardefrancos –propietario do Salón París.que levaba anos facendo retratos na capital herculina. paralelamente á súa actividade principal filmaba cunha cámara Lumiére o paso pola rúa Real do enterro do Xeneral Sánchez Bregua. Os resultados non foron moi brillantes.

baixo o título de Galicia histórico-monumental. En 1930. 1926). 1925) e Carmiña. “La tragedia de Xirobio”. Recibimiento de Vigo al Presidente de la República (1934). pp. Xosé Nogueira. cando. unha comedia dramatizada que mestura as historias dos seriais e o costumismo. CGAI-Xunta de Galicia. 363367. Mondariz ou Santiago: la Atenas de Occidente. probablemente inferior no seu conxunto á maioría das longametraxes desa índole producidas nesa época. A película comezaría a rodarse en Galicia no verán de 1924. Nos inicios da década dos 36 trinta. Xa neses anos dez. en Diccionario do cine en Galicia (1896-2000). personaxe excéntrico. contando as desventuras dun empregado de farmacia. 35 Vid. A Coruña. dende 1925. en 1927. Vicus Films produce a rodaxe da primeira –e aínda. Cesáreo González vai ser o máis sólido dos produtores españois que. con produción madrileña e financiamento parcialmente galego. 71 . Carlos Velo e José Suárez. Tres anos despois da súa creación. o filme Pontevedra. Chegados os anos da República Española (1931-36). inspirados nunha das pezas do libro Cousas da vida. Nos primeiros anos vinte José Gil crea Galicia Cinematoráfica A produtora Vicus Films xurde en Vigo en 1929 e comeza producindo documentais de curta duración que non achegan demasiadas novidades á filmografía creada durante as anteriores décadas por outras produtoras e operadoras galegas. presentaran a súa primeira mediametraxe comercial. É nos primeiros anos vinte cando José Gil crea Galicia Cinegráfica (logo dunha anterior tentativa con Fausto Otero. Barreiro convértese en operador de trinta curtas. algunhas delas sonoras . Vicus ten un catálogo de máis dunha ducia de reportaxes e un fresco de cinco rolos dedicado a distintas cidades galegas. fixeran as súas primeiras probaturas no estudio do coloreado de películas co Cinecromo (unha patente desenvolvida por Enrique). 2001. Alejandro Pérez Lugín. 1923). chamada Galicia Films). os tres ourensáns. 36 Vén de recuperarse a primeira delas. abrirá mercados a Sudamérica. dirixe coa axuda de Manuel Noriega a versión da súa popular novela La casa de la Troya. Ao rematar a Guerra Civil. principalmente a Bos Aires e Montevideo. ademais. quen inician por aquela época as súas respectivas carreiras. empresa produtora coa que.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA La industria pesquera de Galicia. facendo moitas coproducións e creando un imperio de 34 Outras longametraxes da época relacionadas. e durante máis de vinte anos. Os nomes dos pontevedreses Ramón e Enrique Barreiro e a casa Folk (a produtora que fundan en 1932) ocupan catro anos de intensa produción de documentais na cidade de Pontevedra. en moitos sentidos. Manifestación anticlerical. novelista e operador de cine. e. Xosé Signo. un documental de propaganda a prol do Estatuto de Autonomía de Galicia producido para o Partido Galeguista en 1933. La tragedia del Xirobio aínda é muda e con intertítulos escritos polo seu director. A pesar de que Vigo coñeceu pronto o cinema sonoro e os máis importantes cines de Galicia están en proceso de reconversión. Os irmáns Barreiro xa deran que falar uns anos antes. Os operadores son dous dos mellores que traballaban por aquela época en España: Agustín Macasoli e José Gaspar. pero contén algúns puntos de 34 interese para os galegos . flor de Galicia (Rino Lupo. dun xeito ou doutro. con Galicia foron: Maruxa (Henry Vorins. La casa de la Troya non pasa de ser unha comedia de enredo mesturada con imaxes de tarxeta postal. Antonio Román. de 35 Castelao . ademais. Gil intúe o potencial das imaxes animadas como correspondencia visual entre Galicia e a emigración e unha boa parte das súas filmacións viaxan ata Sudamérica. cuna de Colón.longametraxe de ficción galega. ata un Noticiario de Galicia que aparece cando o Noticiario de José Gil estrea a súa sétima entrega. La Virgen del Cristal (Saturno e Manuel Lois Piñeiro. quería retomar o campo da exhibición desenvolvendo un noticiario cinematográfico con miras a rendibilizar o seu importante arquivo visual. nado en Madrid e educado en Santiago de Compostela. enigmática. entre as que figuran dende Por unha Galicia nova. La tragedia do Xirobio. terá lugar unha efervescencia do documental impulsada por tres destacados homes do noso cinema.

os Lupa chegaron a realizar nove curtametraxes en 8 mm e súper 8: 4x4 (1971). cos xogadores carismáticos de entón. p. Fernando Rey e Tomás Ares (Xan das Bolas). 1982. dirixida como as anteriores por López Piñeiro. La pródiga. 1997. cambiando o patriotismo doutras producións da competencia pola comedia doada. La señora de Fátima ou Campeones. Enrique González Baixeras. Esa mujer. Pouco despois de Lupa fórmase na Coruña o grupo Enroba. La casa de la Troya. A actividade de Enroba acaba coa rodaxe de A tola (1975). a milagrería e a España folcklórica. autóctono. no cal Díaz Noriega e os novos cineastas que traballaban baixo a súa dirección deron os primeiros pasos a finais dos anos 60. o que supón o paso aos 16 mm con Illa (1975). en 1968 Cesáreo desfíxose de Suevia. con películas moi populares. Algúns dos seus títulos son Polizón a bordo. o primeiro en aproveitar aquel tópico de Galicia como boa paisaxe para facer películas. Cada un deles asumiu unha faceta técnica. A procesión das mortallas (1973). impulsado inicialmente por un home formado na canteira de Díaz Noriega. de tal xeito que o grupo Imaxe alcanzou unha estruturación completa. de claro éxito comercial. baseándose nun discurso audiovisual propio. Xosé Nogueira. que afundía as súas raizames na plástica galega40. 37 O éxito de Suevia Films foi produto de moitos factores. Cifesa. unha produtora que había tres anos que arrastraba problemas económicos. Tamén fixo do seu irmán Arturo González a súa man dereita e xuntos crearon Suevia Films. algúns deles apuntados por Félix Fanés : Cesáreo González soubo apostar no momento axeitado pola produción nacional. ano no que realiza unha curtametraxe en súper 8 titulada Homúnculo. fixo máis de cen películas. Descubriu e tivo baixo contrato moitas das estrelas do cinema español dos anos corenta. un relato de X. pp. Poucos meses despois.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO distribución de películas. la antorcha de los éxitos. É o momento no que Víctor Ruppén. o cinema presentábase como un elemento para preservar e dar a coñecer o patrimonio cultural galego. A rapa das bestas (1973). cunha media de catro ou cinco ao ano. entra a apadriñar o grupo. Mesturanzas (1972). Vid. Marisol ou Joselito. tras a rodaxe de Serán. Méndez Ferrín. o produtor morre en Vigo. Vigo. ao que se uniron inicialmente Miguel Gato e Xavier Iglesias e. unha adaptación libre de Retorno a Tagem Ata. Pero o grupo máis activo e o que mobilizou un maior número de xente foi o coruñés Imaxe (1973-80). vanse incorporando ao grupo unha serie de mozos. entre outros. Fanés. unha das primeiras películas sobre o fútbol que se fixo en España. Cesáreo González foi. L. Nos 70 tamén foi pioneiro o colectivo santiagués Lupa. Cotolay. película de 16 mm. O cine en Galicia. comeza a traballar de xeito independente en 1973. Valencia. Inqueda volta (1973). Botón de ancla. Algunhas das longametraxes. ademais. Eloy Lozano Coello. Reina santa. Institució ‘Alfons el Magnànim’. en 1971. unha especie de mecenas e empresario de orixe catalana. liderado por Carlos Aurelio López Piñeiro. Edicións A Nosa Terra. rodadas en Galicia por Suevia foron: Mar abierto. cincuenta e sesenta: Amparo Rivelles. Ramón na dirección das películas e Adolfo como argumentista. Suevia produciu en Galicia máis dunha ducia de películas e moitos documentais. Holocausto (1972). Sara Montiel. El Pórtico de la Gloria. Pero o xerme do movemento que intentou articular un verdadeiro cine galego localízase no Club Amateur coruñés. con xente e con tipos doados de caricaturizar. Utilizou tamén nas súas producións moitos actores do cinema español de orixe galega: Antonio Casal. comezando polos irmáns Torrado. Galicia abriu con el os seus servizos de estudio de filmación barato para 38 o cinema español . que foi secuestrada por parte do Tribunal de Orden Público nas III Xornadas do Cine en Ourense. Antonio Simón. Berros na cova (1973) e Peliqueiros (1974). máis adiante. Pero será en 1974 cando marque un fito na 37 38 Cfr. Naquela época. como foron Euloxio Ruibal. Mentres tanto. Carmen Sevilla. Colocou ao seu arredor todo un clan de galegos. 131 e ss. Lola Flores. Despois de que o seu irmán Arturo se establecese pola súa conta. Dende 1940. Sabela de Cambados. O Corpiño (1973). Félix Casado ou Roberto Vidal Bodaño39. 39 40 . Xa en 1974. entre moitos outros. Ao longo de catro anos. creando Regia Films. 324-325. un estudante ourensán de Ciencias da Información. por unha serie de nomes vinculados dende tempo atrás ao teatro galego. encabezado dende a súa creación. En la red de mi canción ou En un mundo nuevo.

en contadas ocasións. de Fernández Flórez. con tres proxectos moi distintos entre si: Circos (1979. en formato súper 8. As produtoras que xorden naquel momento en Galicia son de tipo modesto e mesmo familiar. pp. No terreo da ficción. A consecuencia do seu escaso éxito foi a inmediata dispersión dos membros do grupo. Ruppén producirá –xa sempre en 35 mm– tres títulos máis que.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA cinematografía galega coa presentación. filme dirixido e coescrito por Antonio Simón con Miguel Gato. xa fóra de Imaxe. Nogueira. López Piñeiro. Op. cando non foi visionado por grupos de espectadores 41 moi concretos localizados en ámbitos universitarios. Cit. trátase de empresas de capital escaso. Este fenómeno dá lugar a un tipo de produción que pode cualificarse de voluntarista e que repercute forzosamente na calidade final e na súa rendibilidade económica. Son momentos clave da década dos 70. Ruppén dá o paso a 35 mm coa produción de Fendetestas. foi máis alá do marco das xornadas. Un intre na vida de Manuel (1977). continúa destacando a actividade do grupo Imaxe. A rebelión das pulgas (1978) ou produtores como Víctor Ruppén ou Ismael González. Carlos A. Miguel Gato). Xavier Villaverde). Enrique Baixeras. tales como créditos privados. outravolta aproveitando o texto de Ferrín.. A rebelión das pulgas (1978) e Aos meus queridos pais que me están escoitando (1979). Miguel Castelo). López Piñeiro) e Era unha vez unha fábrica (1979. forman parte do bloque máis coñecido do incipiente cine galego dos anos setenta: O herdeiro (1976. Malapata. Así se chega ata 1980. Ademais. na que participaron os membros do equipo Imaxe e que supón a fusión de distintas contribucións empresariais. no que Xavier Villaverde filmou A semente (1977). Trátase dunha produción na súa As produtoras que xorden nos anos 70 en Galicia son de tipo modesto e case familiar maior parte de curtametraxes e realizada en formatos non comerciais (súper 8 ou 16 mm). O equipo retoma os 16 mm en 1979. O cadaleito (1976. encontros ou festivais especializados que se prodigaron naqueles anos. o problema agrávase coa falta de canles e circuítos axeitados para a súa distribución. de Retorno a Tagem Ata. circunstancias que 41 X. A cidade que se nos vai (1979. 73 . dependentes dos recursos alleos. na súa maior parte. Realízase a primeira longametraxe de produción galega. inicialmente en 16 mm) e O pai de Migueliño (1977. cubrindo o resto do investimento con contribucións privadas e con diferentes apaños dos equipos técnicos e artísticos. traballo sen retribuír ou modelos cooperativos con pequenos desembolsos. que se dedicaría en diante a campos distintos no mundo da imaxe e da cultura. O movemento cinematográfico galego que se inicia nos anos setenta tivo un alcance limitado no que se refire á súa difusión e explotación que. dirixida por Carlos A. xunto o anterior. cineclubistas ou culturais . como Chano Piñeiro con Os paxaros morren no aire (1977). mentres xurdían proxectos e ideas e facían a súa aparición novos nomes. Xavier Villaverde con A semente (1977). con pouca ou nula capacidade para acceder aos mercados interiores e exteriores e. baseándose na novela O bosque animado. López Piñeiro). En 1975. Xosé Manuel Villanueva Un intre na vida de Manuel (1978) e Juan Cuesta Duelo (1979). 328-331. Carlos A. 1997. a primeira película galega rodada en formato profesional de 35 mm. coa súa produtora Praia Lenta Films. A partir de aí e ata 1977. semanas. Galicia está por debaixo doutras comunidades históricas en canto ao número de películas realizadas na década dos oitenta e principios dos noventa e en canto a propostas concretas para dotar a súa cinematografía dunha infraestrutura mínima sobre a que poder asentarse a medio e longo prazo. ano no que se conflúen unha serie de circunstancias que repercutirán posteriormente no futuro da nosa cinematografía. na que unha parte do cine de Galicia intentaba dar un xiro cara aos grandes formatos buscando unha maior profesionalidade.

LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO unidas á precariedade dos recursos industriais. . aos modelos tomados como referencia e ás súas connotacións políticas e ideolóxicas. condenábana de antemán a unha existencia restrinxida a círculos minoritarios.

C. Antonio Simón. 1993) e Huidos (Félix Sancho Gracia. de Sancho Gracia P. Pero.. Monica Garcia .. En 1993 prodúcense Baile de las ánimas (Pedro Carvajal. producida por Atlántico Films. A metade da vida (Raul Veiga. Urxa (1989) significou a reaparición como director de longametraxes de Carlos A. Os intereses estéticos que levaron a Xavier Villaverde a realizar Continental (1989) conectaban directamente co que ata entón viña desenvolvendo nos seus traballos de vídeo e publicidade. Sempre Xonxa e Urxa formación autodidacta. Morris. cos que se intercambian consellos e opinións. 1991). Xavier Villaverde. Manuel Areoso. Fedor Atkine. respondendo á vontade do director Chano Piñeiro de corresponder as distintas etapas da vida dos personaxes co paso das distintas estacións do ano. entre outros. 42 43 La gran comedia (1986) foi a primeira longametraxe comercial de Juan Pinzás con Pilar Sueiro. Jorge Sanz . 1993). 1994). que foron presentadas en novembro de 1989 en Vigo durante a celebración 43 da mostra chamada Cinegalicia . como Chano Piñeiro. 1995). para o que conta con Vici Produccións para poñer en pé unha historia escrita polo propio director. Coa introdución das axudas da administración autonómica á realización de filmes curtos. sen apenas repercusión pública e na que participou en coprodución o coruñés Javier Ozores. unha produción galego-arxentina na que participa Adai Films. o maior éxito de venda directa lógrase con Tirano Banderas (José Luís García Sánchez. 1994) é a historia dun triángulo amoroso entre un músico. estréase El juego de los mensajes invisibles (Juan Pinzás. estreada en Galicia. 45 75 . sen dúbida. o director apostou por un elenco de importantes intérpretes nos papeis principais. 1996) de Adai Films e Bailando con todos. de Atlántico Films na que se trata a vertente sobrenatural a través da convivencia dalgúns personaxes con fantasmas. un amigo del e a compañeira deste último. dado que a rodaxe se distribuíu ao longo de ano e medio. que gozou dunha ampla cobertura publicitaria. que se formulou como un thriller. case 10 anos despois da produción de Malapata (1980). foi producida por Fenda Films. Marisa Souto.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA 3. Manquiña.1. produción de nacionalidade hispano-cubana rodada na Habana e na que a produtora galega Luz Directa presenta unha pequena participación en réxime de coprodución. 45 rodada integramente e Barcelona . As primeiras películas longas en 35 mm. López Piñeiro). na súa maioría de En 1989 estréanse as primeiras longas galegas en 35mm: Continental.1 A produción de longametraxes galegas O verdadeiro despegue do cine galego prodúcese en 1984. 1993). Elina Luaces. formulada como un triángulo amoroso nunha aldea e a súa evolución ao longo de corenta anos tamén foi atípico. 1991). Un ano mais tarde fílmase La ley de la frontera (Adolfo Aristarain. Era xa moito o camiño andado e só faltaba dar o salto definitivo á 42 longametraxe . Sempre Xonxa (Chano Piñeiro). Nesta película. E na que o modisto galego Adolfo Domínguez foi produtor. Continental (Xavier Villaverde) e Urxa (Alfredo García Pinal/Carlos A. A realización de Sempre Xonxa. Os 3 filmes tiñan maioría de apoio económico da Consellería de Cultura e conseguirían derrubar outro dos grandes obstáculos históricos: o acceso aos circuítos comerciais estandarizados. 44 Entre eles estaban Marisa Paredes.. Ademais. No haber de 1991 hai que apuntar unha nova película con subvención da Consellería de Cultura: trátase de Martes de Carnaval (Fernando Balauz/Pedro Carvajal. O ano seguinte a produtora Sun Lúa embárcase na preparación da rodaxe de Dáme lume (Héctor Carré. López Piñeiro. Cristina Marcos. secundados por un bo 44 número de actores e actrices galegos . Baseada nun conto de Xosé Luís Méndez Ferrín. Resulta innegable que se tratou no seu momento dun acontecemento histórico para a cinematografía galega. estréase La Moños (Mireia Ros. en anos posteriores xurdirían unha serie de obras en 35 mm que servirían para dar a coñecer cineastas novos. En 1996. Alfredo García Pinal ou Daniel Domínguez..

que está inseguro do seu talento. O filme participou no Festival de Sundance. A película gañou na edición do 2001 o premio Goya á mellor música orixinal e foi a primeira produción galega que conseguiu concorrer aos premios en tres categorías: mellor dirección novel. A noiva da medianoite (Antonio Simón. que recrea a figura de Lolita. 1999) e producida por Las Producciones del Escorpión. Francisco Rabal. un total de cinco. e baseada nun relato do novelista ruso Ivan Turgueniev. contou coas interpretacións de Chete Lera. se reúnen de novo arredor da nai que acaba de morrer. 2000) . e narra a historia dun popular actor de televisión. que non se estreou ata 2001.. producidas por empresas galegas. despois dalgún tempo sen verse. coproducida por Formato Producciones e pola Televisión de Galicia. non foi estreada ata 2003 nas 48 salas comerciais de exhibición por falta de distribuidora . na longametraxe documental Castelao e os irmáns da liberdade (2000) móstrase cómo era o Castelao real e como era percibida a súa figura polos seus coetáneos. foi producida por Pilar Sueiro para Atlántico Films. Nena (Xavier Bermúdez. foi a primeira película europea de animación en 3D e está baseada 46 47 48 49 Polo galego José Rubira Barcia. te seguiré amando (Pilar Sueiro. 2000). Cando el mundo acabe. 1997) de Encuadre Producciones de Cine e Televisión de Galicia.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO O 1997 foi un bo ano para o cinema galego en canto a número de producións: longametraxes como Dáme algo (Hector Carré. a xulgar polo número de longametraxes. O ano 1998 supón a plena consolidación do sector cinematográfico galego. 1998) de Fenda Filmes. un lendario actor. Enrique Alcides ou Chete Lera. 2000). 1999) contou coa produción asociada de Continental Producciones e narra a historia de tres irmás que. entre outras. o filme fíxose coa figura ao mellor guión adaptado. Rosana Pastor. A figura de Castelao. celebrado en Utah (Estados Unidos) e no Festival Internacional de Cine de Miami. Sergi López e María Bouzas. Sogecine e o Grupo Voz. primeira longametraxe cinematográfica de 46 Antonio Simón que desenvolve un guión escrito para Luis Buñuel . Divertimento (José García Hernández. onde remata o mundo (Xavier Villaverde. Blanca Madison (Carlos Amil. o pensador galego máis destacado do século XX. Cuerda dirixiu este mesmo ano a película baseada nos relatos do escritor Manuel Rivas. a primeira película Dogma do cinema español. mellor actor protagonista e mellor banda sonora. producida por Continental Producciones e Tornasol e interpretada por Nancho Novo. cando chega a ocupar a súa praza nun hospital remoto de Galicia. atopa 51 un paciente moi especial . O bosque animado (Manolo Gómez e Ángel de la Cruz. 1997) de Sun Lúa e Benxamín P. en senllas edicións do 2000. coproducida por Continental Producciones. Fisterra. Javier Albalá. Mediante a voz de toda unha miríada de persoas que o coñeceron persoalmente. 1998) de Continental Producciones é unha coprodución galego-arxentina que recrea o mundo da emigración galega a Bos 47 Aires. Ópera prima da primeira muller directora galega. Elena Anaya. coproducida con Portugal. O filme participou na sección oficial de longametraxes do VI Festival Internacional de Cine Independente de Ourense. encarnado por Federico Lupi. 1997) de Xamalú Films e Televisión de Galicia. 50 51 . Cando volvas ó meu lado (Gracia Querejeta. Inés de Portugal (de Televisión de Galicia e Continental Producciones entre outras). Arde amor (Raúl Veiga. serve de fío conductor para coñecer Galicia desde comezos de século ata 1951. Na convocatoria dos premios Goya do 2000. proponlle un reto para probar a súa categoría. rodada en Galicia. A lingua das bolboretas (José Luís Cuerda. 1998). de Adai Films con outras produtoras españolas. Pilar Punzano e Mario Gas. entre outros. de Vici Producciones e Adai Films e protagonizada por Rosa María Sardà. foi rodada no Teatro Jove de Ferrol. coproducida por Megatrix e distribuída por Buenavista Internacional Spain. coa colaboración da Televisión de Galicia. 50 Sei quen es (Patricia Ferreira. Frontera Sur (Gerardo Herrero. coa participación de Televisión de Galicia. 2001) de Dygra Films.C. 1998) é a segunda longametraxe deste director. recrea a historia dunha psiquiatra namorada do seu traballo que. ano da morte do líder galeguista. 1998 ) é un drama romántico de Atlántico Films. e que está ambientada na primavera de 1936 nunha vila galega49. Ópera prima da directora. que o cineasta aragonés non chegou a dirixir e que non gozou de boa acollida polo público ou Un buen novio (Chus Delgado). A longametraxe Érase outra vez (Juan Pinzás.

foron o pano de fondo no que se moverán Ollos que non ven (Francisco Lombardi. O alquimista impaciente (Patricia Ferreira. puxo en marcha o selo Fantastic Factory de cinema fantástico e de terror. A difusión das imaxes nas que o asesor presidencial peruano. baseado na novela homónima de Lorenzo Silva e producido por Continental Producciones. que se consolidou como unha das distribuidoras de cinema e vídeo independentes máis importantes do país. Off Films produciu Belas dormentes (Eloy Lozano. dous galardóns que converten este filme na segunda produción galega en conseguir un Goya e a primeira en conseguir 52 dúas figuras . entre outros. personaxes vivos e mortos. Festival de Animación de Bruxelas. que contou coa participación da Televisión de Galicia. 2002) é unha película coproducida por Continental Producciones que combina feitos reais e ficción. Lena (Gonzalo Tapia. toda unha vida (Nuria Villazán. A finais dos noventa creou unha filial específica para esta actividade. 3 D Festival de Copenhague. Por outro lado. dentro desta. comezou a interesarse pola produción. Hector 52 O filme estivo presente en numerosos festivais internacionais. en coprodución con Quo Vadis (Francia) e Eyescreen (Italia). 55 A película gravouse en formato de alta definición cunha cámara de cinema dixital da produtora galega. O cineasta Juan Pinzás obtivo de novo o certificado oficial Dogma 95 para a súa película Días de voda (Juan Pinzás. TVG.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA na obra de Wenceslao Fernández Flórez.1 A produción cinematográfica nos últimos anos Catro directores galegos tiveron a oportunidade de se asomar á pantalla grande no 2003. 2001). que provocaron un conflito político que acabou coa caída do réxime de Fujimori. O xurado da Academia Española Cinematográfica decidiu outorgarlle un Goya na categoría de mellor longametraxe de animación e outro Goya na categoría de mellor canción. É precisamente neste xénero que Filmax produciu Dagón.1. 2002). Castelao Productions e. 2002). presidida polo galego afincado en Cataluña Julio Fernández. Xunto ao xa veterano Xabier Villaverde con Trece badaladas. Future Filme Festival de Bolonia ou Festival de Cinema i TV Celta de Quimper. Antón Reixa con O lapis do carpinteiro e Carlos Amil con Blanca Madison. que achegou ademais dous actores galegos á produción e que se encargou do proceso de posprodución. producida por Elías Querejeta PC. unha misteriosa historia arredor do desexo. Vladimiro Montesinos. Que supón a estrea de Lozano como director de longametraxes. con Continental Producciones e MediaPro como produtoras asociadas. Tornasol Films e Cartel. baseada na novela do premio Nobel xaponés Yasunari Kawataba53. un filme producido por Pilar Sueiro para Atlántico Films e que foi estreado coa peculiaridade de que se ofreceu nos cines españois en versión en galega. 53 54 Este filme. Antonio Mourelos. é un retrato colectivo dun grupo de amigos unidos por unha circunstancia común: o paro e a imposibilidade de atopar un 54 traballo digno . Fantasporto (Portugal). la secta del mar (Stuart Gordon. 2002). 2002) é unha visión actual da vida artística e persoal do cantante afrocubano Antonio Machín. 3. Os filmes de Reixa e Villaverde incorporaron ao audiovisual dous escritores representativos da literatura contemporánea galega: Manuel Rivas e Suso de Toro. conta coa participación de actores galegos como Santi Prego. Xa no 2004 realizadores como Jorge Coira con O ano da carracha. 2002). primeiro con participacións minoritarias e máis tarde asumindo o papel de produtora. gañou a Cuncha de Ouro á mellor película na L Edición do Festival Internacional de Cine de San Sebastián. subornaba altos cargos do país.1. María Bouzas ou Carlos Blanco. 77 . A Mostra de Valencia. rodado en Vigo e Pontevedra. estrearon os debutantes Ignacio Vilar con Ilegal. Filmax. tras unha ampla traxectoria curtametraxista. A multipremiada Os luns ó sol (Fernando León de Aranoa. unha película rodada en Combarro e que contou coa participación de Paco Rabal na repartición. para debuxar e denunciar a estratexia estadounidense de apoio ás ditaduras latinoamericanas e os seus crimes. Machín. a última película do realizador peruano Francisco 55 Lombardi e na que traballou a produtora coruñesa Aldea Films . aínda que con diferente resultado comercial. como Siggraph 2001 nos Ánxeles. coproducida por Filmanova narra a historia dunha adolescente envolta nunha rede criminal de Vigo por salvar o seu pai e está protagonizada por Marta Larralde e Manuel Manquiña. Cartoon Movie de Berlín. Festival Internacional de Animación de Annecy (Francia). 2002). pero subtitulado ao castelán. El misterio Galíndez (Gerardo Herrero. 2001).

no que se ambientaron diversas escenas desta película. Tristán Ulloa e María Adánez participaron na versión cinematográfica da novela de Manuel Rivas. 2003) longametraxe producida por Lorelei Produccións. Santi Prego. entre outros. a ironía da vida e a ambición son o tema de fondo de Descongélate (Dunia Ayaso e Félix Sabroso. Filmanova e Sogecine. onde a vida é sinxela e tranquila ata que a disputa entre os seus dous veciños por unha vaca remata en traxedia. 2003) unha película producida por Tornasol Films. a lenda (José Pozo. Cómpre mencionar a produción en Galicia de Hotel Danubio (A. un filme de animación producido por Filmax Animation que non chega aos 10 millóns de euros de orzamento e que foi froito da combinación das técnicas 2D e 3D. Giménez Rico. Marta Etura e Celso Bugallo. narra a historia dunha adolescente que tomou a decisión máis crucial da súa vida. Rosa Alvarez e Luís Tosar. O lapis do carpinteiro (Antón Reixa. Castelao Produccións e Televisión de Galicia. 2003). Xavier Bermúdez con León e Olvido. que contou co apoio loxístico da Consellería de Cultura a través da Film Commission de Galicia. director que colaborou . está en realidade enferma e internada nun psiquiátrico. ela pelexa por devolverlle a liberdade. Jorge Algora con Camino de Santiago: el origen o Ignacio Vilar con Un bosque de música estreron as suas longametraxes. coa personalidade dun neno de carne e óso. á que cría morta. e estivo protagonizada por Bárbara Goenaga. Outra das estreas do bienio corresponde a A vida que che espera (Manuel Gutiérrez Aragón. Tras máis de tres anos e medio de dedicación. que presenta a historia dun documentalista que leva un tempo en Marrocos tratando de realizar un documental sobre o tráfico de inmigrantes ilegais cara a Europa e que contou coas interpretacións de Monti Castiñeiras. Margarita Ledo con Santa Liberdade. 2002) presenta a historia dun novo escultor que volve a Santiago —a súa cidade natal— despois de quince anos de ausencia ao descubrir que a súa nai. Pepo Suevos. Trátase dunha produción de Morena Films. o equipo técnico desprazouse ata Pontevedra e Tui. Nela. Tamén se teñen achegado directores e produtores galegos á longametraxe documental. 2003). Luis Tosar. e dende fóra. Trátase da primeira película do director e rodada en alta definición. Neste mesmo ano. faise realidade El Cid.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Carré con A promesa. Partindo dunha idea que deu como resultado dous narracións diferentes. Tal é o caso de Laurence Boulting. 2003). O agasallo de Silvia (Dionisio Pérez. Trece badaladas (Xavier Villaverde. A comezos do ano seguinte estreouse Ilegal (Ignacio Vilar. Despois do seu paso por Santiago de Compostela. a primeira longametraxe do director producida por Vía Láctea Films. a novela de suso de Toro e a longametraxe coproducida por Continental Producciones. O filme é interpretado por Juan Diego Botto. que recrea o mítico conto de Carlo Collodi arredor da historia dun pequeno robot creado por Gepetto. 2003). pero antes de facelo deixa claro nun vídeo-diario o desexo de doar os seus órganos. o lucense Luís Tosar. Víctor Clavijo e Adriana Domínguez. integrado por máis de 800 persoas. esta última desenvolvida polo estudio Bren Entertainment do Grupo Filmax. Chete Lera e Camila Bossa. as tres últimas en formato documental. aínda que non faltaron xentes de fóra que fan a súa aportación dende Galicia. 2002). Carlos Blanco. 2003). unha comedia negra producida por el Deseo coa participación de Filmanova Invest e dirixida e escrita por Félix Sabroso e Dunia Ayaso. No elenco de actores figuran Luis Tosar. Filmax Animation estreou tamén P3K: Pinocho 3000 (Daniel Robichaud. entre outros. Marta Etura. cun novo equipo de recoñecido talento. Continental Producciones e Televisión de Galicia que trata un drama rural ambientado no Val do Pas. A casualidade. suicidarse. os protagonistas viven o seu amor en tempos de loita: el sobrevive no cárcere grazas á forza da imaxinación e da palabra.

Coproducido por Sogecine. Filmanova e Filmanova Invest. o que lle achega un simbolismo patente á fita. o gaiteiro Carlos Núñez participa noutros fragmentos da banda sonora. tras rematar a carreira. que presentou en Santiago o seu documental Tres en el camino (2003). o filme contou coa colaboración financeira de Filmanova Invest. Evaristo Calvo. parte do casting de Mar adentro está formado por varios actores galegos. xa que ademais da xa coñecida versión do tema Negra sombra. Outra película na que participou a produtora coruñesa é Seres queridos 57 (Teresa de Pelegrí e Dominic Harari. no papel do sobriño de Sampedro. no papel de cuñada de Ramón Sampedro. Greenpoint Productions (Reino Unido). Por outro lado. a través dunha familia xudía madrileña cuxa filla maior bota un mozo palestino. A película foi producida por CTV. un home tetrapléxico que durante 25 anos loitou para conseguir unha morte digna e cuxo caso desencadeou un gran debate social. 2004) narra a historia de Ramón Sampedro. era un lobishome. Trátase dunha comedia xuvenil que se caracteriza polo sarcasmo e as referencias xeracionais á cultura de televisión. gran parte dos exteriores de Mar adentro foron rodados en Ribeira e na Coruña. 2004) está protagonizada por Carmen Maura. en clave de comedia. Este é o punto de partida do documental Camino de Santiago: El origen (2004). presenta o conflito árabe-israelí. 2004). e seguindo co tema do Camiño de Santiago. produciron O ano da carracha (Jorge Coira. coproducido por Milou Films que conta a historia dunha alta executiva do mundo da moda que apenas ten tempo para dedicar ao seu fillo e ao seu marido e dunha veciña e amiga. o vendedor ambulante que confesou matar trece persoas e utilizar a súa graxa para facer xabón e que foi xulgado en Allariz en 1852 e evitou a condena a morte alegando que. Nela. cinema e rock. Boulting conta con tres peregrinos. a caza da besta (Paco Plaza. Marta Larralde e o novo descubrimento Tamar Novas. Gregoria ten unha imaxinación sen límite que lle fai ter unha visión alterada de realidade que lle fai interpretar cada feito coma un sinal. que realizaron o camiño en tres estacións. un mozo interesado polo coñecemento que oiu falar da existencia dun camiño que conduce a Compostela. As produtoras galegas Filmanova e LugoPress (pertencente ao grupo editor do diario El Progreso). 58 Ademais. As empresas galegas Nos Productora Cinematográfica Galega e Filmanova foron os produtores da longametraxe documental Santa Liberdade (2004). dirixida por Margarida Ledo. cuxo argumento xira arredor dun mozo que. composta polo director Amenábar. El principio de Arquímedes (Gerardo Herrero. Una coproducción de Tornasol Films. un grupo de exiliados antifascistas españois e portugueses baixo as siglas DRIL secuestran o transatlántico de luxo Santa María nas Antillas Menores. no século XIII. 79 . nunha aldea de montaña situada nalgún lugar de Francia. unha comedia sobre o mundo dos mozos que supón o debut como longametraxista do director. en asociación con UK Film Council. moi distintos. ao que leva a cear. a película Romasanta. Julio Lago e Luísa Mérelas e foi producida por Tesela PC e Pórtico de Comunicación. Por outra parte. A promesa (Héctor Carre. entre os que cabe salientar as interpretacións de Mabel Rivera. un camiño novo á esperanza. se converte en aprendiz dun “parasito” social que nunca traballou. Himenóptero e Lucky Red (Italia). Ana Fernández. 2004) producida pola Fantastic Factory do grupo Filmax baséase na historia real de Manuel Blanco Romasanta. entre outros. En xaneiro de 1961. que pese a estar moi ben preparada profesionalmente. Galicia tamén está presente na banda sonora de Mar adentro. Patagonik Film Group (Argentina) e Madragoa Produção de Filmes (Portugal). A través dun acordo entre esta e os produtores do filme. 2004) que. cantada por Luz Casal. Celso Bugallo. Baseada en feitos reais. Mar adentro (Alejandro Amenábar. vive Mathieu. Televisión de Galicia. dirigido por Jorge Álgora y producido por Adivina Producciones. 56 Inspirada nun argumento do escritor Alfredo Conde . Televisión de Galicia 58 adquiriu os dereitos de emisión televisiva en lingua galega . non tivo sorte e sempre realizou traballos eventuais.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA con Kubrick ou Loach. 2004) é un filme de Tornasol. en realidade. onde se di que descansa o Apóstolo Santiago. 56 57 Tataraneto dun forense que declarou no verdadeiro xuízo.

co apoio da Consellería de Comunicación Social e Turismo. Programa Media Plus. O filme Para que non me esquezas (Patricia Ferreira. O director de Nena presentou a súa nova película León e Olvido (Xavier Bermúdez. . un mozo freak afeccionado aos cómics. traballou especialmente na elección de escenarios que puidesen transmitir en imaxes a espiritualidade que provoca a música de Luar na lubre. Filmanova Invest e Televisión de Galicia. Nerea Barros. Filmanova Invest. Emma Vilarasau. como Víctor Mosquera ou Mónica García. é unha comedia de instituto. Danlles vida aos protagonistas o veterano Fernando Fernán Gómez.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Música e natureza fúndense na longametraxe documental sobre Luar na lubre —un dos grupos galegos con máis proxección internacional—. O filme. que conta coa participación de Aldea Films e Amiguetes Entertainment. protagonizada por Ariel Levy e a española XeniaTostado. a interrelación cultural e os diferentes modos de vida europeos. Ignacio Vilar. asiste perplexo á volta que dá a súa vida cando Cristina chega ao seu colexio. O filme recrea a historia de dous irmáns xemelgos e orfos. 2005). Filmanova Invest. cuxas relacións sentimentais non van nada ben. tras estrearse en Chile. o seu director. Para a filmación do documental. con mención especial do xurado e protagonizada por Norma Aleandro. unha producción de Moneypenny Filmproduktion en coproducción con Filmanova. O actor galego Miguel de Lira protagonizará o segmento da película que sucede en Santiago de Compostela e que 59 xa foi rodado no verán do 2004. 2004). Marcos Mundstok e a debutante Norma Argentina. German Federal Filmboard. producida por Vía Láctea Films. Marta Etura e Roger Coma. 2004) protagonizada por Guillem Jiménez. ZDF Arte e Televisión de Galicia. Trátase dun drama que conta como a morte dun mozo nun accidente obriga os seus seres queridos a enfrontarse non ao seu doloroso recordo. Filmanova. Un bosque de música (2004). León ten síndrome de Down e Olvido. facendo o papel dun curioso policía municipal . Marta Larralde. está producido por Continental Producciones. é unha traxicomedia formada por catro episodios independentes que pretenden ofrecer unha visión xeral dunha Europa marcada pola pluralidade lingüística. Gary Piquer e Laura Ponte. que se encontra na actualidade buscando distribuidora en España. na película faise un percorrido sobre a vida e a obra dos distintos membros do grupo. a unidade monetaria. 60 A cinta. a través da sociedade do grupo destinada a investimento en cine. a produtora galega. na que o seu protagonista. A produtora galega Filmanova uniuse á alemá Moneypenny Films para producir a película Un día en Europa (Galatasaray-Depor) (Hannes Stöhr. coproduciu en Arxentina nos últimos meses No sos vos. que constitue a terceira película da directora. ten que deixar os estudos e poñerse a traballar. Filmstiftung NRW. en España estreada baixo o título de Señora Beba e premiada no Sundance Film Festival. en coprodución con Filmanova. 2005) é unha coprodución chileno-española. 2005). Por outro lado. Promedio rojo (Nicolás López. 59 Trátase dunha produción de Moneypenny Filmproduktion. senón a todos aqueles que quedaron tras a súa memoria. a distribuidora Piffl Medien e o programa Eurimages. Filmboard Berlin Branderberg. soy yo (Juan Taratuto. lugar do que procede o seu director . presentouse en decembro do 2004 no Festival Internacional de Cine Fantástico 60 de Sitges. a través de Filmanova Invest coproduciu en Arxentina Beba y Dora: cama adentro (Jorge Gaggero. León pretende acaparar as atencións da súa irmá. unha película que conta en clave de comedia o que lle pasa a un adolescente tardío para converterse nun home. e acompáñanos na repartición outros intérpretes. 2005). Tomando como fío condutor os ensaios do grupo para o novo disco. A película foi estreada o 24 de marzo no Linconl Center de Nova York. cun guión elaborado por Virginia Yagüe e a propia directora.

resolta e intelixente filla de Teseo. A película narra a historia de Elena. Xan Leira presentou no Museo de Arte Contemporáneo de Vigo a súa película documental sobre a emigración titulada Viceversa. Productora Cinematográfica Galega Adivina Producciones Telecable Aldea Films Lorelei Producciones Ignacio Benedeti Cinema Off Films Dygra Films Formato Producciones Voz Audiovisual Xavier Villaverde Outros Total Fonte: Elaboración propia Total 37 13 10 5 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 108 A película sobre a vida da presidenta da asociación antidroga Érguete titulada Heroína (Gerardo Herrero 2005) foi protagonizada por Adriana Ozores. unha comedia de superviventes que se aferran á vida. Carmen Machi e Manuel Manquiña. recrea libremente o clásico de William Shakespeare El sueño de una noche de verano. 81 . que conta con guión de Ángeles González Sinde. transportándoo ao mundo tradicional da Galicia mítica. Carlos Blanco. É a fábula duns tramposos trampeados. non me chames estranxeiro (2005). un gobernante idealista e soñador en exceso. A longametraxe de animación de Dygra Films O soño dunha noite de San Xoan (Ángel de la Cruz y Manuel Gómez. entre outros. está inspirada na vida de Carmen Avendaño. Esta produción de Continental Producciones e Tornasol Films. creando a asociación Érguete. preestreada o día de San Xoan do 2005. 2005). En Alcalá de Henares rodouse Un rey en la Habana (Alexis Valdés. Trátase dunha comedia romántica de mentiras compulsivas con repartición integrada por Alexis Valdés. que loitou contra a dependencia á droga do seu fillo e contra as bandas de narcotraficantes que dominaron as rías galegas na década dos oitenta.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Longametraxes (co) producidas polas produtoras galegas (19862005). a película en cuxa produción participou Continental Producciones. Éste sae á luz despois de dous intensos anos de traballo seguindo o desenvolvemento migratorio entre dous países referenciais ao respecto: Arxentina e Galicia/España. xunto con Iroko Films e que se estreou a finais de maio. Produtora Televisión de Galicia Filmanova Continental Producciones Atlántico Films Adai Films Xamalú Films Milou Films Vía Lactea Films Filmax Animation Vici Produccións Fenda Films Sun Lua Lugopress CTV Nos. obsesionado coa construción de estraños edificios. Javier Pereira. María Bouzas e Mercedes Castro. 2005).

o que os sitúa por riba da media española. é o protagonista doutra longametraxe de Xan Leira.) está arredor dos 50 anos. Xabier Villaverde.. Virginia Curiá. sin que iso implique a participación de equipos galegos nin persoal da empresa. Juan Pinzás. Carlos Amil. é o padriño dunha nova xeración de realizadores do cine galego. A idade media dos directores galegos de longametraxes (Antón Reixa. como é o caso da Televisión de Galicia. que foi director da Escola de Imaxe e Son de Coruña As participacións das empresas galegas en produción de cine ascenderon a 108 durante o período transcorrido entre 1990 e 1998. é posible comprobar como o ritmo de participación destas empresas incrementouse a partir da segunda metade da década dos anos noventa. Beatriz del Monte. Ignacio Vilar. director de programación do CGAI. Chema Gagino ou Xosé Zapata forman o que deu en chamarse a Xeración Escola de Imaxe e Son da Coruña. Manolo González. É destacable a ausencia entre os títulos estreados de directores menores de 30 anos. localidades vitais do escritor. Tomás Conde. Ademais.. etc. liderada por Jorge Coira. se ben algunhas delas limítanse en moitos casos á compra de dereitos de emisión en galego. E é que houbo unha falta de confianza nos realizadores novos e por iso non se produciu a desexable renovación xeracional no cine galego. Montevideo e Bos Aires. No informe Audiovisual Galego 2003 conclúese que a idade media dos directores galegos que estrearon no bienio 2001-2002 era enton de 42 anos. O filme foi producido por Acuarela Comunicación. que en abril de 2004 estreou no Festival de Málaga a súa ópera prima. gravou en Galicia. Antonio Simón. Madrid. chegando á cifra de 27 no ano 2004. series. Sandra Sánchez. cabe subliñar que mentres moitas das empresas audiovisuais encárganlle a dirección ou realización de boa parte dos seus traballos (longametraxes. 1994 . (Co) produción de longametraxes en Galicia por produtora e ano (1986-2005) 30 27 25 20 13 1 5 12 9 10 8 1 0 5 5 6 2 0 0 3 2 1 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 4 4 1 1 0 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Como se aprecia no gráfico adxunto. segundo salienta Jaime Pena.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Lorenzo Varela. a do relevo que tardou en chegar. O ano da carracha. TV movies. elixido pola Real Academia Galega para conmemorar a celebración das Letras Galegas 2005. Jorge Coira. un dato peculiar se se ten en conta que seis das producións foron ópera prima. Eloy Lozano.) a cineastas de fóra de Galicia. Ademais. que a partir dun guión propio. un bo número de novos creadores audiovisuais galegos triúnfan coas súas propostas polo mundo adiante. Paco Cuesta. as participacións ata xullo de 2005 das empresas galegas en produción de longametraxes ascenderon a 108.

Esta cifras están por debaixo dos 2. en 7 destes longametraxes dase a combinación guionista-director-produtor. e en 32 o par é director-guionista. Trátase de O desenlace. para coproducir dúas películas nos próximos anos. e 2. 83 .LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Datos promedio das películas con participación galega estredas a partir de octubro de 1998. británico e sueco.45 semanas. Carlos Bardem e os 61 galegos Miguel Insua e Isabel de Toro . O primeiro proxecto conxunto será Hotel Tívoli. e considerando tanto as producións como as coproducións). e coa que se pecha a triloxía iniciada con Érase outra vez.974 euros promedio dos presupostos das longametraxes españolas estreadas desde o 2000 (sen considerar as de custo por riba dos 10 millóns. español.882. que en algúns casos foi consecuencia da falta de distribuidora que comercializara a produción. Por outro lado. o cineasta danés Lars von Trier. O filme rodouse no porto de Barcelona e nel participan Luís Tosar.1. foi escrito por Paul Laverty —guionista habitual de Ken Loach— e dirixido por Clive Varias son as longametraxes nas que as empresas galegas están a traballar e que verán a luz a finais de 2005 ou a principios de 2006 Gordon. Cargo. dirixida por Juan Pinzás e producida por Atlántico Films. Carlos Blanco e Daniel Bruhl. producida por Filmanova Invest en coprodución 61 Trátase do terceiro filme Dogma do cinema español con diploma oficial outorgado polo fundador deste movemento de vangarda.2 Proxectos de longametraxes en curso Destaca a ausencia de directores menores de 30 anos entre os títulos estreados Varias son as longametraxes nas que as empresas galegas están a traballar na actualidade e que verán a luz a finais de 2005 ou a principios de 2006. 3.585.585. Indicador Duración da rodaxe (días) Tempo transcurrido desde a finalizacion da rodaxe hasta a estrea comercial Presuposto da película (euros) Copias distribuidas en castelán (Número) Copias distribuidas en galego (Número) Total de copias (Número) Participación galega na película (%) Fonte: Elaboración propia Promedio 94 341 2. un thriller psicolóxico con capital galego (Vaca Films). O filme está protagonizado por José Sancho.524 81 3 77 48. A produtora Filmnova asinou un acordo coa danesa Zentropa. Ademais. Indo mais aló.609 eliminando aquelas películas de coste superior aos 10 millóns de euros. fundada polo prestixioso cineasta Lars Von Trier. que é algo mais frecuente en aquelas películas onde a participación galega é mayor. e o tempo transcurrido entre o final da rodaxe e o estreno da película ascendeu a 341 dias (49. A última longametraxe que recibirá o certificado Dogma en España rodouse en Santiago de Compostela.173.51% O coste medio das películas producidas desde o ano 2000 (incluénse tres producións anteriores) e das que se conta con datos de presuposto foi de 2.1. en 13 deles a figura do produtor e a do director coinciden. do total de longametraxes producidos ou coproducidos por empresas galegas desde 1989. Javier Gurruchaga.75 semanas). a duración media en días das rodaxes destas producións foi de 13.524 euros.

O guión da película foi escrito por Ángeles González Sinde e Alberto Macías e no reparto participan Jose Luis García. Filmanova exerceu funcións de coprodución executiva no proxecto. Por outro lado.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO con Animatografo II (Portugal). españois e arxentinos. Esta comedia romántica conta a historia de Samuel. A longametraxe Mia Sarah. a través dunha longametraxe que integra dixitalmente actores e escenarios reais con animación 3D. a productora madrileña Drive Cine. Zentropa (Dinamarca). Na produción participan Just Films e General Video Productions. catorce pesetas. Ademais do investimento financeiro. Outro proxecto no que están a traballar nesta compañía é outra longametraxe de Xavier Villaverde. e na súa produción participan. A película. para participar na biopic Camarón. sobre un orixinal de Enrique Cortes. Trátase da película Los aires difíciles. escrita por Gustavo Ron e Edmon Roch e dirixida polo primeiro. con guión de Álvaro del Amo e Jaime Chávarri. dirixida por Gerardo Herrero e na que participan a produtora galega. conta coa participación de TVE e Telemadrid e será distribuída por Buenavista International. todas co denominador común das relacións de parella e a aparición de personaxes portadores de relatos insólitos. chega El ratón Pérez. ten data de estreno prevista en España para marzo de 2006. A película. Da man de Patagonik Film Group de Arxentina e Filmax Animation. primeira produción cinematográfica sobre a vida do cantador. o protagonista desta historia: o ratón Pérez. O filme narra a historia dunha familia española emigrada en Suiza entre 1960 e 1966. o mítico ratonciño dos dentes. O guión da película está baseado nunca historia real recollida polo director hai dous anos en Bos Aires e consiste nunha trama psicolóxica e policial sobre un asasino de nenos. o goberno da provincia de San Luis (Argentina) e coa participación de Televisión de Galicia. gañador de dous premios Goya. e iniciou a súa rodaxe a finais de maio do 2005. tras ser eles tres os únicos supervivientes dun naufraxio. O actor Luís Tosar. unha coprodución hispano-arxentina que se filmará en Betanzos e Bos Aires. conta coa interpretación da actriz colombiana Ana María Orozco. e que se atopa con Gabriel. dirixido por Juan Pablo Buscarini e producido por Pablo Bossi. xunto a Adivina. coa distribución a cargo deFilmax. coñecida pola súa intevención na telenovela Betty la fea. e por suposto. Hotel Tívoli (Light me fire) recrea unha historia de historias seguindo o aleatorio itinerario dun chisqueiro que vai sendo extraviado polos seus ocasionais posuidores en diferentes lugares do mundo. É a segunda longametraxe como director de Antón Reixa con guión de Xosé Morais. que será xenerado enteiramente por animación 3D e integrado dixitalmente cos actores e escenarios reais. A produtora galega avanza tamén no seu proxecto Abrígate. con guión de Fernando Castets (El hijo de la novia) e baixo a dirección de Ramón Costafreda. coproducida por Ficción Producciones e a TVG. verá a luz da man de Formato Producciones e Filmax. A cinta ten como tema a vida dun home duns corenta anos que acaba de recomezar a súa vida. París e Nova Iorque. Cádiz. a madrileña Tornasol Films e a sevillana Maestranza Films. que tra-la súa rodaxe vai necesitar dun extenso proceso de posprodución. xunto coa súa sobriña e o seu irmán deficiente. entre outras e dirixida polo catalán Mariano Barroso. Carlos Portela e o propio Reixa. o actor Carlos Iglesias. baixo o título de O sexo dos anxos. A historia estase rodando en Madrid e Suiza e ten como tema principal a emigración. Aquafilms (Argentina). que se vai rodar nas rías de Arousa. o seu eventual profesor particular . unha historia dun triángulo amoroso en torno ao tema da identidade sexual. A produtora Continental Producciones estivo de rodaxe ata finais de xullo en localizacións de Madrid e Zahara de los Atunes. Muros e Noia e na Costa da Morte. baixo a dirección de Ramón Costafreda e no que participarán actores e técnicos galegos. un adolescente que leva tres anos sen saír da súa casa por un trauma da infancia. en Cádiz. O filme. un mito que comezou a rodarse en marzo de 2005 en localizacións de Madrid. El niño de barro comenzará a súa rodaxe en octubro do 2005 baixo a dirección de Jorge Algora. para o que confiou o proxecto ao propio guionista e protagonista. protagonizará no verán do 2005 a rodaxe de Conversas co vento. A produtora asinou tamén un acordo de coprodución con Monoria Films. Cuca Escribano e Carmen Elías. A produtora Adivina Producciones deu o salto á produción de longametraxes con Un franco.

na que interveñen os galegos Nancho Novo. e conta cun orzamento de 1. A Fraga Maldita e Libre Producións coproducen a longametraxe de ficción Tres cuartos de hora. a alacantina Videogenic e a catalá Salto de eje.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA que lle vai axudar a saír desa situación. Juan de Oliveira e Santiago Calderón. a película Somne. Chete Lera e Candela Pena. aínda pendente dunha semana de rodaxe en España. entre outros. xunto ás madrileñas Odessa Films e Euphoria producciones. Madrid e A Fonsagrada son os escenarios nos que se rodará a película coa que a produtora galega se estrea na longametraxe. rodou en decembro do 2004 unha longametraxe-documental. Protagonizado por Arturo Bonín e con Juan Leyrado como narrador. conta ademais con Macelo Rodríguez no papel de monologuista e Héctor Alterio. Por outro lado. o que soña. en coprodución con Lotus Films e Televisión de Galicia. e gañou en innumerables festivais internacionais. Chete Lera e Uxía Blanco. é un documental basicamente onírico a cabalo entre o conto de fadas clásico e un espectáculo musical. que retrata de forma poética a relación de amor-odio que se desenvolve entre unha señora e 63 a súa neta. Gravarase en alta definición é unha coprodución entre a empresa galega Directo de Información y Divulgación ICAIC cubano. está protagonizada por Irene Visedo. A película aséntase sobre un guión orixinal de Alex Valle. Para este novo proxecto.1. xunto con Goya Toledo e Óscar Jaenada. unha longametraxe no que pretende recrear unha comedia moi no estilo das irlandesas.935 euros. Artemática e Televisión de Galicia. La casa de mi abuela é unha película da empresa galega IB Benedeti. cuxa rodaxe comenzou o 25 de julio. 85 . cuxo guión é obra do escritor cubano Héctor Quintero. Miguel Ángel Solá ou Raul Alfonsín como entrevistados. están actualmente traballando nunha comedia de aventuras baseada nos avatares da vida de Don Rodrigo. Dygra conta co apoio das produtoras Buenavista. acaba derruído. en Londres e continuará na Coruña. o que veu da auga. O filme. auspiciada pola Secretaría de Cultura e polo Goberno da cidade de Bos Aires. Los muertos van de prisa é a primeira incursión no cinema de imaxe real da produtora Dygra Film. debuta na longametraxe. que pasa con ela boa parte do día nunha vella casa da poboación alacantina de San Vicente . un aventureiro galego no século IX. O outro elemento fundamental da historia é un vello casarío onde se desenvolve a maior parte da acción e que. xunto ao produtora galega Anxo Fernández Producciones. Manuel Lozano. deste xeito. Uma Uma Producciones. ao final da cinta. unha produción de Vía Láctea Filmes. Daniel Guzmán. El país de nomeacuerdo. Residencial Caribe. é unha comedia coral de enredo que interpretan Pepe Sancho e Jordi Vilches e a cubana Broselinda Hernández. un relato coral sobre o azar e o tempo. Akki. Pero tamén son varios os proxectos en marcha de novas longametraxes documentais. Nel intervirán Luis Tosar. Fernando Fernán Gómez e Sergio Pazos. trata a historia dunha bióloga e un adolescente case salvaxe que se enfrontan a unha empresa multinacional responsable da balsa de estériles mineiros que contamina o río. 3. A 62 e Casen Producciones. O director Isidro Ortiz estivo rodando en Galicia para a produtora Vaca Films. que conseguiu o premio á Mellor curtametraxe amateur do Festival de Cannes dese ano. Cáceres.2 A produción de curtas en Galicia José Enrique Díaz Noriega é considerado por muitos o pai da historia moderna do cine galego. Esta produción. pensada para a súa distribución en cines. A súa curtametraxe Cine amateur (1965). é sen dúbida José Enrique Díaz Noriega é un dos pais da historia moderna do cine galego 62 63 Que.

a aspiración por vinculalo en maior ou menor grao ás formulacións ideolóxicas da época e a consideración deste labor como un camiño e unha afirmación progresiva dentro do mundo profesional da imaxe. As persoas que forman este grupo teñen en común o interese que mostran polo cinema nun ámbito teórico (crítica. A. que ata entón compraba material de produción allea e que lle ofrecera ao Equipo 64 mercarlle as súas películas. debido a que o Ministerio de Información e Turismo convoca un concurso nacional de documentais sobre o Ano Santo Compostelán. xorde o Equipo 64. partindo dunha atención preferente á cultura tradicional. converteuse enseguida nun dos focos culturais máis importantes composteláns. López Piñeiro. O primeiro paso adoptado polos seus integrantes é a realización dun guión sobre o Mestre Mateo. O cineclub do SEU. etc. dende problemas persoais a problemas de índole económica. Díaz Noriega foi ademais mestre da xove xeración de cineastas desde Miguel Castelo a Xavier Villaverde. segundo sinala o profesor Hueso Montón . De 3 dos compoñentes do cineclub. Carlos Amil. de Xavier Villaverde e Refrexos (1982). 1980 foi o ano no que o fracaso de Malapata (última produción do equipo Imaxe) abriu un período de transición no ambiente cinematográfico que se prolongou ata a metade da década. aspiraban a que as súas películas tivesen certa difusión e se vinculasen ao que se podería chamar o cinema case-comercial. a súa principal singularidade deriva dunha serie de trazos que os define de xeito claro: estruturación en diferentes grupos con certa singularidade. visión de películas. Outro dos antecedentes da produción cinematográfica e en vídeo en Galicia cabería situalo no chamado Equipo 64. Tacón (1982). e os traballos illados de Lorenzo Velayos no terreo experimental. Posteriormente. Nelas. pero todos eles pasan practicamente desapercibidos para o público. xunto con Enrique Banet do GAC. cambiou de idea e transformouse en produtora propia. Xavier Villaverde. Sumido nesta crise de identidade. que aparece como tal nese ano. de comunicación coa poboación galega. ás raíces. Miguel Castelo. Enroba ou Imaxe foron. grupos de cineastas afeccionados como Lupa. Coordinado por José Luís Castro. No seo destes grupos de afeccionados aparecen personaxes como Carlos A. da man de directivos como Ezequiel Méndez. Non obstante. e pertence a unha serie titulada Así é Galicia. Jaime Cobreros. 65 Estes colectivos de afeccionados. L. para presentalo ao concurso. das que a primordial foi o desenvolvemento de formas de expresión. se ben a súa formulación é algo anterior. titulado El Camino de Santiago. agás no caso dunhas curtametraxes rodadas en 16 mm.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO un fito pioneiro do noso audiovisual. os autores intentaron reflectir do xeito máis digno posible as principais preocupacións que os movían. . Concluído este documental. as expectativas que puxeran na Televisión Española fracasan. de Carlos Amil. xa que a cadea. cunha duración de 25 minutos. o seguinte proxecto é traducir en imaxes o primeiro guión. En Historia do cinema en Galicia. os futuros directores do cine profesional en Galicia. o cine galego paraliza practicamente a súa produción. etc. o elemento aglutinante de inquietudes próximas no ámbito audiovisual. que rompen coa atonía xeral. Pedro Bañuelos.. 65 Hueso Montón. lecturas. Nace da confluencia do Grupo 64 Amateur de Cine (GAC) e algúns directivos do cineclub do SEU da Universidade de Santiago de Compostela .). malia os enormes problemas infraestruturais existentes. Manuel Abad ou Alfredo García Pinal. 64 O primeiro destes aparece na Facultade de Farmacia de Santiago de Compostela nos primeiros anos da década dos sesenta e agrupa unha serie de mozos: Enrique Banet. Hector Carré. na década dos anos 70. titulado Pórtico de Compostela. Ademais. As causas da desaparición deste grupo son múltiples. Gonzalo Anaya ou Federico Pomar. Malpica é o terceiro documental rodado por este equipo. o seu desexo de ter continuidade no seu traballo. Miguel Gato ou Antonio Simón. como nexo de unión e ademais como vía de produción das primeiras curtas galegas. pero a súa realización posponse. de Juan Cuesta. (1996) “Anos de efervescencia política”. Trátase de Pensión completa (1981). aparecido en 1961. que realizaran algunhas curtametraxes en 8 mm. aproveitando nesta ocasión un concurso convocado por Televisión Española. polo que o Equipo 64 decide aproveitar esta conxuntura e escribir outro guión. Editorial Vía Láctea. que desenvolveu en 16 mm Jacobeo (1980) e Ulisses (1983).

En 1986. Sons e voces na noite (1984). froito das cales xorde. de Uxía Blanco e Daniel Rodríguez. de Alfredo García Pinal. López Piñeiro e Alfredo G. de Miguel Gato. O dedo. a mediometraxe O camiño das estrelas (1993). froito da nova política de subvencións da Administración autonómica coa chegada de Luís 67 Álvarez Pousa á Dirección Xeral de Cultura . Un café de ollos verdes (1992). funda en 1980 a produtora Bowerlay. Mariquita en el país de las maravillas electrónicas (1984). Corresponden á colleita de 1989 a mediometraxe Lembrando a Xelmírez . Juego decisivo (1982). Só para nenos (1985). un encargo da Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia producida por S. Río de sombras (1986). moito antes da súa etapa na política institucional. a mediometraxe Macana de dote. de Chano Piñeiro. Trátase de Esperanza (1987). que obtivo varios premios nos festivais internacionais aos que concorreu e acompañouna o éxito nas súas proxeccións por Galicia. Juan Pinzás 66 e Pilar Sueiro sacaban adiante 20 curtametraxes de ficción. estréanse unha serie de curtametraxes en 35 mm que foron vistas como unha continuación das películas que nos anos 70 permitiran comezar a falar dun cine esencialmente galego. Carmín (1983). de Milagros Bará. de Miguel Castelo e a curta O desexo (1992).LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Déronse nestes momentos dúas excepcións na asolada paisaxe da produción galega: por un lado. morre o realizador vigués. logo de fundar a súa propia produtora. Vila Verde e O tesouro de Pedro Xesto. de Eloy Lozano. Pinal. entre outras. coa chegada de Manuel Moreira Matalobos. de Juan Cuesta e a moi recoñecida Mamasunción (1984). que puxo á disposición do cineasta uns medios 68 impresionantes . Atlántico Films aproveitando as favorecedoras normas ministeriais que por entón estaban vixentes. Tamén nos primeiros anos noventa ten lugar a posta en marcha de varios proxectos que se revelarán esenciais para o devir do noso audiovisual: a creación da Escola de Imaxe e Son (EIS) e do Centro Galego de Artes da 66 67 68 Pinzás acreditaba unha longa traxectoria como curtametraxista que comezara nos anos 70 en formatos non profesionais. que realizou entre 1981 e 1984 numerosas curtametraxes de carácter científico en 35 mm. Morrer no mar (1984). mentres. volve convocar axudas á produción cinematográfica. de Daniel Domínguez e Noa e Xoana (1986). El rito (1982). La tercera mujer (1983) ou Muñeca azul (1983). na Coruña. Contar (1994). José Luís Defez Schmidt. Alvarez Pousa. López Piñeiro. de Rafael de la Cueva e as curtas O resplandor da morte. O caso das galiñas aforcadas (1991). a Consellería de Cultura da Xunta. madrileño afincado na cidade. Cómpre facer mención da última obra de Chano Piñeiro. foron catro as curtametraxes que gozaron de subvencións: E decímolo ou non decímolo (1985). de Xestión do Plan Xacobeo 93. Hormigas (1984) e Curiosidades de las arañas (1984). Cerca de los girasoles (1983). o Concello de Vigo concédelle unha subvención a Chano Piñeiro para a produción dunha curtametraxe na que se enfocaban os problemas do alcoholismo a través da visión dun neno. este último posteriormente incluído na longametraxe Urxa de Carlos A. de Manuel Abad ou Entrevista (1993). provocada pola marcha de Álvarez Pousa. de Milagros Bará ou Hardo. O segredo (1984). La danza de las alas (1984). en Vigo. A principios dos 90 continúan as axudas da Xunta de Galicia á produción audiovisual. xornalista. En decembro de 1984. A mediados de 1987. Homo Hominis Opus I (1981). Amar está máis lonxe. de Antonio Simón. Hechizo (1982). che (1991). e que se estreou no auditorio do Monte do Gozo (Santiago de Compostela). A. como Insectos (1982). de Carlos A. de Manuel Yáñez. foi un dos grandes activistas do cinema galego. 200 millóns de pesetas para un filme de 34 minutos. de Luisa Peláez. o novo director xeral designado polo conselleiro Víctora Vázquez Portomeñe. O obxectivo era realizar un filme promocional que lles ofrecese unha visión panorámica de Galicia aos peregrinos. sen dúbida un dos nomes senlleiros do audiovisual galego. do mesmo autor. tras unha paréntese de dous anos. Añoranzas (1982). Pouco despois da estrea. de Manuel Abad. con títulos como Augurio (1981). Cien puntos para Julián Pintos (1981). Foron Embarque (1984). No terreo das curtametraxes producíronse Pórtico da Gloria. Ao ano seguinte. 87 . nas que tamén se implicaría a Televisión de Galicia.

A todo tren (1995) de Lidia Mosquera. dirixida por Cora Peña e producida por Odi Media. destinada á adaptación de 13 contos baseados na literatura popular europea que conformarían a serie Contos de Alentraia. Estas iniciativas contaron coa estreita colaboración da Escola de Imaxe e Son da Coruña.1. coa sinatura dun convenio co Concello da Coruña que posibilitou a realización dunha serie de curtametraxes entre 1994 e 1997 nas que a cidade tiña que ser protagonista. 3. Afonía (1996). de Sandra Sánchez. un musical bélico 69 A selección –4 propostas por quenda⎯ efectúase mediante a convocatoria dun concurso de guións cinematográficos de curta duración dirixido a mozos de entre 18 e 35 anos. As condicións para os premiados eran de 40 minutos de material virxe para a filmación en super 16 mm. ano no que a Televisión de Galicia celebraba o seu décimo aniversario. de Alber Ponte. chamada 25 en 24. de Carlos Alberto Alonso.. Mátame unos cuantos (1996).1 A produción de curtas nos últimos anos Das producións de curtametraxes de finais dos anos 90 compre mencionar The last patrol (1999). a Xunta de Galicia convoca o certame Tramas da rede multimedia. de Luís Liste. en 1994 a Escola de Imaxe e Son da Coruña lograba superar a súa principal limitación. as dúas de Eduardo Gabín. Esta iniciativa. de Ricardo Llovo e Francisco Carcallás. de Alfonso Arauza. Vete. Cielito lindo (1992). As realizacións premiadas na primeira convocatoria foron A repesca (1995). O proxecto recibiu o nome 69 de A Coruña. e por último. Outra excepción á regra das subvencións é José Carlos Soler. . o que se deixa notar no alto nivel de realización dos seus filmes. que deu lugar a 4 ficcións centradas no mundo das comunicacións: Paranoia dixital (1996). A mediados da década dos 90 estaban a desenvolver unha obra moi persoal. entre os que se atopan O párroco enganado (1993) e Tornabón (1994). de David Breijo. como é o caso de La fiesta y otras aventuras de Pío (1994) e Sin motivo aparente (1995). así mesmo. mentres que a segunda impulsou a realización de curtas dende o seu Club de Cine e Vídeo Universitario. de José Luís Ducid. de Jorge Coira. Atlántico Express (1993). de Ángel de la Cruz e Televapor (1996). que facilitou unha boa parte das infraestruturas e coordinou as producións. A Coruña imposible (1995). un dos máis prolíficos curtametraxistas galegos quen. Así mesmo. Destaca. aínda que neste caso os autores escollidos optasen por proxectos máis experimentais.e mais a fundación da Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI) en 1994. 3 para a gravación de son e 3 máis para a sonorización e o axuste. o traballo exclusivo en vídeo. fóra do seo da EIS. con 5 días para a edición..LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Imaxe (CGAI) –ambos en 1991. deu a luz a varias curtametraxes producidas pola súa empresa Sierra Madre Producciones. unha duración de 10 minutos que debe ser plasmada nunha semana de rodaxe como máximo. A primeira faino con ¡Aproba! (1995). de Cheché Carmona. de Paco Rañal. Sitcom Show (1996). A conclusión máis importante desta iniciativa é que aparece unha nova xeración de creadores e de equipos cunha boa cualificación profesional. tamén as universidades de Santiago de Compostela e da Coruña entraron a apoiar proxectos. de Miguel Calderón. ¿De dónde llamas? (1996). Cuba libre (1996). A gran liquidación (1995). como sucede en La vida es un dolor (1996). deu como resultado tres curtametraxes: Grande de Cuba (1996). Fussion. de Chema Gagino e The end (1996). de Beatriz del Monte. Naquel momento. e La sangre del enemigo (1995). de cine . que posteriormente se pasaría a 35 mm. Coop. Polo demais. un realizador que iniciou a súa actividade cinematográfica no seo do grupo Tornabón. creado en 1986 por varios estudantes da rama de imaxe da Facultade de Ciencias da Información de Madrid. En canto ás producións subvencionadas pola Administración. decide abordar a produción dunha serie de historias cinematográficas que debían ter a televisión ou o televisor como motivo da ficción. de Ángel de la Cruz. Global S. e entre as que figuran Cual dos extraños (1991)..2. En 1996. unha das máis interesantes foi O milagre da carne (1994) de Javier Codesal. Galivisión. Antares e a EISV. Davis (1993) ou Qué le pasó a mi Johnny (1994). Estas características perduran na seguinte convocatoria de 1996. unha comedia realizada con son directo. Recuerdos de un amante neurótico (1996).

estreouse a curta de Arturo Calvo. Estes podían solicitar o uso de equipos de vídeo dixital para os seus proxectos. O Consorcio Audiovisual de Galicia considera conveniente arbitrar unha vía que permita a promoción das curtametraxes cinematográficas de ficción e animación mediante a concesión de axudas á promoción e divulgación. e O partido. de Daniel de la Torre. constitúe unha pequena homenaxe a Marilyn e ao cine clásico dos anos cincuenta en forma de drama romántico. premio exit del público no Curt Ficcions 2003 e segundo premio á mellor curta nos premios Siroco 2003. de Beatriz del Monte. 70 Mellor curta. O derradeiro grolo e Minas . de Os films da píntega. Filmanova) foi rodada en alta definición e dirixida por David e Tristán Ulloa. Esta curta logrou o premio ao mellor actor ex aequo e mención guión na VI Mostra de Curtmetratges Mataró 2002. Esta curta. Todavía una canción de amor (una historia de rock and roll). foi galardoada co premio á mellor curta polo xurado dos premios Mestre Mateo 2003.000 euros aproximadamente. 72 73 74 75 89 . de Anxo Fernández. que foi protgonizado por María Esteve e Miguel de Lira. Mellor guión. Entre todos eles. que ascenden a 180. Tiempos de espera . de Alicia Conhas para a EISV. Mellor dirección de fotografía. La petición de mano. 75 73 . de María Isabel Bilbao e Diana Araújo. un filme que conta cun guión de Anxos Sumai e de Tonhito de Poi. Fran Grela. de Jesús Pérez Vázquez e María Xosé Costa Valiño. a Consellería de Cultura elixiu seis proxectos: En qué consiste la vida. unha resposta escrito-audiovisual a dúas presentacións dos realizadores: a instrumentalización do retrato e a adaptación do ensaio homónimo do situacionista francés Guy Debord. Mellor dirección artística e Mellor montaxe. que puxo en marcha a Consellería de Cultura. ademais do premio á mellor interpretación masculina no Festival de Cine de Alcalá de Henares (Alcine 31) para Santi Prego. dirixida por Fran Estévez e producida por Producciones Hipotálamo e Producciones Vigo. de Sergio Vázquez. onde conseguiu os premios do público e á mellor actriz. baixo a produción de Vaca Films. de Alex Sampayo. Á colleita de curtas de 2004 corresponden Metamorfosis 76. que foi a gran triunfadora dos premios Agapi 2000 70 No ano 2002. das curtametraxes cinematográficas realizadas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. La buena caligrafía 74. Tras triunfar no Festival de Noia. La sociedad del espectáculo (2004). e da participación na Sección Oficial de Curtametraxes da XLVI Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci 2001). de Ánxel Nine. O doce. Ciclo (2002. a EISV e Area Master e dirixida por Xavier Jácome e Martín Fiallega. Un berro no silencio. Toxic percebe. que adaptaron a obra homónima de Antón Chéjov a Galicia. dentro e fóra de Galicia. tanto no eido nacional coma internacional. Comunicación e Turismo da Xunta de Galicia para a promoción da actividade cinematográfica entre os novos produtores galegos de entre 18 e 35 anos. a produción de curtametraxes galegas. que tiñan que ser realizados 71 integramente en Galicia . El barbero ciego (2002). As louras prefírenos cabaleiros (2003). Premio The Crypts á mellor curta fantástica e terror no XXVIII Festival Internacional Filmets de Barcelona 2002. realizáronse un total de seis curtametraxes na comunidade galega dentro do Programa Facendo Cine en Galicia. logo do triunfo nas terras ourensás. Despertar en París.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA en inglés subtitulado ao castelán e O río ten mans (2000). O proxecto Curtas nace co obxectivo de promover e difundir anualmente. unha comedia producida por Licor Kafé Films. Tartaruga. A curta gañou o premio do público no IX Festival de Cine Independente de Ourense. de Alex Sampayo. dirixida por Alber Ponte. En xuño do 2003. Alberto Tomé e Mario Roldán. Ya. de Denis Horro e José Antonio Moure. que conta no seu cadro protagonista con Luis Tosar. O dedo. Hipotálamo (2002) é a primeira curtametraxe de Fran Estévez. de Alex Sampayo. Do mesmo ano son Ipso facto. protagonizárona Luís Tosar e Luís Zahera72. 71 Presentáronse un total de 25 solicitudes para optar ás axudas do exercicio 2002 do programa. Di algo foi dirixida por Luís Deltell e producida por Lorelei Produccións. o premio ao mellor actor (Luís Tosar) e premio especial ao director na IV Mostra Vila de Noia 2002. Lobos.

Sampaio) Lobos (Dani de la Torre) Máxima pena (Juanjo Gimenez ) Rosas (J L. O mesmo ano viron a luz unha 76 curta de Lorelei Producciones La teoría del espejo (2004). Feli Manzano ou Pepo Suevos. rodada no barrio de Caranza en Ferrol. dirixido e producido por Alberte Pagán. hoxe por hoxe. de Producciones Hipotálamo. que estreou en 2002 As Muxicas. Séchu Sende. traballaron para ofrecer Hai que botalos. Guionistas. dirixido polo experto realizador catalán Juanjo Gimenez. os actores e actrices Mabel Rivera. os cines Os Rosales da Coruña proxectaron unha vintena de curtametraxes na oitava edición de Curt Ficcions Helmo Cineplex. de Xosé Zapata para IB Cinema . Curiá) Taxia (David Robles) Ciclo (David e Tristán Ulloa) Catálogo I A escola das areas (T.P. Belladona. para o que terá que contar de novo coa produtora catalá Grup Cinema Art&CECC. directores. Conde e V. ademais de novos actores da escena galega. é o único especialista en efectos especiais de Galicia. unha ficción realizada polos alumnos da Escola de Imaxe e Son de Vigo. 77 Os efectos especiais correrán a cargo do profesor Ricardo Spencer que. de Pachi Baranda e Manuel Nanín. Dúas iniciativas destacan na difusión das curtametraxes galegas: Cortosionismo: todo cabe nunha curta. que tivo o seu punto de partida en Barcelona hai oito anos. co que se rodaron determinadas secuencias de acción. A canción de Femerlín. actrices e realizadores. no 2005 Curt Ficcions levou a súa terceira edición a Madrid e 76 Para a rodaxe de Mártires contouse cun guindaste especialmente concebido para o seu uso audiovisual. está preparando a súa próxima curta. no que interviñeron varios vehículos nun despregue sen pecedentes no sector da curtametraxe nacional. Conde e V. Sampayo) Los Crebinsky (Enrique Otero) Trofeo (Emilio José Alvarez) Fonte: Elaboración propia. Ricardo Llovo ou Xosé Zapata como realizadores forman parte deste proxecto.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Xa en 2005 estreouse Como foi o conto. Curiá) Di algo (Luis Deltell) Bobo Furcia (A. Tamén son de 2005 Chicken Gun: con pollos y a lo loco. Rosas . 78 Escritores como Manolo Rivas. dirixida por Simón Casal de Miguel. Rosa Aneiros. e Margarita Ledo. Fely Manzano e Matilde Blanco. Panta Rei (todo flue). que leva por título Contosionismo: todo cabe nunha curta. Etcheverry) Minas (Dani de la Torre) La valiente (Isabel Ayguavives) A teoría do espello (Pedro Corredoira Alonso) Notamotof (Rubén Coca) 2003 Catálogo II A Subela (Luis Avilés) Meigallos. Tras un longo camiño. Misto Films e Fundación AISGE. Luís Tosar ou Miguel de Lira. Outro día máis. Máxima pena é o proxecto de primeira curtametraxe en formato CinemaScope de IB Cinema. proxecto conxunto entre Mr. entre outras profesións do sector. . e traballou en boa parte das producións galegas dos últimos anos. de Luque Mathews. Sampayo e Pekas) O trasto (Rafael Calvo) As loiras os prefiren cabaleiros (A. O fenés Carlos Alberto Alonso. un traballo no que participarán Celso Bugallo. e Galiza. que explota ó máximo as posibilidades do formato anamórfico. Durante unha semana.de Mr Misto Films protagonizada por Isabel Blanco. coa colaboración de Coren77. Curtametraxes seleccionadas no programa Curtas do Consorcio Audiovisual de Galicia 2005 Catálogo Redondeo (Alex Sampaio ) La buena caligrafía (A. Suso de Toro. sombras e papas de arroz (T. Márquez & M. actores. Mártires. que por primeira vez chega a Galicia.Fuentes) 2004 Catálogo Minotaurimaquia (J. un proxecto audiovisual que ofrece 25 curtametraxes que fai un percorrido moi crítico polo país de cara 78 ás eleccións autonómicas de 2005 e que está promovida por Burla Negra e A Fraga Maldita . que levou á Coruña a proxección dunha vintena de traballos e a primeira sesión de ON&OFF Rede de curtas.

3. o cinema indio (para autoconsumo exclusivamente. Continental. a empresa 79 81 Na edición deste ano 2005. Galicia fai a súa contribución á produción cinematográfica española a traveso de unha serie de compañías produtoras de distinto tamaño. onde termina o mundo. o Consorcio Audiovisual de Galicia asinaba a mediados do 2005 un convenio con Yelmo Cineplex para que se poidan ver na gran pantalla os traballos que forman parte do catálogo Curtas 04. que foron xurdindo a partir dos anos 80 do pasado século. Sei quen es. Beatriz del Monte e Xosé Morais co nome de Filmanova. dende 2003. 81 91 .F.1. baixo a marca Xavier Villaverde Asociados. Galicia inscríbese de cheo no cinema europeo. desenvolve unha actividade cinematográfica ininterrumpida.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA aterrou en dúas novas cidades. pasa a denominarse Filmanova.3 A importancia económica da produción cinematográfica Na actualidade pódense establecer catro grandes bloques de produción cinematrográfica no mundo. un proxecto conxunto entre Mr. non estritamente nacionais: o cinema americano (hexemónico e que admite marxinalmente no seu seo as propostas do cinema independente que só acadan recoñecemento en Europa). 24 mais que no 2003.E. Durante o 2003. Vitoria e A Coruña79. videoclips e publicidade. ata 80 consolidar un catálogo que a sitúa nunha posición de primeira orde no estado . Os Luns ao Sol. dirixida por Xavier Villaverde. Dentro do plan de promoción da curtametraxe. Para levalo adiante. estructura e plantexamento empresarial. situándose o 51 % restante en mans dos socios tradicionais. así como as sociedades Gescaixa Galicia (a través do seu fondo Invercaixa Galicia FCR) e Xesgalicia (a través do seu fondoEmprende) . Continental abríu novas liñas de negocio que lle permiten participar activamente nas distintas ventanas de explotación. Constituída formalmente en 1990. Durante aquela década sucédense fundamentalmente traballos de videocreación. cando aparecen as primeiras producións no audiovisual galego. Misto Films e a Fundación AISGE. xa en 1989. A Vida que che espera. produción e realización de televisión e cinema. A empresa foi fundada en novembro de 1999 por Antón Reixa. Trece badaladas. Para que non me esquezas ou Heroína. En 2001. o ano 2002 Continental realiza unha ampliación de capital a partir da que conta no seu accionariado cos máis sólidos inversores financieros galegos: os grupos Rosp Corunna e R. a sede da Sociedade de Xestión de Artistas e Intérpretes acolleu en Compostela a sesión inaugural de On&Off Rede de curtas. unha cifra que supón un incremento de 25 filmes (+3%). algo só posible pola gran cantidade de poboación de India). En particular. Estes inversores contan co 49 % do capital social. A historia de Continental Producciones remóntase a 1982. 80 Ademáis. o cinema europeo (necesariamente transnacional) e o cinema latinoamericano (moi incipiente e que se trata de abrir camiño entre Europa e o mercado latino estadounidense). o sector español mostrou un positivo dinamismo cun total de 92 filmes integramente nacionais. Algunhas das súas principais producións de Continental son Fisterra. segundo un informe do Observatorio Europeo do Audiovisual. así como o Consorcio de Exportación de Cine Español e Iberoamericano Latido. producíronse nos 25 países da Unión Europea 752 longametraxes. como son a distribuidora de video e DVD Cameo. Por outra parte. cun volume de produción que crece cos anos e potenciando os seus departamentos de desenvolvemento e marketing. para dar a coñecer o mundo das curtametraxes a través de citas de carácter mensual.. Esta misma fonte estima que en 2004 producíronse ó redor de 764 películas longas entre os 25 estados.F. Posteriormente. ten lugar a rodaxe da primeira longametraxe que lle dará nome á futura empresa. Neste período de tempo. a entidade financeira Caixanova súmase ao conxunto de accionistas da compañía cun 20% do capital social e. respecto dos 727 que se produciron en 2002. Filmanova é un grupo audiovisual centrado na creación. Curt Ficcions Yelmo Cineplex quixo darlle un impulso definitivo á presenza da curta antes da proxección dunha película nas pantallas de cine.

a curtametraxe de animación Minotaurmaquia: Pablo en el laberinto. de Hannes Stöhr. Caixanova e Galeban 21 Comercial (Banco Gallego). Tres no Camiño. I. O proxecto de produción máis importante é. soy yo. cun alto valor engadido creativo e artístico.000 espectadores. non obstante. Si lo sé no vengo. acomete en solitario a produción do documental Lobos Acosados. de Jorge Gaggero. Para esta rodaxe efecturon unha 2 ampliación das súas instalacións. como Sara. La verdad sino miento. Lorelei Producciones é unha compañía centrada no mundo cinematográfico. a súa participación na longametraxe O agasallo de Silvia. O lapis do carpinteiro e a curta Ciclo) e televisión (a serie de ficción Galicia Express. Di algo. exhibición. a compañía produciu. O lapis do carpinteiro. te seguiré amando. Borja Pena e Alex Castro. Formato constituíuse como produtora en marzo de 1989. unha película de animación baseada nos personaxes creados polo debuxante Xaquín Marín. entre outros traballos. Filmanova Invest conta co asesoramento de analistas financeiros internacionáis para o desenvolvemento desta operación. ambos con ampla traxectoria na produción de curtametraxes. dirixida por Dionisio Pérez. El trasto. De momento. acadou en dous semanas 100. Atlántico Films é unha produtora de cine veteranas en Galicia. Tras a rodaxe de varias TV movies. . A Saúde. ademais dalgunhas producións para televisión (A memoria cotiá.B. a longametraxe de animación Linko Killer Machine. que forma parte dunha triloxía pendente de remate e que inclúe Días de voda e a aínda non estreada O desenlace. Algunhas das longametraxes no seu haber son La gran comedia. Descongélate. un filme rodado en sistema de alta definición. dirixido por Xosé Zapata. creada para investir en proxectos cinematográficos nacionais ou internacionais. e No sos vos. que ocupar 700 m . Telespan 2000. Tamén realizaron unha mediametraxe.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO desenvolveu xa varias producións de cinema (as longametraxes Lena. baixo a dirección de Juan Pablo Etcheverry. A operación mais recente de Filmanova Invest foi a coproducción da longametraxe Camarón. Entre as súas fitas máis recentes figuran Érase outra vez. o proxecto estrela é. Amaneceres ou Régimen abierto). Delta e Sincopado. Lauburu e Malfeito. Godspeed (2003) e varias curtametraxes como Sabes que te quiero. sen dúbida. e as curtas Toda clase de pieles. 82 como as coproducións con Arxentina Cama adentro. Entre as súas principais producións figuran a longametraxe O agasallo de Silvia. Días de fútbol ou Torremolinos 73. ou a coprodución con Alemaña Galatasaray-Depor. Iníciase no mundo da produción cinematográfica como produtora das curtametraxes La calle del general Aleson e O Trasto. A empresa coproduciu a longametraxe Divertimento (2000). incorporouse como accionista a Filmanova Invest na última ampliación de capital que levou a cabo na primeira metade de 2004 esta sociedade. La leyenda de la doncella ou Cuando el mundo se acabe. distribución e arquivo. tanto dos seus socios coma alleos. Descongélate. Alex y yo e Dous. creada a comezos do ano 2001 e que conta co aval da experiencia de anos de traballo noutras compañías dos seus socios fundadores: Xosé Zapata. que estuda o afundimento de submarinos alemáns nas costas galegas durante a II Guerra Mundial. Cinema (previamente Servicios Audiovisuales Ignacio Benedeti S. En preparación. que foron os fundadores do proxecto. 82 Ben situada no ranking de taquilla. C.) é a única empresa galega dedicada ao cinema en todas as súas vertentes: produción. participou en filmes xa en explotación como Lena. xa que foi fundada en 1985 por Juan Pinzás e Pilar Sueiro. O ano da carracha ou Mar adentro e realizou investimentos financeiros en proxectos a punto de estrear. de José García Hernández. a tv movie. Secuestrados en Xeorxia ou os documentais 4 puntos cardinais e Santa Liberdade). Igualmente. a primeira película Dogma do cinema español. Estes once novos socios súmanse á produtora galega Filmanova. Dende os comezos apostouse por combinar a mellor calidade de imaxe. de Juan Taratuto . El juego de los mensajes invisibles. a impulsora de éxitos de cine español como Al otro lado de la cama.

require que os proxectos conten con participación de empresas dos tres territorios que o asinaron: Cataluña. A iniciativa toma o seu nome do proxecto que hai dous anos puxo en marcha o INCAA. implica ao Instituto Nacional de Cine e Artes Audiovisuais de Arxentina (INCAA). participando en proxectos propios ou en colaboración con outras produtoras españolas ou estranxeiras. e vinculadas a ésta. Dos 18 títulos nos que participou Antena 3 en 2004. No marco da Semana de Cine Arxentino en Galicia subscribiuse en Santiago de Compostela o Fondo Raíces. para chegar a acordos de coprodución cinematográfica. O ano da carracha. Polo que respecta a longametraxes. que nace co obxectivo de impulsar as coproducións cinematográficas nas que participen empresas de Cataluña. en colaboración con produtoras galegas e televisións e empresas audiovisuais do resto de España. e outras compañías e televisións de Francia. por parte española. Posteriormente.000 euros para o ano 2005. Antena 3 investiu 23 millóns de euros durante 2004 na coprodución e compra de dereitos de películas e TV-movies españolas e europeas. Entre as súas producións cabe destacar a curtametraxe Las rubias los prefieren caballeros (2003). unha especialización coa que aspira a competir no mercado internacional. co propósito de lle dar continuidade á actividade cinematográfica en Galicia. unha coprodución europea que se rodará en outubro próximo e na que participan. Italia e Alemaña. A recentemente desaparecida Fenda Films centraba a súa actividade na produción de longametraxes (35 mm) para a distribución cinematográfica e o mercado televisivo. el origen. Días de voda e Os luns ó sol (todas de 2002). dirixida por Isidro Ortiz e Cargo. en cumprimento da denominada Lei do 5%. O misterio Galíndez. Pola súa parte. O dito fondo. o Instituto Catalán das Industrias Culturais (ICIC) e o Consorcio Audiovisual de Galicia. entre as que figuran as películas con participación galega Un rey en La Habana ou Seres queridos e o de animación P3K Pinocho 3000. creada no ano 2003. traballa con xóvenes directores e guionistas galegos provintes das curtametraxes. a TVG coproduciu durante 2002. A TVG ven colaborando na produción de longametraxes galegas… 93 . baixo a dirección de Manuel Castelao. Adai Films foi fundada en 1994 por Ricardo García Arroyo e Xosé Xoan Cabanas Cao. A Televisión de Galicia ven colaborando na produción de novas longametraxes galegas e numerosas TV movies. Camiño de Santiago. e que centra o seu esforzo no desenvolvemento de cine enmarcado no xénero fantástico e de terror. En fase de postproducción encóntranse as longametraxes Somme. Zenit Televisión. e ten previsto destinar no 2005 uns 33 millóns de euros a este concepto. O Fondo Raíces. 2003 e 2004 algunhas películas do talle de Trece badaladas. ICC e Gestmusic Endemol. ao que se pretende que se vaian incorporando outras comunidades autónomas españolas. en 12 fíxoo baixo a fórmula de adquisición de dereitos de emisión. Galicia e Arxentina. Galicia e Arxentina. ambas estrenaranse no outono do 2005. que está dotado con 450. convocando representantes do Estado español e das comunidades autónomas historicamente ligadas a Arxentina. Tres en el camino ou A promesa (todas eles do 2004). O lapis do carpinteiro. Ilegal ou O agasallo de Silvia (ambos do 2003) ou Un bosque de música. constituíronse Vici Produccións e Vimbio Filmes. A participación nestas novas producións enmárcase na política de apoio ao audiovisual galego desenvolvido pola canle pública ao longo dos últimos anos. Dende que comenzou a súa andaina.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Vaca Filmes é unha produtora cinematogáfica recente. unha coproducción internacional de sete millóns de euros dirixida por Clive Gordon. a cadea participa como coprodutora na longametraxe La bella Otero. xunto á canle privada.

mantendo unha delegación propia con sucursais repartidas polo territorio. (consorcio que comercializa os filmes de Universal. No panorama distribuidor existen. A isto engádeselle o feito de que. en 2002 conseguíronse porcentaxes de espectadores relativamente altas: 24.5% en Italia.3% en Luxemburgo. ao problema da distribución súmaselle o da promoción. Aurum e Lauren. Outros cinco venderon entre 5 e 10 millóns de entradas . o informe resalta unha alta concentración de espectadores europeos en torno a un puñado de títulos. que. Iberoamericana e C. Os filmes europeos máis amplamente distribuídos en Europa son os británicos. por un lado. polo que as producións que se proxectan nesas salas se limitan ao catálogo do estudio correspondente. Metro Goldwin Mayer e DreamWork. Vértigo. en particular. É interesante sinalar que nalgúns casos estas coproducións obtiveron máis da metade dos seus espectadores nos países socios. ademais de recoller en España as marcas locais Araba. Planeta. oito filmes concitaron fundamentalmente a atención do público. Hipano Fox.2 A DISTRIBUCIÓN DE CINE Media Salles presentou un informe sobre a circulación dos filmes europeos no noso continente durante 2002. xeralmente. a partida máis modesta é sempre a que se destina a plans de promoción. seguidos dos franceses e dos alemáns. 21. Buenavista ou U. Un recente estudio realizado polo ICAA demostra que. son ⎯tamén⎯ os grandes estudios os propietarios de numerosos multicines abertos en centros comerciais. ou indirectamente. e 10. Amelie e Resident Evil . Así. Muere otro día e About a Boy Gosford Park.2% en Francia. e no galego. As multinacionais de distribución audiovisual aplican o mesmo modelo en tódolos países europeos 83 84 Astérix y Obélix. Hable con ella. o modelo máis implantado é o dos subdistribuidores. que se establecen como empresarios autónomos nas zonas periféricas. negociando a representación dos seus produtos con algún distribuidor independente. Para máis inri.) e. entre outras. 10. no segundo. se produce en círculos periféricos. En 2002. O informe tamén apunta que as coproducións xogan un papel esencial. En canto á distribución de filmes españois. en xeral. grandes distribuidoras que traballan en todo o territorio español.9% en Dinamarca. NewLine. mentres as multinacionais poden manter sucursais dentro dun territorio. os oito primeiros eran coproducións.I. Pero con estas empresas coexiste outro tipo de distribuidor que opera en ámbitos xeográficos máis restrinxidos. Este mecanismo é o que a fin de contas dificulta a chegada aos cines de películas que non sexan distribuídas masivamente por estas empresas.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO 3. Alta Films. Tripictures. Éste adquírelles as películas ás grandes distribuidoras a cambio dunha porcentaxe sobre a súa posterior explotación. ou de acordo cunha repartición por rexións ou zonas. A actividade das multinacionais de distribución audiovisual no mercado español. curtametraxes ou documentais. segue o mesmo modelo que aplican a calquera país europeo occidental: o seu control poden exercelo directamente. Deles. De feito.P. Por outra banda están as distribuidoras promovidas en cada país cun ámbito de acción restrinxido aos seus mercados: Filmax-Sogedasa. No primeiro dos casos estarían Warner. nos últimos tempos. 10.0% no Reino Unido e Irlanda. entre os filmes europeos máis vistos en Europa en 2002. 8 Femmes. B. Por exemplo. que traballa a través da empresa Tripictures. cuxo obxectivo é realizar unha análise en profundidade das dificultades que sempre experimentaron as películas continentais para traspasar as fronteiras do seu país de orixe. dentro das que se poden diferenciar as filiais de distribuidoras ou estudios norteamericanos e as distribuidoras de orixe nacional. Columbia. dentro dos orzamentos nos que as produtoras se desenvolven para a realización de filmes. Misión Cleopatra. tres obtiveron máis de 10 millóns de espectadores ao longo e 83 84 ancho de Europa .

UU.000 euros a potenciar a promoción audiovisual en Internet dentro do seu plan de actividades para 2005. investigador e divulgador cinematográfico Miguel Anxo Fernández. finalmente. que cada vez lle concede maior importancia á estratexia EE. equipararse ás promocións norteamericanas. adquirindo especial relevancia nos últimos tempos as novas tecnoloxías e os novos soportes (sitios web.1% menos que o ano anterior) e importáronse 419 producións estranxeiras (un 1. coa distribución dun escaso número de copias nos cines. En palabras do crítico. da segmentación do mercado e do posicionamento do filme.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA mercadotecnia e comunicación. está o chamado drama das copias: as multinacionais da distribución que. do aproveitamento das axudas institucionais e da porcentaxe de presuposto destinado á promoción. En marzo de 2004. por vez primeira. Por último.2% durante 2003. A Consellería de Cultura convocou subvencións para apoiar á comercialización das producións 85 Os resultados que se obterán dependerán da selección de historias. 95 . elenco de actores e directores. No ano 2003 estreáronse 106 películas españolas (un 13. etc. da presenza en festivais e mercados. Esta ocultación leva a unha falta de interese entre os potenciais espectadores. A tendencia en canto ao volume de copias para a súa explotación nas salas segue en aumento no Estado español. no 2005 só sobreviven dúas desas operadoras. o obxectivo das axudas é intentar equilibrar a presenza na rede das producións galegas. ata acadar as 45. Segundo o Consorcio. De feito incrementouse nun 6. e a escasa vontade empresarial de constituír unha compañía distribuidora galega que.). polas 23 do ano anterior.ROM. 26 desas películas comercializáronse con máis de 300 copias (3 con máis de 500). o Consorcio Audiovisual de Galicia tamén considerou oportuno establecer accións de promoción exterior do produto audiovisual galego e ademais destinou 60. O lanzamento dunha longametraxe cinematográfica e o seu funcionamento posterior no mercado vén determinado en gran medida polas actividades de mercadotecnia que se leven a cabo durante o ciclo de vida mesmo. e-card.000 euros. do público obxectivo. na medida do posible. CD. para que poidan. segundo os datos recollidos dun informe do ICAA. da campaña de comunicación. A tendencia a seguir márcaa novamente o mercado estadounidense. deciden apostar por producións alleas ao mercado estadounidense castigan doutra forma os pequenos produtores. A ausencia dunha estratexia de venda e promoción na maior parte das producións é un mal que significa a inexistencia pública e mediática da produción audiovisual galega e o seu descoñecemento polo público en xeral. á parte de darlle saída aos filmes galegos no propio territorio.7% máis). en Vigo: Baño Films e Suso Zinea. subvencións para apoiar a comercialización de produtos audiovisuais e a presenza nos mercados de obras orixinalmente producidas en lingua galega. concede cada vez máis importancia a promoción das producións de promoción das producións. segundo o Ministerio de Cultura. con unha dotación de 180. Comunicación Social e Turismo convocou en 2003. A Consellería de Cultura.882. a distribución é se cadra o sector máis inmobilista e involutivo de cantos conforman o audiovisual galego desde unha perspectiva histórica. Co paso dos anos confírmase a crecente centralización desta actividade maioritariamente desde Madrid. contraproducente para a conta de resultados das nosas produtoras cinematográficas. segundo recolle na súa comunicación no II 85 Congreso Galego Audiovisual Lorena Rodríguez . os poña en circulación no resto do territorio español e a nivel internacional. á inversa da práctica habitual de Hollywood. Se en 1935 existían 14 empresas distribuidoras en Galicia.

Gómez Ontaño Rogelio Tourón M. distribúe materiais de Alta Films.2.B. Emilio Baños conta nos seus catálogos cunha elevada porcentaxe das longametraxes feitas en Galicia. Das outras. con tan só 7 empregados. Vértigo ou TriPictures e subdistribúe HispanoFox e Buenavista. e facturaron no exercicio 2003 un montante de 1. Malia as limitacións que lle veñen dadas pola súa condición de subdistribuidor e de carecer de calquera estímulo institucional. Ignacio Benedetti Cinema desenvolve o potencial de exportación do audiovisual galego mediante a súa distribuidora Gallaecia Cinema. Baños Films. I.07 millóns de euros.L.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Evolución histórica das distribuidoras de cine en Galicia. Suárez Bolado José María Arévalo José Pazos García Luís Caramés López Campanioni Alberto Balgoma Romay 1989 2001 Rogelio Tourón Alberto Balgoma Emilio Baños Secundino Otero Baños Films. Recientemente. Por outro lado. Pereira Nouche Ufilms (Ulargui Films) Salvador Avendaño Vigo Espectáculos Celta F. Suso Zinea comezou a operar no ano 1995 coa distribución cinematográfica como actividade fundamental.1 As distribuidoras dos títulos de cine producidos en Galicia Moitos dos problemas que sofren os produtores independentes ou os autores noveis en Galicia poden ter a súa raíz na falla dun distribuidor que posibilite o acceso da súa película ás pantallas tanto da nosa comunidade como de fóra dela. Suso Zinea. S. distribuidor con sede en Vigo. así como das rodadas en localizacións galegas. conta cun arquivo cinematográfico composto por máis de tres mil títulos en pasos de 35 e 16 mm. Monroy Arizamendi Fonte: Miguel Anxo Fernández 1979 G.L. a empresa pechou os almacéns cos que contaba en Vigo. Mercado 1935 Atlantic Films Filmófono Román González Hispano Foxfilms A Coruña José Ledo MGM Ibérica José Miguel Montero Paramount Films G. Velaquí a relación das distribuidoras cinematográficas coas que teñen que negociar as produtoras galegas para que as súas películas cheguen ao público: 86 Dalgunhas destas películas conta coa posesión plena dos seus dereitos audiovisuais en formato de 16 mm para toda a Unión Europea. S. Na actualidade encárgase da subdistribución para o norte e noroeste do material de Warner Sogefilms en circuítos periféricos. Filmax. así como da distribución para todo o Estado doutras producións independentes. . As empresas ubicadas en Galicia e dedicadas de forma maioritaria á distribución cinematográfia que figuran no Rexistro Mercantil son 3. á marxe das cidades. considerado polas principais 86 filmotecas como o máis importante de Europa consagrado a cartoons . Ademais distribúe de forma exclusiva para o mercado europeo toda unha serie de títulos en formato cinematográfico. Cinema tramita os dereitos de exhibición pública non comercial cos propietarios do copyright. 3 empresas en Galicia se dedican maioritariamente a distribución cinematográfica 3.

Machín. I. Pero foron varias as producións galegas que emprenderon a distribución fóra do mercado español. Isto non fai máis que poñer de manifesto. Dáme lume. Buenavista International Spain. foi lanzada ao mercado con 250 copias. onde termina o mundo (1999). Alta Films tamén se encargou dalgunhas creacións de produtoras galegas. La ley de la frontera (1995). Super RTL adquiriu os dereitos de TV en aberto. Tirano banderas (1993). En case todos estes países xa foi estreada con bos resultados de público. O problema na comercialización do cinema galego é que se apoia. os filmes de animación creados por Dygra Films. ata hai poucos anos. Ademais. Italia. Miramax e Disney. así como para Eslovaquia. DreamWorks e Paramount. Frontera sur (1998). Portugal. Pola súa parte. E. licensing e publishing. Lena (2001). Divertimento (2000). unha crecente incapacidade para estrear con autonomía e non en función dos ocos deixados polas producións norteamericanas. A noiva da medianoite (1997) e Canícula (2002). excepto en España. Foi a que puxo en circulación películas como Continental (1989). e Disney Channel Alemaña. como é o caso de Belas dormentes. Iugoslavia. Grupo Pi distribúe a longametraxe de Vía Láctea Films. en pequenas produtoras que moitas veces non chegan aos grandes circuítos de exhibición e quedan fóra das posibilidades de distribución. os de televisión de pago. segundo di Miguel Anxo Fernández. Dáme algo (1997). pola súa banda. encargouse de distribuír no mercado español longametraxes como El juego de los mensajes invisibles (1991). cunha delegación na Coruña. o consorcio que comercializa as películas de Universal. Dygra Films e a produtora e distribuidora Icon Productions chegaron a un acordo no que esta comercializa todos os dereitos de distribución da película de animación O Bosque Animado. toda unha vida (2002). como é o caso de Fisterra. o que garantiu 97 . Sei quen es (1999). foi a encargada da distribución de O bosque animado (2002) ou O soño dunha noite de San Xoan (2005). e xa se comercializaron os dereitos televisivos para os territorios anteriores. xunto a empresas de Francia e Canadá.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA United International Pictures (UIP). O lapis do carpinteiro. Descongélate (2003) ou Mar adentro (2004). Se buscan fullmontis (1999) ou Un rey en La Habana (2005). Ademais destes anteriores. O alquimista impaciente (2002). Os luns ó sol (2002). como Cuando vuelvas a mi lado ou A lengua das bolboretas (as dúas de 1999). Escandinavia e Chile. Columbia Tri-Star Films de España. é a máis poderosa das distribuidoras e contaba. Blanca Madison de Vici Producciones ou Un bosque de música. distribuíu tamén algunha das producións galegas con maior recoñecemento de crítica e público. A multinacional Warner Sogefilms A. o acordo inclúe os dereitos de distribución da nova serie que Dygra Films está realizando actualmente. Francia. no ámbito internacional. de Sun Lúa. co que os seus traballos son moito menos comerciais e alcanzan menor Foron varias as producións galegas que emprenderon a distribución fora do mercado español divulgación. Desde a súa estrea en España en 2001. Pero o acordo con Icon Films inclúe tamén os dereitos mundiais de TV. La Moños (1996). a cinta foi vendida xa para cine en Benelux. La leyenda de la doncella (1994). Ilegal. de Vía Láctea Films. a distribuidora dos estudios TouchStone. Hollywood. Marrocos. unha versión futurista do conto de Pinocho. e a pesar da competencia doutras producións de animación de factura norteamericana. que foi dirixida por Daniel Robichaud e coproducida pola compañía española Filmax Animation. de Off Films. en gran parte. existen algúns casos no panorama cinematográfico galego nos que a propia produtora se tivo que encargar da distribución do filme. El misterio Galíndez (2002). A vida que che espera (2004) ou Heroína (2005). A promesa (2004). P3K Pinocho 3000. Rusia. baseada na película orixinal de O Bosque Animado. Latinoamérica e Alemaña. Ademais.

Holanda.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO a presenza da película nos principais festivais. Cando aínda non fora estreado. Israel. a exhibición nos cines do seu país.3 A EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA As primeiras proxeccións de imaxes animadas das que temos noticia en Galicia tiveron lugar na Coruña o 2 de setembro de 1896 por iniciativa dos empresarios Pedregal e Ramos. Rusia. Canal Arte adquiriu os dereitos de emisión de Minotauromaquia. que produciron a empresa galega Dygra Films e a portuguesa Appia Filmes. o que permitiu a súa estrea en febreiro de 2005. Gran Bretaña e Suecia. onde continúan as negociacións. que finalmente se pechou con Sólida. A distribuidora arxentina Artkino Pictures estreou no inverno de 2004 o filme Días de voda nas salas cinematográficas de Arxentina. Bélxica. Italia. Noruega. a produtora galega cerrou xa un acordo para a distribución de El espíritu del bosque en Rusia. permitiu a venda da película a cinco novos países: Suecia. entre os que se inclúen (á parte de España e Portugal) algúns tan importantes como Italia. 3. Pablo en el laberinto de Juan Pablo Etcheverry durante os anos 2005 e 2006 en Francia e Alemaña. e a canle de TV de pago Pan Latinoamericana adquiriu os dereitos para a súa emisión en Latinoamérica. onde o filme será estreado nas salas comerciais. Brasil ou Arxentina. e a distribuidora Movie Movie. A presentación desta película no Cartoon Movie de Potsdam. Tra-la presentación das primeiras imaxes de Cargo no Marché Du Film de Cannes 2005. Arxentina. Nunha situación parecida atópase Gisaku. mentres que Francia. Ademais. Mondo TV adquiriu os dereitos de explotación para Italia e foi vendida tamén en Turquía e Ucraína. China. En Europa. Logo da súa exhibición en Cannes. pecháronse acordos de venta nos territorios de Portugal. A estes países europeos hai que sumar os territorios de España. agás México e Brasil. e está ultimando esta en Italia e Alemaña.. en poucos días.A. Bélxica e Países Baixos. onde o filme tamén será distribuido en salas de cine. o MOMA de Nova York manifestou interese por estrear a curta neste importante museo neoiorquino en xuño de 2005. Neste sentido. Bélxica e Holanda amosaron xa o seu interese por este filme e estanse estudando os termos dos respectivos acordos. C. Islandia e Dinamarca. A excelente acollida por parte dos asistentes ó Festival de Cannes na edición do 2004 provocou que. A presenza de Ilegal dentro deste acordo implicou o seu desembarco no Mercado Internacional de Cine. Ademais. que organizaron sesións de kinetógrafo –un . Uruguai e Chile. espertaron unha grande expectación os novos proxectos de Dygra Films presentados no Cartoon. Chile. Exipto. de Venezuela. e avanzáronse notablemente as negociacións co Reino Unido e Alemaña. A película de Xavier Bermúdez León e Olvido estreouse en Francia e Suíza a mediados de marzo de 2005. Tamén se verá en Rusia. aínda que tardou en alcanzar un acordo para a distribución en España. o equipo de vendas internacionais de Lumina Films pechase numerosos contratos ata alcanzar os 40 territorios que xa están comprometidos. o que eleva a 61 o número de territorios nos que se distribuirá. a través dun acordo coa distribuidora Scanbox Entertainment. a repercusión do filme de animación en 3D O soño dunha noite de San Xoan. que xa foi vendido en toda Latinoamérica. onde tamén tivo unha excelente eco. México. grazas ás distribuidoras Mima Fleurent (Francia) e Xenix Films (Suíza). non poido ser mellor. O lapis do carpintero foi vendida a distintas distribuidoras que se encargarán da súa explotación tanto en salas como en vídeo e canles de televisión de México. Uruguai e Paraguai. mentres se negocian acordos con outras empresas para a súa venda noutros territorios. Finlandia.

En 1905 abriu as portas do cinematógrafo Lino e. xa na primeira década do século XX. Por outra banda. certa sofisticación: levan organista ou pianista. Bomberos en Londres. L. os dous levantados no ano 1899. A Coruña. Un jardinero sorprendido. as barracas das feiras serán punto de exhibición de películas. inaugurando. vendedor de entradas e ata o charlatán-explicador das películas. Coraceros franceses. A Coruña. mentres o 88 encargado da proxección facía o cambio de cinta no aparato . Segunda parte: 1. 6. En 1906 inaugurouse o Victorious Graph en Vigo. pavillón estable que estivo aberto nos Cantóns preto de oito anos. Castro de Paz. Caballería española. 2. en Santiago de Compostela. que proxectaba filmes do catálogo do pioneiro británico R. Próximos xa os anos dez. que por eses anos podía considerarse máis ou menos estable. Os exhibidores ambulantes e os que pretendían estabilizarse encheron de cine toda Galicia na primeira década do século. Una escena en Argel. xunto cos cafés e teatros. tiña xa a exclusiva na provincia da casa francesa Pathé. sábese que tivo lugar no Teatro Liceo de Pontevedra o 17 de abril de 1897. 19 de abril de 1897]. As sesións incluían todo tipo de materiais: chegadas de trens. 1996. A algúns. o pioneiro José Sellier solicitoulle á corporación coruñesa o permiso para instalar. prefabricados e instalados durante meses. o cinematógrafo da Porta do Sol. 3. Duelo a muerte. en Galicia a nova modalidade do aluguer para exhibición.no Teatro-Circo coruñés. as primeiras cintas para autoconsumo. En Vigo funcionaría tamén. 88 O programa da primeira sesión pontevedresa foi o seguinte: Primera parte:1. Antonio Sanchís ou Luis de la Puente. En 1905 había trinta pavillóns en Galicia. aos que habería que lles engadir un número indeterminado de barracóns. en menos de tres anos. o que favorece a construción de locais estables. algúns teatros. Paul 87 Canto á primeira sesión do cinematógrafo Lumiére. Manuel Ureba. 37. 2. concretamente durante o verán de 1897. 4. ou do pavillón Guignol en Vigo. cabinas de ladrillo e outras medidas de seguridade. Este foi o caso do teatro Circo en Lugo. Xosé Rodríguez Seoane. o primeiro gag da historia do cinema. Embajadores en Budapesth [sic]. Deste modo. con mangueiras de rega. Teodora Sáenz. igual que o cinematógrafo Pinacho en Vigo. dende 1902. procedentes de Lisboa e Porto. ata ben entrado o século XX. que ardería un ano despois. Entre película e película. Programou sesións de seis a dez e tamén se valía dunha cámara Lumiére. Daniel Barreiro. agrupadas en sesións de dez. e correu a cargo dos delegados portugueses da empresa As primeiras imaxes animadas foron iniciativa de Pedregal e Ramos no 1896 César Marques e Alexandre de Azevedo. Banquete curioso. en Castro de Paz (coord. había un descanso obrigado na escuridade. W. Ferrol e Lugo. ademais de dous nomes míticos na exhibición e na produción dos primeiros anos do cinema en Galicia: a saga dos Barbajelata e Lino Pérez. J. Unha das películas que se exhibiron foi a célebre Regador regado. o Apolo. O cinematógrafo comezou a estabilizarse parcialmente en Galicia nalgunhas salas e pavillóns ambulantes. 99 . Tamén nestes anos. Especúlase mesmo sobre a posibilidade de que Lino Pérez subministrase estas películas a outros exhibidores. probablemente. Trabajos de campo. malia algúns limitárense ás festas e á tempada estival. 87 Vid. os pavillóns foron alcanzando. Logo proxectarían en Tui. Historia do Cine en Galicia. a historia permitiulles ter nomes propios: Matías Sánchez. 5. en alamedas e prazas. Llegada de un tren. Carreras en saco. 4. 6. cortes de tsares ou vistas de Niza. “A chegada do cine a Galicia e as primitivas fórmulas de exhibición (1896-1908)”. En 1911 o salón París coruñés comezou a promover. Lino Pérez xa organizara exposicións en 1898 no Circo coruñés. 3. películas de 50 segundos de duración. Batalla de nieve. e en Ferrol.).LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA dos sistemas derivados do de Edison. como o Jofre en Ferrol ou o Principal en Santiago de Compostela. Co paso dos anos. que servía indistintamente para rexistrar imaxes e para proxectalas. e mesmo anos. 5. pasan a facer proxeccións de películas en lugares estables. o New England. Posibelmente se tratase do kinetógrafo de Prado (procedente de Asturias). un pavillón no paseo de Méndez Núñez no que poder proxectar as súas filmacións. [El Diario de Pontevedra. Vía Láctea Editorial. a normativa sobre instalación deste tipo de locais endurécese. operador. p.

os Royalty e Gran Cinema de Sada. Fraga alugou tamén outras dúas salas na rúa Nova. Nesa época. que foi explicador. . Lugo. das que 89 140 estaban en Galicia.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Pola súa banda. de obvia filiación ideolóxica (a cal lle deixou moi ben situado co triunfo da sublevación franquista). a empresa Fraga declaraba cinco millóns de pesetas de capital social e vendía proxectores alemáns da marca Ertel-Werke.1 As salas de exhibición en Galicia Xa na actualidade. o 31 de outubro de 2004 había 944 complexos con 8 ou máis pantallas. como Ricardo Púente. a 3.45 en 2003. 3. dende a que impulsou a serie ¡Arriba España! La Reconquista de la Patria. percorreu a provincia de Ourense durante meses. Fraga é xa un empresario cinematográfico de gran relevancia que aposta pola exhibición das grandes superproducións italianas que tamén chega a distribuír. Pontevedra. En 1922. Monforte. En efecto. a evolución da media de pantallas por cine non fai máis que confirmar a tendencia a desaparecer das antigas monosalas que son substituídas por modernos complexos multisala. Galicia contaba con cincuenta salas estables das cales aproximadamente a metade estaba baixo o control ou a influencia de Isaac Fraga. construído por Antonio Palacios no paseo da Ferradura compostelán. con cines na Coruña. empresario. o salón Apolo e o Teatro Principal. Dende 1950 foi conseguindo a maioría do mercado En dez anos abríronse no mercado galego 88 novas pantallas galego. fronte aos 885 do ano anterior. país a onde emigrara con 18 anos. Esta tendencia é común a toda Europa. Ferrol. o Doré e o Quiosco Alfonso da Coruña ou o Renacemento de Ferrol. a media de pantallas por cinema pasa neste período de 1. coa estrea de El cantor de jazz no Tamberlick de Vigo. que funcionará ata 1914. o que 89 Ben que realizou puntuais incursións no eido da produción: primeiro nos anos 20 coa serie España en África (composta de documentais de guerra a prol da causa africanista do exército español). logo na Guerra Civil a través da súa produtora Films Patria. logo do seu regreso a Galicia en 1908. En 1929. Como consecuencia diso. En Arxentina. e o apoio de distribuidores como Emilio Baños.000 salas cinematográficas. España dispoñía de máis de 2. Malia o número total de cines ir descendendo. exhibidor e distribuidor ao longo de máis de setenta anos. Ourense e Vigo.3. mantivo vivo o imperio ata a súa morte en 1982. que confirma que os multiplexes e os cines dixitais se estenden por todos os países do vello continente. na súa maioría multisalas nos centros comerciais das principais cidades. segundo o anuario European Cinema Yearbook -2004 de Media Salles. en marzo de 1929 e. dato lixeiramente inferior á media española. Tres anos antes comprara xa o Teatro Jofre en Ferrol. se ben a diferenza se acurta notablemente. xunto con algúns colaboradores. e proxectou en todas elas películas Pathé. concretamente durante o período 1993-2003. en 1888 nacera no Carballiño o que pode considerarse un dos galegos máis importantes da industria cinematográfica española: Isaac Fraga Penedo. proxeccionista ambulante. A mediados dos anos dez.30 en 1993. Nos anos setenta controlaba cincuenta locais dos 300 que funcionaban en Galicia e tiña un posto importante no sector español. comprou un proxector co cal. En 1927. Santiago de Compostela. aínda que de forma desigual en cada unha das provincias. neses dez anos abríronse no mercado galego 88 novas pantallas. En 1910 alugou o modernista pavillón Artístico. En 1909. xa foran levantados algúns dos grandes cines-teatros de Galicia. e a lombos dun cabalo. Fraga instalou en Compostela un gran cinema ambulante no que simultaneaba a exhibición de películas con variedades. e foi tamén pioneiro do cinema sonoro. descubriu o cinematógrafo e. De feito. como os García Barbón e o Tamberlick de Vigo. con películas como Quo Vadis o Cabiria e seriais de moitos episodios como La llave maestra. produtor. Fraga dedicouse o resto da súa vida á exhibición . o número de salas de exhibición cinematográfica experimentou un importante crecemento en Galicia.

o 36. aínda que ao longo dos últimos anos se fai menor con respecto ao resto das provincias. con 13. Pola súa banda. case a metade das pantallas atopábanse en establecementos con una soa sala de proxección (o que significa o 80. Afondando neste tema. con 12. que supoñen un 47. só A Coruña contaba no ano 2000 con un complexo cinematográfico con máis de 8 salas de exhibició: Los Rosales. máis da metade das salas de exhibición Distribución das pantallas de cine existentes en Galicia. mentres que no extremo oposto se sitúa A Coruña. En 1994. con 13 pantallas. Box Ourense. Ourense aglutina a menor porcentaxe de salas de cine en Galicia.71% respectivamente. Na actualidade. 6 a 8 pantallas 37.44% do total de pantallas de exhibición cinematográfica existentes na actualidade en Galicia.160 no mesmo período. Así en 2003. O descenso produciuse a custa da creación de cines con máis de seis pantallas. o número de pantallas en Galicia traxectoria seguiu unha crecente durante os últimos anos.88% 2 pantalla 9.31% 3 a 5 pantallas 24.7%. no ano 2001 o 7. estas porcentaxes son xa de 18. Yelmo Cineplex Lugo. case a metade das pantallas atopábanse en cines unipantalla (o que significa o 80.22% do total de pantallas de exhibición cinematográfica existentes na actualidade en Galicia. No ano 2003.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA supón un crecemento do 6. Yelmo Cineplex Vigo e Multicines Galicia en Ferrol.13% complexos de máis de 5 1 pantalla 10. Polo tanto. En calquera caso.7%.93%.3% dos cines). 2003.13 e 37.27% e o 12.44%. Este descenso produciuse a custa da creación de cines con seis ou máis pantallas.33% pantallas (o 55. con 8 salas cada unha delas. Nos trinta países europeos nos que existen este tipo de centros. Así o número de pantallas en España creceu sempre a taxas superiores ás 101 . respectivamente.36% do total. Ademais.7% e en 2003 é do 10.4%). A teor da información achegada polo ICAA. co 10.22% das pantallas estaba en cines de máis de 8 pantallas.35% agás no ano 1999 no que se produce un retroceso que non se recupera ata o ano 2001.519 a 10. e o 40% entre 6 e 8. En 1994. Box Narón. mentres que no ano 2001 esta porcentaxe se reduce ao 17. mentres que no ano 2001 esta porcentaxe se reduce ao 17. e incrementouse a 8 a oferta de multicines con máis de 8 pantallas: é o caso de cine Box Plaza E en Vigo.3% dos cines). e Los Rosales. co 40. a situación cambiou enormemente. a provincia de Pontevedra mostra un maior peso non tocante ao número de cines. a distribución provincial das salas de exhibición en Galicia pon de manifesto a importancia da Coruña neste como noutros aspectos da industria audiovisual. comercial Galicia operativas están en en Máis de 8 pantallas 18. obsérvase unha lixeira perda de importancia debido ao maior crecemento rexistrado en España. o número de pantallas en multiplexes pasou de 9. En termos de participación no total de pantallas en España. que supoñen un 55.9%. Box Pontevedra. Pontevedra e Lugo supoñen.

do cine Gónviz. Ese retroceso.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO galegas. apréciase claramente en todos eles unha tendencia lixeiramente decrecente. agás nos anos 1996 e 2001 nos que a os incrementos en Galicia superan amplamente aos españoles90. de modo que do ano 1995 ata o ano 2003 desapareceron o 44% dos cines galegos. do cine Capitol. o número de cines en Galicia descendeu de forma continuada durante os últimos anos. con crecementos moi reducidos ⎯mesmo negativos en 1997– que tenden a achegarse ao crecemento cero. máis acentuada en España e Galicia que no total da Unión Europea e Estados Unidos. 90 Á hora de facer esta comparación é importante considerar que as taxas de crecemento españolas son superiores ás da Unión Europea e mesmo ás dos Estados Unidos. cine Victoria e teatro Malvar en Pontevedra. vese paliado coa progresiva 91 apertura de complexos cinematográficos en centros comerciais . Con eles non só foron desaparecendo as vellas salas con grandes patios de butacas e unha única pantalla. foron pechando as súas portas ao público. do Cine Riazor na Coruña ou dos multicines V e cine Fantasio en Vilagarcía. seguindo a tendencia xeral iniciada no resto do Estado. En poucos anos os cines históricos galegos. senón que se produce unha diminución cuantitativa temporal da oferta de salas de exhibición. Se se observa a evolución destes crecementos. Isto ten un claro reflexo na evolución do número de pantallas no mundo. É o caso do Cine Vigo na cidade olívica. Cine Avenida e Cine Yago en Santiago de Compostela. sen embargo. . De feito.

se non quedan entradas para a película que pretendía ver. compran billete para outra sala. como o chamado hábito sociolóxico de ir ao cine en vez de ir ver unha película en concreto: a audiencia diríxese aos multicines e. co que o espazo no que se crea un cine é cada vez máis caro e resulta complicado encher un escenario de trescentas butacas para sacar rendemento. Cines e pantallas.45 2004 57 202 3. con moitas menos oscilacións que no caso de España ou de Galicia Salas de exhibición cinematográfica en Galicia. Ademais.84 1997 80 161 2.01 1998 79 166 2. mentres na Unión Europea é a manterse en torno a un crecemento nulo.30 1994 87 121 1. dáse tamén un terceiro factor que ten moito que ver co peche de grandes salas. 1993-2004.39 1995 86 124 1. 103 . rendibles e interesantes que outros locais con varias salas/pantallas. en caso de abrir un pequeno cine. tan só son accesibles as películas de distribuidoras como Columbia e Tristar antes de catro meses dende a súa estrea noutros cines comerciais. 1993 Cines Pantallas Pantallas/cine 81 105 1.10 1999 68 155 2.77 2002 64 193 3. A principal causa de desaparición das salas de cine está moi relacionada cos problemas da distribución.28 2000 66 161 2.02 2003 56 193 3. Por ese mesmo motivo.63% 92.38% Fonte: Elaboración propia.38% 173.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO En España a tendencia é dende 1999 claramente descendente.44 1996 82 151 1. que se atopa en mans das multinacionais que negocian con grandes grupos de exhibición. Os cines históricos foron pechando as súas portas ao público.54 2004/1993 -29. Pero ter unha monosala supón tamén ter outros inconvenientes que as fan menos atractivas.44 2001 65 180 2. a partir dos datos do Boletín Informativo do ICAA e Anuario 2005 de SGAE. É o encarecemento do chan a través dos impostos urbanos.

Pola súa banda. pero continuando no mundo da cultura. con 36 salas e 6. o que supón dispoñer a día de hoxe de 4 centros.658 butacas. Recentemente adquiriulle a Lauren os tres centros galegos (Narón. filial do Grupo Lauren. hoxe sala de monicreques. É o caso de Lauren Films que contaba ata finais do 2004 con complexos de cine en Narón (12 salas). con 28 pantallas de exhibición e 5. centro dinamizador da vida cultural da cidade herculina ou do antigo cine Rosalía de Vigo. En novembro de 2004 o grupo de exhibición cinematográfica Cinebox asinou un acordo con Lauren Exhibició. que foi inaugurado no ano 2000 e está dotado con 8 salas. Ourense e Pontevedra. Pontevedra e Ourense). con 1.218 butacas. do Rosalía na Coruña. hoxe centro cultural Caixanova.440 butacas. nas localidades galegas de Narón. Pontevedra (8) e Ourense (8) e agora a súa oferta en Galicia tradúcese en 3 cines. Fronte a esta tendencia xeneralizada de peche das vellas salas. .LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Ao lado de todos estes casos de cines que desapareceron hai tamén unha serie de salas que souberon adaptarse á vida cultural. Cinebox conta co complexo de cines da praza Elíptica (Vigo). cambiando de oficio. para a adquisición dos tres complexos cinematográficos que esta última compañía explotaba. É o caso do cine Yago en Santiago. os grandes grupos de exhibición de ámbito estatal fixeron a súa entrada no panorama cinematográfico galego. en réxime de aluguer.

multicines do Deza.1%). que facturan entre todas case 7.070 butacas.62% Facturación 6.232 butacas. de 3 salas e 444 butacas. con 3 salas e 478 butacas.892 butacas. Así acontece con Coruña Films.607 262. En conxunto. con 31 pantallas e 5. e mantén contratos de programación con algunhas outras salas.674. un situado en Cangas do Morrazo. Nº de Empresas 1997 2003 2003/1997 21 31 47. mentras que os ingresos por servicios de bar. conta con sete salas e 1. dotados de 21 pantallas e 3. 105 .028. publicidade e outros (ingresos atípicos) supoñen o 18. con 3 salas e 454 butacas.268 butacas repartidas en 11 salas. e o terceiro en Viveiro.17% Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil. os dous na Coruña.095 butacas. de 6 pantallas e 730 butacas. algúns empresarios locais alcanzan certa relevancia en canto a cines. Pero ademáis. A venda de entradas segue a ser a maior fonte de ingresos das empresas exhibidoras (representa en torno ao 81. con 5 pantallas e 860 butacas. Filmax Entertainment conta xa co complexo Pontiñas en Lalín de 5 salas e inaugurou en xullo do 2005 outro de 11 salas no Porto Centro de Ocio na Coruña. No ejercicio 2003 había en Galicia 31 empresa dedicadas á exhibición cinematográfica. que é propietaria de complexos como os multicines Hollywood (Monforte de Lemos) con 3 salas e 639 butacas. Yelmo Cineplex é o propietario do complexo Los Rosales na Coruña (13 salas). de 4 pantallas e 510 butacas. os multicines Duplex (Ferrol).250. 2003. cines Lugo (8) e Yelmo Cineplex Vigo (10).39% Resultado 738. polo que en total estas actividades supuseron na comunidade galega 18.440 butacas. pantallas e butacas no panorama da exhibición cinematográfica galega. según un informe elaborado pola consultora DBK. de 2 salas con 490 butacas. En total. e multicines ABC. multicines Barbanza (Santa Uxía de Ribeira). multicines Bergantiños (Carballo). Cines Galicia conta con 4 cines en Galicia. dispón de 1.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA A presenza de Cinesa en Galicia limítase ao complexo de Área Central. Xunto a eles. os dous multisala. o que supón unha oferta de 7 salas con 1. as empresas non galegas con salas de exhibición comercial ubicadas en Galicia facturaron nese ano 11.2 millóns de euros e deron emprego a 147 personas. con 7 salas e 1. e os multicines Xunqueira en Cee.7 millóns de euros de facturación e un volumen de emprego de 296 traballadores. e multicines Chaplin.5 millóns de euros e empregaban a máis de 140 personas. outro en Ribadeo. en Santiago de Compostela.3% mais que no 2002. Finalmente Novogil xestiona os multicines do Deza en Lalín.593 2. Gaper Cines é propietaria de 3 cines. isto supón 5 cines. Na actualidade a súa oferta en réxime de propiedade elévase a 3 cines.12% Nº de Empregados 72 597 729.732 butacas. de 3 pantallas e 635 butacas. As salas de cinema españolas rexistraron unha facturación de 788 millóns de euros no 2003. Principais magnitudes das empresas de exhibición cinematográfica en Galicia. un 2.9% da facturación restante. con 2 pantallas e 269 butacas e os multicines Gran Arousa (Vilagarcía de Arousa). con 5 salas e 1. todos eles multisala: multicines Equitativa. con 5 pantallas e 860 butacas. en Pontevedra. con 2 pantallas e 315 butacas.742 39.910 524.

O informe sinala que nese exercicio.UU seguiu sendo o país que máis películas estreou e o que obtivo a cifra máis elevada de audiencia cun 69. Cariño. o 4.7%. o que baixou a ratio de habitante por pantalla a só 2. Xinzo de Limia. A Rúa de Valdeorras. o que supón o 89.. Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia.43% da poboación galega carece de cine na súa localidade. mesmo A Ramallosa tórnase espectacular ao posuír tres ou máis pantallas. os cales representaron o 13% do total. resulta paradoxal a convivencia de vilas que contan con dúas pantallas de exhibición (Caldas de Reis.000/15. Desta forma. contaba cun complexo de cinco salas no marco dun centro comercial liderado por Eroski e. Segundo un estudo realizado pola axencia Carat. O caso de Viveiro. contribuíron a soster o crecemento da facturación agregada das empresas do sector. pola contra. A audiencia dos cines no ano 2004 aumentou nun 1. a penetración do medio cine entre os españois descendeu por terceiro ano consecutivo no 2004 ata situarse nun 8.). a cifra de negocio total acadou os 788 millóns de euros en 2003. EE.5% o que asenta o protagonismo dos multicines en España. Sada. rompendo coa tendencia decrecente dos dous últimos anos. No 2004. Ponteareas.65 euros en 2003.).4% de toda a audiencia. o que supuxo un 2. este retroceso foi do 2. Foz.8% de espectadores. dende finais de 2003. que se situou en 4.3%).070. xunto a outras con poboacións entre 10. o 81. Deste modo. que as sitúan moi por baixo da súa rendibilidade.9% da poboación. De novo. .. e o aumento dos ingresos obtidos por outros conceptos. ata os 137.3% máis que no 2002. Boiro. Cecáis o máis salientable sexa o caso de Lalín que. un 2. o número de pantallas aumentou nun 1.. Durante ese ano o número de cines tamén diminuíu nun 7. O perfil dos espectadores que acoden aos cines está composto por homes de clase alta ou media comprendidos entre os 25 e os 34 anos e que posúen estudos superiores. O Barco de Valdeorras. A recadación mantívose estable a pesar do descenso no número de películas estreadas. A finalidade desta iniciativa da Administración galega é por un lado. Ribadeo e. seguidos dos ingresos por publicidade (3. Verín.5 millóns. o número de espectadores que acudiu ás salas de exhibición cinematográfica en España reduciuse.. O Porriño e Marín. que as xentes que viven lonxe das grandes cidades poidan gozar case da mesma oferta de exhibición cinematográfica de que dispón o público urbano. Para Miguel Anxo Fernández. Aínda así.3% máis que en 2002. As Pontes. Cangas. snacks e outros produtos). A segunda fonte de ingresos para as salas de cine foi a prestación dos servizos de bar (venda de bebidas.9% da facturación das salas de cine. Nigrán. En concreto. Desa cantidade. Non obstante.6%) e os ingresos por outros conceptos (2. A Cañiza. Caldas de Reis. foi testemuña do desembarco doutro complexo de cinco salas noutra grande superficie de comercio e ocio que se levantou non centro da vila. os ingresos distintos á venda de entradas supuxeron en 2003 o 18. a tendencia de crecemento que vén rexistrando a recadación media por espectador. en pouco tempo.. Boiro.3%.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Un total de dezaoito salas cinematográficas situadas en vilas e pequenas localidades galegas (seis máis que o pasado ano) acolléronse ás axudas á exhibición que convoca a Consellería de Cultura.000 habitantes que aínda carecen de cine comercial (Ordes. De feito.1% proveu da venda de entradas.81% dos municipios.8% aínda que. paliar a baixa rendibilidade destas empresas que se sitúan no ámbito rural e evitar a súa desaparición.3. os hábitos de asistencia a sala son baixos.43% da poboación galega carece de cine no seu municipio Tui. flocos de millo. as películas españolas situáronse en segundo lugar co 13. e por outro. en 2004 o 48. O Grove. 3. segundo un informe elaborado pola consultora DBK. Entre as salas subvencionadas pola da Xunta de Galicia están as situadas en Betanzos.2 Recadación e espectadores das salas de exhibición cinematográfica de Galicia As salas de cinema españolas rexistraron unha facturación de 788 millóns de euros no 2003. Redondela. por segundo ano consecutivo.

72%. 92 92 Nestas afirmacións non debe de esquecerse que a magnitude do incremento da recadación se explica polos fortes aumentos que se produciron no número de espectadores e no prezo das entradas. Este cambio na repartición da recadación está moi relacionado coa distribución das salas de exhibición.000 8. os crecementos neste período ascenderon ao 193.431. a recadación das salas comerciais de exhibición galegas pasou de 8.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA A recadación nas salas de exhibición cinematográficas de Galicia segue unha tendencia ascendente nos últimos anos. tendo en conta que dez anos antes ese número era de 690 millóns de espectadores.000 500. e o crecemento do peso das outras tres.8%.000.63% do total.623.029 unha década despois.000. A distribución provincial da recadación tamén amosa unha forte concentración na Coruña. En Lugo e A Coruña. a tendencia que se observa apunta cara a unha progresiva perda da importancia relativa da provincia da Coruña.000 1 2.000 400.000. o número de entradas vendidas en Europa decreceu nun 4.000 1 00.016.000. en torno ás 31.000.000. Pontevedra obtén os maiores incrementos no período sinalado.000.000 200.6% durante o ano 2003.13%.26 millóns. Pontevedra séguea en importancia.000.285. como se comprobou anteriormente. moi inferior á media galega do mesmo período (181. o que supón máis que cuadriplicar a recadación en termos correntes.000.000. que absorbe o 46.9%.000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 2003 España En relación co total do mercado español.2%) e ás porcentaxes de cada unha das provincias .4% e o 166.000.85% do recadado en España en salas de exhibición comerciais. (1993-2003) 1 4. cuxa recadación ascendeu no 2003 (último ano dispoñible) a 639. Por provincias.000 2.000 4.53 euros en 1993 a 24. ata os 1.000. Pola súa banda.200.000 600. De feito. o número de salas mantívose estable.3 millóns. Galicia supón o 3. cun crecemento no período 1993-2003 dun 181. o crecemento operado no territorio español entre 1993 e 2003 é do 149. 107 . malia concluír que a caída non é alarmante.000 6. Segundo se recolle nun estudo publicado no European Cinema Journal. O ano 2003 non foi demasiado bo para as salas de cine europeas. ata os 920. Recadación nas salas de exhibición galegas por provincias. o boletín trimestral que edita Media Salles. cun 208. Ademais. Atendendo á evolución temporal desta distribución.756.000.2%.000 0 700.184 euros. O informe de Media Salles rexistra no ano 2003 un retroceso do número de espectadores do 4. respectivamente. fundamentalmente Pontevedra. mentres que Ourense mostra tan só un 155.48%. co 34. Comparación con España.000 1 0.19%.000 300.000. pola súa banda.

en certa medida. Pola contra.94%. ata os 96 millóns. Neste caso. cun 84.000. como xa de indicou.9%. Galicia creceu nun 5.000. pero. Pero se o cálculo do incremento da asistencia se circunscribe só aos últimos tres anos. reduciron as súas recadacións nun 8. o número de asistentes ás salas de exhibición de O problema da piratería preocupa seriamente aos exhibidores Galicia medra un 70.8% nos tres últimos anos e. ata os 137. ata os 174. seguido por Francia (un 5. ata os 167.000. as variacións por países son moito máis acentuadas que en Europa Occidental.03% e 30. A Coruña e Lugo.000 2. Irlanda. fronte ao 1.39%.6%. Este crecemento obedece. que se caracteriza por ser de signo negativo (-2.61%). Por provincias. pola súa banda. En canto aos trece países do centro e do leste de Europa dos que se ofrecen datos.5% español. respectivamente. á súa mellor . foi do 19. Ademais. porcentaxe superior á do total autonómico. as provincias con maiores incrementos son as de Ourense e Pontevedra. houbo resultados negativos nos cinco grandes mercados de Europa.8% no segundo. isto implica un incremento que aínda que escaso.25%.000 4. tamén rexistraron unha perda conxunta de máis de 2.000 5.514 espectadores en doce meses. Entre os anos 1993 e 2003.1 millóns) e o Reino Unido (un 4.6%. Ourense experimentou un modesto crecemento de tan só o 56.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO En 2003. Ademais.000. (1993-2003) 6. sobre todo. Do ano 2002 ao ano 2003 o número de espectadores en Galicia aumentou tan só un 0.98%. ata os 149 millóns de entradas vendidas). o que se traduce en 2.000 1 .96% neste mesmo período. con senllos 65. Evolución dos espectadores de cine en Galicia. ao incremento experimentado no número de salas de exhibición cinematográfica en Galicia.1%. Noruega e Holanda.3 millóns de novos espectadores. Alemaña foi o que sufriu unha maior caída (un 9. ata os 109 millóns.65 e -14.19%.5 millóns de espectadores en 2003.3%) o que indica unha tendencia regresiva na presenza de espectadores nas salas cinematográficas. é superior ao español. o que supón 7.000 0 Ourense Lugo P o ntevedra A Co ruña Galicia Os únicos mercados de Europa Occidental nos que aumentou o número de entradas de cine vendidas en 2003 foron Finlandia.5 millóns.3 millóns).000 3.000. que.3% no primeiro caso.000. as catro provincias galegas obteñen taxas de crecemento para o intervalo superiores á media española (48. foi en Pontevedra onde máis se incrementou. En España e Italia houbo perdas de espectadores máis contidas: do 2. e do 2. en calquera caso.

269 10.000. Galicia Nº de pantallas Nº de cines Nº de pantallas por cine Recadación Espectadores Recadación per cápita Frecuencia anual per cápita Precio medio da entrada Fonte: ICAA e European Cinema Yearbook España 4.194 3. que está comezando a preocupar seriamente os exhibidores.95 2.701. polo que resultan máis atractivas para os potenciais demandantes destes servizos.45 24.77 193 56 3. venda anticipada de entradas. se ben seguiu unha tendencia un tanto errática por mostrar importantes variacións interanuais nos dous sentidos.253 1. Ao igual que acontece no conxunto do Estado español. En España a asistencia media alcanza no ano 2003 a cifra de 32. a maior implantación do DVD e do home cinema nos fogares. Comparativa das distintas variables relacionadas coa exhibición comercial de Galicia.42 Por outro lado.000.576. Pero a Federación de Entidades y Empresarios de Cine de España (FEECE) opina ao respecto que se están a producir unha serie de situacións conxunturais que explican a perda de espectadores nestes últimos dous anos e que afectan non só a España.513. que no ano 2003 foi de 32.10 4.31 6. no período abranguido entre 1993 e 2003. etc.16 5. ata o punto de que se vai poñer en marcha. Pola contra.786 7. aínda que iniciou tamén unha senda descendente. como as cifras de recadación.000 1. e Ourense pola súa parte é a provincia máis afastada da media rexional.528 por sala no ano 2003). en colaboración con distintas entidades.65 UE 26. Pola súa banda. á apertura de novos complexos multipantalla. De feito. España e UE.46 4. na maior parte dos casos.314 espectadores por sala.431.62 4. mentres que Pontevedra mantivo certa estabilidade ao longo de todo o período (con 27. tanto o número de títulos estreados. incrementou as súas cifras de forma paulatina Os datos evidencian o dominio do cine norteamericano durante todo o período ata 1997. aparcadoiro. unha campaña de ámbito europeo para que o público (e especialmente os máis novos) tomen conciencia de que a compra de produtos piratas ou a descarga de películas a través de Internet é un delito.184 137.827 8. fronte aos 48.018 espectadores. senón.985. 2003.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA calidade de imaxe e son. a todos os países europeos.000 13.000 34.030 2. que presentan unha oferta de títulos e servizos anexos á exhibición (restauración. Entre elas a falta de sintonía das producións co mercado.50 2. e o envellecemento da poboación. Lugo viu descender tamén a asistencia media ás salas de exhibición da súa provincia nos últimos anos. e colocouse con 25.833 espectadores/sala).56 639. Galicia mantivo polo xeral unhas cifras de asistencia media inferiores aos do Estado español.324 espectadores.35 4.).969 de 1993. Así. En definitiva. 109 .472.574. só A Coruña presenta regularmente cifras de asistencia media por enriba da que corresponde para o total da comunidade galega. a máis elevada por provincia logrouse de forma sistemática na Coruña.623. Ourense. que mostra a asistencia media máis baixa en Galicia (24.001 14.000 877. o número de espectadores por película ou a asistencia media evidencian tamén no caso galego un claro dominio do cine norteamericano. en xeral.99 3.12 USA 35. o aumento na cifra de pantallas de exhibición é debido. ademais do problema da piratería.029 5. ano no que se produciu unha ruptura da tendencia ascendente que se recuperou no ano 2003.

que gozaron dunha boa acollida por parte do público. É o caso de películas como Os luns ó sol. A produción de participación galega con maior número de espectadores e. ata agora. Cando volvas ó meu lado.2. 3.C. O bosque animado (2001).6 millóns de Euros. ata o momento. para un total de 120 sesións. O cine con participación galega achegou ás pantallas a 12.6 millóns de persoas A lingua das bolboretas foi ata agora a película máis vista no contorno rural galego Cabe salientar que A lingua das bolboretas foi. P. Sogecine e Grupo Voz.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Segundo datos da Federación de Exhibidores. o prezo medio da entrada de cine sufriu un incremento nos últimos anos por enriba do IPC.1 millóns de espectadores e case 9.1 Os espectadores e a recadación das producións cinematográficas galegas As producións cinematográficas emprendidas por empresas galegas correron unha sorte un tanto dispar no mercado español. Tras ela. e a Televisión de Galicia entre outras. que atraeu ós cines case 1. por outro. Fronte a éxitos como Mar adentro. e recadou 2. que alcanzou a cifra de 2. e novamente cunha participación glega moi pouco significativa.6 millóns de euros aportados por 560.2 millóns de espectadores e recadou 4.6 millóns de euros. xa que se proxectou 93 por tódalas comarcas galegas con equipos de proxección de 35 mm. que rexistrou ata o momento actual algo máis de 4 millóns de espectadores e case 20 millóns de euros de recadación. que foi dirixida por José Pozo e producida por Castelao Produccións nas instalacións de Bren Entertainment. Segundo datos extraídos da base de datos europea Lumiere. dirixida por Alejandro Amenábar e producida por Sogecine y Himenoptero coa participación de Filmanova Invest. a película mais vista no contorno rural galego. A continuación figuran dúas longametraxes de animación: por un lado. que alcanzou 509 mil espectadores e unha recadación de case 2 millóns de euros. Comunicación Social e Turismo. da Consellería de Cultura.3. El Cid. onde termina o mundo. 55. se ben a participación galega a moi reducida. a película que ata o ano 2004 obtivera máis éxitos no ámbito internacional (dende o punto de vista da exhibición en salas comerciais) era A 93 A cargo da empresa IB Cinema e dentro do programa Cinema de Noite. a lenda. A seguinte película galega con máis éxito de vendas é A lingua das bolboretas (1999). a lenda (2003).6 millóns de espectadores e recaudou. dirixida por Fernando León de Aranoa coa produción de Mediaproducción. Pero ademais algunhas destas longametraxes foron exhibidas no estranxeiro. O bosque animado. coa colaboración de Canal+ e Televisión de Galicia. A lingua das bolboretas ou O bosque animado. conviven outras que apenas recibiron apoio do público en canto á asistencia ás salas de exhibición. con trescentas cadeiras por equipo. Elías Querejeta. Fisterra. Os luns ó sol.6 millóns € e foi visto por 12. . non resulta arriscado estimar que foron unhas cincuenta mil personas de pobos sen cinema as que viron esta película dentro do programa Cinema de Noite. a longametraxe de animación en 3 D producida por Dygra Films e dirixida por Manolo Gómez e Ángel de la Cruz. se ben o ramo da exhibición relaciónano cos cuantiosos investimentos realizados na construción e mellora de novas pantallas. Como en moitos lugares o aforo superou amplamente as trescentas personas previstas por sesión.8 millóns de euros de recadación. A língua das bolboretas. O misterio Galíndez ou El Cid. O cine con participación galega recadou 55. Os luns ó sol (2002). con maior recadación nas salas de exhibición comerciais foi. dirixida por José Luis Cuerda e producida por Las Producciones del Escorpión. Mar adentro (2004). polo tanto. en térmos nominais.4 mil espectadores.

fundamentalmente en Francia e Estados Unidos. Galicia conta con numerosos cineclubs. 0. Este fenómeno cultural pasou axiña a España.1 Dinam. A estrea da película nese país tivo lugar o 15 de outubro con 26 copias.27% Otros 8. unha iniciativa que tivo moita repercusión e na que se tomou a película para variadas actividades de promoción relacionadas cos bosques.450espectadores.240. cando se constituíron en Francia as primeiras agrupacións dedicadas á proxección e estudo de películas. foi necesario dispoñer de 4 copias máis. a tradición cineclubista remóntase a mediados do pasado século. o movemento cineclubista é unha invención Existen arredor de 20 cineclubs en Galicia con actividade francesa dos anos vinte. na súa maioría de Francia e Italia.954 espectadores.25% Gran B ret.77% Francia 38. 3. o propio e o alleo. O bosque animado obtivo un gran resultado en Bélxica. Recadación por países das producións de cine galegas exhibidas no estranxeiro Portug. aínda que xa na década dos trinta houbo programacións máis ou menos estables nas grandes cidades galegas. aínda que previamente se realizaron preestreas en 8 cidades.23% No rue. A certa distancia síguelle O bosque animado. onde se estreou a mediados de outubro de 2003. polo que se chegou a ter 31 copias en Bélxica e Luxemburgo. boa parte deles aglutinados na Federación de Cineclubes de Galicia.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA língua das bolboretas. conta con outras canles para chegar ó público. Ás tres semanas.818 no estranxeiro. as tras longametraxes galegas producidas hasta o momento foron vistas en España por 1. o cine.40% Con respecto ó cine galego de animación.3 A exhibición non comercial Fóra da actividade comercial.21 Turquia 0. 7.54% B ulg.87% Ho landa 1 7% . principalmente nos mercados italiano e francés. Por unha parte.340.45% Suiza 1 % . 1 . da man de Luis Buñuel que fundou e dirixiu o primeiro cineclub español. ao que hai que sumar outros 547. No caso de Galicia. 0.3. A estrea de O bosque animado fíxose coincidir coa Semana dos bosques.925 euros. Ademais.81 A lemaña 1 % .69% Bélgica 4. pola boa acollida por parte do público belga. 0. O seu obxectivo era achegar ás pantallas desta comunidade obras que ofrecesen unha mirada cinematográfica máis persoal e afastada das grandes 111 . con 616. con 481. Como é sabido. estreada o 1 de xullo de 2005.70% USA 26.764 espectadores en España cunha recadación de 5. salientar que a falta de datos de exhibición de O soño dunha noite de San Xoan.202 espectadores. Os luns ó sol foi vista fóra de España por 296.45% Italia 14.64% Suecia 0.

así como da páxina web. Os proxectores de cine desta empresa poden proxectar a varias cadencias. pantallas con soportes telescópicos. seguindo unha temática concreta. Do mesmo xeito. especialmente agravados no caso das grandes urbes nas que a oferta cinematográfica é maior. especialmente entre os máis novos. programou o ciclo Cinema de noite para percorrer tódalas comarcas de Galicia. que organiza a Deputación da Coruña en colaboración cos distintos concellos adheridos ao proxecto. situados en diversas cidades e vilas galegas. pero son varias as iniciativas ao longo da xeografía galega. cadeiras. os lugares nos que se vai celebrar esta iniciativa na comunidade galega son Vigo (no cine Club Lumiere) e A Coruña (nos cines Los Rosales). tales como ciclos de cinema en 35mm ao aire libre ou en locais pechados. organízanse unha serie de proxeccións en lugares abertos nas localidades coruñesas participantes. Este declive foi obrigando ás asociacións a depender de subvencións e apoios de todo tipo. ao entrar decididamente nos hábitos consumistas culturais de finais de século tanto a televisión como o vídeo doméstico.000 W. Cinema encárgase da redacción e deseño dos folletos e cartelería dos programas de cine que lle contratan. Cinepublik proxecta cine ao aire libre no vran. De todos os xeitos. pero. a todo o territorio nacional. en calquera caso. Ademais. 94 I. pasando incluso por 9. incluso as do cine mudo94. unha meta que manteñen viva os actuais cineclubs existentes na nosa comunidade. a Dirección Xeral de Comunicación Social e Audiovisual. proxectores de xenón de hasta 7. cunha sala de proxección privada equipada con proxectores de 35 mm e son Dolby Stereo Digital. para a exhibición cinematográfica que están xurdindo nos últimos anos en Galicia. Está especializada en facer programas de exhibición cinematográfica a domicilio. O obxectivo do programa Noites de cine. recentemente creóuse Club de Cine. Nesta mesma liña. na súa nave na Coruña. Conta para iso. o máis antigo na comunidade. Así. . Para isto.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO producións industriais de Hollywood. polideportivos ou ao aire libre. tanto ao aire libre como en lugares pechados. xa que non comeza ata 1954 coa fundación do Cineclub Pontevedra. algunhas moi singulares.B. A empresa coruñesa SI 16-35 leva a cabo ciclos cinematográficos dando o soporte necesario para a súa realización en casas de cultura. etc. para o que conta cunha infraestrutura propia de varios camións. Na actualidade existen en Galicia arredor de vinte cineclubs en plena actividade. Comunicación Social e Turismo. Por outra parte. fundacións. a historia galega é moito máis recente. con esta iniciativa non só se permitía o acceso a este tipo de material dun segmento de público tradicionalmente discriminado. Este proxecto buscaba a promoción e difusión do cinema galego mediante proxeccións en vilas e pobos que non posúen sala de exhibición estable. Os problemas de supervivencia persisten na maior parte deles. trátase dunha das dúas únicas salas capaces de proxectar con iluminación de xenon e todo tipo de pasos cinematográficos. da consellería de Cultura. normalmente restrinxidas ás grandes capitais. Inicialmente. suxiren as películas ou buscan as que se lles soliciten. Ademais. dotados ou non de proxectores. A Federación de Cineclubes vén proporcionando tamén a outras entidades interesadas desde hai anos servizos de xestión e organización de eventos cinematográficos.5 e súper-16. é achegar a sétima arte a aquelas poboacións que carecen de salas de proxección e crear unha cultura cinematográfica. Eles encárganse do aluguer dos equipos necesarios e da preparación do ciclo e. continúan co seu labor de difusión da oferta de cinema menos comercial. Pero hai outras iniciativas non comerciais. desde 70 mm ata 8 mm. iniciativa que pretende levar películas de calidade. ademais de alugar equipos. IB Cinema é a maior empresa consagrada ao cine non comercial en Galicia. A partir da década dos noventa a situación do cineclubismo galegos comeza a ser problemática.

onde toda a poboación poida desfrutar dunha programación audiovisual de calidade. almacena. así como uns custos razoables. tema preocupante e prioritario para as majors de Hollywood. a cantidade de cines dixitais (con tecnoloxía DLP Cinema) aumenta no vello continente: había 204 con 245 pantallas en xuño de 2004. encriptados e sumados a outras claves secretas.3. Realízase unha selección de trinta curtametraxes de ámbito ibérico (España e Portugal) e os participantes optan a diferentes premios e recoñecementos. ademais de participar activamente na propia rede. Isto supón un crecemento do 14.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA senón que tamén. Este servidor. 3. a maior peculiaridade desta rede reside no seu desenvolvemento. o espectador apenas notará a diferenza entre unha proxección fotográfica e unha dixital. Os incentivos gobernamentais deberían favorecer este proceso de introdución gradual da tecnoloxía dixital. A través dunha rede de exhibición regular de curtametraxes distribuída por toda a xeografía galega. xa que pretende ser un certame realizado ao longo de 6 meses de duración.2% en só seis meses. mentres que. Mr Misto Films aposta pola rendibilización das proxeccións alén dos premios. a través dunha antena parabólica. A asociación mércalles material ás principais distribuidoras de alta definición do mundo (HDTV). en decembro do mesmo ano. seguridade no transporte e na proxección que garanta o respecto á propiedade intelectual e aos dereitos dos titulares. como da posibilidade de difundir traballos de curta duración que. a On & Off REDE de Curtas Mr Misto nace tanto da necesidade de ofertar un cinema diferente ao que chega ás pantallas comerciais. sistemas estándar e equipos de operación intercambiable. On & Off preséntase no sector audiovisual como unha rede internacional (ámbito ibérico na primeira edición. 95 95 Esta tecnoloxía consiste nun proxector de alta resolución 1. Segundo confirma o European Year Book 2004 de Media Salles.3 K cuxa calidade é comparable á resolución das copias de celuloide que actualmente proxectan as salas. recibiu unha subvención de case 1 millón de euros para dotar e equipar 75 salas do territorio español coa tecnoloxía necesaria para proxectar cine dixital .8% en canto a cantidade de pantallas. 113 . As salas asociadas terán a posibilidade de atraer a diversos sectores da audiencia: películas de autor. O seu funcionamento será moi similar ao actual e.) en alta definición HD 1920 x 1080. Pola súa parte. doutro xeito. Para iso pretende ser unha rede regular de exhibición de pezas de curta duración. coa curtametraxe que precedía á proxección da película principal. etc. grazas ao Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía ⎯a través do Programa ArtePyme II⎯. No labor pola creación dunha auténtica industria ao redor da curtametraxe. posibilitábase aos novos creadores do audiovisual galego que a súa obra chegara en correcto formato de cinema a capas de poboación ás que resulta difícil acceder. xestiona e descodifica ata 10 películas en simultáneo. Estes contidos viaxan codificados en Mpeg2. fundamentalmente) de curtametraxes desenvolvidas integramente na súa primeira edición en Galicia. Tamén se inclúe un servidor que. especialmente en zonas rurais ou de baixa rendibilidade cinematográfica. recibe os contidos (películas. eventos. onde concorren só pezas de procedencia española e portuguesa.4 O cine dixital O chamado e-cinema supón substituír os proxectores de películas fotoquímicas por un tipo de proxección electrónica con calidade similar ao celuloide. On & Off _REDE de Curtas Mr Misto é a escusa perfecta para facer chegar o mundo audiovisual a todo tipo de públicos. ascenderan a 233 con 291 pantallas. non terían ningunha saída. mediante o pago por dereitos de exhibición a todas as curtametraxes a concurso. É dicir. Pero o cine dixital comporta uns requirimentos básicos para a exhibición como son: calidade análoga ao 35 mm. Non obstante. que se converte nun 18. de cada proxección de cada curtametraxe derivarase unha cantidade económica que via parar ás mans do autor/produtor. A Asociación Cine Digital. de feito. dunha simplicidade de manexo inusitada. facendo imposible a piratería.

recuperan o sentido que sempre tiveron: ser o punto de encontro social. Os cines asociados en Galicia son: Cine Duplex (Ferrol). comedias. . Cine Roxy (O Porriño). ballet. Cine Hermanos Pequenete (Foz). grazas á tecnoloxía e variedade de programación. cines tradicionais situados no centro das cidades ou en vilas. ópera. concertos de rock. documentais HDTV. Cine Gesma (Xinzo de Limia). Estas sete salas setá previsto que proxecten películas en alta definición despois do verán en 2005. fútbol ou outros encontros deportivos. musicais.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO películas clásicas españolas. Novocine (Leiro) e Cine Avenida (Caldas de Reis). zarzuela. etc. cine independente. Elasacine (Ribadeo). Baseándose nesta iniciativa. touros. teatro. sucesos en vivo de relevancia mundial.

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA L I B R O B R A N C O D O A U D I O V I S U A L E N G A L I C I A A Televisión en Galicia CAPITULO 4 115 .

nas aforas de Compostela. culturais e tamén ideolóxicas e sociais. en maio de 1998. A TELEVISIÓN EN GALICIA É habitual que todos os textos e discursos sobre televisión empecen afirmando que é o grande medio actual de comunicación. a partir de 1966. Dende a súa creación. A cadea iniciou posteriormente a emisión da súa propia canle vía satélite para América en abril de 1997. Atlas Galicia. imaxes. En xullo de 1984. . ubicado en Santiago de Compostela. consistía en enviar á central de Televisión Española en Prado del Rey aquelas noticias e acontecementos relacionados con Galicia que tiñan unha transcendencia nacional e internacional. a comezos da década dos noventa coa aparición das televisións privadas. Non obstante. para a súa emisión en diversos programas. con trinta e nove horas semanais de emisión . sons. operaba como axencia audiovisual para ou ámbito galego. de Antena 3 TV. a CRTVG nace co fin de contribuír á normalización lingüística e á cohesión do tecido social e xeográfico do país. sinais convencionais e movemento desafía barreiras territoriais. o que significa que emite practicamente as 24 horas (23. A programación regular comezaría en setembro dese mesmo ano.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO 4. Dende 1971 pode falarse dunha presenza permanente e continua por parte da cadea estatal en Galicia. ademais. a data supón un importante atraso con respecto a outros países e especialmente se se compara con Gran Bretaña ou Estados Unidos. que cumpre 20 anos. tratábase de Galicia TV. o electrodoméstico imprescindible ou a forma de entretemento máis estendida no mundo desenvolvido. A televisión chegou a España en 1958. Nesa primeira etapa. A súa transmisión conxunta de palabras. De acordo co disposto nesa norma (non modificada ata o de agora). a principal función do Centro Territorial de TVE. En agosto de 1973 iniciáronse os espazos informativos dende o Centro de TVE en Galicia baixo ou título de Panorama de Galicia.386 minutos diarios. o medio rei. ano no que comezaron as emisións regulares de Televisión Española coa súa primeira canle. a Televisión de Galicia foi a primeira canle autonómica do Estado español que emitiu regularmente vía satélite. A oferta televisiva en Galicia aumenta. En 1996 comezan as emisións do primeiro programa dunha televisión privada que emite exclusivamente en Galicia: Galicia a fondo. e fíxoo co programa Galeguidade o 29 de decembro de 1994. constituída por Atlas España e Grupo Voz. inaugurou a súa programación o 24 de xullo de 1985 coa emisión en vivo dos actos do Día do Apóstolo e de Galicia dende as súas instalacións de San Marcos. o Parlamento Galego aprobou a Lei de creación da Compañía de Radio Televisión de Galicia. conta con dúas programacións. a reforzar as relacións e a comunicación política. ao igual que non resto do Estado. A televisión desempeña en todos os países unha función crucial nas A televisión ocupa o primeiro lugar entre as industrias da cultura estratexias de comprensión e definición das identidades nacionais. ocupa o primeiro lugar entre as industrias da cultura e do entretemento e contribúe. Por outra parte. A televisión autonómica. que xa gozaban de imaxes de televisión a finais da década dos anos vinte. e.1). encargábase 96 A televisión autonómica galega inaugurou a súa programación o 24 de xullo de 1985 96 Actualmente alcanza os 1.

A creación das axencias Atlas permitía unha información rexional de maior calidade. a TV de pagamento. Na actualidade localízanse en Galicia unha trintena de televisións locais con actividade. polo tanto. 98 No primeiro caso. que foi gañado polo Grupo Gallego de Cable (o cal adoptou ou nome comercial de R). propiedade da empresa alemá Bertelmann. o que se traduce. mentres que os produtos europeos só representan o 2% do mercado estadounidense. coa progresiva migración cara á tecnoloxía dixital das emisións. Todas elas foron convocadas en concurso público o 28 de maio de 1998. Nos dous casos se trata de empresas con presenza en varios países europeos. Transformacións que comezan co fin dos monopolios das televisións públicas e que continúan. froito da liberalización do sector. realicen os seus propios informativos para as desconexións matinais en cada comunidade.000 millóns de euros. que acabarían fusionándose. Por un lado. e a medida que Atlas fose tomando forma na maior parte de España. Coruña. converténdose en programas indispensables do prime time europeo. pero non sería ata mediados dos noventa cando este tipo de emisoras comezaron a súa grande expansión. o que converte as televisións públicas nos actores principais da industria durante décadas. A piovra (Italia) ou Julie Lescaut (Francia) obtiveron grandes audiencias. 117 . ata o día de hoxe. xa que en Europa a televisión nace como un monopolio estatal. no segundo. o mercado europeo sofre dunha presenza masiva de produtos norteamericanos. mentres que o 70% restante corresponde aos de carácter privado. tal e como contempla a Ley de telecomunicaciones por cable: A 97 A grande expansión das televisións locais tivo lugar nos 90 telecomunicacións por cable en Galicia. as series de ficción nacional como Médico de familia (España). e o grupo Canal +. Pero. ata que as axencias Atlas chegasen a contar cos seus propios espazos. ademais de fornecer de noticias os servizos nacionais da cadea privada. O obxectivo da cadea privada era crear axencias audiovisuais autonómicas que. cun novo período informativo no que ofrecía reportaxes en torno á actualidade social. Tele 5 comezou a realizar as súas desconexións diarias para Galicia cun informativo matinal de 15 minutos realizado por Atlas Galicia. En 1997 irrompe a televisión dixital en Galicia e en España coas plataformas satelitales: Vía Digital e Canal Satélite Digital.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA da achega de noticias sobre Galicia para todos os informativos da cadea Tele 5 . que pertence ao xigante mediático francés Vivendi Universal . dende mediados dos anos 1990. O 26 de maio de 1998. RTL domina a televisión comercial. Mesmo nalgúns casos se exportaron a outros países no propio formato ou ben se readaptaron con actores locais. A comunidade autónoma constituíuse en tres demarcacións para o servizo de telecomunicacións por cable. En canto aos contidos tamén se observa unha situación dual. na súa primeira fase. política e cultural de Galicia. o mercado televisivo está dominado por dous grandes grupos: o Grupo RTL. máis completa e máis próxima ao espectador. Paulatinamente. Así mesmo. iríase incrementando o tempo de emisión en desconexión. segundo as últimas estimacións. Santiago de Compostela e resto de Galicia. Hoxe. por outro lado. A esta oferta hai que sumarlle a televisión por cable que ofrece en Galicia a operadora R. En agosto de 2002 Atlas pechou as súas desconexións rexionais en Galicia. coa que tampouco conta xa Antena 3. e un ano máis tarde o tempo de desconexión ampliouse. en cambio. Un dos trazos particulares do mercado europeo televisivo é a existencia dunha dualidade entre as empresas de propiedade pública e privada. 98 97 Atlas Galicia formaba parte dun ambicioso proxecto informativo iniciado por Tele 5 con Atlas España. as empresas públicas representan o 30%. Na década dos noventa producíronse. firma que se converteu así no operador global de servizos de A partir de 1988 comezan a xurdir televisións locais. grandes transformacións no panorama televisivo español e europeo. nun déficit de 7.

o Plan Técnico Nacional de Televisión Dixital Terrestre establece o número de canles múltiples de ámbito estatal.7% os ingresos dos radiodifusores públicos. Portugal e Finlandia 100 . as únicas cadeas que obtiveron beneficios foron as que se financiaron por publicidade (en concreto. xa que o Goberno central prevé que se produza o apagamento tecnolóxico en 2010. rexionais. Ademais. ata os 1.730 millóns de euros). a forte competitividade no mercado. especialmente. televisión de pagamento. a televisión rexistrou unhas perdas 99 netas de 2. En conxunto. 100 Para o ano 2003. que leva por título Economía da industria da radio e da televisión en Europa. Tamén se reduciron nun 2. financeiros.769 millóns de euros. tanto no que se refire ás estruturas empresariais en que se apoiaban os grandes organismos radiotelevisivos como nas modificacións que se están a operar nos hábitos e gustos da audiencia. Pola contra. que adopta as estratexias de programación das cadeas comerciais para evitar a perda de audiencia en detrimento dos espazos de servizo público. locais. ata os 17. que se financian por esta vía nun 4. a RTP portuguesa (228 millóns). privadas. autonómico e local que pode haber. a RTE irlandesa (56 millóns). a internacionalización dos mercados. compañías de telecomunicacións. etc. despois dos cambios que houbo no sector da televisión de pagamento dixital. O informe destaca que o ano foi particularmente difícil para as cadeas autonómicas españolas (que perderon 661 millóns de euros). o encarecemento dos custos de produción e dos dereitos. Na primeira década deste século suponse que se completará a transición cara ao modelo dixital. as canles de televenda (un 13.6%. Para iso. de capital mixto.000 millóns de 2001) . a crise do modelo de programación das televisións públicas.). a facturación neta dos radiodifusores dos quince países da UE reducíuse en 2002 nun 1.397 millóns de euros). multinacionais. O Observatorio Europeo do Audiovisual publicou recentemente o primeiro volume do seu Yearbook 2004.2%. incrementaron os seus ingresos tanto as Na primeira década deste século completarase a transición ao modelo dixital compañías de televisión de pago (un 3. o observatorio auguraba que o sector televisivo europeo alcanzaría o break even.722 millóns de euros). a fragmentación das audiencias. . a aparición de novas modalidades de televisión (cadeas temáticas.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Estas modificacións supuxeron profundos cambios na televisión tradicional. aínda que se estreitaron notablemente as súas marxes.386 millóns de euros. ata os 65. a creación de grupos multimedia e alianzas entre grupos editoriais. coa desaparición dalgunhas plataformas e a fusión doutras.900 millóns de euros en 2002 (comparadas cos 4. O motivo principal foi a crise do mercado publicitario que fixo caer a facturación das canles privadas.9%. ata os 27. consecuencia directa do incremento da competencia ou a crise do modelo de financiamento da televisión pública. etc. 99 De feito. a ORF austríaca (40 millóns).967 millóns de euros) e. as canles temáticas (un 1. a diferenciación de canles televisivas.3% con respecto ao exercicio anterior. Entre as principais consecuencias da desregularización cómpre citar o fin da situación de monopolio ocupada pola cadea de televisión pública. 726 millóns).5%. nacionais. ata os 7.349 millóns de euros. ata os 3. con perdas netas que case se duplicaron (ata os 1. ata os 2. a insuficiencia dos recursos publicitarios para o financiamento da oferta. os únicos sistemas de televisión rendibles no ano 2002 foron os de Alemaña e Francia.9%. rompendo a tendencia de crecemento de tempo atrás.915 millóns de euros) como os empaquetadores de programas (un 4. o servizo local da BBC (480 millóns). o incremento da oferta televisiva. Os de menos éxito foron os de España.) e a conseguinte coexistencia dunha pluralidade de cadeas de diferentes tamaños e características (canles públicas. Tamén se apunta que a situación do sector da radiotelevisión pública seguiu deteriorándose no ano 2002. Segundo os datos alí ofrecidos. TVE (24 millóns) e a ZDF alemá (22 millóns). cadeas de televisión e empresas dos sectores audiovisuais e informáticos.

e. O informe da CMT correspondente a 2003 sinala que o sector dos servizos audiovisuais rexistrou en España uns ingresos por operacións no ano 2003. Europa é a zona máis afectada polo éxito do entretemento: o 30% dos programas máis vistos en Europa Oriental e o 29% en Europa Occidental son ocupados por este xénero.467 aos 1. ata alcanzar o 18% dos mellores ratings do xénero. 2 horas e 59 minutos.6% e gañou terreo. reality TV. O xénero das noticias mantívose estable nos últimos tres anos.836 millóns de euros). en Latinoamérica. produción propia e outros). Sumando todos os conceptos (publicidade. En canto aos contidos. dun lado. este apartado (que abrangue programas de humor. En segundo lugar sitúase Europa. O mercado da televisión en aberto supuxo o 51% do total dos devanditos ingresos. Esta caída do cine débese. eventos. o consumo máis alto de televisión rexístrase en Norteamérica. teatro.4% máis que no exercicio anterior.2% (ao pasar dos 1. mostrou un gran dinamismo no 2003. os documentais conseguiron audiencias espectaculares en 2003. Esta diminución explícase polos menores ratings logrados nas zonas onde mantivera un dominio no ano 2002. o informe conclúe que a ficción mantén o seu tirón de audiencia. Asia (10%) e Norteamérica (4%). Para finalizar. Os programas de telerrealidade permanecen en terceiro lugar entre as categorías de entretemento e gañan cinco puntos. Ségueno no ranking Latinoamérica (co 16%). De feito. ás maiores audiencias das series. con 4 horas e 25 minutos de media por persoa e día (6 minutos máis que no 2002). Entre os 72 países estudados. cun incremento de 4. Pola contra. fronte ao 30% de 2002. os estadounidenses seguen sendo os máis teléfagos. En canto á televisión de pagamento. ese xénero representa o 41% dos programas que aparecen nos top 10 de audiencias do mundo. sen contabilizar subvencións. ata alcanzar as 3 horas e 39 minutos de visión por persoa e día. representaron o 24% dos programas de entretemento de maior audiencia no mundo. o cine representou o 24% dos programas máis vistos nas televisións mundiais en 2003. e o 19%. o 24%. Non obstante. De feito. un 1.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Os datos do informe de Eurodata TV Worldwide sinalan que o consumo medio de televisión aumentou en 15 minutos durante 2003 con respecto ao ano anterior. En 2003. e en Sudáfrica. só 72 películas aparecen rexistradas dentro dos top 10 dos países considerados no estudo. No ámbito global. Dese 41% que totaliza o xénero de ficción. 3 horas e 14 minutos. ata o 34. se ben só aparece cinco veces no posto máis alto das listas (tres veces menos que en 2002).5 puntos en 2003. con 4 horas e 21 minutos. aumentaron nese ano tanto os ingresos por publicidade das cadeas como os ingresos procedentes de subvencións. Dentro deste xénero. variedades. en tanto que o da televisión de pagamento alcanzou o 41. xogos. esencialmente 119 . o 34% correspóndelle ás series. En canto aos eventos. as televisións en aberto españolas ingresaron no ano 2003 algo máis de 3.5% máis que no ano 2002. Por rexións do planeta.6 puntos porcentuais sobre o anterior exercicio. mentres que os ingresos por pagamento por visión sumaron 104 millóns de euros. ás telenovelas (23% en 2002). música e debates) incrementou a súa presenza nas listas de éxitos da televisión no mundo en 4. e só cinco delas (todas elas de Hollywood) aparecen en varios territorios. de 4. A perda de presenza da ficción prodúcese en todos os continentes. Pola contra. ten unha presenza do 18% nos top 10 de audiencias nacionais. como o veu facendo nos últimos anos. en Oriente Medio víronse 3 horas e 15 minutos de televisión ao día o pasado ano. ata alcanzar as 3 horas e 23 minutos (47 minutos máis de consumo medio que en 2002). cun crecemento dos ingresos do 25.711 millóns de euros. ás películas (30% en 2002).415 millóns de euros. o consumo televisivo incrementouse en 2003 de forma importante na zona da Asia e do Pacífico.5%. principalmente no Leste de Europa. cedeu algo de terreo (catro puntos con respecto a 2002) debido ao impulso dos programas de entretemento. con 3 horas e 33 minutos por persoa e día (unha cifra que se mantén estable con respecto a 2002). No ámbito da televisión en aberto. ao crecemento dos programas de entretemento. un 11. miniseries e sitcoms (37% en 2002). subvencións. doutro. O groso da facturación provén de cotas de aboamento e aluguer de descodificadores.

os países cunha menor implantación da televisión dixital nos fogares son Italia (12%).3 euros no cuarto trimestre de 2003. .00 80.2% máis que en 2002. Portugal (7%).45 8.4 millóns— dispoñen de TV dixital 101 .LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO grazas ao fútbol. segundo o Estudo do mercado da televisión en Europa versus España 1998-2003 de DYM para Astra.52 millóns (o 76%) teñen só televisión terrestre. Bélxica (7%). Dos subscritores totais. Luxemburgo (7%). Por outro lado. Por último. e o da televisión por satélite. o 18% dos fogares españois recibe televisión por satélite.8%. seguido por Suecia cun 27%. O informe tamén revela que no 101 Na actualidade.8 millóns estaba subscrito a servizos de televisión por satélite. fronte aos 810. do 7. que pecha a táboa.48 8.48 A través de antena parabólica A través de antena convencional 0.00 40. o 67. onde o 57% dos seus fogares —14.2%. o número de subscritores á televisión de pagamento diminuíu de 3. dos cales 10.00 16.6 millóns de fogares que dispoñen desta tecnoloxía. aínda que os operadores de cable elevaron a súa participación ata representar o 10% dos ingresos. e aumentaron nun 22% o número de clientes. debido fundamentalmente á fusión de Vía Digital e Canal Satélite Digital.000. España conta cun total de 13. O satélite seguiu sendo a tecnoloxía de transmisión dominante en televisión de pagamento. o gasto medio mensual por fogar en servizos de televisión de pagamento situouse en España en 31. O 14% dos fogares españois —case 2. Austria (10%).80 14. e logo veñen Finlandia (22%) e Francia (21%). do 33. algo máis de 700. e case 1 millón. Holanda (7%). o da televisión por cable. O incremento da penetración da televisión terrestre en España entre 2002 e 2003 foi do 7.68 millóns). fronte ao 21% de media na Unión Europea.07 100. que ten o 31% de fogares con TV dixital.84 millóns de fogares con televisión.14 2.36 99.00 60. Cunha proporción similar á española están Alemaña e Dinamarca. un 7. case 1.35 99.000 que reciben emisións analóxicas. Recepción de TV nos fogares galegos.50 millóns. Segundo este análise. No ámbito global.52 a 3.es pretende facer un seguimento periódico do grao de desenvolvemento das novas tecnoloxías no ámbito doméstico.00 TDT A través de cabo España Galicia Ademais. 2003. e 840. os dous cun 14%. Noruega cun 23%.2%. Grecia (7%) e Suíza (4%).5% recibe emisións en dixital (1.49 millóns de fogares españois que dispoñen de televisión por satélite.000 (o 6%).00 20. con TV por cable.49 millóns (o 18%) contan con TV por satélite. 1. segundo o informe realizado polo Grupo de Análise e Prospectiva das Telecomunicacións (GAPTEL) para a Administración. a servizos de televisión por ondas herzianas. na UE existen aproximadamente 34. dacordo cos datos da segunda onda do estudo sobre a demanda de servizos de telecomunicacións e sociedade da información no segmento residencial en España. Á cabeza do grupo de países líderes no vello continente aparece Irlanda. co que a entidade pública empresarial Redes. a servizos de televisión por cable.3 millóns de fogares— dispoñían de televisión dixital a finais de 2004. Dos 2. 2. En contraste coa situación de España destaca o caso do Reino Unido.

Juan y Jose Show. aínda que a súa influencia resulta moi variable en función das cadeas. mentres que o medio millón restante corresponden ao Canal+ analóxico (16. Simplemente perdeu a súa condición fenoménica (a que tiñan as primeiras edicións de Gran Hermano e Operación Triunfo) e integrouse como un produto televisivo recorrente na programación.9 puntos de share). En calquera caso. coa estrea das producións máis significativas do mercado estadounidense. pouco máis dun millón ao cable (32. Con respecto á crónica rosa. Gran Hermano. cos famosos como aliciente (celebrity shows. como o demostra o éxito de programas do daytime (Aquí hai tomate) e o prime time (Dónde estás. grazas á súa capacidade para xerar temas e contidos televisivos 102 . en emisión a partir de xaneiro de 2005). novas actividades para os concursantes (La casa de tu vida) ou retos de grande altura. o que supón o 51. dos que máis de 1.1% da súa grella á información (fronte a un 19. sen lugar a dúbidas. o certo é que se mantén como un dos contidos máis Os magacines e talk shows son a principal fonte das TV xeneralistas demandados en televisión. o éxito dos programas ou seccións de humor sobre o medio (Homo zapping. Consumo dos individuos dos fogares galegos abonados á plataforma dixital (en minutos).3 puntos de share.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA primeiro semestre de 2004 había case 3. As televisións dedican este ano un 20. e coa translación de todo o orixinado na telerrealidade aos magacines e late shows das cadeas. dun dos xéneros máis consumidos polos subscritores de Digital+ e da televisión por cable. perde presenza en varias grellas. como La granja ou La selva de los famosos). cifra moi superior á de Antena 3 (20%) e TVE1 (15%).). de feito. fundamentalmente de Ono (355. 1999 Analóxica Temática Resto 134 56 1 2000 150 5 1 2001 145 60 1 2002 150 69 2 2003 139 71 5 Fonte: Sofres Audiencia de Medios A televisión de pagamento converteuse.000 subscritores). o serial perde forza en televisión. No 2004 ademais proseguen as voltas de roscas do xénero. debido ás autolimitacións impostas por algunhas cadeas públicas (destaca sen dúbida a despedida de Tómbola en Canal 9 valenciano). como os que propón ETB con La flecha amarilla (percorrer o Camiño de Santiago) ou El conquistador del fin del mundo (na Patagonia. 102 121 . no gran punto de referencia para os afeccionados ás series estranxeiras. con índices de audiencia aínda elevados e unha alta rendibilidade que transcende a súa propia emisión. Influencia crecente da propia televisión como xeradora de contidos. por máis que se fale de certa recesión do xénero. con seis edicións ás súas costas. O papel desempeñado pola televisión ante os importantes acontecementos de 2004 tradúcese nun incremento do tempo e da audiencia dos informativos.3% en 2003). corazón ou Salsa Rosa). debido ao menor interese da audiencia polas telenovelas latinoamericanas emitidas por TVE1. Os magacines e talk shows constitúen a principal fonte de público para as televisións xeneralistas (13.6 millóns correspondían ao satélite (Digital+). que lles achega 11. volve ser o principal referente da telerrealidade. Por outra banda.2%). A telerrealidade segue sendo un contido moi eficaz nas pantallas españolas. con intercambio de estrelas incluído) e o seu tratamento intensivo e extensivo dos contidos de crónica rosa e de telerrealidade.5% do total.000 subscritores) e Auna (292.3%). Telecinco débelle a estes formatos en torno ao 30% da súa audiencia do ano. A maioría dos magacines sustentan as súas audiencias nos mesmos valores de anteriores anos: o carisma dos seus presentadores (nesta ocasión.2 millóns de subscritores de TV de pago en España. Trátase. etc. cun incremento dos espazos de zapping.

7 millóns de espectadores. no prime time de TVE1. unha análise pormenorizada dos datos indica que o incremento foi protagonizado polos maiores de 45 anos. con 180 minutos. case un máis que en 2003). convértese na serie documental máis vista do ano cunha media de 3. situándose en 2 horas e 26 minutos de televisión ao día. concentrado nas cadeas públicas.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Apréciase certo estancamento dos concursos convencionais e desinterese do público polos macroconcursos (intento desafortunado de revitalizar Un.2%). O estudo de AIMC sobre audiencia infantil-xuvenil en España en 2004 sinala que a televisión segue sendo o medio de comunicación máis visto por ese tipo de público: un 95. con 236 minutos. Obsérvase tamén unha recuperación dos programas de entrevistas e debate no prime time grazas a Las cerezas e 59'' en TVE 1. que rexistra un 33. seguida de TVE (17%). Como xa vén sendo habitual. Polo demais. descende a porcentaxe de tempo dedicado á programación infantil nas cadeas xeneralistas: un 8. . Ademais. repítense as tendencias anteriores: a menor número de habitantes.3%. Así. e La 2 (6. o bloque horario máis visto polos nenos de entre 8 e 13 anos é o da noite. As persoas de máis de 65 anos viron 302 minutos. mentres que en 2002 eran 246. principalmente). este contido brila pola súa ausencia hoxendía na televisión xeneralista. cun 50%. as de clase media-baixa e baixa as que presentan un maior consumo. con 302 minutos de media ao día. con 271 minutos. e a media hora máis vista é a que vai dende as 22:00 ás 22:30. Ven máis televisión os fogares con poucos membros que os máis numerosos. maior consumo de televisión. nos que se produce un considerable descenso de seu consumo televisivo. o tramo de idade de entre os 45 e os 64 anos consumiu unha media de 253 minutos de televisión ao día en 2003. Os nenos de 4 a 12 anos tiveron un consumo igual durante os dous últimos anos. 3 horas e 33 minutos).4%). Telecinco (13. sendo. Por outra banda. os grandes consumidores de televisión atópanse entre as persoas maiores de 65 anos. Aumentou o tempo e a achega dos documentais e divulgativos. se se observan os datos por comunidades. O consumo de televisión en 2003 en España aumentou en dous minutos por persoa e día con respecto ao ano anterior. con 191 e 192 cada unha 103 Aumentou o tempo de achega dos documentais e os programas divulgativos . un minuto máis que no ano anterior. Memoria de España (1ª etapa). dos.4% de cota de pantalla. E como xa vén sendo habitual.7 puntos. e as amas de casa. Importante aumento da contribución do deporte ao share das cadeas (3. 103 Tamén se observan diferenzas de consumo entre as distintas clases sociais. ata os 213 minutos.7% en 2003. Tamén se repiten en canto ao número de persoas que residen no fogar. fronte ao 8. segundo informa a empresa de medición de audiencias TNS. tres). no ano 2003 viuse unha media de 213 minutos de televisión ao día (é dicir. O informe tamén sinala que os nenos dedican case a metade do tempo que os adultos a ver a televisión (184 minutos diarios) e que a súa cadea preferida é Antena 3. A novidade preséntana os adolescentes e os mozos. Non obstante. Desviación continua do interese dos máis pequenos cara ás canles temáticas infantís. a eficacia da música segue dependendo de fenómenos puntuais. cunha influencia positiva das Olimpíadas de Atenas en La 2 e TVE1. e as de clase alta e media-alta as de menor consumo. a andaluza e a valenciana presentan os consumos máis elevados. con 222 e 220 minutos ao día respectivamente.2%. Aumenta o interese do público por modalidades deportivas máis alá do fútbol (motociclismo e automobilismo. No polo oposto están Galicia e Canarias. Un ano máis. como o Festival Eurojúnior no ano 2004. De feito. como é habitual noutros anos. Por hábitat.

Por outro lado. Holanda (181 minutos) e Finlandia (167 minutos). cómpre destacar que en 1 2004 diminuíu o número de fogares que teñen dous ou máis aparatos de televisión e aumentou en 4 puntos o número de fogares que teñen un único televisor .LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Evolución do consumo de televisión en Galicia e España. Só un 20% dos fogares españois ten 3 ou máis televisores. o que supón unha suba do 2. ao mesmo tempo que a audiencia media crece un 5.6% un televisor. 300 250 200 150 100 50 0 Novembro 2002 Novembro 2003 Novembro 2004 Setembro 2002 Setembro 2003 Setembro 2004 Maio 2002 Maio 2003 Maio 2004 Marzo 2002 Marzo 2003 Marzo 2004 Xaneiro 2002 Xaneiro 2003 Xaneiro 2004 Xaneiro 2005 Marzo 2005 Xullo 2002 Xullo 2003 Xullo 2004 Maio 2005 Galicia España O consumo medio diario no ano 2004 é de 219 minutos por persoa ao día. España está soamente por debaixo de Francia (240 minutos vistos ao día). a audiencia de televisión é cada vez máis hiperactiva. 1 Aínda que hai que ter en conta que o número de fogares compostos por unha ou dúas persoas se incrementou un 8% con respecto a 2003.3% con respecto a 2003. xa que aumentan os consumidores de varios medios simultaneamente. Se ben o consumo de televisión se incrementa. 123 . o 42% posúe dous aparatos e o 37. Os adolescentes constitúen o grupo máis inestable.6%. xa que os seus hábitos de consumo televisivo cambiaron enormemente nos últimos cinco anos. Alemaña (210 minutos). Italia (230 minutos) e Gran Bretaña (222 minutos) e por enriba de países como Portugal (217 minutos). Se o mando a distancia cambiou no seu día a forma de ver TV. agora o móbil e Internet están a crear unha xeración de zapeadores compulsivos que utilizan outros medios para buscar novas experiencias comunicativas. Con estes datos.

E. en 2002. senón que pican fragmentos da oferta: en canto os aburre o que están a ver. para esta xeración de consumidores de entretemento multimedia será cada vez máis habitual levar a cabo varias tarefas simultaneamente. O anuncio televisivo (polo xeral. Así. Ademais. Conscientes diso. os hábitos dos telespectadores de entre 13 e 20 anos están a experimentar mutacións interesantes. Unha das causas é o exceso de publicidade. Por exemplo. falan polo seu teléfono móbil ou envían mensaxes curtas (SMS) mentres ven os seus programas de televisión favoritos. Destaca tamén un grupo de zapeadores que nunca aguanta un programa ata o final. Tamén abundan os mozos que seguen dous ou máis programas á vez. En EE. Navegan en Internet. Agás no caso dos grandes éxitos do momento. aínda A audiencia da TV é cada vez máis hiperactiva Esgotamento do modelo actual de TV xeneralistas hai máis. só o 6% dos nenos entre 2 e 5 anos tiñan acceso a Internet en 2000. Finalmente. Outro síntoma preocupante e representativo da fragmentación do consumo televisivo é a progresiva diminución da visión de programas en familia.UU.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Malia non existiren datos fiables. aproveitando os cortes publicitarios ou os momentos predicibles para capear. A dificultade para fidelizar os mozos constitúe só un dos síntomas de esgotamento do actual modelo de TV xeneralista en España. manter entretido un espectador novo ao longo dos bloques dun programa resulta cada vez máis complicado. sobre todo. os seus gustos apenas adoitan coincidir cos dos seus pais. Os adolescentes dispoñen hoxe dunha variedade enorme de eleccións. . breve e impactante) convértese así no máximo expoñente deste tipo de adicción. polo que se trata dunha audiencia moi fragmentada. dáse a circunstancia de que os mozos adquiren pronto un alto grao de control no uso das novas tecnoloxías e neste ámbito os pais saen perdendo: o segmento de entre 50 e 65 anos é o que peor domina estes aparatos. En 2002 esta cifra alcanzou o 35%. e outros saltan constantemente a través das distintas canles para ver só o máis rechamante e impactante dos anuncios. polo que a separación entre as preferencias duns e doutros é cada vez maior. sabemos que crecen os consumidores simultáneos de varios medios. Ademais. o volume de negocio do mercado de videoxogos norteamericano no segmento entre os 13 e os 20 anos superou o da industria cinematográfica. en busca do máis atractivo en cada momento. aumentou o grao de sofisticación tecnolóxica nos fogares. Por iso. as súas preferencias abranguen unha gran variedade de programas e cadeas. saltan a outra canle. A noción dun adolescente sobre o que é entretido é moi diferente da que existía hai cinco anos. volátil e hiperactiva. as produtoras desenvolven formatos que funcionan a base de bloques con diversos miniclímax e con ganchos que anuncian o non se vaian.

994 1.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO 4.9% en 1993 ao 23.3%.688 568 132 700 Empregados 2003 2. e nac. pasando do 27.304 24. 1997 e 2003. Ademais.282 1.6%.512 22. co 23.5% ao 17.126 2.096. 125 .896.910 5. Galicia segue sendo no primeiro mes de 2005 a comunidade que menos consome este medio.5% de share. o que a converte na terceira cadea autonómica máis competitiva.1 A OFERTA DE CANLES DE TELEVISIÓN EN GALICIA Os galegos dedican unha media diaria de 3 horas e 33 minutos ao consumo de televisión.014 -23. con desconexión TV Locais Total TV 68. E é que a canle pública estatal foi perdendo peso de forma paulatina. cun 19.603 % crec 240% 109% n.d. son os españois que menos tempo dedican a ver este medio.674. 1987 1988 Galicia España 165 209 176 221 1989 173 211 1990 172 214 1991 179 218 1992 165 199 1993 176 209 1994 178 222 1995 189 221 1996 194 229 1997 197 231 1998 192 222 1999 199 234 2000 189 222 2001 183 226 2002 191 211 2003 191 213 2004 189 218 Fonte: Taylos Nelson Sofres Entre 1993 e 2004.376 2003 161.282.796 39. 42% 1997 1. Facturación 1997 Total audiovisual Autonóm. seguida de preto por TVE1. segundo datos do anuario de SGAE 2003. Tele 5 pasou do 22. Pola contra.004 1. Xunto cos canarios.028.974.733 Resultado 2003 12.607 -885.789.298 44.614. Pero segundo datos facilitados a Europa Press por Mediaedg&Cia. con 3 horas e 22 minutos. a cota de audiencia da canle autonómica galega evolucionou dende un 15.6%. Grandes magnitudes da emisión de televisión en Galicia.6%.036. Pero en 2004.2% ao 24.527.072 2. a canle con maior cota de audiencia en Galicia é Tele 5. co 24. Minutos promedio de visionado de televisión en Galicia. a TVG alcanzou na tempada 2000/01 o mellor dato da súa historia.258.925. fronte aos andaluces que se sitúan como os maiores consumidores.6%.208 % crec 137% 77% 105% 80% 1997 3.320 597 256 853 % crec 37% 5% 94% 22% 1997 180 3 24 27 Nº empresas 2003 352 5 36 41 % crec 96% 67% 50% 52% Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil.878.296.

897.00% 1992 Horas anuais de emisión da TVG 1997 2003 69.81 1 .954.000 1.000.668. O mandato parlamentario de contribuír á normalización lingüística e á cohesión social e xeográfica do país tradúcese nunha programación integramente en galego.000.028 .00% 0.000 7.042.000 25.00% 60.1 77 20.44% no 2003.1 79 97.000 30.547.878.1 2.072 26. Horas anuais de emisión e de produción propia da Televisión de Galicia 90.00% 20. do 69. acabadas de inaugurar. dirixida por Chano Piñeiro. locais) Facturación das televisións locais 4.00% 40.000 3.000 6.1 3.6% en 1997 ao 74.749 2003 Facturación de televisións (exc.028.94% 5.469.239 34.63% 8.300 36.909. segundo datos da GECA. coa emisión en vivo dos actos do día do Apóstolo e de Galicia dende ás súas instalacións de San Marcos (Santiago de Compostela).000 4.000 5. a porcentaxe de produción propia da cadea pasou.611 81.000.000 1 5.298 3.000.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Evolución da facturación das televisións galegas.000.000.000 2. .000 20.00% 70.000 5.4% en 2000 e ao 81.909 1 3.829 6. cunha oferta variada e plural dirixida aos distintos sectores da sociedade e que conta cun denominador común: o desexo de afianzar o coñecemento do propio cunha perspectiva integradora na cultura occidental á que pertence.000 8.304 1 2.00% 30.000 0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 5.1.00% 80.000.71 1 28.000.228.269 39.000 9.1 A Televisión de Galicia A Televisión de Galicia inaugurou a súa programación o 24 de xullo de 1985. de maneira que a canle autonómica galega se sitúa nos primeiros postos en canto a produción propia.755.41 6 22. A súa primeira proxección fílmica foi a curtametraxe Mamasunción.760 31.000 1 0.737 4.879.000 0 Horas de produción propia da TVG (%) No caso da Televisión de Galicia.488.960 4. por enriba da media estatal das cadeas. tanto interna como asociada.44% 10.031 32.91 0 4.000.00% 10.276 1 7.000 35.896.096.00% 50.000 40. 45.

O 23 de abril de 1999 entrou en funcionamento o novo enderezo electrónico da TVG. O día 21 de xullo de 1997 iniciou o seu funcionamento en probas o novo control central robotizado da TVG. Fíxoo co programa Galeguidade o 29 de decembro de 1994.. Sería na emisión do Telexornal Segunda Edición desde a Expo de Lisboa. realizou a primeira conexión de satélite cunha unidade móbil de enlaces propia. iniciando as súas emisións regulares o 15 de decembro de 1995. en marzo de 2002 TVG e Panasonic asinan -maio 2002. A TVG cambiou a súa imaxe corporativa o mércores día 20 de xaneiro de 1999. En xaneiro de 2003. dous de televisión satélite para o exterior ⎯para América e Europa⎯. A canle autonómica iniciou as emisións para Europa en dixital o día 7 de marzo de 1998 a través do satélite Eutelsat Hod Bird-3. Series e Programas para Televisión de Galicia. a Televisión de Galicia reinicia as súas emisións para Europa. A esas canles hai que lle sumar o portal interactivo galego da CRTVG en Internet. Actualmente son oito as canles polas que a CRTVG emite a súa programación en idioma galego: a emisión convencional da TVG para Galicia. A Televisión de Galicia ofreceu un teletexto en galego o 11 de outubro de 1995. A TVG asinou o 14 de febreiro de 1997 un acordo de colaboración coa cadea CNN para enviar información sobre Galicia e para a inclusión na programación das súas emisións vía satélite. Día das Letras Galegas. A TVG iniciou emisións cara a América a través do satélite Hispasat o 1 de decembro de 1998. A TVG estreou a súa primeira mediametraxe o 17 de maio de 1997. co que se establece un concurso público de petición de ofertas para a realización de 105 produtos audiovisuais . O 24 de marzo de 2004 a TVG pon en marcha un novo sistema de automatización do seu estudio de continuidade. e despois dun pequeno parón (alleo á TVG). A TVG iniciou as súas emisións regulares cara a América vía satélite a través da canle Galeusca o día 31 de decembro de 1996 ás 14 horas locais. A TVG emitiu empregou o sistema Pal Plus. 127 . así como unha rede de servidor con estacións non liñais para informativos. foi dende Silleda e ofreceulle aos seus espectadores imaxes do IV Salón da Enerxía e Desenvolvemento Rural. a TVG presenta o seu Plano de Cine. A TVG iniciou as súas emisións regulares pola Internet en Tempo Real ás cero horas do día 17 de maio de 1997. TV Movies. o o Fonte: Páxina web da TVG. A TVG iniciou a emisión do Televídeo para a canle Galicia TV-América o día 18 de novembro de 1997. O día 7 de xullo de 1998. sendo a primeira de Europa e a sétima do mundo en ofrecer esta posibilidade. a través do satélite Hispasat.o acordo de adxudicación da dixitalizacion para os Servizos Informativos. na que se inclúe o subministro de máis de 200 equipos de DVCPRO50. ás 21 horas e 27 minutos. a pantalla de formato longo. A TVG comezou a emitir con tecnoloxía dixital terrestre desde os Centros Emisores de Pedroso (Santiago). Baixo o título O Tesouro. A TVG iniciou as súas emisións regulares cara a Europa polo Eutelsat Hot Bird-3. A TVG regularizou as súas emisións cara a Europa polo Eutelsat o 29 de xaneiro de 1999. do 2003. A TVG incorpora a súa programación á plataforma satelital Vía Digital o 15 de setembro de 1997. A TVG comeza a emisión da súa propia canle vía satélite cara a América o 1 de abril de 1997. Domaio (Moaña) e Tomba (Pontevedra). A TVG emitiu por primeira vez a través da rede de fibra óptica de telefonía o 25 de novembro de 1994.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Datas sinaladas da Televisión de Galicia o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o A TVG foi a primeira canle autonómica do estado español que emitiu regularmente vía satélite. fixo unha adaptación da obra de Ánxel Fole en formato Pal Plus. En abril do 2001. A marca de audiencia da TVG produciuse o sábado 7 de decembro de 1996 durante a transmisión do encontro de fútbol entre o Real Madrid e o Barcelona. e outras tres de radio. A TVG estreou o sistema NICAM-Dual-Estéreo para toda Galicia a principios de 1995. o día 1 de decembro de 1998. A TVG realizou a primeira gravación dun programa en formato Pal Plus (16/9). que ofrece radio e 105 A TVG é a única canle de televisión en España que desenvolve este tipo de concorrencia pública de ofertas para produtos audiovisuais.A. en outubro de 1995. no Torneo de Campións de squash celebrado en Santiago de Compostela os días 28 e 30 de novembro de 1996. coma a do cinema (16 :9). S. A Bailadora (Ares-Ferrol).

misceláneas.60% 2.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO televisión en directo así como numerosos contidos de Galicia en nove idiomas.20% 20.20% 8.90% 1. fronte a unha progresiva perda de protagonismo dos programas de miscelánea (de 27.79% 25. que responde ao esforzo da cadea na produción de series de ficción como Pratos Combinados.80% 100.7% en 2003. A Televisión de Galicia vén dedicando nestes últimos anos a maior parte do seu tempo de programación a xéneros como información. con moi poucas contabilizadas en horario de máxima audiencia en comparación coas rexistradas noutras cadeas autonómicas. que pasa de ocupar o 19. . Distribución da grella da Televisión de Galicia. ficción.30% 3.9%). cine en galego e programación cultural.30% 100.27% en 2000 a tan só o 12.90% 1. entre a súa audiencia.00% 4.15% 3.00% 3.06% 19. se ben o europeo.50% 1. xa que. os xéneros que achegan máis audiencia á canle autonómica no ano 2002 (último ano dispoñible) son a ficción. apréciase un incremento do 71.22% 27.00 % 2003 11. que se centra na difusión de curtas de autores galegos. en xeral.10% 18. ademais.00 % Fonte: Elaboración propia.80% 17. a emisión de obras cinematográficas na TVG experimentou certas variacións nos últimos anos. No caso da ficción. Ademais. Panorama Audiovisual.50% 100.55% no ano 2000 ao 25.50% 6.10% 1. xa que a maioría das emisións se concentran na madrugada e na tarde. a cadea autonómica foi aumentando as emisións de curtametraxes ao longo dos últimos anos. Rías Baixas ou As leis de Celavella.30% 1.50% 9.80% 8.30% 2. a partir dos datos de EGEDA.80% 1.30% 29.70% 4.00% 12. polo alto custo da dobraxe.10% 18. os deportes e os musicais. Aínda así.90% 25.50% 4.60% 1.00% 100. 1997-2003.20% 27.00% 17. culturais e deportes. a información.50% 6.00 % 2000 7.80% 100.54% 7. A Televisión de Galicia está entre as cadeas autonómicas con menor número de emisións cinematográficas. ao optar por outro tipo de programación. está previsto poñer en marcha novas emisións de televisión.50% 19.80% 4.80% 1.00 % 2002 12. parece non ter éxito este tipo de contidos e. Por outro lado.00 % 2001 11. fundamentalmente os de nacionalidade española.30%) ou concursos (3. A través da análise das franxas horarias advírtese o escaso peso que a oferta cinematográfica ten na grella de programación.70% 25.54% a 4. e o español. nos catro últimos anos.10% 17. particularmente cunha segunda canle dixital dedicada á programación infantil e xuvenil.70% 100. 1997 Culturais Información Outros Miscelánea Infoshow Concursos Deportes Musicais Ficción Total 8.30% 7. motivado pola obriga contraída de emitir películas unicamente en galego. Mareas Vivas.50% 11. Non obstante.06 a 4. detéctase un incremento do peso de xéneros como a ficción.27% 1.10% 29.20% 28.80% 7.2%). alcanzando o punto álxido en 1999 con 641 e o mínimo en 2001 con 460.00 % 1998 7.70% 28.10% 1.50% 4. contando mesmo cun programa. Para o ano 2006.60% 1. é claro o predominio do cine norteamericano.90% 1.20% 5.00 % 1999 8. foron gañando terreo ata chegar a supoñer un cuarto dos títulos emitidos. entre outras. culturais (7.30% 24.6% no ano 2003) ou musicais (de 6.30% 4.20% 29. en particular. Curtametraxes galegas.8%. En canto á orixe dos filmes. Todo iso contrasta con caídas na audiencia dos xéneros de miscelánea ou deportes.79 a 11.80% 6.00% 8.57% 100.30% 19.

se ben o prime time concentrou un número significativo de realizacións. esperando poder falar.90% Deportes 8. Para a TVG é importante seguir apostando polo crecemento e consolidación da produción cinematográfica en Galicia. A Televisión de Galicia apostou polas series de produción propia. Culturais 11. da estabilidade da industria do audiovisual (que algún día terá que ser capaz de funcionar con autonomía.400 1. 1. Ofrece ademais Número de emisións Minutos de emisión dous novos produtos: Cuarto sen 129 . A serie de máis audiencia na TVG é Pratos Combinados.200 1.000 40. etc.800 1. da formación continua e práctica de profesionais galegos de primeira liña.000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 70. unha tendencia que se dá en todas as canles estatais. do aproveitamento de recursos culturais. que fundamentalmente se proxectan na franxa de prime time. cun share que chegou a alcanzar o 39% nalgún capítulo de 2002.000 30. do aproveitamento dous recursos humanos artísticos existentes.50% A Televisión de Galicia centra o punto forte da súa programación na ficción galega. 2003. A maioría das series prográmanse na franxa da tarde.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Distribución da grella da Televisión de Galicia.000 0 A TVG centra o seu punto forte da programación na ficción galega grella de unha por programación.00% Concursos 4. a cadea conseguiu un ano máis consolidar as súas realizacións na Número e minutos de emisión de series de ficción na Televisión de Galicia.000 10. sen necesidade de recorrer ás fortes inxeccións de subvencións públicas).30% Ficción 25.000 20.20% Outros 1.600 1. significativa parte dos logrando aceptación espectadores galegos.000 60. A grella para o 2005 aposta pola continuidade con novas entregas das series de máis éxito. 1998-2003. como As leis de Celavella.00% Información 29. Terra de Miranda.60% Infoshow 2. nun breve prazo.80% Miscelánea 12.70% Musicais 4. Rías Baixas ou Pratos Combinados. En 2003 a cadea autonómica aumentou de xeito significativo as emisións de series de ficción con respecto aos anos anteriores. co que se confirma a súa aposta por este xénero.000 50. A pesar de que na tempada 2003 non se estreou ningún título de produción propia.

o grupo máis numeroso é o de maiores de 65 anos. Cen anos de Alexandre Bóveda.7 6. e nunha elevada porcentaxe concentráronse na franxa de madrugada. o que fai pensar que responde máis a unha vontade de servizo público que a un obxectivo de efectos no volume de audiencia.170 15. a maior parte dos espectadores proveñen de municipios de menos de 10. A oferta de animación complétase coa emisión dalgunhas curtametraxes para adultos e a estrea de longametraxes como O bosque animado.800 1.000 socios. A literatura galega no cine. 2. polas temáticas históricas e culturais que fomentan e consolidan os sinais de identidade do país.000 20. seguido polo grupo de entre 45 e 64.2 8. En 2004 o Xabarín Club.000 800 600 400 200 0 35. Cidades.37% do total de espectadores.000. Trátase dunha aposta máis conceptual que especulativa.17% adicional de entidades de poboación de entre 10.764 1.1 3. Peso dos programas de produción independente na TVG (%).17%. .600 1. co 32. Outro feito que cómpre destacar é o interese da cadea autonómica galega. 1998-2003. Antón Avilés de Taramancos.000 e 500.000 habitantes.2 9 5.000 10. e un 33.200 1.000 1.000 0 Número de emisións Minutos de emisión Con respecto ao perfil da audiencia da Televisión de Galicia. Número e minutos de emisión de documentais na Televisión de Galicia. dentro do plan de cine e televisión de 2005 está prevista a produción de seis novas series de ficción feitas en Galicia. o programa colector da programación infantil da TVG.7 Fonte: Elaborado por GECA a partir de datos de TNS A TVG experimentou un cambio drástico no que se refire á emisión de documentais.2 7. 1997/03. Temporadas Número de programas Tempo de emisión 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 6.5 7.000 549 320 1998 342 1999 2000 2001 2002 2003 5.3 9.000 1. ao igual que acontece coa catalá ou a vasca.000 habitantes. cumpriu dez anos de existencia.000 30.000 e 50. Así mesmo.3 5. que supón o 33. Considerando o hábitat. Practicamente todas as obras programadas na cadea foron españolas.000 1. patrimonio da humanidade. entre outros. de maneira que entre 1998 e 2003 multiplicou por catro o número de emisións ou o tempo dedicado a este xénero. se ben nos últimos anos se produciu un leve desprazamento cara a televidentes de ámbitos urbanos de entre 200. cun total de 113.400 1. Viaxar por Galicia ou As viaxeiras da Lúa. Así destacan producións como Castelao. xa que apenas supuxo cambio na achega deste tipo de contidos á audiencia.3 7.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO ascensor e Libro de Familia.9 7.710 25.

coa compra dos dereitos de emisión e a coprodución 106 .000 hab.000 hab.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Perfis dos espectadores de televisión en Galicia. Canal + e Televisión de Galicia subscribiron no ano 2000 un convenio de colaboración para producir conxuntamente unha ducia de películas de temática galega nos seguintes catro anos.000 a 500. As dúas canles tamén se uniron para realizar documentais e para adquirir os dereitos de retransmisión dalgúns acontecementos deportivos.000 hab. Por outro lado. que abrangue varias frontes: por un lado. A TVG participou. a CRTVG desenvolve unha política activa de apoio ao sector audiovisual galego. de clase baixa ou medio-baixa e dunha localidade de menos de 10.000 hab. De 50.000 a 200. De 200. finalmente. por outro. a posta en marcha de proxectos de ficción que alcanzan éxitos de audiencia sen precedentes (series). De 10.10% son de clase baixa ou medio-baixa. telefilmes. Menos de 10. Polo tanto. o perfil medio dun espectador da TVG era no ano 2003 o dunha muller maior de 64 anos. xestionáronse vías complementarias de financiamento ata alcanzar acordos co ICO e co Igape coa finalidade de abrir novas posibilidades para canalizar recursos financeiros cara ás empresas. A contrapartida para a TVG son non só os dereitos de emisión. as cadeas autonómicas asociados á FORTA asinaron. as oito televisións asociadas na FORTA 106 No ano 2001 púxose en marcha o Plan de Fomento da Produción Cinematográfica Galega a través da participación da TVG na coprodución financeira de metraxes. senón tamén a participación nos resultados de explotación comercial. 2003. se se considera a condición social de audiencia da canle autonómica.000 a 50. Mediante este acordo. ao longo do ano 2002 na produción de dez novas longametraxes galegas en colaboración con produtoras locais e televisións e empresas audiovisuais do resto de España. unha política de financiamento de películas galegas ou rodadas en Galicia.000 habitantes. o 50. Dende o ano 1995. 131 . en xuño do 2004. Baixa e Media-baixa Media Alta e Media-alta Máis de 64 De 45 a 64 De 25 a 44 De 13 a 24 De 2 a 12 Muller Home 0 10 20 30 40 50 60 Total TV en Galicia TVG Finalmente. un convenio con FAPAE e investirán un mínimo de 10 millóns de euros ao ano en producións audiovisuais españolas. debuxos animados e documentais mediante o que se pretende a mobilización dun investimento en torno aos 30 millóns de euros en cine galego ao longo de tres anos.

4 millóns do ano anterior. se vén mostrando cara ao sector audiovisual galego. películas para televisión. a Federación de Produtores está a traballar para renovar outros convenios co resto de cadeas de televisión. Series e Programas da TVG.9 6. quedou novamente reflectida nos presupostos da CRTVG para o ano 2005.2 28.000 euros anuais por parte da FORTA para o desenvolvemento de guións e a emisión dos produtos apoiados. a Televisión de Galicia ⎯única cadea de España que ten en marcha este tipo de concorrencia pública de ofertas de produtos audiovisuais⎯ pretendía continuar co seu papel de dinamizador do sector en Galicia. a partir dos datos extraídos no Anuario de la Televisión de GECA 2004. Tamén terán presenza. que ía dirixido a recibir ofertas para a realización de produtos audiovisuais.2 18. é continuación doutro que subscribiron a FORTA e FAPAE en 1999.7 Fonte: Elaboración propia.3 31 22. o que supón un incremento do 23.5 6.7 9.8 13. curtametraxes e películas para televisión. por medio de coproducións ou recurrindo ao encargo de TV movies ás produtoras.6 Share (%) 26. Unha das principais novidades nesta última convocatoria é a inclusión dun apartado dedicado á gravación de obras teatrais. en horario de máxima audiencia.4 6. Programas mais vistos da Televisión de Galicia na temporada 2002/2003 Título Pratos combinados Luar Pratos combinados (repetición) Terra de Miranda Telexornal 1 Rías Baixas Galicia Noticias Telexornal 1 Fin de semana Telexornal 2 Fin de semana Mr Bean (prime time) Rating (%) 9. animación e documentais. así como en 13 TV movies. nos que se recollen compras por 9. A canle autonómica galega volveu convocar no ano 2005 o Plan de Cine. a TVG intenta colaborar cun sector da industria con escaso percorrido comercial. Coa posta en marcha deste proceso. que son os que cobre o convenio subscrito.8 24. A través da compra de dereitos de emisión en lingua galega da maior parte das curtametraxes realizadas en Galicia. en espazo preferente. e que contemplaba un investimento de 9 millóns de euros anuais. Os produtos audiovisuais que podían favorecerse eran as longametraxes. Programas e Obras Teatrais para 2005.2 23. como novidade ese ano.1 6 5.9 6. As curtametraxes tamén teñen o seu lugar cunha sesión semanal dedicada á emisión neste formato. Series. programas para televisión e. TVmovies. Ademais. TV-movies. así como os documentais e episodios pilotos de series en formato de longametraxe 107 . media ducia de series de ficción galega. dende hai algúns anos. fronte aos 7. e con este obxectivo flexibilízanse algúns dos requisitos que se lle viñan esixindo en plans anteriores.9 18. así como para a presentación de proxectos para o desenvolvemento de longametraxes e películas para televisión.5 6. 107 O convenio. Nestes momentos. O investimento mínimo que realizarán os operadores autonómicos será de 10 millóns de euros ao ano nos exercicios de 2004. Con este plan de concorrencia pública procúrase a maior participación de todas as empresas involucradas no sector audiovisual. A forte e decidida aposta que. como longametraxes. documentais. que tamén contempla un investimento de 90.1%. a Televisión de Galicia convocou en 2004 un concurso a través do Plan de Cine. 2005 e 2006.2 6.1 millóns de euros.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO comprométense a participar nos plans de produción de proxectos audiovisuais de produtores independentes españois. . a televisión autonómica participou nun total de 17 longametraxes galegas. sempre que sexa posible. a través da adquisición de dereitos de antena. así como outros tantos programas de entretemento para o ano 2005.5 22. tanto de ficción coma de animación. Entre ficción.

Segundo se desprende do informe A lingua nos medios de comunicación elaborado polo Consello da Cultura de Galicia. emitirase cinema en versión orixinal subtitulado ao galego. que forma parte do proxecto O proceso de normalización do idioma galego 19802000: medios de comunicación. que poden conectar as 24 horas do día con Galicia a través dos seus informativos.5% e unha marxe de erro de máis ou menos o 2. películas para televisión e demais obras de carácter similar. achegan a millóns de fogares a oferta radiofónica e televisiva da Radio Galega e da Televisión de Galicia. parte de Europa occidental e. co obxectivo de manter un fío de comunicación permanente coas comunidades galegas. a TVG iniciou a emisión do televídeo para a canle Galicia TV-América. o Hispasat 1 C e o Hispasat 1 B. que entre outros espazos contará co programa Xabarín Club.203 entrevistas telefónicas realizadas a habitantes de distintos concellos galegos sobre o consumo de medios en Galicia e as opinións sobre a presenza da lingua galega nos diferentes soportes. deporte. constatan que entre os nosos concidadáns existe unha demanda de maior presenza da lingua autóctona nos medios de comunicación. segundo o informe.89%. O informe A lingua galega nos medios de comunicación foi realizado a partir dunha enquisa que tomou como universo a poboación adulta residente en Galicia.. por suposto. tanto feito en Galicia como externo dobrado ao galego. Así mesmo. con tecnoloxía dixital e de programación temática. do 4 de decembro de 2003 ao 4 xaneiro de 2004. curtametraxes ou documentais. a maioría dos galegos consideran a Televisión de Galicia como a súa canle preferida. coas que a TVG pretende seguir apoiando a normalización lingüística do galego. Nunha realidade como a descrita. telecomedias. a sociedade galega fai un consumo masivo dos tradicionais medios audiovisuais que están presentes na maioría dos fogares: a radio e a televisión. Os resultados deste estudo 108 Posta en marcha no 2006 dunha segunda canle autonómica con tecnoloxía dixital. Por outro lado. Esta situación contrasta con aqueles medios nos que unha maioría considera que a lingua propia ten unha presenza moi escasa. o estudo do Consello da Cultura conclúe que para a maioría dos galegos a autonómica é a canle televisiva preferida. programas musicais. constitúe unha aposta ambiciosa de contidos e tecnoloxía. Despois de tres meses de participar non proxecto Galeusca. ademais dun importante contido de produción de ficción. humor. Posteriormente. así como TV-movies e películas. a Televisión de Galicia cumpre escrupulosamente co estipulado na normativa. incluiranse programas de contido e servizo público. sobre la difusión de obras audiovisuales europeas. comarcais e as plataformas. os semanarios (78%). Televisión de Galicia conecta cunha canle propia e independente a máis de sete millóns de fogares en toda América do Norte e do Sur. o 1 de abril de 1997 a Televisión de Galicia comezou a emisión da súa canle Galicia TV a través do satélite Panamsat para toda América. concursos. e ten un nivel de confianza do 95. como debates e entrevistas. Ademais. 109 108 Este alto grao de satisfacción cunha cadea autonómica pode relacionarse co feito de que. tanto nos xornais como nos medios audiovisuais. 133 . No que respecta ao cumprimento da Ley 22/1999. Internet (73%) e os xornais (66%).. que establece que os operadores de televisión deberán reservar o 5% da cifra total de ingresos xerados durante o exercicio anterior para o financiamento de longametraxes cinematográficas. A pesar de advertir que non se trata de opcións excluíntes. o día 18 de novembro de 1997.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA A decisión de poñer en marcha unha segunda canle. a televisión (co 70%) e a radio (co 68%) son os medios de comunicación nos que a maior parte dos entrevistados consideran que a presenza do galego é adecuada. a toda a península Ibérica e ás Illas Canarias. incluídas as televisións locais. O resto das canles. Telecinco e Antena 3 TV. nos semanarios e na Internet. coa que TVG pretende converterse nunha ventá de difusión para a produción audiovisual experimental que permita impulsar novos valores. O tamaño da mostra foi de 1. apenas son referencias para os galegos 109 . seguida de TVE1. Dous satélites. De acordo con este informe. Entre os proxectos para esta cadea destacan a programación xuvenil e infantil. o informe destaca que o 61% da poboación galega utiliza diariamente a TVG como medio de comunicación. así como no cine. As novas tecnoloxías posibilitan que as emisións cheguen dende Canadá ata a Patagonia arxentina en América. A enquisa realizouse durante un mes. como son o cine (81%).

30 18. A presenza TVE en Galicia como produtora de noticias e reportaxes data dos anos setenta. é quizais unha das referencias máis importantes do que o centro de TVE en Galicia realizou ao longo da historia. que hoxe parece anecdótica. É no ano 1971 cando se inaugura a primeira delegación de TVE na comunidade galega. introdución que se produciu nos albores da década dos anos oitenta. a principal función do centro consistía en enviar ao centro de TVE en Prado del Rey aquelas noticias e acontecementos relacionados con Galicia que tiñan unha transcendencia nacional e internacional.1. En agosto de 1973 ábrese unha nova etapa no centro de TVE-Galicia coa posta en marcha de desconexións territoriais para a emisión de espazos informativos.2 A Televisión Española en Galicia Televisión Española emite dende 1958 pola súa primeira canle -La Primera. o xogo das preguntas e a serpe) así como a consulta dos mapas meteorolóxicos galegos en tempo real.5 14. xa que ata entón cubríanse certas informacións co traslado de equipos dende os Servizos Centrais. Precisamente. ampliouse a rede de emisores en todo o país.5 18. aínda que noutro formato. e froito fundamentalmente da innovación tecnolóxica que afectaba o sector da televisión en España. Aquela unidade informativa de TVE ocupaba un pequeno local na compostelá rúa do Vilar. As montaxes facíanse no aparato coñecido como moviola e foi coa incorporación dun telecine en Santiago como se pasa á cor.00 18. tamén permite a consulta das cámaras web que a TVG ten en distintos puntos da xeografía galega. coa que se facían algúns informativos e conexións dende a rúa do Vilar. Domaio. 112 111 Televisión Española en Galicia dispoñía xa daquela dunha pequena unidade móbil (denominada PEL -produción electrónica lixeira-) en branco e negro. inícianse as emisións en cor e expándese a rede de reemisores para o sinal de televisión en Galicia112.6 15.30 4. para a súa emisión en diversos programas. Cota de audiencia da Televisión de Galicia. En xuño de 1978 inaugúranse unhas novas dependencias. Ademáis. a TVG comezou a principios de 2005 a emisión de servizos interactivos nas súas emisións de televisión dixital terrestre (TDT) sendo a terceira cadea autonómica do Estado en dar ese paso (despois de que ou fixeran en Cataluña e Euskadi) 110 . O nome que entón se lle daban a eses microespazos era Panorama de Galicia.5 18.10 18. Páramo e Bailadora). título que permanece en pantalla na actualidade. Xa para entón era moi habitual ver na primeira canle de TVE a información referida a Galicia en idioma galego.70 17. Meda. Nesa primeira etapa. xa que foi o primeiro medio audiovisual que introduce o noso idioma dun xeito 110 Os novos servizos permítenlles aos usuarios de receptores de televisión dixital a participación en distintos xogos (o Simón. para a mellor difusión dese mundial (que en Galicia contaba con dúas sedes).60 19. fronte á catedral de Santiago.e dende 1966 por La 2. Na comunidade galega pasouse dun (o Pedroso) a cinco (Pedroso.4 16. en Santiago de Compostela 111 . no pazo de Raxoi (na praza do Obradoiro). 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 15. Esta circunstancia. Así mesmo. e foi o Mundial 82 de fútbol unha das causas impulsoras (dado o carácter de televisión anfitriona de TVE).LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Ademais. .00 16.

En maio de 1991 inaugurouse a sede actual do Centro Territorial de TVE en Galicia. destacando os valores históricos. pan e viño ou Nicolás. e que logrou o mesmo efecto que a mediados dos setenta perseguía o Centro Territorial de TVE: ofrecerlle a imaxe de Galicia ao mundo enteiro. o propio dunha emisora dotada polo seu órgano matriz con escasos recursos e nulas opcións de participar nas franxas horarias de maior consumo televisivo. que se comezou a realizar nos estudos de San Marcos. para o cal era e segue sendo preciso que se realice en español. en Bando-San Marcos. no mediodía e na tarde. TVE Galicia perdeu a prol da televisión autonómica moito do peso que naquel tempo –os primeiros anos da década dos oitenta– tivo como única xanela pola que amosar na pantalla programas feitos desde e para Galicia. cando apenas ese idioma se falaba en círculos moi reducidos. Con dúas franxas de desconexión diarias. culturais.es ou Kinoki. mantendo o espírito de hai trinta anos. series divulgativas Galicia. Historia do fútbol galego. o centro territorial galego pasou a ocupar un lugar secundario. Mulleres. magacine que leva doce anos en antena de forma ininterrompida e con periodicidade semanal. posiblemente por mor da escaseza de recursos. dotado con dous estudos de gravación para produción de programas e produción de informativos. preto de Compostela. J. Libro Branco de cinematografía e artes visuais en Galicia. Consello da Cultura Galega. Pezas mestras. Logo do impulso que supuxo a emisión dos Xogos Olímpicos de Barcelona e da Expo 92 de Sevilla. Crónicas do mar. que facilita a ampliación das desconexións territoriais nos seguintes anos con programas de produción propia de variada factura115. en TVG (a través da súa emisión en Vía Digital) e na súa emisión por cable para o estranxeiro. arquitectónicos. destinado aos galegos emigrantes e a aqueles que seguían as emisións da devandita canle fóra de España. Así naceu. Ademáis. que se emiten en desconexión territorial por La 2 e tamén no Canal Internacional de TVE 117 . pódese seguir tamén en La 2 en desconexión territorial para Galicia. paso a paso. situación que permanece na actualidade malia non existir ningún imperativo legal que así o estableza. primer medio que introduce o galego de forma continuada . J. dobraxes de series infantís como Marcelino. Ao pé da letra ou Mercuria. todos os programas realizados polo Centro Territorial en Galicia de TVE ao longo da súa historia. Nesta etapa emitíronse magazines como ¡Que serán? ou Boa tarde. Europeos ou Parlamento. propónselle á Xunta de Galicia a súa colaboración para emitir no Canal Internacional de TVE un programa magazine. 135 . No eido da promoción do idioma. en definitiva. e en pleno ano Xacobeo 93. Así e todo. Libro Branco de cinematografía e artes visuais en Galicia. sendo o mellor escaparate da comunidade no exterior 114 A TVE. ademais de numerosos documentais e pequenas series como Galegos no exterior ou Espazos arquitectónicos e outros programas de servizo público como Solitarios. sociais. a programaciónde TVE en Galicia acolle espazos documentais e programas feitos con vocación alternativa. Ese mesmo ano asínase un convenio coa Xunta de Galicia. evitando estar pendentes de enlaces microondas. o primeiro Dende Galicia para o Mundo. que asoman nun horario en que o seu público potencial dificilmente vai estar diante do televisor e que non gozan practicamente de promoción 116 . innovación que propiciou unha maior autonomía e axilidade. deportivos e. (2005): A televisión. TVE-Galicia realizou a dobraxe ó galego de dúas series de debuxos animados. festas de interese estatal ou actividades propias de Galicia. agás contadas excepcións. A transición en Galicia. espazos culturais como Claves. Pepe Coira 113 apunta que como ocorreu cos máis dos centros territoriais de TVE –se cadra coa relativa excepción do catalán–.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA continuado na súa programación. que eran vistas en galego polos nenos do país mentres fóra de Galicia se emitían en castelán. e en galego. que tratan de achegarlle ao espectador aspectos da cultura galega. 113 114 Coira Nieto. elaboráronse en lingua galega. musicais como A repinocha ou Revolución MP3. 116 117 115 Coira Nieto. como son Marcelino pan e viño e Nicolás. En 1998 prodúcese a incorporación da fibra óptica aos diferentes centros. (2005): A televisión. a primeira ainda en antena. Á marxe da súa emisión en TVE Internacional. era líder de audiencia na súa franxa. O Centro Territorial de TVE en Galicia elabora ademais programas de produción propia con carácter non periódico. A emisión seguíase realizando por La Primera. ocupadas principalmente por informativos. dadas as circunstancias. Consello da Cultura Galega. cun magazine matinal que. o 12 de xuño de 1993.

Levou a cabo.00 5. Sen embargo. Ademais xestionaba as desconexións rexionais que a devandita cadea privada realizou para Galicia dende maio de 1998. históricos e artísticos da Comunidade Autónoma.3 As televisións estatais privadas. constituída en febreiro de 1998 entre Atlas España e Grupo Voz. 1998-2004. Paulatinamente. será en outubro de 1995 cando teña lugar a apertura en Santiago da primeira delegación estable de Antena 3 TV que comeza a emitir para o país galego desconexións publicitarias.00 0. En abril de 1996 comezan as emisións de Galicia a fondo. emítese o primeiro informativo rexional diario de Antena 3 TV en Galicia. Pola súa parte. a empresa determinou en 2003 o peche dos centros de traballo de A Coruña e Vigo e deixou a Delegación de Santiago de Compostela cunha plantilla reducida a pouco menos da metade. . realizasen os seus propios informativos para as desconexións matinais en cada comunidade. 4. Un programa semanal que comezou a programarse os sábados ás dúas da tarde e que na actualidade continúa en antena emitíndose ás 12:30 do sábado. e a medida que Atlas fose tomando forma na maior parte de España.00 10.LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Audiencias das cadeas de televisión en Galicia. o desenvolvemento económico e a presenza galega nos mercados internacionais. Ademais dos informativos. dende a praza do Obradoiro. na súa primeira fase.1. 30. a delegación participaba noutros programas de emisión nacional como A toda página. o primeiro programa dunha televisión privada que emite exclusivamente para Galicia. Tras un longo proceso de negociacións e de movilizacións. Atlas Galicia formou parte dun ambicioso proxecto informativo iniciado por Tele 5 con Atlas España. ademais de fornecer de noticias os servizos nacionais da cadea privada. dende o 1 de maio de 1998. O 25 de xullo de 1999.00 25. Posteriormente reduciría ao mínino as desconexións informativas para rematar por suprimilas.00 1998 1999 TV 1 2000 La 2 2001 Tele 5 2002 Antena 3 TV 2003 TVG 2004 En xaneiro de 2005 asinouse a renovación do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e RTVE para a promoción exterior de Galicia a través da emisión de diferentes programas que teñen coma finalidade resaltar os valores culturais. A actividade xornalística de Antena 3 Televisión en Galicia remóntase ao ano 1993. Atlas Galicia operaba como axencia audiovisual para o ámbito galego. co que a información diaria de Galicia xa se pode ver en todo o mundo en formato vídeo. O obxectivo da cadea privada era crear axencias audiovisuais autonómicas que. as achegas de noticias sobre Galicia para todos os informativos da cadea Tele 5. así coma outros aspectos relacionados coa produción industrial.00 20. Impacto TV ou En antena.00 15. En xuño de 2000 ponse en marcha a páxina web de noticias de Antena 3.

Atlas Euskadi co Grupo Correo. 122 Á vista das solicitudes presentadas polas comunidades autónomas e tendo en conta as frecuencias dispoñibles. cando xa na Lei de acompañamento do ano 2003 se introduciron importantes cambios. máis completa e máis próxima ao espectador. Na actualidade. O día 3 de maio de 1999 o tempo de desconexión ampliouse. 119 120 121 Pasa a definirse como a modalidade de televisión consistente na emisión ou transmisión.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA iríase incrementando o tempo de emisión en desconexión. En primeiro lugar. 137 . ao non existir regulación concreta sobre o tema. Moitas delas foron pechadas pola autoridade. en virtude da disposición transitoria única da dita lei. Tele 5 asociouse en cada comunidade autónoma a un dos principais grupos de comunicación. segundo a cal a televisión local por ondas terrestres como medio audiovisual de comunicación social ten a natureza de servizo público 120 . cun novo período informativo que ofrecía reportaxes en torno á actualidade social. ou ao non se efectuar o desenvolvemento lexislativo que lles permitise ás autoridades competentes conceder as oportunas licenzas de emisión 119 . Tamén se incluíu este ano a novidade de que os titulares de concesións para a prestación do servizo público de televisión de ámbito local por ondas terrestres estarán 118 Para conseguir este obxectivo. A súa regulación está contida actualmente na Lei 41/1995. a falta de normativa de desenvolvemento da Lei prevendo a planificación das reservas de frecuencias polo Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía. Estas modificacións dos dous últimos anos tratan de adaptar esta regulación ás novas esixencias. A Lei 41/1995 foi modificada pola Lei de acompañamento aos presupostos xerais de 2004. de réxime xurídico do servizo de televisión local por ondas terrestres. que foi adquirida por Tele 5 que ten así o 100% do capital.4 As televisións locais en Galicia Dende os seus comezos as televisións locais estiveron envoltas en polémica. Despois de catro meses de tramitación. se ben a axencia segue proporcionando a cobertura de noticias de Tele 5 en Galicia. Deste xeito. Non obstante. o grupo Voz desfíxose da súa participación na empresa. ata que as axencias Atlas chegasen a contar cos seus propios espazos118. e recoñecían o dereito das televisións locais a proseguir as súas emisións. por emitiren sen concesión administrativa. así como as limitacións derivadas da coordinación radioeléctrica internacional. de imaxes non permanentes dirixidas ao público sen contraprestación económica directa por medio de ondas electromagnéticas propagadas por unha estación transmisora terrestre no ámbito territorial sinalado. a definición de televisión local modifícase para adaptala ao medio dixital no que obrigatoriamente deberán desenvolverse 121 . etc. a compatibilidade radioeléctrica entre comunidades adxacentes. Ademais. o Congreso aprobou en maio do 2005 a controvertida Ley para el impulso de la televisión digital terrestre (TDT). O 26 de maio de 1998 Tele 5 comezou a realizar as súas desconexións diarias para Galicia cun informativo matinal de 15 minutos realizado por Atlas Galicia. con base precisamente nesa falta de regulación. Algunhas sentenzas do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo anularon resolucións anteriores que obrigaban ao peche. do 22 decembro. que os adxudicatarios poderán utilizar 122 tecnoloxía analóxica para a difusión das súas emisións durante dous anos. Atlas Cataluña creouse co Grupo Godó. que se contarán dende o 1 de xaneiro de 2004 e modifícanse as disposicións relativas ao ámbito territorial . liberalización de la televisión por cable y fomento del pluralismo. ao estimar que ao contrario se conculcarían abertamente os dereitos á liberdade de expresión e comunicación garantidos polo artigo 20 da Constitución. máxime cando non existía unha lei expresa que regulase a televisión de carácter local. A creación das axencias Atlas permitía unha información rexional de maior calidade. política e cultural de Galicia. A súa situación xurídica moveuse nos borrosos terreos da alegalidade (que non ilegalidade). polo que actualmente as televisións locais están a emitir sen título habilitante.1. 4. con tecnoloxía dixital. ademais. que se determinarán respectando o dereito ao acceso equitativo de todas elas aos recursos de espectro. ou intentouse polo menos. impediu resolver os concursos públicos de adxudicación por parte das comunidades autónomas. xa non existen desconexións diarias. A Lei de acompañamento de 2004 engade. Esta Lei establecía a reserva e asignación de frecuencias que daría lugar á correspondente convocatoria e resolución dos oportunos concursos públicos de atribución de concesións para a prestación do servizo.

foron dous factores clave na renovación do mercado da TVL. e conta cunha audiencia acumulada nos últimos trinta días do 16. medra a súa cota de audiencia e os grandes grupos de comunicación multimedia atoparon nelas un novo mercado d explotación de contidos 124 . Barcelona Televisió (BTV). contidos programáticos. estes conglomerados mediáticos están a achegar estruturas empresariais con maiores posibilidades para negociar a publicidade local.4%.). O seu prometedor ascenso se explica por que os grandes grupos tamén queren entrar na repartición da torta agora que o Goberno afrouxou as condicións que lles interrompían o paso. Eses formatos son os 123 Non considerándose programas televisivos as emisións consistentes en imaxes fixas nin os tempos destinados á publicidade.7% das vivendas con televisor. constituíronse en pouco tempo redes de TVL cunha importancia máis que significativa nos índices de audiencia 125 .LIO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO obrigados a emitir programas televisivos orixinais durante un mínimo de catro horas diarias e trinta e dúas semanais 123 . son os informativos a programación na que basean a meirande parte da súa produción.8%. A entrada no mercado do Grupo PRISA (baixo a marca Localia TV). mercado. sendo sintonizadas polo 7 e o 4. e unha audiencia acumulada do 12%. Localia TV é sintonizada polo 24. que se sintoniza no 15.) e os seus obxectivos (audiencias. sintonizada polo 24. e cunha audiencia acumulada no último mes do 15. as emisoras locais cada vez gozan de maior credibilidade entre o público. En canto a contidos. exceptuando algún que outro documental. do Grupo Zeta. 124 A madrileña Canal 7 TV e a barcelonesa CityTV son as emisoras locais máis vistas en España. tanto no que se refire á proximidade física (a televisión debe facerse dende e para o lugar no que habitan os potenciais receptores). que satisfaga o baleiro informativo e divulgativo que deixan sen cubrir as grandes canles. Por outro lado. A maioría das televisións locais galegas están en proceso ou xa contan con tecnoloxía dixital de tipo profesional. cunha media de 15 traballadores que teñen que facer de todo e con orzamentos reducidos. A posibilidade de negocio que ofrece a publicidade local. do Grupo Vocento (antigo Grupo Correo-Prensa Española). programa deportivo. identifiquen estas emisoras como a súa televisión. O perfil dunha TVL pasa por ser empresas basicamente privadas. Polo tanto. televenda e xogos e concursos de promoción. Considérase un requisito imprescindible para garantir a continuidade dunha televisión local o feito de que os espectadores. e rexistrando unha audiencia acumulada nos últimos trinta días do 4. Ademais. Séguea o Grupo Canal 47 TV. xunto coa necesidade de manter certa influencia mediática en todos os sectores da comunicación. sen ningún tipo de especialización nin temática nin técnica. segundo datos facilitados por AIMC.3% dos televidentes. con pouca profesionalización. con pouca infraestrutura tecnolóxica a pesar de que ultimamente apuntan cara á tecnoloxía de produción dixital. Canal 47 Sevilla e Localia TV Sevilla séguenas na clasificación de audiencias.. No primeiro lugar da clasificación. e para producir contidos máis atractivos. ainda que nacional na meirande parte dos casos. e conta cunha audiencia acumulada do 8. pero en cantidade axeitada ao tamaño da súa estructura e suficiente para a cantidade de programación que poden facer. Falar de televisión local (TVL) é falar de televisión próxima ao pobo. respectivamente. o que obriga a facer unha programación.9% dos fogares.8 e do 3. como social (estas emisoras deben sintonizar cos referentes culturais e tradicionais do lugar).2%. nin programas orixinais aqueles que consistan na mera reemisión de programas televisivos cuxa difusión se realizase ou se estea a realizar por outro medio.6%. Deste xeito. os veciños dunha vila ou cidade.. 125 . do Grupo Godó ou da Cadea COPE (en Popular TV) significou un reforzo financeiro. a cadea Local Media é a terceira. como adoitan chamar a este tipo de medios moitos autores que prefiren empregar esta terminoloxía por entender que aglutina mellor as súas características (funcionamento. falar de televisión local é falar de televisión de proximidade. Cun share do 21.9% dos fogares españois. máis ou menos extensa. Durante o ano 2003 a televisión local en España logrou un crecemento do 19% no volumen de negocio con respecto ao exercicio anterior.. En segundo lugar sitúase UNE. magacine con colaboradores..2%.

a transformación da TVL galega en televisión produtora de contidos propios.). Non se advirte aínda o establecemento dun criterio de rendemento e explotación real dos produtos rematados. e por outra.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA que poden xerar un maior participación cidadá neste modelo televisivo. Cómpre sinalar tamén algúns casos excepcionais de relacións con distribuidoras internacionais como é o de Canal 41 da Coruña. para o inmediato consumo ou como complemento de servizos publicitarios para o anunciante.. La Región. A configuración actual das televisións locais veu marcada por dúas dinámicas que se suceden cronoloxicamente: por unha banda. a entrada dos grupos estatais ben pola vía da concentración do mercado da produción allea e da cobertura informativa (UNE). Utega ou Localia). tamén aberto a relacións con outras redes do país e do Estado 139 . é dicir. que se identifica con posicións provincialistas e logo tentativas rexionalistas.. a entrada dos grupos rexionais á defensa da súa cobertura de actuación noutros soportes (El Progreso. sen que sexa como é ata agora. ben pola adquisición-asociación con empresarios locais cos que estaban xa asociados noutros soportes (Pretesa.

feito este último A chegada da dixitalización e o maior reto do sector que xa se está dando noutras comunidades autónomas.974.036. 42% 1997 1. Polo tanto.512 2. 140 . chegando a un 87% da poboación española. Polo tanto.994 -23.614. Pese a isto. En 2004 o Consello de Ministros aprobou o Plan Técnico da Televisión Digital Local. a produción ou a emisión non son as maiores dificultades dentro do proceso de dixitalización: o principal problema atópase na recepción por parte do público. a situación do sector é confusa. A chegada da dixitalización é o principal reto tecnolóxico ao que deberá enfrontarse o sector das televisións locais.376 2003 161. cada unha das cales terá unha canle múltiple (múltiplex) con capacidade para catro programas. en total serán 1.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Grandes magnitudes da televisión local en Galicia. facendo fincapé en calquera caso na programación local.258.925. A lei de 1995 de Televisión Local por Ondas Terrestres consagróu as televisións locais que operaban nese momento e prohibíu explícitamente a aparición de novas.320 256 853 % crec 37% 94% 22% Nº empresas 1997 180 24 27 2003 352 36 41 %crec 96% 50% 52% Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil. No que respecta aos concursos para a asignación das concesións correspondentes serán convocados e resoltos polas propias comunidades autónomas. independentemente de con quen esten asociadas. que contempla 266 demarcacións en todo o país. Na actualidade. Facturación 1997 Total audiovisual Locais Total TV 68.896.298 44. A clave estará en favorecer a creación rápida dun parque de receptores dixitais 1 e en contar coa aposta das Administracións Locais e Autonómicas cofinanciando as redes de transmisión dixital . 1997 e 2003.527.796 5.d.603 % crec 240% n.004 1. que non ten aparatos para descodificar o sinal de TDT. Non obstante. 1 Que teñen en moitos casos un coste entre cinco e nove veces superior á emisión en analóxico. para as televisións locais en xeral. e en atopar vantaxes competitivas que se plasmen en servizos de valor engadido. o Goberno abordou a ordenación do sector tendo en conta as frecuencias dispoñibles e as peticións das autoridades autonómicas.208 % crec 137% 105% 80% 1997 3.064 as emisoras de TV local que poderán operar legalmente en España.878.789.688 132 700 Empregados 2003 2.304 24.296. que constitue o verdadeiro valor destes servizos.733 Resultado 2003 12. o sector seguiu crecendo desde enton sen ningún tipo de control.126 -885.282 1.

a encargada de proporcionar os contidos. Tele Salnés-Barbanza. Tres son os principais grupos de ámbito estatal que teñen actualmente algunha vinculación con emisoras de TVL en Galicia. Aos adxudicatarios 127 Atlas incorporou no ano 2005 ao seu servizo de axencia de noticias vía satélite un boletín informativo diario que recolle as noticias máis relevantes da xornada no ámbito nacional. a aposta dos grandes grupos por este sector está a abrir un novo modelo de negocio máis viable. das que parte son propiedade do grupo. As televisións implicadas neste proxecto son Canal Deza (agora Dez TV). pasa por socios locais e socios tamén nacionais. Recentemente. seis televisións locais galegas constituíron Cadea Galega de Televisión. Localia TV está constituía por un conxunto de emisoras locais xestionado por Pretesa. Tele Coruña e Tele Miño. deseñado para a súa emisión en televisións locais que lles facilita ás devanditas emisoras as noticias completamente editadas e locutadas. Localia Coruña. filial do Grupo PRISA que se ocupa das súas operacións en TV local. en definitiva. e xorde como continuación da asociación de TV locais baixo o selo Local Media. Local Media é unha sociedade mercantil que conta con 38 emisoras locais asociadas. As televisións do grupo emiten simultaneamente en determinadas franxas horarias. e o resto do tempo fano de xeito independente 127 . A emisión repártese entre tramos de programación común e outros de programación local específica. Ou sexa. En Galicia emiten programación de Local Media Tele 20 Chantada e Canal Deza TV. sen estudos de produción propios nin persoal ) e outras son asociadas. UNE é un grupo de emisoras locais participada por Publimedia e é a axencia Atlas. O inminente proceso de dixitalización fai cada vez máis necesario o apoio dun grupo de comunicación que sosteña o esforzo financeiro requirido. Segundo o Plan Nacional de Tecnología Digital Terrestre. que permitan comprar programas e contidos para conseguir máis audiencia. como é o caso de Localia Vigo. UNE está composta por 63 emisoras locais nas que non ten participación empresarial. para ser rendible. A día de hoxe en Galicia o panorama das televisións locais conta cunha trintena de cadeas. aínda que. As licenzas de televisión local. As apostas de Cadea Galega de Televisión no que a programación se refire centraranse na información xeral e nos debates políticos e sociais. O modelo de TVL. aínda que está aberta a novas incorporacións. significará a consolidación das que sobrevivan. e as emisoras pertencentes ao grupo emítena nunhas determinadas franxas horarias. ao mesmo tempo. cuxo nome comercial é Cadena Local TV e cuxo sinal se envía a través do satélite. como Localia TeleLugo/El Progreso. Pola súa banda. socios fortes que garantan a viabilidade. Localia Pontevedra (Televisión de Pontevedra). tamén do Grupo Telecinco. Un feito que significa unha remodelación do espazo audiovisual cunha nova normativa autonómica aprobada pola Consellería de Cultura para a televisión dixital autonómica e local. TV7 Monforte e Telecoruña Canal 41 (hai algúns anos Canal Deza e Telemiño tamén adquirían estes programas). 141 . As televisións locais galegas que na actualidade compran programas a UNE son Tele Salnés-Barbanza. a TV local debe ser enfocada como un negocio. a dixitalización suporá un obstáculo para as emisoras de proximidade.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Aínda que o futuro das TVLs parecía incerto ata hai pouco. Dentro desta rede intégranse más de 65 emisoras. Esta empresa posúe unha emisora independente en Madrid. terán unha vixencia de dez anos. un proxecto que pretende coproducir en común programación autonómica e facer unha Algúns ven na dixitalización unha discriminación do rural comercialización publicitaria conxunta en Galicia. un perfil que vai mudar en breve coa conversión do sistema analóxico nun dixital. TV Monforte. Tele20 Chantada. Localia Santiago (Compostela Visión e Radio Televisión Compostela) Localia Ferrol (Ferrolvisión) e Localia Ourense (que ata agora emite só en cadea. que foron sacadas a concurso pola Xunta en 2005. Galicia terá vinte demarcacións que supón unha ratio de catro licenzas de televisións dixitais por cada unha delas.

. as liñas telefónicas convencionais ou a radio. cada vez que a Administración impulsa ou fala dalgunha maneira dun novo ciclo no sector. das que o 60% do que se exhiba será de produción propia. segundo algúns especialistas. En Galicia. etc. é unha discriminación do ámbito rural porque non ten en conta a comarcalización que se creou a partir da televisión local. dada a orografía. non teña lugar. como o satélite.5 A televisión por cable en Galicia: R A diferenza doutras tecnoloxías. e que fai realmente viables os novos servizos interactivos e . previsto para principios do 2010. nun entorno sen sintonizadores suficientes que fagan rendibles ou útiles as elevadas inversións. Pero o que se produce coa dixitalización. repetidores. Código TV en Santiago de Compostela. o que indica que. Aínda así. con maior calidade e menor custo. asistiuse no ano 2004 ao nacemento de emisoras estritamente locais como Canal Tambre en Noia. porque agora se vai producir é unha volta á indefinición do modelo televisivo de proximidade. transmisores. O escenario hoxe en día complícase aínda máis ante as expectativas do réxime de contidos que pode proporcionar a TDT. sobre todo mentras o apagón analóxico. reemisores. que permite que emisor e receptor poidan interactuar en tempo real. o cable de fibra óptica ten unha canle de retorno de gran capacidade. o principal problema que os novos concesionarios de TDTL se van a atopar son a multiplicación (por cinco ou por nove) dos costes de rede (enlaces.). 4. alimenta expectativas entre as empresas locais.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO impónselle a obrigatoriedade do galego nunhas emisións que han ter un mínimo de 32 horas semanais. ao xeito do boom do ano 1995. O lóxico sería reforzar os valores identitarios que xa tiñan creados as televisións locais.1.

Ferro Inversiones e Olsines. converténdose na primeira e única empresa galega que constrúe na rexión unha infraestrutura propia de banda ancha. Grupo Tojeiro. Invertaresa. o que significa que a compañía case duplicou o seu tamaño nese ano 131 .000 fogares e 100. El Ideal Gallego. nestes catro anos realizouse un investimento que supera os 371 millóns de euros. Editorial Compostela (El Correo Gallego). a pesar da competencia das operadoras tradicionais ou das redes dixitais terrestres. A Comunidade Autónoma de Galicia constituíuse en tres demarcacións para o servizo de telecomunicacións por cable. como son Unión Fenosa ou Caixanova 130 . Ademais. 131 O investimento realizado polo operador ata finais de 2003 para despregar a súa rede de fibra óptica superaba xa os 330. Por outra parte. o conxunto de accionistas completo de R está conformado por: Unión Fenosa.01. pero con intereses investidores con fins de diversificación.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA multimedia128.4 correspondían ao compromiso adquirido para a adxudicación da licenza da demarcación da Coruña. máis de 500. Con este ambicioso proxecto. contaba ata decembro de 2003 con 124. Dielectro Galicia. Poio. Ames. sen ocupar a liña telefónica nin pagar pola correspondente chamada.799 empresas e profesionais). Deste modo.62 millóns de euros. Ademais. e a súa capacidade de cobertura excedía os 372. para a de Santiago e 6. Esta interactividade posibilita. a fibra óptica asegura unha transmisión e recepción de calidade. como doutras alleas ao sector.367 fogares particulares e 26. En 1999 iniciaba a súa actividade “R” 128 A través del o usuario dispón de alta capacidade e velocidade de transmisión tanto para a información de baixada (a que recibe do seu provedor) como de subida (a que o cliente envía ao seu provedor). Ceferino Nogueira.465 fogares e empresas. A introducción do cable en Europa continuará avanzando en 2005 e en anos posteriores e será vital para o impulso do sector. cuxo investimento global se cifra en máis de 420 millóns de euros. La Región. O Grupo Gallego de Cable constituíuse como iniciativa tanto de empresas vinculadas á comunicación. no 2005 R asinou convenios con Arteixo. o cal foi gañado polo Grupo Gallego de Cable. O operador galego R. O seu capital inicial ascendeu a 9. Oleiros. firma que se converteu así no operador global de servizos de telecomunicacións por cable en Galicia.000 quilómetros de fibra óptica. Caixanova. tal e como contemplaba a lexislación estatal vixente: A Coruña. que permitiría crear unha compañía capaz de competir con Telefónica en toda España.000 persoas utilizaban xa os servizos que proporciona esta nova rede estendida ao longo de 256. Narón e Betanzos para o despregamento da rede nestes municipios e está presente nos 20 principais polígonos empresariais da comunidade. Vilagarcía de Arousa e O Barco de Valdeorras. Grupo Zeta. A finais de 2004. 1. para a de Galicia. Cambre. en 1999 iniciaba a súa actividade R. Santiago de Compostela e resto de Galicia. Hijos de Rivera. 130 En calquera caso. 129 Auna e Ono manteñen conversas desde hai anos con vistas a unha integración das súas actividades. por exemplo. sen interferencias e sen antenas. Jealsa Rianxeira. R prevé que no ano 2008 uns 500. a rede de R está implantada nas sete principais cidades galegas –unidas entre si por un dobre anel troncal⎯ e outras localidades como Culleredo.166 clientes (97. segundo o estudo realizado por Ovium para a Asociación de Comunicación do Cable Europeo (ECCA). dos que 2. Banco Pastor. Faro de Vigo (Grupo Moll). Na actualidade. El Progreso. Marín. desta forma.000 empresas de Galicia estean en disposición de recibir os máis avanzados servizos de telecomunicacións por cable. O informe resalta que esa consolidación forma parte dun proceso necesario para garantir o tamaño preciso para o desenvolvemento sostible do negocio e que.93 millóns de euros. Todas elas foron convocadas en concurso público o 28 de maio de 1998. algo que si sería necesario nas demais formas de televisión de pagamento. as compañías de cableiras europeas poidan continuar ofrecéndolles aos consumidores a máis ampla variedade de servizos coa máxima calidade 129 .O crecemento verase impulsado polos servizos de Internet e telefonía e a posta en marcha da televisión dixital e do vídeo baixo demanda potencian o atractivo da oferta de 'triplo play' de cable. como é o caso do Grupo Zeta ou Faro de Vigo. que un usuario poida acceder aos servizos de pago por visión realizando a compra directamente dende o mando a distancia do televisor.2. 143 . que lidera o sector do cable español por rendibilidade.

A idea de R é establecer naquela cidade unha factoría de sotfware dedicada á televisión dixital interactiva. unha vez que todas as canles sexan dixitais e se renove o parque de televisores (o chamado apagón analóxico). 133 132 O MHP é o estándar apoiado pola Unión Europea e especifica a arquitectura software que deben respectar todas as plataformas de programación de aplicacións interactivas de televisión. o vídeo formativo ou o videoclip musical que se desexa ver e desfrutar de forma inmediata. Ademais permite combinar as emisións de televisión con outros servizos complementarios. deter e rebobinar as proxeccións. .1. onde o cliente poderá examinar o noticiario que escolla e adaptalo ao perfil que prefira. R instalou no Parque Tecnolóxico de Galicia en Ourense un laboratorio para desenvolvemento de software MHP (Multimedia Home Plataform) destinado a aplicacións interactivas de televisión 133 . A televisión dixital terrestre utiliza a mesma banda de frecuencias que a televisión analóxica convencional. en particular. a multiplicación de canles e os servizos interactivos 4. Ademais. ademais. así como dos horarios de emisión preestablecidos. unha mesma aplicación poderá ser executada en descodificadores de múltiples fabricantes. Desta forma. a película. con carácter de servizos públicos de interese xeral. Este proxecto suporá un investimento duns 24 millóns de euros. e a composición personalizada de noticiarios. de forma instantánea e adaptados persoalmente aos seus gustos. en calquera momento. Esta circunstancia ten a vantaxe do aproveitamento de gran parte da infraestrutura existente como os sistemas de antenas colectivas. pertencente á Facultade de Informática da Universidade da Coruña. As principais vantaxes do sistema dixital están na calidade de son. a multiplicación de canles e nos servizos interactivos. A migración paulatina da televisión dende a tecnoloxía analóxica á tecnoloxía dixital permitirá incrementar a capacidade de espectro radioeléctrico necesaria para satisfacer a demanda de novos programas de televisión. Demarcacións propostas para Galicia no Plan Técnico Nacional de Televisión Local Dixital Demarcacións Programas de televisión A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 7 5 4 5 21 28 20 16 20 84 Fonte: Plan Técnico Nacional de la Televisión Local Digital en Galicia.6 A televisión dixital terrestre A comunidade autónoma xestiona unha serie de infraestruturas e redes de telecomunicación. o acceso a informativos multimedia á carta. Este é o principio dun proceso que culminará arredor de 2012 coa eliminación da televisión analóxica.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO R e o Laboratorio de Fundamentos de Computación e Intelixencia Artificial (LFCIA). As innovacións achegadas por este proxecto permitirán nun futuro próximo que os clientes poidan desfrutar de múltiples servizos multimedia no momento que escollan. os de carácter local. A TDT caracterízase pola calidade do son. abrindo as portas da televisión e da radio interactiva. elixindo só os contidos que lle interesen. que deben adaptarse á evolución tecnolóxica e ás obrigas legais de prestación de servizos. é dicir. aplicacións de xestión de contidos en Internet e para terminais móbiles. Entre as aplicacións do proxecto atópase a posibilidade de acceder a unha lista de títulos entre os que se poderá elixir. A empresa conta desde 2001 cun Data Center que ten capacidade de soporte de streaming de vídeo e outras aplicacións tipo B2C y B2B que poden axudar a desenvolver aplicacións audiovisuais e de outra índole sobre Internet. eliminando as limitacións actuais derivadas da oferta predeterminada de canles de televisión. colaboraron no ano 2001 no desenvolvemento dun sistema de vídeo baixo demanda que permite dispoñer de calquera contido de vídeo ou audio de forma instantánea no momento no que o cliente o desexe 132 . elixindo os contidos ou relatorios. o sistema permite. Outras das contribucións son a posibilidade da súa utilización para acceder a cursos multimedia de calidade.

R. co respaldo de Juan Carlos Cebrián (Grupo Inditex). aliaronse para formar a plataforma audiovisual de cara a presentar unha proposta mediática para facerse cargo dunha das dúas canles autonómicas de televisión dixital. Faro de Vigo.000 filmes da distribuidora). á información cultural e de servizo público. potenciará os contidos dedicados aos nenos e á mocidade. a Televisión de Galicia comezou a principios de 2005 a emisión de servizos interactivos nas súas emisións de televisión dixital terrestre. A explotación directa destas concesións non se poderá transferir a no ser que exista un acordo da Xunta que o autorice. a TVG anuncia unha segunda canle dixital Sociedad Radio Popular-Cadena Cope. cunha base inicial de 20. Estas novas tecnoloxías servirán para dinamizar e impulsar o sector audiovisual. á No 2006. Pero o Goberno da Xunta en funcións adxudicou en xullo do 2005 dúas cadeas de televisión dixital terrestre de cobertura autonómica. Do seu lado tíñan o maior fondo audiovisual de España (os máis de 4. Por outro lado.000 clientes. dúas autonómicas privadas. que emitirá con tecnoloxía dixital posiblemente xa no ano 2006. á produción audiovisual galega. As dúas primeiras canles autonómicas en transmitir este tipo de contidos foron a televisión catalá e a vasca. vinte públicas municipais e sesenta privadas locais. As aplicacións da televisión interactiva son case tan descoñecidas para a maioría. a anunciada segunda canle da Televisión de Galicia. aínda que no borrador foron incluídas algunhas excepcións que. en calquera caso. El Correo Gallego. a solvencia financeira e a experiencia de tódolos socios implicados. O concurso obriga os concesionarios a emitir un mínimo de 32 horas semanais. prorrogable por iguais períodos hasta un prazo máximo de 50. xa que a Unión Europea fixou o 2012 como prazo para que se produza o apagón analóxico 134 . O lanzamento efectuarase en dúas cidades galegas. a empresa de comunicación galega por fibra óptica. centro de traballo da iniciativa 136 . Pola súa parte. nas que a produción propia deberá abranguer polo menos un 60%. Unha delas foi a parar a La Voz de Galicia S. como extensas as súas posibilidades. O concurso tamén impón o uso do galego nas emisións. En 2004 comezou a desenvolverse o proxecto. A TVG é así a terceira canle autonómica que pon na man do espectador estes contidos interactivos nas súas emisións de TDT 135 . presentou a primeiros de marzo de 2005 a fase de lanzamento do seu proxecto de televisión interactiva no auditorio do Parque Tecnolóxico de Galicia. nunca poderán superar as cinco horas ao día ou as 25 á semana e deberán ser autorizadas pola Administración autonómica. Outro dos aspectos máis relevantes do concurso é o que lles impide aos concesionarios formar parte dunha cadea de televisión. Os produtores galegos tentaron no seu momento buscar asociacións coas entidades financeiras e cos servizos de expertos na xestión das novas tecnoloxías e puxaron xuntos por algunha das canles de televisión dixital terrestre que sacou a concurso a Xunta de Galicia. 145 . Pola súa banda. Xogos ou consultas de mapas son algunhas das opcións deste novos contidos da televisión dixital terrestre. Ámbalas contarán cunha licencia para dez anos. Obviamente. Deste xeito adiántase á nova forma de transmisión do sinal. ao cine en galego e en versión orixinal subtitulada. No que se incide é no consumo intelixente e no poder de selección do individuo. ao abeiro da Consellería de 134 135 136 Este prazo do ano 2012 pode reducirse se se produce antes a implantación masiva do sistema dixital. Mapas meteorolóxicos en tempo real e consulta das cámaras web que a TVG ten en distintos puntos de Galicia son outros dos posibles contidos que se poden consultar polo momento. La Región e El Ideal Gallego.A e a outra. As concesións para estas novas emisoras terán unha vixencia de dez anos para as de ámbito autonómico e de cinco para as locais. onde se localiza o Laboratorio R. o Grupo Progreso. As novas cadeas de televisión serán dúas autonómicas públicas.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA A Xunta de Galicia sacou en 2005 a concurso público 84 novas cadeas televisivas e 132 emisoras radiofónicas dixitais. Filmax Entertainment. cada licenza terá que asegurar os contidos interactivos que caracterizan a televisión dixital terrestre.

Por iso. Imagenio é un servizo integrado de banda ancha para o fogar de Telefónica. Industria e Comercio.2 A PRODUCIÓN TELEVISIVA En xeral. que serán personalizables por cidade. Isto significa que os clientes poderán ter á súa disposición unha velocidade de ata 6 mbits/s de Internet. lecer e entretenemento. dende hai anos vénse falando das TV movies como un formato con moitas posibilidades. A innovación non é. que comezou a ofertar o seu servizo nas capitais de provincia galegas (así como en Santiago de Compostela e Vigo) a mediados do 2005. servizos municipais interactivos. que atende as necesidades de comunicación. formarán parte da oferta. A compañía. a televisión é a un tempo un medio de comunicación social e un produto para o entretemento. si que pode estar afeita a utilizar o televisor. o que supón unha diferenza importante con respecto aos actuais operadores de televisión dixital ou por cable. que xa se está desenvolvendo con grande éxito en Estados Unidos. televisión á carta con gravador persoal. creando un slot na súa programación. a televisión é un medio conservador en canto a pautas de Un formato é a combinación dun contido e un xénero comportamento e os produtos xa testados adoitan ter maiores garantías de entrar en programación que aqueles máis novos. xa que a persoa que non estea habituada a usar o PC para conectarse á Rede. pois. O servizo diferénciase con respecto a outras alternativas en tres puntos clave: é dixital (imaxe e son alcanzan calidade de DVD). Os futuros clientes da televisión interactiva de R contarán cunha canle de retorno ⎯para que o telespectador poida interactuar⎯ e a oferta de Internet e telefonía nun mesmo paquete. o éxito foi enorme. o factor que máis se premia no medio televisivo. O produto que ofrecerá o grupo R baixo a denominación de televisión interactiva constará de 120 canles de televisión dixital. o que fai que a programación varíe dunha franxa a outra. a televisión aliméntase fundamentalmente de produtos reelaborados. pero aínda non hai ningunha cadea que teña unha franxa destinada específicamente para este produto. Por outro lado. que se completará cunha guía electrónica de programación. Como exemplo. pero 137 Isto pode contribuír a paliar a fenda dixital. e mesmo parando a emisión se así o desexa. xogos e publicidade interactiva. é persoal e interactivo (permite navegar en Internet dende o televisor 137 A TV é un medio de comunicación e entretemento ) e é sinxelo para o cliente (non inclúe cables nin antenas no fogar e todo se controla dende un único mando). A produción de contidos para televisión está orientada a nutrir as programacións das distintas cadeas. por exemplo. . Para iso creouse o laboratorio MHP que asesorará a todas as empresas ou universidades que queiran participar. facilita. o que comprende tanto a adaptación de formatos provenientes doutros mercados como a recuperación de formatos que funcionaron no pasado. que lle permitirá ao espectador ⎯que abandona así o seu tradicional papel pasivo fronte ao televisor⎯ ver o que quere á hora que quere. Cando a principios dos noventa se introduciron as series de ficción en español. Imagenio. logo Internet e agora a televisión a través da liña telefónica.000 fogares galegos con acceso a 39 canles de televisión e 15 de audio. que existan canles de anuncios publicitarios. primeiro a voz. Cumpre distintos obxectivos.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Innovación. Setenta e cinco canles temáticas. pode chegar xa a 153. A introdución dun novo formato depende da aposta que a cadea faga por el. que conta ademais cun servizo de vídeo baixo demanda achegarase ós clientes a través de conexións ADSL 2+. 30 de pago por visión e 5 canles. aproveitando ó máximo as capacidades da tecnoloxía ADSL. Unha das principais novidades desa televisión é o vídeo baixo demanda. 10 xeneralistas. 4. Esta posibilidade.

Non só hai que producir un bo produto. O destino de calquera produto audiovisual é chegar ao público e ser explotado comercialmente. Os programas de entretemento tiveron sempre un innegable protagonismo nas cadeas aínda que. as tendencias cambian cada tempada e tenden a funcionar en ciclos. grandes escenarios. visual e sonora. Para que un programa poida ter éxito tamén é importante mantelo para que o público o asimile. De entre este tipo de formatos. Ás veces. así. tanto dende o punto de vista técnico coma de contido. hai que asegurarse de que este sexa adaptable. público numeroso no estudio de gravación. nin que cada cadea. Esta decisión debilita co tempo a industria nacional e resulta máis custoso —investir nun produto local é. para conseguir que a audiencia se habitúe a un determinado programa debe existir unha franxa na programación que o sosteña. 147 . Un formato é a combinación dun contido e un xénero que dá como resultado un produto específico e orixinal. Ao final do proceso de produción audiovisual comeza a comercialización e a explotación da obra. moitos países crearon programas que poden ser comercializados como formatos. A 138 Á hora de adquirir un formato. Polo tanto. fálase de concursos e macroconcursos. Contar con algún game show ou algún outro gran formato supuxo toda unha garantía na programación das principais cadeas. que se manifesta nas últimas tempadas a través da aposta por novos produtos de entretemento. evitando así o risco de investir en desenvolvemento. hai que acompañalo dunha boa mercadotecnia e unha adaptación efectiva. ningún se axusta tanto ao concepto de entretemento como os pensados para a franxa horaria máis importante do día. seguidos das comedias británicas. A televisión é de seu un medio moi dinámico e. avalados polo éxito internacional e orientados a públicos diversos. a cadea ten que producir ou garantirse a subministración dese tipo de programa para un determinado período. a audiencia determina o éxito ou o fracaso de todo contido de televisión porque deses resultados depende a afluencia de investimento publicitario. Os beneficios obtidos por esta vía son os que garanten a viabilidade da empresa e os que permiten acometer novos proxectos. Primeiro chegaron os game shows americanos. A aparición dos formatos ten a súa orixe na necesidade de combater o plaxio e na vantaxe de aproveitar un programa de éxito contrastado. o programador non atopa unha empresa que sexa capaz de producir un programa coas características que está a buscar e recorre a formatos xa producidos noutros territorios. aínda que os cambios se producen de forma progresiva. pero a lóxica empresarial que impera na televisión esixe resultados a curto prazo e a máis habitual segue sendo a adquisición de formatos nun mercado grande. modulase a presenza na programación de tempada destes espazos. 139 Non é casualidade que algunhas cadeas comezasen a desprazar os seus grandes shows ao prime time do venres ou do sábado. saturación lumínica. a de maxima audiencia. tendo en conta a cultura do territorio e o público ao que vai dirixido.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA requiriu desa aposta. Para optimizar as posibilidades dun programa. recorreuse a unha serie de etiquetas que permiten establecer certa tipoloxía que se axusta á oferta actual das distintas canles. na actualidade. o que mellor sintonizaba con este tipo de espazos. En definitiva. Velaí algúns dos ingredientes que definen. Un programa de televisión prodúcese para entrar na grella dunha cadea. normalmente o anglosaxón 138 . co tempo. ata que se produciu a eclosión da ficción nacional. Este é o formato ao que as cadeas dedicaron máis esforzos. en función da súa orientación de audiencia. o que supón un investimento e un risco considerables. de programas de humor ou de grandes formatos de prime time. estes programas: presentadores populares. en maior ou menor medida. Baixo estes parámetros chégase ao momento actual. senón que a súa situación na programación e a confianza que o programador deposita nel condicionan en gran medida o éxito ou o fracaso dun programa. o prime time. pero dende o establecemento da televisión comercial en Europa. máis barato—. no que a este proceso de selección se está a sumar a adaptación dos formatos á nova realidade televisiva. Para que iso aconteza. caracterizados ambos os dous por un perfil de público moi adulto. que lles restou protagonismo aos shows de prime time 139 . de talk show.

a industria da ficción televisiva en España non pode entenderse sen o mapa das televisións autonómicas. senón que o seu mecanismo tamén se transformou. pero sen perder de vista o que o mercado está a demandar. Pero. e o esforzo por manter unha produción de calidade e baixo custo. tanto para os emisores coma para os provedores de contidos. xerou novas oportunidades. Con respecto ao mercado internacional. O modelo de produción transfórmase co fin de satisfacer esa demanda en eclosión. co fin de distinguir entre a oferta dun e a dos demai Co incremento de alternativas para o consumidor que supón a televisión dixital. normalmente. 4. o MIPCOM. Ademais da recepción tradicional por antena. que se celebra en outubro tamén en Cannes e a Asia TVForum. o magazine ou a serie se consolidan en antena. no mercado nacional de televisión. hai que saber transmitila e facer posible que o público a coñeza e teña acceso a ela.2. que ten lugar en marzo en Cannes. os servizos vía satélite e cable están a introducir cada vez un maior número de canles nos fogares. O mercado da televisión autonómica é moi proteccionista coas empresas radicadas nos súas respectivos territorios e.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO pregunta clave é se a audiencia quere o que se lle ofrece ou sinxelamente se lle fai unha oferta e responde a ela. 140 Os mercados internacionais de televisión máis importantes son o Naipe. gran parte dos contidos que se emiten proveñen dun grupo reducido de produtoras ou de empresas satelizadas polas cadeas. O apoio dos gobernos rexionais. se o público demanda determinados produtos ou os consume porque non ten outra alternativa. resulta difícil entrar nel polo predominio de produción de orixe anglosaxona 141 . o MIPTV. a cantidade de contidos non. Os formatos de televisión créanse por e para a súa emisión pola pequena pantalla e a súa duración está condicionada aos resultados de audiencia que acheguen á cadea. que é un dos máis competitivos dentro do medio audiovisual. Se o concurso. pero ser conscientes de que se está a competir nun mercado moi difícil no que O destino dun produto audiovisual é ser explotado comercialmente (nacionais e internacionais) 140 hai marcar a diferenza. A maioría dos formatos de televisión que se producen en España proveñen doutros países. é dicir. A demanda está en continuo creces. Hai que concentrarse na produción do proxecto. o volume de contidos requiridos tamén aumenta. mentres o abano de métodos de distribución aumentou en boa medida. como por exemplo Internet. Os métodos empregados anteriormente xa non son rendibles ou capaces de producir a calidade de material necesaria. Non abonda con ter unha boa idea. e a restritiva e competitiva natureza do mercado publicitario trouxo consigo que a calidade sexa un factor cada vez máis importante.1 As tendencias que marcarán a televisión do futuro A industria da televisión sufriu unha revolución en anos recentes. Os produtores deben producir os seus programas de televisión ou os seus documentais libremente. nalgúns casos máis político que financeiro. Por outro lado. hai que buscar acordos con produtoras locais para producir programas nestas. Non só cambiou a súa forma de distribución coa adopción da emisión dixital e de alta definición. con alianzas da federación de televisións (FORTA) e a proposta de historias localizadas na proximidade de linguas e costumes. adoitan comercializarse logo noutros mercados . En España. que se organiza en Singapur en decembro. representa un intento de excepción cultural que non pode desprezarse. que se celebra en Santa Mónica en xaneiro. A chegada de gran fluxo de contidos mediante servizos en liña. 141 .

vídeos. xa sexa o mesmo televisor. Máis reality shows: a tele-realidade como xénero de moda. no sentido máis literal do termo. a través de chats ou de votacións. o o o o o o o o o o o o Fonte: Elaboración propia. Predominio das empresas estadounidenses no mercado global. A fragmentación da pantalla. Máis información en prime time: reportaxes de actualidade. televisión por satélite e outras formas de distribución elevan a súa cota de pantalla. A experta Carmina Crusafón apunta catro grandes desafíos aos que se enfrontará a industria televisiva nos próximos anos. A televisión temática aséntase como unha opción progresivamente complementaria á televisión xeneralista. Maior continuidade nos contidos e na persistencia dos formatos xa consolidados. que axuda a maximizar o tempo que os espectadores pasan fronte ao televisor. televisións locais. a un nivel moi superficial. a recesión económica mundial. programas infantís que permiten a participación dos máis novos e posibilidade de intervir en contidos de todo tipo. Converxencia de redaccións. a axenda electrónica ou o teléfono móbil. O primero é a consolidación dunha nova concepción da televisión. xa que crearon redes globais que lles permiten ofrecer as súas producións a calquera parte do planeta. fotografías ou franxas de texto que ocupan combinar as distintas áreas da pantalla. As televisións non convencionais reforzan a súa participación no mercado: plataformas dixitais. Outro desafío é vén dado polo feito de que a distribución dos produtos televisivos está baixo control estadounidense. O fútbol segue demostrando a súa alta capacidade de atracción para os espectadores. nos que se tende a fragmentar a pantalla en varias ventás e a combinar a imaxe dun presentador con datos. a configuración de bloques rexionais é unha tendencia que se está a consolidar e que se combina cunha importancia crecente dos mercados lingüísticos. unha etapa de transición entre o que se coñece como televisión de masas e o novo termo de televisión persoal. O ámbito dos medios é hoxe moi distinto ao de hai algúns anos. a multiplicación da oferta televisiva vai impoñer novos ritmos de produción. O uso de stock shots foi sempre moi común en moitos programas televisivos. Converxencia entre a televisión e Internet. sen ir máis lonxe. operadores de cable. videoxogos entre varios xogadores. A ficción nacional segue sendo un dos piares básicos das cadeas e ocupan os primeiros postos entre os programas máis vistos. A implantación do euro. que permitan aproveitar as vantaxes que incorporan a tecnoloxía dixital. Asimismo. Internacionalización dos formatos. a tendencia das empresas audiovisuais é definir estratexias multiplataforma: produción de contidos que se poidan adaptar ás diferentes ventás. que cada vez son máis seguidos polo público. Doutra banda. o éxito de novos servizos de comunicación e as estratexias de diversificación multimedia dos grandes grupos de comunicación son algúns dos parámetros que permiten avaliar a magnitude dos cambios que se aveciñan. programas de investigación ou grandes documentais. A nova tecnoloxía dixital está a permitir a interactividade dos contidos: concursos interactivos. se ben a maioría parte dos partidos de interese estará accesible só a través das cadeas de pagamento. centrada agora en gran parte nunha programación por episodios dunha hora ou media hora de duración. segundo Carmina Crusafón. mento. a combinación de destrezas xornalísticas e o lanzamento de novos produtos. xa que os orzamentos e os plans de traballo non permiten a creación de contido orixinal para cada episodio. Televisión personalizada. sobre todo naqueles que implican varias tomas de efectos.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Tendencias de futuro en canto aos contidos da televisión o o o o A chegada da televisión dixital supuxo novos modos de consumo de televisión. Mentres nalgún caso illado isto funciona. o ordenador. As series de ciencia-ficción reutilizan as tomas varias veces. é dicir. a reutilización do contido adoita darse. Fragmentación da audiencia e aparición dun público cada vez máis sofisticado e cunha cultura audiovisual máis ampla. 149 . pero non terá case nada que ver co de 2010. fenómeno que se pode observar nos informativos e noutros programas de televisión. unha realidade onde se prioriza o consumo individual e onde o importante é ofrecerlle servizos personalizados ao cliente.

as autonómicas están obrigadas a realizar un significativo esforzo de produción propiainterna (espazos informativos. pasando de 11.3 7. co 13. A proliferación de cadeas e de canles temáticas trouxo consigo a expansión da produción independente. co 13. a integración de cadeas e produtoras baixo unha mesma estrutura empresarial. asociada ou independente. Mentres as cadeas públicas e. A maior parte das cadeas. A aparición de grupos multimedia e. por diante de Gestmusic.7% e Canal Sur.7 3. O investimento total das cadeas en produción independente foi incrementándose de xeito considerable nas últimas tempadas. as televisións de pagamento nútrense en maior medida de produción allea. 142 e a un maior Tempo de emisión dos programas de produción independente na TVG (%). seis máis que na tempada anterior.7 De forma gradual.2%. xa sexa externa ou asociada. con 15 programas.5%. . basicamente) e propia-asociada (ficción en lingua rexional). principalmente por razóns de rendibilidade financeira e eficacia creativa. Segundo un informe realizado por GECA. Entre as cinco cadeas xeneralistas de cobertura nacional acumulan o 26. con 15.337 horas en 1998/1999 ao máximo de 16. aínda que esta tendencia ascendente semella deterse. son partidarias de potenciar a produción propia. non parece que vaia variar de xeito substancial a situación actual.8%. culturais e deportivos. por cadeas é a ETB-1 a que presenta unha maior parte da súa programación encomendada a produtoras.2 5.8%. De feito. Globomedia encabeza o ranking.1% restante repárteno as televisións autonómicas. o número de series baixou de 31 a 21 e o tempo de emisión de 554 a 534 horas. De feito. mentres que o 73. 142 Por outra banda. de maneira que o peso da xeración de contidos se foi desprazando dende as cadeas ás produtoras. Telecinco. co 11. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 8. en especial. segundo o especialista Alejandro Pardo. as canles televisivas españolas foron consolidando un modelo de xestión e produción que busca alixeirar a infraestrutura e os recursos propios e apoiarse máis nas empresas externas. o tempo de emisión de espazos realizados por produtoras independentes para as operadoras de televisión descendeu en España a tempada 2003/2004 un 2.9 7. que non fai senón confirmar a solidez dun sector en alza como industria de produción e como mercado de consumo. este retroceso explícase pola estratexia das cadeas de fomentar a produción propia en réxime interno e mesmo a creación de produtoras nivel de éxito e continuidade de teleseries xa consolidadas. seguida de Antena 3. que ocupa o segundo lugar con 10.9% dos programas de produción independente.3 7.717 horas de emisión na televisión xeneralista. A xeración de contidos foise desprazando das cadeas as produtoras Nos vindeiros anos. O incremento de emisións encargadas a produtoras crecera sen parar nos últimos anos. co 10. máis en concreto.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO A industria da televisión experimentou nestes últimos anos un crecemento sostido.174 en 2002/2003. o número de produtoras que están activas durante o curso 2003/2004 sobe ata 140. Dentro da produción allea.

O factor clave que determinará o futuro das relacións entre cadeas e produtoras parece estar na titularidade dos dereitos. as administracións nacionais e rexionais. Segundo indica o pacto asinado. Na gran maioría dos casos.30% Infoshow 0. recordou que é tamén responsabilidade dos pais controlar os seus fillos fronte ao televisor.00% Concursos 6. dando lugar a programas de todo tipo. á hora de outorgar as licenzas. existirá un horario de protección ao menor.20% ambos os dous en medios. 151 . Ao longo do seu desenvolvemento. os tramos horarios nos que os contidos emitidos serán adecuados para os menos. educar e entreter estivo lig ado estreitamente ao funcionamento dos distintos sistemas de radio e televisión dende as orixes de Aportacións á audiencia da TVG por xéneros. que o Goberno do Estado e os responsables das cadeas asinaron recentemente e que establece unhas normas básicas para a protección do menor fronte á pequena pantalla. ampliándose de 9:00 a 12:00 da mañá durante as fins de semana).80% Occidental. de 6:00 ás 22:00 horas. Culturais 3. xa que nos horarios nos que os nenos poidan estar sós.40% radiofónicos e televisivos .2. á hora de elaborar a programación. o seu prestixio vese reforzado pola credibilidade dos seus informativos. Os programas informativos xogan un papel principal dentro da complexa actividade dunha cadea de televisión. Son moitas as emisoras que os consideran como a columna vertebral da súa programación. no que non poderán emitirse espazos para menores de 18 anos. aos manter cidadáns acontecementos máis relevantes no ámbito nacional e internacional é un deber dos operadores 144 Deportes 13. 2003. basicamente. Este acordo determina.00% Outros 0. créanse dúas franxas de superprotección (de 8:00 a 9:00 da mañá e de 17:00 a 20:00 horas da tarde. 144 Aínda naqueles países nos que a televisión é considerada como unha actividade comercial en mans de empresas privadas. zona xeográfica na que prevalece unha concepción da televisión como servizo informados sobre os público. 4. senón tamén porque estes programas contan cunha gran demanda entre as audiencias de todo o mundo.2 4.2. Por iso.10% Miscelánea 4. Tamén ten que ver coa natureza dos produtos televisivos o denominado Acordo para o fomento da regulación sobre contidos televisivos e infancia. esíxenlles aos operadores a emisión dunha porcentaxe mínima de programas informativos. non só porque así o queren as lexislacións que establecen os gobernos. as televisións xeneralistas poñen 143 O Goberno. as televisións comprométense a emitir programas axeitados para eles. Hoxe é imposible concibir unha emisora en aberto ou mesmo unha plataforma de televisión por satélite ou cable sen programas informativos. aínda que saiban que poden estar tranquilos. ademais da cantidade de telespectadores que poidan reunir. pola súa banda. Europa Particularmente Ficción 31. a televisión foilles gañando terreo á prensa escrita e a radio ata o punto de que en moitas sociedades converteuse na principal fonte diaria de información.1 A programación de fluxo Os informativos Información e formación adoptan múltiples formas no discurso televisivo. na que os programas serán adecuados para calquera menor de 13 anos 143 A TV veu gañando terreo á prensa escrita e á radio .2. a auténtica trabe de ouro do negocio audiovisual. Ademais. O lema informar.40% Musicais 11.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA exemplifican esta tendencia.

como denominación xenérica dos informativos televisivos. series. destácanse como o formato establecido de maior éxito. de luns a venres. Na súa banda horaria. telenovelas. ademais. 4. que se obteñen da información audimétrica facilitada por Sofres. Con esta decisión.3 puntos rozando o 16% de seguimento.2%). os distintos espazos dos servizos informativos da TVG seguiron durante o 2004 unha liña ascendente de espectadores. ou o Galicia Noticias que. os espazos dos servizos informativos da TVG continuaron incrementando progresivamente a súa audiencia tamén no 2004.2 Grandes formatos Os grandes formatos de prime time recorren á vella fórmula de música e espectáculo para entreter a audiencia. experimentaron tamén un crecemento imparable A información local seduce diariamente unha alta porcentaxe da audiencia ata finais do pasado ano. foron adaptando os seus contidos ata tal punto que as desconexións se fixeron cada vez máis frecuentes. O aumento do local dun tempo a esta parte é cada vez maior nun medio como o audiovisual. confeccionados a partir de feitos reais. teñen presenza en Internet. o que supón un crecemento en tres puntos da súa audiencia. no último semestre do 2004 o TX-Mediodía acaparou unha media do 27% con 188. que apostan por unha maior proximidade á cidadanía.) e os contidos xornalísticos. Á marxe da situación dos programas informativos das cadeas xeneralistas. A información local seduce diariamente unha alta porcentaxe da audiencia. ampliando os informativos locais que se emiten en desconexión para cada unha das cidades galegas. Estes datos. En 1992.3% nos últimos seis meses. Estas canles están presentes en todas as plataformas de televisión por cable e por satélite. o espazo Serán crece en 1. Con relación aos anos 2002 e 2003. cunha media de seguimento do 36. Nestes últimos anos confírmase unha liña ascendente na predilección dos espectadores galegos pola Televisión de Galicia para manterse informados. Dentro das variantes xornalísticas que conforman a programación dunha emisora. os telexornais.000 espectadores. Aumentan as radios e as televisións locais. As televisións autonómicas. marcado por un forte carácter informativo e por unha concentración importante de televidentes diante das pantallas. Boa proba diso é o sistemático liderado que a TVG ostenta no denominado segundo prime time (13:00-15:30 h). En canto aos telexornais. Dende primeiras horas da mañá. restándolle minutos a outro tipo de informacións máis xerais.2. Existen varias modalidades e a música pode ir acompañada doutro tipo de actuacións e dalgún outro concurso sinxelo con grandes premios ou pode tratarse dunha oportunidade para talentos musicais. que dá a benvida informativamente falando a unha nova xornada. veñen confirmando que os informativos da TVG son unha opción de peso na preferencia dos espectadores galegos.2. comezaba a emitirse o programa Supermartes . nos últimos anos xurdiron canles temáticas dedicadas exclusivamente á difusión de noticias: os denominados todonoticias ou só noticias de información xeral. pasa a ofrecer media hora diaria da información máis próxima ó espectador. de modo que a información local vén ocupar unha maior franxa dentro da programación. Ás cadeas interésalles emitir actuacións de solistas ou grupos con tirón entre o gran público e ás compañías discográficas resúltalles rendible a promoción que obteñen os seus artistas en programas con audiencias millonarias. Cabe destacar que ventás informativa da canle autonómica. que incrementou en seis puntos o seu share no segundo semestre (19. como as desconexións informativas locais. e. Son destacables programas como A Revista. etc.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO especial coidado en atopar o equilibrio entre os contidos de ficción (películas. A Televisión de Galicia está a realizar unha grande aposta neste sentido. incrementa tamén a súa audiencia en máis de dous puntos e sitúase como o informativo máis visto da canle autonómica. coa emisión de Bos Días. conscientes diso.

cumpriu os cincocentos programas en antena. O morbo. e que constitúe o programa de máis éxito da Televisión de Galicia. o dereito á intimidade. Trátase dun cóctel de estilos musicais que aposta pola música e o espectáculo. o voyerismo. actores…). outorgándolle especial protagonismo á música Luar converteuse nun fenómeno sociolóxico galega en todos os seus estilos. o programa estivo en antena nas temoradas 1996-98 e 2001-2002. 4. e ás veces supérase. cun 25 e un 30% de share. para que debatan un problema. presentacións de temas arriscados. Nalgunhas probas contan coa colaboración dos convidados ao programa (cantantes. sen que necesariamente haxa que chegar a acordo. Con perdón recibe o premio Agapi ao Mellor programa de televisión de 1998. tras superar todas as probas. o dramatismo constitúense en elementos integrantes destes programas. ademais. converteuse nun auténtico fenómeno sociolóxico que transcende as fronteiras galegas a través da canle internacional. Tradicionalmente. pola contra. a chamada información rosa abunda moito en televisión e nos próximos anos tenderá a crecer. que fan rendibles os preto de 72. baixo a dirección de Manuel Abad. á honra e á propia imaxe das persoas 153 . Luar. O target do programa é xente maior e. é un programa de humor con cámara oculta que foi conducido por Santi Prego inicialmente e por Alberto Comesaña despois e producido por Comunicasom e Voz Audiovisual respectivamente para a canle autonómica. Dirixido por Manolo Bello.2. ademais de acoller os novos valores que buscan un sitio no panorama actual. en toda Sudamérica Luar goza dunha grande audiencia. A información perde parcialmente a súa rigorosidade e contáxiase de ingredientes espurios. A información rosa abunda na TV e tenderá a aumentar a diversión e o espectáculo. da produtora CTV. distintas en cada caso. para levar a cabo unha conversación arredor dun ou varios temas. declaracións rechamantes. que é moderada por un condutor ou varios. Os faladoiros. Nos talk show búscase intencionadamente a combinación do entretemento. en febreiro do 2005. segundo un estudo elaborado por GECA.000 euros que custa cada programa. Trátase dun espectáculo dirixido a todos os públicos. encádrase un subxénero concebido como unha reunión de persoas.3 Programas de debate. os faladoiros e os talk show. chegará á gran pantalla final. do ámbito rural e. a primeira coprodución galego-portuguesa da Televisión de Galicia. Por outra banda. comezaba a emitirse na Televisión de Galicia o programa-concurso Supermartes. magazines e talk shows Dentro do marco xenérico dos programas de debate e conversación. que comentan cousas sobre a súa vida e actividade. conducido por Xosé Manuel Piñeiro e que posúe a marca de emisión ininterompida dun espectáculo televisivo en España. un luxo ao alcance de moi poucos espazos semanais. ao límite da lei ou dos sentimentos e da dor humana. que terán como puntos de encontro o seu carácter non impositivo e a súa intención netamente pluralista. considéranse como unha reunión de persoas que se xuntan habitualmente para conversar. emiten un número importante de horas deste tipo de contidos. Cada unha delas constituirán unidades independentes. Non se busca tanto a transmisión informativa como a xeración de debates. fundamentalmente. Destacan como variantes os coloquios. o show que presenta dende as súas orixes Xosé Ramón Gayoso. Con perdón. os coloquios consistiron nunha xuntanza na que se convoca un número limitado de persoas. e que constou de 26 entregas en prime time.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA No mes abril de 1992. O número de programas do corazón multiplicouse nos últimos anos e as televisións españolas. xa sexa públicas ou privadas. E sigue invariable na programación. O musical comezou a emitirse o 30 de setembro de 1992 e. no que só un dos concursantes.2. Rózase.

O talk-show Televisión total mestura entrevistas a personaxes pintorescos con seccións satíricas presentadas por algúns dos colaboradores do programa e reportaxes realizadas na rúa. e que inclue interrogatorios. que axudan a evocar unha época determinada. exploraba con especial teima eidos diversos da cultura pop. na súa promoción turística e na difusión das súas actividades artísticas singulares. Qué foi de… era un programa de Productora Faro con formato de magazine que se emitiu con periodicidade semanal na TVG. concertos. que combinaba entrevistas e personaxes de máxima actualidade con actuacións musicais e concursos. foi producido por CTV. achegaba semanalmente ao espectador entrevistas con coñecidos personaxes do mundo da canción e do espectáculo en xeral. estean presentes ou ausentes do estudio. Este magazine. reflexión e certa actitude punk. A chave é o espazo de debate emitido pola TVG na madrugada do xoves e presentado por Francisco L.de Pepe Navarro. con Morris. entrevistas. que parodia todos os estereotipos do cinema negro. cinema.. producido por CTV para a TVG. As entrevistas a personaxes que no seu día foron portada nos xornais é o ingrediente fundamental do programa. cómic e presentado por Toñito Blanco e Alberto Comesaña. entrevistas e concursos.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO protagonistas do tema que se aborda. tratábase dun show participativo. Producciones Vigo fixo para Tele Vigo o programa Cousa Nosa. Tamén ten xa unha longa trayectoria Desde Galicia para el mundo. por . que foi presentado por Paco Lodeiro e emitido pola Televisión de Galicia en 1996. Presentado por Xosé Luís Blanco Campaña. Ana Kiro ofrecía actuacións en directo. Dirixido por Antón Reixa e emitido entre 1990 e 1991 na Televisión de Galicia. e conta ademais cunha mini-serie humorística. É. Ademais de conversar con eles sobre as súas vidas e actividades profesionais. A tumba aberta foi un magazine cultural da TVG emitido en 1998 na última hora da noite. Mañá será outro día é producido polo estudio de gravación 1000 de CTV para a Televisión de Galicia. O fío condutor é a relación entre os dous presentadores e a complicidade que se establece entre eles e os convidados. facendo especial fincapé na promoción da lingua e da cultura galegas. unha producción de Pórtico Comunicaciones. con abondosas doses de humor. e está baseado na difusión dos valores culturais. para o que conta con expertos e especialistas no tema que se vaia tratar. baixo a produción de Adivina Producciones. actuacións de maxia. Conducido pola cantante Ana Kiro. no que podían intervir tanto o público do plató como a xente dende as súas casas. financiada pola Xunta de Galicia e emitida en primeira instancia por Televisión Española na súa desconexión rexional dos sábados para Galicia e na súa canle internacional. Este é o caso de espazos como Esta es mi historia (TVE 1) ou El diario de Patricia (Antena 3). que propón descubrir como cambiaron as nosas vidas nos últimos cincuenta anos. entre outros moitos. contidos todos abordados dende un punto de vista pouco convencional. Manquiña e Sergio Pazos como intérpretes. Iglesias. Esto é noticia foi un espazo de actualidade que comezou a ofrecerse na TVG en xaneiro de 1995. En Salsa verde facíase unha aposta polo humor á hora de abordar temas de actualidade -na liña de Cruzando el Mississippi. Cun tratamento visual anovador e certo toque de incorrección política. Emitido pola Televisión de Galicia. A noite en Branco foi un programa de variedades en directo producido por CTV. cada entrega dedicábase a un tema en concreto. históricos e do patrimonio artístico de Galicia. un guiño á mafia siciliana que xira en torno á chegada da familia Iuliani á cidade para facerse co control.. que pretende analizar distintas cuestións de actualidade. Sitio distinto integrábano capítulos monográficos. que iniciou as súas emisións o 12 de xuño de 1993. con seccións de humor. a través de actividades que se desenvolven tanto nesta comunidade coma nos centros galegos na emigración. e compoñíase de actuacións musicais. o magazine nocturno Toda unha Desde Galicia para el Mundo leva en antena desde 1993 vida. foi pioneiro na filosofía que o seu título expresa. charlas que se ilustran con imaxes de arquivo e música en directo.

etc. Emitido na Televisión de Galicia. e mesmo o estigma de telelixo. Pero a súa materia pendente era —e segue sendo en moitos países— gañar o respecto dos críticos e quitar dunha vez por todas a mala fama e etiqueta de xénero menor. Algúns exemplos deste tipo de programas son Gran hermano (de Tele 5). polo xeral de eventos deportivos ou políticos. a telerrealidade converteuse nunha peza absolutamente indispensable nas programacións de televisión estadounidenses. en moitas ocasións. deste xeito. Lonxe de morrer. Os galegos que viven no exterior teñen en Encontros o seu sitio. no seu posto de traballo. nun estudio de gravación habilitado coma casa. e o propio medio televisivo é obxecto de mofa nunha das seccións do programa. Os reality shows gañan prestixio en Estados Unidos e convértense en todo o mundo nun xénero cada vez máis respectado. Hotel Glam (Tele 5) ou Supervivientes (Tele 5). nun formato que combina a revisitación de secuencias clásicas por actores profesionais e as probas do casting aos actores adoutrinados. Máxima audiencia. a simulación e a ficción e participan das peculiaridades dunhas e doutras creando unha situación nova. Este tipo de produtos aínda non foi demasiado explotado polas produtoras galegas nin polas cadeas para a súa emisión.2. nas súas viaxes a aqueles países onde a presenza de galegos é importante.4 Reality shows Un reality show é un formato de entretemento baseado na retransmisión de imaxes máis ou menos reais —ou supostamente reais— de persoas actuando de forma cotiá: policías. Atopamos. dedicada á revisión paródica dos mellores programas da casa e doutras cadeas de TV. programas que se ocupan de materias de interese xeral. Son programas que se sitúan no límite entre a realidade. ao tempo que responde á demanda de información especializada de certos sectores da audiencia. A Televisión de Galicia rexistra numerosos programas deste tipo.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA outra parte. e presentado por Mari Carme Mella. Todos os programas teñen en común as parodias e os entrevistados enfróntanse a preguntas e situacións pouco habituais. El bus (Antena 3). todos eles de produción propia. Segundo o Anuario da Televisión 1999 de GECA.com. os espazos divulgativos ou de lifestyle pretenden cumprir cunha das funcións da televisión: a de formar. Cooperar co sistema educativo e a cultura é un dos obxectivos básicos da televisión educativa. ante a aparición de acontecementos puntuais. desempeñando a súa actividade profesional diaria. 4. que van dende a saúde. a educación de adultos e nenos ata as actividades do sector primario. un dous programas que maior audiencia acada dos que se inclúen na programación do Centro Territorial de Televisión Española en Galicia. supuxo o reencontro dunha parella artística que marcou unha época nos primeiros anos da canle autonómica.2. bombeiros. 4. os formatos singulares cumpren. de TVG. xa sexa na súa casa. Ofrécense tamén reportaxes elaboradas polos propios reporteiros do programa. para amosar a situación e como é a vida de milleiros de galegos que un día emigraron por diferentes motivos. Que a telerrealidade conquistou a audiencia en todo o mundo é un feito indiscutible. segundo informa o portal de Internet especializado en televisión Vertele. dado que as cadeas recorren a eles para axustar a súa programación ou para cubrir imprevistos. Zapping. cada semana ofrece reencontros familiares e achégase ata as comunidades galegas que hai no exterior. cultural e divulgativa. persoas correntes facendo a súa vida normal. a de Manquiña e Morris. Gran Casting é un casting–ficción onde os actores interpretan secuencias de series e películas universalmente coñecidas.2. unha función de comodín. etc.5 Espazos divulgativos Pola súa banda. como moitos veñen augurando dende finais dos anos noventa.2. A produción correu da man de Filmanova. dedicados 155 .

Os formatos habituais da canle autonómica caracterízanse. Saber vivir…) ou a alimentación (A cociñar con Paco Feixoo. que pretende ser didáctico e ameno. xornalista que participou en tres olimpiadas. recuperou imaxes do arquivo histórico e da memoria dos protagonistas. Temas como a saúde (A saúde. Preescolar na casa vai maís aló de un espazo educativo dirixido aos pais de nenos en idade escolar. Tamén a educación ten o seu espazo nas programacións das distintas cadeas. destacaron no seu momento A Trabe de Ouro (1987). O programa. tanto dentro da comunidade coma fóra. Ao pé da letra…). DeZine ou Todomotor). que cada semana ofrece aspectos descoñecidos da cultura do libro. O Cartafol (1989-90) e Entre a terra e a lúa (1999-00). Ó pe da letra é unha produción propia interna de TVE en Galicia. Con C de cultura. no que se ofrecen reportaxes sobre a actividade educativa en diversos aspectos.500 programas. xunto cos informativos. que contaba con personalidades famosas como convidados. que se emite dentro do magazine A revista. emitíronse 919 programas de 20 minutos cada un. atópanse espazos que se ocupan dos acontecementos culturais do país. Labranza ou Galicia enteira) ou a cultura e a arte (Vivir aquí. unha función vertebradora da programación da canle. Galegos no Olimpo era unha serie que pretendía renderlles un merecido tributo aos atletas. o ámbito culinario cóbrese na canle autonómica con Bo proveito con Xacobe. e dirixido polo famoso restaurador galego. emitido pola televisión autonómica. con apenas variacións. deportistas en xeral que xa pasan do cento e que contaban en primeira persoa as súas experiencias nos Xogos Olímpicos. Podería dicirse que estes micro-espazos de servizo público cumpren. Mercuria. A cociñar con Paco Feixoo. á natureza e á ecoloxía (Senda verde. presentado por Manuel Torresiglesias. poesía. nos que pasaron máis de 750 profesionais sanitarios. No eido da cultura. de ritmo áxil e de seccións abertas a todo tipo de públicos. no que se visitan os mellores fogóns dos restaurantes . Pola súa banda. remeiros. Galegos de ouro.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO maioritariamente á agricultura e á pesca. Arroz con chícharos foi un espazo de cociña emitido pola canle autonómica (1991-92). con máis de oito anos en antena. pola súa estabilidade na programación e porque se emiten. e mesmo polas educacións especiais. presentado por María Pujalte e producido por Productora Faro. Con C de cultura . emitido diariamente pola TVG. dá cobertura a todo tipo de actos e eventos culturais que se desenvolven. emitido pola TVG. Saber vivir é o magazine matinal emitido por TVE. onde se amosaban as suculentas receitas da cociña galega. un microespazo producido por Formato Producciones para a Televisión de Galicia. producido pola compañía galega Breamo. pasando pola secundaria. O Centro Territorial de TVE en Galicia. A divulgación sanitaria é a razón de ser de A saúde. Etcétera. en contra da definición ofrecida. Galegos de ouro foi un programa de Productora Faro de entrevistas a personalidades da cultura. Mercuria preséntase coma unha revista televisiva de arte nova e de vangarda. que presenta cada semana as novidades e tendencias da literatura galega. nadadores. dende a educación primaria ata a universitaria. dende 1993 a 1998. Trátase dun programa dedicado á cociña galega. así como aos educadores. Educar hoxe é un programa da Televisión de Galicia. Arroz con chícharos…) son recorrentes neste tipo de programas. un achegamento da poetisa Yolanda Castaño ás pantallas de Televisión Española en Galicia. Na actualidade. María Xosé Arrojo dirixe e presenta este informativo de corte cultural. que leva máis dunha década en antena achegando consellos para unha vida sa. foi unha producción de Productora Faro e Galizazul para a canle autonómica. Entre os programas de debate ou de distintos temas culturais. En total. xogar e axudar os máis cativos da casa. dende os inicios da programación. que tamén dan cobertura ao ocio e ao deporte (Luces da cidade. sectores económicos importantes no sistema produtivo galego. adestradores. como Vivir Aquí (1988-91) ou Etcétera (1995-99). actualmente en antena. pintura ou teatro e que é producido polo propia canle. que pretende ser unha axuda para orientar estes pais a educar. baixo a dirección de Octavio Rodríguez. cumpriu a finais de febreiro do 2005 os 1.

co programa Cascos históricos. Non 2002 naceu Kinoki. entrevistas. tres anos máis tarde aparece un programa denominado O noso agro. que é producido pola propia canle e subvencionado pola Consellería de Política Agroalimentaria. gandeira e alimentaria e un dos máis veteranos da cadea autonómica. unha emisión diaria sobre información agraria.. cambia de estrutura e pasa a denominarse O agro. Ao longo das 120 entregas emitidas nos anos 1996-97. que se ocupa da actualidade audiovisual e que pon en antena as producións dos novos autores galegos neste eido. O programa Manda truco. completándoo con curtametraxes feitas no país e con noticias sobre o sector. Algo semellante sucede coa tradicións. o Nadal de Begonte. da man de Xacobe Pérez. á ecoloxía ou ao deporte e á vida ou aire libre. artesáns e músicos.. onda ás promocións de producións foráneas e as novas deste sector. dedicado á natureza. Na mesma liña. Miguel Anxo Fernández presentou e dirixiu na TVG o programa Galicia no cine e Versión original. as mans especialistas do mago Luis Boyano amosaron. cunha duración de media hora semanal. ligadas moitas ás festas e outras á mesma dinámica dos pobos: os fachos de Castelo. de producción propia e presentado por Uxía Blanco. tomaron máis pulo e reforzan a identidade da comunidade. baixo a dirección de Enrique Banet. como se fosen sinxelas receitas de cociña. Con guión do arquitecto e profesor Soraluce. Xa nos anos 1986 e 1987. xunto con entrevistas aos directores e actores galegos. a través do programa Arte nas mans. un programa semanal producido por TVE e que se emitiu por La 2 en desconexión para Galicia. a Festa da Istoria en Ribadavia. Paideia. a Coca de Redondela. que analiza a actualidade cinematográfica con especial atención ao sector audiovisual galego. Existen numerosas festas de gran resonancia en Galicia que. consellos e novas de interese para os condutores. Senda Verde foi un programa de produción propia interna emitido pola TVG entre 1995 e o 2000. Tamén a sétima arte tivo sempre o seu oco na programación televisiva en Galicia. Constitúe un exemplo do aproveitamento de sinerxías: dende TVE envióuselles aos diferentes centros territoriais unha serie de tráileres de películas para facer un programa sobre as estreas cinematográficas e en TVE-G decidiron aproveitar ese material e. pero o espazo actual da cadea dedicado ao cinema é DeZine. Pola súa parte. Super Sport Motor é un espazo emitido pola canle autonómica e presentada por Xoán Torrón. dan a coñecer oficios que seguen tan vixentes e valorados como o forxado. que permiten manter fresca a imaxe deses acontecementos sociais: o Entroido de Verín e Xinzo. e da man do director da serie. facer algo así coma un informativo do mundo da imaxe. que adianta as novidades no mercado do motor. os Milagres de Caión ou os Reis de Pedrafita. o barro. moitos trucos de maxia que os nenos podían despois practicar nas súas casas. dirixido por Suso Iglesias e producido pola Televisión de Galicia. O centro territorial elabora periodicamente documentais baixo o título de Festas e tradicións. a Semana Santa en Ferrol. Magic é un programa producido pola Escuela de 157 . A Consellería de Innovación e a Fundac. Con periodicidade semanal. etc. Carlos Fernández. Finalmente. colaboran na alfabetización dixital a través da TV A produción propia do Centro Territorial de TVE en Galicia tratou nos últimos anos de poñer en valor audiovisual os excelentes traballos arquitectónicos que existen na comunidade galega. a matanza do porco. achega o espectador a estas vilas para coñecer a súa formación no pasado. o Corpus en Ponteareas e Bueu. que se manterá en antena unha tempada. condución. en lugar de perderse.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA de máis sona de Galicia. os boteiros. O equipo de profesionais galegos de TVE permítelles aos espectadores unha visita aos obradoiros dalgúns dos artesáns de máis sona en Galicia. Viveiro e Cangas. que intenta fomentar as relacións do home coa natureza. A Televisión de Galicia incorporou á súa grella no verán de 1985 o espazo A terra. tentaba introducir os máis novos nos segredos da maxia. Cun formato similar. así como reportaxes sobre o mundo cinematográfico. xunto con reportaxes de seguridade. dedicado á agricultura.

que trataba a actualidade musical galega e amosaba os novos grupos que traballan no país. sobre todo aos colectivos cun maior risco de exclusión. son os científicos máis importantes da historia. 4. que é o encargado de elixir o gañador. Eureka foi un programa de divulgación científica destinado ao público infantil e xuvenil.6 Musical A Televisión de Galicia contou habitualmente na súa programación con ocos nos que a música para os máis novos era o motivo fundamental. a razón de dous por programa. Pola súa parte. No caso Chambo. Luar. Unha cadea alemá mostrou no seu momento interese en lle comprar os dereitos do formato do programa á produtora. Clan Clip (1989-90). que son os encargados de dar a coñecer os seus inventos e descubrimentos dun xeito ameno e divertido. denominado Terceira Rede.2. co que pretenden incentivar o uso das novas tecnoloxías entre os galegos de modo que as empreguen como ferramentas de aprendizaxe. como Cancioneiro (1986). Tras un periplo de moitas probas realizadas por distintas localidades de Galicia. no manexo de Internet. a TVG estreou en xullo do 2002 o que supón o seu primeiro programa de telerrealidade da man de CTV.2. 4. baixo a dirección de Xaime Fandiño e emitido pola Televisión de Galicia. O rei da comedia.2. que se presentou baixo a forma de parodia dos espazos de televenda.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Imagen y Sonido de Vigo para Tele Vigo no que se executan diversos trucos de maxia e ilusionismo. Pola súa banda. no que dous participantes compiten poñendo a proba tanto os seus coñecementos de cultura xeral como de actualidade. nas mañás da canle galega. Revolución MP3 foi un espazo producido por TVE Galicia. A súa axilidade mental e a súa habilidade formando palabras son os eixes sobre os que xiran a maioría das probas. Moderato Cantábile (1993-94) ou Con música propia (1995). Os protagonistas deste espazo. que se enmarca dentro da Estratexia Galega da Sociedade da Información. traballo e comunicación. Clásicos Sony. Clipmanía (1992-94) ou Chambo (1999-00) e outros nos que a música tradicional e clásica eran as protagonistas. O proxecto piloto articularase a través dun concurso de televisión. Grandes musicais da Televisión de Galicia alcanzou na tempada 2000/01 un 20. Tendo como fío condutor unha casa e os temas prácticos do día a día. . Televisión de Galicia estreou en xullo do 2004 na franxa de mañá o Arrampla con todo. producido por CTV para a Televisión de Galicia.8% de share e era emitido en prime time. españois e portugueses. no que sete concursantes previamente seleccionados intentan gañar a simpatía do público. de Xosé Ramón Ganoso e Manuel Abad. a Consellería de Innovación e a Fundación Paideia colaborarán no desenvolvemento dun proxecto piloto de alfabetización dixital a través de televisión. Tamén se pode incluir no apartado musical o veterano. que contaba con actuacións en directo de grupos galegos.2. co que se familiarizará aos cidadáns. un concurso internacional que porá a proba a destreza de dous participantes para superar unhas cuestións básicas do fogar.7 Concursos Todos a bordo é un concurso de televisión de carácter cultural de emisión diaria. producido por CTV para a Televisión de Galicia. Radio onte (1990). ao tempo que recuperaba a memoria de clásicos da música galega cunha imaxe con constantes referencias a internet. como Atlántico (1986). era un programa musical producido por Productora Faro. de modo que se motiven e adquiran os coñecementos necesarios. mostrábase como o segundo formato autonómico máis eficaz.

uns custos moderados. Pola contra. as empresas normalmente poden negociar unha maior participación na futura explotación do Copyright. Estas barreiras levántanse inexorablemente polas seguintes razóns: importantes economías de escala que obrigan a un novo competidor a incrementar os custos de producción. aínda que loxicamente os competidores potenciais teñen algunhas oportunidades 147 .2. Unha progresiva profesionalización dos equipos artístico e técnico. Cando teñen un éxito. controlan os seus custos e quedan co Copyright. Alemaña está á cabeza. De forma esquemática. A produción propia en España creceu máis dun 40% dende 1998 (851 horas) e supera a de países comunitarios cunha longa tradición. como o Reino Unido (1. No caso de que tras catro ou cinco capítulos a serie non alcance a media da cadea. a chegada de novos formatos televisivos. e só entón. os contratos estipulan a realización de trece capítulos e renóvanse pola mesma cantidade ou polo dobre se a serie está ben asentada.3. onde a cadea sufraga a totalidade do presuposto da serie ou serial e lle entrega á produtora arredor dun 15% sobre esa cantidade en concepto de beneficio industrial 148 .3 4. á progresiva conexión dos telespectadores a estas a medida que pasan os minutos. un bo resultado de audiencia non lle supón á produtora maiores ingresos a curto prazo. 145 Cunha media anual de 1. Entón. segue vixente. as televisións optaron por recorrer á chamada produción delegada ou financiada.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA 4. e ao desexo de superar en tempo á serie rival e provocar un transvasamento de espectadores aos que se intentará fidelizar para futuros episodios. á que hai que lle sumar preto de trinta minutos de publicidade 146 . A venda das series é unha forma de recuperar o investido Unha importante porcentaxe das produtoras que traballan neste eido produce soamente un programa. Estrutúranse cunha planificación anual e teñen unha maior calidade que as telenovelas latinoamericanas. a forza dunha imaxe marca que fai que as canles de televisión sigan traballando coas mesma produtoras. xa que as canles de televisión tenden a traballar con aquelas que demostraron a súa capacidade de éxito.828 horas.2.465 horas semanais. 147 Os custos de entrada para novas produtoras no mercado da produción son bastante elevados. As barreiras de entrada que fixaron a decena de empresas que producen as series de ficción son considerables. entre outros factores. unha forte competencia que obriga a non baixar a garda e a saída aos mercados internacionais (tanto coa exportación directa do produto como coa venda do seu formato) son algúns dos factores sobre os que asentan os bos resultados da ficción española en televisión 145 . En termos xerais. Os seriais adoitan ser produtos corais sen actores de sona. a maioría das series prográmanse ás dez da noite. Normalmente. tanto para as cadeas coma para as produtoras asociadas. Segundo o profesor Álvarez Monzoncillo.324). o custo de transferencia de pasar a novas produtoras coas que o cliente está afeito a traballar e o efecto de experiencia que fai que o éxito reforce o éxito. sen ningunha indemnización adicional. 146 Esta longa duración das series responde. esta poderá tomar a decisión de rescindir o contrato e só pagará ata o rodado. e non producen ficción en termos xerais. o que xera unha curva ascendente de audiencia que hai que rendibilizar en termos publicitarios. Os provedores quedan así inmersos nunha relación de dependencia. España converteuse no segundo país da Unión Europea na produción de series de ficción. parece máis propicia a albergar un humor máis fresco e unha maior reflexividade sobre o xénero e o medio. Francia (665) e Italia (504). unha xestión e unha mercadotecnia axeitados. pero compensan esta dependencia mediante unha estrutura moi áxil e de baixo risco económico. O marco de relacións entre as empresas produtoras e as emisoras de televisión está constrinxido por unha alta desigualdade entre as partes. normalmente para as canles autonómicas. o saber facer dalgúns empresarios. data a partir da que se produce unha tendencia alcista en termos de audiencia que aínda. que só poden romper cando teñen un grande éxito de audiencia. cunha duración media dunha hora. o axuste entre oferta e demanda. Como alternativa á comedia doméstica. segundo apunta Álvarez Monzoncillo.1 A produción de stock Series de ficción para televisión O punto de partida do éxito masivo das series de ficción en España pódese situar en 1991. A súa duración (media hora) é o máis inédito nun prime time que adoita ser solucionado dunha vez con programas máis longos. as necesidades de capitais e de estrelas para convencer os clientes. 148 159 . Isto débese a que as cadeas financian na súa totalidade as series ou seriais. malia certos signos de esgotamento. de luns a xoves. teñen forza suficiente para renegociar favorablemente os termos contractuais. con claves dramáticas e a súa audiencia é fundamentalmente feminina. O descubrimento recente da comedia de situación representou un desafío que os produtores se senten orgullosos de superar con éxito. o negocio da produción de series é rendible polo momento. pódese dicir que as produtoras están supeditadas ás decisións que tomen as cadeas. No que respecta á produción externa. Segundo os datos do Informe anual da comunicación 2000-2001. cunha media de 1.

xornalistas. a lingua propia. a Televisión de Galicia asinou a finais de 2004 un acordo internacional para a produción en toda América. O tratamento das tradicións. México. . Pratos Combinados. Rías Baixas e As leis de Celavella). cada vez que un programa de ficción producido por unha televisión autonómica traspasa o seu propio territorio. que recollía historias ambientadas na Galicia de posguerra que supoñían unha antoloxía da Pratos combinados. Nos últimos anos apréciase un incremento dos escenarios rurais nas producións de maior audiencia de todas as televisións autonómicas 149 . Na súa décima tempada en antena. os índices de audiencia obtidos polas catro televisións autonómicas que están a producir series de ficción (TV 3. Colombia e Estados Unidos. Pero na maioría dos casos logrouse unha simbiose entre fórmulas de éxito da televisión internacional e as novas xeracións de guionistas e produtores. aínda que. unha serie baseada na obra de Álvaro Cunqueiro do mesmo título. Na tempada 2004-05 emítense catro series propias (Rías Baixas.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO A explotación das series nunha primeira ventá de pagamento comezou a paliar hai un ano as limitacións da súa amortización nun mercado pequeno e no que nin sequera circulan ben as producións das cadeas autonómicas. cun mundo violento e hostil. Televisión de Galicia emitiu en 2004 catro series de ficción. coa única excepción do realizador. Así aconteceu coa serie galega Mareas vivas. Ademais. leva en antena dende 1995. Á espera de que o Goberno autorice a libre difusión por todo o Estado español das canles que integran a FORTA. se ben cómpre precisar que esta exportación require ocasionalmente dun gasto adicional. CTV producira Os outros feirantes. os índices de audiencia consolídana como unha das de maior aceptación en Galicia. que necesitou ser dobrada a un español menos ibérico. De feito. alumnos ou profesores da ficción doméstica sitúanse agora nun marco profesional e urbano no que os pais. Pratos combinados. rodeado de amigos e de inimigos. a primeira comedia de situación producida e interpretada integramente por persoal galego. que se emitirá en castelán en Venezuela. as súas tipoloxías de personaxes e escenarios locais son un importante achegamento da televisión á complexa e variada rede de culturas. con fortuna desigual. Canal Sur e ETB) deixan constancia dos magníficos resultados que lles reporta. desprendido dunha vez por todas da cuncha familiar. e acaba de estrear Cuarto sen ascensor. dos formatos. A consolidación do xénero policial constitúe tan só unha expresión particular da tendencia a substituír a trama familiar dos dramas españois por unha complexa rede de relacións persoais e laborais na que o individuo. conscientes de que a primeira obriga da televisión é entreter o seu público. A venda das series. Producida por Editorial Compostela para Televisión de Galicia. ata converterse no eixe estrutural da maior parte dos nosos relatos. O mercado de Latinoamérica suple ás veces a inexistencia do nacional. que rexentan un típico bar galego por onde pasan personaxes cómicos como o curmán Antón (Antonio Durán Morris) ou o repartidor Paspallás (Sergio Pazos). conta a historia de Miro Pereira (Ernesto Chao). todas elas nos primeiros postos dos programas con máis audiencia (Pratos Combinados. Pero xa antes. Libro de familia. Televisión de Galicia. iso si. se confronta. o programa máis visto das dúas últimas tempadas foi a ficción seriada de produción propia. para a súa emisión diaria en prime time a cargo dunha das canles comerciais máis potentes de Venezuela. a súa dona Balbina (Mabel Ribera) e demais familia ⎯retornados da emigración⎯. a primeira sitcom realizada en Galicia gravada con público en plató. é outra forma de recuperar o investimento. e novas tempadas de As leis de Celavella). como sucedeu con Compañeros. que gozou dun grande éxito en Televisión de Galicia e que Telemadrid se viu forzada a eliminar da súa grella ao cabo dunhas poucas emisións. e sobre todo. Segundo un estudo realizado pola EAVF. Terra de Miranda. en 1989. foi a primeira serie producida e interpretada integramente por persoal galego 149 Apréciase ademais no ámbito estatal o ascenso meteórico da acción nas series españolas. os irmáns ou os fillos xa non constitúen máis que meros referentes anagráficos. a experiencia sáldase xeralmente cun rotundo fracaso de audiencia na comunidade receptora. Os policías. En todas elas. as cadeas autonómicas acreditaron nos últimos anos o éxito que a ficción próxima ten entre os espectadores.

Pero non foi un caso illado. 161 .000 20. cuxa acción transcorre nun hotel situado ao lado da muralla de Lugo.000 30. Luís Tosar ou Victor Mosquera. Venganza de amor. Manuel Manquiña. Ademais. Aldea Films produciu Geografía del deseo. Mareas vivas foi unha teleserie producida por Voz Audiovisual a partir dunha idea orixinal de Antón Reixa. ambientada na vila mariñeira de Portozás. son o especial ingrediente desta produción.000 40. conta a peripecia vital dalgúns dos seus personaxes a partir da chegada ao lugar dun xuíz novato. que foi dirixida por Boris Querzia e rodada al Alta Definición. Nada es para siempre é unha telenovela xuvenil producida por Voz Audiovisual que retrata a vida dun grupo de estudantes de secundaria de entre quince e dezasete anos en canto aos seus estudos. segundo orixe. lugar ficticio na Costa da Morte. unha telenovela de emisión diaria en horario vespertino. e os problemas que lle ocasionan o grupo de empregados co que conta e os diversos hóspedes que nel se van aloxar.000 60. a emisora de radio local e outros ámbitos do pobo. María Bouzas ou Santi Prego.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Resto de Europa Outros Estados Unidos España A familia Pita foi producida por Continental Producciones e emitida pola Televisión de Galicia nas tempadas 1996-97. unha serie producida por CTV para TVG. emitida na televisión daquel país. 1998-2003. amores e problemas familiares.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA forma de sentir e de ser da xente de Galicia e que contou con actores como Alfredo Landa. que proxecta publicar un atlas da xeografía humana. Rossy de Palma. logrou picos de audiencia de 40 puntos. e trata sobre catro profesionais dunha empresa editorial. emitida na tempada 2001-02. entre outros moitos actores. unha serie de 8 capítulos basada na obra Atlas de geografía humana de Almudena Grandes. Ernesto Chao ou Andrés Pajares. a 1998/99. que permaneceu en antena dende 1998 a 2003 con grande éxito de audiencia 150 . As tramas da serie. Minutos de emisión de series e ficción na Televisión de Galicia. interpretada por Miguel de Lira. Trátase dunha coproducción hispano chilena. Emitiuse tamén con carácter diario en horario de sobremesa en Antena 3. que foi dirixida por Mateo Meléndez e interpretada por Monti Castiñeiras. Carlos Blanco. Víctor Mosquera.000 50. desenvólvense en torno a unha cantina mariñeira rexentada por Petróleo (Luís Castro). Nesta mesma liña creouse anos despois Pequeno hotel. e a súa trama xira en torno á propietaria dun establecemento. nun ambiente moderno e urbano. dende xullo de 1999 ata decembro de 2000. o xulgado atendido por Pitusa. 70.000 10. Monti Castiñeiras. Así Multimedia Teleficción coproduciu con TVE Géminis. Historias actuais e universais. 150 A primeira tempada de Mareas vivas. e foi a primeira serie producida en Galicia para unha cadea nacional. A serie.

narra a historia dunha próspera empresa téxtil propiedade da familia Sueiro xurdida da modesta xastrería que no seu día fundara don Amador. Manuel Cortés. amores e desamores. ambientada arredor de 1925 estreada na tempada 2003-2004. que se emitiu tamén en 2001 con carácter diario en horario de noite. fan deporte. A nova serie conta en primeira persoa a convivencia cotiá da familia de Óscar. e finalmente. correspóndelle a Voz Audiovisual e Zopilote e emítese na Televisión de Galicia dende a tempada 2000-01. Dirixida por Beatriz del Monte. Manuel. unha teleserie producida por Editorial Compostela e Xosé María Besteiro. Eva Fernández ou Antonio Mourelos entre outros moitos. entre outros. Nela ofrécese a visión dunha urbanización de chalés nas aforas da cidade. A Televisión de Galicia ten pendente de estrea a comedia familiar para todos os públicos Miña sogra producida por Voz Audiovisual. como Marcos Orsi. dirixida por Beatriz del Monte e Antón Reixa. Dirixida por Jorge Coira. A serie. Está dirixida por Quico Cadaval e protagonizada por Ana Kiro. . unha teleserie rodada nas instalacións de Productora Faro en Vigo e producida por La Región TV para TVG. Farruco. cuxa trama se desenvolve na actualidade. que decide poñer en marcha unha mensaxería. Laura Ponte e Monti Castiñeiras. emitida en prime time pola TVG dende o ano 2000. foi interpretada entre outros por Manuel Manquiña. Ao xénero costumista pertence Terra de Miranda. un home executado anos atrás.que foi estreada en maio do 2005. Fíos.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Pola súa banda. Carolina Vázquez. A serie. labregos de toda a vida e propietarios dunha tenda de ultramarinos. na década dos anos sesenta: os Cabanas. Galicia Express foi unha iniciativa de Filmanova para Televisión de Galicia. rivalidades e ambicións. Trátase dunha produción de TVG realizada por La Región en colaboración con Filmanova . que consta de 26 capítulos de 60 minutos. unha familia de indianos apelidados Freire que chegan á vila procedentes de Venezuela. segue en antena e está protagonizada por algunhas das caras máis coñecidas do audiovisual galego. Santi Prego. con fillos pequenos e adolescentes. Tacho González ou Maxo Barjas. tras Cuéntame cómo pasó de TVE1 e Los 80 de Telecinco. que por cousas da vida ten que refuxiarse no domicilio de Ana. a familia dos terratenentes. que conta a historia de tres familias en Santalla. Gerard Gormezano e Carlos Sedes e interpretada por Camila Bossa. nunha cidade indeterminada da xeografía galega. é unha historia de paixóns. o protagonista da comedia. que estivo en antena na tempada 2001-02. Xan Pérez. A produción. onde viven familias formadas por matrimonios novos. Galicia Exprés. é un estudante fracasado de Dereito. a coprodución de Zenit Televisión e Continental TV. Atópase co espírito de Belisario. Nunha vila de tres mil habitantes como Celavella todo o mundo se coñece e todo se sabe. de clase media alta. acusado dun asasinato. encabezada por don Román. Evaristo Calvo. comeza cando Pablo Veiga volta á súa casa. despois de oito anos de estudos e de troula en Santiago. baixo o título de O Club das ex. Marcos Orsi. Ademais. un inseguro estudante de medicina con con poucas ganas de estudar e un terceiro que pasa o día buscando un sistema para lograr diñeiro rápido. Cuarto sen ascensor é un produto costumista protagonizada por tres amigos que comparten un piso de aluguer: unha metódica e avispada estudante de psicoloxía. produtores vinícolas galegos. unha serie que recrea a vida das xentes dunha típica vila da Galicia interior. dirixida por Jorge Coira e Chema Gagino e realizada en boa parte en Mondoñedo. trátase da primeira serie de misterio creada para a Televisión de Galicia por Voz Audiovisual. Teté Delgado e Santi Romay. unha vila galega. a Televisión de Galicia estreou a principios de 2005 Libro de familia. a súa sogra. As leis de Celavella ten unha trama detectivesca. conflitos xeracionais. que conta os avatares da familia Lantaño. Zenit Televisión e Continental Televisión están na actualidade coproducindo unha nova serie de ficción para Televisión de Galicia. O seu protagonista. Rías Baixas. Os Ánxeles. que son guapos.

a contribución dos pioneiros do cine foi mostrar que o material base de traballo para o documental son as imaxes recollidas nos lugares onde se producen os acontecementos. Canto xénero cunha identidade propia autónomo e distinto dos restantes. Asesinato en febrero. evolucionou derivando en formatos diversos como o documental histórico de recuperación de arquivos e memoria. La espalda del mundo ou Invierno en Badag) alentaron a esperanza de que o cinema documental deixe de ser un subxénero para minorías.449 1. Pepe. 163 . debe tratar con creatividade o material recollido in loco. En construcción. Por outro lado. a reportaxe documental onde prima a investigación xornalística e a actualidade 151 Pódese dicir que o documentalismo ten tres principios: a obrigatoriedade de facer un rexistro in loco da vida das persoas e dos acontecementos do mundo. Non obstante.668 42 1.3.2 Os documentais. debe presentar as temáticas a partir dun determinado punto de vista ou perspectiva e. o exótico de natureza e aventuras. é o rexistro in loco que se encontra no inicio do cinema e que constitúe a base na que asenta a produción documental. Títulos emitidos Series documentais Documentais únicos Total Emisións Series documentais Documentais únicos Total Minutos Series documentais Documentais únicos Total 2002 36 42 78 2002 1. os docusoaps e as longametraxes documentais O xénero documental ten unha historia recente. ao tempo que cada vez son máis as compañías de produción que compatibilizan a ficción cos documentais. Emisións de documentais na Televisión de Galicia segundo o formato. 2002-2003. E é que o documental é xa un macroxénero en televisión que. Así. O taller de Pepe é máis ca un establecemento de reparacións: é tamén o centro vital do barrio. Panorama Audiovisual. Ao contrario do que xeralmente se afirma.764 2002 28. O éxito internacional do estadounidense Michael Moore e a repercusión de documentais españois como Balseros.545 Fonte: Elaboración propia. chamado “O Inglés” en recordo dunha breve estancia no Reino Unido. a recente inclusión dunha categoría específica para documentais nos Goya e nos Premios José María Forqué deulle un importante pulo. 4.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA preocúpanse pola ecoloxía e pola alimentación sa. co movemento documentalista británico 151 O documental é xa un macroxénero en televisión . El efecto Iguazú. finalmente.710 2003 27. só coñece as condicións necesarias para o seu afianzamento e recoñecemento nos anos trinta. aínda que moitas veces queden relegados ás franxas horarias máis marxinais. a partir dos datos de EGEDA. ten un taller algo especial no centro dun barrio das aforas. La pelota vasca. As primeiras experiencias coas imaxes en movemento tiñan por obxecto tan só rexistrar acontecementos da vida cotiá das persoas e dos animais. o inglés vai ser un serial de ficción de 13 capítulos de 60 minutos que CTV está preparando para a TVG.096 28. Só os programan algunhas televisións autonómicas. Ou dito doutra forma.692 72 1.583 2003 41 34 75 2003 1.045 30. podendo combinalo con outro material. as televisións nacionais non acaban de apostar por estes produtos. un lugar con solera ameazado desde hai anos pola progresiva urbanización da zona. Pepe. inducido por un medio necesitado de innovacións. non nace ao mesmo tempo que o cinema.538 2.2.

documental sobre a figura de José Enrique Diaz Noriega. Montevideo e Bos Aires. Será dirixido por Emilio Mac Gregor. animador e mestre de moitos dos actuais directores de cine galegos. a consolidación dos partidos políticos de esquerda e a constitución do Partido Galeguista. elixido pola Real Academia Galega para conmemorar as Letras Galegas 2005. crónica da Galicia Mártir (2004) é un documental biográfico sobre Alexandre Bóveda que mostra a Galicia dos anos trinta onde xorden o movemento obreiro organizado. un persoeiro clave nas primeiras etapas do noso audiovisual. consolídanse no mercado internacional. mecenas. Álvaro Cunqueiro. mediante unha distribuidora allea. Madrid. Tamén co fío narrativo dun debate. para ser estreado no 2005. que se celebra en novembro en Amsterdam. ano da morte do líder galeguista. En canto aos documentais. 154 Alexandre Bóveda. Nese sentido. nas salas comerciais. un galeguista que protagonizou a chegada da II República. É importante destacar que o documental pode conseguir un bo nivel de audiencia sempre que se emita un produto de calidade e nun bo horario e situación axeitada dentro da grella de programación. O golpe de estado contra a República trunca esta evolución e remata coa vida de Bóveda. poderá unha vez máis preservar a riqueza cultural. está producindo Pensando en Soledad. xunto coa repercusión que este autor e a súa grande obra tiveron na literatura galega. e o proxecto continúa coa presentación de . Lorenzo Varela. El baile sigue é un proxecto de documental sobre o músico e pintor Carlos Berlanga. en maio o Mercadoc en Málaga e en xuño o Sunny Side. son varios os documentais producidos nos últimos anos. Multinacionais galegas (2002) baseada na investigación das empresas galegas que. A CRTVG xa explorou estas posibilidade comercializando. que acadou un premio ao mellor documental no Puerto Rico Film and Video Festival 2000. é o protagonista do proxecto do mesmo Xan Leira que se vén rodando en Galicia. Estes documentais combinan o arquivo sonoro e gráfico do personaxe e as entrevistas a persoas que mantiveron un estreito contacto con eles. de Saga TV para CT TVE Galicia. dous documentais en EE. A primeira parte presentada foi Castelao e os irmáns da liberdade (2000) Alexandre Bóveda: unha crónica de Galicia Mártir (2004) 154 153 . dende distintos sectores. de Saga TV para TVE Galicia. Xan Leira traballou algúns anos nunha triloxía documental sobre a historia da Guerra Civil en Galicia. A figura do pensador galego máis destacado do século XX serve de fío condutor no documental Castelao e os irmáns da liberdade (2000) para irmos coñecendo Galicia dende comezos de século ata 1951. 153 . Non obstante. no que conformará unha viaxe coral á chamada “movida madrileña” a través dun dos navegantes máis talentosos e carismáticos que deu España nas últimas décadas. Trátase dun ámbito moi rico en contidos culturais que. as editoriais poden ser fontes de financiamento interesantes. IB Cinema. Enerxías renovables. en Marsella. o gran debate (2002). ocasionalmente. acadando mais pulo e máis importancia na economía galega. Xocas (2004). A estes habería que engadir o IDFA. amosa os distintos tipos de enerxía renovables. tamén admiten un amplo abano de posibilidades de explotación derivada. Os novos soportes (CD-rom) e o mercado do DVD tamén lle abren novas posibilidades ao produto documental 152 . narra a vida de Xaquín Lorenzo Fernández a quen no ano 2004 se lle dedicou o Día das Letras Galegas. 152 En primavera teñen lugar tres mercados de documentais moi importantes: en marzo celébrase o MIPDOCc en Cannes. a súa explotación natural está na televisión de pagamento e a televisión en aberto e. En Galicia producíronse algúns documentais de corte histórico-biográfico nestes últimos anos. a creación do Estatuto de autonomía e o triunfo electoral da Fronte Popular nas eleccións de 1936. Trátase dunha coprodución de Continental TV con Senderos Imagen (México) para a TVG. Relacionados con temas económicos e sociais. Mediante a voz de toda unha miríade de persoas que o coñeceron persoalmente móstrase como era o Castelao real e como a súa figura era percibida polos seus coetáneos. Memoria dunha terra. o realizador galego Carlos Velo. aliándose coas novas tecnoloxías. pola súa banda. como os produtos multimedia ou os coleccionables. De mar a mar. a constitución do PG. narra a vida do escritor de Mondoñedo no seu contexto. a súa implantación na nosa terra e as diferentes posturas dos sectores implicados no seu uso. Vieiros (2000) é un documental de Costa Oeste sobre a intensa vida e obra dun dos precursores do documentalismo cinematográfico. 1911-1981 (2001).LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO e o docusoap de personaxes e situacións do presente. UU sobre escritores galegos de gran sona: un sobre Camilo José Cela e outro sobre Álvaro Cunqueiro. O mundo editorial e o mundo do documental están chamados a entenderse.

165 . dirixido por Xulio Nogueira. SAPRAGA. A acción do documental A memoria nos tempos do wolfram (2003) desenvólvese ao comezo da Segunda Guerra Mundial. as olladas. Almacén (2005) é un documental producido por TV7 que propón unha reflexión sobre o sistema penal no mundo occidental e sobre a reinserción social dos reclusos.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Galicia en flor (2002). a Xana e tantos outros que conforman xa a mitoloxía do mar de Galicia. A historia de Galicia está traxicamente marcada polos accidentes marítimos nas súas costas: o documental Terra de náufragos (2002). Tandem. o Mar Exeo e o Casón. moitos españois tiveron que emigrar. por unha parte. Cinco emigrantes galegos e 15 inmigrantes de distinta procedencia narran as súas experiencias para reflexionar sobre esta cuestión social. o Baitín. investindo os seus aforros no ano 1999 e cinco anos máis tarde. interesase pola importancia que ten o cultivo das flores en Galicia dende dous puntos de vista. os familiares das vítimas e os profesionais do salvamento. Nas últimas décadas formouse unha estructura empresarial en Galicia relacionada co sector automobilístico. que gañou ou Premio Galicia de Comunicación de Televisión 2004. A través das testemuñas dos superviventes. Da mesma produtora é Emigrantes. servicios de protección (2002) de SAGA TV mostra os sistemas de salvamento e os servizos cos que contan as praias galegas. En Segadores (2002). SERGAS (2002) afonda nos novos sistemas de aplicación de tratamentos que os enfermos reciben na rede publica de sanidade. rodadas nos seus escenarios naturais. cada mañá. como os do Urquiola. Seis nais galegas reviven a vida deses fillos adolescentes que se perderon pola droga en Nin tolas nin terroristas (2005). Entre 1927 e 1957 milleiros de traballadores galegos construíron en pésimas condicións a liña do ferrocarril entre Puebla de Sanabria e Ourense que se mantén hoxe en día. contada polos seus protagonistas. en terra de emigrantes (2001). Outros documentais dedícanse a temas históricos. Máis vinculados a temas sociais producíronse algúns documentais. e na que as protagonistas da historia orixinal relatan o que significaron aqueles anos de loita fóra e dentro das súas familias. e por outra. Cercanías (2004). Adosados (2004). Aillados (2001) é un traballo de investigación presentado cunha metodoloxía de historia oral sobre o penal da illa de San Simón durante os anos da Guerra Civil española (1936/39). a imaxinación e a viaxe en si. vanse inserindo cortes nos que se reconstrúen escenas típicas da sega. de SAGA TV para TVE Galicia. trata sobre aqueles para os que a rutina de viaxar a cotío ao traballo é. o aspecto económico-industrial cada vez máis punteiro e competitivo. unha produción de Compostela Visión dirixida por Tonecho Antón. unha produción de Continental e Tornasol paralela á rodaxe da longametraxe Heroína. pero tamén outros non menos dramáticos. En paralelo ás entrevistas aos protagonistas daquela migración laboral. ciclismo ás cegas (2002). Durante a primeira metade do século XX. achega o espectador á realidade dun colectivo de persoas con problemas de visión que loitan pola integración. cando un mineral se fixo necesario para o Estado alemán: o volframio. cóntanse naufraxios coñecidos por todos. o Panchito. o aspecto social e emotivo arraigado na nosa terra. un tren de proximidades. é unha denuncia social que aborda o tema da construción a partir da problemática vivida por 47 familias que compraron unha vivenda en Cecebre. Este documental pechou a I Semana del Documental Español en Madrid. utilizando neste caso a bicicleta como unha das súas armas. Recuperar a memoria esquecida das penurias dos traballadores é un dos labores do documental dirixido por Rafael Cid titulado Carrilanos. asistindo á poxa pública das mesmas. cóntanse as vivencias dos galegos que ían segar a Castela e a La Rioja. baixo a dirección de Manuel Abad. dirixido por Jorge Algora e producido por Adivina Producciones é unha homenaxe ás xentes que traballan. Todos eles foron producidos por SAGA TV para TVE Galicia. Os túneles do tempo (2003). o La Isla. o Marbel. dedicándose principalmente á fabricación de compoñentes e máquinas para a elaboración das distintas fases dos automóbiles este é o fío argumental do documental Automóbil feito en Galicia (2003). Galicia converteuse en El Dorado para moitas persoas que procuraban diñeiro doado ou simplemente un traballo naqueles duros anos da posguerra española. como o Santa Isabel. viven e morren no mar. e a comezos do XXI son moitos os inmigrantes que viven con nós. A paisaxe. Novas tecnoloxías. o Dauka.

na que. ou meu mundo no Festival Internacional de Cine e Vídeo Independente naquela cidade. Muxía. o mesmo equipo de TVE que cubriu a catástrofe para os informativos volve entrevistar os bateeiros e percebeiros. que pretende ser un dos mellores soportes para a divulgación da riqueza ambiental do parque nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas. introduce o espectador no mundo das investigacións mariñas en Galicia. Mar de estrelas (2003) é un documental de Jorge Candan arredor dunha viaxe submarina na que o fondo das rías galegas e as especies que alí habitan se converten nunha galaxia cos seus planetas e estrelas. Acuicultura en el tercer milenio (2003). tanto dos máis críticos coa xestión da crise como dos que a aproban. Manuel Uhía e David Morales e proxectado no mesmo certame. de SAGA TV en coproducción co IEO. desastre en la Costa de la Muerte (2003). Este documental foi seleccionado para participar na convocatoria dos Premios Renè Descartes da Comunidade Europea e obtivo xa en novembro do 2003 ou primeiro premio da Área Científico-Técnica da XI Bienal Internacional de Cine y Vídeo Científico de Zaragoza. . La piscicultura marina (2003) é un documental de divulgación científica que integra imaxe submarina e microscópica nunha obra audiovisual. sobrevivir al Prestige (2003). o espectador é testemuña de como a catástrofe do Prestige converte un ecosistema único como o galego nunha lameira de area e fuel. A costa ferida conta a loita da comunidade científica por analizar e mitigar os efectos da marea negra provocada pola marea negra nos ecosistemas mariños e por restaurar o equilibrio natural da costa galega. No tocante ás imaxes submarinas e ás gravacións especiais. ademais de adquirido no ámbito internacional por The History Channel. se analiza o dispositivo de extracción do fuel que permanecía no petroleiro a 4. Nesta liña. que amosa ao espectador como o descoñecido e laborioso traballo da investigación básica e a súa aplicación permitiron que na actualidade sexa posible a cría de peixes mariños en catividade. Cascallos (2002) xorde accidentalmente durante a estadía de Tomás Lijó e Carlos Meixide en Nova York con motivo da estrea de Ou meu nome. unha produción internacional de Continental para o Discovery Channel que contaba con Iñaki Gabilondo na locución. nun reto tecnolóxico sen precedentes. As mans dun pobo (2004) foi dirixido por Ovidio Fernández e aborda novamente o tema do Prestige. O mar das Cíes (2004). Tucho Bouza. O documental foi seleccionado no Festival de Cine Español de Málaga e comprado pola televisión pública portuguesa RTP. amosando os seus protagonistas e poñendo en valor a investigación básica cara o futuro. céntrase nos distintos hábitats da zona de influencia das illas Cíes. unha das máis ricas en biodiversidade de todo o mundo. foi un dos primeiros programas con imaxe submarina en Galicia. El emperador del Bronx. Dous anos despois. Investigación mariña (2002). O fío condutor do documental dirixido por Ricardo Llovo e producido por Lugopress non é a ollada nin dos políticos nin dos voluntarios. realizado por José Irisarri. Pola súa banda. os logros que se acadaron e as grandes perspectivas que se teñen á vista. senón dos propios veciños da vila. En Aguiño. a fauna. de SAGA TV. Parque Atlántico é un proxecto de documental de natureza en gran formato BETACAM dixital de SAGA TV. A produción foi exhibida na XIII Semana de Cine Submarino de Vigo. que fai un percorrido polas décadas que se leva investigando e traballando na acuicultura en Galicia. a flora. Os dous xornalistas estaban tomando diversos planos para unha montaxe narrativa cando imprevisiblemente aconteceron os atentados contra as Torres Xemelgas. convén destacar Prestige. unha produción de SAGA TV para TVE. constituído recentemente e bastante descoñecido para un amplo sector da poboación.000 m de profundidade. a interrelación de ecosistemas e a loita pola supervivencia das especies que conviven na ría de Vigo. no momento no que a marea negra castigou xa a Costa da Morte e ameaza con internarse na Ría de Arousa. O 15 de novembro de 2002 remataba a espera agónica: chegaban á Costa da Morte as primeiras manchas de cru procedentes do Prestige.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO De entre os documentais que xiran en torno ao desastre do Prestige. dirixido por José Ángel González e producido por Filmanova en colaboración con Igeldo Komunikazioa. política na Costa da Morte (2003) trata as repercusións da catástrofe do Prestige na vila mariñeira de Muxía dende o punto de vista electoral.

ós restauradores españois Martín Berasategui. “Ta druga Galicia” . Producida por Continental Producciones e Tornasol. Andrés Dobarro foi un fenómeno musical galego dos anos setenta que compuxo cancións tan coñecidas como O tren. narra en primeiro plano diferentes formas de transformar os alimentos e as recetas tradicionais da cocina mediterránea. O documental. Para tal fin convida a cear na súa casa a sete mozos e mozas. da man da esquecida xornalista e escritora galega Sofia Casanova. que emitirá unha versión en idioma 157 polaco. participou na selección oficial do XVI Festival Internacional de Cine de Girona e na selección oficial do IX Festival Internacional de Cine Independente de Ourense. sobre o traballo de rehabilitación e conservación do Casco Antiguo de Compostela.000 axentes. o director dunha película decide procurar entre os diversos credos un que o satisfaga. Xudaísmo e Sikh. que a través dunha viaxe a no tempo e na historia. a serie ten previsto adicar episodios. Au Gourmand chegará a través de National Geographic Channel a 134 millóns de subscriptores. Budismo. está a pór en marcha un documental e estao a rodar en Monforte. A Coruña) que entra na policía de Nova York por casualidade e remata converténdose no xefe de 3. Manuel de la Osa. no primeiro semestre do 2005. A Televisión de Galicia coproduce este documental e ten previsto emitir a versión orixinal da produción 156 . participou o músico José El Francés que improvisou unha festa xitana no barrio coruñés de Labañou. producido por Voz Audiovisual. en 23 idiomas e en 140 países. Títulos emitidos Series documentais Documentais únicos Total Emisións Series documentais Documentais únicos Total Minutos Series documentais Documentais únicos Total 2002 36 42 78 2002 1.545 Fonte: Elaboración propia. Producida tamén por Continental e Tornasol. Corpiño xeitoso ou Teño saudade. Participa tamén nel a Televisión de Cracovia TVP3. Daniel García.538 2. entre outros. El bosque de piedra (1997) é un documental de Ibisa TV con Costa Valente Produçoes e o Consorcio de Santiago.710 2003 27. Hare Krishna.045 30. etc. un neno do Seixo (Mugardos.449 1. Islám. centrado na beleza da cidade. O documental foi financiado por MEDIA no desenvolvemento. Joachim Koerper. a partir dos datos de EGEDA. 156 157 167 .764 2002 28. un documental de creación producido por SAGA TV.C. dirixido por Manuel Rodríguez González. Na rodaxe de O que dis que din (2003). nun proceso narrado polo popular cociñeiro 155 . Recentemente producido.668 42 1. Emisións de documentais na TVG según o formato. Sobre a súa vida e obra a produtora coruñesa Anxo Fernández P.692 72 1.096 28. co fío narrativo da necesidade e urxencia de integrala educación e a cultura da paz no 155 O documental é o primeiro do que será no futuro unha serie adicada ós grandes cociñeiros dos últimos tempos. desvela unha coincidencia lingüística e amosa unhas xentes e unhas terras moi pouco coñecidas que habitan a antiga rexión de Galicja (Polonia-Ucraína).LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA trata sobre Anthony Bouza. A versión orixinal é en lingua galega con versións en castelán. Cristianismo. inglés e polaco. Carlos Gamonal. 2002-2003.583 2003 41 34 75 2003 1. Algúns documentais recentemente producidos en Galicia contaron coa participación de personaxes populares. Panorama Audiovisual. A outra Galicia (2004). no emperador do Bronx. practicantes entusiastas de distintas relixións: Bahai. O documental protagonizado por Ferrán Adriá e dirixido polo director de fotografía Alfredo Mayo Au Gourmand (2005) é a primeira produción documental española que estrea en exclusiva como parte da súa programación a canle National Geographic. En Esta noite ceamos con Deus (2004).

pode resulta a filmación en escenarios reais e con personaxes anónimos. que é seleccionado por un membro da cadea.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO proceso educativo dos nenos e nenas. e este fenómeno da televisión realidade apréciase tanto na ficción televisiva coma na cinematográfica. de Arxentina. A estrutura deste formato inviste moitas horas nas gravacións. os chamanes de Finisterrae. que está previsto rematar en 2005 e que intenta salientar o xurdimento. Nel colaboraron TVG. ou das concepcións esteticistas que se apoian na sedución de imaxes. de TVE. as razóns da súa pervivencia hoxe. Fronte ao documental do exótico e do afastado. A mesma productora embarcouse en 092 (2001). Nela mostrábanse as vivencias de dúas orquestras de verbena en Galicia durante o verán de 1999. unha docuserie inédita arredor dos policías locais da cidade de Ourense. que relata a vida cotiá deste colectivo profesional na cidade e no rural. a finais dos anos setenta. A busca dun novo formato para cubrir unha franxa horaria dun gran potencial levou ao desenvolvemento dun produto de interese. abórdase a crecente preocupación sobre a educación e o comportamento dos nenos e a mesma produtora aborda Músicos sin solfeo. así como o por que das similitudes entre elas por afastados que sexan os seus contextos culturais. de maneira que presenta feitos reais narrados con estrutura dramática. Pola súa banda. de entre todos os traballos que se presentan a concurso na sección oficial do festival. na medida en que todo o que sucede non é froito da ficción. que non son profesionais. 158 . proxecto creado en 1999 por Documanía co fin de apoiar e dar a coñecer novos realizadores. este tipo de programa é dun interese comprobado para as diferentes audiencias. A principal canle temática de documentais de España apostou por Play-Doc. Tele 5. Malia o barato que. A docusoap ou serie documental é un formato que fusiona a ollada documental e a estrutura narrativa serial. un proxecto do director Xavier Villaverde no que se achega a unha nova xeración de músicos. Cine. De notable peso nas grellas doutras televisións estranxeiras como a BBC. para posteriormente aplicarlles os instrumentos narrativos da ficción e alcanzar na súa edición a construción de tramas ou historias de personaxes reais que se cruzan. Para M. Algunhas das primeiras series documentais producidas en Galicia estaban dedicadas a colectivos profesionais. En Tropezando se aprende. a realidade supera en interese á ficción se dispón das suficientes doses de emoción. dioses y billetes é un documental de Adivina Producciones en coprodución con Cabala Films. senón da máis pura realidade. I Festival Internacional de Documentais de Tui. I Festival Internacional de Documentais de Tui. ao seu estilo de vida e ás novas formas de creación que desenvolven. En son de paz (2005) é un documental de SAGA TV para o Seminario Galego de Educación para a Paz. TVE Galicia. abriu unha sección especial chamada Doc'amater na que se mostran dous dos documentais premiados en anteriores edicións do Doc 'amater. a nova reportaxe testemuño apóiase no auxe televisivo que teñen actualmente os contidos realistas. García de Castro. Amnistía Internacional e a Fundación Cultura de Paz. Este produto non é outro que as docusoaps. a fase de posprodución é máis complexa que a dunha serie dramática convencional. A reportaxe documental cambiou moito nos últimos tempos. a través dunha notable e activa participación no evento. O devandito premio consiste no compromiso de compra por parte da canle temática dos dereitos de emisión do documental gañador. de entrada. explícase as orixes das medicinas máxicas. un proxecto de Costa Oeste. En Menciñeiros. que se concretou coa concesión do Premio Especial Documanía 158 . e de calidade. Así Chunda Chunda (2000) foi a aposta pioneira feita por Costa Oeste para a TVG sobre o tipo de formato docusoap. Logo veu Veterinarios (2000). os picadiscos. apoxeo e posterior desaparición das salas de cine de barrio en Bos Aires. xa que a presentación de personaxes e tramas a través dos seus variados traballos resulta suxestiva e rechamante. experimentando innovacións de cara a conectar cos espectadores a través da proximidade. O precedente do docudrama en España foi Vivir cada día. e achega a narración do inmediato a través da identificación do humano e o máis próximo. Play-Doc. ACNUR. no seu XX aniversario.

Nos nove primeiros dase unha visión das comunidades galegas no continente americano. fai un percorrido polas distintas zonas de produción vinícola de Galicia co fin de lle amosar ao espectador a calidade e variedade dos viños de Galicia. A maleta de Sofia e un proxecto de SAGA TV que coproducido en Polonia. de Formato Producciones. Coa serie documental A palabra no tempo (2000). Historia do fútbol galego (2000). repasa o último século de fútbol en Galicia: os clubs. os servizos sociais. traballar no campo. e. Pezas mestras (1999) é un documental que pretende darlle continuidade ao traballo emprendido hai anos no Centro Territorial de TVE en Galicia. Foi realizada por Productora Faro xunto coa Fundación ONCE. e garantir así a supervivencia destes coñecementos. etc. Tardes de domingo (2002) céntrase nas vivencias de dous equipos de fútbol de terceira rexional. entre outros. de Nemedón para a TVG. Os episodios abranguen temas tan dispares como a educación. Os galegos posuímos unha rica tradición oral a punto de desaparecer. falar galego. O Centro Territorial en Galicia de TVE produciu Galegos en América e Europa. amosa a evolución da sociedade galega ao longo do século XX. de Cíes Comunicación e Televisión de Galicia. A vida aberta (Hospital/061) (2000) foi producida por Zenit Multimedia e emitida por TVG. a carpintería ou a xoiería.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA facendo un seguimento do seu traballo diario paralelamente á súa vida persoal. etc. unha serie composta por un total de quince capítulos. Formato Producciones fixo dúas incursións neste ámbito. namorarse. á vista de todo o mundo. os xogadores e adestradores máis coñecidos. que quere amosar a 159 Premio Chano Piñeiro no 2001 ao Mellor Formato de TV 169 . preténdese percorrer Galicia para recuperar estas narracións orais que aínda sobreviven na memoria dos maiores. relación cos amigos e familiares. Os contos e as historias populares tamén atoparon o seu espazo nas docuseries galegas. a súa realidade presente e a súa proxección de futuro. A memoria cotiá (2000). o traballo no mar. O sal da terra (2000) foi producida por Ibisa Televisión e TVG e mostra a historia da clase obreira galega dende as orixes do sindicalismo ata os conflitos obreiros dos anos setenta. o actor Manuel Manquiña e o escultor Manolo Paz son os protagonistas. producido por SAGA TV para TVE. e nos seis restantes faise unha prospectiva dos emigrantes que elixiron destino europeos. Un mundo de historias (2000) é unha serie producida por Pórtico Comunicaciones e a Televisión de Galicia de sete capítulos baseados en contos de autores galegos cunha trama en común: un neno que vive fóra. que lle morre o pai e volve á aldea e contou coas interpretacións de Roberto Vidal Bodaño. narra pequenas historias do pobo galego: ser mozo. mostrando os tesouros que están no exterior. Laura Ponte. Man de nos (2000) consta de trece capítulos sobre oficios artesanais como a cantería. María Bouzas ou Xosé Manuel Oliveira Pico. trata de recuperala memoria histórica dos tráxicos enfrontamentos bélicos na Europa do século vinte a través dos ollos e a palabra da correspondente de guerra do ABC a galega Sofia Casanova. na que Carlos Núñez. traballar no mar. Por amor á arte (1999) é unha produción propia da Televisión de Galicia dedicada á creación artística. dirixida por Ignacio Vilar e producida por Vía Láctea Films e Productora Faro. Apaga a luz (1998) foi producida por La Región TV e consta con trece capítulos nos que se presentan e escenifican contos populares. 159 Discapacidades humanas (2004) documenta en doce capítulos sobre outras tantas discapacidades humanas. a situación da agricultura ou o coidado do medio. ser muller. En Régimen abierto (2002) móstrase como viven varios presos en terceiro grao penitenciario. a industria. Pola súa banda. Pintores na vangarda histórica galega (2000). Adegas (2000). a través de centos de entrevistas. e nela trátanse por primeira vez temas relacionados cun hospital: o proceso polo que pasa un enfermo dende que se detecta a enfermidade ata a terapia e resolución de cada caso. Ameneceres (2003) conta como comezan o día na comunidade galega distintos sectores sociais. pretende dar a coñecer os pintores galegos máis importantes do século XX. Unha historia en clave feminina.

o traballo diario. Crónicas do mar (2000) é o relato da estreita relación das nosas xentes co mar: historia. accidentes xeográficos. desenvolvida por Productora Faro. folclores ou o turismo. en barco. o significado dos petroglifos ou a forma de traballar nunha conserveira. trata sobre os Parques Nacionais.. fauna e flora divulgando os seus valores e a mellora para a súa conservación. en globo ou incluso en autostop polas catro povincias galegas. canoa. Entornos (2002). Terra de vento (2002) é un percorrido polas bisbarras galegas vistas a través das personaxes dunha avoa e do seu neto. os sistemas de salvamento. un percorrido polas distintas vías férreas da comunidade galega. Enerxías renovables (2000) foi unha serie divulgativa sobre as chamadas enerxías alternativas. de SAGA TV. a riqueza medioambiental o alto valor patrimonial dos mesmos e a necesidade da súa protección son eixo narrativo da serie. Camiño do vento (1998) é unha produción de Proa e da TVG.. foi producido por SAGA TV para TVE Galicia. a radiografía dunha terra que non esgota a súa capacidade de sorpresa. Finisterrae (1999).. ao longo de trece capítulos. De trece capítulos. etc. os Parques Naturais e os Espacios de Protección Especial. Moito mar (2000). o que lle valeu á produtora o Premio Galicia de Comunicación 1991. os cultivos mariños. como se extrae a pizarra. traxedia. na que se conta. a segunda docusoap levada a cabo por Costa Oeste. 2001). é un percorrido por Galicia a través das súas terras. entre outras. lendas. que consta de trece capítulos dedicados a Cornualles. Durante doce capítulos esta serie divulgativa de natureza amosa os principais entornos de Galicia. a través dunha viaxe realizada entre agosto e outubro entre Ponferrada e Ribadeo. Ámbitos (2002). Terras de Merlín (2003) é unha docuserie de Productora Faro sobre os chamados países celtas. varias foron as propostas das produtoras de series documentais da comunidade. Non tocante ás viaxes pola xeografía galega. Galicia Visual (2000). foi elexido coa base de antigos percorridos de peregrinos históricos e co obxectivo de fuxir das grandes cidades. mitoloxía. Ibisa TV produciu en 1990 Os viaxeiros da luz. submarinismo deportivo. Nela cada ría conta a súa vida e a súa historia: mitos. parapente e ala delta. E a vida do mar e as súas xentes tamén espertou o interese dos realizadores de documentales seriados. Vida nas mareas (2000) é documental de seis capítulos producida por Voz Audiovisual e a TVG que fala sobre a relación entre a realidade da rexión da Costa da Morte e a serie de ficción Mareas Vivas. Ibisa embárcase noutro proxecto similar: As viaxeiras da Lúa (2003). as industria vinculadas o mar. un recorrido por Galicia que mostra. de SAGA TV para o TVE Galicia. Doce anos despois. . guiándonos por seis parques naturais e seis espazos naturais de protección xeral. que se compón de 13 capítulos e nos que cinco mulleres viaxan a cabalo. descenso de canóns. foi gravada integramente entre Aguiño (Ribeira) e alto mar. surf. Illa 160 A serie foi quen de lograr o Premio Mestre Mateo 2004 ao mellor programa de televisión e mereceu un accésit ao mellor programa de televisión de contido turístico en Ferpalia (Pontevedra. con trece capítulos de espectaculares imaxes de deportes de risco e aventura polos lugares máis agrestes da natureza galega.O itinerario. o lecer e a aventura. As nosas rías (1999) está composta por catorce episodios e producida por Productora Faro e a Televisión de Galicia. ao longo de cinco capítulos. a historia dunha estudante de periodismo que decide presentar o seu traballo fin de carreira sobre a ruta xacobea percorréndoa de forma inusitada: dende a cesta dun globo. Camiños de ferro (1999) é unha produción de IJV Comunicación e a TVG que recrea. de SAGA TV para o TVE Galicia. consta de cento vinte programas de información turística galega 160 . unha produción de Adivina Producciones dirixida por Jorge Álgora. rodada alí. no que as protagonistas coñecerán e mostrarán ós espectadores curiosidades como o proceso de elaboración do viño.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO fortaleza o sufrimento e o amor dunha muller politicamente polémica que lle touco vivir no lugar mais arriscado no e momento mais comprometido.

rigor construtivo. Realizados por Eloy Lozano. co que o custo dunha produción deste 171 . ata agora só Televisión Española se achega asiduamente a este xénero.3. Se ben este produtos admiten mellor os segundos pases.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA de Man. A Universidade de Santiago de Compostela divulgará a súa actividade investigadora cunha serie temática para televisión baixo o título Europa investiga. a serie. pero tamén polo seu discurso e pensamento persoal e pola obra construída e representativa. como vínculo para mostrar as similitudes entre os dous países. A serie documental A idea construída (2004) achega o espectador ao traballo e á figura de trece arquitectos galegos que nos últimos cincuenta anos abriron novos camiños pola súa creatividade. en España aínda non se deu unha produción continuada de telefilmes ou TV movies. as principais liñas de traballo e investigación das 75 universidades de distintos países que pertencen ao Grupo Compostela. O proxecto Compostela Media pretende divulgar e dar a coñecer. A serie ten como fío conductor o diálogo entre culturas a través do mar dunha sola orilla: o Mediterráneo. que permite abaratar os custos dos estándares cinematográficos. Túnez. Irlanda. No marco desa iniciativa convocaron un concurso público para a realización dunha serie de televisión de carácter informativodidáctico. afonda no patrimonio arquitectónico máis recente creado en Galicia por profesionais galegos. identificando os puntos fortes e o papel que xogan na sociedade. En gran parte.2. Eixo Atlántico e a Fundación Caixanova desenvolven conxuntamente o proxecto Euroregiâo. Ibisa TV pon en marcha na primavera do 2005 un proxecto dunha serie documental dirixida ás televisións do Mediterráneo. Ibisa TV produciu Hanan: de Marrocos a Galicia (2004). Escocia. a razón pola que non hai unha produción continuada de telefilmes débese á ausencia de mercados para a súa exportación. Marruecos. unha serie de televisión de carácter documental pensada para as televisións de Galicia e Marrocos. composta por seis capítulos de media hora. o que fai que sexa moi difícil recuperar case exclusivamente vía publicidade un custo de investimento tan elevado. que emitirá TVG. Hanan. Coa experiencia desta coproducción. Gales. proporcionando unha visión ampla e complexa da nosa arquitectura. formulacións artísticas e técnicas construtivas relevantes.3 As TV movies Malia que as series nacionais de ficción se configuraron como elementos clave na programación e a imaxe de marca das televisións xeneralistas. e dirixida por Valentín Carrera. utiliza como fío conductor unha nena casi recén nacida. 4. segundo algúns produtores. mediante a produción de series temáticas para televisión. aínda que todas as cadeas de televisión están a realizar ao longo de 2004 e 2005 un grande esforzo no que a gravación de producións neste formato se refire. Unha posible solución. e máis se se ten en conta que a transposición da Directiva europea de televisión sen fronteiras equipara os telefilmes coas longametraxes cinematográficas e só permite facer dous ou tres cortes publicitarios na súa emisión. con guión de Carlos Vázquez e Xes Chapela. Exipto. Chipre e Grecia. podería ser a realización de TV movie con tecnoloxía televisiva. axudan a encher ocos de programación e adoitan contar cunha audiencia fiel. En Terras do Leste (2003) Productora Faro amosa en 12 capítulos os países que se incorporaron á Unión Europea o ano 2004. Bretaña. rodada en soporte dixital en localizacións de España. galega de nacemento pero de ascendencia bereber. Asturias e Galicia. Rodada en soporte dixital. formada por dezanove capítulos dedicados ao Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular e ás dezaoito cidades que o compoñen.

unha estudante de veterinaria e nai solteira. Impulsados dende tempos moi recentes pola Televisión de Galicia. en especial o da coprodución minoritaria por parte galega. Pero este formato aínda non tivo demasiada transcendencia no mercado galego. unha muller casada de 45 anos por quen se sente fascinado inmediatamente. unicamente a cadea autonómica catalá proxectou unha produción regular como apoio á súa industria cinematográfica. foi rodada integramente en Galicia. 162 . Zeppelin. fillo dunha humilde familia. co que el se verá obrigado a elixir entre o amor e as súas obrigas coa coroa. coa diferenza de que a explotación do TV movie remata xeralmente na propia cadea que a financiou. de novos realizadores galegos foi mínimo. pódese entender o servizo que cumpriron como vehículos para a incorporación ao mercado cinematográfico. Producida por Costa Oeste e Euroficción para a FORTA. A súa rodaxe foi dirixida por Joaquín Llamas. vexacións ou outro tipo de maltratos físicos ou psíquicos. nos que a temática de índole social ou de actualidade acapara todo o protagonismo. Al alcance de su mano (2000) é unha película para televisión dirixida por Antonio Hernández e coproducida entre Costa Oeste. que coñece durante unhas vacacións a María. céntrase tamén na historia de amor que mantiña. que pretende mostrar a proximidade á que se ven sometidas certas mulleres por acosos sexuais. un telefilme que nun tempo mínimo retrata un suceso real de grande impacto social. que narra a historia de Mónica. En Entre bateas (2001). dentro do marco de acordos subscritos entre a FAPAE e a FORTA. Malia os devanditos condicionantes. son varias xa as longametraxes para televisión levadas a cabo en Galicia nos últimos anos. Hai pouco apareceu o instant movie. sempre da forma máis inmediata posible no tempo. mentres que o filme de cinema é un produto menos caduco e con maior prezo no mercado das televisións. o seu amigo da infancia. O protagonista de Fragments (2002) é Toni. De momento. A rosa de pedra (1999). o que se traduce nunha presenza moi escasa de técnicos e actores galegos que ao máximo serven como coartada xustificativa da adquisición de dereitos por parte da televisión autonómica. unha adolescente que se sente fortemente atraída polo seu profesor de filosofía. Se a isto se lle une un modelo de telefilme que aposta por sistemas narrativos máis televisivos ca fílmicos. Televisión de Galicia e Filmanova. Pero o factor de proximidade sempre foi moi destacado neste tipo de ficcións. moitos dos vicios da produción cinematográfica. en xeral. da que se namora. J. que entra no mundo do contrabando de tabaco con apenas 15 anos xunto a Sego. que recolle feitos recentes. unha produción de Continental Producciones. 161 Hai que ter en conta que o presuposto dun telefilme en España non está tan lonxe do dunha película para a pantalla grande de presuposto medio. Dos mesmos produtores é Pasión adolescente (2000). os telefilmes viñeron reproducir.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO tipo se achegaría ao dun capítulo de serie de 60 minutos161. Condenado a vivir (2001). co apoio na fotografía de José Luis Martínez. Consello da Cultura Galega. cóntase a historia de Mario. O príncipe namorado (2002) é unha produción de Zenit Televisión e Castelo para a FORTA que contou co financiamento do Programa MEDIA e presenta a historia de Charles. en opinión de Xaime Pena 162 . onde coñece a Laura. (2005): “A producción”. en particular. unha produción de Costa Oeste dirixida por Jorge Coira. máis se a temática corresponde a temas inspirados en feitos reais. Libro Branco da cinematografía e das artes visuais en Galicia. Canal + e TVG e dirixida por Manuel Palacios. Pena. un debuxante de 25 anos que se traslada a unha pequena vila por motivos de traballo. Linze Televisión e 3 Koma 93 para FORTA. Trátase dunha produción de Ovideo en colaboración con Televisió de Catalunya. baseada na vida do tetrapléxico galego Ramón Sampedro. e audiovisual. príncipe herdeiro dun país europeo. recrea a historia de tres mulleres que viaxan a Santiago de Compostela para realizar unha reportaxe de moda.

173 . xa que está inspirada na vida dos chamados irmáns de Cambre. pero ninguén reivindica o roubo. acusado de crimes de guerra. para que sexan emitidas polas televisións en horario de prime time vaise optar por directores e actores coñecidos. Ademais. e Delta (2002) de Oriol Ferrer. primeira película do realizador Ramón Costafreda con guión de Rosa Castro. a cidade de Santiago esperta conmocionada: roubaron as reliquias do Apóstolo. Ecos. Televisió de Catalunya e a TVG. Bausan Films. Así. o primeiro telefilme rodado en galego da man de Alea TV. e acompáñano Ginés García Millán. Alex. producido por Filmanova e Telecinco co apoio do Programa Media +. foi producida por Postozás Vision e narra o secuestro en Xeorxia de dous empresarios españois cando se atopaban alí por negocios A trama principal de Sara (2002). Secuestrados en Georgia (2002) foi unha das TV movies rodadas en Galicia. xornalista especializado en investigacións con cámara oculta. fuxidas. a mans dun grupo de cabezas rapadas.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Estudios Picasso. Costa Oeste móstrase disposta a apostar polas TV movies. Antonio Mourelos ou Gonzalo Uriarte. dous mozos que se namoraron e chegaron a formar unha familia sen saber que en realidade eran irmáns. producido por CTV e Lugopress. e interpretada por Maribel Verdú. persecucións. perde a Víctor. películas de cine español e miniseries europeas. que narra a historia dunha ludópata que se ve inmersa nunha trama de mentiras para ocultar a súa afección polo xogo. La rosa de Alejandría (2003) é continuación dunha triloxía baseada na figura do investigador privado Pepe Carvalho. está baseada na dramática historia dunha muller que perde a súa única filla e queda xorda nun accidente. e a partir de entón verase inmersa nunha trama de violencia. É unha historia de raíces galegas que no seu momento tivo un grande impacto social e mediático. Cota Roja (2004) é unha película para televisión dirixida por Jordi Frades e producida por Televisión de Galicia. Nela un comando terrorista secuestra un cargueiro cheo de produtos químicos e ameaza con facelo estalar se non liberan o seu comandante. Fernando Cayo. coproducida con Diagonal TV. atópase co botín duns atracadores. en Mar rojo (2005) producida por Continental TV. A Igrexa decide investigalo en segredo para o cal contrata os servizos dun catedrático. baixo a dirección de Gustavo Balza. Macarena Gómez e Pedro Casablanc. entre outros. TV3. película que supón unha nova mirada cinematográfica sobre unha realidade. o seu compañeiro de traballo de orixe sudamericana e irmán da súa noiva. Televisio de Catalunya. TV3 e TVG. Esta TV movie foi a segunda dun paquete de tres producións promovidas polas mesmas empresas e que xa dera como resultado a película Sincopado (2002). En El ladrón de reliquias (2004). e que foi o primeiro antecedente cara ao recoñecemento legal das unións de feito. dirixida por Miguel Milena. Inspirada en feitos reais. Esta última presenta a historia dun pai xoven. Producida por Institut del Cinema Cátalá e Voz Audiovisual foi interpretada por Juanjo Puigcorbé. O telefilme Diario de un skin (2004). Tristán Ulloa dá vida ao protagonista. unha nova stripper chamada Xulia. que decidiu colocar en segundo lugar a súa actividade profesional para ocuparse dos seus dous fillos pequenos. IB Cinema. Alfonso Agra. encontros e desencontros. a filial de Telecinco creadora de series de ficción. Diagonal TV. comeza cando Antonio Salas. decidiu ampliar as súas actividades empresariais coa produción de películas destinadas á súa emisión en televisión. Zenit Televisión e Filmax TV. Outros proxectos en proceso de produción son: Más que hermanos. na que o suspense e a acción se mesturan coas rivalidades entre os personaxes. Multipark para Tele5. É entón cando decide infiltrarse nos grupos neonazis de Madrid para descubrir os asasinos. producida con Oberón Cinematográfica. transcorre entre unha parella de alto nivel social e económico na que a muller sofre malos tratos psíquicos e físicos. Cosme Durán. Doutro lado. por crer que é o formato que máis éxito pode ter no plano internacional. Juego de mentiras (2003) é unha longametraxe para televisión producida por Costa Oeste para a televisión autonómica catalá dirixida por Lluís Zayas e protagonizada por Rosa Renom e Pep Tosar. Telemadrid.

por parte española. despois.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Distintos barrios do centro de Valencia acolleron en outono de 2004 a rodaxe en alta definición da TV-movie Mintiendo a la vida. contará cunha repartición internacional que incluirá ao norteamericano John Malkovich e ao francés Vincent Pérez. achega o espectador ao mundo das festas rave e das drogas de deseño. e conta a historia dun home que mantén enganada a súa noiva durante moitos anos porque non chega nunca a admitir a diferenza entre as súas condicións sociais. Zenit TV proxecta tamén a produción de Contra viento y marea que narra a vida de dúas mulleres coruñesas que. a finais do século XIX. unha coprodución entre España. TVG e TV3. . a TVG adquirirá tamén os dereitos de emisión. dos respectivos proxectos de desenvolvemento e. Televisión de Catalunya. Tamén de Adivina Producciones é El niño de barro. Baseada nunha historia real. dirixiuno o realizador Jorge Algora. cando un asasino de nenos asola a cidade. O rodaxe desta última comenzou en maio do 2005 e a produción corre a cargo de Ficción Producciones. Trata da historia de Gabriel. Antena 3 participa como coprodutora na longametraxe La bella Otero. Francia. cuxa rodaxe comenzou a principios de xullo. unha coprodución europea que se rodará en outubro de 2005 e na que participan. cuxa acción se desenvolve en Bos Aires no ano 1912. unha produción de Adivina Producciones. gas en cada piso e Timoteo incomprendido. época de despedimentos na Barreiros polo que os protagonistas se ven obrigados a emigrar a Suíza. sobre a versión en galego. a coprodución de telefilmes absorberá unha gran parte dos investimentos da canle pública galega nos vindeiros anos. e con guión escrito por Ana Klamburg. romperon os esquemas da sociedade tradicional na que viviron. Baseada na obra do escritor barcelonés Jordi Sierra. Gaia Audiovisuals e Formato Producciones para TV3. Outro dos proxectos desta produtora é Pataghorobí. ICC e Gestmusic Endemol. en exclusiva. A Televisión de Galicia elaborou un plan estratéxico para a produción de media ducia anual de telefilmes ou TV movies para televisión. cun importe superior aos dous millóns de euros presupostados. La biblioteca de la iguana é un proxecto de longametraxe para televisión rodado en Alta Definición de Ficción Producciones e a catalana Urano Films para Televisión de Galicia e Televisió de Catalunya. outra das TV movies pendentes de estrear de Adivina Producciones en coprodución con Cartel e Navarro Films. un thriller en torno ás cartas en cadea para mellorar a sorte. En Un franco. Historias de Don Camilo van ser tres películas para televisión que dirixirá Mario Camus e que se realizarán a partir doutros tantos relatos do escritor Camilo José Cela. en primeiro lugar. Zenit Televisión. que el mesmo seleccionou en vida: El bonito crimen del carabinero. Italia e Alemaña. TVG. O seu atrevemento e amor sen barreiras converteunas no primeiro matrimonio homosexual en España. Santa Balbina 37. Barcelona e A Coruña está producida por Fausto Producciones. un profesor universitario especializado en literatura. cuxos dereitos foron adquiridos xa por Canal 9. Tamen coproducida por Formato Producciones xunto con Prodigius Audiovisual. da coprodución correspondente. Realizada en Valencia. a Generalitat e Xunta de Galicia é a longametraxe de televisión A Atlántida. que é autor tamén do guión. José María Pinillo e Joan Alvarez. a acción ten lugar nos anos sesenta en España. O telefilme. a través da posta en marcha. que acaba de saber que lle queda pouco tempo de vida e a súa preocupación agora e arreglar o futuro do seu fillo adolescente. A actriz arxentino-española Natalia Verbeke será a protagonista da biografía da famosa bailarina galega cuxa fama e atractivo alcanzaron os confíns do mundo a principios do século XX. Nestes casos de coprodución. xunto á canle privada. As tres TV movies que conformarán esta serie serán producidas polas empresas galegas Zénit TV e Pórtico de Comunicaciones. Victoria. TVG. que un día descobre unha grave anomalía na novela que adquiriu para entreterse nun longo voo. Ámbalas dúas forman parte do proxecto Un mundo de historias. unha historia que xira en torno á protagonista. catorce pesetas. Canal 9 e TVG. De feito. TVC e a empresa catalana Doble Banda Producciones. A TV movie Campos de fresas concluíu a súa rodaxe a mediados de 2004. General Vídeo Productions e Just Films. A cinta.

TV movies. publicidade e cinema. locutorios. pasa a manter un continuado fluxo de produción en Galicia a través de documentais. A empresa dispón de 4 estudios de gravación independentes de 800. outras son máis recentes. salas de posprodución sobre sistemas analóxicos e dixitais. Constituída en 1991. que nace en 1985. 600. salas de maquillaxe e salón de peiteado e oficinas de produción e redacción. ou capaces de manterse en antena. a empresa foi ampliando as súas instalacións. foron producidos e realizados nos estudios da empresa. Está especialmente centrada na produción de series e miniseries. cunha superficie de 1. e dende entón foi utilizado en todo tipo de programas de televisión: musicais. Conta cunha longa experiencia no sector. conta co estudio de gravación de maior superficie na comunidade galega e un dos máis grandes de España.. A través de Zenit Televisión. Dende a realización das súas primeiras series de ficción como A Familia Pita.000 vatios de luz controlados dixitalmente. Diferente configuración ten Zenit Televisión. Continental TV é a área de negocio da compañía Continental adicada á produción televisiva. como Nada es para siempre. programas que necesitaron de grandes ou pequenos espazos. como é o caso do Supermartes. empresa de produción e servizos audiovisuais da Corporación Voz de Galicia. programas de entretemento. Pórtico de Comunicaciones persegue dende os seus comenzos a produción e realización de proxectos para a televisión. camerinos. a mediados dos anos 80. debates.4 Empresas galegas dedicadas á produción televisiva As primeiras produtoras galegas para televisión naceron cando a propia Televisión de Galicia. A produtora coruñesa apostou tamén por outros xéneros e outros mercados. Aos primeiros traballos para televisión de Continental suma toda a produción de Costa Oeste. concursos divulgativos. ubicado en Motouto-Teo. formato este último que lle sirve para dar o salto á produción nacional na que actualmente tamén desenvolve grande parte da súa actividade a través de novos proxectos e da produción de series de ficción para outros territorios do estado. O Plató 1000 de CTV. Terra de Miranda ou As leis de Celavella. alcanzando elevadas cotas de share en prime time. Gestmusic Endemol desenvolve a súa actividade na produción de ficción 175 . foi inaugurado en decembro de 1986. fundamentalmente para a Televisión de Galicia. así como as novas actividades desenvolvidas pola propia Continental TV na actualidade. Creada en 1985. máis de 370 episodios.100 m 2 Outra das primeiras en emerxer foi Voz Audiovisual. como Mareas vivas. e conta no seu haber con varios documentais destinados ás canles de televisión de pagamento de toda Hispanoamérica. está especializada na produción e gravación de programas de televisión e series. Paulatinamente. tanto dende o punto de vista da produción como da comercialización e distribución. Entre os proxectos desenvovidos na súa longa traxectoria. 400 e 200 2 m . etc. unha joint venture creada en 1998 por Gestmusic Endemol e Zaza Ceballos. infantís.2. en Xapón 2005. nunha cadea nacional.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA 4. provistos de 350. pero todas elas foron acadando o seu oco no panorama audiovisual da nosa comunidade. películas e documentais. Dos estudios de gravación de Voz Audiovisual xurdiron series de ficción que estableceron fitos. Algúns dos musicais e magazines que permaneceron durante máis tempo na grella da canle autonómica. e programas de entretemento e humor de carácter marcadamente innovador. equipos de gravación en formato dixital DVCAM e Betacam SP. controis técnicos. destacan o programa Desde Galicia para el Mundo realizado para TVE Canle Internacional e para TVE-Galicia dende 1993 inenterrunpidamente e o audiovisual de presentación de Galicia no pabellón de España na Exposición Mundial de Aichi. series. e dende setembro de 2004. CTV pertence ao Grupo Araguaney. e que acumula unha ampla experiencia sobre o sector televisivo. consolidándose en poucos anos como unha das firmas máis activas na creación de series de ficción. de Santiago de Compostela. sala de grafismo. programas e unha decidida aposta polas películas para televisión. longametraxes para televisión en coprodución con empresas catalás e a canle temática Arte. docuseries.

cun departamento de guionistas e outro de deseño de produción propios. para o cal conta cos seus propios recursos técnicos e persoal especializado. Entón a empresa decidiu apostar pola produción independente. de Ourense. que dan resposta eficaz ás demandas dous seus clientes. así como dando cobertura de eventos informativos e deportivos para Canal +. etc. Actualmente. xa que o seu documental Percebeiros emitiuse na TVG cunha audiencia do 33% e posteriormente programouno Canal+ en horario de prime time definición. división audiovisual da corporación multimedia La Región. documentais e series de ficción e animación. Con sedes en Ourense e Madrid. Conta cun estudio de gravación de 600 m 2 en Santo André de Comesaña (Vigo). e axiña se especializa na creación de produtos para televisión. pezas de videocreación e contidos específicos para canles temáticas. No ámbito da TV. a súa actividade está centrada na creación de formatos para televisión. Dende a súa creación. IJV é unha compañía que naceu da man de Javier Valiño. Productora Faro é unha empresa fundada en Vigo en 1985 e dedicada á produción audiovisual en todas as súas facetas. concursos. que se iniciou como ENG ao servizo de TVE e nunha segunda etapa como responsable da correspondencia que Tele 5 montou en Galicia. 163 . cos que realizan espazos informativos. así como anuncios publicitarios. . e dende o ano 1985. veu desenvolvendo labores para os servizos informativos da Televisión de Galicia na provincia de Pontevedra e zona norte de Portugal. produción e posprodución. Antena 3. para o que adquiriu unha cámara Betacam Digital co seu correspondente VTR e un Avid Xpress. ten as súas orixes en 1980. onde se producen e realizan programas para a súa emisión en televisión. En 1998 prodúcese unha circunstancia que suporá un punto de inflexión na produtora coruñesa. Na carteira de proxectos contan con formatos para programas infantís. La Región TV presta para os informativos da TVG servizos de produción. produción para axencias de publicidade e realización de videoclips musicais. La Región TV está equipada con máis de 10 equipos ENG e varias salas de edición.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO de televisión tanto para o mercado español e de fala hispana coma para o mercado internacional. Actualmente son pioneiros na produción documental en alta 163 Dende Canal+ catalogouse esta obra como o formato óptimo de documental independente para programar nesta cadea. posprodución e ENG na Comunidade Autónoma de Madrid e na provincia de Ourense. traballan con fórmulas que lles permiten adaptar axilmente as ideas dos seus creativos. e as súas zonas limítrofes. Dirixida por Antonio Segade e Enrique Portilla. Filmanova Show é unha sociedade creada en 2003 dentro do grupo Filmanova. Pola súa banda. La Región TV. Tele 5 e cadeas internacionais. vídeos.

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA L I B R O B R A N C O D O A U D I O V I S U A L E N G A L I C I A Outros ámbitos de Producción CAPITULO 5 177 .

alomenos. Nos produtos multimedia. utilizando cascos con dúas pantallas de cristal líquido miniaturizadas. teleeducación. vídeo baixo demanda. Os multimedia empregan tamén escenarios sintéticos tridimensionais. porque a presentación debe ser tan interesante que atrape ao usuario para que estea interesado en ver a presentación. A creación de mundos e actores virtuais. Os multimedia constitúen. á que lle aportará claridade ao facer máis comprensibles os gráficos. Áreas tan diferentes ata hai pouco tempo como o audiovisual. estase a revelar como un mercado de futuro na área da información e a documentación. decidir a onde ir ou que é o primeiro que se quere ver entre unha serie de opcións que se ofrecen na pantalla. imaxes. ir ao principio. no ámbito da imaxe e o son todo será multimedia e en formato dixital. vídeo en redes. como comunicación corporativa ou mesmo interna. diversión e coñecemento a ritmo do usuario A hipermedia supón a converxencia entre as palabras. área de formación. Co tempo. cunha mobilidade e expresividade ata agora insospeitada. que proxectan as imaxes directamente sobre cada ollo. de mercadotecnia comercial. A produción multimedia emprega as tecnoloxías baseadas na utilización do ordenador que lle dá ao usuario a capacidade de acceder e procesar información en. programas de divulgación e entretemento con protagonistas infográficos. é dicir. a telefonía e a informática. A interacción implica tres conceptos básicos: inmersión. hoxe por hoxe e dentro da industria audiovisual. a interactividade e a intercreatividade son sinónimo. máis competitiva e ao alcance de pequenas e medianas produtoras. imaxe (estática ou en movemento) e son.1 A PRODUCIÓN MULTIMEDIA Aínda que a expresión multimedia se refire estritamente ao resultado da converxencia do audiovisual coa informática. que posibilitou o uso conxunto e simultáneo de diversos medios na transmisión dunha información. etc. interactiva de palabras. segundo algúns expertos. longametraxes. telecompras e en aplicacións destinadas aos negocios. co que se poden realizar series de televisión. os sons. navegación. o usuario é sumerxido nun mundo infográfico. Así é como se utiliza neste Libro.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO 5. teleformación. actualmente intégranse con toda naturalidade nos novos medios. voltar. un negocio con sinais de identidade propios. os textos e as imaxes que se activan mediante enlaces establecidos. e manipulación. entre outras cousas. especialmente no campo da animación. telemedicina. A comunicación multimedia é información. tres das seguintes formas: texto. No que se coñece como realidade virtual. sons. actualmente este termo xeneralizouse para desinar a conxunción animacións e vídeos en formato dixital. Fálase de multimedia interactiva cando é posible controlar certos elementos e interactuar coa información. entendida como a fusión de imaxes e textos. inherente ao anterior. O mercado multimedia caracterizouse a principios dos anos noventa pola produción dixital off line. diversión e coñecemento a ritmo do usuario. A comunicación multimedia é información. o usuario pode elixir se desexa ir ao final. etc. porque o percorrido non debe ser lineal. A multimedia estará presente en aplicacións destinadas ao fogar para televisión interactiva. dá lugar a unha nova forma de producir con alta calidade. xogos. polo que o sistema debe dar facilidades para que o usuario poida interactuar coas opcións que se lle presenten da forma máis doada e intuitiva posible. e pode ir viaxando de acordo co interese que lle susciten as diferentes opcións. A infografía. asistencia á venda. como os . OUTROS ÁMBITOS DE PRODUCIÓN 5.

Os especialistas ven nesta tecnoloxía posibilidades creativas e falan dunha nova xeración de xogos. como é a Internet. o DVD. O sector da multimedia é particularmente novo en Galicia e carece aínda da bagaxe e rodaxe necesarias para o seu desenvolvemento. pero que aínda mostra reticencias á contratación de Internet e. Non obstante. no caso de dispoñer de Internet. a fotografía dixital (26%). a produción en liña. móbil. sobre todo. Estes fogares. a produción de aplicacións interactivas (off line) adoita ser compartida con outro tipo de actividades informáticas. 165 O estudo de Red. que tamén mostran unha actitude favorable cara á tecnoloxía. Os de clase media con nenos e situados en núcleos urbanos ⎯o 54. pero que entende que as súas vantaxes están máis relacionadas co contorno laboral que coa súa vida privada.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA vídeoxogos de 16 e 32 bits. CD Photo e CD Rom. da televisión de pago. e a cámara web (20%) 165 . e apenas dispoñen de Internet e de televisión de pago 164 O 45% dos fogares españois móstrase remiso á adopción das novas tecnoloxías . Os grupos familiares con esta barreira emocional ante as novas tecnoloxías teñen unha media de 1. os estándares das consolas e o CD Rom conseguiron manterse e consolidarse ata o momento actual. co que non se identifica en absoluto porque tende a destacar os problemas e dificultades do uso das tecnoloxías por encima das súas vantaxes.4% de familias que se identifica de forma positiva coas tecnoloxías. en detrimento doutras opcións como o CDi. a conexión adoita ser básica e non de banda ancha.9 servizos contratados. os seus ingresos totais tiveron aumentos moi importantes. Por outra parte.es tamén identifica outro grupo de fogares. Nun nivel intermedio. Paralelamente ao proceso evolutivo dos soportes. segundo un estudo elaborado pola entidade pública empresarial Red. urbanos. A maioría das empresas dedicadas á xeración de contidos deste tipo na Comunidade galega son tan recentes que apenas puideron dar fe da súa presenza. O estudo titulado Introducción de las TIC en los Hogares fai unha segmentación de acordo co equipamento tecnolóxico en telefonía fixa. Neste apartado. sen fillos e cun nivel socioeconómico medio-baixo. xa que contratan máis de dous servizos de comunicación. e tamén se ten en conta a velocidade coa que adoptan os novos servizos. O núcleo máis entusiasta das novas tecnoloxías está formado polo 5. O informe revela que aínda existe un 23% de fogares que se sente á marxe do mundo dixital. que é o que esixen boa parte das aplicacións multimedia dedicadas ao entretemento ou á educación. que se caracterizan polo seu alto nivel de equipamento. O 45% dos fogares españois móstrase remiso á adopción das novas tecnoloxías. que apenas destaca da media pola súa situación socioeconómica ou polo seu lugar de residencia. de 164 A este tipo de fogares súmaselle outro 22% de familias que ten asumidos os servizos de telefonía. Este tipo de familias adoita vivir en poboacións pequenas.8% do total⎯ son os máis favorables á implantación das tecnoloxías.7 servizos contratados de media sobre os catro posibles. que resolve os problemas de espazo dos CD Rom e permite conter imaxes en movemento de boa calidade. xa que teñen 3. ten dous servizos contratados e. como o escáner (55%). 179 . Non obstante. e na presenza doutros dispositivos. dispoñen de ordenador persoal no 70% dos casos e a súa conexión a Internet adoita ser ADSL. Esta sinerxía é aproveitada polos creadores de CD Rom que van traballar con discos híbridos con conexión en liña. fai a súa aparición outro periférico. un novo elemento vén revolucionar todo o panorama das aplicacións multimedia: a posibilidade de dispoñer dun sistema de información baseado na interactividade total e permanentemente actualizable.1% dos fogares. o que permite aproveitar as capacidades de almacenamento do CD e actualizar os contidos a través da rede. Esta tipoloxía. pero que non as adopta aínda coa velocidade que cabería esperar. contan cunha media de 2.3 servizos de pago contratados. CD i. sitúase un 16. e máis da metade ten acceso ao cable. Posteriormente. Internet e televisión de pago. e malia a súa atomización.es. A presenza de ordenador neste grupo é case universal (98%). cando practicamente todos os ordenadores persoais saen xa de fábrica cun lector CD Rom instalado e este formato está perfectamente consolidado no mercado. O equipamento tecnolóxico destas familias multimedia tamén queda patente na taxa de penetración do DVD (75%). representativo dun terzo das familias. a videoconsola (40%). de nivel socioeconómico medio-alto e con nenos. o que lles fai pensar aos autores do informe na existencia de limitacións económicas.

.12% Facturación 1. 3G.02 206. Principais magnitudes das empresas de multimedia en Galicia. por seren membros oficiais do grupo Beta Testers de Macromedia 166 . pero está especialmente interesada na edición de obras de ficción en soporte multimedia.901. un dos seus traballos foi seleccionado para estar no Museo Reina Sofía nunha exposición temporal que se denominou Cen anos de deseño gráfico español. facturan 5. Algunhas das súas producións son o xogo multimedia O templo.24 5. a web promocional das distintas coleccións de Caramelo ou a do MARCO de Vigo. forman parte do grupo de desenvolvemento de Moviforum de Movistar (en cuxo catálogo aparecen aplicacións desenvolvidas por esta empresa) co que se garantiza o apoio técnico e a calidade das súas aplicacións. Nº de Empresas 1997 2003 2003/1997 17 50 194. Acordar Comunicación en Internet leva realizando o seu labor cun equipo estable e unha constante e definida liña de traballo dende finais de 1995. A empresa foi quen de obter en mais dunha edición o Premio AGAPI na súa categoría. así coma proveedores de contidos flash para esta operadora en España. i-mode. que é o reproductor Flash para móbiles con sistems operativos Symbian e Windows Mobile. Trátase da primeira empresa galega especializada no xornalismo electrónico.325. 1997 e 2003.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO realización e deseño de contidos interactivos para empresas e institucións. Os traballos de Acordar oriéntanse á comunicación en Internet en todos os seus aspectos. J2ME.158. O ano da carracha.5G. e a súa actividade vai enfocada cara os canais temáticos. tanto empresariais coma de lecer ou de mensaxería multimedia con fins publicitarios.9 millóns de € e empregan a 102 persoas contidos exclusivos para a rede. Ademais. Creada en 1997. Asi mesmo. Así mesmo.9 millóns de Euros no 2003 e contaban con 102 empregados. páxinas web como as das longametraxes Heroína. en 2001 foilles concedido un Premio ASIMELEC. A vida que che espera ou Para que non que esquezas. Interacción é unha compañía cuxa actividade se centra na creación e desenvolvemento de proxectos multimedia baseados nas novas tecnoloxías. 166 Son proveedores oficiais de i-mode para Movistar. O estudio adícase principalmente ó desenvolvemento de aplicacións multiplataforma para móbiles e Pocket PC con XHTML mp. a maior productora nacional de televisión interactiva. Vínculo Media nace en 1998 cunha idea innovadora da produción de 50 empresas de producción multimedia. As empresas dedicadas á produción multimedia e con domicilio social en Galicia son 50 en 2005.00 305. o portal pioneiro de Galicia en Internet. Visual e sobre todo Flash Lite.55 Nº de Empregados 43 102 136.923. Pocket PC. que crea e desenvolve contidos e aplicacións para dispositivos dixitais tales como a nova telefonóa móbil 2. xogos e publicidade interactiva. Pola súa banda. rexistra un máis ca notable crecemento. A empresa ten desenvolvido unha serie de xogos en Flash para Fresh-it. Unha das principais contribucións neste senso foi a das canles temáticas como modelo básico e fiable de transmitir a información da rede. Loroestudio é un estudio de deseño e comunicación multiplataforma situado en Ferrol. A empresa é a responsable de Vieiros. Grandola Nova dedícase á produción editorial e audiovisual. A publicación no ano 2001 de O laberinto dos soños marcou o inicio das súas actividades nese campo e abriu o camiño para o inicio da produción no eido audiovisual.88% Resultado -4.741.698. televisión interactiva e web.35% Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil. facturaron 5. para o que estableceron relacions tanto con operadoras de cable e satélite coma con outros proveedores de contidos para a TVi. Trátase do primeiro equipo galego que desenvolveu contidos para a televisión interactiva.

creada en 2004. o formato de 16:9 HDTV. motiva e facilítalles aos seus usuarios a busca de información sobre a empresa. cunha boa definición de imaxes. na capacidade multimedia e no baixo custo da duplicación para distribución. un audio da máis alta calidade. Pero mentres que o CD foi deseñado para a música soamente e adaptado máis adiante para o uso con software e vídeo primitivo. xa que de feito poden elixir formato de pantalla de 4:3 estándar TV. etc. aplicacións. O CD Rom é o soporte ideal para unha distribución masiva ou selectiva de información. videoxogos en 3D e 2D. contornos de realidade virtual. Alia 3D consolídase como estudio e produtora de animación e compañía desenvolvedora de videoxogos 3D. quioscos multimedia. texto e menús. tanto en calidade coma en custos. ou o formato do letterbox de 20:9. ideal para comunicación corporativa. que establece unha comunicación en forma O CD rom é o soporte ideal para unha distribución masiva ou selectiva de información de diálogo co usuario. algo non visto e que responde á necesaria adaptación a un esixente mercado internacional. Trátase de un sistema altamente interactivo. Nezcom. por outro lado. Un DVD é un disco óptico. Non obstante. xunto coas pistas audio alternas para diversas linguaxes. senón tamén en que ata a data ningunha outra firma faga o mesmo en toda a comunidade autónoma galega. en calidade de vídeo e audio. animación 3 D e locución. baixo a razón social New Gravity Laws167 A fusión de tecnoloxías permite fórmulas de vangarda para alcanzar cotas superiores de modelado e animación con Render en tempo real.). finalmente a confidencialidade dos datos. O proxecto de empresa foi aprobado polo Consorcio de Zona Franca de Vigo para integralo no edificio CIE. Entre os servizos que ofrece encóntranse os contidos para telefonía móbil (xogos. xa que é lexible en calquera ordenador. Fronte a outros suportes o DVD ofrece claras vantaxes. xerando unha linguaxe e un contido novos e deseñados para un target específico. o formato de DVD xurde para resolver as necesidades da industria da comunicación e do entretemento. unha información multimedia coa inclusión de vídeo. produtos ou servizos. coa incorporación de secuencias de vídeo e unha capacidade informática sen precedentes que permite asegurar que calquera idea é susceptible de converterse nun sistema interactivo. Algunhas das vantaxes deste soporte son: a información interactiva. O DVD é capaz de reproducir vídeo de alta definición e audio Dolby dixital. o que non só se traduce na capacidade tecnolóxica da compañía. ou subtítulos falados en ata trinta e dous. non só se fala de tecnoloxía. que pode conter moito máis que unha película e dálles aos espectadores unha ampla gama de opcións.1. aproximadamente 500.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Desde 2001. catálogos de venda. potenciando así a súa imaxe e as súas posibilidades comerciais. con necesidades de ocio evolucionadas. documentais interactivos. catro linguas en subtítulos. idéntico en tamaño a un disco compacto. 5. ningún outro medio audiovisual ofreceu ata o momento a versatilidade e o poder do DVD: en memoria. unha alta capacidade de almacenamento.1 Principais producións galegas off line O potencial técnico do soporte CD Rom é grande. educación interactiva e moitas aplicacións máis. O A empresa mereceu a cualificación concedida pola Xunta de Galicia de Proxecto Innovador de Base Tecnolóxica. ten como obxectivo avalar producións audiovisuais e publicitarias no formato micromovie tanto para televisión como para tecnoloxía móbil ou Internet. A empresa está a traballar nun proxecto de desenvolvemento de xogos para móbiles (tecnoloxías GPRS e UMTS) e investiga arredor de sistemas de Render combinados en tempo real.000 páxinas A4. 167 181 . Ten unha gran capacidade para almacenar información. Pero. ademais da versión nuns oito idiomas. xa que un CD Rom pode ser protexido contra lectura non autorizada ou copiado. vídeos. etc. pois esta fusión busca a comuñón técnica e de deseño entre cine e videoxogos. música. unha información actualizable no momento que se desexe. suficiente para salvar dúas horas e trece minutos de audio e de vídeo de altísima calidade. e.

educativo ou divulgativo. finalmente.700 millóns. Non ocorre o Con respecto aos videoxogos. ademais. co que supera xa a outros tipos de entretemento que ata agora lideraban tradicionalmente o mercado do ocio. as vendas en unidades incrementáronse un 4%. Varias empresas do sector quebraron durante o período considerado. etc. peso lixeiro. como son.8%. produción ou distribución. pola facilidade de copia e. Un caso similar sucede coas compañías que desenvolven eses videoxogos. a industria española de videoxogos pechou o exercicio 2003 cunha facturación global que ascendeu a 800 millóns de euros. pasando por informáticos. e as perdas netas conxuntas ascenderon a 405 millóns de euros en 2001. Non obstante. Os produtores off line non tiveron un camiño fácil e o sector sufriu un claro estancamento a causa de problemas de financiamento. Dentro das producións off line do sector multimedia. é posible distinguir varias tipoloxías.000 millóns de euros en 1997). os activos totais case se cuadriplicaron nese período. por detrás de países como Reino Unido. os CD Rom e as presentacións ou exposicións baseadas na tecnoloxía multimedia. que frearon o investimento das empresas españolas en novos talentos nacionais desviándoo cara a estratexias de distribución de produtos masivos xa consolidados. fronte ao 27% representado polos videoxogos específicos para PC. O seu pequeno tamaño. ao pasar dos 724 millóns aos 2.3% menos que o ano anterior debido ao descenso do prezo das consolas. Do mesmo modo. É patente a forte presenza de contidos estranxeiros –moitos dos cales se traducen e ata se adaptan ao contexto cultural español–. produtores. Os seus ingresos operativos pasaron dos 548 millóns de euros. os corporativos ou institucionais. un 10. en 1997. empaquetar e distribuír. como o cine. o home video ou a música gravada. Os videoxogos máis vendidos para consolas son os de . así como pola propia evolución tecnolóxica. No 2004. sobre todo nenos e adolescentes. Alemaña ou Francia 168 . Segundo datos da Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE). Dentro dos primeiros. España sitúase en cuarto lugar no que se refire a consumo de software 168 interactivo e venda de consolas. un 12. construción e materiais simples e a súa semellanza ao CD Rom fano económico para imprimir.2%. incluíndo os de entretemento. de 1998. malia a súa marxe de beneficios só ser positivo en 1999 (o 5. faise distinción segundo o destino da produción.) complica o proceso de produción Galicia está por debaixo da media nacional en equipamento informático que se ve aínda máis entorpecido polo investimento necesario. polas dificultades que teñen os creadores para recibir as compensacións derivadas dos dereitos de autor. As perdas netas para o sector en 2001 roldaron os 180 millóns de euros.7%) e caeu no último ano considerado ao ⎯26. e os de contido cultural. inicialmente. esta actividade multimedia facturou 790 millóns de euros. que representan o 73% do total dos consumidos en España durante o 2004.9%. en 2001. A complexidade creativa dunha obra multimedia na que interveñen diferentes especialistas (dende guionistas a deseñadores. locutores. a marxe de beneficios para estas compañías caeu do 16. sitúanse á cabeza os específicos para consolas. Non obstante. en 2001. segundo sexan de empresas ou da Administración e afíns. A industria do videoxogo en España tampouco tivo unha traxectoria especialmente brillante por dúas razóns: a absorción do mercado por parte dos grandes desenvolvedores norteamericanos e xaponeses de videoxogos (tanto para PC como para consolas) e a falta de incentivos nacionais a un sector cultural tradicionalmente desprestixiado e asociado a problemas de regulación de contidos e adicción dos seus usuarios. No contexto europeo. e xa dominan o mercado dos videoxogos: por cada xogo de PC véndense 3 para consolas. Segundo o Yearbook 2004 do Observatorio Europeo do Audiovisual.7% máis que en 2002. ao -11. un 1.300 millóns euros en 2001 (fronte aos 1. os ingresos operativos das empresas europeas editoras de videoxogos foron de 2.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO DVD é tamén moi barato de producir e distribuír. aínda que baixou a facturación de consolas. aos 736 millóns. o mercado de xogos para PC e consolas ingresou 515 millóns. Neste ano.8% máis que en 2003.

un mercado xerador de emprego e con gran capacidade de crecemento no que o Estado español se encontra á cola. os principais son o número de pantallas. os catro xéneros máis xogados foron. estudos. deportes). xa que un de cada tres usuarios é muller. Por medio de un CD creativo. coches/carreiras e deportes. etc. cheas de animacións. cun 31. o 16% dos videoxogos está copiado. revela que dous terzos dos xogadores son homes e que o 38% son menores de idade. existe en España un 1.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA mesmo co número de estudos de desenvolvemento de videoxogos por países en Europa. xa sexa a través do ordenador ou da consola.9% no caso das consolas. por detrás de países como Holanda. etc.6%. A práctica totalidade deles faino desde as súas casas. os antecedentes no ámbito galego habería que buscalos en producións como El artista virtual (1995). No último ano. No caso dos videoxogos de PC.8%) e deportes (8. o fabricante do xogo e a publicidade. portadas de libros. O estudo tamén apunta que unha cuarta parte dos xogadores de PC consome videoxogos en liña . 169 En canto á frecuencia de uso. o 11% é pirata e o 6% descargouse de Internet. Por outro lado. tres de cada catro xogadores de PC e algo máis da metade dos de consolas aseguran que xogan sós. Non obstante. sinala un estudo realizado por GfK Emer por encargo da Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de O 20% dos españois é consumidor de videoxogos Entretenimiento. Pola contra. aventura (14. mentres que as mulleres optan por xogos máis variados (cartas. quebracabezas. o 20% dos españois é consumidor de videoxogos. con ofertas específicas para nenos e xogos pensados para adultos. Así mesmo. aproxímase o xogador ao hábitat dunha casa a través dun pequeno escaravello. soamente dous de cada dez xogadores aseguran que reduciron outras actividades (cine. deportes. O estudo. fronte ao 42%de usuarios que ten entre 18 e 34 anos. carreiras (16. cun 36. modificar.8%).6 millóns de 169 xogadores a través de teléfonos móbiles .). teatro. que pretende dar a coñecer o perfil do consumidor destes produtos. Ademais.) como consecuencia da súa afección aos videoxogos. unha aplicación da mesma compañía. en cambio. En canto aos criterios para seleccionar un videoxogo. etc. Así mesmo. Bélxica ou Italia. o que supón unha cifra de xogadores próxima aos 8. loita. imprimir. mentres que a maioría o fai entre unha e catro horas á semana. A simplicidade destes xogos e as emocións que espertan son as claves destas videocreacións. Cun conxunto de ferramentas de composición para que o xogador se divirta realizando carteis. Realizado por Dygra. O xogo consiste en chegar á cova do pequeno escaravello protagonista. logrou o Premio LAUS á mellor produción multimedia en 1998. concretamente en décimo lugar.. seguidos polos de aventura (19. á creatividade e á imaxe de marca. un terzo son copiados ou descargados. aventuras. que se poden gardar. as súas interfaces son como acuarelas que se poden visitar. que se atopa agochado nalgún lugar do cuarto. Os autores do estudo apuntan que estes datos se enmarcan nunha expansión xeral do ocio dixital en España. os de acción. O estudo destaca que máis da metade dos mozos/adultos non gasta máis de 100 euros ao ano en videoxogos. etc. unha cuarta parte xoga practicamente a diario. Bicho (1997) foi unha das primeiras experiencias galegas neste campo.1%. e os menos importante. cifra que se reduce ao 2. aproxima o xogador ao mundo do deseño e á comunicación visual. seguidos dos de acción (15. descartan a hipótese de que sexan un pasatempo exclusivamente masculino. 183 . acción. dominan os xogos de estratexia. Os videoxogos convertéronse nun instrumento esencial na educación de nenos e mozos e constitúen un soporte privilexiado para a divulgación e o asentamento de valores de comportamento positivos en diferentes ámbitos. a súa rapidez e o prezo.2%). por orde. No mercado de videoxogos para PC. Esta conclusión abre a porta a unha clara segmentación do mundo dos videoxogos. No que se refire a CD Rom de entretemento. tarxetas postais.6%).7%) e deportes (15%). A razón do éxito atribúese á evolución tecnolóxica. Os homes prefiren os xogos con adrenalina (disparos.5 millóns.

Aínda que dende a administración asumiuse o custo do proxecto. cuxo protagonista se fai chamar Ventura Tres Pelos. para a realización de trucos de maxia por ordenador. Inventario de aluados. como se xogaría a Pentagox de forma dixital. o terceiro para residuos orgánicos e o último para os vidros. que é un superheroe e como tal vai limpando o lixo das rúas. A ambientación do xogo. Cando o Concello de Santiago convoca un concurso para promover a normalidade da lingua galega. En O misterio das sete pezas (2001). a empresa de enxeñería informática Imaxin Software decide que o mellor proceso normalizador é o que se fai alí onde os nenos se sinten máis gratificados: nos xogos. foi producido por Ozono Multimedia e desenvolto por Grándola Nova. está baseada en lendas e contos populares do país e pretende dar a coñecer diferentes aspectos da nosa tradición. para que os posibles patrocinadores financien o investimento. Pentagox (2002) é unha maqueta dixital do xogo divulgativo de preguntas e respostas de cultura xeral que. Xente de aquí e dacolá e Os outros feirantes. Linguaxe visual. pretenden impulsar a recollida selectiva entre os máis pequenos 170 . un CD Rom que pertence a unha colección destinada aos nenos. a empresa Ozono Multimedia e o Concello. a través dunha versión interactiva. que fan que a cidade perda peso e se eleve do chan. Trátase dun sistema informático para aprender a facer efectos de ilusionismo propios do mellor dos magos. . tamén conta co patrocinio das empresas Tecmed e Ecoembes. titulada Aprende con Raspi. 170 Lixeiriño foi pensado para que os cativos tivesen unha idea do que é a reciclaxe. Trátase dunha produción desenvolvida por Dygra para a Xunta de Galicia con motivo da exposición Camiño de Santiago Virtual. textual e musical para unha relectura do universo cunqueiriano máis cómico. levado a cabo por Ibisa TV. ven ser un contacontos dixital sobre personaxes. sobre a época que xira en torno ao descubrimento da tumba do Apóstolo. Tamén foi pioneiro Lixeiriño (2003). e dedicada a diferentes ámbitos nos que poden aprender os animais e os obxectos que o integran. A estirpe de Gatipedro. pretende mostrar. seres fantásticos e obxectos recollidos en Escola de Menciñeiros. que fai unha viaxe pola Galicia máxica e un completo editor para crear historias interactivas a través de 7 posibles localizacións e máis de 20 escenarios con outros tantos personaxes e obxectos cos que interactuar. animais. Ensinar a separar os desperdicios en Narón é a súa primeira misión. para o que fixeron catro niveis. xógase coa desaparición de sete dos obxectos máis representativos da capital galega. Novaimaxe Multimedia puxo no mercado Raspi en la granja (2001). en especial.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Quick Magic (1998) ven sendo un editor de efectos máxicos desenvolvido por Dygra. coa colaboración do Mago Antón. que é onde os seus creadores. un por cada residuo: o primeiro nivel ensina o procedemento da reciclaxe para plásticos e latas. O labirinto dos soños (2002). o segundo para papel e cartón. a través da demo desenvolvida pola empresa viguesa Interacción. A aventura máxica de Merliño (2001) é un xogo en CD-Rom que lles permite aos usuarios coñecer diferentes lugares de Galicia e resolver un misterio coa axuda dun trasno. así como de Sogama e da Consellería de Medio Ambiente. que ten o libro como eixe argumental. o que permite que cada usuario vexa o filme á súa maneira. un CD multimedia para nenos. menciñeiros e outra fauna na obra de Cunqueiro (2000). un neno que non quería durmir porque aínda non sabía soñar. Trátase dun CD que contén un filme musical de animación interactivo. O interactivo Ultreia (1999) é un xogo de taboleiro con preguntas sobre o medievo e. co que completa a finalidade pedagóxica do xogo.

un proxecto desenvolvido por encarga de Antón Reixa que consta de once temas musicais trasladados á interacción a través de diversas aproximacións artísticas. Novaimaxe Multimedia) é un CD Rom con toda a información da cidade. Inclúe vídeo dixital de 38 minutos. Los secretos del camino. Tamén da man de Ibisa figura Liébana 2000 (2000. Por se non tivese mérito abondo o desenvolvemento dun xogo deste tipo nestas condicións. Interacción). espiritual e de negocios da Europa alternativa do século XXI. Esta mesma empresa produciu Santiago de Compostela. Compostela como lugar de traballo dos autores máis prestixiosos da arquitectura contemporánea. creadas e publicitadas polas multinacionais da industria con grandes investimentos e amplos equipos detrás. Filloa Records). que presenta didacticamente as vantaxes dos soportes dixitais. a vida. En Mecanisburgo (2001. Alén de visitas e descargas. Ibisa TV). existen propostas alternativas e moi dignas. sobre todo en Alemaña. estes programas son auténticas superproducións. os ordenadores de medio mundo están a se inzar de xogos de estratexia de espectaculares gráficos. nos que o usuario se converte nun xeneral que domina e organiza as súas tropas e recursos para vencer o adversario. 185 . tamén cómpre referirse a algúns casos de interese. o primeiro deste tipo en 3D feito en Galicia. Glest achega alén diso unha novidade no campo e é que permite que o propio xogador personalice toda unha serie de factores do xogo 171 . o recoñecemento chegoulles este mesmo ano ao recibiren Premio de Creación de Videojuegos PlayStation ArtFutura. unha aventura gráfica interactiva en 3D. e a maioría dos visitantes da páxina web do xogo son alemáns ou norteamericanos. Polo que se refire aos CD Rom de tipo divulgativo. Polo xeral. un exhaustivo inventario de obras relevantes construídas en Santiago no século XX que presenta tamén diferentes proxectos en vías de execución. É o caso do xogo Glest. deberá explorar as estancias dun vello e misterioso templo para salvar o seu clan e cultura. Interacción)) é un CD Rom informativo encargado pola Universidade de Santiago de Compostela que recolle unha base de datos dos escultores galegos máis destacados do século XX. pero que puido ser. como son ¿Qué es la multimedia? (1997. A Coruña. Recorrido virtual por el Camino (1999. unha proposta de viaxe pola provincia da Coruña. que oferta a opción de xogar en galego e que se pode descargar de balde a través da rede. Un viaje de color (2001. Ibisa TV) supón un percorrido polas paisaxes. galardoado co premio ao mellor CD Rom no Certamen del Cabildo Insular de Gran Canaria na súa edición 1998. nova iluminación e lectura dos beatos. A cidade. desenvolta por Interacción e ambientada no mítico mundo da cultura celta. Interacción). Nela fixéronse realidade as predicións e os soños dos escritores de ciencia ficción do século XIX e XX. Iris Produccións) é un CD Rom de carácter educativo e cultural. centro cultural. un mundo en una sola provincia (1999. Os seus desenvolvedores comezaron con isto coma unha afección e agora teñen entre mans un sistema completo de xogo. Arte barroca (1998. 171 Según os seus autores. Ibisa TV). que naceu da imaxinación do grupo Aviador Dro. o xogador convértese no protagonista da aventura. permítelle ao usuario ingresar como cidadán desta cidade virtual. Ibisa TV). No entanto. distribuíuse con varias revistas europeas. a xente e a historia do río Douro que salta por enriba das limitacións do tempo e do espazo. Ruta del Duero. converterse en fiel da Igrexa dos Santos Beneficios ou visitar a gran praza de Asimov. visitas virtuais. Arquitecturas del siglo XX (2001. meténdose na pel dun aprendiz de druída. ademais de mapas interactivos. Utilizando unha perspectiva de primeira persoa. unha viaxe virtual polo Camiño de Santiago seguindo o fío condutor do Pórtico da Gloria. A Coruña en CD Rom (2001. etc. Escarnio (1998. Triade Comunicación de Empresas) faise unha viaxe a unha cidade que non existe. o xogo é mais coñecido fóra de Galicia que aquí. Escultura galega do século XX (2002. Nos últimos anos.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA El Templo (2004). de xeito que.

sendo o usuario o único filtro.5% deles. e é o de sobremesa (PC) o que está presente no 41. dinamizar aínda máis o seu uso.8 22. Así mesmo. cun pequeno investimento.5 27. esa persoa pode acceder a unha cantidade de información ata agora inimaxinable.3% das vivendas españolas dispón dalgún tipo de ordenador fronte ao 36.9 33.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Con motivo do inicio dos traballos arqueolóxicos de restauración da fortaleza da Rocha Forte no santiagués barrio de Conxo. os documentos aos que se accede utilizando este método son textos que conteñen enlaces a outros cos que están relacionados e que se poden atopar dentro do mesmo documento ou en calquera lugar de Internet. o CIT Compostela decidiu encargarlle a Ibisa TV un CD Rom divulgativo no que se narra a historia dun castelo que viu transcorrer entre os seus muros algúns dos episodios máis importantes da historia compostelá.6 1997 4 2. A Encuesta sobre el Uso de las TIC y Comercio Electrónico en las Empresas en España. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2.3 1.2 27. O world wide web (www) é un servizo desenvolvido para o ámbito militar e de investigación co obxectivo de proporcionar un acceso sinxelo dende diferentes lugares a toda a información compartida existente en calquera parte. no que verdadeiramente se pode escoller e interpretar a información. permite. Á súa vez.5 14.8 23.2 19. Por primeira vez formúlase un sistema de comunicación directo. publicar unha información de maneira que calquera persoa de calquera parte do planeta e a calquera hora do día poida consultala.2 32. pois fixo moito máis amigable o seu ámbito e día a día saen programas e ferramentas novas para implantalas no ámbito web e así.4% dos fogares.2% do total de fogares españois dispoñía en 2003 de acceso a Internet na vivenda.2 Algunhas das producións galegas en liña Internet. revela que o 25.6 25. aboamentos ou desprazamentos. un 43.8 18. aínda que no caso galego esta porcentaxe redúcese ata o 16. dese xeito. dito doutro xeito.1% do ano 2002.8 8.2 4.5 1998 5. Este servizo baséase nunha tecnoloxía coñecida como hipertexto ou.9%.6 Galicia . elaborada polo INE. A www revolucionou o concepto de Internet. mediante sistemas e redes de telecomunicación. Porcentaxe de penetración de Internet en Galicia. Tamén Iniciación audiovisual (2005) é un CD didáctico elaborado por Mr Misto Films para o Consorcio Audiovisual de Galicia. 1997-2004. 5.4 1999 2000 2001 España 2002 2003 2004 2005 10.1. un medio de masas que aglutina os antigos mass media creando un totalmente novo con características e linguaxe propias. mentres que os portátiles se encontran no 6. sen depender de horarios.

4%. un terzo dos autónomos e empresas de menos de dez empregados seguen conectándose á rede a través da liña telefónica básica. a percepción do que se considera esencial na vida cambiou drasticamente.2%) e ordenadores (22. 172 Ademais.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Por outra parte. os nenos de hoxe en día parecen estar cambiando os tradicionais peluches dos seus cuartos por equipos de música (46.1%). e delas. a dar información propia. a posesión alcanza o 70. así como recollida de solicitudes. Finalmente.es. e aquelas que si dispoñen de presenza en Internet limítanse. cifra que aumenta ata o 50% no caso daquelas que operan no ámbito rural. Ademais. Entre os de trece anos. televisores (36. Os avances en comunicación supuxeron un cambio nas necesidades básicas. dependente do Ministerio de Industria. En cambio. Turismo e Comercio. Se lles dan a elixir. menos dunha quinta parte das microempresas dispoñen de sitio web.95%) navega por Internet. e o seu uso más estendido é o envío de mensaxes tipo SMS. máis da metade conéctanse á rede a través de banda ancha.4%). un 80% dos españois cre que aguantaría sen problemas toda una semana sen ver programación televisiva. 187 . mellorar o acceso á información e adaptarse aos novos tempos. un estudo da entidade pública empresarial Red. Existe unha brecha de nove puntos entre as empresas que dispoñen de ordenador nos ámbitos urbano e rural. sendo os seus usos básicos aqueles asociados a procesos internos. de maneira que esta ferramenta é xa imprescindible nas súas vidas e estarían dispostos a prescindir da televisión antes que do ordenador. O estudo tamén revela que o descoñecemento do valor das tecnoloxías da Información e das comunicacións (TIC). Pero Internet cambiou a vida dos españois. e que un terzo deles posúe teléfono móbil para o seu uso persoal. revela que o 61% das microempresas dispoñen de acceso a Internet. de maneira que hoxendía unha das prioridades vitais do cidadán medio é a saber conectarse en tempo real con amigos. o 73. sobre todo. Acceso a Internet das vivendas galegas. familiares e compañeiros. Son os resultados dunha enquisa realizada en Yahoo. Pero un 68% non podería afastarse do ordenador durante sete días seguidos. as principais razóns das microempresas para incorporalas son levar a cabo de xeito máis eficiente as súas actividades. Os resultados amosan que durante os últimos dez anos. servizos de atención ao cliente e posvenda. o 48. En canto ao uso das ferramentas de Internet. aproveitando que se cumpriu unha década do desenvolvemento tecnolóxico. ademais do décimo aniversario do portal de Internet. Liña telefónica convencional Liña ADSL Outras formas de conexión Liña RDSI Rede de cabo Un estudo de AIMC sobre audiencia infantil-xuvenil de medios en España 2004 destaca que case a metade dos nenos españois de 8 a 13 años (en concreto. a complexidade de uso e a falta de adaptación ás súas necesidades son as principais barreiras coas que tropeza a introducción das novas tecnoloxías. fundamentalmente cunha liña ADSL 172 .7% dos nenos posúe unha videoconsola e dedícanlle unha media de 172 minutos á semana a xogar con ela. 2004.

A Xunta conta cunha páxina web en galego coa que.44%. son e outros recursos multimedia. foi premiada cunha medalla de oro pola American Design Awards. elaborada polo INE.76% e a liña RDSI nun 3. de forma que. a rede de cable nun 17. A finalidade deste software é a de abrir un camiño para a aprendizaxe virtual de valores positivos. a porcentaxe de vivendas con ordenador é do 35. en todas as súas facetas (exposicións. do Porriño.1%.com é unha produción de Zozo que recolle información dalgunhas urbes tanto turística coma comercial. A páxina do Banco Galego foi o primeiro portal dunha entidade bancaria realizado integramente con tecnoloxía Macromedia Flash por Triade Comunicación de Empresas e resultou seleccionada dentro do Top Ten Agosto 2001 de mellores web. ten como obxectivos principais facilitar información sobre o museo e reflectir en Internet a súa actividade cotiá. A posta en marcha do primeiro Museo Virtual de Castelao servirá para que os cidadáns poidan ter acceso e profundar na ampla e diversa obra de un dos máis ilustres persoeiros da historia de Galicia.net. trucos. de Ibisa TV. Ziudades.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO En Galicia. tenda de produtos. etc. desenvolvida por Aaccentia. Este estudo amosa que aínda queda un esforzo importante por desenvolver para incrementar o uso de Internet nas comunidades autónomas con baixo nivel de penetración de tecnoloxías da información nas empresas.factoriasvulcano. foi recoñecida como a mellor acción publicitaria en Internet nos XI Premios de Publicidade en Galego organizados polo Consello Asesor de RTVE en Galicia. etc. contribuirá a fomentar as liñas marcadas no Plan de Normalización Lingüística. 173 . A Colección Caixanova é unha das mellores e máis amplas coleccións de arte de Galicia. obra tamén da viguesa Aaccentia. O proceso de elaboración do programa tivo en conta criterios pedagóxicos adaptados ao desenvolvemento cognitivo e motriz dos nenos para facilitar a súa familiarización coas novas tecnoloxías e co coñecemento do seu contorno. se pretende familiarizar os nenos de entre 0 e 3 anos coas novas tecnoloxías. máis de 20.46%. e segundo a Encuesta sobre el Uso de las TIC y Comercio Electrónico en las Empresas en España. senón que existe un CD executable no que se recolle o produto multimedia 173 . un viaje de color. A web do Museo de Arte Contemporánea de Vigo. deseñada e realizada por Interacción.com). se estimule o alumnado. vagabundos.com). Cativadas é un xogo para nenos de ata 3 anos desenvolvido pola Aula de Produtos Lácteos da Universidade de Santiago de Compostela. contén información sobre as habilidades do mago. de gran prestixio no ámbito internacional. imaxes das xiras. cultural. polo portal de usuarios Flash Flash-es. épocas e tendencias constantemente actualizadas. Cativadas presenta 12 actividades motivadoras para os nenos. a liña ADSL nun 16. A páxina web do Mago Antón. e que. Un plantexamento similar ten o sitio web da campaña Ruta del Duero.000 páxinas conteñen a máxima representación por autores. permitindo coñecer os segredos do Douro a través da atractiva metáfora duns cadernos de campo organizados por temas e cores. A forma de conexión dos fogares que teñen acceso a Internet en Galicia é principalmente a liña telefónica convencional nun 84. Algunhas das páxinas web de contido máis creativo ou vinculado co sector audiovisual xeradas no último bienio en Galicia son as webs promocionais das películas Trece badaladas ou O ano da carracha. aínda que adaptándose á linguaxe propia de Internet. Na web. desenvolvida por Interacción. A solución desenvolvida por Interacción na web de turismo de Vigo destaca por utilizar recursos gráficos de alto impacto para presentar unha gran cantidade de información turística da cidade. un organismo independente norteamericano.caramelo. A web de Factorías Vulcano (www. empresarial. Ciudades de la Ilustración é unha encarga da Fundación Ferrol Metrópoli con información sobre cidades europeas do XVIII e que adapta a estética ilustrada á web. e está dispoñible non só en Internet. ademais. a través das indicacións dun personaxe. actividades…). ao tempo que poden adquirir distintos coñecementos. con imaxes. desenvolvida pola compañía Xolda.44%. técnicas. creadas por Interacción e onde é posible atopar polo miúdo como é o proceso de elaboración dunha película. que reproduce o esquema do CD Rom do mesmo título. A páxina web corporativa de Caramelo (www.

cines. Calquera empresa pode proporcionar nas súas páxinas información acerca do seu sector profesional.org. o apoio á industria cultural e a aposta por novas fórmulas de comunicación en Internet son algunhas claves de Culturagalega. concibiuse inicialmente como un índice de recursos de interese para Galicia. etc. a divulgación da lingua e cultura galegas. o que dá unha imaxe de desleixo e abandono por parte dos seus responsables. o que sen dúbida dota de maior credibilidade e prestixio a propia entidade. a combinación de información e entretemento. Actualmente. e actividades de ocio en xeral. ademais de prediccións meteorolóxicas ou horóscopos. Os portais son sitios concibidos para ofrecer unha gran cantidade de información variada.. iniciou a súa andaina en febreiro de 1996. que tomou o nome da desaparecida revista do Padroado da Cultura Galega en México. A credibilidade.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA O Raio Verde. . rigorosa e. cando a Internet galega se reducía aos primeiros experimentos da Universidade de Santiago e a media ducia de webs persoais. entrevistas ou noticias de actualidade). Tamén as empresas de telecomunicacións se sumaron a esta guerra de crear o portal máis completo e atractivo. Interacción e Nais Producciones preparan Chatting. principalmente.. a web Culturagalega. que conta con 174 Por mor da gran cantidade de datos que manexan os buscadores. Un equipo de xornalistas integrado no Consello da Cultura Galega elabora dende outubro de 2000 o sitio de referencia da cultura galega en Internet. así como información local sobre restaurantes. Non é necesario ser un portal para dispoñer de canles temáticas. O espazo Vieiros. creado pola empresa ferrolá Item.). os portais conteñen noticias de todo O CD rom é o soporte ideal para unha distribución masiva ou selectiva de información tipo. axendas. un proxecto multimedia que se atopa en fase de desenvolvemento. dunha forma organizada e que resulte doado de localizar por parte do usuario. permanentemente posta ao día. puramente xornalística (reportaxes. imaxes. Outra vantaxe deste sistema de presentación da información é que abrangue estruturas moi amplas. 189 . relanzados como parte integradora e vertebradora dos contidos da maior parte dos principais portais. economía.. a porta de entrada dos usuarios de Internet 174 . Son lugares da rede moi coñecidos e frecontados e que significan. nunha gran parte dos casos. Case todos os medios de comunicación teñen portais propios. nacionais e internacionais. Nacía así o primeiro directorio da rede galega. e algúns deles mesmo permiten escoitar a radio a través de Internet. inspirándose nos proxectos que se estaban a desenvolver nos Estados Unidos.org. teatros. O concepto de canle temática xira arredor da oferta dunha información completa. Dentro dunha canle temática pódese incluír todo tipo de información: servizos (directorios. á vez que foi estreando novas canles. aínda que o traballo de deseño e elaboración xa comezara na primavera de 1995. Vieiros foi evolucionando cara a unha publicación en soporte electrónico e iniciou as súas chamadas edicións locais. Está previsto que sexa unha serie onde primarán os sentimentos máis humanos con que han identificar os espectadores e onde os personaxes estarán ligados polo chat e as súas vivencias resolveranse en cada episodio. Hoxe estas canles xeneralizáronse como medio de presentación de contidos. webs temáticas feitas por persoas ou por asociacións. especializada e útil. que enseguida ampliaría os seus horizontes coa elaboración de contidos propios.) Aga. unha canle temática ofrece información de calidade. deportes.. foros. O novo espazo. xa que un dos principais problemas de moitas páxinas en Internet é a súa falta de actualización. enquisas. xa que xeran gran cantidade de información capaz de atraer moitos usuarios pola súa variedade. estes fóronse especializando e crearon os seus propios portais. Así pois.

O seu novo deseño inclúe un bo número de restaurantes de toda a provincia. dende a propia comunidade e fóra dela. e conta con diferentes apartados de información. que abrangue toda a actualidade do país e que é moi visitado por todo tipo de usarios da rede. Pero o padroado. servizo de intercambio de banners. que se define como un lugar de encontro para todos os galegos e que ofrece información sobre espazos naturais. unha empresa dedicada enteiramente á edición electrónica que realizou ademais numerosas webs comerciais. organismo dependente da Deputación Provincial de Pontevedra. Trátase dunha web que ten páxinas en nove idiomas (galego.org) nun verdadeiro tesouro para os máis esixentes gastrónomos. é unha creación de Desarrollos Lugonet. A estes portais súmanse outras propostas de guías locais que ofrecen información sobre as distintas cidades e bisbarras galegas que. ademais de información sobre eventos. cinema e cómic. Biwe.com. gastronomía. restauración. etc.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO seccións dedicadas á literatura. En cada concello afóndase en categorías como monumentos. Galicia City é un servidor de información en Internet que xurdiu en Vigo como unha iniciativa familiar no ámbito da educación. etc. aloxamentos. poxas. 175 Culturagalega. é un producto multimedia galego. sección Internet. éuscaro. noticias. A Coruña Virtual é un portal creado por I Latina Software con diversos contidos sobre a provincia coruñesa. ademais dos enlaces coas reportaxes emitidas polo programa homónimo. . portugués e francés). Ademais. audio.). patrimonio cultural. na maior parte dos casos. Vigonet. perseguen como obxectivo rendibilizar sitios web con anuncios de publicidade. imaxes. castelán. tamén fai referencia a praias e festas e describe detalladamente monumentos repartidos por toda a provincia. portal xeneralista creado pola mesma empresa. Ofrece os seus servizos dende 1995 e foi desenvolvido pola empresa coruñesa Abrente. un dos buscadores en Internet máis importantes e veteranos no ámbito español. Cun labor parecido en canto á difusión do patrimonio artístico e natural de Galicia. opcións de ocio. italiano. a finais de 1996. e durante este período evolucionou ata converterse nun centro de información e servizos orientado aos usuarios. En xullo de 1997 inaugurouse oficialmente o buscador no enderezo actual e conta cos servizos de: índice. Arredor dese servizo inicial de busca de páxinas web fóronse creando buscadores doutro tipo de contidos. espazos naturais. como valor engadido. o portal de Lugo. calquera que sexa o seu formato (produtos. praias. Lugonet. entre outros. unha empresa de Carballo (A Coruña) no ámbito multimedia e do comercio electrónico. buscador. 175 Outra páxina web veterana e varias veces premiada ao máximo nivel é a da Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG). da Fundación Coca-Cola España (2001).com é un portal que recolle información da área de Vigo. festas e datos socieconómicos. e que foi desenvolvido por Publinet e ofrece un formato bastante similar a Galicianet. inglés. é a web do programa Desde Galicia para el mundo. así como establecementos hoteleiros de diversas categorías..org recibiu diferentes galardóns polo seu traballo: o Premio Novas Linguaxes. Pangalaica é froito do esforzo de Abertal Comunicacións. o premio á mellor iniciativa en favor da banda deseñada da Casa da Xuventude de Ourense (2001) e mellor produción multimedia nos Premios Mestre Mateo 2003. información de interese para a comunidade galega no exterior. noticias. agora denominada Denodo Technologies. axenda. ofrece un servizo de noticias. etc. subministrado pola axencia Europa Press. O Padroado de Turismo Rías Baixas converteu a súa páxina web (riasbaixas. exposicións e certames. Ourensenet ten como propósito o de difundir completa información sobre calquera tema relacionado coa provincia de Ourense. catalán.

situada no Parque Tecnolóxico de Galicia e especializada en canles temáticas. A maior parte destes ofrecen a posibilidade de recibir os titulares no correo electrónico e reproducen en Internet a estrutura da publicación en papel. Muller e Turismo. Isto permítelles distribuír a información directamente aos lectores. La prensa local en Internet”. N. case sen decatárense. Diario de Arousa. Hoxe xa están na rede practicamente tódolos demais xornais que se editan na Comunidade Galega. viviu relativamente afastada das estratexias informativas deseñadas para os espazos de comunicación nacionais ou transnacionais 176 Case todos os medios de comunicación teñen portais propios . La Región Digital. a saber: La Voz de Galicia. X. na sociedade da información e do coñecemento. á marxe do soporte. practicamente todo o contido da maioría dos periódicos se produce en formato dixital. O escenario tecnolóxico da era dixital definiu un novo marco de actuación para a prensa local que. é que unha gran parte do futuro destes medios reside non só na calidade dos seus contidos senón tamén na capacidade do propio medio de comunicación para difundilos de forma pertinente e eficaz. E Internet é un medio para facelo. Revista Telos. a sección de contidos do buscador Olé. La Opinión. Onde existe una grande coincidencia entre todas as cabeceiras con presenza en Internet é na especialización en contidos locais. de proxectos compartidos e de actores que confían na eficacia comunicativa dos produtos que promoven. nese ano o 52. radio. na etapa de Mundo Olé. sexa tradicional ou novo. acometeu diferentes proxectos para Terra. Educación. As actuais tecnoloxías favorecen a descentralización da información e permiten a entrada nunha nova fase.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Ademais.º 59 Segunda Época. Unha realidade asumida no contexto do periodismo electrónico. Os responsables das edicións dixitais da prensa local non teñen ningunha dúbida acerca de que unha das súas fortalezas reside no bo coñecemento que teñen do escenario de proximidade. El Progreso. a colaboración non se pechou. Segundo a enquisa de tecnoloxías da información nos fogares 2004 do INE. El Ideal Gallego. A proximidade sempre condicionou a orientación da política informativa duns diarios maioritarios no panorama informativo do sistema de medios impresos e que historicamente tiveron vocación de servizo. vocación informativa e vocación de institución local. TV…). Abril-xuño 2004. A colaboración con Terra iníciase antes da propia existencia de Terra. 176 177 López. cada vez máis converxente cara á integración de novos medios e contidos sobre a plataforma web. entre outros usos. onde dispoñen dun amplo e variado abano de fontes. senón que se viu incrementada coa participación en distintas seccións de contidos en canles temáticas como Actualidade. (2004): “Una necesaria revisión de estrategias. se atopan en condicións de transmitir a información contida nos seus sistemas informáticos a través de calquera medio electrónico. El Correo Gallego foi o primeiro diario de Galicia que contou con versión dixital e renovou deseño e contidos en 2000 para reforzar a súa aposta por Internet. Mozo. durante moito tempo.63% das persoas que acceden a Internet en Galicia utilízana. xa que xeran gran cantidade de información capaz de atraer moitos usuarios pola súa variedade. Diario de Pontevedra. Diario de Ferrol. ata os maquetadores que compoñen as páxinas utilizando tecnoloxías dixitais. De modo que as empresas editoras. La Coruña Digital ou mesmo o semanario A Nosa Terra 177 . que se caracteriza pola produción de contidos locais nun ámbito global. Coa aparición de Terra. que se converteu nun dos seus principais clientes. Faro de Vigo. para consultar medios de comunicación (prensa. 191 . Na actualidade. a empresa galega Vínculo Media. As empresas editoras non deixan de investir en tecnoloxía. Pero é a elaboración de contidos o que segue identificando e diferenciando os medios locais. Dende o xornalista que recolle e escribe as informacións en ordenadores con tratamento de texto. Case todos os medios de comunicación galegos teñen portais propios.

política.01 27.07 29.63 19.95 20.96 57.62 18. que foi deseñado por Impact.67 18.42 13.45 12. A Mariña ou Londres.63 49.9 11.58 52.51 13. Barcelona. Pontevedra.2 20. comunicación. Bos Aires.64 33.47 18.54 17. Vigo.57 52.77 6.15 15. radio.62 53. Ferrol.21 23. A Coruña.17 72. Á par que as edicións locais.91 48.51 15. 2003 2004 España Galicia España Galicia Total de persoas que usaron Internet Comunicacións: Correo electrónico Comunicacións: Chats.32 10.71 52. lectura de libros. Alemaña.67 26. de Celtanet.22 12.76 34.87 5. Galicia está por debaixo das medias nacionais en equipamento informático e ordenadores (tamén en consumo de prensa. un dos feitos máis importantes que tiveron lugar foi a posta en marcha de edicións locais 178 .27 100 75.31 9.95 13.00 E-Galicia.82 17. economía. Terra Eo-Navia (Asturias). entre outras.87 51.06 28. opinión. ademais de ofrecer información sobre indicadores socioeconómicos.59 49.64 16.73 8.4 9.6 5.73 52. bibliotecas públicas. cultura ou axenda. 100 78.99 3. As Portelas (Zamora). conversacións ou foros Comunicacións: Teléfono a través de Internet Comunicacións: Mensaxes a móbiles (SMS) Ventas e Inversións: Banca electrónica e actividades financieras Ventas e Inversións: Vendas de produtos e servizos Ventas e Inversións: Compras de produtos e servizos Busca de información e servizos na rede: Busca de información sobre bens e servizos Busca de información e servizos na rede: Servizos de turismo Busca de información e servizos na rede: Medios de comunicación (TV. Vall do Ellas (Extremadura).28 27.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Estatísticas de personas que utilizaron Internet segun o uso que lle deron (% sobre o total de persoas que usaron Internet).04 0 0.24 73.89 18.16 100 76. música) Servizos de saude: Realizar trámites ou buscar información sobre saude Relación con Organismos da Administración: Obter información de páxinas web da Administración Relación con Organismos da Administración: Descargar formularios oficiais Relación con Organismos da Administración: Enviar formularios cumprimentados Educación e Formación: Cursos de educación regrada Educación e Formación: Cursos dirixidos á busca de oportunidades de emprego Educación e Formación: Outro tipo de cursos Outros servizos: Outros servizos ou consultas NS / NR Fonte: Encuesta de Tecnologías de la información en los hogares 2003 e 2004 do INE. Uruguai.49 0. aínda que inicialmente se concibiu como un directorio de páxinas galegas ou relacionadas con Galicia.51 27. Ourense. Os datos din que o país galego aparece situado nos lugares máis baixos de acceso e uso de novas tecnoloxías.2 7. foi evolucionando cara a unha publicación en soporte electrónico.09 48.34 24. Bierzo.13 24.55 22. xornais e revistas) Busca de información e servizos na rede: Servizos de lecer (xogos.18 15.93 52. .). Vieiros foi estreando novas canles.7 0.89 0.28 17.95 29. exterior.77 17.12 12.36 5. emprego ou marítima. é un diario dixital en soporte electrónico.6 22. O espazo Vieiros. As seccións das que consta non difiren demasiado dun xornal en papel: portada. webs temáticas feitas por persoas ou por asociacións.94 17.29 17. Lugo. Porto.02 18. polo que 178 Santiago de Compostela.54 25.46 81.48 30.16 81. Madrid.00 100 70.63 18. A pesar destas iniciativas innovadoras.2 5. Dende a súa creación.99 16...65 7.

000. Abril 2005 193 .000 1.000 1.000 800. destinará nove millóns de euros a iniciar o desenvolvemento dunha rede troncal que permitirá levar a banda ancha a toda Galicia.000 200. Networked.000 400. a través da Consellería de Innovación.000 2. and Personalised179. 1. A Xunta de Galicia. O estudo tamén apunta que. de forma que se conseguirá un incremento dos ingresos para os provedores.000 Febreiro 2005 Outubro 2000 Outubro 2001 Outubro 2002 Outubro 2003 Outubro 2004 Marzo 2005 Maio 2002 Maio 2003 Maio 2001 Maio 2004 Maio 2000 El Correo Gallego Faro de Vigo La Voz de Galicia Maio 2005 Total 5. polo menos ata finais desta década. O contido supletorio ofrecerase mediante pago. á vez que se mellorará a lealdade dos espectadores.500. 179 Un novo documento realizado por PricewaterhouseCoopers xunto ao Centro Tecnolóxico Global do Entretemento e dos Medios PwC.000 2.000 1. entre cara ao ano 2006. ademais do desenvolvemento de aplicacións que dependen do usuario e do contido de vídeo que el mesmo proporciona. como son as conferencias.200. Así mesmo recoméndase que os provedores se preparen durante os próximos tres anos para a eventual migración de contido das redes de emisión dunha dirección ata a interactividade de Internet. a banda ancha se utilizará para mellorar o valor do contido dos servizos de distribución primaria que se levan a cabo a través das canles tradicionais.000.800.400.000 1. Innovación deseñou a estratexia de banda ancha para solucionar os problemas daquelas zonas onde os operadores non efectuaron ⎯nin teñen previsto facelo a curto prazo⎯ o desenvolvemento da rede debido á falta dunha demanda suficiente que garanta a rendibilidade económica do investimento. mensaxería e xogos.000 1. como a televisión ou os cines. Evolución da audiencia dalgúns casos de prensa electrónica en Galicia. non poderá aínda competir cos satélites e as redes de cable na distribución de contidos audiovisuais de longa duración profesionais.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA existe o convencemento de que é necesario un esforzo xeral e planificado cara ao desenvolvemento das nosas posibilidades na nova realidade que se anuncia.1.000 1. pero os provedores deberían realizar investimentos neste momento para facer probas destes novos conceptos grazas aos seus espectadores e beneficiarse no futuro desta mellora da interactividade. O principal obxectivo desta acción é lograr que en 2007 todos os galegos dispoñan de acceso efectivo e rápido ás novas tecnoloxías.500. O contido e as aplicacións que xerarán uns ingresos da rede interactiva de banda ancha aínda se están desenvolvendo.000 0 0 500.3 A banda ancha Segundo o estudo The Broadband Future: Interactive. Non obstante. Industria e Comercio.600. o principal impacto da banda ancha durante os próximos tres anos será a adición do vídeo nas aplicacións existentes. entre as que se inclúe Internet.000 600. o documento sinala que a banda ancha en Internet.000. como emisións de televisión ou películas.

o mesmo ocurrerá noutros 20 municipios da provincia de Lugo.00% 10. que se verá completada ata alcanzar o 100% da súa extensión.000 os cidadáns galegos potencialmente beneficiados por esta iniciativa.84% 2. Ourense será a provincia máis beneficiada. cubriuse un longo treito. un 93% do total dos existentes na comunidade. como Lugo.00% 4. beneficiaranse deste programa un total de 286 municipios. xa que as infraestruturas chegarán a 32 concellos que ata agora carecían de conexión.00% 8.86% 3. data da estrea de La Sirenita. En total serán algo máis de 660. á marxe do predominio estadounidense. Dende as primeiras películas de Walt Disney ata as máis modernas. a maior novidade do plan é a posibilidade de que o acceso á banda ancha chegue a 63 municipios nos que ata agora non estaba dispoñible 180 . Pero. 5. Con esta iniciativa. Para isto. A historia deste tipo de cinema é longa e chea de altos e baixos. Filmax ou Pixar. 2004. aínda que está por ver cal será a demanda real deste servizo. Narón ou Culleredo.00% 3. como Ames. como o emprego de bonecos de plastilina e o ordenador. 12. 7 na da Coruña e 4 máis na de Pontevedra . sempre seguindo o mesmo esquema ata caer na repetición.30% 6. a factoría Disney non parou de lanzar películas. pero nas últimas décadas experimentou un grande auxe e apareceron novas técnicas. Dende entón e debido ao éxito obtido. aínda que para entender o actual boom hai que remontarse a 1989. non era posible acceder a elas.2 A ANIMACIÓN EN GALICIA A animación é algo tan antigo coma o cinema mesmo. destinaranse 25 millóns de euros a axudas aos operadores para que estendan os seus servizos aos núcleos rurais antes de 2008. Non obstante.99% 4. Comparación entre Galicia e España nas formas de acceso a Internet nos fogares (% con respecto ao total español). á vez que lle xurdían competidores como Dreamworks. os habitantes dos municipios rurais poderán dispoñer dun acceso a Internet de banda ancha por un prezo máximo de 39 euros en 2008. é dicir. Nesta situación están municipios próximos a algunhas das grandes cidades. como El Espantatiburones ou Shrek. preténdese fomentar o uso das novas tecnoloxías da información naqueles lugares nos que. 180 Neste sentido. Na maioría dos casos trátase de concellos nos que xa hai cobertura parcial de Internet de alta velocidade.00% 0.64% No caso de Galicia.00% 8. Así se recolle no Programa Nacional de Acceso á Banda Ancha en Zonas Rurais e Illadas posto en marcha polo Ministerio de Industria. as industrias francesa e xaponesa tamén contribuíron en boa medida ao auxe da animación. ata agora. e mesmo parroquias rurais adscritas ao termo municipal de capitais de provincia.49% RDSI Líña telefónica convencional ADSL Cable Outras formas conexión Total de vivendas dispoñen acceso 11.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Se os plans do Goberno galego se cumpren.00% 2.

Cada un destes filmes representou unha pequena conquista nun mercado que sempre pediu melloras e máis realismo nas imaxes e a técnica tivo a obriga de ser cada vez máis punteira. recentemente asociados con Disney cando. os elevados riscos dos grandes investimentos a realizar. como unha auténtica industria que gañou terreo a pasos axigantados. aqueles que reinventan a realidade e que lles proporcionan aos expertos moitas máis opcións. Así. Despois chegarían Toy Story 2 e as antes citadas Shrek e Monstruos. nun ano prolífico para a animación computerizada. existe a segunda faceta da animación dixital: os deseños imaxinarios. Seguiría Antz (a primeira de Dreamworks). Crear un mundo caricaturizado. Os animadores por computadora lograron idear bechos. O bosque animado. que colocan nas emisoras españolas. E. grazas á animación dixital. Porque en divertirse e divertir debían estar pensando os creativos de Pixar. coas cales pode lograrse maior impacto no público. a produción de animación e a utilización do tratamento dixital da imaxe en España estivo restrinxida a un grupo reducido de empresas e supeditada sobre todo a encargos procedentes do estranxeiro. non obstante. chegando aos niveis de calquera superprodución de Hollywood. curtas e longametraxes. Esta foi a primeira película de animación feita integramente por ordenador e. por un lado Pixar e Disney e. á que se lle contestaría dende Pixar-Disney con Bichos.A. os altos gastos de produción e comercialización. en 1995. pechando así ocos á produción nacional. S. superouna en recadación de venda directa. que superou a tradicional en técnica e desenvolvemento. o carácter estratéxico. o máis importante. idearon Toy Story. por ser un contido destinado a nenos e ser un produto característico da cultura e da idiosincrasia do país.A. marabillar e divertir o público infantil. en 2001 premiouse a mellor película de animación. tendo limitacións polos elevados custos. cada vez máis produtoras e compañías lánzanse á aventura de realizar unha fita enteiramente por ordenador. por iso. é máis entretido e ofrécelles moita máis liberdade nos seus deseños 181 . tal como o confirman as películas destes últimos anos. como apunta Claudio Biern: un longo período de produción. por parte das majors. como os dinosauros de aspecto completamente real de Jurassic Park e integráronos na imaxe real. A clásica animación por ordenador Nesta segunda vertente enmárcanse as mellores producións dixitais dos últimos seis anos. Megasónicos). se ben o seu uso require un equipo de persoal cualificado que coñeza as posibilidades e limitacións das devanditas ferramentas. Onde máis funcionou a animación dixital é no campo dos efectos especiais para longametraxes.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA O cinema de animación é un valor en alza e se antes se relacionaba exclusivamente coas películas para nenos. recentemente. concedéuselle o Goya 2001 á Mellor película de Animación á produción galega de Dygra Films e Megatrix. Pero os novos recursos veñen facilitar as tarefas productivas. O descenso no prezo do equipamento informático e a crecente facilidade do software dan lugar a unha maior creatividade. e iso foi. Tamén ese ano. a gran competencia dos mercados internacionais. A síntese de imaxes está en pleno desenvolvemento en todos os ámbitos: publicidade. con frecuencia. a segunda longametraxe completamente dixital que se fixo en España (a primeira foi en 1996-1997. polo outro. abríuselle un novo camiño ao cinema de animación. recibiu un Óscar honorífico. ter que dispoñer de equipos cualificados de carácter fixo. en boa medida. Coa informática e as novas tecnoloxías. as series de debuxos animados gozan de características que lles confiren un carácter singular e que as fan diferentes das outras producións televisivas. pero para todos os públicos. Dentro do mundo da televisión. e. Na LXXIV Edición dos Óscar. e cunha férrea competencia entre elas. hai outras compañías produtoras que tamén traballan para sorprender. 181 195 . na que partían como favoritas. Ata hai poucos anos. así como por certa rixidez creativa debida a unha tecnoloxía cara e en constante evolución. a existencia de paquetes. durante os últimos anos. Dreamworks. A batalla tecnolóxica polo liderado da animación por computadora centrouse nos esforzos de. ou con plastilina. animais e monstros de todas clases. Por outro lado. o sector das chamadas películas de debuxos animados revelouse. porque lles permiten aos novos profesionais acceder ao medio. en aclamación do público e dalgúns sectores da crítica menos reaccionaria. S. intercalados con imaxes auténticas. Shrek e Monstruos. en películas como Gladiator ou El Señor de los Anillos víronse planos completamente dixitais.

LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO
está a perder terreo ante as innovacións tecnolóxicas. Non se trata de substituír os debuxos a man pola informática, senón de descubrir un novo mundo no que se mesturan a plastilina, o ordenador e as aventuras multimedia. Con todo as produtoras autóctonas non sempre estiveron interesadas en investir en animación e moito menos no desenvolvemento de técnicas dixitais. Durante anos, en España formáronse xenios desta especialidade que, ante a ausencia de traballo, non tiveron máis remedio que emigrar a Estados Unidos ou a Xapón, e a maioría deles acabaron traballando para os estudios máis importantes de efectos especiais. Na actualidade, os excelentes resultados en cinema, vídeo e televisión, o incremento da demanda familiar deste tipo de películas, as oportunidades que ofrece a nova tecnoloxía en 3D e a excelente reputación dos profesionais europeos son factores que están a contribuír ao incremento significativo do sector. En televisión nos últimos anos tamén se asistiu ao desenvolvemento tanto de contidos coma de estilos gráficos moito máis innovadores, grazas a unha maior demanda de producións por parte das novas canles, así como a un notorio dinamismo no sector imbuído polo crecente desexo dos realizadores de crear produtos propios utilizando as novas tecnoloxías, cada vez máis eficientes e máis alcanzables e a aposta no seu momento das norteamericanas Cartoon Network e Nickelodeon. O sector español da animación considera necesaria a implicación e axuda económica das cadeas de televisión, tanto públicas coma privadas, para poder asumir con garantías a produción de series e competir coas industrias xaponesas e norteamericanas. A Xunta directiva da Federación de Asociacións de Produtoras Audiovisuais reclamoulles en abril do 2005 ás canles de televisión un incremento do 2% dos ingresos, que se destinaría a series de animación e documentais, adicional á cota do 5% de ingresos que deben invertir por lei na producción de cine europeo. De cara ó próximo proxecto de lei estatal do audiovisual, as produtoras piden ademáis que se reflexe o deber das operadoras televisivas de invertir na adquisición de dereitos de antena de obras de produtoras españolas europeas independentes, asi como respeta-la súa independencia nos acordos de inversión conxunta. Por outro lado, a programación infantil foi a menos nos últimos anos nas canles xeneralistas e, dentro do xénero, as producións de animación tamén perderon protagonismo. Por iso, os produtores de series de animación expoñen que sería necesario que se lles ofrecesen as mesmas axudas e facilidades que teñen as longametraxes. Entre elas, que no 5% de producións europeas que deben emitir as televisións se inclúa un 1% de producións de animación. Segundo información achegada polo responsable de TVE para animación no Cartoon Forum, celebrado en Santiago de Compostela no 2004, o 8,7% da programación infantil cóbrese con produtos de animación, aínda que a maior parte desta produción é foránea e ten máis de dez anos. Tamén parece revelador o dato de que o 31% dos minutos de animación que emiten as televisións estean cubertos por producións xaponesas. Outro 28% cóbrese con series norteamericanas, un 13% procede de Francia e só un 8,9% do tempo está ocupado por producións españolas. En sentido positivo, sinalan que a suma das producións europeas supón un 34% de ocupación de pantalla nese tipo de espazos. A produción de películas e series animadas enfróntase en Galicia a un mercado cunha competencia moi dura e grandes problemas de financiamento. Dende o sector asegúrase que hai talento, hai bos proxectos, hai vontade de sacalos adiante, pero falla o apoio económico, un soporte financeiro capaz de neutralizar o problema dos grandes prazos de produción do cinema de animación
182 .

. Con todo, as produtoras e os animadores consideran

que a Comunidade galega está a abrirse un oco, algo impensable hai uns anos que, cando menos, favorece unha disposición do mercado cara ás producións galegas.

182

Camilo Franco (2004): “Galicia está animada”, La Voz de Galicia, 8 de novembro de 2004.

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA
A pesar das diferenzas de tamaño, hai coincidencias en como se mira o mercado: no talento e na capacidade para contar historias, materia prima fundamental para a animación; nos grandes problemas financeiros que a produción de animación ten, por ter un período de maduración moi longo, e na inexistencia dun mercado local, polo que os proxectos han de ter un carácter universal ou, pola contra, non haberá demasiadas posibilidades de sacalos adiante. As dificultades de financiamento son consecuencia das particularidades dos proxectos de animación: a cantidade de man de obra que se necesita e o seu alto nivel de cualificación e a duración e desenvolvemento, xa que para sacar adiante unha longametraxe de animación unha produtora necesita arredor de tres ou catro anos dende que se pon en marcha, en función do seu tamaño e das súas capacidades. Isto supón que dende que comeza o investimento ata que chegan os ingresos pola venda de dereitos ás distribuidoras pasa moito tempo, e as cargas financeiras encarecen moito os custos. Por outro lado, o mercado da animación está condicionado pola factoría Disney e a súa forma de producir, de maneira que cando se fala de sacar adiante producións de animación dende un mercado como o galego ha de terse claro que se vai competir con películas de Disney, de Spielberg ou de Lucas e que os espectadores van facer as súas comparacións en termos de resultados e non de investimentos. É necesario fortalecer a animación europea para atopar unha alternativa á invasión de produtos norteamericanos, porque empresas como Disney teñen no mundo unha imaxe de marca da que carecen as produtoras europeas. Para competir en relativa igualdade, contar cun mercado europeo da distribución é imprescindible. O Grupo Filmax anunciou a súa intención de concentrar en Galicia a súa división de animación e de entrar dende a súa filial, Bren Entertainment, no mercado dos videoxogos. Filmax Animation ten a súa sede definitiva en Santiago e asumirá nun futuro unha parte do labor que viña desenvolvendo no sector Bren Entertainment. O mencionado Cartoon Forum, que se celebra con carácter anual en distintas cidades europeas e que serve de punto de encontro entre profesionais da animación, cadeas de televisión, produtores, institucións e entidades financeiras, celebrou a súa XV edición en setembro de 2004 en Santiago de Compostela. O certame ten por obxectivo fomentar as coproducións europeas neste campo. Para esta edición, contouse coa asistencia de máis de 800 profesionais da animación e da televisión de, polo menos, 20 países. Seleccionáronse once proxectos españois dos 76 que foron presentados e deles,dous eran galegos: Maze of Dreams: Ventura in Hypnos Island, de Grándola Nova; P3K Pinocchio 3000, de Filmax Animation. Un ano despois, dez proxectos españois participarían en Cartoon Movie 2005, que se celebrou, en Potsdam, Alemaña. En fase de posprodución, presentouse O soño dunha noite de San Xoan, de Dygra Films, que xa acudira a edicións anteriores en etapas previas da produción. En canto a proxectos actualmente en produción, acudiron Gisaku, de Filmax Animation, e Spirit of the forest, tamén de Dygra. Ademais, concorreron catro proxectos españois que se atopan en fase de desenvolvemento, dos cales dous son galegos: Linko Killer Machine, de Ignacio Benedetti Cinema e Turionitas (Lost on the Earth), de K-Media.

5.2.1

Principais producións galegas de animación

Xa en 1992, Televisión Española emitiu por primeira vez unha serie de animación producida por Continental Producións, Las señales, tus amigas. Era unha serie didáctica de animación que relataba as aventuras de tres rapaces nun ámbito cotián fantástico, no que aprenden as utilidades do código viario. Camaleo, outra das series de Continental Producciones, narraba a historia dun camaleón exótico ao que apresaban na selva amazónica e que era transportado nun buque que chegaba ás costas galegas, do que conseguía escapar da súa gaiola e presentábase en forma de concurso. A tarde do 18 de abril de 1994, os televisores galegos lanzaban ao aire por primeira vez as notas

197

LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO
dunha curiosa canción Somos do clube da galega, por fociños, por cacheiras... Nela, a animación dun grupo de animais nun autobús, encabezados por un xabaril e deseñados por Miguel Anxo Prado, daban a entrada á programación infantil da Televisión de Galicia. Era o comezo do Xabarín Club, un contedor que lles ofrece diariamente aos máis pequenos diversión todas as mañás e todas as tardes na canle autonómica. Ademais, a serie Vixiantes do Camiño (1999), producida pola Televisión de Galicia e Milímetros Dibujos Animados, e tamén deseñada por Miguel Anxo Prado, foi emitida dentro do espazo do Xabarín Club na canle autonómica. Protagonizada pola mascota do programa e inspirada no Camiño de Santiago, presenta en clave de humor unha crítica ás corporacións multinacionais e unha promoción da conservación do patrimonio. Representa unha das poucas producións galegas de animación convencional 2D. O videoclip de animación en plastilina Alegrías de Puerta Tierra (1994) foi realizado por Virginia Curiá con Tomás Conde como productor en formato cinema de 35 mm e é unha produción independente, como traballo de fin de estudos realizado dentro da EIS da Coruña. A raiz de este éxito fundan a productora Algarabía Animación, que inicia o seu camiño coas cortinillas do X Aniversario de TVG (1995) e a serie de cortinillas Os milollos (1996) tamén para o canal autonómico. Entre 1996 e 1998 realizan as campañas publicitarias de Gadis e os consellos televisivos Sanote. A modo de experimentación fixeron a curtametraxe de animación Cuaderno de bitácora (1998), en formato cinema de 16 mm. Neste mesmo ano produciron tamén Noite meiga, outra curtametraxe de animación de formato cinema, emitido pola Televisión de Galicia. Carrabouxo é un popular personaxe gráfico creado polo debuxante Xosé Lois en 1984. Esta obra audiovisual, producida por Lhosca Arias en 1999 é unha adaptación para televisión dos guións gráficos realizados polo debuxante, de vinte e seis capítulos. Outras produción do mesmo autor son O visgo máxico (2000) e The layer's show (2001). Pola súa banda, Nut (1997) é unha curta producida por Miguel Asensio P. C. e Mateo Meléndrez coa técnica de bonecos animados, que conta a historia dunha nena testana que vive no bosque coa única compañía da súa mascota. Cantomila (1998) é outra curta en 2D realizado por Triade, Comunicación de Empresas, feita con fins educativos e destinada ao público infantil, que conta a historia dunha papeleira que ninguén usa e os seus esforzos por manter limpo o parque no que vive. A produtora Lúa Films coproduciu con Algarabía Animación e a TVG unha serie de curtametraxes de animación en plastilina realizados por Tomás Conde e Virginia Curiá, dedicadas aos distintos personaxes homenaxeados estes últimos anos no Día das Letras Galegas. O proxecto inclúe, ata o momento, Ignotus (2000), sobre un relato de Manuel Murguía; Os defuntos falaban Castelao (2001), seguindo unha obra de Ánxel Fole e Meigallos, sombras e sopas de arroz (2002), centrado na obra poética de Eladio Rodríguez. A escola das areas (2002), que utiliza os métodos de ensino do ilustrado Padre Sarmiento e Good night mon ami (2002) está inspirado nun breve texto publicado por Alfonso Daniel R. Castelao no seu libro Cousas, no que varios mariñeiros galegos se atopan no estranxeiro sen recoñecerse como compatriotas. A Xaguarana (2003) é unha curtametraxe baseada en dous relatos publicados por Antón Avilés de Taramancos no seu libro Nova crónica das indias. Esta peza audiovisual conta a historia dun poboado do Amazonas axexado por unha fera salvaxe. Os nativos buscan unha solución nas falsas promesas dun interesado misioneiro. Recentemente, rematou Alistán, o demo oveiro (2003), inspirado nos personaxes máxicos de Álvaro Cunqueiro. Unha vez rematada esta curtametraxe, A lingua animada forma un conxunto de máis de oitenta minutos de animación baseada na literatura galega. Estas producións foron emitidas pola Televisión de Galicia e algunha delas tamén pola canle de animación Cartoon Network. Mención especial merece O bosque animado (2001) de Dygra Films. Coproducida por Megatrix e distribuída por

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA
Buenavista Internacional Spain, foi a primeira película europea en 3D. O filme, que está baseado na obra de Wenceslao Fernández Flórez, estreouse en toda España en agosto do 2001 e gozou de boa acollida por parte do público. O bosque animado, con guión de Ángel de la Cruz e dirixida por este e por Manolo Gómez, está dirixida fundamentalmente ao público infantil e narra as aventuras dos animais dun bosque galego, que tratan de salvarse da destrutiva man do home. A produtora coruñesa realizou tamén Taxia (2001), unha curtametraxe cun deseño aparentemente sinxelo e moi próximo á animación tradicional e totalmente realizada por ordenador, que foi escrito e dirixido por David Robles. Nel nárrase a historia dunha anciá que sofre, a consecuencia da súa idade, alteracións na súa percepción da realidade, e acaba converténdose nunha psicópata caníbal. Posteriormente, as moscas de O bosque animado regresan á acción na triloxía de curtametraxes El señor de las mosquis. Hu-hu e Ho-ho son as dúas protagonistas do vídeo La comunidad de las moscas, a primeira entrega. Na película, Hu-hu, unha mosca, crea a empresa Mosquis, S.A. para comercializar un novo alimento baixo un réxime de monopolio. Coa aparición da tecnoloxía, decenas de moscas perden o seu traballo e comezan a empobrecerse. Posteriormente, presentou a segunda entrega, titulada Los dos tarros. Nesta ocasión, Hu-Hu, que se fixo millonario coa venda de mosquis, pretende apoderarse da auga da cidade das moscas. Así que Ho-Ho e outras moscas menos favorecidas deciden unirse para tomar medidas e baixarlle os fumes a un Hu-Hu cegado polo seu afán de conquista. Os títulos destas producións realizadas pola organización non gobernamental Manos Unidas son unha clara alusión ao ciclo de El señor de los anillos. A longametraxe O soño dunha noite de San Xoan, estreado en xuño de 2005, reecrea libremente o clásico de William Shakespeare Midsummer's Night Dream, transportándoo ao mundo tradicional da Galicia mítica, co que comparte numerosos puntos en común. A película narra a historia de Elena, resolta e intelixente filla de Teseo, un gobernante idealista e soñador en exceso, obsesionado coa construción de estraños edificios. Tras caer a última obra, Elena obriga o seu pai a deixar os seus proxectos quen, finalmente, lle fai caso á súa filla, pero cae enfermo. A curtametraxe de Carro, Gallarda e Marelo (2002) de Limaia Producións, escrita e dirixida por Xosé Luís Martínez Carneiro, narra a historia de Carro (vehículo primitivo empeñado nunha revolución que acabe coa propaganda virtual), Gallarda (anarquista dos sentidos) e Marelo (boi errante), tres razas en vías de extinción no país de Alalá, un lugar occidental dos nosos días que vive exclusivamente de realizar propaganda virtual para Internet. Ventura ten tres cabelos, unha camiseta a raias e uns brazos e pernas que parecen de arame. O protagonista de O labirinto dos soños é un neno que non sabe soñar e comeza a súa aventura cando queda durmido lendo un libro de contos e queda atrapado no labirinto dos soños, do que a súa escasa práctica onírica lle impide saír. A peculiaridade desta historia é que Martiño só pode saír do labirinto se conta cunha colaboración externa: a do espectador da súa historia. Aínda que o labirinto podería ser un videoxogo, neste CD-rom, producido por Grándola Nova e editado por Galaxia atópanse 28 minutos de animación en 3D nos que a música xoga un papel fundamental e que poderían chegar a definirse como videoclips. Como secuela deste CD, xorde a serie para televisión Ventura na Illa de Hypnos, dirixida por Pepe Sendón e cunha extensión prevista de 26 capítulos de 7 minutos. Dirixida a unha audiencia infantil, combina animación 3D e cancións orixinais, a cada capítulo corresponde a unha canción, de xeito que vendo a serie completa pódese seguir a Ventura dende que chega á illa ata que encontra a Hypnos, o deus dos soños.

199

LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO
Partindo da tradición iniciada no grupo Filmax en 1999 coa produción de Goomer, unha longametraxe de animación tradicional baseada na personaxe de Ricardo e Nacho e que conseguiu o premio Goya á Mellor longametraxe de animación, Bren Entertinment levou a cabo a realización íntegra dunha serie de televisión de 26 capítulos
183

.

Xa como Filmax Animation, o primeiro paso foi a produción de El Cid, a lenda (2003), escrita e dirixida por José Pozo e na que tamén participou Bren. Esta longametraxe de animación, unha película 2D pero que a inclue unha parte da mesma realizada con técnicas de animación 3D (estudos de animación de masas e vexetación, captura de movemento, etc.) é a mais ambiciosa que hasta aquel momento se producira en España. Narra a vida do nobre Rodrigo quen, desterrado de Castela e despoxado do seu grande amor, Gimena, batallará contra todos os atrancos, ata converterse nun verdadeiro heroe e onde a loita pola honra e a amizade chegará ata as últimas consecuencias. El Cid, a lenda resultou o maior éxito de recadación do cine de animación galego e español no mercado nacional, e conseguiu o segundo premio Goya á Mellor longametraxe de animación, e ten previsto a súa estrea en máis de 600 salas de exhibición en Estados Unidos. A continuación viría o primeiro proxecto íntegramente 3D da compañía: P3K: Pinocchio 3000 (2004), unha revisión do famoso conto de Collodi ambientada nun escenario futurista no que Pinocho é un robot creado polo inventor Gepetto
184

. Para levar a cabo esta longametraxe, Filmax

Animation aliouse con duas grandes compañías estranxeiras: a francesa Animakids e a canadiense Cinegroupe, levándose Filmax no reparto de traballo a realización de toda a escenografía virtual e unha parte da animación -levada a cabo por Bren Entertainment- e toda a postprodución. A película recibiu o Goya 2005 á Mellor longametraxe de animación. Tras a convocatoria, en xuño de 2003, dun concurso público para a realización dunha produción de animación coa intención de promocionar a imaxe de España na Exposición Internacional de Aichi (Xapón), foi seleccionado o proxecto Gisaku, presentado por Filmax. Esta longametraxe, coproducida coa Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI), narra a historia dun samurai que formaba parte da expedición xaponesa enviada polo señor de Sendai-han ao reino de España no século XVII. A causa dun feitizo, queda durmido e esperta do seu máxico letargo confundido nunha España moderna e totalmente cambiada. A película, o primeiro manga europeo, utiliza as mesmas técnicas empregadas en El Cid, a lenda, é dicir, animación tradicional mesturada con imaxe creada por ordenador. A produtora ten previsto rematar o filme en setembro de 2005 e a estrea será no Nadal deste ano. A mestura de xéneros e técnicas faise moi visible na categoría documental/ficción do Certame de Vídeo e Arte Dixital InJuve 2000, onde o primeiro premio foi para Linko Killer Machine (1999), unha animación de plastilina en branco e negro realizada en ordenador por Etcheverry, con referencias á historia do cinema, que van dende o cinema expresionista e o cinema negro ata as películas de acción actuais e onde un coello descobre que as industrias Linko son en realidade un matadoiro industrial automatizado e robotizado. Juan Pablo Etcheverry xa dirixira Paranomasia (1998), sobre dúas palabras iguais onde só cambia o acento e teñen un significado totalmente distinto
186 185

e Egon Scheielle (1998),

de 4 minutos de duración, no que Egon Schielle, pintor e debuxante austríaco, morre poucos días despois da morte da súa muller , ambos os dous de animación en plastilina e Danza sobre papel (1998) en 2D. Outra

183

A produtora xa traballara para o parque temático nas animacións para a atracción El Minotauro (2000).
184 185 186

A pesar dos evidentes cambios de ambientación, a película conserva os mesmos ideais e principios a obra original. E que foi premiada como mellor videocreación no XIII Festival de Vídeo de Vitoria-Gasteiz.

E que obtivo o premio á mellor videocreación no Certame de Vídeo Injuve (Madrid 1998) e mención especial no Art Film Festival de Eslovaquia 2000.

LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA
opción tamén dende a plastilina é De tripas y corazón (2002), no que se reflicte o particular universo do director. Trata dunha historia de desexo e vontade: un personaxe partido pola metade, un coello que vive no peito e unha serpe na cadeira
187

. A partir da obra pictórica de Pablo Picasso, e do mito do labirinto do minotauro, no curto
188

Minotauromaquia, Pablo no labirinto (2004) desenvólvese unha narración chea de metáforas e imaxes oníricas, na que o pintor é perseguido por personaxes do pasado .

Rande 1702, arde o mar é a recreación visual da batalla de Rande en 3D, desenvolvida pola produtora Tres Deseos CG, cun guión que sintetiza a interpretación histórica do evento. Dentro do Máster en Comunicación e Creación Dixital, da Universidade da Coruña, créanse ano a ano numerosas producións multimedia e de animación, baixo a forma de proxectos de fin de curso.

5.2.2

As empresas galegas de animación

O Observatorio Europeo do Audiovisual fixo unha análise do sector da animación en Europa, que cobre tanto a situación das compañías implicadas na produción de longametraxes e series de animación, como a programación de producións deste xénero nas televisións. Docordo cos seus datos, ss empresas europeas de animación facturaron 1.141 millóns de euros en 2001 e a principal compañía continental neste eido é a británica HIT Entertainment PLC que, en 2002, obtivo uns ingresos por operacións de 193,59 millóns de euros. Séguenlle no ranking, a moita distancia, as compañías alemás TV Loonland (con 51 millóns de euros nese exercicio) e RTV Family Entertainment AG (con 48,96 millóns de euros)
189

. A única compañía española que figura na lista é

Cromosoma, no posto 15, cuns ingresos operativos de 12,88 millóns de euros en 2002 (un 38,2% máis que no 2001). Utilizando a base de datos Amadeus, o observatorio identificou ao redor de 270 compañías diferentes que operan nos países da Unión Europea. Entre 1998 a 2001, os seus activos totais cuadriplicáronse sobradamente, ao pasar dos 418 aos 1.870 millóns de euros. Nese mesmo período, os ingresos operativos case se triplicaron, ao pasar dos 429 aos 1.141 millóns de euros. O informe pon de manifesto que as marxes de beneficios das produtoras de animación, malia algúns altibaixos, foi nos últimos anos máis alto que o das compañías que se dedican á produción de ficción para televisión. En 2004, o sector da animación española contaba con máis de 95 empresas que facturaron uns 100 millóns de euros, deron traballo a máis de 3.000 persoas e supuxeron unha exportación anual duns 30 millóns de euros. Nos últimos oito anos, producíronse en España máis de 125 series, máis de 15 longametraxes e preto de 50 curtas de animación. Á alta especialización das empresas galegas de animación únese o feito da enorme ambición dos seus produtos máis representativos, dirixidos a un mercado internacional. As producións cinematográficas de Dygra Films ou de Filmax Animation, xogan cuns orzamentos superiores aos 6 millóns de euros e cuns longos procesos de produción. Este modelo, segundo apunta Jaime Pena
190

, provoca que a facturación desas empresas experimente

altas e baixas, en función da fase de produción na que se atopen os seus produtos e que os seus resultados de explotación poidan ser mesmo negativos, sen que isto sexa síntoma dunha crise. Os éxitos de películas como O
187

Esta produción foi galardoada con premios como Bronce Award do XXV Festival de Vídeo de Toquio (Xapón 2003) ou Premio Especial do Xurado en Krok (Ucraína 2002).

188

A obra, producida por Ignacio Benedetti Cinema, foi obxecto de numerosos premios e recoñecementos, como o premio á mellor curtametraxe no Festival de Cádiz (2004), gran premio no Festival de Cinema de Animación de Matita (Chieti, Italia 2004). Foi, ademais, a única película española de animación seleccionada nos festivais de Hiroshima (Xapón), Palm Springs (Estados Unidos), Matita Film Festival (Italia) e Golden Horse de Taipei (Taiwan). Ademais, optou aos premios Goya 2005, na categoría de mellor curta de animación. No ránking das 15 empresas de animación europeas máis poderosas tamén figuran as británicas Entertainment Rights PLC e Aardman Holdings, a alemá Hahn Film AG, a italiana Mondo TV e, nada menos, que sete francesas: Carrere Group, Xilam Animation, Millimages, Dargaud Marina, Marathon Animation, Ellipse Animation e Alphanim. Pena, J. (2005): A produción. Libro branco da cinematografía e as artes visuais en Galicia. Consello ds Cultura Galega.

189

190

201

destinado á creación dun estudio de animación 3D en Galicia. No ámbito da produción propia. o sector da animación en Galicia está articulado arredor de dúas grandes empresas. mais a participación como coprodutora noutros proxectos de interese para a compañía. as curtametraxes televisivas) para producir ambiciosas longametraxes. a construción dun novo estudio. Principais magnitudes das empresas de animación en Galicia. Filmax Animation naceu en Santiago de Compostela no ano 2003 coa intención de convertir a Filmax nunha das principais empresas de produción de longametraxes de animación do mundo. 1. a lenda. ata o 2007.321 4990. facturaron no 2003 5. ou El Cid. a multimedia e a produción audiovisual. catro longametraxes de animación. Filmax Animation está a traballar nas producións que estreará nos vindeiros anos: ten previsto estrear no 2006 Donkey Xote. que se atopa actualmente en produción. e Nocturna no 2007. de 26 capítulos de media hora.d. Bren Enterteiment/Filmax e Dygra Films. escrita e dirixida por José Pozo.00% Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil. e unha serie de pequenas produtoras intentando entrar nun mesmo mercado por camiños diferentes. A seguinte longametraxe animada da empresa foi P3K Pinocho 3000. o primeiro manga europeo e producida par promocionar a imaxe de España na Exposición Universal de Aichi.41% Resultado n. A estratexia a seguir para acadar este obxectivo pasa pola estrea a nivel internacional dunha longametraxe de animación cada ano coa produción maioritaria de Filmax. innovación e formación. o plan de Dygra Films contempla poñer en marcha un novo estudio de animación. Dende o punto de vista industrial. A película obtivo na edición do 2005 o Goya á Mellor película de animación. O plan contempla a produción de cinco películas e unha serie. O primeiro produto da factoría Filmax Animation foi El Cid. Despois de estrear O soño dunha noite de San Xoan. coa construción . Este filme fíxose realidade tras máis de tres anos e medio de dedicación e cun orzamento de case 10 millóns de euros. Esta compañía foi a responsable da longametraxe O bosque animado e doutras producións como Taxia ou a triloxía El mundo de los mosqui.167. cuns elevados parámetros de calidade.510. o reforzamento da súa estrutura e a posta en marcha dunha escola de formación de animadores. Todo este proceso viuse reforzado por un importante investimento por parte de Dygra. Dygra Films pretende estrear.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO bosque animado.424. En 2005 son 13 as empresas ubicadas en Galicia e dedicadas á produción de animación. Dygra Films conta con ampla experiencia no mundo da imaxe animada. a lenda.2 millóns de Euros e contaban con 105 empregados. Este plantexamento e a forma de levalo a cabo valeulle a Filmax Animation o premio Cartoon Movie 2003 á Mellor estratexia de produción e distribución. 1997 e 2003. A compañía prevé investir 30 millóns de euros nos próximos cinco anos para fortalecer os seus tres piares básicos da compañía: produción propia. a empresa pretende entrar a partir de 2005 no terreo da produción de imaxe real. estreada en xullo do 2004. Tamén verá a luz a serie O bosque animado. Nº de Empresas 1997 2003 2003/1997 3 13 333.000 espectadores e recibiu un premio Goya. Así mesmo. A seguinte produción é Gisaku.94 5. e a confluencia de distintas e xenerosas axudas públicas están a estimular a outras empresas a meterse no terreo da animación. ao tempo que algunhas das máis veteranas do sector abandonan o seu modesto nicho de mercado (a publicidade. en que participa Bren/Filmax. que foi vista en España por máis de 500. de Dygra. cunha longametraxe que se rodará en cinema dixital.545 Nº de Empregados 5 105 2000. A produtora coruñesa está a iniciar a aplicación dun sistema integral de produción dixital de animación que permite realizar eficazmente unha produción dixital en 3D. Ámbalas dúas longametraxes supoñen o necesario salto de calidade para seguir competindo con éxito nos difíciles mercados globáis.33% Facturación 101. Creada en 1987.

A Xaguarana. Actualmente Virginia Curiá e Tomás Conde están a producir xunto con Continental Animación unha serie para televisión titulada E por que?. unha idea orixinal de Algarabía Animación. O obxectivo final da participación de Dygra nesta empresa é que o eixe A Coruña–Porto pase a ser unha zona recoñecida mundialmente na produción audiovisual de animación. Aproveitando o know-how dos seus socios galegos (detentores do 50% do capital). produción e distribución de contidos audiovisuais e que está participada por Dygra Films. O primeiro iniciouse no mundo da animación como debuxante e creador de fancíns como Xofre. dirixen dúas máis a modo de estudos de experimentación: Cuaderno de Bitácora e Noite Meiga. é o título do proxecto de longametraxe que Lúa Films está a desenvolver. sombras e sopas de arroz. o porco que anima as tardes da TVG. a compañía ten previsto crear un Centro de Estudios de Animación. ademais de realizar paralelamente traballos como empresa de servizos para grandes produtoras europeas e americanas. Desembarco Producións foi creada en 2001 polo artista Miguelanxo Prado e o músico Nani García. En 1998 foi requirido pola factoría 191 Appia Filmes é unha empresa situada en Porto e recentemente constituída. Sueños de Papel (desenvolvementos para cinema. Finalmente. En paralelo comenzan a traballar en publicidade colaborando con Lúa Films para a axencia BAP&Conde e como cliente Gadisa. A eles sumouse un novo proxecto de longametraxe: De Profundis. a través das sinerxías culturais. Pica Pica Circus. e coa vocación de participar en proxectos inspirados no entretemento e respecto ao público infantil.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA dun edificio de 2. a longametraxe As Aventuras de Xoán sen Medo e a serie de televisión Saltiños. ademáis de traballar en publicidade e no desenvolvemento de varios proxectos. Tamén participa no 50% do capital de Appia Films. Dygra dispón da infraestrutura necesaria para poder estrear unha película de animación propia por ano. E por que?. realidade virtual e outras tecnoloxías punteiras no eido do 3D. artísticas e de investigación dos diversos socios de Appia Filmes. que realizou Virginia Curiá e que produciu Tomás Conde.e Alistán. Good Night Mon Ami. A escola das areas. televisión e multimedia). Nestes momentos atópase na procura de financiación. unha serie composta por sete curtametraxes: Ignotus. no que os integrantes de Algarabía Animación asumen a dirección.500 m2. as coproduccións con Zeppelín Filmes (compañía portuguesa gañadora do Cartoon DÓr 2000). Tamén neses inicios fanse cargo das cortinillas animadas para a TVG: X Aniversario de TVG. unha produtora de animación portuguesa coa que coproduciu O soño dunha noite de San Xoan 191 . con perspectiva comercial e un punto de mira posto nun mercado internacional cada vez máis aberto ás producións que nacen nesta beira do Atlántico. Algarabía Animación é unha produtora que se forma en 1995 por mor do proxecto de fin de estudos da EIS de Coruña. e de todos os personaxes da serie Os vixiantes do Camiño. Oniria Publishing (editora de publicacións) e Filloa Records (editora musical). inspirada na obra de autores galegos homenaxeados no Día das Letras Galegas. cuxo obxecto social é a formación. en coprodución con Algarabía Animación. o demo oveiro. 203 . Con estas novas instalacións. Máis tarde Algarabía Animación ideou a serie A lingua animada. Meigallos. Alegrías de Puerta Tierra e dende entón todos os traballos foron codirixidos por ambos os dous. algunha serie para a revista El Jueves e álbums como Stratos ou Tanxencias. Estudio Dygra (estudio de animación dixital). Por outra parte. (compañía coruñesa) e outra serie para TV. e foi coproducida por Lúa Films. en coprodución con Desembarco Producións. Miguelanxo Prado e Emilio Aragón. Esta iniciativa nace cunha carteira inicial de tres proxectos: por unha parte a serie para TV en coproducción con New Gravity Laws (empresa viguesa con experiencia nos videoxogos) As Aventuras de Boomerang e. as tecnoloxías empregadas céntranse na animación dixital. Os defuntos falaban Castelao. o grupo Dygra Films reforzou a súa estrutura coa constitución de Producciones Dygra Films (produtora e comercializadora). cuxa situación definitiva están a valorar os directivos da compañía. por outra. co fin de formar profesionais cunha preparación específica neste campo dos que poder nutrirse. dedicada ao desenvolvemento e financiación de produtos de animación. No equipo de traballo participan autores como Anxela Loureiro. e Os Milollos. O grupo Continental inaugurou unha nova liña de negocio centrada no terreo da animación. Despois deste primeira curta. Algarabía Animación e a TVG. contando ademáis coa axuda da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. tanto para cinema coma para televisión. É o creador do líder infantil Xabarín.

A produtora compostelá K-Media. storie boards. Con este paso estratéxico. Como horizonte final está facer unha produción máis ambiciosa sobre as obras de Castelao. as moscas Ho-Ho e Hu-Hu ou a señora D 'Abondo. Nesta ocasión. para levar á gran pantalla. Ventura é un neno que se perdeu nun labirinto de soños e que un día remata na fantástica illa de Hypnos. esta teleserie de 26 capítulos de 7 minutos. Traballan en animación 2D tradicional. É de destacar o seu labor nos últimos anos para Recreativos Presas. ademais doutros de repercusión internacional. é unha comedia familiar para todos os públicos. sobre todo. contan con varios proxectos. recreará novas aventuras dos principais personaxes da anterior produción de Dygra. como a toupa Furi. reside no campo da ilustración. un dos pioneiros da animación por ordenador e ex director de produción dixital de The Walt Disney Company 192 . carteis. pasando pola animación e o deseño web. longametraxe que contou co asesoramento do autor de The Art of 3D Computer Animation and Effects. así como 2D integrado con imaxe real e. televisións e axencias de publicidade. dirixida por David Rubín e Juan Carlos Pena e con guión de Beatriz Iso. presentada no Cartoon Forum 2005. Limaia é unha produtora audiovisual situada en Sandiás (Ourense). para as principais axencias de publicidade e moitos clientes directos. O Bosque Animado que. Tangaraño nace no ano 2000. fundado por Joaquín Peral en 1992. Colaborou coa empresa de animación Algarabía e con Lúa Films no deseño visual da película e dos personaxes de Pica Pica Circus. ao deseño gráfico e a publicidade. Trátase da continuación da primeira longametraxe da produtora. Producciones Khartum nace en 1996 como herdeiro do Estudio Cartón. crearon animacións e deseño de personaxes para proxectos de comunicación interna de grandes empresas. Coñecemiento e Multimedia. De xeito máis inmediato a produtora ten previsto acometer despois de setembro a animación das Memorias dun ollo de vidro. o desenvolvemento de contidos e a realización gráfica do proxecto Playcenter. no seu papel de provedores de creación de contidos. que leva o mesmo título.2. etc. Noite de Paz. Se ben as súas producións son a pequena escala. etc. . na actualidade. A intención do estudio é que este non sexa máis que un primeiro paso para ir levando á animación distintas obras do escritor e humorista de Rianxo. que abrangue proxectos que van dende o cinema e a televisión.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO americana Dreamworks para deseñar os personaxes da serie de animación Men in Black. Pero a animación é a súa grande ambición. dende a creación de mascotas de grande éxito en campañas. portadas. Miramax Films tenlle adquiridos os dereitos do seu álbum Trazo de Tiza. escrita por Beatriz Iso Soto e Amaia Ruiz sobre o Nadal que se atopa en fase de desenvolvemento e cuxa estrea está prevista para o ano 2007. tralo acordo acadado coa Editorial Galaxia. é un estudo de produción audiovisual que naceu no ano 2000 baixo a responsabilidade de Fran Lorenzo. Converter os contos de Castelao en historias animadas é outro dos proxectos que o estudio galego ten para o futuro. onde levou a dirección creativa. O seu principal valor.3 Principais proxectos da animación galega El Espíritu del Bosque é a proposta de Dygra Films para o ano 2006. en coprodución con Continental. e que está a desenvolver a longametraxe en 3D Turionitas e unha serie para televisión. Secuela do CD-rom interactivo O labirinto dos soños. da man de Francisco Bueno Capeáns e Gema Rey Fuciños e funciona como provedora de servizos e materiais gráficos de animación para diferentes empresas. a produtora galega intenta entrar pola porta grande no mercado estadounidense. 5. incluídas grandes produtoras. ilustracións para revistas. 2D para Internet e. A actividade principal do estudio foi sempre o deseño gráfico e fixo nestes anos multitude de folletos. e está producida por Grándola Nova e dirixida a unha 192 A relación entre Kerlow e Dygra comezou con O soño dunha noite de San Xoan. ata grandes pinturas en edificios. A súa primeira produción foi o vídeo O tempo das chuvias (2000). os que compartirán protagonismo con novos amigos. Ademais. os creadores ficharon como director a Isaac Kerlow. Na actualidade está inmerso na produción da longametraxe De Profundis.

unha serie de televisión de 52 capítulos de 12 minutos cada un sobre un neno moi imaxinativo. narran as aventuras dun pequeno robot que soña con converterse nun neno de carne e óso. Filmax Animation está a traballar na serie P3K Pinocchio 3000. Saltinhos é unha serie de animación de deseño para un público infantil. a meirande parte deste proxecto farase de xeito artesanal. o filme que dirixirá José Pozo e que Filmax coproduce de xeito maioritario coa italiana Lumiq. A estes proxectos iniciais se uniron dous novos: De Profundis. apoiados pola produtora Lúa Films. Ao igual que na longametraxe. unha violonchelista. cun dos presupostos mais elevados do cine español (tanto de animación coma de imaxe real) que chega aos doce millóns de euros. Virginia Curiá e Tomás Conde. cun orzamento de 5 millóns de euros. A cada capítulo correspóndelle unha canción que podería pasar por un vídeo musical. coidando ó máximo o mais mínimo detalle dos deseños e a animación. Para facer este proxecto. que conta coas aportacións que fan á historia Rucio e Rocinante. Feita íntegramente en 3D nos estudos de Bren coas máis modernas fórmulas de animación e cun equipo técnico e artístico do mais alto nivel. onde cada frame é un 193 Coa que xa traballara en P3K. combina animación 3D e cancións orixinais de diversos estilos. os 26 capítulos desta serie. de intervención social e política e de insubordinación e contestación contra a ditadura. máis a narrativa visual dálle continuidade á historia.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA audiencia infantil. como acontece coas últimas producións animadas en todo o mundo. Vendo a serie completa pódese seguir a Ventura dende que chega á illa ata que encontra a Hypnos. hai unha carteleira inicial de tres proxectos: por unha banda As aventuras de Boomerang. o deus dos soños. Pinocho 3000. para un público máis adulto. preparan Pica Pica Circus. Cada un dos capítulos da serie correspóndese cunha peripecia de Ventura dentro da illa. Con Nocturna Filmax Animation volve a apostar por un produto da mais alta calidade feito de xeito tradicional. Filmax Animation aliouse de novo coa francesa Animakids 193 . sobre 39 cidades-capitais e outras de maior importancia en todo o mundo que son visitadas e mostradas por unha nena. as monturas de Sancho e Don Quijote. é unha cómica e un tanto irreverente revisión do clásico de Cervantes. Tras a súa estrea na pantalla grande. Ainda que de novo haberá unha porcentaxe de técnicas de ordenador. Donkey Xote. estruturada en 39 episodios de 7 minutos cada un. os directores queren conseguir unha película dirixida fundamentalmente a nenos entre seis e oito anos pero. intentou pasar mensaxes subliminares. nunha romántica casa situada no medio do océano. As aventuras de Xoán sen medo foron escritas en 1932 por un famoso poeta portugués que. as coproducións con Zeppelín Filmes da longametraxe As aventuras de Xoan sen medo e a serie de televisión Saltinhos. Dentro da nova división de animación de Continental. Neste sentido. O debuxante galego Miguelanxo Prado está a colaborar no proxecto visual. buscando que se note este deseño porque achegará un estilo que será novo para a animación en plastilina. Para este proxecto. 205 . por outra. que non resulten completamente indiferentes para os adultos. En cada un deles atoparase con diferentes compañeiros de viaxe que lle axudarán a avanzar na súa misión. inspirada no clásico de literatura infantil de Carlo Collodi. Trátase dun poema visual sen diálogos. é a mais ambiciosa produción neste eido levada a cabo en España. a primeira longametraxe de animación con plastilina que se producirá en Galicia. A serie está dirixida por Maximino Díaz Gervano e mantén as innovadoras liñas estéticas presentadas na longametraxe. a produtora española conta co apoio dos estudios Bren Entertainment. a través destas inocentes historias infantís. Picasso Pictures e Animakids Productions. longametraxe que narra a historia dun pintor namorado do mar que vive xunto á súa amada. que coproducirá xunto á empresa New Gravity Laws e.

Ignacio Benedetti Cinema financiará o próximo ano a película Linko killer machine. a previr os accidentes domésticos. os seus produtores aseguráronse a colaboración no proxecto dun dos referentes actuais da animación stop motion. usando maquetas e bonecos construídos nunha mestura de látex e será o primeiro filme de cinema que se ilumine cun sistema dixital. visualización científica de grandes volumes de datos. Algunhas simulacións funcionan mellor usando técnicas de realidade virtual onde os mundos creados só existen na memoria dun computador. props e escenarios así coma parte do modelado 3D e do storyboard. Será rodada en cinematografía intervalométrica (stop motion). Dirixida a un público infantil e desenvolvida en 2D e 3D. un neno. amosa unha deliciosa homaxe ao mar. Virginia Curiá e Tomás Conde son autores da idea e directores. New Gravity Laws. guionista de O lapis do carpintero. O espectador. etc A simulación é un proceso que nos permite estudar un sistema físico substituíndoo por outro máis doadamente observable ou medible. Trátase dunha peza de ciencia ficción. de produción maioritariamente portuguesa. tanto a nivel narrativo coma visual. con moito humor. Partindo dunha estructura de conto tradicional. pero que conta coa participación de Ibisa TV e Televisión de Galicia. unha longametraxe de animación 3D por ordenador que aborda unha trepidante historia de aventuras no espazo. e que levarán o nome de Harryhausen Workshop 195 . pola súa vez. o inicia nos segredos da natureza. onde os protagonistas. Trátase de un proxecto cun marcado carácter internacional. Xosé Morais. que bordando paxaros encantados. Turionitas (perdidos na terra) é un proxecto de longametraxe da productora compostelana K-Media. Estas técnicas crean ámbitos (inmersivos ou non) que fan a interacción entre o home e a simulación o máis natural posible. onde os obxectos posúen a sensación de presenza espacial. Ademais. recrea a historia de Joâou. A realidade virtual refírese ao uso de tecnoloxía informática para crear a sensación dun mundo tridimensional interactivo. que controla as sensacións do usuario a través de imaxes tridimensionais ou son. ambos os dous desenvolvementos propios da empresa e protexidos por patentes. . que vive xunto ao misterioso bosque de Azemeis coa súa nai. acompañado dunha orixinal música sinfónica composta por Nani García194. Pola súa parte. encóntrase nun estado avanzado de preprodución no que xa se completaron as fases de deseño e desenvolvemento visual de personaxes. Aínda que se traballará en cinema. ambientada no futuro. na que se combinan humor e acción. É a relación entre o usuario e os obxectos virtuais o que consegue este efecto de existencia concreta. de amor e fascinación. E por que? é unha serie de animación en plastilina composta por 52 episodios de 30 segundos cada un. de Juan Pablo Etcheverry.4 Novos formatos para contidos 3D A realidade virtual é unha das tecnoloxías con maior potencial en case calquera área de aplicación que un poida imaxinar: medicina. desenvolve unha historia máxica. 195 196 Kmedia ten previsto empezar coa producción ao longo de 2006. Coñecemento e Multimedia en coprodución coa española Black Maria Studios e a portuguesa Lampadacesa Cinea de Animaçao. unha nena e o seu gato. a posprodución será dixital. 194 Aproveitando as tecnoloxías de tratamento dixital das imaxes. Todos os bonecos.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO cadro ao óleo de Miguelanxo Prado. O proxecto despertou o interés de coprodutores e distribuidores no Cartoon Movie 2005 196 . dirixida a nenos entre 4 e 8 anos. está a traballar no proxecto Temple de curtametraxe de animación en 3D con animación 2D combinada. tratarán de ensinar.2. maquetas e decorados fabricaranse nos talleres que IB Cinema construíu. 5. interacciona co mundo virtual con dispositivos que van dende ratos 3D a cascos ou dispositivos hápticos. pero con estética retro e dirixida a un target de adolescentes e adultos. Joâo sete sete é unha longametraxe de animación. arquitectura. razón social da marca Alia 3D. como é Barry JC Purves. A longametraxe de animación 3D. escribirá e realizará para Filmanova Dick Sand: un capitán de quince años.

evidencia unha falta de realidade. grazas á realidade virtual é posible visualizar produtos de forma impresionante. como consecuencia.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA co que se pode concluír que polo menos debe existir capacidade de interacción para que un sistema poida ser considerado de realidade virtual 197 . Agora ben. A estereoscopia é a visualización de contidos en 3 dimensións 198 . Son varias as aplicacións da estereoscopía: publicidade interactiva. interpreta as dúas vistas lixeiramente diferentes e fúndeas. Hoxe en día. principalmente da vista mediante. Grazas a distintos dispositivos (lentes polarizadas. Internet) son a base da comunicación humana. que lle permite ollar a realidade tal como é. etc. definen o termo realidade virtual pasiva como aquela na que o usuario pode sentir o ámbito virtual ao seu redor pero non o controla. de maneira que aquilo que o usuario ve se corresponde en todo momento coa dirección na que mira.) o usuario pode internarse e interactuar con mundos que combinan realidade e/ou animación dixital. Así. videoxogos. LCS. Técnicamente. non obstante. por excelente que sexa a súa calidade. isto leva consigo un cambio radical respecto dos anteriores sistemas de representación. de forma que cada ollo do espectador unicamente ve unha das vistas (un canón para cada ollo). Cando se ve unha TV ou a pantalla dunha película. cunha visión plana dos obxectos. co que non hai interacción. É posible hoxe en día desenvolver xogos en estereoscopia que permitan chegar a un seguinte nivel no que o usuario se implique e se introduza no escenario onde se desenvolve a acción. progresando a sistemas en cor e posteriormente a formatos panorámicos e de alta definición. é a capacidade que ten o home de poder ver obxectos sólidos ou tridimensionais. destinada a ser vista a través da pantalla ou do papel. non sempre cun contido que reflicta a auténtica potencialidade desta técnica. unha das características que non poden faltar en toda aplicación seria de realidade virtual é a inmersividade. O sistema monitoriza ademais a posición e orientación de partes do seu corpo do espectador. Conceptualmente. estereoscópica ou visión en 3D. como se estivesen presentes. a visión binocular. un ámbito inmersivo de realidade virtual é un sistema composto de hardware específico que consegue a estimulación dos sentidos. como faría nunha situación real. con tres dimensións: alto. para facer que o usuario sente dentro dun modelo dixital. En publicidade interactiva. evolucionaron ata alcanzar unha calidade visual similar ao ollo humano. os medios de comunicación audiovisuais (vídeo. pero engadindo tanto efectos dixitais como reais. cinema. a sensación do usuario de estar dentro do mundo artificial xerado pola computadora. vermello e azul. cinema. en especial a orientación da cabeza. etc. sendo un mero espectador. Xa só falta un terceiro grao para lograr a perfección. creando o que deu en chamarse sensación de presenza real. arquitectura. dende os seus comezos en branco e negro. Se se quere falar con propiedade. o que lle proporciona ao espectador unha sensación de realidade que non alcanzan sistemas comúns. TV. A palabra estereoscopía provén do grego stereos ‘sólido’ e skopia ‘ visión’. A característica principal da visión binocular é a facultade para percibir a priori distancias e volume de obxectos. esta carece desa característica e. de tal maneira que o cerebro. Os sistemas 3D reais utilizan na súa filmación cámaras especiais que simulan a visión humana. como sucede nun videoxogo ou nun catálogo dos usados en Internet que permiten mover ou rotar un obxecto na pantalla. utilízanse dous canóns de proxección independentes. nos cales o equipo técnico era o medio para xerar unha imaxe. é habitual ver definidas con ese cualificativo certas aplicacións que non pasan da simple visualización en tempo real dun escenario tridimensional na pantalla do ordenador. o termo realidade virtual é usado en moitos sentidos. 198 207 . xunto a un software de simulación en tempo real que xere as imaxes que verá. O obxectivo deste tipo de tecnoloxía é intentar que a persoa teña a impresión de estar no interior do modelo. a proxección de imaxes. Na proxección. ancho e profundo. 197 Algunhas fontes. captando dúas vistas lixeiramente separadas no espazo.

desenvolvida por VideaLAB. eses avances xa se están a aplicar á realización da obra de animación Jako. A través dun convenio coa produtora Dygra Films. é o desenvolvemento dun sistema de edición non lineal. etc. así como tamén é posible unha aplicación estereoscópica sen que se fale de realidade virtual. posto que a montaxe e edición da imaxe 3D é tamén diferente dos sistemas convencionais.. foi o marco elixido pola empresa galega Enxebre Entertainment para a exhibición das súas últimas producións audiovisuais en 3D estereoscópico. ladrón de mascotas. Sony. senón tamén para a recreación do espazo en épocas pasadas. Pode formar parte dun sistema de realidade virtual. 200 . pero non é imprescindible. da Universidade da Coruña. permitindo cubrir por completo os 360º do ámbito que rodea o usuario . 200 A imaxe que se presenta é xerada en tempo real para mostrar a vista correspondente á dirección na que se orienta a devandita pantalla. O uso de imaxes panorámicas esféricas mostrouse como unha ferramenta idónea para a descrición técnica dun espazo arquitectónico. O Sistema Avanzado de Navegación sobre Terreos Interactivo (SANTI) é un proxecto de simulación do terreo en 3D en tempo real que mostra Galicia dende o aire a partir de tres requisitos básicos: interactividade. vai ser proxectada no parque temático da Warner Bros en Madrid. Dende o detalle construtivo.unha aventura espacial na que un patrulleiro tenta revelar o misterio que ten aterrorizada a toda a galaxia: a desaparición das mascotas.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO A estereoscopía é pois unha visión en estéreo. o Grupo de Visualización en Enxeñería e Urbanismo da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños. xunto co Grupo de Sistemas Autónomos da Universidade da Coruña. que combina imaxe real e imaxe sintética e que está destinada ao sector do entretemento. ata a visión global do territorio. Ascension Tech. A aplicación Catedral Virtual de Tui. como nun monitor estéreo. o funcionamento de Capitais Virtuais 2000. baséase na captura dos movementos que o usuario realiza coa pantalla. o Reality Center de Suíza ou o Reality Center de Reading (UK). Con iso. que varía segundo se xira a pantalla en calquera dirección. a feira mundial máis importante das dedicadas ao mundo dos gráficos por ordenador. Os proxectos foron adaptados para traballar con hardware de casas tan coñecidas como InterSense. serve non só de guía para o estudo do estado actual. tal como o mostra o feito de que estea presente en exposicións. consistente na reconstrución virtual dos ámbitos urbanos máis significativos de cada unha das nove capitais europeas da cultura 2000. Na comunidade galega téñense creado algunhas das produción nestes novos formatos de xeración de contidos en 3D. Dende 1993. un capítulo dunha serie piloto en formato de alta definición. Elumens. a través do Grupo de Investigación de Visualización Avanzada (VideaLAB). o simulador de terreo civil que abrangue maior extensión resulta de grande importancia e goza de recoñecemento científico. o edificio e a cidade. tempo real e alta resolución 199 . Trátase dunha maquinaria que non está comercializada no ámbito mundial e que lles permitiría tanto mellorar os procesos produtivos como introducir novos servizos. Do mesmo xeito. de forma permanente. Neste momento. Jako. leva a cabo traballos de I+D nas técnicas de visualización por computador aplicadas a todos os campos da construción. O VideaLAB traballou con varios sistemas de representación gráfica e con algúns trackers para captura de movemento. VideaLAB desenvolveu o modelado 199 Aínda hoxe. a produtora galega convírtese na primeira factoría española que consigue tal feito. Canles e Portos. Ademáis. pasando pola ponte. A produtora está a desenvolver o equipamento necesario para rodar producións audiovisuais en tres dimensións. Outra das liñas de investigación nas que traballa a compañía. como no Reality Center de Toquio. Virtual Research. O Siggraph 2004.

202 203 209 . moi próximos ao discurso da publicidade. Enxebre Entertanment produce vídeo estereoscópico e conta con varias realizacións de animación. diapositivas. senón por cineastas autodidactas que dispoñían de tecnoloxía profesional nas 201 A orixe do proxecto de Museo Vacío atópase na busca de creación de contidos para a futura Cidade da Cultura. con intención de relato e moi influídos pola vangarda do cinema e eran fitas do mesmo corte das que se estaban a producir no resto do Estado. que consiste nun espazo real que está baleiro. sen fíos. de Xavier Villaverde (Vídeo Trama) e Denantes (1984). Naqueles anos. vendo unha serie de contidos multimedia deseñados especificamente para este proxecto (espazos virtuais. fume e aroma de incenso. é un descoñecido malia a súa experiencia cinematográfica. mediante unha mochila cun PC portátil e lentes de realidade virtual. 5. investigando nos seus límites expresivos. se ben. Eloy Lozano. integrou na produción Cuatro escultores materiais e técnicas de diferentes soportes (cinema. 16 e 35 mm. de Manolo Abad (Espello Vídeo Cine). inicia a saga de Jako. sons..3 O VÍDEO EN GALICIA Os inicios da vídeocreación en Galicia organizáronse arredor de produtoras industriais.. que terá continuidade en Noticiero espacial e en Jako y el ladrón de mascotas (2004). Todos eles contribuíron á configuración dunha das características diferenciadoras do vídeo galego e é que as súas primeiras fitas non estaban producidas por artistas. mediante a aplicación de técnicas de iluminación por radiancia para a creación audiovisual en animación 3D. pioneiro dende 1974 na realización de curtametraxes cinematográficas en 35 mm. un oficial da patrulla espacial intergaláctica encargada de velar pola seguridade do cosmos e é. a súa única posibilidade de profesionalización. Xavier Iglesias. Algúns autores como Antonio Simón utilizan o soporte videográfico como unha posta en escena claramente cinematográfica. sen códigos preconcibidos. Un filme que foi proxectado no posto de Turgalicia na feira FITUR 2005. conseguiu resultados creativos. O novo soporte.. Na curta Cuento de Navidad (2001). Madarnás. ademais.) onde. esta última realizada con motivo do Ano Santo 2004 e que combina imaxe real en 3D e imaxe sintética e que conta con efectos como vento.) e mesmo poder ver a outros usuarios que se moven e gozan do mesmo espazo de forma independente. o usuario percórreo fisicamente e percíbeo como unha realidade circundante en tres dimensións. obxectos.. Manuel G. Arximiro García. Antón Caeiro e outros. fotografía. nos que se explotan as posibilidades técnicas e visuais dos novos equipos.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA tridimensional do Pazo dos señores D'Abondo. da película O bosque animado. alternábase a produción industrial con pequenos experimentos persoais. ambas as dúas da Coruña e xurdidas da iniciativa de antigos membros do grupo cinematográfico Imaxe. Consecuencia destas investigacións foi a produción de dúas fitas tituladas Veneno puro (1984). Grazas a un convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Universidade da Coruña. Ambos os dous traballos foron realizados partindo duns recursos cinematográficos. tales como Espello Vídeo Cine (1982) ou Vídeo Trama (1983). que se está a construír en Santiago de Compostela. interactivo e multiusuario. Tamén é posible atopar influencias cinematográficas en Carlos Amil. un sistema de realidade virtual inmersivo. como en Mujer atrapada. Tratábase de pequenas cooperativas de creadores e afeccionados ao cinema e algúns deles levaban xa preto de dez anos filmando en súper 8. xa que daquela ninguén vivía en Galicia da produción de imaxes. Outras producións son Amor amores (2004) ou Ritos e lendas da catedral (2004). arte. o vídeo. VideaLAB creou tamén o Museo Baleiro201. a ovella negra da formación. O El pez que habla (2004) combina imaxe real submarina en 3D e imaxe sintética e foi rodada no Aquarium Finisterrae da Coruña 202 . Por outro lado. cunha posprodución elaborada e rigorosa. transitable. 203 O soporte electromagnético sería. segundo Manuel González Álvarez.

en 1982 o Ministerio de Cultura encargoulle ao cineasta galego Carlos Velo unha serie de dezaséis vídeos para a exposición Os españois republicanos no exilio. Nalgunhas fitas utilizouse unha canción/texto como referente claro que lle proporcionaba unidade narrativa ao producto. Manuel Abad. Antón Segade. Pgbellas. Tamén en canto aos contidos e ás formas narrativas utilizadas se evidencia esta pegada. Soneira/Briset. Por outro lado. xerados nas orixes da produción videográfica en Galicia. Pedro Losada ou Xose Abad. mentres que noutras. Os guións. Xesús Vecino. publicidade e televisión). universal. tras a que funda a súa produtora Vídeo Esquimal. estaban ao servizo dunha sutil narración asociativa. sobre todo. aínda que admitindo un 204 Denantes (1984) é un dos primeiros vídeos que toma Galicia como marco referencial para abordar un tema universal: Galicia era a comunidade que rexistra un maior número de suicidios da península. o carácter didáctico ten prioridade nestas producións. con formato de videoclip. Alicia en Galicia caníbal (1984) e Galicia sitio distinto (1988). están. da música. dá información e invita á reflexión sen dependencia dos restantes. senón tamén un territorio de exploración e investigación persoal. sen referentes culturais nacionalistas. En Bremen Onde (1986) de Briset/Soneira e 24x25 (1984) de Antón Caeiro os fragmentos de cinema afeccionado relaciónanse directamente co obxecto central da obra. A liña formal do conxunto rompe en Homenaje a León Felipe. .LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO súas propias empresas e para os que o vídeo non era soamente un novo oficio. procede de ámbitos tan heteroxéneos como o deseño. son dúas viaxes pola Galicia actual. é posible observar como nalgúns deles se dá un compromiso evidente coa realidade galega. máis preocupados por certo tipo de comunicación directa. pola contra. que prescinde de particulares localismos 204 . Mateo Meléndrez. Xavier Villaverde homenaxeou dunha forma peculiar o thriller policial en Viuda de Gómez e hijos (1984). elabora un ensaio sobre o suicidio na sociedade galega. Cunha duración total de hora e media en diferentes minutados e ideada como apoio audiovisual da exposición. El final del romance (1991) e os vídeos de Antón Reixa. ou na videoinstalación LA (1987) de Pgbellas. o autor. realizado entre 1973 e 1975 en formato cinematográfico e que Velo inseriu neste conxunto para enriquecer o resultado global. o terror e King Kong en Veneno Puro (1984). Sexo Macumba (1985). de Xavier Villaverde e Antón Reixa. posuídos da verdade cara ao espectador. o que se buscaba era a adecuación do ritmo visual de imaxes e sons sen referentes concretos e. concisos na narrativa e ricos na linguaxe. Xosé Búa. que atrapa comodamente o dramatismo daquel tempo. Unha das constantes no conxunto das primeiras videocreaciones galegas é a importancia do espazo sonoro e. no que a través dun ritmo endemoñado e unha eficaz utilización dos efectos se lles pasa revista aos procesos de transformación e cambio que se produciron no país naquela década. Salvamento e socorrismo (1984). as artes plásticas ou o ensino. Ai amante (1988). noutros casos. Durme Rainer estás morto (1986) de Antón Segade é unha particular homenaxe a Fasbinder. Cada un dos seus vídeos ten autonomía propia. de Antón Reixa. entre outros. é a primeira videocreación deste autor. algo máis tardío. Nela propón un percorrido irónico e divertido por algunhas das constantes esquizofrénicas do país galego e conta coa música dos Resentidos e a especial capacidade de comunicación persoal de Reixa. Queda patente a influencia do cine na formación dos autores de vídeos galegos. a xulgar pola cantidade de videoclips realizados: Siniestro Total (1983). En canto ao contido e á temática destes vídeos. O segundo grupo de autores. No resto das obras é posible atopar outros temas como a relación da música coa experimentación formal e a presenza dos propios medios de comunicación (cinema. especialmente. O discurso hiperfragmentado da televisión aparecía en 365 (1992). celebrada en Madrid en 1983. Antón Reixa. mentres que outros autores se interesan máis pola investigación sobre estruturas formais. Alberto Expósito. Nos seus traballos parece haber unha menor preocupación pola historia e unha maior énfase na envoltura formal. de Manuel Abad. A través de fontes documentais de variadas procedencias. Son Ignacio Pardo. Xosé Abad móstrase fascinado pola fotografía en Gris Púrpura (1991).

O realizador ourensán Xavier Bermúdez tenta axudar a descubrir Compostela. as películas serie B norteamericanas dos cincuenta e os filmes xaponeses de mostros. 211 . levada a cabo por Formato Producciones e estreadea no Teatro Madrid. administracións públicas. malia que a maior parte delas combinan este tipo de produtos coa produción televisiva. a meta final. En total. Gran Plaza Asimov (2001). En nombre de la infanta Carlota (2002) vén ser unha realiación audiovisual do musical do mesmo título. Los Enemigos. Homenaje a Luís Buñuel. Hombres G. Vida cultural. Os peregrinos é unha destas creacións 205 . como a cidade construída. Rosendo. recrea o mundo do grupo tecno Aviador DRO. O peregrino. empregando imaxes 3 D para ilustrar as xentes e os lugares de Mecanisburgo. centros científicos de investigación e centros de ensino. Antón Reixa produciu xa en tempos máis recentes numerosos videoclips. Ricardo Boo e Manuel Palacios asinan os demais traballos. Tres pintores. E que recibiu o Pemio Divulgación da Casa das Ciencias da Coruña. Os Resentidos. Los niños de Morelia. México 1939. Triade crea unha praza para cada unha das cancións que interpreta o grupo Aviador DRO na súa xira 2001. La Guardia. Na videocreación para a escenografía Mecanisburgo (2000). coa mestura de técnicas e recursos visuais. Varias son as empresas dedicadas á produción videográfica en Galicia. Cabaret Pop. buscan a expresión dun mundo compacto e coherente co discurso anarco-científico do grupo. encarnado polo actor Francis Lorenzo. publicitaria ou mesmo cinematográfica. en xaneiro de 2002. Adios a la república). Producciones Federico de la Peña está especializada na produción de documentais de natureza. documental no 205 206 Outros realizadores como Isabel Coixet. a cultura (Poetas sin retorno. Algunhas das súas principais producións son: Gonipterus. destinados ás televisións locais e autonómicas. Pintura y poesía. Danza Invisible. Divinas palabras. Homenaje a León Felipe. Vida cotidiana. Mikel Erentxun. chega ao cumio do Monte do Gozo e divisa Santiago. Luz e Esclarecidos. ademais de dispoñer dun completo arquivo de imaxes en sistema Betacam SP sobre fauna e flora de Galicia. Siniestro Total. como un faro ou final dos camiños da historia. asociacións municipais. Duncan Dhu. máis dunha hora e media de imaxes que. escrita e dirixida por Reixa. cidade virtual na que se atopa a Gran Plaza Asimov. un vídeo musical realizado por Triade. Trátase dunha intervención videográfica e musical sobre o Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela. enemigo del eucalipto (1996). Durante o ano 2000 a cidade de Santiago de Compostela ostentou a condición de Capital Cultural de Europa. Un arquitecto). presentando un índice de especialización medio ou baixo. Antón Reixa. Dos músicos) e os personaxes (Lázaro Cárdenas. producida por Portozás Visión (actualmente Filmanova) para Canal + España. Plan de recuperación de ríos de Galicia (1997). integrados nun bloque sobre a vida do exilio arredor de 3 criterios temáticos vinculados entre si: a historia e a política (El éxodo y el llanto. El latido de la braña (1996). Entre algunhas das producións audiovisuais que se realizaron ese con motivo están seis traballos de videocreación impulsados por Canal +. Baixo o título xeral de Seis olladas de Compostela outros tantos realizadores tentaron recrear a esencia da capital compostelá. entre os que destacan os realizados para Joaquín Sabina. Vida política. ¿Estarán vivos? ¿Serán de pedra? (2000) é unha vídeo creación. Nación Reixa. Manuel Iglesias.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA visionado cronolóxico. documental que mostra por vez primeira a praga do gurgullo do eucalipto. na que se mostra a vida oculta nas brañas galegas 206 . Para a escenografía de Genoma Tour '99 (1999-2000) Triade Comunicación de Empresas crea un conxunto de doce pezas que supoñen máis de 75 minutos de imaxes inspiradas na estética do cartelismo soviético de principios do século XX.

¿Volverás? (2002) é un videoclip de animación realizado para Elefant Récords. videoclips. ciudad bimilenaria. La herencia de Germinal (1998). Sony creara o sistema Betamax e JVC. Ourense. Memoria de rosas: A ruta de Rosalía de Castro. talk show e televisión interactiva. Sony aceptou a derrota e comezou a desenvolver as súas propias videocaseteiras baseadas en VHS. 1989 e un longo etcétera de vídeos de tipo cultural e biográfico. non compatibles entre eles. Baixo o nome de DSK. Ophiusa tamén conta cunha ampla experiencia na produción videográfica. fundamentalmente de carácter educativo ou corporativo. Despois de varios anos de loita. boa vila. María Pita: 1589. e composto de cinco cápsulas dun minuto. A videocreación 1848-2002 (2003) foi realizada por encarga do Museo do Mar de Galicia para a exposición Olladas oceánicas 2003/4 e consta dunha peza que describe a transformación do cadro do artista francés. que se detén tanto nos que aínda están en uso coma nos que pasaron a unha situación de abandono ou de ruína. la ciudad del oro. celebrado o mes de xuño en Barcelona pola revista SCOPE. Durante a década dos oitenta houbo unha feroz batalla entre ambas as dúas compañías para impoñer a súa norma. . que continúa coa produción de clips de artistas españois. sobre o movemento sindical o papel. sobre Compostela-Porto-Salamanca. para 1985. Ringo Rango é unha produtora de Antón Reixa. como Duncan Dhu. El relevo histórico (1998). o VHS (Vídeo Home System). exposicións ou mostras de arte. Bailando (1999) é unha encarga da empresa discográfica Chewaca e o seu grupo Astrud.1 A distribución videográfica e de DVD en Galicia As videocaseteiras fixeron a súa aparición a mediados dos setenta. cando dúas compañías empezaron a perfeccionar os seus propios formatos. La Coruña: luz. Cantos. combina diferentes disciplinas para intervir en espazos.3. O seu videoclip Twin Power obtivo o Premio do Público no Festival de Videoclips Nacionais. Pontevedra. para cuxa produción e desenvolvemento aplicou tecnoloxía da televisión dixital e multimedia. que xoga a clase obreira na conformación e desenvolvemento da sociedade europea nos séculos XIX e XX. Jean François Millet. con A vida nas augas doces a través do microscopio. 5. Igualmente. capital de Occidente. moitas veces esquecido. Luz Casal. Golosinas (2000). Sabina. Lugo. Noutras ocasións. o VHS xa se impuxera como estándar. un proxecto consistente en cápsulas de docuficción sobre a historia do século XX. o vencedor foi JVC e. Compostela. creado para a televisión do metro de Barcelona. Iris Produccións está especializada na realización de diferentes producións en soporte videográfico. piedra. como A cultura dos castros (1994). mar y crista. Las Espigadoras nun retrato de mariscadoras nunha ría contaminada polas empresas do petróleo. Juan Lesta e Belén Montero actúaan como realizadores-directores de proxectos audiovisuais relacionados coa música ou a arte: vídeo en tempo real para concertos en directo. A mensaxe das estrelas (1995) ou Expresionismo (1998). ou El derecho a la formación permanente (1996). videoinstalacións.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO que se recolle un estudo sobre o acondicionamento dos ríos de Galicia. Los Secretos ou Rosendo. sobre a historia da clase obreira galega dende as orixes do sindicalismo ata os conflitos obreiros dos anos 70. Manuel María da Terra Chá. etc. ademais de Cambalache. as capitais europeas da Cultura (do 2000 ao 2002). 24 h na canteira. ou Los molinos tradicionales de Pontevedra. videocreación. Siniestro Total. Saúde laboral no sector da pizarra ou Saúde laboral no sector do metal en Galicia para a formación en prevención de riscos. premio AGAPI 1999 ao mellor vídeo industrial ou corporativo. eventos. coplas e romances de cego. A produtora proxecta en actuacións con música vídeos propios baseados en loops de imaxes postproducidas. Ibisa TV produciu A sal da terra (1998).

novas tecnoloxías viñeron empurrando con forza. JVC e Philips e o formato HD-DVD.7 millóns do ano 2002 aos 281 millóns de euros no 2003. O número final de DVD vendidos aos consumidores case se duplicou. Sumando estes datos.1% máis que en 2002. cuxo gasto chega a cuadriplicar o do VHS 207 . o gasto en alugar DVD pasou de 927 millóns de euros en 2002 a 1.665 millóns de euros en 2003. descenden os principais indicadores.2 millóns en 2002 aos 10. no que se refire ao alugamento de DVD estas cifras foron maiores: obtívose unha facturación de 99. Tamén en España. experimentou unha evolución favorable: creceu un 19.0 en 2003. segundo se reflicte no Anuario de las Artes Escénicas. Dende que comezou a desenvolverse a tecnoloxía do vídeo. o gasto en alugamentos de VHS descendeu un 39. Así. as cifras do novo formato foron superiores aos de VHS. O reprodutor de DVD vaise impoñendo: o 34% contaba cun no ano 2003. A evolución desta cifra é paralela á do número de fitas vendidas aos consumidores. aínda que en regresión a favor do DVD. o que supón practicamente triplicar as cifras de VHS.5 en 2003. nesta ocasión. ata os 383. no que a compras se refire. O actual mercado videográfico está en plena reconversión. Estes datos indican que cada vez son máis as casa nas que cohabitan o reprodutor de VHS e o do DVD.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA O panorama actual deste mercado ofrece unha contenda similar. O formato VHS segue contando cunha presenza maioritaria. a industria videográfica está a sufrir un proceso de renovación da tecnoloxía da imaxe. As cifras indican tamén o forte poder adquisitivo daqueles que xa teñen reprodutor de DVD e que están a acumular películas nestes anos iniciais. un 13. O sistema de vídeo dixital posúe a súa propia loita para definir quen quedará co estándar do DVD de alta definición. apoiado por Sony. o número de títulos editados para a venda directa diminuíu e os ingresos pasaron dos 160 millóns de euros en 2002 aos 102. En alugamentos tamén se percibe a substitución progresiva do formato VHS polo DVD. un 65. En 2003. apoiado por NEC e Toshi. Así. que caeu dos 13. no referido ás compras de DVD.537 millóns en 2003. O principal protagonista é o DVD.6 de 2002) e se realizaron 41 millóns de transaccións. por primeira vez. No que se refire ao mercado de compra de VHS. se en alugamento de VHS se obtivo unha facturación de 52. vinculada á introdución do DVD. tratando de ocupar o espazo industrial e económico que conseguiu a industria videográfica nestes anos: unhas quedaron no camiño e non lograron os seus obxectivos e outras aliáronse con ela para saír mutuamente favorecidas. o sector de vídeo.9 millóns de unidades no 2002 aos 22. que está impulsando aos consumidores europeos ao gasto neste novo soporte. A historia repítese e.6 millóns de unidades en 2003. En cambio. o sector videográfico mostra sinais dun cambio estrutural. da SGAE 2004. 213 . mentres que as de DVD se cifraron en 8.8 millóns. Respecto do alugamento. Este proceso fixo que a industria videográfica se revitalice e se incremente o gasto en audiovisual dos fogares europeos. Pero con Internet e outras posibles iniciativas empresariais. os que se enfrontan son o estándar Blu-Ray. a evolución tamén foi positiva e.015 millóns de euros en gasto de fitas magnéticas. porcentaxe que case duplicaba o do ano 2002.6 millóns de euros (fronte aos 43. Musicales y Audiovisuais. debido a esa evolución positiva do DVD como novo soporte.5 millóns de 2002) e 207 2.4%. ata situarse nos 1. aínda que este incremento é menor ao que se produciu en 2002 con respecto ao ano anterior. o que supón 53. as cifras mostran unha evolución claramente positiva: o valor das vendas aumentou de 160.6%.087 millóns.2 millóns de euros (por debaixo dos 74.8% máis.026 millóns de euros. ao pasar dos 11. Como aconteceu coa música. baseado en láser azul.5 millóns de euros. o futuro preséntase ameazante e os retos aumentan para poñer a proba os profesionais. Non obstante. O gasto en vídeo dos consumidores europeos ascendeu a 12. pola substitución do formato VHS no soporte dixital DVD.

como se formaron. editouse en xuño do 2004 en DVD. en vídeo e DVD. Vía Láctea Filmes. a película combina a música de Luar na Lubre con impactantes imaxes de Galicia. Agás casos puntuais.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO realizáronse un total de 48.8 millóns de euros no 2003.4 millóns de 2002). Se.5% máis que no 2002. fotos da rodaxe e 5 cancións de Hai Un Paraíso. serviu para revitalizar o mercado. como é probable. as distribuidoras respectan as ventás e ata que as películas de estrea cheguen ás canles dixitais deberá pasar un ano. as dúas películas producidas por Pilar Sueiro dentro da vangarda cinematográfica Dogma 95: Érase otra vez e Días de voda. as vendas en DVD poden marcar o éxito ou o fracaso comercial dunha produción. Así. polo que esta última comercializará en España e Andorra. De feito. as letras das cancións. un 28. que poderá beneficiarse do apoio publicitario que recibiu o cinema pouco antes. ambas as dúas de Juan Pinzás. está o videoclub onde pode alugar as novidades en cuestión de cinco ou seis meses. case tanto como a venda de entradas en salas. . é dicir. as canles dixitais). A confusión que se trata de crear no espectador-consumidor pasa por facerlle esquecer que. o que lle axuda ao espectador a coñecer cada membro da formación galega. tempo máis que suficiente para explotar con habilidade a película no mercado de alugamento e mesmo no de venda directa. a televisión e. titulado Un bosque de música. sobre todo. gravadas durante a filmación da fita. o mercado do alugamento ascendeu a 151. Ao longo dos seus 80 minutos. A estes dous títulos uniráselles El desenlace. tras impoñerse na venda.1. información sobre o grupo e sobre a produtora de Un bosque de música. Entre os extras do DVD aos que se poden acceder dende o seu completo menú. Así pois. outro tanto antes de que pasen polas canles dixitais de pago. lonxe de prexudicar a industria cinematográfica. como traballan. Warner Music foi a responsable da distribución do DVD desta obra dirixida por Ignacio Vilar. a primeira de carácter monográfico sobre un grupo español que se filma en Galicia. un filme rodado en outono do 2004 e que pecha a triloxía oficial Dogma'95 do cinema español 208 . que afirma que xa aluga o 80% das súas películas en DVD. edítase en versión orixinal con subtítulos en 6 idiomas (castelán. o ciclo rebaixarase igualmente para a súa explotación en salas cinematográficas. o que supón a asimilación definitiva desta nova tecnoloxía por parte dos españois. Estase a asistir ultimamente a un bombardeo publicitario por parte destas últimas. A longametraxe musical-documental de Vía Láctea sobre o grupo folk Luar na lubre. no que a mensaxe que se lle transmite ao espectador é que os éxitos cinematográficos que nestes momentos están nos cines. 208 209 Os tres filmes foron escritos e dirixidos por Juan Pinzás e producidos por Pilar Sueiro. as biografías dos seus protagonistas. nas canles de pago. A produtora Atlántico Films asinou un acordo coa distribuidora e produtora de vídeo e cinema Manga Films. favorecendo así ao vídeo. Segundo os analistas. As dúas fitas permanecían inéditas en vídeo e DVD ata tal data en España. A maioría das compañías videográficas. poderán velos en cuestión de semanas pola pequena pantalla. aínda que foron estreadas puntualmente nas pantallas de cinema e viñeron obtendo repercusión en distintos festivais internacionais. entre medias. Dolby Analóxico e Estéreo. estas ventás tenden a acurtarse. Respecto da película que se estreou nos cines o 19 de maio do 2004. En total.6 millóns de alugamentos (moi por enriba dos 23. en que se inspiran para a composición dos seus temas e o porqué do éxito que os levou a converterse en referencia do movemento folk máis alá das nosas fronteiras 209 . esencial para gozar ao máximo da música que preside a longametraxe. inglés. as asociacións de videoclubs e a agrupación de almacenistas (Anemsevi) puxéronse de acordo para promover unha campaña publicitaria do vídeo e do DVD de alugamento que lle transmita ao consumidor final a existencia dunha alternativa para o fogar que reúne unha serie de vantaxes claras respecto da oferta que fan as demais alternativas (o cinema. o DVD de Un bosque de música inclúe contidos inéditos. francés. Outro dato relevante é a da empresa Blockbuster. o formato de DVD tamén superou ao VHS no ámbito de alugamento. polo que inclúe as opcións Dolby Dixital SR 5. destacan o making of (como se fixo). a aparición do DVD. portugués. o tráiler promocional. alemán e italiano) e os seus creadores puxeron especial interese na calidade do son.

UU. que foi galardoada co Goya á Mellor Película de Animación en 2004. en vez dun estante cheo de vídeos.8 millóns de Euros con 39 empregados.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA El Cid. e facturaron no 2003 11. e un nicho para cada tipo de programa de TV. para despois ir convertendo os principais consumidores en coleccionistas de espazos de TV. Miss Marple e Poirot. que creou a súa propia marca dentro de EE. e foi distribuída nos centros galegos de todo o mundo. A demanda de documentais e de series clásicas en DVD segue sendo minoritaria. Los vengadores. coa consecuente necesidade de ver os episodios perdidos e de "engancharse" á trama tempada tras tempada. A televisión desembarca cada vez con máis intensidade no mercado do DVD. As viaxeiras da lúa. 211 215 . senón tamén a series alleas. As viaxeiras da lúa. a lenda. De acordo cos fabricantes deste formato. contratando distribuidores independentes en todo o mundo para vender os seus documentais ou mesmo recorrendo a tendas propias. UU. pero aínda así os distribuidores afirman que os ingresos poden ser significativos.000 euros para a súa produción. e proba diso é que conseguira recadar ao redor de tres millóns de euros unicamente en España e nunhas datas. foi emitida pola TVG e a súa canle internacional. 210 Outra opción é a de Arts and Entertainment Television Networks.. distribúese en DVD a través dunha coidada edición. como as obras británicas Monty Python. A isto habería que engadir a proverbial calidade de fidelizar que teñen as series. algunhas optan por implementar outras estratexias de distribución. de Ibisa TV. as empresas ubicadas en Galicia e dedicadas á distribución videográfica son 3. Guardianes del espacio. (A&E Home Video). que contou cun orzamento duns 300. o público respondeu bastante ben a esta ambiciosa proposta destinada a compracer a toda a familia. Os estudios de Hollywood foron os principais beneficiarios do boom da TV en DVD. Este fenómeno é especialmente masivo en EE. P3K: Pinocho 3000. unha serie de docuficción. Nun mercado onde os reprodutores de DVD se aproximan ao 50% de penetración. tanto físicas como por correo ou en Internet 210 . senón tamén os seus éxitos de todos os tempos. non é de estrañar que exista unha oferta duns 900 títulos. a primeira grande obra de Filmax Animation que obtivo o Goya á Mellor Película de Animación no ano 2003. entre outras. non só para lle dar saída ao seu catálogo de ficción. foi a primeira do seu xénero que se comercializou en DVD bilingüe en videoclubs e grandes superficies de Galicia211. onde os produtores e distribuidores de contidos están a lanzar non só as series máis recentes das networks e as canles de cable. O secreto semella estar en identificar primeiro aqueles programas cunha base de seguidores incorporada. a El señor de los anillos: El retorno del rey. Aínda que moitas televisións estadounidenses aproveitan as sinerxías dos grandes estudios aos que están afiliadas. o Nadal de 2003. ata hai pouco territorio exclusivo do cine. xa que producen e controlan a maior parte da programación televisiva e teñen as súas propias distribuidoras. grazas a un convenio subscrito coa Consellería de Emigración. un montante que ten moito que ver co feito de que a nosa Comunidade conte tamén cunha das grandes videodistribuidoras do ámbito estatal. comercializouse en DVD destinado exclusivamente ao público infantil. nas que se enfrontou. Con respecto á distribución de vídeo e DVD. incluíndo clásicos estranxeiros. outra das películas saídas da factoría de Filmax Animation. o recente interese polos DVD sobre TV débese principalmente á comodidade de ter unha tempada completa en catro ou seis discos. A pesar do escaso apoio que a fita obtivo nalgúns medios de comunicación especializados no mundo do cinema.

LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Títulos comercializados por Papillón Films nos últimos anos e posto no ranking de distribudioras de vídeo según o número de títulos comercializados. unha nova compañía independente que xestiona contidos videográficos e ten como misión liderar a comercialización e difusión de obras cinematográficas independentes de autores españois. Ademais. o soporte publicitario cine é o segundo medio que máis crece —un 5% sobre as cifras do 2002. con 47. centrándose nas comunidades de Galicia e Asturias. o 0. documentais. Papillón é o indiscutible líder deste sector no segmento de calidade en lingua española.4 A PUBLICIDADE O cinema é un produto cultural no que a publicidade tamén está presente cumprindo un papel fundamentalmente de apoio.6 millóns de euros. na actualidade o grupo Continental abriu novas liñas de negocio que lle permitirán participar activamente nas distintas ventás de explotación de obras audiovisuais. Continental Producciones e Alta Films. Tamén abordará a difusión de contidos a través das novas tecnoloxías. mediante a adquisición de licenzas. que fora director da división de vídeo e DVD de Manga Films. . Segundo os últimos estudos. o terceiro en 1999 ou o sexto no 2001. En efecto. xunto a Juan Carlos Tous. O seu catálogo actual é incomparable a escala mundial pola extraordinaria variedade dous seus títulos. aínda que ocupa o oitavo e o último lugar no ranking publicitario por volume de negocio. que abranguen a totalidade dos xéneros. segundo o estudo Infoadex do investimento publicitario en España 2004—. obras de teatro e musicais nas canles videográficas tradicionais e mediante novos medios de difusión. constituíron Cameo Media. que distribúen o produto da maioría das compañías que operan en España. A fortaleza da empresa e o éxito da súa política de comercialización queda patente no cuarto posto que ocupou no ámbito español en 1997.9% dos medios convencionais. 5. como son a distribuidora de vídeo e DVD Cameo e o consorcio de exportación de cinema español e latinoamericano Latido. as empresas Tornasol Films. unha compañía situada en Cambre (A Coruña) e dedicada exclusivamente á distribución de títulos de cine pornográfico en formato VHS e DVD. Pola súa banda Estévez Seven e Estevez Entertainment son o resulutado da iniciativa dun antigo profesional do mercado videográfico que foi consolidando senllas empresas con sede en Vilagarcía de Arousa. no que se refire ao número total de títulos comercializados no mercado español. Wanda Visión. 12 10 8 6 4 2 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Títulos comercializados Puesto en el ranking español de títulos comercializados Trátase de Papillón Films.

de 27 de decembro de 1995) existían máis de trinta televisións na comunidade galega. de Televisión Local por ondas terrestres (BOE nº 309. 213 214 A televisión de Cardedeu (Barcelona) foi a primeira en emitir baixo o amparo administrativo que outorgaba naquel momento a Generalitat de Catalunya e o Tribunal Constitucional.6% do investimento en medios convencionais do 2003. O principal obxectivo que perseguen os anunciantes é que os seus produtos cheguen ao maior número de espectadores posible. ademais. para ofertar a película como forma publicitaria. As cadeas de televisión. do medio onde máis se inviste en publicidade. Aproximación histórica al fenómeno desde Galicia”. Posteriormente entraron en escea as televisións autonómicas. autopromocións221. explicita ou implícitamente. Trátase. institucional. servizo ou causa tamén durante o desenvolvemento do programa. ao tempo que nun campo de máxima complexidade á hora de aconsellar unha compra eficiente. promoción folclórica. 123-133. sobreimpresións222. páx. o electrodoméstico imprescindible ou a forma de entretemento máis estendida no mundo desenvolvido. xa que representou o 41. A súa transmisión conxunta de palabras. a partires de 1983. a pouco utilizada publirreportaxe218 e os patrocinios televisivos219 xurden novos formatos como . sons. imaxes. Pontevedra: Diputación de Pontevedra. establecen as súas tarifas publicitarias máis caras nos programas de maior audiencia. publicidade comercial. quizais. Forman parte dun bloque publicitario que interrumpen a programación. poden adoptar algunha forma de concurso e incluír a participación da audiencia. En canto ás formas publicitarias dispoñibles para o anunciante. La publicidad en televisión. Cando é o propio medio o que anuncia os seus propios produtos ou programas na grella da súa programación. que irrompían abrindo novos espacios para a comunicación audiovisual 214 . ou ben se insiren entre os diferentes espacios televisivos Neste caso a marca e o producto aparecen identificados. A. Publicación Galega de Pensamento Crítico. Amorós (1999) “La imagen cinematográfica como soporte publicitario. 220 Espazos dedicados á promoción dun produto. Ao longo da historia. de 22 de diciembre. en 1980. É habitual que todos os textos e discursos sobre televisión comecen por afirmar que é o grande medio de comunicación actual. 212 A. Para os investigadores de audiencias é. 221 217 . No momento de aprobarse a Ley 41/1995. prodúcese a multiplicación da oferta por satélite e cable. en lugar de nos espazos reservados á publicidade 213 . A colocación do produto ou product placement é unha práctica frecuente en cinema. televisión privada comeza a operar en 1990 e. avantaxas. etc.o . composición dun producto de xeito moi específica.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Dende os comenzos do cine son moitos os directores que fixeron uso do soporte da Sétima Arte cunha finalidade exclusivamente publicitaria en tódalas súas modalidades 212 : ben sexa como promoción turístico-publicitaria. converten a este medio nun obxecto de estudo interesante. merchandising225. sinais convencionais e movemento desafía barreiras territoriais. A súa utilización sirve indirectamente para promocionar á empresa fabricante do producto. En Galicia estas experiencias de mesocomunicación datan de principios dos noventa. Ten as mesmas características que o spot pero a súa duración é menor (entre 10” e 20”) 215 216 217 218 Trátase dun spot de longa duración (entre 1´30" e 3’) emitido no bloque publicitario no que se amosan os procesos técnicos. o medio máis estimulante debido á súa evolución. político. En: A Trabe de Ouro. un semellante ao de radio. Tempo de emisión na grella no que se amosan as avantaxes dun produto a través de mensaxes publicitarias. A transformación dunha televisión en réximen de monopolio público a una televisión de oligopolio públicoprivado 215 . En: VV. Amorós (2000) “O sistema televisivo no Estado Español: visións políticas das Leis”. Esta mesma función cúmplea no medio televisivo o anuncio. A súa duración oscila entre 20"e 30". culturais e tamén ideolóxicas e sociais. como escaparate para publicitar determinadas marcas e. aínda que a súa duración en emisión é moito menor. soporte publicitario-propagandístico. o medio cinematográfico serviu para promover. segundo o estudo Infoadex do investimento publicitario en España 2004. Santiago de Compostela: Fundación Sotelo Blanco. En España o monopolio televisivo ráchase coa chegada das televisións locais. Ambos os dous medios comparten a aspiración do anunciante de poder colocar a súa mensaxe dentro da propia programación. Nº 44: 33-51. ficción publicitaria226) e os printers227. Fronte ao tradicional spot flash publicitario 224 217 220 216 . productos publicitarios. conscientes diso. pódese falar tamén dunha evolución motivada pola prioridade de responder ás necesidades de rendibilizar a súa presenza no medio. cunha mensaxe ao inicio e/ou ao final dun programa ou unha información na que se cita expresamente a marca patrocinadora. na outra mensaxe incorpórase ao contido do programa. o medio rei.AA. product as telepromocións placement . sobre todo. finalmente. patrocinios encuberto (bartering223. xa que é o propio presentador ou unha terceira persoa quen o di. 219 De dous tipos.

Non obstante. un 18. pero que non gardan relación directa co produto anunciado orixinalmente. os medios convencionais. aumentaron o tempo dedicado á publicidade. é notable o incremento experimentado por outros medios. que pode ser ou non consumidor tamén do poduto anunciado. a pesar do incremento en insercións publicitarias en televisión.2 millóns moi significativa o soporte Internet. e é precisamente o cinema.500. Na repartición por medios.000.4%.00% O número de anuncios emitidos nas cadeas españolas durante 2003 foi de 2. como é o caso de televisión.85% máis que en 2002) e ocuparon 741. Estes datos seguen demostrando que as cadeas de televisión teñen que incrementar o seu oco publicitario para mellorar ás súas contas de resultados. con incrementos superiores ao 10% respecto do obtido no ano 2002. cor.000 3. 227 Cando determinadas marcas comerciais aparecen nos títulos de crédito dunha producción xa que son colaboradoras prestando o seus productos.9%. 223 Corresponde a unha modalidade de patrocinio encuberto onde o anunciante merca un espacio televisivo que logo venderá a unha canle de televisión ou productora co fin de inserir nel os seus espacios publicitarios ou productos. cun incremento do 3.6 millóns de euros. 228 229 A esta cifra de ingresos publicitarios das cadeas hai que sumar os procedentes doutros eventos publicitarios que aparecen en pantalla.315. 3. Os ingresos obtidos por publicidade das televisións en España foron de 2. un 1.000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TVG Total TVG/Total 16. se ben estes incrementos presentan variacións segundo as distintas televisións 228 . melloraron os en 2002. tanto nacionais como autonómicas.00% 14.00% 4. segundo o informe anual de televisión da axencia de medios Media Plánning.111.00% 2. ao tempo que mira o seu programa. etc.00% 6. como os SMS ou os 906.00% 10. Tele 5 volve situarse á cabeza da cadea que máis anuncios emitiu.6% máis que en 2002. 229 . 224 Consiste na compra de espazos publicitarios inseridos na imaxe dun soporte audiovisual. cun 15.000 2.000 1.000. onde a marca anunciada ocupa o espacio visionado.00% 12. porque a ficción publicitaria busca a mistura de xéneros rompendo as barreiras entre información. Só un dos medios convencionais decrece. o slogan ou calquera elemento publicitario.556.846.436 minutos. a audiencia mantívose.2 millóns de euros.9%. En cambio. ata situarse en 12.8% máis que en 2002. Todas as cadeas.3 millóns de euros.677. pois moitas das veces o produto se fai recoñecible ao espectador a través do envase (forma. en todos os casos.5% máis ao investir 2.22% máis que no ano anterior. o mercado publicitario en 2004 ascendeu o 6.) Trátase de crear produtos promocionais dunha marca. O nome da marca aparece nos títulos de crédito finais ou ben utilizando un printer ó rematar o programa. A marca pode ser ou non claramente identificable.000 1. un 6. A partir de datos ofrecidos por Infoadex.7% do PIB. .000 500. cun total de 277. de modo que o telespectador o ve. publicidade e entretemento. Esta modalidade destaca porque inserta no mesmo relato a mensase publicitaria.000 2. os medios non convencionais. obtiveron un volume de negocio que ascende a 6. un 6.000. superando o estancamento do período anterior.7 millóns de euros. Preténdese con esta modalidade de patrocinio encuberto e indirecto chegar a un público consumidor mais xeralista. Canal+ e o conxunto das canles autonómicas tamén viron como se incrementaba de forma importante o investimento publicitario.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Evolución de GRP`s da TVG. alcanzaron os 6.500.00% 8. 225 226 Probablemente sexa esta a forma de patrocinio encuberto máis achegada á ficcionalidade televisiva. Pola súa banda. Tamén aumenta de forma 222 Inserción en pantalla da marca. subindo o 10.693.071 (un 16.500.00% 0.152. As canles que emiten en aberto obtiveron uns ingresos por publicidade que. Confírmase a tendencia á alza que vén experimentando dende 2003.

xusto ao final do acto de inauguración 231 .1 A produción publicitaria en Galicia O Centro Territorial de Televisión Española en Galicia inaugurábase o 25 de xullo de 1971. unha das marcas máis coñecidas e máis publicitadas do mundo. Entre os principios que marcan a programación desta emisora autonómica están a promoción e difusión da cultura e a lingua galegas.01% 5. de promover unha publicidade rexional televisiva que comezará a aparecer timidamente. No ano 1985.405 1. unha hora máis que en 2003. Un estudio de Carat sinala que a media de emisión publicitaria televisiva en 2004 foi de 32 horas ao día.200.58% 7.230 2000 88. os spots das marcas galegas adoitan ser emitidos na nosa lingua e obsérvase unha tendencia crecente das empresas de fóra de Galicia e das multinacionais a galeguizar a súa publicidade na TVG. e os seguintes comerciais a marcas de implantación estatal. Principios de programación. de 11 de xuño de 1985) . amparada na Ley del Tercer Canal. Os anuncios deste inicial bloque publicitario foron difundidos na orde que a continuación se indica: Coca-Cola. Dende hai tempo. 1996-2003.Capítulo IV (Programación e control). O primeiro anuncio corresponde á multinacional Coca-Cola.008. Este aumento supón un 10% máis de investimento publicitario que o ano anterior e continúa así a tendencia iniciada en 1995. é dicir. Nocilla e Donuts.84% 6. con datos extraidos de SOFRES.470.3% da audiencia total) ve a publicidade indirectamente. aínda que o custo de produción e emisión dos anuncios limite en boa medida os posibles clientes publicitarios rexionais de TVE-G.43% 6. e non existía ningunha motivación que a levase a comercializar paquetes publicitarios destinados a empresas galegas que estiveran interesadas nun público obxectivo rexional. A partir dese fito abríase a posibilidade. os anuncios en idioma galego non foron producidos inmediatamente.778 2003 123. un 37.805.964 1999 92. Sección 1ª. Pero a pesar desta explícita regulación.19% Fuente: Anuario 2003 da SGAE. cando a media de emisión de tempo de publicidade era a metade da actual.211 1.023 1. analiza o comportamento da audiencia ante un bloque publicitario: un 41. así como a defensa da identidade da nacionalidade galega 230 . que fai outras cousas durante a emisión do bloque.434.8% (un 21. Cola Cao. do monopolio nacional.737 2002 111. Se se ten en conta o criterio de estacionalidade. segundo datos de Media Plánning.87% 1. deste grupo. a).255 1. 1996 TVG España TVG/España 76.411 2001 92. Artigo 16. un 21. Na actualidade.111.999 2. mentres que o mes que rexistra menos publicidade na pequena pantalla é agosto.4. comeza as emisións a TVG nos estudios de San Marcos.3% cambia de canle. o 56.378 1. Cerveza San Miguel.180 1.313. Pero a Televisión Española non foi de entrada un activo promotor de publicidade televisiva autóctona.5% exponse á publicidade e.00% 6.838 1997 90.62% 7.959 1998 91. O primeiro bloque de anuncios publicitarios producidos e realizados en galego foi emitido durante a xornada de lanzamento da Televisión de Galicia. ata a irrupción no contexto galego da televisión autonómica. pero non será ata 1974 cando adquiere funcións plenas como Centro Rexional e comeza a emitir desconexións nas que se poderá incluír publicidade. do 11 de xullo. 231 219 .628 7. en Santiago de Compostela. as investigacións cualitativas de audiencias mostran a inestabilidade do consumidor televisivo en España.2% sae da habitación onde está o televisor. senón que se introduciron de xeito gradual.588. 5. Un estudo de AEDEMO. de creación da Compañía de Radio e Televisión de Galicia (BOE nº 139.071 5. os meses de maio e xuño son a época preferida polos anunciantes para ocupar espazo en televisión. A cadea gozaba.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Evolución do número de spots publicitarios na Televisión de Galicia. ata ese momento impensable. aínda que é digno de mencionar 230 Lei do Parlamento de Galicia 9/1984.

o que supón un incremento do 61. Neste novo contrato. supuxeron un ingreso no primeiro semestre de 2004. Sen embargo estes crecementos son manifestamente inferiores á media española. a TVG podía contratar publicidade de xeito unilateral.A. Telemadrid Radio. dende o seu nacemento. que estivo sempre relacionado de xeito contractual con diversas axencias. A primeira fase de penetración do grupo multimedia de Berlusconi no espazo audiovisual español data de 1988. pasa a ser a exclusivista total da comisión da conta publicitaria de Televisión de Galicia. Novomedia abriu unha nova sede en Santiago de Compostela e formou novos equipos na comunidade autónoma. control e programación da publicidade. Dende o ano 1993 ata o 2004. Ademais.04% no mesmo período. da distribución (Redespaña) e da producción (Videotime). Na actualidade. Novomedia. a televisión autonómica contou. cando as canles autonómicas TVG e TV-3 asinan un acordo publicitario e de subministro de programas co grupo Fininvest.7%). en 1985. a axencia exerce o control total da programación publicitaria da TVG. A pesar desta exclusividade.4% en 1996 a só o 6. con sede en Madrid. a canle autonómica da Comunidade de Madrid. que ascende a 123. entre os anos 1989 e 1992. empresa de exclusivas de publicidade de Recoletos Grupo de Comunicación. 232 Esta empresa é unha filial de Publitalia SpA que pertence a Silvio Berlusconi a través de Fininvest. Publiespaña S.74%. Cfr. moi por debaixo da media española.999. 233 A televisión e radio da Comunidade Autónoma de Galicia súmanse así á oferta comercial de Novomedia Audiovisual. que dende 1997 xestiona a actividade publicitaria de Telemadrid. Ademais.22% no 2004. a emisión vía satélite de Telemadrid. ata 1987.38% en todo o intervalo. cun departamento comercial encargado da xestión. e ofrécelle á cadea autonómica un importe económico total de carácter anual coa garantía dun mínimo. . No ano do inicio das emisións. está a comercializar dende o 1 de xaneiro de 2004 a publicidade de Televisión de Galicia e Radio Galega. e dun 9. o número de anuncios emitidos dende San Marcos tamén creceu de xeito importante no período 19962003. Amorós (1992) “El control de grans grups multimedia a l’Estat español”. Os minutos dedicados pola TVG á publicidade tiveron un crecemento no período 1996-2004 do 85. A segunda fase corresponde á adquisición dun 25% das accións da canle privada Tele 5 (Gestevision T5) no ano 1990. Como consecuencia diso. 232 . Posteriormente. nº 126: 24.823 a 123. as emisións da autonómica galega perderon peso no total español e pasaron de supoñer o 7. Debido ao modelo mixto de financiamento. nin de carácter comercial nin institucional. e Telemadrid SAT. En: Nous Horitzons. De este xeito. A. a exclusiva da publicidade da cadea autonómica de Galicia pasa a ser xestionada por Publicitas (empresa establecida en Barcelona e Madrid). Berlusconi obtén a exclusividade da publicidade da cadea (a través de Publiespaña).9% no último ano. Novomedia tamén xestiona a publicidade de Expansión TV. canle de información económica de Recoletos.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO que ningún anunciante galego. a axencia (Acción) IP é a nova exclusivista da TVG e continúa no mesmo sistema de garantirlle á cadea uns ingresos mínimos pola explotación publicitaria. distribuída a través de Digital+ e operadores de cable. pasando de 76. que foron variando ao longo do tempo e mantiveron distintos modelos de exclusividade para a contratación e programación dos paquetes publicitarios.5 millóns (+10. tras gañar o concurso público convocado para o efecto pola Compañía de Radio-Televisión de Galicia 233 . Dende o ano 1987 ata 1989. polo que o número de anuncios emitidos pola TVG tamén foi perdendo importancia relativa no total estatal. aparece dentro da primeira entrega publicitaria da TVG. 13. a TVG tivo un contrato de comisión en exclusiva coa axencia Lalinde Irabas e Asociados. Barcelona.

En Galicia. concretamente en Santiago de Compostela. Por outro lado. en desconexión. obsérvanse defetos na banda sonora e voz en off. Nese mesmo momento.000 0 Tras a aparición das cadeas privada de televisión en España.000 700. Estas composicións adoitan incluír a marca ou empresa comercial.000 400.000 800. servíase da produtora Atlas. pero a cadea non aproveitaba as desconexións para emitir publicidade de carácter rexional.000 50. crea unha oficina comercial na Coruña que se encarga de planificar o mercado publicitario na comunidade galega. para realizar a cobertura informativa no territorio galego. pero.000 200. por un plan de creación de delegacións informativas territoriais. Antena 3 aposta. a nivel artístico e técnico.000 40.000 300. en xeral. Unha tipoloxía habitual de produción de publicidade local de baixo custo é a que se realiza mediante a utilización de presentacións gráficas estáticas na pantalla. como mala fotografía ou procesos moi primarios na utilización dos códigos visuais. así como unha utilización indiscriminada dos recursos dixitais na narración. Na fase de posprodución e composición. un centro territorial dotado con equipamento técnico de produción. pola súa banda. inicia unha política comercial Novomedia comercializa dende o 2004.000 100.000 500. Para a xestión desta actividade publicitaria.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Evolución dos minutos de publicidade da TVG. Atlas Galicia producía diariamente.000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TVG España 900. 60.000 600. polo que a estratexia comunicativa das súas campañas presenta certas deficiencias. moi baixa. As producións contan cunha presentación anómala en moitos aspectos. dado que os orzamentos son moi limitados. a publicidade da TVG estratéxica baseada nas desconexións e inserindo anuncios en exclusiva para o territorio galego durante os bloques publicitarios dos programas emitidos no ámbito estatal. decididamente. Ademais de cubrir os eventos informativos da comunidade galega para a emisión nacional de Tele 5. unha especie de axencia de noticias con delegacións en varias rexións. esta canle inaugura. As televisións locais absorben unha importante % da publicidade galega 221 . no mes de outubro do ano 1995.000 20. Tele 5.000 10.000 30. o enderezo e algún tipo de slogan ou reclamo. as televisións locais absorben unha parte importante da torta publicitaria galega. informativos rexionais. a calidade creativa das producións é.

As entidades cunha estrutura empresarial estable e que posúen un plan de comunicación adoitan contar cunha axencia que lles xestiona a conta publicitaria e que se encarga de elaborar as estratexias de mercadotecnia. o arquetipo do star system cinematográfico na publicidade e a utilización de estrelas na publicidade. déronse casos en que se fai que os actores falen dos produtos como parte do guión.4 4 2 0 1996 7. En calquera caso. Agora. fronte á televisión ou á radio. Santiago de Compostela: Tórculo Edicións. polo tanto. Modalidades e técnicas na creación publicitaria. a producción publicitaria en Galicia realizábase en formato cinematográfico (de 16mm ou 35mm) que compaxinábase cos formatos vídeo (U-Matic. unha nova ventá publicitaria está a gañar posicións nos últimos anos.4.5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 A calidade técnica234 e artística235 dos anuncios publicitarios emitidos na TVG mantense cos estándares impostos polos parámetros da publicidade internacional. 235 . A. xa que se lles fai aos actores representar anuncios xa emitidos. así como da propia cultura corporativa e de comunicación da empresa anunciadora. tanto no eido da produción coma da creatividade. Hoxe dase a tendencia a traballar co video dixital (DVC. Por exemplo. mobilización social. a Internet. A asociación sinala que non se limitan xa a incluír envases e logotipos como parte do decorado e a enfocalos de forma relevante e reiterada.8 9. Coa irrupción das tecnoloxías dixitais moita producción publicitaria filmábase en 35mm e despois facíase a posproducción en dixital. a notoriedade e eficacia da Ademais.7 6 6. 234 A finais dos anos 60.4 8. formación. senon que dende hai pouco os argumentos publicitarios contaminan cada vez máis as tramas dos programas (ficción publicitaria).e máis tarde Betacam SP). creación de negocios. está en función do orzamento de execución. O habitual era Unha nova ventá publicitaria gaña posicións nos últimos anos: Internet mensaxe comercial. Amorós e S. Martínez (2000) O cine na publicidade.1 7. incluíndoas en escenas achegadas ao inicio ou ao final do episodio coa advertencia de publicidade ou telepromoción.2 Novos mercados para a publicidade A Asociación de Usuarios da Comunicación (AUC) detectou unha nova forma de localización de produto: a reprodución de anuncios publicitarios como parte da trama das series televisivas. 5. Dende o punto de vista estético as tendencias mais usuais no deseño publicitario baseanse no cinema e pódense catalogar nas seguintes modalidades: imitación do cine na publicidade. compra. deuse unha volta de torca máis. a calidade dos anuncios publicitarios de orixe galega. mediante a dobraxe a este idioma da banda sonora. como viña sendo tradicional (product placement). actuando como fonte de información e vía de entretemento. que esas mencións publicitarias quedasen fóra da serie en si. buscando potenciar o recordo do espectador e.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Evolución da saturación publicitaria na Televisión de Galicia 12 10 8 7. A chamada rede de redes é o último medio de comunicación que se suma á cultura de masas. escenificación cinematográfica.7 10. Un avance significativo é a introdución consciente da lingua galega nestas producións. inserción de imaxes do cine na publucidade. DVCPro ou DVCAM).7 7.8 11.

Internet ocupaba o sétimo lugar do ranking publicitario por volume de negocio. A principal novidade deste medio é a interactividade. De cada cinco horas de consumo de medios de comunicación. que potencia no usuario a sensación de intervir no proceso de comunicación. 223 . prevese que entre o 15% e o 20% do torta publicitario europea corresponda á rede nos próximos anos.1 millóns. quen se anuncia en Internet transmite unha imaxe de modernidade que reforza a confianza dos seus clientes. que non puideron participar directamente no estudo. cifra que como en anos anteriores rexistra un novo crecemento. con un crecemento do 30. onde o movemento publicitario na web alcanza xa os dous díxitos. xa que é el quen selecciona entre todas as fontes de información e decide por onde vai navegar. Esta cifra calculouse a partir dos ingresos publicitarios facturados polas propias empresas do sector (81. en detrimento doutros medios tradicionais. as dez principais empresas do sector acaparan o 79. Está claro que os anunciantes. a diferenza doutras formas. Se continúan as tendencias de fondo ao ritmo debido (banda ancha.2% do mercado.3% en 2004.5 millóns de euros. segundo o estudo Infoadex do investimento publicitario en España 2004. non é intrusista. E tamén este medio buscou apoio financeiro na publicidade.6 millóns de euros. televisión. como antes o fixeron cada un dos outros medios masivos. O estudo que hai signos inequívocos de que a Rede se comporta moito mellor que os soportes tradicionais. 236 237 Anuncios en prensa. Esta tendencia seguirá os pasos do que se observa en Estados Unidos.3% dos medios convencionais. Un dos grandes atractivos deste medio é que non ten fronteiras. xa que mentres que outros medios están fóra do alcance da pequena empresa. A chamada revolución de Internet é unha achega histórica dos noventa baseada nas novas tecnoloxías e chamada a quedar para sempre. O banner é o formato publicitario máis coñecido e ofrece a posibilidade de demandar a información inmediatamente. segundo un informe de PricewaterhouseCoopers e Interactiva Advertising Bureau Spain (IAB Spain). A publicidade en Internet presenta varias vantaxes: o baixo custo.53% da facturación publicitaria nacional. con 74. tales como a televisión. correspondentes ao mercado de enlaces patrocinados e buscadores. calquera pode publicitarse na rede. No 2003. independentemente do país onde se atope. facendo clic sobre el. cuxo obxectivo é chegar eficazmente aos seus públicos. aumentarán o seu investimento na Rede rapidamente. Internet pode combinarse perfectamente con outros soportes para reforzar o impacto publicitario 236 e a publicidade na web. Algunhas son interactivas e o espectador ten a posibilidade de xogar con elas.4 millóns) e da estimación da IAB Spain de 13. a inversión publicitaria na Internet en España alcanzará no ano 2008 os 48 millóns de euros.4% o pasado ano e destaca que é un medio xa maduro. xa que só van á páxina aqueles que realmente desexen facelo. Cada día son máis numerosos os anuncios televisivos acompañados dun enderezo web. As pop ups son ventás emerxentes que flotan na web e que tamén nelas se pode facer clic. Son varias as formas que adopta a publicidade en Internet. O forte crecemento das conexións de banda ancha e do comercio electrónico en toda Europa significa que os consumidores están a dedicar cada vez máis tempo a Internet. O resto de pequenos buscadores que non chegan a acaparar máis do 5% de todo o tráfico debido a consultas realizadas en Internet están igual de accesibles para calquera persoa. xa que en calquera país do mundo se utilizan os mesmos buscadores aínda que sexa coa súa versión local. o 1. consumo de medios e penetración de Internet). sen que iso lles supoña ningunha interrupción. Así aconteceu tamén en 2004. ofrecéndolles aos anunciantes novas posibilidades en liña para chegar aos seus públicos. ata alcanzar 94.Ademais. asociación que aglutina máis do 90% do sector publicitario interactivo español237. etc. Segundo cálculos da consultora Forrester Research recopilados nun informe da Fundación Auna. Os layers permiten superpoñer animacións á web. o que suporía un incremento do 78% respecto ó 2003. que medraron arredor dun 10. unha é para Internet. a radio ou os xornais.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA etc. que non progresa con crecementos puntuais. o que supón o 1.

Practicamente a totalidade destes duplicaron a súa presenza en Internet durante o último ano.1% de cota. filmes como O ano da carracha ou o programa concurso Noite Brava. tendencia compartida con outros mercados como o estadounidense e o británico..1%. Las Candelas.. Estrella Galicia. o granito. correo electrónico (9) e chat-mensaxería instantánea (4). . Existe.6%. No que se refire ás compañías audiovisuais dedicadas á produción publicitaria. que se está a consolidar nos últimos anos como unha referencia para o hipersector da comunicación no Noroeste peninsular.1% do total. A axencia Jj del Río elaborou spots para firmas como Escurís e traballos de carácter institucional para a Xunta.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO O IAB aclara que este forte incremento débese fundamentalmente unha aposta dos considerados anunciantes tradicionais —en 2004 alcanzaron o 54. a empresa fai ás veces product placement en diferentes series.. e o correo electrónico mercadotecnia duplícase. cun 19. a moda. Maxán. a maioría dedícanse á publicidade en soportes e medios máis tradicionais..). rañaceos e roubapáxinas). Terra de Miranda ou As Leis de Celavella. ás televisións locais que xeran elas mesmas os anuncios que emiten. Neo. a revista Imaxe & Comunicación. xunto a promocións sectoriais de interese que están apoiadas dende a Administración: o téxtil. botóns.. Gadisa. seguida de Imaxe. en quinto lugar. aparecen na comunidade autónoma varios tipos de características definidas..8%) e viaxes-turismo (7.. Non todas producen de forma habitual anuncios audiovisuais.). Caixa Galicia. sen pasar por unha axencia. aínda que combinada con outras actividades afíns. Imaxe é a axencia responsable dos anuncios de Estrella de Galicia. aínda que representan o 10%.). rotacións xerais (12). Hai. A primeiro posto foi BAP & Conde. As empresas autóctonas máis publicitadas en Galicia están relacionadas coa alimentación (Froiz. un reducido número de compañías cunha actividade normalizada de produción publicitaria. medios de comunicación-ensino-cultura (11. Entre as dez primeiras. Estrella de Galicia é unha marca galega cunha presenza importante dentro do audiovisual galego. Alcántara. E Bap-Conde confecciona traballos audiovisuais para os anunciantes galegos Gadis ou San Luis. a enquisa situou tamén.. decreceron os formatos máis intrusivos nun 15%. publicou en marzo do 2003 unha clasificación das axencias de publicidade galegas. Compostela 2000.2%).). dez puntos máis que en 2003— e do auxe do investimento en publicidade baseada en buscadores. en función da calidade dos seus produtos publicitarios. a Galicia Comunicación. O crecemento dos buscadores e enlaces patrocinados foi espectacular (768%). Claudio. que supoñen o 38. os maiores investimentos déronse na páxina de inicio (24%). seguido de ocio-entretemento (13). Xacobeo. De feito. coma Pratos Combinados. Ademais. Canal Uno e. Os formatos que recibiron maior investimento en 2004 foron os integrados na páxina web (banners. Feiraco. Caixa Galicia.. Por sectores.4%). A Coruña e Santiago de Compostela.1%).4. Por canles temáticas. Cabreiroá ou Suzuki. seguido por finanzas (15. e non tomou en conta o nivel de facturación nin a antigüidade. Outras axencias que operan no ámbito audiovisual para distintos clientes galegos son Idea e Canal Uno. automoción (9. dende as pequenas produtoras que fan directamente vídeos industriais. 5. Luis Carballo e Idea. radio ou valos. Un sector que posúe unha presenza publicitaria importante é a da automoción. cos produtos pesqueiros (Pescanova. sucesivamente. como prensa. ademais.3 Os principais axentes da produción audiovisual publicitaria en Galicia Coas debidas reservas coas que hai que interpretar sempre calquera tipo de clasificación. Caixanova. ou coa banca (Banco Pastor. tomando como factor esencial de valoración o recoñecemento profesional no propio sector. A maior parte das nosas axencias publicitarias están localizadas en Vigo.. destacan o das telecomunicacións. sen embargo. EcoVigo. na comunidade un importante volume publicitario de campañas institucionais para televisión do Goberno galego (Galicia Calidade. e alcanzou xa o 20.

Galicia Hoxe. Callaghan. Algunhas das campañas das que foi responsable son Diario 16. Radio Galega ou a propia TVG. entre outros. Café Candelas. das comarcas de Tabeirós-Terra de Montes. L. en canto aos vídeos industriais e corporativos. fundamentalmente de vídeos institucionais. Adegas Conde de Albarei. Estrella Galicia. Aldea Films leva a publicidade de grandes empresas galegas e os seus vídeos corporativos. publicidade mediante elementos gráficos (banners. que abriu as súas portas na Coruña en 1996 e que. Aposta pola produción publicitaria. Algúns dos traballos promocionais realizados por esta empresa son o da provincia de Pontevedra. S. Ollo coas tallas. TradeDoubler ou Zanox. vídeos divulgativos e promocionais para a Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Paradanta e Caldas. Pola súa banda. etc-. Makeri ou Mobles Juviol. Indugasa.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA A máis antiga é Continental. Citröen. pop-ups. Central Lechera Asturiana. R.. Galicia Banner xestiona a publicidade dos 30 portais galegos máis visitados. Baixo Miño. Gadis. dende a súa posta en marcha. Os servizos que ofrecen son. Ence. Santo Lus ou Xente Xove. comunicados de prensa aos portais membros da rede GaliciaBanner.). a Copa Davis ou Autismo en Galicia. Xacobeo 2004. Outra das facetas da empresa refírese aos vídeos institucionais. Telepizza. Tal é o caso das campañas de La Gafa de Oro. como AdLink. Pepsi. situada en Vigo. asesoría e consultoría e deseño de formatos publicitarios. La Voz de Galicia. Pizzanova ou Malos tratos. Pesca de baixura. Radical Fruit. Todas as súas actividades vencelladas á publicidade están aglutinadas na area denominada Continental Spot e entre os directores cos que ten colaborado figuran Roberto García. Lúa Films é a denominación da produtora IACE. Carballiño. Ternera Gallega. Por último. O Ribeiro. 238 Con quen veñen de ser premiados cun Sol de ouro e un Sol de prata no Festival de Publicidad Iberoamericano El Sol. Estrella Damm. Manuel Gómez Pereira e Gracia Querejeta. Pantis Dorian Grey. Terra de Trives ou vídeos para o Xacobeo 2004. Pesca industrial. etc. dedica unha boa parte do seu traballo á realización de spots publicitarios para a súa posterior emisión nas distintas cadeas do Estado español e Portugal. concellos. Algúns dos seus spots son os de Mutua MMT Seguros. 225 . Lacón Galego. Cunha carteira de más de 600 traballos coas principais axencias e para marcas nacionais e internacionais así coma para diferentes institucións -realizou anuncios para as campañas de Ford. unha empresa ourensana de recente creación. corporativa e documental de alta gama. Héctor Gómez e Miquel Alcarria en Madrid e Galicia238. da provincia de Ourense ou do concello de Sanxenxo. O primeiro anuncio publicitario deste equipo data do ano 1984. Cada vez hai unha maior utilización da produción audiovisual por parte dos anunciantes Pórtico de Comunicaciones é unha productora constituida no 1991 adicada á producción televisiva e publicitaria. Estrella Galicia. dedícase a produción de spots con tecnoloxía de Alta Definición. presta servizos publicitarios para axencias galegas de publicidade e para institucións. é unha das principais productoras de publicidade do país. Adivina Producciones está especializada en produción publicitaria e promocional. algunhas das empresas que confiaron en Faro foron Coren. enlaces de texto.. alta en buscadores.. onde realizaron traballos para a Xunta. para o Real Padroado de Turismo das Rías Baixas. Mercadotecnia-mail. Algúns dos seus anuncios e vídeos corporativos son os de Cabreiroá Única. Rodman Polyships. Son os partners para Galicia das empresas especializadas en mercadotecnia en Internet líderes en Europa. Na actualidade entre os seus realizadores en exclusiva están Ramón Costafreda. para o que conta cun equipo completo de rodaxe e posprodución en alta definición. DYR Producciones Audiovisuales. Jaume de la Iguana. Para esta produtora traballan realizadores como Jorge Algora e Gustavo Balza. Productora Faro. Fontecelta.

representantes de actores e salas de casting. servizos de transfer e truka/títulos de crédito. servizos de CD-rom e DVD. para a realización de películas publicitarias de alto orzamento. Fandiño e A. en gran medida. axencias de figuración. non obstante. salas de montaxe. actualmente tan importante para a estimulación do negocio e a economía dun país. alugamento de coches. no que entran os construtores de decorado.5 SERVIZOS DE APOIO Á PRODUCIÓN As industrias de apoio técnico audiovisual son básicas para o desenvolvemento do propio sector. xunto coa consolidación da Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas da Universidade de Vigo (como responsable na formación de especialistas preparados que están a contribuír ao desenvolvemento desta industria). mensaxerías. atrezzos. tinturerías e vestiario de época e accesorios. bailaríns e compañías de baile. localizadores. De todos os xeitos. conscientes da súa enorme capacidade persuasiva. equipos posprodución (venda). seguros de rodaxe. Pena (2002): “As orixes da publicidade audiovisual en Galicia: medios. composición ou sonorización).LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Coa chegada e implantación da tecnoloxía dixital en Galicia. material de hostalería. Non deben considerarse como ata agora. edición de son. inmerso xa na era audiovisual. Estudos de comunicación. o O Atrezzo e vestiario inclúe armerías. Se hai unha maior afluencia de espectadores ás salas é. porque as películas están máis coidadas. platós e decorados. Así mesmo. é posible apreciar como o mercado publicitario audiovisual na comunidade galega aínda ten moitas carencias e son poucas as empresas preparadas para asumir o reto do novo milenio. se é posible un mellor son nas salas é grazas ós equipamentos cos que contan. o Servizos de produción en xeral son tamén axencias de viaxes. estudios de gravación musical. o Entran no ámbito do Casting actores e actrices. permisos de rodaxe. salas de posprodución. xa que produtores. cisternas. provedores de salóns de peiteado e maquillaxe. servizos de copias. dobres e especialistas. salas de proxección cine. a información meteorolóxica. axencias de azafatas. existe neste momento un importante parque de equipamento de produción e posprodución de gama media-alta. deseño 3D. o Goberno galego. o A Posprodución e laboratorios engloba animación 2D. barcos e atrezzo náutico. 239 X. e o propio ritmo do mercado. meramente auxiliares. Como apuntan Xaime Fandiño e Alberto Pena 239 . directores de casting. laboratorios cine. transporte de rodaxe e videowall e pantallas. liñas aéreas/aeroportos. materiais para vestiario. maquetas. plató e estudios de gravación e seguridade e sinalizacións. plantas. música de librería. a través de varios programas de axudas ás produtoras. distribuidores e exhibidores dependen do seu traballo. animais e adestradores. dereitos musicais. 5. catering. os equipos de produción e realización seguen contratando empresas de Madrid para realizar a posprodución e composición porque dispoñen de equipamento de última xeración e técnicos moi especializados en produción (iluminación) e posprodución publicitaria (telecinado. librerías de localizacións. materiais para eventos. o Hai tamén un apartado de localizacións. axencias de actores e modelos. . dobraxe e mesturas. cada vez hai unha maior utilización da produción audiovisual por parte dos anunciantes. casting especial. soportes e anunciantes”. coches antigos. Consello da Cultura Galega. coreógrafos. e as propias estruturas corporativas das empresas publicitarias. están construíndo un futuro cada día máis optimista para os axentes que interveñen neste proceso de comunicación. ¿De que serve que os exhibidores melloren as súas salas se non hai posibilidade técnica de percibilo? Son varios os servizos de produción e posprodución que se adoitan englobar baixo a epígrafe xenérica de servizos auxiliares. ficticios produto.

cos seus ingresos operativos crecendo desde os 304 millóns de euros de 1997 aos 675 millóns de 2001. o que provoca unha demanda notable de instalacións capaces de albergar este tipo de traballos. posto que. dos aspectos de atrezzo. 5. ao 4. É o caso das distribuidoras de equipos e. A non coincidencia da súa distribución con respecto á das empresas de produción e servizos leva á conclusión de que non son empresas dedicadas expresamente ao mundo audiovisual e que.6% en 1999. facturaban 28. que si son máis solicitados polas producións de longametraxe. ata os 506 millóns de 2001.2% en 2001. pola súa banda. cunhas perdas netas de 68 millóns de euros.2 de resultado antes de impostos e 202 empregados 240 Non existe unanimidade en canto ás verdadeiras necesidades de Galicia na dotación de estudios . Este sector segue sendo rendible (os beneficios netos foron de 12 millóns de euros no último exercicio considerado). O cine. 227 . pero tras anos boiantes. onde a marxe de beneficios foi de -8. como o alugamento de equipos de gravación. a pesar do crecemento da industria. O seu tamaño variará segundo o tipo de programas. un revestimento illante da acústica. que fan que en moitos casos estas empresas traballen habitualmente para outro tipo de clientes. O estudio de gravación sería o espazo no que se sitúan os decorados e as personaxes. sobre todo. Hai catro empresas dedicadas ao vestiario de época. están sendo realizados por empresas que tamén son produtoras. en xeral. etc. Unha das actividades que se analiza é a dos laboratorios cinematográficos. traxes rexionais. non acode demasiado ás empresas de estudios de gravación e a publicidade continúa requirindo espazos de rodaxe. De feito. parece decrecer. O mesmo ocorre coa maquillaxe e co peiteado. O Observatorio Europeo do Audiovisual analizou na seu Yearbook 2003 as novas tecnoloxías. A evolución das empresas de servizos de produción vai en sintonía co desenvolvemento das produtoras audiovisuais e. se ben a rendibilidade está caendo claramente: a marxe de beneficios pasou do 9. non obstante. presentadores.8%. A área de gravación consta basicamente dunha serie de panos ou de cortinas.3 millóns de Euros. unha porta de acceso coroada por un luminoso indicador de se se está a 240 Nestas cifras non e incluen as empresas de dobraxe e sonorización. A situación foi particularmente mala no ano 2001. As empresas galegas de servicios auxiliares do sector audiovisual ascendían no 2003 a 56. unha en Vigo e unha na Coruña. ás que lles alugan estudios de gravación. As series de televisión e a publicidade non esixen na súa maior parte traxes de época.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Moitos destes traballos fanos as mesmas produtoras audiovisuais e moitos servizos de produción.5. onde destacan principalmente os profesionais da Coruña e Santiago. disfraces. Por outro lado. aínda se está a falar da atomización de empresas e da escasa continuidade de produción (sobre todo. con actuacións musicais e público pode requirir dunha gran nave. depende en boa medida do crecemento do mercado publicitario e rexistrou marxes de beneficio baixos desde 1997. Os seus ingresos operativos incrementáronse desde os 445 millóns de euros do 97. co grao de madurez do sector. vestiario e peiteado. actores. Este grupo sectorial. As canles adoitan ter as súas propias instalacións. para unha producción de variedades. A producción de series de ficción continúa medrando. unha grella de iluminación elevada. polo tanto. as compañías especializadas en infografía e efectos especiais tamén experimentaron un rápido impulso. pero tamén recorren a empresas privadas. no caso das longametraxes). non existe unha especialización nesta profesión. dúas en Ourense.1 Estudios de gravación As televisións marcan son as que marcan hoxendía o ritmo dos estudios de gravación. artistas ou invitados para seren gravados. mentres un informativo ou un programa de entrevistas pode non necesitar máis que uns cantos metros cadrados. que serían o 80% do total. con 2.

cámaras ⎯en número mínimo de tres⎯. infantís. salas de espera para o público. mentres que as segundas deben soportar o custo adicional de estaren continuamente montando e desmontando decorados nos espazos utilizados para rodaxe. sala de maquillaxe. e é conveniente coñecer o uso ao que pretende dirixirse para adecuar custos: insonorizar as instalacións. Outro grupo destaca a imperiosa necesidade de ampliar a oferta. convén coñecer as necesidades dos posibles clientes. a produtora conta co estudio de gravación de maior superficie na comunidade galega e un dos máis grandes de 2 España.. o de construír un estudio de gravación partindo de cero. anuncios. e dende entón foi utilizado en todo tipo de produtos televisivos: musicais. o que permite levar a cabo todo tipo de produccións con multicámara. tanto para os materiais técnicos como eléctricos. debates. Con el cubrían as necesidades de gravación para espazos publicitarios. dous almacéns de atrezzo e gardarroupa. en termos de custo. xa que a existentes non resulta suficientes ou non se considera factible utilizar os estudios dispoñibles en condicións competitivas de eficiencia económica e produtiva. en Motouto-Teo. arquivo de documentación audiovisual.500 m de almacén para decorados e taller de servizos técnicos e mantemento. consiste na compra dunha nave industrial e sometela ao proceso de adecuación. Non existe unanimidade en canto ás verdadeiras necesidades que se presentan en Galicia con respecto á dotación de estudios. foi inaugurado en decembro de 1986. o A evolución das empresas auxiliares do audiovisual vai en sintonía co grado de madurez do sector investimento requirido é alto. Cuarto sen ascensor ou Libro de familia ou concursos como Supermartes. tanto en directo como gravadas.100 m . Nos distintos estudios de produción de CTV teñen lugar as rodaxes de series como Pratos Combinados. E dende setembro de 2004. concursos divulgativos. etc. tanto para ás empresas propietarias de estudios de gravación como para as usuarias resulta notable. Para algunhas empresas o problema radica na escasa optimización que se está a realizar das instalacións que hoxe en día se encontran xa no mercado e admiten a conveniencia de incrementar a dimensión e o equipamento dos actuais. Antes de lanzarse a un negocio tan arriscado. xa que as primeiras arriscan un considerable investimento que pode permanecer ocioso boa parte do ano. ofrecer camerinos ou despachos de produción. etc. comedias de situación. . basicamente pola dotación da compañía compostelá CTV. programas que necesitaron de grandes ou pequenos espazos. O Plató 1000 de CTV. cunha superficie de 1. En febreiro de 1991 CTV ampliou as súas instalacións poñendo en marcha o Plató Mónica 200. o impacto. A oferta destas instalacións na comunidade galega é ampla. se ben se considera que o ideal sería que existisen firmas de servizos á produción que ofertasen este tipo de espazos.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO gravar ou non. e o segundo. illalo de luces exteriores ou facelo opaco. e máis económico. resulta un feito contrastado que a gran maioría das empresas autóctonas non contan coa fortaleza económica suficiente para dispoñeren dous seus propios estudios de gravación. En todo caso. realización de casting. Sexa polo motivo que sexa. obter permisos. cafetería. A primeira das alternativas non contribue á estabilidade do sector. Segundo se afirma na Síntese para o Comité Asesor do Clúster do Audiovisual Galego. actores e VIP's. despachos e oficinas para os clientes. e na meirande parte dos casos constitúe una solución provisional. micrófonos e numerosos sistemas de conexións. taller de carpintería para construción de 2 2 decorados (700 m ). sala de peiteado. 1. CTV oferta ademais todos os servizos auxiliares necesarios para levar a bo fin calquera produción de televisión. O Plató Mónica 200. ao igual que o Plató 1000 e o Plató 800 están conectados co control central de realización. os estudos de gravación dispoñibles para ás productoras en Galicia na actualidade (11) alcanzaron un nivel de ocupación os últimos dous anos en torno ao 40%. publicidade e cinema: seis camerinos e dous vestiarios (con servizos e duchas). Son dous os camiños habituais á hora de montar un estudio de gravación: o primeiro. Según datos aportados por AEGA. programas de televisión de pequeno formato.

controis técnicos. guindastres e conexións de vídeo e audio (tanto envíos como retornos). así como anuncios publicitarios. IB Cinema inaugurou recentemente uns estudios de gravación nas súas instalacións. sala de grafismo. tres cámaras dixitais por TRIAX.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Niveis de ocupación dos estudos de gravación existentes en Galicia Empresas Superficie (m ) 1. 229 . 241 Formato Producciones conta cun set-estudio de 50 m2 con grella de focos Fresnel e pano para croma. con iluminación dixital e un robot motion control. ademais doutro de 100 m2. Este dispón dun set de dirección formado por tres monitores de cámara e un monitor de programación. que ten algo máis de 200 m . 130 m e actualmente estanos preparando para rodaxes en cine intervalométrico (stop motion). 2 Productora Faro conta cun estudio de gravación de 600 m en Santo André de Comesaña (Vigo). equipos para formato dixital DVCAM e Betacam SP.100 1. en conxunto. 2 Adivina Producciones tamén dispón dun estudio de gravación dunha superficie de 400 m nas súas instalacións de Bergondo. con ciclorama en continuo e grella de iluminación241. ademais doutros programas realizados por Faro. A empresa dispón de catro estudios de gravación independentes de 800. provistos de 350. etc. Durante algún tempo estas instalacións prestaron servizo para a rodaxe da serie Rías Baixas. camerinos. están dotadas de equipamento e tecnoloxía de última xeración. locutorios. salas de maquillaxe e salón de peiteado e oficinas de produción e redacción. no Polígomo de Sabón. Os estudios Stalag 1. salas de posprodución sobre sistemas analóxicos e dixitais. 600. 400 e 106 m2. entre outros. que usa de xeito esporádico e para producións propias. de Zenit Televisión e Costa Oeste. vídeoclips musicais.000 vatios de luz controlados dixitalmente. trípodes. 2 e 3 2 teñen. no que producen e realizan programas para a Televisión de Galicia. ainda que sin aislamento. Nestas instalacións graváronse series como Mareas vivas ou Ás leis de Celavella ou programas como Con perdón. conservan para imaxe real o estudio Silvia and 2 Gerry Anderson.000 800 CTV 600 200 Total 800 600 Voz Audiovisual 400 200 Total 600 Productora Faro Total 400 Adivina Producciones 1 1 50 40 1 1 5 1 1 1 1 4 1 30 20 36 40 40 30 20 33 50 2 Número 1 1 1 % Ocupación 40 20 70 100 Total 1 2 30 35 Fonte: AEGA As instalacións de Voz Audiovisual. Ademais.

sistema de Intercom. dispón dun estudio de 70 m . conta cun estudio de gravación de 75 m 2 coa dotación básica de micrófonos. mesa de iluminación DMX. salas de control de realización e iluminación e son. camerinos. que se atopa na actualidade en preparación. así como da iluminación correspondente. Nos dous casos dispoñen de iluminación con luz fría e focos fresnel. 300 m2 (Estudio 2) e 460 m2 (Estudio 5) e un estudio de continuidade (Estudio 3). rede telefónica dixital RDSI. estas instalacións poden ser alugadas por produtoras. Pola súa banda. 6 saidas de audio para micros. o Centro de Produción de Programas de San Marcos da 2 Televisión de Galicia está dotado con 4 estudios de produción. mentres que a segunda está formada por módulos de adaptación aos diferentes medios de transmisión posibles: rede telefónica convencional. pedestal. Onda Coruña ten un estudio de gravación de 30 m dotado dun equipo conectado ó control de realización que conta con 3 cámaras. 100 Kw de luz. Co fin de incentivar a conexión entre o mundo académico e o empresarial. en retransmisións deportivas de TVE. No que se refire ás infraestruturas dos novos estudios de gravación de televisión. ubicada en Pontevedra. equipo de iluminación e son. Televinte Chantada ten un estudio de televisión dunha superficie aproximada de 80 m² 2 con dúas cámaras. Os estudios de 70 e 150 m2 utilízanse maioritariamente para os servizos informativos. 150 m2 (Estudio 1). de Lalín. de 9 m. de xeito que as produtoras podan realizar aquí a meirande parte das súas rodaxes. con 2 sets para entrevistas e 1 set para espectáculos musicais o primeiro e 2 sets desmontables polivalentes o segundo. ten intención de reunir a infraestructura e o persoal necesarios para ofrecer servizos de plató cinematográfico en Galicia ao largo de todo o ano. iluminación e decorados. cadeas de televisión e empresas de cine para a realización de series de televisión ou outro tipo de formatos. Telelugo El Progreso ten dous estudios de gravación en formato Betacam SP: un de 120 m2. Tamén a escola privada de Santiago de Compostela O raio verde dispón para as súas actividades docentes dunha aula de producións de audiovisuais (estudio de gravación) de 200 m 2. avalada pola súa aplicación en programas como Gran Hermano. e os dous con 4 cámaras con opción a 7. O software permite controlar un gran número de cámaras (ata sesenta e catro inicialmente). Con respecto á oferta pública destas instalacións. cámaras. insonorizado. A Facultade de Ciencias 2 Sociais da Universidade de Vigo. zoom e foco) coma da cámara (ganancia. a primeira instálase nun ordenador estándar baixo Windows. Na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela contan con senllos estudios de gravación de 120 m2 cada un deles. ademais de mesa de mesturas de audio de 32 canles. con 4 sets transformables e outro de 300 m2 con 3 set máis un transformable. O sistema consta dunha parte software e unha parte hardware. A Escola de Imaxe e Son de Coruña conta cun estudio completo de 190 m2. a Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC de Lugo utiliza as instalacións do Centro de Produción de Programas que a fundación ten dedicadas á televisión e nas que se realizan diariamente producións propias e en convenio coas televisións locais. con total acceso aos parámetros tanto da lente (iris. as cámaras multipropósito representaron unha verdadeira revolución no ámbito da produción. Dez TV . mentres que os dous restantes estudios son usados para todo tipo de producións da cadea. Ademáis algúns centros docentes dispoñen de espazos de gravación de diferentes dotacións e tamaños. 2 A Escola de Imaxe e Son de Vigo emprega un estudio de 200 m para o desenvolvemento das prácticas dos seus alumnos. balance de . 2 cámaras Betacam e 6 cámaras DV. Ethernet ou fibra óptica. Nelas dispón de senllos estudios de gravación de 270 e 2 250 m . con ciclorama. con servizos auxiliares. Pola súa parte. de altura.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Continental Producciones anunciou recentemente a posta en marcha do primeiro estudio cinematográfico galego. O proyecto. das seguintes dimensións: 70m (Estudio 4). ou como cámaras de estudio que empregan Localia TV e Antena 3 Televisión. as televisións locais empregan tamén este tipo de infraestruturas para o desenvolvemento das súas actividades.

maquilladores.. a empresa municipal xestora do turismo en Santiago. Todas elas teñen como obxectivo facilitar o traballo das produtoras que escollen a comunidade autónoma como escenario do seu traballo audiovisual. amparado por un contorno privilexiado e moi variado.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA brancos. dende as oito realizadas no 2001-2002 ata as vinte e unha do 2003-2004. xa que supón ademais unha incidencia económica indirecta en hostalería e restauración.000 euros.5 millóns de euros. como son as de Porto. actores. Así pois. máis da metade corresponde á contratación de persoal técnico e artístico local. inglesa e italiana. Tesalónica. a través de diferentes ventás de diálogo. o número de rodaxes foi aumentando paulatinamente cada tempada. o Consorcio Audiovisual de Galicia ten previsto poñer en marcha oficinas provinciais de promoción de rodaxes cinematográficas. velocidade. catering e hostalería en xeral. que suman 423. a robotización de cámaras e outros avances tecnolóxicos fan pensar nunha redución do persoal de operacións. en que se puxo en marcha a oficina da Film Comission en Santiago. o certo é que Galicia se está a converter nun estudio de gravación de cinema. Cada rodaxe audiovisual xera no territorio escollido un gran movemento económico que produce empregos directos. por unha parte. Á marxe das axudas da Consellería para facilitar as rodaxes no noso país e así como o nacemento e popularización das Film Comission (oficinas de rodaxe). Todos os axustes se realizan de forma moi intuitiva mediante rato. dos que case a metade corresponderon ao último ano. A Galicia Film Comission. Pero tamén a automatización de estudios de gravación.). guionistas. obturador electrónico…). realizadores. e crea un bo número de postos de traballo indirectos dos sectores auxiliares implicados: carpinteiros.2 Localización e casting A localización dunha rodaxe cinematográfica ou dunha serie de televisión significa moito máis ca darlle traballo ao propio sector (actores. así como realizadores do talle de Fernando León ou Manuel Gutiérrez Aragón. Isto implica que a film commission prestará ás oficinas provinciais asesoramento para desenvolver o traballo de facilitar as filmacións nos seus territorios.) e da cabina de exteriores (limpaparabrisas. turismo rural. figuración e transporte. inclinación. técnicos de son. respectivamente. calefactor…). respectivamente. que acaparan o 34% e o 21% do gasto. xaponesa. no seu último boletín Compostela turístico. Dende que se puxo en marcha a oficina de Film Comission en Santiago. denominacións de orixe. E é que as producións audiovisuais que estiveron asesoradas pola SCFC entre 2002 e 2004 xeraron un impacto económico na cidade que supera os 3. 5. atendeuse o traballo de 45 producións. As deputacións de Lugo e de Ourense asinaron un convenio coa Galicia Film Commission para ofrecer servizos ás rodaxes 243 . directores de fotografía. por outra.. a Santiago de Compostela Film Comission ou a Lugo Film Comission constituíronse para atraer rodaxes e producións ao territorio galego e ao compostelán. Do impacto económico rexistrado. o estudio de gravación totalmente automatizado simplifica os labores de produción de programas e informativos. Por outra banda. 243 231 . co obxectivo de axilizar as xestións necesarias para a gravación de películas na comunidade As series de TV e os grupos de teatro fixeron de lanzadeira dunha escola de teatro 242 Santiago de Compostela Film Comission forma parte da Rede de Cidades de Cine. etc. Os oscarizados Alejandro Amenábar e Pedro Almodóvar. Salamanca e San Sebastián. Seguen en importancia as cantidades destinadas a aloxamentos e restauración. Dende o ano 2001. e promoven así mesmo a imaxe de Galicia como potencial estudio de gravación para rodaxes en todo o mundo 242 Cada rodaxe audiovisual xera no territorio escollido un gran movemento económico . alimentación e produtos rexionais. relanzando as empresas e produtoras do propio sector audiovisual da rexión. decoradores. etc. Así o asegura Incolsa. iluminadores.5. 35 delas españolas e o resto coproducións de orixe alemá. que integran tamén outras. francesa. Venecia. son só algúns dos nomes que se desprazaron ata Galicia para rodar as súas últimas producións. do posicionador (panorámico. exercendo de ponte entre as institucións. e as empresas locais fornecedoras de servizos. maquilladores. así como o alugamento de equipos e espazos.

e por último. televisión. As series de televisión achéganlles aos actores un traballo de certa estabilidade e popularidade. As series de televisión e os grupos de teatro fixeron de verdadeiras lanzadeiras ante a inexistencia dunha escola de teatro profesional. presentacións públicas e calquera outro tipo de evento. pódese distinguir primeiro a área de Internet. Naceu no seu día dos propios produtores do mundo audiovisual.) 5. encargarase de subministrar os soportes técnicos e de formación necesarios para a posta en marcha desta iniciativa e incluirá na súa páxina web un acceso directo aos sitios web das catro oficinas provinciais. Axencia e Casting de Galicia-ACGAL está en marcha dende 2003 e proporciónalles ás produtoras servizos como actores. coa cada vez maior participación da tecnoloxía do vídeo dixital de vídeo para a creación de efectos de cinema. para facilitarlle a calquera produción toda clase de necesidades. primeiro en Betacam dixital e xa en HD. pero os orzamentos das series galegas e das series estatais non son comparables. deu lugar á creación dunha canteira profesional sen espremer. de Vigo. Frog Eventos e unha empresa dedicada a proporcionar servizos audiovisuais para cine. A aparición de Televisión de Galicia e. Pola súa banda. Para iso dispoñen de equipos de última xeración en sonorización. grazas ao emprego de sistemas informáticos cada vez máis sofisticados. un cuarto segmento é a publicidade.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO autónoma244. figuración ou salón de peiteado e acaba de abrir unha oficina en Madrid para a promoción de actores galegos. o Consorcio Audiovisual porá en contacto todas as produtoras interesadas en realizar unha filmación en Galicia coa oficina implicada. ademais duns cartos máis ou menos fixos. senón que xa se está a utilizar o vídeo para rodar películas. e que ultimamente mostra un significativo crecemento. o incipiente mercado da televisión de alta definición. De menor a maior complexidade. . o que redunda nos soldos dos actores. videoproxectores. en virtude dos cales as deputacións habilitarán unha sede para as súas futuras oficinas de promoción e nomearán os responsables destas e encargaranse de informar o Consorcio de todas aquelas iniciativas e propostas de rodaxe no seu ámbito provincial. en non demasiados anos. Un mercado moi interesante para a posprodución. O imparable fenómeno non só lles afecta a técnicos 244 A cinematografía dixital é un interesante mercado para a posprodución Esta iniciativa está prevista que se materialice a través da sinatura de convenios de colaboración coas catro deputacións provinciais galegas. posteriormente. de Prevención de Riscos Laborais.5. un mercado que agora se cingue á presentación de vídeos nas páxinas web mediante tecnoloxía de fluxo de sinal progresivo (streming). noutro ámbito reside a produción propia dos radiodifusores e das compañías que lles subministran ás canles de televisión estes programascun formato de calidade de tipo medio. iluminación e sistemas de proxección de vídeo (pantallas. e as series poden acabar por encadrar os actores nun papel determinado. en segundo lugar está a produción de baixo custo con destino ás canles temáticas ou canles xeneralistas. concertos. mesmo de secuencias completas. Pola súa banda. En canto ao cinema. Outra compañía galega que presta servizo de casting de actores é Clarisa Asesoría Creativa. e o sector do cinema dixital. onde a posprodución ten unha presenza interesante. etc. son xa moitos os actores galegos que aparecen nas pantallas españolas e increméntase o número dos que participan como protagonistas nas producións e coproducións galegas. a posprodución cinematográfica variou por completo. pero en producións de segundo nivel. que segue mantendo a súa tradicional elaboración sofisticada. Non só se utiliza a tecnoloxía videográfica para realizar efectos visuais. é o da cinematografía dixital.3 Posprodución A posprodución debe dar unha resposta particular a cada segmento do mercado audiovisual. a súa decidida aposta por unha producción propia. facilitándolles aos responsables destes servizos toda a información sobre rodaxes que poidan ser do seu interese. A empresa cumple coa Ley Orgánica de Protección de Datos e están acollidos á Ley 31/1995. ou Alta Definición.

ergonómicas e sinxelas. Aldea Fims (antes IJV). a un prezo accesible e en tempo real. debido á menor aparatosidade desta tecnoloxía.. empresa coruñesa creada en marzo do 2005 por Israel Nava. onde se mesturarán soportes de gravación e formatos. Unha delas é Pórtico de Comunicaciones. integrar animacións tridimensionais con acción viva e realizar blue screen. A parte negativa é a tendencia. abusiva.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA de montaxe. Así o fixo a maioría: case todas as longametraxes españolas recentes incorporan tratamento dixital. facer disolvencias. a reformularse novos mecanismos de traballo. estación gráfica e de composicón. A sua dotación de infraestructuras de edición inclue salas de A/B roll. son. baseadas máis en efectos visuais que nos clásicos diálogos.. cada un enfocado cara ao resultado que o realizador pretende obter en cada situación. gran parte das películas estreadas nos últimos anos incorporen novas formas narrativas. a converterse en datos que dende interfaces cada vez máis amables. unha vez baleirados ao sistema. empregadas mesmo en encadramentos ou movementos de cámara. máis libres e creativos. especialmente concebido para dar solucións de calidade ó sector de profesionais que teñen unha produción de presuposto limitado para acceder a un kinescopado laser. primeiras curtas. baseados en ámbitos de ordenador persoal. como é o caso de determinadas campañas publicitarias en cines. Dálle todo un mundo de posibilidades ao cinema. Os materiais audiovisuais pasan. desenvolvida a través da computación e da man dos sistemas operativos. de produtores e realizadores a menosprezar a historia e o xeito de narrala. senón que obrigou aos realizadores. o que non é óbice para que. aplicar texturas. Desde INH Producciones. supervisión de calidade. unha vez máis. poden ser manexados por persoas que non precisan dunha especial formación tecnolóxica 245 . non se dispón aquí dos equipos necesarios para realizar o paso entre dixital e 35 mm. quedándose só coa innovación técnica. Naceu a non linealidade e con iso. etc. sala de visionado e repicados. O problema. unha compañía madrileña que conta cun servicio de kinescopado propio. No referente a Rexistro de Imaxen conta con cinco equipos en sistema Dixital. dunha forma ou outra. Así e todo hai varias empresas galegas que traballan na posprodución..) a aquelas productoras que realizan traballos en cine e vídeo. unha vez introducidos no ordenador. Barcelona ou Londres. son susceptibles de seren manipulados e editados na orde e forma que se desexe. minimiza os custos e axiliza todo o proceso. unha produtora audiovisual creada en 1994 e que foi pioneira no ámbito europeo na incorporación da alta definición. Segundo se di no diagnóstico do sector levado a cabo na constitución do Clúster Audiovisual Galego. A rodaxe en formato dixital favorece pois a posproducción da película. sala AVID MediaComposer e sala AVID Symphony System. se ben é certo que este tipo de procesos só poden ser levados a cabo en cidades como Madrid. Nava ofrecerá así mesmo un servizo de coordinación de todo o proceso de postproducción cinematográfica (confección e cumplimento de plans de traballo. películas independientes. seguimento de laboratorios. efectos. a posición periférica da Comunidade Autónoma de Galicia explica en certa forma a pobre dotación que se pon de manifesto en certas áreas como a posprodución dixital. Finalmente a película aínda se transfire aos tradicionais 35 mm para a súa exhibición en salas comerciais das que ata agora se coñecen. Dispón dunha sala de 245 A posprodución dixital ten varias vantaxes: poden incluírse efectos especiais de todo tipo a un custo máis accesible. A maior parte das empresas máis prestixiosas de posprodución internáronse no mundo da manipulación virtual do negativo e proporcionaron un pulo esencial cara ao uso dos novos instrumentos. é posible retocar imaxes.. A etapa actual. as imaxes e sons. Xuntar imaxe real e virtual de forma coherente pode dar interesantes resultados. conseguiu que os materiais audiovisuais se poidan tratar e procesar informaticamente. xerar multicapas. De feito. e actualmente roda e posproduce con esta tecnoloxía. é o abuso destas prácticas. INH Producciones. permitindo a formulación de novedosas ideas que permitirán a creación de novos métodos de traballo durante as propias rodaxes. 233 . levará en Galicia a representación de Iskra. prácticas de escolas. Non é o cinema español moi propicio a enormes despregamentos de efectos especiais. máximos responsables do proceso de creación.

5. texturizaciones. montaxe de audio e vídeo. animación e modelado en 3 D. converten calquera formato de vídeo. DYR Producciones Audiovisuales. Oferta tamén sistemas profesionais de edición e posprodución. trouxo unha nova forma de entender a animación. conversión de formatos e titulación. sen esquecer que actualmente todo o proceso de animación ou de Coa tecnoloxía dixital novas técnicas chegaron ao mundo do audivisual coloreado se realiza sobre plataformas PC. calidade e realismo propio dos sistemas tridimensionais. efectos visuais. SVHS… a AVI e QuickTime). Cada vez é máis difícil atopar unha produción que non inclúa imaxes realizadas por ordenador. Media 100. Ilusión Media. rotoscopia. orienta a súa actividade ó desenvolvemento de tecnoloxía de alta Definición para a creación de imáxes e o software dixital e a postprodución multicapa. Esferobite ten experiencia en montaxes on line e off line de curtametraxes. e en calquera sistema (NTSC-PAL). realiza tarefas de recompilación. masterización en CD e DVD. reportaxes. que preside no país americano un grupo de empresas de produción audiovisual. Coa tecnoloxía dixital. Así mesmo. situada en Ames (A Coruña). O software existente actualmente no mercado permite realizar integramente todos os procesos necesarios para a realización dunha longametraxe en animación. compañía fundada en 1995 e pioneira en Galicia na divulgación das novas tecnoloxías dentro do campo da estereoscópica. Ademais. en Ourense. vídeos musicais. así como diversas solucións de proxección e visualización en 3 D coa máxima garantía. etc. edición e posprodución de vídeo orientado a fins promocionais e/ou publicitarios. As novas posibilidades deixan á marxe os vellos lapis e os ordenadores ocupan o seu lugar. aluguer de cámaras de vídeo con operador. ofrece servizos de produción audiovisual en tres dimensións. baleirado de gráficos e animacións a vídeo.4 Os servizos de produción na animación Cos adiantos técnicos e a irrupción nos sistemas de produción de tecnoloxía dixital. etc. Á xa tradicional producida en 2 D é habitual incorporarlle decorados en 3 D. baixo Machintosh Power PC e software Adobe Premiere. O empresario mexicano do audiovisual Demetrio Bilbatúa. unha nova técnica. ten previsto crear en breve prazo unha delegación en Galicia que se dedicará a produción e posprodución. Iso. poden facer conversión de formatos 3 D.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO posprodución en alta definición AVID I DS HD (Monitor HD 24 polgadas BVM D24E1WE e VTR HDW F500. xa sexa secuencial ou mediante pares estereoscópicos. Enxebre Sistemas. dentro dos seus servizos de edición de vídeo. por suposto. DV Cam. empresa de nova creación ubicada no Parque Tecnolóxico de Galicia. de maneira que realizan procesos de conversión e creación de anáglifos (vermello-azul) dende calquera outro formato. montaxe. son e dobraxes. DV. etc). a animación viu abertas as súas portas a novos modos e soportes no campo da produción. Foi tal o cambio experimentado nos últimos anos que se pode falar dunha auténtica revolución. Traballan en dixital cos paquetes softwares máis avanzados e en estacións gráficas de alta capacidade inserindo nas montaxes animacións 3 D con modelados. aluguer de salas de montaxe e posprodución con operador. anuncios publicitarios e películas. e dúas salas AVID de posprodución off line VTR Betacam Dixital DVW 500 P e VTR Betacam SP PVW 2800 P. entrelazado.5. e operadores expertos nestas e outras aplicacións de edición de vídeo (After Effects. A empresa conta con equipo propio de posprodución dixital multicapa composto por tarxeta de vídeo 100 QX. A Fraga Maldita é unha produtora cinematográfica que ofrece servizos de posprodución. etc. efectos especiais. unha nova estética e un novo xeito de producir chegaron ao mundo da animación. ata o punto de que hai quen cuestionou se a iso se lle . side by side e mesmo over-under a calquera outro. posprodución. para adaptar calquera tipo de imaxe ou vídeo 3 D. conversión a formato electrónico de fontes de vídeo en formato analóxico e dixital (Betacam. laboratorios cinematográficos.

a película de Filmax Animation. a lenda. todo iso en tempo real. A producción prolongouse por un período de case dous anos (2000-2002). publicidade. Nace no seno da compañía Filmax Entertainment. Unha vez rematado Goomer. ainda que ten xa unha ampla carteira de clientes en varios países cos que ten realizado proxectos do máis variado. En canto a outro tipo de produccións. vexetación. iluminación e animación. integración de imaxe virtual sobre imaxe real. os clientes poden comprobar os tempos de producción. cabe destacar as cortinillas feitas para Disney Channel ou a Televisión de Galicia. e validar. co que se facilita a comunicación entre a oferta dos seus servicios cara o cliente que pode estar en calquera parte do mundo. así como o desenvolvemento de ferramentas propias. animacións secundarias. Na longametraxe P3K. etc. aportando a integración de imaxe 3D coa imaxe real. setup. sistemas de render máis veloces ou procesadores máis áxiles. Connie the cow. vía Internet. series de TV. 249 Para El Cid. cunha filosofía moi similar a El Cid. sendo ademais unha ferramenta de comunicación entre a empresa e o seu cliente. Ratoncito Pérez. desenvolvido integramente no departamento de I+D+i da compañía. no mundo dos videoxogos. triplicando o rendemento das estacións de traballo con procesadores de última xeración e a capacidade de render. implicouse a case tódolos departamentos da empresa: modelado de fondos e personaxes. situados en estacións individuais cunha configuración típica dun procesador Dual Intel Pentium III a 866 Mhz e 1 GB de RAM. desenvolvendo plugins de animación de masas. multimedia. Bren comezou a súa participación case en paralelo. etc. pero tamén de aforrar costes en planos complicados de facer en 2D. Deste xeito. A granxa de render ofrece unha potencia de cálculo superior a 110 megaflops procedente de 120 procesadores. a lenda. etc. Acéptanse arquivos de calquera software 3 D existente no mercado en calquera 246 247 Pendentes destas novas liñas de negocio aparecen vías. duplicando a memoria de traballo e a capacidade de almacenamento. Convén resaltar tamén o traballo feito na película Eathquake. procederon a actualizar os equipamentos. Dygra Films ofrécelles aos seus clientes o sistema de render que xerou as imaxes da longametraxe de animación O Bosque Animado. No caso das produtoras de animación. compre salientar o seu sistema de xestión da producción: SoftBren . etc. fixéronse diferentes planos con elementos 3D integrados sobre fondos 2D que tamén precisaron da aportacións dos departamentos de modelado. comentar ou pedir modificacións en calquera das tarefas de producción que se están a realizar. Paralelamente tamén participa na producción El Ratoncito Pérez coproducida por Patagonik (Arxentina) Filmax Animation e Castelao Productions. Pinocho 3000. O primeiro proxecto da factoría Bren foi a serie de TV Goomer. O seu principal cliente é Filmax Animation. dun xeito ou de outro. Tamén levou a cabo unha importante labor o departamento de programación (I+D). Cunha inversión inicial de máis de 7 millóns de euros. as súas necesidades tecnolóxicas céntranse en aspectos como a xeración de sistemas de captura de movementos. shading e texturas. Bren Enterteinment inicia a súa andaina en Santiago de Compostela no ano 2000. Ademais fíxose unha parte da animación da película. e en paralelo. Así. Mentras. En Gisaku. nas súas dúas primeiras longametraxe de cine: El Cid. Como elemento diferenciador e de valor engadido de 248 Bren no negocio. seguindo as liñas de negocio que detecta no mercado 2 246 . aínda por explorar. etc. 248 Este software. Este software permite un completo control da evolución de producción. se contratou a Bren para facer unha serie de planos determinados. do seu mesmo grupo. renovando totalmente os sistemas de back up. efectos para cine. 235 . participando de forma maioritaria en tódolos procesos da producción. Anna y sus hermanas. etc. SoftBren estase a empregar dentro dos servicios que ofrece ó mercado esta compañía en proxectos coma Donkey Xote. iluminación. Nocturna. contou coa axuda da Dirección Xeral de I+D da Xunta de Galicia e do CDTI do Ministerio de Industria. de xeito que proporciona apoio a calquera produtora que requira de imaxe sintética. Actualmente Bren está inmerso na producción de Donkey Xote. 240. a lenda e P3K. integrando efectos e fondos CGI nunha película de imaxe real. Pinocho3000 nos departamentos de modelado e shading e texturas fixéronse tódolos decorados. realizados para a empresa de postproducción Filmtel. coa súa arquitectura de rede e servidores de almacenamento para dar servicio ós diferentes proxectos . e nos que Bren encargouse de diferentes procesos 249 . as súas instalacións. composición e animación (con e sen captura de movemento). setup. como empresa de servicios de produción CGI (imaxe xerada por ordenador). shading. Unha ferramenta de traballo a destacar é o sistema de videoconferencia. Tratábase de buscar a espectacularidade que aporta o 3D a unha producción de animación tradicional. grafismo.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA debe chamar cine. Foron dous proxectos ben distintos. poden albergar hasta 100 postos de traballo. como exemplo de traballos de grafismo e continuidade para TV. obxectos (props) e vehículos. ben sexa para longametraxes de animación. por encargo de Castelao Productions (Filmax). de preto de 247 800 m . producíronse diversos teasers e pilotos doutras series de TV: Manolito Gafotas. No plan tecnolóxico da compañía do ano 2005.

5. percorridos virtuais en 3 D. KPG. propiciado en boa medida polos problemas derivados da política seguida por moitas delas de tentar dispoñer de todos os medios necesarios para o desenvolvemento do seu proxecto. etc. Finalmente. Esta capacidade permítelles ofrecer aos seus clientes servizos relacionados con calquera das fases de produción dunha película. texturizacións. Dygra Films desenvolve solucións específicas para a creación de efectos especiais aplicados á animación 3 D. simulación de impactos. ao non estar levando a cabo investimentos en medios avanzados. utilizando para iso os principais programas de 3 D: modelados. en lugar de incorporalos puntualmente cando se precisasen. Pero a importancia do factor tecnolóxico non é similar nos diferentes subsectores da industria audiovisual. Recentemente a produtora galega firmou un convenio de colaboración con Sun Microsystems que lle permite optimiza-las capacidades de animación por ordenador e reducir hasta nun 50% os seus tempos de produción. dende a idea inicial ata a montaxe. ademais de modelización e simulación de eventos. ao desenvolvemento de software de xestión dixital do son para aplicacións en debates e ao alugamento de equipos audiovisuais (videoproxección. polo que ata o momento tecnoloxía non resulta crítica para as empresas do subsector e as produtoras de contidos para televisión. fluídos e tecidos. 5. Isto afecta de xeito especial ao proceso de render. Por outra banda. en salas audiovisuais en empresas e institucións e sistemas de videoconferencia. dedícase á integración e ao mantemento de sistemas audiovisuais en televisións locais e produtoras de vídeo. JVC ou Amx e aluga equipos de edición non lineal de vídeo. etc Ademais. Spica. xenerando os fotogramas finais da película. a imparable baixada dos precios destes equipos e. que mudaron a series de TV. As solucións e desenvolvementos son froito dun importante labor de investigación que garanten a mellor calidade de imaxe posible. Por unha parte. as producións de Dygra Films están realizadas integramente nos seus estudios. editores de vídeo etc. a audiencia dos contidos de televisión non é capaz de percibir o soporte tecnolóxico que hai detrás de cada programa. Isto acaba xerando situacións nas que certas produtoras poden estar dispoñendo de equipos tecnoloxicamente obsoletos. Ilusión Media desenvolve todo tipo de animacións 3 D. con respecto ao tema dos equipos.5 Distribución e alugamento de equipos No diagnóstico sectorial previo á constitución do Cluster do Audiovisual Galego. SGI. Avid. e cobren partículas. xa que nesa fase se manexa moita información á resolución máis alta. publicidade de alto nivel e cine. mentres que no resto ten lugar dun xeito bastante lento e sempre ligado ás esixencias das cadeas de televisión. As pequenas productoras galegas do audiovisual beneficiáronse dos seguintes factores no eido tecnolóxico: as subvencións da Consellería de Innovación. DLT ou discos SCSI. etc. radicada en Vigo. Industria e Comercio. que incorpora iluminación e texturas á animación. Unicamente as compañías vinculadas coa cobertura de noticias para os espazos informativos desenvolven un rápido proceso de dixitalización. o abandono dos mercados tradicionais das productoras. O cliente pode elixir o formato dos ficheiros de saída: TIFF. estereoscopia. Panasonic.). finalmente. que presenta uns ciclos de vida considerablemente curtos. ponse de manifesto un relativo solapamento entre as diferentes empresas. videoconferencia. É distribuidora oficial de marcas como Sony. é de sinalar a A importancia do factor tecnolóxico non é similar nos diferentes subsectores da industria audiovisual inadecuación do sistema de amortización contable coa vida real dos típicos equipos empregados no sector. personaxes animados. Bosch. improdutivos e financeiramente ineficientes. mundos virtuais. IFF. os equipamentos traballaron nunha porcentaxe de ocupación moi alta. TGA. . aínda que na gran maioría dos casos.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO dos seguintes soportes: CD.

empeza a distribución no ámbito nacional da marca Quartz Color (Strand Lighting Company). microfonía. posprodución e efectos. Moitos destes equipos non podían encontrarse ata agora na nosa comunidade. Producciones Emsac.6 Sonorización e dobraxe Durante a primeira década do século XX podíase atopar nos cines a figura do explicador de películas. Luz Puntual. para gravacións nocturnas de cine e televisión. 5. para televisión. Outras empresas dedicadas á distribución e ao alugamento de equipos audiovisuais son Audiolab Acústica. o son profesional. ten mesas dixitais de reducido tamaño e con altas prestacións e unidades de rack segundo necesidade.. para aplicacións de captación. En canto ao son. GaliFrame é unha empresa galega de servizos tamén situada en Vigo e especializada na instalación e no desenvolvemento de solucións integrais chave en man. configurados previamente para cada caso específico. vídeo baixo demanda. a proxección de vídeo.5. Peymar Electrónica ofrece un servizo completo das series que abarcan a luz espectacular. EPC dedícase a lle subministrar ao sector audiovisual español todo tipo de equipos de rodaxe (35 mm. Espectáculos Lito. almacenamento e distribución dixital de audio e vídeo (gravación. profesional que aparece en Barcelona en torno a 1900 e cuxo traballo consistía en narrar o que sucedía na pantalla. Co transcurso do tempo e ao alcanzar un un certo nivel. grafismo. grazas a un acordo coa empresa Ficción Producciones. Arteficción distribúe equipos de iluminación para espectáculos e de son. sobre todo. tales como auriculares. solucións de audio. serie de focos con todos os accesorios necesarios para lles dar servizo aos equipos de gravación de exteriores dispoñibles en varias potencias.) e os seus clientes son boa parte das produtoras nacionais e internacional. con equipamentos para cine profesional e televisión. GM Provídeo. É aquí cando Sadilsa comeza a subministrar (venda) material de iluminación e. Inova Iluminación é unha empresa con ampla experiencia no campo da iluminación espectacular e está avalada por centos de instalacións realizadas nos últimos anos. En EPC Galicia os produtores galegos poden encontrar as últimas novidades.). ademais de globos de iluminación e sistemas de luz especial para gravacións. 16 mm. serie ARRI con varias potencias. vídeo dixital. guindastres. así como todo tipo de dollies. segundo necesidade. Trison Acústica. Son almacenistas e dispoñen por iso do maior stock de aparatos de iluminación en xeral. Peymar Electrónica oferta equipos que permiten aplicar técnicas totalmente novas para iluminar grandes áreas. IB Cinema. A empresa de alugamento de equipos de rodaxe EPC abriu unha nova delegación en Galicia. Isto suporá un substancial aforro para os produtores en transportes e tempo. Sonorizaciones Collazo. Cetronic.. tanto en cámaras de 35 e 16 mm coma en alta definición ou vídeo dixital. streaming. a iluminación profesional. Guindastres do cinema. guindastres e cabezas quentes. edición non lineal. etc. Son e Luz. etc. Twips&Handle ou Xoglar. HD alta definición. cabezas quentes. A nova delegación ten previsto desenvolver cursos técnicos para os alumnos de facultades ou escolas do sector e realizar ofertas especiais de equipos para eles. manipulación.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Con máis de dez anos de presenza nos mercados da informática e do vídeo profesional. para o 237 . servizos de enxeñería para os novos proxectos de platós de televisión que se realizan. equipados con lámpada HMI ou halóxena. Polo que respecta á iluminación. Comercial Eléctrica Coruñesa. Dispón de proxectores para gravacións exteriores e guindastre para soporte de cámara para gravacións de cine e televisión. así como todo tipo de lámpadas para venda por xunto. mesas de mesturas. procesado de sinal. Kachet Loxística Espectacular. gravadores e monitoraxe. produción e posprodución. Sadil fundouse hai máis de trinta anos e o seu obxectivo inicial foi cubrir a demanda de alugamento de material de iluminación que existía no mercado cinematográfico español. dollies.

Voz de España e Fono España. Nestes anos. como foi o caso de Fernando Rey ou Fernando Fernán Gómez.A. elocuencia. Despois da Guerra Civil promúlgase a Orde do 23 de abril de 1941 na que quedaba prohibida a proxección cinematográfica noutro idioma que non fose o español. cando chega a televisión a España. aos arredores de París. A película chamábase Río Rita. A dobre versión produciu un éxodo masivo de talentos españois a Hollywood. aínda que en 1946 cesa a súa obrigatoriedade 254 253 . É a partir desta profesión cando grandes actores do cine contemporáneo saltan á gran pantalla. se situaron detrás da pantalla e comezaron a lles prestar as súas voces aos personaxes da película da forma máis sincronizada que puideron. TVE levaba a dobrar as películas a Sudamérica. Xa nos anos sesenta. O resultado tivo tanto éxito que a experiencia se repetiu por todo o país 250 . As frases en español poden quedar máis curtas ou máis largas comparadas co orixinal. e a mestura de variacións lingüísticas resultaba cando non ridícula. pero xa a mediados desa década as casas de dobraxe comezaron a exercer presión sobre o canal para que as 250 251 O acontecemento produciuse en Barcelona. marcou unha liña para seguir polo resto dos estudios. o que prexudicou en boa medida o cine español 251 . En tal caso. creouse en Barcelona en 1933. Cara a metade dos corenta a profesión de dobrador consolídase en calidade. e convértese a partir de entón nun instrumento de manipulación e de control ideolóxico durante décadas. Acustic.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO que debía posuír certos dons de improvisación. A dobraxe un pouco máis tarde e o alto custo que supoñía rodar as mesmas películas en diferentes idiomas puxeron o punto final á dobre versión. Coa técnica actoral utilizada. ás veces. en concreto. Tres anos despois xa existían catro estudios máis: os da Metro Goldwyn Mayer. ano no que uns cantos explicadores e algúns actores. a única censura que practica a dobraxe consiste na adaptación do idioma para que poida axustarse debidamente aos labios dos personaxes sen perder o sentido do texto orixinal . de acordo co Ministerio de Industria. En 1929 dóbrase o primeiro filme en castelán nos estudios parisienses de Joinville. aproveitábanse os mesmos decorados e. . 252 253 254 Se os personaxes dunha película falan en inglés no orixinal. e en 1947 realizouse o que. a Paramount adquire os estudios Reservoirs en Joinville-le-Pont. ata os mesmos actores. pero nunca se cambiará o sentido e o significado da versión orixinal. para levar a cabo este sistema. estas frases deben ser ampliadas ou diminuídas segundo conveña. A dobraxe debía realizarse en estudios españois que estivesen localizados en territorio nacional e por persoal español. non o remataron de convencer as dobres versións porque moitas veces escollíanse para estas actores sudamericanos de diferentes países. O estudio de dobraxe pioneiro en España. A primeira dobraxe en directo nun cinema que se fixo en España podería situarse en 1908. as voces que se encargan da dobraxe proceden da radio e do teatro. O cine mudo era universal. é considerada a gran dobraxe española de historia: Lo que el viento se llevó (1939). S. salvo autorización do Sindicato Nacional do Espectáculo. tratábase dunha película cómica chamada Os competidores. a censura non se conformaba con aniquilar metros e metros de certas longametraxes. S. nos estudios da Metro Goldwyn Mayer. inventiva.A. Nos anos corenta.. facilidade de palabra e poder de convicción. a xeito de broma. Trilla-La Riba. En 1929. si incomprensible. este último en Madrid. aínda hoxe. Emerxe a barreira das linguas. pero coa chegada do son as cousas cambiaron. moitas veces a tradución ao español non resulta sincronizable. A invención da dobraxe atribúese a Edwin Hopkins e a Jacob Karol no ano 1928 coa película The Flyer. pola que a mesma película se rodaba en diferentes idiomas. As películas faladas comezan a producirse a finais dos anos vinte e xorde o problema de que a maioría dos países rexeitan estas películas por ser incomprensibles para os espectadores. Unha solución para este problema foi a dobre versión.. Na actualidade. aínda que non todos os actores de dobraxe eran españois252. senón que ademais modificaba os diálogos segundo lle interesaba. Ao público español.

aínda que só transitoria xa que os nosos actores plantexaron moi pronto unha igualación dos convenios. En calquera caso. tanto públicas como privadas. Principais magnitudes de dimensión das empresas galegas de dobraxe e sonorización. dos 4. Barcelona consolídase nesa época como a capital española da dobraxe. págalles menos convocatorias aos actores e ao persoal técnico 256 . dando como resultado a desaparición desa ventaxa e dos encargos de dobraxe. en 1987 chegaba aos 4. para reducir os custos de dobraxe ou programar as famosas telenovelas sudamericanas que lles aforran o gasto de dobrar. As distribuidoras de vídeo deciden traballar tan só con aquelas películas que xa fosen exhibidas en salas de cine. e polo tanto previamente dobradas e as televisións privadas van producir as súas propias series. o público español rexeitaba aquelas dobraxes nas que se utilizase unha variación lingüística que non fose a castelá. A partir de 1989 aparecen convenios de dobraxe para a maioría da comunidades autónomas. provocando unha certa rivalidade entre esas grandes cidades e outras zonas.64% Nº de traball. A calidade de produción resíntese en boa medida e os conflitos laborais fanse presentes. porque os prezos de dobraxe subiron bastante en España entre 1988 e 1991259. Outro dato importante na década dos setenta é que en 1978 se aboliu a censura na dobraxe. xa que ao necesitar menos tempo para dobrar a película. a cantidade descendeu a 2. Aquí créase a dobraxe por ritmo. Valencia e Andalucía. 255 256 257 Neste tempo. A situación agrávase aínda máis se cabe. A industria do vídeo faise forte en España e aparecen as canles de televisión autonómicas e privadas.000 millóns de pesetas (24 millóns de euros) que se facturaban en 1987 en Barcelona. sobre todo en Madrid e Barcelona. Esta situación foi aproveitada polas canles televisivas.73% Resultado 3.573.000 millóns en 1994 (12 millóns de euros). en xeral.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA películas e series que fose emitir se dobrasen en España e non en Latinoamerica. que consiste en que os actores deben sincronizar o texto co movemento dos labios do personaxe sen memorizalo previamente. 178 68 -61. 258 259 239 . tal e como se facía ata entón. Se en 1982 a facturación dos estudios de Barcelona era duns 400 millóns de pesetas (2. Esto supuxo unha certa ventaxa competitiva. dende mediados da década dos oitenta.248 74.4 millóns de euros).80% 10 11. Nos oitenta chega o que se coñece polo boom da dobraxe. Isto dá lugar a unha redución de custos a beneficio da empresa. Este é un dos motivos polos que.613 167.11% Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Rexistro Mercantil. sobre todo a Galicia.034 3. España é o segundo país máis caro da Unión Europea no que a prezos de dobraxe se refire.045. xeralistas e autonómicas.184 4526. o País Vasco. Estes eran diferentes e de menores importes dos que existían en Madrid e en Barcelona. A dobraxe industrialízase definitivamente 257 . Os dobradores de Madrid invocan a maior calidade da súa dobraxe e plantexan unha folga a principios dos anos 90. co cal tamén se aforraban horas de dobraxe 258 . como Galicia. en lingua española. cando ata ese momento España era un dos países onde esta actividade acadara un dos máis altos niveis. Nº de Empresas 1997 2003 2003/1997 9 Facturación 2. A política restrictiva da dobraxe levada a cabo nestes anos polos operadores de televisións explica a folga dos cen días que en 1993 levaron a cabo dobradores e empresarios. 1997 e 2003. e a dobraxe dunha película de animación de calidade pode superar os doce millóns de pesetas. Non o conseguiron ata principios dos anos setenta 255 . a dobraxe en España sofre un grave descenso na súa calidade. Alemaña é o país no que máis diñeiro custa dobrar. e Italia no que menos.000 millóns (24 millóns de euros). situación que as televisións privadas resolven con encargos ás outras comunidades.

nestes momentos. na actualidade. incluindo na súa oferta a posprodución (fundamentalmente sonorización).LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO A partir de 1993. o que fai imposible levar a cabo na Comunidade Autónoma galega mesturas en formato cine. co cal. son series de produción propia que xa se rodan en galego. unha parte indispensable para o coñecemento. que deixaron de ser esixentes coa calidade que ata entón requerían da industria da dobraxe. Partindo deste dato e vendo a grella de TVG temos que a maior parte do que se emite. A dobraxe chegaría a ser. as novas infraestruturas tecnolóxicas que se están a As compañías de dobraxe están diversificando a súa carteira de servicios desenvolver en España permiten ver a profesión dende un punto de vista máis optimista. Espérase que a creación de novas estacións televisivas. en todo caso. A falta de unión provocou unha guerra de prezos á baixa e disto aproveitáronse distribuidoras e televisións. posúe dez salas de dobraxe con capacidade para producir máis de mil horas ó ano. O compostelán Grupo Araguaney. o marco laboral ou a diferenciación de produtos⎯ aos de países como Francia. A tecnoloxía dixital fai posible recibir a información de distintas formas. é dun certo estancamento. ofreza unha oferta cinematográfica e de programación nas diferentes linguas de España. o ensino e o perfeccionamento de calquera idioma. están diversificando a súa carteira de servicios. agás no caso dos informativos. actores-dobradores. o grupo foi crecendo constantemente e actualmente conta con instalacións en Galicia e Sevilla. Dende a fundación da primeira das empresas. as compañías de dobraxe. tanto públicas como privadas. Pero en España necesítase deseñar unha política que achegue certos criterios ⎯como o dereito da propiedade intelectual. A situación actual. un avance das preferencias polas versións orixinais. A pesar de todo. o que lles abre o mercado das series de produción propia. en 1983. estatais e autonómicas. Video Galicia. Pódese sinalar. as horas de produción allea dobrada terán que aumentar en teoría. Italia ou Alemaña. co que cada vez hai menos oco para produtos dobrados ó noso idioma. integrado por catro empresas de dobraxe (tres delas en Galicia: CTV. que non por forza. aínda que constitúen un número moi reducido en relación cos que prefiren as versións dobradas Ademáis. Aínda que a Televisión de Galicia asegura a maior parte da súa carteira de traballo. e Intereuropa TV 260 ) posúe unha longa experiencia no campo da sonorización e da dobraxe. 260 Intereuropa adquire os dereitos de producións en Latinoamerica para posteriormente doblalas e comercializalas á Televisión de Galicia. para facer frente á caida de pedidos por parte das cadeas de televisión. Neste campo resulta significativa a inexistencia aínda hoxe en Galicia dunha sala homologada por Dolby para a sonorización en calidade dixital. Tele 5 ou TVE. As empresas do Grupo Araguaney dobran para tódalas televisións. a través do sistema de cable ou por ondas. que tampouco soubo axeitarse ás circunstancias dun sector audiovisual cunhas características moi diferentes ás que se daban hai máis de trinta anos. Contan cun amplo equipo de directores de dobraxe. . lingüistas e guionistas. os estudos galegos de dobraxe tamén están a traballar para cadeas como Antena 3 TV. O Libro Verde do Audiovisual da Unión Europea recomenda que se posibiliten as accións necesarias para favorecer unha dobraxe e un subtitulado de calidade que estimulen os intercambios culturais de obras audiovisuais dentro do contexto europeo e mundial. o que no futuro constituirá un grande avance para a difusión dunha cultura políglota a través das novas ofertas de televisión. En conxunto. tradutores. cando existía tan só unha televisión e moi poucos actores. deste xeito. moitas empresas do sector tiveron que pechar ou ben transgredir pactos e convenios. e o televidente pode escoller o idioma que queira a través do mando a distancia.

aplicada ao proceso de Character Set Up. xa sexa programas musicais de televisión en directo. acaban de inaugurar unha iniciativa sen precedentes en Galicia: a sala Mans Scoring Stage. que constituíron unha empresa de economía social. Editorial PLANETA. foron probadas por primeira vez coa gravación da banda sonora da película Heroína 261 . veu realizando todo tipo de traballos de sonorización e son (longametraxes. Outra das compañías de sonorización e dobraxe que operan en Galicia é Area 5. DDA-Dub Digital Audio. confección de bandas sonoras. utilizouse na produción da longametraxe O soño dunha noite de San Xoan. dominado polas empresas dos países do leste de Europa. música e efectos e grabación de efectos de sala. entre as que destaca un sistema propio de creación de personaxes humanos en 3 D. que fai postprodución de audio para cine.. Esta técnica.) para todas as televisións que operan en España. Outras empresas galegas que fan a sonorización. así como para as principais produtoras e distribuidoras. Sons Galicia Comunicación. Sodinor é un estudio de posproducción de audio. soundtracks. series. que permite realizar eficazmente unha produción dixital en 3 D cuns elevados parámetros de calidade. xa rexistrado. dende o desenvolvemento de aspectos morfolóxicos cribles. as proporcións. documentais. pero non a dobraxe. Estan en fase de preproducción varias bandas sonoras. o sistema. Antena 3. permite crear personaxes cribles visualmente. entre elas Cargo de Vaca films. quixo caracterizarse pola calidade en tódolos procesos de tratamento sonoro. incorporando ás súas instalacións a tecnoloxía máis punteira en sonorización. DISIPA foi concibido como un sistema vivo. O sistema incorpora elementos que aproximan o modelo a unha personaxe humana. etc. montaxe. mezclas e masterización de bandas sonoras. emprazadas no centro de iniciativas empresariais Mans no coruñés polígono de Pocomaco. producida por Voz Audiovisual. multimedia. De Profundis de Desembarco Produccions e Continental Animación con música de Nani García. Casa de Tolos ou Area Master. Factoría Audiovisual. Ademais do cine. composta polo propio Nani García para esta serie. radio e televisión. con instalacions adicadas preferentemente á música para cine e audiovisual con mezcla en “surround” e servicios de produccións e xestión de dereitos musicais. música composta por Stephen Warbeck e Sergio Moure. presidida por Rosalía Mera. tanto en formato sorround coma en estéreo convencional. que. en permanente actualización. son Son do Tagalem. da locución e da sonorización. agrupacións corais ou orquestras sinfónicas. o pelo. Estudios Bonham. TVE. Ao longo destes anos Studio XXI foise renovando constantemente. as novas instalacións ofrecen os servizos necesarios para calquera proxecto sonoro de gran formato. como a musculatura. As instalacións. no ano 1998. Á lista dos seus clientes habituais (TVG. movementos. As novas instalacións están preparadas para editar discos con orquestras sinfónicas. con capacidade para albergar formacións de ata 90 músicos. desde o momento da súa creación en 1991.7 Enxeñería de sistemas informáticos e audiovisuais e ferramentas informáticas para a produción e a xestión A produtora coruñesa de animación Dygra Films iniciou a mediados de 2004 a aplicación dun sistema integral de produción dixital de animación. en canto ao seu aspecto. DISIPA. 5. os movementos.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Studio XXI naceu en 1988 como froito da unión dalgúns dos máis importantes profesionais da dobraxe. Os estudios Bruar. e a Fundación Paideia. a respiración. 241 .5. Está integrado por unha serie de ferramentas de produción. que podería chegar a comercializarse nun futuro próximo. Dende a súa fundación. 261 O segundo traballo que acometeron os novos estudios será a gravación da música da segunda parte de As leis de Celavella.. Galicia acolle tamén un dos estudios de gravación máis modernos. etc.) sumouse a BBC Worldwide. Creado integramente polo equipo de desenvolvemento de Dygra. Sonyarte. As novas instalacións pretenden tamén ser competitivas no puxante mercado das bandas sonoras. etc.1.

de maneira que os tempos mortos se reduzan ao mínimo. ademais de perfeccionar o seu acabado visual. A todo iso hai que lle engadir un sistema de xestión da información que facilita a organización do traballo do gran número de persoas implicadas na produción das películas de animación. fervenzas. reducir custos e tempo de traballo. En definitiva. para consolidar a empresa de xeito competitivo no mercado.). Así mesmo. que foi executado polo propio departamento de I+D da empresa. asociando a cada secuencia a información que lles fai falta para creala (personaxes. O seguinte paso é o de renderización. etc. para alimentar a base de datos. e permiten obter resultados que antes resultaban imposibles de alcanzar. series de televisión. contou cunha axuda do Plan Galego de I+D. O proxecto. inmediata e doada de utilizar. O primeiro paso é dixitalizar o story-board. integración de datos e distribución eficiente dos recursos. Isto permite establecer a duración dos planos no tempo. o sistema serve. AVLINK.) ou outras técnicas coas que se poden obter texturas cribles na pel. e por outra. Dende a súa creación no ano 2000. tendo en todo momento información sobre a orixe de cada un. para dirixirse rapidamente ao animador correspondente no caso de que se produza algún erro.. do Grupo Filmax desenvolveu unha ferramenta de xestión integral do proceso de produción de debuxos animados en 3 D que lle permite optimizar os seus recursos e. os responsables de Bren Entertainment asumiron que tiñan que desenvolver ferramentas personalizadas que os diferenciasen da competencia e lles permitisen optimizar os recursos e lograr a máxima axilidade nos procesos de produción. desenvolveuse unha interface de animación propia que axiliza o traballo dos animadores. os resultados que espera obter tradúcense en termos de maior control e automatización máxima na realización das tarefas. que converte os datos informáticos xerados nas imaxes que van ser vistas no cine ou na televisión. É entón cando se grava o son de referencia. A aplicación consta de diversos módulos relacionados entre si . distribuír e enlazar todas estas tarefas. plugins que achegan unha gran funcionalidade e axilidade. A idea é que as diferentes etapas do proceso estean ocupadas en todo momento. evitando os problemas e custos que poden producirse se se utilizan os medios convencionais. O que se busca é utilizar o 100% dos recursos humanos e materiais. auga. introducindo a información dos diálogos e de todos os elementos que aparecen en cada plano. creáronse para DISIPA distintas ferramentas. a través de avanzadas técnicas de programación. documentais. a partir da recepción do guión e do story-board. audio. Finalmente. Por outra banda. os supervisores revisan cada plano para comprobar que todo está correcto.. ofrece unha canle de comunicación directa. O software permite que todos os membros do equipo que interveñen no proxecto poidan ter aceso á mesma información. todo o proceso se continúa de xeito automático. por unha parte. creado especificamente para solucionar os problemas técnicos que poida presentar a produción dunha película de animación dixital. etc. Deste xeito. localización. O estudio de animación Bren Entertainment. Un dos seus desenvolvementos é SOFTBREN. un sistema de xestión e tratamento da información orientado á coordinación de todos os procesos existentes nunha empresa dedicada á produción de debuxos animados en 3 D. que non haxa atoamentos nin tempos de espera. de modo que existe en cada momento información en tempo real do estado do proceso de produción. para facer uso desta información en termos de organización das tarefas. Interacción desenvolveu no ano 2004 AVLINK. Este equipo logrou desenvolver. entre as que cómpre mencionar os sistemas de dinámicas que permiten simular cun gran realismo todo tipo de efectos atmosféricos (vento. que serve para todo tipo de proxectos audiovisuais (curtametraxes. unha solución avanzada para mellorar a xestión de proxectos audiovisuais. á vez. Desta forma. o que serve de orientación para repartilos entre os animadores.).LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO A creación deste software enmárcase no traballo realizado polo equipo de desenvolvemento de Dygra Films. O SOFTBREN está pensado para coordinar. que lles permite ás empresas centralizar nun único punto toda a información relacionada cun proxecto audiovisual dende que xorde a súa idea ata que chega á pantalla. A información vai sendo almacenada nunha base de datos relacional na que se rexistran todos os pasos e os requisitos do proceso de produción dunha serie ou dunha longametraxe de debuxos animados.

5. Os cidadáns de todo o mundo comezaron a recoñecer os seus ídolos e a reclamar información puntual de todo o que os rodeaba. Ademais. salas de prensa. captura. salas de exposicións. aplicacións e procesos. recursos que cómpre utilizar. O grupo tecnolóxico Softgal. senón que tamén demandarom lembranzas que os achegasen un pouco a 262 263 Via2 inclue tres plataformas para aborda-la presentación de vídeo: VisualPublisher. salas de traballo e dirección. é a primeira no ámbito mundial. un espazo que. Son varios os produtos avanzados para o sector audiovisual que distribúe esta firma. Trátase dun sistema web. É o caso de TAMINO. Software AG é unha multinacional especializada en desenvolvemento. público en xeral. Via2 platform e Via2 VoD (video on demand). a compañía contou co apoio da Consellería de Innovación. implantación e modernización de sistemas transaccionais de alto rendemento e en integración XML de datos. Cara ao exterior móstranse os diferentes recursos cos que conta o clúster.000 lumens que. pola súa capacidade de almacenamento dos documentos en formato nativo. composta por 25 proxectores de 10. Achegan solucións de deseño. etc. e non só iso. Aos membros do clúster ofréceselles un espazo virtual para compartir ideas e experiencias dentro do marco do Centro de Desenvolvemento de Ideas e un contorno de colaboración dentro do ámbito do Club de Producciones. centros de formación e centro de atención ao cidadán.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA que permiten controlar toda a información xerada por un proxecto audiovisual: documentación. os seus asociados e Galicia para o desenvolvemento de actividades audiovisuais. xestión. VIA2 é unha solución deseñada para xestionar o contido multimedia cubrindo o proceso de dixitalización. salas de proxección de cine dixital. a ferramenta STELLEN ten todas as funcionalidades dun xestor de contidos e mais a potencia dunha ferramenta de xestión de vídeo e audio. Softgal desenvolve o proxecto de comunidade virtual para o Clúster do Audiovisual Galego. o cine debe deseñar un plan de mercadotecnia que cubra todos os ámbitos publicitarios que permitan arroupar a saída ao mercado da película que se desexa estrear. integración e mantemento de solucións multimedia e audiovisuais para diversos espazos 263. pertencente á corporación Caixa Galicia. centros de interpretación. Para levar a cabo este proxecto.). Museos. os do elenco máis popular que deu o mundo do espectáculo ao longo do século XX. Foi en 1910 cando xurdiron no firmamento de Hollywood os nomes de Mary Pickford. no que se busca implantar unha comunidade virtual que aglutine ao sector audiovisual de Galicia 265 264 .8 A comercializacion dos dereitos de explotación Cando se fala dunha película. xestión e distribución de contidos audiovisuais e produción e integración de contidos audiovisuais e interactivos. Mabel Normand. e tras eles. polo seu contorno e características. orientado a lles prestar servizo tanto aos propios asociados como aos usuarios externos (profesionais do audiovisual. etc. Por iso. centros culturais. polo seu compoñente arquitectónico. catalogación e explotación de vídeo. 265 264 243 . foi necesario investir máis de dous anos de traballo por parte do Departamento de Enxeñería de Sistemas Audiovisuais de SOFTGAL para que o proxecto fose viable. audio e imaxes262. unha base de datos nativa XML pensada para almacenar datos non estruturados. ten unha área de negocio de enxeñería de sistemas multimedia e audiovisual que desenvolve proxectos innovadores de integración de sistemas multimedia e audiovisuais chave en man e presta servizos de asesoramento. salas de control. empresas. Caixa Galicia porá en breve en funcionamento a súa sede da Fundación na cidade herculina. guións.000 lumens. salas de consello e plenos. 5. Na fachada do edificio integrarase unha pantalla de tecnoloxía HOLOPRO. tamén se mostra información e servizos. o seu deseño modular permite a súa ampliación no futuro. ao igual que se coida o lanzamento e promoción de calquera ben de consumo. Industria e Comercio da Xunta. recintos feriais e Palacios de Congresos. deseño. Finalmente. altas presecións na indexación e avanzadas funcionalidades para a xestión e procesamento deste tipo de contidos. será un lugar emblemático dentro da cidade . Para desenvolver esta aplicación. instalación e soporte para os sectores institucional e corporativo. e que ten en Galicia unha delegación a través de Activo Comunicaciones. Por outro lado. DOGMA está deseñada para o almacenamento e tratamento de contidos audiovisuais e conta con todas as características do Tamino mais a capa para xestionar e documentar os contidos. auditorios. inmediatamente se está pensar na sala de proxección como lugar de explotación deste produto e nos espectadores como clientes e consumidores. Douglas Fairbanks e outros moitos. alta capacidade de recuperación. como o directorio de empresas e profesionais e a presentación institucional da asociación e as actividades que realiza. cunha retroproxección de 250. Ademais. especialmente vídeo e audio. cunha superficie de pantalla de 75m2.

En Galicia son as produtoras de animación as que deron os primeiros Nos últimos anos o cine achégase a novas e insospeitadas plataformas pasos neste campo. etc. por si mesmo. O licensing español é un sector que se atopa en plena fase de crecemento. xa que foi adoptado do mundo anglosaxón. Así mesmo. as figuras protagonistas incorporáronse en exclusiva á oferta de espectáculos e animación de rúa do parque temático. de toda a súa correspondencia e presenza en actos sociais. a imaxe e os personaxes da longametraxe e incluílos nas súas campañas de promoción e publicitarias. onde hai anos que xa se está a utilizar como variable da mercadotecnia. O licensing ou a comercialización dos dereitos de explotación dunha marca xera un negocio multimillonario no ámbito mundial. Pero tamén xurdirán os catálogos de distribución e igualmente elaboraranse os press-book. Por exemplo. Pero moito máis alá de todos estes materiais. que os mesmos distribuidores utilizarán para alimentar de información os xornalistas e exhibidores.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO ese universo que transcendía das revistas especializadas e que alimentaban sempre con festas populares e obras de caridade. o éxito cinematográfico serve de complemento para vender todo tipo de produto e xera. que desatou unha auténtica “simiomanía” que se traduciu nun importante aumento de ingresos indirectos para a Fox. Nos anos 80 e 90. camisetas. disfraces. xurden novos soportes de acordo cos novos medios que se van implantando na sociedade. etc. os soportes informáticos foron receptores de todos eles xerando un novo mercado. senón que abrirá ao mesmo tempo a posibilidade de xerar produtos exclusivos para emitir no devandito medio (os chamados making-off.⎯ que son compradas masivamente por coleccionistas e consumidores en xeral. Desta forma. Dise que o licensing é a ferramenta de mercadotecnia máis poderosa coa que contan os fabricantes e retallistas de produtos de consumo. pouco a pouco irán definindo o seu concepto para atrapar rapidamente a atención do espectador. bonecos articulados. dende as primeiras décadas do século XX. pósteres. Batman. xerando uns ingresos complementarios que co tempo superan moitas veces aos da propia producción. a súa produtora. caretas. Parque Jurásico. O xiareiro cinematográfico obrigou ás produtoras e os axentes artísticos a dispoñeren de departamentos dedicados en exclusiva á comunicación. converteuse nunha suculenta forma de ingresos para as produtoras cinematográficas. A partir de aí realizaranse os fotocromos para expoñer nas carteleiras dos cines. ao coidado da imaxe das estrelas. sala e horarios e que os nenos repartirán polas rúas. pode utilizar o título. ou reportaxes sobre como se fixo un filme). O parque temático Terra Mítica de Benidorm (Alacant) chegou a un acordo coa produtora e distribuidora española Filmax Entertainment para adquirir os dereitos dos personaxes da longametraxe de debuxos animados El Cid. xogos de cartas. consistente na venda de produtos asociados a unha película ⎯revistas. La guerra de las galaxias. xa definitivamente consolidado. e realizáronse películas que parecen unicamente concibidas para vender produtos asociados a elas: dende as últimas producións da Disney ata filmes como Pokémon. un fenómeno denominado merchandishing. o merchandishing. é dicir. En virtude do acordo. os videoxogos. O merchandishing ou licensing no cinema iniciouse co filme El planeta de los simios (1968). Se dende os primeiros anos do cine xa se ten en conta a función do cartel como imaxe que sintetiza os trazos xerais da película. a televisión non só permitirá a existencia de series que establecerán unha retroacción co cinema. bolsos. Cos anos. o vídeo. Actualmente en España xa existen unhas trinta axencias de licensing. Estes produtos adaptánse aos novos medios: a televisión. a lenda. os programas de man que levarán no reverso os datos básicos da estrea. libros. compañís que son contratadas polos propietarios das licenzas para negociar os dereitos dos seus personaxes ou marcas nun determinado territorio. os personaxes da .

Vigo. A cadea Bocatta regalou tamén bonecos da película cos seus menús e decorou os seus locais con imaxes da longametraxe. Blade Trinity ou Elektra son as últimos iconas dos cómics que se reflicten na actualidade nos cines e. 266 A exposición circulou por España e Portugal. cerámica. por exemplo Mario Bros. Un ano antes da súa estrea. gorras. 267 245 . un de peto e outro de tapa dura. Os productos feitos para cine non se pensan só en térmos de exhibición nas salas de cine. etc. onde se lle mostraban ao público asistente os segredos do mundo da animación e a fantasía da segunda película de animación 3 D da factoría galega. e posteriormente papelería.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA película están en Terra Mítica e o parque ofrece a todos os seus visitantes a posibilidade de adquirir nas súas tendas produtos exclusivos da película. Mortal Kombat ou Street Fighter. Logo da produción de O bosque animado. camisetas. Nos anos 90. un tema do grupo galego DOA e a música orixinal composta por Arturo Kress e interpretada pola Orquestra Sinfónica de Galicia. composta por dúas cancións de Luz Casal. Barcelona. etc. Ourense. gorras. roupa de cama. Ademais. bonecos. Nos últimos tempos. Valencia. A empresa asinou ademais un contrato de licenza con GDM que comercializou previamente á estrea peluches. e Megatrix. os grandes estudios adaptaron algúns videoxogos á gran pantalla. contou coa presenza das moscas Hu-Hu e Ho-Ho (personaxes da película) como copresentadores do programa de Antena 3 durante todo o verán do lanzamento da película. EMI lanzou ao mercado a banda sonora orixinal da longametraxe. nos xogos para móbiles. Salamanca. figuras de PVC. M Forma chegou a un acordo coa Marvel para que os personaxes cinematográficos dos antigos cómics teñan a súa representación nos móbiles. etc. xogos. A finais de 2004. como coprodutor. Tamén. Lisboa. os personaxes máis famosos do cine inspiran videoxogos e xogos para os teléfonos móbiles 267 . O soño dunha noite de San Xoan 266 . Dygra Films presentou unha exposición itinerante titulada “Oniria: atrévete a soñar”. Dygra Films chegou a un acordo de licenzas coa empresa Dorsal 9 para 140 produtos que se empezaron a comercializar despois da estrea. e coincidindo co lanzamento da longametraxe. Inicialmente lanzouse o material escolar e posteriormente o téxtil. Catwoman xa ten o seu videoxogo e o xogo de Matrix vendeu un millón de copias en dezaoito días. en breve. a editorial Everest puxo no mercado dous libros da película. camisetas. e realizou regalos de merchandishing desta (cuncas. Por outro lado. en cidades coma Porto. o cine achégase a novas e insospeitadas plataformas.) en diversas preestreas e coa revista Megatrix. A Coruña e Madrid entre outras. CD. Pero hai experiencia no camiño contrario: do viseoxogo ao cine. Málaga. Dygra decidiu crear unha empresa propia dedicada á comercialización de produtos derivados das súas producións cinematográficas. roupa de chuvia e publicacións. Cada filme de éxito ten a súa líña de produtos para a venda: DVD.

LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO L I B R O B R A N C O D O A U D I O V I S U A L E N G A L I C I A Ordenación do sector audiovisual en Galicia CAPITULO 6 .

Así realiza un labor de apoio á industria cinematográfica e audiovisual. e potenciar os resultados comerciais do sector audiovisual europeo nun contexto de mercado aberto e competitivo. a miles de beneficiarios. mediante a concesión de axudas aos distintos sectores da produción e da distribución. Tamén contribúe á difusión nacional e internacional do cine español. alcanzar unha proporción aceptable do mercado interior que permita o mantemento de todo o conxunto industrial do cine español. Finalmente ten que coadxuvar ao propósito de asociar os cidadáns á construción europea. tanto dentro coma fóra da UE. a promoción e a conservación. en particular a través de medidas que poidan soster a competitividade da industria europea no sector audiovisual e fomentar a diversidade lingüística. A partir do Real decreto 7/1997. a través de As competencias europeas no ámbito audiovisual radican na Dirección Xeral de educación e cultura da Comisión europea accións de mobilidade e de proxectos de cooperación transnacional. Por outra parte. ORDENACIÓN DO SECTOR AUDIOVISUAL EN GALICIA 6. fomentar a comunicación cultural entre as comunidades autónomas en materia cinematográfica e de artes audiovisuais. o ICAA está integrado no Ministerio de Educación e Cultura. garantindo o acceso do público ao dito patrimonio e fomentando o diálogo intercultural. incrementar a produción e favorecer a distribución de producións españolas. favorecendo a súa participación en festivais e demais manifestacións cinematográficas e representando a España nos principais organismos e 247 . O Instituto de Cinematografía e das Artes audiovisuais (ICAA). a proxección exterior da cinematografía e das artes audiovisuais españolas. á creación e modernización de salas de exhibición. de Presupuestos Generales del Estado. Dese xeito contribúe de modo decisivo a garantir a salvagarda da prosperidade e dos valores de Europa. aumentar a circulación de películas europeas e outras producións audiovisuais. desenvolver o espazo cultural europeo. dependente do Ministerio e Cultura e creado polo artigo 90 da Ley 50/1984. que vai contar cun orzamento previsto de 1. é un organismo autónomo da Administración central española que se ocupa especificamente do cinema e do audiovisual en todas as súas facetas. a Dirección Xeral de Educación e Cultura aplica unha grande variedade de programas que afectan anualmente. mellorar o grao de competencia das empresas e incentivar a aplicación das novas tecnoloxías. a participación concreta dos cidadáns na construción europea e o reforzamento do seu sentimento de pertenza a ese conxunto en fase de ampliación.055 millóns de euros e ten como principais obxectivos: preservar e promover a diversidade cultural e o patrimonio cinematográfico e audiovisual europeos. Correspóndelle ao ICAA desenvolver a creación. así como. do 10 de xaneiro. MEDIA 2007 é continuación dos programas en curso MEDIA Plus e MEDIA Formación.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA 6. Por unha banda. Para acadar estes oxectivos as funcións encomendadas ao ICAA abranguen os eidos do fomento.1 INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS COMPETENTES As competencias europeas no ámbito audiovisual radican na Dirección Xeral de Educación e Cultura da Comisión Europea e céntranse arredor de tres puntos principais. preservando e valorizando a diversidade cultural nos distintos ámbitos nos que se expresa. construír a Europa do coñecemento: trátase de desenvolver un espazo europeo da educación e da formación permanente que constitúa unha referencia mundial de aquí a 2010 e que converta a Unión Europea na economía do coñecemento máis competitiva e dinámica do mundo. Ademais das intervencións de carácter político ou regulamentario. do 30 de decembro. a salvagarda e difusión do patrimonio cinematográfico español. a través da Secretaría do Estado de Cultura.

1. 6. cunhas funcións que aínda non está claras de todo e que parecen solaparse coas da Dirección Xeral de Comunicación Social. do 14 de xuño. Dende a administración autonómica se impulsou dende o 2002 a creación do Clúster do Audiovisual Galego. Comunicación Social e Turismo A Consellería de Cultura. como as plataformas dixitais e as telecomunicacións por cable. a Xunta de Galicia veu desenvolvendo diversas accións co obxectivo de converter o audiovisual galego nun importante sector económico. algo que non semellaba axeitado dado o desenvolvemento que estaba acadando este sector. Comunicación Social e Turismo é o órgano da Administración autonómica a quen lle corresponden as competencias en materia de promoción cultural. telecomunicacións. polo tanto. que pretende ser unha réplica a escala da Academia das Ciencias e das Artes Cinematográficas No 2001 a Xunta creou o Consorcio Audiovisual No 2002. a Comisión Interdepartamental actuará como órgano de coordinación. Por outra parte.1 Consellería de Cultura. da independencia. Comunicación Social e Turismo e dentro dela incluiu un departamento específico para o audiovisual. a comezos do 2004. o audiovisual era competencia da Consellería de Cultura a traveso da Dirección Xeral de Cultura. a través de Filmoteca Española. da Consellería de Innovación. Dende a consecución do autogoberno. No ano 2001. Deste xeito. Está por ver se non acaba tamén solapándose coas asociacións e institucións xa existentes. multimedia. Non obstante. O Goberno galego aprobou. Tamén dende a Xunta se impulsou a creación da Academia Galega do Audiovisual. Así mesmo. o Consorcio Audiovisual tamén exerce as funcións tradicionais das "film commissions". coordinador. Esta comisión adscríbse á Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial. o Clúster do Audiovisual Galego de Hollywood e da Academia Española do Cine. Foi o Decreto 237/1996. o decreto no que se determina o marco regulamentario no que deberán desenvolverse as actuacións de todos os departamentos e organismos da Xunta en materia de sociedade da información e do coñecemento e as telecomunicacións. polo que deberá coñecer e avalar as iniciativas e programas de todos os departamentos. Constitúesecomo unha especie de asociación pangremial do sector que agrupa por igual a produtores. as súas funcións parecen solaparse coas das asociacións profesionais (como AGAPI e AEGA). directores e técnicos. Trátase da unión de empresas dun sector para a administración dos seus intereses comúns. Ata o ano 1996. favorece a recuperación e a restauración do patrimonio cinematográfico para a salvagarda da súa riqueza artística e documental. actores. dunha Comisión Interdepartamental para a Sociedade da Información e do Coñecemento que actuara como órgano impulsor. propoñendo iniciativas ou medidas que considere oportunas para impulsar o desenvolvemento da sociedade da información e informando sobre as cuestións que lle demande o Executivo galego. nacidas ao abeiro da iniciativa privada e. deliberante e asesor respecto destes asuntos. dáselle resposta á necesidade de establecer unha política coordinada e unitaria nestes temas. patrimonio cultural. e turismo. no que atinxe a actividades e proxectos que se vaian levar a cabo. así como os asuntos tratados no Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia e as actuacións do Observatorio Tecnolóxico de Galicia. o que fixou a nova estrutura orgánica da agora denominada Consellería de Cultura. correspóndelle á Dirección Xeral de Comunicación e Audiovisual a . xunto coas novas tecnoloxías. O decreto establecía a creación. como órgano de participación de todos os departamentos da Xunta. nun prazo máximo de seis meses.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO foros internacionais en materia cinematográfica e audiovisual. a Xunta de Galicia creou un organismo autónomo chamado Consorcio Audiovisual de Galicia. Nesa nova estrutura. Finalmente. entre outros eidos. audiovisual.

tamén se ocupa da xestión e coordinación do Consello Asesor de Telecomunicación e Audiovisual de Galicia e da planificación e coordinación das funcións atribuídas ás redes de telecomunicacións galegas (Retegal.A. ocúpase do estudo. Creado polo Decreto 210/1989. conferencias. contando ademais con un servizo de videoteca. audiovisual e multimedia.). en actuacións en Galicia e no exterior e tamén a participación na promoción da produción audiovisual galega en mercados. redacta e supervisa proxectos técnicos. dende a súa inauguración.1. As funcións do CGAI no ámbito audiovisual contemplan a recuperación. en relación coa radio. cuxa programación responde. É o caso do Centro Galego das Artes da Imaxe. e promove a difusión do patrimonio audiovisual galego e das artes da imaxe en xeral.000 libros e 122 cabeceiras de revistas . catalogación. confecciona a normativa referente ao ámbito das telecomunicacións e do audiovisual. A Biblioteca está composta de 6. televisión e medios de comunicación social e da disposición transitoria sexta do Estatuto de Autonomía de Galicia. cos obxectivos anteriores. a criterios como oferta alternativa. por unha parte. do 5 de outubro. preparación e tramitación de cantas actuacións lle correspondan ao Goberno galego para o desenvolvemento e efectividade. así como a asistencia técnica necesaria en todo o referente ao ámbito das telecomunicacións e do audiovisual. encárgase da dotación de infraestrutura á Compañía de Radiotelevisión de Galicia e ás súas sociedades. edita un boletín mensual coa programación e un comentario dos ciclos. pola súa banda. entre outros. este centro está situado na Coruña. O servizo de difusión. custodia e difusión das producións e obras do patrimonio audiovisual e fotográfico galego. mostras e festivais. Deste xeito a nova Dirección Xeral asume as competencias da Xunta en materia de telecomunicacións e audiovisual.2 Centro Galego das Artes da Imaxe O Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI). Tamén funciona un servizo de empréstito. data desde a que vén desenvolvendo as súas actividades nos ámbitos do audiovisual e da fotografía de xeito regular. a través do Centro Superior de Documentación. que cede un espazo dentro da Casa de Cultura Salvador de Madariaga. publicacións. planifica.. á difusión do cinema e das artes da imaxe en xeral. 6. etc. é unha entidade que. destinado preferentemente ao sector educativo ou ás asociacións 249 . recupera e custodia o patrimonio audiovisual galego ao tempo que sirve. grazas á sinatura dun convenio entre a Consellería de Cultura e o Concello coruñés. dirección e control das instalacións. Conta o CGAI na súa sede coruñesa con unha sala de proxeccións. coordena e dirixe o desenvolvemento da cinematografía e demais artes da imaxe. o Consorcio Audiovisual de Galicia ou o Consello Asesor das Telecomunicacións e Audiovisual. e todos os aspectos que se poidan derivar da aplicación das novas tecnoloxías da comunicación e a información e todas as facetas da cultura e do patrimonio galego. o CGAI inaugurouse o 15 de marzo do ano 1991. Investigación e Información da Comunidade Autónoma e do CGAI. controla o uso que do espectro radioeléctrico fan as emisoras de radiodifusión e televisión. a programación de proxeccións. A importancia das artes audiovisuais e da imaxe xustifica que a Xunta poña en marcha os instrumentos que permitan a súa íntegra elaboración e asunción por parte da comunidade autónoma. pluralidade de soportes e formatos ou apoio á creación audiovisual galega. Desde a súa creación. tramita as solicitudes de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia e a prepara os proxectos de regulación das fases dos concursos públicos de adxudicación de novas emisoras de radio en ondas métricas con modulación de frecuencia que sexan competencia da comunidade autónoma. exposicións. a colaboración. co fin de proporcionar un maior coñecemento das artes da imaxe. por outro lado. audiovisuais e de microfilmes nas materias propias da consellería. S.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA dirección e coordinación das actuacións da Consellería de Cultura en materia de telecomunicacións. fomenta as edicións sonoras.

coa colaboración de distintas entidades. o Consorcio Audiovisual presta servizos a empresas produtoras que veñen rodar a Galicia a través da Galicia Film Commission. Entre as finalidades específicas deste organismo está desenvolver e fomentar a produción e a industria cinematográfica e audiovisual galega. 6. Comunicación Social e Turismo. na Unión Europea e na Galicia exterior. o cinema. así como a integración na coordinadora europea de iniciativas rexionais para o apoio á industria audiovisual: Cinema Rexio ou colaborador no programa de promoción do cinema europeo Cinedays. videográfico e fotográfico do CGAI desenvolve labores de control e xestión que inclúen a supervisión diaria dos fondos para asegurar unha boa conservación destes. da literatura. a atención ás persoas que solicitan consultas e o control dos empréstitos a outras institucións. promover e potenciar a actividade profesional e a creación de emprego neste ámbito. O de Publicacións ocúpase da edición dos catálogos das exposicións. impulsar a produción propia e a coprodución. do audiovisual de Galicia. o vídeo.3 Consorcio Audiovisual de Galicia O Consorcio Audiovisual de Galicia. O arquivo fílmico. Así mesmo o servizo de recuperación traballa nos fondos que compoñen o patrimonio cinematográfico e fotográfico da Galicia. O seu Consello de Dirección está constituído por representantes da Consellería de Cultura. mediante a organización do Foro de Coprodución Galicia-Valencia e Xornadas de Cinema Valenciano en Galicia. é unha entidade de dereito público de carácter interadministrativo. otorgou axudas de apoio a estreas cinematográficas fóra de Galicia (convocatorias 2003 e 2004).LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO culturais. organizou a primeira Semana de Cinema Galego en Arxentina e a Semana de Cinema Arxentino en Galicia. constituído en 2002. un programa de achegamento aos centros escolares do mundo cinematografico AU 2003 e AU 2004. ademais da Guía audiovisual galega: empresas e recursos. para a potenciación institucional das accións tendentes ao desenvolvemento do sector audiovisual. e o de Formación xira basicamente arredor de Cero en conducta. complementarias do plan de internacionalización do sector que considera a asistencia a unha selección de mercados audiovisuais para lles dar cobertura aos produtos galegos. ainda que a participación da primeira é maioritaria. que prevé no seu artigo 9 que. con patrimonio e personalidade xurídica propia e co fin primordial de contribuír ao desenvolvemento e consolidación do sector da imaxe nesta comunidade. a produción multimedia e a fotografía. convocou axudas para a promoción de producións audiovisuais a través de internet (convocatoria 2004). seminarios e talleres de imaxe organizados polo propio CGAI. a través do IGAPE. en xeral. desenvolveu xornadas . A súa existencia vén dada pola Lei 6/1999. darlle pulo á investigación. a Consellería de Economía e Facenda. da arte.1. a través das producións cinematográficas e audiovisuais. promocionou a coprodución entre produtoras galegas e valencianas. como o achegamento do cinema ás prisións galegas co programa O cinema no eido social. que abordan diversos aspectos do mundo audiovisual. Para o cumplimento deses fin o Consorcio elaborou un Plan de promoción de curtametraxes galegas Curtas 03 e Curtas 04. e tamén promover un mellor coñecemento da historia. puxo en marcha de accións de promoción do cinema galego no ámbito social. divulgar as obras audiovisuais galegas no propio territorio. especialmente nas salas de exhibición. incentivar o emprego do idioma galego. da música e. que ve incrementado paulatinamente o seu fondo en formato VHS coas últimas producións do audiovisual galego sobre as que a Xunta ten dereitos de difusión cultural. á formación e ao desenvolvemento tecnolóxico. así como a súa distribución por calquera dos sistemas e das canles de difusión audiovisual. Canto á promoción da actividade profesional e impulso da produción propia e a coprodución. no Estado español. en Portugal. da realidade social e cultural galega. do 1 de setembro. as administracións e entidades interesadas conveñen a constitución do Consorcio Audiovisual. a televisión. a Compañía de Radiotelevisión de Galicia e as catro deputacións provinciais.

coa convocatoria do programa Curtas 05. a convocatoria de bolsas de estudo para a ampliación ou perfeccionamento no campo audiovisual (convocatorias 2003 e 2004). Anima Transfront. Spain Film Commission. establécese unha liña de axudas a empresas para facilitar e fomentar a promoción e circulación de empresas e obras audiovisuais galegas en feiras. mercadotecnia e prensa de cinema. convocou o primeiro encontro luso-galaico de animación e tomou parte no Programa Raíces. a segunda convocatoria do programa de apoio ás páxinas web de produtos audiovisuais con fins promocionais. ICIC. a colaboración na organización de Mundos Dixitais (2003 e 2004). intensificarase a política de comunicación. a II edición do Taller de desenvolvemento de proxectos audiovisuais en Galicia ou a III convocatoria de axudas para bolsas formativas. programación de seminarios de carácter internacional e innovador ou a participación no Fondo Raíces. sen esquecer o apoio permanente ás accións emprendidas polos colectivos audiovisuais galegos (AEGA. 2004 e 2005) e do Cartoon Forum 2004. hai que mencionar a reunión ordinaria da CACI e a extraordinaria de IBERMEDIA en Santiago. a continuidade do Programa Audiovisual nas Aulas. Clúster do Audiovisual Galego). a organización xunto co Master en Produción e Xestión Audiovisual da Universidade da Coruña do curso de posgrao en comercialización internacional de contidos audiovisuais ou a preparación da misión comercial con Brasil (a semellanza das xa realizadas coas Semanas de Cinema Galego e Arxentino). seminarios.. como será o caso da terceira convocatoria de axudas ao apoio de estreas de longametraxes cinematográficas fóra da comunidade autónoma. e accións de promoción da segunda edición do Curtas 04. e o establecemento de relacións permanentes con entidades nacionais e internacionais relacionadas co audiovisual (ICAA. xornadas de promoción. exhaustivo recompilatorio histórico de todas as rodaxes realizadas na comunidade autónoma. coa Au 2005 e coa organización dun encontro de carácter internacional. foros comerciais e festivais de relevancia internacional. festivais nacionais e internacionais. Han ter continuidade accións xa desenvolvidas. EGEDA. a creación de oficinas de promoción de rodaxes en cada unha das deputacións. unha nova edición do Plan de Promoción de Curtametraxes. convenios. xerou varias publicacións. Madrid Film Commission. Así mesmo é salientable o labor do Consorcio na organización de talleres. galegas e catalás. festivais.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA sobre as oficinas de promoción de rodaxes nas catro deputacións galegas. IVAC. información e asesoramento.. AGAPI. Así mesmo O Consorcio Audiovisual ten previsto pór en marcha outras accións innovadoras. FAPAE.. etc. ademais de distintas sesións informativas sobre o Programa MEDIA. En canto aos seus proxectos en curso ou futuros. coa campaña de presenza institucional nos principais mercados. seminarios e accións formativas. Dende a súa constitución. Na organización de eventos. sen deixar de impulsar a formación de profesionais capacitados para operar en mercados internacionais. como o primeiro taller de desenvolvemento de proxectos audiovisuais en Galicia. o Seminario mercado exterior do cinema español. coa creación dun fondo específico para a coprodución entre empresas arxentinas. Programa Ibermedia. no Cartoon Master of New Technologies (2003. como é o caso do estudo estratéxico e intervención na rede para a dinamización do sector da animación no norte de Portugal e Galicia. Academia Galega do Audiovisual. ICEX. a través da Galicia Film Commission (unidade administrativa do consorcio). haberá continuidade nos proxectos xa iniciados e abordaranse outros como o desenvolvemento de programas de formación en colaboración coa ECAM e coa Fundación AISGE. a sinatura de acordos de colaboración. Está deseñado un Plan de Internacionalización do Audiovisual Galego. contémplanse misións comerciais directas e inversas con territorios de declarado interese estratéxico. con organismos e institucións para a organización de foros.). coma a realización 251 ... co obxectivo de coñecer e debater sobre outras experiencias que neste eido se están a desenvolver. o catálogo de festivais nacionais 2004 e a recente edición de Rodado en Galicia.

1. a actualización do libro Audiovisual galego 2003 e o Catálogo de festivais nacionais e internacionais 2005. 6.) é a empresa pública encargada da xestión das infraestruturas e servizos de telecomunicación que son titularidade da Comunidade Autónoma. xunto coa distribución da publicación Rodado en Galicia. coa Autopista Galega da Información asumiu un reto: apostar por un novo modelo de telecomunicacións. Dentro dos obxectivos do CMG está o de proporcionar contidos multimedia á Autopista Galega da Información. prestando soporte e mantemento.4 Centro Multimedia de Galicia A Xunta de Galicia. acercar as novas tecnoloxías aos cidadáns galegos dotándoos de medios na área das telecomunicacións. e dada a difícil orografía do terreo. Este Centro está igualmente ao servizo de calquera iniciativa viable que ofreza contidos adecuados á Autopista Galega da Información e actúa como punto neurálxico da Rede de Aulas. etc. A Consellería de Cultura iniciou no ano 2000 o despregue da Rede de Aulas Multimedia conectadas á Autopista Galega da Información coma un dos proxectos fundamentais da Sociedade da Información. que son cada día máis complexas e esenciais. consciente da necesidade de darlle cobertura ós Servicios de Radiodifusión e Televisión da Comunidade Autónoma.5 Redes de Telecomunicación Galegas (Retegal) O Goberno galego. contidos culturais.1. cunha tecnoloxía da que non existían apenas referencias no mundo. 6. É por isto que a Consellería creou o Centro Multimedia de Galicia (CMG). o acceso ás novas tecnoloxías da información e das comunicacións. No tocante á liña de publicacións. promover eventos culturais e dar solucións tecnolóxicas para organizar a información da que dispoñen os diferentes organismos dependentes da Consellería de Cultura. videoconferencia. posibilitando así a súa adaptación ós novos modelos relacionales. Comunicación Social e Turismo trabállase cara á expansión da Autopista Galega da Información como vehículo de servizos e xeneralizando a súa utilización en teleensino. co fin de mellorar a cantidade e calidade destes servizos.A. financiado polo Plan de Desenvolvemento Rexional de Galicia 2000-2006. unha infraestructura sobre a que foi creando novas redes e servicios innovadores e pioneiros en Galicia. Comunicación Social e Turismo. de información. así coma coordinación e reserva dos diferentes eventos que se realizan. integrando todas as iniciativas e difundindo os seus contidos na nova sociedade da información. Desde a Consellería de Cultura. teletraballo.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO do primeiro taller de guións de ficción. construíu a súa propia infraestructura de telecomunicacións. Doc´s Galicia 05. así como a coordinación dos diferentes cursos e acontecementos que se realizan. prestando soporte e mantemento. O seu obxectivo é a planificación e a xestión do crecemento das redes. formación. ao tempo que as altas prestacións e a dispoñibilidade do servizo requiren dun manexo global e dun profundo coñecemento . tanto os que viven nas cidades coma os que viven no medio rural. O obxectivo desta Rede é facilitar a tódolos cidadáns de Galicia. estimular o desenvolvemento e a formación no mundo do multimedia e o O CMG proporciona contidos multimedia á autopista galega da Información audiovisual. formación cultural e profesional que emerxen da Sociedade da Información. como a Rede Oficial de Comunicacións Móbiles e a Autopista Galega da Información. Redes de Telecomunicación Galegas (Retegal S. telemedicina. O Centro Multimedia de Galicia actúa coma centro neurálxico da Rede de Aulas. o taller sobre actuación fronte a cámara ou a programación de cursos da ECAM na Comunidade Autónoma de Galicia ou a realización dun catálogo para a promoción dos documentais galegos.

ao ordenar un marco normativo definidor das liñas fundamentais do sector da imaxe en Galicia.8% da poboación galega. creando na súa estrutura comisións sectoriais de operadores. Tamén lle corresponde ao Consello Asesor coñecer. a través do procedemento de arbitraxe. cunha cobertura reforzada por máis de 600 Microrremisores rurais. a todas as empresas ou entidades que necesiten a creación de redes privadas. atribúenselle ao Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual funcións de arbitraxe na resolución dos conflitos que poidan xurdir entre operadores. ademais da cabeceira de codificación e multiplexación para catro programas de vídeo. así como emitir informe sobre os asuntos que o Consello da Xunta lle solicite ou os que se aborden por propia iniciativa da entidade.6 Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual O Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia. creado polo Decreto 307/1995. Por outra banda. para a que dispón da Rede de Transporte e Difusión da Televisión de Galicia constituída por 6 Centros Emisores e máis de 130 Retegal é a encargada da xestión das infraestruturas e servizos de telecomunicación de titularidade pública Centros Reemisores. do 13 de xullo. deliberación e propostas nesas materias. táctica e operatividade. Un dos principais clientes de Retegal e a CRTVG.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA das esixencias do mercado. do 1 de setembro. os conflitos que lle sometan os interesados. 6. a través da Consellería de Cultura. difusores de radio e televisión. mediar e resolver. ao que lle corresponde o estudo. Esta Rede posibilita a cobertura e o servicio ó 99. supón un feito de singular importancia. Comunicación Social e Turismo. co fin de lles garantir aos usuarios unha oferta de servizos competitivos. entre os que destaca a televisión dixital terrestre (TDT). en xeral.1. A entrada en vigor da Lei 6/1999. cantas medidas considere oportunas no ámbito das telecomunicacións e do audiovisual. administracións e usuarios. Igualmente entra dentro seu ámbito a cualificación e o autocontrol en relación 253 . usuarios e empresas relacionadas coas distintas actividades e propiciando o autocontrol dos axentes do sector no respecto aos principios que rexen a súa actividade e os dereitos fundamentais e liberdades públicas. é o máximo órgano consultivo do Goberno galego en materia de telecomunicacións e audiovisual. informar sobre os proxectos lexislativos e regulamentarios en materia de telecomunicacións e audiovisual que sexan competencia da comunidade autónoma e sobre os asuntos relacionados coas telecomunicacións e audiovisual que o presidente do consello someta á súa consulta. Unha xestión global e un profundo coñecemento dos estándares en servizos de información e telecomunicación fan que Retegal continúe innovando e implantando novos proxectos e novas tecnoloxías. así como neste Libro branco do audiovisual de Galicia. do audiovisual de Galicia. produtoras e. outra é coñecer e emitir informe sobre as liñas estratéxicas de actuación recollidas no Libro branco das telecomunicacións. Os seus servizos van dirixidos principalmente cara ás administracións públicas. de conformidade co disposto no artigo 14 da Lei do audiovisual de Galicia. mediante a instalación e posta en servizo da Rede de TDT de Frecuencia Única na Comunidade Autónoma (Rede SFN-Ga) que. A lei dálle un pulo máis ao Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia. operadores. conta con 10 centros de emisión operativos que facilitan unha cobertura superior ao 60% da poboación. e abranguen un amplo espectro capaz de cubrir todo o ciclo de vida dun proxecto: estratexia. co fin de potenciar o seu crecemento e o seu desenvolvemento e permitirlles aos cidadáns e aos axentes profesionais e empresariais expresarse cos medios oportunos dentro do noso espazo cultural. Unhas das atribucións do Consello Asesor é propoñerlle á Xunta.

Como instrumento para a promoción e o fomento do investimento produtivo en Galicia. industria. das infraestructuras dos servicios industriais do solo empresarial e residencial. A Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial encárgase da planificación. estimulando as exportacións dos seus produtos e achegando solucións a problemas específicos de tipo técnico. calidade . nunhas condicións específicas propias que se ven.7 Consellería de Economía e Facenda O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) é un organismo dependente da Consellería de Economía e Facenda da Xunta que se crea por Lei 5/1992. consumo. minería. desenvolvemento e innovación. concéntranse nun mesmo órgano todas as iniciativas e programas de promoción e fomento do desenvolvemento que emanan da administración galega. Atendendo ás necesidades e características específicas de financiamento do sector. Na actualidade. innovación nos sectores industriais. propiedade industrial. ademais de poder acollerse ás axudas de carácter horizontal habilitadas polo IGAPE. cuxo obxecto social principal é a administración e xestión dos fondos de capital risco Emprende e Adiante e dos activos de Sodiga. contan cunha liña específica destinada a paliar unha das principais problemáticas ás que se enfrontan as empresas que desenvolven a súa actividade neste sector. formativo ou de infraestrutura das empresas galegas. sociedade da información e do coñecemento. ou que. telecomunicacións. Industria e Comercio é o órgano da Xunta ao que lle corresponde o exercicio das competencias e funcións nos ámbitos da investigación.1. ademais. a sociedade mantén participacións en varias empresas do sector audiovisual. desempeñen a producción executiva da mesma. dotado de estruturas organizativas flexibles e áxiles para a interpretación das necesidades empresariais e o apoio á iniciativa privada. enerxía. participando nun mínimo do 20%. execución e seguimento das competencias e funcións da Consellería en materia de tecnoloxía. participada maiormente polo IGAPE e a Xunta. XesGalicia é unha sociedade xestora de entidades de capital risco. infraestructuras da calidade e tecnolóxicas. do 10 de xuño. artesanía. 6. o IGAPE creou un programa de préstamos destinados ao financiamento de produccións audiovisuais para as compañías domiciliadas en Galicia que participen maioritariamente no proxecto. comercio interior e exterior. Coa creación do IGAPE.8 Consellería de Innovación. como entidade de dereito público con personalidade xurídica e patrimonio propio e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins. esta liña de préstamos ampliouse en 2003 mediante a implantación dun sistema de anticipos a curto prazo. telecomunicacións e sociedade da información e do coñecemento. en colaboración coa consellería competente en materia de política territorial. sociedad autonómica de capital risco. agravadas pola súa condición de sector en fase claramente expansiva e de recente creación. 6. Trátase dun ente cunha ampla autonomía de xestión.1. Industria e Comercio A Consellería de Innovación. e que se concreta nas dificultades para acceder ós recursos financeiros necesarios para o desenvolvemento das súas produccións. Deste xeito. Pola súa banda. As compañías do sector audiovisual. coordinación.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO cos contidos dos medios de difusión audiovisuais específicos do ámbito da comunidade autónoma. así como a planificación. en maio de 2002. constitúese como un órgano de acción pública directa no ámbito da oferta de servizos de alto nivel e como un mecanismo de integración dos sectores económicos e sociais. potenciando os seus investimentos en innovación e tecnoloxía. programas e accións de estructuración sectorial.

deseño industrial e artesanía 268. de Fomento da investigación e do desenvolvemento tecnolóxico de Galicia.9 Consellería de Educación e Ordenación Universitaria A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria é o departamento do Goberno galego que xestiona competencias e funcións en materia de planificación. de normalización lingüística. planificación. execución. na Lei 3/1983. execución e control de programas destinados a fomenta-lo desenvolvemento de tecnoloxías propias e a incorporación de tecnoloxías da información e das comunicacións ós sectores industriais. 272 Todo isto. do 22 de xuño. 255 . de 14 de abril. tutela e rexistro das fundacións docentes de interese galego . conta con competencias na elaboración dos programas de FP e ensinanzas consideradas especiais. programación. á actuación como órgano de relación e participación con organismos. Comunicación Social e Turismo. centros. do 6 de agosto. de conformidade co establecido na Lei orgánica 1/1981.1. radiodifusión e televisión. de calquera índole en materia de tecnoloxía e á elaboración. No 2003 creouse. en colaboración coa Consellería de Cultura. 270 Como órgano oficial de referencia dos diferentes sectores económicos para o seguimento da información e os indicadores das medidas das que ten atribuída a súa execución a dirección xeral. ó fomento dos vínculos de relación entre as empresas e as entidades ofertantes de tecnoloxía. 268 En todo caso. entidades e institucións públicas e privadas. na Lei 7/1983. a actuación como órgano de coordinación e participación dos organismos. o exercicio das competencias e funcións no ámbito das telecomunicacións entenderase sen prexuízo daquelas que lle corresponden á consellería competente en materia de comunicación social no referente ás infraestructuras propias de telecomunicación.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA e innovación na xestión. de Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica e na Lei galega 12/1993. o recoñecemento. execución e seguimento das competencias en materia de fomento da investigación que ten atribuídas a Comunidade Autónoma de Galicia 271 .19º do Estatuto de Autonomía de Galicia. 6. a planificación e xestión das accións no ámbito da sociedade da información e do coñecemento e a súa promoción no conxunto da sociedade galega 269 . a presidencia do Consello de Administración da sociedade anónima Centro de Supercomputación de Galicia e a xestión e utilización da rede de ciencia e tecnoloxía de Galicia (RECETGA). á elaboración. regulación e administración do ensino regrado en toda a súa extensión. na Ley estatal 13/1986. con capacidade para deseñar modificacións e ampliacións dela. coordinación. proposta. a Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento. do 15 de xuño. do 20 de xullo) . entidades e institucións públicas e privadas. que asumiu as competencias da antiga Secretaría Xeral de I+D: a ordenación. de ordenación do sistema universitario de Galicia e nas leis orgánicas reguladoras do sistema educativo español. centros. dentro desta Consellería. á creación e consolidación dunha eficiente infraestructura tecnolóxica ó servicio da mellora da competitividade industrial. do 6 de abril. no exercicio das súas competencias específicas. coordinación. en materia de sociedade da información e do coñecemento e as telecomunicacións no ámbito competencial da Xunta de Galicia e a planificación e desenvolvemento das actividades do Observatorio Tecnolóxico de Galicia 270 . polo que se aproba o Estatuto de Galicia. A Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais. En materia de Tecnoloxía as súas funcións refírense á proposta da normativa relativa ao desenvolvemento tecnolóxico dos sectores industriais. a elaboración. teña incidencia no ámbito do desenvolvemento das infraestructuras de telecomunicacións e da sociedade da información e do coñecemento. modalidades e especialidades. a coordinación 272 do sistema universitario. a xestión do Plan Galego de Investigación. dependente desta Consellería. seguimento e difusión de estudios e estatísticas en materia de desenvolvemento tecnolóxico. Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. En canto á Sociedade da Información e do Coñecemento. de réxime das fundacións de interese galego (modificada pola Lei 11/1989. 269 Así como a coordinación e seguimento das actuacións de calquera organismo da Xunta de Galicia que. 271 En virtude do establecido no artigo 27. a promoción e o ensino da lingua galega. de calquera índole. niveis e graos. as súas funcións son a proposta da normativa e a planificación relativa ao exercicio das competencias da Xunta de Galicia nesta materia e nas telecomunicacións. execución e control de programas destinados a promover e fomenta-la incorporación das novas tecnoloxías da información e comunicación na sociedade galega en xeral. proposta.

Tamén é competente na implantación efectiva do Sistema Nacional das Cualificacións Profesionais. a través do Instituto Galego das Cualificacións abordou. así como das organizacións e asociacións empresariais e sindicais máis representativas tanto a nivel estatal como autonómico. plans e medidas que determinen os plans galegos de formación profesional nos eidos da formación ocupacional. o Instituto Galego das Cualificacións está a participar na elaboración das cualificacións profesionais que formarán parte de un Catálogo Nacional. na articulación e implementación dos programas. contando coa colaboración da Consellería de Cultura. coordina o proceso de incorporación dos estudantes ao sistema universitario de Galicia. seguridade e saúde laboral e cooperativas. plans e medidas que determinen os plans galegos de formación profesional no eido da ensinaza regrada así como na atención ás necesidades formativas das persoas adultas. O Consello Galego de . continua.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO na determinación das normas e das orientacións precisas para a súa efectividade. políticas activas de emprego. relacións laborais. Actualmente. esta Dirección Xeral. así como da estatística. Desenvolven así mesmo competencias en materia de expedición de certificados de profesionalidade e no procedemento para a avaliación e acreditación da capacitación da poboación activa de Galicia.1. radio e espectáculos e ciclo superior de son) e un de grado medio (laboratorio de imaxe). dependente tamén da Consellería de Educación e Ordenación Univeritaria. ocupacional e continua). e en atención ás súas necesidades. Identificar e definir con rigor a competencia profesional necesitou dunha profunda análise do sector e a aplicación dunha metodoloxía específica. Comunicación social e Turismo. e é competente na implantación de estudios universitarios. aproveitando esta experiencia anterior. unha complexa tarefa de aproximación á realidade productiva deste sector para identificar aqueles perfís profesionais que se estaban a demandar e que constitúen así un referente común de competencias que se orienta a todas as accións de formación profesional (regrada . na articulación e implementación dos programas. na orientación e no sistema nacional de cualificacións profesionais. As cualificacións profesionais que se obtiveron. ocúpase da formación profesional ocupacional e intermediación no mercado laboral. existe a familia profesional de Comunicación. a adecuación dos equipamentos e instalacións destinadas á docencia desta ensinanzas. análise recollida no estudo Estudo de necesidades formativas no sector audiovisual en Galicia. Emprego e Relacións Laborais A Consellería de Asuntos Sociais. ciclo superior de produción de audiovisuais. A Dirección Xeral de Universidades. e en xeral. Imaxe e Son.10 Consellería de Asuntos Sociais. 6. Así mesmo. tanto de traballadores como de empresarios. asume a ordenación. tanto de carácter oficial e de validez en todo o territorio nacional coma os conducentes a títulos conforme ao sistema vixente nos países estranxeiros. colocación e orientación laboral. ciclo superior de imaxe. que conta con catro ciclos de grado superior (ciclo superior de realización de audiovisuais e espectáculos. planificación e execución das competencias en materia de universidades e ensinanzas universitarias. un total de 24. política laboral. foron froito do esforzo conxunto dun grupo de profesionais do sector e a Administración. sobre accións de apoio á formación e actualización do persoal docente das universidades galegas e sobre accións de apoio económico ós estudantes universitarios. da planificación da formación continua. na emisión de informes sobre a autorización. A Dirección Xeral de Formación e Colocación. a análise e a prospectiva do mercado de traballo. dependente desta Consellería. Dentro da oferta formativa desta Consellería. Emprego e Relacións Laborais é o organismo a traveso do cal a Xunta desenvolve as súas competencias en materia de servizos sociais de atención primaria. En apoio ao audiovisual coma unha das industrias estratéxicas para a economía galega. no período 2002-2003. con carácter experimental.

A Promesa ou anuncios publicitarios como o da Liga de Fútbol Profesional que protagonizou. Aínda que toda a película se desenvolvía ao longo do Camiño. directorio de empresas de servizos audiovisuais situadas en Galicia e datos sobre promocións en hospedaxes. un filme estreado en 1957. Por outra banda. así como de hoteis. etc. urbanas e rurais. e os españois José Nieto e Carlos Larrañaga. Pouco despois. Entre as rodaxes da última tempada figuran películas Galatasaray-Depor. provinciais e locais. As infraestruturas garanten. Con estes antecedentes nacían en 2001 a Galicia Film Comission e a Santiago de Compostela Film Commission (SCFC). da empregabilidade e das posibilidades de inserción laboral dos traballadores desocupados é a oferta formativa de formación profesional ocupacional que anualmente se lanza tanto través dos seus centros propios como a través da rede de centros homologados dos que dispón. Dende que o equipo La Casa de la Troya percorreu a capital galega a golpe de claqueta. o Camiño de Santiago foi declarado a primeira ruta cultural europea e o casco histórico de Santiago de Compostela. Na década dos setenta. A través de ambos os dous organismos preténdense atraer produtoras de todo o mundo para facer promoción da comunidade e. de 1969. o acceso dende calquera punto do mundo a Galicia. Ata o 2001 non se volve oír o estrondo da claqueta dunha gran produción en Compostela. creada en outubro de 2001. servizos de hostalería. A contratiempo inclúe unha escena no anfiteatro do cinema Yago. rexionais. que será a encargada. Outra vía desenvolvida por esta Dirección Xeral para conseguir un incremento da competencia. dirixida por Óscar Ladoire. Unha das superproducións máis soadas foi Orgullo y pasión. Marta Etura. Foi un plano fugaz. Patrimonio da Humanidade pola Unesco. converténdose nun auténtico percorrido turístico por Santiago e outras localidades galegas 273 . A praza do Obradoiro converteuse nun emblemático estudio figurando na película como un mercado en plena Guerra da Independencia.11 As Film Comission galegas Hai máis de oitenta anos que Compostela se vestía por primeira vez con atrezzos de cinema para converterse no escenario de La Casa de la Troya. Sofía Loren. entre outras funcións. mediación e axuda na tramitación nas solicitudes ás distintas administracións públicas estatais. A oficina de promoción de rodaxes Galicia Film Comisión é unha unidade administrativa do Consorcio Audiovisual de Galicia. 6.1. que coincidan coa data e lugar de rodaxe. alugamento de coches. Laura Mañá e Rosa Álvarez que relata a vida dun escultor que regresa a Compostela para descubrir o seu pasado. En 2003. Elvira Mínguez. unha produción de Fernando Trueba. igual que o que inseriu Luis Buñuel en La Vía Láctea. O lapis do carpinteiro. unha sociedade na que conviven vellas tradicións coa constante evolución cultural. información sobre as infraestruturas de acceso aos lugares de rodaxe. Rodar en Galicia ofrece moitos atractivos: a riqueza de matices que define o noso país móstrase na gran diversidade que posúe: diversidade climatolóxica. 257 . Luis Tosar. na praza do Obradoiro. a cidade como estudio de gravación de cinema. en función do proxecto audiovisual para realizar. Xavier Villaverde elixía outra vez Santiago para Trece badaladas. máis de medio centenar de directores elixiron Compostela como escenario 274 . unha vez que nos atopamos dentro dela. Esperando. tanto por terra. Juan e Júnior.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Formación Profesional intervén na constitución da Comisión sectorial de Cualificación e Formación Profesional neste sector. de Antón Reixa. en 1981. como por mar ou por aire. outra rodaxe famosa en Compostela desatou a paixón dos fans de Os Brincos. de propoñer a adecuación dos contidos formativos da oferta de FP ás necesidades do mercado laboral e informar sobre as necesidades de actualización das cualificacións profesionais. en concreto. A fita. estaba protagonizada por Cary Grant. 273 274 A fita de 1924 foi restaurada polo Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI) en 2003 e estreada con todas as honras en Cineuropa. e tamén a mobilidade a través de toda a súa extensión. de Stanley Kramer. de vexetación espesa e de pastos. Entre os servizos que presta figura a asesoramento na selección de localizacións. etc. mineiros e costeiros. a cidade apenas se apreciaba nos momentos finais. A película de Alejandro Pérez Lugín foi un dos maiores éxitos da incipiente industria cinematográfica dos anos 20. Frank Sinatra. montañosas e planas. chegaría á cidade. xogador do Fútbol Club Barcelona. trasladou a Praterías o ambiente de 1936 para recrear a historia de Manuel Rivas. con pequenos e grandes ríos. fluvia. Ronaldinho. protagonizada por Juan Diego Botto. en 1985. paraxes costeiras e de interior.

a Santiago de Compostela Film Commission (SCFC) é unha oficina de promoción audiovisual sen ánimo de lucro e con vocación de servizo público.org/avg/) é un espazo web destinado á promoción e difusión das producións e os profesionais do sector audiovisual para público xeral e especializado. empresas de servizos relacionadas co audiovisual.org). e o Arquivo de Comunicación segue de preto a produción e creación de medios de comunicación locais. comunicación. como lingua. co obxectivo de multiplicar a presenza da cultura galega na rede e achegala a sectores de poboación onde a lingua está en retroceso. Deputación Provincial de Lugo. No ano 2000. empresas de produción e servizos de produción. A Lugo Film Commission é unha oficina de promoción de rodaxes creada mediante convenio subscrito entre o Consorcio Audiovisual de Galicia e a Fundación TIC e promovida pola Excma.culturagalega.12 Outras institucións relacionadas co audiovisual O Consello da Cultura Galega é unha institución (estatutaria) nodal rexida por un Plenario e composta por seccións e arquivos. o Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia almacena cuestións relacionadas coa lingua galega e a súa presenza na sociedade. directores. O Plenario intégrano representantes de diferentes institucións e persoeiros da cultura e as seccións están compostas por profesionais e investigadores nas materias respectivas.org). hospedaxe. fundada no ano 2001 polo Concello do que depende.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Algunhas das producións ás que prestaron os seus servizos son A vida que che espera. o portal de divulgación cultural. así como estimular e consolidar a industria cinematográfica e audiovisual e todos os servizos que dela se derivan. que desenvolve o Consorcio Audiovisual de Galicia e que conta co apoio do sector. O agasallo de Silvia. patrimonio natural. Pola súa banda.org (www. Cada sección e arquivo ten programas de investigación específicos. etc. AVG conta con extensos arquivos de catálogo promocional de películas. de titularidade pública e que é xestionado por INCOLSA. unha base de datos que facilita o acceso dos produtores audiovisuais á información necesaria para a toma de decisións relativas á realización dunha rodaxe nun determinado territorio. Patrimonio de la humanidad. Trátase dun portelo único para a produción audiovisual na cidade de Santiago de Compostela. Tal e como contempla o Plan de Internacionalización do audiovisual galego. de carácter bianual. Así o Arquivo da Emigración Galega investiga sobre o fenómeno histórico das grandes migracións galegas. xa estaba en funcionamento a Film Commission Virtual de Galicia (www. o Consello crea culturagalega. empresa municipal de Turismo. Dentro das moitas actividades desenvolvidas polo Consello. actores.1. climatoloxía. Os arquivos son programas específicos destinados á preservación e recuperación da memoria cultural. o Arquivo Sonoro de Galicia preserva o legado musical e sonoro do país. a marca que se usa cara ao exterior para a promoción da nosa Comunidade Autónoma. O soportal AVG (www. así como documentos de relevancia para a industria. O Informe da comunicación. O seu principal obxecto é facer promoción da cidade a través do fomento da cultura da imaxe.culturagalega. a través de novas técnicas narrativas xornalísticas e un xeito innovador de presentación. 6. técnica e sociedade. figuran varias relacionadas co mundo audiovisual. como xeografía. editado pola Sección de Comunicación do Consello da Cultura . da nosa industria e da nosa produción é Galicia Film Commission.filmcommissiondegalicia. patrimonio histórico ou dereito. ciencia. así como converter a web nun instrumento de traballo e de toma de decisións para os actores do mundo cultural. Rodar en Galicia ofrece moitos atractivos Anteriormente á creación Consorcio Audiovisual.

proxectos en curso e servizos. ademais. a partir de vectores lingüísticos. a súa creación foi promovida pola Deputación Provincial de Lugo e nela están representados membros dos grupos políticos con representación na institución provincial. Tamén funciona como centro de referencia para outros emprendementos parellos en universidades e institucións do Estado español e de Europa. intervención da Administración. A fundación ten como obxectivo prioritario fomentar. modo de financiamento e circulación das obras cinematográficas e audiovisuais galegas. Cronoloxía e posicións perante o desafío dun novo modelo audiovisual en probas de imprenta. a investigación e o desenvolvemento das TIC. manter vinculadas á escola actividades de produción profesional no sector da televisión local e desenvolver actividades de formación audiovisual en colectivos de mozos e minusválidos e desenvolvemento de materiais de formación para niveis educativos. así como o impulso e consolidación da denominada sociedade do coñecemento ou sociedade da información. o CCG continúa a catalogación dos fondos audiovisuais de Televisión Española en Galicia. temáticas. Desenvolve a súa actividade nunha dobre vertente dentro do sector audiovisual: educación e formación/produción e promoción. O portal da AVG difunde e promociona as produccións e profesionais do sector Tamén o Libro branco da cinematografía e artes visuais achega reflexións e datos sobre a situación do ámbito da imaxe en Galicia dende diferentes puntos de vista: produción. Para iso. a creación das emisoras públicas. etc. que analizará a evolución do medio no país dende os primeiros receptores. o proxecto Tres décadas de televisión en Galicia. profesionais. recolle coa análise de especialistas o estado do hipersector no ámbito industrial e de produción. da Comuniación da Universidade de Santiago de Compostela. A Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) é unha entidade. Esta Fundación quere consolidar a oferta formativa de formación profesional regulada e ocupacional na familia profesional de imaxe e son e iniciar actividades de formación continua. elaborado pola Sección de Comunicación. O Observatorio do Audiovisual (ODA) da Facultade de CC. Constituída no 2003. O ODA é un dos resultados prácticos da liña de investigación sobre política audiovisual europea que. do padroado como profesionais de recoñecido prestixio. a súa catalogación e a actualización permanente dunha base de datos e dun documental arredor deste sector da industria da comunicación e da cultura. abríndose dende xa á consulta directa dos seus arquivos. de mercado e nacionais. destacan a inminente aparación de un novo Informe da Comunicación bianual. dispón da Escola de Imaxe e Son de titularidade privada e do Centro de Produción de Programas para TV. Forman parte. Dentro dos proxectos do Consello no eido audiovisual. de maneira que se contribúa a mellorar a formación relativa a estas tecnoloxías na provincia de Lugo. tecnolóxicos. se desenvolve no seo do Departamento de Ciencias da Comunicación da Facultade compostelá.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Galega. finalmente. a comunicación local e a produción propia. sen ánimo de lucro. Dende a súa posta en marcha. xurdiu para facer o seguimento sistemático da produción. ambos os dous lucenses: Francisco Campos (director xeral da CRTVG) e Julio Fernández ( responsable do grupo Filmax). Ao mesmo tempo. a iniciativa de profundar na relación cos axentes do sector e na difusión co público a través da difusión web e noutros formatos e. O estudo da integración sectorial transrexional Galicia-Norte de Portugal e mais a elaboración e publicación de informes bianuais sobre o estado do audiovisual é outra das súas aplicacións. clasificada como benéfico-docente e sobre a que exerce o protectorado a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. promover e levar a cabo actividades dirixidas ao fomento da educación. mantivo como aliados a Compañía de Radiotelevisión de 259 .

500 m2. pretende construír unha serie de centros integrados e agrupados dedicados á conservación. A Biblioteca e a Hemeroteca son unha resposta de vangarda na súa 276 concepción. e máis Towards a minority languages integrated TV system. Levantarase en seis plantas. a Idade Moderna e a Idade Contemporánea.000 m . foros de debate e exposición das mostras máis representativas do sector artístico. dun depósito central de libros con capacidade para máis dun millón de volumes. Este edificio estará integrado por tres áreas interrelacionadas. investigación e restauración. arquivo. iniciado en 1999 pola Xunta de Galicia. o proxecto Galicia Imaxe permitirá preservar.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Galicia e o Consello da Cultura Galega. conferencias e proxeccións. Ademais. Estes centros servirán como lugares de estudo e investigación. capital administrativa e política de Galicia e eixe neurálxico de comunicacións. montaxe e distribución máis innovadores. a Idade Media. dotados do máis avanzado nivel tecnolóxico para aproveitar as inmensas posibilidades da sociedade da información. un auditorio e seminarios para cumprir coa súa función formativa.200 m2 de áreas de depósito. así como das distintas bibliotecas galegas. Unha delas é a dedicada ao traballo. A Hemeroteca. con centros de pesquisa da Universidade de Gales (Bangor) e Irlanda (Galgway). O proxecto museolóxico incorpora salas permanentes de carácter interactivo nas que se expoña a historia galega secuenciada. en calquera soporte e dotándoo dos medios técnicos de documentación sonora. Noutro eido. non só dende o deseño arquitectónico. o Observatorio pasa a ser o sitio do grupo de investigación de Estudos Audiovisuais do Departamento de Ciencias da Comunicación. Tamén se disporán salas de exposicións temporais e versátiles. O rico patrimonio audiovisual galego integrarase nun centro de arquivo e exposición fotográfica. e contará con diferentes salas de lectura e de investigadores cunha superficie superior a 2. meta do vello continente. Deste modo. Deste modo. A proposta elixida foi a presentada polo arquitecto Peter Eisenman ao concurso internacional de arquitectura convocado pola Goberno galego no ano 1999. pola súa singularidade conceptual e plástica e pola súa excepcional sintonía co lugar. o proxecto da Cidade da Cultura. contará con máis de 1. selección. co banco de fotos históricas e actuais de Galicia. senón tamén na utilización dos máis modernos sistemas de almacenamento. . Acollerán o patrimonio bibliográfico e hemerográfico de Galicia e prestaranlle especial atención á recuperación dos fondos dispersos en institucións culturais e entidades públicas e todas as doazóns e legados de arquivos e bibliotecas de personalidades da cultura galega 275 . iniciada en setembro de 2002.400 m2 destinados a salas de lectura e 1. empregando as técnicas e soportes máis modernos. a través de cinco épocas distintas: os primeiros asentamentos e o mundo celta. 276 275 A biblioteca e a hemeroteca virtuais permitiranlle ao visitante acceder mediante sistemas informáticos á consulta dos seus propios fondos documentais. busca e transmisión de datos . ademais. así como mostrarlle a sociedade e cultura galegas dende un punto de vista innovador e de futuro. Concluída unha fase na que o ODA foi unha aplicación dos proxectos europeos TV e interculturalidade. en todo o mundo. a Galicia romana. seminarios. disporá. voz e música. ao tempo que acollerán congresos. exhibición e consumo cultural. a imaxe e o son de Galicia ao longo da historia. este centro pretende ser un complemento das extensas coleccións e museos que se atopan ben consolidados na comunidade autónoma. cunha altura total de 42 m. en parcería coas Universidades de Rennes e Aberystwyth. O edificio proxectado por Eisenman para a Biblioteca concilia o monumental da súa escala cun deseño humanizado á medida dos usuarios. creando un grande arquivo de imaxe. 2 Cada un dos edificios do proxecto ocupará unha superficie próxima aos 14. Santiago de Compostela é a cidade elixida para acoller a Cidade da Cultura. nacionais ou estranxeiras. actualizar e difundir de forma innovadora. Os espazos para recepción e catalogación e para os equipamentos de microfilmación e dixitalización completarán o recinto. Incorporará áreas expositivas de libros de interese. produción. visionado. cidade universitaria. O plan xeral do edificio pretende achegar á sociedade o coñecemento e uso das posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías audiovisuais e da comunicación. pola súa significación como centro cultural de transcendencia europea e universal.

que se traducen en cursos 277 O escenario en cruz de case 2. o traballo e a difusión e promoción da cultura galega. Esta ampla zona pretende ser un escaparate que proxecte o máis vangardista no campo do audiovisual e contidos multimedia realizados polas empresas galegas. ten 33 socios. preténdese o aproveitamento máximo daqueles medios técnicos e humanos que posúe a Comunidade Autónoma galega.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA potenciarase a conservación do patrimonio audiovisual coa catalogación e estudo de obras. desempeñaron un papel fundamental fronte ás institucións e constituíronse nunha das pezas clave no despegue do audiovisual galego. tanto humanos (actores.) coma físicos (equipos técnicos.000 m2. Este teatro contará cunha superficie superior a 25. etc. salas de experimentación en multimedia e videoxogos. o que deriva en beneficios económicos. buscando e establecendo colaboracións con empresas e entidades. para que a maior parte do valor engadido quede aquí 278 . ballet. tales como asesoramento dos socios. Finalmente. Outra das área é a consagrada ás novas tecnoloxías vencelladas co ocio. contaba no momento da sinatura dos seus estatutos con 7 socios fundadores.2 6. A máis antiga das organizacións empresariais do sector é AGAPI Agapi é tamén membro da Federación de Asociaciones de Producción de España (FAPAE) e mantén un estreito contacto coa Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales dos produtores españois (EGEDA). a política da asociación foi encamiñada á utilización dos recursos locais. infraestruturas básicas e funcionamento…).2. O obxectivo principal de AGAPI é potenciar a industria da imaxe en Galicia e con iso. na actualidade. restauración de películas. iniciativas comunitarias. Con estas pautas de funcionamento. alcanzar unha difusión e promoción da cultura galega.. 6. existirá un auditorio secundario con auditorio para 450 espectadores. debido aos efectos de arrastre. simuladores de realidade virtual. tanto en España coma no mercado internacional. Desde o principio.1 ASOCIACIÓNS EMPRESARIAIS Asociación Galega de Produtoras Independentes A máis antiga das organizacións empresariais do audiovisual galego é a Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI). na área expositiva terán cabida as exposicións sometidas a unha renovación permanente de contidos. contribúese a promover a cultura e a lingua galega. 278 Ao mesmo tempo. Ademais das actividades internas da asociación. musicais. Entre as principais achegas da Cidade da Cultura está a construción dun teatro que acollerá as grandes representacións de ópera e grandes estreas cinematográficas 277 . aínda que en pouco tempo foron uníndose algunhas das empresas máis relevantes de produción audiovisual e multimedia de Galicia e. Constituída o 19 de decembro de 1994. ademais de facer posible a realización de producións propias. etc. como Galicia dixital ou O camiño de Santiago virtual.550 persoas e un foso de orquestra para 107 músicos.000 m2 e o resto de instalacións posibilitarán a presenza dos grandes espectáculos operísticos das compañías internacionais e permitirán albergar concertos sinfónicos. AGAPI acometeu outros labores no eido formativo. así como por multinacionais tecnolóxicas. etc. a investigación. 261 . cunha altura total de 50 m. dobradores. ademais de participar en diversos foros e mercados internacionais do sector. adquisición de fondos. etc. en sete plantas. Contará cun cinema dinámico. xestión de subvencións. Isto converteunos nuns interlocutores válidos e representativos e. fotógrafos. como tal. etc. técnicos de imaxe e son. sociais e culturais. A cidade complétase coa dotación dos equipamentos necesarios para conseguir un lugar propicio para o estudo. O dinamismo da asociación e dos diferentes membros de AGAPI maniféstase así na súa apertura ao exterior. xunto co auditorio principal con capacidade para 1. salas de proxección 2D en proxección plana e esférica e 3D.

S. Son empresas fortes cun gran volume de produción.L. S. S. Zenit Televisión Fonte: Elaboración propia.2. AEGA xurdiu como consecuencia da extraordinaria evolución e crecemento da industria galega da imaxe. Anxo Fernández P. S. constituída en xullo de 2001. S. No que se refire á promoción do audiovisual e da cultura galega. A.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO audiovisuais de formación continua. con grandes empresas pero tamén produtoras moi pequenas. 6.I.1 Factoría Audiovisual. S. S. S. Cies Comunicación Continental Producciones Deboura Cultural. Interacción. L. Ringo Rango Servicios Audiovisuais Galegos Saga TV Sodinor. a organización do ciclo de cine 10 anos de produción independente galega. Pórtico Comunicación Producciones Vigo. S. realización de foros informativos.L. A.L. L. convoca premios do audiovisual galego e potencia a asistencia a feiras. S. A heteroxeneidade de AGAPI. C. ten como principais obxectivos fomentar a relación entre os seus asociados. S. As características das compañías que a integran explican a súa escisión de Agapi. participación na posta en marcha do Clúster do Audiovisual Galego e edición do informe Estudo para avaliar a viabilidade para producións audiovisuais e multimedia de títulos do fondo editorial galego. para dar a coñecer as noticias que o sector audiovisual xera na propia comunidade autónoma. No ámbito multimedia. Vaca Films Vía Láctea Filmes Video Zetra. Hai que mencionar así mesmo o desenvolvemento de contidos para os mercados internacionais: formatos e programas con guión. por nove importantes empresas do sector audiovisual galego. como unha escisión de AGAPI. S. coa asistencia a feiras e mercados internacionais de referencia e o estudo do impacto da vindeira revolución dixital no sector galego da imaxe.L. S. como é o audiovisual.L. vinculadas a maioría aos grandes grupos de comunicación galegos e con intereses máis ou menos comúns. Studio XXI Triade Uno TV.M. Para os vindeiros meses.L. a organización de cursos de formación do programa de accións complementarias do Plan FIP/FSE.L.C.L. Entre as iniciativas acometidas por AGAPI nos últimos tres anos destaca o Plan Estratéxico do Sector Audiovisual Galego 2002-2005.. L. Atlántico Films Bren Entertaiment.L. Área 5. Ibisa TV.2 Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual A Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual (AEGA). a convocatoria de xornadas informativas sobre financiamento e xustificación de subvencións. Aldea Films. asistencia ao MIPCOM 04. a partir dos datos da web da asociación. seminarios sobre financiamento do audiovisual ou escritura de guións en equipo para televisión ou colaboración con Cero en Conduta. AGAPI conta con unha páxina web e a revista Digital. edita un boletín informativo. Dygra Films EAF Producciones Estudio 99 Formato Producciones.L. S. Anos 2002 e 2004. velar polos seus intereses nos pertinentes foros e promover e impulsar o desenvolvemento e internacionalización dun sector estratéxico. Grandola Nova. Milou Films Lúa Films Mara Producciones Mediarte y Comunicación de Galicia. Off Filmes. os principais proxectos están relacionados coa promoción e internacionalización do audiovisual. . que edita a asociación quincenalmente. S. Socios de Agapi Acuarela Comunicación. confección de un catálogo promocional. convoca encontros de profesionais e empresas produtoras.

3 Clúster do Audiovisual de Galicia Un cluster empresarial é un agrupamento de empresas da mesma actividade que teñen unha estratexia común.A.2. Productora Faro. As empresas de AEGA suman 12 platós de entre 100 e 2 1. As actividades da asociación céntranse fundamentalmente na defensa dos intereses dos asociados. Socios de AEGA Adivina Producciones. Producciones A Modiño. La Región TV. a aparición dunha entidade que prima os intereses dos grandes e as súas expectativas de expansión. Fonte: Elaboración propia. Na actualidade. O Clúster do Audiovisual de Galicia xorde nun momento propicio para o desenvolvemento do sector: no eido administrativo. S. L. pero faltaba un terceiro eixe. en opinión de Isabel Sempere279. AEGA conta con 11 compañías asociadas. documentais. que abarcan todos os ámbitos do audiovisual e que están presentes tanto en Galicia coma noutros mercados. 6. S. moi especialmente a través da fórmula da coprodución. I. Entre os seus proxectos futuros cabe destacar a celebración dunha Xornada sobre a Producción Audiovisual en Galicia e as Televisións Xeneralistas. L. feiras e mercados internacionais. S. a organización de dous foros de coprodución audiovisual (mercados de proxectos) na Comunidade Autónoma de Galicia e as iniciativas para facilitar a entrada da súa produción televisiva nas principais cadeas xeneralistas e novos modelos de televisión (obxectivo primordial de AEGA para o 2005). a asistencia a festivais.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA provocou quizais. dotados cos máis modernos equipos.A. competitividade y rendabilidade. E aquí é onde entra o clúster. pola implicación da Administración a través de medidas que afectan a cinco consellerías e que desenvolveu un nivel normativo coa elaboración e publicación da lei que regula o sector e que recolle figuras como o consorcio ou o propio clúster. e polo interese da comunidade de artistas que forman o sector reunidas na Academia Galega do Audiovisual. que era o que afectaba as empresas que canalizan e lles poñen cifras económicas aos filmes e formatos audiovisuais. S. S. películas para cine e televisión. U. Consello da Cultura Galega. organizándose en redes verticais e horizontais co propósito de elevar os seus niveis de productividade. L.100 m . (2005): Os profesionais. S. e constitúen. L. publicidade e series de ficción. Libro branco da cinematografía e as artes visuais en Galicia. S. A. É pois unha iniciativa de empresas decididas a aumentar o seu volumen de negocio a través de alianzas e sinerxias. que se fixo realidade en febreiro de 2003. Lugopress. S. 263 . Telecable Compostela. por outra parte. S. 279 Sempere. L. A.A. a promoción internacional do noso audiovisual. nos que se gravan programas para a televisión. a partir dos datos da web da asociación. que se vinculan cos sectores soporte e manteñen entre sí lazos de proveeduría e prestación de servizos. CTV. a formación en materias de internacionalización e novos mercados para todo o sector. TV7. Voz Audiovisual.L. S. Filmanova. na potenciación da colaboración entre empresas de produción audiovisual para a realización de coproducións e todo tipo de proxectos en común e na planificación de accións para a expansión da industria galega no exterior. Entre as actividades desenvolvidas nestes últimos tres anos figuran os Seminarios sobre marketing e promoción audiovisual (2002) e A propiedade intelectual no sector audiovisual (2002). Compostelavisión. Estas iniciativas constituíron. un gran paso para internacionalizar a producción audiovisual galega. S.

Factoría Audiovisual TV 7 EGEDA Sodinor Ficcion Producciones Lugopress Centro de Estudios Marcote Galicia Media Interacción R Red Rocks Audio Spica Adivina Producciones Localia TV Santiago Nezcom Micromovies Fonte: Elaboración propia. mellorar o acceso ás fontes de financiación e representar axeitadamente os intereses dos asociados ante as Administracións Públicas e institucións privadas.1. O Club de Ideas está desenvolvendo actualmente un completo programa de actividades innovadoras co apoio e patrocinio de Caixanova. S. a elaboración do estudo de viabilidade da Cidade da Imaxe en Santiago de Compostela. optimizar a utilización de equipos. un verdadeiro selo de calidade que permita abrir mercados para as producións galegas fóra das súas fronteiras. etc.L. a partir dos datos da web da asociación. contidos para móbiles. nun marchamo identificativo: a Marca Galicia do Audiovisual. Celso Paz. celebrada na Coruña a finais do 2004. unha mesa redonda sobre posprodución nesta cidade. Entre as actividades desenvolvidas desde a súa creación figuran diversas xornadas de traballo entre empresas asociadas. Entre os propósitos do cluster está potenciar a capacidade de producción e distribución das empresas asociadas. S. Vídeo Zetra Servicios Audiovisuales DEboura Producciones Zenit TV Ibisa TV Studio XXI Voz Audiovisual EGACI Formato Producciones Aldea Films O Raio Verde Pórtico de Comunicaciones Softgal Filmanova Continental Producciones Dygra Films Filmax Animation Milou Films. son e dobraxe. instalacións e servizos. formación. S. . servizos. novos produtos para ADSL. Ademais. favorecer o seu desenvolvemento tecnolóxico.L. a xornada de exposición de proxectos (pitching). contidos interactivos. Guindastres do Cinema Telecable Compostela Area 5. Representa á maioría das empresas importantes do sector audiovisual en toda a súa cadea de valor. e a creación do Club de Producións desde onde se desenvolven producións de cine e televisión en réxime de alianzas entre as empresas asociadas ao Cluster. destinado a abrir vías de negocio no desenvolvemento de contidos para novas plataformas: videoxogos. asinaron un convenio con Caixa Galicia para a construción da comunidade virtual do clúster. Esta xeración de ideas. Dentro do seu Plan Director 2004-2009.L. Socios do Cluster do Audiovisual de Galicia Filmax Entertainment Bren Entertainment DYR Producciones Audiovisuales Luz Puntual Producciones Vigo. etc. software e multimedia. UMTS. de talento e de excelencia técnica que caracteriza ao sector deberá plasmarse nun concepto novo. figuran como eixes destacados a creación e desenvolvemento do Centro de Ideas (I+D) para alumar novas fórmulas de marketing e de aplicación das novas tecnoloxías na evolución dos contenidos e a investigación de novos formatos para televisión dixital. que pretende converterse no referente divulgativo para o sector audiovisual galego e que conta co apoio do Igape.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO O Clúster Audiovisual Galego consolidouse como unha organización independente que abarca os seguintes campos de actividade: produción de cine e televisión. a activa participación no laboratorio MHP de Televisión Interactiva de R e a súa participación no Convenio para a implantación desta nova tecnoloxía televisiva por cable. equipamento e material audiovisual e exhibición.

co propósito de se transformar no espazo común para todos os profesionais deste amplo sector: actores.4 Academia Galega do Audiovisual A Academia Galega do Audiovisual nace. Son diversos os servicios que ofrece EGANET. artísticos e culturais con entidades similares nacionais ou estranxeiras e promover o perfeccionamento das distintas especialidades relacionadas co sector audiovisual. A moitos destes servizos accédese desde a súa páxina web. que tras varias reunións redactaron e aprobaron os Estatutos que hoxe regulan a actividade da Asociación. avalar e promocionar ós seus asociados. maquilladores. Colabora de forma continua con outras entidades de carácter similar. reclamacións e inquietudes dos asociados. a academia organiza os premios anuais cos que se distingue aos mellores traballos audiovisuais da Comunidade Autónoma galega. axudas e subvencións. formada por empresas e profesionais galegos do sector de Internet e as novas tecnoloxías. En xeral a misión da Academia Galega do Audiovisual é a de desenvolver. equipos informáticos e de telecomunicacións. buscando a mellora constante da súa competitividade. constituíndose oficialmente en maio do 2000 EGANET pretende representar aos especialistas galegos en novas tecnoloxías da información e as comunicacións. así como en xeral dinamizar a investigación científica neste eido. promovendo o recoñecemento social e profesional de todos os membros e auspiciando a normal participación de todos no seu seo. 6. e editar e difundir estudos científicos. técnica. en maio de 2002. decoradores. No acto de fundación participaron 110 socios.2. músicos. servicios de publicidade.5 Asociación de Empresas Adicadas a Internet A Asociación de Empresas Adicadas a Internet (EGANET) é unha entidade sen ánimo de lucro. Como obxectivos xerais a medio e longo prazo. promover a asistencia e o intercambio de información científica. EGANET conta có apoio dos seus asociados e das distintas Administracións Públicas para o desenvolvemento das súas actividades a nivel autonómico. etc. directores. guionistas. cultural e mesmo científica. industrial. creativa. desde información sobre lexislación. en xeral. 265 . Tamén se pretende establecer intercambios científicos. a Academia propúxose fomentar o progreso das artes e das ciencias relacionadas directa ou indirectamente coa produción audiovisual. dar a coñecer ós poderes públicos as iniciativas. EGANET nace do interese mostrado polas propias empresas TIC´s de Galicia. artística e técnica entre todos os seus membros. así como. e produccións audiovisuais. artísticos e técnicos que a Xunta Directiva estime oportunos. directores de fotografía. identificar e promover as necesidades de todos os profesionais que converxen no panorama audiovisual galego en todas as súas vertentes: académica. pasando pola asistencia e condicións preferenciais de participación en feiras e encontros do sector.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA 6. artística. así como proporlle a esta as iniciativas que a academia estime oportunas. técnicos de son.2. unha bolsa de emprego ou un servizo de gabinete de Prensa. realizadores. promover e realizar tódalas actividades que se estimen necesarias para unha mellora formación en información para os seus asociados. colaborar e desenvolver proxectos e actividades con outras asociacións de idéntico o parecido carácter. realizar estudos e traballos sobre cuestións relacionadas coa industria audiovisual. coordinar os diferentes aspectos da súa actuación e analizar e resolver os problemas comúns. produtores. Foron dezanove os socios fundadores. fomentar o intercambio de experiencias entre os seus membros. sobre concursos públicos de ámbito autonómico e nacional en materia de servicios informáticos. montadores. ata formación. potenciar ó colectivo empresarial galego Tic a nivel autonómico e nacional. facilitarlle á Administración pública os informes que sobre materias relacionadas coa produción audiovisual lle sexan solicitadas. Ademais.

A asociación participou na creación da Federación de Asociacións de Guionistas do Audiovisual (FAGA). No apartado formativo é onde desenvolve a actividade máis intensa. constituída o 20 de xullo de 2002 no Pazo de Mugártegui de Pontevedra. no Centro Galego de Artes da Imaxe. no mesmo marco que tamén acolleu o Curso de técnicas de escritura de guións audiovisuais. Poden pertencer á asociación todos aqueles que dirixisen alomenos unha obra audiovisual que fose emitida na televisión ou proxectada nos cines. na que figuran actualmente case corenta asociados. está integrada pola meirande parte dos profesionais que escriben obras para televisión e cinema realizadas por empresas produtoras da nosa comunidade e conta con vinte e seis membros. ostentando a súa representación en Galicia.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO como a Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI). o Seminario da montaxe: proxecto e desenvolvemento. Ángel de la Cruz. impartido por Jean-Claude Carrière en outubro do 2000. mantidas con representantes das asociacións de Cataluña. Bilbao e Barcelona. o Seminario da dramaturxia cinematográfica. Ignasi Rubio e Xosé Cermeño.6 Asociación Galega de Guionistas A Asociación Galega de Guionistas (AGAC) constituíuse en 1997. ou con entidades portuguesas como MinhoDigital. como vimos que ocorría no caso dos guionistas. documentais. de animación. Entre as actividades desenvolvidas nestes últimos anos. aínda que estes últimos. Xosé Cermeño. Hoxe en día. en novembro de 1999. celebrado no ano 2001 no Consello da Cultura Galega e impartido por Valentín Fernández-Tubau. formando parte do seu Comité Directivo. un Obradoiro de Documental. 6.2. . sesión continua. son admitidos directores cinematográficos. logo dun proceso de xuntanzas celebradas en Valencia. País Vasco e Madrid. López Piñeiro. na Coruña ou Seminario “Os diálogos no guión”.7 Asociación Galega de Directores e Realizadores A Asociación Galega de Directores e Realizadores (CREA) foi constituída o 22 de decembro de 2001. publicidade e realizadores televisivos.2. Beatriz Legerén e Javier Villaverde. participou na edición dos libros Obradoiros de Cine Clásico. 6.com e BicMinho. Ademais. impartido por Valentín Fernández-Tubau. impartido en xullo do 2000 por Miguel Ángel Santamaría dentro dos seminarios e talleres de Imaxe Cero en Conduta. Valencia. en colaboración con Tórculo Edicións (Santiago de Compostela. na Facultade de Xeografía e Historia. celebrado durante o curso académico 2000-01 impartido por Miguel Castelo. non teñen aínda moi 280 EGANET está adherida á Confederación de Empresarios de Pontevedra. 2003) e Técnicas de Escrita de Guións Audiovisuais. dentro do Festival de Cine Independente de Ourense. Convocou tres edicións dos Obradoiros de Cine Xoves. impartido por Llorenç Soler. 2003-2004 e 2004-2005. Jorge Algora. en colaboración con Tórculo Edicións (Santiago de Compostela. Integráronse tamén na Federation of Scriptwriters in Europe (FSE). da Universidade de Santiago. hai que reseñar a súa participación nas comisións avaliadoras de axudas á produción e guión ou a elaboración de tarifas de remuneración e modelo de contrato marco recomendados aos profesionais. durante a Asemblea Xeral celebrada en Bruxelas o 18 e 19 de outubro de 2002. multimedia. co obxectivo de reivindicar o status profesional e creativo do realizador e achegarse a outras asociacións e colectivos do audiovisual galego. 2002). Madrid. Carlos A. un Taller de guión de ficción para televisión. Na asociación. coas que ten firmados convenios de colaboración 280 . celebrados no Pazo da Cultura de Pontevedra e impartidos por 32 especialistas nos anos académicos 2002-2003. en outubro de 2002. e impulsando as actividades do Comité de Novas Tecnoloxías nesta entidade.

cinematográfico e audiovisual de Galicia coa participación no funcionamento e a xestión cultural da cinematografía galega. directores/as ou técnicos de escena titulados en calquera escola de arte dramática oficial ou centro recoñecido coa súa especialidade. subvencións. que foi constituída en 1985. nas súas diferentes seccións. Esta entidade proporciona tamén asesoría laboral e xurídica de acordo coa asistencia prestada polos sindicatos maioritarios e organiza cursos. A AADTEG. organizando actividades con ese fin. de distribución na maioría de produtoras audiovisuais galegas e nacionais. organizando actividades con este fin.aadteg. agrupa os cineclubs do territorio galego que voluntariamente se adhiran. noticias de última hora ou enlaces de interese. Dacordo cos seus estatutos pretende o enriquecemento cultural. que tentan servir de estímulo e recoñecemento ao labor desenvolvido pola profesión teatral galega. Ramón Costrafreda. Directores e Técnicos de Escena de Galicia A Asociación de Actores. Cuatrimestralmente edita a revista Escaramuza que. Persegue tamén o achegamento da cultura audiovisual á sociedade.9 Federación de Cineclubes de Galicia A Federación de Cineclubes de Galicia é unha asociación sociocultural independente e sen ánimo de lucro que. Tamén se ocupa de captar traballo para os profesionais que a integran. relacionados co sector. agrupando aos actores e actrices. As súas principal finalidade é agrupar os actores e actrices. Nestes momentos. sobre a propia imaxe ou calquera outra cuestión relacionada coa profesión do asociado ou asociada. directores/as e técnicos de escena que poidan demostrar mediante currículo a súa experiencia profesional no oficio. Héctor Carré. así como o asesoramento e xestión aos seus asociados. Chema Gagino.2.org). fiscal. A súa primeira directiva estaba formada por Carlos Amil. ten a súa sede en Santiago de Compostela e desenvolve as súas actividades principalmente no ámbito galego. Sempre que aparezan cuestións de orde laboral. na que se ofrecen fotografías e currículos abreviados dos asociados. castings. ou aqueles/as actores/actrices. ben individuais ou colectivas. Sandra Sánchez. especialmente para os sectores máis desfavorecidos. organiza os Premios de Teatro María Casares. coidando sempre os intereses dos cineclubs e o fortalecemento dos lazos de unión e de cooperación entre todos os cineclubs. edita un catálogo fotográfico en soporte papel. así como cinefórums infantís e xuvenís. a AADTEG poderá actuar coordinadamente coas centrais sindicais de clase. seminarios e xornadas a prezo reducido para os asociados. con docentes de recoñecido prestixio nos diferentes ámbitos da profesión. Algunhas das funcións que desenvolve a Federación de Cineclubs son: a subministración de películas 267 . con carácter federativo. a técnicos de escena e directores e directoras de Galicia. Antonio Simón e Manu Mayo.8 Asociación de Actores. a asociación conta cun total de 235 socios e socias. directores e directoras e técnicos e técnicas de escena para a defensa dos seus intereses profesionais. A asociación facílitalle puntualmente información aos seus asociados acerca da convocatoria de cursos. e hai poucos realizadores televisivos nela. etc. mantén e actualiza a páxina web da AADTEG (www. etc. quizais pola súa consideración máis preto do técnico que do director cinematográfico. Presta servizos á xuventude no eido audiovisual.2. mediante as accións xurídicas necesarias de todas aquelas cuestións de traballo cooperativo.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA asimilada a súa posible pertenza á asociación. Directores e Técnicos de Escena de Galicia (AADTEG) é unha entidade sen ánimo de lucro con personalidade xurídica propia que actúa como organismo autoxestor e autónomo. 6. Así mesmo conta con un fondo bibliográfico ao dispor dos dos seus membros ao igoal que un local de ensaio. social. axudas. Poden formar parte da asociación os actores/actrices. bolsas. 6. ofrece información global sobre o mundo das artes escénicas.

A día de hoxe non hai vogalías en activo. a interlocución do colectivo de artistas visuais coas institucións públicas ou privadas. nos últimos anos organizou a convocatoria do II Premio de Guións Galicia-Portugal. Para o futuro. e situar o cineclubismo galego no papel que lle corresponde na normalización cultural de Galicia. A promoción e dinamización dunha vogalía será responsabilidade dos socios que consideren a súa necesidade. De feito. asumir a representación a instancias dos cineclubs ante calquera organismo. defensa e promoción dos intereses económicos. e produción de contidos relacionados coa cinematografía. O único recurso económico fixo con que conta a asociación son as cotas que pagan os socios. cesións ou doazóns. de ámbito estatal. o II Premio de Curtametraxes Galicia-Portugal. Esta fundación ten establecido entre os seus fins fundacionais o de promover a creación e o fortalecemento do movemento asociativo dos creadores visuais de España e a creación de servizos destinados a mellorar a súa protección xurídica. charlas.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO procedentes de intercambios. Por outra banda. 6. europeas ou do resto do mundo. o establecemento de relación con entidades culturais. trátanse de captar todas as axudas e subvencións que teñan algunha relación coas actividades da asociación. a información. aínda que xorden cando é preciso. estatais ou estranxeiras. en Santiago de Compostela. orientación e axuda aos cineclubs no seu labor docente cinematográfico. Co fin de que non quede ningún artista. cinematográficas e audiovisuais do Estado español. profesionais e culturais dos artistas visuais. as ditas cotas teñen un importe moi baixo. mediante a prestación dos oportunos servizos. sobre todo os da rexión norte.10 Asociación Galega de Artistas Visuais A Asociación Galega de Artistas Visuais constituíuse como tal o día 5 de xullo de 1997. na asemblea que tivo lugar na sede da Fundación Granell. As cidades que tiveron as vogalías mais activas son A Coruña. programar as accións necesarias para conseguir melloras de calquera tipo en beneficio dos artistas visuais e relacionadas coa asociación. Entre os convenios subscritos máis salientables está o que se asinou coa Fundación Arte y Derecho. presentacións. alugamentos a entidades galegas ou de fóra de Galicia. contémplase a posibilidade de nomear un cargo na executiva que se ocupe especificamente da coordinación do labor deste vogais. etc. congresos. Con base nisto. relacionados coa cinematografía e convocatoria de premios para a promoción do cinema galego. entidade ou persoa.2. na que tamén se aprobou a incorporación á Unión de Asociaciones de Artistas Visuales. a creación dun sitio web que aglutine e informe puntualmente das actividades de cada un dos cineclubs federados. divulgar todas e cada unha das actividades . a continuidade na organización das convocatorias de premios e o reforzamento dos lazos e as colaboracións cos cineclubs portugueses. Vigo e Santiago. por modestos que sexan os seus ingresos. ou outros colectivos relacionados coas artes visuais. sen a posibilidade de facer a súa correspondente achega. ten previsto o reforzamento da rede galega de cineclubs. Con todo. a oferta de actividades inclúe ciclos cinematográficos conxuntos dos cineclubs galegos. proporcionar os medios materiais dos que dispoña a federación para axudar aos cineclubs no desenvolvemento do seu traballo e a organización de premios ou concursos que teñan que ver co cine. habitualmente nos núcleos máis poboados. o V Premio Chano Piñeiro para traballos escritos de historia da Galicia cinematográfica ou os encontros luso-galaicos de cineclubs. sociais. Entre os fins desta asociación está a representación. única canle existente na maior parte do territorio galego para a exhibición de filmes do circuíto cultural e cine galego. para todos os efectos que procedan. importacións.

etc. grava. dobradores (actores de voz). as emisións das obras por radio ou televisión. Asturias e Cantabria. emite ou proxecta. de Galicia e do noroeste peninsular. bailaríns e directores de escena. bailaríns (intérpretes de obras coreográficas) e directores de escena. dobradores. pop. AISGE protexe e defende os dereitos morais dos titulares que representa. coas asociacións máis representativas de cada sector. etc. estudaranse as relacións culturais con América Latina e acercaranse as novas tecnoloxías aos creadores de Galicia. se é o caso. Os dereitos por comunicación pública das obras xéranse cando se difunde publicamente unha obra. sobre todo. mestura de arquitectura tradicional e contemporánea.) e audiovisuais coma longametraxes. co fin de detectar aqueles empresarios que. vídeos. realiza un seguimento e control permanente do mercado. O edificio está previsto que albergue as instalacións administrativas da sociedade e que sexa. composicións musicais de todo xénero (sinfónicas. A Ley de Propiedade Intelectual (LPI) obriga os usuarios destas gravacións audiovisuais ao pagamento de certas cantidades como consecuencia de comunicación pública. autorizada para actuar como unha entidade de xestión colectiva dos dereitos de propiedade intelectual dos artistas do sector audiovisual: actores. cuxas actuacións ou interpretacións fosen fixadas nun soporte audiovisual. cuxas interpretacións fosen fixadas en calquera soporte audiovisual ou sonoro e o posterior repartimento destes mediante un sistema equitativo e proporcional ás utilizacións. construído no barrio de Vista Alegre. Cada vez que unha destas obras se interpreta. series de televisión. concertos. un espazo para dinamizar a vida cultural da capital galega. a súa nova sede integral para o noroeste peninsular. jazz. a difusión das obras en Internet. sen ánimo de lucro. rock. xa sexa por falta de información ou de maneira intencionada. curtas. Os autores declaran as súas creacións na sociedade e estas pasan a formar parte do repertorio protexido e xestionado pola SGAE. 269 . no que se traballará no ámbito académico en colaboración coa universidade. A SGAE aspira a construír en Santiago de Compostela un centro de alto rendemento cultural. Os dereitos por reprodución mecánica son xerados pola venda. inaugurouse en Santiago de Compostela a nova sede autonómica da Entidade de Xestión dos Artistas e Intérpretes (AISGE). casetes virxes e de aparatos reprodutores (audio/vídeo) para compensar a gravación doméstica que fai o público de películas. de operacións de alugamento e/ou préstamo de gravacións audiovisuais ou da fabricación ou importación e posterior distribución en territorio nacional de aparatos e soportes virxes susceptibles de gravar ou ser gravados con contidos protexidos por AISGE. que recada estes dereitos mediante a subscrición de contratos de autorización con cada usuario ou. incumpren as súas obrigas legais en materia de dereitos de propiedade intelectual. É o caso das representacións teatrais. que estará situada nun edificio singular. AISGE está legalmente autorizada para recadar os dereitos de explotación que corresponden aos artistas intérpretes das seguintes categorías: actores (de voz e imaxe ou só de imaxe). programas de TV. os concertos. as proxeccións cinematográficas. despois do verán de 2006.12 Sociedade Xeral de Autores A Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE) espera poder ter en funcionamento.2. flamenco.11 Entidade de Xestión dos Artistas e Intérpretes en Galicia En maio do 2004. unha asociación. 6.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA 6. o autor percibe os dereitos que lle corresponden. Así mesmo. en Santiago de Compostela. alugamento ou préstamo ao público dos soportes nos que se reproducen as obras. documentais. Os dereitos de remuneración por copia privada é o dereito que lles pagan aos autores os fabricantes de CD. Así mesmo. O repertorio protexido e xestionado pola SGAE abarca máis de tres millóns de obras dramáticas e coreográficas. representa.2.

inalterada e simultánea de obras e gravacións audiovisuais emitidas e transmitidas por terceiros emisores ou transmisores. en especial.2. Este dereito só pode facerse efectivo a través das correspondentes entidades de xestión. Así mesmo esta entidade ocúpase da representación. como consecuencia da realización sen autorización de calquera dos actos de explotación e. dunha compensación pola cesión dos dereitos que o usuario privado. En España. O obxecto principal da entidade é a xestión. reunións periódicas co resto das entidades para unha maior colaboración neste ámbito e continuo fluxo de información entre a oficina central de Madrid e as distintas delegacións para ter sempre unha información puntual e exacta sobre os diversos temas que se levan a cabo. autorizada polo Ministerio de Cultura. mediante o establecemento dunha cantidade fixa por cada hora de gravación e por cada aparato. de forma incontrolada e incontrolable. protección e defensa dos intereses e dereitos dos produtores de obras e gravacións audiovisuais. O domicilio social da entidade queda fixado en Madrid. a entidade acomete labores de persecución da fraude. tanto españolas como da Unión Europea ou de terceiros países 281 . . fibra óptica ou outro procedemento análogo. así como dos seus EGEDA representa ao total dos produtores audiovisuais nacionais e extranseiros depositarios de dereitos. e disposicions que lle sexan aplicables. pretende posibilitar a percepción. sociedades e organizacións públicas e privadas. Tamén xestiona o dereito de remuneración compensatoria por copia privada e a autorización da reproduccion e comunicación pública de secuencias ou fragmentos de obras e grabacións audiovisuais de aqueles produtores que mandataron a EGEDA para elo. que se atopan reguladas pola Ley de Propiedad Intelectual. País Vasco. existe unha delegación en Santiago de Compostela que comparte a súa sede con AGAPI para levar a cabo as súas funcións a fin de facer mais cómodo e áxil calquera tipo de axuda requerida polos produtores galegos. con posterior distribución a receptores individuais ou colectivos. 282 O departamento de recadación da entidade centra os seus esforzos en conseguir un maior ingreso polas distintas fontes que a lei establece. representación. Canarias. de dereito privado. ben mediante sinal difundido sen fíos ou ben cando o devandito sinal é transmitido por fío. e réxese na actualidade polos seus Estatutos. e a xestión da 281 A Ley de Propiedad Intelectual introduciu en España a figura da remuneración compensatoria por copia privada. cable. Ademais. e conta ademais con delegacións en Cataluña. como consecuencia da retransmisión íntegra.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO 6. a percepción no seu nome e representación das indemnizacións que puidesen corresponderlles.13 A Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales A Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA) constitúese o 18 de setembro de 1990. constitúe o obxecto da entidade a xestión e protección dos dereitos de propiedade intelectual que lles corresponden aos produtores de obras e gravacións audiovisuais a consecuencia da autorización e remuneración da comunicación pública de obras e gravacións audiovisuais. nacionais e estranxeiros. que establece que estas deberán obter a oportuna autorización do Ministerio de Cultura. Valencia e Galicia. ante persoas. investigación das distintas vías de fraude. actuando xunto coa Federación para a Protección da Obra Audiovisual. utiliza cando a obra orixinal é exhibida nunha cadea de televisión ou editada en videograma. en consecuencia. EGEDA representa. Entre os proxectos de EGEDA actualmente en curso encontráse a creación dunha sociedade de garantía reciproca específica para o sector audiovisual español. a totalidade dos produtores audiovisuais. os de reprodución e/ou distribución e/ou comunicación pública e. a constitución deunha axencia para o rexistro das obras e grabacións audiovisuais mediante un código internacional único de identificación (ISAN). Andalucía. En especial. mediante o seguimento das empresas debedoras. Dende maio de 1996. A devandita remuneración. defensa e protección dos dereitos tanto dos produtores de obras e gravacións audiovisuais coma dos seus depositarios de dereitos. entre outros. a dita remuneración recae tanto sobre o soporte como sobre o aparato gravador-reprodutor. con respecto aos dereitos que xestiona. por parte do produtor. Paralelamente ás xestións desenvolvidas por EGEDA con respecto ao dereito de comunicación pública. Agora mesmo. As entidades que realizan as actividades de retransmisión de obras e gravacións audiovisuais deben obter a autorización contractual de EGEDA. a xestión da entidade poderá estenderse á correspondente a calquera dereito de explotación dos produtores de obras e gravacións audiovisuais que lle fosen cedidas 282 . sitas nas sedes respectivas dos produtores destas comunidades. o texto refundido da Ley de Propiedad Intelectual.

EGEDA Perú. concretamente EGEDA Ecuador. coordinador de formación profesional na provincia da Coruña. A escola ofrece catro ciclos formativos superiores (realización de audiovisuais e espectáculos. no seu momento.LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA autorización da reproducción e posterior posta a disposición de obras audiovisuais en redes de transmisión dixital. Digital Studio e Smoke. fotografía e posprodución). Dende este momento. que son: realización de audiovisuais e espectáculos. En xaneiro de 1990 publicouse no DOG o decreto de creación da escola. Próximamente constituiranse as entidades de Chile.3 OFERTA FORMATIVA A creación da Escola de Imaxe e Son da Coruña constituíu. constituindo entidades de xestión. e a súa actuación é de ámbito nacional e internacional mediante convenios e acordos internacionais. cinema e televisión. radio e espectáculos e. a creación dunha infraestrutura de soporte para a creación de programas experimentais e novas propostas de investigación en novas imaxes. radio. por último.) e. ademais de realizar consultas con expertos e profesionais do sector. son. México e outras A actividade da entidade non ten carácter lucrativo. co obxecto de cubrir unha ampla demanda laboral e de crear novos profesionais capaces de integrarse nos distintos eidos do mundo do audiovisual. a creación dun centro de documentación en pedagoxía da imaxe. En 1998 comezou a súa andaina a Escuela de Imagen y Sonido de Vigo. con oferta 271 . A Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) de Lugo puxo en marcha no curso 2003/2004 unha Escola de Imaxe e Son en Lugo. EGEDA finánciase cos rendementos financeiros da recadación. A escola ofrece 4 ciclos formativos de nivel superior. Para o cumprimento dos seus fins. coa constitución dun seminario permanente presidido por Xosé Luís Mira Lema. etc. por último. inserida no Instituto de Formación Profesional de Someso (A Coruña). se ben ata decembro de 1990 non tivo lugar a súa presentación pública como Escola de Imaxe e Son (EIS). A presentación do proxecto data de 1988. EGEDA mantén importantes relacións con asociacións de produtores de diferentes paises da comunidade latinoamericana. integrada no Centro de Estudios Marcote. equipos de gravación e posprodución. a sinatura de convenios ou acordos con empresas públicas ou privadas para a utilización de infraestrutura técnica e humana da escola (tales como estudios de gravación. para a administración colectiva dos dereitos dos productores nestes paises. imaxe. unha das máis importantes aspiracións dos colectivos que foron o xerme do cinema galego. material auxiliar. A oferta formativa da Escola de Imaxe e Son da Coruña céntrase exclusivamente en procesos de traballo no ámbito audiovisual e pretende fomentar o espírito crítico entre os seus alumnos. as subvencións recibidas e os descontos de recadación e xestión estatutariamente previstos. O grupo alí formado elaborara un proxecto partindo da análise de diferentes modelos formativos existentes na UE e das necesidades do emerxente sector audiovisual galego. a EIS convértese nun centro de formación profesional particularmente activo e na canteira dunha nova xeración de creadores (tanto en vídeo coma en cinema) e de técnicos (nos campos de son. O centro conta para o desenvolvemento das súas actividades con equipos Avid Media Composer 1000. a reciclaxe de profesionais mediante cursos monográficos. a iniciación á imaxe como material docente e educativo. imaxe. Neste grupo acórdase que os obxectivos da escola serán: a formación de novos profesionais de imaxe e son que demanden as empresas públicas e privadas de vídeo. producción de audiovisuais. produción de audiovisuais e espectáculos e son) e dous medios (laboratorio de imaxe e caracterización) e ten convenios asinados con mais de 150 empresas para prácticas dos alumnos. e EGEDA Uruguay. 6.

Actualmente. encóntranse incluidos os de Historia do cinema 285 . cunha especialización en animación 3 D e multimedia. imaxe e son. Outros centros da Consellería. Este máster complementa a súa parte teórica con prácticas en empresas e co desenvolvemento dun proxecto orixinal que os alumnos desenvolven individualmente en todas as súas fases. xestionar. Nese sentido. Pola súa banda. O máster en Creación e Comunicación Dixital da Universidade da Coruña formúlase segundo un programa de aprendizaxe destinado a estudantes graduados con dedicación a tempo completo. especialistas e homologou tamén os estudos dos primeiros graduados. Pola súa banda. dentro do proxecto de realización nesas instalación da Escola Superior de Arte Dramática da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. como o IES Saturnino Montojo de Ferrol. Internet. Vinculados ós profesores integrados neste departamento. encabezan a clasificación das carreiras máis esixentes en canto a nota de acceso. o programa do máster de Produción e Xestión Audiovisual da Universidade da Coruña está orientado exclusivamente ao exercicio profesional. vai comezar a impartir o ciclo superior de son. A titulación na Universidade de Santiago de Compostela 283 e na Universidade de Vigo284 é compartida. A Escola Galega de Cinema (EGACI) é unha institución dedicada á formación de artistas para a creación audiovisual. IES Virxe do Mar de Noia ou IES Arcebispo Xelmirez de Santiago de Compostela ofrecen a posibilidade de cursar o ciclo de grado medio de laboratorio de imaxe. formulados dende un principio segundo as novas regras da creación dixital. polo que o enfoque das clases é eminentemente práctico. TV dixital). Inaugurada en 2001. realizáronse un bo número de teses e traballos de investigación sobre o cine e o audiovisua galego. comezou tamén na Universidade da Coruña o Curso de Posgrao en Comercialización Internacional de Contidos Audiovisuais. en Vigo. ofertando a primeira no seu cuarto curso a especialización en dirección e guión cinematográfico e audiovisual mentras que na segunda a especialización é en producción e realización audiovisual. programa do Igape destinado a formar profesionais especializados en produción executiva e a facilitar a súa incorporación ao mercado laboral. e dirixidos mesmo por eles. Gran parte dos alumnos participaron no Programa Intensivo en Produción Executiva. xa sexa vídeo ou cinema. de tres anos de duración. . Para o curso 2005/2006 o EIS de Bouzas. No primeiro trimestre do 2005. quen proporcionou asesoría. deseñar e facer posible. en 2003 e comezou a impartirse nas tres universidades galegas. Un ano despois de creadas estas titulacións. a execución de proxectos de comunicación dun alto nivel tecnolóxico. inicialmente xurdiu como parte dun convenio coa Escola Internacional de Cinema de San Antonio de los Baños. radio. e oferta o ciclo superior en produción de audiovisuais e espectáculos. A creación duns estudos deste tipo vén motivada polo espectacular desenvolvemento das técnicas de creación dixital nos últimos anos e o alto nivel de implantación que están a alcanzar no campo da comunicación audiovisual. en suma. TV) coma nos de máis recente aparición (divulgación multimedia. tanto nos ámbitos tradicionais (prensa. a Universidade da Coruña puxo en marcha un segundo ciclo de comunicación audiovisual. seguen figurando entre as máis demandadas polos alumnos e. capaces de planificar. Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. promovida e organizada pola Universidade da Coruña. de Cuba. Campus A Xunqueira da Universidade de Vigo.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO de formación profesional específica de ciclos superiores: de realización de audiovisuais e espectáculos e de produción de audiovisuais e espectáculos. conta cun plan de estudos propio. como tal. O Raio Verde é o único centro de Santiago de Compostela autorizado para impartir ensinanzas da familia profesional de comunicación. Ademáis dentro dos estudos da Licenciatura de Historia da Arte. faise notar a demanda de profesionais cun alto nivel de capacitación no uso dos novos medios. profesores. organizado polo Máster en Producción e Xestión 283 284 285 Facultade de Ciencias da Comunicación. Campus Norte da Universidade de Santiago de Compostela. no caso das licenciaturas en comunicación audiovisual de Santiago e Pontevedra. A titulación en Comunicación Audiovisual foi creada.

contribuír á capacitación dos futuros profesionais da industria audiovisual galega. Estes estudos. Interpretación e Dirección de Escena e Dramaturxia e conducen a unha titulación equivalente. Murcia e Madrid. de profesionais para impartir os cursos con base na súa experiencia. para o que foi reacondicionado co obxecto de adaptarse ás novas necesidades e conta agora. convócaronse bolsas de estudo para a ampliación ou perfeccionamento no campo audiovisual. a consecución desta experiencia por parte dos alumnos. pretende dar a coñecer as novidades que están a transformar o mundo da comunicación audiovisual. a súa participación en producións galegas e mesmo a reciclaxe dos medios e das infraestruturas da escola xerados pola innovación continua do sector serían outros problemas que cumpriría resolver para conseguir unha boa formación encamiñada a traballar neste. Ademais. Cataluña. co obxectivo de lles facilitar a todos os cidadáns de Galicia o acceso ás novas tecnoloxías da información e das comunicacións. entre outras instalacións. que fose Vigo a sede da Escola Superior de Arte Dramática (ESAD). Comunicación Social e Turismo iniciou no ano 2000 o despegue da Rede de Aulas Multimedia. cousa que en principio non semella doada. Por outra banda. O Consello da Xunta decidiu. que só se imparten en Andalucía. e dentro do Plan de Formación do Consorcio Audiovisual de Galicia. estructúranse nun único ciclo de catro cursos académicos divididos en tres especialidades. No exercicio 2005. da Universidade de Santiago de Compostela. permite unha aproximación rigorosa. As prácticas do posgrao consistirán na asistencia a mercados e festivais de carácter internacional. conectadas á Autoestrada Galega da Información. 273 . fundamentalmente). O contacto directo da universidade co sector ten que pasar pola contratación. tanto dende a perspectiva universitaria coma dende a profesional. que son a Escenografía. deste xeito. A creación desta institución educativa ten como finalidade potenciar o desenvolvemento que as artes escénicas e a produción audiovisual teñen na comunidade autónoma galega. Comunidade Valenciana. á de licenciado universitário. a finais do 2004. a todos os efectos. O principal obxectivo é brindarlle apoio aos interesados en ampliar a súa formación neste eido en centros de estudo de recoñecido prestixio tanto nacionais coma internacionais –excluíndo os estudos universitarios destinados á obtención de licenciaturas. Estas actividades están ubicadas no antiguo IES de Bouzas (Vigo).LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA Audiovisual e o Consorcio Audiovisual de Galicia e destinado a profesionais que desexen especializarse. con un teatro e con talleres dedicados á escenografía e vestiarios. O curso aborda o estudo dos cambios producidos polas técnicas dixitais e a informatización redaccional nos medios de información audiovisuais. por terceiro ano consecutivo. como profesores asociados. O programa de posgrao de Estudos Teatrais e Audiovisuais. ao fenómeno teatral e audiovisual (cinema e televisión. analizando especialmente como lle afectan o tratamento dos contidos e as innovacións tecnolóxicas que están a incorporar ás redaccións. que consta de máster e curso de especialización. O curso de especialización de Comunicación Audiovisual na Era Dixital. a Consellería de Cultura. diplomaturas ou doutorados– e.

de Realización de Audiovisuais e Espectáculos C.M. de Realización de Audiovisuais e Espectáculos C. Internacional de Contidos Audiovisuais Estudos teatrales e audiovisuais Creación e Comunicación Dixital Estudos teatrais e audiovisuais Estudos teatrais e audiovisuais Creación e Comunicación Dixital Creación e Comunicación Dixital Universidade de Santiago de Compostela Universidade de Santiago de Compostela Universidade da Coruña Universidade da Coruña Universidade da Coruña Universidade da Coruña 274 . de Produción de Audiovisuais e Espectáculos C. de Imaxe IES Bouzas IES Arcebispo Xelmirez I IES Saturnino Montojo IES Virse do Mar Centro de Estudos Audiovisuais de Lugo O Raio Verde C.S.S.S. de Laboratorio de Imaxe Escuela de Imagen y Sonido de Vigo C.S. de Laboratorio de Imaxe C.S. de Son C. de Caracterización C.S.M. de Son C. Consellería de Educación Consellería de Educación Consellería de Educación Consellería de Educación Centro de Estudos Marcote Centro de Estudos Marcote Centro de Estudos Marcote Centro de Estudos Marcote Centro de Estudos Marcote Centro de Estudos Marcote Consellería de Educación Consellería de Educación Consellería de Educación Consellería de Educación Deputación de Lugo Deputación de Lugo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Ciclo formativo Curso de especialización Curso de especialización Master Curso de especialización Master Curso de especialización C.S.M. de Imaxe C.S. de Son C. de Laboratorio de Imaxe C. de Laboratorio de Imaxe C.M. en Produción de Audiovisuais e Espectáculos Comunicación Audiovisual na Era Dixital Comercializ.S.M. de Produción de Audiovisuais e Espectáculos Escola de Imaxe e Son C.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Oferta formativa galega relacionada co audiovisual Pontevedra A Coruña Ourense Entidade Oferta formativa Público/ privado Pública Pública Pública Pública Privada Privada Privada Privada Privada Privada Pública Pública Pública Pública Pública Pública Privada Pública Pública Pública Pública Pública Pública Dependencia Lugo Nivel de ensino C. de Produción de Audiovisuais e Espectáculos.S. de Realización de Audiovisuais e Espectáculos C.S.M.

Pública Pública Pública Pública Pública Pública Privada Pública Pública Pública Pública Pública Universidade da Coruña Universidade da Coruña Universidade da Coruña Consellería de Educación Consellería de Educación Consellería de Educación Centro de Estudos Marcote Universidade de Santiago de Compostela Universidade de Santiago de Compostela Universidade de Vigo Universidade de Vigo Universidade da Coruña X X X X X X X X X X X X Master Curso de especialización Curso de especialización Primeiro e segundo ciclo Primeiro e segundo ciclo Primeiro e segundo ciclo Non reglada Primeiro e segundo ciclo Primeir oe segundo ciclo Primeiro e segundo ciclo Primeiro e segundo ciclo Primeiro e segundo ciclo Escenografía Interpretación Dirección de escena e dramaturxia Dirección e guión cinematográfico e audiovisual Xornalismo Produción e realización audiovisual Publicidade e Relacións Públicas Animación 3D e Multimedia 275 .LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO Oferta formativa galega relacionada co audiovisual Pontevedra A Coruña Ourense Entidade Oferta formativa Púb/priv Dependencia Lugo Nivel de ensino Produción e xestión audiovisual Produción e Xestión Audiov Produción cinematográfica Produción de televisión Escola Superior de Arte Dramático de Galicia Escola Galega de Cine Facultade de Ciencias da Comunicación Facultade de Ciencias da Comunicación Facultade de Ciencias da Comunicación Fonte: Elaboración propia.

Tamén se lle encarga ás administracións estatais que adopten medidas para protexer aos menores fronte a programas violentos ou pornográficos programándoos pola noite a horas tardías ou limitando o seu acceso grazas a un dispositivo incorporado no mando a distancia. o impacto da radiodifusión dixital e a maior gama de cadeas que ofrece. 288 287 Ley 4/1980. e en 1982.4 MARCO NORMATIVO Os estados que integran a Unión Europea entenden a industria cultural como unha das súas maiores riquezas. É importante observar que o cambio afecta os servizos de radiodifusión e de transmisión. non poden restrinxirse tan só a cadeas de televisión de pagamento. A innovación. A directiva esixe que os estados membros coordenen a súa A Directiva Televisión sen Fronteiras é un fito da lexislación audiovisual lexislación nacional para garantir que non existan obstáculos ao libre movemento de programas de televisión dentro do mercado único. que cando sexa factible. así un elemento clave da súa identidade. estas intentan limitar ou. xa que establece as condicións para a transmisión de programas no mercado único europeo. A directiva foi adoptada en 1989 e actualizada en 1997. os operadores de telecomunicacións poden ofrecer vídeo e radiodifusión en liña 287 . estamos a falar de eventos deportivos como os Xogos Olímpicos ou o Mundial de fútbol. principalmente dos Estados Unidos de América. polo menos. os gobernos emprenden accións para conseguir que o público en xeral teña acceso a grandes acontecementos. non obstante. pero tamén tratar que funcione o réxime de competencia e. O NMR concibiuse para crear condicións de igualdade de todos os axentes no ámbito de converxencia no que os operadores de televisión por cable lles ofrecen aos seus clientes acceso a Internet e mesmo servizos telefónicos. a Unión situou os servizos de radiodifusión e telecomunicacións baixo un réxime regulamentario único. o Parlamento volveu á carga afirmando nunha resolución que o intercambio de informacións e de programas transfronteirizos favorecía a integración europea. o réxime xurídico da televisión como medio de comunicación social arranca do Estatuto de la radio y de la televisión288. ao tempo. Este primeiro intento non atopou. O obxectivo das normas de protección é defender o mercado interior audiovisual. aínda vixente. Na actualidade está sendo revisada e podería ser obxecto de ulteriores modificacións para ter en conta. como é a diversidade cultural. O ámbito de aplicación das posibles modificacións propostas darase a coñecer en 2005. que. . Este continúa regulamentado como antes. evitar que se creen monopolios 286 . xa conduciu a un cambio importante na forma en que se regulamenta a radiodifusión televisiva. coñecido como o novo marco regulamentario (NMR). as cadeas de televisión reserven polo menos a metade do seu tempo de emisión a películas e programas realizados en Europa e que se dean as garantías para protexer determinados obxectivos de interese público importantes. e onde. xa que logo. O avance da tecnoloxía é unha das razóns polas que a Directiva sobre televisión sen fronteiras se está a revisar. condicionar a invasión de produtos audiovisuais norteamericanos no mercado propio. Por mandato desta directiva. En España. e por iso veñen adoptando a nivel estatal e comunitario medidas proteccionistas fronte a masiva invasión de productos procedentes de fóra de Europa. pola súa banda. pero non o contido dos programas que vehiculan os devanditos servizos. entre outros aspectos. demasiados ecos na práctica. En 2003. e que configura a televisión como un servizo público esencial de titularidade 286 Logo do eufemismo terceiros países recollido nas normativas.LIBRO BLANCO DO AUDIOVISUAL GALEGO 6. ampárase o dereito de réplica da partes inxustamente criticadas nun programa de televisión de réplica e queda establecido o volume máximo de publicidade que as canles poden emitir durante un período de tempo dado (medido en minutos por hora ou por día). como converxencia de diversos sistemas de radiodifusión e de telecomunicacións e como revolución dixital. de Estatuto de la radio y de la televisión. En 1978. o Parlamento Europeo xa expresara a necesidade de definir unha política europea en materia de comunicación. A Directiva televisión sin fronteras é un fito da lexislación audiovisual. de 10 de eneio.

A aprobación desta Ley. Zarauz. 289 290 291 292 293 294 Ley 46/1983. que traballaban na alegalidade. do 11 de xullo. 277 . en réxime de concesión no ámbito territorial de cada comunidade autónoma. segundo se encargase dela o propio municipio ou particulares mediante concesión administrativa. Antes da aparición da Ley de televisión local por ondas terrestres 293 en 1995 existían no Estado español case 400 emisoras locais. os servizos de difusión sonora e os servizos de transmisión de imaxe de carácter interactivo. e para a creación dun ente de dereito público ao que lle corresponde a regulación da xestión dos servizos de radiodifusión e televisión. Esta situación. posteriormente. apróbase en 1984 a Lei de creación da Compañía de Radio e Televisión de Galicia290. que regula o funcionamento da televisión e da radio autonómicas. o número de concesións para a prestación do servizo de televisión local por ondas terrestres fixábase nun por cada ámbito territorial de cobertura do servizo. unida á falta de ingresos publicitarios e as trabas administrativas. Mahón. A lei tiña sinalaba que a xestión do servizo de televisión local podía darse de forma pública ou privada. o ámbito de cobertura podía estenderse a outros núcleos de poboación do mesmo municipio cando así o aconselle o número de habitantes da súa poboación. Aínda que o nacemento deste tipo de televisión se deu a raíz da actividade dos vídeos comunitarios e do tendido de cable en varias cidades españolas (como Elche. de creación da Compañía de Radio e Televisión de Galicia. Unha vez aprobada esta norma. e para outorgalo. que se realiza por sociedades anónimas en réxime de concesión administrativa. O obxecto da Ley de las telecomunicac